Hrvatski vladari kroz povijest

Knezovi Posavske Hrvatske796. - oko 810. Vojnomi
oko 810. - 823. Ljudevit
829. - 838. Ratimir
oko 880. -oko 897. Braslav

Knezovi Primorske (Dalmatinske) Hrvatske
II. pol. VII. st. Porga
II. pol. VIII. st. Višeslav
oko 810. - 821. Borna
821. - oko 835. Vladislav
oko 835. - oko 845. Mislav
845. - 864. Trpimir
oko 864. - 876. Domagoj
876. - 878. Domagojevi sinovi nepoznatog imena
878. - 879. Zdeslav
879. - oko 892. Branimir
oko 892. - oko 900. Muncimir (Mutimir)
oko 900. - oko 910. Petar
oko 910. - 924. (925.) Tomislav

Kraljevi hrvatske narodne dinastije>


Trpimirovići 925.-1102.
924. (925.) - oko 928. Tomislav
oko 928. - oko 935. Trpimir II.
oko 935. - 945. Krešimir I.
945. - 949. Miroslav
949. - 969. Mihajlo Krešimir II. st.
969. - 997. Stjepan Držislav
997. - 1000. Svetoslav - Šuronja
1000. - oko 1035. Krešimir III.
1000. - oko 1020. Gojslav
oko 1035. - 1058. Stjepan I.
1058. - 1074. Petar Krešimir IV.
1074. - 1089. Dmitar Zvonimir
1089. - 1091. Stjepan II.
1093. - 1097. Petar (u Slavoniji kralj Almoš Arpadović 1091. do 1095.)

Ugarsko - hrvatska dinastija Arpadovica 1102.-1301.
(S obzirom na to da su u Ugarskoj prije 1102. imali po jednog kralja Stjepana, Belu, Ladislava i
Andriju, hrvatski poredak vladara je za broj manji, npr. poznati Bela IV. za Hrvate je Bela III.)
• 1102. - 1116. Koloman
• 1116. - 1131. Stjepan I. (II.)
• 1131. - 1141. Bela I. (II.)
• 1141. - 1162. Gejza I. (II.)
• 1162. Stjepan II. (III.)
• 1162. - 1163. Ladislav I. (II.)
• 1163. Stjepan III. (IV.)
• 1163. - 1172. Stjepan II. (III.)
• 1172. - 1196. Bela II. (III.)
• 1196. - 1204. Emerik
• 1204. - 1205. Ladislav II. (III.)
• 1205. - 1235. Andrija I. (II.)

1848.Anžu 1301. • • • • • • • 1740.) • 1527.1439. Žigmund Luksemburgovac 1438.) Habsburgovac 1458. Bela III. Ferdinand III. .1835. car je u Ilirskim pokrajinama i prekosavskoj Vojnoj krajini . Stjepan IV.1342.1637.-1813. Maksimilijan II. . Ladislav IV. Karlo II. Leopold I. Josip II.) 1272. Matijas I. • 1576. 1342. 1848. .1516. . Marija Terezija 1780. Jagelović 1444. Andrija II.K.1918. • 1657. . njem.Lotarinske 1740. Ferdinand II. • 1637. . Dalmatince i Krajišnike car. .1576. Korvin-Hunyadi 1490. Vladislav I. (IV.1457.hrvatska dinastija Anjou . 1790. . Hrvatsko . . Karlo I. Rudolf II.Jagelovići • • • • • • • 1387.1790.-1409. obnašali i čast njemačkih a otad austrijskih careva. . (nuzkralj Ivan Zapolja 1527. • • • • • • 1301. . (III. (Pojedini vladari iz ove dinastije su do 1804.1301. • 1705. 1835. Napoleon Bonaparte. . u K. • 1711.1386. .-1918. Ferdinand V. .1490. Franjo Josip I.1382. (IV. Karlo IV. . Karlo VI. . Albert Habsburgovac 1440. Kaiser und König .1385. Marija 1386. . Franjo I. Jagelović Hrvatski kraljevi iz dinastije Habsburg 1527. . a za Hrvate i Slavonce kralj. .ugarski kraljevi iz dinastije Habsburg . .1608.1395.) • 1564.1270. . (V. Ludovik II. Matija II.Korvini . Marija 1385.1564.• • • • 1235. .1619.) Ugarsko . Ladislav Napuljski (nuzkralj) Ugarsko . . .-1740.) 1290.1437.1711. Ludovik I.1657.1272.) 1270.Habsburgovci . . Ferdinand I. Neizabrani vladari Bonapartovići • 1809.1740. Vladislav II. . . . • 1619.1705. Franjo Josip bio za Istrane. 1792.1792.1780.1409. . Jagelović 1516. pa je npr. 1916. Ladislav III. Josip I.1526.1540. • 1608. . .1916.hrvatski kraljevi raznih dinastija Luksemburgovci . . . Dracki 1386.1290. 1382. Leopold II. .1444. (V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful