KLEVISA LLESHI

PROJEKT KURRIKULAR QYTETARI

KLASA 10 D

NJE E DREJTE E FEMIJES .TEMA : CILESIA E JETES .

SA ZBATOHEN ATO NGA INDIVIDET E SHOQERISE 5. KE QUAJME FEMIJE 2. .PERMBAJTJA 1. TE DREJTAT QE GEZON FEMIJA MBI JETEN 3. CFARE MUND TE BEJME NE PER NJOHJEN E TE DREJTAVE TE FEMIJEVE . KU JANE PASQYRUAR KETO TE DREJTA. 4.

Por nga ana ligjore femije quajme ate individ i/e cili/a nuk I ka mbushur akoma 18 vjec dhe jane marre parasysh te gjitha ndryshimet qe peson femija dhe aftesine .Ne jeten e perditshme e degjojme shpesh termin femije dhe kemi percaktime te ndryshme per moshen qe duhet te kete ai te quhet i tille pasi vende te ndryshme kane kultura . tradita dhe pikepamje te ndryshme mbi aftesine e individit per te qene i afte per ecur per veten e tij ne jete.

Teresia e ligjeve qe gezon femija ne mbrojtje te tyre jane te pasqyruara ne nje konvente e cila quhet ³Konventa te Drejtave te Femijeve ³ ose KDF .e tij per te marre vendime . . Ne nenin e saj te pare eshte perkufizuar femija si nje q4enie njerezore ne moshen 18 vjec si dhe . Meqenese femijet jane jane krijesa te paafta per te luftuar per mbijetese apo per te marre vendime te rendesishme atehere ato gezojne mbeshtetje te plote nga ligji .

pervec kur ligjet e vendeve te vecanta e vendosin ne nje moshe tjeter .te marre fryme si te gjithe individet e shoqerise . Disa nga te drejtat me themelore qe gezon femija jane : 1. Pra cdo femije ka te drejten te jetoje .E drejta e jetes . E drejta per tu arsimuar cdo femije e ka te detyruar te arsimohet ne arsimimin 9-vjecar sepse nepermjet arsimit 9- . 2.

gjinise . Jo diskriminimi I femijeve Femijet duhet te mos diskriminohen per shkak te races . E drejta e pjesemarrjes Kjo e drejte u jep femijeve mundesine te kene nje rol te rendesishem ne shoqeri ku mendimet e tyre te ndikojne ne marrjen e vendimeve te shoqerise qe I rrethon.ai behet nje individ frytedhenes ne te ardhmen 3. zhvillimit mendor etj . 4. ekonomise .

. te abuzohen per pune etj.5. Kjo e drejte nuk lejon femijet te perfshihen ne konflikte te armatosuara . abuzimit apo nenvleresimit .E drejta mbrojtese Femijet mbrohen nga te gjitha format e shfrytezimit .

Shohim se kemi nje shumellojshmeri te drejtash mbrojtese per femijet . por a zbatohen gjithmone keto te drejta nga individet e shoqerise perkatese ? A kane keto femije nje cilesi jete te pranueshme per zhvillimin fizik dhe psikologjik te tyre ? .

shume femije detyrohen te lene arsimimin per tu shfrytezuar per pune fizike . .Ne te vertete ne shume vende te botes femija nuk shihet si nje qenie e pazhvilluar per perkujdesje por si nje krijese e nenshtruar ndaj te rriturve . Varferia e madhe ka bere qe shume te mitur te jene pa familje pasi braktisen qe ne foshnjeri duke I lene pa nje vater familjare ku mund te jetojne . Femijet e racve te ndryshme mund te diferencohen.

Nga lufterat lindin epidemi te shumta dhe trauma psikologjike . Ka shume femije qe shfrytezohen si luftetare lufte . . Nga kjo rrjedh qe shume prej tyre te lendohen apo te viten .Nje problem tjeter teper I madh eshte dhe perfshirja e femijeve ne konfliktet e armatosura .

. Kjo behet nepermjet medias se shkruar . diskutimet ne grupet shoqerore etj. forumeve te ndryshme ne internet .Qe te permiresohet jeta ne komunitetin ku ne jetojme duhet duhet qe ne fillim te ndergjegjesojme komunitetin ku ne jetojme qe nga femijet e gjer tek te rritur .

Per nje te ardhme me te mire . . per nje te ardhme e cila duhet te ekzistoje me fryme njererezore respekto te drejtat e femijeve .

KLIKONI NE ADRESEN TONE TE INTERNETIT WWW.COM JU MIRE PRESIM PER TE NGRENE MUT DHE KUSH FITON MERR MUT SA TE DOJE PER TE TJERET.Referenca : njohuri te marra nga Qytetaria 10 . KAQ KISHA JU FALEMINDERIT ISHALLA NGA UNE ISMAIL QEPALLA JU RUJTE ZOTI ISHALLA .AGJENCIA QE PRODHONE MUT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful