LEGEA LUI OHM PE O PORTIUNE DE CIRCUIT Intensitateacurentului electric printr -o portiune de circuit esteegala cu raportuldintretensiunea (U) aplicataportiuniisirezistentaelectrica a acesteia.

Intensitatea se masoara in AmperiPrinlegealui OHM pe o portiune de circuit rezulta formula tensiuniielectrice (U) : U = I * R masoara in Volti Tensiunea se

LEGEA LUI OHM PE INTREGUL CIRCUIT Conectand un consummator la o bateriesimasurand cu un voltmetru de precizietensiunea la borneleconsumatorului, constatamcaaceasta e cevamai mica

exterior toatatensiuneasaelectromotoare E ci doar o ar e numitatensiunea la t tensiunepebaterie u) ensiuneaelectromotoare : E montand la bornelebateriei un oltmetruacestaindica : Tensiuneaelectromotoare(E) a baterieidacacircuitul e deschis.     Legea OHM peintregul circuit ntensitateacurentului   de tensiuneapebaterie (u): u *r  Oricegenerator (saubaterie) are o rezistentainterna (r). y y Tensiunea la bornelebateriei (U) dacacircuitul e inchis . pentruportiunea de circuit cecontine doargeneratorul  Calculamcaderea plicandLegea OHM pentruportiunea de circuit exterior calculamcaderea de tensiunepe cecontineconsumatorul cu rezistenta R: circuit exteriorcecontineconsumatorul (u) deci E *R+ * r rezulta : electric printr-un circuit esteegala cu raportuldintretensiuneaelectromotoare (E) sirezistentaelectricatotala a circuitelor. oarte mica insa. Tensiuneaaplicataconsumatorului U=IR estemai mica decattensiuneaelectromotoare a bateriei : Dacanotam cu ´Rµ rezistentaconsumatoruluisi cu ´ r· µ reziste ntafirelor de legatura. tensiunea la bornelebateriei : u E² *r In caz de scurtcircuitrezistentainterioara a baterieiestesingurarezistentaelectricaimportanta in circuit (fiindcarezistentafirelor de legaturaeste mica neglijabila) siintensitateacurentului(de scurtcircuit) stepericulos de mare: e La scurtcircuit bacteria se incalzesteprin effect Joule. estecaderea de +u ©  ¨ ¦ ¥ § ¦ ¥ dec ensiuneaelec £ £¤£¢ ¡ ¡  ¡¡     are E a ateriei Bateria nu urnizeazacircuitului §  plicandLegea OHM Dar E U+u .  ©   ¨  ¨¦¥  ¥ ornelebateriei ealalta arte. atunciintensitateacurentului electric in circuit este: n circuitulsimpluinchis.

In circuitul din imagine cablul C produce scurcircuit. curentul electric circuladoarpetraseul A C . pana se ardesiguranta: ! " ! ! . eculnu se aprinde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful