CAP¡TO¡U¡ 1; - VEST¡TOR¡¡

D¡M¡NET¡¡
Truuediu Veucorilor
Cum este prezentat de Scripturã evenimentul revenirii lui
Hristos?
Revenirea lui Hristos, pentru a inaugura domnia
neprihãnirii, a inspirat cele mai sublime si înflãcãrate
declaratii scriitorilor sacri. Poetii si profetii Bibliei au exprimat
acest adevãr în cuvinte radiind de foc ceresc. Psalmistul
cânta despre puterea si maiestatea Regelui lui Ìsrael: "Din
Sion, care este întruparea frumusetii desãvârsite, de acolo
strãluceste Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine si nu tace....
El strigã spre ceruri sus si spre pãmânt, ca sã judece pe
poporul Sãu". (Ps. 50: 2-4). "Sã se bucure cerurile si sã se
veseleascã pãmântul... înaintea Domnului! Cãci El vine, vine
sã judece pãmântul. El va judeca lumea cu dreptate si
popoarele dupã credinciosia Lui". (Ps. 96: 11-13).
Cum este prezentat de Scripturã evenimentul revenirii lui
Hristos?
Profetul Ìsaia spunea: "Treziti-vã si sãriti de bucurie cei ce
locuiti în tãrânã! Cãci roua ta este o rouã dãtãtoare de viatã
si pãmântul va scoate iarãsi afarã pe cei morti". "Sã învie dar
mortii tãi! Sã se scoale trupurile mele moarte!" "Nimiceste
moartea pe vecie; Domnul Dumnezeu sterge lacrimile de pe
toate fetele si îndepãrteazã de pe tot pãmântul ocara
poporului Sãu; da, Domnul a vorbit. În ziua aceea, vor zice:
"Ìatã, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam
încredere cã ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne
încredeam; acum sã ne veselim, si sã ne bucurãm de
mântuirea Lui!" (Ìs. 26: 19; Ìs. 25: 8-9).
Cum este prezentat de Scripturã evenimentul revenirii lui
Hristos?
Pe Patmosul stâncos, ucenicul iubit aude fãgãduinta: "Ìatã,
Eu vin curând", iar rãspunsul lui plin de dor exprimã
rugãciunea bisericii de-a lungul peregrinãrii ei: "Amin, vino
Doamne Ìsuse". (Apoc. 22: 20).
Cum au privit de+a lungul veacurilor crestinii spre acest
eveniment?
Din temnitã, de la rug, de pe esafod, unde sfintii si
martirii au mãrturisit pentru adevãr, vine de-a lungul secolelor
expresia credintei si sperantei lor. "Fiind "siguri de învierea
Sa personalã si în consecintã si de a lor, la revenirea Sa,
spune unul dintre acesti crestini, ei dispretuiau moartea si se
aflau mai presus de ea". (Daniel T. Taylor, The Reign of
Christ on Earth; or The Voice of the Church in All Ages, pag.
33). Ei erau dispusi sã meargã în mormânt pentru a putea
"sã învieze liberi". (Ìdem, pag. 54).
Cum au privit de+a lungul veacurilor crestinii spre acest
eveniment?
"Gândul venirii Domnului, spunea Baxter, îmi este cel
mai plãcut si fericit". (Richard Baxter, Works, vol. 17, pag.
555). "A iubi arãtarea Sa si a astepta acea fericitã nãdejde
este lucrarea credintei si caracteristica sfintilor Lui". "Dacã
moartea este ultimul vrãjmas care va fi nimicit la înviere,
putem sã întelegem cât de serios trebuie sã se roage si sã
doreascã credinciosii a doua venire a lui Hristos, când
aceastã biruintã va fi deplinã si finalã." (Ìdem, vol. 17, pag.
500).
Ce evenimente prezise de Biblie au avut loc în sec XVÌÌÌ?
Cutiemuiul ue la Lisabona - ŵ Noiembiie ŵŻŹŹ
Ziua întunecatá - ŵ9 Nai ŵŻ8Ŵ
Cutremurul de la Lisabona
Ca împliniie a acestei piofetii, a avut loc în anul ŵŻŹŹ cel
mai gioaznic cutiemui caie a fost cunoscut vieouatá. Besi, în
geneial, este cunoscut sub numele ue cutiemuiul uin Lisabona,
el s-a extins peste o maie paite uin Euiopa, Afiica si Ameiica. A
fost simtit în uioenlanua, în Inuiile ue vest, în insulele Naueiia,
în Noivegia si Sueuia, Naiea Biitanie si Iilanua. El s-a extins pe
o supiafatá ue zece milioane ue kilometii pátiati. În Afiica,
socul a fost apioape tot atât ue puteinic ca si în Euiopa. 0 maie
paite a oiasului Algei a fost uistiusá: iai la o micá uistantá ue
Naioc, un sat ue opt sau zece mii ue locuitoii a fost înghitit cu
totul. 0n val uiias a mátuiat coasta Spaniei si a Afiicii inunuânu
oiase si piovocânu maii uistiugeii.
iua întunecatã
"Aproape cel mai misterios si încã neexplicat fenomen în felul
lui, dacã nu cu totul unic... este ziua întunecatã de la 19 mai 1780, -
întunecarea cea mai inexplicabilã a întregii pãrti vizibile a cerului si a
atmosferei din Noua Anglie". (R. M. Devens, Our First Century, pag.
89).
Un martor ocular care trãia în Massachusetts descrie
evenimentul în felul urmãtor: "Dimineata soarele a rãsãrit strãlucitor,
dar a fost curând acoperit de nori. Norii au devenit mohorâti, negri si
prevestitori de rele, iar din ei tâsneau fulgere, se rostogoleau tunete si
a cãzut putinã ploaie. Cãtre ora nouã, norii s-au rarefiat si au cãpãtat
aspectul alamei sau aramei, iar pãmântul, stâncile, copacii, clãdirile,
apa si oamenii au fost schimbati de aceastã luminã ciudatã,
nepãmânteanã. Dupã câteva minute, un nor gros si negru s-a
rãspândit pe tot cerul în afarã de o fâsie îngustã la orizont si era atât
de întuneric cum este de obicei vara la ora nouã seara..."
Cum este prezentatã în continuare starea omenirii de
atunci si ce ar trebuit sã facã cei de atunci?
Starea bisericii din acest timp este arãtatã în cuvintele
Mântuitorului din Apocalips: "Îti merge numele cã trãiesti, dar
esti mort". Ìar acelora care refuzã sã se trezeascã din
siguranta lor nepãsãtoare, le este adresatã avertizarea
solemnã: "Dacã nu veghezi, voi veni ca un hot si nu vei sti în
care ceas voi veni peste tine". (Apoc. 3:1, 3).
Cum este prezentatã în continuare starea omenirii de
atunci si ce ar trebuit sã facã cei de atunci?
Este necesar ca oamenii sã fie fãcuti constienti de
pericolul în care se aflã; sã fie treziti sã se pregãteascã
pentru evenimentele solemne legate de închiderea harului.
Profetul lui Dumnezeu declarã: "Dar mare este ziua
Domnului si foarte înfricosatã: cine o poate suferi?" Cine va
sta în picioare când se va arãta Acela ai cãrui ochi sunt "asa
de curati cã nu pot sã vadã rãul" si nu pot "privi,
nelegiuirea?" (Ìoel 2: 11; Hab. 1: 13).
Cum este prezentatã în continuare starea omenirii de
atunci si ce ar trebuit sã facã cei de atunci?
Pentru aceia care strigã: "Dumnezeule, noi Te
cunoastem", dar care au cãlcat legãmântul Lui si s-au
îndreptat spre alt dumnezeu, ascunzând nelegiuirea în
inimile lor si iubind cãile nedreptãtii - pentru acestia ziua
Domnului este "întuneric, în loc de luminã,... întunecoasã si
fãrã strãlucire". (Osea 8: 2, 1; Ps. 16: 4; Amos 5: 20). "În
vremea aceea, voi scormoni Ìerusalimul cu felinare si voi
pedepsi pe toti oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor, si zic
în inima lor: "Domnul nu va face nici bine nici rãu!" (ef. 1:
12). "Voi pedepsi - zice Domnul - lumea pentru rãutatea ei si
pe cei rãi pentru nelegiuirile lor; voi face sã înceteze mândria
celor trufasi si voi doborî semetia celor asupritori". (Ìs. 13:
11).

390.032039:70.002.:20890570039.:/7059.3857.0 897g8570..0800.90 5454.3./0.30 3:9. !8.g7L3..089.759:7g0.7 !40x 57410x-0.39.7 90 /0...:20...05g239: .0708../3//014. 2.:78948 50397:.17:2:80x/08g.::7.0 90:2300: :2300:34897:.289: .90 /0.9 . 3057g37 ..44 897g:./423.70/3.8:-20 L31g.9/0$.050 54547:$g: !8  $g80-:..g5g239: L3.07:70 8g80 .3907.8g:/0.07:78:8 85705g239 .700/:5g.7.: !8  .:70.30 8g:/0.90.8.#00::87.037: 78948 #0..:0572./085705:9070.700890L397:5.089.03 $43 .4 .x8..423::g.0370.30 ..g7.70.:/0.7947478.:.9.

..47-9 3:.g 8g7x/0-:.239: .720/050 94..70..089.1.50..0423::2300: 9070.:70.0 4.7g50.2 L3.7.4....037: 78948 !74109:8.%70x .g30.0890474:g/g9g94.2..85:30.0802 8g30-:.032039:70.:xL3xg73gg..0/.0 .47.70/0.7902.70/070.:7g2/0 239:70..0..089..:28g30.790.0.:20890570039.9/0$.xg 5g239:. 423:. 54547::$g:/.8.097:5:7020024. .759:7g0.9g .9010x00 L3/05g790.: 8 8  .74:.7g .0890423: L3.g/0509495g239:4.0890:2300:34897: L3.90.0.9.0 90 24..7030 L3.7 247x9g$g808.00.4.0247x $gL3.70/0.

34 4.-807.03.759:7g0./0 .48 :.9g :.:73/ .2308:80 54.9/0$.032039:70.:/01gg/:3x..77g85:38::53/0/470572g 7:g.:20890570039.:30.::-9.3.037: 78948 !0!.:3:507073g7023 . .9248:893.

7: /0500 .g L3.070.0 9.:2g79:78950397:.30% %.:24.5:90.70 938570.:3:..30/0 .:2.:2.47 . 8gL3. 80 . $.04190:7. 85:30:3:/3970.:/85: 8g20.  .507843.9/0 .47 %0#0341 78943./0.032039 39023xg /0..5708:8/00..3x047 3/8:7/0L3.70 93 0/8570x:.0.70.4380..$.790.3xg /0.70/3x0 8507.14/ :3/0813x 2.  07.00-07 /02 5.089 0.:57.7947%0'4.797.:3:80.0370.g7 .1.:747. .4047 05708.308 5.7gL324723950397:.

  :-.70/3x0 . .7/..4 5.0 2.70/3.037423:: 85:30.70 938570.0..0..70.90789..9/080748970-:08g8074./4:..:2..g 24..g /02 .8...7..0.907 L20890.032039 3/:.5g..9 #.132.7.:57.0 8g /470..:747.4 5.$.4 .70. .813x47: .70.89g-7:3xg.7g9..:9 107. 9059.7g2.  .9/0 .790.0370..1/053g 13.0890:92:.:3:.9g3g/0/0 0890:.089 0.L3.9..107.:78948 ..907 478 .3/ .070 5:9028gL3x0002.g..

:94..' a`^Wa^aVWS _ST[ZS [WT^W aS Z`aZWUS` % S % .032039057080/0-0.00.:.L380.

S \Z^WSSUW_`W\^[XW SSba`[U ZSZa UW SY^[S ZUUa`^Wa^US^WSX[_`UaZ[_Ua`b^W[VS` W Z YWZW^SW_`WUaZ[_Ua`_aTZaWWVWUa`^Wa^aVZ _ST[ZS W_SW `Z_\W_`W[S^W\S^`WVZa^[\SX^US W^US X[_`_ ` Z ^[WZSZVS Z ZVWVWW_` ZZ_aWW SVW^S Z [^bWYS aWVS S^WS^`SZW ^SZVS_SW `Z_\W [_a\^SXS VW WUW[SZWVW[W`^\ `^S *ZX^US [UaSX[_`S\^[S\W`[`S` `VW\a`W^ZUUS Za^[\S.:9702:7:/0.8.-43.

S^W \S^`WS[^S aaYW^SX[_`V_`^a_ S^S[U V_`SZ VW S^[UaZ_S`VW[\`_Sa WUWVW[Ua`[^SX[_` ZY `Ua `[`aZbSa^S S `a^S`U[S_`S\SZW SX^UZaZV ZV [^S W \^[b[U ZVS^V_`^aYW^ .

:.947 /. ...45079/0347 47.9:..:.. 0890:..0.34:g 3478 .70.30 # 0.  &32..50.:. .7.g5g9..:7.7..2890748 L3.47439 07.1.850..g3005.45.7.L39:30.5.23:90 :3347748 307:8 .7.0.:/.:/0.90. ..700..-0.032039:L310::72g947230.203.701.:20890/04-.02.1489.92481070/34:.:9:3090 .:14898.7g8g79897g:.g/70 .9g/0.7g/041 0L3:89g.99 /0L39:307.9g 305g2390.g3:.:73/.038 :7789039:7 5. 4.7097g.9 .9g 574.84.g:95:x3g54.07:: ..:1:070 807489440. 7g853/950949.x.L39:30.0392447x 307 570.20 .:949::3..9 .L39705g7x.47.79474.:80998/08.-g. L39:30.70 0..L3.91034203L310: : /.:..208.88.305..0.34:g80.2.2-.07:L3.089947/0700 .2..x/0.3g :5g.0 g97047.89g:23g.7/30x 30...75g239: 893.7..0 .

4.7g9.0899250890.8..g.. .9:3.g/3 8:7.7089.g97g0 9 /.4393:.9gL3.  .42037/0 .7.58 x20703:200. $9.:.70.079.9g.9:3.:34x 3:./708..3900 39:947::/354.70.0.7970-:98g1.:20890570039.00 ./3..70 00890.7 0 92479 .3x.0/0..0.47305g8g94... 84023g.70701:g8g809700.9gL3.0 9L3 ..70.-807.0350890930 54.g3:.70.03.047..4.8..

 /0. 89.-  .4.0/0.0..4:L3.70.90/0L3. 89030..g 50397:0.790L317.9:3.9g.7080.032039008402300..43 903x/0 507./g7g: 3:54957.700890:.9:3.7:: !74109:::2300:/0...2038g101g.30454.:x.g3:5498g.g7:4.x.4393:.1g8g10970x8g80570g90.42037/0 .9gL3.7g.08.70.7.L35.7g9. .4. 423:: 14./070.7970-:98g1.7089. 300:70.3/80.8:39...4 .:7.:20890570039. .8.g.72.....908:10730. 40..0.

. 902 /./0:23g L39:30.g030/7059gx 50397:.4 50/0585094x4.70 80.7970-:98g1.g.90g239:: 8 .: L3/7059.0..47423:3:.8g 1g7g897g:...07g50397:300:7047.50/74/047 ..70. 423::0890L39:307.:. .0 50.7g: 01  '450/058 .. .7089. .03.9/:2300: . !0397:..4393:.9:3.2:.1.42037/0 .90.50397:7g:9.70.:.:20890570039. !8 248 3 ..g.L3 32047 :-3/.:33/300:70.70 ..047. .090023/7.203..8:57947 8  ..7080-:08.04797:1.8. L34.98570.08gL3.4724307:8..0423: :20. L332..4.70897g:2300:0 34%0 .00.0 9.9:3.0/0.7.4/4-47L8020x.:34.7020.-303.48.:103.0.41.9gL3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful