You are on page 1of 11

Nr.

Denumire românească Denumire ştiinţifică Categoria *

1 Cufundar mic Gavia stellata A
2 Cufundar polar Gavia arctica A
3 Cufundar mare Gavia immer A
4 Corcodel mic Tachybaptus ruficollis A
5 Corcodel mare Podiceps cristatus A
6 Corcodel cu gât roşu Podiceps grisegena A
7 Corcodel de iarnă Podiceps auritus A
8 Corcodel cu gât negru Podiceps nigricollis A
9 Ielcovan estic Puffinus yelkouan A
10 Cormoran mare Phalacrocorax carbo A
11 Cormoran moţat Phalacrocorax aristotelis A
12 Cormoran mic Phalacrocorax pygmeus A
13 Pelican comun Pelecanus onocrotalus A
14 Pelican creţ Pelecanus crispus A
15 Buhai de baltă Botaurus stellaris A
16 Stârc pitic Ixobrychus minutus A
17 Stârc de noapte Nycticorax nycticorax A
18 Stârc galben Ardeola ralloides A
19 Stârc de cireadă Bubulcus ibis A
20 Egretă mică Egretta garzetta A
21 Egretă mare Egretta alba A
22 Stârc cenuşiu Ardea cinerea A
23 Stârc roşu Ardea purpurea A
24 Barză neagră Ciconia nigra A
25 Barză albă Ciconia ciconia A
26 Ţigănuş Plegadis falcinellus A
27 Lopătar Platalea leucorodia A
28 Flaming Phoenicopterus ruber A
29 Lebădă de vară Cygnus olor A
30 Lebădă neagră Cygnus atratus E
31 Lebădă mică Cygnus columbianus A
32 Lebădă de iarnă Cygnus cygnus A
33 Gâscă de semănătră Anser fabalis A
34 Gâscă cu cioc scurt Anser brachyrhynchus A
35 Gâscă de zăpadă Anser caerulescens D
36 Gâscă de India Anser indicus D
37 Gârliţă mare Anser albifrons A

38 Gârliţă mică Anser erythropus A 39 Gâscă de vară Anser anser A 40 Gâscă călugăriţă Branta leucopsis B 41 Gâscă neagră Branta bernicla A 42 Gâscă cu gât roşu Branta ruficollis A 43 Gâscă egipteană Alopochen aegyptiacus D 44 Călifar roşu Tadorna ferruginea A 45 Călifar alb Tadorna tadorna A 46 Raţă cu ochi de şoim Aix sponsa E 47 Raţă mandarin Aix galericulata E 48 Raţă fluierătoare Anas penelope A 49 Raţă pestriţă Anas strepera A 50 Raţă mică Anas crecca A 51 Raţă mare Anas platyrhynchos A 52 Raţă suliţar Anas acuta A 53 Raţă cârâitoare Anas querquedula A 54 Raţă lingurar Anas clypeata A 55 Raţă porumbacă Marmaronetta angustirostris A 56 Raţă cu ciuf Netta rufina A 57 Raţă cu cap castaniu Aythya ferina A 58 Raţă cucuiată Aythya collaris A 59 Raţă roşie Aythya nyroca A 60 Raţă moţată Aythya fuligula A 61 Raţă cu cap negru Aythya marila A 62 Eider Somateria mollissima A 63 Raţă de gheţuri Clangula hyemalis A 64 Raţă neagră Melanitta nigra A 65 Raţă catifelată Melanitta fusca A 66 Raţă sunătoare Bucephala clangula A 67 Raţă sunătoare americană Bucephala albeola A 68 Ferestraş mic Mergus albellus A 69 Ferestraş moţat Mergus serrator A 70 Ferestraş mare Mergus merganser A 71 Raţă cu cap alb Oxyura leucocephala A 72 Viespar Pernis apivorus A 73 Gaie cenuşie Elanus caeruleus A 74 Gaie neagră Milvus migrans A 75 Gaie roşie Milvus milvus A 76 Codalb Haliaeetus albicilla A .

77 Zăgan Gypaetus barbatus B 78 Hoitar Neophron percnopterus A 79 Vultur sur Gyps fulvus A 80 Vultur negru Aegypius monachus A 81 Şerpar Circaetus gallicus A 82 Erete de stuf Circus aeruginosus A 83 Erete vânăt Circus cyaneus A 84 Erete alb Circus macrourus A 85 Erete sur Circus pygargus A 86 Uliu porumbar Accipiter gentilis A 87 Uliu păsărar Accipiter nisus A 88 Uliu cu picioare scurte Accipiter brevipes A 89 Şorecar comun Buteo buteo A 90 Şorecar mare Buteo rufinus A 91 Şorecar încălţat Buteo lagopus A 92 Acvilă ţipătoare mică Aquila pomarina A 93 Acvilă ţipătoare mare Aquila clanga A 94 Acfvilă de stepă Aquila nipalensis A 95 Acvilă de câmp Aquila heliaca A 96 Acvilă de munte Aquila chrysaetos A 97 Acvilă mică Hieraaetus pennatus A 98 Acvilă porumbacă Hieraaetus fasciatus A 99 Uligan pescar Pandion haliaetus A 100 Vânturel mic Falco naumanni A 101 Vânturel roşu Falco tinnunculus A 102 Vânturel de seară Falco vespertinus A 103 Şoim de iarnă Falco columbarius A 104 Şoimul rândunelelor Falco subbuteo A 105 Şoim eleonora Falco eleonorae A 106 Şoim dunărean Falco cherrug A 107 Şoim călător Falco peregrinus A 108 Ieruncă alpină Lagopus mutus B 109 Ieruncă Bonasa bonasia A 110 Cocoş de mesteacăn Tetrao tetrix A 111 Cocoş de munte Tetrao urogallus A 112 Potârniche de stâncă Alectoris graeca B 113 Potârniche Perdix perdix A 114 Prepeliţă Coturnix coturnix A 115 Fazan Phasianus colchicus C .

116 Cârstel de baltă Rallus aquaticus A 117 Cresteţ pestriţ Porzana porzana A 118 Cresteţ cenuşiu Porzana parva A 119 Cresteţ mic Porzana pusilla A 120 Cristel de câmp Crex crex A 121 Găinuşă de baltă Gallinula chloropus A 122 Lişiţă Fulica atra A 123 Cocor Grus grus A 124 Cocor mic Anthropoides virgo A 125 Dropie gulerată Chlamydotis undulata B 126 Spârcaci Tetrax tetrax A 127 Dropie Otis tarda A 128 Scoicar Haematopus ostralegus A 129 Piciorong Himantopus himantopus A 130 Ciocîntors Recurvirostra avosetta A 131 Pasărea ogorului Burhinus oedicnemus A 132 Ciovlică ruginie Glareola pratincola A 133 Ciovlică negrie Glareola nordmanni A 134 Prundăraş gulerat mic Charadrius dubius A 135 Prundăraş gulerat mare Charadrius hiaticula A 136 Prundăraş cu coadă ascuţită Charadrius vociferus A 137 Prundăraş de sărătură Charadrius alexandrinus A 138 Prundăraş mic de deşert Charadrius mongolus A 139 Prundăraş de deşert Charadrius leschenaultii A 140 Prundăraş de munte Charadrius morinellus A 141 Prundăraş asiatic Charadrius asiaticus A 142 Ploier auriu Pluvialis apricaria A 143 Ploier argintiu Pluvialis squatarola A 144 Nagâţ sudic Hoplopterus spinosus A 145 Nagâţ de stepă Chettusia gregaria A 146 Nagâţ cu coadă albă Chettusia leucura A 147 Nagâţ Vanellus vanellus A 148 Fugaci mare Calidris canutus A 149 Nisipar Calidris alba A 150 Fugaci mic Calidris minuta A 151 Fugaci pitic Calidris temminckii A 152 Fugaci pătat Calidris melanotos A 153 Fugaci roşcat Calidris ferruginea A 154 Fugaci de ţărm Calidris alpina A .

155 Prundaş de nămol Limicola falcinellus A 156 Bătăuş Philomachus pugnax A 157 Becaţină mică Lymnocryptes minimus A 158 Becaţină comună Gallinago gallinago A 159 Becaţină mare Gallinago media A 160 Sitar de nămol cu cioc lung Limnodromus scolopaceus A 161 Sitar de pădure Scolopax rusticola A 162 Sitar de mal Limosa limosa A 163 Sitar de mal nordic Limosa lapponica A 164 Culic mic Numenius phaeopus A 165 Culic cu cioc subţire Numenius tenuirostris A 166 Culic mare Numenius arquata A 167 Fluierar negru Tringa erythropus A 168 Fluierar cu picioare roşii Tringa totanus A 169 Fluierar de lac Tringa stagnatilis A 170 Fluierar cu picioare verzi Tringa nebularia A 171 Fluierar de zăvoi Tringa ochropus A 172 Fluierar de mlaştină Tringa glareola A 173 Fluierar sur Xenus cinereus A 174 Fluierar de munte Actitis hypoleucos A 175 Pietruş Arenaria interpres A 176 Notatiţă Phalaropus lobatus A 177 Notatiţă cu cioc lat Phalaropus fulicarius A 178 Lup de mare Stercorarius pomarinus A 179 Lup de mare mic Stercorarius parasiticus A 180 Lup de mare codat Stercorarius longicaudus A 181 Lup de mare atlantic Stercorarius skua A 182 Pescăruş asiatic Larus ichthyaetus A 183 Pescăruş cu cap negru Larus melanocephalus A 184 Pescăruş mic Larus minutus A 185 Pescăruş cu coadă scobită Larus sabini A 186 Pescăruş râzător Larus ridibundus A 187 Pescăruş rozalb Larus genei A 188 Pescăruş sur Larus canus A 189 Pescăruş negricios Larus fuscus A 190 Pescăruş argintiu Larus argentatus A 191 Pescăruş pontic Larus cachinnans A 192 Pescăruş mediteran Larus michahellis A 193 Pescăruş cu aripi albe Larus glaucoides A .

domestica C 209 Porumbel de scorbură Columba oenas A 210 Porumbel gulerat Columba palumbus A 211 Guguştiuc Streptopelia decaocto A 212 Turturică Streptopelia turtur A 213 Cuc Cuculus canorus A 214 Strigă Tyto alba A 215 Ciuş Otus scops A 216 Buhă Bubo bubo A 217 Ciuhurez Surnia ulula A 218 Ciuvică Glaucidium passerinum A 219 Cucuvea Athene noctua A 220 Huhurez mic Strix aluco A 221 Huhurez mare Strix uralensis A 222 Ciuf de pădure Asio otus A 223 Ciuf de câmp Asio flammeus A 224 Minuniţă Aegolius funereus A 225 Caprimulg Caprimulgus europaeus A 226 Drepnea mare Tachymarptis melba A 227 Drepnea neagră Apus apus A 228 Pescăraş albastru Alcedo atthis A 229 Prigorie Merops apiaster A 230 Dumbrăveancă Coracias garrulus A 231 Pupăză Upupa epops A .194 Pescăruş de gheţuri Larus hyperboreus A 195 Pescăruş negru Larus marinus A 196 Pescăruş cu trei degete Rissa tridactyla A 197 Pescăriţă râzătoare Gelochelidon nilotica A 198 Pescăriţă mare Sterna caspia A 199 Chiră de mare Sterna sandvicensis A 200 Chiră de baltă Sterna hirundo A 201 Chiră polară Sterna paradisaea A 202 Chiră mică Sterna albifrons A 203 Chirighiţă cu obraji albi Chlidonias hybridus A 204 Chirighiţă neagră Chlidonias niger A 205 Chirighiţă cu aripi albe Chlidonias leucopterus A 206 Alcă nordică Uria aalge B 207 Găinuşă de stepă Syrrhaptes paradoxus B 208 Porumbel de stâncă Columba livia f.

232 Capîntortură Jynx torquilla A 233 Ghionoaie sură Picus canus A 234 Ghionoaie verde Picus viridis A 235 Ciocănitoare neagră Dryocopus martius A 236 Ciocănitoare pestriţă mare Dendrocopos major A 237 Ciocănitoare de grădini Dendrocopos syriacus A 238 Ciocănitoare de stejar Dendrocopos medius A 239 Ciocănitoare cu spate alb Dendrocopos leucotos A 240 Ciocănitoare pestriţă mică Dendrocopos minor A 241 Ciocănitoare de munte Picoides tridactylus A 242 Ciocârlie de bărăgan Melanocorypha calandra A 243 Ciocârlie cu aripi albe Melanocorypha leucoptera A 244 Ciocârlie neagră Melanocorypha yeltonensis B 245 Ciocârlie de stol Calandrella brachydactyla A 246 Ciocârlie mică Calandrella rufescens A 247 Ciocârlan Galerida cristata A 248 Ciocârlie de pădure Lullula arborea A 249 Ciocârlie de câmp Alauda arvensis A 250 Ciocârlie urecheată Eremophila alpestris A 251 Lăstun de mal Riparia riparia A 252 Lăstun de stâncă Ptyonoprogne rupestris A 253 Rândunică Hirundo rustica A 254 Rândunică roşcată Hirundo daurica A 255 Lăstun de casă Delichon urbica A 256 Fâsă de câmp Anthus campestris A 257 Fâsă de pădure Anthus trivialis A 258 Fâsă de luncă Anthus pratensis A 259 Fâsă roşiatică Anthus cervinus A 260 Fâsă de munte Anthus spinoletta A 261 Codobatură galbenă Motacilla flava A 262 Codobatură cu cap galben Motacilla citreola A 263 Codobatură de munte Motacilla cinerea A 264 Codobatură albă Motacilla alba A 265 Mătăsar Bombycilla garrulus A 266 Pescărel negru Cinclus cinclus A 267 Ochiuboului Troglodytes troglodytes A 268 Brumăriţă de pădure Prunella modularis A 269 Brumăriţă de stâncă Prunella collaris A 270 Măcăleandu Erithacus rubecula A .

271 Măcăleandu roşcat Cercotrichas galactotes A 272 Privighetoare de zăvoi Luscinia luscinia A 273 Privighetoare roşcată Luscinia megarhynchos A 274 Guşă vânătă Luscinia svecica A 275 Codroş de munte Phoenicurus ochruros A 276 Codroş de pădure Phoenicurus phoenicurus A 277 Mărăcinar mare Saxicola rubetra A 278 Mărăcinar negru Saxicola torquata A 279 Pietrar răsăritean Oenanthe isabellina A 280 Pietrar sur Oenanthe oenanthe A 281 Pietrar negru Oenanthe pleschanka A 282 Pietrar mediteranean Oenanthe hispanica A 283 Mierlă de piatră Monticola saxatilis A 284 Mierlă albastră Monticola solitarius A 285 Mierlă gulerată Turdus torquatus A 286 Mierlă Turdus merula A 287 Cocoşar Turdus pilaris A 288 Sturz cântător Turdus philomelos A 289 Sturzul viilor Turdus iliacus A 290 Sturz de vâsc Turdus viscivorus A 291 Stufărică Cettia cetti A 292 Greluşel pătat Locustella naevia A 293 Greluşel de zăvoi Locustella fluviatilis A 294 Greluşel de stuf Locustella luscinioides A 295 Stufărică pătată Cisticola juncidis A 296 Privighetoare de baltă Acrocephalus melanopogon A 297 Lăcar de pipirig Acrocephalus paludicola A 298 Lăcar mic Acrocephalus schoenobaenus A 299 Lăcar cafeniu Acrocephalus agricola A 300 Lăcar de mlaştină Acrocephalus palustris A 301 Lăcar de stuf Acrocephalus scirpaceus A 302 Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus A 303 Frunzăriţă cenuşie Hippolais pallida A 304 Frunzăriţă balcanică Hippolais olivetorum A 305 Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina A 306 Silvie roşcată Sylvia cantillans A 307 Silvie mediteraneană Sylvia melanocephala A 308 Silvie cu gât negru Sylvia rueppelli A 309 Silvie porumbacă Sylvia nisoria A .

310 Silvie mică Sylvia curruca A 311 Silvie de câmp Sylvia communis A 312 Silvie de zăvoi Sylvia borin A 313 Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla A 314 Silvie de grădină Sylvia hortensis A 315 Silvie de deşert Sylvia nana A 316 Pitulice sprâncenată Phylloscopus proregulus A 317 Pitulice verzuie Phylloscopus trochiloides A 318 Pitulice balcanică Phylloscopus orientalis A 319 Pitulice sfârâitoare Phylloscopus sibilatrix A 320 Pitulice mică Phylloscopus collybita A 321 Pitulice fluierătoare Phylloscopus trochilus A 322 Auşel cu cap galben Regulus regulus A 323 Auşel sprâncenat Regulus ignicapillus A 324 Muscar sur Muscicapa striata A 325 Muscar mic Ficedula parva A 326 Muscar gulerat Ficedula albicollis A 327 Muscar negru Ficedula hypoleuca A 328 Piţigoi de stuf Panurus biarmicus A 329 Piţigoi codat Aegithalos caudatus A 330 Piţigoi sur Parus palustris A 331 Piţigoi de livadă Parus lugubris A 332 Piţigoi de munte Parus montanus A 333 Piţigoi moţat Parus cristatus A 334 Piţigoi de brădet Parus ater A 335 Piţigoi albastru Parus caeruleus A 336 Piţigoi azuriu Parus cyanus B 337 Piţigoi mare Parus major A 338 Ţiclean Sitta europaea A 339 Ţiclean de stâncă Sitta neumayer A 340 Fluturaş de stâncă Tichodroma muraria A 341 Cojoaică de pădure Certhia familiaris A 342 Cojoaică cu degete scurte Certhia brachydactyla A 343 Boicuş Remiz pendulinus A 344 Grangur Oriolus oriolus A 345 Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio A 346 Sfrâncioc asiatic Lanius isabellinus A 347 Sfrâncioc cu frunte neagră Lanius minor A 348 Sfrâncioc mare Lanius excubitor A .

349 Sfrâncioc cu cap roşu Lanius senator A 350 Gaiţă Garrulus glandarius A 351 Coţofană Pica pica A 352 Alunar Nucifraga caryocatactes A 353 Stăncuţă alpină Pyrrhocorax graculus B 354 Stăncuţă de munte Pyrrhocorax pyrrhocorax B 355 Stăncuţă Corvus monedula A 356 Cioară de semănătură Corvus frugilegus A 357 Cioară neagră Corvus corone A 358 Cioară grivă Corvus cornix A 369 Corb Corvus corax A 360 Graur Sturnus vulgaris A 361 Lăcustar Sturnus roseus A 362 Vrabie de casă Passer domesticus A 363 Vrabie negricioasă Passer hispaniolensis A 364 Vrabie de câmp Passer montanus A 365 Vrabie de stâncă Petronia petronia A 366 Chinghiţă alpină Montifringilla nivalis A 367 Cinteză Fringilla coelebs A 368 Cinteză de iarnă Fringilla montifringilla A 369 Cănăraş Serinus serinus A 370 Florinte Carduelis chloris A 371 Sticlete Carduelis carduelis A 372 Scatiu Carduelis spinus A 373 Cânepar Carduelis cannabina A 374 Inăriţă cu cioc galben Carduelis flavirostris A 375 Inăriţă Carduelis flammea A 376 Inăriţă de tundră Carduelis hornemanni A 377 Forfecuţă bălţată Loxia leucoptera A 378 Forfecuţă Loxia curvirostra A 379 Forfecar Loxia pytyopsittacus A 380 Mugurar roşu Carpodacus erythrinus A 381 Mugurar Pyrrhula pyrrhula A 382 Botgros Coccothraustes coccothraustes A 383 Presură de tundră Calcarius lapponicus A 384 Pasărea omătului Plectrophenax nivalis A 385 Presură galbenă Emberiza citrinella A 386 Presură bărboasă Emberiza cirlus A 387 Presură de munte Emberiza cia A .

388 Presură de grădină Emberiza hortulana A 389 Presură mică Emberiza pusilla A 390 Presură de stuf Emberiza schoeniclus A 391 Presură cu cap negru Emberiza melanocephala A 392 Presură sură Miliaria calandra A Specii incerte pentru fauna României Nr. E: specia a fost semnalată cu certitudine în ţara noastră. între perioada 1800 şi 1949. cele evadate din parcuri sau grădini zoologice respectiv cele care ajung la noi în urma intervenţiei umane directe. naturală este dubioasă. B: există cel puţin o semnalare referitoare la apariţia speciei în România a cărei exemplar(e) au ajuns în ţara noastră din populaţii sălbatice. Aici sunt incluse speciile a căror apariţie prin cale naturală nu este probabilă datorită distribuţiei lor. pe cale naturală. dar a căror exemplare cu siguranţă nu provin din populaţii naturale sălbatice. D: provenienţa exemplarului(elor) de a fi dintr-o populaţie sălbatcă. C: este dovedită apariţia la noi în ţară cel puţin al unui exemplar dintr-o specie care provine dintr-o populaţie autosusţinătoare care s-au format în urma intervenţiei omului departe de arealul de răspândire naturală. pe cale naturală după perioada 1 ianuarie 1950. Denumire românească Denumire ştiinţifică Categoria * 1 Furtunar comun Hydrobates pelagicus B 2 Şorecar asiatic Buteo hemilasius D 3 Şoim sudic Falco biarmicus B 4 Bufniţă de zăpadă Nyctea scandiaca B 5 Ciocârlie cu două pete Melanocorypha bimaculata A 6 Fâsă asiatică Anthus richardi A 7 Pietrar caucazian Oenanthe finschii A 8 Sturz auriu Zoothera dauma A 9 Greluşel siberian Locustella certhiola A 10 Lăcar nordic Acrocephalus dumetorm A 11 Muscar semigulerat Ficedula semitorquata A 12 Sfrâncioc cu mască Lanius nubicus A 13 Mugurar de taigă Pinicola enucleator B Abrevierile categoriilor: A: există cel puţin o semnalare referitoare la pecie din România şi semnalarea provine cu certitudine despre un exemplar ajuns la noi din populaţie naturală. .