P. 1
Campaign Against Torture

Campaign Against Torture

|Views: 175|Likes:
Published by Jerbert_M_Brio_1073

More info:

Published by: Jerbert_M_Brio_1073 on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

“ All humanity is created in the image of GOD. TORTURE is a profound violation of this principle”.

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Alamin natin an gating mga karapatan sa illalimng batas. Tayo ay may karapatang malaman ang mga bagay-bagay sa ating lipunan at may kalayaang magpahayag ng sariling pananaw o damdamin. Huwag nating hayaang tayo ay gapiin ng takot at pagsasamantala ng mga hindi makatarungan na opisyal n gating lipunan. Magkaroon ng malawakang edukasyon at pagpapakalat ng kaalaman hinggil sa pangyayari na pagpapahirap sa mga walang kalabanlaban nating kapwa mamamayan. Pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan sa mga pamayanan tungo sa pagdedepensa at pagpapatampok ng karapatang pantao. Pagbubuo ng mga ugnayan at pakikipagtulungan sa mga NGOs. Pagpaplano at pag-oorganisa ng mga gawaing kampanya at pagkilos laban sa makahayop na paggamit ng dahas at labis na pagpapahirap sa mga taong wala namang sapat na batayan.

Legal Aid Center of Human Rights (LACHR) is a coalition of non-profit of non-government and people’s organization that works with children in armed conflicts and the formation of human rights advocates especially in the legal arena. VISION: LACHR envisions a favorable legislative policy of all children and just society where all marginalized and vulnerable children are treated equally and especially the universal respect for human rights. MISSION: LACHR mission is to promote and protect the human rights. To raise public awareness on the prevalence of torture in the Philippines and to support filling and lobbying of the Anti-torture Bill to the Senate of the Philippines and House of Representative.

9

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

A N T I T O R T U R E BILL

Pamamaraan ng Tortyur
Ang mga Iba’t-ibang pamamaraan ng pagpapahirap o tortyur ang mga sumusunod: Sasakluban ng plastic bag ang ulo, hihilahin ito sa likod para hindi makahinga ang biktima. Ang tawag dito ay “ tuyong submarino” o “sinupot” Tinatalian ng basahan ang mga mukha, babasain ito ng tubig hanggang sa halos hindi na makahinga ang biktima. Pagkatapos ay dinidiinan ang sikmura. Ang iba naman ay binubuhusan ng tubig ang butas ng ilong at bibig o kaya’y inilululob sa inidoro. Kukuryentihin ng direkta sa balat o kaya ay bubuhusan ng tubig bago idikit ang kuryente sa labi, tenga, kamay,paa o ari.Ang iba ay inilulublob ang paa sa loob ng balding may tubig at doon ito kukuryentihin. Sinusuntok at pinapalo karaniwan, ito ay ginagawa sa sikmura upang hindi makapag-iwan ng sugat na madaling makita ng madla. Pinapaso ng sigarilyo ang labi, tenga at utong sa dibdib. Nilalagyan ng bala ang pagitan ng mga daliri at didiinan ang pag-ipit dito. Tinututukan ng baril sa ulo at bibig. Tatakutin na papatayin ang biktima. Paulit-ulit na hinahampas ng puluhan ng baril ang mga daliri sa kamay at paa. Sinasakal ang leeg sa pamamagitan ng nylon. Minsan ay binabalutan ng plastik bag ang mukha at sasarhan ito ng masking tape. Pinipilit painumin ng maraming tubig o kahit anong likido gaya
4

PASS Right Now!

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE
Nilalagyan ng sili ang mata at ari ng babae. Sa lalake, ipinapasok ang ari sa butas ng bote na may laman na gasolina at sili. Sa mga lalake yung puwet nila ay tinutusukan ng kung anuanong matutulis na bagay gaya ng bamboo stick o tingting.

Mga maaaring biktima ng Tortyur
Ang kadalasang nagiging biktima ng tortyur ay ang mga taong walang kalaban-laban ikaw man ay maging lalake , babae, matanda o bata. Ang ginagawa sa mga batang nahuli o inakalang may nagawang pagkakamali laban sa batas kahit walang kaukulang imbidensya ay susuntukin sa sikmura o tatadyakan.Ayon sa United Against Torture Coalition isang coalisyong ng NGO kung saan adbokasiya ang maipasa at maisulong ang karapatan at katarungan sa mga biktima ng mga natortyur at desaparecidos mula taong 1997, maraming ng mga bata na nababalita na ang idinulog sa ating himpilan ng pulisya ang nakakadanas mula sa ating mga kawani o sa mga taong nagpapalaganap ng paglabag sa batas na halos tinitayang 50 bansa kasama na ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Sa mga babae naman ay hina-harass o sikolohikal na pananakit torture minsan tinututukan sila ng baril at sapilitang pag-inom ng alak at harapang makikipagtalik sa kanila. Ang mga kadalasang biktima ng pagpapahirap at pangaabuso ay mula sa mga pangkat ng lipunan na kung saan sila ay naturingang kalaban ng gobyerno, sila ay dinadakip at pinagsasamantalahan. Lumalaganap ang pagaabuso sa pamamagitan ng mga prostitusyon, mga bata sa kalye na halos doon na nakatira, mga gumagamit ng droga at higit sa

“If we condone torture, we yield the moral high ground to our enemies and encourage anyone who hates us to stoop to using subhuman level against us. We reap whatever we sow.”

Published by :

Legal Aid Center for Human Rights, Inc. (LACHR)
No. 152 E-2 Maginhawa Street, Sikatuna Village, Quezon City, Philippines

5

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Mga Nilalaman

Panimula: Ang Katotohanan Ukol sa Tortyur………………….1 Ano ang Tortyur?...............................................................3 Pamamaraan ng Tortyur…………………………………….4 Mga Maaaring Biktima ng Tortyur………………………….5 Mga Kaukulang Remedyo ng Biktima laban sa Tortyur….6 Kampanya laban sa Tortyur………………………………...7 Ang mga Maaaring Gawin Upang Palakasin ang Kampanya Laban sa Tortyur…………………….8

lahat ang mga mahihirap na wala namang kalaban-laban. Kasama na din ang mga may sekswalidad na paniniwala na wala daw karapatan sa mundo na hindi iyon dapat ipadama sa kanila sapagkat sila ay nilikha ng poong may kapal at walang sino man ang maaaring manakit o tapakan ang iyong karapatan bilang isang mamamayan ng ating bansa. Sa mga lalake naman ay lahat ng sakit sa katawan o sa pakiramdam ay kanilang mararanasan mula sa mga taong walang pusong gumagawa nito. Pilit ka nilang paaminin kahit hindi mo ito nagawa. Paano ka hindi aamin, hirap na hirap ka na kahit pagpatay sa ating bayani mapapaamin ka sa sobra sakit na iyong nadadama. Minsan ang isang biktima ay makakadama ng walang pag-asa na mabuhay pa mula sa kamay ng mga taong ito.

Mga kaukulang remedyo ng biktima laban sa torture
Lumapit o makipanayam agad sa himpilan ng pulisya at ibigay ang buong detalye ng pangyayaring naganap at sapat na impormasyon para sa taong gumawa nito sa iyo. Upang maisampa sa kanya ang kaukulang kaso na pananagutan niya sa batas. Kumuha ng mga pagsusuri sa pisikal o sikolohikal upang may maging mabigat na ibedensya laban sa akusado na ikaw ay nakadanas ng labis na paghihirap. Kung isa kang biktima, ikaw ay maging matapang at matatag upang harapin ang kinabukasan na may taas noo na handang ipaglaban ang iyong karapatan at makamit ang hustisya laban sa mga taong gumawa nito sa iyo.

6

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE
PASS
ANTI–TORTURE BILL

Ano ang Tortyur?
Ang tortyur ay tumutukoy sa anumang gawain na kung saan may matinding pasakit o pagpapahirap, maging ito’y pam-pisikal o pang-kaisipan, na sinasadyang ipadama sa isang tao upang makuha mula sa kanya o mula sa iba pang nasasangkot na indibidwal ang mga impormasyon o pag amin. Ito ay pagpaparusa sa kanya sa gawaing hindi naman niya nagawa at ito ay naakusahan, pinagbibintangan sa ano mang dahilan base sa iba’t-ibang diskriminasyong, kung saan ang pasakit at pagpapahirap na naipadama o sa pilit na pagpapaamin na may pahintulot ng isang opisyal o sino mang opisyal na may kapasidad. Ang tortyur ay isang uri din ng pang-aabuso sa karapatang pantao na kung saan may matindi o malubhang kirot, hapdi at sobrang paghihirap na madadama maging ito man ay pisikal o sikolohikal na ipinapadama o ipinapataw para sa hangad o layunin na makakuha ng sapat na impormasyon o pag-amin sa pamamagitan ng pagmamalupit at punuin ng takot ang biktima hanggang sa ito ay pilit na umamin para sa anumang dahilan batayan sa diskriminasyon sa lahat ng uri ng bagay ukol sa pangyayari o naganap na kahit hindi mo ito ginawa o wala kang kinalaman. TULUNGAN niyo po ako hirap na

Express Your Rage Against Torture

3

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Ang Katotohanan ukol sa Tortyur
Ang tortyur ay hindi lang nararanasan sa isang bansa, ito ay nangyayari sa lahat at bawat sulok ng mundo. Ang tortyur ay labag sa batas. Sa kabila ng pangkalahatang pagsugpo sa pag-aabuso sa karapatang pantao hanggang ngayon ito ay laganap. Nagagamit ito para sa sipilitang pagkuha ng impormasyon para sa imbestigasyon. Maaaring nagaganap ito sa mga himpilan ng pulisya, bilangguan, maging sa lungsod o malalayong lalawigan. Kaakibat nito ang sobrang pagmamaltrato o pananakit sa pisikal na pagdurusa at sikolohikal na pighati at dalamhati. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay maaaring makakadama ng unting-unting pagkawala ng buhay o sanhi ng kamatayan, makaranas ng pagkalumpo at may posibilidad na magiwan ng pilat sa katawan at kaisipan na dadalhin niya habangbuhay. Ang maaaring maging biktima nito makadama ng lubos na pagkamuhi sa mundo at may posibilidad na magkaroon ng trauma at matinding takot kapag sa tuwing may nakikita siyang tao. Ang tortyur ay nag-iiwan ng pinsala at kawalan ng pag-asa para sa hinaharap na kinabukasan. Ang ganitong pang-aabuso ay hindi lamang sa mga taong walang puso gawin ang ganitong pagpapahirap maaari din mula sa pamilya, malalapit na kaibigan, may kapangyarihan sa lipunan at malaking kuminidad na maaaring makadanas din.

Ayon sa (Article 5, Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) Walang taong maaaring manakit o labis na pagpapahirap o di-makataong pagtatrato. (Article 2, UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Walang bansa ang may karapatan na ang pagpapahirap o anumang uri ng labis na pananakit o di-makataong pagtatrato. Sinasabi din sa (Principle 6 , UN Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment) Walang taong nasa ilalim ng kahit anong uri ng pagkakakulong ayon sa saligang batas na hindi maaaring makadanas ng pagpapahirap o kalupitan at di-makataong pagtatrato o sobrang pagmamalabis na kaparusahan. Ayon na rin sa (Jessica Soto of Amnesty International, Pilipinas) “Ang Torture ay hindi lang ginagamit sa aspetong politikal o criminal lahat ng tao sa iba’t-ibang sector ng lipunan ay maaaring makaranas nito, magmula sa kanilang bahay hanggang sa labas ng kanilang pamilya. Ito ay bilang kaparusahan sa kanilang pagiging babae, pagiging bata, sa pagkakaroon sekswalidad sa kanilang paniniwala, o sa sektor o lahing kanilang kinabibilangan”. (Article 5, UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) Walang saligang batas na nagsasabi na may karapatan ang sino mang sektor na kumuha ng impormasyon sa sapilitang pamamaraan katulad nalang labis na panananakit o pagdadanas ng lubos na hirap.

1

2

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE

Legal Aid Center for Human Rights
ANTI - TORTURE
Ang pagsulong sa pagpuksa laban sa tortyur ito ay samasamang pagkilos. Patuloy nating ipaglaban sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga piling kawani o organisasyon katulad nalang ng mga NGO’s na handang isulong ang nararapat nating karapatan bilang kabahagi ng isang mamamayan. Sugpuin ang mga mapang-aping rehimen, sistema at istrukturang nagbabantang agawin ang matamis na katagumpayan.

Makipag-kaisa at makisulong ukol sa labis na pang-aabuso o pananakit na ginagawa ng mga piling kawani o organisasyon na nagpapalaganap ng anti-torture bill na ipinapasa sa kongreso upang maging ganap na batas sa ating bansa para hindi na mangyari sa marami pa nating maliliit na mamamayan.

Kampanya laban sa Tortyur
Tayo bilang sambayanan ng pilipinas ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa karangalan at kapunuan ng buhay ng tao at nagkakaisa ng hangarin para sa makataong karapatan. Bagamat iba-iba ang ating pananampalataya at ideolohiyang niyayakap maging ang wika nating ginagamit. Ngunit isa lang an gating adhikain at rebolusyonaryong pakikibaka laban sa lahat ng uri ng pang-aapi maging ito man ay pisikal o sikolohikal, katarungan, kapayapaan at higit sa lahat ang pantay-pantay na pagtingin maging ikaw man ay nasa mababang estado ng isang mamamayan walang mayaman o mahirap kung ang karapatan ang pinag-uusapan. Ang pakikibaka ay higit na hangarin ngayon ng ilang nating kapwa mamamayan na biktima ng labis na pagpapahirap o tortyur. Sa kasalukuyan ngayon ang batas ukol sa tortyur na “AntiTorture Bill” na naglalayon maprotektahan ang ating karapatan at sarili mula sa kamay ng mga mapang-abuso na alagad ng batas. Ito ay nasa kamara o senado ang kulang nalang ay lagda ng ating pangulo upang ito ay ganap na maisabatas. Tayo ay hinihimok na makiisa sa hamon ng kasalukuyang panahon upang maibsan at mapagtagumpayan ang mga pagyurak sa dignidad at karapatang pantao na mula sa mga may kapangyarihan o mga awtoridad sa
7 8

Ang mga maaaring gawin upang palakasin ang kampanya laban sa Tortyur
Tungkulin ng bawat tao ay manindigan para sa buhay, karapatan, kapayapaan at demokrasya na magsagawa na mga kaukulang hakbangin upang hindi tuluyang masadlak sa kapahamak ang ating minamahal na samabayanan at kapwa. Tungkulin nating makibaka laban sa rehimeng mapanlinlang at ugat ng pagdurusa ng ilang nating kapwa na walang ninais ay ipaglaban ang ating karapatan. Pangunahing responsibilidad ng pamahalaan at ahensya ang igalang at itaguyod ang mga karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ito ay nasasaad sa mga pandaigdigang deklarasyon pati na sa 1987 konstitusyon upang maprotektahan ang bawat mamamayan sa pang-aabuso. Ngunit tila nakalimutan na ng gobyerno ang pananagutang ito. Bagkus nagiging sanhi pa ito ng patuloy na pagyurak sa karapatang pantao sa pamamagitanng sobrang pagpaparanas ng sobra o labis na sakit o pighati na pagpapahirap para lamang sa impormasyon na wala naman na sapat na batayan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->