Criterii de evaluare site1

Instructions : Autoevaluare wiki Categoria: gimnaziu Electronic Publications

Criteriul
1. Scopul

4
Wiki-ul are un scop clar. Toate părţile componente, paginile, au o succesiune logică şi susţin tema aleasă.

3
Wiki-ul are o temă. Fiecare parte a site-ului dă o informaţie importantă despre tema aleasă.

2
Site are o temă. Majoritatea părţilor componente ale lui prezintă informaţii importante asupra temei abordate, asupra subiectului spus atenţiei; unele dintre ele sunt inafara temei abordate. Wiki-ul are câteva lacune în informaţia ştiinţifică. Conţine câteva greşeli ştiinţifice

1
Site-ul nu are un scop bine precizat, este o colecţie de informaţii fără legături între ele.

2. Informaţii ştiinţifice

3. Interpretări, conexiuni

4. Bibliografie, Surse, Copyright

Wiki-ul are un conţinut ştiinţific important, în corelaţie cu scopul propus. Informaţiile sunt complete, echilibrate şi corecte, relevante pentru tema propusă. Folosim cercetarea noastră pentru a face predicţii semnificative şi să realizăm concluzii originale despre subiect. Realizăm legături interdisciplinare şi aplicaţii practice ale temei, concluzii interesante, originale. Informaţiile sunt obţinute din surse variate, credibile care sunt identificate uşor pe site. Se ţine cont de legea dreptului de autor pentru toate conţinuturile preluate şi pentru resursele media. Am integrat în mod eficient caracteristici multimedia în wiki-ul nostru. Grafica, sunetul, video şi alte oportunităţi multimedia sunt de înaltă calitate, susţin tema şi sunt adecvate pentru publicul nostru. Pentru susţinerea temei sunt incluse idei importante, caractersitici multimedia relevante, aplicaţii web.2 deosebite care dau o notă de originalitate şi perspective noi de abordare a temei.

Wiki-ul are informaţii ştiinţifice adecvate. Conţinutul este relevant şi destul de detailat.

Wiki-ul are foarte puţine informaţii ştiinţifice legate de tema aleasă

Am evidenţiat aplicaţii practice şi s-au realizat legături cu alte teme / subiecte.

Există câteva concluzii despre temă, fără a fi argumentate, justificate sau demonstrate.

Nu sunt prezentate concluzii despre tema propusă. Se repetă informaţiile din sursele bibliografice prezentate

Informaţiile prezentate sunt din surse credibile. Cititorii pot găsi sursa informaţiilor prezentate.

5. Multimedia

Caracteristicile multimedia, grafică, sunet şi video sunt utilizate în mod eficient în întreag wiki-ul nostru. Sunt de înaltă calitate şi se referă la subiect. Apar doar câteva idei originale, surprinzătoare, care să susţină tema .

Informaţiile sunt obţinute doar din câteva surse, şi unele dintre ele nu poate fi credibile. Cititorii nu pot spune întotdeauna unde am găsit informaţiile. Nu se ţine cont de legea dreptului de autor pentru toate conţinuturile de pe site. Caracteristicile multimedia, grafică, sunet şi video sunt utilizate în wiki-ul nostru dar unele sunt de slabă calitate şi nu toate au legătură cu tema dată. Sunt incluse câteva idei originale dar metoda utilizată distrage atenţa de la punctele cheie.

Informaţiile sunt obţinute din surse care nu sunt intotdeauna credibile. Rareori este amintită sursa informaţiilor. Nu este urmărită legea dreptului de autor pentru toate conţinuturile. Nu am folosit multimedia pentru wiki.

6. Creativitate

Nu s-au introdus idei originale.

1

http://educate.intel.com/en/AssessingProjects/, prelucrare prof. Ana Puşcaş 1

7. Public ţintă

Anticipăm şi adresăm întrebări publicului nostru. Definim termenii tehnici importanţi pentru ca să fie înţeleşi de toţi cititorii. Am supus discuţiei ideile legate de site şi suntem de acord cu privire la componentele majore ale wiki-ul nostru. Respectăm munca celuilalt prin oferirea de suport şi critici constructive. Ne punem de acord cu privire la orice modificări pe care le facem la wiki înainte de a face modificări. Informaţia de pe wiki este împărţită logic în subwikiu-uri separate. Prin legăturile create cititorii pot să facă uşor trecerea la pagini diferite şi să revină la pagina iniţială. La finalul parcurgerii wiki-ului cititorul rămâne cu o idee importantă despre temă. Există un sumar al aspectelor importante. Fiecare pagină în wiki-ul nostru descrie detailat o secţiune a temei. Sunt utilizate secţiunile de structurare a paginii eficient. Sunt evidenţiate titlurile, subtitlurile, marcate, colorate pentru a ajuta cititorul să găsească uşor ceea ce caută. Există lista de conţinut a paginii. Toate link-urile sunt adecvate pentru publicul nostru, şi se referă la scopul site-ului nostru. Limbajul folosit este concret, corect, motivant, informează şi convinge cititorii. Termenii de specialitate sunt definiţi, explicaţi când este cazul. Nu sunt greşeli de ortografie, gramatică, semne de punctuaţie, sau de exprimare.

Anticipăm şi răspundem întrebărilor publicului nostru.

8. Colaborare

Lucrăm împreună pentru a conveni asupra componentelor majore ale wiki-ul nostru. Ne respectam munca reciproc şi nu facem modificări fără a le discuta cu grupul.

Încercăm să răspundem la întrebări pe wiki-ul nostru, dar nu ne-am gândit cu atenţie despre ceea ce publicul nostru vrea sau are nevoie să ştie despre subiectul dat. Noi încercăm să lucrăm împreună pe wiki-ul nostru. Ne respectam reciproc, de obicei munca dar, ocazional, membrii grupului d efectuează modificări fără a discuta cu grupul.

Nu am ţinut cont de publicul nostru atunci când am pus informaţii pe wiki.

Idei cu privire la wiki-ul nostru provin doar de la câţiva oameni din grupul nostru. Ideile altor persoane sunt adesea ignorate sau respinse. Unii efectuează modificări fără a le discuta cu grupul.

9. Organizarea wiki-ului

Informaţiile de pe wiki sunt împărţită în mod logic în pagini separate. Am realizat link-uri care ajuta cititorii să parcurgă uşor informaţiile prin intermediul site-ului, fără confuzie.

Încercăm să împarţim în mod logic informaţiile în wiki-ul nostru, dar, uneori, organizarea nu are sens. Unele pagini nu au link-uri pentru a ajuta cititorii să se deplaseze în site.

Wiki-ul nostru este neorganizat. Cititorii se pot uşor pierde între pagini, sau cititorii nu se pot folosi de link-uri pentru a merge la alte pagini.

10. Organizarea paginilor

Fiecare pagină în wiki-ul nostru descrie un subcapitol al temei. Sunt utilizate câteva caracteristici de organizare a paginii.

În bună parte informaţia este împărţită logic dar nu se identifică clar toate elemenetele temei.

Informaţia este rar structurată. Fiecare pagină tratează teme diferite.

11. Links

12. Limbajul folosit

Toate link-uri pe site se referă la tema site-ului. Toate legăturile spre siteuri sunt adecvate pentru publicul nostru. Limbajul folosit este corect şi termenii de specialitate sunt definiţi, explicaţi când este cazul.

Toate link-urile de pe wiki-ul nostru se referă la subiectul site-ului, dar câteva dintre link-uri nu funcţionează. O parte din paragrafele prezentate sunt inexacte, şi foloseşte prea multe cuvinte de specialitate care nu au fost explicate. Apar câteva greşeli de scriere.

Nu avem link-uri pe wiki-ul nostru, sau linkurile noastre sunt inadecvate sau nu au legătură cu acest subiect. Limbajul utilizat adesea nu este clar.

13. Corectitudinea redactărilor

Nu sunt greşeli care ar putea duce in eroare cititorii, ar produce confuzie

Nu sunt corectate greşelile gramaticale, multiple greşeli de exprimare, care pot produce confuzie.

2