Programă opţional Filosofie şi Comunicare Cls: a-X-a Profil: Filologie Nr.

ore pe săptămână: 2 An şcolar: 2010 / 2011 Profesor: Vataman Diana Ionela Argument Este bine cunoscut faptul că omul este o fiinţă socială, că pentru a se dezvolta are nevoie de comunicare. Viaţa omului este dependentă de comunicare. Încă de la Aristotel ştim că oamenii nu sunt indivizi izolaţi, ci dimpotrivă, prin natura lui, omul este un animal social, zoon politikon. Omul posedă un limbaj non-verbal ce-i permite exprimarea senzaţiilor, a plăcerilor şi unul verbal ce-i permite exprimarea ideilor despre ceea ce e bine / rău, drept / nedrept. Omul ar avea astfel, înnăscut, instinctul pentru a trăi într-o comunitate şi nu izolat. Comunicarea verbală este văzută ca o primă formă superioară de interacţiune socială. Este important să ştim să comunicăm eficient. Comunicarea eficientă este cea care îşi atinge un obiectiv, atunci când obiectivul nu este atins vorbim de comunicare ratată. Dacă vreau să aflu ora, întreb pe cineva cât este ceasul iar răspunsul primit este o înjurătură, este clar că nu miam atins obiectivul. Cursul îşi propune dezvoltarea competenţei în comunicare a elevilor, fapt ce reprezintă un aspect important în integrarea socială. Fiecare membru al unei societăţi trebuie să fie capabil să producă, recepteze, interpreteze corect informaţia, să comunice liber, să aibă un punct de vedere pertinent asupra unei probleme. Este important însă ca argumentele pe care ne bazăm în formularea opiniilor să fie corecte din punct de vedere logic, să fie bine construite şi nu non-sensuri. În prezent, educaţia pentru comunicare este insuficient dezvoltată. De aceea, consider eficient acest curs ce oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe de prezentare, ascultare eficientă, de formare, conducere a echipelor, de gestionare şi rezolvare a conflictelor.

1

Familiarizarea cu principalele conexiuni -repere teoretice între filosofie şi comunicare -concepte cheie -importanţa filosofiei în teoria comunicării -definiţii 1. Identificarea şi folosirea unor elemente ale comportamentului comunicaţional Competenţe Conţinuturi 2. Perfecţionarea competenţelor lingvistice pentru realizarea unei comunicări eficiente -tipuri de interacţiuni verbale -structura conversaţiilor -tipuri de argumente în conversaţia eficientă -principiile unei conversaţii -tipuri de comportamente conversaţionale 2.1. inactive) -factori de perturbaţie ai receptării active -principii ale receptării actrive -eficienţa receptării active 2 . Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă. Competenţe generale ale disciplinelor implicate: 1. Utilizarea corectă a terminologiei în producerea şi receptarea mesajelor în comunicare Competenţe Conţinuturi 1. Utilizarea corectă a terminologiei în producerea şi receptarea mesajelor în comunicare 2. forme. Aplicaţii ale comportamentului comunicaţional eficient (criterii prin care o comunicare este eficientă sau nu) Competenţe specifice şi conţinuturi: 1.2. Identificarea şi folosirea unor elemente ale comportamentului comunicaţional 3. Evidenţierea elementelor non-verbale şi -funcţii.Competenţă pe arie curriculară: Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea lor în evaluarea şi optimizarea unor situaţii problemă.1. Receptarea comunicării eficientă a mesajelor -tipuri de receptări (active.2. caracteristici ale comunicării para-verbale în comunicare non-verbale -particularităţi ale comunicării para-verbale -elemente ale comunicării para-verbale 2.

Filozofia comunicării. Pârvu Ilie.3. Relaţionarea eficientă cu ceilalţi Sugestii metodologice: Învăţarea se va realiza în trei etape: • însuşirea unor aspecte metodologice: definiţii. punându-se accent pe receptarea eficientă a mesajelor comunicării. Coman Claudiu. pentru ca în etapa a doua să-şi îmbogăţească cunoştinţele cu elemente ale comportamentului comunicaţional. Universitatea .1. 2000 3 . concepte-cheie • dezvoltarea capacităţii de a folosi elementele unui comportament comunicaţional • exerciţii şi aplicaţii În prima etapă. Inter-relaţionarea şi valorificarea cunoştinţelor din filosofie şi comunicare dobândite 3.Transilvania”. Evaluare: 1. Bucureşti. accentul căzând pe însuşirea principalelor concepte-cheie şi pe importanţa relaţiei dintre filosofie şi comunicare. Simularea unor situaţii de comunicare -aplicaţii eficientă 3. 2. Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy” SNSPA. 4. 3. Ultima etapă este destinată consolidării cunoştinţelor dobândite. 2002.2. 2. Aplicaţii ale comportamentului comunicaţional eficient Competenţe Conţinuturi 3. Tehnici de comunicare si negociere. Dezvoltarea libertăţii de exprimare liberă şi de exprimare a opiniei 2. Exersarea abilităţii de comunicare în -aplicaţii diferite situaţii Valori şi atitudini: 1. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi de relaţionare cu ceilalţi 4. Coman Alina. elevii vor fi familiarizaţi cu noţiunile cursului.. Brasov. Simulări ale unor situaţii de comunicare Jocuri de rol Analiza şi identificarea unor acte de limbaj Exerciţii pentru testarea comunicării active Bibliografie: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful