BHAGAVAD-GITA -ICartea întâi numită

DESCUMPĂNIREA LUI ARJUNA
Dhritarashtra1 a spus: 1. Ce au făcut, Sanjaya, ai mei şi fiii lui Pandu, adunaţi gata de luptă, în Câmpia Legii2, în Kurukshetra? Sanjaya3 a spus: 2. După ce a văzut armata fiilor lui Pandu, desfaşurată în linie de bătaie, regele Duryodhana apropiindu-se de învăţătorul [său]4 a rostit cuvintele: 3. Priveşte, învăţătorule, marea armată a fiilor lui Pandu, desfaşurată în linie de bătaie de către priceputul tău discipol, fiul lui Drupada5. 4. Acolo sunt viteji, mari arcaşi de seama ai lui Arjuna şi Bhima6, în bătalie: Yuyudhana7, Virata8 şi Drupada cu carul [său] mare9, 5. Dhrishtaketu, Cekitana şi puternicul rege din Kashi, Purujit, Kuntibhoja şi regele Shaibya cel [puternic ca un] taur [printre] oameni. 6. Şi Yudhamanyu cel îndrăzneţ şi Uttamaujas cel puternic, fiul lui Subhadra şi fiii lui Draupadi, toţi cu care mari. 7. Cunoaşte-i pe cei mai de seamă dintre ai noştri, tu primul între cei de două ori născuţi10; ca să-i ştii, ţi-i voi numi pe aceşti conducători ai oastei mele: 8. Tu [insuţi] şi Bhishma şi Karna şi Kripa, învingători în bătălii, Ashvatthamanşi Vikarna, precum şi fiul lui Somadatta,

9. Şi mulţi alti eroi care au renunţat la viaţa pentru mine, cu felurite arme de atac, îndemânatici în luptă. 10. Puţină este oastea noastră, aflată în seama lui Bhishma, multă este oastea lor, aflată în seama lui Bhima. 11. Oriunde aţi fi, toate măriile voastre, fiecare din locul în care stă, doar pe Bhishma să-l păzească. 12. Spre bucuria acestuia11, cel mai bătrân din [neamul] Kuru, străbunul cel voinic12, dând un răcnet puternic ca de leu, a suflat în scoică. 13. Atunci, scoicile şi tobele mari, tobele mici, trompetele mari răsunară deodată; vuietul a fost clocotitor. ----------1 „Dhritarashtra”: tatăl Kauravilor, regele din Hastinapura, care a reocupat tronul în urma morţii fratelui sau Pandu, tron pe care îl cedase anterior din cauză că orbise. Întrebarea sa trădează speranţa că, eventual, lupta care urma să înceapă ar fi putut să fie împiedicată de faptul ca avea să aiba loc tocmai în Kurukshetra („Campia Kauravilor”), unul dintre centrele religioase ale Indiei, supranumit şi „Campia Legii”. 3 „Sanjaya”: conducătorul carului de luptă al lui Dhritarashtra, caruia îi relatează dialogul dintre Krishna şi Arjuna pe care l-a auzit la distanţă, graţie harului pe care i l-a dat Vyasa. 4 „Învăţătorul [său]”: brahmanul Drona care i-a învăţăt mânuirea armelor atât pe Pandavi cât şi pe Kauravi. 6 „Bhima”: cel care conduce oştile lui Yudhishthira, împreună cu Dhrishtadyumna. 7 „Yuyudhana”: cel care conduce carul de luptă al lui Krishna. 8 „Virata”: căpetenia unui ţinut în care au locuit fiii lui Pandu. 9 „Cu carul [său] mare”: sk. maharatha poate fi tradus şi prin „căpetenie de oşti”, „mare războinic”, care conducea unsprezece mii de arcaşi. 10 „De două ori născuţi”: epitet aplicat celor trei caste superioare care au primit iniţierea vedică, considerată ca o a două naştere; iniţierea era deci obligatorie pentru toţi oamenii liberi, cu excepţia femeilor şi a castei shudra. 11 „Acestuia”: Duryodhana. 12 „Străbunul cel voinic”: Bhishma.

14. Atunci, în marele lor car tras de cai albi, Madhava13 şi Pandava14 suflară în scoicile lor divine.

15. Hrishikesha [a suflat] în [scoica] Pancajanya, Dhananjaya în Devadatta şi Vrikodara cel crunt în fapte, în marea scoica Paundra. 16. Regele Judhishthira, fiul lui Kunti [a suflat] în Anantavijaya, Nakula şi Sahadeva în Sughosha şi Manipushpaka. 17. Marele arcaş din Kashi şi marele războinic Shikhandin, Dhrishtadiumna şi Virata şi neinvinsul Satyaki, 18. Drupada, fiii lui Drupadi şi regele Saubhadra cu braţul mare, din toate parţile, o rege, faceau să sune fiecare scoica sa. 19. Sunetul tumultuos a sfâşiat inimile celor ai lui Dhritarashtra, făcând să răsune cerul şi pământul. 20. Atunci, văzându-i pe cei ai lui Dhritarashtra gata [de luptă], Pandava, al cărui steag purta o maimuţă [ca semn], când să înceapă lupta, ridicându-şi arcul, 21. Îi spuse, o rege, aceste vorbe lui Hrishikesha: „Opreşte-mi carul meu, o Acyuta, între cele două oşti, 22. Ca să-i văd aliniaţi şi dornici de luptă pe cei cu care mi-e dat să mă lupt în această bătalie ce se stârneşte. 23. Pe cei strânşi aici, îi văd dornici să se lupte, dornici să facă în luptă placul netrebnicului fiu al lui Dhritarashtra.15 ” 24. La aceste cuvinte ale lui Gudakesha, o Bharata, Hrishikesha oprind între cele două armate carul neintrecut, 25. În faţa lui Bhishma, Drona şi a tuturor regilor, spuse: „O, fiu al lui Pritha, priveşte-i adunaţi pe toţi aceştia din neamul lui Kuru.” 26. Fiul lui Pritha zări atunci cum stateau în ambele oşti, părinţi, străbuni, învăţători16, unchi, fraţi, copii, nepoţi şi ortaci, socri şi prieteni. 27. Fiul lui Kunti17 văzându-şi toate rudele aliniate, în descumpănire, vorbi îndurerat: Arjuna a spus:

28. Privindu-mi neamul, o Krishna, adunat dornic de a se bate, mi se înmoaie picioarele, gura mi se usucă. 29. Prin trup îmi trece un fior, mi se ridică părul, [arcul] Gandiva îmi scapă din mână şi pielea îmi arde; 30. Nu mă pot ţine pe picioare, mintea mi se risipeşte, iar semnele, o Keshava, le văd potrivnice; 31. Şi nu văd la ce-ar fi bun să-mi ucid rudele în bătalie; nu doresc izbinda, o Krishna, nici domnia şi nici plăcerile. 32. La ce ne este bună domnia, o Govinda, la ce ne sunt bune bucuriile sau [chiar] viaţa? -------------------13 „Madhava” - epitet al lui Krishna; în cursul textului Krishna va apărea frecvent şi sub alte epitete: Acyuta, Govinda, Janardana, Madhusudana (distrugator al lui Madhu), Varshneya, Hari, Keshava (pletosul) şi Hrishikesha (stapanul divin al simţurilor). 14 „Pandava”: epitet al lui Arjuna („fiu al lui Pandu”), care, ca şi Krishna, va aparea frecvent şi sub alte epitete şi perifraze descriptive: fiu al lui Kunti, fiu al lui Pritha, Bharata, (urmaş al lui Bharata), Dhananjaya, Gudakesha etc. 15 „Fiu al lui Dhritarashtra”: Duryodhana. 16 „Învăţător”: sk. guru. În vechiul brahmanism termenul desemnează preceptorul spiritual sau fondatorul unei tradiţii spirituale. Elevul trebuie să-i acorde supunere totala în timpul noviciatului şi un respect total în restul vieţii. În hinduism şi în sectele religioase tardive importanta învăţătorului spiritual creste fiind considerat ca o divinitate încarnată si, ca atare, obiect al unei adoraţii cu caracter religios. 17 „Kunti”: epitet al lui Pritha.

33. Cei pentru care dorim domnia, bucuriile şi plăcerile, iată-i, stând [gata de] luptă, renunţând la viaţă şi la avuţii; 34. Învăţători, părinţi, fii, precum şi bunici, unchi, socri, nepoţi, cumnaţi şi rubedenii,

duce la amestecul castelor. .35. 37. nu numai pentru cel ce-şi ucide familia. nici pentru domnia celor trei lumi. noi care cunoaştem ce-i păcatul de a-ţi distruge familia? 40. fărădelegea pune stăpânire pe întreaga familie. Vai. darămite pentru cea a pământului? 36. dar chiar pentru familie: străbunii lipsiţi de ritul turtelor (pinda) şi al apei18 cad [in infern]. noi nu putem ucide pe cei ai lui Dhritarashtra. o Janardana. Celor care strică legile familiei. infernul le este lăcaşul orânduit. o Varshneya. o Madhusudana. de-ar fi să mă omoare ei. 41. 39. care produc amestecul castelor. depravarea femeilor. o Madhava? 38. o Janardana. pier Legile eterne ale familiei. ucigându-i pe cei ai lui Dhritarashtra? Păcatul ar cadea pe noi. cu mintea pradă pasiunii. aşa am aflat19. o Janardana. sunt răsturnate legile eterne ale castei şi ale familiei. pierind Legea. femeile se depravează. 45. Ce bucurie am avea. Când stăpâneşte fărădelegea. 44. o Krishna. Pe aceştia nu vreau să-i omor. Acest amestec aduce infernul. De aceea. 43. Cum să nu ştim noi să ne oprim de la acest păcat. eram hotărâţi să facem un mare păcat când ne pregăteam să ne ucidem familia de dragul plăcerilor şi al domniei. care ne sunt rude. Chiar dacă aceştia nu văd. 42. ucigând aceşti nelegiuiţi înarmaţi. cum am putea fi fericiţi. ucigându-ne rudele. Prin aceste păcate ale celor ce ucid familia. păcatul de a-ţi distruge familia şi păcatul de a ataca prietenul. Familia fiind distrusă.

ridică-te. „lumea străbunilor”. Sanjaya a spus: 47. cu inima cuprinsă de mâhnire. pentru a-i menţine în acest loc temporal şi a-i impiedica să cadă în infern (naraka). cât şi pe cel al străbunilor. lăsând [să-i cadă] arcul şi săgeţile. descumpănit.46. Acestuia cuprins de milă. Arjuna. Fericirea străbunilor este legată de faptele urmaşilor lor. Vorbind astfel. gonind din inima josnică slăbiciune. cu ochii tulburaţi şi plini de lacrimi. De unde această disperare ce te cuprinde în clipa încercării. -IICartea a doua numită YOGA DISCRIMINĂRII Sanjaya a spus: 1. Mi-ar fi mai bine dacă. 19 „Aşa am aflat”: prin tradiţie. depinzând direct de faptele lor meritorii sau de păcatele lor. Actul ofrandei sporea atat meritul urmaşilor. fiul al lui Pritha. şi neinarmat. . în plină bătălie. -------------------------------------------------------------------18 „Ritul turtelor şi al apei”: ceremonia Shraddha care ofera străbunilor aflaţi în pitri-loka. o tu care-ţi distrugi duşmanii. o Arjuna. Fii fără slăbiciune. s-a aşezat în car. daruri simbolice. care nu-ţi deschide cerul şi îţi strică faima? 3. Madhusudana îi spuse aceste vorbe: Bhagavat a spus: 2. fără să mă opun. aceasta nu ţi se potriveşte. cei ai lui Dhritarashtra m-ar ucide cu arma în mână. demnă doar de unul ce nu-i nobil.

13. o Madhusudana. o tu care-ţi învingi duşmanii? 5. învaţă-mă! 8. ucigându-i. cei învăţăţi nu-i plâng nici pe cei vii. 12. aş avea parte de hrană pătată cu sânge. deoarece datoria îmi tulbură mintea. nici pe cei morţi. Îi plângi pe cei ce nu trebuie să-i plângi şi cuvântezi despre înţelepciune. n-am mai dori să trăim. Cu fiinţa-mi zdrobită de slăbiciunea milei. chiar de-ar fi să obţin domnia nemărginită şi imbelşugată pe pământ sau stăpânirea supremă [a cerului]. spune-mi desluşit ce este mai bine. 10. tăcu. noi nu vom înceta să existăm vreodată cu toţii în viitor. Bhagavat a spus: 11. Nu ştiu ce [ar fi] mai bine pentru noi. 7. . cel care-şi distruge duşmanii.Arjuna a spus: 4. ucigându-i pe învăţători. 6. tot aşa trece [după moarte] şi în alt trup. chiar când râvnesc la bogaţie. tinereţe şi bătrâneţe. iată-i stând în faţa noastră pe cei ai lui Dhritarashtra pe care. celui descumpănit între cele două oşti. sunt învăţăcelul tău. la fel. Sanjaya a spus: 9. Vorbind aşa lui Hrishikesha. spunându-i lui Govinda „nu voi lupta”. dacă am învinge sau dacă am fi învinşi. Cel tare nu este tulburat de aceasta. Căci nu văd ce-ar [putea] alunga supărarea care îmi seacă puterile. o Bharata. la tine vin. sau prinţii aceştia. Precum cel întrupat în acest [trup] trece prin copilărie. Hsrikesa îi spuse surâzând aceste vorbe. în luptă cu Bhishma şi Drona cei demni de adorare. te întreb. N-a fost nici [o vreme] când eu să nu fi existat sau tu. Cum voi trage cu săgeata. Gudakesha. Mai bine să trăiesc cerşind în lumedecât să-i ucid pe marii mei învăţători.

îndură-le. aşa şi cel întrupat. se spune că au un sfârşit. sunt trecatoare. Despre trupurile celui întrupat care este veşnic. omniprezent. Precum un om care lepădând veşmintele învechite ia altele noi. sunt reci sau calde. . Să ştii că cel ce le-a desfaşurat pe toate este nepieritor. el este etern. nu este ucis când trupul este ucis. ars. stabil. acesta nu ucide şi nici nu este ucis21. de necunoscut. 24. Nu există existenţă pentru Nefiinţă şi nici nonexistenţă pentru Fiinţă20. pe care acestea nu-l clatină. Contactele [simţurilor] cu materia. Pe acesta nu-l taie armele. El nu se naşte şi nu moare niciodată. nu-l arde focul. 15. Cel care-l cunoaşte pe cel nepieritor. neschimbator. 16. Cel care ştie că acesta [cel întrupat] ucide. vin şi se duc. o Bharata. 17. imuabil. 23. plăcute sau dureroase. amândoi nu ştiu. nefiind supus devenirii [acum] nu va mai deveni [nici în viitor]: cel nenăscut. neintrerupt. [ca şi] cel care ştie că acesta este ucis. se uneşte cu altele noi. nepieritor. El nu poate fi tăiat.14. nenăscut. o Bharata! 19. Omul. hotarul lor este văzut de cel care cunoaşte adevărul. etern. o fiu al lui Kunti. 21. 18. nu-l udă apa şi nu-l usucă vântul. o tu cel [puternic ca un] taur [printre] oameni. udat şi uscat. 20. cum [poate crede] acest om că face să omoare sau că omoară? 22. lepădând trupurile învechite. continuu. nimeni nu poate aduce pieirea celui Neclintit. numai acela poate capăta nemurirea. străvechi. de aceea luptă. care este acelaşi la suferinţă şi bucurie. o fiu al lui Pritha. etern.

nici unul nu-l cunoaşte22. deşi auzind de el. Fericiţi sunt războinicii care. lucrul fiind de neinlăturat. Fiinţele vor face să se povestescă despre nefaima ta veşnică. cel cu braţul mare. însă. cunoscându-l aşa. Cel întrupat în toate trupurile este pururi de nevatamat o Bharata. Privind la Legea [ta] proprie (svadharma) nu trebuie să tremuri. tu nu trebuie să te întristezi. îţi vei atrage păcatul. Şi multe vorbe ce nu-s de spus le vor spune despre tine duşmanii. de aceea. de aceea. de ce te jeluieşti atunci. atunci. 27. fiinţele sunt nemanifestate. 33. de aceea nu trebuie să plângi vreo fiinţa. 31. naşterea este sigură pentru cel mort. Careva îl priveşte ca pe ceva minunat. ca de o poartă a cerului deschisă. o Bharata? 29. [la mijloc] sunt manifestate şi la sfârşit [sunt din nou] nemanifestate. o fiu al lui Pritha. râzând de bărbăţia ta. trădându-ţi Legea proprie şi renumele. totuşi. au parte din întâmplare de o astfel de luptă. 34. există ceva mai dureros? . 32. altul aude despre el ca de ceva minunat. altul vorbeşte ca de ceva minunat. 30. o tu. 28. La început.25. pentru cel ce ţine la numele lui. 35. 36. neschimbător. nefaima este mai rea decât moartea. 26. Căpeteniile de oşti vor crede că de frică te-ai oprit din luptă şi vei ajunge în dispreţul celor ce te-au preţuit. Chiar dacă crezi că acesta se naşte mereu şi moare mereu. nu trebuie să te întristezi. pentru un războinic nu există nimic mai bun decât lupta înscrisă în Lege. Despre acesta se spune că este nemanifestat. nu trebuie să te întristezi. de necuprins cu mintea. Dacă însă nu vei da aceasta luptă înscrisă în Lege. Moartea este sigură pentru cel născut.

VIII. X. despre natura nemuritoare a Sinelui: „Dacă cel care ucide crede ca ucide. fii gata de luptă. Cei dăruiti simţurilor. victoria cu înfrângerea. . Ce vorbe inflorite spun cei nepriceputi care ramin la învăţătura Vedelor26. Aici. o fiu al lui Kunti. Deci ridică-te. Aici23. ascult-o acum. cunoaşterea este unica. ChandogyaUpanishad. câştigul cu pierderea. dacă cel care este ucis crede ca este ucis. ----------------------------20 „Nu există existenţă pentru nefiinţă şi nici nonexistenţă pentru Fiinţă”: Nefiinţa nu poate să aibă parte de existenţă şi nici Fiinţa de nonexistenţă. 38. nu există stradanie pierduta24. 43. vei avea parte de pământ. 21 Cf. trăind.37. Făcând egale fericirea cu suferinţa. Katha-Upanishad. o fiu al lui Pritha. o fiu al lui Pritha. II. amandoi nu ştiu [adevărul]: acela nu ucide şi [celălat] nu este ucis”. hotarita. după [doctrina] Yoga. Aceasta cunoaştere ţi-a fost rostită după [doctrina] Samkhya. pline de felurite rituri drept cale spre bucurie şi putere27. 40. hotărât pentru luptă. 41. Ucis.5. [vorbe] care dau [o noua] naştere ca fruct al faptului. nu se află dare inapoi. 1. cunoaşterea prin stăpânirea căreia. 42. vei dobândi cerul. o bucurie a [neamului] Kuru. oricit de putin din aceasta lege. vei parasi lanturile faptei (karman). şi te păzeşte de marea frică25. 19. Cf. cu multe şi nesfârşite ramuri este cunoaşterea celor nehotariti. 2-4. aşa nu-ţi vei atrage păcatul. 5. care nazuiesc la cer. care spun „nu există altceva” [decât învăţătura Ve d e l o r]. 39.

mai prejos de yoga cunoaşterii (buddhiyoga). Arjuna a spus: --------------------------------- . Cei înlănţuiti de bucurie şi putere. fiind acelasi la reusita şi nereusita. lepădându-se de fructul născut din fapta. 53. pe dedeparte. fără dualitate. o Arjuna. cu Sinele (atman) [tau]. yoga este indeminare în fapte. Când mintea (buddhi). parasind legătura [faţa de ele]. caută-ţi refugiul în cunoaştere. buimacita de revelatie (shruti). 46. atunci vei obţine yoga. sunt demni de mila cei care au drept temei [al faptelor] fructul [acestora]. fără să agoniseşti bunuri lumeşti. o Dhananjaya. 48. Cei care practica yoga cunoşterii se leapădă aici de bine şi de rau. stând în adevărul veşnic. eliberaţi de lantul renaşterilor. Stiind în yoga. merg spre tarimul fără durere. îndeplineşte faptele. 49. 52. fii fără cele trei Tendinţe. atunci vei ajunge la nepasarea faţa de ce ţi-e dat să auzi sau faţa de ce ai auzit. nu te lega de nefăptuire. cu gândirea stăpânita de aceste [vorbe] nu sunt pătrunsi în meditatie de o cunoaştere hotarita. Fapta30 este. iti va sta neclintita şi hotarita în meditatie. 45. 47. de aceea. o Dhananjaya. 51. Numai fapta să-ţi fie conducatoare şi niciodată fructele. Sa nu ai drept temei fructul faptelor. 50. pe atit [folosesc] unui brahman înţelept toate Vedele29.44.Vedele se ocupa de cele trei Tendinţe28 (guna). staruieste în yoga. acestei egalitati [de spirit] i se spune yoga. Când cunoaşterea ta va trece peste hatisul confuziei31. Pe cât foloseste un put inconjurat din toate părţile de apa. Înţeleptii care practica yoga cunoaşterii.

când se mulţumeste în el însuşi şi cu el însuşi. Ce se spune despre cel care este neclintit în înţelepciune. 27 Prin riturile prescrise se poate obţine cel mult cerul.. Sensul pe care l-am dat în traducerea noastră este acela ca un brahman înţelept nu mai are nevoie de ştiinta Vedelor. Despre cel cu mintea (manas) netulburată în durere şi fericire. 29 Textul prezinta o oarecare obscuritate. 31 „Haţişul confuziei”: creat de ritualismul vedic. 57. 26 „Învăţătura Vedelor”: Karmakanda. fluxul naşterilor.”: în opoziţie cu sacrificiile vedice. Când se leapădă de toate dorinţele care-i vin în minte (manas). se spune că este un ascet (muni) cu mintea neclintita. 28 „Vedele se ocupă de cele trei Tendinţe”: de lumea materială. 58. fapt care nu implica însă parerea ca Vedele ar fi inutile. 30 „Fapta”: însoţită de dorinţe. parte din doctrina vedică tratând despre valoarea remunerativă a diverselor rituri. o fiu al lui Pritha. cum se asaza şi cum merge cel cu mintea neclintita? Bhagavat a spus: 55. frica şi mânie. precum broasca testoasa madularele [in carapacea ei]. al morţilor şi al renaşterilor. atunci se spune că este neclintit în înţelepciune. unde orice imperfecţiune tehnică anulează întregul efort. părăsit de dorinţe. şi ca atare este susceptibil unor diverse interpretari. 54. 56. lipsit de patimă. acela are înţelepciunea neclintita32.. Cel care este desprins oriunde. supus şi el neintreruptei deveniri.24 „Nu există strădanie pierdută. care se află în meditatie (samadhi). o Keshava? Cum vorbeşte. acela are înţelepciunea (prajna) neclintita. nu se bucura şi nu se supara. 25 „Marea frică”: frica de samsara. care în credinţa indiană este un paradis lipsit de veşnicie. Cel care îşi retrage mereu simţurile de la obiectele lor. care fie că dobândeşte binele sau raul. .

Chiar şi la omul înţelept care se stăpâneste. cel care se stăpâneste veghează. stai concentrat. din tulburarea minţii pierderea ţinerii de minte. 69. 68. Când este noapte pentru toate fiinţele. 66. pentru cel fără contemplaţie nu există pace. care nu se hraneste cu ele. stăpân pe el. pentru înţeleptul care vede [Sinele] e noapte34. avându-mă pe mine drept ultim scop. pe ape. din legătură se naşte dorinţa. Nu există cunoaştere pentru cel fără yoga. 63. 65. în [mintea] limpezită. 61. Cel care trece printre lucruri cu simţurile dezbărate de patimă şi ură. celui ale carui simţuri sunt mereu retrase de la obiectele lor. înţelepciunea îi este neclintita. Din limpezirea [minţii] se naşte încetarea tuturor durerilor sale. când este veghe pentru fiinţe. din pierderea ţinerii de minte distrugerea minţii. chiar gustul dispare văzându-l pe Cel Suprem33. Din mânie ia fiinţă tulburarea minţii.59. o tu cel cu braţul mare. se naşte legătura cu ele. cel care-şi are simţurile în stăpânire. pentru cel fără yoga nu există contemplaţie. Minţii copleşite de rătăcirea simţurilor. înţelepciunea îi este luată precum corabia de vânt. Stăpânind toate simţurile. de unde [să vină] fericirea pentru cel fără pace? 67. În omul ce-şi îndreapta mereu gândul spre obiectele simţurilor. 60. 64. cunoaşterea (buddhi) se întareşte repede. o fiu al lui Kunti. . iar din dorinţă apare mânia. acela are înţelepciune neclintita. iar prin distrugerea minţii se distruge [şi] el. De aceea. [aflate] în stăpânirea Sinelui (atman). simţurile framintate tirasc mintea cu forţa. acela ajunge la limpezirea [minţii]. dar gustul ramine. Obiectele dispar pentru cel întrupat. 62.

Omul care izgonind dorinţele trăieşte fără dorinti. 70. 1-5).nu este conceput ca o reflectare pasivă a obiectelor în constiinţă. Încă din Upanishade (Katha-Upanishad. starea în Brahman (brahmisthiti) pe care dobândind-o. ci în mod activ. Retragerea simţurilor de la obiectele lor este o etapa (pratyahara) în antrenamentul yoga. actul alimentar avea un caracter sacru. De altfel. 33 Lumea obiectivă (vishaya) era considerată drept hrană (anna) a simţurilor iar cunoaşterea ca un act alimentar. iar subiectul cunoscător este numit bhoktri. şi nu acela care doreşte dorinţele. nu te mai tulburi. 9. ajunge la stingerea în Brahman (brahmanirvana)35. III. Această concepţie explică de ce lumea obiectivă mai este numită şi bhogya. „obiect de care trebuie să te bucuri sau să-l mănânci”. iar simţurile sunt caii care pasc pe ea. Aceasta este. simţurile sunt concepute dinamic. 34 Cel ajuns la realitatea ultrafenomenală nu o vede decât pe ea. în schimb nu o văd cei care participă doar la realitatea fenomenală. 72.-------------------32 „Actul percepţiei în psihologia indiana .spre deosebire de cea occidentală . În cele mai vechi speculaţii mitologice. V. „cel care trebuie apucat”. fiind considerat ca un sacrificiu prin care erau hraniţi zeii ce sălăşluiesc în corp (Brihad-aranyaka-Upanishad. fie şi în ceasul morţii. I. o fiu al lui Pritha. „cel care apucă” iar obiectul sau grahaya. „cel care are parte de bucurie sau de mâncare”. Acela dobândeşte pacea. [omul] dobândindo. 4) lumea obiectivă era comparată cu o păşune. 71. fără [sa gândească] „al meu şi eu”. ca o luare în stăpânire a obiectului. 1 şi Aitareya-Upanishad. acela ajunge la pace. ca niste forţe care circulă între sediul lor anatomic din corp şi lumea exterioară. întreaga activitate senzorială era considerată ca un sacrificiu menit să hranească şi să susţină divinităţile pantheonului interior care prezidau activitatea simţurilor sau chiar se identificau cu ele. 35 „Brahmanirvana”: cuvânt compus care mai poate fi tradus şi prin „nirvana care este Brahman”. . 2. Organul de simţ este numit şi grahaka. în care se pierd toate dorinţele precum se pierd apele în oceanul care umplându-se stă neclintit [in tărmurile sale].

o Keshava? 2. Bhagavat a spus: 3. prin Tendinţele (guna) născute din Natură (prakriti). trece la yoga faptei (karmayoga) prin organele de acţiune. Dacă. o Janardana. Cel care stăpânindu-şi simţurile cu mintea. atunci de ce mă sileşti la aceasta fapta îngrozitoare. aş alege ce e mai bine. desprins. prin care. 6. . o tu cel fără de pată. acesta se deosebeşte [de ceilalţi]. în această lume există două căi: cea a şcolii Samkhya cu yoga cunoaşterii şi cea a şcolii Yoga cu yoga faptei. Nu prin abţinerea de la fapte ajunge omul la nefăptuire (naishkarmya) şi nici prin renunţare la lume nu se capătă desăvârşirea [spirituală] (siddhi). Cel care stăpânindu-şi organele de acţiune stă [nemişcat. 5.-IIICartea a treia numită YOGA FAPTEI Arjuna a spus: 1. spune-mi [doar] una singura. 4. dar] îşi readuce în minte obiectele simţurilor cu fiinţa tulburată. Nimeni. Cu vorbe amestecate îmi tulburi mintea. nu stă măcar o clipă fără să săvârşeasca fapte. niciodată. o Arjuna. 7. După cum ţi-am spus şi înainte. socoteşti cunoaşterea mai bună decât fapta (karman). aceluia i se spune prefăcut. căci săvârseşte fapte fără să vrea. hotărându-mă.

expresie a fortei magice universale pe care o controlează actul sacrificial. a spus: „Înmulţiţi-vă prin acesta. 12. acesta să vă fie vaca ce îndeplineşte dorinţele”38.hrana. În vremea Începutului. tinuţi în viaţa prin sacrificiu. Prajapati37 creind fiinţele odată cu sacrificiile. 39 Întreaga strofa.8. care se hrănesc din rămăşiţele sacrificiului. Zeii. restul faptelor înlănţuiesc lumea. 38 „Vaca ce îndeplineşte toate dorinţele”: sk. Din hrană se nasc fiinţele. acela este un hoţ. . în literatura folclorică. 14. fără să le dea [in schimb ceva]. în acest scop36. Săvârseşte faptele prescrise! Fapta este mai bună decât nefăptuirea. cel ce are parte de cele date de aceştia. Kamadhuk este una dintre cele 4 vaci sfinte ale mitologiei indiene care păzeau cele patru sectoare spaţiale devenite ulterior. [iar] zeii să vă ţină în viaţa pe voi. se referă la relaţia dintre oameni şi zeii menţinuţi în viaţa prin magia actului sacrificial. din ploaie . eliberat de legături [faţa de ea]. o fiu al lui Kunti. Prin el să-i ţineţi în viaţa pe zei. vă vor da bucuriile dorite. În concepţia ritualismului indian. ----------------------------------------------------------------------------------36 „În acest scop”: în vederea sacrificiului. Cei buni. În afara celor săvârşite pentru sacrificiu. din sacrificiu se naşte ploaia. sacrificiul ia fiinţa din rit. se eliberează de toate păcatele. 11. 9. ci este considerat ca un act în masura să constrangă voinţa zeilor care sunt şi ei . au parte de impuritate rituală şi sunt păcatoşi cei care gătesc numai pentru ei. n-ai reuşi să-ţi păstrezi nici trupul lipsindu-te de faptă. susţinându-vă unii pe alţii. personajul care îndeplineşte dorinţele. 37 „Prajapati”: divinitatea supremă care a creat universul prin sacrificiul propriei sale fiinţe. 10. îndeplineşte fapta. ca şi cele care urmează.ca şi restul cosmosului . 13. veti dobândi binele suprem39. sacrificiul nu se limiteaza numai la îmbunarea zeilor.

acestea două sunt duşmanii lui45. marele devorator. . pe cel care distruge Cunoaşterea şi înţelegerea47. 41. Arjuna a spus: 36. 43. Locaşul său sunt simţurile. fiinţele îşi urmeaza firea. Ascunsă este cunoaşterea celui înţelept de către acest veşnic duşman. ucide-l pe cel rău. 39. [chiar] cu lipsuri. duşmanul de care cu greu te apropii. deasupra minţii este acesta [Sinele]48. ce o va ţine în loc? 34. stăpânindu-ţi dintru început simţurile. o Bharata. sprijinindu-te pe Sinele [tău] ucide. să nu intre sub stăpânirea lor. să ştii că aceasta este duşmanul aici [pe pământ]. deşi nu-l doreşte. deasupra simţului intern este mintea. cel [puternic ca un] taur [printre] oameni. Precum focul este învăluit în fum. marele rău46. Aceasta este fie dorinţa. Simţurile sunt socotite deasupra [obiectelor lor]. de parcă-i tras cu forţă? Bhagavat a spus: 37. ascunzând Cunoaşterea. Legea altuia este periculoasă. care sub forma dorinţei. 35. oglinda . 42. deasupra simţurilor este simţul intern. De aceea tu. o Varshneya. a carui formă este dorinţa. 38. Cugetând la cel care este deasupra minţii. embrionul – de învelişurile sale. o fiu al lui Kunti. Chiar şi înţeleptul se poarta după cum îi este firea lui. prin acestea el tulbură pe cel întrupat. născută fiecare din Tendinţa rajas. este mai bună decât Legea altuia. simţul intern şi mintea. tot aşa şi aceasta [cunoaştere] este învăluită de aceasta [Tendinţa]. este mai bine să pieri în Legea ta proprie. În obiectul oricarui simţ se află patima şi ura. o tu cel cu braţul mare. aceasta este fie ură.de pete. este un foc greu de stins. chiar cu grija respectată. Legea proprie (svadharma).33. 40. De cine-i stăpânit omul când săvârseşte păcatul.

îmi eşti credincios şi prieten. 47 „Cunoaşterea şi înţelegerea”: sk. deasupra simţului intern este mintea. Arjuna a spus: 4. . jnana şi vijnana reprezinta doua feluri de cunoaştere. o tu care-ţi distrugi duşmanii. „simţurile sunt deasupra obiectelor. aceasta este taina suprema. o Arjuna. Prima este cunoaşterea intuitiva a realitatii umane. o tu care-ţi distrugi duşmanii. III. Vivasvat s-a născut mai înainte. Tu te-ai născut mai în urmă. 2. marii Rishi. 3. eu le cunosc pe acestea toate.--------------------45 „Dusmanii lui”: ai înţeleptului. Multe sunt naşterile mele anterioare [ca] şi ale tale. personificarea răului. Vivasvat i-a transmis-o lui Manu50. Această yoga nepieritoare i-am explicat-o lui Vivasvat49. pe care o reântâlnim şi în buddhism (Mara Papman. 10. Chiar aceasta yoga din vremea Începutului ţi-am explicat-o astazi ţie. cum aş putea înţelege că tu ai explicat la început?52 Bhagavat a spus: 5. -IVCartea a patra numită YOGA CUNOAŞTERII ŞI A FAPTEI 1. mahapapman. Astfel au cunoscut-o. şi Manu lui Ikshvaku51. „Mara cel rău”). 48 Cf. iar deasupra minţii este Marele Sine”. aceasta yoga s-a pierdut aici [pe pământ]. tu [insa] nu. simţul intern este deasupra simţurilor. prin marea scurgere a vremii. capătată de la unul la altul. 46 „Marele rău”: sk. Kapatha-Upanishad. cea de-a doua fiind cunoaşterea discursivă a realităţilor fenomenale.

În mitologia epică. Natura divină devine natură materială (prakriti). Desprinsi de pasiune. Desi sunt nenăscut. Svayambhuva este considerat ca autor al celebrului text Legile lui Manu (Manava-DharmaShastra). Cei care doresc reuşita în fapte. cu sprijin în mine. prin avatarul sau Krishna. deofiinţa cu mine57. o Arjuna. 8. 52 „La început”: înainte de Vivasvat. mă nasc din yuga56 în yuga. 12. purificati prin aceasta Cunoaştere. etern din fire. 9. părintele lui Manu. 10. întemeietorul dinastiei solare. o Bharata. pentru statornicirea Legii. Ori de cite ori Legea slabeste. nu merge spre o noua naştere. divinitate solară. 54 „Forţa magică”: în acest context. oamenii urmeaza. atunci eu mă creez [cu trup]55. 50 „Manu”: personaj mitologic. şi se intareste nelegiuirea. Eu fac parte fiecaruia după cum se apropie de mine. dintre care. Cel care cunoaşte cu adevărat naşterea şi fapta mea divina. termenul maya nu are accepţia filosofică din Vedanta (vezi nota 82 ). . -----------------------------49 „Vivasvat”: „cel luminos”. el vine la mine. 53 „Trecând peste natura mea”: divinitatea transcendenta îşi schimba natura sa. o fiu al lui Pritha. frica şi ură. oricum. Vishnu. este zeul iluzionist prin excelenţă care-şi înşală duşmanii. Stăpânul divin al fiinţelor. mă renasc [totuşi] prin propria mea forţă magică54 (maya). 11. mulţi au ajuns la firea mea. pentru a crea universul. păstrânduşi totuşi calităţile sale. aici [pe pământ]. trecând peste natura mea53 [neschimbata]. reuşita adusă de sacrificiu vine repede. prototip şi învăţător al genului uman. calea mea. 51 „Ikshvaku”: fiul lui Manu.6. 7. când îşi părăseşte trupul. Pentru salvarea celor buni şi distrugerea celor rai. Textele mitologice vorbesc de mai mulţi Manu. sacrifică zeilor. cel dintâi. dezorientându-i cu ajutorul fantasmelor pe care le creează. în lumea oamenilor.

să înţelegi ce este nefăptuirea. posedând o dublă natură. 56 „Yuga”: perioadă cosmică în teoria ciclurilor indiene. teoria „coborârii” (avatara) legată de cultul lui Vishnu. . 20. acela nu săvârseşte nimic. 14. ce este nefăptuirea?” Aici chiar înţeleptii sunt incurcati. ale carui fapte sunt arse de focul Cunoaşterii.55 Este expusă. nu este înlănţuit de faptele [lui]. să înţelegi ce este fapta oprita. Astfel savirseau faptele. mersul faptei este de necuprins cu mintea. să ştii totuşi că sunt neclintitul nefăptuitor. deci săvârseşte fapta aşa cum a fost făcuta. nu doresc fructul faptei. Îţi voi dezvălui ce este fapta şi cunoscând-o. Despre cel ce trece la orice fapta. 15. 17. Există patru yuga: Krita (sau Satya). deşi eu sunt făptuitorul acestora. „Ce este fapta. acela este un înţelept între oameni. Avatarul este o ipostază mai puţin abstractă a divinităţii. Parasind fructul faptelor. 16.320. prima dintre yuga fiind socotită ca vârsta de aur a omenirii. liber chiar dacă a trecut la fapta. totalizând peste patru milioane de ani (4. care echivalează cu durata unei mahayuga. fără dorinţă şi hotărire. iar ultima ca vârsta de fier. Faptele [mele] nu se prind de mine. De-a lungul acestor cicluri omenirea degenerează fizic şi spiritual. cel care mă cunoaşte aşa. impărţite după Tendinţele (guna) şi datoriile lor. 13. Cel care vede în fapta nefăptuirea şi în nefăptuire fapta. te vei elibera de rau. 18. Dvapara şi Kali.000). Treta. Cele patru caste au fost create de mine. despre el. de străbuni. rezultată din împreunarea unui zeu cu o muritoare. înainte. străbunii tai dornici de mântuire. Trebuie să înţelegi ce este fapta [rânduita]. acela este yoghin [si totuşi] săvârseşte pe de-a întregul fapta. de zeu şi om. mereu mulţumit. ştiind aceasta. 19. pentru prima dată în religia ortodoxiei brahmanice. cei luminati spun că este un înţelept.

28. fapta se sterge în întregime. 60 „Sacrificiu prin sacrificiu”: am preferat să păstram forma originală a acestei expresii destul de obscură. o dăruire. lipsit de simţaminte egoiste. Altii sacrifică suflul expirator (prana) în suflul inspirator (apană). Unii yoghini aduc sacrificiu zeilor. năzuind la stăpânirea suflurilor (pranayama). Brahman este ofranda jertfita de Brahman în focul lui Brahman. Pentru cel desprins de legături. alţii sacrifică obiectele simţurilor. eliberat. cu mintea şi trupul stăpânite. care făptuieste pentru a sacrifica59. 26. cel care mediteaza la sacrificiul lui Brahman. nu-şi atrage nici un păcat. ---------------------------58 „Dualitate”: contradicţie. oprind mişcarea expiratiei şi inspiratiei. 22. 24. sacrificiul yoga şi sacrificiul Cunoaşterii şi al recitarii Vedelor61. trebuie să între în Brahman. trecut dincolo de dualitate58. se face o . sacrificiul ascezei. incepind cu sunetul. nu este legat. în focul stăpânirii de sine. 23. 25. chiar făptuind. alţii sacrifică în focul lui Brahman. 59 „Care făptuieşte pentru a sacrifica”: cel pentru care fiecare act este un sacrificiu. Unii asceţi care tin legaminte [aspre] fac sacrificiul bunurilor materiale. Unii sacrifică simţurile. sacrificiul prin sacrificiu60. parasind orice bun lumesc. Multumit cu ce-i aduce întimplarea. acelasi în reusita şi nereusita.21. Fara dorinti. savirsind faptele numai cu trupul. cu mintea fixata în Cunoaştere. Unii sacrifică toate activitatile simţurilor şi ale suflurilor vitale (prana) în focul stăpânirii de sine aprins de Cunoaştere. 29. în focul simţurilor. Brahman este aducerea ofrandei. incepind cu auzul. După cum explicitează şi comentatorii indieni. 27.

În felul acesta. ca şi simţurile (ambele serii fiind confundate în vechile texte ale Brahmanelor şi Upanishadelor). În omologarea dintre microcosmos şi macrocosmos. analog celui exterior: suflul central sau Sinele (atman) este omologat cu divinitatea suprema (Indra sau Brahman). Sacrificiul Cunoaşterii este mai bun decât cel material.devine un act sacrificial continuu. iar suflurile periferice. 30. merg în Brahman cel etern. care se abţin de la mincare. Cei care se hranesc cu nectarul nemuririi (amrita). cum [ar avea parte] de cealalta. şi el. ci de sacrificiul interior al suflurilor vitale şi al simţurilor. sacrificiile împlinite în gura lui Brahman sunt felurite. la care se referă de altfel şi strofele următoare. cunoaşte-le ca fiind născute din fapta. o tu cel mai bun dintre Kuru? 32.în primul rând cea perceptivă . . corpul uman este considerat a conţine un pantheon interior. ei ţi-o vor dezvălui [si ţie]. Credem ca nu este vorba de un simplu sacrificiu mental. 61 „Recitării Vedelor”: sk. 31.referinţă la sacrificiul interior. cunoscând aceasta. Suflul central. poate fi. sacrificat divinităţilor exterioare. sacrifică suflurile vitale în suflurile vitale. la rândul lor. te vei elibera. întrebari lamuritoare şi slujindu-i pe cei care văd adevărul şi au Cunoaşterea. ramasita a sacrificiului. toate faptele se desavirsesc în întregime în Cunoaştere. toţi aceşti cunoscători ai sacrificiului au păcatele sterse prin sacrificiu. Astfel. activitatea fiziologică . obligaţie zilnică a fiecărui brahman. cu celelalte divinităţi. Altii. în care obiectele exterioare sunt sacrificate simţurilor sau suflurilor vitale. cel care nu sacrifică nu are parte de lumea aceasta. împreună cu restul suflurilor. iar acestea din urmă. iar cea de-a doua accepţie se referă la practica yoghinilor de a recita silaba sacră „AUM”. svadhyaya are două accepţii: prima sa accepţie se referă la recitarea pentru sine a Vedelor. Sa ştii că prin supunere respectuoasa. 34. o tu care-ţi distrugi duşmanii. 33. sacrificate suflului central.

şi prin Cunoaştere şi-a tăiat îndoiala. Chiar de-ai fi cel mai păcatos dintre toţi păcatosii. vei trece dincolo de toata aceasta suferinţa. taind cu sabia Cunoaşterii Sinelui îndoiala din inima. De aceea. 39. născuta din necunoaştere. 40. cu îndoiala în suflet. în mine. năzuind spre ea cu simţurile stăpânite. piere. cu timpul. Aflind-o. care prin yoga a renunţat la fapte. faptele nu-l [mai] înlănţuiesc. cel cu îndoiala în suflet nu are parte nici de lumea aceasta. nu vei mai cadea din nou în tulburare. cu corabia Cunoaşterii. cel desăvârşit în yoga. ajunge repede la pacea supremă. 42.35. tu lauzi renunţarea la fapta. Nu există aici [pe pământ] un instrument purificator asemănător Cunoaşterii. 41. o Bharata. toate fiinţele le vei vedea în Sinele [tau] şi deci. spune-mi în mod desluşit care din ele este mai buna. Krishna. Pe cel stăpân al Sinelui. aşa şi focul Cunoaşterii face din toate faptele cenusa. 37. şi ridică-te. îndreapta-te spre yoga. -VCartea a cincea numită YOGA RENUNŢĂRII Arjuna a spus: 1. Precum focul aprins face cenusa din vreascuri. [pe acela] o Dhananjaya. 36. nici de cealalta şi nici de fericire. Cel lipsit de Cunoaştere şi credinţa. Bhagavat a spus: . Cel cu credinţa dobândeşte Cunoaşterea. o fiu al lui Pandu. dobândind Cunoaşterea. 38. în Sinea lui. şi totodata şi yoga. pe aceasta o găseşte singur.

o tu cel cu braţul mare. Trebuie recunoscut ca ascet-pentru-totdeauna cel care nu urăşte şi nu doreste. precum apa de frunzele lotusului. „Nu eu făptuiesc ceva”. legat de fruct. cu simţurile învinse. atunci când vede. de el nu se prinde păcatul. aude. nu şi înţeleptii. parasind orice legătura. cel care vede că Samkhya şi Yoga sunt una. Vorbeste. vorbesc despre Samkhya şi Yoga ca despre lucruri deosebite. al carui Sine este Sinele tuturor fiinţelor. yoga faptei este mai presus decât renunţarea la fapta. parasind [orice] legătura pentru purificarea Sinelui. 12. cu simţul intern. Numai cei putini la minte. Starea care se dobândeşte prin Samkhya se dobândeşte şi prin Yoga. dobândeşte pacea supremă. 11. miroase. 6. cu mintea şi chiar numai cu simţurile. da drumul. aşa gândeste cel concentrat care cunoaşte adevărul. 8. Cel care făptuieste daruindu-i lui Brahman toate faptele. 7. prinde. Dintre ele două. cu trupul purificat. Renuntarea. parasind fructul faptelor. ascetul cufundat în [meditatia] Yoga ajunge fără zabava la Brahman. doarme. cel care o urmeaza doar pe una obţine totodata fructul amindurora. cel neunit. acela vede. 3. maninca. 10. atinge. 9. se înlănţuie prin acţiunea dorinţei. Renuntarea şi yoga faptei duc ambele la binele suprem62. merge. cu trupul învins. .2. inchide şi deschide pleoapele. respira. el zice: „simţurile acţionează în obiectele lor”. Cel unit în yoga. 5. 4. Yoghinii savirsesc fapte cu trupul. chiar dacă făptuieste. o tu cel cu braţul mare. Cel unit [in yoga]. el nu este intinat. se elibereaza uşor de legături. se dobândeşte cu greu fără yoga. cel care a trecut dincolo de dualitate.

se scutura dintr-odata de păcatele lor. la un bou. nih shreyasa indică în vechile texte un ideal de fericire terestră. pe Cel Suprem. cel întrupat stă fericit şi stăpân în cetatea cu nouă porţi63. concept diferit de prakriti. zeii au pătruns în corpul uman după ce zeul Tvashtri. Cunoaşterea le ilumineaza. Nici starea de făptuitor şi nici faptele nu le creeaza Stăpânul Cel Omniprezent. 16. svabhava. După Atharva-Veda. 63 „Cetatea cu nouă porţi”: corpul cu cele nouă orificii Cf. esenţa lor. care se identifica cu El. nici fapta buna a cuiva. Cunoaşterea este învăluită de necunoaştere. 8. Înţeleptii65 privesc la fel la un brahman plin de ştiinta şi virtute morala.13. XI. astfel s-a ajuns ca termenul „orificiu” (kha) să cumuleze şi valoarea semantică „simţ”. Însă celor carora necunoaşterea le este distrusa de Cunoaşterea Sinelui. prin ea li se tulbură mintea creaturilor. 64 „Natura”: sk. la un ciine sau la un mâncător de câini66. 18. a perforat găurile simţurilor. Atharva-Veda. fără să făptuiască şi fără să provoace fapte. Cei care-L poarta în minte. asemenea soarelui. -------------------------------62 „Binele suprem”: sk. Porţile sunt cele şapte orificii cefalice (ale urechilor. care iau sprijin în El. excretorii. 15. . Renuntind cu mintea la toate faptele. natura proprie a lucrurilor. care-L au drept ultim scop. ochilor. IV. 3: „Focurile suflurilor vitale (prana) veghează în această cetate”. Cel Omniprezent nu-şi insuseste nici păcatul. 43: „lotusul cu nouă porţi” şi Prajna-Upanishad. Natura64 e cea care pune [totul] în mişcare. 17. 8. scapa de noi reintoarceri. făcând astfel din om un sălaş al zeilor. 18. aici se referă la eliberarea spiritului de ignoranţă şi suferinţă. Cele şapte orificii cefalice au fost punctul de plecare în aritmologia suflurilor vitale şi organelor de simţ. nasului şi al gurii) la care se adaugă cele două orificii inferioare. cel care a făurit corpurile tuturor fiinţelor. la un elefant. şi nici legătura faptei cu fructul sau. X. 14.

precum şi lumina launtrica. o fiu al lui Kunti. bucuria launtrica. Cu Sinele unit cu Brahman prin yoga. Numai cel care are fericirea launtrica. care cunoaşte pe Brahman. Ascetul cu mintea. Ele au un început şi un sfârşit. netulburat. ajunge la stingerea în Brahman (brahmanirvana). Pentru asceţii eliberaţi de dragoste şi ură. bucurosi de binele tuturor fiinţelor. 22. acel om este unit şi fericit. 27. 24. Cu Sinele desprins de contactele exterioare. 28. lipsit de dorinţă. egalizind suflul inspirator (prana) cu suflul expirator (apană) care trec prin nas. 20. cu mintea stăpânita. stăpâni pe ei. Creaţia a fost învinsă67 în aceasta lume de cei cu mintea egala. 21. să-şi stăpâneasca zbuciumul născut din dragoste şi ură.19. 23. Cel care stă în Brahman. acel yoghin devenit [una cu] Brahman. Dobindesc stingerea în Brahman. frica şi mila. înainte de a se elibera de trup. care are drept ultim scop eliberarea. cu îndoiala tăiată. cu privirea [aţintita] numai între [cele două] sprincene. Indepartind contactele exterioare. 25. el capătă fericirea nepieritoare. 26. mereu acelasi. Brahman este fără pata. stingerea în Brahman există [pretutindeni] în jurul [lor]. Cel care poate în aceasta lume. cunoscători ai Sinelui. găseşte în Sinele lui fericirea. numai acela este eliberat pentru totdeauna. Rishii68 cu păcatele sterse. cu mintea neclintita. înţeleptul nu află bucurii în ele. Bucuriile născute din contactul [simţurilor] sunt matca durerii. de aceea stau ei în Brahman. nu se sperie de ce-i neplăcut. nu se bucura de ce-i plăcut. . simţul intern şi simţurile stăpânite.

acela este [cu adevărat] ascet şi yoghin. ajungând la realitatea ultrafenomenală (brahman). 67 „Creaţia a fost învinsă”: cei cu mintea egală au depaşit existenţa fenomenală. prieten al tuturor fiinţelor. Într-o accepţie nemitologică. ca Marele Stăpân Divin (Maheshvara) al întregului Univers. 68 „Rishi”: personaje mitologice. cei şapte rishi corespund constelaţiei „Ursa Mare”. Cunoscându-mă pe mine ca cel care are parte de sacrificiu şi asceza. Cel care îndeplineşte fapta ce trebuie îndeplinita fără să tina seama de fructul faptei. . cei în afara castelor. poeţi înţelepţi. căci nimeni nu devine yoghin fără să renunţe la dorinţă69. Textele mai recente vorbesc de cei şapte Rishi (saptarishi). termenul desemnează înţelepţii sau anahoreţii sanctificaţi prin viaţa lor austeră. pandita are sensul de „învăţat”. În astronomie. -VICartea a şasea numită YOGA CONCENTRĂRII Bhagavat a spus: 1.29. considerandu-i străbuni eponimi ai clanurilor brahmanice. 2. o fiu al lui Pandu. el ajunge la pace. care nu făceau parte din societatea brahmanică. şi nu acela care nu întreţine focul [sacrificiului] şi nu îndeplineşte riturile. 66 „Mâncător de câini”: paria. autorii presupuşi ai Vedelor (carora le-au fost revelate imnurile vedice). --------------------------------65 „Înţelepţii”: sk. Sa ştii că cea căreia i se spune renunţare este yoga.

. însă pentru cel care nu-i [stăpân pe] sine se poarta ca un duşman în duşmanie. cu simţurile învinse. Yoghinul să-şi uneasca Sinele. stăpânindu-şi tot ce este gând. Sinele este prietenul trupului pentru cel care s-a învins pe sine. 9. singur. 12. când se află între binevoitori. 10. Sinele este cu adevărat prietenul trupului. nici prea joasa. 8. 5. o asezare tare. duşmani.3. instrumentul de împlinire este renunţarea. Cel cu spiritul egal. fericire sau durere. [nepăsător] la cald sau frig. 7. fără dorinţe şi fără bunuri lumeşti. 4. 6. rude. prieteni. numai Sinele este duşmanul trupului70. pentru cel care a ajuns la yoga.i se spune că este unit. să nu-şi doboare Sinele. oameni de ocara. acela se deosebeste [de ceilalţi oameni]. Numai Sinele celui care s-a învins pe sine este absorbit în meditatie. într-un loc curat. Yoghinului al carui Sine se bucura de Cunoaştere şi înţelegere. Statornicindu-şi singur. Sa-şi ridice singur Sinele. Asezindu-se acolo. [privind] la fel la un bulgare de pământ. să practice yoga pentru purificarea Sinelui. Se spune despre cel care a renunţat la toate dorinţele că a ajuns la yoga [numai] atunci când nu este legat de obiectele simţurilor şi de fapte. straini indiferenti. instrumentul de îndeplinire este fapta. Pentru ascetul doritor să se inalte la yoga. fixindu-şi mintea asupra unui singur punct. cinstire sau dispreţ. cu activitatea simţurilor şi gândirii stăpânite. acoperita cu o pinza. nici prea inalta. o piatra sau aur . stând deoparte. neclintit71. virtuosi sau păcatosi. 11. piele de caprioara sau iarba k usha.

eliberată de toate pasiunile. o Arjuna. Termenul sanskrit se referă la capacitatea de a concepe un act mental sau de a-l traduce în faptă. 14. fără dorinţi.este obscură. din cauza multiplelor sale valori semnatice. fără să priveasca în spaţiu. neclintit. cumpanit în gesturi şi în fapte. . cu mintea stăpânita. Yoga nu este pentru cel care maninca prea mult. prin „trup” şi prin „Sinele” (eul absolut. cumpanit în somn şi veghe. tinind nemişcate corpul. samkalpa. 15. lipsit de frica. Yoghinul care se uneşte astfel mereu. la stingerea (nirvana) supremă. litt. deoarece oferă un joc de cuvinte făcut posibil de polisemia sk. „Ca flacăra ce nu se clinteşte la adăpost de vânt”—aceasta este asemuirea [făcută] yoghinului cu gândirea stăpânită. kutastha. opus celui fenomenal). reunind concomitent sensurile de „reprezentare”.ca şi cele ce urmează . 18. 19. ce nu-şi găseşte un echivalent în vocabularul nostru. Acelasi. Cel care s-a potolit pe sine. avându-mă drept ultim scop.13. „cel care stă în vârf”. care este în mine. Când gândirea. stăpânindu-şi mintea. capul şi gitul. nici pentru cel care doarme prea mult şi nici pentru cel [mereu] treaz. pretându-se la diverse traduceri. cu gândul la mine. 71 „Neclintiţi”: sk. care practică yoga Sinelui. atintind privirea spre virful nasului. 70 Strofă care . „voinţă”. se fixează în Sine. atman. care poate fi tradus prin pronumele reflexiv singular. nici pentru cel care nu maninca deloc. ajunge la pace. Yoga care distruge suferinţa este pentru cel cumpanit în hrana şi zabava. „hotărâre” şi „dorinţă”. unit. aşezat. 17. atunci se spune că omul este unit [in yoga]. 16. care ţine legamintul castitatii. stăpânită. --------------------------69„Dorinţa”: traducere foarte aproximativă a sk.

Atunci când gândirea se opreste. 26. Yoghinul care este unit astfel mereu. aceasta yoga trebuie practicata cu hotărire şi fără descurajare. . devenit [una cu] Brahman. acela nu-I pierdut pentru mine şi nici eu nu-s pierdut pentru el73. 28. stapanindu-l. Cea denumită yoga trebuie cunoscuta ca desfacere a legăturii cu durerea. obţine cu usurinta fericirea nesfârşita de a-l atinge pe Brahman. nu se [mai] departeaza de la adevărul. şi în acesta [odata] statornicit. 25. Parasind complet toate pasiunile născute din dorinţă72. în acesta [odata] stabilit. 31. 21. cu pasiunile potolite. ce-i de cuprins [doar] cu mintea. totdeauna. de dincolo de simţuri. să fie adus la supunere în Sine. stăpânind complet cu simţul intern totalitatea simţurilor. neintinat. nici o durere. Oricând simţul intern s-ar arata neliniştit sau nestatornic. nu mai socoate alt bun mai presus de el. oricit de mare. el priveşte pretutindeni la fel. şi toate le vede în mine. în mine se află. Pe yoghinul cu simţul intern potolit. şi când îşi priveşte Sinele. Atunci când cunoaşte fericirea fără de sfârşit. Pe care. neintinat. Cel cu Sinele unit prin yoga vede Sinele în toate fiinţele şi toate fiinţele în Sinele [sau]. oriunde s-ar află acest yoghin. 23.20. găseşte mulţumirea în Sinele [sau]. Putin cite putin să se opreasca cu mintea susţinuta prin hotărire. 24. 27. respinsa de exercitiul yoga. îl pătrunde fericirea supremă. Cel care pretutindeni mă vede pe mine. nu-l [mai] urneste. 29. cu simţul intern fixat în Sinele [sau]. Cel care nazuieste spre unitate mă adora în toate fiinţele. fără să se gândeasca la ceva. dobândindu-l. 30. 22.

este neliniştita. o fiu al lui Kunti. din cauza că există nelinişte. şi atman-ul în toate fiinţele”. 34. Arjuna a spus: 33. Arjuna a spus: . prin asemuire cu Sinele. fără bătrâneţe. eu nu o văd ca o stare stabila. puternica. mintea este greu de infrinat şi neliniştita. 74„Care. o Madhusudana. Cel care. 36. agitata. aşa cum sunt anulate în Sinele pe care Upanishadele îl descriu „eliberat de orice păcat. priveşte pretutindeni la fel74. VIII. dar ea poate fi supusa. „aplicare”. 1). o Arjuna. ea este cu putinta pentru cel care se stăpâneste şi se supune pe sine printr-un mijloc potrivit. 12: „prin exerciţiu repetat şi renunţare [se obţine] suprimarea acestei agitaţii [mentale]”.32. [Căci] mintea. Yoga-sutra. socot că ea este tot aşa de greu de stăpânit ca şi vântul. 7. Cf. fie ca este fericire sau suferinţa. „realizare practică”. I. litt. acesta este gândul meu. 6: „cel care vede toate fiinţele numai în atman. o Krishna. prin asemuire cu Sinele. Yoga este greu de dobândit pentru cel ce nu-i stăpân pe sine. fără moarte. Bhagavat a spus: 35. --------------------------------73 Strofa reia un pasaj din Isha-Upanishad. acela este socotit. abhyasa. desemnează în Yoga şi literatura tantrică efortul desăvârşirii spirituale. prin exercitiu repetat75 şi renunţare. Aceasta yoga pe care mi-ai dezvăluit-o ca egalitate [a spiritului]. priveşte pretundeni la fel”: care a anulat antinomiile şi suferinţa. 75„Exerciţiu repetat”: sk. Fara îndoiala. yoghinul cel mai desăvârşit. o tu cel cu braţul mare. fără suferinţa” (Chandogya-Upanishad. indaratnica.

o bucurie a neamului Kuru. O fiu al lui Pritha. o tu cel cu braţul mare. o Krishna. o Arjuna. ajunge la condiţia supremă. fără sprijin şi rătăcit în drumul spre Brahman? 39. 42. yoghinul este deasupra celor care îndeplinesc riturile. Cel care nu-i ascet şi caută credinţa. desăvârşit prin numeroase naşteri. căci cel ce face binele. ca un nor în furtuna. [şi] locuindu-le ani fără sir. Exercitiile repetate din trecut îl duc mai departe. decât tine nimeni altul nu este în stare s-o curme. Dobindind lumile celor cu fapte merituoase. dar se indeparteaza cu mintea de yoga. cine doreste să cunoasca yoga trece dincolo de Brahman-Cuvântul77. pe ce drum apuca. 41. nu merge nicicum pe calea cea grea. 44. Lipsit de amândouă76. fii yoghin. Acolo îşi redobândeşte concentrarea minţii din întruparea anterioara şi se străduieste şi mai mult pentru desăvârşirea spirituala. o Krishna? 38. 45. Bhagavat a spus: 40. dragul meu. nu se destrama. 43. nici în cealalta. . Sau poate. curatat de păcate. Trebuie să-mi curmi pe de-a întregul aceasta îndoiala. 46. chiar fără vrerea lui. chiar se naşte într-o familie de înţelepti yoghini. pentru el nu există pierzanie nici în lumea aceasta.37. cel lipsit de yoga se naşte [din nou] într-o familie cinstita şi de vaza. Yoghinul care prin stăruinţa [a ajuns] stăpân pe sine. de aceea. nedobândind desăvârşirea în yoga. Yoghinul este deasupra asceţilor şi este socotit chiar deasupra celor care au Cunoaşterea. [caci] o naştere ca aceasta este cea mai grea de dobândit în aceasta lume.

Maitry-Upanishad VI. -VIICartea a şaptea numită YOGA CUNOAŞTERII ŞI A ÎNŢELEGERII Bhagavat a spus: 1. care ai sprijinul în mine. Tu. care practici yoga. Cf. cum mă vei cunoaşte. . care ai mintea unita cu mine. 71 şi 125). --------------------------------------76 „Lipsit de amandouă”: de credinţă şi de yoga. unde cuvântul (vac) este identificat cu Brahman. venit la mine cu Sinele interior. Dintre toţi yoghinii. În gandirea filosofică postupanishadică. se dezvoltă o filosofie a cuvântului în care shabdabrahman este considerat realitatea supremă care generează lumea. mi se dăruieşte cu credinţa. shabdabrahman desemneaza Vedele care sunt corpul sonor al lui Brahman. 22: „în adevăr sunt doi Brahman ce trebuie cunoscuţi: Brahman-Cuvantul şi Cel Suprem”. asculta. o fiu al lui Pritha. cel care.47. Rădăcinile acestei concepţii pleacă din Rig-Veda (X. fără îndoiala. în întregime. la Bhartrihari şi în Vedanta. 77„Brahman-Cuvantul”: sk. acela este socotit de mine ca [fiind] cel mai unit în yoga.

Dincolo de mine nu există altceva. Natura mea superioara însă. o tu cel cu braţul mare. 5. Eu sunt mirosul bun al pământului. Toate starile [celor trei Tendinţe]. 9. Sinele individual (jivabhuta)78 care tine aceasta lume79. să ştii. Apa. ca şi nimicirea întregii lumi. Toata aceasta lume cu mintea tulburată de starile alcatuite din cele trei Tendinţe nu mă recunoaşte pe mine. să ştii. Sa ştii. este alta. Eu sunt. 11. 6. ci ele sunt în mine. o fiu al lui Pritha. strălucirea din foc. 4. pe care. o tu cel [puternic ca un] taur [printre] Bharata. viaţa din toate fiinţele. Vintul. eu sunt. ca şirul de perle pe fir. o fiu al lui Kunti. Îţi voi dezvălui. 7. [iar] dintre cei care se infrineaza pentru desăvârşirea spirituala cate unul doar mă cunoaşte cu adevărat. o Dhananjaya. Şi [tot] eu sunt puterea dezbarată de dorinţă şi patimă. ea este matca tuturor fiinţelor. Simtul intern. cite unul doar se infrineaza pentru desăvârşirea spirituala. Dintre mii de oameni. Mintea şi Eul sunt cele opt părţi diferite ale Naturii mele. Focul. nu eu sunt în ele. în mine sunt însăilate toate. . Eterul. Saminta veşnică a tuturor fiinţelor eu sunt. nu mai ramine nimic altceva de cunoscut aici [in lumea aceasta]. care sunt dincolo de ele. ce-i omenesc80 în oameni. să ştii. aflind-o. aceasta Cunoaştere împreună cu înţelegerea. în întregime. 13. sunetul din spaţiu. 12. silaba [sfânta] OM din toate Ve d e l e. 8. Aceasta este Natura mea inferioara. eu sunt în fiinţe iubirea care nu calca Legea. pleacă de la mine. rajas şi ta m a s.2. gustul din apa. Pamintul. eu sunt înţelegerea celor care cunosc. asceza din toţi asceţii. 10. şi strălucirea celor străluciti eu sunt. neclintit81. lumina din Soare şi Luna. 3. ea este. originea.sattva.

cei doi vrăjmaşi ai zeilor. ei tin de starea demonica83. alcatuita din Tendinţe. „elementele vieţii”. tradus în general prin „demon”. 6 ( Vezi nota 54 ). . „viaţa”) avea aceeaşi accepţie cu deva. care sprijină pe demonul şarpe Vritra în lupta sa cu Indra (cf. oamenii cei josnici. „ceea ce se mişcă”. De patru feluri sunt facatorii de bine care mi se daruiesc. poate fi tradus şi prin „bărbăţie”. şi eu îl iubesc pe el. aşa cum va fi consacrată în mitologia ulterioară. Toti demonii sunt fiii lui Diti şi Danu. Dintre aceştia. 17. numai cei ce vin la mine trec de aceasta iluzie82. jagat. în veci unit. 12. cel care poseda Cunoaşterea mă iubeste la nesfirsire. o Arjuna. cel care nazuieste la binele lumesc şi cel care poseda Cunoaşterea. cel care poseda Cunoaşterea. fără a fi ea însăşi o iluzie. 80 „Ce-i omenesc”: sk. chiar în imnurile tardive din Rig-Veda. paurusha. 82 „Iluzia” (maya): în această strofă spre deosebire de IV.). este o fiinţa mitologica raufacatoare. dand termenului o valoare peiorativă. se deosebeste [de ceilalţi] printr-o dăruire unica. conţinutul termenului aproximează valoarea filosofica pe care i-o da vedantinul Samkara: lumea fenomenala (prakriti) alcatuită din cele trei Tendinţe creează o iluzie care tulbură conştiinţa. 16. în mitologia primitivă a Vedelor. -----------------------78 Sinele individual (jivabhuta): litt. cel care nazuieste la Cunoaştere. 6sqq.14. 81 „Neclintit”: nesupus devenirii. cu mintea tulburată. cu Cunoaşterea smulsa de iluzie. „ne-zeu”. Trebuie să amintim ca aceasta etimologie şi conceptie despre asura este tardivă. litt. XVI. este consubstantial cu Spiritul suprem şi unic. Căci este greu de trecut dincolo de aceasta iluzie (maya) divina a mea. litt. fiind suportul transcendent al vieţii organice. 83 „Starea demonica”: sk. 15. asura (derivat de la asu. ca la Shamkara. fonemul iniţial [a] care face parte din tema cuvântului a fost considerat ca un prefix negativ. curând însă. Infra IX. Nu la mine vin facatorii de rele. „zeu”. tu [cel puternic ca un] taur [printre] Bharata: napastuitul. 79 „Lume”: sk. asura.

eu nu sunt revelat tuturor. o Bharata. o Arjuna. eu sunt cel care pune în fiecine acea credinţa neclintita. Rasplata celor putini la minte nu este eterna. el urmăreşte imbunare a acestei [divinitati] şi-şi atinge dorinţele. născuta din dorinţă şi ură. Acest suflet mare (mahatman) este greu de gasit. supremă. 22. Eu ştiu. 21. 19. aceasta lume. Invaluit de iluzia produsa de magia [mea]. însă pe cel care poseda Cunoaşterea îl socotesc ca pe mine insumi. cu Sinele unit. Aceştia sunt de pret cu totii. Unit prin acea credinţa. cel care i le implineşte [insa]. . pe mine însă nu mă stie nimeni. ei nu cunosc natura mea superioara neclintita. 25. 20. cei care sacrifică zeilor merg la zei. îşi urmeaza natura lor proprie85. fiinţele care au fost. urmind felurite rinduieli84. el îmi este devotat mie [care îi sunt] condiţia supremă. 24. la mine vin86. eu sunt. Cei a caror Cunoaştere este smulsa de diverse pasiuni merg spre alte divinitati.18. 27. cel care poseda Cunoaşterea ajunge la mine. cu mintea tulburată. însă cei care mi se daruiesc mie. spunindu-şi: „Vasudeva este Totul”. Tulburarea dualitatii. nu mă recunoaşte ca nenăscut şi neclintit. 23. o tu cel care-ţi distrugi duşmanii. Oricare ar fi forma [divinitatilor] pe care fiecare adorator doreste să o venereze cu credinţa. La capătul multor renaşteri. Cei fără minte mă cred [ca eu sunt] Cel Nemanifestat intrat în starea de manifestare. duce în ratacire toate fiinţele [chiar] de la naşterea [lor]. care sunt şi care vor fi. 26.

28. Cei cu fapte merituoase, ale caror păcate sunt terminate, eliberaţi de tulburarea dualitatii, mi se daruiesc cu credinţa nestramutata. 29. Cei care, pentru a se elibera de bătrâneţe şi moarte, caută sprijin în mine şi se infrineaza, aceia îl cunosc pe de-a întregul pe acest Brahman, Sinele suprem, cunosc ritul în întregime. 30. Cei care mă cunosc ca esenţa a fiinţelor (adhibhuta), a zeilor (adhidaiva) şi a sacrificiului (adhiyajna), având gândirea concentrata, mă cunosc chiar în clipa plecării [din viaţa]87.
------------------84 „Randuieli”: sk. niyama, litt. „regula”, „prescripţie” cu caracter religios. 85 „Îşi urmează natura lor proprie”: litt. „sunt constrânşi de natura lor proprie”. 86 Cf. nota 27 . 87 Pentru mitologia Brahmanelor şi Upanishadelor realitatea este triplă: (1) macrocosmosul (adhidaivata) cu elementele sale sacre (spaţiul, soarele, focul, luna, aerul, apa şi pamântul), (2) microcosmosul (adhibhuta) vieţuitoarelor şi în primul rand al omului, alcătuit din trup şi sufluri vitale omologate pe plan divin cu elementele macrocosmosului şi (3) realitatea sacrificială (adhiyajna), mezocosmosul care mediază între macro- şi microcosmos, creând armonia şi stabilitatea întregii lumi, prin transferurile magice pe care le efectuează.

-VIIICartea a opta numită
YOGA SALVĂRII ÎN BRAHMAN
Arjuna a spus: 1. Ce este Brahman? Ce este Sinele suprem? Ce este ritul, o tu cel mai bun dintre oameni? Ce se înţelege prin esenţa fiinţelor, ce se numeşte esenţa zeilor?

2. Ce este esenţa sacrificiului, şi cum [e cu putinta] aici în acest corp, o Madhusudana? Cum poti fi cunoscut Tu, în clipa plecării [din lumea aceasta] de cei stăpâni pe sine? Bhagavat a spus: 3. Indestructibilul este supremul Brahman; Natura proprie88 este numită Sinele suprem; Creaţia care aduce la viaţa fiinţele este numită sacrificiu. 4. Ca esenţa a fiinţelor, [eu sunt] existenţa pieritoare; ca esenţa a zeilor, [eu sunt] Spiritul; ca esenţa a sacrificiului, eu sunt chiar cel în trupul de acum, o tu cel mai bun dintre cei întrupati. 5. Cel care, în clipa sfârşitului, mă are în gând şi pleacă eliberându-se de corp, acela merge la mine; despre aceasta nu este îndoiala. 6. Cel care are în gând o anumită existenţă în clipa sfârşitului când părăseşte corpul, spre ea merge, o fiu al lui Kunti, chemat în viaţa de acea existenţă89. 7. De aceea, tot timpul gândeste-te la mine şi luptă; cu simţul intern şi mintea aţintite spre mine, la mine vei veni fără îndoiala. 8. Cel care mediteaza la supremul Spirit divin, o fiu al lui Pritha, cu gândirea concentrata în exercitiul yoga, fără să rataceasca în alta parte, ajunge la El. 9. Cel care îşi aminteste de Poetul90 Începutului, Stăpânul mai subtil decât atomul, care a orânduit Totul, a cărui formă nu poate fi gândită, de culoarea soarelui de dincolo de tenebre91, 10. Cel care-i în clipa plecării [din lumea aceasta], cu simţul intern neclintit, unit prin dăruire şi prin puterea [data de] yoga, adunându-şi suflul vital între cele două sprâncene, acela ajunge la supremul Spirit divin. 11. Tărâmul despre care cunoscătorii Ve d e i spun că este indestructibil, în care intră asceţii lipsiţi de pasiuni, pentru care cei ce-l doresc se păstrează caşti92, ţi-l voi dezvălui pe scurt.

12. Stăpânindu-şi toate porţile93, respingându-şi simţul intern în inima, aducându-şi suflul vital în cap, practicând concentraţia yoga,
----------------------------------------88 „Natura proprie”: textul nu precizeaza despre a cui natura proprie este vorba. Unii traducători subinţeleg că se referă la Brahman, alţii la persoana umană. Am preferat să păstram incertitudinea textului. 89 Importanţa ultimului gând - cel din clipa morţii - pentru destinul ulterior al conştiintei este o tema care capătă o mare importanta în religiile indiene care accepta ideea graţiei divine. Tema este însă mai veche; ea este implicata în mod aluziv în Chandogya- Upanishad, III, 14, 1 şi într-un mod explicit în PrajnaUpanishad, III, 10. 90 „Poetul”: sk. kavi desemnează poeţii demiurgi care, făurind Vedele, iau parte la ordinea lumii pe care o stăpânesc prin magia versului lor. 91„De culoarea soarelui de dincolo de tenebre”: cf. Shveta-shvatara-Upanishad, III, 8: „cunosc pe acest mare Spirit (purusha) de culoarea soarelui de dincolo de tenebre”. 92 „Se păstrează caşti”: sk. brahmăcarya, litt. „faptul de a avea o conduită conformă cu prescripţiile vedice”; în textele vechi desemna noviciatul brahmanilor în care se pastra o castitate absolută. 93„Portile”: cf. supra, nota 63; moartea este precedată de o retragere a suflurilor vitale în cap, care este sediul lor central, de unde vor părăsi ulterior corpul prin „orificiul lui Brahman” (brahmarandhra) situat în creştetul capului.

13. Cel care plecând [din lumea aceasta] îşi părăseşte corpul rostind silaba [sacra] AUM care este Brahman, purtându-mă în gând, acela merge spre condiţia supremă. 14. Pentru yoghinul mereu concentrat, care nu-i cu mintea la altceva, care se gândeşte mereu la mine, neântrerupt, o fiu al lui Pritha, eu sunt uşor de dobândit. 15. Cei cu sufletul mare (mahatman) ajunşi la suprema desăvârşire, venind la mine, nu mai au parte de renaştere, pieritor loc al durerii.

16. Începând cu cea a lui Brahman, o Arjuna, toate lumile revin la noi existente; însă când se vine la mine, o fiu al lui Kunti, nu mai există renaştere. 17. Cei care ştiu că ziua lui Brahman ţine pina la o mie de yuga, şi că noaptea lui se sfirseşte după o mie de yuga, aceia sunt oamenii care ştiu [ce-i] ziua şi noaptea. 18. Din Cel Nemanifestat se nasc toate cele manifestate, la venirea zilei; la venirea noptii, se topesc în Cel numit Nemanifestat. 19. Tot aşa şi mulţimea fiinţelor, după ce a tot existat, se topeşte la venirea nopţii; la venirea zilei, fără vrere, o fiu al lui Pritha, ea renaşte94. 20. Însă dincolo de acest Nemanifestat, există o altă existenţă, nemanifestată, eternă, care nu piere atunci când toate fiinţele pier. 21. „Cel Nemanifestat”, „Cel Indestructibil”, aşa i se spune; este numit condiţia supremă; cei care-l dobândesc nu se mai întorc; acesta este lăcaşul meu suprem. 22. Acest Spirit suprem, o fiu al lui Pritha, se dobândeşte printro exclusivă dăruire; în El stau toate fiinţele, de El a fost desfăşurat95 acest Tot. 23. Îţi voi spune care este clipa când yoghinii morţi pleacă pentru a se întoarce sau a nu se mai întoarce, o tu cel [puternic ca un] taur [printre] Bharata96. 24. [Când este] foc, strălucire, zi, jumatatea luminoasa a lunii, răstimpul celor şase luni cât soarele urca spre miazanoapte, oamenii morţi atunci, care-l cunosc pe Brahman, merg la Brahman. 25. [Când este] fum, noapte, jumatatea întunecată a lunii, rastimpul celor şase luni când soarele coboară spre miazazi, atunci yoghinul dobândind „lumina lunii”, renaşte.

III. Cei ajunsi în lună rămân acolo pană la epuizarea meritelor lor. vant. t. Spaţiul a fost creat prin stâlpul cosmic. iar tema creaţiei este „ideea dilatarii cosmice” (Barabudur. de aceea. 10) despre cele doua cai: „calea zeilor” (devayana) şi „calea străbunilor” (pitriyana). „întins”. trece prin zona intunecoasa şi se opreste în luna. zonele cosmice şi divinitaţile corespunzătoare lor . spaţiul fiind mijlocul de diferentiere şi opoziţie al lucrurilor. creaţia şi distrugerea ciclică a cosmosului sunt asimilate cu ciclurile zilei şi ale noptii. 95„Desfăşurat”: sk. Cf. 27. 3. este întrecut de .sunt resorbite în suflul central (atman). se renasc după meritele fiecaruia. 1935. 96Începând cu prezenta strofă şi până la 27 se reia vechea concepţie eschatologică dezvoltată mai ales în Upanishade (Chandogya-Upanishad. stâlpul cosmic este însuşi spaţiul. litt. şi ajunge la Brahman care este „lumina luminilor”. II. 8). I. pentru a fi proiectate din nou spre exterior în momentul trecerii. X. în sacrificii. -------------------------------94 Se continuă ideea din strofa 17. 2. 3. pe cealaltă se vine înapoi. 6 şi Kaushitaki-Upanishad. În cadrul omologării dintre micro.şi macrocosmos. În timpul somnului fără vise. 28. Yoghinul care cunoaşte amândouă drumurile nu se rătăceşte nicicând. tata. în orice clipa. Hanoi. Mus. conglomerat şi nediferentiat. V. intrând într-o matcă umană sau animală. o Arjuna. fum. ploaie şi seminţe. ale veghei şi ale somnului. în asceza. După cum remarca P. unde se află salasul celor „plecati” (Kaushitaki-Upanishad. 3. după care revin pe pământ printr-o succesiva materializare. cea luminoasă şi cea întunecată. Satapatha-brahmana. trece prin zone din ce în ce mai luminoase. Prima pleacă din foc. redevenind succesiv spaţiu. Imprimerie d'Extreme Orient. I. 452). deoarece nu există spaţiul eteric (akasha) care să le separe. cu ajutorul caruia divinitatea creatoare a separat cerul de pamant.s imţurile şi o data cu ele lumea exterioara elementele. p. nor. Cea de-a doua. sunt socotite drept [căi] eterne ale lumii. conform uneia dintre viziunile cosmogonice indiene. pe una se merge fără întoarcere. în danii. plecata din fum. sub această ultimă formă. despre zilele şi nopţile lui Brahman. Ceea ce este aratat ca răsplată a meritului în [studiul] Vedelor. fii concentrat în yoga. Cele două căi.26. ceaţă. întregul conţinut cosmic se află înainte de creaţie.

2. Cunosterea cea mai tainică. ea poate fi înţeleasă direct. Oamenii care nu cred în aceasta Lege. . prin Sinele meu există toate fiinţele. uşor de îndeplinit. cunoscând-o. împreună cu înţelegerea. -IXCartea a noua numită YOGA TAINEI REGEŞTI Bhagavad a spus: 1. în mine stau toate fiinţele. reiau calea morţii şi a renaşterii (samsara). Întreaga aceasta lume este desfaşurată de mine [care sunt] forma nemanifestată. şi nu eu stau în ele. Îţi voi dezvălui ţie. nedobândindu-mă. te vei elibera de nefericire. 4. Această ştiintă regească.yoghinul care ştie aceasta. Şi [totuşi] fiinţele nu stau în mine. o tu cel care-ţi distrugi duşmanii. priveşte la unirea mea divină! Sânt susţinator al fiinţelor. care eşti nezeflemitor. fără să stau în ele. este legiuită. 3. 5. această taină regească este supremul purificator. el merge spre locul suprem al Începutului. neclintită.

ce bântuie pretutindeni. ei capătă natura obscură a demonilor Rakshas şi Asura. mă adora prin sacrificiul cunoaşterii. la sfârşit de kalpa. 14. 16. o fiu al lui Kunti. 8. cunoscându-l pe Cel Neclintit. nu mă preţuiesc sub forma mea umană. Cei cu mintea tulburată. au parte de Natura mea divină. 11. eu ramin ca un străin. o Dhananjaya. 10. care au sprijin în mine. o fiu al lui Kunti. Natura faureşte tot ce se mişcă şi nu se mişcă. eu sunt sacrificiul. Precum marele şi veşnicul vânt. zadarnice faptele. eu sunt . Prin mine şi prin grija mea. nelegat de aceste fapte. Obârşia existenţelor (bhutadi). eu sunt ofranda adusa străbunilor. ei nu cunosc existenţa mea supremă. închinindu-mi-se. Eu sunt strădania sacrificiului100. ca felurită individualizare. prin forţa Naturii. lumea este pusă în mişcare. mereu concentraţi. înfrânându-se credincioşi legămintelor99. prin aceasta cauză. se întorc în Natura mea. o fiu al lui Pritha. Sprijinindu-mă pe propria mea Natura. să ştii. care nu au alt gând. de Mare Stăpân Divin al tuturor fiinţelor.6. 9. se află în spaţiu. de nevoie. mă adora cu dăruire. la început de kalpa le creez din nou98. Zadarnice le sunt speranţele. 12. Însă oamenii cu sufletul mare (mahatman). eu sunt iarba magica. Şi aceste fapte nu mă leagă. ca unitate. 15. 7. zadarnică le este ştiinta celor ce şi-au pierdut mintea. Alţii care sacrifică. Glorificându-mă mereu. 13. creez mereu din nou această mulţime a fiinţelor. tot aşa se spune că toate fiinţele stau în mine97. pe mine Cel cu faţa în toate părţile. Toate fiinţele.

Cei cu întreita ştiinta [aVedelo r]. silaba [sacra] AUM102. Calea. iar în ordine subiectiva cu spaţiul spiritual din interiorul inimii (cf. 17. băutori ai Somei104. în textele tardive denumeşte sacrificiul Somei. mă cinstesc cu . eu sunt focul. Rik. 6). 6 sqq. orânduitorul. Eu sunt tatăl acestei lumi. factor atotcuprinzator şi omniprezent. aşezarea. 98 Durata existentei lumii este echivalata cu o zi a lui Brahman şi cu o mie de yuga (cf. năzuind la starea cerească. 12. ------------------97 Comparaţia între realitatea ultimă şi spaţiul eteric (akasha) pleacă de la faptul ca în cosmologia indiană spaţiul nu este conceput ca un atribut al materiei . 19. eu sunt untul sacrificiului. nota 56). muma. străbunul. formula rituala cu valoare magica. stăpânul. kratu desemneaza forţa şi efortul religios al omului pios în lupta cu raul. susţinătorul. eu sunt nemurirea şi moartea.rezumat la tridimensionalitatea percepţiei senzoriale . principiu al unităţii. opresc şi dau drumul ploilor. 100 „Stradania sacrificiului”: sk. În Chandogya-Upanishad (III. Cel Neclintit. ceea ce trebuie cunoscut. 18.ci ca element de bază al cosmosului. sălaşul. martorul. 99 „Credinciosi legamintelor”: respectand legamintele de asceza şi indatoririle religioase. o Arjuna.mantra101. şi tot eu sunt. 101 „Mantra”: vers vedic. Bh-g. Fiinţa şi Nefiinţa. săminţa. 1) Brahman este asimilat în ordine obiectiva cu spaţiul eteric. curăţaţi de păcate. 20.. mijlocul de purificare. popasul. Saman şi Ya j u s103. prietenul. 18. Eu dau caldură. suport al existenţei materiale şi spirituale. locul. XVIII. eu sunt jertfa. începutul şi nimicirea [lumii].

mănânci. 24. Aceştia. Astfel. la demoni merg cei care sacrifică demonilor. cu fiinţa concentrată în yoga şi renunţări. 21. urmând Legea întreitei cunoaşteri. Celor care mă adoră gândindu-se la mine şi nu la altul. eliberat. o floare. Eu sunt la fel pentru toate fiinţele. la mine vin. au parte de bucuriile cereşti ale zeilor. dăruiţi altor divinitati. Tot ceea ce faci. 25. 30. bun sau rău. aceştia se pierd. intrând în lumea sfântă a celui ce este stăpân peste zei105. cei care slujesc străbunilor merg la străbuni. hotăririle lui sunt drepte. de mi se dăruieşte cu o dragoste exclusivă. 22. dar cei ce-mi sacrifică. 23. Chiar un om rău. o fiu al lui Kunti. Dacă cu dragoste mi se da o frunză. 27. 29. te vei elibera de înlănţuirea faptelor şi de fructul lor. . pentru mine nu-i [nimeni] pe care să-l plac sau să-l urăsc. împărtăşindu-se din marea bucurie a lumii cerului. Eu sunt cel care are parte de toate sacrificiile şi numai eu sunt stăpânul lor. un fruct. ei intră în lumea muritoare. [deşi] nu după cum este rânduit. fă-le ca [ofrandă] pentru mine. 26. [tot] mie îmi sacrifică. chiar aceia. dăruieşti sau înduri ca asceză. supuşi dorinţelor. astfel. Cei care slujesc zeilor merg la zei. Chiar cei care. trebuie socotit ca om bun108. şi eu mă aflu în ei. sacrifică pătrunşi de credinţă. aceştia. sau apă. eu mă bucur de aceste ofrande ale iubirii pioase ale celui smerit107. dobândesc această ducere şi întoarcere106. cei care mi se dăruiesc cu dragoste se află în mine. sacrifici. după trecerea [perioadei de răsplată a] meritului. acestor oameni mereu concentraţi le vin într-ajutor. deoarece ei nu mă recunosc aşa cum sunt. la mine vei veni. o fiu al lui Kunti. 28.jertfe.

O fiu al lui Pritha. vaishya110 şi chiarshudra111. Curând devine virtuos. sadhu are şi accepţia de „sfânt”. SamaVeda şi Yajur-Veda. 108 „Om bun”: sk. 110 „Vaishya”: casta a treia. 106 „Ducere şi intoarcere”: între lumea pamanteasca şi cea cereasca. brahmanii merituoşi. 105 „Cel ce este stapan peste zei”: Indra. să ştii. şi ajunge la pacea eternă. 111„Shudra”: casta ultima. 103 „Rik. 107 Aluzie la sacrificiul de tip puja. dăruieşte-mi-te. -X- . cel care mi se dăruieşte nu piere. fertilitate). la mine vei ajunge concentrându-te astfel. 109 „Matcă a păcatului”: matcă în care se renaşte pentru ispăşire. legata de simbolismul acvatic şi lunar (imortalitate. de-ar fi femei. 32. 34. deoarece ai dobândit aceasta lume trecătoare şi nefericită. fiu al lui Kunti. chiar de-ar fi [născuţi] dintr-o matcă a păcatului109. Cu atât mai mult. permitand un contact direct între adorator şi obiectul adoratiei sale. sacrifică-mi şi cinsteştemă. prezent în religiile tardive. aceştia ajung la condiţia supremă. dăruit mie. Rishii de neam regesc ce mi se dăruiesc. 104„Soma”: sucul plantei soma care joaca un rol important în sacrificialismul şi mitologia vedica. Fii cu gândul la mine. net deosebit de cel vedic întrucat este lipsit de mediatia focului şi a preotului. respectiv Rig-Veda. . --------------------------------102„Silaba [sacra] OM”: este considerata în toate religiile indiene ca simbol al realitatii supreme. cei care îşi iau sprijin în mine. a servitorilor.31. Saman şi Yajus”: cele trei vede principale. 33. unde este ridicata la rangul de divinitate. a negustorilor şi meseriaşilor. avându-mă pe mine drept ultim scop.

spre binele tău. faima buna şi rea. care mi-eşti drag. înaltul meu cuvânt pe care ţi-l rostesc ţie. nenăscut şi fără de început. le dau această yoga a minţii (buddhiyoga) prin care ajung la mine. mi se dăruiesc mie. Gândire. 10. 5. adevăr. Ascultă mai departe. felurite stări ale fiinţelor. de la mine porneşte Totul. egalitate [a spiritului]. frica şi neânfricare. cu suflurile vitale plecate la mine113. dăruire. căci eu sunt singura obârşie a zeilor şi a marilor Rishi. toate sunt numai de la mine. netulburat printre muritori. 9.Cartea a zecea numită YOGA ÎNTRUCHIPĂRILOR DIVINE Bhagavat a spus: 1. cei cu minte şi simţire adâncă. aceasta este neindoios. născuţi din gândul meu. stăpânire de sine. mulţumire de sine. în vremea Începutului. asceza. acela se uneşte [cu mine] printr-o yoga de neclintit. Celor mereu concentraţi. 7. netulburare [a minţii]. nici marii Rishi nu cunosc naşterea mea. fiinţare şi nefiinţare. 3. Cel care cunoaşte cu adevărat întruchiparile112 şi forţa mea magică. . Cu gândul la mine. fericire şi durere. Din mine au luat fiinţa. Cel care mă ştie ca Marele Stăpân Divin al Lumii. Nici mulţimea zeilor. 4. luminându-se unul pe celalalt. Eu sunt obârşia Totului. cei şapte mari Rishi şi cei patru Manu. 8. acela. o tu cel cu braţul mare. Nevătămare. 2. Cunoaştere. 6. din ei [au luat fiinţă] toate creaturile în lume. rabdare. gândind aşa. linişte. vorbindu-şi despre mine sunt mereu mulţumiţi şi fericiţi. se eliberează de toate păcatele. care mi se dăruiesc cu dragoste.

Tu eşti supremul Brahman. stând în adevărata [mea] Natură. căci nu mă satur ascultând nectarul nemuririi (amrita) [al vorbelor tale]. o Keshava. „manifestare” (a forţei divine). nota 60). ---------------------------112 „Intruchipare”: sk. despre forţa magică şi întruchiparea [ta]. chiar dacă aş medita mereu asupra ta. o yoghinule. Zeu al zeilor. Asita. chiar tu însuţi mi-o spui. distrug prin lampa strălucitoare a Cunoaşterii întunecimea născuta din necunoaştere. Creator al fiinţelor. cel ceresc. 113 „Cu suflurile vitale plecate la mine”: aluzie la adorarea divinităţii prin sacrificiul suflurilor vitale (cf. 15. Trebuie să-mi vorbeşti pe de-a întregul despre divinele întruchipări ale Naturii tale. pătrunzând aceste lumi. o Spirite Suprem. cu de-amănuntul. vibhuti. Din îndurare pentru ei. Devala şi Vyasa. cel ce pătrunde totul. o Janardana. Spiritul cel veşnic. eu. Stăpân al lumii. 13. 17. Arjuna a spus: 12. Aşa ţi-au spus toţi Rishii. litt. obârşia zeilor. lăcaşul şi purificatorul suprem. Cum aş cunoaşte. o Bhagavat? 18. Toate acestea le socotesc adevărate pentru ca mi le-ai spus tu. cel nenăscut. întruchipări prin care exişti. Bhagavat a spus: . nici demonii Danava nu cunosc manifestarea ta. căci nici zeii. în care dintre formele existenţei tale te-as putea cuprinde cu mintea. Stăpân al fiinţelor. Vorbeşte mai mult. 16. 14. divinul Rishi Narada.11. Numai tu însuţi te cunoşti pe tine.

Narada125 . cel născut din nectarul nemuririi (amrita).Himalaya. care sălăşluieşte în inima tuturor fiinţelor. eu sunt Kandarpa130 ce da sămânţa vieţii. îţi voi vorbi despre divinele întruchipari ale fiinţei mele. o Gudakesha. 23. mijlocul şi sfârşitul tuturor fiinţelor. ca pentru preoţii eu sunt cel dintâi Brihaspati122. pentru sacrificii eu sunt sacrificiul rugăciunii. o fiu al lui Pritha. Citraratha . şi Luna pentru stele. o cel mai bun dintre Kauravi. 25. pentru munţi .pentru conducătorii de oşti sunt Skanda123. pentru demonii Yaksha şi Rakshas eu sunt stăpânul bogaţiilor121. eu sunt Bhrigu124. 21. pentru zei . şi gândirea pentru fiinţe. pentru ape sunt oceanul. 24. Eu sunt Sinele. eu sunt Soarele strălucitor. pentru elefanţii regali sunt Airavata129.19. Pentru zeii Rudra119 eu sunt Shamkara120.pentru divinii Rishi. pentru zeii Vasu eu sunt focul. . Pentru marii Rishi. căci întinderea mea este fără sfârşit. 28.vaca dorinţelor. ascetul Kapila pentru cei ce au atins desăvârşirea [spirituală]127. Pentru arme sunt fulgerul. eu sunt începutul. 20. să ştii ca sunt Uccaihshravas128. pentru luminatori. 26.Vasava118. eu sunt Marici115 pentru Maruti116. Pentru zeii Aditya114 eu sunt Vishnu. Fie. 22. Pentru cai. 27. pentru vaci . pentru simţuri sunt simţul intern. pentru oameni . Pentru toţi arborii sunt smochinul. pentru munţi sunt Meru. Pentru Ve d e eu sunt Saman117. pentru şerpi eu sunt Vasuki131.pentru Gandharva126. Să ştii. [numai] despre cele importante. pentru cuvinte silaba unica. .regele.

purtându-l pe Vishnu adormit. 130 „Kandarpa”: zeul iubirii. 127 „Cei ce au atins desăvârşirea [spirituală]”: sk. pentru animalele sălbatice .29. 125 „Narada”: cel mai important dintre divinii Rishi. 133 „Ananta”: „cel fără sfârşit”. Pentru Naga132 sunt Ananta133. pentru fiinţele marii Varuna. grup de zeităţi minore. Rudra) . pentru păsări . dotată cu puteri magice. 116 „Maruti”: (sing.pentru cei ce ţin numărătoarea137. 120 „Shamkara”: zeul Shiva. timpul . marut). 129„Airavata”: elefant mitic. 134 „Aryaman”: străbunii zeificaţi au ca şef pe Aryaman. 126 „Gandharva”: divinităţi minore.pentru stăpâni. . Eu sunt Prahlada136 pentru demonii Daitya. 115 „Marici”: fiu al lui Brahma. -----------------------------------114 „Aditya”: fiu al zeiţei Aditi.fiul lui Vinata138. prezente încă în mitologia vedică unde simbolizau vântul şi furtuna. 123 „Skanda”: zeu al războiului. căpetenie a zeilor Vasu. păzitori ai comorilor ascunse în pământ. 124 „Bhrigu”: cel mai important dintre marii Rishi. 117 „Saman”: Sama-Veda. siddha are şi sensul de fiinţă semidivină. 121„Stăpânul bogaţiilor”: zeul Kubera care comandă armata demonilor Yaksha şi Rakshas. de dinaintea creaţiei. născut din oceanul primordial. Aryaman134 . 132 „Naga”: şerpi mitici.pentru străbuni. fiu al lui Shiva.un grup de zei care-l însoţesc şi-l asistă pe Shiva. 118„Vasava”: epitet al lui Indra. Yama135 . 128 „Ucchaishravas”: regele cailor. 30.leul. 119 „Rudrashi”: (sing. muzicanţi cereşti a caror căpetenie este Citraratha. 131 „Vasuki”: şarpe mitic. şarpele ce plutea pe apele primordiale. vehicol al zeului Indra. mama zeilor.

înţelepciunea. cunoaşterilor eu le sunt Cunoaşterea Sinelui Suprem. rostită de mine pe scurt. Celor ce supun [pe alţii] le sunt pedeapsa. pentru luni .31. întinderea întruchiparilor mele. sfârşit şi mijloc. eu sunt biruinţa. asceţilor le sunt Vyasa146. Orice fiinţa aratoasă.pentru cei ce poartă armă. eu sunt neşovăirea. celor puternici puterea. Căci nu există capăt pentru întruchiparile mele divine. doritorilor de mărire le sunt priceperea politică. Celor ce înşeală eu le sunt jocul de noroc.Margashirsha144. poeţilor (kavi) le sunt Ushanas147 cel înţelept. eu sunt stăpânul indestructibil. o tu cel ce-ţi învingi duşmanii. căci nu există fiinţa mişcătoare sau nemişcătoare care să existe fără de mine. frumoasă sau puternică. 35. Cunoaşterea celor ce cunosc. Eu sunt vântul pentru purificatori. 41. să ştii este puterea mea cuprinsă într-o farimă. 39. 36. Eu sunt şi moartea care ia totul.pentru peşti. . frumuseţea. Literelor le sunt A. 33. Makara139 . 34. celor ce discuta [ân controversă] eu le sunt doctrina [adevărată]. vorba. Creaturilor le sunt început. eu sunt tăcerea tainelor. virtutea celor virtuoşi. ţinerea de minte. o Arjuna. orânduitorul cu faţa în toate părţile. Rama . 38. Pentru Saman eu sunt Marele Saman. o Arjuna. aceasta este. şi naşterea celor ce vor fi. dârzenia şi răbdarea. cuvintelor compuse le sunt dvandva141. Pentru Vrishni145 eu sunt Vasudeva. Sămânţa tuturor fiinţelor eu sunt. gayatri143 . 37. 40. 32. pentru fiii lui Pandu Dhananjaya. fiica lui Jahnu140 pentru apele curgătoare.pentru metri. între ce este femeiesc142 eu sunt faima. anotimpurilor le sunt primavara.

am auzit în amanunt naşterea şi pieirea fiinţelor. emblema a zeului iubirii. . preceptor al demonilor Asura. 2. desemnând un metru compus din 3 x 8 silabe. 143„Gayatri”: termen în prozodia indiană. De la tine Cel cu ochii ca frunza de lotus. „timp”. 142 „Între ce este femeiesc”: toate substantivele care urmează sunt de genul feminin în textul original. 138„Fiul lui Vinata”: pasărea mitică Garuda. 136„Prahlada”: căpetenia demonilor Asura. Aşa este. o Arjuna. 3. „a număra” a cuvântului kala. 145 „Vrishni”: numele unui trib care îl adora pe Vasudeva. ca şi neclintita ta mareţie. o Spirite Suprem. numiţi şi Daitya. mi-a alungat toata tulburarea. -XICartea a unsprezecea numită VIZIUNEA CELUI CU MULTE FORME Arjuna a spus: 1. doresc să-ţi văd forma ta de Stăpân Divin. 137„Timpul—pentru cei ce ţin numaratoarea”: joc de cuvinte bazat pe etimologia KAL–. vehicol al zeului Vishnu duşmanul şerpilor Naga.42. numită taina Sinelui Suprem. Dar. să le ştii pe toate acestea? Eu stau sprijinind întreaga aceasta lume cu o fărâmă [din mine]. spre binele meu. „a stăpâni”. 147 „Ushanas”: cel mai faimos Rishi. 146 „Vyasa”: înţelept legendar căruia i se atribuie compunerea unor imnuri vedice. 139„Makara”: monstru marin. Suprema vorba pe care ai rostit-o. 141„Dvandva”: termen gramatical indian desemnand cuvintele compuse ai caror termeni se află în relatie de coordonare. „fii ai lui Diti”. a Mahabharatei şi altor texte. ---------------------135 „Yama . la ce bun. 144„Margashirsha”: termen calendaristic indian desemnând luna care corespunde unei perioade din decembrie şi noiembrie. 140 „Fiica lui Jahnu”: Gangele. precum mi-ai spus tu însuţi Supremule Stăpân Divin. Kama.pentru stăpâni”: joc de cuvinte bazat pe etimologia YAM-.

pe Vasu. Atunci. o Bharata. 11. 12. Bhagavat a spus: 5. uns cu balsamuri divine. îţi dau vederea divină. cu miile. De crezi ca e cu putinţă a fi văzut de mine. cu mâinile împreunate spre rugă. cu nenumărate podoabe. Dacă o mie de sori s-ar ridica deodată pe cer. zeu fără de sfârşit cu faţa în toate părţile. cu nenumarate arme cereşti ridicate [spre ameninţare].4. puternice Stăpân Divin peste yoga. atunci arată-mi Sinele tău neclintit. strălucirea lor ar fi asemenea strălucirii acestui mare suflet (mahatman). Dhananjaya plecându-şi capul în faţa zeului. cu nenumarate arătari uluitoare. Marele Stăpân Divin peste yoga. 6. Purtând ghirlande şi veşminte divine. o rege. Zicând acestea. 8. formele-mi divine. Atunci a văzut fiul lui Pandu întreaga lume fărămiţată la nesfârşit. Gudakesha. spuse: Arjuna a spus: . felurite. pe cei doi Ashvini şi pe Maruti. Priveşte. Tu nu mă poţi însă privi cu propria-ţi vedere. deosebite la culoare şi alcătuire. la multele minuni nevăzute încă. priveşte. stând la un loc în trupul zeului zeilor. priveşte la forţa mea magică divină! Sanjaya a spus: 9. în trupul meu stând la un loc întreaga lume. întrupare a tuturor minunilor148. i-a aratat fiului lui Pritha suprema sa formă de Stăpân Divin: 10. 13. [tot] ce se mişcă şi nu se mişcă şi orice altceva ai dori să vezi. atunci. pe Rudra. Cu ochi şi guri nenumarate. cu sutele. 14. pătruns de uimire. cu parul zburlit. Hari. o fiu al lui Pritha. Priveşte-i pe zeii Aditya. Priveşte aici. 7.

şi feluritele fiinţe adunate.15. Soarele şi Luna. pretutindeni forma nesfârşită. braţe nesfârşite. Te văd cu nenumarate braţe. unii speriaţi. Vazând toţi zeii în trupul tău. ca şi toate zările. fără mijloc şi fără sfârşit. greu de privit pe de-a întregul. 19. văzându-ţi forma ta uluitoare şi groaznică. tu eşti orânduitorul suprem al acestei lumi. putere nesfârşită. nici mijlocul şi nici chiar începutul nu ţi le văd. eşti pentru mine Spiritul cel Vesnic. 18. Purtând coroana. pântece. pe Brahman Stăpânul aşezat pe lotus. Mulţimile de zei se îndreaptă spre tine. guri şi ochi. o zeule. Întinderea dintre pământ şi cer este cuprinsă de tine singur. suprem. nemăsurată strălucire a soarelui-foc-arzator. Stăpân al Lumii! Formă a Lumii! 17. Te văd fără început. Tu trebuie să fii cunoscut ca indestructibil. cele trei lumi sunt cutremurate. pe Rishi şi pe toţi serpii divini. gura [ţie] rug aprins şi flacara ei încinge lumea toată. nici sfârşitul. 16. drept ochi. ghioaga şi disc. rug de lumină strălucind pretutindeni. 21. -------------------------------------------148 „Intrupare a tuturor minunilor”: litt. cu mâinile împreunate rugator te preamaresc. spunând „Svasti” ------------------------------149 mulţimile de Maharshi şi de Siddha . o Mare Suflet. tu eşti neclintitul pazitor al Legii eterne. 20. te văd. „alcatuit din toate minunile”.

îndurare Stăpâne al zeilor. o Vishnu. cu mulţi colţi îngrozitori. umplând-o de strălucire. 24. Se îndreaptă în grabă spre gurile tale înfioratoare. Toţi Rudra. cu multe guri şi ochi. aşa merge în grabă şi omenirea spre gurile tale. Vasu. Privindu-te pe tine. 29. 23. cei doi Ashvini. 27. la pieire. cu gura larg cascata. Aditya. cu multe braţe. aşa şi eroii din lumea oamenilor intra în gurile tale care aruncă flăcări. care atingi cerul. Sadhya. toţi te preamăresc uluiţi. . 22. coapse şi picioare. unii. Asura şi Siddha. Gandharva. la fel şi eu. Bhishma. 28. nu [mai] ştiu [unde-s] zările. la pieire. cu multe pântece. o tu cel cu braţul mare. mistuindu-i cu flăcarile gurii tale. 25. lumile sunt cutremurate. cu uriaşii ochi aprinsi. se văd cu ţestele sfărâmate. Maruţii. Precum valurile cele multe ale fluviilor curg numai spre ocean. 30. prinşi între dinţi. cutremurat în adâncul fiinţei [mele] nu-mi capăt stăpânirea şi liniştea. luminat de nenumarate culori. Privindu-ţi forma ta imensa. nu-mi găsesc loc de apărare. Yaksha. cu dinţi îngrozitori. Pe toţi oamenii de pretutindeni îi lingi. Privind colţii tăi îngrozitori şi gurile tale ca focul Timpului de Apoi151.te laudă cu imnuri nenumărate. o Vishnu. Drona şi fiul lui Suta cu capeteniile noastre de oşti. razele tale fierbinţi ard întreaga lume. Precum spre flacăra aprinsă fluturii merg în grabă. toţi Ushmapa150. adăpost al lumii! 26. Şi toţi aceşti fii ai lui Dhritarashtra împreună cu mulţimea regilor pământeni. Vishvedeva.

forma îngrozitoare? Plecăciune Ţie. Bhagavat a spus: 32. ei sunt de dinainte doboriţi de mine. Jayadratha. dobândeşte gloria. 153 „A trage lumea inapoi”: a retrage lumea din forma ei manifestata în cea nemanifestata. care se refera la capacitatea acestuia de a se servi în lupta de mana stanga. îndurare! Vreau să te cunosc pe tine. ------------------------149„Svasti”: formula reverenţioasă şi auspicială. pus în mişcare aici spre a trage lumea înapoi153. cu mâinile împreunate. chiar fără tine. Stăpâne al zeilor. 152 „[Atot]puternic”: sk. Pe Drona. bucura-te de o domnie împlinită. luptători orânduiţi în armate duşmane. Sanjaya a spus: 35. Eu sunt Timpul [atot]puternic152. Ridică-te deci. Auzind aceste vorbe ale lui Keshava. 151 „Focul Timpului de Apoi”: sk. i-a spus cu vorba întretăiată. are şi sensul de „batran”. Spune-mi cine eşti Tu. distrugător de lumi. „stravechi”. Karna ca şi pe ceilalţi oşteni eroi doboriţi de mine. 33. în prosternare: Arjuna a spus: . tot aşa de bine ca şi de cea dreapta. Bhishma. tremurând. kalanala. pravriddha. 34.31. a o distruge. focul care distruge universul la incheierea unui ciclu cosmic. tu fii doar unealta. o Savyasacin154. 154„Savyasacin”: epitet al lui Arjuna. salutându-l din nou pe Krishna. nu şovăi! Luptă! Vei învinge duşmanii în bătalie. obârşie. 150„Ushmapa”: „cei care sorb aburii [mâncărilor]” sunt străbunii (pitri). ei tot nu vor [mai] fi. cel ce purta coroana. înspăimântat. că nu-ţi înţeleg căile. doboară-i. învingându-ţi duşmanii.

Tatăl lumii care se mişcă şi nu se mişcă.prietenului. Tu eşti Vayu. Tu eşti obârşia zeilor. o Achyuta. Şi de ce nu s-ar închina. stateam. Te implor pe Tine. prietenul .fiului. şi înca închinăciune. . Tu eşti Supremul Orânduitor al acestei lumi. prin Tine este desfăşurat Totul. ne odihneam sau mâncam. Stăpâne nesfârşit al zeilor. Crezându-te un prieten pe care [poţi] să-l chemi. 44. Hrishikesha. Ţie celui de necuprins cu mintea. fug în [cele patru] zări. tărie nemăsurată! Tu le împlineşti pe toate. Închinăciune Ţie de la Rasarit şi de la Apus! Închinăciune Ţie de pretutindeni. Yama. eşti putere fără seaman. ca mulţimea de Siddha ţi se închină. Tu eşti Cel ce cunoaşte şi [tot tu] Cel ce trebuie cunoscut. înspăimântaţi. Tu nu ai seaman. De aceea. închinăciune Ţie! 40. Luna. Drept este. Tu eşti Străbunul156.36. Tu eşti indestructibil. trebuie să-mi ierţi. fie cu alţii de faţa. întâiului făptuitor. cum ar fi un altul mai presus de Tine? În cele trei lumi. din uşurinţă sau din prieteşug. De Te-am suparat cu gluma pe când mergeam. ca de gloria ta se bucură lumea şi năzuieşte la dragostea ta. necunoscător al mareţiei Tale. 41. precum tatal . 42. Supremul Lacaş. eşti învăţătorul şi mai mult decât învăţătorul. mai mare chiar ca Brahman. o prietene”. Tu eşti. adapost al lumii. închinăciune Ţie! De o mie de ori. cel drag . îţi cer iertare. 43. o Yadava. 37. o Mare Suflet. Varuna.celei dragi. ca [demonii] Rakshas. „o Krishna. Tu eşti obiectul adorării ei. 38. plecându-mi trupul spre rugăciune. Prajapati. putere nesfârşita. Agni. şi aşa eşti Totul. Spiritul Începutului. Fiinta şi Nefiinţa şi Cel de dincolo155 [de ele]. Stăpâne preamărit. o Tu care eşti Totul. fie singuri. o Formă nesfârşită! 39.

o erou [al neamului] Kuru. se spune ca Brahman nu este „nici Fiinta. fără de sfârşit. învăţătura sau danii. Sa nu ai frică şi mintea tulburată văzând această formă a mea atât de îngrozitoare. Marele Suflet l-a liniştit pe cel speriat. priveşte din nou la aceasta formă a mea! Sanjaya a spus: 50. adapost al lumii! Arata-mi doar forma Ta. 18. Din îndurare. Bhagavat a spus: 47. Vazând cele nemaivăzute încă. Nici prinVe d e. 1 se vorbeşte de Brahman ca despre cel „mai presus de ceea ce există şi de ceea ce nu există”. sunt înfiorat. de altul decât tine nevăzută încă. se vorbea despre realitatea ultima ca fiind dincolo de Fiinta (sat) şi de Nefiinţa (asat). cu inima voioasă. întreagă. şi nici prin rituri sau asceze crunte. cea a Începutului.45. doar aşa vreau să Te vad. Vasudeva şi-a aratat din nou forma lui. ----------------------------155 „Cel de dincolo”: inca din imnul creatiei din Rig-Veda X. cu ghioaga. 156 „Strabunul”: divinitatea primordiala. ţi-am aratat prin puterea magiei mele forma-mi supremă făcuta din lumină. iar în Shveta-shvatara-Upanishad. sacrificii. II. Cu coroana. o zeule. 49. 129. 48. eu nu pot fi văzut în această formă în lumea oamenilor de altul decât de tine. . o Arjuna. nici Nefiinţa”. cu disc în mina. o Tu cel cu o mie de braţe. fără spaima. fii [iar] cu forma Ta cu patru braţe. În Mundaka-Upanishad. mintea mi-e cutremurată de groază. revenind la forma lui blândă. care iei toate formele. îndurare Stăpân al zeilor. 46. Vorbindu-i astfel lui Arjuna. IV. 2.

nici prin danii şi prin sacrificiu. acum mi-a revenit judecata. o fiu al lui Pandu. şi cuprins. . Văzându-ţi această formă omenească blândă o Janardana. din aceştia care sunt cei mai pricepuţi în yoga? Bhagavat a spus: 2. Însă printr-o dăruire unică. [iar] alţii [il adoră] pe Cel Indestructibil şi Nemanifestat. o tu care-ţi distrugi duşmanii. dăruiţi. Nici prin Ve d e. Cei care pătrunzând cu inima în mine mă adora mereu uniţi. mi-am redobândit firea. Bhagavat a spus: 52. unii te adora pe tine. dăruit mie. tu ai văzut-o. 54. fără ură pentru toate fiinţele. eu pot fi cunoscut astfel. Astfel. -XIICartea a douaspezecea numită YOGA DĂRUIRII DE SINE Arjuna a spus: 1. 55. însăşi zeii năzuiesc mereu s-o vadă. aceia sunt socotiţi de mine drept cei mai buni yoghini. mereu uniţi. 53. mă are pe mine ca ultim scop. cu credinţă supremă. văzut cum sunt cu adevărat. Cel care săvârseşte faptele întru mine.Arjuna a spus: 51. Forma-mi cea greu de văzut. nici prin asceză. o Arjuna. eu nu pot fi văzut precum m-ai văzut tu. acela merge la mine. liber de înlănţuire.

de nenumarate greutăţi. atunci având sprijin în unirea cu mine. săvârseşte părăsirea fructului tuturor faptelor. care au pătruns cu gândirea în mine. iar liniştea vine imediat după renunţare. 7. Stăpânindu-şi totalitatea simţurilor. caută să mă dobândeşti prin exerciţiul yoga. vei obţine desăvârşirea spirituală. 9. 10. fără [să gândească] „al meu” şi „eu”. Cei care. Pune-ţi în mine inima ta. concentrarea minţii întrece Cunoaşterea. eu sunt cel care îi scoate fără întârziere din oceanul morţii şi al renaşterilor (samsara). stăpân pe sine. Cel Nemişcat. Cel Neclintit. renunţând la toate faptele lor pentru mine. pătrunde în mine cu mintea ta. atunci. căci condiţia de nemanifestare este cu greu dobândită de cei ce au trup157. printr-o yoga exclusivă. mă adora în timp ce mediteaza la mine. De nu poti să-ţi aduni mintea neclintită în mine. mereu cu mintea egală. neindoios. Fără să urască nici o fiinţa. 11. De nu eşti în stare să îndeplineşti nici aceasta. Cel Atotpătrunzator. O Dhananjaya. . pe deasupra. Pentru ei.3. 13. devotaţi mie. Cunoaşterea este mai bună decât exerciţiul. 8. răbdător. Cel ce nu poate fi gândit. Cel Nemanifestat. 6. Cei care-şi îndreaptă mintea asupra celui Nemanifestat au parte. 5. dăruieşte-mi mie faptele. De nu eşti în stare nici de exerciţiul yoga. prietenos şi milos. acelaşi în durere sau bucurie. Însă cei care-l adora pe Cel Indestructibil. 4. în mine vei locui după aceea158. Cel Încremenit. 12. renunţarea la fructul [faptelor] întrece concentrarea minţii159. aceia mă dobândesc. Desăvârseşti toate faptele avându-mă pe mine drept scop. cel Nenumit. dăruiţi binelui tuturor fiinţelor.

Cel de care nu se teme lumea şi care nu se teme de lume. tăcut. acela mi-e drag. Cel care nu se bucură. nu doreşte. 159 „Concentrarea minţii” (dhyana): este o etapa în tehnicile yoga 18. ca şi la cinste şi dispreţ. . cel dăruit mie. aceia îmi sunt foarte dragi. Acelaşi cu duşmanii sau prietenii. scapăt de înlănţuire. Nelegat [de nimic]. renunţând să treacă la orice faptă. acela mi-e drag. nu se supară.14. acela mi-e drag. din care a plecat suferinţa. yoghinul cu sinele stăpânit. care-şi ţine hotăririle. priceput. furiei şi fricii. credincioşi. dăruit mie . 17. acelaşi la fericire şi durere. Însă cei care adora aceasta Lege nemuritoare. mulţumit cu orice. care renunţă la bine şi rau. nu urăşte. năzuind spre mine cu inima şi cu mintea. 158 „După aceea”: după moarte. cel astfel dăruit. fără casă. 19. avându-mă pe mine drept ultim scop. cu mintea neclintită. 20. cinstit. aşa cum [ţi-]a fost spusă. cel care este dăruit mie.aşa este omul drag [mie]. ----------------------- 157 „Cei ce au trup”: conştiinta legata de trup dobandeste cu greu realitatea nemanifestata. străin de toate. 16. la frig şi caldură. Mereu mulţumit. Nepăsător la insultă sau laudă. 15. care este eliberat de zbuciumul bucuriei. acela mi-e drag. dăruiţi.

ce este acest câmp. . cu cine seamană şi de unde vine. o fiu al lui Kunti. o Bharata. Eul. Trupul acesta. în toate câmpurile. Află de la mine. Cunoscătorul câmpului. 3. ce este şi care-i este puterea. şi în cuvinte pline de temei şi limpezi în Brahmasutra162. 5. Cel Nemanifestat. iar despre celălalt [cunoscătorul câmpului]. 2. pe scurt.pe aceasta o socotesc Cunoaştere. cele cinci pasuni ale simţurilor164. cele zece forţe şi [incă] una163. A fost cântat de multe ori în versuri161 felurite de fiecare Rishi.-XIIICartea a treisprezecea numită YOGA DISCRIMINĂRII ÎNTRE NATURĂ ŞI SPIRIT Bhagavat a spus: 1. cunoaşterea câmpului şi a cunoscătorului câmpului . Mintea. Marile Elemente. să ştii. celui care îl cunoaşte I se spune „cunoscător al câmpului”. 4. eu sunt. este numit „câmp”160.

Garbe un argument ca strofa respectiva este o interpolare. capete şi feţe.aceasta este Cunoaşterea. a nu fi prefăcut. aşezarea în locuri singuratice. curaţia şi statornicia. Prezenta acestui titlu constituie pentru R. -------------------- 160 „Campul”: sk. 9. despre care se spune ca nu este nici Fiinta. moarte. înţelegerea răului [care vine din] naştere. s-ar putea ca titlul să fie mai vechi decat textul lui Badarayana. 7. Îţi voi dezvălui obiectul Cunoaşterii. kshetra desemneaza lumea-obiectiva şi tot ceea ce este strain conştiintei pure numită „cunoscătorul campului” (sk. 11. versurile Vedelor sau ale Upanishadelor 162„Brahma-sutra”: titlul textului de baza al sistemului Vedanta. durerea. ura. pe care cunoscându-l se dobândeşte nemurirea. neclintirea – aceasta este. Dorinţa. Continua Cunoaştere a Sinelui Suprem. pe scurt spus. învăluind totul167. dreapta purtare. pretutindeni ochi. Desprins. dăruire neântreruptă. A nu fi mândru. mereu egal [in spirit]. înţelegerea rostului cunoaşterii adevărului166 . de se întamplă cele dorite sau nedorite. Renunţarea la obiectele simţurilor. soţie. este supremul Brahman. gândirea165. 161 „Versuri”: sk. cinstirea învăţătorului. fericirea. nici Nefiinţa. nevătamarea. printr-o yoga fără abatere. 10. stăpânirea de sine. ceea ce este altfel decât aceasta se numeşte necunoaştere. se află în lume. Totusi. Mie. nelegat de copii. fără de început. 12. casă şi celelalte. lepadarea de sine. chandas. El are pretutindeni mâini şi picioare. deoarece Brahma-sutra este rezultatul unor . bătrâneţe şi boala. dezgust de a se aduna cu oamenii. răbdarea.6. pretutindeni are urechi. 8. atribuit lui Badarayana (secolele IV-V). 13. corpul. kshetrajna). câmpul cu transformarile lui.

drept cel ce le creează. cetana.. este de necunoscut din cauza subtilităţii [sale]. mişcător şi nemişcător. 164 Elementele enumerate în strofa aceasta corespund celor douazeci şi patru de principii (tattva) din sistemul Samkhya. drept cel ce le distruge. 17. lipsit de Tendinţe. 13). Lacombe. Deosebirea dintre gandire (cetana) şi conştiinta Spiritului rezulta. 127). 1937. L'absolu selon le Vedanta. fiind deosebita de Spirit care este conştiinta pura.Sinelui (atman) asimilat cu Rudra 14. . . constituind în conceptia indiana o zona de trecere între subiectul pur şi obiectul sau. p. 3. I se spune strălucirea strălucirilor. cel ce se dobândeşte prin Cunoaştere. Cunoaştere ş obiect al Cunoaşterii. 16. face parte şi ea din lumea obiectiva a „campului”. Lacombe (op. şi în Shveta-shvatara-Upanishad III. după cum sublinia O. cel ce stă în inima Totului. Librairie orientaliste Paul Geuthener. Părând168 a avea însuşirile tuturor simţurilor. 15. el trebuie cunoscut drept cel ce susţine fiinţele. X. cel de dincolo de tenebre. sălăşluieşte în fiinţe ca şi cum [ar fi] împărţit. el este lipsit [totuşi] de toate simţurile. din faptul ca gandirea este obiectivabila şi cognoscibila. cit. 81. Paris. 165 „Gandirea”: sk. Neimpărţit. 163 „[Inca] una”: simţul intern (manas) numit şi cea de-a unsprezecea forţa (indrya). din cauza incertitudinii pe care o prezinta forma compusa a expresiei în limba sanskrita. O. p. are [totuşi] parte de Tendinţe. 3. Înăuntrul şi în afara fiinţelor. este desprins şi susţine totul. 167 Intreaga strofa reia epitetele care îi sunt atribuite lui Vishvakarman (creatorul lumii) în Rig Veda. care alcatuiesc natura (prakriti). 166 „Cunoaşterea adevărului”: se poate traduce şi prin „adevărata cunoaştere”. când este aproape este departe.elaborari succesive (cf.

Cel care-l vede pe Supremul Stăpân Divin sălăşuind la fel în toate fiinţele. Dacă există efect. „cel care ar parte”. Ori de câte ori se naşte o fiinţa mişcătoare sau nemişcătoare. să ştii. ce dăruit mie. se apropie de fiinţa mea. transformarile ş Tendinţele. prin Samkhya şi Yoga. Ti-am vorbit pe scurt de câmp. dacă cineva are parte de bucurii şi de dureri. Cel care cunoaşte astfel Spiritul şi Natura împreună cu Tendinţele. Unii. Căci dacă-l vede pe Stăpânul Divin sălăşluind la fel pretutindeni. nu-şi loveşte singur Sinele169. 22. iar alţii prin yoga faptei. să ştii. nepieritor când acestea pier. să ştii. de obiectul Cunoaşterii. 28. se nasc din Natură. având drept ultim scop învăţătura revelată. necunoscându-l astfel. de Cunoaştere. o tu. „cel care suporta”. 19. este din cauza unirii cunoscătorului câmpului cu câmpul. sunt ambele fără de început. . 24. cu ajutorul meditaţiei. „Sinele Suprem” aşa este numit Spiritul Suprem în acest trup. nu se mai naşte din nou. „Cel care priveşte”. şi ajunge astfel la condiţia supremă. chiar şi aceştia trec dincolo de moarte. acela este cel care vede. [cel puternic ca un taur [printre] Bharata. 27. ştiind [aceasta]. instrument şi făptuitor. Unii. 21. „cel care hotaraşte”. 23. 25. Natura şi Spiritul. cauza se numeşte Spirit. alţii. 26.18. cauza lor se numeşte Natura. Spiritul care stă în Natura ia parte la Tendinţele născute din Natura. 20. „Marele Stăpân Divin”. oricum ar trăi. îl adoră din auzite de la alţii. văd ei însişi Sinele în sinea lor. înlănţuirea lui de Tendinţe este cauza naşterii dintr-o matcă bună sau rea.

acela este cel care vede. deşi sălăşluieşte în corp. o Bharata. el nu făptuieşte şi nu este întinat. atunci se apropie de Brahman. [precum] şi eliberarea fiinţelor de Natura. ajung la Cel Suprem. 33. fiind constient de identitatea Sinelui sau cu Sinele celorlalte fiinţe. Cel care vede ca pretutindeni toate faptele sunt îndeplinite de Natură. Sinele Suprem este neclintit. Când descoperă că diversitatea fiinţelor este Unitate. aşa şi Sinele care sălăşluieşte pretutindeni în trup. tot aşa şi stăpânul câmpului luminează întregul câmp. 32. Precum soarele luminează singur întreaga lume. 30. 169„Nu-şi loveste singur Sinele”: nu face rau nici unei fiinţe. o fiu al lui Kunti. 34. 31. şi ca Sinele este nefăptuitor. ------------------168 „Parand”: se poate traduce şi prin „iluminand”. şi că numai aceasta se fărimiţează. nu este intinat.29. Fiind fără de început şi lipsit de Tendinţe. Cei care prin ochiul cunoaşterii au văzut astfel deosebirea dintre câmp şi cunoscătorul câmpului. Precum eterul omniprezent nu este întinat din cauza subtilităţii sale. .

6. lene şi somn. 8. 9. o fiu al lui Kunti. este lumina şi ne-chin. învăluind Cunoaşterea. lor. Tamas. ele înlănţuie în trup.Sattva. leagă de delăsare. în el pun eu saminta. ea înlănţuie prin delăsare. tatăl care dă saminta. Îţi voi dezvălui mai departe suprema şi cea mai desăvârşită Cunoaştere dintre Cunoaşteri. 7. . se naşte din sete şi legătura. şi la topirea ei. Trupurilor care se nasc din orice matca. tamas însă. prin legătura faptei.-XIVCartea a patrusprezecea numită YOGA DEOSEBIRII CELOR TREI TENDINŢE Bhagavat a spus: 1.Rajas.de acţiune. Luând sprijin în această Cunoaştere. din el se nasc toate fiinţele. o tu cel cu braţul mare. pe cel întrupat. [iar] eu. Marele Brahman le este matca. la suprema desăvârşire spirituală. ea înlănţuie. să ştii. 5. Între acestea. să ştii. Sattva leagă de fericire. este necunoaşterea. la creaţia Lumii. nu se mai nasc. au devenit asemenea mie. rajasşi tamas sunt Tendinţele născute din Natura. o fiu al lui Kunti. 2. rajas . 3. este tulburarea minţii. de aici170. o Bharata. sattva fiind fără de pată. Matca mea este Marele Brahman. o Bharata. o Bharata. pe care cunoscând-o. pe neclintitul întrupat. are pasiunea ca esenţa. asceţii toţi au ajuns. ea înlănţuie prin legătura fericirii şi prin legătura cunoaşterii. nu se tem. 4. a tot ce este întrupat.

ia naştere în toate portile171 acestui trup. Năzuinţa vie. o bucurie a neamului Kuru. cei care stau sub acţiunea ultimei dintre Tendinţe. 12. cei care ţin de tamas. Întunecarea şi neactivitatea. rajas [invingând] pe sattvaşi tamas. delăsarea şi întunecarea minţii. 14. Când cel care vede îşi da seama ca nu e alt făptuitor decât Tendinţele. 16. trecerea la fapte. delăsarea şi tulburarea minţii vin din tamas. 15. el renaşte în matca unei [fiinţe] cu mintea tulburată.nota 63 şi 93 . şi-l cunoaşte pe cel de dincolo de Tendinţe. Sattva apare învingând pe rajasşi tamas. Despre fructul fără pată al unei fapte bune se spune că ţine de sattva. ----------------170 „De aici”: din aceasta lume. la fel ca şi necunoaşterea. atunci el merge spre lumile nepătate ale celei mai înalte Cunoaşteri. 11. din rajas nazuinţa vie. fructul lui tamas . cei care ţin de rajas stau la mijloc. Dacă rajas [este sporit] când moare omul. 18. Cunoaşterea. el renaşte printre cei legaţi de faptă. 13. însă fructul lui r a ja s este suferinţa. Când lumina.10. 19. activitatea. Dacă sattva este sporit când moare omul. Cei care se află în sattva merg în sus. neliniştea. o Bharata. dorinţa. Din sattva se naşte Cunoaşterea. ele se nasc când sporeste tamas. acela se apropie de fiinţa mea. cf. o tu [cel puternic ca un] taur [printre] Bharata. ele se nasc când sporeşterajas. dacă tamas [este sporit] când moare omul. iar tamas învingând pe sattvaşi rajas. 17. merg în jos. 171 „Portile”: organele senzoriale.necunoaşterea. atunci să se ştie ca sattva a sporit.

mulţumit. Cel întrupat trecând dincolo de aceste trei Tendinţe care sunt origine trupului. Nepăsător la cinstire şi dispreţ. poate să devina una cu Brahman. 25. El nu urăşte lumina. acela trecând dincolo de aceste Tendinţe. activitatea şi tulburarea minţii. Eu sunt temelia lui Brahman cel nemuritor şi neclintit. nepăsător la defaimare şi laudă.20. Acelaşi în suferinţă şi fericire. bătrâneţe şi durere. eliberat de naştere. 24. 23. Cel care stând ca un străin nu este clintit de Tendinţe. o fiu a lui Pandu. despre acesta se spune ca a trecut de Tendinţe. 27. 26. piatră sau aur. el nu le doreste. Stăpâne? În cel fel se poarta şi cum trece dincolo de aceste trei Tendinţe? Bhagavat a spus: 22. [privind] la fel la un bulgăre de pământ. cel care îşi zice numai „Tendinţele acţionează”. nepăsător de-i cineva prieten sau duşman. nici când se arată. nici când pier. Cel care mă cinsteşte cu yoga dăruirii. a Legii eterne şi a fericirii depline. fără abatere. neclintit. dobândeşt nemurirea. Arjuna a spus: 21. renunţând să treacă la orice faptă. nepăsător la ce-i plăcut şi neplăcut. moarte. care se ţintuieşte şi nu se clinteşte. . După ce semne este [recunoscut] cel trecut de cele trei Tendinţe.

Trebuie aflat tărâmul de unde cei plecaţi nu se mai întorc. Către acest Spirit al Începutului mă îndrept. care au învins păcatul înlănţuirii. 2. nici capătul. cu rădăcina în sus şi crengile în jos. acela este lăcaşul meu suprem. 6. spre acest tărâm neclintit. cu dorinţele stinse. Cei fără mândrie şi tulburare a minţii. 5. devenita viaţa în lumea celor vii. ale carui frunze sunt imnurile vedice. târăşte necontenit [după sine] simţurile care. De aici173 nu i se vede forma. rădăcinile care coboară în jos sunt legate de fapte în lumea oamenilor172. nici Luna. sunt şase. Crengile sale se întind în jos şi în sus. mereu [indreptaţi] asupra Sinelui Suprem. merg fără să rătăcească. acela cunoaşte Ve d a. şi care se află în Natură. eliberaţi de dualitatea numită fericire-durere. de unde a izbucnit stravechea mişcare. 3. 4. cel care-l cunoaşte. nici focul. Se spune ca există un smochin etern. O parte a mea. 7. . crescute din Tendinţe au drept mlădiţe obiectul simţurilor. cu securea puternică a desprinderii [de lume]. cu cel intern. de unde plecând nu te mai întorci.-XVCartea a cincisprezecea numită YOGA SPIRITULUI SUPREM Bhagavat a spus: 1. tăind acest smochin cu rădăcini adânci. Pe acesta nu-l luminează nici Soarele. nici începutul şi nici cât ţine.

nu-l văd. III. Cei cu mintea tulburată nu-l văd când pleacă [din trup] sau stă [in trup] sau când legat de Tendinţe ia parte la viaţa. Pătrunzând în pământ. Cunoaşterea şi ce-i opus [lor]. ci o iluzie care trebuie tăiată. îl văd stând în sinea lui. cea din Luna şi din foc . În Katha-Upanishad. 14. 1 se vorbeşte de „smochinul etern cu rădăcina în sus şi crengile în jos”. susţin toate fiinţele prin forţa [mea]. care luminează întreaga lume. ---------172 Se reia tema arborelui cosmic. . împreună cu suflurile inspirator şi expirator. Strălucirea plecată din Soare. Stăpânul luândule. reprezentand pe Brahman şi nemurirea în care sunt aşezate toate lumile. arborele nemaifiind o realitate eterna. cei nedesăvârşiti. Devenind [focul] Vaishvanara175 care sălăşluieşte în trupul vieţuitoarelor. de la mine [vin] ţinerea de minte. Eu sunt aşezat în inima Totului. să ştii. eu hrănesc ierburile toate. 24. a imaginii pomului rasturnat difera de cea upanishadica. eu sunt cel ce-a făcut Vedanta177. Brahman este rădăcina cereasca a lumii. el ajunge la obiectele simţurilor. prezentata prima data în Rig-Veda I.8. a mea este. Yoghinii care se străduiesc. 13. gustului. văzului. mirosului ca şi a simţului intern. 7. după cum lasă să se inteleagă un alt pasaj din Shvetashvatara-Upanishad. Interpretarea din Bh-g. merge cu ele174. eu coc hrana cea de patru feluri.strălucirea aceasta. şi numai eu sunt cel ce cunoaşte Vedele. 11. Prin stăpânirea auzului. lipsiţi de gândire. 15. îl văd cei care au ochiul Cunoaşterii. tactului. eu sunt cel pe care-l dezvăluie toate Vedele176. 12. VI. aşa precum vântul cu parfumurile din lăcaşul [lor]. chiar dacă se străduiesc. esenţa sevelor. 10. De capătă un corp sau chiar de-l părăseşte. 9. când devin Soma. 9.

Există însă un alt Spirit mai presus de toate. fără tulburarea minţii. ca Spirit Suprem. 20. 18. Deoarece sunt dincolo de cel destructibil. celui indestructibil i se spune cel neclintit. înţelegând-o. şi mai presus chiar de cel indestructibil. devii înţelept şi eşti cu datoria împlinită.Stăpânul Divin neclintit.16. le susţine . În lume există două Spirite. de aceea sunt cunoscut în lume şi înVe d e ca Spirit Suprem. o tu cel fără de pată. cel destructibil şi cel indestructibil. Astfel. [ţi-]am spus învăţătura cea mai tainică. [numai] acel a toate cunoscător mi se dăruieşte cu întreaga fiinţă. pătrunzând cele trei lumi.care. o Bharata. o Bharata. Cel care mă cunoşte astfel. numit Sinele Suprem . 19. . cel destructibil este una cu toate fiinţele. 17.

nu fi îndurerat. în ei nu există nici curaţie. pe cea demonică. ca şi necunoaşterea sunt ale celui născut pentru o stare demonică. eşti născut pentru o stare divină. sacrificiul. liniştea. o Bharata! 4. duce la eliberare. blândeţea. 7. . nici adevăr. Tăria. ne-mândria sunt ale acelui născut pentru o stare divină. iertarea. mila pentru vieţuitoare. înfrânarea. lipsa mâniei. adevărul. nici regulă în purtare. asceza. cea divina şi cea demonică. curaţia. Lipsa de frică. dăruirea. 2. ne-duşmania. o fiu al lui Pritha. nerâvnirea. se ştie. hotărârea. Există două plăsmuiri ale fiinţelor în aceasta lume. ascult-o. 3. renunţarea.-XVICartea a şasesprezecea numită YOGA DEOSEBIRII DINTRE STAREA DIVINĂ ŞI CEA DEMONICĂ Bhagavat a spus: 1. mânia şi asprimea. dispreţul şi mândria. 5. o fiu al lui Pandu. cumpătarea. statornicia în Cunoaştere şi yoga. cea demonică duce la înlănţuire. Starea divină. 6. neclevetirea. Oamenii demonici nu cunosc nici activitatea. dreapta purtare. Pe cea divină ţi-am dezvăluit-o cu deamanuntul. curaţia inimii. sfioşenia. Nevătamarea. Făţărnicia. învăţătura. nici inactivitatea.

mă urăsc în corpul lor şi al celorlalţi. „Sânt bogat. sacrifică doar cu numele. 10. 14. Aceştia spun ca lumea este fără adevăr. încredinţati ca asta e totul. pentru a-şi împlini poftele. Cuprinşi de nenumărate griji ce sfirşesc o data cu moartea. mândrie şi dispreţ. prinşi de împlinirea poftelor. pismuitori. „Voi pune să se facă sacrificii. 15. . forţă. Bântuiţi de nenumărate gânduri. fericit”. Sprijinindu-se pe aceasta părere. Înlanţuiţi de sute de năzuinti. născută fără înlănţuire [cauzală]. dispreţ. dorinţă şi mânie. având dorinţa drept temei. fără bază. vanitoşi. Plini de sine. învăluiţi în plasa tulburării minţii. 16. având mai presus de toate dorinţele şi bucuria cărnii. iscă deprinderi josnice. plini de făţărnicie. luând din cauza tulburării minţii apucături rele. 11. nu după cum este rânduit. cu faţarnicie. cine mai este ca mine?”. cei care şi-au pierdut Sinele. 17. doresc să strângă bogăţii [pe cai] nedrepte. „Azi am dobândit aceasta”. puţini la minte. Dedaţi dorinţelor ce nu pot fi împlinite. cad în infernul cel necurat. Sprijiniţi pe egoism. „am parte de bucurii. 12. se nasc spre distrugerea lumii. „acest bun este şi acela va fi altă dată al meu”. crunţi la fapte şi răufacatori. voi face danii. aşa gândesc cei tulburaţi de necunoaştere. sunt puternic. ce altceva?178 9. fără stăpân. 18. mă voi bucura”. „Acest duşman l-am doborât şi-i voi doborî şi pe ceilalţi”. plini de mândria averii şi de dispreţ. „Stăpânul Divin eu sunt”. mă împlinesc. 13. „îmi voi împlini această dorinţă”. stăpâniţi de dorinţă şi mânie. de neam nobil.8.

nici fericirea şi nici condiţia supremă. 21. intraţi în matca demonică. o fiu al lui Kunti. cunoscând fapta cuprinsă în rânduielile dinShastra. 180„Shastra”: textele care reglementeaza normele de viaţa în traditia brahmanica. Întreita este aceasta poarta a infernului în care se pierde Sinele: dorinţă. nu dobândeşte nici desăvârşirea spirituală. . 22. 20. pe aceşti uriţi la chip. din naştere în naştere. în [nenumăratele] renaşteri (samsara) îi arunc mereu numai în matci demonice. tu trebuie să o îndeplineşti aici181. să fie lepădate. cel mai cunoscut dintre ele este cel al lui Manu. Omul care s-a eliberat de cele trei porţi ale întunericului. ură şi pofta. Cel care lepădându-se de ce-i rânduit înShastra180 merge după bunul sau plac. o fiu al lui Kunti. Totusi. 181 „Aici”: în lumea aceasta. De aceea. --------------178 Strofa ce face aluzie la scoala Carvaka. cei mai josnici dintre oameni. Pe aceşti haini cruzi. 6. Aceşti rătăciţi. II.19.Shastra să-ţi fie canonul când hotaraşti ce trebuie şi ce nu trebuie făcut. ---------------------179 „Treapta cea mai de jos”: a fiinţelor inferioare. merge spre propriul sau bine. care afirma ca lumea s-a născut din dorinţa Sinelui suprem de a se multiplica. deci acestea trei. şi ajunge la condiţia supremă. Garbe acrediteaza ipoteza ca aluzia s-ar referi la sistemul Vedanta. 24. nedobândindu-mă pe mine. el citeaza în acest sens Tattiriya-Upanishad. merg spre treapta cea mai de jos179. 23.

nerânduite înShastra. cei ce tin de r a ja s [sacrifică demonilor] Yaksha şi Rakshas. ea ţine se sa ttva. Credinţa fiecaruia. asceza şi dania. o Bharata. este pe masura firii sale. Cei care. celor plecaţi (preta) şi stafiilor (bhuta).rajas şi t amas. ascult-o: 3. omul este făcut din credinţa [lui]. 6. născută din firea [fiecaruia]. şi chiar pe mine cel care sălăşluiesc în mijlocul trupului aceştia să-i ştii. Oamenii care săvârşesc asceze crunte. 7. patimă şi violenţă. stăpâniţi de dorinţă. cum îi este credinţa aşa este şi el. în ce stare se alfă.rajas sautamas? Bhagavat a spus: 2. cuprinşi de faţarnicie şi egoism. Cei ce tin de sat t va sacrifică zeilor. Credinţa celor întrupaţi este de trei feluri. o Krishna? [În] sa ttva. care vlăguiesc mulţimea elementelor182 în trup. Cei fără minte. 4.-XVIICartea a şaptesprezecea numită YOGA DEOSEBIRII CELOR TREI CREDINŢE Arjuna a spus: 1. 5. iar cei ce tin de ta m a s. Hrana ce place tuturor este de trei feluri. sacrifică pătrunşi de credinţă. lepădându-se de ce-i rânduit în Shastra. asculta deosebirea dintre ele: . la fel şi sacrificiul. au îndemnuri demonice.

le plac celor ce tin de sattva. şi mai mult. Bucatele amare. de se sacrifică în vederea fructului [său]. lipsit de mantra. cu mintea concentrată [spunându-şi] „trebuie adus sacrificiul”. 18: „divinitatile salasluiesc în trupul [uman] ca . puterea. 9. a învăţătorilor183 şi a înţelepţilor. recitareaVedelor .sunt dătătoare de suferinţă. stricată. care nu se strică. rău mirositoare.[iată ce] se numeşte asceza trupului184. să ştii. fără gust. a celor născuţi de două ori.cele gustoase. prea fierbinţi. Seninatatea minţii. lipsit de credinţa . Sacrificiul care nu este rânduit. adevărat. 8. fericirea şi bucuria . Însă. suparare şi boală. bhutagrama este o expresie care poate fi susceptibila şi de alta interpretare decat cea adoptata în general ca referindu-se la elementele constructive ale fiinţelor.aşa este mâncarea ce place celor ce ţin de ta m a s. 13. plăcut şi prietenos. Adorarea zeilor. sanatatea. acre. Cf. resturi nepotrivite pentru sacrificiu . acest sacrificiu. în care nu se dau bucate. iuţi. 10. 16.se spune că ţine de t amas. curaţia sufletească. -----------------------------182 „Multimea elementelor”: sk.iată ce se numeşte asceza cuvântului. Cf. 15. blândeţea. curaţia inimi . cu gust pierdut. 14. Bucatele care sporesc viaţa. 11. Sacrificiul statornicit de canoane. nevătămarea . castitatea. Stătută. o Bharata ţine de r a ja s. din făţărnicie. care este făcut de cei ce nu-[i] doresc fructul. stăpânirea de sine. Cuvântul care nu tulbură. 12. [acest sacrificiu] ţine de sat t va. care ard – plăcute celor ce ţin de rajas . sărate. cu ulei.8. vioiciunea. Atharva-Veda XI. tăcerea. Credem ca expresia poate fi interpretata ca referindu-se la „mulţimea fiinţelor” divine care alcatuiesc pantheonul interior. nota 33 .iată ce se numeşte asceza minţii. cinstea. fără răsplată pentru preot. plăcute .

vitele în grajd”. de către cei care învăţaVe da. [ea este] trecătoare. i se spune că ţine de sa ttva. totdeauna.. urmărind fructul cu de-a sila. care nu-i spre folos. iar Brihad-aranyaka-Upanishad. Şi dacă dania este făcută spre folos. Brahmanele. care nu doresc fructul acţiunilor. 3) îi identifica pe aceştia cu cele şapte sufluri vitale. 19. (II. rostindu-se [mai întâi silaba]AU M. Daniei. i se spune că ţine de sa ttva. Acelasi text compara trupul omenesc cu un vas în care locuiesc cei şapte Rishi. când [primitorul] este un vas ales185. 20. a cuvântului şi a minţii. Prin el au fost rânduite.. care este săvârşită cu gândul „trebuie dat”. învăţătorului”: vezi nota 16. 183 „Adorarea. Daniei. la care se refera strofele 14-16. de oamenii care practică yoga. Acestei întreite asceze. în Vremea Începutului. nestatornică. la vreme şi loc [potrivite]. 184 „Asceza trupului. 18. . 22. i se spune că ţine de tamas. 23. săvârşită cu credinţă neântrecută. Ascezei care este făcută sub stăpânirea tulburării minţii. daniilor şi ascezelor cuprinse în canoane. i se spune că ţine de r ajas. 24. Despre asceza săvârşită cu făţărnicie pentru a dobândi cinstire şi adorare se spune aici că ţine de r ajas. unora care nu sunt vase alese. S-a spus ca „OM TAT SAT”186 este întreitul nume al lui Brahman. De aceea. fără cinstire şi cu dispreţ. este intalnita şi în buddhism 17. 2. făcută la loc şi vreme nepotrivite. 21. se trece la înfăptuirea sacrificiilor. i se spune că ţine de ta m a s. prin chinuirea propriei fiinţe sau pentru distrugerea alteia. Vedele şi sacrificiile.

186 „OM TAT SAT”: formula rezumand întreaga ontologie upanishadica. sat. „Nefiinţa”. danie sau asceza. Cuvântul sa t este folosit pentru ceea ce există şi pentru ceea ce este bun. fie ofranda. ca şi la înfăptuirea daniilor carora nu le doresc fructul. nici dincolo188. „Fiinta”.25.şi recipientul în general . unde este adorat ca o emblema cosmica şi divina. la fel ca şi faptei care năzuieşte spre acestea. cuvântul sa t se foloseste de asemenea. nici dincolo”: nici în lumea aceasta. nici în cealalta. o fiu al lui Pritha. „a fi”. La ceea ce este făcut cu necredinţa. i se spunea sat187. Cei care doresc eliberarea trec la înfăptuirea feluritelor sacrificii şi asceze. -XVIIICartea a optsprezecea numită YOGA RENUNŢĂRII ŞI A ELIBERĂRII Arjuna a spus: . „A face din cineva un vas ales” reprezinta forma metaforica a sensului de „a cinsti”. -----------------185 „Vas ales”: expresie legata de imensul prestigiu de care se bucura vasul . din pronumele demonstrativ neutru tat. I se spunesat statorniciei în sacrificiu. „acesta” şi din participiul prezent neutru al verbului AS. „a adora”.în lumea indiana. rostind mai întâi [cuvântul]tat. aceasta nu există nici aici. 26. „ceea ce există”. 27. o fiu al lui Pritha. 28. 188 „Nici aici. în asceză sau în danie. pentru riturile rânduite. 187 „Asat”: „ceea ce nu există”. ea este compusa din silaba sacra OM.

sacrificiul. o Arjuna. ce este renunţarea şi lepadarea. nu urăşte fapta care nu-i pe plac şi nu se leapădă de fapta care-i pe plac. 6. precum şi de fructul [ei]. Dacă fapta rânduită. o tu cel [ca un] tigru [printre] oameni. acel înţelept care a tăiat îndoiala. o fiu al lui Pritha. dania şi asceza sunt fapta care nu trebuie părăsită”. lepădarea acesteia din cauza tulburării minţii este ştiută că ţine de ta m a s. pe fiecare în parte. aceasta este. spun alţii. parerea mea cea supremă. „sacrificiul. dania şi asceza sunt mijloace de purificare a celor înţelepti. o cel mai bun dintre Bharata.1. Sacrificiul. 9. Renuntarea la fapta rânduită nu este cuvenită. lepădarea este ştiută ca fiind de trei feluri: 5. o Hrishikesha. 8. o tu cel cu braţul mare. 7. Bhagavat a spus: 2. Ascultă parerea mea cea adevărată despre lepădare. 3. spunânduse „este durere”. lepădând legătura faţa de fructele [lor]. Aceste fapte trebuie îndeplinite. s-ar săvârşi o lepădare ce ţine de r ajas. nu astfel se dobândeşte fructul lepădării. această lepădare este socotită că ţine de sat t va. 10. pătruns de sa ttva. dania şi asceza sunt fapta care nu trebuie lepădată. „Trebuie lepădată ca un păcat”. . Vreau să cunosc. s-ar lepada fapta. aşa spun unii înţelepţi despre faptă. Poeţii ştiu ca renunţarea e părăsirea faptelor născute din dorinţă şi clarvăzătorii spun că lepădarea este părăsirea tuturor fructelor faptelor. ele trebuie îndeplinite. Dacă de frica chinurilor trupeşti. se îndeplineşte spunându-se „trebuie făcută”. 4. învingator [al demonului] Keshi. lepădând înlănţuirea [faţa de ea]. Cel care s-a lepădat.

fiecare instrument190 în parte. din cauza minţii sale necoapte. 15. dorit şi amestecat. ucigându-i chiar pe toţi aceşti oameni. el [totuşi] nu ucide şi nu este înlănţuit. Cel a carui gândire nu este stăpânită de egoism. cu cuvântul sau cu gândul. 13. numai aceluia i se spune ca se leapădă. acest om greu la minte nu vede. făptuitorul.11. 191„Ceea ce-i divin”: sk. fie în sens direct. Temelia189. cele cinci cauze care duc la îndeplinirea tuturor faptelor. cel care se leapădă de fructul faptelor. 190 „Instrument”: functia sau organul senzorial. [aşa] este [ân lumea de] dincolo întreitul fruct al faptelor pentru cei care nu se leapădă. fie ea cuvenită sau necuvenită. precum sunt spuse în învăţătura Samkhya: 14. cel care. ca divinitate care sălăşluieşte în interiorul fiecarei fiinţe. cu diversele activitaţi speciale. Însă cel ce poarta trup nu poate să se lepede de toate faptele. ------------------ 189 „Temelia”: trupul. o tu cel cu braţul mare. Aşa fiind. instrumentul. Cunoaşterea. şi ceea ce-i divin191 al cincilea. obiectul Cunoaşterii şi cel care cunoaşte sunt cele trei imbolduri la fapta. „soartă”. obiectul şi făptuitorul sunt cele trei părţi ale făptuirii. însă niciodată pentru cei care renunţă. daivam. cauzele ei sunt acestea cinci. vede în Sine singurul făptuitor. . 12. 18. a carui minte nu se întinează. 16. La orice fapta la care trece omul cu trupul. 17. Află de la mine. poate fi inteles fie ca „voinţă divină”. Nedorit.

să ştii.se spune că ţine de sat t va. vătămare şi de ce-i cu putinţă . care nu spune „eu”. pierderi. lipsită de adevărul lucrurilor şi strâmtă . Însă despre fapta care este îndeplinită cu multă strădanie de cel care nazuieşte la obiectul dorinţei sau cu egoism . fapta şi făptuitorul sunt de trei feluri. vanitos. 27. Despre [cunoaşterea] care este legata de un singur efect ca şi cum ar fi totul.19. ţine de r ajas. 26.se spune că ţine de r a ja s. stăpânit de bucurie şi întristare . Cunoaşterea care prin separare vede în toate fiinţele existente deosebite. Cunoaşterea. 22. lipsită de temei. Făptuitorul care năzuieşte spre fructul acţiunilor. prefăcut. necioplită. descumpănit şi nehotărit . împărţite după [cele trei] Tendinţe . Făptuitorului eliberat de înlănţuire. 21. 23. ascultă cum sunt acestea cu adevărat: 20.acea Cunoaştere.să ştii. necinstit. lipsită de înlănţuire. Fapta rânduită. 24. Faptei care din cauza tulburării minţii nu ţine seama de urmari. 25. Făptuitorului cu mintea împrăştiată.este ştiut că ţine de r ajas.i se spune că ţine de ta m a s. ea ţine de sa ttva.aşa se spune în învăţătura despre cele trei Tendinţe. de diferite feluri . violent din fire.i se spune că ţine de ta m a s. împlinită fără dorinţă sau ură de cel care nu-i doreşte fructul . . 28. neâmpărţită în [cele] ce-s împărţite . plin de staruinţă şi hotărire.despre ea se spune că ţine de t amas. Cunoaşterea prin care vezi în toate fiinţele o singură existenţă neclintită. patimaş. acelaşi în reuşita şi nereuşită . lăsător.i se spune că ţine de sat t va. impur.

ţine de ta m a s. care nu leapădă somnul. întreita împărţire a minţii şi a stăruinţii [făcută] după [cele trei] Tendinţe. mada are şi sensul de excitatie alcoolica sau sexuala. cu care cel ce urmăreşte fructul faptelor] păstrează după împrejurare [şi] Legea şi obiectele plăcerilor acea [stăruinţă]. 31. 36. Cea care. înfrânează simţul intern. şi toate lucrurile pe de-a-ndoaselea . întristarea. despre întreita fericire de care [omul] se bucură prin exerciţiu repetat şi în care ajunge la capătul durerii. 35. aceasta înţelegere. o Arjuna. o tu [cel puternic ca un] taur [printre] Bharata. ţine de r ajas. Stăruinţa care. o Dhananjaya. prin yoga statornica. ţine de sat t va. Mintea care nu-şi da seama de ce-i Lege şi nelege. Stăruinţa. Stăruinţa cu care cel greu de minte. învăluită în întunecime. socoteşte nelegiuirea drept Lege. ţine de ta m a s.acea stăruinţă ţine de sa ttva. suflurile vitale şi simţurile . frica. 33. înlănţuirea şi eliberarea . 34.acea [minte]. o fiu al lui Pritha. frica şi lipsa fricii. de ce trebuie şi nu trebuie făcut. pe care ţi-o dezvălui în întregime şi pentru fiecare în parte: 30. 32.acea minte. Mintea care cunoaşte ce-i activitatea şi inactivitatea. ------------------192 „Mandria”: sk. Acum ascultă de la mine. descumpanirea şi mândria192 . o fiu al lui Pritha. o fiu al lui Pritha. ţine de r a ja s. o fiu al lui Pritha. Asculta. ce trebuie şi ce nu trebuie infăptuit.29. . o fiu al lui Pritha.acea [stăruinţă].

născută din somn. Munca ogoarelor. care la început este ca nectarul nemuririi (amrta). forţa.aceasta-i datoria unui kshatr iya. delăsare şi nepăsare . 42. o tu care-ţi distrugi duşmanii. stăpânirea de sine. care se naşte din lumina Cunoaşterii Sinelui .37. 40.ei i se spune că ţine de sa ttva. vreo faptură care să fie eliberată de aceste trei Tendinţe născute din Natură. faptul de a fi rege . născuta în firea lui. dreapta purtare. Fericirii [născute] din contactul simţurilor cu obiectul lor. răbdarea. neclintirea şi îndemânarea. Fericirii care de la început şi pină la urmă este o tulburare a Sinelui. iar la sfârşit ca otravă . Liniştea. născuta în firea lui. printre zei. Nu există pe pământ sau în cer. la sfârşit ca nectarul nemuririi (amrita). .iată datoria unui va i s h y a.i se spune că ţine de ta m a s. asceza. puritatea. 38. 39.i se spune că ţine de rajas. ca şi nedarea înapoi în luptă. Bărbăţia. 43.vaishya şi shudr a. Cunoaşterea. 41. Pentru brahmani. înţelegerea şi credinţa . dăruirea. 44. Cea care la început este ca otrava.kshatr iya. sunt împărţite după Tendinţele născute din firea fiecaruia. datoriile. creşterea vitelor şi negoţul .aceasta-i datoria brahmanului.

pătruns de renunţare. omul dobândeşte desăvârşirea. o fiu al lui Kunti. 49. omul îşi atinge desăvârşirea. de către care acest Tot a fost desfăşurat. Mai bună este Legea proprie (svadharma). pe care l-a părăsit dorinţă. [deşi] imperfectă decât o lege straină corect îndeplinită. de fapta cu care teai născut193. violenţă. Cel înzestrat cu o minte limpede şi cu stăruinţa. Cinstind prin ofranda faptelor sale proprii pe Cel de la care au pornit toate. oricând stăpân pe sine. . află de la mine. fie ea cu păcat. suprema treaptă a Cunoaşterii: cum dobândind desăvârşirea. Află cum îşi dobândeşte desăvârşirea cel care îşi îndrăgeşte propria să datorie: 46. el poate să ajungă una cu Brahman. Lepădându-se de egoism. precum focul de fum. trupul şi mintea. orice fapta la care ai trece este învăluită de păcat. Cel cu mintea desprinsă. de bunuri lumeşti. 51. înfăptuind ceea ce ţine de firea lui. este de a-i sluji [pe ceilalţi]. 53. mândrie. îl dobândeşti şi pe Brahman. care se înfrinează lepădându-se de sunet şi de celelalte obiecte ale simţurilor. [omul] nu-şi atrage păcatul. Nu trebuie să te lepezi.născută în firea lui. pe scurt. 52. datoria unui shudr a născută în firea lui. O fiu al lui Kunti. îşi stăpâneşte cuvântul. 45. mănâcă puţin. care renunţa la patimă şi ură. 50. Cel care stă într-un loc singuratic. dorinţă şi ură. ajunge prin asceză la suprema desăvârşire a nefăptuirii. mereu absorbit în concentraţia yoga. 47. 48. cel lipsit de [gândul] „al meu” liniştit. Îndrăgindu-şi propria să datorie.

61. Cu mintea la mine. intră atunci de îndată în mine. avându-mă ca ultim scop. o Bharata. prin îndurarea mea. Prin dăruire mă recunoaşte ce şi cum sunt într-adevăr. La el să cauţi adapost. din cauza egoismului. 55. vei făptui silit. nu se întristează şi nu doreşte. luând sprijin în yoga cunoaşterii. o fiu al lui Kunti. zadarnică îţi este hotărirea. Lepădând în gând toate faptele în mine. din cauza tulburării minţii. Esti legat de fapta născută din firea ta.54. tărâmul cel veşnic şi neclintit. luând sprijin în mine. Ajuns una cu Brahman. dobândeşte suprema dăruire către mine. care-i mai tainică decât [orice] taină. Stăpânul Divin stă în lăcaşul din inima tuturor fiinţelor. o Arjuna. nu doreşti să făptuieşti. 57. locul cel veşnic. oricând. gândeşti „nu voi lupta”. vei trece. Astfel. cunoscându-mă cum sunt într-adevăr. ceea ce. Prin îndurarea lui vei dobândi liniştea suprema. te vei pierde. ţi-am împartaşit Cunoaşterea. nu vei asculta [povaţa mea]. 56. Natura ta te va sili. cercetând-o pe de-a întregul. cu Sinele iluminat. 60. fă cum vrei! . 62. prin îndurarea mea. acelaşi cu toate fiinţele. cu toata fiinţa ta. fii mereu cu gândul la mine! --------------193 „Cu care te-ai născut”: pentru care te-ai născut 58. Dacă sprijinindu-te [doar] pe egoismul tau. dobândeşte. 63. 59. şi mişcă prin magia lui toate fiinţele [ca] trase de sfori. dacă însă. peste toate impasurile. Oricare ar fi faptele pe care le-ar savârşi.

care nu-i în ascultare. nu va îndeplini ceva mai plăcut mie. singur adapost. Stăpânul Divin peste yoga. da. 65. va veni la mine. [dialogul] lui Vasudeva cu fiul lui Pritha. nu-I dăruit. cinsteştemă pe mine. Din îndurarea lui Vyasa. încă o data. 72. 68. neândoios. 66. mi-eşti drag. cel cu sufletul mare. 71. o Dhananjaya? Arjuna a spus: 73. Acest [cuvânt] nu trebuie împartaşit vreodată celui care nu e ascet. lasă întristarea! 67. 70. Lepădând toate Legile. mă va adora prin sacrificiul Cunoaşterii. Şi cel care va cerceta acest dialog despre Lege. şi-ţi voi spune ce-ţi e spre bine. dăruit mie. Nimeni printre oameni. lumile minunate ale celor cu fapte merituoase. şi nu-i altul decât acesta mai drag mie pe pământ. 69. yoga. am auzit-o de-a dreptul de la Krishna. care-ţi ridică părul. la mine vei veni. vino la mine. decât acesta. supremul meu cuvânt. Ascultă. dintre noi doi. o Achyuta! Sânt în picioare!195 Dusă-i îndoiala! Îţi voi îndeplini spusa! Sanjaya a spus: 74. Astfel ascultam dialogul cel uluitor. care cârteşte împotrivami. socot. făcându-mi suprema dăruire. Oricare om l-ar asculta cu credinţa şi fără să cârtească împotriva-i. de toate păcatele eu te voi mântui.64. ţi-o făgăduiesc. acela. Ai ascultat această cu gândul aţintit. mântuit. care o rostea el însuşi. cel mai tainic dintre toate. aceasta taina suprema. mi-eşti foarte drag. . Cel care va spune aceasta suprema taină celor dăruiţi mie. prin îndurarea ta. 75. Fii cu mintea la mine. ar dobândi. sacrifică-mi mie. acela. Pierita e tulburarea minţii şi [re]capătată aducerea aminte194. o fiu al lui Pritha? Tulburarea prin necunoaştere ţi-a pierit.

77. mă bucur şi iarăşi mă bucur. Sfârşit . Gândindu-mă şi iarăşi gândindu-mă. mă mir. acolo se află şi mareţie şi biruinţă şi viaţa plină şi cârmuire bine statornicită. Aceasta este credinţa mea! ----------------194 „Cu care te-ai născut”: pentru care te-ai născut. Stăpânul Divin peste yoga. la acest uluitor şi sacru dialog al lui Keshava cu Arjuna. o rege. 78.76. mă bucur şi iarăşi mă bucur. oriunde se află fiul lui Pritha purtând arcul. Gândindu-mă şi iarăşi gândindu-mă la forma lui Hari ce întrece uluirea. Oriunde se alfă Krishna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful