P. 1
Cerere de Finantare EU

Cerere de Finantare EU

|Views: 270|Likes:
Published by Gavrila Alex

More info:

Published by: Gavrila Alex on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2014

pdf

text

original

Cerere de finan are

GAVRILA ALEXANDRU Specializarea: ECTS Grupa: 723

Cluj-Napoca  Mai 2011 

jude ul SIBIU Tipul asisten ei financiare nerambursabile .FEDER . modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i cre terea calit ii serviciilor turistice Titlul proiectului: Modernizarea pensiunii Miorita din localitatea Paltinis. dezvoltarea.2.CERERE DE FINAN ARE PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2007 ± 2013 Axa Prioritar 5 ± Dezvoltarea durabil i promovarea turismului 5. Crearea.

esen ial este schimbarea mobilierului din camere pentru cre terea gradului de confort i pentru îmbun t irea aspectului interior al vilei.. . al interiorului pensiunii împreun cu toate camerele i mobilierul aferent. Solicitantului se încadreaz la categoria de tipul întreprindere mic i mijlocie.337 sau la numarul de mobil +40 740 221 297 saup pe adresa de e-mail a pensiunii office@pensiuneamiorita.ro .ro .Modulul 1 ± Informa ii prinvind solicitantul Solicitant: Organizatia care solicit finan area este S. foi orul) i al aspectului cl dirii prin punerea în valoare a stilului arhitectural. Reprezentantul legal al solicitantului este Gavrila Alexandru. Miorita S. cu codului unic de înregistrare fiscal RO12323544. Cu sediul in SIBIU Calea Dumbravii NR 116 avand numarul de telefon 0296/557337 .C. aleile pietonale. Operatiunile financiare sunt realizate de catre Gavrila Alexandru cu functia de proprietar putand fi contactat la adresa de e-mail a pensiunii office@pensiuneamiorita. Valoarea proiectului este sub form de cost eligibil de 50. fax:0269/425679 Email robert. judetul Sibiu telefon: 0269/425678. Proiectul este în curs de implementare. putând fi contactat la num rul de telefon +40 740 221 297 sau la adresa de e-mail office@pensiuneamiorita. Societatea comerciala avand codul IBAN al contului RO xxxx xxxxxxxxx In ultimii 5 ani societatea nu a beneficiat de fonduri publice sau de imprumuturi din partea IFI sau de asistenta nerambursabila in ultimii 5 ani . amenajarea spa iului înconjur tor al pensiunii (terenul pe care se afl pensiunea împreun cu elementele decorative. Obiectivele proiectului constau în axarea pe modernizarea la standarde europene cu accentul pe reabilitarea i diversificarea dot rilor de agrement.ro Persoana de contact a solicitantului pentru gestionarea cererii de finatare este Gavrila IOAN care poate fi contactata la numarul de telefon al pensiunii 0269/557. Sursa de finan are care va sus ine proiectul este Programul PHARED CES 2005.000 ¼.vasile@bancatransilvania. dezvoltarea si diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesar pentru realizarea unei oferte de petrecere a timpului liber. urmând s fie încheiat în luna mai 2012.L.ro sau la numarul de mobil +40 740 221 297 Operatiunile bancare sunt realizate de catre sucursala Bancii Transilvania din Sibiu Bulevardul Mihai Viteazul nr: 2 B. gr dinile.R. cu func ia de proprietar al pensiunii. De asemenea.

bogat in radiatii ultraviolete.. Obiectivele specifice se refer la renovarea cl dirii. De asemenea. teleski. insa desi sunt frecvente. respectiv extinderea structurilor de agrement turistic.Sursa de finantare fiind prin Programul PHARED CES 2005 Proiectul pentu care se solicita finantarea mentionate pana in present . a bolii Basedow. Temperatura medie anuala se afla intre 4oC( media lunii iulie este de 12oC si cea a lunii ianuarie de -6oC). iar atmosfera este bogat ionizata. A fost intemeiata in ultimul deceniu al secolului XIX. Detine un bioclimat tonicstimulant. baby lift.000 euro . diversificarea serviciilor turistice. dotarea cu echipamente moderne. Obiectivul general al proiectului este modernizarea vilei adica a pensiunii propriu-zise.Crearea. Obiectivele proiectului de fa sunt în concordan cu obiectivele POR. care presupun valorificarea resurselor naturale în scop turistic. jude ul Sibiu. afectiuni ale cailor respiratorii. aflata la o altitudine de 1442 m in Muntii Candrel. dezvoltarea. Statiunea detine partii de ski. caracterizat de presiunea deosebit de joasa. Proiectul este localizat în România. acestea au durata scurta. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice .iar sezonul acesta s-a deschis un nou . în scopul cre terii num rului de turi ti i a duratei sejurului. îmbun t irea calit ii serviciilor de cazare. Paltinis este o statiune montana. schimbarea fatadei. crearea. domeniul major de interven ie 5. în regiunea de dezvoltare Centru. statiunea Paltinis. Detine un climat montan. aer lipsit de praf si alergeni. a bolilor pulmonare. anemii secundare. esen ial este schimbarea mobilierului din camere pentru cre terea gradului de confort i pentru îmbun t irea aspectului interior al vilei.gasindu-se la cea mai inalta altitudine din Romania. Contextul în care s-a realizat necesitatea unui astfel de proiect îl reprezint poten ialul considerabil al statiunii Paltinis . rahitism. nu a mai beneficiat de surse anterioare Modulul 2 ± Descrierea proiectului Actualul proiect pentru care se realizeaz cererea de finan are se încadreaz în axa prioritar num rul 5 ± Dezvoltarea durabil i promovarea turismului. Se afla la 32 km de Sibiu . surmenaj. Stratul de zapada este prezent aproximativ 120 zile pe an.2 .Proiectul are valoarea sub forma de cost elegibil de 50. cu precipitaii de peste 1000 mm pe an. hipertiroidie benigna. intr-o padure de conifere din judetul Sibiu. telescaun. fiind un punct de pornire spre Muntii Candrel si Lotrului. num rul mare de turi ti care viziteaz aceast statiune în ultimii ani. avand o grosime de peste 50cm in februarie si martie. cu aer deosebit de ozonat si este foarte recomandat pentru afectiunile asteniilor.

Printre obiectele valoroase din acest edificiu se numara icoana Sf Paraschiva ce dateaza din anul 1904 si o Psaltire din aceiasi perioada. Resurse materiale Suprafata desfasurata 250 mp Parter . pentru a lua m surile corespunz toare i pentru a acorda autoriza iile de func ionare. care vor fi atra i de posibilit ile de agrement din zon .compex de partii ³Arena Platos´ care se afla la cca 150 de pensiune si este cel mai modern complex de partii cu influente Austriace . Motiva ia turi tilor va fi în principal practicarea sporturilor de iarn . beneficiind totu i de suficiente resurse financiare pentru a le aloca excursiilor i c l toriilor. segmentul de turi ti vizat este cel nationa si international datorita noii partii de schi din statiune. este necesar ob inerea proiectului de execu ie. Din punct de vedere geografic. în timp ce contractul de execu ie a lucr rilor va fi încheiat pân în data de 15 septembrie 2011De asemenea. sala de gimnastica medicala. licita ia fiind înc în curs de preg tire. elvetieni . Pe langa acestea se mai gasesc restaurante. Aspectul exterior al unit ii este unul vechi iar . Pentru aceasta. Beneficiarii proiectului ± în func ie de variabila de segmentare demografic . la finalul acestor activit i este necesar comunicarea tuturor modific rilor efectuate c tre autorit ile locale responsabile. cu hramul ³Schimbarea la Fata a Domnului´. fiind si locul de mormant al filozofului Constantin Noica. Activit ile proiectului ± În primul rând. dar i c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului. stilul arhitectural nu se încadreaz în peisajele zonei. dar i drume iile sau petrecerea timpului în natur (pe perioada verii). ne afl m în urm toarea situa ie: y y y y Licita ia pentru ob inerea proiectului de execu ie este înc în curs de preg tire Data estimat de lansare a licita iei este 1 august 2011 Data estimat de încheiere a contractului de achizi ii este 25 august 2011 Data estimat de recep ie i aprobare a proiectului de execu ie este 5 septembrie 2011 Alte activit i desf urate au fost ob inerea avizelor i contractarea execu iei lucr rilor. realizata in stil neobizantin. Baza de tratament este dotata cu instalatii pentru bai calde cu apa minerala sarata in bazine sau la vana. cluburi.francezi si germani. Justificarea necesit ii implement rii proiectului decurge din starea actual a vilei turistice. care nu este în concordan cu standardele europene. Mai mult din acest an exista numeroase tresee de bicicleta cross-country care sunt foarte cautate de turistii straini de obicei austrieci. Dintre cele mai importante obiective turistice se numara SCHITUL.Este o biserica din lemn. baruri. biblioteci. instalatii electro si hidroterapie. data estimat la care va fi lansat fiind 10 septembrie 2011. ce dateaza din secolul XX deceniul 3.. publicul pe care vila turistic î i propune s îl atrag este format tineri i maturi. Venitul turi tilor este unul mediu.

Costurile sunt corect estimate. Lucr rile de reabilitare a pensiunii se vor încadra în calendarul de desf urare a activit ilor.y y y y y y y y y y y y y camera de zi cu semineu. filtru de cafea. Implementarea proiectului ar accelera dezvoltarea regiunii din punct de vedere economic. împreun cu resursele alocate. care s fie capabil s cumonice cu restul echipei i s de in cuno tin e sporite în management. realizându-su nu numai o diversificare a serviciilor turistice. Toate camerele sunt complet mobilate si dispun de cate un televizor fiecare. etc)cu masa rotunda cu 4 scaune fotoliu si 4 scaune simple camara cu frigider si combina frigorifica doua bai hol Etaj doua dormitoare cu paturi matrimoniale si cu balcoane un apartament format din doua camere. dar i cuno tin e generale în finan e i contabilitate . vesela+vase inox pentru 20 de persoane. se preconizeaz o cre tere a gradului anual de ocupare cu 75%. fiind indispensabile unei desf ur ri normale a proiectului. Rezultate anticipate ± activit ile de proiectare i ob inerea de avize vor fi realizate în intervalul de timp stabilit. De asemenea. expresor ptr cafea. terasa acoperit bucatarie complet utilata (aragaz. una cu canapé extensibila si cealalta cu pat matrimonial doua bai hol terasa acoperita Mansarda trei dormitoare cu cate doua paturi simple si canapea extensibila in fiecare dintre camere o baie hol. Se inten ioneaz ca la finalizarea activit ilor pensiunea s fie conform cu standardele europene i exigen ele clien ilor. cuptor cu microunde. canapea cu doua parti extensibile. Bugetul proiectului este complet. Prin implementarea acestui proiect se preconizeaz o cre tere a sosirilor turistice anuale cu peste 30%. prajitor de paine. Vila este prevazuta cu central termica. Managementul proiectului ± pentru realizarea acestui proiect sunt necesare resurse umane calificate: y Un manager de proiect. televizor si sistem home cinema. costul fiind calculat pe fiecare activitate. masa cu scaune ptr 16 persoane. dar i o cre tere a gradului de îmbun t iere a calit ii acestor servicii.

Urmeaz s desf ur m campanii de promovare i informare pentru implementarea proiectului i s anex m la rapoartele de progres toate documentele privind ac iunile publicitare. . Sustenabilitatea proiectului ± dovedim capacitatea solid de a asigura men inerea. acest proiect nu ar fi posibil de implementat în condi iile optime.y y y y Un inginer constructor. datorit amplas rii geografice în judetul Sibiu modernizarea vilei turistice MIORITA din statiunea Paltinis se include în Strategia de dezvoltare a regiunii Centru. care s aib atât abilit i de comunicare. între inerea i func ionarea obiectivului infrastructurii de cazare dup încheierea proiectului i încetarea finan rii nerambursabile. care trebuie s de in cuno tin ele tehnice legate de contruc ii i drumuri Un jurist. este esen ial pentru implementarea proiectului. Asisten a financiar nerambursabil solicitat are rolul s accelereze implementarea proiectului. În leg tur cu rela ia cu alte programe. urmând s se realizeze în condi ii bune. Proiectul pentru care se solicit finan area nu este generator de venituri. aceast cre tere men inându-se apoi constant cu 10% annual . F r aceast asisten . Informare i publicitate Ne oblig m s asigur m o vizibilitate potrivit i o promovare adecvat a obiectivelor i rezultatelor ob inute în conformitate cu prevederile contractuale i instruc iunile cuprinse în Manualul de identitate vizual POR. Men ion m c implementarea proiectului nu se face în parteneriat. Proiectul contribuie la dezvoltarea agroturismului i turismului rural din marginimea Sibiului . cât i cuno in e în domeniul legislativ Un responsabil rela ii cu publicul. dup care proiectul se va autosus ine. iar stilul arhitectural al cl dirii va fi net îmbun t it Rezultatele indirecte induse vor fi cre terea num rului de turi ti cu aproximativ 30% în primul an. care trebuie mai mult decât oricine s fie capabil s comunice eficient Un responsabil financiar. Durata proiectului va fi de aproximativ 12 luni. care trebuie s aib cuno tine financiar contabile. Rezultatele directe imediate se vor observa prin renovarea i modernizarea complet a tutoror celor 5 camere. fiind inclus în Strategia de men inere i dezvoltare a unui turism durabil. Organiza ia nu este pl titoare de TVA.

ras .000 euro TOTAL CHELTUIELI=54. cheltuieli de publicitate si informare-6. dup finalizarea lucr rilor. Ne oblig m s asigur m egalitatea de anse între angaja i. apartenen la grupuri minoritare.000 euro Cheltuieli aferente implementarii proiectului. orice mijloace de comunicare electronic disponibile sunt necesare pentru a u ura munca angaja ilor i pentru a spori rapiditatea transmiterii informa iilor. Preciz m c documenta ia referitoare la derularea i implementarea proiectului va fi p strat pentru a putea fi consultat la cerere de c tre organismele interesate pentru o perioad de cel pu in 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.000 euro Cheltuieli pentru avize. telecomunicatii-cheltuieli eligibile . Esen iale sunt aparaturile electronice cum sunt telefonul. Modulul 3 ± Concordan a cu politicile UE i legisla ia na ional Egalitatea de anse ± Priorit ile agreate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene sunt promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii i dezvoltarea durabil . Acestea sunt încorporate sub diferite forme în toate politicile UE.000 euro Cheltuieli pentru investitii. folosirea computerellor pentru a converti. Tehnologia informa iei ± este tehnlogia necesar pentru procesarea informa iilor. energie electrica. alimentare cu apa.5.1. televozorul i conexiunea la internet. constructiisi instalatii-11.400 euro Asistenta tehnica-3. vârst .500 euro Consultanta. procesa i pentru a transmite informa iile.000 euro Utilaje si echipamente specifice si functionale-14.000 euro Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica. agent termic. studii de teren.1. Modulul 4 ± Finan area proiectului Bugetul proiectului este constituit din: y y y y y y y y y y y Cheltuieli pentru amenajarea terenului-cheltuieli eligibile ± 4000 euro Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului. se va afi a un document ( + un benner ) care are rolul de a aduce la cuno tin a turi tilor faptul c pensiunea a beneficiat de fonduri nerambursabile prin programul PHARES. acorduri.000 euro Proiectare si inginerie. religie. f r a-i discrimina în func ie de sex. radio-ul. De asemenea.900 euro .000 euro Cheltuieli de audit-7. Costurile estimate pentru document sunt de 500 euro. etc. alimentare cu. dizabilit i. autorizatii de constructie-2. canalizare.De asemenea.

prenumele GAVRILA ALEXANDRU reprezentantului legalal solicitantului persoanei împuternicite Semn tura Func ia ocupat . adic aproximativ 10% din valoarea total a proiectului. De asemenea. ar putea fi respins . Data Numele. Modulul 5 ± Certificarea aplica iei Confirm c informa iile incluse în aceast cerere i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte i asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. Prezenta cerere a fost completat având cuno tin de prevederile articolelor 473. 474. Asisten a financiar nerambursabil solicitat prin prezenta cerere este de 50. În eleg c dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate. 479. din care contribu ia noastr va fi de 4.900 de euro.Valoarea total a proiectului este de 54. 301/2004. inclusiv aceast sec iune.000 de euro. 484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. Proiectul nu genereaz venituri.900. confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->