You are on page 1of 8

| 

 

Bergantung kepada seberapa jauh


kanak--kanak
kanak berinteraksi dengan
persekitarannya..
persekitarannya

Pembelajaran berlaku apabila kita cuba


mencari maksud berkaitan dengan
sesuatu perkara

Guru : fasilitator,
fasilitator, bukan sebagai
pemberian maklumat
maklumat..
V Pembelajaran = satu proses pemikiran
pemikiran..

V Menekankan proses mental seperti


penyelesaian masalah
masalah,, ingatan dan
bahasa..
bahasa

V Perkembangan mental/
mental/kognitif
kognitif kanak-
kanak-
kanak berbeza dan berubah melalui 4
peringkat mengikut perubahan
umur.(Jean
umur .(Jean Piaget)
|  

 
V Menggunakan deria dan pergerakan fizikal


untuk mempelajari tentang persekitaran.
persekitaran.

V mula memahami konsep kekekalan.


kekekalan.

V dapat melakukan tindakan ulangan.


ulangan.
| |
|
 
 

V Perkembangan bahasa kanak


kanak--kanak bermula
bermula..

V boleh menggunakan simbol untuk mewakili


objek sebenar .

V mula berfikir secara logik tetapi belum dapat


menguasai kebolehan memproseskan
pemikiran mengikut peraturan-
peraturan-peraturan
yang logik.
logik.
kanak-kanak
kanak- masih belum boleh
membezakan antara pandang diri sendiri
dengan orang lain.
lain. Keadaan ini dikenali
sebagai egosentrime
egosentrime..
|   


V berupaya berfikir berbalik .

V dapat melakukan pengelasan dan


penyusunan bersiri.
bersiri.

V Masih tidak boleh membuat hipotesis


dan menyelesaikan masalah yang
melibatkan penggabungjalinan faktor-
faktor-
faktor yang kompleks.
kompleks.
|   


  
 

V menjadi matang .

V Berupaya berfikir secara abstrak dan


saintifik..
saintifik

V dapat menyelesaikan masalah kompleks


kompleks..