P. 1
caiet de practica

caiet de practica

|Views: 857|Likes:
Published by Catalin Ivan

More info:

Published by: Catalin Ivan on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Caiet practica

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA SPECIALITATEA FINANTE BANCI ANUL II – INVATAMANT LA DISTANTA LUCRARE DE SINTEZA

STUDENT :

10. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale. -modul de functionare -dizolvare/lichidare. Situatii financiare. Exemple de inregistrari contabile la SC ………………………….Modul de constituire si functionare a entitatii economice. 13. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobilizarilor. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor. 4.I. 3. 6. diagrama de relaţii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unităţii. 5. Gestionarea. 8. folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special. . 2.SRL. 9. 12. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. 7. CUPRINS : 1. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor. -etapele constituirii.Registrele de contabilitate. -Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii la care se efectuează practica. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. 11. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale.

SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : GENERAL ELECTRIC SEDIUL SOCIAL : Sediul social se stabileste in :BUC.Modul de constituire si functionare a entitatii economice. Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale. c) DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este 40 ANI. AP 54. cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. detinute in totalitate de asociatul unic.1992. Actul constitutiv al societăţii ………………………………. In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Bucuresti si in alte 6 puncte de lucru . modul de functionare si dizolvare/lichidare. cu puteri depline avand functia de presedinte.03.SC 2.SOS. Societatea comerciala………………….MIHAI BRAVU NR. etapele constituirii.1. e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 200 RON . indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.02. BL 103. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J/40/5744/11. avand CODUL UNIC de inregistrare RO 350731. pe durata nelimitata . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA .1992.SRL a luat fiinta in data de 03. d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii este : 3120 – Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica. in valoare nominala de 10 RON fiecare. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : Societatea este administrata.200. .SECTOR 3. de o persoana fizica . cetatean roman.

se tine in compartiment distinct . Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii la care se efectuează practica. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. cu personal angajat cu pregatire de specilalitate . in cadrul SC GENERAL ELECTRIC SRL. care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. diagrama de relaţii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unităţii. Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic. Contabilitatea .2. .

respectiv soldul iniţial. materiale auxiliare. rulajele creditoare şi soldurile finale. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. inventariate potrivit normelor legale. În cadrul recapitulaţiei. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Acestea se prezintă sub forma unor registre legate. Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. Se listeaza la sfarsitul lunii . stabilindu-se situaţia fiecărui cont. cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse.ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : 3. In cadrul firmei GENERAL ELECTRIC SRL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SCALA » . în contabilitate sunt: Registruljurnal. prin articole contabile. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin. forma „Carteamare” centralizatoare. Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. grupate în funcţie de natura lor. operaţiile patrimoniale. Principalele registre ce se folosesc. Registrul general de evidenta a salariatilor. după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC GENERAL ELECTRIC SRL SRL . prin respectarea succesiunii documentelor. înregistrările efectuate în registrul-jurnal.Registrele de contabilitate. obligatoriu. Acest registru in cadrul firmei SC GENERAL ELECTRC SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Cartea-mare şi Registrul-inventar. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice la data infiintarii firmei. în mod cronologic. rulajele debitoare. fişe de cont şah sau pe conturi corespondente. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. conform posturilor din bilanţul contabil. Se numeroteaza pe feicare pagina si .

pe baza documentelor primite. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. durata muncii eta in ore/zi. sanitar. numele. in ordine cronologica. Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate la alta. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar .va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. inspectia muncii. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. precum si in alte domenii prevazute de lege . durata acestuia . In cazul SC GENERAL ELECTRC SRL SRL . data incheierii contractului individual de munca . Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca : Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii. calitatea in constructii. prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.R. . Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. salariul de baza la data incheierii contractului. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC GENERAL ELECTRC SRL SRL . Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. protectia consumatorului. Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . urbanism.).O.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . fitosanitar. protectia impotriva incediilor. data inceperii activitatii. modificarea si suspendarea contractului. in domeniile : financiar-fiscal. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobilizarilor. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. pe grupe de mijloace fixe. 4.

pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . document justificativ de inregistrare in contabilitate.R. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. respectiv mai multor materiale.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . de scoatere din uz .la compartimentul financiar-contabil.document justificativ de scadere din gestiune. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor. specialisti-consultanti. Circula la gestiune. document justificativ pentru incarcare in gestiune. dupa caz. pe masura lansarii. 5. .asistenti la receptie.Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). . Circula: . .la magazia de materiale. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). pentru diferentele constatte la receptie. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. Bonul de consum Serveste ca: . .document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. .la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare). Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. la compartimentul financiar-contabil. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.I.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. Se întocmeste în doua exemplare. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. N.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare .Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. atasat la factura(ex. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. Serveste ca : Document de insotire a marfii pe timpul transportului . iesirilor si stocurilor de valori materiale. marfurilor sau altor valori materiale primite. separat pentru fiecare fel de material. pentru semnare de primire (ex. inseriere si numerotare. Se arhiveaza la : magazie(ex. Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC XXXXXXX pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru situate in orasele _________si la magazinele din Bucuresti) . marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . atasat la factura (ex. comun pe economie . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . la cumparator .1) . dupa caz . la magazie .1) .document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. si se . pentru incarcarea de gestiune a produselor. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. Se întocmeste într-un exemplar. Dispozitie de livrare Serveste ca : Document pentru eliberarea din magazie a produselor. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . executat pe hartie autocopiativa securizata. Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . Circula la : Magazie. la compartimentul financiar-contabil. . 1) . 3) . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica.2) Fise de magazie Serveste ca: . la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . Circula la : furnizor .1 ) .sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. la departamentul vanzari (ex. pentru eliberarea produselor . la compartimentul financiar-contabil .

pe feluri de materiale ordonate pe grupe. Se intocmeste de casiera in doua exemplare . Nu circula. specific fiecarei banci . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. inseriere si numerotare. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. Document de evidenta a formularelor anulate . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . sau în ordine alfabetica. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. care au un regim special de inseriere. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. comun pe economie. Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. care completeaza coloanele privitoare la intrari. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. 6. eventual subgrupe. Se intocmeste intr-un exemplar . CEC-ul de numerar . Foaia de varsamant (formular tipizat. iesirilor si stocurilor de formulare. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Dispozitia de plata / incasare . de contabilul sef si directorul economic. numerotare . evidenta si urmarire . Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. la iesiri si stoc.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti. avansuri de trezorerie etc).completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. executat pe carton securizat. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. dar în mod obligatoriu zilnic. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).Acestea raman la Registrul de . Serveste ca : Document de evidenta a intrarilor . de catre gestionar.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . furnizori . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.

stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Acest fluturas se distribuie salariatilor .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. in numerar(lei sau valuta). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. stat de salarii –lichidare. Registrul de casa lei si valuta. Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . 7. intr-un exemplar . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). zilnic. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . stat de concedii de odihna. Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi . Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale.casa ca documente justificative. 8. prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .Se intocmeste de casiera .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Chitanta . fisa individuala . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. Serveste ca : . Serveste ca : Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. de la casele de marcat. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. inseriere si numerotare . executat pe hartie autocopiativa securizata. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care sau achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se intocmeste intr-un singur exemplar . Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. comun pe economie. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata.veniturilor. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Serveste ca : Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata .

este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . la departamentul vanzari(ex. sau. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii .Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale. 2) . Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.1). Serveste la : Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . Se arhiveaza : la furnizor . Declaratia de inventar . Document de incarcare in gestiunea primitorului . Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . acolo unde este posibil acest lucru. pe care o prezinta comisiei de inventariere. dupa caz . comun si altor stiinte economice .3) . de gestionar. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv.Se intocmeste intr-un exemplar. Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : Decizia de inventariere . 9. si se semneaza de acesta . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. la compartimentul financiar-contabil(ex. Balanta de verificare In cadrul SC GENERAL ELECTRIC SRL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica .circula fiind document de sinteza. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . inainte de inceperea operatiei de inventariere. la compartimentul financiar-contabil(ex.. 10. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. la cumparator . Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic.

a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. Se intocmeste intr-un exemplar . « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Acest angajament se da in fata .Lista de inventariere . Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. Document de inregistrare in contabilitate. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Aceste liste se completeaza cu nr. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. Se intocmeste de catre serviciul Personal . exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. Angajamentul de plata . titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . document pentru intocmirea registrului jurnal. De bucati gasite in timpul inventarului . pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . titlu executoriu pentru executarea silita . Acest document serveste ca : angajament e plata . Serveste ca : document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. Serveste ca : Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. Decizia de imputare . in caz de nerespectarea angajamentului. document centralizator al operatiunilor de inventariere Se listeaza din programul de contabilitate . Titlu executoriu in momentul comunicarii.se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiarcontabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat).

cont de profit şi pierdere.SRL aplică Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. care are sarcina de a respecta legile si al semna. materiale auxiliare. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. politici contabile note explicative. situaţia modificărilor capitalului propriu. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari. Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC GENERAL ELECTRIC SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Gestionarea. 12.juristului societatii .persoane juridice autorizate. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Situatii financiare. SC …. 11. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. . Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Sectorului 6 în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. situaţia fluxurilor de trezorerie. Situatiile financiare anuale se compun din : bilanţ. Situatiile financiare in cadrul SC ……………SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special. In cadrul SC GENERAL ELECTRIC SRL . evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor cu regim special”. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->