Sri Chinmoy - Pot srca http://www.pozitivke.net/forum/viewtopic.php?

showtopic=1912
V spomin na mojstra Sri Chinmoya BELEŽKE IZ SRI CHINMOY-EVE ŠOLE DUHOVNE MEDITACIJE - POT SRCA, Ljubljana, oktober - november 94 ****************************************************************** Nujna je vsaj jutranja meditacija, priporočljiva tudi večerna. Jutranja da celodnevni kapital miru in duhovne zbranosti ter pozornosti, ki ga porabimo tekom dneva ob raznih konfliktnih, stresnih ter drugih disharmoničnih situacijah. Priprava na meditacijo in izvedba vključuje: pravilno držo, osredotočenje na pravilno dihanje, prazen miren um (brez misli), mantra OMMM, vizualizacija - doživetje srčnega duhovnega centra, evokacija meditativne (višje) zavesti, odprava nečistih misli, sprostitev, koncentracija na mir, ljubezen, odrešitev, duhovne meditativne sugestije, kontemplacija. EVOKACIJA Čistost misli Odprtost in ljubezen do sveta, občutenje enosti Predanost, vdanost, ponižnost, nesebičnost Osredotočenje pozornosti na trenutek sedanjosti da spoznanje resnice Praznina daje mir, pričakovanja in želje nas delajo nemirne Nenavezanost na stare in negativne miselne vzorce Odprtost za nova izkustva Preseganje iluzije ega, poistenje v enosti Služiti na način intuicije in spoznanja o najvišjih univerzalnih zakonih Širjenje razsvetljene zavesti na okolico Prisluhniti brezpogojni obči univerzalni ljubezni svoje duše, ki je naš božanski del Resnica je vedno končna zmagovalka Pot napredka pri iskanju resnice in svobode Uravnoteženo ravnovesje med askezo in materializmom Uničenja so potrebna zaradi sprememb, spremembe so potrebne zaradi evolucije Primerjava, tekmovalnost in ponos niso primerni za duhovno pot Ni dobrih in slabih izkušenj, vse imajo svoj smisel učenja Vsaka duša si najde svojo specifično duhovno pot, ki je odvisna od razvojne stopnje duše, oziroma njenih izkustev Trajna vrednost, ki jo lahko pridobimo je spoznanje o najvišjem Skromnost, iskrenost, hvaležnost, sočutje, pozornost Visoki duhovni mojstri svoje poslanstvo in delovanje gledajo in smatrajo, kot, da so orodje najvišjih univerzalnih zakonitosti (SRI CHINMOY). Nenavezanost na uspehe, materijo in človeško ljubezen na svoji poti Niti uspehi niti neuspehi v življenju nimajo trajne vrednosti, pomena, ker minejo najkasneje z našim

življenjem. Prav tako mine človeška ljubezen,odvisna od minljivega fizičnega bivanja. Cilji, ki so vezani na to so v naprej obsojeni na izgubo. Gojiti moramo brezpogojno ljubezen duše, ki je nesmrtna, brezpogojna, božanska Človeška ljubezen na način ega nas omejuje in onesrečuje Hvaležnost je enakovredna meditaciji Zvok je fizična vibracija, mantra pa prinese več svetlobe na fizični nivo telesa Zunanja aktivnost mora biti v ravnovesju z notranjim mirom Zunanja pasivnost mora biti v ravnovesju z notranjo aktivnostjo Meditacija v opoldanskem soncu daje aktivno energijo, meditacija ob luni daje pasivno energijo Meditacija na srčno čakro ti odžene občutek samote, da občutek topline, čustev, harmonije in povezanosti s samim seboj ter drugimi Meditacija na mentalni duhovni center daje višjo nadčutno zavest in povezavo z absolutom, vendar nam zapušča občutek praznine in puščave Nižji duhovni centri (čakre) so nečisti, zato meditiramo na srčno čakro, lahko pa tudi na višje centre Živeti v sedanjosti in osredotočiti se v trenutku sedanjosti Um izhaja iz ega zato nemirno tehta ocejuje in špekulira pri izbiri Duhovno srce pa čuti kaj je in kaj ni res Duhovna pot je pot transformacije, pot od neresnice k resnici, od nesvobode k svobodi Kdor odklanja pomoč na poti napredka ne potrebuje sočutja Na svoji poti se lahko izgubimo in pademo, zato potrebujemo vodstvo in lastno vstrajnost Ni možno pravilno služiti na osnovi želja in predstav ega temveč na osnovi spoznanja svojega pravega univerzalnega poslanstva z duhovnim srcem Če v okolico širimo duhovno brezpogojno ljubezen se nam ta povečana vrača Negativne vibracije, ki jih oddajamo se nam tudi vračajo ojačane IZVEDBA Čist miren kotiček , namensko opremljen in posvečen meditaciji Slika duhovnega učitelja v transcendentalni zavesti Kadilo, dišave, meditativna glasba Čisto telo in čista udobna bela (svetla) oblačila Pravilna drža telesa pri meditaciji je sproščena z zravnano hrbtenico, dlani odprte navzven in navzgor, lahko tudi v molitvenem položaju sveče. Pri drži rok v naročju naj bo leva roka zgoraj preko desne Slika duhovnega učitelja nam lahko pomaga priklicati zavest prijateljstva Lahko meditiramo na sliko učitelja, to je na njegovo transcendentalno zavest Za vizualizacijo svetlobe nam lahko pomaga prižgana sveča Pred meditacijo naj bodo misli čiste. Če se nam pojavljajo slabe misli si predstavljamo kako vdihavamo čistost, nečiste misli pa izdihavamo na vrhu glave Pri meditaciji na srčni duhovni center si predstavljamo sonce, ki vshaja v srcu, zažari v čisti svetlobi in zajame tudi prostor okoli nas. Občutimo toploto in svetlobo v srcu, ki zajame tudi našo okolico Pridobivanje vstrajnosti s telesno aktivnostjo zlasti s tekom Glasba je pomembna spremljevalka na duhovni poti Med petjem um ne deluje Opustitev drog, alkohola, cigaret, poživil (kava)

Priporočljivo vegetarijanstvo Izogibati se je treba slabim mislim in dejanjem. Tudi grdo govorjenje, jeza in sovraštvo ustvarjajo slabe vibracije v prostoru in v živih bitjih. To ima fizične posledice na zdravju in ustvarja slabo karmo, kar prizadene zlasti storilca slabih misli in dejanj Zelo pomembno je znati odpuščati in pozabljati slaba dejanja drugih, ki so nas prizadela. Nikakor ne gojiti maščevalnost opomba zapisovalca: Meditacija je pogovor z bogom, oziroma z našim višjim jaz v nas samih

Yoda, 18.05.2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful