P. 1
17475222-Criminologie-DMiclea

17475222-Criminologie-DMiclea

|Views: 27|Likes:
Published by Dinu Dan Alexandru

More info:

Published by: Dinu Dan Alexandru on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2011

pdf

text

original

Conf.univ. dr.

Damian Miclea

NOŢIUNI DE CRIMINOLOGIE ŞI CUNOAŞTEREA CRIMEI ORGANIZATE Note de curs

CRIMINOLOGIA
CAPITOLUL 1 CRIMINOLOGIA - ŞTIINTA INTERDISCIPLINARĂ
1.1. Istoric Criminalitatea ca fenomen social a apărut odată cu structurarea primelor comunităti , atunci cand s-au impus norme şi a existat morală. Ştiintific criminalitatea a început să fie studiată , relativ recent , în ultimele două secole. 1)Cesare BECCARIA (1738-1794) “Despre infracţiuni şi pedepse”- 1764 critică tirania şi arbitrariul din justiţie şi pledează pentru “dreptul comun”unde toată lumea să fie egală în faţa legii şi împotriva dreptului “inchizitorial” medieval. - este întemeietorul şcolii cu acelaşi nume şi sunt influenţati de lucrările filozofilor iluminişti Montesqieu (1689- 1755) scriitor , jurist ,filozof , pamfletar realizeazş o satiră politică şi religioasă se pronunţă pentru monarhia constitutională şi separaţia puterilor în stat şi J.J. Rousseau (1712 – 1775) gânditor , scriitor,condamnă inegalitatea politică şi socială, doctrina sa devine platforma iacobină a revolutiei franceze ,adevaratul suveran este poporul ( “ contractul social”) ,in materia educaţiei juvenile apreciază că educatia să fie conformă cu natura proprie a copilului. a incercat introducerea ca metodă de studiu delicvenţial într-un sistem de cercetări experimentale punînd accentul îndeosebi pe aspectul psihiatriei judiciare. 2) Cesare LOMBROSO (1836-1909) Medic şi criminolog italian. Intemeietorul şcolii antropologice a dreptului este autorul teoriei “infractorului înnascut”care poate fi recunoscut după anumite “stigmate” corporale ( “Omul deligvent ” , ”Crima,cauzele şi remediile ei”). 3)Enrico FERRI (1856- 1929) - jurist şi om politic - este considerat întemeietorul “criminologiei sociologice” . “Sociologia criminală”- 1929. - şcoala lui Enrico Ferri apreciază ca factori favorizanţi ai criminalităţii : cauzele sociale , determinările sociale. 4) Rafaelle GAROFALO (1851- 1934) - jurist italian , profesor la Napoli. In lucrarea sa monumentală “Criminologia” ( Napoli 1885 ) incearcă să definească criminologia ca pe o ştiinta separată de dreptul penal - doreste să creeze o teorie a “criminalităţii naturale”. 5) Franz von LISZT cercetator german susine necesitatea unei ştiinţe totale a dreptului penal în care să fie incluse antropologia criminologică , psihologia criminală şi statistica criminologică.

Cercetarea criminologică suscita interes şi rezultatele sunt sintetizate în capitole distincte în dreptul penal , sociologie , psihologie , biologie. Ca urmare au avut loc Congrese internaţionale .Roma (1885), Paris (1889),Bruxelles (1892),Geneva (1896), Amsterdam (1901), Torino (1906)si Koln (1908). In 1934 la Paris s-a creeat Societatea internaţională de crimnologie avand ca principal obiectiv promovarea internaţională a stereotipului ştiintific al criminalităţii abordîndu-se teme precum: crima organizată, criminalitatea “gulerelor albe “, criminalitatea transnaţională , delicvenţa juvenilă etc. - S-au creeat centre de cercetare stiintifică în domeniu ( Montreal , Geneva). - In 1968 la Roma sub egida Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC) s-a creeat institutul de cercetare pentru apărare socială a UNSARI care în 1989 a fost transformat în Institutul Internaţional de Cercetare asupra Crimei şi Justiţiei ( UNIERI). - La nivel naţional în 1990 a fost înfiintata Societatea Romană de Criminologie şi Criminalistică în cadrul Ministerului Justiţiei – Institutul pentru Prevenirea Criminalitatii şi în M.I. Instuitutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii. 1.2 Obiectul criminologiei Pentru a se afirma că ştinţa criminală a trebuit să dovedească că are obiect propriu de cercetare , metode şi tehnici ştiinţifice de cercetare , să facă evaluari, parteneriate şi să propună măsuri eficiente de combatere şi prevenire a criminalitaţii , ca fenomen social. Obiectul criminologiei este definit la cel de-al 2 lea Congres International de Criminologie - Paris ( 1950) ca fiind : criminalitatea ca fenomen social , infracţiunea , infractorul ,victima şi reacţia socială împotriva victimei. 1) Criminalitatea “ ca orice fenomen social” reprezintă un sistem cu proprietăţi şi funcţii proprii. Analiza ştiintifică specifică criminologia operează cu termeni specifici , cum sunt : - criminalitatea reală – este un concept ce persupune totalitatea faptelor penale săvarşite pe un anumit teritoriu , într-o perioadă determinată . - criminalitatea aparentă cuprinde totalitatea faptelor penale sesizate justitiei şi cercetării criminologice. - criminalitatea legală cuprinde totalitatea faptelor penale pentru care s-au pronunţat hotărâri definitive de condamnare . - cifra neagră a criminalităţii – faptele infracţionale comise şi rămase necunoscute din diferite motive reprezintă diferenţa dintre criminalitatea reala şi criminalitatea aparentă. Cifra neagră a criminalităţii face obiectul cercetării criminologice. 1) Infracţiunea ca domeniu al sistemului face obiectul cercetării criminologiei în cadrul criminalitatii ca fenomn social. Ea are identitate şi particularităţi proprii Este definită in CP la art. 17 ca fiind fapta prevazuta de legea penală, săvârşita cu intenţie care prezintă pericol social. Sub aspect criminologic intersează proiecţia fenomenului criminalităţii în plan material , uman ,social şi juridic.

” 4) Functia profilactică presupune dezvoltarea unor politici de prevenire a cauzelor si fenomenelor .psiho.sociale care îl determină pe om să încalce legea. calitative. 1.de structurile psihice particulare ale persoanei criminalului şi de mijloacele de reeducare. – infracţiuni de violenta.3 Scopul criminologiei Scopul general îl constituie fundamentarea unei politici penale eficiente în masură să determine prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.3) Infractorul face obiectul cercetării criminologice datorită condiţiilor bio. Astfel reactia socială poate interveni ante – factum prin programe şi măsuri de prevenire dar şi post – factum prin acţiuni de socializare . 1. Persona care încalcă legea este considerată un esec al procesului de socializare . Funcţiile criminologiei 1) Funcţia descriptivă constă în studierea şi consemnarea datelor privind volumul criminalitatii pe un anumit teritoriu şi într-o anumită perioada de timp. 4) Victima imprejurării cercetări de dată recentă releva existenta unei realităti cauzale între victimă şi autor. explicaţii ce pot sta la baza fundamentarii politicilor de perevanire şi combatere. de particularităţile acţiunilor individuale şi de grup. reeducare etc. Dongoroz : “Criminologia este o busola in orientarea practicii procesual penale.4. Nereanu . Ex.5. ( P. Scopul imediat îl constituie stabilirea cauzelor ce determină producerea crimelor şi oferirea de soluţii pentru identificarea şi delimitarea acestuia.6 Metode de cercetare în criminologie Metoda observaţiei presupune urmarirea atentă şi sistematică a unor reacţii psihice cu scopul de a sesiza aspectele esentiale in vederea stabilirii discernământului.Dicţionar de psihologie ). educare dezvoltare biologică normală. 5) Reacţia socială prezintă interes în identificarea modalitatilor prin care fenomenul infractional poate fi prevenit si combatut.P. Criminologia este ştiinta care studiază fenomenul social al criminalităţii în scopul prevenirii şi combaterii acestuia. omor _ infracţiuni comise de minori 1) . anticipativă ) vizează anticiparea unei modificări cantitative .Definiţia criminologiei Criminologia este ştiinţa multidisciplinară care se ocupă de fenomenele infracţionale . 2) Funcţia explicativă constă în prezentarea de explicaţii privind combaterea fenomenului infractional în urma studierii acestuia . 1. 3) Funcţia predictivă (previzională. 1.

aspiraţii . 6) Metoda textelor .este premeditată . .supravegherea în detentie .poate fi liberă sau standardizată .recunoaşterea din grup .experimentul judiciar.de aptitudini .reconstituirea.de laborator . cu scopul de găsi sau verfica o ipoteza. în condiţii bine determinate .media e) tehnica anchetei sociale se face atât privind victima şi infractorul dar şi privind fenomenul criminogen şi reacţia socială. Ex..consum de droguri . Teste – de dezvoltarea intelectuală . 4) Experimentul – producerea unui fenomen psihic .are ca scop aflarea de detalii referitoare la motive.experiment natural .reacţia socială evidentiată de mass. stări afective .recunoasterea din grup Experimentul poate fi : .este o proba standardizată care vizează determinarea cât mai exactă a gradului de dezvoltare a unei însusiri psihice sau fizice. .2) Metoda convorbirii .supravegherea în libertate dupa ce a survenit o modificare 5) Metoda clinica îşi propune să identifice răspunderea penală .medicale– de sesizare a culorilor . interese. orientarea regimului la examinarea sancţinuilor penale şi procesului de resocializare. a) tehnica observării a surprinderii comportamentului subiectului aflat în stare de libertate sau arest. .consum de alcool 7) Metoda documentării este specifică analizei fenomenului criminalitaţii şi al reacţiei sociale. anume pregatită . Vizează fenomenul criminologic al reacţiei sociale dar şi victima şi infracţiunea. a 3) Metoda biografică comportamentului său.hipnoza standardizat . ( anamneza) reconstituirea istoricului persoanei . c) tehnica interviului d) tehnica documentară Este utilizată în: – statistici oficiale . b) tehnica chestionarului este realizată pe subiecti izolaţi sau grupuri.dosare penale .

iar după criticile aduse a redus acest procent la 30-35 %. nasului. anomalii ale urechilor. biologice pe 5907 delicvenţi acesta a estimat tipul de criminal înnăsnut la 60. A fost puternic combătut de criminologul Ch. degetelor etc. caracterele omului primitiv şi ale animalelor inferioare pot apărea la anumiţi indivizi sub forma unor stigmate anatomice ( malformatii) ale scheletului şi cutiei craniene . Partizanul acestei teorii este Cesare Lombrosso. . picioarelor .” a) teoria atavismului evoluţionist atavismul . Potrivit acestei ipoteze . tipul rece . Prin studiile efectuate în SUA s-a încercat să se demonstreze prin studiul arborelui genealogic că în familiile de antecesori cu condamnaţi există un număr mai mare de infractori.aparitia la descendenţti a unor caracteristici proprii ascendenţilor îndepartati şi care nu s-au manifestat în generaţia intermediară( lat. c)teoriile biotipurilor criminale Potrivit acestor teorii se sustine că există legături între tipurile biologice.cu inclinaţii fără o cauza observată . din care ei nu au progresat vreme de generaţii. nesociabil este asociat cu infracţiuni contra proprietăţii . . b)teoriile ereditatii Adeptii acestor teorii şi-au îndreptat studiile asupra gemenilor. mîinilor .70 % din totalul criminalilor .teoria constituţiei delicvente La baza acestor teorii se afla explicatiile evolutionismului lui Darwin care opina că “ indivizii cu inclinaţii negative care îşi fac ocazional apariţia în arborele genealogic al unei familii .tipul atletic este asociat cu infracţiunile contra persoanei. Efectuand examene antopometrice .teoria atavismului evolutionist . muscultura subdezvoltată). ce a făcut în paralel studii pe un esantion de 3000 de delicvenţi de la Oxford şi Cambridge. rezervat .teoriile biotipurilor criminale .anterioară. atavus = strămoş). umeri îngusti.acestea pot fi rămăşite ale unei stări primitive.CAPITOLUL 2 Principalele curente în criminologie 2.teoriile ereditătii . asimetrie bilaterală. Goring . conformaţia fizică a individului şi normalitatea mentală a caracterului. arborelui genealogic şi a cercetării de antropologie comparată.1 Orientarea biologică Potrivit acestei orientări sunt cunoscute mai multe teorii privind originea biologica a criminalităţii astfel: .tipul astenic( longilin. . dezvoltarea masivă a maxilarelor . ochilor .

1882) – biolog englez – întemeietorul teoriei evoluţiei speciilor la plante şi animale prin selecţie naturală.1543) – astronom polonez conceptia heliocentrica “ Soarele sea afla in centrul universului preluată de Galileo Galilei ( 1561 – 1642 – astronom Italian ) – “Eppur si muove. tipul displastic ( disfuncţionalităţi glandulare ).teoria personalităţi criminale a) Teoria psihanalitică S.2 Orientarea psihologică Potrivit acestei orientări geneza criminalităţii se afla în factori psihologici ce ţin de individ. Nicolaus Copernicus ( Kopernik Nikolay 1473. d ) teoria constituiţiilor delicvente ( Benigno di Tulio) Prin constituţie Benigno di Tulio înţelegea acele elemente ereditare şi congenitale dobândite care favorizează comiterea de infracţiuni urmare a unor tentaţii ( excitaţii ) exterioare. Orientarea psihologică pleacă de la idea că între comportamentul normal si cel delicvent diferenţa nu survine de la natura ci din sfera psihicului ca urmare a unui conflict între individul marcat de anumite particularităţi şi anturajul său.” Charles Darwin ( 1809.a susţinut originea animală a omului. Freud (1856. . sociabil )este asociat cu fraudele . creatorul psihanalizei care după cum o numea el însusi este a treia mare înfrangere a orgoliului uman. Darwin ca omul este un animal printre altele şi psihanaliza demonstrează că “eul nu este stăpân la el acasă”. .- tipul picnic ( scund cu tendinţe de ingrăşare . prietenos .1939)medic neurolog şi psihiatru vienez. “ Copernic a aratat ca pământul nu este centrul universului .infracţiuni sexuale. 2.teoria psihoanalitică a lui SIGMUND FREUD . Teoriile semnificative ale orientării psihologice sunt: .

sexuale . Preconştient Eu (ego)bariera între sine şi lumea exterioară.instinctele distructive .polul energetic. .reflectă implicaţia socio. Sinele – tot ceea ce este ereditiv .reprezintă constiinţa de sine. .culturală asupra psihicului.ceea ce este constituţional .se formează în minoritate.inclinaţiile primare .cunoştinţele şi imaginea de sine. lipsit de memorie. în prezenta părinţilor. Instantele psihice.Supraeu . .instinctul vietii şi al mortii .Efervescenţa psihicului Constientul Sinelui .asigură echilibrul între instincte şi tendinţele profunde ale individului. .Instinctual vietii si al dragostei THANATOS .organe de percepţie. nucleul personalităţii. impulsional.edonic şi vital .la romani Cupidon .elevaţia civilizaţia.stimuli şi impulsuri . dinamic .maturitatea. .personalitatea.principiul plăcerii ( “ dacă te simţi bine fă-o “) .tendinţa permanentă de reflectare în Eu şi Supraeu de revărsare EROS Zeul iubirii –la greci fiul Afroditei .

In acest caz instinctele sunt prelucrate de către Eu pentru a trece de cenzura Supraeului. morală a omului generatoare de constrangeri fireşti.investiţia de energie fiind orientate spre creatia artistică.Refularea constă în reprimarea instinctelor începute la nivelul Sinelui şi este însoţita de formarea unor complexe şi simptome morbide.agresivitate patologică ( epilepsie beţie . la dramatice tulburări de echilibru sau la acte de comportament de neinteles. mobilurile . indiferenţa morală mai mult manifestarea de răutate . Potrivit criminologului francez Jean Pinatel trasaturile care stau la baza personalităţii criminale sunt : .fire slaba . Se caracterizează prin : autoagresivitate . . in condiţii de timp şi mediu favorabile sau prin suprimarea totală a acestora. absurde sau ciudate. teama faţă de oprobiul public sau de teama ameninţării cu pedeapsa.tendinţa egocentristului este de a împinge opoziţia la crimă .Indiferenţa afectivă implică absenţa unor emoţii. prietenie. perversitate. . ştiinţifică. fizice la crimninali sunt uneori mai puternice . profesională. Potrivit acesteia şi unul şi altul sunt impinşi la acţiuni şi activităţi de anumite nevoi – mobilul.Agresivitatea – instinct ce duce la satisfacerea unei nevoi.Freud afirma pentru prima dată că în viaţa psihică nu există nimic arbitrar .agresivitate fizică. maladii mintale) . idei . destinul instinctelor este triplu : . si altele mai slabe de exemplu: vointa. Deci . Aceste elemente psihice . de cenzura a Eului si Supraeului. . emoţii. cuvinte . socială.spontană. Presiunile inconstientului asupra conştiintei duc la manifestari morbide .. b) Teoria personalităţii criminale Adepţii teoriei personalităţii criminale consideră că între criminal şi non criminal nu sunt deosebiri de natură ci de grad.Sublimarea constă în canalizarea într-o activitate derivată .Eul controleaza cerinţtele instinctuale de la nivelul Sinelui ia decizii privind permisiunea de satisfacere a acestora . . stapanirea de sine si altele. de a constata ca tot ce este bun ţine de propria persoană şi îţi aparţine. . . nimic intâmplător şi nedeterminat.Labilitatea. Intre cele trei ipostaze ale psihicului apar stări tensionate conflictuale Eul fiind supus atacului celor “doua puteri”( Sinele si Supraeul) ostile şi incompatibile . prin amanarea satisfacerii . totul până la cele mai insignifiante gesturi . activitati sportive. ce nu se poate opune tentaţiei. si unul si altul sunt ajutati de anumite capacitati . . .Satisfacerea mediată ce constă într-o descărcare pusională . sexualitatea .Egocentrismul – tendinţa de a raporta totul la propria persoana . instinctele de la nivelul Sinelui erup trec de bariera. de anumite acte de vointă . de exemplu: impulsurile . Principiului placerii promovat de inconstientul axat pe viata animală si se opune principiul realitătii promovat de constiinţa centrată pe viaţa socială .agresivitatea. Conflictul intrapsihic dintre inconstient şi constiinta impregnează întreaga viaţă a individului. presiunilor instinctive ale sinelui si cenzurii exercitate de Supraeu. sentimente de omenie .

1907) Criminalitatea este un fenomen social normal care se manifestă inevitabil în toate societătile .culturală careia îi aparţine. fundamentale.Orientarea sociologică Adeptii orientarii sociologice au preferat analiza cauzelor de ordin exogen adică o atenţie deosebită acordată determinarilor de ordin social. libertatea) unanim acceptate dar la care nu se poate ajunge în mod egal . 4) Teoria interactionistaă apare în SUA în 1960 potrivit acesteia punctual de plecare al unui comportament uman ca fiind infractional este “ recţia societăţii “mai exact a grupului dominant sub raport economic şi politic care aplică “stigmatul” de infractor. 3) Teoria clinică pledază pentru resocializarea condamnatilor pentru a nu deveni recidivişti.2. dezvoltandu-se un sentiment de nedreptate şi frustrare ce duce la criminalitate.3. fiind determinate de structura socio.( proprietatea. Orientarea sociologică are mai multe teorii: 1) Teoria lui Durkheim ( Emile Durkheim 1859. 2) Teoria anomiei ( R . Merton) In societatea americana exista un set de valori dominante. .

dezechilibrul psihologic cu efecte în starea de stres a muncitorilor b) Somajul .1. . . posibilităţi de instruire . a) Industrializarea . .navetismul prelungit.necunoasterea legislaţiei . .scad salariile. . . .scade controlul social .apare specula.CAPITOLUL 3 CAUZALITATEA ÎN CRIMINOLOGIE 3. frustrarea. . . 1) Factori economici ce pot fi considerati cu continut criminogen.acceptarea sclaviei şi a muncii forţate. . c) Nivelul de trai .factori demografici.export de delicvenţa si criminalitate autohtona .tel neatins. .factori culturali. .mobilitatea populatiei spre zonele industriale din mediul rural.sărăcia şi dorinţa de înavutire împing spre delicvenţă d) Crizele economice . . 2) Factorii demografici a) moblitatea socială şi urbanizarea. b) emigrarea spre ţări cu potential economic. specializare şi creşterea nivelului de trai .MACROCRIMINOLOGIA ( Cauzele fenomenului social al criminalităţii) Factorii criminogeni ce determină criminalitatea ca fenomen social se clasifică în : . .scaderea nivelului de trai .instabilitate emotionala.proprietatea este în pericol atât a statului cât şi cea particulară.scade autoritatea tatălui ca şi “cap al familiei”.factori politici. . . individul devenind un necunoscut. creşte rata somajului. .ofera locuri de muncă . .import de criminalitate straină.structurile urbane nou formate sunt necuprinzatoare la început sub aspectul emotional.factori economici.

. .consum de alcool. .lipsa de interes pentru sport . TV. .ermetizarea etniilor.lipsa comunicării cu autoritatile datorată necunoaşterii limbii. . cultura . d) traficul cu fiinte umane .conduita agresivă în raport cu cadrele didactice.consum şi trafic de droguri. e) alcoolismul . d) impactul mijloacelor de informare în masă ( radio .insubordonare . . procentajul divorturilor este în crestere.dezechilibru social pe zonele unde se instalează. s-a dezvoltat concubinajul. . .fuga de acasă.copiii inadaptaţi social constituie o problema .spălarea banilor.lipsa factorilor educationali în mediul etniilor. . .violenţă maximă. vârsta casatoriei a crescut înspre 40 de ani. “familia destramată”. . .presă scrisa).” familia în bucati”. africane spre spaţii favorizante economic. .c) imigrarea din ţări foarte sărace. b) eşecuri privind integrarea scolară . . .dezvoltarea reţelelor de trafic…. apar sintagme noi precum: “dispariţia familiei”.absenteismul. “familia asistată” . .repetenţia. arte. c) impactul activitatilor din timpul liber .sclavie. . asiatice . 3)Factori socio-culturali a) familia familia contemporană şi-a micsort dimensiunile şi rolul. preocuparea pentru părinti ori rudele în neputiinta a scăzut.prostituţie .cerşetorie.lipsa de interes. .consumul de alcool şi tutun.

sub 14 ani – copilaria ( nu răspunde penal). anarhia economică şi socială. a) vârsta .majori . .minori. . 7) Clasificarea criminalilor a) După gradul de constientizare : .slab . . b) personalitatea .2. violenţa. c) După repetabilitatea actelor criminale : . . extrovertit. neconcordanţă în planul ideilor .colericul – puternic.se manifestă prin anxietate .sangvinul – puternic.Se manifestă prin delir logoreic . d) Dupa caracterul avut : .psiho. vorbirii şi comportamentului. . fobie.inhibitii şi tendinţe de dependenţa. în funcţie de factorii bio.35-65 vârsta adultă. indiferenţă faţă de tot . MICROCRIMINOLOGIA ( cauzele crimei ca act individual) Infractorul este un individ obişnuit care în anumite împrejurari .peste 65 de ani vărsta a treia. stabil. depresie.flegmaticul – puternic. .4)Factori politici a) războiul .Nevrozele – intense suferinţe subiective . .22-35 tinereţea.recidivişti. . . echilibrat. instabil. halucinaţie . stare maniacală. b) revolutia reprezintă acea stare de criză politică de mare amploare care se finalizează pe cale conflictuală urmărindu-se înlăturarea de la putere a unui grup/ conducător . . d) afectiunile psihice ale infractorului: . stabil.14-22 adolescenţa.extrovertit.anormali. c) caracterul este pecetea individului sub aspectul trăsăturilor sale psihice.primari. recalcitrant. cucerirea puterii politice şi schimbarea orânduirii sociale. introvertit.instabil.portrete temperamentale : . .mobil. . 3. echilibrat.normali. nervos.tulburări de afectivitate comportament sau caracter se manifestă prin inadaptabilitate socială şi etica.instaureză haosul. b) După vârstă: . obsesie . inert .sociali în care s-a format poate comite o crima.melancolicul.Psihopatiile. . introvertit.Psihozele – sunt grave tulburări ale afectivitatii comportamentale.

.agresiv ( violent).3 Reacţia socială împotriva criminalităţii şi prevenirea criminalităţii ( lupta împotriva criminalităţii ) Modele de reacţie: .Dual ( doctrina apararii sociale ) .caracteriali. .debili mintali.perverşi. e) Dupa performanţele criminale : .Represiv . .conferă dreptului posibilitatea apărării atât prin mijloace preventive cât şi represive.Curativ – resocializarea infractorului prin diverse tehnici şi procedee. .Preventiv . ..achizitiv 3.profesionişti .ocazionali f) Dupa comportament: ..

Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluţie atât datorită contactului lor permanent cu cei care încalcă legea cât şi datorită relativei lor izolări de cei care respectă legea. crima organizată este modul în care grupurile de emigranţi. 8-12 nov. Nistoreanu. să surclaseze structurile de drept.S. grupuri sărăcite. Ianni şi Daniel Ball3 afirmă că la baza crimei organizate se află un proces social. grupurile ruseşti (“sovietele”). aproape la vedere. înţelegând sistemul în ansamblul său. iar acest fapt implică ceva mai mult decât simpla imitare. 306. succesul-bunăstarea traficanţilor de droguri şi a altora implicaţi în activităţi criminale constituiau modele demne de urmat pentru tineri6. crima organizată vietnameză. după schimbările survenite în fostele state totalitare. Internaţională de Drept Penal vol. yakuza. 304. curde. triadele. grupurile columbiene. Sociologii au arătat că anumite zone. Edwin Sutherland5 argumentează comportamentul criminal ca fiind deprins. pe spaţii foarte vaste în Europa. pag. 2 Gh. Este una din explicaţiile ce se dau existenţei Mafiei italiene. pag. învăţat. Bucureşti. Păun – Criminologia. Nistoreanu şi C. Nistoreanu. C. Kelly – Natura crimei organizate şi operaţiunile ei specifice Probleme majore ale controlului crimei organizate 5. 5 Numită şi Teoria transmisiunii culturale această teorie explică cel mai bine vulnerabilitatea latentă a indivizilor la senzaţiile crimei organizate. 69 pag. cit. 1977. Această teorie dezvoltată de A. fenomene în mijlocul cărora trăiesc atât de mulţi imigranţi. Păun. J. 1995. Scurt istoric asupra evoluţiei crimei organizate la nivel mondial Crima organizată poate fi percepută ca un proces social “pătruns în viaţa noastră socială şi politică”. Proasta funcţionare a sistemului. cum sunt Mafia “neagră”. 1966.1. Alder. Ed. Noua mafie siciliană. corporaţiile cubaneze. 111 6 F.a. ce izvorăşte din tendinţa diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate socială1 şi chiar de acaparare a puterii2. op. Sursa crimei organizate îşi găseşte astfel locul în destrămarea şi proasta funcţionare a sistemului.8. s.10 (Herbert Edelbertz. medii “hrănesc” (încurajează) delicvenţa şi au devenit terenuri propice pentru bande şi structuri ale crimei organizate. V. p. iar pe continent grupările ţigăneşti4. A se vedea în acest sens şi Gh. după 1990. Într-o teorie similară. arabe. să spulbere circuitele bancare. îndeosebi în Europa de Răsărit. – Criminologia.J. a făcut ca. Gh. Ed. grupurile israelite. Ed. într-un timp scurt. a oportunităţilor refulate.Capitolul 4 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA CRIMEI ORGANIZATE 4. 109. C. în Rev. Alexandria. 1 . De exemplu în America. Aill. 4 În opinia autorului grupurile ţigăneşti s-au dezvoltat. Egipt. p. organizaţiile tong. Acolo unde nu există alternativă. a II-a 1995. explică Ball. Europa Nova. Robert J. Ed. sau altor modele de crimă organizată. Nova . grupurile africane. 1987). se ridică deasupra condiţiei de ghetou şi acţionează pentru evitarea opresiunii şi a discriminărilor. Păun – Criminologie 1996. Mac Grew N. crima organizată să se dezvolte cu mare repeziciune. Departamentul Justiţiei. 3 Dorean Marguerite Koening – Confruntarea dintre sistemul justiţiei penale şi crima organizată în Statele Unite – Raport la Colocviul preparator al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal – AIDP.

Revista Interpol nr. autorităţile chineze au decis să treacă la acţiune. De asemenea. ca în 1838 să atingă 2500 de tone. În acest sens. 7 . Acest lucru duce la creşterea importului (6000 tone în 1880) dar şi la cultivarea macului astfel încât China devine primul producător de opiu din lume cu 100. În faţa acestui dezastru. Când toate eforturile diplomatice au eşuat. jocurile de noroc etc. yakuza. este o creaţie a ultimelor secole ale acestui mileniu şi a apărut în diverse puncte pe glob (S. reîntorc drogul spre consum celor ce l-au impus lor prin forţa armelor. “licit”.000 tone în perioada 1905-1908. o treime din populaţia masculină a acestei ţări era consumatoare de opiu. În opinia majorităţii cercetătorilor. Acest lucru a făcut ca opiul să se răspândească nu numai în regiune. iar prin pacea de la Tianjin. interzisese. Japonia. De exemplu. Ca urmare. traficul de orice fel (stupefiante. Această perioadă a făcut să se perfecţioneze şi să se extindă triadele chinezeşti. sunt exemplificate existenţa traficului ilegal cu sclavi sau a uneia din cele mai vechi infracţiuni ce a dăinuit de la începuturile navigaţiei şi până în timpurile moderne: pirateria. existau în anul 1908 peste 118.000 persoane originare din China.U. precum şi stimularea comerţului cu opiu (ce a ajuns în 1855 la aproape 5000 tone anual). Occidentul interzice comerţul ilicit cu droguri prin Convenţia de la Shanghai Richard Bell – Interzicerea stupefiantelor. Ele au somat pe toţi negustorii străini să-şi aducă stocurile de opiu în vederea distrugerii. arme. Astfel. sub diverse nume: mafia. însărcinat de Tribunalul Imperial să obţină diminuarea ameninţării opiului. filipinezi. mai apoi. Potrivit opiniei autorului. din care. Trezit la realitate. politica economică desfăşurată timp de peste trei secole de Compania engleză a Indiilor occidentale a făcut din China o adevărată naţiune de opiomani şi a dus la declanşarea celor două războaie ale opiului7. să domine şi să conducă societatea. crima organizată s-a manifestat totuşi cu mult înaintea acestei perioade. indieni. Aceste organizaţii criminale au abordat criminalitatea aducătoare de înalt profit. englezii obţineau insula Hong Kong. Cantităţile de opiu împinse pe piaţa Chinei au fost de peste 13 tone în 1729. Italia) în condiţii şi având cauze specifice. organizaţii criminale care prin imigranţi. să intimideze ori să copleşească sistemul represiv. înaltul comisar Lin. implicând în cele mai multe situaţii prostituţia. China a fost obligată să legalizeze comerţul cu opiu contra unei taxe vamale. considerăm că o serie de fapte şi grupări specifice crimei organizate au fost nu numai tolerate de state ce au câştigat profituri uriaşe în decursul istoriei. fumatul opiului. pag. C. crima organizată. produse de contrabandă). 432/oct 1991. Berchesan – Drogurile şi traficanţii de droguri. Englezii au protestat. la 4 aprilie 1840 regina Victoria a declarat război Împăratului Chinei.să acapareze clasa politică. Prin pacea de la Nankin (29 august 1842). chiar dacă nu s-au folosit denumiri specifice.A. ca fenomen. 103.. carne vie. la sfârşitul secolului al XVIII-lea. triade etc. chiar dacă împăratul Yougzhen. Astfel. încă din 1729.A. China a câştigat 20 milioane opiomani şi a pierdut sute de tone de aur şi argint. atunci când cele peste 1400 tone de opiu ce le aparţineau au fost aruncate la Canton în apele fluviului. sau în fosta colonie americană Filipine. Pletea şi V. de ordin istoric şi social. ilegal. În S. acestea să fie scăpate de sub control. dar structurile sociale s-au şi implicat în comiterea şi organizarea lor. dar şi în statele occidentale prin numărul important de imigranţi chinezi. din care jumătate erau opiomani. s-a purtat şi cel de-al doilea război al opiului (1856-1858) câştigat de francezi şi englezi. exclama într-o scrisoare adresată reginei Victoria: “Ce s-a întâmplat cu conştiinţa pe care cel de sus a implantat-o în inima oamenilor?”. pentru ca. război pierdut de China. în epocă. China.U.

de înăbuşire a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti se prăbuşeşte şi alta. Deşi acest moment a intervenit prea târziu. Rusia şi Cambogia. Crima organizată a îmbrăcat un aspect mondializat aducând atingere siguranţei publice. natural ca această schimbare să se repercuteze şi asupra fenomenului infracţional. Această tipologie a infracţionalităţii şi-a îndreptat atenţia spre anumite domenii.2.U. producţie. au participat Germania. favorizate de climatul de globalizare.A. dispariţia limitelor dintre naţional. deci. substanţe toxice şi radioactive să cunoască o dezvoltare fără precedent. opusă. valorificare. pirateria camioanelor şi a vaselor maritime. acestea trecând de la domenii tradiţionale. comerţ cu animale rare etc. transport. formele de manifestare ale crimei organizate s-au diversificat. pervertirea responsabililor guvernamentali. având în vedere că acesta constituie suma unui ansamblu de factori favorizatori. politice şi sociale. globalizarea s-a extins şi în sfera criminalităţii. protecţie). regional şi internaţional. al pieţelor financiare. 8 .2. furtul şi contrabanda de maşini scumpe. De la zi la zi. cum ar fi: traficul de stupefiante. A apărut astfel crima organizată la nivel transnaţional şi transcontinental. Societatea contemporană şi crima organizată 4. camăta şi prostituţia. 4.. al drepturilor omului etc. pedofilia. cum sunt jocurile de noroc. etnice şi chiar interstatale. prostituţia. La Comisia opiului de la Shanghai. Africa şi America Latină. un mare număr de depozite militare a căzut sub controlul unor bande criminale fapt ce face ca traficul cu armament. la traficul internaţional de automobile furate. umbrind suveranitatea statelor şi tulburând buna desfăşurare a activităţii instituţiilor economice. al doilea.1. îşi face loc pe vaste spaţii geografice. spălarea banilor. terorismul. traficul de materiale nucleare. astfel. economice şi sociale. furtul şi contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural. În ultimii ani. S. traficul ilicit de arme. ce şi-a dat seama de dimensiunile mondiale ale pericolului şi care. ca urmare a conflictelor naţionale. la un fenomen al globalizării comerţului. a gândirii şi a modului de viaţă. în iulie 1906. În cadrul acestei tendinţe. Iran. fraudă cu cărţi de credit.A. i-a scris o scrisoare preşedintelui S.. întrepătrunderea problemelor politice. răpirea oamenilor de afaceri şi vedetelor în scopul şantajului şi extorcării de fonduri. Această tendinţă a provocat două rezultate simultane: primul.U. Era. reuniune care a avut loc şi pe care reverendul a prezidat-o. Aceasta a putut avea loc ca urmare a demersurilor făcute de reverendul Charles H. ce s-a ţinut în 1909 la Hotel Palace.din 19098. îndeosebi în Europa de Est dar şi în Asia. Portugalia. furtul obiectelor de artă şi arheologie. Asistăm. corupţia din companiile multinaţionale. un episcop din Filipine. lumea devenind aproape un stat. Aspecte generale Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale. pentru a-l forţa să organizeze o reuniune internaţională. el a reprezentat un început în lupta împotriva crimei organizate. Franţa. ajungându-se la organizarea activităţii infracţionale după modelul companiilor legale (sectoare de preluare. până la punctul de a nu mai fi posibil să fie separate. al protecţiei mediului înconjurător. fiind aproape scăpat de sub control. Brend. Marea Britanie. O doctrină retrogradă. Theodore Roosevelt. poluarea mediului şi furtul de bani prin intermediul computerelor.

1998-235 t (17%) . Polonia.3% tineri de peste 15 ani. iar progresele înregistrate în tehnicile de transplant a organelor prelevate sunt de natură a spori această activitate atât de sumbră9. 1991-427 t (8%) . 1996.2. arma cea mai teribilă şi perfidă.producţie 376 tone (recuperat 9%) . Bulgaria. Naţional. 15 Studiile UN-ODCCP asupra drogurilor şi criminalităţii – Statistică. 1993-461 t (14%) . cunoaşte mijloace din ce în ce mai sofisticate.2. Moldova. Ca urmare. realizată prin spălarea banilor.1% din populaţia mondială din care 4. cuprinzând instituţii vitale ale statului. Cehia. 1994-562 t (10%) . 4.1. Prejudiciul este enorm iar autorii au foarte mari şanse de a nu fi descoperiţi. Turcia.1995-445 t (15%) . Faţa văzută a profiturilor ilicite. operaţiuni realizate deseori cu complicitatea unor funcţionari corupţi. iar consumul se estimează ca fiind în creştere14 I. îndeosebi în ţările sub dezvoltate.2. 1997-482 t (15%) . 14155 droguri sintetice (13379 în ămerica de Nord) 5734 precursori (5702 America de Sud) 13 Din raportul mediu al descoperirilor. crima organizată – Ed.2. 1992-414 t (10%) . pag. Prin corupţie.2% 10 9 14 Consumul de heroină este în creştere în toate ţările Europei Centrale şi Orientale (Federaţia Rusă. 1996-436 t (13%) .a. punând în pericol siguranţa sa. România. Ungaria. depresive (sintetice) 30% . referitor la unul dintre cele mai dure şi frecvent uzitate droguri – heroina. iar sumele uriaşe obţinute sunt valorificate de cartelurile criminale pentru a ţine sub control importante instituţii financiar bancare ori instituţii economico-sociale. Sistemele electronice de comunicaţie neputând fi secretizate perfect. heroină 8. 12 Pe categorii 841 pentru prelucrarea opiului (Rep. exploatată de crima organizată. Aspecte privind drogurile ilicite Buletinul statistic10 2002 al Oficiului Naţiunilor Unite pentru controlul drogurilor şi prevenirea crimei privind tendinţele mondiale ale drogurilor ilicite. tendinţele mondiale ale drogurilor ilicite 2002. Grecia. crima organizată urcă spre vârfurile societăţii. persoane reprezentând 3.3% . sugrumând libertatea şi independenţa acestuia. ecstasy 26% .5%11 − în această perioadă au fost identificate ca fiind ca fiind descoperite 25335 laboratoare clandestine de confecţionare a drogurilor12 − preţul mediu de vânzare al gramului de drog a crescut enorm (ex.Organizaţiile criminale sunt implicate tot mai mult în practici ilicite de dumping şi înregistrarea unor pierderi fictive. Pitulescu – Al treilea război mondial. New York 11 Producţiile şi recuperările pe an au fost : 1990 . Crima organizată la cumpăna celor două milenii 4. creându-se de multe ori adevărate monopoluri prin înlăturarea concurenţei. la 677 dolari – heroina şi 720 dolari – cocaina) − traficul drogurilor este în creştere uriaşă13 − la nivelul anului 2000 s-a estimat ca fiind dependente de droguri 185 mil. Coreea 789).) . s-a dezvoltat o piaţă neagră cu astfel de produse care exploatează sărăcia. Ţările Nordice s. devin vulnerabile în faţa acţiunilor criminale comise prin intermediul computerelor. 2000-467 t (21%) . 1999-576 t (15%) . rezultăîn perioada 1990 – 2000 următoarele creşteri : amfetamină 28. 2552 cocaină. este micşorarea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. ne prezintă situaţii mondiale alarmante şi cutremurătoare: − în perioada 1990 – 2000 din cantitatea totală de heroină de 5083 tone obţinută din opiu brut nu s-a reuşit recuperarea acesteia decât într-un procent mediu de 15. Ucraina. O situaţie de noutate.

K. 4. Numărul infracţiunilor cu legături internaţionale este foarte ridicat (69. Mafia Rusească. 19 Hans Lilie – op. desfăşurat la Alexandria. 7. iar traficul cu maşini furate îşi are baza în Polonia şi Cehia. cifra poate fi însă mai mare.5%). Mafia.000 de persoane suspecte de a fi membrii unor astfel de bande. RIDP..900. P. Raport la Colocviul al XVIAIDP 1997. În 1995 suspecţii de infracţiuni organizate erau de 87 naţionalităţi: 14% din Turcia. între 1991-1995.I. p. iar numeroase aşezări turistice din această ţară au fost alese de diverse mafii internaţionale pentru operaţiile de spălare a banilor18. Ca urmar lupta împotrica crimei organizate nu va fi uşoară şi nu va scuti noul secol de pericole mari. cit. Italia în anul 1999 înregistrează 1002 cazuri 17 Ding Mu-Ying şi Shan Chang-zong – Pedepsirea şi prevenirea crimei organizate. în China. cutremurătoare a ceea ce înseamnă numai o parte a crimei organizate şi anume traficul de droguri.2. Traficul de arme şi produse nucleare este tot mai des comis de persoane venite din C. Cartelul Columbian CALI. sumă ce provine din traficul de droguri. vol.5% din fosta Iugoslavie. Cartelul Medellin)19. din Kurdistan. În 64. 69. Aspecte privind crima organizată La nivelul anului 1997 o serie de state prezentau la Colocviul pregătitor al AIDP.. traficul de ţigări este organizat de vietnamezi. conform statisticilor Securităţii Publice. Câştigurile sunt fabuloasse dar din nefericire se îndreaptă tot împotriva omenirii fiind sursele de bază pentru înarmări în zonele de conflict şi terorism. 140. În Germania. În anul 2000 în Federaţia Rusă s-au înregistrat 36494 cazuri iar în spaţiul ex-sovietic 41932 Germania în anul 2000 înregistrează 1835 cazuri. 2.000.2.− infestarea HIV ca urmare a injectării drogurilor este un pericol în creştere15 − decesele ca urmare a abuzului de droguri sunt în număr foarte mare16 Aceste câteva date ne fac o imagine sumbră.000 de membrii capturaţi. a capturat peste 2. Poliţia chineză a depistat mai mult de 700. Într-un număr total de 105 cazuri au fost descoperite legături posibile cu asociaţii renumite ale crimei organizate (Camorra. dovadă imensa cifră a laboratoarelor identificate.2. este comis în cea mai mare parte de ţigani români.000 de bande criminale. America de Sud). dimensiunile fenomenului în ţările lor. Drogurile sintetice sunt la concurenţă cu cele obţinute din culturi şi le depăşeşte ca producţie şi consum. indivizi de diferite naţionalităţi lucrau împreună. 16 15 . Traficul este îndreptat înspre zonele geografice bogate şi cu o civilizaţie avansată în acelaşi timp. 5.7% din Polonia.000 de bande descoperite şi 530. de prelucrarea acestora. unde şi consumul este cel mai mare dar şi pericolul de deces. Tragem concluzia că zone geografice însemnate ale globului se ocupă ca îndeletnicire de bază cu plantarea şi cultivarea drogurilor (Asia Centrală şi de Sud. Pe piaţa traficului de droguri. p. 264. legăturile internaţionale sunt cu Olanda şi Turcia. iar în Rhinewestphalia 90% din cazuri au legături internaţionale.000 de autori şi 600.3% din cazuri. Numărul membrilor capturaţi reprezintă 37% din numărul total al infractorilor17. potrivit cifrelor publicate de Guvernul Federal existau 782 de cazuri cu un număr total de 7. Numărul străinilor suspectaţi de infracţiuni ale crimei organizate este mult mai mare (63.2% din Vietnam.S. Astfel. iar în ceea ce priveşte furtul în bande organizate. S-au rezolvat peste1.7% din Italia.K.000 de milioane pesetas anual. 5. Spania a atins o cifră de aproximativ 350.9%) decât cei suspectaţi de infracţiuni comune (30%). constituindu-se astfel ca ţara europeană cu cele mai multe confiscări de stupefiante şi de precursori.000 de cazuri cu o medie anuală de 140. 18 Jasi Ramon Serrano-Piedecasas – Răspuns penal la crima organizată în Spania – Raport la Colocviul AIDP 1977.922 de suspecţi în 1995.

21 20 .E. distribuire de narcotice. zona geografică în care acţionează. 69 pag. pieţele acaparate etc.433 de infracţiuni) au fost comise de grupurile crimei organizate în care se află numeroşi cetăţeni străini. Procentul de consum nu este apreciat ca îngrijorător faţă de alte state : Danemarca 27 la 100000 locuitori Germania 14. asociaţii de asasini (plătite pentru omoruri la comandă). Autorităţile au reuşit să identifice cantităţi din ca în ce mai mari (44 kg din 1995 faţă de 23 în 1992). Grecia se află începând cu anii 1980 pe aşa zisă Axă balcanică prin care s-a transportat 85% din heroina ce a intrat în Occident (5907 kg. Franţa 10. Biroul de Interne estimează. 23 Barbarakunika Michalsca – Sistemele penale de justiţie în comiterea crimei organizate. fraudă bancară şi produse falsificate22. escrocherii. răpiri mafiote pentru obţinerea de bani. În Polonia. reiese că Poliţia a descoperit 340 grupări criminale cu 4. Ca urmare. baruri. după statisticile din februarie 1997. 464. în raportul său de securitate pe 1995.). RIDP vol. 155. ţigări. asociaţiile Boryokundan obţin anual un venit de peste 1. tâlhării cu infractori români.3. 69. În Polonia crima organizată datează de la începuturile anilor 1990 şi este o consecinţă a transformărilor economice şi sociale specifice ţărilor din vechiul sistem comunist23. apariţia sindicatelor gangsterilor şi ucigaşilor (folosirea cu rafinament a omorurilor pentru obţinerea de poliţe ori acte testamentare în alb). Triadele. Acestea diferă în structură. RIDP vol. preluate în diverse state şi zone sub diverse denumiri. Se apreciază însă că realitatea poate fi puţin diferită dacă luăm în consideraţie faptul că Austria nu pedepseşte participarea la o organizaţie criminală. 413. infracţiuni economice (spălare de bani) cu infractori din grupările mafiote ruseşti. (A se vedea Nestor Courakis. Frecvent. acestea cooperează şi folosesc tehnici şi metode specifice de informaţii şi autoprotecţie. sau o ţară de tranzit pentru contrabandă (stupefiante. prostituţie. Alexandria 1997. bandele “naşilor” (asigurarea de “protecţie”. pe tipologii criminale – spargeri cu infractori din fosta Iugoslavie. crima organizată începe să se diferenţieze de criminalitatea obişnuită prin formele sale specifice: terorismul (în jur de 461 acte teroriste).300 miliarde de yeni din jocuri de noroc. cit. p. – export fictiv. Datorită rezistenţei lor în timp. fraude împotriva intereselor Comunităţii Europene (încasări fictive de prime ce se acordă celor ce exportă produse în afara statelor U.2. că 30 până la 35% dintre infracţiuni (în 1995 au fost săvârşite în Austria 483. Acestea sunt cele de bază. Yacuza. cazinouri etc. maşini furate.În Austria. Aceştia au săvârşit infracţiuni mai ales în domeniul financiar sau economic. Pentru grupurile criminale străine Polonia este o ţară unde se reglează conturile.424 infractori. 22 Hitoshi Saeki – Sistemul de justiţie înfruntând crima organizată. Organizaţii criminale tradiţionale Nu există un singur model de organizaţie criminală transnaţională. emigrări ilegale). crima organizată nu se confundă numai cu un anume tip de organizaţie: Mafia. potrivit estimărilor făcute de Agenţia Naţională de poliţie. În Japonia. specializare. tradiţii. p. p.. În Grecia. Raport la Colocviul AIDP. Italia 5. însuşirea subvenţiilor primite nematerializate ori materializate defectuos etc. Privind consumul estimări recente indică faptul că mai mult de 100000 persoane (1% din populaţie) sunt dependenţi de droguri şi aduc un profit annual de 1. spălarea banilor. cit. ci numai infracţiunea comisă20.. s-au perfecţionat şi au reuşit să reziste ofensivei autorităţilor Cristoph Mayerhofer – op.). traficul şi consumul de droguri21. din care 453 străini. Colocviul AIDP 1997 Alexandria. 4. 371). op. substanţe radioactive.). sub presiune pentru sume fabuloase a proprietarilor de stabilimente.43 miliarde de dolari.

o lege a tăcerii şi pedepse aspre pentru trădători. of Michigan. În perioada actuală se regăsesc nu numai în zona originară ci aproape pe întreg globul. în ambele opinii. ca structură. a căilor şi metodelor folosite.3. cit. Salerno. Southern Illinois Univ. După succesiunea ocupaţiilor în sudul Italiei. Donald R. strigă Italia). Bell – Crime as an american– The Crime Confederation way of life – A Qeer Ladder of Social Mobility.2. C. Ed. Omaha. Italia anela” (Moarte Franţei. s-ar înţelege că aceasta ar trebui neapărat să fie de tip mafiot. Free Press. valorilor şi vieţii şi. 1962. cunoscute de foarte puţine persoane. de protecţie a bunurilor. Păun – Criminologia. îndreptată împotriva ocupanţilor francezi. Garden City 1969. R. Nistoreanu. intervine perioada Evului Mediu şi a deselor conflicte dintre ţărănimea mult sărăcită din sud pe de o parte şi boierime şi burghezie pe de alta27. în timpul unei revolte. iar termenul de Mafia ar corespunde prescurtării cuvintelor unei lozinci frecvent utilizate: “Morte alla Francia. Nistoreanu. D. apoi la jafuri pentru obţinerea de profituri. L. p. Păun – op. având şi un sens pozitiv în diferite momente istorice. În opinia unor cercetători25. existenţa unei forme de stăpânire a născut automat o formă de rezistenţă. la început. Ed. C. deoarece anumite caracteristici privind organizarea şi codul comportamental al componenţilor săi sunt greu de penetrat. Mafia ar reprezenta o organizaţie secretă constituită în anul 1282. J. Potrivit unei alte opinii26. un cod precis de comportament. Desigur. ca fenomen. cei mai mulţi confundă crima organizată. Ca urmare. Univ of Nebraska. după care se ajunge la practicarea diverselor fapte infracţionale aducătoare de câştig (contrabandă. Cressey – Thed of the Nation – The Structure and Operations of Organized Crime in America. Bucureşti. constituind. Ca urmare. concept ce se pare că ar fi fost adoptat în Sicilia în timpul stăpânirii arabe. nu este uşor şi nici până acum nu se cunoaşte totul despre Mafie. cu Mafia. New York. baza pentru alte grupuri. 515 şi Sergio Moccia – I sistemi penali alla prova del crimine organizata – Congresul Aidp – Neapoli 1977 RIDP 3/. Tompkins– Cosa Nostra and Allied Operation in Organized Crime. 1983 . sub diverse denumiri. au devenit instinctuale.1. Evident că pentru a realiza aşa ceva trebuie să se formeze un spirit foarte puternic de nesupunere. Europa Nova. în acelaşi timp. funcţionare şi spălare a profiturilor. care se dedau la acţiuni de rezistenţă. Revista Interpol nr. pentru a include manifestările unei organizaţii criminale în sfera crimei organizate. Ann-Arbor.împotriva lor. Metodele de rezistenţă de odinioară degenerează şi sunt folosite de unii briganzi (un fel de haiduci) ai ţărănimii. 1965. Ed. Barlow – Introduction to Criminology. a domeniilor accesibile acesteia şi cauzele ce o pot genera24. trafic de carne vie. o posibilitate de contracarare. nr. menţinând formele de acţiune. 69 p.. Hugh D. Mafia În vorbirea curentă. 27 Luigi Palmieri – Crima organizată în Italia. Gh. jocuri de noroc). Ce este însă Mafia? Mulţi cercetători precum şi organisme guvernamentale şi-au pus această întrebare pentru cunoaşterea mecanismelor de formare. termenul “Mafia” – ca modalitate a crimei organizate derivă din limba arabă şi înseamnă “loc de refugiu”. New York.Gus Tyler – Organized Crime of America. Falcone – La criminalité organizé: un probleme mondial. 4/1992. Revue International de criminologie et de Police Technique. 24 .4 26 Gh. autoprotecţie şi atitudinile comportamentale de odinioară. Siegel – Criminology. univ. 435/1992. New York. 1984. de luptă. G. 1996 . să fie adaptate unele forme organizatorice bine ascunse. Toate aceste trăsături s-au perfecţionat în timp. 238. vol. 25 Mohamed Zaid – Particularităţi ale crimei organizate – RIDP. 4. cunoscută în istorie sub numele de “viespile siciliene”.

Mafia. Mafia utilizează orice mijloc disponibil. Nistoreanu. care şi astăzi consideră primirea în organizaţie ca fiind o onoare. Păun în op. Cosa Nostra (şeful familiei.a.comandamentul locotenentului .U. 387). 21-23 nov. ori descendenţii acestora. prin dinamismul şi adaptabilitatea sa.. inclusiv judecători. şi faţă de normele de progres şi ordine de drept instaurate în perioada modernă a centralizării statului italian.sindicate. P. 229. Astfel în Cosa Nostra din America avem:. Vezi Luigi Palmieri op. op. Aceştia sunt principalii cămătari. prezidată de un şef de comisie) Camorra (mai expansivă după extinderea zonelor în 1980. Pag. Se Între 1870 şi 1930 au sosit în S. sunt formate din italieni şi sicilieni. de la o forţă locală şi naţională. Păun op. . pag. Mafia a continuat să parcurgă etapele rezistenţei interne împotriva sărăciei. utilizarea 33 forţei fără reţinere în atingerea scopului. cât şi unele filiale ale acestora (Sacra Corona unită din Apreia – Italia. Camorra Napolitană. .boss (capo). aprox. intimidarea. cit. Nistoreanu şi C.. al-XVIII-lea. cit. Siegel – Criminology op. În mod tradiţional.jocurile de noroc . ermetism. mai puţin pentru membrii structurilor mafiote. 242. Neapole. conspirativitate.Comisia Prezidenţială asupra înfăptuirii Legii şi Administraţiei justiţiei concluziona că în America există o alianţă naţională compusă din cel puţin 24 de familii numită COSA NOSTRA. denumirile sunt diferite în cele patru organizaţii. Păun – op. până în zilele noastre. în comunitatea italiană şi să reînvie formele de rezistenţă de odinioară. pag. Deasupra familiei se găseşte comisia sau cupola constituită din şefii de canton sau raion. ajunge să fie la un moment dat extrem de numeroasă28. gata oricând să elimine pe oricine s-ar opune succesului operaţiunilor pe care aceasta le desfăşoară.A. şi Cosa nostra31 în America.. 32 Deşi structura în principiu este aceeaşi. . 48-49 citat de Gh. Ea face ca aceste modalităţi infracţionale să fie exportate pe continentul american.U. cit. Cressey op. într-o redutabilă reţea transnaţională29. 1994. cit. pag. 29 Conferinţa Ministerială mondială asupra criminalităţii transnaţionale. . 31 Comitetul Kefauver de investigare a crimei organizate constituit în 1950 de Senatul American a concluzionat printre altele că : în S. având şi un monopol virtual asupra unor întreprinderi legale. L. specifice de această dată unei comunităţi de imigranţi în faţa unei societăţi mult mai dinamice. În evoluţia sa. 228. uniuni de muncă etc.consilierii boss-ului. de asemenea. Familiile au organizare proprie.soldaţi . Ea distruge pe oricine ar încerca să-i afle secretele.A. influenţa politică. cit. într-una industrială şi de afaceri. profit. membrii ai Cosa Nostra (a se vedea Gh. Ei dispun de mai mulţi congresmani la nivel federal şi de persoane oficiale din ramurile legislative executive şi judiciare ale guvernului. sunt consideraţi a fi. La nivel federal şi local un număr de oficiali guvernamentali. desemnată de mafia siciliană să folosească în exclusivitate zona litorală din regiunea respectivă pentru a face trafic de droguri s. În acest scop. Pe parcursul acestei lungi perioade. 4. oameni de onoare şi soldaţi în total 10. Prima apariţie a acestui cuvânt este semnalată în documentele oficiale redactate de jandarmeria din seminaria la sfârşitul sec. Nistoreanu. ce începe cu 1870. Donald R. fiind legate între ele prin înţelegeri şi tratate. Peste 2 milioane au sosit între 1900 şi 1910 provenind mai ales din sudul Italiei şi Sicilia – Iani şi Reuss-Iani. C. distribuitori de narcotice şi controlează jocurile de noroc.. . în Italia. (A se vedea Gh.7 milioane italieni.) Acestea au aceleaşi caracteristici (structură32. supranumit buffer (tampon) . . cit. când se vorbeşte de Mafie se au în vedere Cosa Nostra (mafia siciliană). s-a transformat dintr-o organizaţie de tip rural iniţial.adjunct (sottocapo). s-a divizat – familiile democrate care au format Nuova Famiglia cu autonomie proprie şi cele tradiţionaliste sub denumirea de Nuova Camorra Organizata între acestea fiind 28 . santajul şi chiar crima anulând orice încercări din partea organelor legii de a prejudicia operaţiunile sale.Emigraţia italiană din sudul sărăcit al Italiei.locotenenţi responsabili cu comanda grupului armat de acţiune ce impune ordinea interioară şi reglează conturile cu adversarii . explozive şi de cele mai multe ori agresive cu aceştia. prin formele de atac faţă de proprietarii de pământ şi burghezie. În această a doua etapă s-a schimbat sensul termenului de Mafia în unul cu rezonanţă criminală pentru autorităţi. N’drangheta30 calabreză. În Italia. existenţa codului comportamental specific). XXI).comătă . 30 Termenul provine de la cuvântul “andronghetas” – om valoros şi priceput. există un cartel naţional al crimei cunoscut sub numele de Mafia. cit. ale cărui tentacule se întind în mul t e or aşe mar i . Pag.om de legătură cu restul reţelei. Mafia este o organizaţie secretă împotriva legii şi ordinii. C.

Nistoreanu şi C. 1997. 107) . pag. evacuarea chiriaşilor şi într-o gamă largă de tranzacţii. iar Camorru seamănă cu napolitatrii – turbulentă.. R. pag. vechii luptători şi apărători ai ţării.1952. de multe ori.). De asemenea.. 4. Yakuza pretinde că membrii săi sunt războinici (samurai) moderni care păstrează valorile tradiţionale japoneze38. vol. 414 38 Într-o altă opinie. ramurile secundare fiind noii recruţi. încă influenţează modul în care oamenii şi chiar poliţia gândesc despre ei. op. tradiţii34 şi tipurile de infracţiuni comise (droguri. lăsând soluţionarea unor abateri la nivelul unor “instanţe” de mediere.I. Cercetătorii37 susţin că. o componentă obligatorie a sistemului economic global. Naţional. Aldo Mora – primministru al Italiei s. îndeosebi în America şi Spania. Pe de altă parte. să învestească în industria mobilieră şi în vile şi să desfăşoare atacuri sub forma unor execuţii rapide şi feroce. în istoria Japoniei. 233 34 Cosa Nostra funcţionează ca un holding multinaţional care beneficiază de o lungă experienţă şi de legături cu ramura sa americană. spanioli.2. 35 La sfârşitul anului 1980. organizaţiile yakuza au avut o imagine pozitivă la nivelul oamenilor simpli. 394. Mafia este o articulaţie a puterii. 4/1992. cit. Revista internaţională de poliţie tehnică şi criminologie nr. s-a extins în palermo şi apoi în America de Nord. Familiile învinse s-au refugiat în străinătate. în timp ce N`drangheta este concentrată mai mult asupra ei înşişi. mai ales ale samurailor. englezi şi olandezi dar şi de misionarii bisericii catolice. la lupte sângeroase între organizaţii ca şi între familiile acestora35.05. cultura japoneză a promovat armonia dintre oameni în detrimentul instaurării unui sistem penal şi civil de sancţiuni aspre. Există în acest sens o serie de romane sau piese de teatru ce creează încă o imagine pozitivă la nivelul societăţii japoneze. mai sălbatică şi exclusivistă. de unde au continuar să-şi conducă afacerile ilicite. Mafia este un sistem economic. Pag. prin aria geografică naţională sau transnaţională unde îşi desfăşoară activitatea.Alexandria. A se vedea Luigi Palmieri. Faptul că yakuza a fost acceptată de societatea japoneză de mult timp. îndeosebi portughezi. cit. Pitulescu – Al treilea război mondial şi crima organizată. Falcone.2. A se vedea Gh. 37 Hitoshi Saeki –Sistemul de justiţie înfruntând crima organiyată. frunzele fiind trădătorii ce cădeau ca frunzele. începând cu epoca feudală. yakuza a furnizat servicii de sprijin statului în colectarea datoriilor. dar şi o patologie a puterii.deosebesc. 69. oarecum asemănătoare. O parte din japonezi.P.D. expansivă şi individualistă – Luigi Palmieri. Mafia se dezvoltă datorită statului şi îşi adaptează comportamentul în funcţie de acesta”36. Celebrul judecător Giovanni Falcone. Yacuza Yacuza sau Boryokudan este o organizaţie criminală în sfera crimei organizate specifică Japoniei. s-au constituit în grupări de rezistenţă care urmăreau cu hotărâre ca prin lupta lor să păstreze tradiţiile şi obiceiurile Japoniei. asasinat la 23.a. enunţa: “Mafia este o lume logică. cit. interesele economice enorme legate în special de traficul de droguri au sfârşit prin a da naştere la conflicte între familiile mafiote transformate în execuţii sângeroase ce a primit din Sicilia. p. Păun – op. jocuri de noroc. 36 G. 33 Au căzut personalităţi marcante ale luptei antimafia din Italia – generalul Dalla Chiesa. sustrăgându-se implicit autorităţilor statului. Raport la Colocviul A.Crima organiyată o problemă mondială. (I. cămată etc. Mult mai logică. Delimitarea sferei şi zonei de acţiune se realizează pe bază de înţelegere. raţională. Giovani. o metamorfoză a puterii. ramura principală fiind contabilul şi administratorul. în sensul că au acordat sprijin celor ce au suferit opresiunile autorităţii. florile fiind tinerii de onoare şi viitorii recruţi. Ed. Aceasta înseamnă că linia dintre lumea interlopă şi lumea obişnuită a o permanentă luptă) şi N`drangheta (ierarhia familiei este reprezentată de arborele ştiinţei şi cuprindea – trunchiul ce era creierul şi avea putere de viaţă şi de moarte asupra celorlalţi. Ori Yakuza era recunoscută pentru acest lucru. mai raţională şi mai implacabilă decât statul. Nerespectarea acestora a dus. originea yakuza se plasează cu peste 300 ani în urmă.D. Falcone – procuror general adjunct al Italiei. op.3. Bucureşti.I. funcţională şi implacabilă.P. când Japonia a fost invadată de navigatorii europeni.

. Pitulescu – Al treilea război mondial şi crima organizată.jocuri şi pariuri clandestine 6. În al doilea rând. Yakuza cunoaşte trei ramuri majore: yamaguchigumi (se estimează că dispune de 26000 membri afiliaţi şi 944 bande mai mici). iar membrii celor trei familii yakuza reprezintă 66.600 membri şi aproximativ 32. 1994. fraţii în vârstă – aniki. Alexandria. 1996.P. mai activ decât triadele chinezeşti. jocuri şi pariuri clandestine. pag. bune sau rele. E. p. pe reverul hainei semne distinctive ce-i atestă calitatea de membru al bandei şi.3% s. vol.a. plătesc un tribut structurilor superioare ale organizaţiei41. de asemenea. în grup între membrii cu o proastă reputaţie să nu depăşească raportul general din Japonia.I. Alexandria. expulzarea.8% . Raport la Colocviul A.9% . unchii – oyi).P.000 de membri)39. şi Hawai42.) şi.U.. folosind ca bază teritoriul filipinez.P. Bucureşti. Hitoshi SAEKI –Sistemul de justiţie înfruntând crima organiyată. fraţii tineri – shatei. are un caracter administrativ. . Astfel.trafic de stimulenţi – 34.D. În ceea ce priveşte caracteristicile crimei organizate.I. ori tăierea degetului de la mână de către el însuşi. Pentru acţiuni ce lezează autoritatea şefului ori violarea regulilor familiei. vol. 1997.I. este dificil pentru poliţie în a-i acuza sau în a le demonstra escrocheriile. Bandele boryokudanilor au birouri în centrele oraşelor unde îşi afişează ostentativ emblema pe uşile de la intrare. pag. Potrivit acestei legi. racket etc. Informaţii mai recente demonstrează că yakuza desfăşoară activităţi specifice crimei organizate la nivel transnaţional.5% din toţi membrii yakuza40. Raport. 69. Când un membru este expulzat. există peste 46. el este comunicat tuturor organizaţiilor boryokundan pentru a nu mai putea fi primit de către alte organizaţii. iar Legea Anti-Boryokudan. Ed. 1997.P. Astfel legătura dintre infracţiunile comise de membrii simpli şi capii organizaţiei este dificil de probat. 414 41 Bilanţul veniturilor ilicite pe 1989 a fost de 7 700 miliarde dolari U. provenind din :. 42 A se vedea I.800 membri) şi sumiyoshi-kai (peste 7. să nu fie comiterea de infracţiuni. Specific yakuza este faptul că membrii familiilor desfăşoară activităţi infracţionale de cele mai multe ori obişnuite (trafic de orice fel. diferenţiindu-se însă de celelalte organizaţii tradiţionale prin transparenţă43. Naţional. E. Membrii îşi pun. astfel că infiltrarea în afacerile legitime de către crima organizată nu a fost o problemă pentru Japonia.D. Legislaţia japoneză nu incriminează asocierea ca infracţiune de sine stătătoare pentru a nu încălca principiul constituţional al liberei asocieri. acestea se regăsesc din plin la yakuza japoneză. inagawa-kai (cu peste 6.fost întunecată. droguri.S. Sistemul de organizare este piramidal şi are la bază familia pe principiul latin “pater familias” (şeful sau tatăl – oyabur. trafic cu armament uşor. adoptată în 1991.. După unele date mai recente. bazate pe statisticile Agenţiei Naţionale a Poliţiei Japoneze. Neîndeplinirea acestor criterii califică grupul ca fiind în Conferinţa ministerială mondială asupra crimei organizate – Napoli 21-23 nov. 110 şi Raportul la Conferinţa mondială asupra crimei organizate de la Napoli 1994 43 Hitashi Saeki – Sistemul de justiţie înfruntând crima organiyată. S. stabilit de guvern ca fiind 4. nefolosind de obicei violenţa. „raportul”.intervenţia în afacerile civile – 7. din profit. copii – kobun. celui vinovat se aplică pedepse corporale severe.D. juste sau nu. 40 39 . la solicitarea poliţiei. Raport la Colocviul A. în principal spălarea banilor.A.I. Pe de altă parte sunt stabilite trei condiţii pentru autorizare: În primul rând „scopul”. 415. prin aşezarea la „vedere” a organizaţiei se depăşeşte interdicţia constituţională privind dreptul la asociere.700 asociaţi în 1995.D.000 de membrii şi de 66. bandele sau grupurile boryokudanilor trebuiesc să obţină aprobarea înregistrării la o instanţă judecătorească.67% pentru organizaţia care are 3 sau 4 membrii. A se vedea Raportul Secretariatului General OIPC – Interpol publicat în Revista Interpol nr 443/1993. . În al treilea rând să nu aibă structură ierarhică. Membrii familiei (ikka) execută fără şovăire ordinele şefului.11% pentru organizaţii care au mai mult de 1.. 69.

După formarea Republicii China în 1912. formate iniţial din grupuri de rezistenţă împotriva dinastiei chineze Manchu. p.sfera crimei organizate şi este sancţionat cu amendă de 1 milion yeni şi închisoare de 1 an. respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de bază: cerul. ele au la bază în mare măsură aceleaşi metode şi tradiţii. astfel încât aceasta să cunoască mai uşor cine sunt aceştia şi ce trecut infracţional au. poliţia are nevoie să ştie identitatea membrilor grupului. . . când eşti mort nu te duce în iad”. 4. comisii care analizează grupul şi-l supun autorităţii judecătoreşti.trecerea în sfera crimei organizate şi sancţionarea penală a bandelor ce nu se declară. au fost emise 4.asigurarea opiniei publice că forţele judecătoreşti şi poliţia nu acţionează împotriva tradiţiilor onorabile japoneze.2.685 de ordine judecătoreşti de aprobare în condiţiile legii şi 893 de interzicere a funcţionării44. 417 I. iar în cazul Triadelor semnificativă este aplicarea unei vechi zicale chinezeşti ce spune “Când eşti viu nu te duce la autorităţi. originea. Raport. ritualurile şi chiar practicile trecute sau prezente ale triadelor sunt. potrivit Legii Anti-boryokudan. Cuvântul “triadă” este un termen englezesc. Triadele chinezeşti Triadele chinezeşti sunt considerate cele mai vechi societăţi criminale asiatice. Cu toate că structura Triadelor de astăzi diferă de cea din trecut.3. 104. Pitulescu – op. Se estimează că există 160. pământul şi omul. pag. pag. 104 46 Conferinţa ministerială mondială asupra crimei organizate – Napoli 21-23 nov. evoluţia. cit. având iniţial scopul răsturnării acesteia45. dezvoltarea acestor organizaţii s-a accentuat în Taiwan şi Hong Kong – teritorii rămase sub tutela britanică. ce a condus China de la începutul secolului XVII. el reprezentând emblema sacră a organizaţiilor criminale autohtone.atragerea opiniei publice în activitatea de legiferare. prin înfiinţarea Comisiilor de securitate publică. cunoscută sub denumirea de “Atârnarea lanternei albastre” impune şi acum recruţilor să repete cele 36 de jurăminte prin care îşi exprimă loialitatea şi frăţia cu ceilalţi membrii şi obligaţia sacră de a păstra secretul absolut. . la care ne raliem. Pitulescu – op. . În perioada 1992-1996. folosit încă de la începutul dominaţiei engleze asupra unor porturi şi teritorii chineze. cit. ceremonia de iniţiere.. 47 A se vedea I. cit.respectarea Constituţiei.posibilitatea Poliţiei de a-i cunoaşte şi de „a interveni” în mecanismul obţinerii procentului legal cerut de lege pentru înregistrare. Sub aspectul pedepsirii cu o mare cruzime a celor vinovaţi de încălcarea regulilor 44 45 Hitashi Saeki – op. Aşa de exemplu. 1994. în mod surprinzător. În opinia unor cercetători47. foarte apropiate de cele ale Mafiei ca urmare a similitudinilor condiţiilor în care au apărut. Semnificativ este principiul “tăcerii” sancţionată de omerta în cazul mafiei.scoaterea la suprafaţă a organizaţiei. . ci împotriva crimei organizate ce a infestat yakuza. . Pe de altă parte. pentru a satisface cererea legală de aprobare.000 persoane în Hong Kong cuprinse în 50 de organizaţii diferite46.3.. Acest mecanism al legii a rezolvat multe probleme delicate cum sunt: .

La baza acestora. acordă credite pentru jocurile de noroc şi asigură bani pentru imigranţii ilegali48. important fiind câştigul. cu sucursale în marile oraşe americane şi care. iar a treia s-ar situa în jurul anilor 1970. emigraţie clandestină. pornografia şi traficul de copii sunt controlate în mod predominant de gruparea WO OM LOK. în special la Amsterdam. jocurile de noroc. Acestea sunt active şi în Europa. Yakuza şi Triadele sunt tipuri tradiţionale de organizare şi manifestare a criminalităţii ce s-au dovedit a fi longevive şi care au avut. după chinezi.organizaţiei există „suportul roşu” la Triade şi „locotenenţii” cu protecţia internă în cadrul Mafiei. Pag. un rol pozitiv. după victoria comunismului în China. care sunt organizaţii de afaceri. mai moderne. iar cel de-al doilea este compus din cei care au aderat din dorinţa de a fi temuţi. Majoritatea triadelor participă. într-o gamă foarte largă. s-a produs în trei etape . iniţiate de ramura DAI HOOD care dispune de o bancă ilegală ce împrumută bani cu dobânzi foarte mari. prin modul de construire au tradiţii şi ceremonii identice. turci. Londra şi îndeosebi în Spania unde contrabanda s-a intensificat în mod deosebit. săli sau locuri de întâlnire). State sărace sau în proces de transformare politică şi socială. a doua în jurul anilor 1949. se luptă să monopolizeze jocurile de noroc şi piaţa de casete video din Hong Kong şi China. kurzi. în procesul formării. pornografia şi spălarea banilor proveniţi din aceste activităţi ilegale. 1994 . au stat opresiunea externă asupra ţării.2. de a intra în lumea interlopă pentru a obţine câştiguri financiare. portoricani etc. Această activitate este controlată de ramura SUNYET ON TRIAD. iar în unele situaţii sunt buni executanţi de răpiri şi asasinate. tong-urile comunică tot mai mult cu triadele. primul şi cel mai mare cuprinzând persoane ce au intrat în organizaţie din dorinţa de a evita să fie hărţuiţi. Triadele din SUA se ocupă îndeosebi cu traficul de droguri. triadele sunt compuse din două grupuri principale de persoane. 49 A se vedea Raportul Conferinţei ministeriale mondiale privind combaterea crimei organizate . nigerieni (organizaţiile criminale nigeriene deţin locul doi. noi. În prezent. când autorităţile au declanşat o vânătoare aprigă împotriva corupţilor şi corupătorilor ( I. este reprezentată de aşa zisele tong-uri (în traducere. existând indicii că în ultima perioadă sunt implicate şi acestea în jocuri de noroc. opresiunea internă asupra unei pături sărace şi sărăcia generalizată demonstrând astfel că se poate forma crima organizată oricând şi oriunde aceste condiţii vor exista. de mai mult sau de mai puţin timp. în principiu. victimizaţi. şantaje.Napoli – nov. traficul de carne vie.4. Pitulescu op. cât şi pieţe ale criminalităţii externe. Triadele ori Emigraţia chineză în S. în SUA pe piaţa drogurilor). ţigani. în perioada goanei după aur. sunt victime atât ale criminalităţii autohtone ce se cristalizează. cit. 106. Grupările cele mai sofisticate. abordând aceleaşi infracţiuni sau altele moderne. de arme de foc. după izbucnirea marilor scandaluri de corupţie din Hong Kong. Traficul de heroină este asigurat de ramurile CHINA WHITE şi 14K.U. menţinând însă principiile de luptă. şantajul. ruşi. Inspirate din aceste trei tipuri. prostituţie. columbieni. în timp ce prostituţia.) . există numeroase probe de împrumuturi pirat şi de jafuri pe scară largă. Încercări actuale de clasificare a crimei organizate Mafia. Deşi. 4.A. dar au degenerat abandonând scopul. tracasaţi. În plus. 48 . Astfel au apărut organizaţii tip Mafia formate de către alte grupuri etnice – vietnamezi. O altă formă de organizare a emigranţilor chinezi în SUA49. transnaţionale existente deja. într-o serie de alte ţări crima organizată se manifestă. la activităţi criminale obişnuite îndeosebi la traficul cu droguri.prima în jurul anilor 1800. nu sunt organizaţii criminale. iniţial.

3. Dacă s-ar încerca o clasificare a tuturor organizaţiilor din sfera crimei organizate. România . Astfel.1. dar şi pentru controlul permanent în interiorul ţării. oameni obişnuiţi care încearcă să-şi ascundă capitalurile. grec. şi a mai multor state arabe incriminează aceste organizaţii. Pitulescu – op. 283. bandele de motociclişti etc. cea făcută de INTERPOL50 ar corespunde cel mai exact cu realitatea. b) Organizaţiile profesionale. cit. laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor.). Yakuza. procedurile restrictive de imigrare. Kastafaris – grupuri jamaicane s. situându-le în sfera crimei organizate. Vânzători stânjeniţi de milioane de dolari lichizi obţinuţi din afaceri ilicite. severitatea excesivă a autorităţilore. deturnările de avioane. sau în exterior.). e) Reciclarea banilor . oameni de afaceri care încearcă să se sustragă de la impozite. răpiri de persoane pentru răscumpărare. deţinători de fonduri obscure destinate corupţiei şi mituirii. un cod de conduită şi o anumită diversitate de activităţi licite şi ilicite (se includ şi carteluri columbiene ale drogului.fenomen internaţional cu o clientelă variată. expansiunea geografică a criminalităţii. slăbiciunea legilor (Triadele. răpirile de persoane. Există crimă organizată în România? România. 416 Cât priveşte includerea organizaţiilor teroriste în cadrul crimei organizate părerile nu sunt unanime. 51 50 . 4. Astfel codurile penale spaniol. militare. egiptean. Totodată. al cetăţenilor români. prin sistemele informative şi de supraveghere. cunoaşte două perioade în evoluţia fenomenului infracţional în sfera crimei organizate: a) Anterior instaurării regimului democratic exista un control aproape absolut în toate sferele economico-sociale. pag. religioase sau rasiale51. control exercitat îndeosebi pentru menţinerea sistemului dictatorial.3. ca rezultat al unui concurs de împrejurări. european şi internaţional 4. sub motivaţii politice. a) Familiile Mafiei. avându-se în vedere că aceste popoare depăşesc cu mult jumătate din populaţia globului. jafuri etc. în care găsim de regulă structuri ierarhice. imprimerii clandestine de monedă falsă.. principalele condiţii favorabile dezvoltării crimei organizate lipseau: aproape imposibilitatea circulaţiei transfrontaliere a cetăţenilor. pe când altele le consideră în afara acesteia. constituind un real pericol pentru ordinea planetară. cum ar fi imensa discrepanţă a nivelurilor de viaţă. acestea fiind împărţite în cinci grupe distincte. ca şi celelalte ţări aflate sub regim totalitar. în tranzit.). A se vedea Abdel Azim WAZIR – Raport la Congresul XVI AIDP – 1977 pag.a. se puteau identifica germenii creării unor structuri infracţionale de anvergură şi legislaţia deosebit de represivă putea stopa orice evoluţie în acest sens. ai căror membrii se specializează în una sau mai multe tipuri de activităţi criminale (traficul de maşini furate. c) Organizaţii criminale etnice. norme interne de disciplină. cu atât mai puţin a infractorilor şi deci dificultatea importului de tehnici şi tipologii criminale ori I. d) Organizaţiile teroriste internaţionale care practică asasinatele.placă turnantă a crimei organizate la nivel regional.Yakuza servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri şi tradiţii.

cafea şi alcool. începând cu 1990. În al doilea rând. dreptul la intimitate s. p.. cu frământări electorale exasperant de lungi. sublinia. 166 55 A se vedea cazul Zaher Iskandarani. 1994. această ipoteză este valabilă şi pentru România. Astfel. conchide că în România există crimă organizată. Acesta. pe lângă dobândirea tuturor drepturilor democratice de către cetăţenii români. cu instituţii în formare sau reconstrucţie din temelii. Pitulescu – op. dreptul prezumat de proprietate particulară. după 1990. este superioară tuturor celorlalte infracţiuni53. nu puteau pătrunde ori dezvolta (traficul şi consumul de droguri. cât şi cei străini. nu a putut face faţă ritmului extrem de rapid al evoluţiei crimei organizate. Dimpotrivă. cit. necesară accesului ori menţinerii în structurile puterii54. cum au fost dreptul la liberă circulaţie. De exemplu. făcea imposibilă spălarea banilor murdari. cât şi afacerişti arabi. o societate fragil democratică. ce acţionau în diverse localităţi din ţară. arme şi muniţii. Pitulescu –op. iar cotele de evoluţie a crimei organizate erau minime. care a devenit un fenomen mondial” – Cartea albă a crimei organizate şi a corupţiei 1998 editată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (C.). datorită controlului extrem de scrupulos în sistemul financiar-bancar cât şi limitarea la minimum a proprietăţii private. Autorul după ce face o prezentare detaliată a diverselor grupuri criminale.) al României. cit. precum şi în cele ştiinţifice şi de specialitate56. Pitulescu – op. unele forme clasice ale crimei organizate. Ori. fără infracţiuni şi infractori.)52. protectori.a.perfecţionarea sau extinderea celor existente. În al treilea rând. traficul de arme. lipsind acest mecanism. în România există în prezent crimă organizată. de autoturisme furate etc. pag. prin deturnări ori corupţie. Păun – op. îndeosebi pentru reglarea unor conturi. opinie formulată si acceptată atât în mediile politice şi juridice.S. 54 Idem. cit. cu legislaţie în contratimp cu fenomenul social şi infracţional. Apar şi se consolidează astfel caracteristicile crimei organizate: organizarea ierarhică a grupurilor.N. A se vedea în acest sens şi I. Astfel. în intervenţia sa “nici o ţară şi nici un continent nu mai sunt ocoliţi de crima organizată. dreptul de asociere. stupefiante. folosirea violenţei. Autorii după o analiză ştiinţifică a fenomenului criminalităţii în România concid că dezintegrarea socio-culturală în ţările Europei-Centrale şi de Est conduce la o escaladare masivă a criminalităţii. produse petroliere prejudiciind statul român prin evaziune fiscală.A. 56 I. ţinută la Neapole. Timişoara şi a altor oraşe.U.a. 171-176. lipsa pluralismului politic nu facilita existenţa unor structuri ale criminalităţii gulerelor albe în sfera puterii politice aducătoare de fonduri ilicite uriaşe. I. recrutând o serie de asociaţi din lumea interlopă a mun. cu înalt grad de violenţă şi cu moduri de operare deosebit de grave. profiturile mari nu puteau fi un scop al infracţiunilor. Cu ce preţ nu au putut evolua structurile crimei organizate? Cu preţul îngrădirii de către statul totalitar a unor drepturi fundamentale. 292. infracţiuni deosebit de grave atingeau cote alarmante. Nistoreanu şi C. 53 52 . nov. s-a ocupat cu traficul de maşini furate din Occident. conturarea unor posibilităţi facile de săvârşire a unor infracţiuni. să se sfărâme şi barierele existente ce împiedicau dezvoltarea crimei organizate. Totodată au survenit schimbările în comportamentul oamenilor. în fapt. a pus pe picioare o puternică organizaţie de tip mafiot. La conferinţa ministerială mondială asupra crimei organizate. 169.55 Ca urmare. practicarea corupţiei şi a intimidării s. contrabandă cu ţigări.. caracterul transfrontalier şi racordarea la grupările criminale transnaţionale. veniţi în România. pag. Acest lucru însă nu a făcut ca România să fie o zonă curată. 167.T. şi de îmbogăţire rapidă prin comiterea de infracţiuni. Aşa se face că pentru mulţi indivizi şi chiar categorii de persoane.. Gh. etc. cit. p. b) Instaurarea regimului democratic în 1989 a făcut ca.. cu peste 100 miliarde lei. cu structură internă şi diviziune clară a rolului participanţilor cât şi peste 11 000 de devotaţi (asociaţi. carne vie. Pitulescu – op. cit. autentica libertate câştigată a însemnat. 23. preşedintele O. Desigur. p. I. rata criminalităţii privind infracţiunile de corupţie în 1986. p. Grupul era constituit din peste 400 persoane ce executau fără şovăire ordinele. Prin coruperea unor funcţionari din conducerea Direcţiei Generale a Vămilor.

nu contrazice pe cealaltă se află I. violenţa este aproape exclusă întrucât există metode mai simple şi de catifea de înlăturare a unor persoane incomode. apreciind că este necesară o diferenţiere în primul rând după pericolul social şi obiectul juridic general şi în subzidiar după calificarea subiectului activ. prin particularităţile faptelor infracţionale comise şi a fenomenelor ce au avut loc în societatea românească.2. cit. Păun op. Pag. faţă de lege. oarecum favorizate de lipsa de cunoaştere dar şi de reacţie a autorităţilor. 311 ce include în această sferă.2. 4. Timide la început.4. Pitulescu în op. . ce ţine de calificarea subiecţilor. Grupurile acţionează de sine stătător. manifestări şi tipologii criminale autohtone Aceste structuri s-au putut forma ca urmare a existenţei unor condiţii economico-sociale interne. pericolul social este cu mult mai mare cu cât afectează societatea în ansamblul său şi se răsfrânge asupra nivelului de trai. camăta. Cert este că dominanta comportamentală a infractorilor români ce fac parte din categoria “gulerelor albe” este atitudinea de dispreţ şi de indiferenţă faţă de societatea civilă. plasând criminalitatea “gulerelor albe” într-un plan superior al crimei organizate.1. manifestări şi tipologii criminale de origine externă ce s-au implantat şi îşi desfăşoară activitatea în spaţiul naţional românesc. acţiunile lor constituind un “jaf” de mari proporţii. fără a fi fost necesar împrumutul ori racordarea la alte structuri criminale.grupuri.3.grupuri. ele au evoluat treptat. se poate aprecia că evoluţia crimei organizate s-a produs prin conturarea următoarelor direcţii: . preponderent cele de serviciu şi în legătură cu serviciul. Într-o altă opinie. nefiind necesară dezvoltarea unor reţele vaste. Aspecte specifice crimei organizate în România În perioada 1990-1999.3. toate infracţiunile în sfera economică şi socială. manifestări şi tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au dezvoltat fără influenţe exterioare. cit.1. p.1. contrabanda şi evaziunea fiscală. 57 .grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor vaste reţele criminale transnaţionale. oarecum neclară şi care de fapt. fără o colaborare deosebită pe plan intern sau internaţional. înfiltrarea sferelor decizionale nu este necesară deoarece infractorii înşişi se află în aceste sfere. faţă de proprietatea publică. Grupuri. 237 ce preiau opiniile criminologilor Ernest Ugo Savona şi Edwin Sutherland. 4. A se vedea Gh. Ne raliem primei opinii. Aceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma: criminalităţii „gulerelor albe”. .3. creând serioase probleme atât în planul ordinii de drept intern. Nistoreanu şi C. cât şi imaginii ţării în exterior. ori deţin conexiunile necesare.2. Criminalitatea „gulerelor albe” Dificultatea stabilirii barierei dintre infracţiunile comise în sistemul crimei organizate şi cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea “gulerelor albe” influenţează în mod considerabil reacţia socială împotriva acestor fenomene antisociale57. cu consecinţe nefaste asupra nivelului de trai al majorităţii populaţiei. mafia „ţigănească” şi „recuperatorii”. Potrivit acestei opinii criminalitatea “gulerelor albe” se deosebeşte de crima organizată prin faptul că structura ierarhică este întocmită cu un sistem interrelaţional flexibil şi eficient.

L. Este de notorietate împrumutul de 1 600 miliarde lei dat de S. 60 Activitatea economica subterana din Romania a reprezentata in 1998.A.L. curtea şi camera de conturi. respectiv 1. inspecţia sanitară s. Existând o înţelegere infracţională de la început.R. gardă financiară. Asemenea activităţi se produc în majoritatea sferelor economico-sociale.L.bancar59 prin acordarea de credite fără acoperire. nerecuperarea debitelor.domeniul învăţământului. premieri în scopul unor profituri uriaşe. justiţie.C. şi-a scos la vânzare activele care.A.-uri cu banii viraţi tot de S. .L. cu facilităţi nelegale.R. deşi acestea nu desfăşurau nici o activitate.A. privatizări ilegale etc. diminuarea artificială a valorii patrimoniului în vederea privatizării.L.In domeniul financiar . direcţionarea fluxului de produse spre societăţi private “recunoscătoare” de la firmele de stat ori achiziţii de produse ce nu sunt necesare. precum şi a factorilor politici sau de decizie.ITLES S. în care autorii îşi au roluri prestabilite. dobânzi preferenţiale. titluri de credit fără acoperire.A.mediul prin traficul reziduurilor. escavări etc. inclusiv a parlamentarilor.2. cu condiţia ca în 40 de zile să se transforme în S.A. ITLES S. amplasamente imobiliare şi edilitare cu nerespectarea legii. Iaşi. respectiv sustinerea economica a circa 5 58 .R. cheltuieli costisitoare în imobile şi mobile. îşi vinde şi sediul societăţii. protecţia consumatorului. credit nerambursat şi trecut prin H. mită în instituţiile publice. asigurărilor sociale. ITLES S.-uri le-a virat apoi sume importante de bani ca avnsuri de lucrări. societăţii comerciale ilegal constituite. cu prejudicii mari sub aspectul protecţiei sănătăţii populaţiei. Suceava şi Botoşani. fireşte au fost cumpărate de cele trei S. licitaţii contrafăcute. unitate cu capital de stat printr-o serie de manopere ilegale a vândut societatea unor S. ca datorie publică. precum şi majorările iraţionale ale preţului produselor de bază. ori slabe calitativ de la firme private.C. guvernanţi. cum ar fi: . Ulterior cu o balanţă financiară bună. acceptarea de garanţii supraevaluate. Celor trei S.a. ceea ce ar fi insemnat o crestere economica de 3. (administraţie centrală şi locală. După aproximativ un an S.comerţul desfăşurat prin vânzarea de produse contrafăcute infestate. sponsorizări costisitoare etc.-uri şi devine astfel chiriaş în propriul sediu. funcţionari publici cu putere de decizie61. fiind atrase în asemenea activităţi ilicite personalităţi politice. . 59 Prejudiciile cauzate în domeniul financiar-bancar au fost de peste 10 000 miliarde lei.R. ITLES S.R.C.Manifestarea acestei forme de criminalitate are loc în cele mai multe situaţii sub “protecţia” autorităţilor publice. sume trecute pe datorie publică. reeşalonări repetate. . ITLES S. Grupul de infractori format din conducerea S.3. BANCOREX S. cel mai bine dezvoltată în România. 4. poliţie.C. conducerea S.2%. drept avansuri pentru lucrări.G. bine documentate şi pregătite logistic.1. instituirile de impozite şi taxe pentru menţinerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea “găurilor negre” din sectorul industrial şi financiar.202 miliarde de lei. depreciate.A.. Contrabanda şi evaziunea fiscală Contrabanda şi evaziunea fiscală sunt tipologii ale crimei organizate. creditarea cu produse şi valori a firmelor particulare în condiţii nelegale. După adjudecare S.C.. cumpărat evident de unul din cele trei S. . bonificaţii. autorizări şi avizări contrare legii. expirate. Iaşi a dat în locaţie de gestiune cele trei şantiere din Iaşi.-uri unde erau acţionari şi aveau interes.1. S-au identificat bande cu activităţi programate în timp. SNP a depus caietul de sarcini pentru privatizare. diurne. dar şi a evaziunii fiscale. Prin contrabandă şi evaziune fiscală se întreţin şi se dezvoltă economia subterană60. defrişări. sănătăţii. urmărind profituri uriaşe şi putere prin violenţă. lucru care s-a şi înfăptuit.în industrie58 prin activitatea societăţilor “căpuşă”. 49% din economia oficiala. societăţii Naţionale de Petrol. contrabandă etc. facilităţi salariale. fraudă şi corupţie. justiţie etc. organisme de control şi constatare..C. jocuri piramidale tip Caritas.).

astfel încât descoperirea şi documentarea activităţii lor infracţionale este deosebit de dificilă62. cit. p. Astfel de grupuri au început cu cerşetoria organizată. pag. trafic cu copii. 77 63 I. 222 . 1998. rezultă că din numărul învinuiţilor şi inculpaţilor cercetaţi pentru diverse infracţiuni. respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontieră. pentru a beneficia de scutirea de taxe import.prezentarea de documente ce atestă că mărfurile au fost în tranzit şi au ieşit din ţară. raport al Trezoreriei SUA. ca urmare a acordului economic existent între cele două ţări. dispun de mijloace financiare şi materiale deosebite.A.prezentarea de documente de provenienţă a mărfii din Republica Moldova. deşi au altă origine. prostituţie. milioane de salariati (“Dimensiunile si implicatiile ecomonicei subterane in Romania”). peste 800. jocurile de noroc. produse alimentare etc. 326 .ambalaje false. de relaţii în rândul autorităţilor. în mediul etniei ţigăneşti aceasta se ridică la 4. au continuat cu furturile din buzunare.T) – Cartea albă a criminalităţii şi a combaterii corupţiei. prin andosarea în fals a canosamentelor nominative şi mai recent pe cale aeriană. aproximativ 10%. Cert este că. Pitulescu op.2.8%). deşi au fost comercializate în interior.000 de persoane ce ar reprezenta 3. 1999.377 la suta de mii. Modalităţile de comitere cel mai des întâlnite sunt: . Cazuistica în acest domeniu scoate în evidenţă faptul că zonele cele mai afectate ale ţării au fost Portul Constanţa. pentru mărfuri de valoare scăzută (şerveţele. adaptându-se ori specializându-se în tâlhărirea conaţionalilor (racket). după unii autori63.S. în Occident au fost identificate numeroase grupuri de ţigani români organizaţi în sistem mafia ce au surprins autorităţile statale respective prin explozia infracţională a acestor categorii deautori. Raport.practicarea introducerii sau scoaterii din ţară de mărfuri. alcool etc. publicat in ziarul « Ziua » din 18 nov. cit. într-un studiu făcut în 1994 – 1995. În aceste zone. pe cale maritimă sau fluvială. grupurile de contrabandişti autohtoni şi străini au stabilit legături infracţionale cu filiere internaţionale bine organizate ce sunt în complicitate cu lucrătorii vamali şi căpităniile porturilor. dacă rata generală a criminalităţii era de 766 la suta de mii de locuitori.Din practica organelor vamale şi ale poliţiei rezultă că infracţiunile de contrabandă se săvârşesc în forma clasică. 12 .) ce ascund mărfuri cu taxă de import ridicată (cafea. provin din rândul ţiganilor. Portul Giurgiu. . frontiera de vest cu Iugoslavia şi Ungaria. Pitulescu – op.). prin alte locuri decât cele stabilite prin lege. pag. .. 61 I. Rata criminalităţii în rândul etniei ţigăneşti este ridicată şi în alte state europene. trafic cu autoturisme furate. însă organizarea fenomenului infracţional la nivelul crimei organizate în rândul ţiganilor români s-a desfăşurat cu mult mai mare rapiditate faţă de alte medii..3. imediat după deschiderea frontierelor în 1989. fapte de tradiţie în mediul lor. Astfel. 4. cifră pe care o considerăm foarte aproape de realitate.1. .3. aceasta pentru a solicita unele drepturi sociale şi pentru a-şi evidenţia poziţia lor în societatea românească.5% din populaţia ţării în familii compuse din 7-8 persoane (45. P. Bucureşti. alba-neagra. Dunărea inferioară. Liderii acestei etnii prezintă o cifra superioara de aproximativ 2 milioane de persoane. De asemenea. apoi tâlhării şi furturi. 62 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (C. Mafia ţigănească Etnia ţigănească din România numără.

jocurile de noroc. membrii grupului protecţie şi reglări conturi şi tăinuitorii (cel mai adesea sub forma legală a caselor de amanet).2. Structura unui grup mafiot ţigănesc se prezintă ierarhic. în mod organizat.1. nu a fost ocolită de extinderea formelor de crimă organizată provenită din exterior. Condamnatul D. prostituţie.3. escrocheriile de masă (ghicitul sub diverse forme). au comis în perioada 1990-1992 peste 200 de infracţiuni grave îndeosebi cu violenţă şi în mod organizaat – tâlhării. “recuperatorii”. Specificul relaţiilor dintre şeful bandei şi executanţi nu este bazat numai pe profit ori teamă. De asemenea. aceste grupuri au legături transfrontaliere. . ca urmare a legislaţiei actuale permisive. administraţie. Formele crimei organizate cele mai larg răspândite şi practicate de mafia ţigănească în România sunt taxe de protecţie. banii sunt spălaţi prin sistemul financiar bancar. camătă. traficul de autoturisme furate.). În relaţiile infracţionale se foloseşte violenţa fără reţinere. case etc. Modul de organizare este de tip mafiot. O reuşită în activitatea acestora o reprezintă coruperea autorităţilor şi a factorilor de decizie. şeful. îndeosebi din poliţie şi justiţie. îndeosebi împotriva autorităţilor65 când sunt surprinşi în flagrant. trafic cu autoturisme furate.Organizarea acestor categorii de infractori s-a produs şi în interiorul ţării64. trafic valutar. În principal. Familia. înclinarea spre activităţi facile generatoare de profituri mari şi spre violenţă. fiind arma de bază împotriva reacţiei autorităţilor. coordonatorii. împărţeau prada. cerşetoria. lipsire de libertate. 100 persoane şi organizată în sistem Mafia. În capul familiei se află şeful. aceasta are la bază principiul rudeniei (prolificitatea rasei permiţând acest lucru) şi legea tăcerii. 4. foarte bine protejaţi şi sprijiniţi sub diverse forme – bani. generate îndeosebi de nerespectarea teritoriului de influenţă. destul de numeroasă. contrabandă. ce conduce totul şi are drepturi depline asupra celorlalţi. a aceloraşi genuri de fapte la care se adaugă într-un mod mult perfecţionat “camăta”. şantaj. îndeosebi în comiterea infracţiunilor de proxenetism şi prostituţie. Acesta este de obicei cel mai puternic. “recuperatorii” şi “reglările de conturi”. Între grupuri au loc frecvent răfuieli deosebit de violente în care se folosesc arme albe şi arme de foc. Principalele sedii ale grupării erau campingul din Sineşti şi Complexul Lebăda de unde copii bandei conduceau grupurile şi operaţiunile acestora. ca şi alte ţări din fostul bloc comunist.98% din infracţiunile de ultraj comise de ţigani au avut drept victime cadre de poliţie. protectorii (1-2 din instituţiile de bază – poliţie. la formarea grupurilor ţigăneşti se adaugă lipsa de cultură. Din grup mai fac parte membrii consiliului de judecată. în general. De asemenea. reprezintă primul pas în organizare. În afară de cauzele sociale ce au favorizat dezvoltarea crimei organizate. control finanţe ori factori de decizie inclusiv din sfera politicului. magistratură. cu comiterea. fălos şi şiret. Profitul obţinut este investit în imobile şi autoturisme de lux. taxe de protecţie. ci şi solidaritate de neam şi o admiraţie faţă de şef. fiecare grup plătindu-şi protectorii din rândul acestora. după cum urmează: executanţii (pe zone şi tipologii infracţionale). furturile din buzunare. capul unei familii ţigăneşti compusă din aprox. judecau abaterile membrilor şi se întâlneau cu personalităţi şi funcţionari cărora le cumpărau servicii şi facilităţi. şantajul şi corupţia sunt folosite cu mare măiestrie şi cu mult succes. 65 În 1995 12. Aceste forme infracţionale de 64 Vezi cazul Duduia lu Petrişor. refulările etniei generate de agresiunea socială din timpul regimului totalitar.P. Importul de crimă organizată După 1990 România.

P. culegătorii de informaţii (cei ce culeg informaţiile şi le transmit. în cele mai mici detalii şi urmăresc jefuirea autoturismelor sau turiştilor din autocare în situaţia când nu plătesc taxa de protecţie solicitată. înfiinţează firme comerciale. pretinzând în schimb.I. o parte din ei fiind complici şi membrii ai grupurilor infracţionale constituite. Pitulescu op.1.3. complicii (existenţi în societăţile de transport. au aparţinut acestor grupuri originare din fostele state C. cit. prin mijloace deosebit de violente ori ameninţări grave. au acţionat împotriva conaţionalilor aflaţi în România în interes de afaceri sau ca turişti. specializate în organizarea şi desfăşurarea de activităţi infracţionale specifice crimei organizate.S. Un grup este format din 2-10 indivizi. Profitând de lacunele legislaţiei în vigoare. Ucraina şi Ungaria67. A se vedea în acest sens I. ca urmare a eforturilor poliţiilor naţionale din România. pag. ca rude sau viitori angajaţi. Portugalia. Structura reţelei este formată din conducătorul cel mare (“capul”). Moldova. Aceştia.. primele manifestări ale crimei organizate străine. o dată ajunşi în România se preocupă de aducerea altor concetăţeni. 199. Rakeţii Rackeţii în accepţiunea iniţială.I.G. Fenomenul Racket s-a manifestat mai pregnant în 1992-1993. conduşi de foşti luptători din fostele structuri militare ale statelor C. să accepte “protecţia” împotriva altor bande de răufăcători sau infractori izolaţi.) încercând să articuleze reţele infracţionale chinezeşti. Potrivit statisticilor I. pag. sunt rakeţii şi organizaţiile infracţionale ale imigranţilor66. la societăţi reale sau fictive din diferite localităţi ale ţării.2. ci din alte state europene (Rusia. Elementul chinezesc După 1990. 4.import. Pentru a-şi masca adevăratele preocupări şi scopuri urmărite. ce nu urmăresc aderenţă la mediile infracţionale autohtone.2. înarmaţi cu arme de foc. Ungaria. periodic.2. şoferii autocarelor). aspect rezultat din investigarea celor peste 150 de cauze penale. Pitulescu – op... la venire. Acţiunile sunt puse la punct în ţara de origine. 120 şi 200. în care acestea au fost implicate. cit. situaţia se prezintă astfel 1991 – 9 grupuri cu 31 persoane ce au comis 9 atacuri. 67 A se vedea I. România a devenit un veritabil cap de pod pentru grupările criminale chineze. Aceştia declară oficial. 4. 1992 – 172 infractori Racket ce au comis 286 infracţiuni 1993 – 86 grupuri cu 216 atacuri 1994 – 16 grupuri cu 67 membrii cu 13 atacuri 1995 – 5 grupuri (14 membrii) cu 6 atacuri . privind traseul şi locul unde urmează a se acţiona). pe teritoriul ţării. îndeosebi la revenirea în ţara de origine. conducătorii de grupuri. Refuzul duce la violenţă. acţiune ce se realizează sub masca chemărilor oficiale. sunt grupări criminale specializate în obligarea patronilor prosperi.S..2.3. Acest mod de criminalitate a apărut în America în perioada în care lumea interlopă era dominată de celebrul Al Capone. Spania etc. comerciale.2. scopuri licite. sume importante de bani. iar după obţinerea dreptului de şedere îşi retrag capitalurile depuse în bănci (minim 100 dolari). În contextul criminalităţii din România anilor ’90. bine antrenaţi şi gata oricând să folosească orice fel de arme. după care a scăzut din intensitate. Din analiza dosarelor rezultă că marea majoritate a chinezilor vin în România nu direct din China. 66 Aceste forme de pătrundere şi dezvoltare în România au fost denumite de unii autori „Mafia roşie sau Mareea roşie şi Mafia galbenă.

fizionomia lor asiatică favorizându-i. 2003 – 410 kg. 2001 – 25199 kg. 1999 – 119 kg. Observăm că pe traseul celei de a doua rute. care să controleze activităţile ilicite din lumea interlopă.Ungaria şi România-Ucraina-Polonia-Germania). Ţara noastră.82kg. p. prin poziţia sa geografică şi ca piaţă de desfacere cu o legislaţie permisivă. multe tipologii ale crimei organizate s-au articulat rapid. Totodată. 92. în atenţia acestora aflându-se şi marile municipii: Constanţa. 2002 – 43764 kg.3. Hong Kong.2. Taiwan. cit. p. 92. 4. cu cele două variante. Pitulescu op. în ultimii 8 ani. Cluj-Napoca şi Iaşi68. 201. p. prin frontiera din sud (Portul Constanţa şi cele dunărene.83 kg. A doua rută: Turcia-Bulgaria-România-Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania (variante Turcia-Constanţa-Bucureşti. lipsa de cooperare a martorilor sau rudelor celor implicaţi.65 kg.52kg 1993 – 11380. 1997 – 1541. ce izvorăsc din particularităţile modurilor de comitere folosite în săvârşirea faptelor. 1998 – 714 kg. Italia şi Spania.84 kg. dar oricând poate folosi spaţiul românesc. 1992-30. cât şi faptul că numai o mică parte din drogurile care intră în România rămân în ţară pentru consum70. Folosind spaţiul românesc şi potenţialul criminologic autohton. 2000 – 407 kg. fiind dificilă identificarea ori stabilirea prezenţei într-un loc sau altul. a devenit o veritabila placă turnantă a rutei balcanice de traficare a drogurilor. cit. sunt stocate pentru anumite perioade de 68 69 I. Drogurile pătrund în România. au confiscate peste 96 tone de asemenea substanţe69 iar numai în anul 2003 au fost identificate şi anihilate 236 grupuri şi reţele. Din datele obţinute de oficialităţi.Instrumentarea faptelor penale în care sunt implicaţi cetăţenii chinezi ridică probleme deosebite. Austria. rezultă că se urmăreşte constituirea la Bucureşti a unei comunităţi chinezeşti puternice. a intrat în atenţia crimei organizate transnaţionale aproape sub toate formele de manifestare ale acesteia. Ruta balcanică este orientată pe două trasee principale. Această concluzie rezultă din datele statistice ale autorităţilor româneşti. cit. de regulă. formând chiar un segment românesc destul de puternic.3. datorită poziţiei geografice şi a conflictelor militare din fosta Iugoslavie. Traficul şi consumul de droguri Traficul de droguri reprezintă o primă şi importantă articulare a crimei organizate în spaţiul românesc.1. România în lanţul internaţional al crimei organizate România. mai ales a tranzacţiilor desfăşurate de oameni de afaceri din China. op.3. mai ales Germania. Olanda. şi anume: Prima rută: Turcia-Bulgaria-Rusia-Ungaria (variantă Turcia-Albania-Rusia) ocoleşte România.89 kg. care.2. Potrivit situaţiei statistice pe ani situaţia se prezintă astfel – 1991-35. 4. . Din analiza acestor cazuri se desprinde concluzia că România prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru reţelele de traficare a haşişului din Africa şi a cocainei din America de sud spre statele membre ale Uniunii Europene. CSAT. pe cale maritimă . Belgia. 70 CSAT op.3.92 kg. punctele vamale Giurgiu şi Vama Veche). Timişoara. România ocupă un tronson foarte important. duritatea şi ermetismul grupurilor. 1996 – 5668. 1994 – 1928.. aceştia îşi schimbă formal reşedinţa ori actele de identitate. 1995 – 111.

centre universitare etc. încasează sume importante de bani care. bagaje de mână.2. inclusiv cel nuclear. 72 CSAT – op. în multe cazuri nu s-a reuşit identificarea şi reţinerea acestora şi nici confiscarea sumelor rezultate din vânzări. Acelaşi procedeu este folosit la redistribuirea drogurilor spre alte state europene. cât şi cursele Ro-Ro din Portul Constanţa. în prezent se încearcă formarea unei pieţe. Turcia. TIR-urile. pe fondul slăbirii excesive a mecanismelor de control într-o serie de domenii de activitate. din rândul acestora evidenţiându-se.248 nu li s-a permis intrarea în România pentru diverse motive. fiind din afara României. sri-laukezi.31 călăuze dintre care 12 cetăţeni români şi 19 cetăţeni străini (Republica Moldova. autoturisme. nu în puţine cazuri. actualmente a crescut consumul drogurilor sintetice (pastile de amfetamină şi MDMA) şi a heroinei. 108. de către autorităţile române. Migraţia ilegală În cursul anilor 1990-2000. teritoriul României a fost tranzitat de peste 100 de milioane de cetăţeni străini. Pachistan.3. În anul 2003 au fost cercetate 370 persoane pentru infracţiuni privind migraţia ilegală. substanţe radioactive şi nucleare Traficul cu asemenea materiale se desfăşoară pe axa Est-Vest şi a luat amploare în urma desfiinţării fostei Uniuni Sovietice.. mai ales. indieni) . 6.. de regulă din Sri Lanka.000 de cetăţeni de diferite naţionalităţi s-a dispus măsura interdicţiei de intrare în România. În cursul anilor 1996 şi 1997 au fost :. Imigrarea de persoane în Vest este o formă concretă de materializare a crimei organizate de inspiraţie rusă. iar apoi transportaţi pe ruta Singapore-Moscova-Chişinău-România71. Traficul cu armament. muniţii. pakistanezi. iar pentru 15. îndeosebi în mediul tineretului aflat în licee. Participanţii la filierele de trafic ale cetăţenilor străini pe relaţia Est-Vest. Un rol important în transportul drogurilor spre România îl au firmele turceşti de transport persoane. aceştia sunt sfătuiţi de către şefii de reţele şi călăuze să-şi distrugă documentele de identitate. fiind luate măsuri de trimitere în judecată.3. cu ample tendinţe de amplificare şi facilitată de vulnerabilitatea frontierei de stat cu Republica Moldova.3. precum şi celelalte acte doveditoare eliberate în statele tranzitate.timp..2.3. rockerii. Pentru a preîntâmpina expulzarea din ţară. 4.3. racolaţi din ţările lor de origine.664 au fost returnaţi în ţările de origine. Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt containerele. 4. a imigranţilor ilegali în România. Dacă iniţial se consumau droguri uşoare (ex: ţigări cu marijuana). în special în Lunca Prutului72. curieri (de multe ori aceştia nu cunosc ce transportă). Sub aspectul consumului de droguri în România. Iran şi Bangladesch.43 grupuri de persoane constituite din 366 cetăţeni străini (turci. 71 . Organizatorul şi destinatarul. şi destinatari. Egipt). p. Reţelele de traficanţi descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegală prin România a unor imigranţi. cit. perioadă în care unui număr de 145. sunt spălate prin intermediul unor firme şi agenţii particulare din ţara noastră. Grupurile de traficanţi sunt formate din organizatori. apoi redistribuite pe rutele amintite.2. explozivi. Bosnia.

a unor reţele de iniţiere a afacerilor pentru cumpărători pe relaţia Germania. S. 4. germane. Traficul cu fiinţe umane În perioada 1991-1992 un grup organizat format din 34 cetăţeni români şi 12 străini. bulgare. Înlesnirile vamale privind introducerea şi scoaterea din ţară a diverselor bunuri au fost exploatate cu promptitudine de organizaţiile criminale interesate. Traficul ilegal cu autoturisme furate Traficul ilegal cu autovehicule furate cu extensie internaţională a luat o amploare deosebită şi vizează furtul autovehiculelor de lux din Occident ce sunt valorificate apoi pe diferite filiere74. jud. cit.C. s-au integrat foarte repede în mediul comercianţilor de materiale strategice şi substanţe radioactive. Acesta prelua de la curieri autoturismele furate din Germania. Majid. le expedia în portul Constanţa. totodată şi ca o piaţă rentabilă de desfacere75.În căutarea de cumpărători a unor astfel de produse. materializată îndeosebi în valorificarea de maşini furate. compuse din 276 traficanţi (italieni. de unde pe cale maritimă ajungeau în diverse ţări arabe din Orientul Apropiat. unde sirianul avea comenzi sau reţele de tăinuitori şi valorificatori fiind identificate 64 de astfel de autoturisme.2. polonezi. unii cetăţeni români. Majid Impex SRL. ucrainieni.3. Fenomenul este în scădere.5. germani.4. p. sârbi. precum şi alte 14 grupări infracţionale din care făceau parte 34 membrii ce au traficat peste 340 kg de mercur şi peste 300 kg de combustibil nuclear.806 cartuşe. 73 . a sustras de la uzina de preparate R-Feldioara. folosind-o. patron al S. îndeosebi Iran şi Libia. bulgari.3.3.. 4. realizând ce câştiguri pot obţine din tranzacţiile ilegale în acest domeniu. fiind identificate şi indisponibilizate 178 auto de lux furate. ţările islamice. având în vedere existenţa societăţilor de asigurări. În anul 2003 au fost descoperite peste 69 de reţele transnaţionale..B. arabi şi români).U. care au plasat România în ruta balcanică de tranzitare a autovehiculelor furate din Occident către Orient. 2. desfăşurând activităţi infracţionale în acest sens73. transportul autovehiculelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabiliţi şi chiar schimburi de asemenea autovehicule. unguri. În perioada 1990-1999 au fost depistate 53 grupuri organizate cu 120 de membrii care au traficat: 11 focoase pentru rachete sol-aer şi 10 proiectile tip OFZ. 75 A se vedea reţeaua de traficanţi condusă de sirianul M. poloneze. 175 diferite arme de foc. Lyon. cantitatea de 6 650 kg combustibil nuclear destinat Centralei atomo-electrice Cernavodă şi 8 500 kg combustibil nuclear de la Institutul de Reactori Nucleari Piteşti. le introducea în containere şi cu complicitatea vameşilor de la Vama Gară 16 Februarie Bucureşti. În acelaşi timp.3. A se vedea CSAT – op. Italia şi Ungaria. Acest fenomen a cuprins şi România. 106 74 Concluziile specialiştilor în domeniu este că profitul obţinut prin valorificarea autoturismelor de lux furate este mult mai substanţial decât traficul de droguri. ucrainiene şi din Republica Moldova.2. mai rapid de obţinut şi mai puţin combătut de autorităţi. ascuns sub diverse ambalaje la uzina sus-menţionată. acoperirea faptelor prin documente contrafăcute ori falsificate. unde grupuri organizate de infractori autohtoni s-au racordat reţelelor italiene. urmare a măsurilor preventive intreprinse dar şi a interzicerii introducerii în ţară a autoturismelor ce nu corespund normelor “Euro 3„. organizaţiile criminale ruse au sprijinit constituirea. Se constată existenţa unei colaborări infracţionale între diferite filiere de traficanţi. privind combaterea furtului de autovehicule. pe teritoriul României.A. Braşov. A se vedea concluziile reuniunii de lucru Interpol – iulie 1994. fiind pregătit pentru sustragere alte 208 kg din acest material.

pe cele care nu vor. aşa cum este cel al soţilor englezi Money şi a englezului John Boast. cit. Ungaria. p. îndeosebi din Turcia. cei mai mulţi pentru Italia (480). Din grup faceau parte avocatul R. iar alţii cad victime pedofiliei şi altor abuzuri sexuale77. directori de cămine de copii. iar în Amsterdam pe puţin 200. Anglia. a şomajului şi a lipsei de perspectivă profesională a multor tinere. asistente medicale76 etc. Polonia. De notorietate publică sunt şi cazurile în care au fost implicaţi mai mulţi străini. coroborate cu cele elaborate de A. prostituţia a renăscut nu numai în ţară. Cel mai îngrijorător fenomen după 1990 a fost traficul cu copii şi abuzul sexual efectuat asupra acestora. o situaţie asemănătoare întâlnindu-se şi în Budapesta78. au înfiat şi scos din ţară 1616 copii români. existând date şi informaţii că unii sunt folosiţi pe post de cobai şi donatori de organe pentru transplant. Din cercetările efectuate rezultă că. L. Italia. Pitulescu op. în unele ţări centrale şi est europene (Estonia. reţelele de traficanţi s-au folosit de intermediari din rândul avocaţilor români. Franţa (156). le scot legal sau ilegal din România. angajări artistice etc. Rusia. 297. Letonia.S. referitor la exploatarea sexuală a copiilor în scop comercial. Conform datelor obţinute. sediul în aceste ţări. Austria. iar prin membrii lor racolează tinerele sub diverse forme (excursii. (organizaţie privată ce activează pentru prevenirea SIDA). şi L.Pe fondul dezorganizării sociale. medicul primind pentru fiecare caz 2000 dolari şi alte obiecte de valoare. Canada (115) şi Spania (76). ce se ocupa de întocmirea dosarelor ce se prezentau judecătorilor din Bucureşti. A se vedea cazul filierei condusă de cetăţenii italieni Serafino P. care numai în perioada 1991-1994. De asemenea. Numai în 2003 au fost descoperite 266 grupuri şi reţele constituite din 917 inculpaţi cu 77% mai mult faţă de 2002. reţelele de proxeneţi şi prostituţia au creat în plan regional o adevărată piaţă românească până în Turcia şi Italia. mulţi dintre ei fiind duşi în Berlin şi Amsterdam. care pe parcursul a 3 ani au scos ilegal din ţară 30 de copii prin intermediul medicului Samoilă P ce identifica familiile ce acceptau înfierea. de regulă. dar s-a internaţionalizat prin intermediul reţelelor de proxeneţi. care sunt dirijaţi de proxeneţi şi folosiţi în practicarea prostituţiei şi a relaţiilor homosexuale. Astfel. în care sunt cuprinşi 152 de cetăţeni ce fac parte din mai multe reţele transnaţionale din Grecia.a. forţându-le. SUA (317).R. îndeosebi minore. concursuri. fotomodele. să practice prostituţia.600 de copii. S. Ungaria). Italia. Germania s.A. Germania şi Israel. prin care s-au traficat peste 1. în majoritatea situaţiilor. în Berlin sunt mai mult de 1000 de tineri români. Este greu de crezut că părinţii pot adopta copii aduşi prin reţele de traficanţi. s-au identificat 128 de cazuri de trafic ilegal cu copii. A se vedea I. 76 . 79 A se vedea reţeaua de prostituate creată de chinezul Jiang Quang Ceng din Sanhai care începând cu august 1995 a aprovizionat piaţa prostituţiei din Taiwan. şi Zavorella F. România. cu predilecţie oraşul Gaoxiong cu prostituate din România.O. P. rezultă că tinerii adolescenţi români constituie un important segment al comerţului masculin în Europa. 301 78 Idem. Reţelele îşi au.). Din cuprinsul studiului făcut de Helena Karlea şi Christina Haprer. 299. 300 77 Idem pag. Grecia. Lituania. frontiere care au început să fie depăşite în ultimii ani79. Cipru. soţ şi soţie ce ridicau copii de la soţii fireşti şi-i lăsau în îngrijire la femei complice pnă la scoaterea din ţară.O.

cât şi în privinţa reacţiei sociale.1. se poate vorbi de crima organizată atunci când grupurile de persoane: a) sunt îndreptate în primul rând spre profiturile ilegale.. 2. să fie definite. 15-17. Aceasta a optat pentru utilizarea unei definiţii mai elastice. Grupul comite mai mult de un simplu tip de infracţiune. 80 . 4. 6. care a fost formulată de către cercetătorul Fiynaut. stratificarea socială. Cel mult C. 3. 7. a dezvoltat o listă a caracteristicilor prin care poate fi măsurat nivelul organizatoric al unui grup criminal. b) comit sistematic delicte care au consecinţe grave pentru societate. acestea fiind următoarele: 1. după cum se afirmă în literatura de specialitate. Potrivit acesteia. fără îndoială. Preocupări pentru definirea criminologică a crimei organizate Punerea în evidenţă a conceptului de crimă organizată seamănă. între altele. Pinar Olger80 precizează că a fost aproape imposibilă definirea crimei organizate în Olanda. Există un sistem de sancţiuni externe. 8. sunt diferite şi generează variaţiuni.Capitolul 5 PREOCUPĂRI LEGISLATIVE LA NIVEL INTERNAŢIONAL ŞI INTERN PENTRU INCRIMINAREA CRIMEI ORGANIZATE 5. p. Nu este uşor să se măsoare nici unul din cele două fenomene şi. în special. motivele şi originea crimei organizate diferă de la o ţară la alta. Există un sistem de sancţiuni interne. care. Dar nici această listă nu i-a mulţumit pe cercetătorii olandezi. demografia. raport la Colocviul AIDP – 1997. în afară de câteva trăsături comune. natura.P. 5. cu încercarea de a prinde un peşte cu mâinile goale! Concluziile participanţilor la Colocviul AIDP-1977 pun în evidenţă. Grupul foloseşte corporaţii legale ca acoperire. diversitatea culturală. care lucrează pentru Poliţia olandeză. De exemplu. Geografia. Grupul are o structură bazată pe o ierarhie cu sarcini prevăzute pentru membrii săi. Diferite ţări cunosc manifestări sau forme relativ diferite de crimă organizată şi. Există contacte criminale cu funcţionarii guvernamentali sau cu persoane din lumea de afaceri legală. atât în ceea ce priveşte crima organizată. în căutarea unei definiţii criminologice a crimei organizate. plecând de la acestea. Grupul a lucrat împreună pe o perioadă de timp îndelungată. Comisia Van Traa. A se vedea Pinar Olger – Sistemul de justiţie penală olandeză confruntându-se cu crima organizată. Aceasta şi ca urmare a faptului că. Grupul spală bani.I. au constituit Comisia de Cercetare Parlamentară. pe lângă fenomenul juridic. şi abordările în vederea definirii sunt diferite. existenţa unui fenomen sociologic al crimei organizate.

A. . Încercările cercetătorilor de definire în sens criminologic au avut mai mult succes faţă de cele în sens juridic.U. multiplicitate.83 Alţi specialişti afirmă că o definiţie singulară s-ar impune să fie abandonată în favoarea unei precizări a caracteristicilor structurale principale ale crimei organizate. 1995).grupul criminal. 1987). etnice sau de alt tip. autoapărare.S. U. Steffensmeier – A Public Policy Agenda for Combating Organized Crime in Crime and Public Policy – 269.c) sunt capabile să ascundă eficient aceste delicte în special prin folosirea forţei fizice sau prin eliminarea persoanelor. violenţă. Departamentul Justiţiei. protectorii. 306 82 Vezi John Jeffries şi John Glesson – Federalizarea crimei organizate – Avantaje ale urmăririi penale federale.8 (Herbert Edelhertz. 81 . persoane care protejează interesele grupurilor. Kelly – Natura crimei organizate şi opraţiunile ei specifice în Probleme majore ale controlului crimei organizate 5. care are nucleul format din persoane legate între ele pe motive rasiale. succesiune. Cu toate că unele grupuri au caracter interstatal sau chiar transnaţional. exprimând efortul specialiştilor în domeniu. . . aceste activităţi necesită o serioasă cooperare şi organizare. continuitate. apelând la corupţie sau alte metode. 85 Dorrell J.84 Cele mai multe studii efectuate asupra crimei organizate de către cercetătorii americani evidenţiază] elementele esenţiale ce desemnează crima organizată.implicarea în activităţi ilegale. The Impact – 25/1986. 1095.aspecte ce implică asocierea în scopul comiterii unor acţiuni antisociale. şi către Procurorul General al Preşedintelui Comisiei pentru Crima Organizată. de asemenea. Guvernul olandez nu s-a declarat mulţumit nici cu această definiţie. potrivit cercetătorilor americani. Se afirma că: “Crima organizată este rezultatul colectiv al angajării. ed. 83 Raport către Preşedintele S. . Cele mai sofisticate organizaţii sunt ierarhizate (trei sau patru niveluri de putere) şi. RIDP vol. al cumulării acţiunilor a trei componente . care privesc calitatea de membru. 69. ameninţarea cu violenţă.folosesc corupţia şi violenţa pentru facilitarea activităţilor economice proprii.ca orice altă asociere. rezolvarea diferendelor şi desfăşurarea acţiunilor ilicite. astfel încât să atragă atenţia şi spre grupurile din afara lui care protejează sau fac servicii grupărilor criminale. tong-urile chinezeşti sau alte organizaţii criminale. mai ales în procurarea ilegală de bunuri şi servicii şi încercarea de a menţine şi extinde pieţele de desfacere. p. Cercetătorii americani apreciază că o definiţie a crimei organizate este folositoare pentru a stabili eficienţa incriminărilor menite să o combată81. persoane care cu ştiinţă îşi oferă ad-hoc serviciile pentru mărirea foloaselor (interesului) grupului”. grupările jamaicane. 84 Robert J. implicate în traficul de droguri. Barlow.J. specialiştii. Astfel. 46 Hastings L. include şi bandele de stradă. Preşedintele Comisiei pentru Crima organizată definea fenomenul în 1986. 269-270 (Hugh D. incluzând: durabilitate.85 Dorean Marguerite Koening – Confruntarea dintre sistemul justiţiei penale şi crima organizată. 1102 (1995). şi anume: . recrutare şi soluţionarea disputelor interne. Raport la Congresul AIDP – 1997 Napoli. corupţia. crima organizată. ierarhie. au o structură de comandă care implică mecanisme de conducere. având o bază de susţinere şi o continuitate considerabilă în viaţa organizaţiilor sau reţelelor criminale. ed. acest aspect nu interesează din punct de vedere al competenţei autorităţilor federale.au formată o reputaţie (bazată pe violenţă sau încredere) de natură să asigure succesul acţiunilor întreprinse şi avantajele dorite. lingvistice. Definiţia se poate referi la spectrul complet al criminalităţii de grup care implică violenţa82.

formele de participare criminală.87 Această abordare permite. cu o evoluţie lentă şi armonioasă. 3. Spiteri – Vederi de ansamblu criminologice asupra crimei organizate – Mélanges Hébrand. mai ales când este însoţită de premeditare (scop definit înaintea acţiunii de comitere a unei crime sau a unui delict determinat88). Ca o primă abordare. Mergând mai departe. dar sub aspectul definirii se confruntă cu unele greutăţi. P. 98 şi 164. În Germania. . Cujas. Criminalitatea americană a fost întotdeauna mult mai ridicată şi mult mai gravă. Dezbateri. unde infracţiunile. cu tinereţea societăţii americane. 1959 citat de R. în limbajul folosit de legiuitor prin diferite texte specifice. tribunale) definesc crima organizată ca fiind “comiterea metodică a infracţiunilor. Crima organizată americană a fost influenţată în mod esenţial ca un efect pervers al celui de-al XVIII-lea amendament al Constituţiei (1920). 341 J. în condiţiile în care instituţii de stat. 1996. Pentru a explica aceste diferenţe între criminalitatea nordamericană şi criminalitatea europeană. slab organizate sau neorganizate. diferenţierea crimei organizate de alte forme de criminalitate care cer un grad minimal de organizare. iar introducerea acesteia în dreptul pozitiv este nepotrivită.. Kinbery – Probleme fundamentale ale criminologiei. Gassin şi Jean Cedras 91 E. Pe de altă parte. este un mod de a spune. criminalitatea dezinteresată. evoluţia “armonioasă” a vechiului continent. aflată într-o permanentă stare de efervescenţă90. Un asemenea factor declanşator nu a existat în Europa. în special Statele Unite. Această optică se aplică doar acolo unde doi sau mai mulţi participanţi lucrează împreună de mai mult timp sau de o perioadă nedefinită. Paris. expresia acoperă o infracţiune gravă comisă de mai multe persoane acţionând în sânul unei organizaţii ierarhizate şi structurate. a II-a Paris. p. totuşi. un alt autor scrie că delicventul american este “un tip de om mult mai aproape de normal” decât în Europa91. 2. Totodată şi legiuitorul francez apreciază că denumirea de crimă organizată are un caracter sociologic. cum sunt complicitatea sau coacţiunea (reuniunea). îndrumarele administraţiei interne (poliţie. Originalitatea noţiunii de crimă organizată poate fi detectată. cit. şi a criminologilor vechiului continent. şedinţa din 13 feb. Mult timp. realitatea criminologică europeană este diferită faţă de cea americană şi de aici pasul înainte al acesteia din urmă sub aspectul definirilor şi reglementărilor legale. care s-a interferat cu vechea mafie89. cum ar fi: 1. separat sau ca un întreg. care declara prin edict prohibiţia. în general. pe parcursul istoriei. deoarece crima organizată nu face obiectul nici unei incriminări specifice dreptului penal special francez şi nici al unui concept din dreptul penal general. p. Europa nu a cunoscut aceeaşi formă de criminalitate ca ţările noi.Adunarea naţională. 1948. înalţi demnitari din stat sau biserică au desfăşurat.U.F. 1981 p. în cazurile când ei folosesc 86 87 Jean Cedras – op. fapte ce pot fi considerate cu prisosinţă de domeniul crimei organizate. Ed. au fost comparate particularităţile vechii societăţi europene. Aceasta deoarece în opinia lui Jean Cedras. 90 O. în opinia autorului. bazaţi pe diviziunea muncii. de Greef – Introducere în Criminologie. Într-o asemenea opinie. 839. se diferenţiază crima organizată şi de alte instituţii ale dreptului penal .Cercetătorii francezi86 atestă existenţa crimei organizate ca o realitate de necontestat. 89 P. cum este cazul criminalităţii intenţionate (sau voluntare). sunt de o importanţă considerabilă”. 88 Articolul 132-72 din Codul penal francez. determinate de urmărirea profitului şi puterii. O. . Acest text a dat naştere involuntar sindicatului crimei. în special. crimele şi delictele înfăptuite de persoane morale (juridice).

fie structuri comerciale sau de afaceri. 20 din Codul penal ceh. Utilizarea ameninţărilor cu violenţa sau a violenţei în vederea atingerii scopurilor grupului. p. 3. .natura internaţională a activităţii criminale.efortul de a influenţa viaţa publică. după caz.măsurile preventive luate de organizaţie împotriva descoperirii şi a incriminărilor sale. se propune definirea crimei organizate ca fiind “acţiunile comise de un membru al unei organizaţii criminale. 371. poliţie şi alţii. cercetătorii au înaintat propuneri legislativului pentru definirea crimei organizate pe baza unor concepte definite. politică. să nu dea rezultat. RIDP. În literatura juridică şi criminologică cehă. administraţie. 69.caracterul întreprinderii activităţii criminale. – RIDP vol. făptuitorul trebuie să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la scopurile ilicite ale asociaţiei şi că prin comportamentul său susţine astfel de scopuri. fie “întreprinderea” sau “puterea ilegală a întreprinderii” (Japonia)94. 4. 94 Hitoshi Saeki – op. în Proiectul polonez al Convenţiei Naţiunilor Unite. cum ar fi: traficul de droguri şi prostituţia. vol. . acestea fiind: . 93 A se vedea Nastor Kourakis – Crima organizată Raport la Congresul AIDP – RIDP p. sunt menţionate. . raport la Congresul AIDP – 1977. tehnologia modernă.structura ierarhizată a organizaţiei. 95 Barbara Kunicka-Michalska – op. folosite ca mijloace de derulare a activităţilor ilicite. 92 Hans Lilie – Infracţiuni specifice ale crimei organizate în Legea penală germană. O activitate ilicită bine calculată şi planificată care ţinteşte sume mari de bani sau alte profituri prin asumarea unui risc minim.92 În opinia criminologilor greci93. precum şi dezvoltarea altor legături locale şi internaţionale. Cercetătorii polonezi au elaborat o definiţie a crimei organizate ca fiind o “asociaţie criminală organizată atrasă de câştig. fie violenţa sau alte metode de intimidare sau influenţa lor în politică. în cazul când ele constituie cel puţin un fragment din activitatea criminală a unei asemenea organizaţii”95. precum şi toleranţa sau chiar protecţia din partea unor oficiali guvernamentali corupţi din administraţie. altele decât cele prevăzute de legiuitor în art. patru elemente de bază pot permite definirea criminologică a crimei organizate: 1. simptomele şi caracteristicile crimei organizate. mai ales în domeniul afacerilor cu bunuri şi servicii de aceeaşi natură. şantaj. cit. 419 . care sunt ţinuţi la colaborare prin legea tăcerii (omerta) şi care se bucură de beneficiile implicite pe care le oferă o astfel de relaţie. . . cit. 466. Totodată. Abundenţa de resurse financiare. dar numai cu condiţia ca folosirea altor mijloace mai puţin violente. 2. administraţia şi societatea. privind combaterea criminalităţii.întrebuinţarea frecventă a violenţei. creând aşa-zisa societate paralelă. cum ar fi mituirea. În alte state ale lumii. întrebuinţarea forţei şi a armelor” (Serviciul pentru lupta contra criminalităţii organizate al Direcţiei Generale a Poliţiei). scăpările legale. O organizare ierarhică internă (distribuţia strictă a sarcinilor) cu un nucleu limitat ca număr de membrii şi cu o reţea întinsă de colaboratori atraşi dintr-o paletă largă de medii sociale. mass-media. p. 69 p. . tribunale sau economie. cu intenţia de a comite diferite infracţiuni continue şi de a-şi atinge scopurile prin corupţie. în mod egal. influenţa politică. 139. 89 alin. .

Caracteristicile crimei organizate identificate de unii autori sunt: . sociale şi politice. imediat după ce acest fenomen şi-a făcut simţită prezenţa în societatea românească. utilizarea forţei (intimidarea.. pe de o parte. C. desfăşurate prin diverse metode şi Jan Musil – Sistemul penal în combaterea crimei organizate. implicarea în afaceri legale97. p. RDP. Astfel. 69. . cit. orientarea spre profit (caracteristică esenţială a crimei organizate). Cuza 1993. disciplină. I. femei. existenţa structurilor mafiote având un set de particularităţi minime obligatorii. Păun – Criminologie.stabilitate în cadrul asociaţiei infracţionale. 3/1997 şi RRSJ nr. se apreciază că una din caracteristicile termenului “crimă organizată” este aceea că este un concept popular. iar pe de altă parte. În doctrina ungară se apreciază că definiţia crimei organizate poate varia de la o jurisdicţie la alta. flexibilitate. 99 Gh. înlăturarea din postul incomod prin promovare. afective psihice ori tehnico-mixaje video sau audio etc. 1/1997. Anualele Universităţii P. nr. în clasa politică. crima organizată este definită într-o variantă clasică ca fiind “activităţile infracţionale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative. continuitate. C. diversificare. p. 1/1999. . structură. crima organizată este definită ca reprezentând “segmentul la care se raportează activităţi ilegale de natură să afecteze doar anumite sectoare ale vieţii economice. specularea unor hobby-uri. RIDP vol. familiale. violenţă. 488.continuitatea şi sistematizarea activităţii infracţionale.. 389. rapiditate şi capacitatea de infiltrare (infiltrare în piaţa legală a finanţelor.). în scopul obţinerii unor importante venituri ilicite”99. Europa Nova . şi perversitatea101 (atragerea spre compromitere prin diverse forme – daruri onomastice substanţiale şi împrumuturi fără dobânzi ori nerambursate. nr. şantajul.activitatea infracţională să fie profesionalizată.Majoritatea autorilor cehi apreciază ca fiind imposibilă definirea netă şi exhaustivă a crimei organizate. de evitare a penetrării propriilor rânduri de către organismele abilitate de lege). Damian Miclea – Prevenirea criminalităţii în România în Anualele Institutului de Afaceri Publice din Polonia nr 1/1999 şi Revista Academiei Române nr. . Anualele Academiei de Poliţie Al. RDP. avându-se în vedere varietatea acesteia96. Nistoreanu şi C. întreprinderi multiple.structura (caracterizată prin ierarhie strictă şi autoritate. De asemenea.1996. Aspecte criminologice privind crima organizată. formate din infractori profesionişti. cit. Criminologii din România98 au abordat problema definirii crimei organizate. 3/1997. şi anume: . întinderea de capcane financiare. ideologie. – Ploieşti 1/1998. care îl face aproape nefolositor în context legal. p. Raport la Congresul AIDP – 1977. 228 100 Idem 101 Opinia autorului 96 . În definirea crimei organizate s-a avut în vedere existenţa. Păun – op.a unor grupuri independente. membrii reţelei au sarcini şi responsabilităţi în funcţie de pregătirea şi abilitatea specifică fiecăruia). Păun – Legea penală română şi crima organizată. ermetism şi conspirativitate (nevoia de autoprotecţie. corupţia şi violenţa sunt utilizate în două direcţii – în primul rând pentru a menţine disciplina în interiorul propriei structuri şi în al doilea rând pentru a pedepsi acele persoane care acţionează împotriva lor)100.G. George Antoniu – Reflecţii asupra crimei organizate. . În opinia majorităţii criminologilor şi penaliştilor români. Păun – Crima organizată sau organizarea crimei. după 1990.o anumită structură internă şi diviziune a rolurilor între membrii asociaţiei. înzestrat cu un înţeles universal. fără legătură între acestea. 98 A se vedea : Gh. 97 Balasz Jozsef Gelcer şi Lenki Peher op. Ed. Nistoreanu şi C. atragerea şi cultivarea tinerilor din instituţiile cheie ce au dificultăţi materiale. Sunt reţinute însă următoarele elemente ale crimei organizate: corupţie.scopul principal al asocierii infracţionale să fie obţinerea unor câştiguri importante. în justiţie şi poliţie).

existenţa unor mecanisme de neutralizare a controlului social. Dacă am adăuga că definirea respectivă nu exclude. din punct de vedere legal.existenţa liderului şi ierarhia subordonării. în mod deosebit a specialiştilor din sistemul justiţiei penale. Astfel. ca fiind obţinerea de profituri ilicite. în scopul obţinerii de profituri ilicite. având capacitatea de a comite infracţiunile respective. decurgând din divizarea atribuţiilor. Barkesley– op. compatibile cu acest concept ca fiind coruperea persoanelor influente din toate sectoarele vieţii economice. 5. dar aceştia nu sunt definiţi juridic. grupul să fie format din minimum trei persoane.activitatea infracţională este sistematizată.gradul sporit de periculozitate al acestor activităţi ce afectează grav anumite sectoare ale vieţii economice.specializarea membrilor. Această activitate intensă a penaliştilor s-a desfăşurat în ultima perioadă atât la nivel naţional cât şi în plan internaţional. b. sept. grupul să aibă o structură permanentă. conspirată. membrii săi să fie asociaţi cu intenţia ascunsă de a comite una sau mai multe infracţiuni. se operează în multe state şi la nivelul unor foruri ştiinţifice cu termeni cum sunt: „crima organizată” şi „organizaţii criminale”. de autorităţile naţionale competente. preparator al Congresului Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (Budapesta. la cote ridicate”. ca fiind: .mijloace. cit. . Încercări de definire juridică a crimei organizate Primele încercări de definire juridică a crimei organizate au demonstrat o preocupare evidentă din partea specialiştilor pentru a înfrunta fenomenul prin studiul ştiinţific al acestuia. 102 Christopher L. pag. cu caracter de continuitate. la cote deosebit de ridicate. . existând chiar confuzii sub aspectul delimitării lor. planificată. Evident. sociale şi politice. planificat şi conspirat de către asociaţii de indivizi. cu o ierarhie bine determinată.2. 40. . scopul este inclus în concept. 1999). sunt nominalizate căile şi mijloacele specifice asociaţiilor criminale. cu structuri specializate şi mecanisme de autoapărare. în mod constant. juridice şi politice. considerăm că acest concept ar întruni elementele unei definiri criminologice a conceptului de crimă organizată. grupurile crimei organizate trebuie să fie definite. iar această definire trebuie să fie fundamentată pe necesităţile şi particularităţile proprii fiecărei ţări. Definirea respectivă cuprinde în conţinut caracteristicile esenţiale ale fenomenului. sunt reţinute următoarele exigenţe juridice:102 a. universal valabilă tuturor sistemelor de drept penal până în prezent. şi folosirea violenţei fizice şi psihice. Preocupările penaliştilor în definirea crimei organizate s-au evidenţiat şi cu prilejul Colocviului desfăşurat în 1997 în Egipt la Alexandria. . dar nu întotdeauna au reuşite notabile pe plan legislativ. c. d.stabilitatea unităţii infracţionale. . ca mijloc. Fără a se reuşi să se dea crimei organizate o definiţie juridică. De asemenea. sociale. .

“grupare” (în materie de trafic. 69.P. vol. incontestabilă şi suficient de precisă a acestui fenomen sociologic pentru a satisface exigenţele constituţionale103. el trebuie să cuprindă cel puţin fapta de a fi membru al structurii permanente a organizaţiei şi.”104 Jean Cedras – Raportul prezentat la Colocviul de la Alexandria – AIDP – nov. Conform opiniei lui Jean Cedras. “modalitate concertată” (piedici sau libertăţi publice). în general. Fără a nega existenţa fenomenului crimei organizate cu care sunt de acord în quasi totalitate criminologii şi penaliştii. în special de stupefiante). şi anume: „se dedau în grupuri mari sau mici. făcând uz de o structură organizată: “grupare” sau “asociaţie” („bandă organizată şi “asociere de răufăcători”) uneori dotată cu o “organizare ierarhică” (grup de luptă). dreptul s-a dovedit incapabil de a ajunge la o definiţie concisă.I. de membrii săi.D. 69 pag. “plan concertat” (genocid şi alte crime împotriva umanităţii). cum ar fi omucideri voluntare. “întreprindere” (de demoralizare a armatei sau de terorism). până în prezent. Bassinai – Acţiunea naţională şi internaţională eficientă împotriva crimei organizate şi a activităţilor teroriste criminale Raportul general la Colocviul A. vol. în vederea îndeplinirii scopurilor organizaţiei. în ceea ce priveşte definirea juridică a crimei organizate. 69. 2) procentajul de membrii care au un trecut penal trebuie să-l depăşească pe cel raportat la întreaga populaţie. 103 . 1997. sunt poziţii divergente care merită a fi comentate. 41. elementul moral presupune ca membrul grupului să fie conştient de scopurile asociaţiei criminale şi de faptul că actele sale susţin aceste scopuri. Revue internationale de droit penale. constrângeri..e. Jean Cedras arată că. extorcări etc. pentru care membrii organizaţiei folosesc forţa sau intimidarea. p. legiuitorul canadian şi cel japonez au dat o definiţie crimei organizate. vol. Planul funcţional este definit prin actele comise. f. 41 104 Hitoshi Saeki – Sistemul de Justiţie criminală înfruntând provocarea crimei organizate – Revue internationale de droit penale. Ca alternativă – această asociere sau participare exterioară la grup nu trebuie incriminată decât în lumina complicităţii clasice. Pe de altă parte. după caz. noţiunea de crimă organizată poate fi detectată în limbajul folosit de legiuitor prin texte specifice ce incriminează comportamentele colective destinate să comită infracţiuni grave. În timpul dezbaterilor pregătitoare pentru Legea împotriva spălării banilor din 13 mai 1996. Legiuitorul francez a refuzat să definească crima organizată. au fost propuse şi discutate mai multe definiţii. Planul structural cuprinde trei condiţii: 1) scopul. de a fi executat o activitate. definiţiile trebuie să includă elemente specifice care să dea o descriere clară a elementului material (actus reus) şi a elementului moral (mens rea) care se combină pentru a provoca o pagubă socială. atentate la integritatea corporală. Alexandria. crima organizată a fost definită atât pe plan structural cât şi funcţional. L. 3) organizaţia trebuie să fie bazată pe o structură ierarhică. o persoană poate să fie declarată membră a unui grup dacă actele pe care le emite îi aduc profituri sau avantaje substanţiale şi face servicii esenţiale grupului respectiv. 1997. “organizaţie criminală” (spălarea capitalurilor ilicite şi relaţii financiare cu străinătatea) concept însă nedefinit. Comisia de cenzori le-a refuzat pe toate considerând că termenii şi elementele lor erau mult prea imprecise şi vagi pentru a satisface principiul Constituţional al legalităţii incriminării delictelor. elementul material trebuie definit funcţional. În acelaşi sens se exprimă şi M. de obicei. la acte violente şi ilegale. În Japonia. jaf armat. h. g.

sau toţi membrii care sunt implicaţi. 278 „a” definiţia organizaţiei criminale cu următoarele elemente ale structurii106: a) un grup de peste 10 persoane angajate în structura criminală.-RIDP vol.repetarea infracţiunilor severe. Sistemul penal ungar în materia combaterii crimei organizate are. ca fiind: „comiterea metodică a infracţiunilor care sunt determinate de urmărirea profitului şi puterii. este suficient pentru a se reţine existenţa crimei organizate105. au cuprins în codurile penale respective trăsăturile acesteia. specificare . în sensul că. e) comiterea. pentru care pedeapsa maximă este de peste 5 ani.primirea de valori monetare mari sau influenţă ridicată în domeniul politicii sau economiei. care deşi nu definesc noţiunea de crimă organizată. vol. b) structură internă de organizare. exploatarea prostituţiei. sau care au fost angajaţi în ultimii 5 ani. c) activităţile sunt enumerate şi descrise prin specificare şi scop.încălcarea legii este îndreptată împotriva vieţii. ca un fel de întreprindere. 488. . în capitolul 2. 248. cuprinsă în această definire sau altă lege a Parlamentului. 157 107 Jan Musil – Sistemul penal – probă a crimei organizate. – vol. defineşte organizaţia criminală ca fiind „orice grup. c) repartizarea funcţiilor şi împărţirea activităţilor în interiorul organizaţiei. sănătăţii. RIDP – 69 P. de delicte internaţionale107. 67 p. în definirea făcută organizaţiilor criminale în art. cât şi celor cu o structură dezvoltată. atât bandelor cu o structură inferioară. un pas în faţă.P. Tribunale). b) oricare. d) orientarea către obţinerea de beneficiu. . în mod continuu. terorism sau măsuri speciale pentru a scăpa de acuzaţiile ce ar putea apărea. în cea mai mare parte. R. prin Legea LXXIII/1997 de modificare a Codului penal. cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) având ca activitate principală comiterea unei infracţiuni penale. d) scop – intenţia trebuie. totuşi. să fi săvârşit astfel de infracţiuni. completat prin legea C-95. Dacă doar unul din grup a comis mai multe infracţiuni în ultimii cinci ani.P. inclusiv acelora care nu au folosit violenţa. Cristoph Mayerhofer – Sistemul juridic penal înfruntând provocarea crimei organizate. 69 pag. aceasta se aplică doar acolo unde doi sau mai mulţi participanţi lucrează 105 106 Donald Stuart – Legislaţia penală împotriva bandelor. să fie îndreptată către: . 67 p. 399. 108 Balazs Jozsef Geller şi Lenke Feher– Folosirea părţii speciale a legii penale în lupta împotriva crimei organizate în Ungaria – Raport la cel de-al XVI-lea Congres Internaţional al L. b) continuitate (pentru o mai lungă perioadă de timp).I. O soluţie originală este adoptată de sistemul de drept german unde crima organizată. . 20. toxice sau droguri. libertăţii sau proprietăţii. prezintă următoarele trăsături ale acestora: a) asocierea mai multor persoane. nefiind definită legal în legislaţia penală. de asemenea. asociaţie sau organ public.corupţie. defineşte organizaţia criminală ca fiind: „o alianţă criminală bazată pe diviziunea muncii şi formată pentru comiterea permanentă de infracţiuni.P. scopul ei fiind obţinerea unor câştiguri financiare permanente”108.I. Această definiţie se întinde dincolo de conceptul de „bandă organizată” şi este aplicabilă. falsificarea banilor. traficul cu materiale nucleare. Astfel. 89 alin. O poziţie avansată o au legiuitorii din Austria şi Cehia. Codul penal austriac a inclus în 1966 în cap.D. R. Codul penal ceh.D. este definită în sistemul administraţiei interne (Poliţie.Codul penal canadian. alcătuit din una sau mai multe persoane organizate oficial sau neoficial.

109 . Ungaria. sau nu evidenţiază trăsăturile specifice ale acesteia. în sfera doctrinei încă se mai discută şi se caută soluţii de definire a crimei organizate. creează o reţinere pentru o definire pur tehnică a crimei organizate. China.a. cu atât mai mult. Iugoslavia.I.I. al IX-lea Congres al Naţiunilor Unite cu privire la prevenirea criminalităţii şi tratamentul inculpaţilor – Cairo 1995. s.D. P. 41. exploziv şi insuficient cercetat criminologic şi juridic111. 1994. i-a obligat pe cercetătorii în domeniu să se concentreze asupra trăsăturilor şi caracteristicilor organizaţiilor criminale. P. în sfera aplicării dreptului. 39. Statutul de urgenţă este clar evidenţiat în mediul italian.P. mass-media.). cit. 111 Este cunoscut faptul că schimbarea regimurilor totalitare. în cazurile când ei folosesc fie structuri comerciale sau de afaceri. După cum se observă. vol 69 pag. cu un sistem legislativ mai puţin democratic (de exemplu: statele arabe) se apreciază că introducerea unor definiţii de “forţă”. În primul rând în statele occidentale. Pe de altă parte.A. Existenţa unei neconcordanţe între conceptul socio-criminologic şi reglementările legale naţionale a făcut ca la toate întâlnirile internaţionale în domeniu113 să se ceară elaborarea unei definiţii clare şi precise a crimei organizate. Japonia. R. Blakesley – op. Congresul al XVI-lea al A. De asemenea.I. în doctină. comuniste au produs modificări legislative ca urmare a apariţiei crimei organizate într-o sută de ţări: C. Slovacia. “Faptul că foarte multe reglementări privind crima organizată în ţările arabe erau tratate prin prisma şi în cadrul normelor de urgenţă şi sub autoritatea şi jurisdicţia Curţii Securităţii Statului a ridicat un curent critic. din multe alte zone ale globului. asupra noţiunilor de “autor al crimei” şi “organizaţie” decât asupra celui de “act criminal” şi „crimă organizată”. în general. ar aduce deservicii dreptului112. 518. Reţinerea de a da o conceptualizare concretă.S. Slovenia.împreună de mai mult timp sau de o perioadă nedefinită. cum sunt Polonia sau România.P.P. Polonia. Italia. S. Croaţia. practicienii simt o nevoie acută de clarificare a acestei probleme.P. în primul rând.D.D.a. Macedonia. Toate definirile date s-au orientat. Cotloque Aix-en-Provence. În incriminarea unor infracţiuni se folosesc sintagme specifice „crimei organizate” (Franţa.I. în alte state. România.U. cit. de la Napoli din 1997” 113 A se avea în vedere Conferinţa Ministerială Mondială Asupra Criminalităţii Transnaţionale Organizate – Neapole 21-23 nov.I. decisivă şi universală. – vol. care de altfel a şi devenit subiect de divergenţe la prima întrunire A. au iniţiat proiecte pentru modificarea legii penale şi definirea juridică a unor concepte privind crima organizată.D. – Napoli 1997. nu definesc juridic crima organizată. Dacă. 139 110 Cristopher L. Statele Arabe.P. Polonia ş. Toate iniţiativele din actuala doctrină juridică au progresat într-o mică măsură în a da un răspuns convingător în problema acestei definiţii. Napoli – 1997. fie violenţa sau alte metode de intimidare ori influenţa lor în politică. activitate bazată pe diviziunea muncii. 114 Maurice Cusson – La notion de crime organise. Alte sisteme de drept. România. În soluţionarea acestei probleme..I. sunt numeroase probleme în definirea juridică a crimei organizate110. tribunale sau economie”109. administraţie. Unele state. R. Aceasta. teama de a nu încălca drepturile omului şi prevederile constituţionale.D. cercetătorii pro-americani au propus următoarea definiţie: “prin crimă organizată se înţelege. ca un prim pas spre sintetizarea unei definiţii globale.. Cehia. Aceasta nu ca o lipsă de interes. Grecia. în multe state fenomenul este relativ nou.cu cât nu se poate opera cu noţiuni cum este “crima – Hans Lilie Infracţiuni specifice ale crimei organizate în legea penală germană – Raport la cel de-al XVI-lea Congres A. orice asociere a unor infractori profesionişti. 112 Mohamed Zaid – Particularităţi ale incriminării crimei organizate. 69 p. Bulgaria. în structuri specifice care urmează nişte reguli prestabilite şi care urmăresc comiterea de fapte ilicite şi acapararea puterii prin folosirea sistematică a violenţei”114. op.

preveni şi combate într-o manieră judicioasă activităţile criminale transnaţionale organizate. ce cuprinde printre altele. un loc aparte îl reprezintă Reuniunea Ministerială a Preşedinţilor de state de la Neapoli din 1994.. elementele următoare permit a caracteriza crima organizată: organizare de grupuri cu scopuri de activităţi criminale. în condiţiile în care. legi sau alte măsuri. sfera acestor acţiuni s-a regăsit în principal în mijloacele naţionale de combatere. criminologic. c) Pentru a detecta. cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaţional. iniţial. b) Pentru combaterea efectivă a criminalităţii organizate. Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfăşurat. de sfera frontierelor. intimidare şi corupţie în vederea realizării de profituri sau pentru a obţine sechestru pe teritorii sau pieţe. pe rând. sub egida O. Preocupări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaţională pe măsură ce fenomenul a fost perceput în formele sale de manifestare. Dacă la început au existat reţineri legate de regimul politic al unor state. a fenomenului şi apoi în găsirea căilor şi mijloacelor de contracarare. recurgerea la violenţă. comunitatea internaţională trebuie să întărească cunoaşterea 115 Cristopher l. Sesizând pericolul social ce-l reprezintă. extinderea fenomenului a făcut ca organisme guvernamentale şi neguvernamentale să îşi dea mâna până la cel mai înalt nivel pentru cunoaşterea. legături ierarhice sau relaţii personale care permit anumitor indivizi să conducă grupul. de principiile din dreptul penal naţional. fenomenul este foarte dezvoltat şi cu mult înaintea evoluţiei dreptului. spălarea profiturilor ilicite atât în sensul unei activităţi criminale cât şi pentru infiltrarea economiei legale. Blakesley – op. pentru găsirea unor soluţii optime privind conceptul general de combatere şi pentru crearea de organisme internaţionale. cit. preşedinţii de state să se întâlnească la cel mai înalt nivel şi să-şi exprime poziţia faţă de pericolul social al fenomenului ce ameninţă siguranţa naţională.N. nedefinită juridic.U. 41 . următoarele puncte: a) Comunitatea internaţională trebuie să se pună de acord asupra unei definiţii comune a conceptului de criminalitate organizată pentru a face mai omogene măsurile luate la nivel naţional şi mai eficace cooperarea internaţională. potenţial de expansiune în orice nouă activitate şi dincolo de frontierele naţionale. mai ales.3. continentale şi regionale. apte să pună în practică măsurile adoptate. comunitatea internaţională trebuie să ţină cont de caracteristicile sale structurale şi metodele specifice pentru a elabora strategii.organizată”. la nivel global.3. Iniţiative ale organismelor internaţionale pe linia definirii combaterii crimei organizate 5. Deşi nu se constituie într-o definiţie juridică sau exhaustivă a fenomenului. Dacă. Amploarea fenomenului a făcut ca. Aceasta. 5.1. unde a fost adoptat Planul Mondial de acţiune contra criminalităţii transnaţionale organizate. continental şi regional au căutat diverse formule de combatere. P. acestea prin voinţă politică au fost înlăturate. în primul rând. statele lumii. politici. lăsându-i libertate aspectului popular şi non-juridic115.

d) Fiecare stat trebuie să studieze experienţa statelor care au fost obligate să facă faţă criminalităţii organizate şi să interpreteze informaţiile reieşite din studiul şi analiza structurii şi activităţilor criminale ale acesteia pentru a încerca să elaboreze principii directoare care i-ar putea fi utile pentru determinarea măsurilor legislative în materie de drept penal şi procedură penală. Statele trebuie. statele trebuie să depăşească codul de tăcere şi intimidare. a dreptului la respectul vieţii private şi sub rezerva. când aceasta este prevăzută în legislaţia naţională şi cu respectarea deplină a drepturilor individuale şi. în conformitate cu dispoziţiile Declaraţiei de principii fundamentale de justiţie. cum ar fi: supravegherea electronică. Ele trebuie să examineze posibilitatea recurgerii la tehnici fiabile de strângere de probe. posibilitatea de a adopta reglementări legislative care să califice ca infracţiune participarea la o organizaţie criminală sau o asociaţie de răufăcători şi instaurând o responsabilitate penală a persoanelor fizice. să pună la punct modele şi directive practice în materie de drept material şi de drept procesual bazându-se pe experienţa şi cunoştinţele specializate ale statelor şi pe contribuţiile organizaţiilor interesate. atunci când este justificat. şi organizaţiile mondiale şi regionale competente trebuie. de asemenea. pentru a întări capacitatea de luptă contra criminalităţii organizate în interiorul frontierelor lor şi pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională. dispoziţii regulamentare şi structuri organizatorice care sunt necesare pentru a preveni şi combate acest fenomen. şi aceste organizaţii trebuie de asemenea să ajute statele. j) Statele trebuie să examineze posibilitatea adoptării măsurilor de restituire sau de indemnizaţie adecvate în favoarea victimelor criminalităţii organizate. în special. operaţiunile clandestine şi livrările supravegheate. dacă este cazul. în primul rând garanţii contra corupţiei. adoptată de Adunarea Generală prin rezoluţia sa 40/34 din 29 noiembrie 1985. juridice şi sociale. . g) Pentru combaterea eficace a criminalităţii organizate. analizeze şi să difuzeze statistici şi informaţii fiabile asupra acestui fenomen. în special. Importante sunt şi măsurile vizate să încurajeze membrii organizaţiilor criminale să coopereze şi să depună mărturie. ca recompensă pentru colaborarea în derularea cercetărilor şi judecăţii. Statele trebuie să strângă. referitoare la victimele criminalităţii şi victimele abuzului de putere. programele de protecţie a martorilor şi familiilor lor iar în limitele impuse de legislaţia naţională de un tratament mai favorabil. e) Statele trebuie să examineze. i) Statele trebuie să pună la punct programe educative pentru crearea unei culturi de moralitate şi legalitate şi să elaboreze şi să aplice măsuri destinate să aducă la cunoştinţa publicului efectele nefaste ale criminalităţii organizate şi să obţină ataşamentul comunităţii în sprijinirea eforturilor naţionale şi internaţionale de luptă contra criminalităţii organizate. f) Statele trebuie să asigure condiţiile ca justiţia penală să dispună de structuri şi mijloace suficiente pentru a face faţă activităţilor complexe ale criminalităţii organizate. O. să examineze şi să evalueze legislaţia lor.N.U.organizaţiilor criminale şi a dinamicii lor. a unei supervizări judiciare. să se străduiască să asigure membrilor acestor celule formarea şi resursele necesare. intimidării şi violenţei. la cererea lor. ţinând cont de practicile existente şi tradiţiile culturale. să creeze celule speciale de cercetare şi să le doteze pentru cunoaşterea aprofundată a caracteristicilor structurale şi a metodelor de funcţionare a grupurilor criminale organizate. h) Statele trebuie să se străduiască. dacă este cazul. dacă este necesar.U.N. în scopul ca aceştia să-şi poată concentra eforturile asupra strângerii şi analizei informaţiilor asupra criminalităţii transnaţionale organizate. să planifice şi să întreprindă reforme. k) O.

5. în stabilirea unei poziţii comune a statelor membre în problematica protecţiei victimei. la care au luat parte şi reprezentanţii unor importante organizaţii internaţionale (O.I. iar din 1963.U. acordând prioritate mijloacelor preventive şi demersurilor pentru evitarea intervenţiei sistemului justiţiei penale în cazuri individuale minore.C. de curând. O. Grupul are un secretariat care este condus de un secretar general şi îşi desfăşoară activitatea în baza unor programe de lucru. a jucat un rol important în adoptarea Rezoluţiei privind Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi a Recomandării privind Regulile penitenciare europene. vizează două aspecte de mare importanţă. conciliere şi mediere.). În acest ultim domeniu. anual sunt organizate Conferinţe şi Colocvii de cercetări criminologice.3. echilibrate şi multidisciplinare.C. Grupul de cooperare în materia luptei împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri (grupul Pompidou). C.P. aprobate de Conferinţa ministerială care urmăreşte reducerea rolului sistemului penal în domeniu.C.S. O. ai celor de interne. şi anume: armonizarea legislaţiilor ţărilor membre şi asistenţa juridică în materie penală.P.2. C.E.E.C. Concomitent. C.P. precum şi prin promovarea unor măsuri de înlocuire a pedepselor privative de libertate.P.C.E. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii La nivelul Consiliului Europei au fost înfiinţate. O. Grupul a organizat două conferinţe ministeriale paneuropene asupra cooperării în problemele abuzului şi traficului ilicit de droguri. in decursul timpului. În anii 1991 şi 1994. prin intermediul lor justiţia penală încetează de a se mai opri la frontierele naţionale apreciindu-se că un spaţiu judiciar european este pe cale de a fi creat. Din anul 1980.N. s-a implicat în cercetarea criminologică a fenomenului criminalităţii organizate. atenuarea cererii şi găsirea de soluţii noi de îngrădire a traficului ilicit de droguri prin perfecţionarea cooperării internaţionale.P. 5. constând în elaborarea a 16 convenţii şi 4 protocoale care depăşesc principiile tradiţionale ale dreptului penal..). acordă atenţie deosebită evoluţiei ideilor privitoare la justiţia penală şi tratamentul delincvenţilor.M.C. a creat o operă importantă. Comitetul european pentru probleme criminale (prescurtat C. constituit în 1971 la iniţiativa fostului preşedinte francez.V.3.3 Asistenţa juridică internaţională în materie penală În acest domeniu.D. prin măsuri de dejudiciarizare. De asemenea. transmise spre adoptare Comitetului Miniştrilor.C. opera Consiliului Europei s-a materializat în următoarele documente: .. şia continuat activitatea în cadrul Consiliului Europei.Interpol.M.E. stabilite pentru perioade de patru ani. sau C. În anul 1963 a fost creat Consiliul Ştiinţific Criminologic.C.E. unele structuri specializate. şi implicit a Consiliului Europei.P. soldate cu adoptarea unor Declaraţii Finale prin care sunt reiterate angajamentele statelor participante de a susţine cooperarea europeană în domeniu în cadrul unei strategii globale. C. Activitatea C.P. îşi bazează activitatea pe subcomitete şi grupuri de lucru şi acţionează pentru realizarea unor proiecte de convenţii şi de rezoluţii.P. creat în 1957. în organizarea şi desfăşurarea conferinţelor miniştrilor europeni ai justiţiei şi..E.

5.3.3.1. Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală Deschisă spre semnare la 20 aprilie 1962, stipulează că asistenţa judiciară penală este independentă de extrădare, putând interveni chiar în cazurile în care extrădarea ar fi refuzată. În acelaşi timp, asistenţa judiciară poate fi furnizată chiar şi pentru contravenţii, şi, de regulă, dubla incriminare nu este cerută, cu excepţia comisiilor rogatorii în scop de percheziţie şi confiscare, când Părţile vor putea deroga de la aceste reguli. Potrivit Convenţiei, asistenţa juridică se acordă în orice procedură care vizează infracţiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării, de competenţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitate, cu excepţia hotărârilor de arestare, a condamnărilor definitive şi infracţiunilor care îmbracă un caracter militar. De asemenea, asistenţa judiciară poate fi refuzată pentru infracţiuni politice sau conexe unor infracţiuni politice sau fiscale. Concomitent, un alt motiv de refuz al asistenţei judiciare îl poate constitui aprecierea Părţii solicitate că executarea cererii este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale ţării sale (ale Statului şi nu ale individului), incluzând şi interese de ordin economic. Convenţia reglementează modul de executare a comisiilor rogatorii care vizează audierea de martori, experţi şi învinuiţi, cercetarea la faţa locului, percheziţiile şi confiscările de obiecte. Sunt instituite reguli privind transmiterea de obiecte, remiterea actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare, sunt prevăzute o serie de imunităţi pentru martorii şi experţii citaţi să compară în faţa autorităţilor judiciare ale Părţii solicitante şi, de asemenea, se statuează asupra modului de comunicare a datelor din cazierul judiciar şi a schimbului de informaţii privind condamnările. Totodată, convenţia conţine prevederi referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererile de asistenţă judiciară, căile de transmitere a comisiilor rogatorii internaţionale, denunţarea în scop de urmărire şi comunicarea condamnărilor. După intrarea în vigoare a convenţiei, practica judiciară a statelor semnatare a impus adoptarea unor rezoluţii şi recomandări ale instanţelor Consiliului Europei menite să favorizeze aplicarea prevederilor acesteia, respectiv: rezoluţia (71)43 din 14 decembrie 1971, rezoluţia (77)36 din 2 decembrie 1977, recomandarea R(80)8 din 27 iunie 1980, recomandarea R(83)12 din 23 septembrie 1983 şi recomandarea R(85)10 din 28 iunie 1985, toate adoptate de Comitetul Miniştrilor. 5.3.3.2. Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală Conştiente de slăbiciunile, de ordin practic ale Convenţiei menţionate în privinţa reprimării infracţiunilor fiscale care provoacă daune însemnate economiilor naţionale, statele membre ale Consiliului Europei au considerat necesară completarea prevederilor convenţiei printr-un Protocol adiţional, elaborat de un comitet de experţi şi adoptat de Comitetul Miniştrilor la 14 martie 1978. Acesta prevede că asistenţa judiciară nu poate fi refuzată pentru simplul motiv că cererea priveşte o infracţiune pe care Partea solicitată o consideră drept o infracţiune fiscală, modificând pe fond conţinutul convenţiei. Totuşi, dat fiind că legile interne ale Statelor membre diferă în ceea ce priveşte elementele constitutive ale infracţiunilor fiscale, Protocolul precizează

că dubla incriminare va fi considerată îndeplinită dacă infracţiunea corespunde unei infracţiuni de aceeaşi natură, conform legislaţiei Statului solicitat. Completată cu Protocolul său adiţional, Convenţia reprezintă un model în domeniu, motiv pentru care a servit de referinţă la pregătirea proiectului Tratatului tip Universal de asistenţă judiciară în materie penală, care a fost adoptat de către cel de-al 8-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor din 1990. Cu ocazia semnării, ratificării, aprobării sau aderării la Convenţie şi Protocolul său adiţional, un număr de 20 de state, între care şi România, au făcut declaraţii şi au formulat unele rezerve în legătură cu conţinutul acestora.

5.3.3.3. Protocolul adiţional la Convenţia Europeană privind informaţia asupra dreptului străin La 17 iunie 1968, Statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin prin care se stabilea sistemul de asistenţă şi consultare juridică în materie civilă şi comercială, în domeniul procedurii civile şi comerciale şi al organizării juridice. Ţările semnatare au devenit conştiente de faptul că, pentru a uşura accesul la justiţie şi al unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, în scopul de a-şi susţine mai bine drepturile lor, este necesară extinderea sistemului de asistenţă internaţională în domeniul penal şi procesual penal. De aceea, la 15 martie 1978, a fost deschis spre semnare Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind informaţia asupra dreptului străin prin care Părţile Contractante se angajează să-şi furnizeze informaţii privind dreptul lor material şi procedural, organizarea juridică în domeniul penal, inclusiv date privind Ministerul Public, precum şi informaţii referitoare la executarea sancţiunilor penale. Cererile de informaţii pot proveni de la orice autoritate juridică competentă în materie de urmărire penală sau de executare a sentinţelor definitive, nu numai în cursul unei proceduri de urmărire, dar chiar şi atunci când se are în vedere declanşarea unei astfel de proceduri. Protocolul prevede şi posibilitatea formulării unei cereri de informaţii în contul unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, de către orice autoritate sau persoană care acţionează în cadrul unui sistem oficial de asistenţă juridică sau de consultaţie juridică. 5.3.3.4. Documente ale Consiliului Europei în materia extrădării Problema extrădării s-a situat în atenţia Consiliului Europei încă de la începutul existenţei acesteia. Astfel, prin Recomandarea 16 (1951) din 8 decembrie 1951, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a sugerat măsurile pregătitoare ce trebuie luate în vederea încheierii unei Convenţii europene de extrădare. Comitetul Miniştrilor a însărcinat un comitet de experţi să examineze această recomandare, precum şi Recomandare 66 (1954) care i-a urmat, astfel încât, în cursul lunii septembrie 1957, Convenţia europeană de extrădare era deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Semnată la Paris, la 13 decembrie 1957, Convenţia a intrat în vigoare la 18 aprilie 1960 şi a fost semnată de un număr de 36 de ţări. Convenţia reglementează obligaţia de extrădare, faptele pasibile de extrădare, cu excepţia infracţiunilor politice, militare şi fiscale, problema extrădării resortisanţilor proprii, cazurile în

care extrădarea poate fi refuzată sau nu este acordată, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o cerere de extrădare, instituie regula specialităţii extrădării, stabileşte condiţiile de arestare provizorie în vederea extrădării, ordinea de preferinţă în cazul concursului de cereri de extrădare, modalitatea de predare a extrădatului şi a obiectelor, problema tranzitării persoanei extrădate pe teritoriul unui stat terţ, precum şi o serie de reguli procedurale. Convenţia a fost completată cu două protocoale adiţionale. Primul Protocol adiţional, din 15 octombrie 1975, a adus unele precizări în legătură cu articolul 3 al Convenţiei privind infracţiunile politice, iar prin cel de-al doilea Protocol adiţional, din 17 martie 1978 a fost modificat articolul 5 al convenţiei referitor la infracţiunile fiscale, astfel încât şi acesta să poată face obiectul unor cereri de extrădare. De asemenea, ultimul protocol a modificat sau completat şi alte prevederi ale convenţiei privind cazurile în care extrădarea nu va fi acordată şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea de extrădare. În vederea aplicării unitare a prevederilor convenţiei şi a protocoalelor sale adiţionale, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat o serie de recomandări şi rezoluţii, respectiv Rezoluţia (75) 12, Rezoluţia (78) 43, Recomandarea R (80) 7, Recomandarea R (80) 9 şi Recomandarea R (86) 13. Cu ocazia semnării Convenţiei şi a depunerii instrumentelor lor de ratificare, un număr de 22 de ţări, printre care şi România, au formulat declaraţii şi rezerve privind unele prevederi ale acestora. 5.3.3.5. Supravegherea şi executarea hotărârilor judecătoreşti În acest domeniu deosebit de important al aplicării în practică a hotărârilor judecătoreşti, prin organismele sale specializate, Consiliul Europei, a adoptat de trei convenţii având ca obiect supravegherea persoanelor condamnate sau liberate condiţionat, valoarea internaţională a sentinţelor de condamnare şi transferarea persoanelor condamnate.

5.3.3.5.1. Convenţia europeană pentru supravegherea persoanelor condamnate sau liberate condiţionat
Elaborată de C.E.P.C., şi deschisă spre semnare la 30 mai 1964, convenţia urmăreşte instituirea unui sistem de cooperare internaţională, susceptibil să permită, pe teritoriul unui stat semnatar, punerea în aplicare a măsurilor condiţionate (suspendare, probare, liberare anticipată sau măsuri analoage) concomitente sau posterioare pronunţate într-un Stat Parte la convenţie. Asistenţa internaţională, pe care această convenţie o reglementează, vizează prevenirea recidivei criminale, prin promovarea, dincolo de frontiere, a metodelor de amendament individual şi de reclasare socială în cadrul naţional. Prin elaborarea acestei convenţii, Statele membre ale Consiliului Europei, afirmând voinţa lor de cooperare în lupta împotriva criminalităţii, consideră că sunt obligate, pentru orice decizie care emană de la unul din ele să asigure, pe teritoriul celorlalte, reabilitarea socială a delincvenţilor condamnaţi sau puşi în libertate condiţionată, respectiv punerea în executare a sancţiunii penale, în cazul în care condiţiile prescrise nu sunt satisfăcute. Cele 40 de articole ale convenţiei, după ce enunţă principiile fundamentale care stau la baza ei, prevăd că autorităţile statului în care delincventul a fost condamnat sau liberat condiţionat vor dispune de trei posibilităţi de acţiune: supravegherea, executarea condamnării şi

întemeiată exclusiv pe prevederile acestei Convenţii. Convenţia conţine şi trei anexe: prima enumeră cele şase rezerve de care Statele contractante se pot prevala. . italiană şi olandeză. Convenţia formează un ansamblu. precum şi cele legate de realizarea supravegherii şi a executării. Prin prevederile sale. de asemenea. 5. fie în statul solicitant. cât şi la cele ale practicii lor penale. a sentinţelor represive străine. mai precis ale principiului “non bis in idem”. un număr de 7 ţări au formulat unele declaraţii şi rezerve faţă de conţinutul Convenţiei. Această cale de recurs reprezintă o dispoziţie specifică dreptului european.3. germană. şi anume: recunoaşterea. amnistia să nu fi intervenit. de o mare supleţe. Convenţia a fost semnată până în prezent de 17 state. recunoaşterea sentinţelor pronunţate în străinătate) şi procedura utilizată în statul solicitant care trebuie să fie conformă cu dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. ca regulă generală. iar a treia lista ordonanţelor penale din Statele membre care. cererea de executare. efectele internaţionale ale sentinţelor represive europene. Sunt reglementate. Cu ocazia semnării sau depunerii instrumentelor de ratificare. suportarea cheltuielilor de urmărire şi de judecată. considerarea “in concreto” a dublei incriminări a faptelor în cele două state (prescripţia sancţiunii să nu fie împlinită. convenţia europeană asupra valorii internaţionale a sentinţelor represive consacră o serie de principii fundamentale.5. cu ocazia celei de-a VI-a Conferinţe a miniştrilor de justiţie ai Statelor membre ale Consiliului Europei. procedura de executare. sunt asimilate sentinţelor represive europene. condiţiile în care poate fi cerută executarea unei sancţiuni. ceea ce împiedică. situaţia cererilor de executare în cazul unor amenzi sau confiscării unei sume de bani ori a unui obiect. care înlocuieşte căile de recurs obişnuite şi naţionale. Prevederile convenţiei au fost completate cu o serie de recomandări ale Comitetului Miniştrilor. în anumite condiţii. Pentru sentinţele pronunţate în lipsa inculpatului. Sunt reglementate o serie de reguli comune şi tipurile de proceduri. Convenţia cuprinde dispoziţii generale privind executarea sentinţelor represive. dintre care 13 au şi ratificat-o. respectiv Rezoluţia 70 (1) din 26 ianuarie 1970 privind organizarea practică a măsurilor de supraveghere. precum şi luarea în considerare a sentinţelor represive europene. astfel cum sunt prevăzute în legislaţia franceză. în temeiul articolului 21. altele decât cele penale. la Haga. Convenţia europeană asupra valorii internaţionale a sentinţelor represive Deschisă spre semnare la 28 mai 1970.desistarea în favoarea Statului solicitat şi enumeră situaţiile în care măsurile prevăzute de convenţie nu pot fi refuzate. atât la exigenţele legilor lor naţionale. problemele privind măsurile provizorii. referitoare la cererea de supraveghere. menite să faciliteze aplicarea acesteia. de asistenţă şi de ajutor penitenciar şi Recomandarea R (79) 14 din 14 iunie 1979. efectele transmiterii executării şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererile de executare a sentinţelor. a doua conţine lista infracţiunilor. care lasă Statelor interesate largi posibilităţi de alegere în privinţa procedurilor şi în adaptarea măsurilor.2. Convenţia prevede o cale de recurs deosebită şi anume opoziţia declarată în Statul solicitat şi depusă fie în acest Stat.3.

Pentru facilitarea aplicării în cele mai bune condiţii a Convenţiei, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat Rezoluţia (75) 11 din 21 mai 1975 privind criteriile de urmat în procedura de judecată în absenţa prevenitului şi Recomandarea R(79) 13 din 13 iunie 1979. Convenţia a fost semnată de 16 state, din care 9 au şi ratificat-o, iar dintre ele şapte au formulat declaraţii şi rezerve. România nu a semnat încă această Convenţie. 5.3.3.6. Transferarea persoanelor condamnate Convenţia asupra transferării persoanelor condamnate, deschisă spre semnare la 21 martie 1983, are ca obiect facilitarea transferului deţinuţilor străini către ţările lor de origine, creând o procedură simplă, rapidă şi suplă. Titulatura convenţiei nu include şi adjectivul “europeană”, tocmai pentru a permite ratificarea ei şi de către Statele democratice neeuropene, dintre care două – Canada şi S.U.A. – au participat activ la elaborarea textului. Convenţia defineşte termenii fundamentali pentru mecanismul de transfer şi principiile generale pe care se bazează şi prevede condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească transferarea, documentele necesare şi consimţământul condamnatului, consecinţele transferării, procedura exequaturului, reglementarea tranzitului condamnatului şi suportarea cheltuielilor legate de transferare. În vederea facilitării aplicării Convenţiei, Comitetul Miniştrilor a adoptat Recomandarea R(84)11 din 29 iunie 1984, Recomandarea R (88) 13 din 22 septembrie 1988 şi Recomandarea R (92) 18 din 19 octombrie 1992. Convenţia a fost semnată, până în prezent, de un număr de 39 de ţări, dintre care şi România, fiind ratificată de 37 de ţări, dintre care 18 au formulat şi o serie de declaraţii şi rezerve. 5.3.3.7.Transmiterea procedurilor represive Urmarea Recomandării Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 22 ianuarie 1965 privind reglementarea conflictelor de competenţa în materie represivă, Comitetul Miniştrilor a însărcinat C.E.P.C. cu elaborarea unui proiect de convenţie europeană în acest domeniu. La 15 mai 1972, Convenţia europeană asupra transmiterii procedurilor represive a fost deschisă spre semnare Statelor membre. Convenţia defineşte termenii de infracţiune şi sancţiune, stabileşte condiţiile transmiterii urmărilor, competenţa judiciară şi dreptul aplicabil, efectul cererii de urmărire asupra Statului solicitant, comunicarea între autorităţile Statului solicitant şi cele ale Statului solicitat, valoarea cercetării şi instrucţiei, probleme legate de prescripţie, situaţia infracţiunilor pentru care este necesară o plângere, măsurile provizorii în statul solicitat, pluritatea procedurilor represive şi principiul non bis in idem. În cele trei anexe, Convenţia enumeră cele opt rezerve de care Statele Contractante pot face uz la depunerea instrumentelor de ratificare, aderare sau acceptare, cele două declaraţii pe care Statele Contractante le pot face în aplicarea articolului 41.1, respectiv lista infracţiunilor asimilate şi a infracţiunilor penale, astfel cum sunt prevăzute în Franţa, Germania şi Italia. Convenţia a fost semnată până acum de 19 ţări, din care 8 au şi ratificat-o, iar 7 dintre ele au exprimat şi unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare. România nu a semnat încă această convenţie.

5.3.3.8. Reguli speciale şi metode ale cooperării interstatale referitoare la anumite infracţiuni şi persoane implicate în comiterea lor

2.3.3.8.1. Referitor la combaterea terorismului internaţional
Izvorâtă din necesitatea luptei împotriva actelor teroriste, tot mai frecvente şi tot mai violente, Convenţia Europeană pentru reprimarea terorismului a fost deschisă spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei la 27 ianuarie 1977. Convenţia modifică şi completează convenţiile de extrădare care permiteau, limitat şi lacunar, luarea unor măsuri concrete împotriva criminalităţii de mare violenţă. Considerând că, gravitatea şi consecinţele actelor teroriste sunt de aşa natură încât elementul lor penal primează asupra eventualelor aspecte politice, Convenţia permite ca teroriştii să fie urmăriţi şi pedepsiţi, atât timp cât se află pe teritoriul Statelor membre ale Consiliului Europei. Pentru a cuprinde o arie cât mai largă de infracţiuni grave, Convenţia enumeră infracţiunile care nu sunt considerate ca infracţiuni politice, în vederea acceptării extrădării, precum şi infracţiunile conexe infracţiunilor politice şi cele inspirate de mobiluri politice. Pentru facilitarea cooperării internaţionale în materie antiteroristă, Convenţia conţine o clauză deosebit de importantă, în sensul că prevederile oricăror tratate şi acorduri de extrădare aplicabile între Statele contractante, inclusiv Convenţia europeană de extrădare, sunt modificate, în ceea ce priveşte relaţiile între Statele Contractante, în măsura în care ele nu sunt compatibile cu Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului. Totodată, infracţiunile menţionate sunt considerate a face parte de drept de pe lista de cazuri de extrădare a unui tratat sau convenţie, aflată în vigoare între Părţile contractante. Convenţia a fost ratificată de 29 de ţări membre ale Consiliului Europei, între care şi România, 17 dintre acestea formulând declaraţii sau exprimând unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare.

5.3.3.8.2. Privind protecţia patrimoniului cultural al popoarelor
În conformitate cu programul definit prin Convenţia culturală europeană care consacră existenţa unui patrimoniu cultural comun al Europei şi angajamentul Statelor membre ale Consiliului Europei de a-l salvgarda, C.E.P.C. a pregătit un proiect de convenţie europeană privind infracţiunile care vizează bunuri culturale, care a fost adoptat de Consiliul Miniştrilor şi deschis spre semnare la 23 iunie 1985. Convenţia are ca obiectiv prezervarea bunurilor culturale de principalul pericol care le ameninţă: criminalitatea. Definind infracţiunea, urmărirea, sentinţa şi sancţiunea, ca termeni utilizaţi în cuprinsul său, Convenţia stabileşte categoriile de bunuri culturale şi infracţiunile avute în vedere, instituie obligaţia statelor de a lua măsurile necesare pentru a promova în rândurile publicului conştiinţa necesităţii protecţiei bunurilor culturale, precum şi angajamentul general de a colabora pentru prevenirea infracţiunilor ce vizează bunuri culturale şi descoperirea bunurilor culturale sustrase ca urmare a acestora. Convenţia clarifică problema restituirii bunurilor culturale, prin două forme de cooperare: avizarea unui Stat semnatar în legătură cu bunurile culturale sustrase ori găsite pentru a facilita descoperirea acestora şi instituirea unei proceduri în vederea restituirii şi executarea comisiilor rogatorii. De asemenea, sunt reglementate, în ordine, reprimarea actelor care aduc atingere patrimoniului cultural, regulile de competenţă internaţională

pentru urmărirea şi judecarea infracţiunilor vizând bunuri culturale, conflictele de competenţă şi principiul „non bis in idem”. Convenţia a fost semnată, până în prezent, de 6 ţări, însă nu a intrat în vigoare, nefiind ratificată de minimum trei state.

5.3.3.8.3. În legătură cu repatrierea minorilor
Necesitatea unei asistenţe eficace în ceea ce priveşte transferarea minorilor, pe cale de autoritate, a impus elaborarea Convenţiei europene privind repatrierea minorilor, deschisă spre semnare la 28 mai 1970. Convenţia priveşte persoanele calificate drept “minori” după legea aplicabilă conform regulilor de drept internaţional privat al Statului solicitant şi care nu au capacitatea de a-şi fixa singure reşedinţa lor. De altfel, această incapacitate este cea care justifică regimul special al transferării minorilor pe cale de autoritate. Convenţia precizează motivele pe care se fondează cererea de repatriere, reglementează organizarea asistenţei în cazul repatrierii minorilor, instituie obligaţia de a da curs cererii de asistenţă, stabileşte procedura repatrierii şi clarifică distincţia ce trebuie făcută între repatrierea minorilor şi asistenţa judiciară în materie de extrădare. Semnată de 9 ţări, nici această convenţie n-a intrat încă în vigoare, nefiind ratificată decât de un singur stat.

5.3.3.8.4. Cât priveşte confiscarea produsului criminalităţii
Importanţa acestei probleme a fost evidenţiată cu ocazia multor reuniuni internaţionale, la cel mai înalt nivel, îndeosebi în ceea ce priveşte combaterea unor forme grave ale criminalităţii transnaţionale organizate, cum ar fi: traficul cu droguri, de arme şi explozivi, terorismul internaţional etc. Având în vedere activitatea desfăşurată, în acelaşi scop, şi de alte organisme internaţionale, în special O.N.U., Consiliul Europei a adoptat în această materie două importante instrumente juridice internaţionale: 5.3.3.8.4.1. Referitor la spălarea, depistarea, sechestrul şi confiscarea produselor infracţiunii Proiectul unei convenţii pe această temă a fost elaborat în cursul a nouă reuniuni ale unui comitet de experţi al C.E.P.C., astfel că, la reuniunea din septembrie 1990, Comitetul Miniştrilor a aprobat textul propus şi a decis să-l deschidă spre semnare la 8 noiembrie 1990. Convenţia defineşte termenii care constituie baza mecanismului de cooperare internaţională în materie, respectiv: produs, bun, instrumente, confiscare şi infracţiune principală. În al doilea rând, Convenţia stabileşte măsurile ce trebuie luate la nivel naţional, de Statele membre: confiscarea, măsuri de investigaţie şi măsuri provizorii. Ea obligă Părţile să adopte prerogative şi tehnici speciale de investigaţie şi instituie obligaţia pentru Părţi de a conferi caracter de infracţiune unor acte care constituie infracţiuni de spălare. Convenţia reglementează totodată principiile generale şi măsurile de cooperare internaţională, asistenţa în scop de investigaţii, măsurile provizorii ce trebuie dispuse la cererea altei Părţi, confiscarea şi modul de executare a acesteia în cazul instrumentelor sau produselor, motivele de refuz şi amânare a confiscării. Convenţia tratează, de asemenea, procedura în lipsa inculpatului, notificarea unor documente şi protejarea drepturilor terţilor, problema secretului bancar, recunoaşterea hotărârilor

notificarea tranzacţiilor cu arme de foc este obligatorie. mai precis: autorităţile competente. Reglementări specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc şi la despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente.3. acestea având libertatea deplină de a elabora reglementările legale necesare.8. competenţă preferenţială. informarea proprietarilor şi căpitanilor de navă. Este exact ceea ce urmăreşte Acordul referitor la traficul ilicit pe mare.5.8. este instituit un comitet de supraveghere. Acordul a fost semnat de cinci ţări. Convenţia a fost semnată de 27 de state. în cele cinci secţiuni ale sale. menite să asigure eficacitatea funcţionării acestuia. în vigoare. forma cererilor şi limba în care sunt redactate. armurier şi rezident.3. precum şi o serie de reguli generale de procedură. cu orice titlu unei persoane cu reşedinţa pe teritoriul altei Părţi Contractante. utilizarea restrânsă a informaţiilor. Statul Contractant pe teritoriul căruia o armă este vândută. Convenţia defineşte termenii utilizaţi în text. având ca sarcină examinarea aplicării Acordului şi propunerea unor măsuri adecvate.3. încă. Acordul defineşte în capitolul I termenii utilizaţi în cuprinsul textului: Statul care intervine. problemele esenţiale ale cooperării internaţionale în scopul reprimării traficului de stupefiante în marea liberă: principii generale. conţinutul cererilor. pentru punerea în aplicare a articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei la 31 ianuarie 1995. regulile de procedură şi de cooperare în această materie. respectiv: armă de foc. persoană.3. În acest scop. 5. Potrivit articolului 5 al Convenţiei. suportarea cheltuielilor şi a daunelor-interese. însă nu a intrat.2. 5. transferată sau cedată. format din experţi ai tuturor Părţilor. dispoziţii privind exercitarea competenţei de către Statul care intervine şi Statul pavilionului. Capitolul II tratează.4. Nu sunt omise două aspecte importante ale luptei împotriva criminalităţii: problema confidenţialităţii şi problema despăgubirilor în caz de responsabilitate pentru daune provocate unei persoane. paragraful 9 al articolului 17 prevede că Părţile vor încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau regionale pentru a face efective dispoziţiile articolului sau pentru a-i întări eficacitatea. Pentru verificarea aplicării Acordului şi rezolvarea diferendelor. din care 14 au ratificat-o deja. Referitor la combaterea traficului ilicit de droguri desfăşurat în marea liberă Convenţia Naţiunilor Unite din 1988 de la Viena împotriva traficului ilicit de stupefiante şi de substanţe psihotrope conţine în articolul 17 dispoziţii referitoare la traficul pe mare. stabileşte obligaţiile părţilor în reprimarea traficului ilicit cu arme de foc. deschisă spre semnare statelor membre la 28 iunie 1978.străine. procedurile navelor şi executarea acestora. trebuie să notifice acest lucru acelei Părţi. infracţiune pertinentă şi navă.Controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către persoane particulare Importanţa unei asemenea măsuri în lupta împotriva violenţei criminale a determinat Consiliul Europei să elaboreze Convenţia europeană asupra controlului dobândirii şi deţinerii armelor de foc de către particulari. însă tace sau omite să dea orientări suficiente pentru a asigura aplicarea sa practică în condiţii optime. .

respectiv cooperarea internaţională în domeniu.E. cel al dublei autorizări. Convenţia a fost semnată de 14 ţări. includerea despăgubirii victimelor străine de către Statul pe teritoriul căruia s-a comis infracţiunea şi asistenţa mutuală asupra tuturor problemelor referitoare la despăgubiri. a problemei armelor de foc. Completând prevederile Convenţiei. conform căreia fiecare Parte Contractantă ia măsurile potrivite pentru a se asigura că nici o armă de foc aflată pe teritoriul său nu va fi vândută. în prealabil. Convenţia prevede şi posibilitatea ca aceste autorizaţii să fie înlocuite printr-un permis internaţional.C. Comitetul Miniştrilor a adoptat Recomandarea nr. în practică acest lucru se întâmplă foarte rar. de principiu.P. la nivel naţional. ratificării. în legătură cu poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi procedurii penale. în acest domeniu. R (84) 23. . fiind ratificată de 10 State semnatare.asigurarea cooperării între Părţile Contractante. Convenţia conţine prevederi referitoare la angajamentul Statelor de a asigura aplicarea principiilor convenţiei. această problemă a făcut obiectul unor studii şi lucrări ale C. persoanele cărora li se acordă despăgubiri şi condiţiile acordării acestora. iar Anexa II prevede rezervele care pot fi făcute de Părţi cu ocazia semnării. Ca atare. . dintre care 9 au şi ratificat-o deja. Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea nr. Convenţia a fost semnată de 16 state (între care şi România). România nu a semnat încă această Convenţie. Scopurile Convenţiei sunt: . mai ales că de multe ori infractorul nu este descoperit sau nu este insolvabil.Convenţia instituie şi un alt sistem de control internaţional. despăgubirea victimei ar trebui să cadă în sarcina infractorului.Despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente Consiliul Europei a acordat o atenţie deosebită poziţiei victimei în cadrul infracţiunii şi protecţiei intereselor sale. care sugerează Statelor o serie de măsuri ce vizează ţinerea sub control. sub toate aspectele.. fiecare Stat desemnând o autoritate centrală însărcinată să primească cereri de asistenţă şi să le dea curs. Specific acestei convenţii este faptul că ea nu se aplică direct de către State. Cu ocazia semnării sau depunerii instrumentelor de ratificare. 10 state au făcut declaraţii sau au formulat rezerve. Convenţia are două anexe: Anexa I defineşte în detaliu ce se înţelege prin “armă de foc”. autorizaţia autorităţilor competente ale Părţii Contractante respective. R (85) 11 din 28 iunie 1985. Deşi. ci Părţile se angajează să-şi adapteze legislaţia prezentă şi viitoare. ale căror concluzii s-au materializat în Convenţia europeană relativă la despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente deschisă spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei la 24 noiembrie 1983. începând din 1970. . la 7 decembrie 1984. transferată sau cedată sub orice titlu unei persoane care nu este rezidentă acolo şi care nu a obţinut. aprobării sau acceptării Convenţiei.armonizarea pe plan european a principiilor directoare (dispoziţii minimale) relative la despăgubirea victimelor infracţiunilor violente. precum şi practica administrativă la principiile enunţate de Convenţie. dintre acestea 8 făcând declaraţii. În completarea dispoziţiilor convenţiei.

raporturile cu alte convenţii. Programul de acţiune împotriva corupţiei Cea de-a 19-a Conferinţă a Miniştrilor europeni de Justiţie a recomandat Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei crearea unui Grup multidisciplinar asupra corupţiei. care. aplicarea în timp.distincţia între ce este permis şi ce este interzis în materie de corupţie. format din patru capitole: . Dispoziţii comune privind clauzele finale ale convenţiilor europene în materie penală Convenţiile europene în materie penală. despre care se face vorbire în cuprinsul lucrării. 5.2. într-un număr cât mai mare.3. 5. între care finanţarea partidelor politice.3. denunţarea. Consiliul Europei a întreprins în ultimii 10 ani noi demersuri în acest sens: 5. în cea mai mare parte. în dreptul intern.instituţii şi categorii de persoane cu roluri şi responsabilităţi specifice în raport cu corupţia. prin care Statele membre sunt invitate să ratifice. formularea de declaraţii şi rezerve.5.3. .9. rolul Comitetului European pentru Probleme Criminale şi obligaţiile Secretariatului General al Consiliului Europei. R (87) 1 din 19 ianuarie 1987. .3.10.3. normele relative.10. o serie de clauze menite să asigure aplicarea uniformă şi în cele mai bune condiţii a prevederilor înscrise în textul tratatelor respective.3.E.C. cu ocazia reuniunii sale din 21-25 martie 1994.3. retragerea rezervelor. obligaţia de a adopta.3. a Delegaţiilor Miniştrilor.P.3. aplicarea teritorială.10.10. adoptate de către Consiliul Miniştrilor cu ocazia celei de-a 113-a reuniuni din 1963 şi celei de-a 315-a reuniuni. şi-a alcătuit un Program de lucru detaliat.3. adoptate sub egida Consiliului Europei conţin.1. dispoziţiile necesare punerii în aplicare a convenţiilor. sancţionarea corupţiei şi cooperarea internaţională. . Aceste dispoziţii se referă la: semnare. Proiectul Convenţiei europene generale asupra cooperării interstatale în domeniul penal. din februarie 1980. care conţine dispoziţiile comune aplicabile celor patru metode specifice ale cooperării interstatale în domeniul penal (extrădarea. al cărui text definitiv a fost aprobat de Comitetul de experţi ai C. şase dintre cele mai importante convenţii europene în materie penală şi patru protocoale adiţionale. potrivit mandatului încredinţat. supravegherea şi executarea sancţiunilor). privind coexistenţa între tratatele deja existente în acest domeniu şi tratatul multilateral propus. pe “modele de clauze finale ale convenţiilor şi acordurilor încheiate în cadrul Consiliului Europei”. Recomandarea nr.3. rolul grupurilor de presiune. mass-media şi lupta împotriva corupţiei. . asistenţa judiciară în materie penală. precum şi la ratificarea şi intrarea în vigoare a acestuia din urmă. de regulă. intrare în vigoare. importante pentru lupta împotriva corupţiei. aderare. într-un capitol intitulat “dispoziţii finale”. cu scadenţă în anul 2000.subiecte cu caracter general. 5.prevenirea. combaterea. Aceste dispoziţii se bazează. transmiterea procedurilor represive. Noi demersuri vizând perfecţionarea cooperării interstatale în materie penală şi armonizarea legislaţiilor statelor membre ale Consiliului Europei Preocupat să contracareze sfidarea pe care evoluţia criminalităţii o reprezintă pentru societăţile democratice.

nici într-o construcţie de ansamblu. completate printr-un mare număr de recomandări. se apreciază că. Prezentat pentru prima dată în 1977. în 1950. Strategii de luptă împotriva crimei organizate. a O.3. va fi convenabilă tuturor. a altor organisme internaţionale.. Raţionalitatea legăturii dintre cele două elemente se manifestă prin aceea că o comunitate sau o anumită ţară va trebui să-şi determine priorităţile.N. nucleară etc. luarea în calcul a două elemente principale. cu atât este mai eficient sistemul de prevenire şi reprimare a fenomenului crimei organizate. uşor de pus în aplicare la nivel naţional şi internaţional. ambientală. Dacă în domeniul clasic al asistenţei juridice penale internaţionale. ţinând seamă de obiectivele urmărite. Ca elemente obiective se pot menţiona: 2. Obiectivele specifice ce se au în vedere în elaborarea strategiilor de prevenire şi combatere a crimei organizate sunt: a) reducerea vulnerabilităţii societăţii la infiltrarea organizaţiilor criminale. în privinţa noilor forme ale crimei organizate transnaţionale.3. Elemente obiective şi subiective. care. Concluzii despre activitatea Consiliului Europei în domeniul combaterii crimei organizate În aproape 40 de ani. această uniformizare va fi mult mai uşor de realizat. fiind gata oricând să accepte anumite constrângeri politice şi legale minime.6. spunea: “Europa nu se va face dintr-o dată. Obiective. iar o reglementare unitară.1. uniformizarea legislaţiilor penale ale ţărilor membre ale Consiliului Europei întâmpină inerente dificultăţi. Stimulate de activitatea intensă a Consiliului Europei. proiectul “spaţiului judiciar penal european” şi-a găsit concretizarea în activitatea normativă a Consiliului Europei. dezmembrarea şi lichidarea organizaţiilor criminale prin urmărirea şi condamnarea acestora. O importanţă deosebită în elaborarea strategiilor de combatere a fenomenului crimei organizate o au elementele obiective care. întrucât experienţa în materie a ţărilor europene este încă neînsemnată.3. neluate în calcul. c) stabilirea. reglementată prin convenţiile amintite în rândurile anterioare. cum ar fi criminalitatea informatică. confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni şi a celor folosite în astfel de scopuri. Consiliul Europei a elaborat un întreg ansamblu de convenţii privind cooperarea internaţională în materie penală care. Grupul multidisciplinar asupra corupţiei şi-a propus şi realizarea unor cercetări criminologice asupra fenomenului corupţiei. statele au trasat o strategie de luptă ale cărei direcţii le vom prezenta în rândurile următoare. O abordare sistematică vizând identificarea celor mai eficiente strategii de luptă împotriva crimei organizate presupune.11.3. . la nivel continental. de către fostul preşedinte francez Valery Giscard d’Estaing. majoritatea convenţiilor penale conţinând prevederi în acest sens. ci prin realizări concrete care să creeze mai întâi o solidaritate de fapt”. în mod obligatoriu. Acest lucru nu va face decât să întărească cuvintele omului politic francez Robert Schumann. 5. a cărui operă penală este astfel concepută încât să nu afecteze atributele suveranităţii naţionale a Statelor membre. respectiv: obiectivele urmărite şi metodele folosite. Cu cât legătura dintre aceste elemente este mai raţională. conţin un adevărat corp de drept european în acest domeniu.În cadrul aceluiaşi program. pot influenţa în mod negativ rezultatele ce se scontează a fi obţinute.U.. b) reducerea posibilităţilor de acumulare şi folosire a profiturilor obţinute din activităţi ilicite.

11. prin mecanisme economico-financiare de reglare care să favorizeze concurenţa şi să evite riscul ca organizaţiile criminale să recurgă la violenţă ori la acte de corupţie pentru a obţine monopolul în anumite domenii. . .legăturile de complicitate existente între grupările criminale organizate şi anumite elemente ale sistemului politic. în special ca mod de acţiune.recuperarea bunurilor şi serviciilor monopolizate de către organizaţiile criminale. . . Strategiile care vizează reducerea posibilităţilor organizaţiilor criminale de a desfăşura activităţi compatibile cu crima organizată. Metode Un rol primordial în elaborarea strategiilor de combatere a crimei organizate îl are identificarea celor mai eficiente metode ce vor fi folosite în scop preventiv şi de reprimare a acestui fenomen. Strategiile preventive.nivelul corupţiei şi vulnerabilitatea faţă de acest fenomen. .consolidarea valorilor moralităţii şi ale legalităţii. Strategiile care urmăresc reducerea vulnerabilităţii economiei legale pun un accent deosebit pe transparenţa cât mai mare a sectoarelor economico-financiare. strategiile de prevenire a criminalităţii sunt categorisite în strategii directe şi strategii indirecte. Potrivit raportului întocmit de Secretariatul General al Naţiunilor Unite şi prezentat la cel de-al VIII-lea Congres ţinut la Havana în 1990.conştientizarea populaţiei asupra pericolului pe care crima organizată îl reprezintă pentru societate. . integrează ca metode: . Strategii de luptă împotriva crimei organizate.spălarea şi investirea veniturilor ilicite. întrucât organizaţiile criminale sunt interesate să penetreze în economia legală pentru: . Ca elemente subiective se au în vedere: . economic şi administrativ.diminuarea. în anumite privinţe. în special a celor care îşi desfăşoară activitatea în sistemul justiţiei penale şi în serviciile de reprimare a crimei organizate. Reducerea vulnerabilităţii economiei legale trebuie să se facă în mod echilibrat. dezmembrarea şi lichidarea structurilor criminale.calificarea şi competenţa cadrelor. a riscurilor acţiunilor represive din partea autorităţilor statale. Metodele preventive presupun acţiuni defensive care vizează. metodele de prevenire şi cele de reprimare a crimei organizate diferă între ele.2.3. .reducerea vulnerabilităţii sectoarelor economice legale.asigurarea unei poziţii respectabile în societate pentru membrii acestora. în timp ce metodele de reprimare implică măsuri ofensive. Strategiile de prevenire a crimei organizate diferă. . se poate realiza o mai bună monitorizare a activităţilor ce se desfăşoară în cadrul acestora.3. Deşi interdependente din punct de vedere al efectelor produse.diminuarea cererii de bunuri şi servicii ilicite. de cele de prevenire a criminalităţii. în principal. sporind posibilităţile de depistare a acţiunilor de penetrare din partea organizaţiilor criminale. respectiv de prevenirea acestora. Prin accentuarea transparenţei în sectoarele economiei legale. având drept scop slăbirea. . Strategiile preventive pun accent pe următoarele obiective: . 5. pe cât posibil.exercitarea unui control mai riguros asupra ariei de acţiune în scopul obţinerii de profituri maxime. .. îngustarea ariei de operare a organizaţiilor criminale.nivelul resurselor disponibile.reducerea posibilităţii organizaţiilor criminale de a desfăşura activităţi infracţionale.

bine concepute şi susţinute material de stat sau organizate de poliţie. . rata criminalităţii ş.a. pornindu-se de la premisa că sărăcia este o componentă esenţială a cauzalităţii creşterii ratei infracţionalităţii.marcarea obiectivelor de valoare pentru o identificare individuală. aceasta variind de la o ţară la alta. pe de altă parte.elaborarea unor programe de măsuri specifice. . . . .ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor.patrularea preventivă stradală şi zonală. în special. structurarea şi influenţarea posibilităţilor societăţii pentru îmbunătăţirea calităţii generale a vieţii. .reducerea potenţialului de comitere a infracţiunilor. împreună cu alte structuri din justiţie. pentru ocuparea timpului liber al adolescenţilor într-un mod cât mai plăcut şi util. .supravegherea transportului public.asigurarea de către organele de poliţie a unor servicii de consultanţă antiinfracţională.desfăşurarea de campanii publicitare antiinfracţionale.înfiinţarea de asociaţii cetăţeneşti cu atribuţiuni pe linia prevenirii criminalităţii. identificarea. pe de-o parte.promovarea de programe de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ şi al protecţiei sociale. Strategiile indirecte au ca finalitate. administraţie sau de natură obştească. Desigur. iar. în funcţie de nivelul de dezvoltare. În categoria strategiilor şi măsurilor preventive directe. . paleta măsurilor ce fac obiectul strategiilor de prevenire a fenomenului infracţional este mult mai largă. . restrângerea câmpului de acţiune al criminalităţii.protecţia fizică împotriva furturilor. cu implicarea mass-media etc. gradul de educare al populaţiei. categoria măsurilor preventive cu un pronunţat caracter practic-aplicativ ce urmăresc restrângerea posibilităţilor de comitere a faptelor infracţionale.Strategiile directe cumulează. se includ cele vizând: . În categoria măsurilor ce pot face obiectul strategiilor indirecte intră: . .

cere ca acuzarea să dovedească atât existenţa unei “întreprinderi”. 892-893 (l980). pentru încălcarea R. promulgată în acest secol şi. Conspiraţia nu se absoarbe cu infracţiunea principală. 6. Codul penal austriac. 923 (1970).şi Extrădarea internaţională nr.121 Ea intenţionează să “eradicheze în Statele Unite crima organizată prin întărirea instrumentelor juridice de strângere a probelor.E.cit. 121 Barbara Sicolides. 84. e) trebuie să se fi comis un act ilegal.O.I.C.1. Bradley-Racketeers . Actele preparatorii sunt pedepsite prin ele însele.Dispoziţiile cele mai importante sunt art. 6.65.I. S-a considerat că. “Influenţa gansterilor şi a organizaţiilor corupte”. legiuitorul pune la dispoziţie precizări.art. Congresul şi Tribunalele nr..E. d) trebuie demonstrată atingerea adusă circuitului interstatal sau internaţional.323.C.pag.“Confruntarea dintre sistemul justiţiei penasle şi crima organizată” RIDP. 119 Promulgat de legea de control a crimei organizate din 1970 (ACCA). 120 Gleen Beard.278”a”.U. având atât prevederi penale.69.Codul penal român. c) trebuie demonstrată obişnuinţa unei asemenea activităţi.310. cât şi federal. 123 Dorean Koening.I.O. dacă sunt de natură a fi interzise într-un anume fel117. 33 Revista Americană de Drept 929(1966). cât şi asistenţa conexă a unei activităţi de racket124.1.O. SPECIFICE ALTOR STATE ALE LUMII 6. cât şi civile120. 922.Capitolul 6 PARTICULARITĂŢI LEGISLATIVE ÎN MATERIA CRIMEI ORGANIZATE. Acordul are în vedere atât actele preparatorii. cât şi realizarea conspiraţiei. op. cât şi pentru infracţiunea principală118.1.O. b) să fi comis cel puţin două infracţiuni prealabile de racket în zece ani precedenţi. Conspiraţia (conspiracy) este acordul între cel puţin doi indivizi pentru a comite sau a pune să se comită un act legal prin mijloace ilegale116. Revista de drept 1281. este una din cele mai controversate legi.C. iar părţile participante la conspiraţie pot fi pedepsite atât pentru conspiraţie.1.2. acestea fiind separate în timp. Cristopher Blakesley.O (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations – Statutul privitor la influenţa gangsterilor şi organizaţiilor complete)119 a fost promulgată ca o armă contra crimei organizate.Art. 118 Aceiaşi formă a incriminării a cuprins şi alte sisteme penale.19611968. 117 116 . tentativa. S. privind instituţia “conspiraţiei” şi condiţiile R.C.A. 18 USC.. 122 Legea de control a crimei organizate din 1970.O. Sistemul penal american incriminează infracţiunile din sfera crimei organizate la nivel de stat. Art.I. R. C.1961 la 1964. prin stabilirea de noi interdicţii penale şi prin stabilirea de noi pedepse.pag. Revista de drept din Iawa 837. una dintre cele mai eficiente. mai severe. în acelaşi timp.C.55 Ibidem.vol.C..1285 (1989). Legea R.I. Pentru a lupta împotriva fenomenului prin mijloace de drept penal. şi a unor remedii noi pentru a face faţă activităţilor ilegale ale celor care fac parte din crima organizată”122. De exemplu. R. sunt necesare întrunirea a cinci elemente123: a) în cauză trebuie să fie o “întreprindere”. fără a fi definită denumirea juridică a acesteia.I. Legea americană R.titlul IX.62.

S..L. obstrucţionarea justiţiei.C.C.196l(4). Peter Burke.89.1961. Procesul Rodgers (“ar fi absurd să cerem dovada că “întreprinderea” urmărea scopuri separate de practica obişnuită a unei activităţi de racket”. Deşi cercurile federale au păreri împărţite cu privire la natura exactă a cerinţelor unei “întreprinderi”. U. incendierea voluntară. Codul Statelor Unite – U. Activitatea de racket 131enumeră anumite acte sau infracţiuni locale sau federale prealabile care trebuiesc probate de procurorul federal.1961(1). Obişnuinţa activităţii ilicite desfăşurate şi atingerea adusă comerţului interstatal sau internaţional (punctele 3 şi 4 din Legea RICO) trebuiesc demonstrate de procurorul federal.S.1326. producţia sau traficul de droguri132..S.C.1962.1326.Procesul Turkette.C.. U.Procesul Williams-Davis. societate.576. Unele curţi declară “că nu este necesar să se arate că “întreprinderea” are doar câteva funcţii total independente de activitatea de racket”129.art.1962 (a) 134 U.O.art.1293. 133 U.578-82 (1966).1295.S.573.51 (A)-(D).Circ.1996.5 din Legea RICO) e reprezentat de activităţile de racket interzise în art.1961(1).1962 © şi (d).S. 130 U.1996).I.1996).I.502 (D. decât Legii RICO.S. trebuie să aibă o structură.art. pentru a stabili existenţa de fapt a unei “întreprinderi”.Procesul Chang-Cheng. în sensul că cele două sunt separate şi trebuie probat acest lucru.S.196l(4).C.pag.583. Pe de altă parte.Revista de drept 1884-1286..582 (1981). jocurile de noroc. A se vedea şi Comentariu RICO. corupţie.Procesul Rodgers.3 Ed.S. acestea fiind: a) folosirea sau investirea fondurilor sau produselor fondurilor care derivă dintr-un mod obişnuit de activitate de racket pentru a achiziţiona sau a înfiinţa o întreprindere angajată în comerţul interstatal sau care poate să-l afecteze133.452. Este foarte important de demonstrat existenţa separată a celor două componente pentru a fi aplicabilă Legea R. 127 U.art. chiar dacă se admite existenţa unei anumite “structuri”. referitor la structură.Procesul Rodgers.art. fie consensual”128. art.S. Alţii susţin că.O.Cuvântul “întreprindere” nu se aplică din punct de vedere juridic. răpirea. acuzarea trebuie să prezinte probe suficiente pentru a demonstra că întreprinderea este o entitate separată de practica de racket căreia i s-a dedicat130. extorcarea. 452.80 F3 d.Procesul Chang-Cheng.1300 (9 Circ. Note:Aplicarea RICO la activitatea de proteste politice: O analogie cu legile antitrust.S. prostituţia.C.1962 (b) 125 124 . furtul cu violenţă.O “ întreprindere ”125 este definită ca fiind “orice individ. aceasta este importantă pentru a o deosebi de conspiraţie şi nu are o semnificaţie prea mare127.Procesul Chang-Cheng. sunt discuţii privind legătura cu activitatea de racket.S.C. 12 J. uniţi de acelaşi scop şi organizaţi. 126 U. Aceste infracţiuni prealabile sunt: acte sau ameninţări cu moartea.art. b) de a deţine un interes într-o asemenea întreprindere prin mijloacele unei activităţi de racket în mod obişnuit134. Actul ilegal comis (pct.7. Pentru a proba elementul de “întreprindere”.&Pol. concluzionează că aceasta ar putea fi “o structură durabilă formată din indivizi asociaţi în timp. art. 131 U.S.C. falsificarea. 490. 132 U. fie după un model ierarhic.1377 129 U.C. Practica Curţii Supreme a Statelor Unite. frauda poştală sau telegrafică.1337.Procesul Turkette. Procesul Turquette.Circ. se pare că o întreprindere R. c) să angajezi sau să te asociezi cu o întreprindere care face uz în mod obişnuit de activitate de racket135. uşor de recunoscut şi diferită de cea inerentă unei activităţi obişnuite de racket126.C. 128 U. furtul prin efracţie. asociaţie sau o altă entitate legală şi orice uniune sau grup de indivizi asociaţi în fapt sau de drept”. gangsterismul.

pag..C..1962 (c) şi (d). U. poate intenta proces în orice instanţă districtuală competentă din Statele Unite.cit. – Statutul întreprinderilor criminale (Continuing Criminal Enterprise Statute) a fost adoptat în 1988 şi este un RICO ce se aplică numai în domeniul drogurilor. sec. nici structura RICO nu limitează aplicarea sa la întreprinderile legale. amendată de Legea publică nr.pag.312.107.Blickennsderfev. 142 Donglas E. pag. Legea RICO este aplicabilă atât întreprinderilor constituite legal. cât şi organizaţiilor (întreprinderilor) criminale137. Dorean Koenig.contra Turkette. Acest fapt a dus la o interpretare destul de largă a legii. dar care îşi împletesc activităţile cu cele de racket. Legislaţia penală şi interesul public.S. art.C. inclusiv de Curtea Supremă. cerându-li-se despăgubiri.contra Turkette.O. 176-179.1962. se cheamă “persoana responsabilă civilmente”.I.576-587 (1981) 139 Comentariu: RICO.I.E. Există totuşi teama că acest tip de răspundere civilă va acţiona asupra dreptului la libertatea expresiei şi va determina o nesiguranţă în aprecierea limitelor dintre conduita protejată (legală) şi cea neprotejată prin lege144.S.O142. 507 U.pag.1964 (a).1962 © U. incluzând şi o plată rezonabilă pentru prestaţia procurorului”141. 56-57 (1966) 143 Id. art.C.S. printre care şi cel român.C. Aplicarea legii RICO şi la organizaţiile criminale nu duce la nici o incompatibilitate structurală cu nici o parte a textului de lege…”138. iar cei chemaţi în instanţă să răspundă civil. Procesul SUA contra Castro. Unleashing RICO.758.312 (când avocaţii anti-avort au protestat. 144 Id.cit.580-583. au fost daţi în judecată de cei ce apărau dreptul la avort. pag. “Orice persoană căreia i se aduce atingere în ceea ce priveşte proprietatea sau afacerile prin încălcarea art. C.S. Acţiunea civilă. astfel.C. prin Legea R. . în care o persoană ocupă loc de conducere şi din care o persoană obţine venituri substanţiale” 145. costurile legale de proces. art. are un câmp foarte larg de aplicare. putând cere întreit recuperarea prejudiciului reclamat. la 890. nu trebuie neapărat să fie inculpaţi penal R. 17 Hary J&L PUB. Este ceea ce în unele sisteme de drept. folosirea acesteia luând amploare143.Asochans.lo4-67. 89 F citează procesul Reeves contra Erast / Zong.stat 737. pag. cuprinzând numai o singură prevedere penală “o activitate (întreprindere) criminală cu caracter continuu este comiterea continuă de infracţiuni privind drogurile de către o persoană în concurs cu alte cinci sau mai multe. art.S. Dorean Koening. Curtea Supremă a Statelor Unite declară că “nici textul.1288. agreată de instanţe. CCE.1994. Domeniul de aplicare a RICO include.869. art. Revista de drept 33. 137 U.140 RICO – partea civilă. op. dar şi activităţile grupurilor ilegale sau criminale139. op. aşadar.C.S. 138 U.Comiterea a două sau mai multe acte de racket constituie “activitate de racket”. 136 135 145 C. 141 U.S. nu numai operaţiunile de comerţ legitim împletite cu o conduită ilegală. pe motiv că avocaţii anti-avort au realizat o conspiraţie prin comiterea unor acte de santaj (boicot) cu scopul de a închide clinicile de avorturi.109.C.253. 140 U.E. astfel coalizarea lor constituind sus-numita “întreprindere”). Mathew C.O conspiraţie de tip RICO cere să se probeze că părţile au căzut de acord să participe în mod direct sau indirect la afacerile unei întreprinderi prin practica obişnuită a unei activităţi de racket136.Policy 867. 1962 (d).C..

7 dă o putere nelimitată Poliţiei.D. în vederea Congresului al XVI-lea al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal – AIDP – Budapesta.A se vedea Donald Stuard “Avantajul poliţiei.95 în 1997 ..D.146 ce completează Codul penal canadian. organizate oficial sau neoficial: a) având ca activitate principală comiterea unei infracţiuni penale cuprinsă în această definire sau altă lege a Parlamentului pentru care pedeapsa maximă este de peste 5 ani. septembrie 1999. 69. alcătuit din 5 sau mai multe persoane.I. R.P.P. denumită Legea Anti-bandă. înaintea dizolvării). dar posibila legislaţie penală incorectă împotriva bandelor. în ultima zi de activitate a acestuia. dar se defineşte organizaţia criminală. Textul adoptat de legiuitor în această formă face ca. cap. . American) prin faptul că având unele prevederi ambigue şi nelimitate.R.D.pag.6.22/6. op. b) participarea la comiterea unei infracţiuni în beneficiul personal la ordinul sau în asociere cu o organizaţie criminală. Avantaj politic. CANADA Parlamentul a adoptat Legea canadiană 95. 12. va fi pedepsită cu închisoare de peste 5 ani ori se face vinovat de un delict federal grav şi este pasibil cu închisoare până la 14 ani.C. cuprinzând atât bandele structurale. 148 Codul Penal Canadian. In al doilea rând este considerată ca fiind o lege deosebit de dură (s-a dorit a fi o replică a R.O.I. 1997. pag. 149 Donald Stuard.2.467. cap. în primul rând prin procedura de adaptare (a fost adoptată într-o singură zi de cele două camere ale Parlamentului. vol. ca fiind „orice grup.I. Raport la Colectivul preparator ce a avut loc la Alexandria. contrar principiilor “Cartei drepturilor şi libertăţilor canadiene”.. Prin această lege nu se defineşte crima organizată. 150 “Carta drepturilor şi libertăţilor canadiene”.. cap. sau oricare altă lege a Parlamentului. ce cuprinde amendamente detaliate cuprinse în Codul penal canadian.262. vol. Principiul totalităţii cere unui judecător. 151 Donald Stuard. să se asigure că sentinţa cumulată pronunţată nu depăşeşte întreaga vină a infractorului151. cit. cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. A fost determinată de atacurile violente efectuate de grupurile “Ingerii Iadului“ şi RockMachine. promovându-se o pedeapsă dură şi neobişnuită150. să aibă serioase critici149. asociaţie sau organ public. Alexandria. 1997. unde cuantumul pedepsei aplicate pentru două sau mai multe sancţiuni este consecutiv (se însumează) şi nu cumulativ. Ea este extrem de controversată de penaliştii canadieni. fără a exista o cerinţă privind continuitatea. ştiind că unul sau toţi membrii organizaţiei au fost implicaţi în ultimii 5 ani în comiterea unor infracţiuni grave cuprinse în această lege. b) oricare sau toţi membrii sunt implicaţi sau au fost angajaţi în ultimii 5 ani în comiterea unor astfel de infracţiuni”147.este o lege extrem de complexă cu peste 50 de pagini. 262. potrivit legislaţiei penale canadiene. împotriva bandelor”.2.I. Astfel.1(1) şi (2). 147 Codul Penal Canadian.C.69. ce condamnă un infractor la executarea de sentinţe consecutive. pedeapsa maximă fiind de peste 5 ani pentru fiecare. se încalcă principiul proporţionalităţii (al totalităţii) vinovăţiei cu pedeapsa aplicată. dar posibila legislaţie penală incorectă. art. care constă în: a) participarea sau contribuţia substanţială la activitatea unor organizaţii criminale.pag. Această definiţie se întinde dincolo de o bandă organizată implicată în acte de violenţă. dar şi pe acelea cu o legătură temporară. R. 146 Adoptarea L. Adoptarea acestei definiri şi incriminări în partea generală a Codului penal a făcut ca să fie incriminată în partea specială infracţiunea de “participare la o organizaţie criminală” 148.Raport A.

153 152 . la art.I.P. 159 Art. susţinând următoarele argumente:a) noua strategie va duce la un impas. se adaugă la lista excepţiilor de liberare condiţionată.In partea specială a Codului penal italian157. 157 Codul Penal Italian. 160 Idem. totuşi aceasta în plan internaţional. 158 Zonardelli / Rocco – 1930. 155 “Christopher Polakeley Sistemele dreptului penal în confruntarea cu provocarea reprezentată de crima organizată”.cit. vol. 156 Mohamed Zaid – “Particularităţi ale cunoaşterii crimei organizate” Colectivul de la Alexandria al A.467.vol..467. Al doilea articol a fost introdus după promulgarea Legii controlului organizaţiilor criminale.416 Bis a intrat în vigoare după lungi dispute şi conflicte între jurişti şi autorităţile judiciare. pag.1. O parte a doctrinei a justificat că necesitatea art.. care doreau o nouă reformă penală. Legea 95 aduce excepţii principiului cardinal stabilit prin Legea Cauţiunii din 1971. A se vedea în acest sens şi Mohamed Zaid. c) interpretarea aduce cele două articole la acelaşi nivel în ceea ce priveşte protecţia asigurată. noua infracţiune prevăzută în art. publicat in Revista Internaţională de Drept Penal. ceea ce arată clar tendinţa de utilizare a instrumentului penal pentru satisfacerea intereselor forţelor politice. Primul articol menţine o legătură istorică cu codul penal anterior158. ambiguu şi nelimitat.11. prin caracterul său extrem de general. fiind considerată o lege puţin productivă şi fără a putea rezolva problemele bandelor de motociclişti.cit.Mulino.. op. în lupta împotriva crimei organizate.P.C. potrivit căreia “statul trebuie să prezinte un motiv pentru arestarea dinaintea procesului”152. ITALIA Dreptul penal italian este considerat un important model european în combaterea crimei organizate156.D. pag. op. Deşi criticată sever.D. Menţinerea art. art. 1977 a A.D.Legea Canadiană 95 introduce.C153.1(1)(b):“…în beneficiul personal.pag. 515 (6) (a) 154 Donald Stuard. Astfel.416.C. art.416 şi 416 Bis. De asemenea. I. cap.P. acela sau aceea care Idem. în campania de eliberare a Italiei. în special în corelarea dintre art.pag.P. art.522. există două articole care definesc cele două forme de asociaţii: „asociaţii în vederea comiterii de infracţiuni” (Associazione per delinquere). începând cu 1982 a declanşat o adevărată furtună din partea partidelor politice. în opinia specialiştilor. 264. Capitolul “Delicte împotriva ordinii publice”.519. îndeosebi154.69.Isolerra “Dreptul penal şi crima organizată”. Mafia şi Casa Nostra din America (1975)159.cit. considerând Mafia şi organizaţiile de tip mafiot simple organizaţii criminale. op.. Mohamed Zaid.I.. pag. 1977.V.416 şi 416 Bis. 6.3. Raport general la reuniunea de lucru de la Alexandria. b) noul articol are o funcţie simbolică în ceea ce priveşte procedura de urgenţă.69-1997. pag.I. R.160 Associazione per delinquere – Art.416 bis. din conflictul politic între partide şi din binecunoscuta “sinusioza” dintre mafie şi politicienii de toate culorile.A se vedea în acest sens G. 254. este considerată un model legislativ prin largheţea dar şi severitatea sa155.Opozanţii criticau noua strategie adoptată în politia penală italiană. la ordinul sau în asociere cu o organizaţie” măsura confiscării speciale a profitului rezultat din infracţiune. art. pentru infracţiunea de “asociere la o organizaţie criminală”.416 şi „asociaţiile de tip mafiot” (Associazione di tipo mafioso). 1966.416 din Codul penal italian prevede că. Codul penal canadian. ca urmare a influenţei şcolii pozitiviste prin care se introduce noţiunea de “pericol social” pentru activităţile infracţionale comise de indivizi izolaţi sau în asociere (participaţie).520.416 rezidă din participarea membrilor Mafiei alături de trupele americane în cel de al II-lea Război Mondial. atunci „Când trei sau mai multe persoane se asociază în scopul comiterii de infracţiuni.

Referitor la confiscare. legea italiană prevede două modalităţi de confiscare.oricine promovează. însă se deosebeşte de aceasta prin măsura sechestrării bunurilor. . pentru care tribunalul este autorizat să dispună sechestrarea bunurilor ce aparţin unei persoane. în situaţia comiterii unor infracţiuni. va fi pedepsit cu închisoare de la 3 la 6 ani. luată anterior confiscării şi prin faptul că se aplică numai în sfera răspunderii penale.paragrafele de mai sus se aplică şi împotriva Camorrei sau a altor asociaţii cu altă denumire care folosesc intimidarea pentru realizarea unor scopuri similare cu cele specifice asociaţiilor de tip mafiot”. prevăzută în art.416 bis stipulează că: . art. Pedeapsa creşte dacă numărul membrilor asociaţiei este de zece sau mai mulţi”161.„oricine devine membru al unei asociaţii de tip mafiot. Sub această formă această prevedre legală se aseamănă cu Legea 18/1968 din legislaţia românească . Dacă membrii folosesc arme în oraşe. va opera confiscarea obligatorie a tuturor mijloacelor sau a obiectelor care au folosit la comiterea infracţiunii sau care au rezultat din comiterea infracţiunii.Apreciem că este poate cel mai eficient 161 . Asociaţii de tip mafiot – Art. 520.promovează sau angajează asocierea vor fi pedepsiţi numai pentru acest act cu închisoarea de la 3 la 7 ani. 162 Sarcina dovedirii proprietăţii aparţin proprietarului şi nu magistratului. împiedicarea exprimării libere a votului sau cumpărarea de voturi pentru ei sau pentru alţii în timpul alegerilor. constrângerea sau legea tăcerii (omerta) pentru comiterea de infracţiuni şi încearcă să dobândească direct sau indirect controlul unor activităţi economice prin funcţiile de conducere pe care le îndeplinesc. realizarea de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alţii. p. Conducătorii vor fi pedepsiţi cu aceiaşi pedeapsă ca şi organizatorii.7. produsul sau profitul obţinut din activităţi ilicite. în afara acestora sau pe drumurile publice. . concesiuni. . Legislaţia penală italiană este singura care consfiinţeşte juridic organizaţiile criminale de tip mafiot.. Simplul act de apartenenţă la asociere va fi pedepsit cu închisoare de la l la 5 ani. pedeapsa aplicată este închisoarea de la 5 la l5 ani.asociaţia va fi considerată de tip mafiot când membrii acesteia folosesc forţa sau intimidarea asociaţilor. atât în cazul deţinerii fără drept.asociaţia va fi considerată paramilitară atunci când membrii deţin sau dispun de arme şi substanţe explozive.în ceea ce-l priveşte pe cel implicat în activităţile enumerate mai sus. . pedepsit cu închisoare de la 4 la 9 ani. A se vedea în acest sens şi Mohamed Zaid – op. cât şi în cazul procurării în vederea atingerii scopurilor ilicite ale asociaţiei. în condiţiile enumerate la al doilea paragraf. Cea de a doua modalitate Codul Penal Italian.dacă asociaţia devine paramilitară.413 bis alin. compuse din 3 sau mai multe persoane. autorizări. sancţiunile arătate în paragrafele precedente cresc cu 1/3 din jumătatea pedepsei. lege abrogată în urma adoptării Constituţiei României din 1991. . a fost completat în 1990 şi 1992. Prima cu caracter preventiv.atunci când activităţile economice pe care membrii asociaţiei le controlează sau intenţionează să le controleze sunt finanţate total sau parţial cu preţul. dacă modul de viaţă al acesteia nu corespunde venitului său nominal sau declarat. precum şi a tuturor profiturilor realizate din comiterea infracţiunilor. . conduce sau organizează o astfel de asociere va fi. . In cazul în care persoana în cauză poate dovedi că bunurile au fost dobândite pe căi legale va fi autorizat să le păstreze162. numai pentru acest act. cit. sancţiunea este închisoarea de la 4 la l0 ani pentru cazurile de la primul paragraf sau de la 5 la 15 ani.416 Bis. contracte sau servicii publice.

Deci.450 -1 la 450 – 3 din Codul penal francez .transportul. Autorul apreciază că “Această generalizare a textului.. “Infracţiunea se consumă în momentul în care asociaţia intenţionează să comită orice fel de infracţiune. pentru infracţiunea pentru care legea prevede sancţiunea închisorii de “asociere de răufacători”. nu subzistă.).p. în vederea comiterii unei infracţiuni sau delict pentru care este prevăzută închisoarea.f. 164 Actualul cod penal a fost adoptat în 1994. punerea în circulaţie sau deţinerea de monedă falsă.p.4. 6. care a fost suprimată”. forme agravante. o infracţiune distinctă. J. 69. colocviul A. adoptat fără teama încălcării unor drepturi universale.450 – 1 prevede că “constituie o asociere de răufăcători orice grupare constituită sau în curs de constituire. bandele de tâlhari au infestat anumite regiuni şi legiuitorul napoleonian le-a păstrat amintirea..f.I. a fîcut de prisos infracţiunea de asociere în vederea comiterii unui trafic de stupefiante. art. denumită asocierea de răufăcători (association de malfaiteures) pentru anumite infracţiuni specifice crimei organizate. Asociaţia de răufăcători este o infracţiune autonomă. pag. art. Asociaţia de răufăcători 163 este reglementată în art.349..p. este o circumstanţă agravantă a infracţiunilor deja comise170.311-9 se sancţionează cu 15 ani închisoare şi 1 milion franci amendă penală. 169 Art. Confiscarea în ambele cazuri este imperativă din momentul în care acuzatul este inculpat pentru săvârşirea unei infracţiuni ce are legătură cu utilizarea sau dobândirea proprietăţii în cauză.D. pentru care este prevăzută închisoarea de 10 ani165. închisoare pe viaţă şi 50 milioane franci amendă. această banalizare a incriminării.a.P. ca şi alte sisteme de drept.D. Revista sc. 1977. 50. .f. 168 Codul penal francez are sancţiuni foarte severe în cazul infracţiunilor din sfera crimei organizate:traficul de droguri.P. ca urmare a faptului că infracţiunile cuprinse în această categorie trebuie să aibă sancţiuni de peste 10 ani închisoare168.de confiscare se referă la bunuri ce au fost utilizate pentru comiterea unei infracţiuni sau care reprezintă beneficiul acesteia. “Banda organizată”169 nu este o infracţiune separată. creată pentru a combate mai eficient crima organizată şi care completează dreptul comun. Aceste texte au fost modificate în puncte minore.furtul.224+1 C. sancţionată separat. 163 Această infracţiune era deja prevăzută în Codul penal francez din 1810 (art. 167 J. contra bunurilor sau contra naţiunii.proxenetismul. Art. pag.222+24 C. Cedras. de 10 ani”. fapt ce o deosebeşte de asociaţiile de răufăcători. statului şi păcii publice”166. 30 ani închisoare şi 3 milioane franci amendă ş. pag. In această formulare. Alexandria. 348. se sancţionează cu 20 ani închisoare.P.f. După tulburările provocate de Revoluţia din 1799. 166 Codul penal francez – Cartea a IV-a. incriminarea “asociaţiei de răufăcători”167 nu mai poate fi un instrument puternic de combatere a crimei organizate. 132-71 C. autonomă. se sancţionează cu 20 ani închisoare şi 20 milioane franci amendă penală. art.132+71 C.p. art. în cazul comiterii în “bandă”. caracterizată prin unul sau mai multe fapte materiale. 164 mijloc de combatere a câştigului ilicit obţinut prin crima organizată din toate legislaţiile penale actuale. Revista I.Delmas Saint-Hilaire. op.115. Franţa Legea penală franceză privind combaterea crimei organizate prevede. fie că este vorba de infracţiuni contra persoanei. crim. vol.265 şi urm.. cit. în 1893 şi 1981.. op .răpirea şi sechestrarea de persoane.cit. 1997. pag. A se vedea în acest sens Jean Cedras “Sistemele penale şi crima organizată”. 165 A se vedea Cristopher Blakesley.

Persoana juridică poate fi veşmântul juridic al unei grupări de crimă organizată. 173 J. în bandă organizată. Răspunderea persoanei juridice nu poate fi antrenată decât pentru infracţiunile pentru care legea prevede expres acest tip de răspundere. feemeture d!etoblissement.Dissolution.închiderea stabilimentului (societăţi. Sancţiunile penale şi persoanele judiciare. Sub aspectul confiscării. .P. Sarcina dovezii revine învinuitului...Cedras. 121-2 C. Opinia autorului comportă comentarii. 170 . tăinuirea. punerea în circulaţie sau deţinerea de monedă falsă în bandă organizată. spălarea banilor. tăinuirea..pag. privind infracţiunea de spălare. spălarea banilor174. pag. în bandă organizată. comise în banda organizată. pag.dizolvarea (dacă persoana juridică a fost creată sau deturnată de la obiectul său pentru a comite faptele incriminate). 172 Art. este problema răspunderii penale a persoanelor juridice. fiind o fiinţă socială creată sau folosită pentru a comite infracţiuni173.pag.In cazul infracţiunilor continuate. escrocheria. Rev. în bandă organizată.341-343.p.315. Rev. numai în situaţia comiterii infracţiunilor de proxenetism în bandă şi spălarea banilor176.cit. Infracţiunile incriminate în forma agravantă a bandei organizate sunt: traficul de droguri.Soc.363. întreprinderi). banda organizată poate fi calificată ca o asociaţie de răufăcători. Procedura aplicabilă infracţiunilor comise de către persoanele juridice. ce a hotărât o singură sancţiune. fabrici. destul de aspră ce absoarebe infracţiunea de “asociere de răufăcători”.166. op.222-39-1.15+16.. distrugerile.Cedras.f.F. A proceda astfel.P.343. atunci când sunt comise infracţiuni pe seama lor de organele sau reprezentanţii acestora172. op. Specific Codului penal francez. proxenetismul. răpierea şi sechestrarea. 176 Prin legea din 13 mai 1996 privind spălarea banilor s-a introdus un nou articol în Codul penal. D Haeanus J. . pag. în bandă organizată. (Revista de Drept Penal Comparat).131-39. înseamnă a nu ţine cont de voinţa legiuitorului.738. 1993. Codul penal francez menţine prezumţia de vinovăţie atât pentru persoanele fizice. o prezumţie de vinovăţie a proxenetului sau a persoanei care spală banii. instalaţii. 177 J. art. Corporaţiile şi răspunderea penală. “Faptul de a nu justifica resursele corespunzând felului său de viaţă..). Rev. cât şi juridice. 175 C. proxenetismul. etc.cit.C.cit. extorcarea. distrugerile în bandă organizată. . punerea în circulaţie sau deţinerea de monedă falsă. Această prezumţie a fost recunoscută odinioară conform Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 1990. variantă pe care dreptul penal clasic nu o acceptă decât cu circumspecţie. Clavendar Oxford Press. Buffelan-Lonore I.pag. în formă agravantă. Cedras. op. cu condiţia de nu depăşi limitele rezonabile177.1995.confiscarea instrumentelor (ustensile. transportul.1993. escrocheria. art. transportul.D.interdicţia profesională (a obiectului de activitate). deci. extorcarea. .soc. în bandă organizată. pe linia combaterii crimei organizate. Pedepsele complementare175 ce se aplică sunt: .confiscarea produsului infracţiunii. ca o sancţiune complementară obligatorie: traficul de droguri. 174 A se vedea în acest sens şi La Cannu A. în acelaşi timp trăind în mod obişnuit” pune. 171 J. pag. considerându-se că ea a fost înfiinţată special pentru comiterea acelor infracţiuni171.

Asociaţia cunoaşte două tipuri de organizare în codul penal tradiţional: conspiraţia (Komplott) şi bandă (Bande) organizată180. chiar dacă nu exclusiv. dacă intenţia grupului este.constituirea de bande organizate.art. inclusiv pe cele în formare. 450 – 1 – privind “asociaţia de răufăcători”.P. a unor activităţi economico-financiare. Acestea se regăsesc în textul adoptat de Codul penal. terorismului sau printr-o disciplină specială de protecţie împotriva acuzării. în tot sau în parte. In aceste cazuri pedeapsa va fi între 6 luni şi 5 ani”. vinderea bunurilor ilicite.obţinerea. pag. a pieţelor publice la nivel naţional.A.. 6. traficul cu imigranţi.278 a. deşeuri toxice. c) activităţi infracţionale – desfăşurate în mod organizat. constituie o organizaţie criminală. C.Sistemul penal francez. ori a unor bunuri. . . falsificarea banilor sau droguri.sau realizarea pentru ei sau pentru alţii a controlului. regional sau internaţional. material nuclear şi radioactiv. “O persoană este pedepsită dacă formează o asociaţie similară cu o întreprindere . comerciale sau civile. în situaţia unor infracţiuni apare ca o formă agravantă. după o lungă dezbatere. pag. 178 179 Mohamed Zaid. dacă grupul încearcă aceasta prin metodele corupţiei. orientată către comiterea repetată şi planificată a infracţiunilor grave împotriva vieţii. pe linia combaterii crimei organizate. influenţarea votului sau a autorităţilor publice şi au ca scop: . .157.pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceste schimbări legislative modifică substanţial art. Comisia Legislativă a Adunării Naţionale a votat. dacă urmăreşte: . următorul text pentru definirea organizaţiei criminale: “Orice grup. 180 Idem.comiterea de infracţiuni. sau o persoană care participă ca membru. dar.5. cit. deţinerea de arme. AUSTRIA Codul penal austriac nu dă o definire a crimei organizate şi nici a asociaţiei. a ajutoarelor. ca un fel de întreprindere.un grup de peste 10 persoane angajate în asociaţie. cu un număr considerabil de persoane pentru o perioadă mai lungă de timp. enumerând doar elementele acesteia: a)structura . 3.traficul de influenţă. este în plină reformă178. op. Infracţiunea este autonomă. abrogă art. . traficul ilegal de arme. 1. adoptat în 1996. libertăţii sau proprietăţii sau a infracţiunilor grave referitoare la prostituţie. dacă grupul ţinteşte profiturile pe scară înaltă sau să devină foarte puternic din punct de vedere politic sau economic.132/71 şi aduce câteva elemente noi ce privesc realizarea controlului unor activităţi economice ilicite în plan transnaţional. explozivi sau droguri. b) continuitate179 . transportul.. In ianuarie 1996. subvenţiilor sau regulilor contractuale publice”.526. 2.

organizaţiile să fie compuse din cel puţin trei persoane. 184 Codul penal elveţian. deţine obiecte aparţinând acelei organizaţii în custodie. pag. A se vedea în acest sens Mohamed Zaid. Oricare participă la o organizaţie care îşi ţine structura şi efectivele secrete. Infracţiunile tipice. iar tentativa se pedepseşte. oricine susţine astfel de organizaţii în activitatea lor infracţională va fi pedepsit cu închisoare sau detenţie pentru o perioadă maximă de până la 5 ani. sunt: spălarea banilor. 181 Infracţiunea este diferită faţă de versiunea franceză. Introdus în codul penal în 1996. se pedepseşte cu închisoare de maximum 3 ani. furtul cu violenţă (tâlhăria). exploatarea sexuală a acestora) traficul ilegal cu imigranţi183. Banda181 este o înţelegere între trei sau mai multe persoane care se hotărăsc să comită infracţiuni împreună.pag. Jean Luis Herail / Patrick Rameol “Spălarea banilor şi crima organizată. art. ELVETIA Codul penal elveţian din 1994 foloseşte termenul “organizaţie” fără a o defini.524. incendierea voluntară. va fi pasibil de închisoare pe un termen de maximum 3 ani. administrează.a. unde constituirea în bandă nu este infracţiune de sine stătătoare. converteşte. . Procuratura Federală Elveţiană face unele precizări privind modul de interpretare al structurii şi caracteristicilor organizaţiei. op. precizându-i însă trăsăturile: “1. Mayerhofer. 182 C. Astfel: .termenul de “secret”185 este considerat ca o activitate sistematică de disimulare. complicitatea. judecătorul poate micşora pedeapsa oricui încearcă să împiedice desfăşurarea activităţilor ilicite ale organizaţiei. . 185 Se consideră a fi introdus din considerente politice. răpirea de persoane.pag.25. a doua varianta. Este infracţiune autonomă. oricine comite infracţiunea de deţinere a obiectelor cu valoare mai mare de 500.A. superfluă şi neîntreruptă. rulează sau le transferă unei terţe părţi.Conspiraţia presupune o înţelegere între cel puţin două persoane pentru a comite un delict. legiuitorul sancţionează formele participative – instigarea. o structură solidă şi o existenţă permanentă. tăinuirea şi favorizarea: “Oricine cu bună ştiinţă acţionează spre binele sau în interesul unei organizaţii criminale. dacă organizaţia din care face parte execută sau se presupune că execută activităţile ilegale în totalitate sau în parte în Elveţia”184. 1996. dar infracţiunile nu sunt planificate în detaliu de la început. comise frecvent de crima organizată. dar ca şi la aceasta faptele comise în bandă sunt nominalizate de legiuitor în mod special: omorul.278.simpla participaţie este considerată infracţiune fără a fi necesară comiterea altor fapte şi nici existenţa unui scop ilegal.etc. op.cit. abs. Din oficiu. traficul cu femei (infracţiunea are două variante: aducerea de femei în Austria şi.cit. investeşte. 3..2 183 C.art. ce se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.6.160. . 260-Ter. dimensiuni juridice” PUF-Pris.P. 2. Prin incriminare separată.000 şilingi austrieci va fi pasibil cu închisoarea pe un termen de la 6 luni la 5 ani” 182. oricine comite infracţiuni violente sau dobândeşte profituri pentru comiterea de infracţiuni. 6. Oricine comite infracţiuni în afara graniţelor statului este de asemenea pedepsit.

cât şi în legi speciale. Participarea într-o organizaţie care intenţionează să comită delicte va fi pedepsită cu închisoare de maxim 5 ani sau o amendă de categoria 4. se aplică prevederile generale prevăzute în Codul penal187. 191 Pinar Olger. Mohamed Zaid.art. iar instituţia confiscării apare ca fiind deosebit de dură şi mult mai eficientă din toate sistemele penale contemporane. Din perspectiva legiuitorului. “Judecătorul va dispune confiscarea tuturor mijloacelor asupra cărora organizaţia criminală îşi exercită posesia. 188 Codul penal olandez. frauda fiscală şi vamală. C.. Potrivit doctrinei penale olandeze189.3. infracţiunea prevăzută de art. termenele de închisoare pot creşte cu o treime”. Deşi legiuitorul nu face precizări privind “organizaţia”.pag. în art. sau amendă categoria 3. c) Este orientat să comită în principal infracţiuni de acelaşi tip. Legiuitorul lasă o marjă considerabilă instanţelor de judecată în fixarea sancţiunilor.7. op.cit. Incriminarea este autonomă şi nu are în vedere participarea într-o organizaţie în scopul comiterii anumitor infracţiuni. având lideri şi subordonaţi cu sarcini stabilite. 189 Pinar Olger. art.140 din cod este o infracţiune primară. op cit. 3. OLANDA Sistemul penal olandez cuprinde prevederi pe linia combaterii crimei organizate atât în Codul penal. 6. op. e) Grupul investeşte în înalta societate.451. b) Grupul are un sistem de sancţiuni interne pentru păstrarea ordinii în organizaţii.140 C.cit. În acest sens.pag525. Acest articol cuprinde una dintre cele mai vechi infracţiuni din codul penal şi nu a fost în nici un fel modificat pentru a creşte în timp puterea împotriva crimei organizate.260-1 se precizează că. 187 186 . d) Grupul are legături infracţionale cu înalta societate. Codul penal prevede188 următoarele: „1. Codul penal elveţian.39. 2. în concordanţă cu gravitatea faptelor. de arme şi muniţii.cit.“obţinerea de profit” având o interpretare suficient de clasică presupune atât activităţi ilicite cât şi licite186. dacă nu se dovedeşte contrariul”.452. iar faptele de crimă organizată prevăzute în legile speciale190 sunt infracţiuni secundare. prezumţia de vinovăţie este mult accentuată. spălarea banilor. Deşi nu se face nici o referire cu privire la confiscare.447 . op. art. A se vedea în acest sens Pinar Olger.C. Participarea la funcţionarea continuă a unei persoane juridice care a fost declarată irevocabil ilegală şi de aceea dizolvată va fi pedepsită cu închisoarea de maxim l an. par.140 C. Bunurile oricărei persoane care participă sau susţine organizaţia criminală sunt considerate ca fiind la dispoziţia acelei organizaţii.. Referitor la fondatori sau manageri. dar fără a se putea depăşi termenul de 5 ani de închisoare. Aplicarea acestor dispoziţii se complementează cu prev. 190 Legile speciale incriminează traficul de droguri.pag. fără a se face referire la forme de organizare în planul crimei organizate. în acest sens.. în doctrina penală olandeză191 sunt evidenţiate caracteristicile acesteia: a) Structura grupului este ierarhică.

imigranţi). pag. răpiri. organizaţia trebuie să cuprindă cel puţin trei persoane. Articolul menţionat precizează: “Oricine formează o asociaţie ale cărei obiective sau activităţi sunt îndreptate către comiterea de acte criminale.147. privind traficul uman (femei. 198 Art.art. să existe o legătură între aceştia. 195 Codul penal german . introdus în 1994. Codul penal a fost completat prin incriminarea unor infracţiuni din sfera crimei organizate comise de organizaţii criminale198. în mai multe rânduri de atunci192.pag. 196 Codul penal german .326. op. din şi înspre Germania. 197 Hans Lilie. op. potrivit principiului răspunderii pentru vinovăţia faptei comise aceste sancţiuni nu sunt prea mari.129 “a”. Referitor la confiscare. . In situaţia infracţiunilor grave (omucideri. legiuitorul a introdus. ca pedeapsă complementară.000DM şi de a comunica poliţiei orice bănuială de spălare a banilor şi să oprească orice fel 193 192 . GERMANIA In Codul penal german. o formă originală “amenda pe proprietate”196. De asemenea. 6.8. Totuşi. 199 Legea privitoare la spălarea banilor (băncile şi instituţiile similare sunt obligate să identifice clienţii ce fac tranzacţii mai mari de 20. o parte din cartierul general să se afle în Germania194. valoare cunoscută sau estimată de instanţă. luarea de ostatici etc.pag. cotizează pentru ea sau o sprijină.142. Hans Lilie. iar cartierul general se află în afara acesteia”.). prevăzute separat în Codul penal sau legi speciale. dreptul la proprietate fiind apărat şi garantat de Constituţie.art.C.. Conform doctrinei penale germane193.Potrivit opiniei autorului “amenda pe proprietate” nu este o măsură eficientă de combatere a veniturilor ilicite. privind traficul deşeurilor (transportul ilegal în. 194 Idem “O singură excepţie.art.C. sistemul penal german în vederea combaterii crimei organizate a adoptat o serie de legi speciale ce prevăd infracţiuni a căror comitere de către organizaţie constituie o agravantă199. copii. h) Grupul foloseşte sancţiuni extreme în cazul intruşilor.2. par. Această estimare făcută de instanţă obligă acuzatul să facă dovada realităţii valorii şi implicit să-şi dovedească provenienţa licită197.1804.236. conform art.181. g) Principalii membrii lucrează împreună de mai bine de 3 ani.43 G. fiecare membru să se supună voinţei asociaţiei.30 b a Legii drogurilor se aplică în cazul în care scopul asociaţiei este distribuirea ilegală de droguri în Germania. depozitare ori procurarea documentelor în mod ilegal). să desfăşoare o activitate criminală continuă. sau oricine participă la o astfel de asociaţie ca membru. art. pentru că se aplică infracţiunilor cu până la 2 ani închisoare ori.129 este aplicat strict infracţiunilor legate de crima organizată.f) Întreprinderile cinstite sunt folosite ca paravane. Cuantumul amenzii pe proprietate se stabileşte avându-se în vedere valoarea averii acuzatului.237. pe lângă “amendă”.cit. Aceasta se aplică pe lângă pedeapsa închisorii până la 2 ani pentru anumite infracţiuni. va fi pedepsit cu închisoare de până la 5 ani sau amendă”. Idem.cit. Acest capitol a fost în întregime rescris în 1951 şi modificat. comiterea lor de către organizaţie constituie circumstanţă agravantă195 şi pedeapsa este mărită. în Germania operează principiul de nevinovăţie.143.

W). Alexandria. se prevede: “1. Colocviu AIDP. în Grecia.295-3303. A se vedea în acest sens Nestor Courakis. cu pedepse drastice. efectuarea de transplante sau acceptarea neautorizată a unui organ). decât o eventuală modificare a Codului penal200. 6. 3. este extrem de sărac şi mult limitat în combaterea crimei organizate). În opinia penaliştilor germani. Astfel.Totodată. nici în Codul penal şi nici în legi speciale203.pag. care nu întotdeauna sunt drastice. Legea narcoticelor (producerea. Comiterea însă a infracţiunilor comune sau specifice crimei organizate. 1977. acestea fiind bariere în combaterea crimei organizate prin mijloace de drept penal. a constituit preocuparea principală a legiuitorului. este fără eficienţă extinderea legală a metodelor de investigare a organizaţiilor criminale.P.69. op.” 6.C.cit.153. problema combaterii crimei organizate în Germania încă nu este rezolvată şi se consideră a fi mult mai eficientă introducerea unor prevederi penale în legi speciale. trafic de droguri. Legea de control a armelor de război (A. In opinia autorului sunt necesare revederea prevederilor privind cuantumul pedepselor. art. GRECIA Prevederile legale specifice crimei organizate în sistemul penal grec au fost cuprinse în legile speciale adoptate în vederea combaterii crimei organizate. Legea străinilor (contrabanda cu străini). succesiv a dus la abrogări ori promulgări de legi. De altfel. pentru a sublinia caracterul agravant al unor infracţiuni. 201 Terorismul în Grecia. se pedepseşte cu închisoare. în afara comiterii de către organizaţie. vol. în particular201. RIDP.. 2.9.378. schimbarea sistemului politic. Legea comerţului şi plăţilor străine (export ilegal de bunuri. op. Legea transportului de organe (trafic. 200 Hans Lilie.187 . contrabanda organizată). Legiuitorul încearcă să-şi facă o similitudine de enunţare cu “asociaţia de răufăcători” din sistemul penal francez şi “asocierea în vederea comiterii de infracţiuni” din cel italian. traficul în trei spre Germania). ambele abrogate din considerente politice.Legile speciale. au fost adoptate legile antiteroriste 774/1978 şi Legea 1916/1990. de tranzacţii timp de 2 zile).187. tehnologii. va fi pedepsită cu închisoarea de minimum 6 luni.a.cit. ca şi în alte ţări. intrat în vigoare în 1990.Orice persoană care se înţelege cu o alta sau se alătură alteia pentru comiterea uneia sau mai multor infracţiuni pentru care pedeapsa stipulată este închisoarea de minimum un an. Codul penal grec. intitulat “Organizaţia şi conspiraţia”.pag. Un făptuitor va fi scutit de pedeapsa prevăzută în paragrafele precedente dacă prin informarea autorităţilor face posibilă împiedicarea produceri infracţiunii. . distrugerile. dacă acestea nu conduc şi la incriminarea faptelor (Altfel spus.ş.G. 202 C. dar şi optica legiuitorului privind proprietatea. şi a terorismului. cum sunt: Spania. Tările Arabe.10. plăţi străine prin mijloace necinstite. comercializarea. sancţionează şi modul “profesionist” de săvârşire a acestora. legi ce au fost abrogate ulterior. cum sunt: terorismul. procedura penală este extrem de permisivă în strângerea probelor. însă dreptul penal – partea generală şi specială. 203 Jose Ramon Serrano-Piedecasas “Răspuns penal la crima organizată în Spania”.Orice persoană care se înţelege cu o alta pentru comiterea unei anumite infracţiuni sau se alătură altora pentru comiterea mai multor infracţiuni nespecificate încă. În art. pag. în general. încearcă să dea totuşi un contur legal formelor crimei organizate202. SPANIA Legislaţia penală spaniolă nu dă o definire a formelor organizate de comitere a infracţiunilor. în dreptul penal german. documente.

constrângerea. să întocmească un proiect de modificare a acesteia. Membrii grupului trebuie să fie uniţi. JAPONIA În codul penal japonez. distrugerea unei clădiri şi practicarea ilegală a jocurilor de noroc pedeapsa maximă creşte de la 5 la 7 ani. răpirea în vederea răscumpărării.pag. exceptând cazurile de agravarea pedepsei persoanelor care comit acte de intimidare..pag. In aceste împrejurări.430. 208 Sancţiunile grave propuse sunt:. Nu are nimic de a face cu pedepsirea crimelor serioase comise de membrii crimei organizate”. pe baza unei structuri ierarhice.cit.cit. . sechestrarea.III – “Delicte împotriva sănătăţii publice”.frauda şi extorcare. op. la data de 20 martie 1995. 206 A se vedea atacul comis de membrii cultului “Adevărul Suprem” (AUM SHINRIKYO) folosind gazul sarin în metroul din Tokio. nu există nici o reglementare care să trateze în mod special crima organizată.S. împătimiţi.207 Comitetul. pedeapsa minimă creşte de la 3 la 5 ani. jucătorii de noroc. pedeapsa maximă creşte de la 3 la 5 ani. ce se pedepsesc cu o amendă de până la 300. op.000 yeni sau închisoare de până la 3 ani205. c) Interzicerea acelor organizaţii sau asociaţii comerciale ori de afaceri care în cursul exerciţiului lor ar fi facilitat sau protejat infracţiunea pentru o durată nu mai mare de 5 ani” 204. autoritatea judiciară poate hotărî una din următoarele măsuri împotriva persoanei juridice: a) “Dizolvarea organizaţiei sau asocierii sau închiderea definitivă a localurilor sale şi a stabilimentelor deschise publicului.constrângerea.”Legea Anti-Boryokudan – este o schemă reglementativă pentru a încerca stabilizeze zona gri (suspectă). crima organizată a captat atenţia la nivel naţional206 şi a obligat Guvernul să gândească la o serioasă revizuire a legii penale. .11. conform rolului lor încredinţat de superiori. 205 Hitoshi Saeki. faţă de care se propun sancţiuni grave208. ce se sancţionează cu pedepse foarte mari. asociaţiei sau a localurilor deschise publicului pentru o durată de până la 5 ani.crearea unui nou delict care să interzică infiltrarea într-o afacere legală prin investirea de bani murdari proveniţi din escrocherii şi spălarea banilor. organizaţie sau grup sunt forme agravante. spălarea banilor. cu pedepse aspre. constituit din experţi ai Ministerului Justiţiei.P. ce a dus la moartea a 12 persoane şi rănirea a 5500. contrabandă. fraudele.. defineşte “întreprinderea” ca fiind “o unitate permanentă” a mai multor indivizi.. 207 Hitaschi Saeki. C. obstrucţionarea justiţiei. Infracţiunile specifice crimei organizate sunt considerate ca fiind omorul.adoptat în 1995. cu scop comun.. în bandă. pedeapsa minimă va fi de l an.modificarea procedurii penale prin permiterea folosirii legale a interceptărilor convorbirilor ca probă de investigare criminală şi o nouă prevedere privind protecţia martorilor.sechestrarea. atac sau distrugere a proprietăţii sau prin impunerea forţei unei întreprinderi sau grup. In situaţia traficului de droguri..-419. titlul XVII “Protecţia securităţii publice”. b) Suspendarea activităţilor organizaţiei. 204 . Comitetul defineşte “puterea legală a întreprinderii” ca puterea necesară pentru întreprindere şi membrii săi de a acumula venituri continuu prin infracţiuni sau activităţi ilegale. 6. distrugerea unei clădiri. cap.368-369. escrocheria. care se angajează în activitatea ei prin grupul ce o conţine. jocurile de noroc.definirea juridică a conceptelor cheie “întreprindere” şi „puterea legală a “întreprinderii” pentru a se defini crima organizată”. sub următoarele aspecte: . art.omucidere şi răpire în scopul răscumpărării.trafic de arme.

“Oricine. sau dobândesc profituri de pe urma activităţilor ilegale sau le asigură adăpost”216. grup sau bandă cu încălcarea normelor legale care are ca scop împiedicarea realizării prevederilor constituţionale sau legale. Atât timp cât există cerere pentru bunuri şi servicii ilegale se vor găsi bande care vor satisface astfel de bunuri şi servicii. o conduce sau o organizează.33/D din Legea 122/1989 (Protecţia împotriva drogurilor şi prevenirea folosirii de către organizaţii criminale a drogurilor în scopuri comerciale”. 213 Art. 6. conduce sau administrează o societate.132 Codul. P. comiţând una din infracţiunile stabilite în acest articol. “Oricine constituie. serviciilor publice sau aduce atingere drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi legi sau atentează la unitatea naţională şi pacea socială”213. art.86 Bis .pag. In al doilea rând această deficienţă conduce pe unii oameni să se bazeze nu pe sistemul juridic .1. Există conspiraţie şi în cazul urmăririi unor scopuri legale sau ilegale. 209 . sancţiunea este închisoarea de 12 ani”215.cit.131 Codul Penal Tunisian (în acest sens s-a adoptat Legea 29/1989 pentru completarea Codului penal. orice iniţiativă în vederea comiterii oricărei infracţiuni îndreptate împotriva persoanei sau a proprietăţii”214.421. 214 Art.12. TARILE ARABE 210 Legislaţia penală din unele ţări arabe incriminează „conspiraţia” şi „bandele criminale” . Pentru persoanele care conduc astfel de grupuri. op.Deşi în fapt se doreşte o reformă a sistemului penal în lupta cu crima organizată.12. 211 Codul Penal Egiptean. Acest proiect de lege va duce la accentuarea a două probleme existente deja. EGIPT Referitor la „conspiraţie” şi la „bandele criminale”. compuse din mai multe persoane. finalitatea procesului nefiind un succes. C. o subvenţionează sau se asociază. specialiştii sunt sceptici privind succesul acesteia209. care formează o bandă sau o dirijează. “Orice persoană implicată într-o bandă sau asociaţie care are ca scop comiterea unor fapte indicate în articolul precedent va fi pedepsită cu închisoare de 6 ani. dacă infracţiunea este considerată un mijloc de realizare a acestui scop”211. care.133.48 212 Art. pentru a-şi obţine drepturile. pe teritoriul statului” 212. de asemenea. chiar şi în afara Egiptului. op. penal tunisian.86 Bis-A (modificat prin Legea 97/1997 este sancţionat cu pedeapsa capitală sau detenţia pe viaţă). “Pedeapsa amintită la primul paragraf al articolului precedent se va aplica şi oricărei persoane. 216 Art. organizaţie. legislaţia penală egipteană cuprinde mai multe reglementări: “a) Conspiraţie există atunci când două sau mai multe persoane se pun de acord să comită o infracţiune ori efectuează acte premergătoare sau acte ce facilitează comiterea infracţiunii.528. indiferent de durata existenţei acestora. voluntar asigură loc de întrunire sau sume de bani membrilor. Codul penal tunisian. ci pe Boryokudon” 210 Mohamed Zaid. “Nimeni nu crede că noua lege va fi capabilă să elimine crima organizată din societatea japoneză. participă. care prin art. 215 Art. Acest articol priveşte şi incriminarea terorismului.cit.pag. b) “Constituie infracţiune contra securităţii publice constituirea în bande. Hitaschi Saeki. sau obturarea activităţii instituţiilor statului. Egiptean. 6. In priml rând al crizei justiţiei.

52”226. ALGERIA Sub acelaşi titlu. acordarea de refugiu sau asigurarea de ascunzători.2. indiferent de numărul membrilor şi durata în timp şi a căror scop este comiterea de infracţiuni contra persoanelor şi proprietăţii”223. persoanele prevăzute la art.12. Codul penal marocan.178 Cod penal algerian 226 Art. ca urmare a unui acord comun între membrii acesteia există intenţia comiterii unei agresiuni.294 Codul penal marocan. MAROC O abordare asemănătoare este instituită şi în legislaţia penală marocană218. “Oricare dintre făptuitori.176. “Orice persoană care participă la asocierile sau înţelegerile enunţate la art. Secţiunea a VI-a. 6.293 Codul penal marocan 220 Art.134 Codul penal tunisian.179 Cod penal algerian. . va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani. transport. Titlul III.12. termenul folosit de legislator fiind de “bande criminale” şi „cooperarea cu infractorii”.176 prin procurarea de instrumente necesare comiterii de infracţiuni sau mijloace de comunicare. scopurile specifice fiind comiterea de infracţiuni împotriva persoanei şi proprietăţii”219. explozivi sau alte instrumente. mijloace de comunicare.3. “Oricine ajută. în orice mod. adoptat în 1914. partea specială. “O bandă criminala există şi este incriminată atunci când. cap.177 Cod penal algerian 225 Art. 217 218 Art. indiferent de numărul membrilor bandei şi timpul de existenţă al asociaţiei. ascunzători sau locuri de refugiu şi oricine ajută în orice mod la comiterea activităţii infracţionale. locuri de întrunire. bani. ”Infracţiuni contra securităţii publice”222 legiuitorul algerian incriminează „bandele criminale” şi „ajutorul acordat infractorilor”. 222 Codul penal algerian din 1966. 219 Art. “Orice persoană care ajută voluntar cu orice mijloc organizaţia. pentru comiterea infracţiunii. înainte de pronunţarea sentinţei”217.1 223 Art. dacă informează autorităţile despre înţelegerea sau asociaţia criminală înainte de comiterea infracţiunii sau înainte ca informaţii despre asociaţie sau faptele comise să parvină autorităţilor va fi exceptat de la pedeapsă în condiţiile art. va fi pedepsit cu închisoare de la 5 la 10 ani”221.176 Cod penal algerian 224 Art. Pedeapsa este de la 10 la 20 ani pentru organizatorii acestor asociaţii sau pentru cei care exercită orice tip de rol conducător”224. cap. 6.“Oricine comite infracţiunile prevăzute la articolele precedente va fi exceptat de la pedeapsă dacă informează instanţa despre înţelegerea în vederea comiterii de infracţiuni. “Este incriminată calitatea de răufăcător a oricărei persoane care cu intenţie participă la activităţile oricărei asocieri sau înţelegeri. va fi pedepsit cu închisoare de la 5 la 10 ani”225.V intitulat”Infracţiuni contra securităţii pubice”. 221 Art.295&1 Codul penal marocan. “Membrii bandei sau actul de înţelegere în vederea comiterii de infracţiuni va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani” 220.

ascunde sau falsifică un document care facilitează descoperirea infracţiunii sau orice altă probă necesară condamnării infractorilor. Codul penal iranian nu prevede reglementări privind crima organizată. Incriminează însă asocierile în vederea comiterii de infracţiuni contra siguranţei statului (art.. 231 Art. iar înţelegerea lor. pedeapsa va fi cea prevăzută pentru respectiva infracţiune. Oricine are cunoştinţă despre intenţia unor persoane de a comite infracţiuni şi le ajută prin furnizarea de: mijloace de supravieţuire.172 Cod penal E.12.A. 6. cu ştiinţă distruge. ascunzători. cel puţin la început durează chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp”. locuri de întâlnire sau alte facilităţi.155 Cod penal irakian.183 Cod Penal Irakian. 232 Art.5.175 şi art. 229 Art. Dacă scopul asocierii este comiterea unei anumite infracţiuni sau dacă infracţiunea respectivă este comisă în scopul îndeplinirii planurilor asociaţiei. Oricine informează autorităţile judiciare despre persoanele ce au de gând să comită infracţiuni sau despre pregătirea comiterii infracţiunii. Codul penal al E.U.A. Mult mai detaliat este incriminată “asocierea în vederea comiterii de infracţiuni contra siguranţei statului”232 aceasta şi ca urmare a sistemului politic dictatorial actual din Irak. Orice persoană care instigă pe alţii de a participa la o astfel de asociere sau întreţine relaţii de colaborare cu conducătorii unor astfel de asocieri va fi pedepsită cu închisoare. Secţiunea I-a “Infracţiuni contra intereselor şi securităţii statelor”. ”Participaţia penală”.498 şi 499 din Legea Pedepsirii Islamice).186.4.171 Codul Penal E. adoptat în 1969. 2. I. Aceiaşi politică penală este adoptată şi de legiuitorul iranian. Orice persoană care. I.6.” “Oricine participă la o înţelegere prevăzută în acest capitol sau foloseşte diverse mijloace pentru comiterea acestor infracţiuni va fi pedepsit cu închisoare sau detenţie.U.173 Cod penal E.U. (A se vedea în acest sens “Abordarea conceptului de crimă 228 227 . oricine înlesneşte comunicarea unor astfel de persoane sau le facilitează acestora accesul la obiectul activităţii lor infracţionale sau ascunde ori transportă bunuri ce fac obiectul unor astfel de activităţi sau dă informaţii despre aceste bunuri.Anumite infracţiuni comune sunt incriminate în forma agravată dacă sunt comise de două sau mai multe persoane. deosebit de sever. Oricine instigă pe alta să adere la o astfel de asociere va fi pedepsit cu detenţie”229.U. refugii.A. ascunde orice obiect folosit sau ce trebuia folosit la comiterea infracţiunii sau care constituie produs al infracţiunii. Cap. Emiratele Arabe Unite Legiuitorul din Emiratele Arabe Unite227 incriminează înţelegerea privind săvârşirea de infracţiuni în trei articole: “Va fi pedepsit ca participant pentru comiterea uneia din infracţiunile prevăzute la acest capitol228: 1. falsuri ori acte preparatorii sau favorizează comiterea de astfel de infracţiuni.A. cap. Art. chiar dacă infracţiunea este comisă în Iran sau în străinătate. ”Asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni”. 3.12. ”Înlăturarea răspunderii”. IRAK Legiuitorul irakian incriminează “conspiraţia criminală”231: “conspiraţia criminală există atunci când două sau mai multe persoane se înţeleg să comită furturi. cu ştiinţă. reţine. înainte de comiterea ei sau înainte de demararea investigaţiilor va fi exceptat de la sancţiunile prevăzute pentru infracţiunile indicate în acest capitol” 230. Orice persoană care. de asemenea. 230 Art.

considerând perioada totalitarismului o tranziţie în evoluţia dreptului penal.sub aspectul elementului material în mod “organizat” sau în “comun”. a martorului “pocăit”.69. 1997.) 233 Codul penal polonez a fost adoptat la 6. anterioare comunismului. pag. STATELE FOST COMUNISTE Caracteristic statelor fost comuniste este sistemul închis în care viaţa socio-economică a trebuit să se desfăşoare şi.254 Codul penal polonez. sau în dorinţa alinierii legislaţiei penale la cadrul Unitar European. astfel că.467. 2. nu există un cadru legislativ penal comun tuturor statelor din fostul bloc comunist. exploziv şi evident mai rapid decât mijloacele de combatere penale.Hossein Mio Mohammad Sadeghi.6. (A se vedea Mohamed Zaid. şi-au menţinut atât în partea generală. de pildă. neexistând legi speciale ca în sistemul american. a faptului că actul infracţional este comis cu scopul de a obţine un asemenea avantaj pentru sine sau pentru altul. modificat prin Legea nr. 235 Art. efectuând şi acte premergătoare şi fără probabilitatea de a renunţa la înţelegerea lor. 234 Barbara Cunica-Michalska. Codul penal Kuweitian incriminează în art. sistemele penale au început un proces de reformă legislativă. Desigur. de combatere a fenomenului . .C. RIDP. 5. confiscarea avantajelor materiale.cit. a “târguielii” controlate237. op. 6. la unele infracţiuni.VI.Această abordare o face şi legiuitorul Kuweitian în Codul penal din 1960. cât şi în partea specială a dreptului penal unele instituţii pretabile incriminării penale a manifestărilor crimei organizate ori agravării sancţiunii în cazul comiterii unor fapte.cit. ori în “înţelegere”. chiar şi indirecte. Totuşi. Totuşi. Partea specială a Codului penal prevede participarea unui grup organizat sau a unei asociaţii cu scopul comiterii de infracţiuni.65 Codul penal polonez 236 Art..13.58/1”asocierea în vederea comiterii de infracţiuni” ca fiind :“Dacă două sau mai multe persoane se înţeleg să comită o infracţiune. în care sunt incriminate “conspiraţia” şi “asocierile criminale” constituite în acest scop. POLONIA Soluţiile Codului penal polonez233 pe linia combaterii crimei organizate sunt fondate pe următoarele postulate234 : 1.13.pag.405-411). Specificarea în partea generală.pag. şi sistemul penal a fost adoptat pentru combaterea faptelor penale specifice perioadei respective. a desfăşurării acţiunii .vol. Problema criminalităţii organizate a fost luată în considerare în formularea definiţiei “avantajului patrimonial”. fiind principalul mijloc de combatere a crimei organizate. Colectivul AIDP. inspiraţi din legislaţiile penale proprii. Potrivit principiului formulat în partea generală a Codului penal235. considerată “licită” prin Legea asupra Poliţiei. op. evident.532). 237 Este o formă de provocare poliţienească. independent de genul infracţiunii comise. Ca urmare. comiterea unui delict într-un grup organizat este o circumstanţă agravantă a responsabilităţii penale.236 3. nominalizate ca atare de legiuitor.238 organizată în sistemul legal iranian” – Dr.1997. unele cu elemente de oportunitate în combaterea fenomenului crimei organizate. fiecare dintre acestea. vor fi pedepsite numai pentru acest act” (art. a anticipării unor fenomene ale crimei organizate ce s-a comis ori se comite în statele democratice.58/3 Q8 P. Dezvoltarea instituţiei martorului “anonim”.1.. fenomenul crimei organizate este relativ nou. Alexandria. legiuitorii statelor respective. 4.31/1970 privind infracţiunile contra securităţii statului. potrivit realităţilor infracţionale proprii.

Prin modificarea Codului penal. 239 Art. 244 Art.D.organizarea adopţiei copiilor împotriva dispoziţiilor legii. dar şi cel care conduce executarea acţiunii ilicite (comiterea direcţională) sau abuzând de dependenţa unei persoane faţă de el (comiterea mandatată)239.I.). pen.2 C.299.187. Responsabil de comiterea infracţiunii este nu numai cel care comite singur actul (comitere autonomă).complicitatea cu o persoană în dauna proprietarului de bunuri. pen. condiţionate de mediu. a fost adoptat prin Legea nr. substanţe explozive şi de material nuclear 248.. 243 Art.34 lit.P. acestea sunt obligate să restituie în întregime sau în parte profitul obţinut. 1997.) ş.): . pen. CEHIA Codul penal ceh240 diferenţiază sub aspectul sancţiunii mai severe. . Totodată.I.188 Codul penal ceh. cap. de cele comise neorganizat241. survenită în 1995. 241 Jan Musil – Sistemul penal în combaterea crimei organizate.a.D.). Deşi dreptul polonez nu cunoaşte responsabilitatea penală a persoanelor juridice. p.). conţine totuşi o dispoziţie. trecerea ilegală a frontierei 247.152/1995. R. dacă declară la timp.140/1961 şi modificat succesiv.6. 238 In accepţia dreptului polonez este avantaj patrimonial între altele “avantajul pentru grupul de persoane care exercită o activitate de crimă organizată” (art. . dintre care amintim: Participarea la asociaţia de răufăcători: “oricine va constitui asociaţia de răufăcători sau oricine va participa la o asemenea asociaţie. 487. al persoanei sau instituţiei în folosul căreia are loc adjudecarea.115 C. 242 Art.20 Codul penal polonez. Colocviul A. .traficul cu stupefiante. dacă autorul acţionează în vederea obţinerii unui avantaj patrimonial (art. “Impunitatea agentului secret al Poliţiei” care participă la activitatea asociaţiei răufăcătorilor sau care îi susţine pe aceştia245. prin Legea nr. pen. Infracţiunile tipice crimei organizate sunt legate de: criminalitatea drogurilor 246. în vederea obţinerii unui avantaj material (art. oricine va susţine asociaţia de răufăcători va fi pedepsit cu pedeapsa privării de libertate de la 2 ani la 10 ani sau cu confiscarea proprietăţii”243. pen. a şi nu la alte delicte.40 al. comerţul ilegal de arme. va fi absolvit de pedeapsă. în Cehia au fost adoptate noi formulări şi incriminări. 6. Alexandria. .2.l.P.253 C.13. la care agentul ar participa pentru a nu se demasca. cât şi ca membru al bandei organizate ori a asociaţiei242.. 7. consideră ca “circumstanţa agravantă” faptul de a fi comis o infracţiune atât ca organizator. în vederea obţinerii unui avantaj patrimonial (art.264 C. cap. ultima modificare fiind făcută în 1995. 240 Codul penal ceh. prevăzută la art. “Oricine va comite actul delictuos participând la asociaţia de răufăcători. în scopul obţinerii unui avantaj patrimonial (art. infracţiunile comise în mod organizat.2 C..163 “c” Codul penal ceh. date cu privire la asociaţia de răufăcători”244.organizarea obţinerii profitului din trecerea ilegală a frontierei (art. Impunitatea nu se referă decât la infracţiunea distinctă. 246 Art. conform căreia dacă infracţiunea a fost comisă de autor acţionând în numele său.163”b” Codul penal ceh 245 Art.1.163 lit.305. la Poliţie sau procurorului Republicii.2 din Legea 24/1997).spălarea banilor în complicitate cu alte persoane. în interesul unei persoane juridice sau organizaţii fără personalitate juridică şi dacă această infracţiune a adus un avantaj patrimoniului acestei persoane sau organizaţie. ”g” Codul penal ceh.163 “a”(1) Codul penal ceh.

13. folosirea de arme de foc şi muniţie (art.171”a” şi “b”. furtul de maşini terestre cu motor. 242 Codul penal ceh. op. 255 Dr. trafic în dauna mediului înconjurător252. Punctul 11 al aceluiaşi articol prezintă condiţiile ca grupul să fie autor al infracţiunii: “un delict este săvârşit în grup dacă cel puţin 3 persoane participă la comiterea acestuia” 255. 253 Jan Musil. furtul de bunuri culturale şi opere de artă. 251 Art.263/A). Alianţa criminală nu este o infracţiune de sine stătătoare. Balozs J. atât în Partea generală. într-un mod organizat sau cad de acord asupra acestui lucru.. Art. invită.pag.263). în scopul comiterii unei infracţiuni creează condiţiile necesare sau le facilitează. frauda (art. oricine. falsificarea banilor. acesta fiind condamnabil numai dacă în definirea infracţiunii este prevăzut în mod expres acest lucru. 241. cât şi în Partea specială.cit.XXIII/1997.218): folosirea narcoticelor (art. 231. In primul rând.cit. Alte infracţiuni care sunt considerate ca fiind comise uneori în cadrul crimei organizate. frauda impozitelor şi securităţii sociale (art.499. traficul cu persoane (art.186 Codul penal ceh. ci o circumstanţă agravantă calificată ce agravează sancţiunea aplicată 256. 254 în vederea cuprinderii de mijloace penale în combaterea crimei organizate. spălarea banilor 251.253 6. 181 “b” Codul penal ceh.a. Codul penal ungar a fost modificat în 1997. extorcare (art. comerţul cu copii 250. Alte forme de trafic pot fi sancţionate ca infracţiuni dacă contravin regulilor legale comerciale: “întreprinderi ilegale” (art. furtul (art.rackeţii.185. “infracţiunea regulilor obligatorii ale raportorilor economici(art.Feher.282).328) şi primirea şi manevrarea bunurilor furate (art. prostituţia şi comerţul cu femei 249.303). Geller şi Dr.309). jaf (art. preia sau aprobă comiterea delictului în grup. In plus.204.318). corupţia. încălcarea administrării dovezilor (art.181 “a”. precizează că există o “alianţă criminală” dacă două sau mai multe persoane comit delicte.137. ş. pct. Partea generală defineşte şi conceptul pregătirii delictului. Art. criminalitatea financiară. op. 252 Art. şi anume “organizaţie criminală”. este pedepsit pentru aceasta.251 “a” Codul penal ceh. scopul ei fiind câştigurile financiare obişnuite”257. contrabanda şi primirea bunurile traficate (art.316).216”a”.127 Codul Penal Ceh). spălarea banilor (art.118 Codul Penal Ceh). 257 Acest concept a fost introdus în Codul penal. UNGARIA Codul penal ungar254 cuprinde reglementări privind combaterea crimei organizate. aceasta fiind: “o alianţă criminală bazată pe diviziunea muncii şi formată pentru comiterea permanentă de infracţiuni. Partea generală a definit două forme de participare multiplă la comiterea unei infracţiuni. L. 176 Codul penal ceh.321).6.persoana a cărei retragere voluntară asigură eşuarea delictului. (2) Nu este vinovat de comitere: . 256 In Codul penal ungar 24 de infracţiuni prevăzute în Partea Specială prezintă alianţa criminală ca o împrejurare calificată şi prevede o pedeapsă ridicată la acestea. Tot o circumstanţă calificată o reprezintă definirea altui concept. 248 247 . Art.326). folosirea infracţiuni prevăzute în Partea Specială. 249 Art.pag. fiind o circumstanţă calificată a 13 agentului exploziv şi de distrugere (art.246 Codul penal ceh 250 Art.3. “ (1) Unde Legea Specială specifică acest lucru.392.310).312). partea generală şi definit prin Legea L. se oferă voluntar.

autorul este pedepsit pentru această infracţiune. 261 Vid Jakulin – “Crima organizată în Legea penală a Republicii Slovenia.316). oferta.P. contrabanda cu arme (art.282). va fi pedepsit pentru delict cu închisoare de la l la 5 ani. preluarea sau se străduieşte să convingă pe alţi participanţi să se sustragă de la comiterea delictului. (4) Oricine este membru al organizaţiei criminale definită în partea (1) sau pune la dispoziţie mijloace financiare pentru activităţile unei astfel de organizaţia va fi pedepsit pentru delict cu 3 ani închisoare.oricine raportează delictul autorităţilor. asalt (art. pag.502.323).69/78.304 (1)-(2).207(1)-(3). (3) Oricine creează o organizaţie criminală definită în părţile (1)-(2) va fi pedepsit pentru delict cu închisoare de la 1 la 5 ani.175/A (1)-(4).oricine. spălarea banilor (art.321).. să nu mai aibă loc. 6. conspiraţia eşuează sau dacă ea previne benevol continuarea acesteia”. asistarea prostituţiei (art. (2) Oricine conduce o organizaţie criminală creată pentru activităţi de fotografierea pornografică interzisă (art. SLOVENIA Codul Penal Sloven defineşte următoarele situaţii de asociere într-o activitate criminală261: 258 259 Art. (3) Dacă în cazul paragrafului (2) pregătirea infracţiunii este ea însăşi un delict.4.” De asemenea.261 (1)(2).195/A).răpirea (art.303(1)(2). jaf (art. reţinere ilegală (art.273(1).170 (1)-(2). procurarea de prostituate (art. . prin violenţă sau prin ameninţare. comite o infracţiune şi va fi pedepsit cu închisoare de la 2 la 8 ani. o demască în faţa autorităţilor şi face posibilă stabilirea identităţii altor participanţi la organizaţia criminală.166 (1)(2). va fi pedepsit conform părţii (1). extorcare (art.139/A Codul penal ungar. introdus prin Legea L XXIII/1997 260 Art. care are următorul conţinut: “ (1) Oricine conduce o organizaţie criminală ai cărei membrii comit: crimă (art.U. persoana care participă într-o astfel de organizaţie va fi pedepsită cu închisoare de la l la 5 ani. furtul (art. . îşi fac dreptate singuri (art.218). legiuitorul incriminează infracţiunea de “conspiraţie” împotriva ordinii constituţionale260 “ (1) Oricine creează sau conduce o organizaţie în scopul aducerii unei schimbări în ordinea constituţională a Republicii Ungaria.13.” RIDP vol.175). indiferent dacă membrii organizaţiei criminale au comis asemenea delicte împotriva persoanei. pentru orice motiv. părăseşte organizaţie criminală. act terorist (art. traficul cu persoane (art. pentru a evita eşuarea actului îşi retrage invitaţia. (2) O persoană nu poate fi pedepsită de conspiraţie împotriva ordinii constituţionale dacă datorită retragerii sale benevole.”258 In Partea specială a Codului penal ungar întâlnim o infracţiune distinctă ”crearea unei organizaţii criminale”259.18 Cod penal ungar Art. (5) Membrul unei organizaţii criminale nu poate fi pedepsit dacă. cu condiţia ca delictul.263/C(1) C. înainte ca autorităţile să cunoască existenţa acestei organizaţii criminale.205). falsificarea (art.263/B). folosirea de droguri (art.

furt major (art. 264 Art. pedeapsa va fi anulată. “Oricine se alătură asociaţiei…”.310 Codul Penal Sloven.a. va fi condamnat la închisoare de maximum 3 ani.2). 270 Art.13. CHINA Sistemul penal chinez actual 271 cuprinde referiri atât în Partea generală. Partea specială. asociaţia criminală îşi pierde caracterul autonom.127 par.2).298 al CC din Codul penal sloven. sunt comise ulterior. extorcare şi şantaj (art. falsificarea şi comercializarea ilegală de droguri (art.2).1. “Oricine se alătură grupului. cât şi în cea specială în vederea combaterii crimei organizate272. Dacă infracţiunile. autorul fiind pedepsit pentru infracţiunea comisă de grup.cit.213 par. 266 Art.3). astfel prevenind comiterea infracţiunii. va fi pedepsită cu închisoare de maximum 1 an” Aceasta este o infracţiune autonomă care însă este absorbită în situaţia comiterii infracţiunii pentru care poate fi aplicată o pedeapsă de peste 5 ani. de asemenea. “Oricine formează o asociaţie…”(infracţiunea de fabricare şi comerţ ilegal de arme sau materiale explozive)268 ş.2).503. “Oricine formează o asociaţie cu scopul de a săvârşi…”. 267 Art. In 1994 în Slovenia s-a adoptat Legea de Prevenire a Spălării Banilor ce completează Codul penal. “Oricine se alătură asociaţiei” (infracţiunea de contrabandă). 268 Art. 263 262 . conform paragrafului (1) sau a furnizat informaţii despre aceasta.218 par. Cât priveşte sancţiunea prevăzută de art. comportament violent (art. 266 Alte incriminări ale asocierii se regăsesc în Codul penal sloven în cuprinsul unor infracţiuni: “Oricine transportă astfel de bunuri într-un grup”. Art.269 Codul penal sloven conţine.297 alin.212 par.252 Cod Penal Sloven.3). nu şi pentru alăturarea sau formarea unui grup (infracţiunea de asociere criminală este absorbită)263. spălarea banilor.196 par. 269 Codul Penal Sloven prevede forme agravante la următoarele infracţiuni: omor (art.” Infracţiunea de asociere criminală este o faptă incriminată autonom. pentru comiterea cărora s-a înfiinţat grupul. Vid Jakulin – op.(1) şi (2) Codul penal sloven nu face diferenţiere privitor la forma de participaţie (autor. fiind considerat în astfel de cazuri un act preliminar nepedepsit. Dacă autorul infracţiunii.297 al CC. complice)264..270 6. 267 “Oricine formează o asociaţie…”. Acordul trebuie să existe între cel puţin 2 persoane şi trebuie să cuprindă definirea infracţiunii şi nu orice acord general privind comiterea de infracţiuni. Conspiraţia criminală265: “Oricine este de acord cu comiterea de altcineva a unei infracţiuni pentru care poate fi aplicată o pedeapsă de peste 5 ani închisoare.5. 2.4.198 al CC din Codul Penal Sloven. conform paragrafului (1) şi (2). jaf (art. Cod penal sloven. instigator. a prevenit comiterea infracţiunii penale.26 al CC Codul penal sloven 265 Art.299 par.pag.12. şi infracţiuni ce sunt comise ca regulă de grupuri ale crimei organizate de exemplu. Asocierea criminala 262 Oricine înfiinţează un grup în scopul săvârşirii de fapte penale. pentru care poate fi aplicată o pedeapsă de peste 5 ani. conform articolului precedent va fi condamnat la închisoare de maximum 1 an.255 Codul Penal Sloven.

pag. prin art. sancţiunea fiind până la pedeapsa cu moartea) şi spălarea banilor murdari (incriminată în urma adoptării “Deciziei de interzicere a narcoticelor” în 1988 de către Congresul Naţional al Poporului. infracţiunea săvârşită de organizaţii criminale sau contrabandă. vol. în scopul acoperirii sau ascunderii surselor sau naturii veniturilor şi profiturilor obţinute din infracţiuni cu narcotice. De asemenea. ameninţări sau orice altă modalitate. domină anumite regiuni. exercită presiuni asupra maselor şi comit fărădelegi sau sabotează ordinea socială şi economică prin mijloace violente. vor fi pedepsiţi conform prevederilor referitoare la aplicarea pedepsei concurente pentru comiterea mai multor infracţiuni”273. În rândurile anterioare am trecut in revistă doar câteva din cele mai semnificative reglementări existente în diverse colţuri ale lumii pe linia definirii juridico-penale a crimei organizate. aceasta ca umare a politicii “uşilor deschise” . vor fi pedepsite cu aprecierea unei amenzi penale... conducătorii şi participanţii activi la organizaţii cu caracter criminal.118 şi 119. 274 Art. Codul Penal Chinez a intrat în vigoare la 1 octombrie 1997 ca urmare a amendărilor făcute la 6 martie 1997 de către Consiliul Naţional al Poporului. comiterea unor infracţiuni274 de către asociaţiile de infractori constituie o formă agravantă. prin care s-a trecut de la sistemul planificat la cel de economie socialistă de piaţă (a se vedea în acest sens Ding Mu-Ying şi Shan ChangZong “Pedepsirea şi prevenirea crimei organizate în China”. incriminează infracţiunea de spălare a banilor: “făptuitorul care în mod deliberat comite unul din actele enumerate mai jos. iar persoanele implicate direct şi alte persoane responsabile.asistenţă la transferarea capitalului prin transferul de conturi în alte părţi. va fi pedepsit:. care comit infracţiuni specifice crimei organizate. Cei ce săvârşesc infracţiunile arătate în modalităţile de mai sus.asigurarea unor conturi de capital.69.acoperirea sau ascunderea surselor şi naturii profiturilor ilicite prin alte mijloace”. fiind incriminate ca atare. singura prevedere de combatere prin mijloace de drept penal erau infracţiunile de: contrabandă.asistenţă acordată pentru facilitarea transferului de capital în străinătate.116. vor fi pedepsite cu până la 5 ani închisoare sau detenţie.191 Cod penal chinez. Asociaţiile de infractori care comit una din infracţiunile arătate mai sus. vor fi pedepsiţi cu închisoare de la 3 la 10 ani. care comit şi alte infracţiuni. 272 Anterior actualului Cod penal.asistenţă acordată pentru transferarea bunurilor în bani sau alte instrumente financiare. 271 .266-277.. Existenţa sistemului centralizat şi totalitar a făcut ca manifestările crimei organizate să fie în are parte controlate. însă actualmente fenomenul este în dezvoltare.“Organizatorii. sub toate aspectele (incriminată în 1979. RIDP. 273 Art.294 Cod penal chinez..

Bucureşti. 1992. Partea generală. 1997. Iaşi. 21. 1998. 10. Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român. Bucureşti. Suian Valer. 1992. Corupţia în Dreptul Penal. Baciu Dan şi Rădulescu Sorin. III. Editura Magicart Design. 1995. Partea generală. 1996. vol. 1994. Longhin Octavian.L. Editura Academiei. 1980. I. vol. 1997. Drăgan Jenică. 1975 8. Editura Europa Nova. Drogurile în viaţa românilor. 1978. I. Antoniu George. Korten David C. Bucureşti. Dobrinoiu Vasile. Drept Penal. Editura Antet. Drept Penal. Partea Specială. Pascu Ilie.R. vol. Bucureşti.R. Dongoroz Vintilă. 4. Filipaş Avram. Boroi Alexandru. Nistoreanu Gheorghe. Drept Penal. 1959. 1992. Iliescu Nicoleta. 16. Fodor Iosif. 2. 1993. Partea Generală. Oancea Ion. Partea specială.. vol. Lazăr Valerica. 5.R. 7. Continent XXI. Flagelul terorismului internaţional. Editura Europa Nova. 13.. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. 1969. Cluj-Napoca.L. Roşca Victor... Braunstein Berthold. I. Drept Penal Român. Culegere de speţe. Kahane Siegfried. 17. E. Cunoasterea crimei organizate . vol.L. Drept penal. Molnar Ion. 9. Partea generală. Bulai Constantin. 22. Drept Civil Român.. Partea specială. Editura Academiei. 3. Editura Academiei.L. Dongoroz Vintilă. 14. Corupţia şi crima organizată în România. 18. Bucureşti.R. Bulai Constantin. Drept Penal. Stănoiu Rodica. Bucureşti. Editura Proarcadia. Dongoroz Vintilă. 12.L. Oancea Ion. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. Mitrache Constantin. Pascu Ilie. Beleiu Gheorghe. Drept Penal Român. Lazăr Valerica. 1994. Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român. Nistoreanu Gheorghe. Bucureşti. Longhin Octavian. Drept Penal. 11. Iliescu Nicoleta. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. Fodor Iosif. Dobrinoiu Vasile. Bucureşti. Hanga Vladimir. Bucureşti. 20. Editura Pygmalion . 19. Partea generală.2001 . 15. Editura Atlas Lex. 6. Partea generală. Bazele Criminologiei. Miclea Damian . Bucureşti. I. Dincu Aurel. 1971. Moldovan Lidia. Boroi Alexandru. Istoria Dreptului Românesc. Partea Specială. 1994. Dobrinoiu Vasile.R. Stănoiu Rodica. Partea specială. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. Bulai Constantin. Drept Penal. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. Basarab Matei. Ed. 1939. Bodunescu I. Corporaţiile conduc lumea. Molnar Ion. Kahane Siegfried. Bulai Constantin. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Română 1. Bucureşti. Partea Specială. Militară. Curs de Drept Penal. 1994. 1985.. Drept Penal.

Nistoreanu Gheorghe. Nistoreanu Gheorghe. Drept Penal. Lucinescu Dumitru. 44.I. 45. Codul penal comentat şi adnotat. 30. Tratat de procedură penală. Păun Costică. Bucureşti. Bucureşti. Apetrei Mihai. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 34. Partea specială. Partea specială. Stănoiu Rodica Mihaela. Neagu Ion. Voicu Costică. I. Brezeanu Ortansa şi Dianu Tiberiu. I şi II. Pavel Doru. I. Editura Trei. 41. Drept Penal.. Daneş Ştefan. Crima organizată sau organizarea crimei?. Bucureşti. vol.P. Editura Artprint. II. Bucureşti. Criminalitatea financiar-bancară. 1995. Codul penal comentat şi adnotat. vol. Laurenţiu Nae. Volonciu Nicolae. II. Partea specială. 1997. II. Curs de Drept Penal. Nistoreanu Gheorghe.. Partea specială. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Daneş Ştefan. Papadopol Vasile..curs . Lucinescu Dumitru. 1994. Drept Procesual Penal. 42. Rămureanu Virgil. Papadopol Vasile. Drept Penal. 38. 32. Frauda în domeniul financiar-bancar şi al pieţei de capital. 28. Bucureşti. Dobrinoiu Vasile. 40. Euro Trading. Voicu Costică. Vasiliu Teodor. II. Bucureşti. Criminologie. Editura Aurens. Pavel Doru. 1981. Voicu Costică. 37. 1995. 25. 43. crima organizată. Oliviu. 27. Editura Continent XXI. Păun Costică. Bucureşti.I. Bucureşti. Banii murdari şi crima organizată. 1977. Editura M. Nistoreanu Gheorghe. C. Partea specială. Vasiliu Teodor. 1976. Tratat de Drept Civil. organizat de Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică. 33. Tipografia I. Molnar Ion. 1986. 1995. Boroi Alexandru. Miclea Damian . Dumitru Anca Lelia. Dumitru Popescu. Editura Europa Nova. Sandu Florin. 1993. Bârsan Corneliu. Antoniu George. Editura didactică şi pedagogică. 39. Stoica A. Rămureanu Virgil. 1999. vol. 1991. Editura Didactică. Voicu Costică. Al treilea război mondial. Spoliatorii. 1994. Editura M. Drept Procesual Penal. Daranga Gheorghe. Păun Costică. Râpeanu Grigore. Negrea Radu. 36. Bucureşti. 26. Nistoreanu Gheorghe. Pascu Ilie. Tranziţia şi criminalitatea. 35. Bucureşti. Criminalitatea afacerilor. 29. Antoniu George.A. Daranga Gheorghe. Bucureşti. 1971. vol. Stătescu Constantin.G. Bucureşti. 1998. Editura Oscar. 1993. Analele Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anul I. Bucureşti. Prevenirea criminalităţii prin măsuri de siguranţă. 1996. Editura Academiei. partea I. Partea generală. Dumitru Popescu. Flagelul stupefiantelor. studiu prezentat cu prilejul simpozionului intitulat „Noi forme de criminalitate”. Editura MAI . Străină . Oancea Ion. 31. III. Banii murdari şi crima organizată. Bucureşti.23. Paraschiv Carmen Silva. Bucureşti. Centrul de multiplicare al Universităţii. 1969. Combaterea crimei organizate. „spălarea” banilor. Lazăr Valerica. 1993. Editura didactică şi pedagogică R. Suceavă Ion. 2005 24. Dascălu Ioan. Bucureşti. Pitulescu Ioan. 1972. Editura Naţional. Editura „Paideia”. 1991. Editura S. vol.

M. 14. Ed.. Organized Crime in Greece. L.I. Sharlot Michael. Paris. New York. Bell D. Cedras Jean..U. Terrorism. Paris.D. Spectacular Computer Crimes. De Nauw Alain et Deruyck Filip. Revue Internationale de Police Criminelle. 1992.. 22. 8. 443/1993. George. 13. 1986. 11. Dalloz. 18. And Saltwarch G. Van den Plank. Ed. Dollorosa Paolo şi Sensini Mario.A. Sirey. 16. Crime Around the World. Madrid.. 1963.. Eres. Barlow D. 20. Corupţia. 7. 1992. 5. Le droit penal Special Belge a l’epreuve du crime organise. crima organizată şi spălarea mondială a banilor.. El delito informatico. Negrier Dormsat. 25. Paris. Bessioni Ch. A. 1988. 1974. 23. Savona E. 1965.. Ed. Ed. 10. An Assessement of Narcotics Related Money Landering.. New York. Money Landering – A Practical Guide to the New Legislation. Bruth B.. Corklin J. M.D. Draft Statue International Criminal Tribunal. Paris. 3. Opus-Arena. Courakis Nestor. Ed. Dix E. Southern Illinois University. Raport general A. nr. Edwardsville. Conferinţa internaţională anti-corupţie. 12. nr.. De Vabres Donneddieu. 1998. Homewood. Hovak David. 4. l’experienta italiana. Ed. Traite de droit penal et de criminologie. 1993. U. mafia şi societatea italiană. 1994. 15. Arlacchi Pino.. troisieme edition. 1998. Organized. Revue Internationale de Droit Penal. 1998. 19. 1994.. 6.. Zoffi P. New York. 1980. Davies R. Tome III. 1946.I. Borovicka V. Eres. Nemira. Camacho Losa L. K. Paris.. Chiesa Nado Dala. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America. London.. Crime as an American Way of Life: A Queer Ladder of Social Mobility. Bruth B. Les systems de justice criminelle face au defi du crime organise. Amsterdam. a II-a. Drugs and Crime. Practice-Hall. Blombecker B.. Paris. Eres. 21. Cressey R. in Europe After 1992. Fincen-S. Dinicola A.. Harper and Row. Revue International de Droite Penal. Alexandria. Les systemes penaux a l’epreuve du crime organise au France. London. De Greef E. New York. 24. Champman and Hall. 17. P.. 1998. Le Fincen-Reseau Americain de lutte contre les delits financiers. 447/1994. Adamoli S. 1994. The Crime Estabilishment: Organized Crime and American Society. Criminal Law – Cases and Materials. 1992. Blakesley L. Clutterbuck Richard. La lotta al reciclaggio.1. Eddited by Routledge. Traite de droir criminel et de legislation penale comparee. 1998. Irwin. Revue International de Droit Penal. 9. G. Donald. Crima imperfectă: generalul. 1996 Revue Internationale de Droite Penal. Ed. Bruxelles. 1984. Mandadari. Eres. Mafia. Introduction a la criminologie. Cajani Giorgio. Bouzat Pierre et Pinatel Lean.. Italia. Ed. 2.P. West Publishing Co. Cristopher. .. Ed. Cinelli Carlo. Filiera Falcone. 1987.P. Hecmi pub. 1993. 26. Editura Free Press. 1973. Hugh. „Revue Internationale de Police Criminelle”. Bow Jones. Introduction to Criminology ed. Datta S. studiu. Le Crime Organise in Inde.

M. Terrorism and Political Violence: An Egyptian Perspective? Office of International Criminal Justice. 1985.27. Ed. 1993. A. Valdo şi Savas Press. Paris. Specific Offences of Organized Crime and German Criminal Law. 1998. Ed. 1980. 429/1991. St. James. Lehrbuhh des Strafrechts. Blanques de fondas de origine ilegal. 1998. 51. 52. Vierte Auflage. Bordas. Kunicka-Michalaka Barbara.. Organized Crime and Responses to It in Finland. Ed. 40. 1998. University of Miami. Havel Vaclav. Largnier A. M. Evaas E. Fraude. 46. Falcone Giorgio şi Padovani Marcelo. Lilie Hans. 429/1991. Jeandidier W. 31. Le role de le Republique Islamique d’Iran dans la lutte mondiale contre la trafic des stupefiantes. Paris. 29. Precis de droit penal general. Ed. La Mere J. Torino. Carees in Crime. Miller H. Facing the Organized Crime in the United States Today. Le Roux Renee. 34. 1994. Chicago. P. 32. 48. Largnier J. Maurach Reinhardt. La criminalite maritime. Berlin.. 1998. Calling a trace to terror. Ed. Ce vrem să facem din Uniunea Sovietică?. Precis Dalloz.. 1998. Muller. 33. 1937. Staempfli. O femeie înfruntă Mafia. Ed.. J. Eres. 35. Ezeldia A. 45. Manzini Vincenzo. Ed. 30. 36. Revue International de Droit Penal. traducere şi publicare în ziarul „Liberation” din 7. Humanitas. 44. Revue International de Droite Penal. Droit penal special. Mafia – Judecătorul şi oamenii de onoare. 39. Revue International de Droite Penal. The University of Illinois of Chicago. Chicago. London. Jescheck Hans Heinrich. 391/1985. 38. 37.1992. 1988. in Revue Internationale de Police Criminelle.. şi Amml de Los Mazos. Danubius. Falcone G. The Criminal Justice. publicat în 1991 de Direcţia Generală a Poliţiei din Spania.F.. Revue International de Police Criminelle. Revue International de Droite Penal. Allgemainer Teil. Duncker und Humblot. Auflage C. Koening Dorean Marguerite. La mafia italienne en fond que modele pour la criminalite organise operant a niveau international. 49. Ed. in Revue International de Criminologie et de Police Technique. Berne. Ed. nr.10. La fraude informatique delit du future. 1991. 1975. Droit penal des affaires. Eres. Jozsef Geller Balazs and Feher Lenke. 4/1992. Ellen Eric. Trattato di diritto penale italiano.. La securite informatique – approche methodologique. Paris. Greenwood Press. Inciardi A. Ianni F. Landesco J. The New Mafia. Iakovlen Alexander. Chicago.. 3. Allgemainer Tel. volume ottavo. Organized Crime in Chicago. 1987. Hosseini Ali Asghar Ghorban. 1933. Kiliams M. nr. . Paris. Martin’s Press. nr.. 1965. The American Response to International Terrorism. G. 1929. Wespare. Dalloz. 41. Revue Internationale de Police Criminelle. Organized crime in the crimninal legislation of the Republic of Slovenia.. Eres. Eres. 43. Paris. Gonzales G. Heikinheimo Sanna. Goldstein B. nr.. 42. Deutsches Strafrecht. La criminalite organise: une probleme mondiale. Jakulin Vid. 1979. 53.. 50. Karlsruhe. The use of the special part of penal law in the fight against organized crime in Hungary. A. 47. Les Systems de justice penale a l’epreuve du crime organise dans Pologne. Meditaţii de Vară. 28. 1998.

76. Salerno R. Vitu Andre. Eres. Revue Internationale de Police Criminelle. nr. Studiu din Revue International de Criminologie et de Police Technique. 1992. Bruylant.. Directivele C. Le trafic de droque au Moyen-Orient. Mayerhofer Cristoph. nr. 1998. Messienne J. Gern. II. Ed. Poursuite contre les auteurs d’informations liees a l’ordinateur. The Criminal Justice System Facing the Challange Organized Crime in Japan. Spălarea banilor.. 1997. Eres. 435/1992. Eres. Ed. Paris. 77. Nistoreanu Gh. Subiran F. 60. Parent D. 1998. 431/1991. L’economie de marche et la criminalite: aspectd. Droit Penal special. 70. Rein Edwards. Smugging Crime and Money Laudering Crime in China. 68. Le crime organise au Italia. Feminismes et criminologies... N. 369/1983. Musil Yan. Ed. 57. Paris. Normes juridiques. 1998. Paris. Pedleton Don. Război contra Mafiei. Maklu. Edition Cujas. Diritto penale. The Crime Confrderation Cosa Nostra and Allied Operations in Organized Crime. Paris. Revue International de Police Criminelle. Paillet-M. 58. L’argent de la drogue. 66. Bultot F. 1994. 1969.. 3/1992. Tompkins J. nr.. Ed. puor un sociologic de frontieres. La piovra (Caracatiţa. 1993. Les defis de la securite privee. 431/1991. Regnery. The Criminal Justice Systems Facing the Challange of Organized Crime in Pays Bas. Revue Internationale de Police Criminelle. Ocqueteav Frederic. mormes penale. And Chance C. Olger Pinar. The Approach of the Iranian Legal System to the Approach of Organized Crime. 15). Giuffre editore. 56. Saeki Hitoshi. vol. 64. nr.. The Grim Reapers: The Anatomy of Organized Crime in America. şi alte reglementări internaţionale. Ed.E. 75. nr. Paris. Vintileanu I. Les instruments juridiques belges de lutte contre la fraude aux interets des comunites europeennes. nr. Nese Marco.. Revue Internationale de Police Criminelle. 1998. Protection et surveillance dans la France d’aujourd’hui. 71. Mu-Ying Ding and Chang-Zong Shan. 62. Ed. New York. 1969. Ed. 73. Place Dauphine.54. Robert Ph. Negrier Dormont Lygia. Torna. Sabourin Serga. Les presses de l’Universite de Ottawa. Lucky. Traite de droit criminel. Chicago. 59. Ed. The Punishment and Prevention of the Organized Crime.E. 65. Garden City. Revue International de Droite Penal. Revue International de Droite Penal. L’Hartman. Libraire de la Cour de Cassation 27. Le systeme penal a l’epreuve du crime organise dans Republique Tcheque. Milano. 1993. Ed. Revue International de Droite Penal.. Plywaczewski Emil. Criminologie. Van de Kerchove. Sadeghi Hossein Mir Mohammad. 1997. Nove P. Revue International de Droite Penal. Ed.. 67. Palmieri Luigi. 61. 78. The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organized Crime in Autriche… 55. 63. Rizvi Iqbql Hussain. Meetarbhan J.. 443/1993.. L’Hartmattar. Parlour R. Merle Roger. Eres. 1990. 69. 1982. Ed. nouveau de la criminalite financiare dans le contexte des regions politiques en transition. Polonia. 1998. Les systemes bancaires clandestins – Revue Internationale de Police Criminelle. . Padovani Tullio. Ulise. Spălarea banilor murdari. 72. 74.

1998. Revue Internationale de Police Criminelle. 434/1992. Ann-Arbar. Bruylant. Social Change Organisation of Crime and Criminal Justice Systems. Le trafic de substance psycho-actives en Afrique. Bruxelles. Von Liszt Franz. 1911. New York. 88. 1997. 81. Seck Ismaila. Roma. Spots on the Rising Sun. 94. 89.S.S. Criminology.. Issue 15 summer 1993. Dryden Press. Savona Ernest Ujo. White Collar Crime. Ed.R. 83. 1962. 80. Criminologie de L’acte et philosophie penale (litec).. Schmitt-Bonafe J. Paris. Paris. nr. Revue International de Droite Penal. nr.79. Traite de droit penal allemand. 1998. 90. 36/1990. Reponse penale du crime organise en Espagne. Tyler Gus. Ed.. Revue International de Criminologie et de Police Technique. Serrano-Piedecassas Jese Ramon. 92. Siegel L. 1997. 84. Drugs Arena (N. Tzitzis S. Ed. Paris. Lublin. 1983. Stuart Donald. Tofler Elvin and Heidi. Revue Internationale de Droite Penale.C. 85. University of Nebraska.S. 82. . UNICRI. 1998. Paris.. Politically Expedient but Potentially Criminal Legislation Against Gangs. La lutte contre le crime organise en URSS. Zaid Mohamed. Ed. Eres. Sutherland E. 93. Univ. 1949. La reglementation du marche de la criminalite. 91. Savona Ernest Ujo. Omaha.. Revue Internationale de Police Criminelle. Rw-Kul. 86. Place Dauphine. Război şi antirăzboi. Ed. 87. Le ministere de l’interieur d’U.I. Widacki Jan. 4/1992.P. Organized Crime in America. Travail d’interes general et mediation penale. nr. Specific incrimination of organized crime. Revue International de Droite Penal.Libraire de la Cour de cassation 27. of Michigan. 429/1991. Eres. – Londra). Ed. Eres. Tome premier.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->