P. 1
Introduce Re in Psihodiagnoza

Introduce Re in Psihodiagnoza

|Views: 19|Likes:
Published by Laura Shuny

More info:

Published by: Laura Shuny on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

INTRODUCERE IN PSIHODIAGNOZA PROIECT DE EVALUARE; Construireaunuicriteriucompozit de evaluarepentrupostul de manager de resurseumane, pornind de la elementelecheie care definescperformantaprofesionala

Laura Sevastian, Anul 1, ID, Managementulorganizatiei si resurseumane

se puneaccentulpeaspecteleceprivescrela iile. dezvoltarea comunicarii ascendente si descendente. selec ia.MRU . recompense si beneficii. perfec ionarea istimulareape tot parcursulangaj rii iterminând cu încetareaactivit ii. ap rut pân înprezent. astfel incat organizatia sa isi atinge obiectivele´. MangementulResurselorUmanearputea fi definitca un complex de m suriconceputeinterdisciplinar. a emite adeverinte si a calcula salariile. Managementul resurselor umane . selectie. Aceast defini iecorespundesistemului³ om-solicit ri´. Un management riguros al resurselor umane presupune eficacitate in urmatoarele activitati de management: y managementul fluxului de personal ± recrutare. cu privire la recrutareapersonalului. y managementul performantei ± evaluarea performantelor. feed-back-uri consistente la atingerea sau nu a obiectivelor personale. fiindnevoits r spund solicit rilortuturorfactorilor. încadrarea. mentorat. a organigramei. pastrarea corectitudinii procedurale si a eticii organizationale. promovare interna. undeomulocup locul central.Astfel. utilizareaprinorganizareaergonomic a muncii. adaptare pe post. Dupa cum se observa exista o diferenta majora intre ce inseamna managementul resurselor umane care are rolul de a modela oamenii si activitatea acestora in asa fel incat sa se obtina maximum de performanta si ceea ce inseamna activitatile specifice unui birou de personal ce au rolul de a contabiliza date despre angajati. încadrarea. pontarea orelor de program. inductie si socializare. formarea echipelor sau a grupurilor de munca si instruirea angajatilor. începând cu recrutarea. stimulareamaterial imoral pân înmomentulîncet riicontractului de munc . y managementul comunicarii ± implicarea angajatilor in activitatile decizionale.. . managementul iesirii din organizatie. y management organizatoric ± definirea posturilor. a zonelor de responsabilitate.LoculMangementuluiResurselorUmane e bine precizatîncontextulManagementului General. selec ia. Finalitatea activitatii managementului de resurse umane consta in primul rand in Äa face angajatii asa cum isi doreste organizatia dar si a face organizatia asa cum isi doresc angajatii. de echipa sau organizationale. raportul.este activitatea de management raspunzatoare de toate deciziile si actiunile care afecteaza relatia dintre o organizatie si membrii ei. înliteratura de specialitate.

sa se implice in fiecareactiune. metodologii i instrumente ale unui anumit domeniu. tehnici.Managementulresurselorumanepresupuneimbunatatirea continua aactivitatilortuturorangajatilor in scopulrealizariimisiuniisi a obiectivelororganizationale. y Abilit i umane metodologia i procedurile elaborate de c tre Abilit ile umane implic capacitatea de a interac iona eficient cu oamenii. Fara un sistem de evaluare corect vor fi irosite resurse umane valoroase de care dispune organizatia. Exist trei grupuri de abilit i manageriale care sunt esen iale pentru un ma nagement reu it: y Abilit i tehnice Abilit ile tehnice implic cunoa terea i experien a sau latura tehnic /opera ional . Informa ia ob inut prin intermediul evalu rii performan ei managerului ofer baza pe viitor in planificarea si realizarea necesarului de personal. managerultrebuiesapreiaresponsabilitateaprocesului. Actiuneamanagerialaia in considerarefiecaresalariatca o individualitatedistincta cu caracteristicispecifice. In acestfel. instruirea i dezvoltarea personalului existent i pentru motivarea i men inerea unei for e calitative de munc . Exercitareaunuiasemenea tip de management necesitadreptconditieprimordialacafiecare manager saconstituie un model de atitudinecomportamentala. Evaluarea performan ei managerilor este una din cele mai importante componente în procesul de management al resurselor umane. abilit ile de comunicare reprezint nucleul abilit ilor manageriale. Pentru a realiza func iile de management i a asuma multiple roluri. y Abilit i conceptuale . Prin urmare. sadiscute personal cu angajatiiprogreseleobtinute de acestiasisarecompensezerezultatelebune. Managerii din domeniul asisten ei sociale interac ioneaz i coopereaz cu angaja ii. pentru recrutarea i selectarea angaja ilor noi. Managerii folosesc procese. Cei din domeniul asisten ei sociale utilizeaz instututie pentru domeniul dat. managerii trebuie s posede anumite abilit i. grupurile de beneficiari i familiile acestora.

partenerii din comunitate. umane i conceptuale. sarcinilor. Toate nivelurile de management necesit abilit i umane pentru a interac iona i comunica eficient cu to i angaja ii. precum i perspectivele ei. . Criteriul care a fost utilizat pentru descrierea managementului resurselor umane si respectiv al managerului de resurse umane este bazat pe standardele de performanta considerate necesare pentru a activa intr-o companie si a avea un loc in dezvoltarea carierei organizationale. generalizat. Nivelul managerului în cadrul organiza iei este determinat de gradul de posedare a abilit ilor tehnice. beneficiarii. dezvolt idei i rezolv problemele în mod creativ. Supervizorii au nevoie de abilit i tehnice/opera ionale pentru a gestiona domeniul de specialitate i responsabilitate.Abilit ile conceptuale implic formularea ideilor. Managerii de vârf au nevoie de abilit i conceptuale pentru a vedea organiza ia ca un tot întreg. Managerii în eleg rela iile abstracte. Abilit ile conceptuale sunt utilizate în planificarea i abordarea ideilor la nivel abstract.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->