0

Generalităţi vehicul
01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE INTRODUCERE MECANICĂ MIJLOACE DE RIDICARE INGREDIENTE - PRODUSE GOLIRE / UMPLERE

01D

02A

04B

05A

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze 01A-1 01A-2 01A-3

01D

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi Implantare calculatoare 01D-1 01D-3

02A

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Elevator cu două coloane: Securitate

02A-1 02A-2

04B

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi Condiţionare 04B-1 04B-2

05A

GOLIRE / UMPLERE Motor Cutie de viteze 05A-1 05A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01A

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01A-1

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Dimensiuni

01A

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01A
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip de caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01A-3

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv destinate profesioniştilor automobilului. Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în acest manual au fost elaborate de profesionişti în reparaţia automobilelor. I - RECOMANDĂRI GENERALE Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automobile. Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei intervenţii. Pentru a garanta o bună reparaţie: - protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc...), - debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuitele, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de geam etc...), - în timpul sudării pe vehicul, se cuvine să demontaţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi afectate de căldură, - utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese originale, - respectaţi cuplurile de strângere, - înlocuiţi ştifturile elastice, piuliţele sau şuruburile autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, - fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supratensiunile şi erorile de manipulare, - nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o diagnosticare precisă înainte, - faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verificare iluminări şi semnalizări etc...), - curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bună aderenţă, - protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată, electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorină pe partea de fricţiune a ambreiajului. Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este obligatoriu să remontaţi piesele sau organele aşa cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj reţea de conducte şi aceasta în principal în mediul liniei de eşapament).

01D

- nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne, ambreiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul unui agent de curăţare (precum agentul de curăţare pentru frână), - utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de îmbinare, - gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt poluante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu discernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele de gaze de eşapament, - asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în timpul remontării conectărilor electrice (exemplu: demaror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile. II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE FACILITATE Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu aceleaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de lucru şi o bună calitate a reparaţiei. Materialele omologate de serviciile noastre sunt produse care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care trebuie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare corectă. III - FIABILITATE - ACTUALIZARE În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manualele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice intervenţie sau memento diagnosticare. Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi dacă există note tehnice de actualizare în momentul căutărilor de informaţii. IV - SECURITATE Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de viteze automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel common rail etc...) necesită o atenţie particulară în termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă. Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cuplurilor de strângere aferente.

01D-1

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi

01D

ATENŢIE Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa piesele. Protejaţi-vă sănătatea: - utilizaţi dispozitive adaptate şi în bună stare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele « universale » precum un cleşte cu prindere multiplă etc...), - adoptaţi puncte de reazem şi o poziţie corecte pentru a face un efort sau pentru a ridica greutăţi, - asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie periculoasă, - utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari, încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), - în general, respectaţi instrucţiunile de securitate legate de operaţia efectuată, - nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule, - utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură, gaze de eşapament etc...), - nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, - nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite, - utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor sub vehicul ridicat cu cric, - nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire etc...), - nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, - fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (motoventilator etc...). V - PROTEJAŢI NATURA - nu aruncaţi fluidele frigorigene în atmosferă, - nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute de vehicule (ulei, lichid de frână etc...), - nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...). VI - CONCLUZIE Metodele conţinute în acest document merită atenţia dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce riscurile de rănire şi a evita metodele incorecte susceptibile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vă va ajuta astfel să prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehiculelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabilitate. Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a vehiculelor noastre.

01D-2

INTRODUCERE MECANICĂ Implantare calculatoare
L90

01D
2 3

1

4

6

5
109245

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Radio auto Cutie siguranţe habitaclu Unitate centrală habitaclu Cutie siguranţe relee compartiment Calculator injecţie benzină Calculator airbag-uri

01D-3

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

02A

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

02A

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), Există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

02A-2

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de siguranţă, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

02A

02A-3

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi

04B
Capacitate (l) 3,1

Capacitate medie de ulei (ajustaţi după jojă) (l) Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu înlocuire a filtrului de ulei K7J 710 3,2 K7M 710 Organe Circuit de frânare Rezervor de carburant K7J 710 Circuit de răcire K7M 710 Aproximativ 5,45 Capacitate (l) 0,5 Aproximativ 50 3,3

Cutie de viteze JH3 JH1

Calitate SAE J 1703 şi DOT 4 Benzină fără plumb GLACEOL RX (tip D) Nu adăugaţi decât lichid de răcire

Notă: Lichidele de frână trebuie să fie omologate de biroul de studii.

04B-1

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare

04B
REFERINŢĂ

DENUMIRE

CONDIŢIONARE ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZLOCTITE 518
Pentru etanşarea carterului cutiei de viteze

Seringă de 24 ml

77 01 421 162

ZDetector de scurgere pentru AC etc.

Spray ADEZIVI

77 11 143 071

ZLOCTITE-FRENETANCH
Evită desfacerea şuruburilor şi permite deblocarea

Flacon de 24 cc

77 01 394 070

ZLOCTITE-FRENBLOC
Asigură blocarea şuruburilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

ZLOCTITE SCELBLOC
Pentru lipirea rulmenţilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 072

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

ZNETELEC (CONECTICĂ)
Degripant, lubrifiant

Spray

77 11 171 287

ZAgent curăţare injectoare ZDegripant super concentrat ZDECAPJOINT (FRAMET)
Pentru curăţarea planurilor chiulasei din aluminiu

Bidon de 355 ml Spray de 500 ml Spray

77 01 423 189 77 01 408 466 77 01 405 952

ZAGENT CURĂŢARE BACTERICID AER Spray
CONDIŢIONAT Pentru curăţarea unităţii vaporizator

77 01 410 170

ZAgent curăţare frâne

Spray de 400 ml UNSORI

77 11 171 911

ZMOLYKOTE « BR2 »
Pentru: - fusurile pivot, - palierele braţelor inferioare, - canelurile barelor de torsiune, - canelurile transmisiei.

Cutie de 1 kg

77 01 421 145

04B-2

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare
DENUMIRE CONDIŢIONARE Tub de 100 g

04B
REFERINŢĂ 77 01 028 179

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU »
Pentru: - bucşile trenului spate tubular, - bucşile barei antiruliu, - bieletele de comandă a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE
(unsoare temperatură ridicată) pentru colectorii de eşapament etc.

Tub de 80 ml

77 01 422 307

ZUNSOARE FLUOREE
Pentru capuşoanele cablurilor de înaltă tensiune (bujii, bobine).

Tub

82 00 168 855

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

Pliculeţ de 180 g

77 01 366 100

ZUNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Senzor roată ABS.

Spray

77 01 422 308

ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZMASTIC
Pentru etanşarea racordurilor de pe ţevile de eşapament.

Cutie de 1,5 kg

77 01 421 161

ZRHODORSEAL 5661
Pastă de etanşare

Tub de 100 g Cartuş

77 01 404 452 77 11 219 706

Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS »
Lac pentru repararea lunetelor cu dezgheţare.

Flacon

77 01 421 135

FRÂNĂ

ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână « vâscozitate slabă » (Toate tipurile de vehicule).

Flacon de 0,5 l DOT4 Flacon de 5 l DOT4 Flacon de 0,5 l DOT4

77 11 172 381 77 01 595 503 77 11 218 589

04B-3

GOLIRE / UMPLERE Motor
K7J sau K7M

05A

Material indispensabil Cheie pentru golire de 8 mm

1

108421

(1)

Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

2

108422

(2)

Buşon de umplere

05A-1

GOLIRE / UMPLERE Cutie de viteze
JH1 sau JH3

05A

2 1
108421

(1) (2)

Buşon de golire Buşon de umplere

05A-2

0

Generalităţi vehicul
01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE COLIZIUNE VOPSEA MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE

03B

04E

05B

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze Elevator cu două coloane: Securitate Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Remorcare Identificare 01C-1 01C-2 01C-3 01C-5 01C-6 01C-7

05B

MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere Scule şi dispozitive specializate Material caroserie de structură: Caracteristici 05B-1 05B-3 05B-5

03B

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese Şoc faţă: Denumire piese Şoc spate: Denumire piese Coliziune: Diagnosticare Organe de securitate: Descriere 03B-1 03B-5 03B-8 03B-12 03B-14

04E

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare

04E-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni

01C

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01C-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01C
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01C-2

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

01C

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

01C-3

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de securitate, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

01C

01C-4

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

01C

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

01C-5

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Remorcare
L90 II - SPATE ATENŢIE - Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din fiecare ţară. - Nu folosiţi niciodată arborii de transmisie ca punct de agăţare. - Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru remorcarea pe drum. - Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica direct sau indirect vehiculul. - Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a efectua o remorcare. Vehicul echipat cu o cutie de viteze automată: - Remorcaţi vehiculul de preferinţă cu un platou sau ridicând roţile faţă. Dacă acest lucru este posibil, remorcarea poate fi efectuată excepţional la 20 km şi pe o distanţă limitată la 30 km maxim (levier în poziţia N). I - FAŢĂ

01C

108585

108586

01C-6

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01C

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01C-7

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90

03B

109566

03B-1

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 I - ŞOC LATERAL GRAD UNU

03B

7

5 3

4

2

6

1
110021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Parte inferioară cadru lateral Stâlp faţă Stâlp mijloc Parte superioară cadru lateral Cadru lateral parte faţă Întăritură superioară dublură aripă faţă Suport faţă dublă etanşeitate

03B-2

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 II - ŞOC LATERAL GRAD DOI

03B

11

9

10

12

13 8

110018

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

Dublură aripă faţă parţială parte spate (dublură stâlp faţă) Dublură montant cadru Dublură stâlp mijloc Dublură centură Întăritură stâlp mijloc Întăritură parte inferioară cadru lateral

03B-3

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 III - ŞOC LATERAL GRAD TREI

03B
17

14 16

28 29

15

18

19 23 27 22

21 26 24 25
110015

20

(26) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Închidere parte inferioară cadru lateral Planşeu central parte laterală Traversă faţă scaun faţă Carcasă de fixare scaun faţă Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă planşeu central (27) (28) (29)

Traversă inferioară tablier Întăritură laterală tablier Perete de încălzire Traversă inferioară cadru

03B-4

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90

03B

109565

I - ŞOC FAŢĂ GRAD UNU (1) Faţadă frontală Suport central faţadă frontală Traversă inferioară extrema faţă

1

(2) (3)

2

3
110019

03B-5

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90 II - ŞOC FAŢĂ GRAD DOI

03B

10 15 11 9 5 12 14 15 8 4

7 13 11 6 14
110020

10

(14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Lonjeron faţă parţial parte faţă Închidere lonjeron faţă Fixare faţă cadru faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Inel de remorcare Întăritură superioară dublură aripă faţă Dublură aripă faţă parţială parte faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Suport baterie (15)

Traversă laterală faţă extrema faţă Pasaj de roată

03B-6

ŞOC FAŢĂ GRAD TREI 03B 17 16 110013 (16) (17) Semibloc faţă stânga Semibloc faţă dreapta 03B-7 .COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese L90 III .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B 109564 03B-8 .

ŞOC SPATE GRAD UNU 03B 1 2 2 4 5 3 110016 (1) (2) (3) (4) (5) Tăblie spate Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Panou aripă spate Suport dublă etanşeitate 03B-9 .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 I .

ŞOC SPATE GRAD TREI (6) (7) (8) (9) Inel de remorcare Lonjeron spate parţial parte spate Planşeu spate parte spate parţial Pasaj de roată exterior spate 10 11 14 12 13 110014 03B-10 .ŞOC SPATE GRAD DOI 03B 7 6 7 8 9 110017 III .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 II .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B (10) (11) (12) (13) (14) Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Planşeu spate parte spate complet Traversă centrală sub planşeu spate Tabletă spate 03B-11 .

B2 03B-12 .G2 = B2 .C1 Şoc spate: .Comparaţi diagonalele • 1: B1 .C2 = G2 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 03B J1 B1 G1 C1 J2 B2 G2 C2 J B G C 109653 I .Comparaţi diagonalele • 1: G2 .B1 = G1 .G1 • 2: G1 .ORDINE CRONOLOGICĂ CONTROL Şoc faţă: .

B2 Punct C1 .J2 = B2 .J2 108583 108576 Punct G1 .PUNCT DE VERIFICARE CU CALIBRU TIJĂ Punct B1 .G2 G1 J1 108582 108578 03B-13 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 • 2: B1 .J1 II .C2 03B C1 B1 Punct J1 .

CENTURI DE SECURITATE FAŢĂ Fixare superioară reglabilă Airbag pasager 107809 108515 03B-14 .COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 I .AIRBAG-URI FAŢĂ Airbag şofer Calculator airbag 03B 107830 107811 II .

COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 Rulor centură III .CENTURI SPATE CU RULOR 03B 108519 108531 Fixare încorporată pe scaun faţă 108293 03B-15 .

13 şi 14. • protecţie legătură parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 12.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 I .PUNCTE SITUATE ÎN INTERIORUL VEHICULULUI 04E 3 4 2 1 5 6 7 8 109652 Notă: Tratarea corpurilor cu cavităţi prin interiorul vehiculului trebuie să fie efectuată după vopsire şi înainte de remontarea garnisajelor. 7. . 04E-1 .înlocuire sau reparaţie parte inferioară cadru lateral: • protecţie legătură închidere parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 1. 2. 3 şi 4. • protecţie legătură planşeu de pe traversă de fixare scaun faţă: Injecţie cu parafină prin punctul 8. Şoc lateral: . .înlocuire planşeu central: • protecţie legătură planşeu de pe întăritură lonjeron: Injecţie cu parafină prin punctele 5. 6.înlocuire lonjeron central de sub planşeu: • Injecţie cu parafină prin punctele 19 şi 20.

PUNCTE SITUATE SUB VEHICUL 04E 9 10 11 12 13 14 22 21 20 19 18 17 16 15 109651 1 . (A) (B) (C) Reglaj debit produs Cap racord rapid Furtun flexibil interschimbabil injecţie 272-1 Pistolet de injecţie A B C 04E-2 .înlocuire lonjeron spate complet: • Injecţie cu parafină prin punctele 15.Materiale şi produse necesare Notă: Punctele de injecţie situate sub vehicul sunt echipate cu obturatoare. Şoc spate: . În cazul în care obturatoarele sunt deteriorate sau deformate.înlocuire traversă laterală faţă sau semibloc faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 20. reastupaţi toate punctele utilizate pentru injecţie.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 II . . înlocuiţi-le cu altele noi. închidere lonjeron faţă şi carcasă de fixare cadru faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 9. Şoc faţă: . 16 şi 17. 21 şi 22. În momentul unei operaţii. 10 şi 11.înlocuire sau reparaţie lonjeron faţă.

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 04E Notă: Alegeţi furtunul flexibil adaptat operaţiei.Mod de operare 1 2 109692 04E-3 . (1) (2) Introduceţi sonda până la capătul corpului cu cavităţi Injectaţi atunci când scoateţi sonda Bidon produs 272 Referinţă: 77 11 172 672 2 .

MATERIALE. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109527 05B-1 .

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109530 05B-2 .MATERIALE.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 I .GABARIT PARTE FAŢĂ 05B 16069 109425 05B-3 .MATERIALE.

MATERIALE.PROTECTOR PLANŞĂ DE BORD 05B 18263 05B-4 . SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 II .

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Material caroserie de structură: Caracteristici L90 CUTIE DE REPARAŢIE FILETURI Referinţă: HC TYPE 41 86 000 000 Specific RENAULT Furnizor: BOLLHOFF .MATERIALE. acord: 100900 05B 102330 05B-5 .OTALU-SA Nr.

K7 .KXX. şi K7J sau K7M Motor pe Benzină .4 cilindri .

chiulasă: Demontare Dezmembrare chiulasă Parte superioară motor: Curăţare Parte superioară motor: Control Reasamblare chiulasă Carter cilindri: Dezmembrare Atelaj mobil: Demontare Parte inferioară motor: Curăţare Parte inferioară motor: Control Atelaj mobil: Remontare Carter cilindri: Reasamblare 10A-1 10A-2 10A-4 10A-19 10A-28 10A-35 10A-36 10A-37 10A-38 10A-39 10A-48 10A-50 10A-54 10A-60 10A-65 10A-66 10A-72 10A-80 10A-83 10A-85 10A-86 10A-93 10A-103 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .4 cilindri .K7 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi Identificare motor Cuplu de strângere Parte superioară motor: Caracteristici Parte inferioară motor: Caracteristici Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Particularităţi Schimb standard Scule şi dispozitive specializate Material Motor: Dezmembrare Distribuţie .K7CuprinsPagina Motor pe Benzină .Motor pe Benzină .chiulasă: Remontare Motor: Reasamblare Curea de distribuţie: Demontare Curele de distribuţie: Remontare 10A-110 10A-122 10A-127 10A-132 .4 cilindri .

.Presiunile sunt în bar (reamintire: 1 bar = 100 000 Pa).m = 1. .m) (reamintire: 10 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi I -UNITĂŢI DE MĂSURĂ .Cuplurile de strângere sunt exprimate în Newtonmetri (N.m (± 10%).în Grade (± 6°). II .TOLERANŢE Cuplurile de strângere exprimate fără toleranţe trebuie respectate: .Toate cotele sunt exprimate în milimetri (mm) (exceptând indicaţia contrară).02 m.în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-1 .kg) .

Ea se face fie printr-o placă nituită sau printr-o gravare pe carterul cilindrilor.5 Cursă (mm) 70 Raport volumetric 9. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 2 4 Marcajul conţine: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.(2): litera de omologare a motorului .5 / 1 744.7 / 1 MEGANE XA1C XA0C XA0S K7M 704 720 790 1598 79.5 9. Detalii marcaj 10A 3 K7J.(3): indicele motor .(1): tipul de motor 5 19858 . 745 1598 79.5 80.5 80.(4): uzina de montare a motorului .TABLOU CARACTERISTICI MOTOARE 108569 Vehicul Tip Service XB0B XB17 Tip motor K7J Indice motor 700 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.IDENTIFICARE MOTOR Identificarea motorului este situată pe carterul cilindrilor între colectorul de eşapament şi volantul motor.5 80.701 1390 79.7 / 1 KANGOO XC0M XC00 XA0F XA0S K7M 746 702.5 9.5 70 9.5 / 1 CLIO II LB03 XB0D K7M XB00 XC0B K7J 746 700.(5): numărul de fabricaţie al motorului II .703 1598 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor I .5 9.7 / 1 10A-2 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Vehicul Tip Service LS0A DACIA LS0B K7M 710 1598 79.7 / 1 K7J.5 Cursă (mm) 70 10A-3 .5 Tip motor K7J Indice motor 710 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor 10A Raport volumetric 9.5 / 1 9.5 80. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor 4 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 3 9 5 8 6 10 7 11 16 15 14 12 13 107766 10A-4 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 10 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 7 Şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) Şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şurub M8 22 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Reper 12 Reper 13 Reper 14 Reper 15 Reper 16 Şuruburi chiulasă Şuruburi rampă de injecţie Şuruburi repartitor de admisie Piuliţă tijă repartitor de admisie Şuruburi cutie de ieşire apă chiulasă Şuruburi cutie termostatică Senzor temperatură apă Piuliţă colector eşapament Piuliţă ecran termic Sondă de oxigen Bujii aprindere Bobină de aprindere Senzor temperatură aer de pe repartitor de admisie consultaţi metodă de strângere 10 22 20 10 10 33 25 / consultaţi strângere 22 45 de la 20 la 30 şurub M4 08 de la 20 la 30 ordine de 10A-5 .m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Şurub fulie arbore cu came Şuruburi rampă culbutori Piuliţă de reglaj al jocului supapei Şuruburi capac chiulasă Şuruburi flanşă arbore cu came Şuruburi carter superior de distribuţie 45 23 9 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 3 5 2 107767 10A-6 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil 10A K7J.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub fulie de accesorii arbore cotit Şuruburi pompă de ulei Şuruburi paliere arbore cotit Piuliţe capace bielă 30 ± 3 + 80° ± 5° de la 22 la 27 25 + 47° ± 5° Prestrângere 1 Strângere 43 Reper 5 Şuruburi volant motor Şuruburi mecanism de ambreiaj de la 50 la 55 8 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-7 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil Cupluri de strângere în N.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 2 3 7 6 5 8 9 10 11 107768 10A-8 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Şuruburi pompă de apă şurub M6 12 şurub M8 22 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Şuruburi carter de închidere arbore cotit Şuruburi carter inferior de distribuţie Piuliţă galet întinzător de distribuţie Şurub tub de ghidare jojă de ulei Sondă nivel de ulei Senzor de presiune ulei Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Şurub tub de apă intrare pompă de apă Şuruburi carter inferior de ulei Buşon de golire ulei Senzor detonaţie 12 şurub M6 8 50 11 25 de la 30 la 35 20 22 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 20 20 10A-9 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 6 5 4 7 3 8 108116 10A-10 .745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat 10A K7J.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-11 .745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător automat Şuruburi compresor de aer condiţionat 20 20 45 40 29 57 20 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Alternator / Direcţie asistată 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 5 6 4 7 3 8 108117 10A-12 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-13 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic 20 20 45 40 29 20 - 10A K7J.

720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 2 4 1 7 6 5 9 8 108118 10A-14 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.703.

703. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 2 1 4 5 3 108119 10A-15 . 710.720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Şurub suport accesorii Şurub M8 suport pompă direcţie asistată Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub M10 suport pompă direcţie asistată Şurub galet întinzător mecanic Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat 40 20 40 29 20 20 40 20 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.710 / K7M 704.701.

710 / K7M 704.701. 710. 710.701. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 6 3 2 3 4 5 7 1 108120 Faţadă accesorii: K7J 700. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J.710 / K7M 704.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Şuruburi suport accesorii Şuruburi pompă de direcţie asistată sau galet înfăşurător Şuruburi alternator Şurub galet întinzător mecanic Piuliţă de reglaj al galetului întinzător mecanic 44 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 700.710 / K7M 704. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Şurub M10 suport accesorii Şurub M8 suport accesorii Şuruburi pompă direcţie asistată 44 21 21 10A-16 . 710.701. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Şuruburi alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat Şurub galet înfăşurător Şurub galet întinzător automat 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat 2 1 3 4 108121 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport compresor de aer condiţionat Şuruburi compresor de aer condiţionat 21 44 44 21 10A-17 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şuruburi suport pompă de direcţie asistată Şurub M10 pompă de direcţie asistată 21 21 44 44 10A-18 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 2 4 108122 Faţadă accesorii: K7M 702. 720 / Alternator / Direcţie asistată 10A 1 K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702. 703. 720 / Alternator / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N. 703.

. 9 5 1 4 8 6 2 3 7 107772 ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. (4) .strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2)100° ± 6°. . (5) şi (6) 20 N.strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2)20 N.strângeţi la unghi şuruburile (3) . 10A-19 . şi 710 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă metalică: .strângeţi la unghi şuruburile ( 7) .Metodă de strângere chiulasă 10A K7J. (9) şi (10). .desfaceţi şuruburile (7). (8). ( 9 ) şi (10) 100° ± 6°. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă nemetalică: . . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m. . K7J.m.strângeţi la cuplu şuruburile (3).m.controlaţi ca toate şuruburile să fie bine strânse la cuplu (20 N. Stabilizare 3 min.m). . şi 700 sau 701 ≠ K7M. (9) şi (10) 20 N. ( 9 ) şi (10) 110° ± 6°. (8). (5) şi (6).strângeţi la unghi şuruburile ( 7) .m). .strângeţi la unghi şuruburile (3) . . (4) .m. (8).strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2) 110° ± 6°. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. (4).strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10°). ATENŢIE Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor. (4).strângeţi la cuplu şuruburile (7).strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (20N. (4).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici CHIULASĂ 1 . (8). . extrageţi cu ajutorul unei seringi uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. . şi 710 ≠ K7M. .strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2) 20 N. ATENŢIE Ungeţi filetele şi sub capurile şuruburilor noi. (5) şi (6) 100° ± 6°. .desfaceţi şuruburile (3). (5) şi (6)20 N.strângeţi la cuplu şuruburile (3).desfaceţi şuruburile (1) şi (2).m.m. (5) şi (6) 110° ± 6°.strângeţi la cuplu şuruburile (7). (8). 10 K7J. . (9) şi (10)20 N. ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după o demontare.

05 mm Ecartament = 0.Măsurări supape a D1 X D2 L1 L 102778 * Diametrul tijei supapei de admisie (D1) se măsoară la (L1) = 61.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 2 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Înălţimea chiulasei (X) măsoară 113 ± 0. * Diametrul tijei supapei de evacuare (D1) se măsoară la (L1) = 67. Strângere de la 25 la 30 N.06 mm Ordinea de aprindere este 1-3-4-2.chiulasă: 0.carter cilindri: 0. Cilindrul Nr.1 se găseşte lângă volantul motor.Supape 3 . .95 ± 0.35 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10032 10A-20 . K7J. 14521 4 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Grosimea garniturii de chiulasă nemetalică se măsoară în (1): 1.Aprindere K7J.05 mm.05 mm.37 ± 0.Bujii Soclu plat cu garnitură.Garnitură chiulasă 10A K7J. 5 . şi 700 sau 701 ≠ K7M.m. şi 710 ≠ K7M.03 mm Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente garaj). şi 710 Grosimea garniturii de chiulasă metalică se măsoară în (1): 0. ATENŢIE Nici o rectificare nu este autorizată. 6 .Chiulasă a .05 mm.85 mm. Deformare maximă a suprafeţei de îmbinare: 1 .35 mm.

7 .978 ± 0. a . şi 720 Admisie: 8.215 mm.008 Evacuare 6. K7J. Unghi de bătaie 120 (a) (°) 1 Evacuare: 8. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.310 mm. 107. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M.225 107. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 37. Evacuare: 9. Plasaţi supapele cilindrului aferent în poziţia sfârşit evacuare început admisie 1 3 4 Reglaţi jocul la culbutorii cilindrului aferent 4 2 1 3 b .96 ± 0.775 ± 0.Înălţimi maxime de ridicare a supapelor 2 K7J.336 mm.125 33.2 90 K7M.291 mm. şi 700 sau 701 Admisie: 9. remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (1) ca cele vechi. Evacuare: 8.Metoda "basculare" 10030 ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.625 ± 0.625 ± 0. pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ».ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Evacuare: 9.75 ± 0. Admisie Diametru tijă supapă* (D 1) (mm) Diametru cap (D2) (mm) Lungime totală (L) (mm) 6.011 10A K7J.125 Admisie: 10.821 mm. şi 710 Admisie: 9.Control al jocului la supape Există două metode pentru a efectua reglajul jocului la supape.270 mm. 10A-21 .751 mm.608 mm.

15 mm . 8 .20 la 0.Admisie: de la 0. (B) Verificaţi jocul supapei de admisie a cilindrului Nr.10 la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .25 mm (cu schimbare supape) Strângeţi la cuplu piuliţa de reglaj al jocului la supape (9 N.Evacuare: de la 0.Evacuare: de la 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Joc reglaj la rece (mm) . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A B Admisie 78373 (A) Poziţionaţi supapa de evacuare a cilindrului Nr. Repetaţi operaţia pentru ceilalţi cilindri urmând odinea dată.Scaune supape X H D2 D1 106964 10A-22 .Metoda supapei de evacuare deschise la maxim: 10A C Evacuare K7J.m).3 (C) Verificaţi jocul supapei de evacuare a cilindrului Nr.4. c .25 la 0.30 mm (fără schimbare supape) .1 deschisă la maxim.

61 34. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Evacuare α 119° 1.068 +0.158 89° 1.7 ± 0.61 38.Simeringuri tije supape Înlocuiţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor la fiecare demontare a supapelor.141 6.012 * Cota va fi măsurată cu ghidul montat în chiulasă.050 10A K7J.Evacuare (X) = 12.Ghiduri supape a .5 X 91881 c . 7 +0. .5 34. 1335). Admisie Lungime ghid (mm) Diametru ghid (mm) Diametru ghid (mm) exterior interior 42 ± 0.34 ± 0.20 mm.7 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b . 98503 Demontarea se efectuează cu ajutorul sculei (Mot.Înclinări ghiduri Admisie Unghi de bătaie α (°) Mărime suprafaţă de contact X (mm) Înălţime scaun H (mm) Diametru exterior scaun D1 (mm) Diametru interior locaş D2 (mm) 9 .22 0 * 10 .20 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Diametru interior locaş în chiulasă (mm) 0 12 -0.15 +0.34 ± 0. Montaţi obligatoriu simeringurile tijei supapei cu ajutorul dispozitivului: 10A-23 .15 12 Evacuare 49 ± 0.6 38.Poziţii ghiduri .Admisie (X) = 12.Măsurări ghiduri Admisie şi evacuare: α = 17°.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 11 .Arcuri supape 10A K7J.5 ± 0.5 mm Lungime spire alipite: 23.cutiei de scule (Mot. K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Lungime liberă: 46.sau cu ajutorul unui material adecvat.9 mm Lungime sub sarcină de: .9 mm .4 mm .8 mm 10A-24 .4 mm Lungime spire alipite: 25. 1511). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 .225 ± 10 N: 36.63 ± 0. 104720 K7J.8 mm Diametru interior: 21.536 ± 20 N: 27.64 ± 0.4 mm Diametru fir: 3. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.275 ± 30 N: 37 mm .2 mm 18077 Diametru exterior: 29. şi 700 sau 701 Lungime liberă: 45.1 mm Perpendicularitate: 1. şi 710 ≠ K7M.3 mm Lungime sub sarcină de: .26 mm Diametru fir: 3. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijelor supapelor înainte de a le monta.558 ± 28 N: 27.

6 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.012 41.6 +0.15 mm Joc diametral: de la 0.5 ± 0.089 41.62 -0.02 -0.6 Parte distribuţie 38 41 +0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Număr paliere: 5 K7M.05 -0.01 la 0.02 -0.3 41. şi 720 Lungime liberă: 46.089 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 38 41 +0.025 0 41.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Diametru interior: 21.Diametre paliere (mm) 5 K7J. şi 710 ≠ K7M.Arbori cu came 4 a .32 -0.025 0 +0.05 -0.15 mm Joc diametral: de la 0.089 42 +0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.012 41.05 -0.025 0 +0.025 0 Joc axial: de la 0.957 ± 0.3 +0.025 0 +0.Camă de admisie: 34.012 40. şi 700 sau 701 .957 ± 0.05 -0.025 0 41.03 la 0.257 ± 0.5 ± 2 mm Lungime sub sarcină de: .025 0 42 +0.05 -0.089 41.02 -0.08 mm b .5 ± 0.957 ± 0. şi 710 Număr paliere: 5 Joc axial: de la 0.9 mm 1 2 3 12 .012 41.089 41.1 mm 10A K7J.650 N: 27.03 la 0.557 ± 0.03 mm 10A-25 .025 0 102771 Parte distribuţie K7J. şi 700 sau 701 ≠ K7M.03 la 0.1 mm Diametru exterior: 29.025 0 +0.255 ± 0.012 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 42. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.025 0 H 41.Înălţimi came H (mm) Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 1 2 3 4 5 37.270 N: 37 mm .095 mm Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 38.

şi 720 Întârziere deschidere admisie* .Camă de evacuare: 34.03 mm .Camă de admisie: 35. 10A-26 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.Camă de evacuare: 35.Diagrame de distribuţie (în grade °) (neverificabil) K7J Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.835 ± 0.729 ± 0.226 ± 0. şi 720 Avans închidere evacuare** -3° 38° - Evacuare 45° -4° Calaje teoretice pentru o ridicare de 0. Admisie K7M.280 ± 0.03 mm K7M.03 mm .614 ± 0. K7M.03 mm Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare c . şi 710 .Camă de admisie: 34.Camă de admisie: 35.7 mm joc nul.822 ± 0.03 mm .206 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.7 mm joc nul.Camă de evacuare: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.Camă de evacuare: 35.03 mm Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 -1° 31° - 10A Evacuare 44° -9° K7J.03 mm .7 mm joc nul.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 5 .Avans Deschidere Evacuare 8 .Întârziere Deschidere Admisie 10A-27 .Reper mobil Punct Mort Superior volant motor 3 .Avans Închidere Evacuare Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** -8° 27° Evacuare 29° -2° 6 . ** Avansul Închiderii Evacuării fiind negativ. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Întârziere Închidere Admisie 7 .Sens de rotire arbore cotit 10A K7J. închiderea supapelor se află înainte de Punctul Mort Superior. 11953 1 .Reper fix Punct Mort Superior carter cilindri 2 . deschiderea supapelor se află după Punctul Mort Superior.Reper mobil Punct Mort Inferior volant motor 4 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Notă: * Întârzierea Deschiderii Admisiei fiind negativă.

2 .15 mm. (6) Axă de simetrie piston.Clase de diametru pistoane Evoluţie diametru pistoane Această evoluţie a diametrului pistoanelor este aplicată la pistoanele «al 2-lea model». 1 .480 exclusiv A B 10A-28 .485 exclusiv Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79. cu săgeata spre volantul motor. 7 10031-1 (5) Axă a găurii axului pistonului.PISTOANE Axul pistonului este montat strâns în bielă şi liber în piston.470 exclusiv de la 79. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 8 1 5 6 3 8 1 2 4 3 7 10031 (1) Sens de montare piston spre volantul motor.475 inclusiv la 79. (2) Clasă piston (A-B-C). (5) Axă a găurii axului pistonului.Marcaje pistoane 1ul model al 2-lea model 10A 6 K7J.475 exclusiv de la 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici I . (1) Sens de montare piston. (7) Deplasare între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului de 0. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor. 2 (2) Clasă piston (A-B-C). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului.470 inclusiv la 79.15 mm.8 ± 0. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor. (4) Tip motor.8 ± 0. (7) Deplasare. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K 7 J şi K7M 710. de 0. Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K7J şi K7M 710.465 la 79. (6) Axă de simetrie piston.460 la 79.

15 mm .Piston cu bosajul (8) K7M.025 la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.485 inclusiv la 79.5 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79.Piston fără bosajul (8) X1 X2 10027 107795 K7J.70 la 11 mm . şi 700 sau 701 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 48 ± 0.7 la 62 mm K7M.45 ± 0.Diametru exterior: de la 18.990 la 18.AX PISTON Măsurare ax piston K7J. şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 47 ± 0.994 mm .Măsurare diametru piston b .Diametru interior: de la 10.Lungime: de la 61.045 mm Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.050 mm C Joc de montare pistoncilindri 3 .490 inclusiv de la 0. şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 40.480 inclusiv la 79.15 mm Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota (X2) = 41.495 inclusiv de la 0.030 la 0.15 mm 10A-29 .15 mm II .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 10A K7J.

pentru a evita orice început de fisură a bielei.cu uzura calelor laterale: de la 0.205 la 0.49 (2) Segment etanşeitate: de la 1.5 2 .852 mm Joc diametral arbore cotit: de la 0.045 mm Antrax între cap şi picior bielă: 128 ± 0.627 mm Diametru picior bielă: de la 18.045 la 0. 10A-30 .6 Segment raclor: de la 0.028 la 0.3. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Diferenţa maximă de greutate a ansamblului « bielă asamblată-piston-ax » pentru un acelaşi motor trebuie să fie de 6 g. .045 la 0. V .38 la 1. 1 2 3 10026-1 Segmentele sunt livrate ajustate.4 la 0.035 mm Diametru cap de bielă: de la 47.SEGMENTE 10A K7J.2 la 0.4 IV .K7J: de la 0.499 mm.022 la 0.604 mm.Joc la tăietura segmentului (mm) Segment de compresie: de la 0.Măsurări arbore cotit Număr de fusuri: 5 Joc lateral arbore cotit: 103280 ATENŢIE . .966 mm Calele laterale se găsesc pe palierul Nr.Utilizaţi un creion care nu se şterge.Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor.BIELE 1 .49 (3) Segment raclor: 2.054 mm Măsurări biele Joc lateral cap de bielă: .35 Segment etanşeitate: de la 0.K7M: de la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici III .310 la 0.252 mm . 1 .ARBORE COTIT .478 la 1.Grosimi (mm) (1) Segment de compresie: de la 1. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.612 la 47.fără uzura calelor laterale: de la 0.953 la 18. Joc diametral cap de bielă: de la 0.478 la 1.

969 43.980 B C Detalii marcaj (A) 2 3 D E 1 F G H J K 4 (1): clasă diametru fusuri.962 43.971 43.968 43.010 inclusiv Clase diametre manetoane Clasă manetoane A 103689 Diametru manetoane (mm) 43. (5): clasă diametru maneton Nr.976 43.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 2 .973 43.003 inclusiv la 48.967 43.5 parte distribuţie.990 inclusiv la 47.979 43. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.997 inclusiv la 48. (4): clasă diametru maneton Nr.964 43.997 exclusiv de la 47. 5 107878 L O P R S T U V W Y Z (2): clasă fus Nr.978 43.975 43.Tabele clase diametre fusuri şi manetoane Clase diametre fusuri A Clasă fusuri A sau D B sau E C sau F Diametru fusuri (mm) de la 47.972 43.977 43.966 43.970 43.003 exclusiv de la 48.965 43.Marcaje arbore cotit 10A K7J.963 43.1 parte volant motor.1 parte volant motor (3): clasă diametru fus Nr.974 43. 10A-31 .4 parte distribuţie.961 43. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 .960 43.

Reperul (4) corespunde cilindrului numărul Nr.Reperul (1) corespunde cilindrului numărul Nr. Poziţia (X3) a găurilor (T) în raport cu suprafaţa de îmbinare a carterului cilindrilor permite să identificaţi diametrul carcasei.CARTER CILINDRI 1 .Identificare diametru fusuri de pe carter cilindri T X4 1 4 107774 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu împerecherile diametrelor între pistoane şi carcasele carterului cilindrilor.500 inclusiv la 79. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1.520 inclusiv la 79.4.949 inclusiv 10A-32 .936 inclusiv la 51.510 inclusiv la 79.510 exclusiv de la 79.520 exclusiv de la 79. Tabel diametre carcase carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X3) = 17 (X3) = 27 (X3) = 37 Reper clasă A B C Diametru carcasă carter cilindri (mm) de la 79.942 inclusiv la 51. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .942 exclusiv de la 51.Identificare diametru carcase X3 10A K7J. Tabel diametre fusuri carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X5) = 17 (X5) = 27 Reper clasă 1 2 Diametru fusuri de pe carter cilindri (mm) de la 51. .530 inclusiv 10021 T X5 107774 Diametrele (X4) ale palierelor fusurilor carterului cilindrilor sunt reperate printr-o gaură situată în (T) deasupra filtrului de ulei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VI . .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VII . puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. 1493-01).Cuzineţi arbore cotit 15197 14508 Poziţionare cuzineţi arbore cotit: .CUZINEŢI 10A K7J. 10A-33 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj.pe carterul cilindrilor. sens de montare cuzineţi 1 .

5.pe capacele palierelor arborelui cotit.949 la 1. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 3 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici .955 2 C4 = roşu de la 1.Împerechere cuzineţi fusuri 15198 Clasă diametre fusuri carter cilindri A sau D 1 C1 = galben Clasă diametre fusuri arbore cotit B sau E C2 = albastru de la 1.949 la 1. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitvului (Mot.949 C2 = albastru de la 1.953 la 1. 1492).955 C sau F C3 = negru de la 1. şi cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor numerele 1 . 2 .3 .959 10A-34 .952 Clasă şi grosime (mm) cuzineţi de la 1.943 la 1.Cuzineţi biele 10A K7J.952 C1 = galben de la 1.946 la 1. puneţi cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor numerele 2 şi 4. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj.946 la 1.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Tip DECAPJOINT RHODORSEAL 5661 Cantitate Aplicare strat Cordon Organ aferent Suprafeţe de îmbinare Capac palier arbore cotit Nr. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ingrediente INGREDIENTE 10A K7J.1 Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Referinţă 77 01 405 952 77 01 404 452 UNSOARE CU FLUOR LOCTITE 518 Cordon Cordon Capuşoane cabluri bujii Pompă de apă Carter de închidere arbore cotit 82 00 168 855 77 01 421 162 LOCTITE FRENETANCHE 1 sau 2 picături Şuruburi pompă de apă 77 01 394 070 10A-35 .

.Şurubul fuliei arborelui cu came. 10A K7J.Şuruburile volantului motor.Galeţii întinzători şi înfăşurători de distribuţie şi de accesorii. .Şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.Şuruburile chiulasei. . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .Duriturile circuitului de răcire dacă sunt deteriorate.Piuliţele capacelor bielelor .Simeringurile tijei supapelor. .Ansamblul « piston-ax piston » (atunci când au fost separate).Ghidurile supapelor .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Piese de înlocuit sistematic PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC ÎN MOMENTUL REPARĂRII MOTORULUI . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-36 . .Toate simeringurile. .Termostatul. . .Şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit. .Filtrul de ulei. .Curelele.

III .SPĂLARE PIESE MOTOR 10A K7J. 10A-37 .SPĂLARE MOTOR Protejaţi diferitele accesorii pentru a evita orice stropire cu apă sau cu produse de spălare. existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi deci ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE În momentul curăţării pieselor. Nu introduceţi apă în colectorii de admisie şi de eşapament. II .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Particularităţi I .MONTARE FILETE ADĂUGATE Găurile filetate ale ansamblului pieselor care compun motorul pot fi reparate cu ajutorul materialului cutie de reparaţie a unui filet adăugat.

colectorul de eşapament.conducta de intrare apă.montaţi capacul din carton care acoperă tot. compresor de aer condiţionat. pinion arbore cu came).carterele de distribuţie. . . .faţada completă de distribuţie (pinion arbore cotit.fulia de accesorii a arborelui cotit.discul şi mecanismul de ambreiaj. .sonda de nivel de ulei. . galet întinzător.senzorul detonaţie. .repartitorul de admisie.contactorul de presiune ulei. curea. .cutia de ieşire a apei. . .montaţi buşoanele din plastic şi capacele. . 2 . . 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . . Fixaţi motorul uzat pe soclu şi în aceleaşi condiţii ca motorul schimb standard: . .accesoriile (alternator. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-38 .volantul motor sau discul de antrenare. .Pregătire motor uzat pentru returnare Curăţaţi motorul.joja de ulei.Piese de lăsat pe motorul uzat Piese de lăsat pe motorul uzat sau de adăugat în cutia de carton pentru retur: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Schimb standard MOTOR SCHIMB STANDARD 1 . Goliţi uleiul şi apa din motorul uzat. pompă de direcţie asistată).Piese de demontat de la motorul uzat Piese pe care nu trebuie să uitaţi să le demontaţi de la motorul uzat: .capacul chiulasei.inelele de ridicare.suportul multifuncţional accesorii.filtrul de ulei. . .senzorul de temperatură apă. .toate conductele circuitului de răcire apă. . 3 .

1518) Număr Magazin Piese de Schimb 00 00 151 800 Denumire Referinţă Metodă de ai de Număr Magazin Piese Schimb de de Colecţie centrori discurilor ambreiaj (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 445) 00 00 044 500 68621 10052 10A-39 . 104) 00 01 309 900 Picioare centrare garnitură chiulasă de 10250 69716 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cutie cheie de bujii Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie cu chingă universală pentru filtru de ulei (Elé. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă (Emb. 1382) 00 00 138 200 (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J.

înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 99813-1 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Axul A13-01. 582-01) 00 00 058 201 10A-40 . 574-24) 00 00 057 424 97542 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston 99614 (Mot. 574-23) 00 00 057 423 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 057 422 Denumire (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 22) 574- Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistonului. Ansamblu în cutie.

588) (Mot. 792-03) 00 00 079 203 10A-41 . 591-02) 00 00 059 102 (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 76666 78181 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb 00 00 058 800 Denumire de de Bride de menţinere cămăşi cilindri Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie unghiulară pentru strângerea chiulasei (antrenare 1/2») (Mot. 591-04) 00 00 059 104 77889 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Tub flexibil magnetizat cu index pentru cheia unghiulară de strângere a chiulasei Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Placă suport motor pentru stâlp DESVIL (cu broşe de la A la W) 82919 (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

923) 00 00 092 300 Dispozitiv de ridicare carter cilindri 80359 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 799-01) 00 00 079 901 97628 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte distribuţie) (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1127-01) 00 00 112 701 84757 10A-42 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. 1129-01) 00 00 112 901 97160 (Mot. 1135-01) 00 00 113 501 Întinzător de curea de distribuţie 96898 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte volant motor) Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Capac filtru de ulei (diametru 76 mm). (Mot. 1329) 00 00 132 900 92645-1 98503 10A-43 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Calibru tijă de calaj punct mort superior (Mot. 1378) (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489) 00 00 148 900 99517 15867 10A-44 . 1335) 00 00 133 500 Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă (Mot. 1385) 00 00 138 500 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie 84900 14924 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 137 800 Denumire Referinţă Metodă Set de 2 broşe (X şi Y) adaptabile pe placa suport motor (Mot. 79203).

Antrenare pătrat 1/2» & 6 laturi ext. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 149 500 (Mot. de 24 mm. 16360 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit 15031 (Mot. 1492) 00 00 149 200 Dispozitiv de montare cuzineţi bielă (Mot. 1493-01) 00 00 149 301 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1495) Dulie de 22 mm pentru demontareremontare sondă de oxigen. 1501) 00 00 150 100 14923 10A-45 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J.

1505) 00 00 150 500 (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1677) Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor 00 00 167 700 (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 16171 17670 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 157 300 Denumire (Mot. 1511) 00 00 151 100 10A-46 . 1573) Suport chiulasă 13284 15737 Referinţă Metodă Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă (Mot.

1715) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru 10A-47 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106507 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 77 11 381 715 Denumire (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

18077 12624 . 10A-48 .dispozitiv de strângere unghiulară.7).cleşte pensetă pentru demontare .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material MATERIALELE INDISPENSABILE SUNT: 10A K7J.remontare pene tijă supapă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . .bucşă crestată stea exterioară 30/40 standard 1/2" (pătrat de 12.cheie dinamometrică "cuplu slab". .cutie de reparare a unui filet adăugat. . 83391 .dulie de 22 mm lungă standard 1/2" (pătrat de 12.suport organe.bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru. .cutie de montare simeringuri tijă supape.bucşă crestată stea interioară 8/12/14 standard 1/2" (pătrat de 12. . . . .7 mm) pentru demontare senzor de presiune ulei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.7 mm).echipament de probare chiulasă.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material 10A K7J.cutie freze pentru rectificarea scaunelor supapelor. .micrometru. . . .placă cu încălzire de 1500 waţi. .comparator.jojă de înălţime. . .riglă chiulasă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .suport comparator.cleşte pentru segmente. .picior cu culisă. 10A-49 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII a . 1677 PREGĂTIRE MOTOR PENTRU MONTAREA ACESTUIA PE SUPORT 1 1 107501 100606 a IMPORTANT Pentru a lucra în condiţii maxime de securitate la motor. a Goliţi uleiul motor.prin faţa de cuplare. . Atunci când motorul este pe stâlp. a Notă: Există două metode pentru a fixa motorul pe suportul său: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. 1 .cureaua de accesorii. 582-01 Mot. utilizaţi obligatoriu suportul nou sau modificaţi suportul vechi la fabricant.Motoare echipate cu curea striată Mot. . 792-03 Mot.galetul întinzător. puneţi obligatoriu patinele (1). 1378 Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) a Demontaţi fasciculul de cabluri electrice motor. a Demontaţi: . 10A-50 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.prin faţa accesorii.

accesoriile. 1378) care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile 20. prelucraţi noi găuri în funcţie de cotele date: .suportul de accesorii.5 mm.Motoare echipate cu curea elastică 10A K7J. 32 şi 33 ale plăcii suport motor (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare b . Placă suport motor A 108568 Y X X1 X2 X4 X3 A 10099 a Puneţi broşele (A). . 10A-51 .(X3) = 166. . 108573 a Demontaţi: .(X4) = 169 mm.(X1) = 231 mm.(X2) = 121.tubul de intrare apă. a Dacă găurile 32 şi 33 sunt inexistente. .ecranul termic al colectorului de eşapament.colectorul de eşapament. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 X Y 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere.5 mm. . . 792-03). . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi de lângă eşapament: . (X ) şi (Y ) ale dispozitivului (Mot.

Notă: O NT va fi la dispoziţie ulterior pentru aplicarea dispozitivului (Mot.volantul motor.1723). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Suprafaţă carter cilindri suprafaţă mică 107321 a Puneţi broşele care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile plăcii suport motor (Mot. 582-01) sau (Mot. 1677). a Demontaţi: .discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 2 . 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.mecanismul de ambreiaj. .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a ATENŢIE Demontaţi obligatoriu volantul motor pentru a monta broşele pe carterul cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1723) pe diferitele motoare. . 10A K7J. 10A-52 .dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677). 582-01) sau (Mot. .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 1 20152 a Evoluţie a capului suportului motor DESVIL care serveşte la repararea motorului: înlocuirea capului TS 126 (1) cu capul TS 127 (2).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. . pentru a elibera capul atunci când motorul nu mai este pe suport. 10A-53 .blocare grad cu grad a capului. a Particularităţi ale acestui nou cap: . ATENŢIE Defiletaţi obligatoriu şurubul de bridare (3) până la capăt.ungere permanentă a axei de rotaţie.

DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: . II . 1677 Mot. 582-01) sau (Mot. 1489 Mot. 10A-54 . Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase.Motoare echipate cu curea elastică I .galetul întinzător. .DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 109636 1 .Motoare echipate cu curea striată a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere.chiulasă: Demontare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 582-01 Mot. 1573 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior Suport chiulasă 2 . a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare). 1677) (pentru motoarele fixate prin faţa accesorii). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.cureaua de accesorii.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.

carterul de distribuţie inferior. 107498 a Demontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie). 1677). 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 582-01) sau (Mot.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 10A-55 . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.carterul de distribuţie superior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .chiulasă: Demontare 10A K7J. .fulia de accesorii a arborelui cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 . .Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: .

10A-56 . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 1489). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Demontare 10A K7J. 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi fulia arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală. 1489).

10A-57 .chiulasă: Demontare 10A K7J.reperele (5) şi (6) ale pinionului arbore cotit. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: .reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: .

suportul alternatorului. . a Demontaţi cureaua de distribuţie. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare). 107770 a Demontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . . 582-01) sau (Mot. 107496 a Demontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit şi antretoaza. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii). 107769 a Demontaţi: .alternatorul (dacă este echipat). Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase.joja de ulei. . 10A-58 . a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător.chiulasă: Demontare III .DEMONTARE CHIULASĂ 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.tubul de ghidare al jojei de ulei.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-59 .chiulasa. 107771 a Scoateţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei (1). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107776 a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul suport (Mot.chiulasă: Demontare 10A K7J.şuruburile de fixare a chiulasei. a Demontaţi: .capacul chiulasei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . .şuruburile de fixare a capacului chiulasei. a Demontaţi garnitura chiulasei din carterul cilindrilor. . 107772 a Demontaţi: . 1573).

. .rampa de injecţie. 1511 Mot. 799-01 Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.cutia clapetă fluture.inelul de ridicare (parte volant motor) (1) .senzorul de temperatură apă (3) . 107779 a Demontaţi: .piuliţele inferioare ale repartitorului de admisie (4). 4 3 2 1 107777 a Demontaţi: . . de 24 mm Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă Material indispensabil presă comprimare arc 107778 Mot. 1335 cutie de montare simeringuri tijă supape DEZMEMBRARE CHIULASĂ a Demontaţi: . 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J.repartitorul de admisie. 10A-60 .şuruburile superioare ale repartitorului de admisie.clema de fixare a cablajului (2). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

şurubul fuliei arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. .fulia arborelui cu came. .ecranul termic.colectorul de eşapament.inelul de ridicare (parte distribuţie).sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.piuliţele ecranului termic.cutia de ieşire a apei din chiulasă. 10A-61 . 107783 a Demontaţi: . 107781 a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 107782 a Demontaţi: . . . 1495).piuliţele colectorului de eşapament. 799-01). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): .

107789 a Demontaţi şuruburile (5) ale flanşei arborelui cu came.şuruburile rampei de culbutori. . Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 5 107788 a Desfaceţi: . 107786 a Demontaţi: .şuruburile de reglaj al jocului supapei. . IMPORTANT Şurubul (6) obturează un orificiu destupat. 107784 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J.piuliţele de reglaj al jocului supapei. 10A-62 .arborele cu came prin partea distribuţiei.simeringul de lângă distribuţie.rampa de culbutori. . a Găuriţi în mijloc buşonul de etanşeitate a arborelui cu came cu ajutorul unei şurubelniţe. a Reperaţi poziţia fiecărui culbutor. a Demontaţi buşonul de etanşeitate.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. a Notă: Înainte de a demonta simeringurile tijelor supapelor.penele cu ajutorul unui cleşte pensetă. luaţi obligatoriu poziţia (H) a vechilor simeringuri de pe partea admisiei apoi de pe partea evacuării (întrucât cota de îmbinare a simeringurilor poate să fie diferită între admisie şi evacuare). a Montaţi o supapă apoi luaţi cota (H) de la unsimering vechi în raport cu rondela inferioară a arcului de supapă cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-63 . .cupelele superioare. 1511) sau al cutiei de montare a simeringurilor tijei supapelor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 H 107790 15738 a Utilizaţi materialul presă comprimare arc.arcurile. 107791 a Demontaţi: . .

cu ajutorul 8 15738-2 a Plasaţi tubul de ghidare (8) deasupra tijei de împingere până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10 7 15738-1 15738-3 a Plasaţi tija de împingere (7 ) a dispozitivului (Mot. a Demontaţi: . . partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. În plus. . 10A-64 . 1511) pe simeringul tijei supapei. 1335).simeringurile tijei supapelor dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A 9 K7J.supapele. a Introduceţi manşonul (9) în tubul de ghidare. până la contactul manşonului cu tija de împingere. a Retrageţi ansamblul «tub de ghidare-manşon» fiind atenţi să nu desfaceţi moleta. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al supapei. a Blocaţi manşonul cu ajutorul moletei (10).cupelele inferioare.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 În momentul curăţării pieselor.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei . este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului. .Purtaţi ochelari. 10A-65 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. corpurile străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn. .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita ca.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Curăţare CURĂŢARE CHIULASĂ ATENŢIE 10A K7J.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. 10010 a IMPORTANT . ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. .

Deformare maximă: 0. 10A-66 .riglă chiulasă. X X 10032 a Măsuraţi înălţimea chiulasei (X) care trebuie să fie de 113 ± 0.05 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .Verificare suprafaţă de îmbinare chiulasă 10011 a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea unei suprafeţe de îmbinare.picior cu culisă. .micrometru. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.suport comparator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 1 . 2 . .05mm ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.comparator.Control înălţime chiulasă 10A K7J.jojă de înălţime. . . 588 Bride de menţinere a cămăşilor cilindrilor Material indispensabil comparator suport comparator micrometru picior cu culisă riglă chiulasă jojă de înălţime recipient de probare chiulasă CONTROALE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR a Dispozitive de măsurare indispensabile: .

Verificare etanşeitate chiulasă 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu senzorul de temperatură apă cu un şurub în (1). consultaţi NT 2781E.Camă de admisie: 34. şi 700 sau 701 a .Controale înălţime came H 102771 a Măsuraţi înălţimile camelor motorului aferent: K7J. 4 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 3 .03 mm 10A-67 . a Pentru utilizarea recipientului cu încălzire. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107793 a Probaţi chiulasa pentru a detecta o fisură eventuală cu ajutorul recipientului de probare a chiulasei (consultaţi Catalog Echipamente garaj).255 ± 0.

05 mm.089 K7M.03 mm . şi 720 a .1: 38 .2: 41 +0. şi 710 a .4: 41.280 ± 0.012 mm.03 mm .05 mm.Control diametre paliere arbore cu came 102768 a Măsuraţi diametrul interior al fiecărui palier de pe chiulasa motorului aferent: .palier Nr.012 mm.957 ± 0.206 ± 0. 0 +0. .02 -0.4: 41.palier Nr.2: 41.5: 42. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .03 mm .Camă de admisie: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a palier Nr.257 ± 0.025 mm.palier Nr.05 mm.957 ± 0.03 mm K7J.02 .089 -0. .1: 37.835 ± 0.Camă de evacuare: 35.089 -0.palier Nr.3: 41.557 ± 0.Camă de evacuare: 34.palier Nr.012 mm. -0. şi 710 a palier Nr.089 -0.palier Nr. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.palier Nr.03 mm K7J.palier Nr.palier Nr.2: 40.03 mm 5 .729 ± 0. 10A K7J.957 ± 0.02 .3: 41. K7J.025 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M.4: 41. -0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control .62 .Camă de admisie: 35.palier Nr.6 .05 mm. -0.32 .226 ± 0.025 0 mm.Camă de admisie: 34.5: 42 a Măsuraţi diametrul exterior al fiecărui palier al arborelui cu came de la motorul aferent: +0.palier Nr. -0.Camă de evacuare: 35.012 mm. .palier Nr.palier Nr.Camă de evacuare: 35. 0 10A-68 . -0.1: 38.3: 41.03 mm .089 -0. 0 +0. şi 710 ≠ K7M.05 mm. 0 .614 ± 0.025 mm.5: 41. .822 ± 0.025 mm.012 mm. şi 700 sau 701 ≠ K7M.3 102772 +0.

diametru interior de 9 mm. a Jocul axial trebuie să fie de la 0. 7 .1 şi Nr.15 mm. 588)(2) de fixat cu şuruburile rampei de culbutori (3) pe palierele Nr. 10014 a Utilizaţi dispozitivul (Mot.arborele cu came. 10A-69 .înălţime de 15 mm.flanşa arborelui cu came.diametru exterior de 18 mm.Control rampă culbutori 10A K7J. . . a Verificaţi ca găurile de ungere (5) came-patine să nu fie obturate.01 la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 6 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 5 10019 a Examinaţi starea suprafeţei patinelor şi a şuruburilor culbutorilor. .Control joc axial arbori cu came a Remontaţi: .2 şi a antretoazelor (4) ale căror dimensiuni sunt următoarele: .

Jumătatea valorii măsurate corespunde jocului dintre supapă şi ghid.2 mm. (D1) se măsoară la 61. 9 .625 ± 0.125 mm.Evacuare: 107.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 8 .225 mm.978 ± 0.025 mm.Evacuare: 90°.Verificare joc dintre supapă şi ghid a Verificarea jocului dintre supapă şi ghid poate fi făcută în două moduri diferite. . .271 mm. a Depăşiţi capul supapei cu o înălţime (H) cu 25 mm. 102782 a Sau măsuraţi diametrul exterior al tijei supapei şi diametrul interior al ghidului supapei. Măsuraţi diametrul capului supapei (D2): . 10A-70 .35 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Admisie: 107. Măsuraţi lungimea supapei (L): . .008 mm.960 ± 0. (D1) se măsoară la 67. Măsuraţi unghiul de bătaie: .014 la 0.011 mm.775 ± 0.Admisie: 6.Admisie: 37.625 ± 0.029 la 0. apoi cu ajutorul unui comparator măsuraţi în sensul săgeţilor şi respectând un unghi de 90° în raport cu axa arborelui cu came.Admisie: de la 0.85 mm.Evacuare: de la 0.Evacuare: 33.125 mm. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 T a D2 D1 L 102778 H 102777 a Măsuraţi diametrul tijei supapei (D1): . .75 ± 0.Evacuare: 6.Admisie: 120°.Control supape 10A K7J. a Jocul dintre supapă şi ghid trebuie să fie de: .

27.4 mm Diametru fir: 3. şi 700 sau 701 a Lungime liberă: 45.65 daN: 27.1 mm K7M.3 mm Lungime sub sarcină de: .53.64 ± 0.1 mm Perpendicularitate: 1.6 mm a Verificaţi tararea arcurilor motorului aferent: K7J.9 mm .8 mm Diametru interior: 21. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.5 ± 0. şi 720 a Lungime liberă: 46.4 mm Lungime spire alipite: 25.9 mm 10A-71 .22.6 ± 2 daN: 27. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Lungime liberă: 46.9 mm Lungime sub sarcină de: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 10 .2 mm Diametru exterior: 29.55.5 ± 2 mm 102776 Lungime sub sarcină de: .27 daN: 37 mm .63 ± 0.Verificare arcuri supape 10A K7J.1 mm Diametru exterior: 29.5 ± 0.5 ± 0.4 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.5 ± 3 daN: 37 mm . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.5 mm Lungime spire alipite: 23.8 daN: 27.26 mm Diametru fir: 3.8 ± 2. şi 710 ≠ K7M.5 ± 1 daN: 36.8 mm Diametru interior: 21.

158 mm .Unghi (a) = 120° Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.Unghi (a) = 90° 23 N.m / M10 44 N. 22 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. de 24 mm Material indispensabil cutie de montare simeringuri tijă supape presă comprimare arc 91880 Cupluri de strângerem senzor temperatură apă şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şuruburi şi piuliţe repartitor de admisie şuruburi injecţie rampă de Mot. a EVACUARE 25 N.m Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.m K7J. 1488 Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Dispozitiv de remontare capace arbore cu came (diametru 43 mm) Dispozitiv de montare simering arbore cu came lângă distribuţie (simering 30 x 42 x 7) pentru Motor "E". 799-01 a 1 2 Mot.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1.141 mm . 204 parte 46°.m a ADMISIE .m 10A-72 . 211 parte 75° până la obţinerea mărimii (X).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A 33 N. 208 parte 31°. 1127-01 I . reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr.7 ± 0.m 22 N.7 ± 0.m 45 N.m M8 22 N.m 10 N.RECTIFICARE SCAUNE SUPAPE Mot. 1511 Mot. Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic şuruburi cutie de ieşire apă şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) 45 N. 211 parte 60° până la obţinerea mărimii (X).m . reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr.m 22 N.m 10 N. 1495 X Cupluri de strângerem şuruburi flanşă arbore cu came şuruburi rampă culbutori şurub fulie arbore cu came piuliţe eşapament colector 10 N.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1.

II . remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (3) ca cele vechi. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.REASAMBLARE CHIULASĂ 3 10030 a ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ». şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 88988 a ATENŢIE Respectaţi poziţia suprafeţei de contact a supapei pe scaunul său. 10A-73 .

a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul protector şi scoateţi tubul protector. 1511) pe tija supapei (diametrul tubului protector trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei). 10A-74 . 15739 a Plasaţi supapa în chiulasă. 1511) sau a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supapelor. 15739-2 a Menţineţi supapa sprijinită pe scaunul ei. 10A K7J. 15739-1 a Plasaţi tubul protector al dispozitivului (Mot. a Ungeţi interiorul ghidului supapei. a Plasaţi simeringul tijei supapei (fără a fi uns) pe tubul protector. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 a Montaţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă a Remontaţi cupelele inferioare.

15739-4 a Plasaţi ansamblul « tub de ghidare-manşon » pe tija de împingere. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. a Repetaţi operaţiunile precedente la toate supapele. În plus. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15739-3 a Scoateţi tubul protector. 15739-5 a Puneţi tija de împingere pe simeringul tijei supapei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei. a Apăsaţi simeringul tijei supapei bătând cu palma mâinii pe partea superioară a manşonului. 10A-75 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107787 a Remontaţi arborele cu came prin partea distribuţie. ATENŢIE Şurubul (5) obturează un orificiu destupat. 107791 a Plasaţi penele cu ajutorul unui cleşte pensetă. a Comprimaţi arcurile cu ajutorul materialului presă comprimare arc.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. 107789 a Remontaţi şuruburile (4) ale flanşei arborelui cu came. . a Puneţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şurubul (5) şi remontaţi-l. 10A-76 . 1488). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi un buşon de etanşeitate nou (parte volant motor) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile flanşei arborelui cu came (10 N.arcurile.cupelele superioare.m). 5 107790 4 a Plasaţi: . Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor.

a Remontaţi: . 10A-77 .m). a Rotiţi arborele cu came astfel încât canalul (6) să fie pe verticală în sus. 107785 a Verificaţi ca nici un şurub de reglaj culbutor să nu fie în contact cu supapele.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. .flanşele culbutorilor poziţionând «lungimile» mici (8) spre exterior.7 mm) în (10). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1127-01). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 8 7 10 10012 92063 a Remontaţi un simering nou (parte distribuţie) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de culbutori (23 N. a ATENŢIE 6 Există versiuni de motoare ale căror şuruburi de fixare a rampei de culbutori nu sunt toate identice.rampa cu culbutori poziţionând poansonul (7) pe rampa de lângă distribuţie. Poziţionaţi şuruburile (9) (de dimensiuni M8x100 28.

. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m). a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. 10A-78 . a Remontaţi fulia arborelui cu came. Un surplus de produs de etanşeitate la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. 799-01). 7 3 2 6 5 1 4 107782 92066 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă.fluid » poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.. a Strângeţi la cuplu şuruburile fuliei arborelui cu came (45 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.m). uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). 1495). Amestecul « produs .) Aplicaţi pe cutia de ieşire a apei un cordon de LOCTITE 518 cu o mărime de la 0. a Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic (22 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. radiator.. a Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate. a Remontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Rotiţi arborele cu came astfel încât reperul de calaj (11) să fie pe verticală spre în sus.6 la 1 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare 11 107783 107781 a Ungeţi filetele şi sub capul şurubului nou al fuliei arborelui cu came. Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare a Remontaţi ecranul termic.m).

a Strângeţi la cuplu şuruburile şi piuliţele repartitorului de admisie (22 N.m / M10 44 N.m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 a Remontaţi cutia de ieşire a apei.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte distribuţie) (22 N. a Ungeţi uşor inelele "O" ale injectoarelor. a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte volant motor) (M8 22 N. a Remontaţi inelul de ridicare (parte volant motor) (12). a Cuplaţi bieleta de comandă accelerator. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 13 12 107777 a Remontaţi senzorul de temperatură apă. a Strângeţi la cuplu senzorul de temperatură apă (33 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de ieşire a apei (10 N. a Remontaţi rampa de injecţie echipată.piuliţele inferioare începând cu piuliţa (13). 10A-79 . a Remontaţi inelul de ridicare (parte distribuţie). a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de injecţie (10 N.m). . a Remontaţi: .repartitorul de admisie echipat cu garnituri noi.m). 107779 a Remontaţi şuruburile superioare ale repartitorului de admisie.m). 107778 a Remontaţi cutia clapetă fluture echipată cu o garnitură nouă.clema de fixare cablaj. .m).

. II .suportul de accesorii. 10A-80 . 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.filtrul de ulei. 582-01 Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. 1677). 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.accesoriile. a Demontaţi senzorul detonaţie.volantul motor. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.mecanismul de ambreiaj.tubul de intrare apă.senzorul de presiune ulei. 582-01) sau (Mot.DEMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI I .discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). . 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) III . a Demontaţi: . . 107775 .dispozitivul de blocare volant motor (Mot. .DEMONTARE ACCESORII PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . 1677).DEMONTARE VOLANT MOTOR (PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA ACCESORII) 107773 a Demontaţi: .

10A-81 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107792 103288 a Demontaţi carterul inferior de ulei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. a Demontaţi carterul de închidere arbore cotit. 103289 103278 a Demontaţi galetul întinzător de distribuţie. a Demontaţi pompa de apă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.pompa de ulei. 10A-82 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103287 a Demontaţi: .pinionul de antrenare.lanţul pompei de ulei. . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J.

ansamblurile « bielă-piston ».EXTRAGERE AXE PISTOANE a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente. a Demontaţi: .capacele bielelor.arborele cotit.şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit. 103280 . 574-22 Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor I -DEMONTARE ATELAJ MOBIL 20160 a Reperaţi sensul de montare a capacelor palierelor arborelui cotit. II .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: DEMONTARE 10A K7J. a Demontaţi: .capacele palierelor arborelui cotit. Utilizaţi un creion care nu se şterge. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. pentru a evita orice început de fisură a bielei. Notă: Reperaţi obligatoriu poziţia cuzineţilor arborelui cotit deoarece clasa poate fi diferită pe fiecare palier. 10A-83 . . .piuliţele capacelor bielelor. . a ATENŢIE Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

574-22) a Plasaţi pistonul pe soclul (1).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Demontare 10A K7J. a Aliniaţi axul pistonului cu gaura de degajare a soclului (1). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 10052 2 1 10051 a Utilizaţi cutia dispozitivului (Mot. 10A-84 . a Extrageţi axul pistonului la presă cu ajutorul mandrinei de extragere (2).

. . . . IMPORTANT . . .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.carterul de închidere arbore cotit.carterul inferior de ulei.Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn. 10A-85 .Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă în cele din urmă să provoace o distrugere rapidă a motorului. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor provocând o degradare a motorului. . . .Curăţaţi carterul cilindrilor cu grijă pentru a evita ca aceste corpuri străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Curăţare CURĂŢARE PARTE INFERIOARĂ MOTOR a Curăţaţi: . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE .Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.În momentul curăţării pieselor.capacele palierelor arborelui cotit.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .carterul cilindrilor.Purtaţi ochelari.arborele cotit. 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.CONTROL CARTER CILINDRI a Dispozitive de măsurare indispensabile: . .m + 47° ± 5° 10A-86 .jojă de înălţime.suport comparator. .micrometru.Măsurarea diametrului palierelor arborelui cotit de pe carterul cilindrilor a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând capacul Nr.1 lângă volantul motor.riglă chiulasă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.03 mm.comparator. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ATENŢIE Nici o rectificare a carterului cilindrilor nu este autorizată.Verificare suprafaţă de îmbinare carter cilindri a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea suprafeţei de îmbinare care nu trebuie să fie mai mare de 0. . 2 . 25 N.m + 47° ± 5°) Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit I . .picior cu culisă. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Material indispensabil comparator suport comparator riglă chiulasă jojă de înălţime micrometru picior cu culisă 102786 1 .

010 inclusiv.97 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.003 inclusiv la 48.CONTROL ARBORE COTIT 1 . 10A-87 .942 exclusiv. 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Demontaţi capacele palierelor arborelui cotit. 2 .936 la 51.diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. a Gaura (1) defineşte aceeaşi clasă pentru cele cinci fusuri ale carterului cilindrilor.Clasa C sau F : de la 48.997 exclusiv.Clasa B sau E : de la 47.01 mm.003 exclusiv.Clasa A sau D: de la 47. a Diametrul fusurilor (mm) (X2) trebuie să fie de: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control cotit (X1). a Măsuraţi diametrul interior al palierelor arborelui 102806 X3 a Diametrul manetoanelor (X3) trebuie să fie de 43. II . a Dacă (X) = 27 mm : .949. Parte inferioară motor: Caracteristici pentru identificarea claselor de fusuri.942 inclusiv la 51.997 inclusiv la 48.Măsurare diametru manetoane 21697 a Măsuraţi cota (X) pentru a identifica clasa de fusuri a carterului cilindrilor. a Dacă (X) = 17 mm : . .Măsurare diametru fusuri X1 X2 10021 102805 1 X a Consultaţi 10A.diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.990 inclusiv la 47. .

cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor Nr.Sens de montare cuzineţi arbore cotit 10A K7J.Montare cuzineţi pe carter cilindri 16359-1 103283 a Montaţi dispozitivul (Mot. 10A-88 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b . puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. a Pe carterul cilindrilor. canelat în dispozitivul a Apăsaţi pe (2) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (3).2-4.Control joc diametral arbore cotit a . .cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr. puneţi: . a Pe capacele palierelor. 2 3 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot.1493-01) pe carterul cilindrilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 3 .1-3-5. 1493-01). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. 16357 a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control c . 1493-01) pe capacul palierului.3 (canalele de lângă arborele cotit).calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr. a Notă: Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul operaţiei.Montare cuzineţi pe capace palier 10A K7J. a Remontaţi: . 1493-01). 10A-89 . 4 5 a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arborelui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor. a Apăsaţi pe (4) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (5).arborele cotit.

028 la 0.1 lângă volantul motor. 4 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu ajutorul hârtiei de ambalaj (3).capacele palierelor arborelui cotit. a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele cotit şi de pe cuzineţi.054 mm. a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. a Verificaţi valoarea jocului care trebuie să fie de la 0. 10A-90 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 4 1 3 5 7 3 2 6 10 9 2 102807 20160 a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului (2).Control joc lateral arbore cotit a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit).arborele cotit.m + 47° ± 5°. . la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. a Demontaţi: . a Plasaţi firul în axa fusurilor arborelui cotit (evitând găurile de ungere a palierelor). a Strângeţi în ordine.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J.852 mm.arborele cotit. 8 4 1 5 7 3 2 6 10 9 . Palierul Nr. . a Ungeţi fusurile cu ulei motor. a Verificaţi jocul lateral al arborelui cotit care trebuie să fie de: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 20162 a Remontaţi: .1 se găseşte lângă volantul motor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.capacele palierelor arborelui cotit.fără uzura calelor laterale: de la 0.calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr.cu uzura calelor laterale: de la 0. .m + 47° ± 5°.252 mm.045 la 0. a Demontaţi: .arborele cotit.3 (canalele de lângă arborele cotit). a Strângeţi în ordine. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. 10A-91 .045 la 0. 20160 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit.

Verificare joc la tăietura segmentelor A 5 4 1 3 102793 B 102795 a Puneţi segmentul (3) în cilindru. a . a Jocul pentru segmentul de etanşeitate trebuie să fie de la 0.60 mm. a Jocul pentru segmentul raclor trebuie să fie de 0.38 la 1.052 mm. . a Împingeţi segmentul (3) până în mijlocul cilindrului cu ajutorul pistonului (4).CONTROL PISTOANE ŞI SEGMENTE 1 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . .40 mm.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control III . a Măsuraţi jocul dintre canalele pistonului şi segmente cu ajutorul unui set de cale (1).Jocul la tăietura segmentului raclor trebuie să fie de la 0. 10A-92 . înlocuiţi ansamblul « piston-ax » sau segmentele.06 mm.02 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Jocul la tăietura segmentului de etanşeitate trebuie să fie de la 0.(A): Poziţie incorectă a setului de cale.Jocul la tăietura segmentului de compresie trebuie să fie de la 0.Verificare joc între canalele pistonului şi segmente 10A K7J. a Dacă valoarea jocului este în afara toleranţei.20 la 0. a .05 la 0.(B): Poziţie corectă a setului de cale. a Măsuraţi jocul la tăietura segmentului cu ajutorul unui set de cale (5).35 mm a . a Jocul pentru segmentul de compresie trebuie să fie de la 0.40 la 0.04 la 0.

2-4. 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Dispozitiv de montare cuzineţi bielă Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston.Sens de montare cuzineţi arbore cotit Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Determinare cuzineţi arbore cotit a Consultaţi 10A. Parte inferioară motor: Caracteristici pentru determinarea cuzineţilor fusurilor. 1492 Mot.m (strângere) I -REMONTARE CUZINEŢI ARBORE COTIT 1 . 574-24 placă cu încălzire de 1500 waţi cleşte pentru segmente bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru a Pe carterul cilindrilor.m + 47° ± 5° 10 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. puneţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.m (prestrângere) + 43 N. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. 574-23 Mot.1-3-5. 574-22 Mot. 10A-93 . înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului Material indispensabil 103283 2 .cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr. a Pe capacele palierelor. Axul A13-01. .cuzineţii necanelaţi pe capacele palierelor Nr. Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit piuliţe capace biele 25 N.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 3 .REMONTARE ARBORE COTIT a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit.Montare cuzineţi pe carter cilindri 10A K7J. 1493-01) pe capacul palierului. a Montaţi dispozitivul (Mot.Montare cuzineţi pe capacele palierelor 16359-1 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. 10A-94 . canelat în dispozitivul a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. 16357 a Apăsaţi pe (1) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (2). 1493-01). 1493-01). a Apăsaţi pe (3) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (4). 1493-01) pe carterul cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. II . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 . 1 2 3 4 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot.

3 (canalele lângă arborele cotit). . Notă: .m + 47° ± 5°). a Plasaţi calele laterale ale arborelui cotit pe palierul Nr. a Aplicaţi două cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 1 mm pe palierul Nr.. 10A-95 .1.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.).1 lângă volantul motor.. radiator. a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără punct dur.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale capacului palierului N°1 trebuie să fie curate. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 103281 21698 a Remontaţi arborele cotit. a Strângeţi în ordine. 9 5 3 7 6 2 4 8 1 10 103282 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J..

a Glisaţi suportul cuzinet în canalul (3) al soclului. 1492). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 15744 15198 a Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj.MONTARE CUZINEŢI BIELE 10A K7J. a Montaţi biela pe soclu.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare III . 10A-96 . 3 5 1 2 15743 a Montarea cuzineţilor se face obligatoriu cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 15744-1 a Montaţi cuzinetul (5) pe suportul cuzinet. a Alegeţi suportul cuzinet (1) corespunzător motorului (marcaj al tipului de motor (2) pe suport). a Rezemaţi partea inferioară (4) a piciorului bielei de pionul de centrare.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15745 15747 a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul corpului bielei.ASAMBLARE BIELĂ-PISTON 7 6 10052 a Axele pistoanelor sunt montate strâns în biele şi rotativ în pistoane. a Scoateţi suportul corpului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte biele. 574-23) şi (Mot. 15746 a Puneţi capacul bielei rezemat pe pionii (6) ai soclului. 574-24). IV . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Utilizaţi cutia de scule (Mot. a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul capacului bielei. 574-22) şi dispozitivele (Mot. 10A-97 . a Scoateţi suportul capacului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte capace ale bielelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.

10A-98 . 103310 a Pe fiecare picior al bielei. 3 . Notă: Pentru motoarele K7J şi K7M 710. Totuşi. 574-22).Pregătire biele a Controlaţi vizual: . a Aveţi grijă ca întreaga suprafaţă a piciorului bielei să fie în contact cu placa. a Puneţi picioarele bielelor pe placa cu încălzire. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Sens de montare a pistoanelor în raport cu bielele a ATENŢIE Biela este simetrică. a Pentru axele fără guler.curăţenia suprafeţelor de reazem dintre capacul şi corpul bielei.starea bielelor (răsucire şi perpendicularitate sau paralelism). două sensuri de montare sunt posibile. plasaţi (ca martor luminos de temperatură) o bucată de sudură auto-decapantă cu cositor în (1) al cărei punct de fuziune este de aproximativ 250° C. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13-01 din cutia (Mot.Pregătire axe piston a Verificaţi ca axele pistoanelor să culiseze liber în pistoane. a Încălziţi piciorul bielei până la fuziunea martorului luminos de sudură auto-decapantă. 1 până la strângerea a Defiletaţi cu un sfert de tură axul de montare (3). 2 . Pentru axele cu întăritură. 10A 4 K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 1 . 574-24). a Utilizaţi o placă cu încălzire de 1500 waţi. montaţi toate bielele în acelaşi sens. nu există bosaj pe pistoane. Reperaţi exclusiv cu săgeata gravată pe capul pistonului. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13 a cutiei (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 103309 a Montaţi axul pistonului (2) pe axul de montare (3). a Înfiletaţi centrorul (4 ) ansamblului.

săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale. . a Poziţionaţi: .bosajul (6) în jos la stânga axei verticale. 10A-99 .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 6 6 7 10055 7 10054 a Poziţionaţi: .bosajul (6) în sus la stânga axei verticale.1-ul sens de montare Cilindri 1-2 Cilindri 3-4 10A 5 K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. . .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale. .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. .al 2-lea sens de montare 10A K7J. 10A-100 .bosajul (6) în sus la dreapta axei verticale. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare b . . a Poziţionaţi: .bosajul (6) în jos la dreapta axei verticale. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 6 5 5 108413 108412 7 10056 7 10056 a Poziţionaţi: .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 4 .Pentru pistoanele «marcaje noi» 9 11 8 12 10 14524 10053 a Plasaţi pe soclu inelul B10 în (11) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). totul fixat cu acul (10). a Când bucata de sudură atinge punctul de fuziune (transformare în picătură): . cu marcajul TOP în sus. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b . a Verificaţi ca axul pistonului să rămână la distanţă de diametrul pistonului pentru toate poziţiile bielei în piston.introduceţi centrorul în piston. . V . . 10A-101 . trebuie să fie libere în canalele lor. respectaţi instrucţiunile următoare: a .REMONTARE SEGMENTE a Segmentele. totul fixat cu acul (12). a Respectaţi sensul de montare a segmentelor. eventual. recentraţi pistonul.Pentru a asambla pistonul şi biela. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B10. a Apăsaţi axul pistonului în montaj pentru a verifica dacă el culisează liber şi. a Plasaţi. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B18.ştergeţi picătura de sudură. ajustate la origine.apăsaţi rapid axul pistonului până când centrorul ajunge la capăt pe fundul soclului suport. a Operaţiile următoare trebuie efectuate rapid pentru a evita o pierdere de căldură.Pentru pistoanele «marcaje vechi» 10A K7J. inelul B18 în (8) cu V-ul V18 în (9) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). a Ungeţi centrorul şi axul pistonului cu ulei motor.plasaţi biela (corect poziţionată) în piston. . pe soclu. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

1 parte volant motor).manetoanele arborelui cotit. a Potriviţi bielele pe manetoanele arborelui cotit.REMONTARE PISTOANE-BIELE a Ungeţi înainte de montare: . a Strângeţi la cuplu piuliţele capacelor bielelor (10 N. . a Remontaţi ansamblurile « bielă-piston » cu ajutorul bucşei de montaj a pistonului cu segmentele în cămaşa cilindrului respectând înainte: . . VI . a Respectaţi orientarea jocului la tăietura fiecărui segment. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14514 98965 a Remontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente.segmentele.împerecherea piston-carcasă a carterului cilindrilor (Nr. 103279 a Remontaţi capacele bielelor.orientarea reperului pistonului spre volantul motor. 10A-102 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.m (strângere)).m (prestrângere) + 43 N.prelungirile pistoanelor. .carcasele carterului cilindrilor.

582-01 Mot.m de la 30 la 35 N.m 22 N. 1677 Emb.. .m Notă: 22 N.m de la 50 la 55 N. a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de ulei (de la 22 la 27 N.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.m 14 N. . .). 1385 Mot.REMONTARE POMPĂ DE ULEI 10A K7J. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.m 12 N. 1518 103287 10A-103 .m de la 18 la 22 N.m .pinionul de antrenare.m 20 N... radiator. .lanţul pompei de ulei.m 8 N. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.pompa de ulei. Mot.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale carterului de închidere arbore cotit trebuie să fie curate. 1129-01 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie (35 x 47 x 7) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj a Remontaţi: Cupluri de strângerem şuruburi pompă de ulei şuruburi carter de închidere arbore cotit şuruburi M6 pompă de apă şuruburi M8 pompă de apă şuruburi carter inferior de ulei şuruburi carter inferior de ulei senzor detonaţie senzor de presiune ulei şurub tub de intrare apă şuruburi volant motor şuruburi mecanism de ambreiaj de la 22 la 27 N.m).m 12 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare I . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.). Notă: . . a Remontaţi carterul de închidere arbore cotit.m). uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A 3 2 1 4 5 6 10061 103278 a Aplicaţi în (A) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe carterul de închidere arbore cotit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.. radiator. 10A-104 .Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate.. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şurubul carterului de închidere arbore cotit (12 N.

Notă: Aplicaţi una până la două picături de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile (1 ) şi (4 ) ale pompei de apă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). 103288 a Remontaţi pompa de apă.m).Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate.).Carter inferior de ulei din tablă de oţel 8 3 2 a Notă: .şuruburile M6 ale pompei de apă (12 N.REMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI 1 4 5 6 7 1 . B 10063 a Aplicaţi în (B) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe pompa de apă. . radiator. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .. 10A-105 . II . a Strângeţi în ordine şi la cuplu: . 103289 a Remontaţi un galet întinzător de distribuţie..şuruburile M8 ale pompei de apă (22 N.m).. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.

Carter inferior de ulei din aluminiu a Notă: . 2 20167 10A-106 . Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J..Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. 2 . a Aplicaţi: .. . uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. radiator. a Remontaţi carterul inferior de ulei din aluminiu echipat cu o garnitură nouă.două puncte (3) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia carterului de închidere arbore cotit şi a carterului cilindrilor.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate. a Înlocuiţi cele două garnituri din cauciuc de la fiecare capăt al carterului inferior de ulei în (1). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 1 2 99179 20166 a Aplicaţi un cordon de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 3 mm pe carterul inferior de ulei din tablă.). a Verificaţi la remontarea carterului inferior de ulei ca el să fie corect aliniat cu carterul cilindrilor pentru a evita ca în momentul cuplării cutiei de viteze să deformaţi carterul de ambreiaj..patru cordoane (2) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm.

m).m). 107775 a Remontaţi senzorul detonaţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 3 . III . .şuruburile carterului inferior de ulei (8 N. a Remontaţi filtru de ulei nou. 10A-107 . . 107792 a Strângeţi în ordine şi la cuplu: . Strângeţi la cuplu senzorul detonaţie (20 N.m). a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune ulei (de la 30 la 35 N.m).REMONTARE SIMERINGURI ARBORE COTIT a ATENŢIE Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare: .Este recomandat să demontaţi motorul din suport pentru montarea simeringului lângă volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 12 16 8 4 1 5 9 13 17 20 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107773 a Remontaţi senzorul de presiune ulei.m). a Remontaţi tubul de intrare apă echipat cu o garnitură nouă.Strângere carter inferior de ulei 10A K7J.şuruburile carterului inferior de ulei (14 N.Volantul motor nu poate fi fixat cu broşele pe loc. a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare apă (22 N.

582-01) sau (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 14523 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă distribuţie cu ajutorul dispozitivului (Mot.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. 1677). a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 10A-108 . 103285 a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. a Strângeţi la cuplu şuruburile volant motor (de la 50 la 55 N. 1129-01). a Remontaţi volantul motor echipat cu şuruburi noi. 1518). 1385). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14522 103284 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-109 .m). a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103286 a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (de la 18 la 22 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.

m 50 N. 799-01 Tije de centrare garnitură şi chiulasă Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior I . 1501 Mot. 1715 2 1 Mot. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei (consultaţi10A.m 14689 11 N.m a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare (1) pe carterul cilindrilor. dispozitivul (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 104 Mot. a Remontaţi capacul chiulasei echipat cu o garnitură nouă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 22 N. Parte superioară motor: Caracteristici). pe carterul cilindrilor.m 12 N. a Degresaţi feţele combustiei chiulasei şi carterului cilindrilor. Mot.REMONTARE CHIULASĂ a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.m 8 N. 1505 Cupluri de strângerem şuruburi capac chiulasă din aluminiu şuruburi capac chiulasă din plastic şuruburi suport alternator şurub tub de ghidare jojă de ulei piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie 10 N.m 44 N. a Montaţi. 10A-110 . 104) în (2).chiulasă: Remontare 10A 30 N.m K7J. a Remontaţi chiulasa. a Montaţi garnitura chiulasei pe carterul cilindrilor.m 22 N. 1135-01 Mot.m + 80° ± 5° 20 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489 Mot.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .chiulasă: Remontare 1 .m).m).Metodă de strângere capac chiulasă din aluminiu 10A 7 K7J.m. 10A-111 . a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic la 5 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .Metodă de strângere capac chiulasă din plastic 7 3 3 4 8 5 1 8 4 5 1 2 2 6 107771 6 107771 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu la 2 N.m. a Rebranşaţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic (11 N. Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu (10 N.

a Verificaţi împerecherile cablurilor bujiilor cu bobina de aprindere.chiulasă: Remontare 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106640 a Demontaţi obligatoriu un cordon de U n s o a r e fluorată cu un diametru de 2 mm pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. 10A-112 . 2 1 3 4 107770 a Remontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor.

chiulasă: Remontare 10A K7J.alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie.m). . . Aceasta pentru a evita o alunecare între: . .feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit. Strângeţi la cuplu şuruburile alternatorului (22 N. • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit. . a Remontaţi alternatorul fără să strângeţi fixările. .REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii).distribuţie. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107769 104703 a Remontaţi suportul alternatorului (dacă este echipat).m). a Strângeţi la cuplu şuruburile tubului de ghidare al jojei de ulei (12 N. .capătul arborelui cotit (parte distribuţie). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi tubul de ghidare al jojei de ulei echipat cu o garnitură nouă. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.În momentul înlocuirii curelei. .alezajele şi feţele de reazem ale pinioanelor arborilor cu came. Această alunecare antrenează distrugerea motorului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . II . 10A-113 .pinioanele arborilor cu came.capetele arborilor cu came (parte distribuţie). suportului a ATENŢIE Degresaţi obligatoriu: . a Remontaţi pinionul arborelui cotit.arborele cotit.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare. 1489). 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare. a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior.chiulasă: Remontare 1 . 10A-114 . a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J.

Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J. 10A-115 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Remontare 2 .

10A-116 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei.799-01).chiulasă: Remontare 10A K7J. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter.

. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 1489). a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: . 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1501). a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. 10A-117 . 799-01)).reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.chiulasă: Remontare 10A 14 K7J.m. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

746: 162 Hz ± 5.K7M 702.745. 1489).m). 1489). 10A K7J.chiulasă: Remontare .710 / K7M 704. 1135-01) în (16). 1505) în (17).701. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. . a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie.701. în caz contrar reajustaţi. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N.746: 162 Hz ± 5. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.790: 144 Hz ± 5. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. . 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic.745.720.744. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.703. 1715) sau (Mot.710.710. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. 1715) sau (Mot. până la obţinerea valorii: . 1501) pe fulia arborelui cu came.m.m.m).744. 10A-118 .710 / K7M 704.K7M 702.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N.m). a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot.790: 144 Hz ± 5. a Strângeţi la cupluri: .K7J 700. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar.K7J 700.şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .720. 1501). a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.m). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 .703.şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N.

S. a ATENŢIE . . P.m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior).În momentul înlocuirii curelei. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N. 107501 10A-119 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 III .G. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N.m).L.Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .o curea de accesorii nouă. . a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet. 1489). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.F.K.fulia de accesorii a arborelui cotit.Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. Remontaţi: .un galet întinzător nou.chiulasă: Remontare 10A K7J.un şurub nou de fixare. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii.ZD3).REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 .V. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . 1489).

3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . .Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. 10A-120 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A K7J. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen.chiulasă: Remontare 2 .

. 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. 10A-121 .chiulasă: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.El trebuie aruncat după utilizare. Notă: . a Demontaţi cârligul.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă.

m 50 până la 55 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.broşele (A). 1378). 1677 . Mot. 1518 Cupluri de strângerem şurub tub de intrare pompă de apă piuliţe eşapament colector 22 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare a pompei de apă (22 N.motorul din suportul motor (Mot.m 22 N. a Remontaţi tubul de intrare a pompei de apă echipat cu o garnitură nouă. 1495 X Y Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 792-03). (X) şi (Y) ale dispozitivului (Mot. 792-03 Mot.m 18 până la 22 N.m 25 N. de 24 mm Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj I .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII Mot. Emb.m 45 N.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic colector eşapament şuruburi de fixare a volantului motor şurub mecanism de ambreiaj 10A-122 . 1378 Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. 1129-01 A Mot.m). 582-01 108568 a Demontaţi: .

Ansamblu motor şi parte inferioară motor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. a Remontaţi ecranul termic al colectorului de eşapament.Motoare echipate cu curea striată 6 2 3 7 108573 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. Notă: Consultaţi 10A. a Remontaţi . ZD3). 10A-123 . . 107501 a ATENŢIE .m). V. Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic al colectorului de eşapament (22 N. Cupluri de strângere pentru a cunoaşte valorile cuplurilor de strângere. S. K. G. L. .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.o curea de accesorii nouă.În momentul înlocuirii curelei. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. P. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m). Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. 1495). a Remontaţi sonda de oxigen.accesoriile. Remontaţi: . F. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA ACCESSORII) 4 1 5 a . a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N.suportul de accesorii.un galet întinzător nou.

10A-124 .Motoare echipate cu curea elastică a Notă: Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare b . 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3). Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei cu mâna în sens orar cu aproximativ 90°. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.

103284 II . 1677). a Remontaţi volantul motor. 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. a Demontaţi cârligul. a Înfiletaţi şuruburile de fixare. Notă: . a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 1129-01). . 14522 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot.broşele carterului cilindrilor. 10A-125 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (50 până la 55 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .m).Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă.1723).El trebuie aruncat după utilizare.motorul din dispozitivul placă suport (Mot.FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 95414 a Remontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.discul de ambreiaj. a Centraţi discul de ambreiaj pe volantul motor cu ajutorul centrorului dispozitivului (Emb. .m). 582-01) sau (Mot. 1518). 1677).mecanismul de ambreiaj. a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (18 până la 22 N. 10A-126 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. a Strângeţi progresiv şuruburile de fixare a mecanismului de ambreiaj.

. II . 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J.galetul întinzător. 1677 Mot. 10A-127 .Motoare echipate cu curea elastică I . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 582-01) sau (Mot.DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 .cureaua de accesorii. 1489 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior 2 .Motoare echipate cu curea striată 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 582-01 Mot.DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: .

10A-128 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. .carterul de distribuţie inferior. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală în sus rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie).Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 .dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 107498 a Demontaţi: .fulia de accesorii a arborelui cotit. 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 1677).carterul de distribuţie superior.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi ale fuliei arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală. 1489). 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. 10A-129 .

galetul întinzător. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: . a Demontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-130 . Notă: Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj.reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came. 107496 a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J.reperele (5) şi (6) ale pinionului arborelui cotit. .

cureaua de distribuţie. 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-131 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

1501 Mot. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m 22 N. • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ATENŢIE Nu porniţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.m 8 N. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior 50 N.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit.m + 80° ± 5° 20 N. .alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie în (1). 1489 Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.capătul arborelui cotit (parte distribuţie).m a 44 N. a Remontaţi pinionul arborelui cotit.În momentul înlocuirii curelei. 10A-132 . 1 104703 . 799-01 Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător distribuţie curea de I . Mot. 1135-01 Mot. 1715 Mot.m 30 N.REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii).m Notă: Degresaţi obligatoriu: .

a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 10A-133 . 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 1 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J. 1489).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 10A-134 .

reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei.799-01). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. 10A-135 . Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.

1501). 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. 799-01)). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: . 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.m. 1489). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A 14 K7J. .reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 10A-136 . a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 790: 144 Hz ± 5. 745.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare . 1501) pe fulia arborelui cu came.m. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. . 710.K7J 700. 745.K7M 702. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489).şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N. 710 / K7M 704. 1505) în (17). .m). 1489). a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. 790: 144 Hz ± 5. 746: 162 Hz ± 5. până la obţinerea valorii: .şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N. 746: 162 Hz ± 5.m). . 720. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. 10A K7J. 710.m). 744. a Strângeţi la cupluri: . 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.m). a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot.1715) sau (Mot. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. în caz contrar reajustaţi. 701. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 703. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N. 10A-137 . a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 701. 720. 744.K7J 700. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 .şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. 1135-01) în (16).K7M 702.m. 1715) sau (Mot. 1501). a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 703. 710 / K7M 704. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N.Înlocuiţi orice curea demontată.un galet întinzător nou. 107501 10A-138 . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. S. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. K. G. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot.REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . V. 1489). L.m).un şurub nou de fixare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 II .o curea de accesorii nouă. Remontaţi: . a ATENŢIE . 1489). F.În momentul înlocuirii curelei. . a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. .fulia de accesorii a arborelui cotit. . ZD3).Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . P. a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet.

10A-139 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. 10A K7J. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător.

Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. a Demontaţi cârligul.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. .El trebuie aruncat după utilizare. Notă: . 10A-140 .

1 Motor şi periferice 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR AMESTEC DE CARBURANT ALIMENTARE CU CARBURANT ANTIPOLUARE PORNIRE .ÎNCĂRCARE APRINDERE INJECŢIE BENZINĂ RĂCIRE EŞAPAMENT REZERVOR 11A 12A 13A 14A 16A 17A 17B 19A 19B 19C .

19D SUSPENSIE MOTOR .

Capitolul 1 CuprinsPagina L90 .L90 .cutie de viteze Carter inferior Pompă de ulei Suport multifuncţional 10A-1 10A-2 10A-4 10A-5 10A-6 10A-32 10A-42 10A-44 13A ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină Rampă de injecţie Injectoare Regulator de presiune carburant: Control Pompă de benzină electrică: Control 13A-1 13A-2 13A-6 13A-7 14A ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare Reaspirare vapori de benzină: Control Absorbant vapori de benzină Absorbant vapori de benzină: Control 11A PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii Curea distribuţie Garnitură chiulasă 11A-1 11A-19 11A-29 14A-1 14A-2 14A-3 14A-4 12A AMESTEC DE CARBURANT 16A Caracteristici Admisie aer Filtru de aer: Înlocuire Cutie filtru de aer Repartitor admisie Colector eşapament Cutie clapetă fluture Cutie clapetă fluture: Branşare 12A-1 12A-7 12A-9 12A-11 12A-13 12A-19 12A-23 12A-27 Alternator: Generalităţi Alternator Demaror: Identificare Demaror 16A-1 16A-2 16A-14 16A-15 PORNIRE .Capitolul 1 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor Filtru de ulei Consum ulei Presiune ulei Ansamblu motor .ÎNCĂRCARE .

Cuprins 17A APRINDERE Bobine Bujii 17A-1 17A-5 19A RĂCIRE Generalităţi Caracteristici Control Schemă 19A-1 19A-2 19A-3 19A-5 19A-7 19A-9 19A-10 19A-15 19A-19 19A-20 17B INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente Sonde de oxigen Senzor turaţie şi poziţie Calculator injecţie benzină Calculator: Branşare Particularităţi Martor luminos injecţie Funcţie antidemaraj Strategie injecţie .jojă .umplere circuit de răcire Purjare circuit de răcire Radiator de răcire Pompă de apă Termostat Grup motoventilator de răcire motor EŞAPAMENT Generalităţi 19B-1 19B-3 19B-5 19B-11 19B-12 17B-26 17B-28 17B-29 17B-30 17B-31 19C 17B-32 Ansamblu linii Catalizator Cameră detentă Amortizor zgomot REZERVOR Golire rezervor de carburant 19C-1 19C-3 19C-7 19C-10 17B-33 17B-34 17B-35 Rezervor de carburant Pompă .aer condiţionat Potenţiometru cutie clapetă fluture Corectare turaţie ralanti Reglare îmbogăţire Gestionare centralizată temperatură apă Particularităţi sistem (în rulaj) Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) Diagnosticare detectare rateuri de combustie Diagnosticare catalizator Diagnosticare sondă de oxigen 17B-1 17B-7 17B-11 17B-13 17B-19 17B-21 17B-23 17B-24 19B 17B-25 Golire .filtru Detector de nivel de carburant: Caracteristici 19D SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară 19D-1 .

şi K7J sau K7M 10A Raport volumetric 9.5/1 Tip vehicul LS0A LS0C LS0E LS0G LS0B LS0D LS0F LS0H de Tip motor K7J de Indici motor 710 Cilindree (cm3) 1390 Alezaj (mm) 79.5 Cursă (mm) 70 K7M 710 1598 79.7/1 Manuale de Reparaţie de consultat: consultaţi NT 6010A. 10A-1 .5 9.5 80.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor L90.

a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. 10A-2 . 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Strângeţi filtrul de ulei manual. şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90.

1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. 10A-3 . şi K7M. a Strângeţi filtrul de ulei manual. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Consum ulei L90.Readucere la nivel a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. după o declanşare a grupului motoventilator. a Notaţi cantitatea de ulei adăugată şi kilometrajul parcurs de la ultima aducere la nivel. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior.Măsurare consum ulei a Consumul de ulei = Cantitatea de ulei pentru completare (în litri) / numărul de kilometri (în mii). 4 . a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM". 10A-4 .Aducere la nivel maxim a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald.Rulaj client a Solicitaţi clientului să efectueze aproximativ 2000 km. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. 2 . a Opriţi motorul. a Opriţi motorul. fără să atingă reperul "MINIM" al nivelului de ulei. a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior. a Efectuaţi un marcaj de vopsea totodată pe buşonul de umplere şi pe buşonul de golire ale carterului inferior pentru a verifica mai târziu că ele nu au fost demontate. a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM". 3 . după o declanşare a grupului motoventilator. şi K7J sau K7M PROCEDURĂ DE MĂSURARE CONSUM ULEI 10A 1 .

836-05 Ansamblu măsurare presiune ulei în cutie Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între reperele "MINIM" şi MAXIM". III . 836-05) şi o dulie lungă de 22 mm.CONTROL 10A Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şi K7J sau K7M I .3000 rot/min: 3 bari Strângeţi la cuplu contactorul de ulei (3. Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80°C). 10A-5 . II .UTILIZARE Motor K7J Motor K7M C+E+F Branşaţi manometrul în locul contactorului de presiune ulei.Ralanti: 1 bar . K7M: . F A B C D E G H 87363 Utilizaţi dispozitivul (Mot.m).CONTROL MOTOR Motor K7J.5 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei L90.

m 10.cutie de viteze L90. 1202-02 Mot.m 6. 1202-01 Mot. şi K7J. (consultaţi 02A. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.m 10.m 2.5 daN.2 daN. 1159-03 Mot. Pentru procedura de amplasare a chingii. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple. Mot. pentru a evita un dezechilibru.5 daN.5 daN.5 daN.m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. 1390 Tav.7 daN.2 daN.1 daN.m 6. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.5 daN.5 daN. Mijloc de ridicare.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ».m 10.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1448 Mot. Punte de prindere sub caroserie).5 daN.m 10A-6 .remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.m 3. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 10.

a Demontaţi: . 2 107845 10A-7 . . .capacul siguranţelor şi al releelor (1). şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7J.bateria. .port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2).brida de fixare a bateriei (3).cutie de viteze L90.

DIRECŢIE MANUALĂ. . .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. . . şi 710 a Goliţi: . 108562 a Demontaţi: . 10A . .roţile faţă.suporturile siguranţelor şi releelor. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.uleiul motor dacă este necesar. şi K7J. . 1448). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). 10A-8 .calculatorul de injecţie în (5).manşonul de aspirare aer de pe caroserie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . .circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6).cutie de viteze L90. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.protectorul de sub motor.uleiul cutie de viteze dacă este necesar.locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.protectorul calculatorului de injecţie în (4).

a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9). 10A-9 . 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.cutie de viteze L90.conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). .de pe suportul multifuncţional.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul.de pe partea superioară a cadrului (11).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Debranşaţi: . . . şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.de pe spatele carterului cilindrilor. . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 . şi K7J.

ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.cutie de viteze L90. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. DIRECŢIE ASISTATĂ. 10A-10 . şi K7J.

17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.de pe suportul multifuncţional. .de pe spatele carterului cilindrilor.de pe partea superioară a cadrului (16).Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 10A-11 . a Debranşaţi: .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . .conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. . 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . . şi K7J.cutie de viteze L90.

10A-12 . şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.cutie de viteze L90. ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. . 107356 a Dislocaţi: .conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare.opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. . .conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. şi K7J. . 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: .

şi K7J. a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90. 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). 10A-13 .

. .rotulele de direcţie (26).cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30). 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. 31 99070 a Demontaţi: .şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului.buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor. şi 710 10A 29 25 27 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 . .cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.cutie de viteze L90. şi K7J.etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. 10A-14 .cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29). .

Catalizator). a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. 33 108649 108648 a Demontaţi: . luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. a Demontaţi catalizatorul (consultaţi 19B. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului.cutie de viteze L90. Eşapament. a Demontaţi bieleta de preluare cuplu. 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze.suspensia pendulară a motorului (33). . 1453) cu chinga de menţinere. 10A-15 .

10A-16 . a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă. 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . şi 710 10A 36 35 34 37 109229 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. şi K7J.cutie de viteze L90.montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38).montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34).1159-03) în spatele motorului (35). . a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37).coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului. 1453) cu chinga de menţinere. . luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.montaţi dispozitivul (Mot.

şi K7J.cutie de viteze L90.coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. 10A-17 . 1390) sub cadru. 1390). şi 710 . 1390). ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

m) . . Eşapament. 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.5daN. .5 daN. . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.remontare).1 daN. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.m).m). . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.m). a Efectuaţi: .m).şuruburile de fixare a cadrului (10. .umplere circuit de răcire).5 daN.2 daN.m). . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. .umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Baterie: Demontare .m).m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. . şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.cutie de viteze L90. .5 daN. DIRECŢIE MANUALĂ.buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10. Catalizator). Răcire. . DIRECŢIE ASISTATĂ.piuliţele de rotule de direcţie (3. .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10. 10A-18 .m).5 daN.şuruburile roţii (10.2 daN.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.m).buloanele piciorului amortizorului (10.umplerea cu ulei motor dacă este necesar.5 daN.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. Golire . şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.5 daN. a Strângeţi la cupluri: . şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC.m).şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.7 daN. şi K7J.

5 daN. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.1 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii. Mijloc de ridicare.5 daN.5 daN.m 6. Punte de prindere sub caroserie).m 10.cutie de viteze L90.5 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1202-02 Mot.m 10. 1159-03 Mot. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m 2.m 10.5 daN.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ». Mot.2 daN. Pentru procedura de amplasare a chingii. 1202-01 Mot. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.m 10.2 daN.m 6.m 3. şi K7M. (consultaţi 02A.7 daN. 1390 Tav.m 10A-19 .m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare .5 daN. pentru a evita un dezechilibru. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448 Mot.5 daN. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.

. şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 2 107845 10A-20 . şi K7M.brida de fixare a bateriei (3).bateria.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . .capacul siguranţelor şi al releelor (1).port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2). a Demontaţi: .cutie de viteze L90.

şi K7M.uleiul motor dacă este necesar. .uleiul cutie de viteze dacă este necesar. 108562 a Demontaţi: . . 10A-21 . .cutie de viteze L90. 1448). .calculatorul de injecţie în (5). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6).roţile faţă.protectorul de sub motor. . DIRECŢIE MANUALĂ. 10A .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.manşonul de aspirare aer de pe caroserie.protectorul calculatorului de injecţie în (4).locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.suporturile siguranţelor şi releelor. . . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. şi 710 a Goliţi: . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . .

de pe spatele carterului cilindrilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 .de pe partea superioară a cadrului (11).conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9). . 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ. . şi K7M.cutie de viteze L90. 10A-22 .de pe suportul multifuncţional. a Debranşaţi: .

şi K7M. DIRECŢIE ASISTATĂ. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. 10A-23 .cutie de viteze L90. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

de pe spatele carterului cilindrilor. a Debranşaţi: .cutie de viteze L90. 10A-24 . . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. .conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . şi K7M.de pe partea superioară a cadrului (16). 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată.de pe suportul multifuncţional.

ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. şi K7M.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: . 10A-25 . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.cutie de viteze L90.rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. . . 107356 a Dislocaţi: . . IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. .

10A-26 . şi K7M.cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze. 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22).

.cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30). . a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. 10A-27 . 31 99070 a Demontaţi: . .etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. .cutie de viteze L90.şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului. şi K7M.rotulele de direcţie (26).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. şi 710 10A 29 27 25 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 . .cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29).

33 108649 108648 a Demontaţi: . 1453) cu chinga de menţinere. Catalizator). a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. (consultaţi 19B. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Demontaţi catalizatorul Eşapament.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. a Demontaţi bieleta de preluare cuplu.suspensia pendulară a motorului (33). 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. şi K7M. 10A-28 .cutie de viteze L90. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare.

montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34). .montaţi dispozitivul (Mot. . şi K7M. 10A-29 . şi 710 10A 36 35 34 109229 37 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: . luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37).cutie de viteze L90.1159-03) în spatele motorului (35).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă. 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . 1453) cu chinga de menţinere.coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului.montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38).

1390) sub cadru. a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot. a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1390). şi 710 . 1390).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7M.cutie de viteze L90. 39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 10A-30 . 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot.coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ».

a Strângeţi la cupluri: . a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. a Efectuaţi: . . Eşapament. .m).şuruburile roţii (10. .buloanele piciorului amortizorului (10. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.m). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.cutie de viteze L90.5 daN.m) . pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână. Catalizator). .5 daN.umplerea cu ulei motor dacă este necesar.m). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. DIRECŢIE ASISTATĂ.1 daN.piuliţele de rotule de direcţie (3. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. . 10A-31 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .m). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.5daN. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B. . .2 daN. Golire . . . Baterie: Demontare .buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10. Răcire. şi K7M. .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6.m).m).5 daN.5 daN.remontare).umplere circuit de răcire).m).m).5 daN.m).şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10.m).2 daN. 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. DIRECŢIE MANUALĂ. .şuruburile de fixare a cadrului (10.7 daN.umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.5 daN.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10. şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.

m a Demontaţi: 10. .m 2.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Catalizator).m 4.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.5 daN.roţile faţă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.protectorul de sub motor.5 daN.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.5 daN. 10. .1 daN.4 daN. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor .bieleta de preluare cuplu. .5 daN.m 10. 10A-32 . Eşapament. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.catalizatorul (consultaţi 19B. 108648 6.m .cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1. DIRECŢIE ASISTATĂ 10.rotulele inferioare.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.4 daN. şi K7J.m . . a Goliţi uleiul motor.2 daN. a Demontaţi: . 1 107924 a Demontaţi şurubul (1) de fixare a conductei de direcţie asistată pe partea superioară a cadrului.

10A-33 . 1747). IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. apoi înlocuiţi-le treptat cu tijele filetate ale dispozitivului (Tav. 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. 1747). desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. şi K7J. şi 710 10A 2 107934 108645 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.

simeringul carterului inferior. . şi K7J.şuruburile de fixare a carterului inferior. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: . . .carterul inferior. şi 710 10A 4 4 107936 a Demontaţi: . 10A-34 .cutie de viteze.şuruburile de fixare a cadrului.şuruburile (4) de cuplare motor .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.

.).patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm. radiator. 10A-35 .. 5 20166 5 20167 a Aplicaţi: . Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. . şi K7J. şi 710 10A Notă: 6 Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete)..

m). .şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.şuruburile de fixare a cadrului (10.4 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.5 daN.şuruburile de fixare a carterului inferior (0.8 daN.cutie de viteze (0.şuruburile roţii (10.1 daN.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.şuruburile de cuplare motor . şi K7J. Catalizator).5 daN. . .m).m). a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.m).m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .2 daN. şi 710 a Strângeţi la cupluri: 10A .m). . . 107936 12 16 20 8 4 1 5 9 13 17 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107792 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: . .m).m).şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2. .8 daN.şuruburile de cuplare motor . a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.5 daN.4 daN.m).şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.5 daN.m). Eşapament.cutie de viteze (4.şuruburile de fixare a carterului inferior (1. 10A-36 .

2 daN. 10.m 4.4 daN. .5 daN. 10A-37 .protectorul de sub motor.m 2.catalizatorul (consultaţi 19B.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. Eşapament.5 daN. . .m a Demontaţi: 10. a Demontaţi: .rotulele inferioare. a Goliţi uleiul motor.4 daN.m .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.5 daN. Catalizator).m . 10.roţile faţă. .1 daN.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie. şi K7M. 108648 6. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor .bieleta de preluare cuplu. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 2 107934 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.m 10.5 daN.

IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 1747). 108645 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. 1747). 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. 10A-38 . şi K7M. apoi înlocuiţi-le treptat cu una dintre tijele filetate ale dispozitivului (Tav. şi 710 10A 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

4

4

107936

a Demontaţi: - şuruburile (4) de cuplare motor - cutie de viteze, - şuruburile de fixare a carterului inferior, - carterul inferior.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: - simeringul carterului inferior, - şuruburile de fixare a cadrului.

10A-39

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

Notă:

6

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor, radiator,...).

5
20166

5
20167

a Aplicaţi: - patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm, - două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

10A-40

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710 a Strângeţi la cupluri:

10A

- şuruburile de fixare a cadrului (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2,1 daN.m), - şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6,2 daN.m), - şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10,5 daN.m), - şuruburile roţii (10,5 daN.m).
a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catalizator).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.
107936

12 16 20

8

4 1 5 9 13 17

19 18 15 11 7 3 2 6 10 14

107792

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: - şuruburile de fixare a carterului inferior (0,8 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (0,8 daN.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: - şuruburile de fixare a carterului inferior (1,4 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (4,4 daN.m).

10A-41

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7J, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-42

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7M, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-43

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-44

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2
109227

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - cele trei şuruburi (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-45

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator).

1

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-46

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - şuruburile M8 de fixare a multifuncţional (2,1 daN.m) (2). suportului

10A

a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A-47

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-48

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109227

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - şuruburile (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-49

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2

1 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Demontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator).

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - cele cinci şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-50

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - cele două şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional (2,1 daN.m) (2). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A

10A-51

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m 10,5 daN.m

2
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-1

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

5

3

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-2

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-3

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 ± 10 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-4

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-5

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

1 2
14494-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-6

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-7

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-8

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-9

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-10

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-11

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-12

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-13

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-14

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

(3)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

1

2
14494-3

(4) (5) (6) (7) (8)

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-15

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-16

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m

2
10,5 daN.m
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-17

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

3 5

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-18

1489 Mot. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.fulia de accesorii a arborelui cotit.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m 1 0. Curea accesorii). 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m 3 daN. şi K7J.8 daN.2 daN. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. .m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.m 6.protectorul de sub motor. Mot. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. Parte superioară şi faţă motor. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Demontaţi: . 11A-19 . 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1).m + 80° ± 5 4. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1453) cu chinga de menţinere. .4 daN. 1505 Mot.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. 1135-01 Mot. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN. 1501 Mot.2 daN.

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. şi K7J. 4 107499 a Demontaţi: . şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2). .carterul de distribuţie inferior (3). 11A-20 .carterul de distribuţie superior (4).

şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. 11A-21 . REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. . ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. . 1489). şi K7J. până la calajul arborelui cotit. a Demontaţi: .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Remontaţi galetul întinzător.galetul întinzător. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.cureaua de distribuţie. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe Calibrul Tijă de Punct Mort Superior (Mot. 1489).

a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1501). . Ordine de rulare: .fulie arbore cu came.galet întinzător. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). pe secţiunea curelei de distribuţie (11).m. PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. a Aplicaţi o pretensionare. 11A-22 . 1489). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN.fulie arbore cotit. şi K7J. . a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).fulie pompă de apă.

a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.2 daN. a Întindeţi cureaua de distribuţie. şi K7J.m). 1715) la valoarea de 165 Hz ± 10. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie de 165 Hz ± 10. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1135-01) (12). a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.1505) sau (Mot. 1505) sau (Mot.m a Demontaţi dispozitivul (Mot.m + 80° ± 5). . pe secţiunea curelei de distribuţie. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. 1489). Ansamblu motor şi parte inferioară motor.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.1501).şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2. 10A.4 daN. 11A-23 . Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0.m). reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început.m) (14).8 daN. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. Curea accesorii). 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. . pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior. Aparat de control tensiune curele: Utilizare). . (consultaţi NT 3786A.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar.m). a Strângeţi la cupluri: . 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. 1489).m) (13). cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. 1715).2 daN. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic.

fulia de accesorii a arborelui cotit. 1505 Mot. 11A-24 . a Demontaţi: . 1453) cu chinga de menţinere.8 daN.2 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Parte superioară şi faţă motor. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.4 daN.protectorul de sub motor.m 6.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.m + 80° ± 5 4. Mot. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1). . 1135-01 Mot.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. Curea accesorii). . 1501 Mot.m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.2 daN. şi K7M. 1489 Mot. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2.m 3 daN. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN.m 1 0.

şi K7M.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.carterul de distribuţie superior (4). 11A-25 . şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2). 4 107499 a Demontaţi: .carterul de distribuţie inferior (3). .

galetul întinzător. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). 1489). a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi K7M.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. a Demontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.cureaua de distribuţie. până la calajul arborelui cotit. 1489). . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. . şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 11A-26 . ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Remontaţi galetul întinzător.

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.m.fulie pompă de apă. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. ). . 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).fulie arbore cu came. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). şi K7M. 11A-27 .galet întinzător. . a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. a Demontaţi dispozitivul (Mot. Ordine de rulare: . . 1501). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. a Aplicaţi o pretensionare. PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. pe secţiunea curelei de distribuţie (11).fulie arbore cotit.

şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.2 daN. 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN.m) (14). pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior.m).m). a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot.m) (13). blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cupluri: . şi K7M.4 daN.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 1715) sau (Mot. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie 165 Hz ± 20. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.m). 1489). 1715) la valoarea de 165 Hz ± 20.1505) sau (Mot. Curea accesorii). Parte superioară şi faţă motor. 1489). .şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0. Aparat de control tensiune curele: Utilizare). (consultaţi NT 3786A.2 daN. 11A-28 .8 daN. reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. 1135-01) (12). şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. pe secţiunea curelei de distribuţie.1501). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. . rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. . a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar.m a Demontaţi dispozitivul (Mot. 10A. a Întindeţi cureaua de distribuţie. 1489).m + 80° ± 5). 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN.

1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. şi AER CONDIŢIONAT Mot. Curea accesorii). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 108649 2. 1448).m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. 1202-02 Mot. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Demontaţi: . 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. Parte superioară şi faţă motor. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor. Curea distribuţie). şi K7J. . 1672). 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. 1672 Mot.1 daN. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 11A-29 .

Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 11A-30 . 3 107361 a Debranşaţi: . şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer.manşonul de aspirare aer de pe caroserie.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer. a Demontaţi cutia filtrului aer. şi K7J. a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere. a Demontaţi firele bujiilor de aprindere.

a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie. 11A-31 . IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). şi K7J.

16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 11A-32 .conectorul (7) al motorului de comandă ralanti.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. .conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. şi K7J. . .conectorii injectoarelor.conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. a Dislocaţi: 7 8 . şi 710 11A .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. .conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. .conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare.conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie. 10 13 107356 a Debranşaţi: .conectorul (11) al sondei de temperatură apă. . 1448). 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. .

.garnitura chiulasei.cablul de masă de pe inelul de ridicare.ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: .capacul chiulasei.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.şuruburile de fixare a chiulasei. Colector eşapament). . 11A-33 . 109493 a Demontaţi: . . Amestec de carburant.fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare. 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei. . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). 10015 a Demontaţi: 19 18 . şi K7J.

Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. .Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. . a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10).m. şi K7J. Deformarea maximă este de 0.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.Purtaţi ochelari. şi 710 I . Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT .05 mm. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate.m). . a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). a Strângere chiulasă: . uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. . .prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. 2 3 7 II . a Consultaţi N T 6 0 1 0 A dezmembrare a chiulasei.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. .CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. extrageţi cu ajutorul unei seringi. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. pentru metoda de ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. 11A-34 .

ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.Umplere circuit de răcire). Baterie.1 daN.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Remontaţi: . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Colector eşapament). şi K7J. Curea accesorii) .prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0.2 daN.m). Parte superioară şi faţă motor.m). şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă. Curea distribuţie). . Parte superioară şi faţă motor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Baterie: Demontare . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.Remontare). a Strângere capac chiulasă: .colectorul de eşapament (consultaţi 11A.strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.m). Golire . Răcire. 11A-35 . DIRECŢIE ASISTATĂ. . Parte superioară şi faţă motor.

1448). şi AER CONDIŢIONAT Mot. Parte superioară şi faţă motor. a Demontaţi: . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m 108649 2. 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. 1672).1 daN. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Curea accesorii). Curea distribuţie). . Parte superioară şi faţă motor. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1202-02 Mot. 11A-36 . 1672 Mot. şi K7M.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot.

a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere. 3 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi firele bujiilor de aprindere. şi K7M. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). a Demontaţi cutia filtrului aer.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer.manşonul de aspirare aer de pe caroserie.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 11A-37 . . şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer.

11A-38 . a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi K7M.

10 13 107356 a Debranşaţi: .conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie. .conectorul (11) al sondei de temperatură apă. .conectorul (7) al motorului de comandă ralanti. 11A-39 .conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture.conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.conectorii injectoarelor. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. şi K7M.conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. 1448). a Dislocaţi: 7 8 . şi 710 11A . . .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. .

109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). 10015 a Demontaţi: 19 18 .capacul chiulasei.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A.garnitura chiulasei. 11A-40 . .cele zece şuruburi de fixare a chiulasei. Colector eşapament). 109493 a Demontaţi: .cablul de masă de pe inelul de ridicare. şi K7M. .ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ».fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare. Amestec de carburant. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. . .

ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. 11A-41 . a Consultaţi NT 6010A pentru metoda de dezmembrare a chiulasei. .strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10).Purtaţi ochelari. a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.m.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. 2 3 7 II . . şi K7M. şi 710 I . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate.m).05 mm. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei.Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN. . a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. a Strângere chiulasă: . Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor. ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. extrageţi cu ajutorul unei seringi.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT . .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului. Deformarea maximă este de 0. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. . .

.Umplere circuit de răcire). 11A-42 .m).1 daN.2 daN.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0. DIRECŢIE ASISTATĂ.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.colectorul de eşapament (consultaţi 11A.Remontare).m).m). Curea distribuţie). şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Baterie: Demontare . şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. Parte superioară şi faţă motor. Curea accesorii) . Parte superioară şi faţă motor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângere capac chiulasă: . Răcire. a Remontaţi: . Baterie. a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Parte superioară şi faţă motor. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. Colector eşapament). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Golire .strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN. şi K7M.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.

97 < λ < 1.Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.5 maxim 0. şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7J 710 Euro 3 752 +/.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .5 maxim 14.1: alimentare .2: punere la masă 12A-1 .B: comandă bobine cilindri 2 şi 3 .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.A: comandă bobine cilindri 1 şi 4 .C: alimentare + 12 V .40 0.03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.

3.B: masă rezistenţă de încălzire .semnal Motor cald: . 4. şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .C: + semnal .C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.Amestec bogat > 850 mV .D: .B: alimentare + 5 V .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.B: semnal .A: masă .A: masă .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: . Rezistenţă de încălzire: 3.Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .Amestec sărac < 100 mV 12A-2 .A: alimentare rezistenţă de încălzire .3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .

C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .m Conector cu 3 pini: .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.C: + semnal .D: .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .A: alimentare .Amestec bogat > 850 mV .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.05 mm Strângere: 25 până la 30 N.B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-3 . şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .95 ± 0.B: masă rezistenţă de încălzire .B: alimentare + 5 V .A: alimentare rezistenţă de încălzire .A: masă .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .semnal Motor cald: .1: alimentare .B1: semnal .

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4 .1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .1: alimentare .40 0.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .5 maxim 0.97 < λ < 1.5 maxim 14.2: punere la masă 12A-4 .B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3 .C: alimentare + 12 V . şi 710 12A Carburant (2) (3) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0B LS0D Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) K7M 710 Euro 3 752 +/.Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .

C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N. 4.A: masă .Amestec sărac < 100 mV 12A-5 .A: masă .Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .B: alimentare + 5 V . 3. şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .semnal Motor cald: .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .B: masă rezistenţă de încălzire .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.C: + semnal .B: semnal .D: . Rezistenţă de încălzire: 3.A: alimentare rezistenţă de încălzire .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.Amestec bogat > 850 mV . 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .

şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .05 mm Strângere: 25 până la 30 N. Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-6 .B: masă rezistenţă de încălzire .Amestec bogat > 850 mV .D: .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .1: alimentare .m Conector cu 3 pini: .C: + semnal .A: alimentare rezistenţă de încălzire .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.B: alimentare + 5 V .A: alimentare .semnal Motor cald: .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .95 ± 0.A: masă .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.B1: semnal .

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7J. şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-7 .

şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-8 .AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7M.

filtrul de aer. . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer. 12A-9 .capacul cutiei filtrului de aer.AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7J. a Demontaţi: . a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.

12A-10 .filtrul de aer.capacul cutiei filtrului de aer. a Demontaţi: .AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7M. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer.

şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.manşonul de aspirare aer. 2 107361 a Debranşaţi: . 12A-11 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). .AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7J. a Demontaţi cutia filtrului de aer.

. 12A-12 .manşonul de aspirare aer. 2 107361 a Debranşaţi: . şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). a Demontaţi cutia filtrului de aer.AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7M.

manşonul de aspirare aer.m 2.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. . 2 107361 a Debranşaţi: .conducta (6) de pe repartitorul de admisie.5 daN. .senzorul de temperatură (4).m 3 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . 1 108423 .5 daN. a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie.senzorul de presiune (5). şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. .conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie. 12A-13 .

protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. 12A-14 . . şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii.conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 8 a Debranşaţi conectorii injectoarelor.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. ATENŢIE Înaintea intervenţiei.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7). . DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 107357 a Debranşaţi: . este obligatoriu: . . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie.

piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2.m). a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie.5 daN. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13).demontaţi piuliţele la extremităţi.şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9). 12A-15 . a Demontaţi repartitorul de admisie. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie.Remontare). . Baterie: Demontare . a Strângeţi la cuplu: 12 . Baterie. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .5 daN. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: .dezlipiţi repartitorul chiulasei.m).

a Debranşaţi: .senzorul de temperatură (4). . .5 daN. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1 108423 .AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).m 5 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .m 2. şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. 12A-16 .conducta (6) de pe repartitorul de admisie. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.5 daN. a Demontaţi cutia filtrului de aer.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie.conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie.manşonul de aspirare aer. 2 107361 a Debranşaţi: .senzorul de presiune (5). .

este obligatoriu: .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7). . .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 12A-17 . a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. . protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. a Debranşaţi conectorii injectoarelor. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. 8 107357 a Debranşaţi: . ATENŢIE Înaintea intervenţiei.

efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.demontaţi piuliţele la extremităţi. 12A-18 .dezlipiţi repartitorul chiulasei. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.Remontare). a Demontaţi repartitorul de admisie. .m). 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9). a Strângeţi la cuplu: 12 . . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: . a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie. Baterie: Demontare .şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.m).5 daN. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13). Baterie. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie.5 daN.

fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă. .AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. 12A-19 . 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .7 daN.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .colectorul de eşapament.1 daN.5 daN. 1 REMONTARE 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.m 2. şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.m 0.

m).m) (dacă sunt prezoane demontate).piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2.m).5 daN.7 daN.1 daN. 12A 2 1 3 6 4 5 7 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2.prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0. şi 710 a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Strângeţi la cupluri: .AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament. 12A-20 .

12A-21 . şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.m 2. 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.colectorul de eşapament. 1 .fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.1 daN.5 daN.m 0. .7 daN.

a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament.m).1 daN. a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.m). 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2.7 daN. 12A-22 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M. . a Strângeţi la cupluri: .5 daN.prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0. şi 710 12A 2 1 3 REMONTARE 6 4 5 7 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator.m) (dacă sunt prezoane demontate).piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2.

. a Demontaţi cutia filtrului de aer.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). 107356 a Declipsaţi rotula (3). a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J.manşonul de aspirare aer.conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4). 12A-23 . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . 107357 a Debranşaţi: .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. .

12A 12A-24 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J. şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 107357 a Debranşaţi: .conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4).AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. a Demontaţi cutia filtrului de aer. REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . . a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. 12A-25 .manşonul de aspirare aer. . 107356 a Declipsaţi rotula (3).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).

12A 12A-26 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. consultaţi NT Scheme electrice. Organe 222 şi 649. 12A-27 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7J.

AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7M. Organe 222 şi 649. şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. consultaţi NT Scheme electrice. 12A-28 .

şi 710 Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină 13A 5 2 4 1 3 6 19310 Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină K7J. . 13A-1 . şi 710 ≠ K7M.o rampă (5) fără conductă de retur şi fără regulator de presiune de alimentare. pompa (2) şi regulatorul de presiune (3) (totul situat în rezervor).jojă .o conductă (4) unică care vine de la rezervor.un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină (6). Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarcina motorului.filtru" cu benzină echipat cu filtrul de benzină (1).un ansamblu de alimentare "pompă . . Circuitul este compus din: . .

IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.manşonul de aspirare aer. 107361 a Debranşaţi: . DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. . 13A-2 . 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei. .conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.conectorii injectoarelor. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: .conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).Injectoare K7J. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Demontaţi cutia filtrului de aer.7 daN.

efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). .Injectoare K7J.m).ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0.rampa de injecţie. este obligatoriu: .7 daN.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat.injectoarele.şuruburile de fixare a rampei. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. a Demontaţi: . 13A-3 . . şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii. . . Baterie: Demontare .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.agrafele (5). Baterie. 5 101473 a Demontaţi: . a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării.

a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. . şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3). DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie.7 daN.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 13A-4 . 107361 a Debranşaţi: .m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic.Injectoare K7M. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .conectorii injectoarelor. . 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.manşonul de aspirare aer. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer.

7 daN.m). 13A-5 . .agrafele (5). înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului). 5 101473 a Demontaţi: . . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). Baterie. . este obligatoriu: . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.rampa de injecţie. 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării.să protejaţi zonele sensibile la scugerea de carburant. Baterie: Demontare . .Injectoare K7M.şuruburile de fixare a rampei.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.injectoarele.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat. a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării. a Demontaţi: . şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .

1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii. . este obligatoriu: . 1 .5 bari). 1311-01) pe racordul în « T » (3). . 1311-08 Mot. 1311-08) (3) pe conducta de la ieşirea rezervorului.ALIMENTARE CU CARBURANT Regulator de presiune carburant: Control K7J sau K7M. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conducta de alimentare cu benzină pe racordul în « T » (3). .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 13A-6 . 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.racordul în « T » (Mot.presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3. a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant.conducta (2) echipată cu manometru conţinut în modulul de control (Mot. .câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o presiune corectă. a Măsuraţi presiunea: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. a Branşaţi: 3 2 109173 .

108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 1311-08 Mot. . 13A-7 .ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.conducta de alimentare cu benzină pe racordul în "T" (3). .conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. este obligatoriu: . 1 . 1311-08)(3) pe conducta de la ieşirea rezervorului.racordul în "T" (Mot. a Branşaţi: 3 2 109173 . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1311-01) pe racordul în "T" (3).

ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. Notă: Debitul minim al pompei este de 60 l/h. şi 710 13A 8 5 1 109172 2 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie. IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt. 109174 a Introduceţi conducta (2) într-o eprubetă gradată de 2 l. 13A-8 . 5 109171 a Debranşaţi conectorul (5) al fasciculului de cabluri electrice motor-habitaclu. a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei.

14A-1 . Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbonul activ conţinut în absorbant. şi 710 I -S CHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT 14A 4 7 5 3 6 2 6 1 2 5 7 3 108415 97393 II . Această electrovană este integrată în absorbantul de vapori de benzină. Pentru aceasta. prin electrovană. absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de admisie.PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire Recirculare vapori de benzină care provin din rezervor Recirculare vapori de benzină spre motor Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de vapori de benzină. Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magnetic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de revenire care asigură închiderea electrovanei.ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare K7J sau K7M. se pun în legătură. Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi şi arşi de motor. Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de trecere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic de deschidere) emis de calculatorul de injecţie.

În momentul unei diagnosticări « diagnosticare la bord ». purjarea absorbantului de vapori de benzină nu este autorizată. Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare).temperatura aerului este mai mare de 10°C. II . a Controlaţi starea conductelor până la rezervor. 14A-2 .CONTROL FUNCŢIONARE PURJARE ABSORBANT VAPORI DE BENZINĂ a Notă: O disfuncţionare a sistemului poate crea un ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului. . Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschidere a electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină cu testerele de diagnosticare consultând parametrul PR023: « RCO electrovană purjare canistră ». şi 710 14A Material indispensabil tester de diagnosticare I .temperatura apei este mai mare de 60°C. . Antipoluare. 4 5 3 Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică de 3 %.poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în « picior ridicat ».ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Control K7J sau K7M. . 2 1 97393 (1) (2) (3) (4) (5) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A.motorul nu este la turaţie de ralanti.un prag de sarcină dat este atins.CONDIŢII DE PURJARE ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Electrovana purjării absorbantului de vapori de benzină este comandată prin pinul 4 al conectorului calculatorului atunci când: . .

ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină K7J sau K7M. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.m).absorbantul de vapori de benzină. .m a Absorbantul de vapori de benzină este situat în spatele barei de protecţie. a Demontaţi ecranul din plastic de sub absorbantul de vapori de benzină. 108415 a Debranşaţi: . în partea faţă dreapta a vehiculului. şi 710 14A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a absorbantului de vapori de benzină 21 N.piuliţele de fixare (3) a absorbantului de vapori de benzină. REMONTARE 2 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a absorbantului de vapori de benzină (21 N. 14A-3 .conectorul electrovanei. a Degrafaţi conducta de aerisire (2). a Demontaţi: 3 108428 .conductele (1) ale absorbantului de vapori de benzină (fără să demontaţi bara de protecţie). .

Dacă da: cu contactul întrerupt. 1 108415 a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot. verificaţi circuitul. cu motorul la ralanti. • Nu: este vorba de o problemă electrică. a Verificaţi. valoarea parametrului: PR023 « RCO electrovană purjare canistră» de pe testerul de diagnosticare creşte). înlocuiţi absorbantul de vapori de benzină (electrovana este integrată în absorbantul de vapori de benzină). aplicaţi cu ajutorul unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe 14A-4 .ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină: Control K7J sau K7M. Depresiunea nu trebuie să varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s. Presiunea variază? • Da: electrovana este defectă. . Reaspirare vapori de benzină).Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A. circuitul care vine de la rezervorul de carburant. să nu existe nici o depresiune pe ieşirea aerisirii absorbantului. 1311-01 Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină Material indispensabil tester de diagnosticare 14A electrovană la ieşire. valoarea de comandă citită de testerul de diagnosticare în parametru: PR023 « RCO electrovană purjare canistră » rămâne minimă (mai mică sau egală cu 3 %. CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Controlaţi această legătură branşând o pompă de vid pe conducta care merge la absorbant. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.1311-01) pe ieşirea aerisirii (1 ) a absorbantului. CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Astupaţi. În acelaşi mod. depresiunea trebuie să crească (în acelaşi timp. Antipoluare. Există o depresiune? . pe absorbantul de vapori de benzină.

Directie manuala. şi 710 I .Conditioned Air . martorul luminos se aprinde.la pornirea motorului. el indică un defect de « încărcare ».PORNIRE .dacă martorul luminos se aprinde în cursul fucţionării motorului.Directie asistata CA . .IDENTIFICARE Intensitate 70 A BOSCH 100 A A 71 96 99 100 16A-1 .FUNCŢIONARE Aceste vehicule sunt echipate cu un alternator cu ventilare internă cu regulator încorporat.5 VALEO 75 A A 53 73 75 79 MELCO 110 A A 80 108 116 120 BOSCH : 0124415014 100 A MELCO : A002TC0391 110 A VALEO : SG7 S013 75A Alternator MELCO : A001TA3792 16A DM . martorul luminos se stinge. II . Turaţie motor MELCO 70 A rot/min 1000 2000 3000 4000 A 55 72 77 79.la punerea contactului. şi cu un martor luminos pe tabloul de bord a cărui funcţionare este următoarea: .5 V după 15 minute de încălzire motor pornit cu consumatori. Motor K7J 710 DM K7M 710 DM K7J 710 DA K7M 710 DA K7J 710 DM/CA K7M 710 DM/CA K7J 710 DA/CA K7M 710 DA/CA III .ÎNCĂRCARE Alternator: Generalităţi K7J sau K7M. DA .CONTROL Debite minime garantate alternator sub 13.

m 4. . Curea accesorii). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.alternatorul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).şurubul de fixare a alternatorului (2.1 daN.m). şi 710. a Demontaţi (pe dedesubt): . Parte superioară şi faţă motor.1 daN. a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. .PORNIRE .bulonul de fixare a alternatorului (4. 16A-2 . 2 109237 a Demontaţi: .protectorul de sub motor.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. Curea accesorii). DEMONTARE 1 .cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.şurubul de fixare (1).bulonul de fixare (2). Parte superioară şi faţă motor.4 daN. .4 daN. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. . şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului.

şi 710.m 4. şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2. a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.PORNIRE . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.1 daN.cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.alternatorul. Parte superioară şi faţă motor.şurubul de fixare a alternatorului (2.1 daN.bulonul de fixare a alternatorului (4.4 daN. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului. . 16A-3 . . a Demontaţi (pe dedesubt): .m). Curea accesorii).protectorul de sub motor.m).şurubul de fixare (1). 2 109237 a Demontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. . DEMONTARE 1 . . Curea accesorii). a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A.bulonul de fixare (2). Parte superioară şi faţă motor.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.4 daN.

16A-4 . 1 109225 2 109235 a Demontaţi: . şi 710.m 2.PORNIRE . Curea accesorii). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. Parte superioară şi faţă motor.1 daN.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).1 daN. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. .m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată. .

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.m). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Remontaţi alternatorul. a Demontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorul (5).1 daN. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.şuruburile de fixare (3) a alternatorului. Parte superioară şi faţă motor. şi 710. 16A-5 .ÎNCĂRCARE Alternator K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului.1 daN.PORNIRE .m). . Curea accesorii).alternatorul.

pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. .m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. .PORNIRE . Curea accesorii). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.m 2. şi 710.1 daN.1 daN.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată. 1 109225 2 109235 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie. Parte superioară şi faţă motor. 16A-6 .ÎNCĂRCARE Alternator K7M.

a Remontaţi alternatorul.şuruburile de fixare (3) a alternatorului.m). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Demontaţi: . şi 710. a Debranşaţi conectorul (5). Parte superioară şi faţă motor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 16A-7 . . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.m). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.1 daN.alternatorul. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.1 daN.PORNIRE . Curea accesorii).ÎNCĂRCARE Alternator K7M.

cureaua de accesorii (consultaţi 11A.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. Protecţii exterioare.m DEMONTARE a Demontaţi: . 16A-8 . .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie.PORNIRE . Parte superioară şi faţă motor.1 daN.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). a Demontaţi: .1 daN.m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. Curea accesorii). . Bară paraşoc faţă). a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.m 2.1 daN. . şi 710.

ÎNCĂRCARE Alternator K7J. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Debranşaţi conectorul (4). a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru. a Demontaţi: .alternatorul.şuruburile de fixare (6) a alternatorului.PORNIRE . şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat. . . şi 710. 16A-9 . a Demontaţi: .compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).

înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m). a Remontaţi: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 16A-10 .ÎNCĂRCARE Alternator K7J. Parte superioară şi faţă motor.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. Protecţii exterioare. .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.PORNIRE .1 daN.1 daN. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. şi 710. Curea accesorii).1 daN. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. .m). a Strângeţi la cupluri: .cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. a Remontaţi alternatorul.m). Bară paraşoc faţă).

a Demontaţi: .1 daN. Curea accesorii). . Parte superioară şi faţă motor.m DEMONTARE a Demontaţi: . .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie. Protecţii exterioare.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată.m 2.m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.1 daN.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.PORNIRE . 16A-11 .1 daN. a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată. . şi 710. Bară paraşoc faţă).pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). şi DIRECŢIE ASISTATĂ.

16A-12 . a Demontaţi: .compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat.şuruburile de fixare (6) a alternatorului. a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.PORNIRE . . .alternatorul.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului. a Debranşaţi conectorul (4). şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Demontaţi: . şi 710.

a Remontaţi alternatorul.m).1 daN. a Remontaţi: . 16A-13 . . şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. Protecţii exterioare.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A.1 daN. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. Parte superioară şi faţă motor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. Bară paraşoc faţă). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.1 daN. Curea accesorii). şi 710. a Strângeţi la cupluri: .PORNIRE .m).m).

când se porneşte motorul.dacă martorul se reaprinde în timpul funcţionării motorului. martorul se aprinde.Din manualul de solenza ALTERNATOR . . martorul se stinge. având regulator de tensiune încorporat şi martor de funcţionare la tabloul de bord.să nu fie ars becul martorului de bord (când circuitul este pus la masă becul trebuie să se aprindă).5 V. 16 .când se pune contactul.262 VALEO A13 VI 212 75A 80A CONTROL După 15 minute de funcţionare sub o tensiune de 13.DIAGNOSTICARE Aceste vehicule sunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă. Martorul nu se aprinde la punerea contactului Se verifică: .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 IDENTIFICARE MOTOR ALTERNATOR INTENSITATE VALEO A11 VI 87 E7J . TURAŢIE MOTOR (rot/min) ALTERNATOR 75 A (A) ALTERNATOR 80A (A) 1000 2000 3000 4000 46 68 71 72 54 75 80 82 FUNCŢIONARE .1 . . atunci indică o defecţiune de încărcare.conexiunile electrice să fie bine realizate. . CĂUTAREA INCIDENTELOR A. care trebuie să funcţioneze astfel: .

Becul se aprinde.8 . tensiunea trebuie să rămână între 13. . Defectul poate proveni de la: . 16 .o diodă arsă.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13.o fază întreruptă.5 V se verifică alternatorul.14. stator. se va debranşa în mod obligatoriu bateria şi regulatorul de tensiune (alternatorul).DEMAROR Alternator MOTOR E7J-262 B. CONTROLUL TENSIUNII Se conectează un voltmetru la bornele bateriei şi se citeşte valoarea tensiunii acesteia. este mai mică de 13. .praful de cărbune sau uzura colectorului.o supratensiune. .defectarea alternatorului (rotor.defectarea regulatorului de tensiune.8 V. Clientul reclamă un defect de încărcare și becul martor de la bord funcţionează corect Dacă tensiunea reglată. Se porneşte motorul şi se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată. cu motorul pornit.ruperea curelei de antrenare alternator.8 V. . diode sau perii). . întreruperea conductorului de încărcare (+ permanent). ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul. C.2 . motorul fiind pornit El indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: .3 -14. Se branşează maximum de consumatori.

conformitatea alternatorului. se vor verifica: . Cu consumatori: .8 V sau curent de încărcare < 2 A rezultă defect de încărcare. . 16 .Din manualul de solenza ALTERNATOR . măsurând tensiunea şi curentul debitat cu şi fără consumatori electrici. Dacă curentul măsurat este corect şi tensiunea reglată este prea mică.vehiculul are prea mulţi consumatori electrici. având orientată săgeata spre aceasta. Se montează cleştele ampermetric direct la ieşirea alternatorului.uzura alternatorului (perii colectoare. .tresa de masă a motorului.tensiune reglată > 14. .măsurarea fără consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat.1000A).3 V .8 rezultă regulator defect.DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP şi accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE 16 Testerul CLIP permite controlul alternatorului.3 . cauza poate fi: . Fără consumatori: .măsurarea cu maximum de consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat.bateria este descărcată. Măsurătorile se efectuează în trei etape: . permiţând astfel conservarea datelor memorate şi valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie.). . curentul măsurat este prea mic. . NOTĂ: Cleştele ampermetric este de tip inductiv (0 .tensiune reglată în gol < 13.conexiunile bateriei.tensiunea bateriei ( în gol) < 12.3 V rezultă baterie descărcată.măsurarea tensiunii bateriei cu contactul luat.tensiune reglată < 13. etc. Montarea lui se face fără debranşarea bateriei.trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) Intensitate nominală Intensitate minimă furnizată de alternator cu maxim de consumatori MOTOR 75 51 E7J 80 60 Dacă. . .8 V rezultă regulator defect. . Valorile obţinute în urma măsurătorilor conduc la următoarele interpretări: . .tensiunea reglată > 14.tensiunea curelei de antrenare.

Se coboară automobilul.şurubul de fixare superioară al alternatorului. Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului. Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu. .DEMAROR Alternator S. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensionune curele accesorii”). Se demontează: .ţeava jojei de ulei. .4 .cureaua alternatorului. Se debranşează conducta de alimentare cu carburant.2 5 Automobile fără instalaţie de aer condiţionat.brida de întindere alternator. .filtru de aer.D. Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR .-URI SPECIALE NECESARE MOTOR E7J-262 MOT 1505 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Aparat măsurare tensiune curea REMONTARE Şurub fixare superioară Şurub fixare inferioară 2. MOT 1505 16 . Se scoate alternatorul prin partea superioară. Se suspendă automobilul. Se debranşează bateria. .V. DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului.

Se scoate alternatorul.5 .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 Automobile echipate cu instalaţie de aer condiţionat DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensiune curele accesorii”). se va înlocui. NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta.Din manualul de solenza ALTERNATOR . . Se demontează cureaua alternatorului. Se demontează şurubul de fixare superioară a alternatorului. Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu.tirantul lateral (1). Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului. lateral pe lângă transmisia planetară dreapta. REMONTARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. 16 . Se demontează: . Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului. Se suspendă automobilul. .cele două şuruburi (2) de fixare a amortizorului pe portfuzetă. Se demontează roata faţă dreapta.carenajul de protecţie. NOTĂ: Pentru înlocuirea curelei alternatorului se va demonta mai întâi cureaua de antrenare accesorii (compresor şi/sau pompă direcţie asistată). 2 1 Se rabate portfuzeta şi se scoate transmisia planetară dreapta de pe pinionul planetar al cutiei de viteze. Se debranşează bateria.

şi 710 16A Motor K7J K7M Demaror MITSUBISHI M000T45171ZT 16A-14 .ÎNCĂRCARE Demaror: Identificare K7J sau K7M.PORNIRE .

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază.vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul).ÎNCĂRCARE Demaror K7J. 107847 a Demontaţi: . .capacul calculatorului declipsându-l în (1).4 daN.şuruburile de fixare a vasului de expansiune. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2). 16A-15 . a Puneţi vasul de expansiune într-o parte. 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze.PORNIRE . .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.

cablurile electrice ale demarorului.4 daN.şuruburile de fixare (4) a demarorului. .remontare. .PORNIRE . şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4. Baterie.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie de pe carterul cilindrilor. 16A-16 . Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.demarorul. ATENŢIE 109220 a Demontaţi: .ÎNCĂRCARE Demaror K7J. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). Baterie: Demontare .

109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4. .şuruburile de fixare a vasului de expansiune.capacul calculatorului declipsându-l în (1). a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.ÎNCĂRCARE Demaror K7M.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul).PORNIRE . 16A-17 . 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază. 107847 a Demontaţi: . . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2).4 daN.

.cablurile electrice ale demarorului.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie pe carterul cilindrilor.remontare.PORNIRE . şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.4 daN.şuruburile de fixare (4) a demarorului. 16A-18 . Baterie. Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4.ÎNCĂRCARE Demaror K7M. Baterie: Demontare .m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .demarorul. ATENŢIE 109220 a Demontaţi: .

DEMAROR Demaror MOTOR E7J-262 IDENTIFICARE MOTOR E7J . . ANOMALII DE FUNCŢIONARE CE POT FI EVIDENŢIATE .6 .Defect de baterie .curentul absorbit este foarte ridicat.cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului. 16 . Pentru efectuarea măsurătorilor este necesară antrenarea motorului cu demarorul. .M00 2T 13581 DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP .TECHNIC măsurând tensiunea la baterie şi intensitatea absorbită în faza de demaraj.curentul absorbit este foarte slab.Defect de solenoid .Demaror blocat .Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . dar împiedicând pornirea motorului. Pentru aceasta se debranşează senzorul de turaţie (situat pe carterul ambreiaj) NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ştergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate de calculator.262 DEMAROR D 907 .

şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1.APRINDERE Bobine K7J.şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.cablurile bujiilor de aprindere. 17A-1 .5 daN. a Demontaţi: .conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere. . .blocul de bobine de aprindere.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: .

m). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat.5 daN.APRINDERE Bobine K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1. 17A-2 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 00 168 855) cu un 82 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.

APRINDERE Bobine K7M. a Demontaţi: .m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: . şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere. .5 daN.blocul de bobine de aprindere.cablurile bujiilor de aprindere. . 17A-3 .şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.

17A-4 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1.m). demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 82 168 855) cu un 00 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor.5 daN.APRINDERE Bobine K7M.

Motoare K7M SAGEM CHAMPION K7J SAGEM RFN58LZ Soclu plat cu garnitură RFN58LZ RC87YCL Marcă CHAMPION Tip RC87YCL 107358 Ecartament: 0.cablurile bujiilor de aprindere. 17A-5 . demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE FLUORATĂ (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.05 mm Strângere: bujii (2.m) Demontaţi: .APRINDERE Bujii K7J sau K7M.bujiile de aprindere cu ajutorul dispozitivului (Elé. 106640 În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiei. 1382).95 ± 0.5 până la 3 daN. şi 710 17A .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 17B 4 3 2 5 1 6 10 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 6 12 11 (6) Calculator injecţie 17B-1 .

şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-2 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-3 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 17B 3 2 1 5 6 10 4 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 12 6 11 (6) Calculator injecţie 17B-4 .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-5 .

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-6 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

17B-7 . a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J.5 daN. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.m 2. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . 1495).ecranul termic al colectorului de eşapament.5 daN.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4.m 108426 107925 a Demontaţi: . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte. de 24 mm 17B DEMONTARE I .

piuliţele de (2.m). şi 710 II . a Demontaţi sonda de oxigen. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). a Strângeţi la cupluri: .INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J.sondele de oxigen (4.5 daN.5 daN. .SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1495). fixare a ecranului termic 17B-8 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

m 2. 17B-9 . 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4.5 daN.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M. de 24 mm 17B DEMONTARE I .5 daN. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.ecranul termic al colectorului de eşapament.m 108426 107925 a Demontaţi: . . 1495).

SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator. . a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).5 daN. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1495). şi 710 II .5 daN. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval. a Demontaţi sonda de oxigen.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M.m).sondele de oxigen (4.piuliţele de (2. a Strângeţi la cupluri: . fixare a ecranului termic 17B-10 .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.

al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . a Citiţi codurile defectelor.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7J. al treilea. ET060: « Semnal volant motor pornit ». a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. a Reparaţi dacă este necesar. timp de cel puţin 3 s. al treilea. . a Ştergeţi codurile defectelor. 17B-11 .efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. timp de cel puţin 2 s.

efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Reparaţi dacă este necesar. al treilea. 17B-12 . a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7M. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. ET060: « Semnal volant motor pornit ». timp de cel puţin 2 s. . şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. a Ştergeţi codurile defectelor. a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. timp de cel puţin 3 s. a Citiţi codurile defectelor. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: .efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. al treilea. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min.

17B-13 .8 daN.bateria. . . a Demontaţi: .şuruburile de fixare a protectorului calculatorului.m 0.protectorul calculatorului. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de calculatorului fixare a 0.capacul calculatorului declipsând în (2). 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.8 daN.2 daN. .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .şurubul de fixare (1) a bateriei.

.m).Întrerupeţi contactul.remontare). • aşteptaţi 30 s. efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A.şurubul bridei de fixare a bateriei (1.şuruburile de fixare calculatorului (0. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. • opriţi motorul. a Strângeţi la cupluri: . şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.m). Baterie: Demontare . 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.m). • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. .8 daN. Baterie. .8 daN. 4 a După înlocuirea calculatorului: . a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. a Demontaţi calculatorul.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ». a protectorului . 17B-14 . Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă.2 daN.piuliţele de fixare a calculatorului (0. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

Aceste calculatoare sunt codate definitiv.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J. După înlocuirea sa.Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. timp de cel puţin 3 s. 2 . introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. . a Reparaţi dacă este necesar.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. calculatorul de injecţie nu este codat. ET060 « Semnal volant motor pornit ». al treilea. care trebuie apoi restituite. pornirea este imposibilă. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. 17B . . a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . . timp de cel puţin 2 s.dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: . al treilea. şi 710 1 . a Citiţi codurile defectelor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Ştergeţi codurile defectelor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. ATENŢIE . al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min.Sistemul nu posedă cod de depanare. 17B-15 . aceasta indică faptul că.

INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M.şurubul de fixare (1) a bateriei.m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.8 daN. a Demontaţi: . .8 daN.bateria. 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a protectorului calculatorului. 17B-16 . .m 0. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare calculatorului a 0.protectorul calculatorului. .2 daN.capacul calculatorului declipsând în (2).

Întrerupeţi contactul. efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A.Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului. 17B-17 .şuruburile de fixare calculatorului (0.şurubul bridei de fixare a bateriei (1. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.8 daN. Baterie: Demontare .m).m). . a Demontaţi calculatorul. a protectorului . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. • aşteptaţi 30 s. . . şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri: .Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ». Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă. • opriţi motorul.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. Baterie.remontare). a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).8 daN.2 daN.piuliţele de fixare a calculatorului (0.m). 4 a După înlocuirea calculatorului: .

17B . introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. 2 . ET060 « Semnal volant motor pornit ». ATENŢIE . al treilea. aceasta indică faptul că. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: . şi 710 1 .dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: .Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. timp de cel puţin 2 s. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. . timp de cel puţin 3 s. a Citiţi codurile defectelor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. .Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. 17B-18 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. a Ştergeţi codurile defectelor. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Reparaţi dacă este necesar. al treilea. care trebuie apoi restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.Sistemul nu posedă cod de depanare. După înlocuirea sa. pornirea este imposibilă.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. . calculatorul de injecţie nu este codat.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.

17B-19 . şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. organ 120).INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7J.

şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. organ 120). 17B-20 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7M.

Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. 17B 17B-21 . fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).aer condiţionat. Utilizare tester de diagnosticare. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. . şi K7J. În acest caz.bilanţ electric.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi L90. şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea.

Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. În acest caz. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea.bilanţ electric. . fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Utilizare tester de diagnosticare. Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. 17B 17B-22 . Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: .aer condiţionat. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi K7M. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).

acelaşi martor luminos clipeşte la o frecvenţă mai rapidă. Înainte de punerea contactului. 17B 17B-23 . el se aprinde continuu 3 s apoi se stinge.Vehicul fără sistem antidemaraj Martorul luminos se aprinde timp de 3 s aproximativ apoi se stinge. La punerea contactului. Dacă o defecţiune a sistemului antidemaraj este detectată cu motorul pornit. 3 .senzorul de presiune de admisie. Martorul luminos injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. .potenţiometrul clapetă fluture sau cutie clapetă fluture.INJECŢIE BENZINĂ Martor luminos injecţie K7J sau K7M.Vehicul cu sistem antidemaraj activ La punerea contactului. 4 .Vehicul cu sistem antidemaraj dezactivat La punerea contactului. 2 .Defecţiune componentă sistem de injecţie Martorul luminos este aprins în caz de defect detectat pe: . La deblocarea uşilor. calculatorul nu identifică codul şi împiedică orice pornire. martorul luminos injecţie clipeşte pe intervalul de utilizare între ralanti şi 1500 rot/min. La punerea contactului. martorul luminos de injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. martorul luminos antidemaraj roşu. . şi 710 PRINCIPIU DE APRINDERE MARTOR LUMINOS DEFECT DE INJECŢIE PE TABLOUL DE BORD 1 . se stinge.regulatorul de ralanti. martorul luminos antidemaraj roşu clipeşte. anterior clipitor.

I . care trebuie apoi să fie restituite. puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. aceasta indică faptul că.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul.Alegeţi opţiunea « stare »: • dacă starea ET099 « cod antidemaraj înregistrat » este inactivă.Branşaţi testerul de diagnosticare la priza de diagnosticare.Selectaţi şi validaţi « injecţie benzină ». introduceţi codul vehiculului în calculator. • dacă starea ET002 « antidemaraj » este activă. pornirea este imposibilă. . şi 710 ≠ L90. . . şi K7J. II . 17B-24 . calculatorul de injecţie nu este codat. Calculatoarele de injecţie trebuie obligatoriu să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona. . apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. . .Selectaţi şi validaţi tipul vehiculului.Sistemul nu posedă cod de depanare.VERIFICARE STARE CALCULATOR (CODAT SAU NECODAT) a Cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE .Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă.INJECŢIE BENZINĂ Funcţie antidemaraj L90. este posibil să controlaţi starea calculatorului de injecţie. După înlocuirea sa. şi K7M. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a doua generaţie. a Pentru aceasta.ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE a Calculatoarele sunt livrate necodate. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

un tablou de comandă. şi K7M. .Dacă turaţia motorului este prea mică: pornirea compresorului este neautorizată.Dacă sarcină motorului este prea ridicată (apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. .un compresor. care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. şi 710 ≠ L90. el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. Strategii calculator de injecţie: .aer condiţionat L90. El este neregulat. urcare a unei pante foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea compresorului este neautorizată.STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR În anumite faze de funcţionare. şi 710 I . Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie.INJECŢIE BENZINĂ Strategie injecţie . situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). 17B 17B-25 . . Dacă.un calculator de injecţie. . II .FUNCŢIONARE SISTEM Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: . cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. adică. calculatorul de injecţie interzice funcţionarea compresorului.Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în compresor: calculatorul trece în mod de securitate de interdicţie şi pornirea compresorului este neautorizată. Acţionarea de către utilizator a butonului « AC ». şi K7J.

107357 a Debranşaţi: .conectorul potenţiometrului (4).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). 17B-26 . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi cutia filtrului de aer.şuruburile de fixare a potenţiometrului (4).cutia clapetă fluture basculând-o.INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. a Demontaţi: . 107356 a Declipsaţi rotula (3). .potenţiometrul. şi 710 17B 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. .manşonul de aspirare aer. . .

17B-27 . şi 710 17B REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M.

şi K7M. permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi.CALCULATOR INJECŢIE (DACĂ VEHICULUL ESTE ECHIPAT CU DIRECŢIE ASISTATĂ) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (care poate fi vizualizată pe testerul de diagnosticare). Cu cât presiunea este mai ridicată. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12. Turaţia de ralanti este susceptibilă să fie adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni. turaţia de ralanti este mărită. şi K7J. 17B 17B-28 . Corectarea debutează de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare. cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe mai multă energie. Corectarea turaţiei motorului este deci variabilă. şi 710 I . şi 710 ≠ L90. cu atât corectarea este mai importantă.CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. tensiunea bateriei.INJECŢIE BENZINĂ Corectare turaţie de ralanti L90. în consecinţă.LEGĂTURĂ PRESOSTAT DE DIRECŢIE ASISTATĂ . Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât tensiunea este mai mică. II . Pentru aceasta.8 V.

parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea de 128.MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii. . . VI . V . Atunci când motorul este buclat. .după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior al motorului şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. şi K7M.ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt încălzite de calculator: . Ea este exprimată în mV.840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. valoarea citită este 128. sunt: . şi 710 ≠ L90. tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: .20 mV ± 50 pentru un amestec sărac. Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare a motorului la cald şi nu este activată la ralanti. II .la acceleraţie puternică: variabilă şi mai mare de 128. Atunci când nu aţi intrat încă în reglare de îmbogăţire. Atunci când motorul este buclat.cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128. La decelerare. 17B Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: . Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic.o dată cu pornirea pentru sonda amonte. Fază debuclare Atunci când sunteţi în reglare de îmbogăţire. III . tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV.TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AVAL: valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Numai în acest caz. atunci se trece direct în buclă deschisă. calculatorul trece în mod degradare treptată (valoare = 128) numai dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. 17B-29 . Ea este exprimată în mV.INJECŢIE BENZINĂ Reglare îmbogăţire L90. .valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire. În acest caz. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). şi 710 I . Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128.INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare de 22 °C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. .TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV). şi K7J.în caz de pană a sondei de oxigen: 128. IV . Dacă detectaţi o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana a fost deja memorată. .valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire. la viteză stabilizată. fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti. pana va fi memorată.CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: VALOARE CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament).

. .să indice temperatura apei pe tabloul de bord. . Calculatorul de injecţie.injecţie.să informeze calculatorul despre temperatura apei motorului.martorul luminos temperatură apă. atunci viteza mare funcţionează în condiţiile vitezei mici. în funcţie de temperatura apei. Dacă viteza mică este defectă. Martorul luminos este comandat de calculatorul de injecţie dacă temperatura apei depăşeşte 120°C. şi 710 17B Grupul motoventilator este comandat cu viteză mare dacă temperatura apei depăşeşte 102°C sau dacă viteza mică este defectă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 100°C. . gestionează: .pilotare a grupului motoventilator.sistemul de injecţie. 1 107356 Sistemul este echipat cu o sondă de temperatură apă unică care serveşte drept: . 17B-30 . . .martor luminos temperatură pe tabloul de bord. FUNCŢIONARE Sonda de temperatură apă (1) permite: . Grupul motoventilator poate fi comandat cu viteză mică pentru dispozitivul anti supraîncălzire şi cu viteză mare pentru aerul condiţionat. Grupul motoventilator este comandat cu viteză mică dacă temperatura apei depăşeşte 100°C sau în caz de pană a sondei de temperatură apă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 96°C.releul grupului motoventilator.un pin pentru indicarea temperaturii apei pe tabloul de bord.doi pini pentru informaţie temperatură apă calculator de injecţie. Sonda de temperatură apă (1) are 3 pini: .INJECŢIE BENZINĂ Gestionare centralizată temperatură apă K7J sau K7M.

Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.D: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată.B.B.D: Funcţionare sistem de diagnosticare O.condiţii de temperatură aer şi apă.diagnosticarea rateurilor de combustie. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord (martorul luminos O. CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie particulară este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a martorului luminos O. .D este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale.B. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată în rulaj. Gestionarul O.diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte. Validarea reparaţiei este deci obligatorie. .B.condiţie de viteză (interval de valori).diagnosticarea catalizatorului.B.B. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj. . necesităţile sunt: . Diagnosticările luate în consideraţie de O.B. . este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Pentru a răspunde acestei norme. .B. şi K7M. . şi K7J. 17B-31 .INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi sistem (în rulaj) L90. condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întâlnite: .D.D.condiţii motor (presiune colector.D). Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu.diagnosticările electrice. Notă: 17B Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a martorului luminos O. cu condiţia ca. atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi. . ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test.D.B. şi 710 ≠ L90. turaţie.D sunt: .temporizare pornire.D după restituirea vehiculului către client.să se memoreze defectele O.să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos O. intervale de valori şi stabilitate). şi indică şoferului că trebuie să-şi repare vehiculul.

D nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului.6 °C şi 119 °C. nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie.) IV .B.Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs.D.B.Soluţionaţi penele electrice.PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICARE O.D: I -CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit. şi K7M. al treilea.D. chiar dacă nu există nici o aprindere a martorului luminos O. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare O. ..INIŢIALIZARE COMPLETĂ O.LOGICĂ DE REALIZARE TESTE . şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s.INJECŢIE BENZINĂ Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) L90. ţintă volant motor. al treilea.o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea.Ştergeţi toate penele. . rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". 17B 2 . sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ).Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar). şi K7J. temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este cuprinsă între . .B.B. sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între . 17B-32 . motor pornit) Această programare se realizează prin: . Starea ET202: Diagnosticare OBD rateuri de combustie luată în consideraţie.D PRIN MODURI DE COMANDĂ .B. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min timp de cel puţin 2 s. şi 710 ≠ L90. purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care a putut să perturbeze programările: vană de reglare ralanti.D 1 .Ştergere defecte memorate. III . .o a doua deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea. II .6 °C şi 119 °C...Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare. atunci diagnosticările O. trebuie să fie ACTIV.B. Diagnosticările catalizatorului şi sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă.

D: Diagnosticarea poate detecta de exemplu: . . II .B. Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului..o înfundare a bujiei. testerul de diagnosticare a identificat rateuri de combustie (consultaţi MR 390. Tabel recapitulativ defecte). . Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75 °C. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: .o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor. Condiţiile preliminare la punerea contactului şi actuale trebuie de asemenea să fie reunite. pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ». şi 710 ≠ L90. Verificaţi stările: .o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare detectare rateuri de combustie L90. Ele provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a martorului luminos O.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ».B. Injecţie benzină.B. Ele provoacă o aprindere a martorului luminos O.D stins. I .B. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. . Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. şi K7J.D.rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului.. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Observarea unei căderi de cuplu recunoaşterea combustiilor proaste.CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe. .ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ».D. pompă de benzină.).rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare O.ET202 « Diagnosticare O.B.. permite ATENŢIE 17B La sfârşitul fiecărui test.B.CONFIRMARE REPARAŢIE Verificaţi stările: . 17B.ET202 « Diagnosticare O. Dacă după test. controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări O.B. 17B-33 . .D.o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară. Nici o pană detectată şi martor luminos O.B. . este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.).D dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive. . şi K7M.ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT »..

Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.B.să nu se fi făcut diagnosticare catalizator de la punerea contactului.D se aprinde. el absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare mediu.ET107 « Diagnosticare catalizator efectuată»: « ACTIV ». Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 400 până la 750 380 până la 650 Durată de stabilizare (s) 11 11 Timp înainte de autorizare (min) 17 17 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II . el respinge oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen oscilează. .ET103 « Diagnosticare catalizator luată în consideraţie »: « ACTIV ».CONFIRMARE REPARAŢIE . şi K7M.nici o pană electrică. 17B I . 17B-34 .INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare catalizator L90. testerul de diagnosticare a identificat o pană funcţională a catalizatorului. Dacă este uzat. şi K7J. Dacă după test. .D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. . martorul luminos O. . timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi.DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al cincilea raport la 70 km/h. III . consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. catalizatorul este bun.B. . capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.buclă principală şi buclă dublă activă.CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în următorul tabel. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. dacă.să se fi efectuat programările. ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. .nici o pană funcţională catalizator detectată. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s.nici un rateu de combustie detectat. Dacă. .recunoaştere cilindru efectuată.B. . este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: . şi 710 ≠ L90. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv.temperatură apă mai mare de 75°C.D: Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O.

Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: . . 17B-35 .ET106: «Diagnosticare sonde efectuată »: « ACTIV ».o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei. şi K7M. .nici o pană detectată şi martor luminos O. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 380 până la 850 380 până la 850 Durată de stabilizare (s) 8 8 Timp înainte de autorizare (min) 14 14 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II .D: Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O. .INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare sondă de oxigen L90. 17B Atunci când condiţiile de test sunt obţinute.temperatură apă mai mare de 75°C.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. III .o degradare mecanică a componentei electrice (spargere. . 17B.să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului. Dacă după test. Injecţie benzină. deci o creştere a perioadei sale de basculare. şi K7J. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: .CONFIRMARE REPARAŢIE ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test.B. îndepărtând efectele parazite. şi 710 ≠ L90.D stins. media perioadelor identificate ale sondei este efectuată.B. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. testerul de diagnosticare a identificat un defect al sondei de oxigen. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen.B. şi comparată cu o perioadă a pragului O.B. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.ET102: «Diagnosticare consideraţie »: « ACTIV ».să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor. Tabel recapitulativ defecte). I . Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde luată în consideraţie ». (consultaţi MR 390 Diagnosticare. la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40 Pentru acest test.D. tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică. .CONDIŢIE TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare. calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină.nici o pană electrică detectată. sonde luată în . determinate în tabelul de mai jos şi dacă.DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport. .

clătiţi obligatoriu circuitul cu apă curată. .circuit care utilizează un lichid tip « D ».25 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. În timpul unei intervenţii care necesită o golire totală a circuitului. Nu utilizaţi decât lichid de răcire precum: . Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat: GLACEOL RX (tip D).sisteme de încălzire habitaclu prin radiator tip « aerotermă » sub planşa de bord. Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expansiune atunci când motorul este cald.40 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute.Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea corespunzătoare a motorului (schimb termic). suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a elimina maximul de apă. aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri grave).antigel (necesitate de diluare. aveţi grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului.protecţie până la . . 19A-1 . .circuit ermetic sub presiune (supapă vas de expansiune).protecţie până la . PRECAUŢIE DE ORDIN GENERAL 19A IMPORTANT Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune. umpleţi şi purjaţi circuitul apoi « măsuraţi protecţia efectivă » a circuitului astfel: . În acelaşi fel. ATENŢIE .RĂCIRE Generalităţi Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de răcire care posedă următoarele caracteristici principale: . consultaţi instrucţiunile indicate pe bidon). .lichid de răcire gata de utilizare.Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură. în timpul intervenţiei sub capotă. .

45 K7M 710 Particularităţi: . .25°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. II .TERMOSTAT Motor K7J 710 Cantitate (l) Aproximativ 5.RĂCIRE Caracteristici K7J sau K7M.4 bari.Protecţie până la . Motor K7J 710 K7M 710 Debut deschidere (°C) 89 89 Sfârşit deschidere (°C) 99 ± 2 99 ± 2 Toate motoarele: tarare supapă vas de expansiune cu pictogramă mână galbenă: 1.40°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute. Nu utilizaţi decât lichid de răcire. 19A-2 .Protecţie până la . şi 710 I .CANTITATE ŞI CALITATE LICHID DE RĂCIRE 19A Calitate GLACEOL RX (TIP D).

554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms.RĂCIRE Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms.1 bari decât valoarea de tarare a supapei. a Încălziţi motorul până la o declanşare a motoventilatorului. 554-01). 554-01 Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune Aparat de control circuit de răcire şi supapă vas de expansiune Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune 19A I . 19A-3 .CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT Ms.Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu 0. a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire (Ms. a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivului (Ms. în caz contrar căutaţi scurgerea. 554-06 97871 a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul dispozitivului (Ms. 554-07 Ms.Presiunea nu trebuie să scadă. 554-07). Notă: . . apoi opriţi motorul. 554-01).

. 554-07). a Cu ajutorul dispozitivului (Ms. 554-06). 554-07). a Înfiletaţi supapa vasului de expansiune pe buşonul dispozitivului (Ms.CONTROL SUPAPĂ a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu supapa vasului de expansiune.Presiunea nu trebuie să scadă.1. Notă: .4 bari ± 0. valoare de tarare supapă. 19A 19A-4 . dacă lichidul de răcire se scurge prin supapă. a Adaptaţi buşonul dispozitivului (Ms.RĂCIRE Control II .Presiunea de obţinut este de 1. în caz contrar înlocuiţi supapa. controlaţi valoarea de tarare a supapei. 554-06) pe aparatul de control (Ms.

şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1. 19A-5 .4 bari.RĂCIRE Schemă K7J.

RĂCIRE Schemă K7M. 19A-6 . şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1.4 bari.

protejaţi accesoriile electrice utilizând saci de plastic. Notă: .vasul de expansiune şi şurubul de purjare pentru a goli circuitul. 1 GOLIRE . şi 710 ≠ K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.circuitul de răcire la nivelul Duritului inferior al radiatorului de răcire cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A UMPLERE a ATENŢIE Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer condiţionat dezactivat. a Demontaţi protectorul de sub motor. . . a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă. a Deschideţi: . a Dislocaţi Duritul inferior. 1448). a Deschideţi şurubul de purjare. pentru a nu exista nici un motoventilator în funcţiune de la începutul operaţiei. 108561 a Deschideţi obligatoriu şurubul de purjare (1).CLĂTIRE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Umpleţi circuitul cu apă de la robinet pentru o clătire.umplere circuit de răcire K7J.Circularea se face în continuu în radiatorul de încălzire (radiatorul de încălzire contribuie la răcirea motorului). 1202-01 Mot. 1202-01) sau (Mot.Efectuaţi golirea cu motorul călduţ.RĂCIRE Golire . . Înaintea intervenţiei. a Repuneţi Duritul inferior şi colierul său. ATENŢIE . a Repuneţi Duritul inferior fără colier.Nu strângeţi şuruburile de purjare. 19A-7 . .Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc termic major).Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ sau rece. a Reînchideţi şurubul de purjare.

.RĂCIRE Golire . .umplere circuit de răcire K7J. .Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald.Terminaţi nivelul. dacă este cazul. cu motorul pornit sau cu motorul cald. şi 710 a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune. a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min.Controlaţi scurgerile eventuale. 19A 19A-8 .Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit. a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea lichidului de răcire. până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate).Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului. . a Purjaţi circuitul de răcire. a Remontaţi supapa vasului de expansiune. IMPORTANT .Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare. a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se scurge în jet continuu. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. .Cu ajutorul unui material omologat. şi 710 ≠ K7M. . măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire. a Porniţi motorul.

. .Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire.Cu ajutorul unui material omologat.Terminaţi nivelul. 19A 19A-9 .Controlaţi scurgerile eventuale. .RĂCIRE Purjare circuit de răcire PURJARE AUTOMATĂ a IMPORTANT . a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min.Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului. dacă este cazul. . cu motorul pornit sau cu motorul cald. a Porniţi motorul. .Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit. până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). .

şi 710. Golire umplere circuit de răcire). 19A-10 . 1202-01 Mot. a Demontaţi parţial apărătorile de noroi ale roţii faţă. 2 108630 a Demontaţi şuruburile (2).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 1 3 108633 a Demontaţi şuruburile (1). şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448) (consultaţi 19A. Răcire. 1202-01) sau (Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 108629 a Demontaţi şuruburile (3). a Demontaţi protectorul de sub motor.

. . a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor.conducta de aer condiţionat (6). DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi suportul (7) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. şi AER CONDIŢIONAT 19A 6 7 4 5 108627 a Demontaţi şuruburile (4).fasciculul de cabluri electrice. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Degrafaţi din grupul motoventilator: .conectorii (5) pe grupul motoventilator. a Demontaţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori). 19A-11 . 1448). a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă (dacă vehiculul este echipat).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M.Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. 1202-01) sau (Mot. 109396 a Debranşaţi: . şi 710.

ATENŢIE 108106 Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau ale condensatorului în momentul remontării. 19A-12 .pionii (8) de fixare a deflectorului de aer. 9 108107 a Demontaţi şuruburile de fixare (9) a condensatorului pe radiator. a Ataşaţi condensatorul de traversa superioară. .grupul motoventilator.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M.deflectorul de aer.clemele de fixare superioare a radiatorului. REMONTARE 9 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Golire .radiatorul. Răcire. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. 108430 a Demontaţi piuliţele (10) de fixare a radiatorului. a Demontaţi: . şi 710. şi AER CONDIŢIONAT 19A 10 8 108104 a Demontaţi: . .umplere circuit de răcire). .

Golire umplere circuit de răcire). a Demontaţi protectorul de sub motor. 109398 2 a Debranşaţi: . şi 710. 1448). 108430 a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a radiatorului prin calandru (fără să demontaţi bara de protecţie). 1 3 109396 a Demontaţi suportul (1) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. 1202-01) sau (Mot. a Demontaţi radiatorul. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1448) (consultaţi 19A.conectorul (2) al grupului motoventilator. 1202-01) sau (Mot. 19A-13 .Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. .RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. Răcire. 1202-01 Mot. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 19A-14 .umplere circuit de răcire). a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. ATENŢIE Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire în momentul remontării. Golire . Răcire. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710.

19A CURĂŢARE a IMPORTANT .2 daN. 19A-15 .cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. a Demontaţi: . 1202-01 Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic . 109240 a Demontaţi: . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.Purtaţi ochelari. . Curea distribuţie).galetul întinzător de distribuţie. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.RĂCIRE Pompă de apă K7J. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare a pompei de apă.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. Răcire. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 1 daN.pompa de apă.Umplere circuit de răcire). . .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. 1448) (consultaţi 19A.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2. Golire .m . .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus.

Curea distribuţie). a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.m) (1). Răcire.şurubul pompei de apă M8 (2. Golire . .Umplere circuit de răcire).RĂCIRE Pompă de apă K7J. Parte superioară şi faţă motor.2 daN. a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. 19A-16 .m). şi 710 19A 1 4 3 5 6 7 8 2 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .

cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus.galetul întinzător de distribuţie. . 109240 a Demontaţi: . 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A IMPORTANT .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. . REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518.şuruburile de fixare a pompei de apă. 1202-01 Mot. Răcire. Curea distribuţie).RĂCIRE Pompă de apă K7M. CURĂŢARE a Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2.m 1 daN. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.pompa de apă. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.m .Purtaţi ochelari.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. a Demontaţi: .Umplere circuit de răcire). Golire .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 19A-17 . . 1448) (consultaţi 19A.2 daN. Parte superioară şi faţă motor. .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

şi 710 19A 1 4 6 7 3 5 2 8 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .m)(1).RĂCIRE Pompă de apă K7M.şurubul pompei de apă M8 (2.2 daN. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. Golire . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.Umplere circuit de răcire). 19A-18 .m). . a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Curea distribuţie). Răcire.

REMONTARE 1 a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei suport a termostatului. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului (1 daN. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cutiei suport termostat 1 daN. 109212 a Demontaţi: . Răcire.RĂCIRE Termostat K7J sau K7M.umplere circuit de răcire). Golire . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448) (consultaţi 19A. 2 108565 a Demontaţi Duriturile (1 ) din cutia suport a termostatului (2). . 19A-19 .m DEMONTARE a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.cutia suport a termostatului. . 1202-01 Mot.termostatul.m).şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer.

a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. . DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. Baterie. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . 19A-20 . a Demontaţi manşonul de aspirare aer.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). . Baterie: Demontare . a Declipsaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul motoventilator. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului motoventilator 0.şuruburile de fixare a grupului motoventilator.m). a Demontaţi: .remontare). şi 710. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului motoventilator (0. 1 109398 a Debranşaţi conectorul (1) al grupului motoventilator.4 daN.grupul motoventilator.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.4 daN.

şi 710.citiţi codurile defectelor. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: .RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. . a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator. 19A 19A-21 . a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă. Implantare elemente). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B.reparaţi dacă este necesar. . Injecţie benzină.ştergeţi codurile defectelor. a Opriţi motorul.

rezistenţa grupului motoventilator. şi AER CONDIŢIONAT 19A 2 Material indispensabil tester de diagnosticare DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M.fasciculul de cabluri electrice. .colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. 19A-22 .agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). a Degrafaţi din grupul motoventilator: . a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). Notă: Identificaţi conectorii pentru a nu-i inversa la remontare. 109396 1 a Debranşaţi conectorii (1) ai grupului motoventilator. a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată din grupul motoventilator. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. şi 710. . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . a Demontaţi grupul motoventilator. .conducta de aer condiţionat (2). DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi manşonul de aspirare aer.

şi 710. Baterie: Demontare . a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M.ştergeţi codurile defectelor.reparaţi dacă este necesar. a Opriţi motorul. Baterie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.citiţi codurile defectelor. . . Injecţie benzină. şi AER CONDIŢIONAT 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: . CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul. Implantare elemente). 19A-23 . a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.

Zona de tăiere 2 19B ATENŢIE . . între suprafaţa de îmbinare a colectorului de eşapament până la catalizator inclusiv. şi 710 Catalizatorul atinge temperaturi ridicate. Înainte de a tăia tubul. 2 . Eşapament. .Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.Etanşeitatea.EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M.Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate.În momentul demontării-remontării. Zona de tăiere 1 1 108351 19B-1 .Decupare linie de eşapament Liniile de eşapament sunt de tip monobloc.să utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot. Distanţa între cele două repere este de (X2) = 80 mm. trebuie să fie perfectă.Materializare zonă de tăiere 100649 Două repere pe tubul de eşapament definesc zona de tăiere (consultaţi 19A. . catalizatorul nu trebuie să sufere şocuri mecanice pentru a evita riscul de deteriorare.să materializaţi bine zona de tăiere. 2 108927 PARTICULARITĂŢI ALE LINIEI DE EŞAPAMENT X2 1 . Este indispensabil: . nu staţionaţi în apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua foc. 1199-01). tăiaţi linia de eşapament. În momentul unei înlocuirii a unuia dintre elemente. Ansamblu linii). trasaţi mijlocul între cele două repere. . .să poziţionaţi bine manşonul service.

să orientaţi ansamblul «şurub .5 daN.montaţi elementul nou. Condiţionare) în interiorul manşonului: . Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin rezemarea pe tub. 4 .să orientaţi elementul nou astfel încât reperele zonei de tăiere să fie aliniate (X1).Punere în funcţiune dispozitiv Mot. Ingrediente-produse. . . Strângeţi şuruburile dispozitivului pentru a pune dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub. cu piuliţa în jos. 1199-01 19B X1 102118 Montaţi dispozitivul pe tub. restrângeţi şuruburile dispozitivului (nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub pentru a decupa fără a deforma).Poziţionare manşon service 100649 Pentru a evita orice scurgere din eşapament. pentru a evita orice risc de contact sub caroserie. Strângeţi la cuplu piuliţa de strângere a manşonului (2.EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M. 95478 19B-2 . .Nu reutilizaţi un manşon uzat. Pe măsură ce tăiaţi.m). şi 710 3 . . ATENŢIE Aveţi grijă: . la capăt pe pintenii (3). poziţionaţi corect manşonul pe cei doi pinteni (3) şi aplicaţi MASTIC pentru eşapament (consultaţi 04B. 3 .ajustaţi diametrul manşonului strângând uşor.piuliţă de strângere manşon » vertical.ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în ambele părţi ale manşonului.poziţionaţi manşonul la capăt pe pinteni (3) pe partea uzată a liniei.

şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-3 .EŞAPAMENT Ansamblu linii K7J.

şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-4 .EŞAPAMENT Ansamblu linii K7M.

de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4. a Demontaţi protectorul de sub motor. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. 1199-01 Mot. a Puneţi vehiculul pe un elevator. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.1 daN.m 2.EŞAPAMENT Catalizator K7J. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. 19B-5 .m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.5 daN.

.fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: . a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.EŞAPAMENT Catalizator K7J.catalizatorul. 19B-6 . 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.

19B-7 .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).5 daN. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4.catalizatorul.EŞAPAMENT Catalizator K7J. a Remontaţi sonda de oxigen. 1495). de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2.manşonul (consultaţi Generalităţi). a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. . 19A. Eşapament. a Montaţi: .

1 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). a Demontaţi protectorul de sub motor.m 2. de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4. 19B-8 .EŞAPAMENT Catalizator K7M. a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii.5 daN. 1199-01 Mot. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.

19B-9 . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.catalizatorul.fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .EŞAPAMENT Catalizator K7M. . 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.

19B-10 .EŞAPAMENT Catalizator K7M.5 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator.m).manşonul (consultaţi Generalităţi). . 19A.1 daN. de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. 1495). a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4. a Montaţi: . Eşapament. a Remontaţi sonda de oxigen.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.catalizatorul. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea.

14747 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (2). Eşapament. REMONTARE a Montaţi: 108351 . a Strângeţi manşoanele susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea.manşoanele (consultaţi 19B. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.camera detentă. Generalităţi). 2 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1). 19B-11 . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. . a Demontaţi camera detentă.EŞAPAMENT Cameră detentă K7J sau K7M.

EŞAPAMENT Amortizor zgomot K7J sau K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.amortizorul zgomot. REMONTARE a Montaţi: . 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1). . 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe elevator. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 19B. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. Eşapament.manşonul (consultaţi Generalităţi). 19B-12 . a Demontaţi amortizorul zgomot.

conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 19C 3 IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 1311-08 Mot. a Puneţi extremitatea conductei (2) într-un recipient. a Branşaţi: . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1311-01) pe racordul în "T" (3).REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. . 2 109173 1 . este obligatoriu: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. 19C-1 . IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt.racordul în "T" (Mot. 1311-08)(3) pe conducta de ieşire a rezervorului. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

a Debranşaţi + baterie al bornei (5). 19C-2 . a Lăsaţi benzina să se scurgă până când vine prin intermitenţă. 8 5 1 109172 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie pentru a porni pompa de benzină. şi 710 19C 4 109171 a Debranşaţi conectorul (4) al fasciculului de cabluri electrice motorul-habitaclu.REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M.

108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate. a Goliţi rezervorul (consultaţi 19C. Golire rezervor de carburant). şi 710 19C Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rezervorului piuliţe de fixare catalizatorului a 2. Rezervor.1 daN.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 19C-3 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 2. a Demontaţi perna banchetei spate.1 daN.

1 3 109183 a Demontaţi: . şi 710 19C 2 109177 109185 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru" de pe planşeu.pionii de fixare a ecranului termic. 108652 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a gurii de umplere.ecranul termic. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Debranşaţi conectorul pompei de carburant. a Demontaţi cablul (2) de masă al caroseriei.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. 19C-4 . .

de pe rezervor. şi 710 19C 108650 a Debranşaţi conductele de carburant la ieşirea din rezervor.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.şuruburile de fixare a rezervorului. a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament de braţul inferior faţă stânga. 19C-5 . a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea stângă.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. a Degrafaţi cablurile de frână de parcare: . . este obligatoriu: .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. . 107926 109181 a Demontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe colectorul de eşapament.rezervorul. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).de pe caroserie. a Demontaţi: . 108424 IMPORTANT În timpul acestei operaţii. a Desprindeţi ansamblul linie de eşapament de caroserie. . . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.

m). Baterie: Demontare .m).remontare).REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. şi 710 19C REMONTARE a Remontaţi rezervorul. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rezervorului (2. de fixare a a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi ansamblul linie de eşapament. Baterie.1 daN. 19C-6 . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator.1 daN. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.REZERVOR Pompă .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 19C-7 .filtru K7J sau K7M.jojă . 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate a Demontaţi perna banchetei spate. 1397 Cheie universală de demontare piuliţă pentru jojă de carburant 19C IMPORTANT În timpul acestei operaţii. este obligatoriu: .

REZERVOR Pompă . şi 710 19C 109177 109176 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru". . 1397). a Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" având grijă la flotor.filtru K7J sau K7M.conectorul pompei de carburant. reînfiletaţi inelul de strângere pe rezervor pentru a evita orice deformare. 19C-8 . ATENŢIE Dacă mai multe ore trebuie să treacă între demontarea şi remontarea ansamblului "pompăjojă-filtru". a Debranşaţi: . a Demontaţi inelul de strângere al ansamblului "pompă-jojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot.jojă .conducta de pe ansamblul "pompă-jojă-filtru". a Lăsaţi să se scurgă carburantul care se găseşte în ansamblul "pompă-jojă-filtru".

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare .jojă . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.remontare).filtru K7J sau K7M. şi 710 19C REMONTARE 1 109179 109180 a Înlocuiţi obligatoriu inelul "O" de etanşeitate (1). ATENŢIE Indexul ansamblului "pompă-jojă-filtru" şi cel al inelului de strângere trebuie să fie situate între cele două marcaje de o parte şi de alta a indexului rezervorului. a Strângeţi inelul de strângere al ansamblului "pompăjojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 1397). Baterie. 19C-9 . a Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru".REZERVOR Pompă . ATENŢIE Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a inelului în momentul remontării ansamblului "pompă-jojă-filtru".

ANSAMBLU " POMPĂ . Pompă-jojă-filtru).JOJĂ .FILTRU " BRANŞARE 19C A1 B1 C1 C2 108538 Pentru branşarea ansamblului "pompă-jojă-filtru" (consultaţi NT Scheme electrice. filtrul de benzină şi joja constituie un ansamblu inseparabil. şi 710 Pompa de benzină. organ 199). II . 19C-10 .plasaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" pe un plan de lucru. I . Pompă-jojă-filtru). . Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C.CONTROL JOJĂ Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C. Rezervor.măsuraţi înălţimea H între axul flotorului şi planul de lucru.REZERVOR Detector de nivel de carburant: Caracteristică K7J sau K7M. Rezervor. Înălţime H (mm) 148 109 82 54 24 Măsurare înălţime H: Valoare între bornele A1 şi B1 (Ω) 33 +8/-2 110 ± 9 166 ± 9 232 ± 10 313 +5/-10 .

SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7J.5 6.5 19D-1 .2 6.m 10.2 10. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.

2 6.5 19D-2 .5 6. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.m 10.SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7M.2 10.

Motor şi periferice INJECŢIE BENZINĂ .

Nr. Vdiag: 15 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Asistenţă Control conformitate Interpretare stări Interpretare parametri Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 17B-1 17B-4 17B-7 17B-25 17B-27 17B-28 17B-30 17B-32 17B-66 17B-67 17B-75 17B-82 17B-88 17B-90 17B-91 .Motor şi periferice Cuprins Pagina 17B INJECŢIE BENZINĂ EMS 31-32 Nr. Program: E1 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

117B
EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

1. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: Injecţie Benzină Nume calculator: EMS 31-32 Nr. program: E1 Nr. VDIAG: 15

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică), Dialogys. Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. 1681 Elé. 1497 Bornier Bornier

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţilor electrice, branşaţi bornierul Elé. 1497 sau bornierul universal Elé. 1681. IMPORTANT – Toate controalele cu bornierul Elé. 1497 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată. – Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control la 12 V. 3. REAMINTIRI Demers Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul. Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

17B-1

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Defecte Defectele sunt declarate prezente sau memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului, – conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc.), – rezistenţa elementului detectat defect, – starea firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului, – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin efecte client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare.

17B-2

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi CLIP

Dialog cu calculatorul?

nu Consultaţi ALP nr. 1

da Citire defecte

nu Existenţă defecte Control conformitate

da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată

Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată

da

Contactaţi techline.

17B-3

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare)

Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Control vizual Căutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Căutaţi urme de oxidare. Control tactil În timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor, de la "memorat" spre "prezent". Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor şi langhetelor în momentul branşării. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune. Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir. Dacă un defect este detectat, realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.

17B-4

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

ATENŢIE!

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND TECHLINE SAU SERVICE RETUR GARANŢIE O VA SOLICITA. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline, – pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie, – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Buşoanele sunt de unică folosinţă. După utilizare, buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate, ele sunt murdare, o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori în mod ermetic, pentru stocarea pieselor care vor fi depuse în acestea. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Pungile sunt de unică folosinţă, odată utilizate, ele trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţă lavete fine 77 11 211 707). Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. De fapt, acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţie (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii o pensulă curată şi în bună stare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Curăţaţi cu ajutorul pensulei şi al produsului de curăţare racordurile de deschis. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive, banc de montaj precum şi piesele, racordurile şi zona sistemului de injecţie). Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi în timpul intervenţiei, dacă este necesar. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie, şi pentru a evita orice fel de poluare, acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex.

17B-5

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
Lista pieselor sub supraveghere: Calculator

Pagina 1 / 2

Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0

Resentiment client
579 Nu porneşte - pană 570 Oprire bruscă - pornire dificilă la rece Ralanti - turaţie instabilă 571 Oprire bruscă - pornire dificilă la cald Întreruperi - mers bruscat

586

Aprindere martor luminos injecţie/ preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră:

572

574

573 569

520

Zgomot anormal, vibraţii

576

Fum - miros eşapament

Altele

Condiţii de apariţie a resentimentului client
001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă

Altele

Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată

Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare:

Manual de Reparaţie

Notă Tehnică

Diagnosticare asistată

Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare
pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare
Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare

Context defect în momentul apariţiei sale
Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră:

FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

De îndată ce circuitul este deschis, astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Ele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. Închideţi punga din plastic ermetic, chiar dacă trebuie să o redeschideţi la puţin timp după aceea. Aerul ambiant este un vector de poluare. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului, utilizarea pensulei, a diluantului, a dispozitivului de suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi, a cârpei clasice este strict interzisă. În fapt, aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. În caz de schimbare a unui element cu unul nou, nu despachetaţi componentul decât în momentul poziţionării sale pe vehicul.

17B-8

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi injecţie multipunct
● ● ●

Calculator cu 90 pini "EMS 31-32" care pilotează injecţia şi aprinderea. Utilizare tester de diagnosticare CLIP. Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Turaţie de ralanti corectată în funcţie de: – aer condiţionat, – bilanţ electric. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată prin raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Configurare automată pentru o funcţionare în Aer Condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).

● ●

17B-9

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Funcţie antidemaraj Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a 2 a generaţie. Calculatoarele de injecţie trebuie OBLIGATORIU să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona.

ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocuirea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator, apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. Pentru aceasta, puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. ATENŢIE – Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. – Sistemul nu posedă cod de depanare. – Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la Magazinul de Piese de Schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

VERIFICARE STARE CALCULATOR (codat sau necodat) Cu ajutorul testerului de diagnosticare, controlaţi starea calculatorului de injecţie: ● branşaţi testerul de diagnosticare pe priza de diagnosticare, ● selectaţi şi validaţi tipul vehiculului, ● selectaţi şi validaţi "Injecţie benzină", ● alegeţi opţiunea "Stare". – dacă starea ET099 "Cod antidemaraj înregistrat" este inactivă, aceasta indică faptul că, calculatorul de injecţie nu este codat, – dacă starea ET002 "Antidemaraj" este activă, pornirea este imposibilă.

17B-10

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Gestionare climatizare buclă rece Climatizarea manuală este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: – un tablou de comandă, – un calculator de injecţie, – un compresor. Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică, cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. Principiul de funcţionare este următorul: – Acţionarea de către utilizator a butonului "AC" situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare "0" (solicitare de aer rece dezactivată) sau "1" (solicitare de aer rece activată). – Această stare este transmisă prin legătură filară calculatorului de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. – Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: – Turaţie motor: dacă este prea mică, el nu va autoriza pornirea compresorului. – Sarcină motor: dacă este prea ridicată (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie, sau urcare a unei pante foarte înclinate, vehicul foarte încărcat), calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. – Presiune freon în compresor: dacă există deja presiune freon în compresor, calculatorul trece în mod securizat de interdicţie şi nu autorizează pornirea compresorului. – Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului, el transmite o stare "1" la treapta de putere care va alimenta actuatorul compresorului.

Tablou de comandă cu selector "ON/OFF" Senzor de presiune freon Legătură filară: stare "0" sau "1"

Calculator injecţie

Presiune freon

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Treaptă de putere

Actuator compresor

17B-11

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare turaţie ralanti LEGĂTURĂ PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ - CALCULATOR INJECŢIE (Dacă vehiculul este echipat cu direcţie asistată) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (vizibilă pe testerul de diagnosticare). Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe energia. Turaţia de ralanti este susceptibilă de a fi adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni.

CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceasta, turaţia de ralanti este mărită, permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi, în consecinţă, tensiunea bateriei. Cu cât tensiunea este mai mică, cu atât corectarea este mai importantă. Corectarea turaţiei este variabilă. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12,8 V. Corectarea începe de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare.

17B-12

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă turaţie ralanti PRINCIPIU În condiţiile normale de funcţionare la cald, valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti variază între o valoare ridicată şi o valoare scăzută pentru a obţine turaţia de ralanti nominală. În urma unei dispersii de funcţionare (rodaj, înfundare motor,...), valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti se poate găsi aproape de valoarea ridicată sau scăzută. Corectarea adaptivă asupra Raportul Ciclic de Deschidere ralanti permite să se compenseze variaţiile lente ale necesarului de aer al motorului, pentru a recentra Raportul Ciclic de Deschidere pe o valoare nominală medie. ° Această corectare nu este efectivă decât dacă temperatura apei este mai mare de 80°C, 20 s după pornirea motorului şi dacă suntem în faza de reglare ralanti nominal.

VALORI RCO RALANTI ŞI CORECTAREA SA ADAPTIVĂ Parametru PR006: Turaţie motor PR022: RCO ralanti PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 752 rot/min. 7% < x <19% 64 < x < 192 Motor K7M 752 rot/min. 8% < x < 20% 64 < x < 192

La fiecare oprire a motorului, calculatorul efectuează un recalaj al motorului pas cu pas poziţionându-l la limita inferioară. Această funcţie numită "recalaj" este menţinută timp de 8 s.

INTERPRETAREA ACESTOR PARAMETRI În cazul unui exces de aer (priză de aer, tampon clapetă fluture dereglat,...), turaţia de ralanti creşte, valoarea RCO ralanti scade pentru a reveni la turaţia de ralanti nominal; valoarea corectării adaptive a RCO ralanti scade pentru a recentra funcţionarea reglării ralanti-ului. În cazul unei lipse de aer (înfundare, etc.), raţionamentul este inversat, RCO ralanti creşte şi corectarea adaptivă creşte de asemenea, pentru a recentra funcţionarea ralanti-ului la o valoare nominală medie.

IMPORTANT După ştergerea memoriei calculatorului, porniţi obligatoriu motorul apoi opriţi-l pentru a permite recalajul motorului pas cu pas. Reporniţi-l şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti până când atinge turaţia de ralanti nominal, pentru ca, corectarea adaptivă să se poată recala.

17B-13

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Reglare îmbogăţire Anumite motoare care funcţionează cu calculatorul "EMS 31-32", sunt echipate cu două sonde de oxigen numite sondă amonte şi sondă aval.

ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt reîncălzite de calculator: – de la pornire pentru sonda amonte, – după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.

TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: – 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, – 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).

TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare motor la cald şi nu este activată la ralanti. Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti.

17B-14

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: Valoare corectare îmbogăţire" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: – valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire, – valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare ° de 22°C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. Atunci când reglarea îmbogăţirii nu a început, valoarea citită este 128.

Fază debuclare În momentul reglării îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă, sunt: – cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128, – la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128, – la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128, – în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată. Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea 128.

17B-15

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă îmbogăţire PRINCIPIU În faza de buclare (consultaţi 17 "Reglare îmbogăţire"), reglarea îmbogăţirii corectează timpul de injecţie pentru a obţine o dozare cât mai aproape posibil de îmbogăţirea 1. Valoare de corectare este apropiată de 128, având drept limite 0 şi 255. Totuşi, dispersii pot să intervină pe componentele sistemului de injecţie şi să determine decalarea corectării spre 0 sau 255, pentru a obţine îmbogăţirea 1. Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la 128 şi a-i păstra o autoritate constantă de corectare spre îmbogăţire sau sărăcire. Corectarea adaptivă a reglării îmbogăţirii se descompune în două părţi: – corectarea adaptivă preponderentă pe sarcini medii şi ridicate motor "indice de adaptare îmbogăţire funcţionare", – corectare adaptivă preponderentă pe ralanti şi sarcinile reduse motor "indice de adaptare îmbogăţire ralanti". Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limite: Parametru PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 64 < x < 192 64 < x < 192 Motor K7M 64 < x < 192 64 < x < 192

Corectările adaptive nu funcţionează decât cu motorul cald în fază buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare pe mai multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive să înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile de îmbogăţire a funcţionării motorului. În urma reiniţializării calculatorului (întoarcere la 128 a indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu la un test rutier specific.

17B-16

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

TEST RUTIER Condiţii: ° – motor cald (temperatură apă > 80°C), – nu depăşiţi o turaţie motor de 4000 rot/min. Pentru acest test, porniţi de la o turaţie motor destul de scăzută, în raportul de viteză a 3-a sau a 4-a cu o acceleraţie foarte progresivă pentru a stabiliza presiunea dorită timp de 10 s în fiecare zonă (consultaţi tabelul). Zone de presiune de baleiat în timpul testului în funcţie de tipul de motor (parametru "PR001: presiune colector") Motor K7M Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

Motor K7J Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

În urma acestui test, corectările sunt operaţionale. "Indicele de adaptare îmbogăţire ralanti" variază mai vizibil pe ralanti-uri şi sarcini reduse şi "indicele de adaptare îmbogăţire funcţionare" pe sarcinile medii şi ridicate, dar amândouă funcţionează pe ansamblul intervalelor de presiune colector. Continuaţi testul, cu un rulaj în conducere normală, suplă şi variată pe o distanţă de la 5 la 10 kilometri. Notaţi după test valorile indicilor de adaptare de funcţionare. Iniţial la 128, ele trebuie să se fi schimbat. În caz contrar, reîncepeţi testul având grijă să respectaţi condiţiile de test.

17B-17

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi sistem OBD Acest vehicul este echipat cu sistemul de diagnosticare OBD (" Diagnosticare la Bord ") care se caracterizează prin: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată, un indicator luminos se aprinde pe tabloul de bord (indicator luminos OBD). Acest indicator luminos indică şoferului că trebuie să îşi ducă vehiculul la reparat. Diagnosticările înregistrate de OBD sunt: ● diagnosticările electrice, ● diagnosticarea rateurilor de combustie, ● diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte, ● diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întrunite: – condiţii de temperatură aer şi apă, – condiţie de viteză (interval de valori), – condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de valori şi stabilitate), – temporizare pornire. Gestionarul OBD este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme, necesităţile sunt: – să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos OBD, – să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie specială este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a indicatorului luminos OBD după restituirea vehiculului către client. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi: validarea reparaţiei este deci obligatorie. Notă: Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

17B-18

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CONDIŢII DE APRINDERE INDICATOR LUMINOS OBD În cursul unui rulaj, este posibil ca anumite funcţii să nu fie diagnosticate (de exemplu, într-un ambuteiaj).
● Aprindere indicator luminos Dacă există detectare a aceleiaşi pene OBD în cursul a trei rulaje consecutive sau pană electrică. ● Clipire indicator luminos Dacă există detectare a rateurilor de combustie care antrenează distrugerea catalizatorului. ● Stingere indicator luminos Dacă pana OBD nu reapare timp de trei rulaje consecutive, indicatorul luminos se stinge (dar pana rămâne memorată în calculatorul de injecţie). Pentru a repune la zero pana memorată în calculator, calculatorul nu trebuie să detecteze nici o pană timp de 40 teste consecutive (sau să efectueze o ştergere a penelor cu testerele de diagnosticare).

17B-19

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Condiţii diagnosticări OBD CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este ° ° ° cuprinsă între - 6°C şi 119°C, sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între - 6°C şi ° 119°C, sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ), atunci diagnosticările OBD nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare OBD, nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu există nici o aprindere a indicatorului luminos OBD. Diagnosticările catalizatorului şi ale sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.

LOGICĂ DE REALIZARE TESTE – Soluţionaţi penele electrice. – Ştergeţi toate penele. – Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).

INIŢIALIZARE COMPLETĂ OBD PRIN MODURI DE COMANDĂ – Ştergere defecte memorate. – Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care ar fi putut perturba programările: vană de reglare ralanti, ţintă sau senzor volant motor,...).

PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICAREA OBD Programare Cuplu - Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit) Realizaţi această programare prin: – o decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp de cel puţin 2 s, – o a doua decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 2400 şi 2000 rot/min. timp de cel puţin 3 s.

Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". Starea "ET202: diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată", trebuie să fie ACTIV.

17B-20

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări de detectare rateuri de combustie Diagnosticarea poate detecta de exemplu: – o înfundare sau o înecare a bujiei, – o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor, – o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune, pompă de benzină,...), – o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară...). Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului. Observarea unei căderi de cuplu permite recunoaşterea combustiilor proaste. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări OBD. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: – rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului şi care provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a indicatorului luminos OBD, – rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare OBD, şi care provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive.

CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe, controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate. Condiţiile preliminare punerii contactului şi cele actuale trebuie de asemenea să fie întrunite. Verificaţi stările: – ET014 Recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT şi – ET202 Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată = ACTIV

° Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75°C, pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat rateuri de combustie, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom.

CONFIRMARE REPARAŢIE – ET14: Recunoaştere cilindru 1 – ET202: Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins EFECTUAT ACTIV

17B-21

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări catalizator Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.

CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în tabelul următor, dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică, – recunoaştere cilindru efectuată, – nici un rateu de combustie detectat, – să nu existe nici o diagnosticare catalizator de la punerea contactului, – să se fi efectuat programările, – buclă principală şi buclă dublă activă, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 400/750 380/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 17 17

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 11 11

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al 5-lea raport la 70 km/h. Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă, catalizatorul este bun, absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare medie. Dacă este uzat, respinge oxigenul şi sonda de oxigen începe să bată. Tensiunea sondei de oxigen oscilează. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv, indicatorul luminos OBD se aprinde. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET103: Diagnosticare catalizator înregistrată – ET107: Diagnosticare catalizator efectuată – Nici o pană funcţională catalizator detectată. ACTIV ACTIV

17B-22

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări sondă de oxigen Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: – o degradare mecanică a componentei electrice (spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică, – o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o creştere a perioadei sale de basculare. Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media perioadelor identificate ale sondei este efectuată, îndepărtând efectele parazite, şi comparată cu o perioadă medie a pragului OBD.

CONDIŢII TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică detectată, – să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor, – să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului, – nici un rateu de combustie detectat, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 380/850 320/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 14 14

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 8 8

17B-23

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport, la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. Calculatorul dă instrucţiunea "diagnosticare sonde înregistrată". ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat un defect al sondei de oxigen, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET102: Diagnosticare sonde înregistrată – ET106: Diagnosticare sonde efectuată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins ACTIV ACTIV

17B-24

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Conector Negru cu 90 pini Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Denumire Comandă bobină de aprindere cilindru 2-3 Neutilizat Masă Comandă electrovană purjare canistră Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu GMV Martor luminos temperatură apă Comandă întrerupere aer condiţionat Semnal debit de carburant Comandă 1 reglare ralanti Semnal senzor temperatură apă Neutilizat Masă senzor presiune colector Semnal senzor presiune colector Neutilizat Semnal senzor presiune freon Tresă de ecranare senzor detonaţie Semnal + senzor detonaţie Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal senzor Punct Mort Superior Neutilizat Priză de diagnosticare L Neutilizat Masă + După contact + Baterie Neutilizat Comandă bobină de aprindere cilindru 1-4 Masă Comandă martor luminos defect depoluare Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu grup motoventilator Comandă - bobină releu fază de alimentare menţinută Neutilizat Comandă 2 reglare ralanti Comandă 3 reglare ralanti Semnal + potenţiometru poziţie clapetă fluture Semnal sondă de oxigen aval Semnal sondă de oxigen amonte Comandă - ciclu aer condiţionat Neutilizat Neutilizat Semnal + sondă de temperatură aer Neutilizat

17B-25

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Pin 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Denumire Neutilizat Neutilizat Semnal viteză vehicul Semnal viteză motor Neutilizat Priză de diagnosticare K Neutilizat Semnal antidemaraj Comandă - injector 1 Comandă - injector 3 Neutilizat Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen aval + injectoare Neutilizat Comandă - bobină releu pompă de benzină Neutilizat Semnal turometru Neutilizat Comandă 4 reglare ralanti - temperatură apă + potenţiometru clapetă fluture - potenţiometru clapetă fluture Masă sondă de oxigen aval - temperatură aer + senzor presiune colector - senzor detonaţie Masă sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă + rezistenţă viteză mică grup motoventilator + senzor presiune freon Neutilizat Semnal + presostat direcţie asistată Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - injector 4 Comandă - injector 2

17B-26

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Înlocuire organe

17B

1. OPERAŢII DE ÎNLOCUIRE, PROGRAMARE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Sistemul poate fi programat, reprogramat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. (Urmaţi instrucţiunile furnizate de testerul de diagnosticare). ATENŢIE – Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau brichetă) testerul de diagnosticare. – Branşaţi un încărcător de baterie (pe durata întregii (re)programări a calculatorului grupurile motoventilator motor sunt anclanşate automat). – Respectaţi valorile prestabilite de temperatură motor furnizate în testerul de diagnosticare înainte de orice (re)programare. După orice programare, reprogramare sau înlocuire a calculatorului: – Întrerupeţi contactul. – Porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calculatorul) şi aşteptaţi 30 s. – Repuneţi contactul şi folosiţi testerul de diagnosticare pentru a efectua următoarele etape: – Folosiţi comanda VP001 "Scriere VIN". – În urma (re)programării injecţiei, defecte memorate pot apărea în alte calculatoare. Ştergeţi memoria acestor calculatoare. – Lansaţi comanda RZ008 "reiniţializare programări". – Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu testerul de diagnosticare.

17B-27

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

1. CONFIGURARE

Configurare calculator prin detectare automată Calculatorul este capabil să se configureze automat în funcţie de senzorii sau opţiunile vehicul prezente. CF LC013 Legătură ABS → vehicul → → CF LC016 CU FĂRĂ

Antidemaraj → → TIP N3 TIP N2

CF

LC017

Pilotare GMV motor pornit → → CU FĂRĂ

CF

LC018

Martor luminos OBD → → FĂRĂ CU

CF

LC019

Sondă de oxigen amonte → → 1 FIR 3 FIRE

CF

LC020

Sondă de oxigen aval → → CU FĂRĂ

CF

LC021

Decalor arbore cu came → → CU FĂRĂ

CF

LC022

Martor luminos schimbare raport → → CU FĂRĂ

17B-28

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

CF

LC036

Pompă de benzină cu debit redus → → CU FĂRĂ

CF

LC042

Buclă rece AC în injecţie → → CU FĂRĂ

CF

LC048

Citire configuraţie climatizare → → CU FĂRĂ

CF

LC054

Tip cutie de viteze → → T.A. CVM

CF

LC056

Parbriz electric → → CU FĂRĂ

CF

LC090

Tip de legătură viteză vehicul → → Multiplex Filară

CF

LC096

Compresor cu cilindree fixă → → CU FĂRĂ

CF

LC098

Bobină de aprindere de tip creion → → CU FĂRĂ

CF

LC113

Contact frână cu deschidere → → CU FĂRĂ

17B-29

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF002 DF003 DF004 DF006 DF009 DF014 DF017 DF018 DF022 DF032 DF038 DF044 DF045 DF052 DF053 DF054 DF055 DF057 DF058 DF060 DF061 DF062

Titlu tester de diagnosticare Circuit potenţiometru clapetă fluture Circuit senzor temperatură aer Circuit senzor temperatură apă Circuit senzor detonaţie Circuit de comandă releu actuatori Circuit electrovană purjare canistră Informaţie semnal volant Circuit încălzire sondă de oxigen amonte Calculator Circuit martor luminos supraîncălzire temperatură apă Circuit încălzire sondă de oxigen aval Circuit antidemaraj Circuit senzor presiune colector Circuit injector cilindru 1 Circuit injector cilindru 2 Circuit injector cilindru 3 Circuit injector cilindru 4 Circuit sondă de oxigen amonte Circuit sondă de oxigen aval Circuit reglare ralanti Circuit bobină 1-4 Circuit bobină 2-3

17B-30

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF064 DF102 DF106 DF109 DF110 DF118 DF120 DF253 DF261 DF271 DF345 Informaţie viteză vehicul

Titlu tester de diagnosticare

Pană funcţională sondă de oxigen Pană funcţională catalizator Rateu de combustie poluant Rateu de combustie destructor Circuit senzor de presiune fluid refrigerent Circuit martor luminos OBD Masă motor Circuit releu pompă de benzină Tensiune de ieşire releu actuatori Alimentare + 5 V potenţiometre şi senzori

17B-31

(Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). – Faceţi să varieze uşor potenţiometrul clapetă fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. Controlaţi ca evoluţia rezistenţei potenţiometrului să fie progresivă acţionând clapeta fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. controlaţi în partea context.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF002 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. aplicaţi interpretarea defectului DF345. În acest caz. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul potenţiometrului clapetă fluture. Program: E1 Nr. Măsuraţi branşarea şi starea conectorului potenţiometrului clapetă fluture. Controlaţi ca clapeta fluture să antreneze corect potenţiometrul. – Rămâneţi cu piciorul apăsat la maxim timp de 10 s. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). dacă starea ET311 "Circuit potenţiometru clapetă fluture OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Defectul trebuie să devină prezent.EMS 31-32 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 75 Pin A potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 43 Pin C potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. 17B-32 . Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture (rezistenţa este nulă sau infinită în caz de pană evidentă).Interpretare defecte CIRCUIT POTENŢIOMETRU CLAPETĂ FLUTURE 1. Dacă problema persistă. Reparaţi sau înlocuiţi potenţiometrul dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. Trataţi celelalte defecte eventuale. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Ştergeţi defectele memorate. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Lăsaţi vehiculul cu contactul pus timp de 10 s în poziţia picior ridicat. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. 17B-33 . controlaţi în partea context. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator).EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură aer. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF003 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER 1. dacă starea ET303 "Circuit senzor temperatură aer OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură aer să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). Program: E1 Nr. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Dacă problema persistă. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Înlocuiţi senzorul de temperatură aer dacă este necesar. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi defectele memorate. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi conformitatea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură aer. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. (Defectul trebuie să devină prezent. În acest caz. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea.

Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură apă. 17B-34 . Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF004 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură apă. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). (Defectul trebuie să devină prezent. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.EMS 31-32 Nr. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură apă să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 73 Pin B2 senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 13 Pin B1 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 1. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. Înlocuiţi senzorul de temperatură apă dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. controlaţi în partea context. dacă starea ET302 "Circuit senzor temperatură apă OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. În acest caz. Program: E1 Nr. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator).

Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR DETONAŢIE 1. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor detonaţie. 17B-35 . Controlaţi conformitatea.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 20 Pin 1 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 79 Pin 2 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 19 Ecranare senzor detonaţie Reparaţi dacă este necesar. dacă starea ET316 "Circuit senzor detonaţie OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF006 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: unui test rutier cu motorul cald şi în sarcină. controlaţi în partea context. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului detonaţie. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. În acest caz. Trataţi celelalte defecte eventuale. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Controlaţi strângerea senzorului detonaţie pe blocul motor.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .0 : CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. INSTRUCŢIUNI Particularităţi – CO/CC. Program: E1 Nr.1 pe pene prezente. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Dacă problema persistă. Trataţi-l înainte de oricare altul. – 1.0/CC. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 39 Pin A2 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul actuatori dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Ştergeţi defectele memorate.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. Notă: Acest defect este prioritar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU ACTUATORI 17B DF009 PREZENT 1. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi bobina releului actuatori.EMS 31-32 Nr.DEF pentru orice pană memorată. Controlaţi conformitatea. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului actuatori.DEF : CO : CC. 17B-36 . Reparaţi dacă este necesar.

1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF014 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Controlaţi. Controlaţi branşarea şi starea conectorului electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. prezenţa a + 12 V în pinul 1 al vanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. – 1. Controlaţi conformitatea. Înlocuiţi vana de purjare a absorbantului de vapori de benzină dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul electrovană purjare canistră.DEF : CO : CC.1 pe pene prezente. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: activării comenzii AC016 "Electrovană purjare canistră". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . controlaţi în partea context. Înlocuiţi vana dacă este necesar.DEF pentru toate penele memorate. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Măsuraţi rezistenţa electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.0 : CC. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. cu contactul pus.0/CC.Interpretare defecte CIRCUIT ELECTROVANĂ PURJARE CANISTRĂ 1. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 4 Pin 2 electrovană vană de purjare a absorbantului de vapori de benzină Reparaţi dacă este necesar. 17B-37 . Reparaţi dacă este necesar. În acest caz. dacă starea ET321 "Comandă purjare canistră" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.

dacă starea ET301 "Defect ţintă volant motor OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. 17B-38 . DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca starea ET202 "Diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată". reiniţializaţi programările. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul semnal volant. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 54 Pin A senzor ţintă Calculator injecţie pin 24 Pin B senzor ţintă Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi apoi un control conformitate. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: acţiunii asupra demarorului timp de 10 s sau a pornirii motorului. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 200 Ω la 270 Ω ± 6 Ω la 23°C Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Controlaţi rezistenţa senzorului ţintă. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Controlaţi starea ţintei volantului motor. În acest caz.DEF : absenţă semnal dinte 17B DF017 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF045 "Circuit senzor presiune colector" dacă el este prezent sau memorat. Măsuraţi curăţenia şi fixarea senzorului ţintă. Dacă problema persistă.Interpretare defecte INFORMAŢIE SEMNAL VOLANT 1.DEF : defect ţintă volant motor 2. În caz contrar. controlaţi în partea context. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului ţintă. să fie ACTIV. Reparaţi dacă este necesar.

DEF/2. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : 2. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Program: E1 Nr. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen (consultaţi Asistenţă pentru valorile de rezistenţă).1 pe pene prezente. În acest caz. – 1. 17B-39 . INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC261 "Încălzire sondă de oxigen amonte". dacă starea ET313 "Circuit încălzire sondă de oxigen amonte" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 17B DF018 PREZENT SAU MEMORAT 1. Dacă problema persistă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniei: Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul încălzire sondă de oxigen amonte. Controlaţi conformitatea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Ştergeţi defectele memorate. Reparaţi legătura între pinul A al sondei de oxigen şi releul actuatori.EMS 31-32 Nr. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea.0/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi sonda dacă este necesar.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit senzor comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat.DEF pentru toate penele memorate. controlaţi în partea context.DEF : CO : CC.0 : CC.

17B-40 . calculatorul să fie conform definiţiei tehnice a vehiculului. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . intraţi în dialog cu calculatorul. Calculator neconform sau defect. – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi pierderea dialogului cu calculatorul. Program: E1 Nr. Dacă defectul persistă. – Puneţi contactul. Nu înlocuiţi imediat calculatorul. Controlaţi conformitatea.EMS 31-32 Nr. Executaţi următoarea procedură: – Ştergeţi memoria calculatorului. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi ca. contactaţi techline. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte CALCULATOR 17B DF022 PREZENT INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Tablou de bord. consultaţi 83A.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. Program: E1 Nr. Controlaţi prezenţa a 12 V în martorul luminos.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC212 "Martor luminos alertă temperatură apă". Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : CO : CC. Efecte client. Controlaţi conformitatea. Trataţi celelalte defecte eventuale. – 1. 17B-41 . INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.0/CC.0 : CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului liniei martor luminos de supraîncălzire. Reparaţi legătura între martorul luminos şi siguranţă. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 9 Tablou de Bord Reparaţi dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată.Interpretare defecte 17B DF032 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT MARTOR LUMINOS SUPRAÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ APĂ 1. Înlocuiţi-l dacă este necesar. Controlaţi starea martorului luminos (dacă acesta din urmă nu se aprinde).1 pe pene prezente.

controlaţi în partea context. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Program: E1 Nr. – 1.0 : CC. Controlaţi conformitatea. Reparaţi legătura între sonda de oxigen şi releul actuatori dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă problema persistă. În acest caz.1 pe pene prezente.0/CC. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul Încălzire cu oxigen aval.DEF : CO : CC.DEF pentru toate penele memorate.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B DF038 PREZENT SAU MEMORAT 1. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 65 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC262 "Încălzire sondă de oxigen aval". INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). 17B-42 . Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF/2.DEF : 2. Înlocuiţi sonda dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. dacă starea ET315 "Circuit încălzire sondă de oxigen aval" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen.

Trataţi celelalte defecte eventuale. Tabel recapitulativ defecte. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte CIRCUIT ANTIDEMARAJ 1.EMS 31-32 Nr. consultaţi 82A. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Antidemaraj. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF044 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. 17B-43 . Controlaţi branşarea şi starea conectorilor liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă defectul nu este prezent decât cu motorul pornit. Apăsaţi uşor pe pedala de acceleraţie (de la picior ridicat până la admisie maximă) şi controlaţi ca poziţia clapetei fluture să crească regulat. Program: E1 Nr. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului şi creşterii rotaţiei la peste 608 rot/min timp de minim 10 s. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. În acest caz.EMS 31-32 Nr. coerenţa parametrului PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 2. Controlaţi conformitatea. 17B-44 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 16 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 15 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. dacă starea ET304 "Circuit senzor presiune colector OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. controlaţi în partea context. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor presiune colector. cu contactul pus.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE COLECTOR 1. Măsuraţi rezistenţa senzorului de presiune (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Controlaţi ca senzorul de presiune să fie branşat pneumatic. Aplicaţi interpretarea PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". controlaţi.DEF : evoluţie presiune colector 17B DF045 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Înlocuiţi senzorul de presiune dacă este necesar. informaţia nu este conformă. utilizaţi metoda defectului DF345. Dacă nu este cazul. Controlaţi starea conectorului senzorului de presiune.

0/CC. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. În acest caz. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 1. Controlaţi conformitatea. dacă starea ET305 "Circuit injector cilindru 1 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.DEF : CO : CC. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. linia până la releul actuatori. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Particularităţi: – CO/CC.1 pe pene prezente.0 : CC. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 59 Pin 2 injector 1 Reparaţi dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 1. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 1. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 1. Ştergeţi defectele memorate.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF052 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Măsuraţi rezistenţa injectorului 1 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . controlaţi în partea context.EMS 31-32 Nr. 17B-45 . dacă este necesar. Dacă problema persistă. Reparaţi. – 1. La punerea contactului. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Program: E1 Nr.DEF pentru orice pană memorată.

DEF pentru orice pană memorată. Particularităţi: – CO/CC. Reparaţi. Măsuraţi rezistenţa injectorului 2 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 2. La punerea contactului. Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă starea ET306 "Circuit injector cilindru 2 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). verificaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 2. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF053 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. – 1. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.1 pe pene prezente. Dacă problema persistă. Controlaţi conformitatea.0 : CC. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. 17B-46 . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 2. Program: E1 Nr. linia până la releul actuatori. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Ştergeţi defectele memorate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .0/CC.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 1. În acest caz. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 90 Pin 2 injector 2 Reparaţi dacă este necesar.DEF : CO : CC.

(Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF054 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat.0 : CC. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 3. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 3. Particularităţi: – CO/CC.DEF pentru orice pană memorată. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 60 Pin 2 injector 3 Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. 17B-47 . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 3. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . În acest caz. La punerea contactului. Controlaţi conformitatea. controlaţi în partea context.1 pe pene prezente.0/CC. Măsuraţi rezistenţa injectorului 3 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Reparaţi. linia până la releul actuatori. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.EMS 31-32 Nr. Dacă problema persistă. – 1. dacă este necesar.DEF : CO : CC. dacă starea ET307 "Circuit injector cilindru 3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 1.

Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 1. Reparaţi. Particularităţi: – CO/CC. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF pentru orice pană memorată.0 : CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. linia până la releul actuatori. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. 17B-48 .EMS 31-32 Nr.1 pe pene prezente. Trataţi celelalte defecte eventuale.0/CC. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 4. Dacă problema persistă. În acest caz. Măsuraţi rezistenţa injectorului 4.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF055 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 4. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. dacă starea ET308 "Circuit injector cilindru 4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 4.DEF : CO : CC. Ştergeţi defectele memorate. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. – 1. Controlaţi conformitatea. La punerea contactului. Program: E1 Nr. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 89 Pin 2 injector 4 Reparaţi dacă este necesar. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului).

continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor (în funcţie de tipul de sondă): Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen (sondă trei fire) Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. DACĂ problema persistă. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Dacă problema persistă. În acest caz. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen amonte. Controlaţi să nu existe priză de aer între colectorul de eşapament şi catalizator. Controlaţi conformitatea. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. Controlaţi să nu existe prezenţă apă în conector (cauză probabilă de mers bruscat la accelerare).EMS 31-32 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. controlaţi în partea context. Porniţi motorul.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF057 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Ştergeţi defectele memorate. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. asiguraţi-vă ca starea ET030 "Încălzire sondă de oxigen amonte" să fie Activă şi aşteptaţi ca starea ET037 "Reglare îmbogăţire" să fie "ACTIVĂ". faceţi o curăţire a zgurii.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 1. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. apoi aşteptaţi 5 min. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. înlocuiţi sonda de oxigen. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-49 .

– în test rutier. Dacă vehiculul rulează mult în oraş. în conducere suplă. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF058 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – în test rutier. după o funcţionare a grupului motoventilator şi starea ET027 "Buclă dublă de îmbogăţire" activă. Controlaţi conformitatea. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Dacă problema persistă. Dacă problema persistă.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. în conducere suplă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AVAL 1. Ştergeţi defectele memorate. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 44 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 76 Pin D sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. 17B-50 . raport cutie de viteze cuplat şi ambreiat. În acest caz. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. faceţi o curăţire a zgurii. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen aval. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr. înlocuiţi sonda de oxigen. controlaţi în partea context. după o funcţionare a ventilatorului şi urmat imediat de o fază de decelerare (în pantă de exemplu) cu starea ET003 "Poziţie clapetă fluture: picior ridicat" ACTIV. Controlaţi să nu existe priză de aer între cele două sonde de oxigen.

controlaţi în partea context.0 : CC.EMS 31-32 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor pas cu pas de reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT REGLARE RALANTI 1. Dacă problema persistă. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF pentru orice pană memorată. vehiculul este susceptibil de a nu porni.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF060 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. un control conformitate. dacă starea ET320 "Circuit reglare ralanti" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. în acest caz trebuie să reiniţializaţi programările (consultaţi funcţionare.1 pe pene prezente. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. apoi. În acest caz. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . corectare adaptivă îmbogăţire). 17B-51 .DEF : CO : CC. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Înlocuiţi vana dacă este necesar.0/CC. DUPĂ REPARAŢIE După o intervenţie asupra vanei de reglare ralanti. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. – 1. Controlaţi izolarea. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul reglare ralanti. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti.

0/CC. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 32 Pin A bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar.1 pe pene prezente. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. – 1. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie împotriva perturbaţiilor. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Controlaţi conformitatea.DEF pentru orice pană memorată. dacă starea ET309 "Circuit bobină de aprindere 1-4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Măsuraţi rezistenţa bobinei cilindri 1 şi 4.DEF : CO : CC.EMS 31-32 Nr.0 : CC.7 kΩ ± 15%. controlaţi în partea context.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 1-4. Program: E1 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 1-4 1. Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi defectele memorate. 17B-52 . Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar. În acest caz. Dacă este necesar aplicaţi interpretarea defectului DF261. Particularităţi: – CO/CC. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF061 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate.

În acest caz. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.1 pe pene prezente. Trataţi celelalte defecte eventuale.0 : CC. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. – 1. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. 17B-53 .DEF : CO : CC. Ştergeţi defectele memorate.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. Particularităţi: – CO/CC. dacă starea ET310 "Circuit bobină de aprindere 2-3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei.0/CC.EMS 31-32 Nr. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie contra perturbaţiilor. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 2-3 1. Dacă este necesar aplicaţi demersul de diagnosticare a "DF261". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .7 kΩ ± 15%. Controlaţi conformitatea.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF062 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate. controlaţi în partea context.DEF pentru orice pană memorată. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 2-3. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Controlaţi rezistenţa bobinei cilindri 2 şi 3. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 1 Pin B bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

Dacă absenţă a + 12 V: controlaţi starea siguranţei de protecţie a senzorului viteză vehicul. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Releu injecţie (1047) Pin A5 pin A al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte INFORMAŢIE VITEZĂ VEHICUL 17B DF064 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Unui test privind viteza vehiculului. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Masă pin B2 al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. controlaţi prezenţa a + 12 V APC în pinul A al senzorului. Program: E1 Nr. Înlocuiţi-l dacă este necesar. În acest caz. Ştergeţi defectele memorate. Dacă problema persistă. Dacă problema persistă. Înlocuiţi-l dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a releului injecţie (1047). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. debranşaţi conectorul senzorului tahimetric. controlaţi în partea context. Dacă problema persistă. dacă starea ET322 "Circuit senzor viteză vehicul OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi starea corespunzătoare a senzorului tahimetric. căutaţi eventuale agresiuni asupra fasciculului de cabluri. Dacă absenţă a masei: controlaţi izolarea. controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Senzor tahimetric pin B1 pin 53 al conectorului cu 90 pini calculator injecţie Reparaţi dacă este necesar. controlaţi izolarea. Dacă problema nu este rezolvată. calculatorul injecţie nu primeşte informaţia viteză vehicul. înlocuiţi senzorul tahimetric. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor. şi prezenţa masei în pinul B2 al senzorului. Continuaţi testul rulând în pantă în poziţia picior ridicat. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul informaţie viteză vehicul. 17B-54 .EMS 31-32 Nr. Dacă. Continuaţi testul rutier în pantă cu viteză constantă.

EMS 31-32 Nr. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Trataţi celelalte defecte eventuale. faceţi o curăţire a zgurii.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ SONDĂ DE OXIGEN Indică o incoerenţă a informaţiei primite de sonda de oxigen amonte. 17B-55 . 17B DF102 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. înlocuiţi sonda de oxigen. Program: E1 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar.

Acest tip de produs poate astupa catalizatorul şi să-l facă ineficient. Reparaţi dacă este necesar. cauza distrugerii a fost găsită. Controlaţi vizual starea catalizatorului. noul catalizator riscă să fie distrus foarte rapid. (O stropire cu apă rece pe un catalizator cald poate provoca distrugerea sa). catalizatorul este înlocuit fără să fi fost găsită cauza distrugerii sale. catalizatorul poate fi înlocuit. Trataţi celelalte defecte eventuale. pe termen mai lung sau mai scurt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . O deformare poate explica disfuncţionarea sa. Dacă.EMS 31-32 Nr. Verificaţi vizual să nu fi existat un şoc termic. Controlaţi dacă au existat rateuri de combustie. Program: E1 Nr. Controlaţi să nu fi existat un consum excesiv de ulei sau de lichid de răcire.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ CATALIZATOR 17B DF106 PREZENT SAU MEMORAT Indică o incoerenţă a informaţiilor înainte şi după catalizator. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. primite de cele două sonde de oxigen. Dacă. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Întrebaţi clientul dacă a utilizat un aditiv sau alte produse de acest gen. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. Acestea din urmă pot distruge catalizatorul. 17B-56 .

– Să fie la ralanti. Un singur cilindru este declarat defect ET093 sau ET094 sau ET095 sau ET096 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe un cilindru: – Problemă pe injector. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. 17B-57 . – Problemă pe bujie. – Problemă pe cablul de înaltă tensiune sau pe bobina tip creion (dacă este echipat). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Problemă de pompă de benzină. încercaţi permutând cu un alt cilindru. consultaţi interpretarea defectelor DF109 şi DF110 "CONTINUARE". Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. INSTRUCŢIUNI Starea ET014: Recunoaştere cilindru nr. – Problemă pe bobina parte comandă. În cazul în care problema persistă. – Să fie făcute programările. Nu este necesar să ştergeţi programările. 1 trebuie să fie "ACTIV". pentru a diferenţia fiecare cilindru. Patru cilindri declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe toţi cilindri: – Problemă de filtru de benzină. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). ET093: Rateu de combustie pe cilindrul 1 ET094: Rateu de combustie pe cilindrul 2 ET095: Rateu de combustie pe cilindrul 3 ET096: Rateu de combustie pe cilindrul 4 Dau informaţii despre natura şi localizarea penei. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte RATEU DE COMBUSTIE POLUANT RATEU DE COMBUSTIE DESTRUCTOR 17B DF109 DF110 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. – Problemă de tip de bujii. Program: E1 Nr. Cilindri 1 şi 4 sau cilindri 2 şi 3 declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe acest cuplu de cilindri: – Problemă pe bobina dublă parte înaltă tensiune. – Problemă de tip de benzină. continuaţi diagnosticarea. Înainte de înlocuire.EMS 31-32 Nr. – Să fie motorul cald (minim 75°C). Dacă defectul reapare.

Reparaţi dacă este necesar. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric.Interpretare defecte 17B DF109 DF110 CONTINUARE Controlaţi sistemul de aprindere (consultaţi Asistenţă). Controlaţi ţinta motor. Ştergeţi defectele memorate. controlaţi: – filtrul de benzină. – starea injectoarelor. – curăţenia rezervorului. – debitul şi presiunea benzinei. – Să fie motorul cald (minim 75°C).EMS 31-32 Nr. Nu este necesar să ştergeţi programările. – Să fie la ralanti. Program: E1 Nr. – starea pompei de benzină. – Să fie făcute programările. 17B-58 . Controlaţi compresiile motorului. Reparaţi circuitul de carburant.

DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor : Calculator injecţie pin 82 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 18 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea. Ştergeţi defectele memorate. înlocuiţi senzorul presiune fluid refrigerent. Program: E1 Nr. 17B-59 . În caz de derivă a parametrului PR027. calculatorul recalculează parametrul PR044 "Putere absorbită de compresor" pornind de la valorile de presiune a fluidului refrigerent. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului fluid refrigerent. valoarea parametrului PR044 ar putea fi eronată. Dacă problema persistă.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE FLUID REFRIGERENT 17B DF118 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pe vehiculele echipate cu senzorul de presiune a fluidului refrigerent (buclă rece în injecţie).

Reparaţi dacă este necesar.DEF : CO : CC. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Asiguraţi-vă de prezenţa unui + 12 V în martorul luminos OBD. 17B-60 .1 pe pene prezente.0/CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Trataţi celelalte defecte eventuale.0 : CC.DEF pentru orice pană memorată.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF120 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activare comandă AC213 Martor luminos OBD. Controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura: Calculator injecţie pin 34 Tablou de bord Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. Ştergeţi defectele memorate. – 1. Controlaţi siguranţele tabloului de bord. Program: E1 Nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.Interpretare defecte CIRCUIT MARTOR LUMINOS OBD 1.

Reparaţi dacă este necesar. 17B-61 .DEF : circuit sondă de oxigen tip "un fir" 17B DF253 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat sau prezent: Exclusiv pe vehiculele echipate cu sondă amonte cu "un fir" (LC019 "Sondă de oxigen amonte"). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 44 Masă motor Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Controlaţi conformitatea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi starea maselor motor. Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte MASĂ MOTOR 1. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Program: E1 Nr.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Activării comenzii AC010 "Releu pompă de benzină". Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de putere al releului pompei de benzină. Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi defectele memorate.EMS 31-32 Nr. dacă starea ET319 "Circuit de comandă pompă de benzină OBD" corespunzătoare unei solicitări de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi cu contactul pus şi activând comanda AC010 "Releu pompă de benzină". inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul releu pompă de benzină. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 1. contactorul inerţial să nu fie anclanşat. Program: E1 Nr. Notă: Acest defect este prioritar. În acest caz.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF261 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Înlocuiţi releul dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. prezenţa a + 12 V în pinul 5 al releului pompei de benzină. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. 17B-62 . Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 3 al releului pompei de benzină. Dacă problema persistă. INSTRUCŢIUNI 1. Trataţi-l înaintea oricărui alt defect prezent sau memorat. Controlaţi ca. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi conformitatea. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină.DEF : pană alimentare + după releu 2. controlaţi în partea context. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Releu pompă de benzină pin 5 Pin C bobină tip cvadruplă Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 1 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 2 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar.

Interpretare defecte 17B DF261 CONTINUARE 2. Controlaţi conformitatea. Program: E1 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. 17B-63 . Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi bobina releului pompei de benzină. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului pompei de benzină. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 68 Pin B2 releu pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul pompei de benzină dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de comandă a releului pompei de benzină.

Deconectaţi clipsul în pinul 5 al portreleului. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 3 al releului actuatori. 17B-64 . Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF271 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.EMS 31-32 Nr. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 5 al releului actuatori. Înlocuiţi elementul defect.. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 66 5 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar.. Deconectaţi unul câte unul elementele (injector. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. Ştergeţi defectele memorate. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr.Interpretare defecte TENSIUNE IEŞIRE RELEU ACTUATORI 1.) utilizaţi cei 12 V pentru a-l determina pe cel care este defect. electrovană de purjare a absorbantului de vapori de benzină. Reparaţi linia până la siguranţă. Înlocuiţi releul dacă este necesar. Controlaţi conformitatea.. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.

senzorii. este vorba despre un scurtcircuit la + 12 V al unuia din pinii de alimentare 5 V. Program: E1 Nr. dacă este necesar. senzorului de presiune colector şi a senzorului de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Controlaţi izolarea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă problema persistă. Debranşaţi. – dacă este la limita de valoare la aproximativ 10. pentru a controla dacă pana trece de la PREZENT la MEMORAT: potenţiometru clapetă fluture.Interpretare defecte ALIMENTARE + 5 VOLŢI POTENŢIOMETRE ŞI SENZORI 17B DF345 PREZENT 1. Trataţi celelalte defecte eventuale. senzor de presiune colector şi senzor de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Ştergeţi defectele memorate. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor presiune colector Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat) Reparaţi dacă este necesar. este vorba despre un scurtcircuit la masă.7 V. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar. unul câte unul. 17B-65 .EMS 31-32 Nr. Controlaţi conformitatea. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor potenţiometrului clapetă fluture. Trataţi defectul aferent senzorului.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul prezent: Defectul este declarat prezent în urma: Controlaţi parametrul PR004 "Tensiune de alimentare calculator": (tensiune baterie măsurată aproximativ 12 V): – dacă este la limita de valoare la aproximativ 16 V.

Program: E1 Nr. – Prezenţa a + 12 V (contact pus). – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi starea şi valorile rezistenţei bobinelor de aprindere.5 Ω ± 5% = 11000 Ω ± 15% = 11.40 . – Înlocuiţi-le dacă este necesar.1 Ω = 14. – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi starea şi strângerea corectă a bujiilor de aprindere şi indicii sau referinţele să corespundă motorului.10 25 50 80 110 120 Senzor temperatură aer 50000 ± 14% 10000 ± 10% 2000 ± 6% 810 ± 6% 309 ± 6% 135 ± 6% 105 ± 7% Rezistenţă în Ω Senzor temperatură apă Rezistenţă în Ω 76000 ± 9% 12000 ± 9% 2000 ± 5% 811 ± 5% 282 ± 3% 115 ± 2% 88 ± 2% Control sistem de aprindere: – Controlaţi starea.Asistenţă Pistă Cursor 17B = 1200 Ω ± 20% = < 1050 Ω = 53 Ω ± 10% = 0.5 Ω ± 5% = 6800 Ω ± 15% = 0. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. – Controlaţi starea conectorilor bobinelor de aprindere. izolarea şi continuitatea fasciculelor de cabluri de înaltă tensiune (bobine cvadruple). – Controlaţi alimentările bobinelor. 17B-66 . – Controlaţi linia între bobine şi releul actuatori.40°C la 20°C la 120°C Rezistenţă senzor de presiune colector Rezistenţă încălzire sondă de oxigen amonte Rezistenţă încălzire sondă de oxigen aval Rezistenţă senzor magnetic Punct Mort Superior Rezistenţă electrovană absorbant de vapori de benzină la 23°C la 23°C = 200 până la 270 Ω = 26 Ω ± 7% Temperatură în °C .16 Ω = 50 kΩ = 3 până la 15 Ω = 3 până la 15 Ω Rezistenţă potenţiometru clapetă fluture Rezistenţă motor pas cu pas de reglare ralanti Rezistenţă bobină de aprindere DENSO SAGEM Rezistenţă injector la 25°C Primară Secundară Primară Secundară la .5 Ω ± 5% = 20. Reparaţi dacă este necesar. – Înlocuiţi-le dacă este necesar.

Condiţie de execuţie: Motor oprit. Program: E1 Nr. crt. contact pus.8 V < X < 13.EMS 31-32 Nr. 1 Tensiune baterie PR004: LC017: LC019: LC020: LC022: LC036: Configuraţie calculator LC042: LC048: 2 Nimic de semnalat. LC054: Tip cutie de viteze LC056: LC096: LC098: Parbriz electric Compresor cu cilindree fixă Bobină de aprindere tip creion 17B-67 . Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea parametrului PR004. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Pilotare grupuri motoventilatoare motor pornit Sondă de oxigen amonte Sondă de oxigen aval Martor luminos schimbare raport Pompă de benzină cu debit redus Buclă rece AC în injecţie Citire configuraţie Climatizare Vizualizare şi Remarci ACTIV 11.2 V Cu (Dacă există opţiune) un fir (sau trei fire în funcţie de model) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cutie de Viteze Mecanică (Cutie de Viteze Automată dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Diagnosticare În caz de problemă.

Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . consultaţi interpretarea parametrului DF044. Pedală de acceleraţie uşor apăsată 4 Potenţiometru de poziţie clapetă fluture ET003: ET005: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă NU NU Pedală de acceleraţie complet apăsată ET003: ET005: PR017: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă Poziţie clapetă fluture măsurată NU DA 70 < X < 255 În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor oprit. 5 Senzor temperatură apă PR002: Temperatură apă X = temperatură motor ± 5°C 6 Senzor temperatură aer PR003: Temperatură aer X = temperatură sub capotă ± 5°C 17B-68 . Program: E1 Nr. 3 Antidemaraj ET002: Antidemaraj INACTIV Pedală de acceleraţie neapăsată ET003: PR017: PR008: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture măsurată Valoare programare poziţie picior ridicat DA 0 < X < 47 0 < X < 47 În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea parametrului PR002. Nr. În caz de problemă. crt. contact pus. consultaţi interpretarea parametrului PR003.EMS 31-32 Nr. consultaţi interpretarea parametrului PR017.

Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR016: Presiune atmosferică Presiune colector Vizualizare şi Remarci X = Presiune atmosferică X = Presiune atmosferică Să auziţi pompa de benzină pornind Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mică Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mare Puneţi mâna deasupra pentru a simţi că funcţionează Electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină trebuie să funcţioneze Compresorul trebuie să funcţioneze Martorul luminos trebuie să se aprindă Martorul luminos trebuie să se aprindă Diagnosticare În caz de problemă. În caz de problemă. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. consultaţi interpretarea stării ET039. consultaţi interpretarea parametrului PR001. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DF120 (ET092). consultaţi interpretarea (interpretările) AC212. Nr.EMS 31-32 Nr. consultaţi interpretarea stării ET032. În caz de problemă. contact pus. 10 Vană de reglare ralanti AC014: Vană reglare ralanti În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET070. În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). 7 Senzor de presiune PR001: 8 Pompă de benzină AC010: Releu pompă de benzină AC271: 9 Grup motoventilator AC272: Releu Grup motoventilator viteză mică Releu Grup motoventilator viteză mare (dacă este echipat) În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Program: E1 Nr. 11 Electrovană purjare AC016: Electrovană purjare Canistră 12 Climatizare AC003: Compresor de climatizare AC212: 13 Martor luminos AC213: Martor luminos alertă temperatură apă Martor luminos OBD 17B-69 . crt. Condiţie de execuţie: Motor oprit. consultaţi interpretarea comenzii AC010. În caz de problemă.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . ACTIVĂ În caz de problemă.5 V Diagnosticare 1 Tensiune baterie PR004: Atunci PR006: Turaţie motor 750 < X < 910 rot/min Tensiune de alimentare calculator X < 12. 1 ET060: ACTIV 5 ET014: ET030: EFECTUAT ACTIVĂ 6 Încălzire sondă de oxigen ET031: Consultaţi condiţii de funcţionare. crt. Program: E1 Nr. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. inspiraţi-vă din defectul DF009. În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.EMS 31-32 Nr. Nimic de semnalat. Nr. 2 Comandă pompă de benzină ET020: Comandă releu pompă de benzină ACTIVĂ În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: PR004: Dacă + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Vizualizare şi Remarci ACTIV 13 < X < 14. 7 Potenţiometru clapetă fluture ET003: Poziţie clapetă fluture picior ridicat DA 17B-70 . consultaţi interpretarea parametrului PR004. 3 Comandă actuator ET025: Comandă releu actuatori Semnal volant motor pornit Recunoaştere cilindru 1 Încălzire sondă de oxigen amonte Încălzire sondă de oxigen aval (dacă este prezentă) ACTIVĂ 4 Semnal volant Recunoaştere cilindru nr. consultaţi interpretarea parametrului PR017.8 V În caz de problemă. consultaţi interpretarea comenzii AC010. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. În caz de problemă. inspiraţi-vă din defectul DF017.

Program: E1 Nr. În caz de problemă. Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. consultaţi interpretarea stării ET039. consultaţi interpretarea parametrului PR001. consultaţi interpretarea stării ET037. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET039: PR006: Reglare ralanti Turaţie motor Valoare prestabilită turaţie ralanti RCO ralanti Presiune colector Presiune atmosferică Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ 725 < X < 775 rot/min = PR006 ± 25 rot/min Valori precise pentru "Corectare adaptivă turaţie ralanti" 250 < X < 500 mbari X = Presiune atmosferică Diagnosticare 8 Reglare ralanti PR041: În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . consultaţi interpretarea parametrului PR013. În caz de problemă. PR022: PR001: 9 Circuit presiune PR016: În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. 10 Circuit antidetonaţie PR013: Semnal detonaţie medie 20 < X < 100 ET037: 11 Reglare îmbogăţire PR009: PR035: Reglare îmbogăţire Tensiune sondă de oxigen amonte Valoare corectare îmbogăţire ACTIVĂ 20 < X < 840 mV 0 < X < 255 Valoare medie 128 17B-71 . Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. crt.

comanda de pornire poate fi efectuată prin releu dublu. Program: E1 Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. consum electric. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului Diagnosticare Climatizare (Aer condiţionat selectat) (dacă vehiculul este echipat) ET009: Solicitare climatizare ET070: Compresor de climatizare Grup Motoventilator viteză mică* ET035: În funcţie de condiţii şi necesităţi Calculator injecţie. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 17B-72 . presiune fluid refrigerent 12 * Pe anumite vehicule. legat la alimentarea compresorului Dacă ET038: Atunci PR006: Turaţie motor Ralanti accelerat ACTIV Grupul motoventilator trebuie să pornească la viteză mică În caz de problemă. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". consultaţi interpretările ET009. crt. interpretările ET009. temperatură apă. ACTIV 850 < X < 960 rot/min 300 < X < 5000 W (X < 300 W Dacă injecţia nu autorizează ciclul compresorului) 2 < X < 6 bari Dacă tip Informaţie putere absorbită completă sau buclă rece în injecţie Dacă tip buclă rece în injecţie PR044: Putere absorbită de compresorul AC PR027: Presiune fluid refrigerent În caz de problemă.EMS 31-32 Nr.

crt. Funcţie Presostat direcţie asistată (dacă vehiculul este echipat) Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Bracaţi roţile ET034: ET035: Presostat direcţie asistată Grup Motoventilator viteză mică Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET034. PR002: Temperatură apă Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 102°C 17B-73 .EMS 31-32 Nr. Nr. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. 13 ACTIVĂ INACTIV Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 99°C PR002: Temperatură apă 14 Grup Motoventilator ET036: Grup Motoventilator viteză mare (numai dacă vehiculul este echipat cu Aer condiţionat) ACTIVĂ În caz de problemă. Program: E1 Nr. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

consultaţi interpretarea parametrului PR018.EMS 31-32 Nr. X creşte cu un interval scurt de răspuns. Program: E1 Nr.5% şi variabilă Diagnosticare 1 Nimic de semnalat. Vehicul în sarcină 3 Senzor detonaţie PR013: PR015: PR010: Semnal detonaţie medie Corecţie antidetonaţie Tensiune sondă de oxigen aval X X este variabil şi nenul 0 < X < 7° Arbore cotit Nu ţineţi cont de tensiunea la ralanti.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. X scade cu un interval scurt de răspuns. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. interpretarea parametrului PR013. Condiţie de execuţie: în test rutier. crt. Funcţie Purjare absorbant de vapori de benzină Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET032: PR023: Purjare Canistră RCO electrovană purjare Canistră Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ X > 1. În caz de problemă. 2 Viteză vehicul PR018: Viteză vehicul X = Viteză citită pe contor în km/h În caz de problemă. 4 Sondă de oxigen aval În funcţiune sarcină maximă Nimic de semnalat. Nr. Sonda indică sărac. Sonda indică bogat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . În decelerare după un picior apăsat la maxim 17B-74 .

97 < λ < 1. aşteptaţi stabilizarea Nimic de semnalat.03 CO < 0. Program: E1 Nr.8% HC < 100 ppm 0. 0 < X < 208 CO < 0.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.EMS 31-32 Nr. după rulaj 6 Emisie poluantă La ralanti. Condiţie de execuţie: în test rutier.5% O 2 < 0. crt. 17B-75 .5% HC < 100 ppm 0. consultaţi interpretarea parametrilor PR030 şi PR031. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .97 < λ < 1. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune După programare PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare Motoare: K7M / K7J PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motoare: K7J / K7M Vizualizare şi Remarci Diagnosticare 5 Indice de adaptare îmbogăţire 100 < X < 255 În caz de problemă.3% CO2 > 13.03 2500 rot/min.

EMS 31-32 Nr. Calculatorul de injecţie nu detectează solicitarea de aer condiţionat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare stări SOLICITARE CLIMATIZARE 17B ET009 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. consultaţi diagnosticarea climatizării. 17B-76 . Program: E1 Nr. Controlaţi pinul 46 (climatizare de tip Legătură logică) al calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă.Interpretare stări PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 17B ET034 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. înlocuiţi presostatul de direcţie asistată. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator injecţie pin 85 Pin 1 presostat direcţie asistată Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. 17B-77 . Controlaţi prezenţa masei pe presostatul de direcţie asistată. Controlaţi branşarea şi starea conectorului presostatului de direcţie asistată. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Ţineţi cont de această interpretare numai dacă există incoerenţă în controlul conformitate.EMS 31-32 Nr.

– Alimentarea grupului motoventilator viteză mică. cu contactul pus. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mică dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 8 Releu grup motoventilator viteză mică Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. – Linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mică şi releul grupului motoventilator viteză mică. – Starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mică.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MICĂ 17B ET035 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru această diagnosticare. – Igiena masei grupului motoventilator viteză mică. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. 17B-78 . Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mică. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Controlaţi: – Starea grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului.

Reparaţi dacă este necesar.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MARE 17B ET036 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru a executa această diagnosticare. – igiena masei grupului motoventilator viteză mare. Controlaţi: – starea grupului motoventilator viteză mare. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. cu contactul pus. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mare. – linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mare şi releul grupului motoventilator viteză mare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 38 Releu grup motoventilator viteză mare Reparaţi dacă este necesar. – starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mare. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. Controlaţi. – alimentarea grupului motoventilator viteză mare. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mare. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mare dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. 17B-79 . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.

Dacă este necesar. Controlaţi etanşeitatea liniei de eşapament. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi presiunea benzinei. Reparaţi dacă este necesar. Dacă ralanti-ul este instabil. Controlaţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină (o scurgere perturbează considerabil îmbogăţirea). Program: E1 Nr. Controlaţi prezenţa a 12 V în sonda de oxigen amonte. Controlaţi aprinderea.Interpretare stări REGLARE ÎMBOGĂŢIRE 17B ET037 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. înlocuiţi sonda de oxigen. Controlaţi etanşeitatea colectorului de admisie. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EMS 31-32 Nr. Dacă vehiculul nu rulează decât în oraş. sonda trebuie să fie înfundată (încercaţi un rulaj în sarcină). Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen amonte Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen amonte Reparaţi dacă este necesar. controlaţi jocul supapelor şi distribuţia. 17B-80 . Verificaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen amonte.

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de presiune. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. – Controlaţi garniturile cutiei clapetă fluture. – Controlaţi garniturile colector. – Controlaţi electrovanele comandă pneumatică. – Controlaţi aprinderea. înlocuiţi motorul de reglare ralanti.. – Controlaţi nivelul de ulei motor. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. 17B-81 . Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti.) deoarece este probabil înfundat. înlocuiţi motorul de reglare ralanti. – Curăţaţi circuitul de alimentare cu aer (cutie clapetă fluture. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. RALANTI-UL ESTE PREA RIDICAT DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Înlocuiţi vana de reglare ralanti dacă este necesar.Interpretare stări REGLARE RALANTI 17B ET039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. RALANTI-UL ESTE PREA SCĂZUT – Controlaţi funcţionarea reglării îmbogăţirii. Atenţie la valoarea prestabilită a turaţiei de ralanti service: PR041. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. – Controlaţi prezenţa ajutajelor în circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei. – Controlaţi injectoarele. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. – Controlaţi etanşeitatea amplificatorului de frânare.. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. – Controlaţi igiena conductelor legate la colector. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. – Controlaţi nivelul de ulei.

Interpretare stări COMPRESOR DE CLIMATIZARE 17B ET070 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei în pinul 10 al calculatorului de injecţie. consultaţi diagnosticarea climatizării.EMS 31-32 Nr. 17B-82 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.

înlocuiţi senzorul. Dacă problema persistă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 15 Pin A Senzor de presiune Calculator injecţie pin 16 Pin B Senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C Senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi izolarea. – dacă nu există priză de aer. Presiune colector > presiune maximă la ralanti Controlaţi: – etanşeitatea între colector şi senzor. – purjarea absorbantului de vapori de benzină – compresia cilindrilor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Presiune atmosferică incoerentă (PR016). – dacă eşapamentul nu este astupat. Presiune colector incoerentă contact pus.Interpretare parametri PRESIUNE COLECTOR 17B PR001 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. înlocuiţi senzorul. Presiune colector < presiune minimă la ralanti. 17B-83 .EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. – jocul supapelor.

DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. 17B-84 . Program: E1 Nr. Controlaţi izolarea. Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric).Interpretare parametri TEMPERATURĂ APĂ 17B PR002 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă valoarea citită este incorectă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 13 Pin B2 Senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 73 Pin B1 Senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. controlaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură".

Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea.Interpretare parametri TEMPERATURĂ AER 17B PR003 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. 17B-85 . Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). Dacă valoarea citită este incoerentă. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. verificaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură".EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr.

DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. bateria este poate prea încărcată: controlaţi ca tensiunea de încărcare să fie corectă cu şi fără consumator. bateria este descărcată: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Program: E1 Nr. Fără consumator. La ralanti Dacă tensiunea < Minimă. tensiunea de încărcare este prea slabă: regulatorul alternatorului este defect. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Remediaţi această problemă şi controlaţi nivelul electrolitului în baterie. 17B-86 . Contact pus Dacă tensiune < Minimă. Dacă tensiunea > Maximă.Interpretare parametri TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR 17B PR004 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă bateria şi circuitul de încărcare sunt corecte Trataţi problema aplicând metoda defectului DF345 "Alimentări 5 V potenţiometre şi senzori". Dacă tensiune > Maximă. tensiunea de încărcare este prea mică: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme.

17B-87 . Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Programare la limită PR008 sau nedetectare a Piciorului Ridicat ET003 sau nedetectare a Admisiei Maxime ET005 Controlaţi ca limitatorul mecanic al potenţiometrului să nu fi fost modificat. Program: E1 Nr. Controlaţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture. Controlaţi comanda acceleratorului (frecare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .. Controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 43 Pin C Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 75 Pin A Potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. Poziţia clapetei fluture este fixă PR017 Controlaţi ca senzorul să fie legat mecanic la clapeta fluture..EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi potenţiometrul clapetă fluture dacă este necesar. obstacol..Interpretare parametri POZIŢIE CLAPETĂ FLUTURE 17B PR017 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.).

Controlaţi: – compresiile. Program: E1 Nr. în reglare ralanti. – aprinderea. – rezervorului. – jocul supapelor. este prea multă benzină sau nu este suficient aer. – filtrului de aer. – circuitului de carburant. Asiguraţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină. nu este suficientă benzină sau prea mult aer. Ştergeţi memoria calculatorului de injecţie. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MINIM. – pompei de benzină. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MAXIM. Faceţi programările. priviţi aceşti parametri. La cald.Interpretare parametri INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE FUNCŢIONARE 17B PR030 PR031 INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE LA RALANTI INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. 17B-88 . (Consultaţi "Corectare adaptivă îmbogăţire" pentru valorile de limite exacte). – bujiilor. Asiguraţi igiena. – conductei de alimentare aer. curăţenia şi buna funcţionare a: – filtrului de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EMS 31-32 Nr.

Controlaţi ca senzorul de şoc să fie bine anclanşat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. reparaţi linia pinului 3 al senzorului de şoc la pinul 5 al releului pompei de benzină. Înainte de a efectua acest control.Tratare moduri de comandă RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 17B AC010 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă nu sunt 12 V. înlocuiţi pompa de benzină. Controlaţi izolarea şi continuitatea cablajului: Senzor de şoc Pin C1 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. verificaţi dacă.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . corespondenţa pinilor pe schema electrică corespunde organelor montate pe vehicul. 17B-89 . Controlaţi. înlocuiţi senzorul de şoc. Program: E1 Nr. Dacă nu este continuitate. Controlaţi continuitatea între pinii 1 şi 3 ai senzorului de şoc. Dacă problema persistă. Anclanşaţi senzorul de şoc dacă este necesar. sub acţiune demaror. prezenţa a 12 V în pinul 3 al conectorului senzorului de şoc. Controlaţi igiena şi prezenţa masei în pinul C2 al pompei de benzină.

Dacă un scurtcircuit la 12 V a intervenit pe linia martorului luminos. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr.Tratare moduri de comandă MARTOR LUMINOS ALERTĂ TEMPERATURĂ APĂ 17B AC212 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Controlaţi prezenţa masei pe linia martorului luminos. 17B-90 . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Dacă problema persistă. tabloul de bord ar putea fi foarte deteriorat. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord. cu comanda activată. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

Efecte client 17B INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi efectele client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.EMS 31-32 Nr.. ÎNTRERUPERI. LIPSĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL ALP 1 PROBLEME DE PORNIRE ALP 2 PROBLEME DE RALANTI ALP 3 PROBLEME DE RULARE (MERS BRUSCAT LA ACCELERARE. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr.) ALP 4 PROBLEME DE ÎNCĂLZIRE ADIŢIONALĂ: MODELE "TEMPERATURĂ FOARTE SCĂZUTĂ" ALP 5 17B-91 ..

Controlaţi legătura între testerul de diagnosticare şi priza de diagnosticare (stare cablu). Asiguraţi-vă ca testerul de diagnosticare să nu fie cauza defectului încercând să comunicaţi cu un alt vehicul. Program: E1 Nr. Controlaţi siguranţele injecţie.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 1 Lipsă comunicaţie cu calculatorul INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. motor şi habitaclu. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 28 Masă Calculator injecţie pin 33 Masă Calculator injecţie pin 3 Masă Calculator injecţie pin 56 Pin 7 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 26 Pin 15 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 29 Siguranţă Calculator injecţie pin 30 Siguranţă Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 16 şi a masei în pinii 4 şi 5 ai prizei de diagnosticare. 17B-92 . Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de şoc. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi vana de reglare ralanti. Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi starea rezervorului. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi starea volantului motor. Program: E1 Nr. 17B-93 . purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi starea filtrului de benzină. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi dacă demarorul funcţionează bine. Controlaţi compresiile motorului.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 2 Probleme de pornire INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Controlaţi alimentarea electrică a pompei de benzină. Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană).EMS 31-32 Nr.

Controlaţi starea filtrului de benzină. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. Controlaţi starea rezervorului. ca nivelul să nu fie prea ridicat. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi vana de reglare ralanti. Controlaţi compresiile motorului. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. cu ajutorul jojei de ulei. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. 17B-94 . Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi ca electrovana decalorului de arbore cu came să nu fie blocată în poziţie deschisă. Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 3 Probleme de ralanti INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea volantului motor. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare).EMS 31-32 Nr. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. (Dacă vehiculul este echipat cu aceasta) Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Program: E1 Nr. Controlaţi. Controlaţi starea colectorului de admisie. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul.

Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată.. tamburii şi rulmenţii să nu fie gripaţi. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot).EMS 31-32 Nr. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi starea filtrului de benzină.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 4 Probleme de rulare (Mers bruscat la accelerare.. întreruperi. Controlaţi compresiile motorului. ca nivelul să nu fie prea ridicat. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi ca etrierele. cu ajutorul jojei de ulei. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi ca pneurile să nu fie subumflate. Controlaţi starea colectorului de admisie. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Controlaţi starea volantului motor. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). 17B-95 . Controlaţi colectorul de eşapament să nu curgă. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Dacă nu mai există perturbare. Program: E1 Nr.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi ca filtrul de aer să nu fie deformat. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi ca răcirea să fie eficace. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat.

Controlaţi cu motorul pornit şi numai în următoarele condiţii. Controlaţi funcţionarea bobinei fiecărui releu "încălzire adiţională". DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pin 3: masă Pin 9: + 12 V releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi izolarea. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor releelor "încălzire adiţională". Controlaţi prezenţa a 12 V în pinii 3 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Înlocuiţi termoplonjonul (termoplonjoanele) dacă alimentările sunt corecte. prezenţa a + 12 V în termoplonjoane: ° – PR002: < 10°C ° – PR003: < 0°C Reparaţi linia (liniile) până la releul (releele) "încălzire adiţională" dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. prezenţa a 12 V în pinii 1 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Reparaţi linia până la cutia de siguranţe dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului cutiei "încălzire adiţională". 17B-96 .Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 5 Problemă de încălzire adiţională "modele temperatură foarte scăzută" INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. alimentările cutiei "încălzire adiţională". Reparaţi linia până la releul actuatori dacă este necesar. cu contactul pus. Înlocuiţi releul (releele) dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Cutia "încălzire adiţională" pilotează termoplonjoanele şi decalorul de arbore cu came (dacă vehiculul este echipat). Înlocuiţi cutia "încălzire adiţională" dacă este necesar. cu contactul pus. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi prezenţa masei în termoplonjoane. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Cutie "încălzire adiţională" pin 1 Pin 64 Calculator Cutie "încălzire adiţională" pin 7 Pin 2 Releu 1 "încălzire adiţională" Cutie "încălzire adiţională" pin 8 Pin 2 Releu 2 "încălzire adiţională" Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor termoplonjoanelor.

2 Transmisie 20A AMBREIAJ CUTIE DE VITEZE MECANICĂ TRANSMISII 21A 29A .

Remontare 21A-1 21A-2 21A-3 21A-4 21A-5 21A-6 21A-9 21A-11 29A TRANSMISII Identificare Ingrediente Transmisie faţă stânga Transmisie faţă dreapta Burduf de transmisie faţă parte roată 29A-1 29A-2 29A-3 29A-5 29A-7 .Disc Rulment de presiune ambreiaj Volant motor 20A-1 20A-2 20A-3 20A-5 29A TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze 29A-9 29A-12 21A CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare Raporturi Lubrifianţi Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Simering arbore primar: Înlocuire Simering ieşire diferenţial Cutie de viteze mecanică: Demontare .Capitolul 2 Cuprins 20A AMBREIAJ Identificare Mecanism .L90 .Capitolul 2 CuprinsPagina L90 .

AMBREIAJ Identificare L90. şi K7J sau K7M Mecanism 20A 107918 Disc 105680 Diametru exterior disc: .Motor K7J = 180 mm Grosime disc: 7.6 mm Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: Gri 20A-1 .Motor K7M = 200 mm .

Cutie de viteze mecanică. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.2 daN. a Înfiletaţi progresiv în stea. . 582-01) (1). a Montaţi discul de ambreiaj.Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor. Cutie de viteze mecanică).m). Cutie de viteze mecanică). a Înlocuiţi piesele defecte. 95414 a 1 ATENŢIE . 3 .m DEMONTARE a Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A. a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 107913 a Demontaţi dispozitivul (Mot.Disc L90. 1518) (2). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a mecanismului (1. 582-01 Emb.Remontaţi ansamblul fără lubrifiant. a Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A.discul de fricţiune. a Blocaţi motorul (Mot. . cu ajutorul dispozitivului a Scoateţi cele şase şuruburi (3) de fixare a mecanismului.Curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj.AMBREIAJ Mecanism . 582-01). 20A-2 . 1518 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj 20A REMONTARE 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a mecanismului 1. a Demontaţi: .2 daN. Cutie de viteze mecanică.mecanismul.

Simering arbore de ambreiaj).cutia de viteze (consultaţi 21A. Cutie de viteze mecanică). nu ridicaţi furca deoarece riscă să iasă din cârligele (3) ale rulmentului de presiune. 107914 a Demontaţi furca (2) trăgând spre interiorul carterului de ambreiaj.rulmentul de presiune ambreiaj (1) basculând furca în (A). înlocuiţi tubul de ghidare dacă este necesar (consultaţi 21A.AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90. A 3 1 107917 a Demontaţi: . a Plasaţi furca. şi K7J sau K7M 20A DEMONTARE REMONTARE a Controlaţi să nu existe prelingere la ieşirea arborelui primar. Cutie de viteze mecanică. . a Asiguraţi-vă de culisarea corespunzătoare. 20A-3 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. Notă: 2 în momentul unei intervenţii care nu necesită demontarea cutiei de viteze sau după montarea acesteia. 107916 a Puneţi rulmentul de presiune pe tubul de ghidare plasând cârligele (3) în furcă. Cutie de viteze mecanică.

Ea trebuie să fie de: .Motor K7M (X) = 30 până la 35 mm .AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90. verificaţi cursa de deplasare a furcii. şi K7J sau K7M 20A X 91830 a După remontarea cutiei de viteze.Motor K7J (X) = 28 până la 33 mm 20A-4 .

şuruburile de fixare a volantului motor. a Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (6. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Cutie de viteze mecanică.5 daN. cu ajutorul dispozitivului REMONTARE a ATENŢIE . a Pe şuruburile noi ale volantului motor. a Blocaţi motorul (Mot. 20A-5 .Disc). . . . a Remontaţi: .AMBREIAJ Volant motor L90. Cutie de viteze mecanică).cutia de viteze (consultaţi 21A.Disc). a Verificaţi starea volantului motor. Cutie de viteze mecanică).Curăţaţi de pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor.m). Mecanism .5 daN. Cutie de viteze mecanică.mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A.cutia de viteze (consultaţi 21A. Mecanism . . 582-01) (A).dispozitivul (Mot. 4 2 7 107913 a Montaţi volantul motor. Ambreiaj. aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. a Apropiaţi şuruburile noi de volantul motor. 582-01) (A). a Demontaţi: .volantul motor.mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A.Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit. Ambreiaj. 582-01 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) 20A 1 A 6 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a volantului motor 6. .m 5 DEMONTARE a Demontaţi: .

21A 1 107920 A B D C 19860 Un marcaj (1). şi JH1 sau JH3 Motoarele K7M / K7J sunt echipate cu cutie de viteze mecanică de tip JH.(D) Uzină de fabricaţie. indică: .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare L90. situat pe carterul cutiei de viteze. 21A-1 . .(C) Număr de fabricaţie.(B) Indice cutie de viteze.(A) Tip cutie de viteze. . .

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Raporturi L90. şi JH1 sau JH3 21A JH3 052 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 Tip Indice Cuplu cilindru Prima A doua A treia A patra A cincea Marşarier Tahimetru JH1 053 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 21A-2 .

Umpleţi până la nivelul orificiului.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Lubrifianţi L90.1 (1) (2) Buşon de golire 21A Buşon de umplere I . cu motorul oprit. şi JH1 sau JH3 Capacitate (în litri) JH3 JH1 3.CONTROL NIVEL ÎN CAZ DE SCURGERE Înainte de orice control de nivel. vehiculul trebuie să fie pe o suprafaţă orizontală. Calitate).CALITATE.1 3.PARTICULARITATE 3 II . 108355 ATENŢIE 92081 Este interzis să demontaţi valva reniflardului (3) pentru a efectua umplerea cu ulei. Lăsaţi vehiculul. VÂSCOZITATE (Consultaţi NT 6012A. câteva minute înainte de a controla nivelul de ulei. 2 1 18749 21A-3 . Lubrifianţi. III .

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Ingrediente L90. şi JH1 sau JH3 21A Tip MOLYKOTE BR2 LOCTITE 518 RHODORSEAL 5661 Condiţionare Cutie de 1 kg Seringă de 24 ml Tub de 100 g Referinţă 77 01 421 145 77 01 421 162 77 01 404 452 Organ Caneluri Suprafeţe de asamblare cartere JH / JR Buşoane filetate şi contactoare 21A-4 .

inelele "O". şi JH1 sau JH3 Piese de înlocuit sistematic după ce au fost demontate: . 21A 21A-5 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Piese de înlocuit sistematic L90. .simeringurile.

a Reperaţi cota de îmbinare a tubului de ghidare cu ajutorul cursorului (3) al dispozitivului (Bvi.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. Rulment de presiune ambreiaj). 98934 2 1 3 5 4 a Poziţionaţi cutia de viteze pe suport. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi. Cutie de viteze mecanică). . Lubrifierea este asigurată printr-un orificiu care comunică cu alezajul carterului.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. 1445). DEMONTARE a Demontaţi: .cutia de viteze (consultaţi 21A. Ambreiaj. 21A-6 . Cutie de viteze mecanică. 1445 Scule şi dispozitive de extragere şi de montare tub de ghidare cutie de viteze "JB" 21A Simeringul şi rulmentul arborelui primar sunt solidari cu tubul de ghidare al rulmentului de presiune. 1445) pentru a putea garanta poziţionarea corespunzătoare în momentul remontării. a Ajustaţi dacă este nevoie reazemul reglabil. 3 99057 (1) (2) (3) (4) (5) Cleşte de strângere Teacă Jojă 98935 Cheie Inel crestat Demontarea tubului de ghidare al rulmentului de presiune se efectuează cu dispozitivul (Bvi.

a Strângeţi cu putere piuliţa. a Degresaţi tubul de ghidare. a Poziţionaţi piesa nouă pe carterul de ambreiaj. a Aliniaţi gaura de gresare a rulmentului tubului de ghidare în faţa găurii de gresare a carterului de ambreiaj. a Acţionaţi asupra piuliţei superioare (6). a Extrageţi uşor tubul de ghidare. REMONTARE 4 1 98937 a Plasaţi cleştele de strângere (1) pe tub. 21A-7 . 98939 a Trasaţi un reper pe carterul de ambreiaj în linie cu gaura de gresare.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. a Plasaţi teaca şi inelul crestat. şi JH1 sau JH3 21A 6 98936 98938 a Dezlipiţi uşor tub de ghidare de presă. a Imobilizaţi cleştele de strângere (1) cu ajutorul cheii (4).

şi JH1 sau JH3 21A 98935-1 a Montaţi piesa până la contactul uşor cu carterul jojei. Rulment de presiune ambreiaj).rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. . a Remontaţi: . Ambreiaj. Cutie de viteze mecanică. 21A-8 . Cutie de viteze mecanică).cutia de viteze (consultaţi 21A.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90.

Cutie de viteze mecanică. a Demontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. 945 Mandrină de montare simering planetară 21A ÎNLOCUIRE SIMERING Cupluri de strângerem piuliţă de rotulă de direcţie buloane picior amortizor piuliţă transmisie şuruburi de fixare a roţilor 3. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Lubrifianţi). a Scoateţi simeringul cu ajutorul unui cleşte având grijă să nu distrugeţi canelurile planetarei. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi. REMONTARE B A 86095 a Remontarea simeringului se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Bvi. a Bateţi simeringul pe bază cu ajutorul unui extractor de ştifturi şi al unui ciocănel pentru a-l roti în locaşul său.m 28 daN.m 11 daN.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.un protector de simering (A). Transmisie faţă dreapta). care asigură montarea 21A-9 . 945) compus din: .5 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor.m 10.m 86031 Notă: Simeringul poate fi înlocuit pe vehicul cu cutia de viteze montată.7 daN. .un dispozitiv simeringului (B). Transmisii.

21A-10 . .şuruburile de fixare a roţilor (11 daN.m). a Poziţionaţi simeringul (C) uns împreună cu dispozitivul (B). Transmisii.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. Cutie de viteze mecanică.m). şi JH1 sau JH3 21A A B C 86122 a Puneţi protectorul (A) uns pe planetară. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. Transmisie faţă dreapta). a Strângeţi la cupluri: .7 daN. a Remontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. Lubrifianţi).cele două buloane ale piciorului amortizorului (10.5 daN.m).piuliţa de transmisie (28 daN.piuliţa de rotulă de direcţie (3. . .m).

m 2. 1453 Tav. Cutie de viteze mecanică.m 6 daN.m 10 daN. 1747 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a roţilor buloane picior amortizor şuruburi burduf transmisie de 11 daN. şi K7J sau K7M.m a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.m 2.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .5 daN. .m 10. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.5 daN. 1390 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.5 daN.m Cupluri de strângerem piuliţă suport pendular pe tampon buşon de golire cutie de viteze Mot. Mot. (consultaţi 02A. Lubrifianţi). 1199-01 Extractor rotulă Dispozitiv de tăiere ţeavă de eşapament Suport pentru demontare .4 daN.apărătoarea de noroi laterală faţă stânga. cu chingi de menţinere Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil cilindru de organe 21A 5 daN. 476 Mot. pentru a evita un dezechilibru. Elevator cu două coloane: Securitate).m 4.m 3.m 6.5 daN. piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi suport etrier şuruburi turn cutie de viteze şi demaror şuruburi de fixare a cadrului în faţă şuruburi de fixare a cadrului în spate şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cutie şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi suport pendular pe cutie 21A-11 .remontare grup motopropulsor Suport ancorare motor cu reglaje multiple.m 3.5 daN. Pentru procedura de montare a chingii. a Demontaţi protectorul de sub motor. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.Remontare L90.m 3.m 11 daN.roţile faţă. a Demontaţi: .5 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.7 daN. Mijloc de ridicare.

. .protecţia calculatorului. 21A-12 . a Demontaţi fixările fasciculului de cabluri electrice. a Demontaţi: .locaşul de sub baterie. şi K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 a Demontaţi: .portreleele stânga şi dreapta cu ajutorul unei şurubelniţe urmând sensul săgeţilor. .habitaclu.bateria.fixările vasului de expansiune.manşonul de aspirare aer.cablul de ambreiaj. 21A 2 1 3 107846 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Degrafaţi: .brida (1) a bateriei. a Distanţaţi fasciculul motor în jurul cutiei de viteze. a Demontaţi: .Remontare L90. .calculatorul injecţiei. 109184 4 107932 a Debranşaţi senzorul Punct Mort Superior (4). . 109171 a Debranşaţi conectorul fasciculului motor .capacul cutiei siguranţe (2) ridicând clipsurile (3).

ATENŢIE Nu desfaceţi niciodată piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă.PARTE STÂNGA VEHICUL 21A 6 7 5 8 107935 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze. a Demontaţi rotula bieletei de direcţie (7) cu ajutorul dispozitivului (Tav. a Demontaţi cele două şuruburi (8) ale suportului etrierului. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. I . şi JH1 sau JH3 . 21A-13 . a Demontaţi cele două piuliţe (6) ale piciorului amortizorului. a Demontaţi piuliţa (5) a tijei de comandă a cutiei de viteze.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze în înălţime. a Distanţaţi vasul de expansiune de suportul său. a Debranşaţi (dacă vehiculul este echipat) cablajele senzorilor sistemului antiblocare roţi. 476).Remontare L90.vasul de expansiune trăgând în sus. şi K7J sau K7M.

Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna. Dacă este cazul.piuliţa (12) a tirantului cadrului.Remontare L90. şi K7J sau K7M. controlaţi la remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze. 21A-14 . şi JH1 sau JH3 21A 11 12 9 13 10 107933 107934 a Demontaţi cele trei şuruburi (11) ale burdufului de transmisie. a Decuplaţi transmisia cutiei de viteze. . a Debranşaţi conectorul marşarier (9). a Demontaţi: . a Demontaţi fixarea (1 0) a conductei de direcţie asistată de pe cadru (dacă vehiculul este echipat).şuruburile de fixare (13) a treselor de masă de pe cutia de viteze. basculând portfuzeta.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .

şi JH1 sau JH3 II .Remontare L90. a Demontaţi suportul conectorului prin şurubul (18). III .cele două piuliţe (1 6) de fixare a piciorului amortizorului.rotula bieletei de direcţie (15) cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Basculaţi portfuzeta şi decuplaţi transmisia cutiei de viteze.PARTE DREAPTA VEHICUL 21A 16 17 14 15 18 107925 108350 a Demontaţi cele două şuruburi (14) ale suportului etrierului. 21A-15 . a Demontaţi fixarea tirantului cadrului de pe caroserie.MEDIU MOTOR a Ataşaţi ansamblul radiatoarelor de răcire cu ajutorul corzilor pe traversa superioară. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. şi K7J sau K7M.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . . a Debranşaţi conectorul (17) al sondei de oxigen. a Demontaţi: .

1199-01) între cele două puncte de întrerupere situate între catalizator şi toba intermediară. şi K7J sau K7M. . ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului.catalizatorul. 108351 a Întrerupeţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.fixările barei paraşoc de pe cadru. Este interzis să găuriţi sau să a decupaţi catalizatorii. a Demontaţi fixările casetei de direcţie. 20 107919 a Debranşaţi conectorul (20) al senzorului tahimetric. 21A-16 . şi JH1 sau JH3 21A 14747 19 107926 a Demontaţi: . a Distanţaţi cablajul de pe locaşul bateriei şi de pe motoventilator.fixările (19) ale catalizatorului de pe colectorul de eşapament. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.Remontare L90. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului.

demarorul. 1390) sub cadru. 21A-17 . şi JH1 sau JH3 a Ataşaţi caseta de direcţie pe caroserie. a Montaţi dispozitivul (Mot. a Ataşaţi cadrul la dispozitivul (Mot. a Coborâţi vehiculul pe dispozitivul (Mot. .Remontare L90.şuruburile de fixare a demarorului. 1390). cadrul trebuie să rămână pe cărucior. a Demontaţi: . a Demontaţi fixările cadrului. 107928 a Montaţi vehiculul. 21A 21 A 22 108574 107921 a Demontaţi bieleta de preluare cuplu (21) cu întăritura sa (22). 23 107924 a Defiletaţi cele patru fixări (23) ale cadrului. a Debranşaţi alimentarea demarorului. Patinele dispozitivului trebuie să fie plasate sub zonele (A).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . 1390). şi K7J sau K7M.

a Poziţionaţi cilindrul de organe sub cutia de viteze.prezoanele de fixare a cutiei de viteze.fixările superioare turn cutie de viteze. 24 107929 a Asiguraţi-vă de prezenţa şi poziţionarea bucşilor de centrare motor . .şuruburile inferioare (27) turn cutie de viteze.suportul cutiei de viteze (26). şi JH1 sau JH3 21A 28 107930 a Montaţi dispozitivul (Mot. 21A-18 . .cutia de viteze. . . 25 . 27 107936 26 a Demontaţi: . a Plasaţi furca pe proeminenţele rulmentului de presiune ambreiaj.piuliţa (28) a prezonului cutiei de viteze. şi K7J sau K7M.şuruburile de fixare a suportului cutiei de viteze (25).cutie de viteze. a Cuplaţi cutia de viteze la motor.piuliţa suportului cutiei de viteze (24). .Remontare L90. REMONTARE a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. 1453) cu chingile sale de menţinere. a Demontaţi: .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .

ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.şuruburile de fixare a cadrului în faţă (6 daN. a Puneţi un manşon pe tăietura ţevii de eşapament referinţă 77 03 083 443.5 daN.m).cele trei şuruburi ale burdufului de transmisie (2.şuruburile de fixare a cadrului în spate (11 daN.piuliţa suport pendular pe tampon (5 daN.m).şuruburile suportului pendular pe cutie (3.piuliţa de rotulă de direcţie (3.cele două buloane ale piciorului amortizorului (10. .remontare). 21A-19 . 29 107927 a Utilizaţi dispozitivul (Tav. . . şi K7J sau K7M. . .şuruburile turn cutie de viteze şi demaror (4.m).m). a Aplicaţi un strat de F R E N B L O C pe filetele şuruburilor suportului etrierului. a Strângeţi la cupluri: .m).5 daN. .7 daN. Lubrifianţi). ATENŢIE Nu prindeţi conducta de frână spate în momentul remontării cadrului. .5 daN. şi JH1 sau JH3 21A .şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (6.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cutie (3. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare .buşonul de golire cutie de viteze (2. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m).m).m). .m).m).m). . Cutie de viteze mecanică.m).şuruburile suportului etrierului (10 daN.m). .Remontare L90.5 daN.4 daN.5 daN.5 daN. .şuruburile de fixare a roţilor (11 daN. 1747) (29) pe fixările faţă pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.

© RENAULT 2001 . Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque". sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document. Edition Française "Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur. dans ce présent document.Manuel de réparation Boîte de vitesses mécanique Type JH1 Gamme Twingo Clio Clio Laguna II Laguna II JH3 JR5 77 11 299 960 MARS 2001 Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

m Rapports Ingrédients Capacité .lubrifiants Pièces à remplacer systématiquement Outillages spécialisés Réfection boîte de vitesses 21-1 21-3 21-4 21-5 21-5 21-5 21-6 21-7 .Sommaire Pages 21 BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m Couples de serrage en daN.

BOITE DE VITESSES MECANIQUE 121 Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JH

21

A B C D

2,5 2,5 7 19

21-1

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JR

21

A B C D E

2,5 13 2,5 7 19

21-2

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Couples de serrage en daN.m

21

Désignation Vis de tour de boîte Vis d'arbre secondaire Ecrou d'arbre primaire Vis de couvercle arrière Contacteur de marche arrière Vis de récepteur d'embrayage Vis d'axe de commande Vis de loqueteau Vis de capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée

Couple en daN.m 2,5 7 19 2,5 2,5 2,1 2 0,5 1

21-3

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Rapports
BOITE DE VITESSES JH Indice JH1-002 JH1-003 JH1-007 JH3-005 Véhicule Twingo Twingo Twingo Laguna 2 1 ère 11/37 11/37 11/37 11/37 2 ème 22/41 22/41 22/41 22/41 3ème 28/37 28/37 28/37 28/37 4 ème 30/29 30/29 34/35 34/35 5 ème 41/31 39/32 39/32 39/32 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/56 15/58 15/61 14/59

21
Tachy 21/20 21/20 21/19 Sans

BOITE DE VITESSES JR Indice JR5-003 JR5-008 JR5-009 JR5-012 Véhicule Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 1 ère 11/37 11/41 11/37 11/41 2 ème 22/41 21/43 22/41 21/43 3ème 28/37 28/39 28/37 28/37 4 ème 34/35 31/34 34/35 35/34 5 ème 39/32 37/33 39/32 41/31 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/61 15/58 15/61 16/55 Tachy Sans Sans Sans Sans

21-4

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Ingrédients

21
Organe

Type Molykote "BR2" Loctite 518

Conditionnement Boîte de 1 kg Seringue de 24 ml

N° M.P.R 77 00 421 145 77 01 421 162

Cannelures planétaires Faces assemblage des carters Filetage des contacteurs Pignon fixe et moyeu de 5 ème Ecrou d'arbre primaire Vis d'arbre secondaire

Loctite FRENBLOC

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

Capacité - Lubrifiants
Capacité en litre JH 2,8 JR 2,5 Qualité TRJ 75W80W TRJ 75W80W

Pièces à remplacer systématiquement
Lorsqu'elles ont été remplacées : – les joints à lèvres, – les joints toriques, – les anneaux d'arrêt, – les goupilles élastiques, – les écrous d'arbre secondaire et différentiel, – les bagues sous pignons, – les circlips des roulements d'arbres primaire et secondaire.

21-5

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Outillages spécialisés

21

B. Vi. 22-01 B. Vi. 31-01 B. Vi. 945 B. Vi. 946 B. Vi. 949 B. Vi. 1000 B. Vi. 1057 B. Vi. 1058 B. Vi. 1059 B. Vi. 1161 B. Vi. 1165 B. Vi. 1170 B. Vi. 1527 B. Vi. 1570 B. Vi. 1576 B. Vi. 1581 B. Vi. 1601

Corps d'extracteur des roulements Jeu de broches pour goupilles élastiques Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JH) Mandrin de mise en place du jonc d'arrêt sur planétaire Outil de pose et dépose des goupilles élastiques de fourchette Extracteur du pignon fixe de 5 ème sur arbre secondaire Outil de blocage en rotation du différentiel Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JR) Bagues de mise en place des roulements de différentiel Plaque support de comparateur et rondelles de calage Outil d'extraction du roulement d'arbre secondaire sur carter d'embrayage Extracteur du moyeu de 5 ème sur arbre primaire Contre-plaque de réglage du jeu des arbres primaire et secondaire Outil de mise en place billage Mandrin de mise en place des roulements dans le carter de mécanisme (JH) Support de boîte de vitesses sur pied Desvil Mandrin de mise en place du roulement guide d'arbre primaire

21-6

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Le démontage et la manutention des pièces doivent s'effectuer sur un établi avec revêtement antichocs (caoutchouc ou plastique épais).

21

– la carter arrière. Celui-ci doit être déposé dans l'axe horizontal de la boîte, car il comporte une canule de lubrification située dans l'alésage de l'arbre primaire.

DEMONTAGE Monter la plaque suppor t B. Vi. 1581 sur un pied Desvil. Poser la boîte de vitesses sur le support B. Vi. 1581.

19825-1

Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5 ème en glissant la fourchette de 5 ème sur son axe. Déposer la vis d'arbre secondaire et l'écrou d'arbre primaire.
19825

Déposer : – le cylindre récepteur d'embrayage, – les vis situées à l'intérieur du carter,

19824

19826

21-7

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
A l'aide du B. Vi. 31-01, chasser la goupille de la fourchette de 5 ème . Déposer la fourchette et le baladeur de 5 ème.

21

Extraire le pignon fixe de 5ème à l'aide du B. Vi. 22-01 et du B. Vi. 1000.

19823

Déposer les vis extérieures du carter de mécanisme. Extraire le moyeu de 5ème à l'aide du B. Vi. 1170. Placer le baladeur de l'outil B. Vi. 1170 comme pour passer la 5ème et le tourner de façon à positionner les cannelures du baladeur et du moyeu en vis à vis et retirer l'ensemble. (Retirer le capteur de régime (B) pour boîte de vitesses robotisée JH1).

21-8

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Il est recommandé de placer deux aimants ou d'obturer les orifices (C) afin de récupérer les billes et ressor ts de verrouillage des axes 1/2 et 3/4.

21

Tourner vers la gauche l'ensemble axe de marche arrière et déposer l'axe de la fourchette "marche arrière/5ème".

Retirer l'axe (A) de marche arrière. Déposer le contacteur de marche arrière (B). Effectuer un effort sur l'axe de commande vers l'extérieur. Décoller et retirer le car ter de mécanisme. Lever légèrement l'arbre primaire et déposer l'ensemble axe de marche arrière.

21-9

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Dégoupiller la fourchette 3/4 à l'aide du B. Vi. 949 et déposer l'ensemble axe et fourchette 3/4. Simultanément, déposer l'ensemble arbre primaire et secondaire avec l'axe et la fourchette de 1/2.

21

21-10

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Ne pas oublier de récupérer les bonhommes d'interdiction (A) et (B).

21

21-11

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JH

21

21-12

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Mettre l'arbre secondaire dans un étau muni de mordache, puis déposer l'ensemble de pignons. Lors de la dépose et repose des anneaux d'arrêt, utiliser d'une part une pince de circlips et d'autre part une pince plate à l'opposé.

21

Contrôle des pièces Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

Remontage de la pignonnerie. Procéder en sens inverse du démontage. Les anneaux d'arrêt sont à remplacer systématiquement.

21-13

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR CARTER DE MECANISME Ecarter les circlips avec une pince à circlips et chasser le roulement vers l'intérieur du carter à l'aide du B. Vi. 1576.

Monter les roulements à l'aide du B. Vi. 1576. Enfoncer l'outil avec le roulement à l'aide d'une massette.

19821 19821

REPOSE Placer les circlips neufs dans leurs logements respectifs. NOTA : les circlips ont des formes différentes : – circlips arbre primaire (A), – circlips arbre secondaire (B).

19822

21-14

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remplacement des roulements sur carter d'embrayage Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Déposer le guide roulement arbre primaire à l'aide d'un tube de ∅ 38.

19819

Reposer le guide roulement à l'aide du B. Vi. 1601.

REPOSE Mettre en place le déflecteur puis le roulement à la presse, en affleurement de la face interne du carter. Sertir le roulement avec un bédane.

19818

19820

21-15

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JR

21

21-16

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Les bagues sous pignons de 2 ème , 3ème, 4ème sont montées serrées. Celles-ci seront systématiquement remplacées lors du remontage. A la presse, déposer l'ensemble "bague, moyeu, pignon de 3 ème" en prenant appui sous les dents de crabots du pignon de 3 ème . Contrôle des pièces

21

Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

A la presse, déposer l'ensemble "bagues, pignons de 1 ère et de 2 ème, moyeu, baladeur" en prenant appui sous le pignon de 1 ère .

21-17

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remontage de la pignonnerie Pour le remontage, il est nécessaire d'utiliser une plaque chauffante ayant une position de 150°C. Placer les nouvelles bagues sur la plaque chauffante froide. Les mettre à chauffer pendant 15 minutes, thermostat sur la position 150°C.

NOT : la synchronisation du rapport 1/2 est de type A doubles cônes, faire coïncider les encoches des anneaux synchro aux moyeux et pignons.

Procéder en sens inverse du démontage. Repose des bagues : A l'aide d'une pince, retirer une bague de la plaque chauffante et la monter sur l'arbre à l'aide d'un tube de diamètre intérieur 33 mm jusqu’en appui sur le moyeu.

21-18

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR ARBRE PRIMAIRE Extraire les roulements à la presse à l'aide du décolleur.

Extraire le cône de roulement de l'arbre secondaire à l'aide d'un décolleur.

Reposer le cône à la presse. Reposer les roulements à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 25.

Chasser les cuvettes des roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube de diamètre 55 mm.

19816

21-19

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Reposer le roulement à l'aide du B. Vi. 1167.

21

Reposer les cuvettes de roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube diamètre 60 mm.

19814 19815

REMPLACEMENT DU ROULEMENT SUR CARTER D'EMBRAYAGE JR Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Chasser la cuvette du roulement arbre primaire côté carter d'embrayage à l'aide d'un extracteur ∅ 38.

19813

Reposer celui-ci à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 46.

21-20

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS D'ARBRE SECONDAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre primaire. Mettre en place l'arbre secondaire dans le carter d'embrayage avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 ou équivalent de 1,60 mm (grand ∅ extérieur). Monter les carter de mécanisme. Placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte. Monter la plaque suppor t de comparateur B. Vi. 1161 ou équivalent sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre secondaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre la cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre secondaire vers le haut en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Valeur prescrite + valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur = valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Mettre en place : q l'entretoise spécifique du B. Vi. 1527 (A), q la vis (C), q la comparateur avec son pied magnétique. Exemple : (Valeurs en mm). 0,26 + 0,49 + 1,60 = 2,35

Valeur prescrite

Moyenne valeurs lues

Valeur rondelle préréglage

Valeur rondelle de calage de précontrainte

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 2,15 mm à 2,43 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-21

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS D'ARBRE PRIMAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre secondaire. Mettre en place l'arbre primaire avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 de 0,62 mm (petit ∅ extérieur). Monter : q le carter de mécanisme, placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte, q la plaque support de comparateur B. Vi. 1161 sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre primaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre le cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre primaire vers le haut, en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage Valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur - 0,02 (valeur à soustraire pour garantir un jeu mini) = valeur de la rondelle de calage. Exemple : (Valeurs en mm) 0,62 + 0,50 0,02 = 1,10

Mettre en place : q l'entretoise B. Vi. 1527 (A), q la rondelle d'appui (B), q la bague du pignon (C), q l'écrou vissé à fond (D), q le comparateur avec son pied magnétique.

Valeur de préréglage

Moyenne valeurs lues

Valeur du jeu mini préconisé

Valeur de la rondelle de calage

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 0,86 mm à 1,30 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-22

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES ROULEMENTS Côté couronne

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

Passer une barrette à l'intérieur du boîtier et la poser à plat sur le roulement. Appuyer à la presse, à l'aide d'un tube et extraire le roulement.

A la presse, mettre une planchette sous la couronne pour prendre appui. Pousser sur le carter d'embrayage pour libérer le circlips (A) et l'extraire.

REPOSE La cage (C) du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne. Enfoncer le roulement à la presse, en utilisant le B. Vi. 1059 en prenant appui sur la bague extérieure du roulement.

19812

Le différentiel sort en poussant à la presse sur le planétaire.

21-23

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Replacer le différentiel dans le carter. Mettre une cale en bois sous la couronne.

21

Côté planétaire Retirer le circlips (A) de maintien de roulement. Sortir le roulement à la presse à l'aide d'un tube de diamètre 50 mm vers l'intérieur du carter.

Placer le circlips (B) sur l'ogive (1) du B. Vi. 946 puis l'ogive sur le planétaire. Mettre l'outil (2) du B. Vi. 946 sur l'ogive et pousser avec la presse jusqu'à la remise en place du circlips dans sa gorge. Retirer le B. Vi. 946.

Reposer le roulement à l'aide d'un tube de diamètre 65 mm. La cage du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne.

Reposer le circlips de maintien du roulement.

Faire tourner l'ensemble et vérifier la rotation du pignon de tachymètre si équipé.

21-24

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer l'écrou de fixation du boîtier.

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

19811

Récupérer la cale de réglage de la précontrainte des roulements (A). Immobiliser l'ensemble boîtier différentiel - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 fixé sur le carter.

Sortir l'ensemble en poussant sur le planétaire.

21-25

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES CAGES DEPOSE

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DEPOSE Décoller et extraire les roulements à l'aide d'un décolleur.

Chasser les cages des roulements à l'aide d'un tube engagé par l'intérieur du carter. REPOSE A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter les cages des roulements jusqu'en appui sur l'épaulement du carter. Grand ∅

REPOSE Placer une planchette sous la couronne pour prendre appui. A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter le roulement jusqu'en butée sur le boîtier. Petit ∅

21-26

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Reposer le différentiel dans le car ter, roulement légèrement huilé. Monter le roulement côté planétaire, la rondelle de réglage de précontrainte et l'écrou. Comme au démontage, immobiliser l'ensemble boîtier - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 . Effectuer un presserrage au couple de 1 à 2 daN.m.

Le différentiel doit tourner sous une charge comprise entre : – 0,5 et 2 daN.m pour roulements réutilisés, – 1,6 et 3,2 daN.m pour roulements neufs.

Si le réglage n'est pas correct : Déterminer l'épaisseur de la rondelle de calage en sachant que : La précontrainte augmente d'environ 0,7 à 0,8 daN.m pour une diminution d'épaisseur de la rondelle de calage de 0,05 mm et inversement.

19811

Déposer le B. Vi. 1057 et faire tourner le différentiel pour mettre en place les roulements. Reposer B. Vi. 1057 et serrer l'écrou au couple de 13 daN.m. Déposer le B. Vi. 1057, faire tourner le différentiel et contrôler la précontrainte.

21-27

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
AXE DE COMMANDE L'axe de commande est muni d'un clapet d'interdiction fixé sur le carter (A). L'étanchéité est assurée par un joint torique (B). Après avoir dégoupillé le doigt de sélection (C), déposer les vis de fixation et retirer l'ensemble de commande. Commande JH3 et JR5 Commande JH1

21

21-28

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REPOSE DES ARBRES Poser simultanément l'arbre primaire et l'arbre secondaire muni de la fourchette 1/2.

21

Soulever légèrement le moyeu de 3/4 et placer la fourchette et l'axe de 3/4. Goupiller la fourchette à l'aide du B. Vi. 949.

19809

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 1/2 (A).

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 5ème (B).

21-29

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Mettre en place l'axe de 5ème (A) et l'axe de marche arrière (B) en soulevant légèrement l'arbre primaire.

21

Mettre en place les ressorts et billes de verrouillage 1/2 et 3/4 dans le carter de mécanisme et les comprimer à l'aide du B. Vi. 1570 .

19817

S'assurer du positionnement : – des douilles de centrage, – de l'aimant, – des rondelles de calages de précontrainte des roulements sur JR5.

19810

21-30

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer un cordon de Loctite 518 sur le plan de joint. Engager le 3 ème rapport. Présenter le carter tout en guidant l'axe de commande dans le 3 ème rapport, mettre en place le ressort et la bille de verrouillage, à l'apparition de l'axe de 5 ème. Compr imer la bille de verrouillage et achever la mise en place du carter. Sur l'arbre secondaire :

21

Mettre trois gouttes de Loctite Frenbloc sur les cannelures du pignon fixe, effectuer le montage à l'aide du B. Vi. 1175.

19807

19808

Récupérer le B. Vi. 1570. Serrer les vis de couture au couple de (2,5 daN.m) après avoir fait tourner l'arbre primaire pour assurer un bon accostage des roulements. Mettre en place l'axe de marche arrière (A).

Sur l'arbre primaire, reposer : – la rondelle d'appui (grande face côté pignon), – la bague sous pignon, – le pignon fou de 5ème équipé de son anneau synchro, – le moyeu de 5ème équipé de son ressort.

19806

21-31

Mettre un joint torique neuf.m. 21 Placer le couvercle arrière et serrer les vis au couple (2. Mettre en place le capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée JH1. 19824 21-32 . Serrer la vis et l'écrou des pignons au couple : Ecrou d'arbre primaire 2.5 daN.5daN.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer et goupiller la fourchette de 5 ème.m. Remettre la boîte de vitesses au point mort. Mettre en place le contacteur de marche arrière. Vis d'arbre secondaire 16 daN. 19825 19823 Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5ème en glissant la fourchette de 5ème sur son axe.m).

21 19805 Remonter le cylindre récepteur d'embrayage et serrer les vis au couple 2. 1601 pour boîte de vitesses JR.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Mettre en place le joint d'arbre d'embrayage à l'aide du B. Vi. 19826 21-33 .m.1 daN.

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer le joint de sor tie différentiel à l'aide du B. 1058 pour boîte de vitesses JR. Vi. 21-34 . 945 sur le planétaire et positionner le joint huilé avec le B. Vi. Vi. Vi. 1058. BOITE DE VITESSES JH Monter le protecteur (A) huilé sur le planétaire et positionner le joint (C) huilé avec l'outil (B). BOITE DE VITESSES JR 21 A Mettre le protecteur (A) du B. 945 pour boîte de vitesses JH et B.

TRANSMISII Identificare K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 TRANSMISII PENTRU CUTII DE VITEZE MECANICE JH 29A 108554 Articulaţie transmisie Tip vehicul Motor Cutie viteze de Transmisie stânga Parte roată LS0A LS0B K7J 710 K7M 710 JH1 053 JH3 052 GE86 GE86 Parte cutie de viteze GI69 GI69 Transmisie dreapta Parte roată GE86 GE86 Parte cutie de viteze RC 462 RC 462 29A-1 .

TRANSMISII Ingrediente L90. şi JH1 sau JH3 29A Cantitate Aplicare strat Aplicare strat 124 ± 10 g 294 ± 10 cm3 Organ aferent Caneluri articulaţie parte cutie Şuruburi etrier frână Articulaţie RC 462 Articulaţie GE 86 Tip de produs Unsoare MOLYKOTE BR2 Adeziv FRENBLOC Unsoare MOBIL CVJ 825 BLACK STAR (livrată cu kitul de reparaţie) 29A-2 . şi K7J sau K7M.

a Demontaţi protectorul de sub motor. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.5 daN. 476).cele două şuruburi de fixare a etrierului (2).m 3. .TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90. a Demontaţi cele două şuruburi (4 ) de fixare a piciorului amortizorului.PARTE ROATĂ a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 29A-3 . a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).piuliţa de rotulă de direcţie (3). DEMONTARE I .etrierul.m 11 daN. . Golire ulei). 604-01 Tav.5 daN.5 daN. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.roata faţă stânga.7 daN. 29A .m 4 10. 604-01).m 10. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil.piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou. .m 3 107935 a Demontaţi: . Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a burdufului de transmisie şuruburi picior amortizor şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 2.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav.m 2 28 daN. 107922 a Demontaţi transmisia parte roată. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă a Demontaţi: . Cutie de viteze mecanică. a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta.

5 daN.PARTE CUTIE DE VITEZE 29A . .5 daN.TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.cele două şuruburi ale piciorului amortizorului (10.cele trei şuruburi (1) de fixare a burdufului de transmisie. Cutie de viteze mecanică. Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc.m).m). . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea şi nivelul de ulei al cutiei de viteze (consultaţi 21A.cele trei şuruburi de fixare a burdufului de transmisie (2. controlaţi înainte de remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze.m). .7 daN. Dacă este cazul.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10.m). a Strângeţi la cupluri: . 29A-4 .transmisia parte cutie de viteze.piuliţa de butuc (28 daN. şi JH1 sau JH3 II . . 1 107933 a Demontaţi: . Golire ulei). a Introduceţi fuzeta în butuc.5 daN.m). Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna.şuruburile de fixare a roţii (11 daN.m). .piuliţa de rotulă de direcţie (3. REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii.

a Introduceţi fuzeta în butuc.m 10.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. . Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc. 604-01). .m 11 daN. a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.7 daN. . 107923 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 476). 604-01 Tav.roata faţă dreapta. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. a Demontaţi protectorul de sub motor.m 1 108350 a Demontaţi: . a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta. REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii.m 28 daN. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (3). . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m 3. a Demontaţi transmisia.piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou.piuliţa de rotulă de direcţie (1).etrierul.TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90. 29A-5 . 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 29A 3 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a piciorului amortizorului şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 10. .5 daN.cele două şuruburi ale suportului etrierului (2).5 daN.

m). .piuliţa de rotulă de direcţie (3.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10. .piuliţa de butuc (28 daN.şuruburile de fixare a roţii (11 daN.cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (10.m).m). . 29A 29A-6 .7 daN. .m).m).TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90. şi JH1 sau JH3 a Strângeţi la cupluri: .5 daN.5 daN.

1168 Cleşte de colier tip "Clic" pentru transmisie cu burduf termoplastic. Transmisie. 29A-7 . Articulaţie GE 86 1 2 4 3 5 93033 a Declipsaţi colierul mic cu dispozitivul (Tav. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). IMPORTANT Din motive de securitate. a Tăiaţi cu bomfaierul colierul mare având grijă să nu distrugeţi canalul carcasei fuzetei. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. Transmisie. 29A a Demontaţi burduful parte cutie de viteze a arborelui de transmisie (consultaţi 29A. 1168). 108168 (1) (2) (3) (4) (5) Carcasă fuzetă Arc Burduf termoplastic Inel de strângere Arbore lalea Articulaţiile monocinetice stânga şi dreapta sunt identice pe partea roată. 93034 DEMONTARE a Demontaţi transmisiile faţă de pe partea aferentă (consultaţi 29A. nu desolidarizaţi carcasa fuzetei de arborele de transmisie.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. Transmisie faţă dreapta sau Transmisie faţă stânga).

a Remontaţi burduful parte cutie de viteze (consultaţi 29A. Transmisie. a Înclichetaţi burduful în canalul carcasei fuzetei apoi în cel al arborelui de transmisie. a Puneţi în funcţiune articulaţia manual pentru a controla montarea taloanelor. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în carcasa fuzetei. Transmisie faţă dreapta). 29A-8 .TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. 93036 a Tăiaţi burduful. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. a Montaţi colierele şi strângeţi-le cu dispozitivul (Tav. Transmisie. Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. Golire ulei). şi JH1 sau JH3 29A REMONTARE a Puneţi burduful pe arborele de transmisie prin partea cutie de viteze. Cutie de viteze mecanică. 1168). a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. a Îndepărtaţi maximul de unsoare. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze).

Nu scoateţi galeţii din fusurile respective deoarece galeţii şi acele sunt pereche şi nu trebuie să fie niciodată inversaţi. Notă: . 108557 2 4 6 1 2 89145 a Demontaţi laleaua (2). .Laleaua nefiind echipată cu langhetă opritoare.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. Transmisie. Transmisie faţă dreapta). a Îndepărtaţi maximul de unsoare. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. 5 3 7 2943 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Colier de strângere Teacă lalea Burduf Inel de oprire Arc Tripodă Canal 29A-9 . a Tăiaţi cele două coliere (1 ) având grijă să nu distrugeţi canalul tecii lalea. şi JH1 sau JH3 Articulaţie RC462 29A DEMONTARE a Demontaţi transmisia faţă dreapta (consultaţi 29A. demontarea sa se face fără a forţa.

6 90388 a Extrageţi tripoda (6). a Ungeţi teaca lalea. REMONTARE a Lubrifiaţi uşor arborele de transmisie pentru a facilita montarea burdufului (3). a Repoziţionaţi inelul elastic de siguranţă (4) de menţinere sau efectuaţi trei puncte de sertizare la 120° refulând metalul din canelurile de pe arborele de transmisie. 29A-10 . apăsând pe un extractor prin desprindere. la presă. 90391 Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage. a Introduceţi teaca lalea pe tripodă. 4 6 3 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (4). şi JH1 sau JH3 29A a Poziţionaţi diametrul mic al burdufului pe canalul (7) al arborelui de transmisie.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. 7 90389 a Reintroduceţi tripoda (6) în poziţia reperată la demontare.

TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. a Lungiţi sau scurtaţi articulaţia până la obţinerea cotei (A) = 190 mm (Cotă luată între extremitatea burdufului şi faţa celui mai mic diametru al tecii lalea). Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». Transmisie. 29A A 90392 a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. a Scoateţi calibrul tijă păstrând poziţia. a Poziţionaţi corect burduful în canalele sale. 29A-11 . şi JH1 sau JH3 a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în teaca lalea. Transmisie faţă dreapta).

ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage. cu ajutorul unei prese. Transmisie faţă stânga). apăsând pe un extractor. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 1331 Dispozitiv de montare rulment de transmisie stânga. 29A 1 Articulaţie GI 69 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (1). 90388 a Extrageţi tripoda. Cutie de viteze mecanică. 29A-12 . Transmisie. Golire ulei). a Demontaţi transmisia faţă stânga (consultaţi 29A. 108558 DEMONTARE a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90.

Pentru a face acest lucru utilizaţi dispozitivul (Tav. L1 85884 a Poziţionaţi rulmentul pentru a obţine o cotă (L1) = 118 ± 2 m m cuprinsă între ghidul palier şi extremitatea arborelui. 29A-13 . deci riscuri de scurgeri. 1331). nu efectuaţi îmbinarea cu ciocanul ci cu presa pentru a avea o presiune progresivă.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. şi JH1 sau JH3 29A 85933 86197 a Demontaţi ansamblul burduf şi rulment în acelaşi fel ca pentru tripodă. REMONTARE a Pentru a evita deformările rulmentului care include un simering.

a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. Transmisie faţă stânga). a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. 29A-14 . a Reintroduceţi tripoda pe arborele canelat. şi JH1 sau JH3 29A G 86198 a Menţinerea transmisiei pe presă este asigurată prin canalul (G) cu un extractor pentru a evita deteriorările articulaţiei parte roată. a Repuneţi inelul elastic de siguranţă.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. Golire ulei). Transmisie. Cutie de viteze mecanică.

3 Şasiu 30A GENERALITĂŢI ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ ELEMENTE PORTANTE SPATE ROŢI ŞI PNEURI ANSAMBLU DIRECŢIE DIRECŢIE ASISTATĂ COMENZI ELEMENTE MECANICE ANTIBLOCARE ROŢI 31A 33A 35A 36A 36B 37A 38C .

Capitolul 3 CuprinsPagina L90 .L90 .Capitolul 3 Cuprins 30A GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Racord şi conducte circuit de frânare Lichid de frână Purjare circuit de frânare Frână: Caracteristici Bare antiruliu: Caracteristici Cuplu de strângere tren faţă Cuplu de strângere tren spate Cuplu de strângere sistem de frânare Cuplu de strângere direcţie Gărzi la sol Valori şi reglaje trenuri rulante faţă Valori şi reglaje trenuri rulante spate Comportament vehicul: Diagnosticare 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A-8 31A-10 31A-12 31A-15 31A-19 31A-22 31A-24 30A-1 30A-2 30A-3 30A-4 30A-6 30A-7 30A-8 30A-10 30A-11 33A Portbutuc Rulment portbutuc Arc şi amortizor Braţ inferior Bară antiruliu Cadru tren ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână Garnitură de frână spate 33A-1 33A-2 33A-8 33A-9 33A-10 33A-11 33A-13 33A-14 33A-17 30A-12 Cilindru de frână 30A-13 Tambur de frână 30A-14 30A-16 30A-18 Rulment Arc Amortizor Ansamblu tren spate Strângere în poziţie tren 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ 35A Plăcuţe de frână Furtun flexibil de frână Etrier de frână Suport etrier de frână 31A-1 31A-2 31A-4 31A-6 Presiune de umflare: Identificare Jantă: Identificare 35A-1 35A-2 ROŢI ŞI PNEURI .

Cuprins 35A ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri Echilibrare 35A-3 35A-4 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare Eclatare comandă de ambreiaj Comandă de ambreiaj: Reglaj Pedală de ambreiaj 37A-18 37A-19 37A-20 37A-21 37A-23 37A-24 37A-25 37A-27 36A ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie Bieletă cu rotulă axială Coloană de direcţie Garnitură tablier 36A-1 36A-3 36A-5 36A-8 Cablu de ambreiaj Comandă externă viteze: Descriere Comandă externă viteze Ansamblu unitate de comandă viteze 36B DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată Coloană de direcţie Pompă de direcţie asistată Fulie pompă de direcţie asistată Presiune pompă de direcţie asistată: Control 36B-1 36B-3 Prezentare 36B-6 ABS fără ESP: Descriere 36B-10 36B-11 Grup hidraulic fără ESP: Prezentare Grup hidraulic fără ESP 38C-2 38C-4 38C-5 38C-1 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal Compensator de frânare Amplificator de frânare Supapă de reţinere amplificator de frânare Pedală de frână Pedală de acceleraţie Ansamblu pedalier de frână ambreiaj Contactor stop Cabluri de frână de parcare 37A-1 37A-2 37A-5 37A-7 37A-8 37A-10 37A-11 37A-13 37A-15 .

nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor.GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Frânare în « X » cu compensator dependent de sarcină Frânare în « X » cu ABS 30A 108548 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. 105586 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. 30A-1 . nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul.

. 78491 Identificare piese: .În consecinţă.formă racorduri (C): 6 laturi exterioare de 11 mm. 30A-2 . nu utilizaţi decât piese care figurează în catalogul de piese de schimb ale acestui vehicul.GENERALITĂŢI Racord şi conducte circuit de frânare L90 30A ATENŢIE . etriere şi grup hidraulic este efectuată prin intermediul racordurilor filetate cu pas metric. .Branşarea conductelor între cilindru principal.formă capăt de racordare conducte din oţel sau cupru (A).formă locaşuri filetate pe organe (B). .

GENERALITĂŢI Lichid de frână PERIODICITATE DE ÎNLOCUIRE LICHID DE FRÂNĂ Tehnologia frânelor noastre. Lichidele de frână actuale suportă totuşi o degradare uşoară în cursul primelor luni de utilizare ca urmare a unei uşoare prize de umiditate. Ceea ce determină să se recomande o schimbare a lichidului: consultaţi carnet de întreţinere al vehiculului. Nivelul lichidului de frână nu trebuie totuşi să coboare sub reperul minim.40°C). şi în special. Nu compensaţi această scădere. cantitate scăzută de lichid în cilindru. limitaţi-vă obligatoriu la lichidele de frână controlate şi omologate de laboratoarele noastre şi conforme cu norma SAE J 1703-DOT4. ne permite să respingem la maxim riscul de «vapor-lock». nivelul este restabilit în momentul următoarei schimbări a plăcuţelor. 2 . chiar în cazul unei utilizări intensive a frânelor (zonă montană). Pentru a evita astfel de riscuri.Lichid de frână omologat Amestecul în circuitul de frânare a două lichide de frână necompatibile poate antrena riscuri importante de scurgeri datorate în principal deteriorării cupelelor. Pentru o utilizare optimă a frânării. RENAULT recomandă un lichid de frână cu vâscozitate slabă la rece (maxim 750 mm2 / s la . etriere culisante care evită să aibă o rezervă de lichid în zona cel mai puţin răcită a roţii).Completare nivel Uzura plăcuţelor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frână în rezervorul său. 30A 30A-3 . a frânelor noastre cu discuri (pistoane cu cavităţi care transmit slab căldura. 1 .

o conductă rigidă. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. a Provocaţi o reglare a frânării. a Strângeţi la cuplu şuruburile de purjare (6 N.circuitul faţă dreapta. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor după ce aţi debranşat aparatul de purjare. urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. . . Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.un furtun flexibil. I . .circuitul spate stânga. .circuitul faţă stânga. a Cu motorul întrerupt. a Această procedură este aplicabilă în urma unei demontări sau înlocuiri a unuia dintre următoarele elemente: . a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.rezervorul.cilindrul principal.grupul hidraulic (nou şi preumplut). . . a Racordaţi aparatul de purjare a aerului la rezervorul lichidului de frână al vehiculului (consultaţi manualul de utilizare a aparatului). . controlaţi cursa pedalei.lichidul de frână.Controlaţi nivelurile lichidului de frână din circuitul de frânare şi aparatul de purjare. . dacă nu este corectă.Circuitul de reglare a frânării trebuie să fie lipsit de orice defect hidraulic şi electric. .amplificatorul.m . .GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare 30A Material indispensabil aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) tester de diagnosticare a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa capuşoanelor de etanşeitate. în cursul unui test rutier. reîncepeţi această procedură de purjare.PURJARE CIRCUIT DE FRÂNARE ÎN AFARA SISTEMELOR DE REGLARE a ATENŢIE Precauţie specială de respectat în timpul operaţiei de purjare a circuitului de frânare: contactul vehiculului trebuie să fie întrerupt pentru a nu activa electrovanele grupului hidraulic (dacă vehiculul este echipat). 30A-4 . a Purjaţi circuitul deschizând şuruburile de purjare în ordinea următoare: . Precauţii de respectat în timpul operaţiei de purjare a aerului din circuitul de frânare: . .un etrier.compensatorul.cilindrul receptor.circuitul spate dreapta. Cupluri de strângerem şuruburi de purjare 6 N. .m).

30A 30A-5 . pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. Notă: De-a lungul întregii proceduri de purjare. apăsaţi şi eliberaţi alternativ pedala de frână (acţiune de pompare). a Efectuaţi o purjare a circuitului de reglare cu ajutorul testerului de diagnosticare. urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. a Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa buşoanelor de etanşeitate. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor.PURJARE CIRCUIT DE REGLARE FRÂNARE a Această procedură este aplicabilă în urma unui test rutier cu reglare a frânării în cursul căruia cursa pedalei devine incorectă. Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier. a Activaţi comanda SC006 «purjare grup hidraulic şi circuite de frânare». a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare II . În consecinţă. a Urmaţi instrucţiunile din testerul de diagnosticare.dispozitivul aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) la circuitul de frânare al vehiculului. o cantitate de lichid de frână mai mare decât capacitatea circuitului poate fi utilizată. . a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi aparatul de purjare. a Racordaţi (consultaţi manualul de utilizare a aparatului): .testerul de diagnosticare. în cursul unui test rutier. a Provocaţi o reglare a frânării.

25 181.6 3.45 202.3 48 238 12 10.6 32 180.GENERALITĂŢI Frână: Caracteristici 30A Motor Frâne faţă (mm) Diametru pistoane Diametru discuri Grosime discuri Grosime minimă discuri (1) Bătaie maximă discuri Grosime garnituri (suport inclus) Grosime minimă garnituri (suport inclus) Frâne spate (mm) Diametru cilindri receptor Diametru tamburi Diametru maxim tamburi pentru înlocuire Grosime garnituri (suport inclus) Grosime garnituri primară Grosime garnituri secundară Cilindru principal (mm) Diametru Cursă (1) Discurile de frână nu sunt rectificabile.6 0.07 18 6 52 259 12 10. Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea. 20.4 19 203.45 4.07 18 6 30A-6 .6 0.3 204.25 179.

30A 30A-7 .GENERALITĂŢI Bare antiruliu: Caracteristici L90 Diametru bară antiruliu faţă: 24.5 mm.

m) 44 105 62 37 105 8 105 21 105 105 105 30A-8 .amortizor» pe caroserie Bulon braţ inferior Şurub de fixare inferioară a tirantului cadru Piuliţă de rotulă de direcţie Şuruburi de fixare a palierului barei antiruliu şi a cadrului Piuliţă de fixare a palierului barei antiruliu Şuruburi suport etrier Şurub de fixare superioară a tirantului cadru pe lonjeron Bulon de fixare a amortizorului la portbutuc Şuruburi cadru faţă Şuruburi de fixare a casetei de direcţie pe cadru Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 1 8 9 7 4 6 3 2 5 109718 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Denumire Piuliţă de fixare a ansamblului «arc .

m) 62 14 62 280 105 50 34 14 30A-9 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 11 17 15 14 18 13 12 109719 16 4 Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Denumire Piuliţă amortizor pentru cupelă arc Piuliţă de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu Bulon rotulă braţ inferior Piuliţă transmisie Şuruburi de fixare a roţii Contrapiuliţă de reglaj paralelism Fixare rotulă axială pe casetă de direcţie Şurub de fixare a discului Cuplu de strângere (N.

GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren spate 30A 2 2 4 6 7 1 5 3 109717 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Piuliţă tambur Şuruburi de fixare a palierului Şurub de fixare inferioară a amortizorului Piuliţă de fixare a articulaţiei elastice Conductă rigidă de frână pe cilindru de frână Racord de conductă rigidă pe furtun flexibil Şuruburi de fixare a tamburului de frână pe tren spate Cuplu de strângere (N.m) 175 62 105 125 14 14 80 30A-10 .

FRÂNARE FAŢĂ ŞI SPATE Denumire Cuplu de strângere (N.m) 21 12 Denumire 14 14 34 105 14 14 14 14 14 II .COMANDĂ FRÂNĂ Denumire Cuplu de strângere (N.m) Şurub de purjare etrier faţă Şurub de purjare cilindru spate Furtun flexibil de frână intrare etrier faţă Conducte de frână intrare cilindru spate Furtun flexibil de frână pe conductă de frână Şuruburi de coloane frână faţă Şuruburi suport etrier Conductă de frână pe compensator Conductă de frână pe cilindru principal Conductă de frână pe furtun flexibil Şurub de fixare a discului şuruburi de fixare a cilindrului pe disc 6 6 17 Şurub de fixare a suportului grupului hidraulic pe caroserie Şuruburi de compensatorului fixare a 30A Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere sistem de frânare I .m) Piuliţă de fixare a amplificatorului de frânare Piuliţe de fixare a cilindrului principal Conductă ieşire cilindru principal Şurub de fixare grup hidraulic pe suportul său Racorduri conducte grup hidraulic Piuliţe de fixare a comenzii frânei de staţionare 21 21 14 8 14 21 30A-11 .

m) Piuliţe de fixare a coloanei de direcţie Rotulă axială Şuruburi furcă rabatabilă Contrapiuliţă de reglaj paralelism 21 50 DIRECŢIE ASISTATĂ 21 Şuruburi pentru casetă de direcţie Piuliţă de rotulă de direcţie 30A Cuplu de strângere (N.m) 105 37 34 Denumire Cuplu de strângere (N.m) Presostat pe conductă de înaltă presiune Racord conductă de înaltă presiune şi joasă presiune pe casetă de direcţie Racord conductă de înaltă presiune de pe pompă de direcţie Şuruburi de fixare a pompei DA pe suport 12 21 21 21 30A-12 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere direcţie Denumire Denumire Cuplu de strângere (N.

Cota (R2) se măsoară între sol şi axa roţii spate.GENERALITĂŢI Gărzi la sol PUNCTE DE MĂSURARE 30A W2 R1 R2 109317 Cota (R1) se măsoară între sol şi axa roţii faţă. 30A-13 . între sol şi axul de fixare a articulaţiei elastice pe palier. W1 108936 Cota (W 1) se măsoară în faţă. între sol şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior. 108937 Cota (W2) se măsoară în spate.

Roţi şi pneuri. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj.CONVENŢIE DE SEMNE 1 .Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante. nimeni la bord) cu plinul la jumătate.Deschidere II .UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. Presiune de umflare). Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. 30A-14 .UNGHI DE FUGĂ Nereglabil. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. . Valoare 2° 42’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188. + = închidere (sau cleşte). Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor.5 (Jantă 14") W1 = 192.= deschidere.38 ± 10.5 (Jantă 15") III . 2 . 93011 93012 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.5 ± 10. controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A. I .

Elemente portante faţă.BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE 93011 Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.5 (Jantă 14") W1 = 192. braţ inferior.5 ± 10.5 (Jantă 15") IV .UNGHI PIVOT Nereglabil.38 ± 10.108 mm VI .5 (Jantă 15") Valoare (Pentru două roţi) Deschidere .38 ± 10.5 ± 10.0° 10’ ± 10’ jante 14": 1.5 ± 10. Consultaţi 31A. 93013 Valoare . 93014 Valoare 10° 17’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.38 ± 10.5 (Jantă 14") W1 = 192.PARALELISM 30A Reglaj prin rotire manşoane bieletă de direcţie.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă V .0° 10’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.034 mm ± 1.5 (Jantă 14") W1 = 192.108 mm ± 1.5 (Jantă 15") 30A-15 .034 mm jante 15": 1.

Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor.Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante.CONVENŢIE DE SEMNE 1 . 93011 93013-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante. nimeni la bord) cu plinul la jumătate. 2 .UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria.6 ± 10. . 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.= deschidere.0° 51’ ± 15’ Poziţie tren spate W2 = 291.5 (jantă 14") W2 = 293.5 (jantă 15") III . Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client.PARALELISM Nereglabil.Deschidere II . I . controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. Presiune de umflare). 30A-16 . Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile.96 ± 10. Roţi şi pneuri. + = închidere (sau cleşte). Valoare .

Elemente portante spate.96 ± 10.BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE Consultaţi 33A.5 (jantă 14") W2 = 293.5 (jantă 15") IV . Strângere în poziţie tren.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate 30A 93011-1 Valoare Poziţie tren spate (Pentru două roţi) Închidere + 0° 44’ ± 15’ W2 = 291. 30A-17 .6 ± 10.

FRÂNARE 30A Aer în circuitul de frânare Scurgere internă la circuitul de frânare Scurgere externă la circuitul de frânare Cauză/ simptom Uzură Uzură plăcuţe neregulată de frână plăcuţe de frână Defecţiune Gripare Coroziune Uzură Uzură Bătaie disc de neregulată amplificator frontală disc de piston disc d e de frânare etrier de frână disc de frână frână frână frână Zgomot la frânare Zgomot permanent Trepidaţii la frânare Vibraţii la pedală Pedală dură Pedală moale Pedală lungă Pedală la planşeu Frânare permanentă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30A-18 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Shimmy*: vibraţie volan între 100 şi 120 Km/h. I .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 II .DIRECŢIE 30A Defect Gripare receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Cauză/ simptom în în Joc Nivel de A e r circuitul direcţie ulei de direcţie direcţie asistată insuficient asistată x x x x x Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x x x x x x x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) Zgomot Vibraţii Trepidaţii Revenire necorespunzătoare la centru a volanului x Defect x asistenţă la viteză redusă direcţie asistată variabilă hidraulică x x 30A-19 .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) x 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Exces de asistenţă la viteză ridicată direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică Defect asistenţă direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică x x 30A-20 .

presiune pneuri zătoare pneuri Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect (consultaţi bandă de mărime pneuri paralelism suspensie sau tabelul faţă rulare pneu degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x x x x x Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Vibraţii x x x x Shimmy* Ţinută drum proastă de x x x x 30A-21 .ROŢI ŞI PNEURI Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) x Tragere la viteză stabilizată Tragere la frânare x x x III .

TRENURI ŞI SUSPENSIE Cadru .presiune pneuri zătoare pneuri 30A Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect bandă de mărime pneuri paralelism suspensie (consultaţi sau faţă rulare pneu tabelul degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x Uzură prematură pneu Uzură neregulată pneu x x x x x x x IV .tren şi suspensie faţă Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Uzură Stare arc amortizor de de suspensie suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x x x Dezechili.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţii x x x x x x x 30A-22 .

Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x x x x Tren şi suspensie spate Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x x x x x x Dezechi.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţie x 30A-23 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Stare arc Uzură amortizor de suspensie de suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x 30A Dezechili.

de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x 30A Dezechi.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x Geometrie tren faţă Incidente Unghi de fugă necorespunzător Cauze posibile -Braţ deformat -Lonjeron deformat Unghi de carosaj plus unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Unghi pivot necorespunzător Unghi de carosaj corespunzător dar: Unghi pivot necorespunzător Unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Variaţie paralelism necorespunzătoare Paralelism necorespunzător mai mare de 6 mm Consultaţi unghi de fugă necorespunzător Portfuzetă dreapta sau stânga deformată Portfuzetă deformată Portfuzetă deformată -Braţ deformat -Lonjeron deformat 30A-24 .

şurubul de coloană (34 N. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele din partea opusă .Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.m . a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. a Rotiţi etrierul în sus.m). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Demontaţi plăcuţele. .m 105 N. a Strângeţi la cupluri: . 31A-1 . IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. a Verificaţi starea elementelor de frânare. Cupluri de strângerem ATENŢIE şuruburi de coloană şuruburi de fixare a roţii 34 N.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Plăcuţe de frână 31A a Montaţi plăcuţele noi începând din interior. a Deblocaţi volanul.m).şuruburile de fixare a roţii (105 N. plăcuţele şi discurile de frână. a Înlocuiţi piesele defecte. În momentul înlocuirii plăcuţelor de frână. a Demontaţi roţile faţă. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). 1 Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. 108349 a Demontaţi şurubul (1) inferior al coloanei.

. REMONTARE a Remontaţi furtunul flexibil de frână lângă etrier.racordul conductei (1).m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem furtun flexibil de frână pe etrier furtun flexibil de frână pe racord şuruburi de purjare 17 N. 108922 a Defiletaţi: . a Strângeţi la cupluri: .m IMPORTANT Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiilor descrise în metoda de mai jos. . 108919 ATENŢIE DEMONTARE a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. ceea ce eliberează tubul flexibil al canelurilor. fără constrângere de răsucire. Notă: Furtunurile flexibile livrate ca piese de schimb sunt înconjurate de un arc pentru a evita să le răsuciţi în momentul remontării. a Poziţionaţi extremitatea mamă a furtunului flexibil de frână pe braţul de menţinere.m). ATENŢIE Controlaţi starea furtunului flexibil de frână. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare. Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână.furtunul flexibil de frână pe etrier (17 N.m 6 N. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. Înlocuiţi dacă este necesar. 31A-2 .m 2 14 N.furtunul flexibil al etrierului (2).furtunul flexibil de frână pe racord (14 N. îndreptaţi roţile deoarece bracarea favorizează montarea răsucită.

. Generalităţi.conducta rigidă pe furtunul flexibil de frână având grijă ca furtunul flexibil să nu se răsucească înfiletând conducta rigidă.arcul. a Strângeţi la cuplu şurubul de purjare (6 N.m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână a Verificaţi dacă capătul de racordare se anclanşează liber în canelurile braţului. a Montaţi: . Purjare circuit de frânare). 31A 31A-3 . a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi30A.

a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte).furtunul flexibil de frână (17 N. Notă: Etrierele livrate ca piese de schimb sunt preumplute. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. a Deblocaţi furtunul flexibil de frână de pe etrierul de frână.m 105 N. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. . .şuruburile de coloană (34 N. a Deblocaţi volanul.m).etrierul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem şuruburi de coloană furtun flexibil de frână şuruburi de purjare şuruburi de fixare a roţii 34 N. ATENŢIE . ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .m). a Demontaţi roţile faţă.etrierul de frână. . 108349 a Demontaţi: .şurubul de coloană. a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.plăcuţele de frână. a Remontaţi roţile.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.m 17 N. a Montaţi plăcuţele începând din interior. 31A-4 .m În momentul înlocuirii unui disc. a Remontaţi: . a Strângeţi la cupluri: . dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). .şuruburile (1) de coloane. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său.m 6 N.

Purjare circuit de frânare). 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.m). Generalităţi. a Efectuaţi o purjare parţială a circuitului de frânare. plăcuţele şi discurile de frână.m). IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.şuruburile de fixare a roţii (105 N. dacă rezervorul de compensare nu este golit complet în cursul operaţiei.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână a Strângeţi la cupluri: . În caz contrar efectuaţi o purjare completă (consultaţi. 31A-5 . .şurubul de purjare (6 N. 30A.

suportul etrierului.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi suport etrier şuruburi de coloane şuruburi de fixare a roţii 105 N.suportul etrierului. a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului etrierului (105 N.plăcuţele.m În momentul înlocuirii unui disc.şuruburile (2) ale suportului etrierului. 31A-6 . a Montaţi plăcuţele începând din interior.m). a Suspendaţi etrierul de frână de arcul de suspensie.m 105 N. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. a Remontaţi: .m 34 N. 108349 a Demontaţi şuruburile (1) de coloane. a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte). înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă. .şuruburile de fixare a suportului etrierului. a Deblocaţi volanul. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul locaşului său. a Demontaţi roţile faţă. 2 1 108350 a Demontaţi: . .

etrierul. ATENŢIE . 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. 31A-7 .şuruburile de coloane. . dacă au fost degrafate. .Fixaţi furtunul flexibil de frână şi cablajul senzorului de viteză roată.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână a Remontaţi: . IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. a Remontaţi roţile. a Strângeţi la cuplu şuruburile de coloane (34 N.m). . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. plăcuţele şi discurile de frână.m).

În momentul înlocuirii unui disc de frână.m).Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.m Discurile de frână nu sunt rectificabile.şuruburile de fixare a discului (14 N. a Demontaţi roţile faţă. .şuruburile (2) de fixare a discului. . 108350 1 a Strângeţi la cupluri: . ATENŢIE . .discul. a Suspendaţi ansamblul "etrier . a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.suport etrier". 2 108921 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 14 N. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor. . a Curăţaţi suporturile etrierului şi etrierele.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână.m 105 N. a Demontaţi .Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea lor.suportul etrierului.m). a Remontaţi roţile. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .m 105 N.şuruburile suportului etrierului (105 N. a Deblocaţi volanul. 31A-8 .

plăcuţele şi discurile de frână. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.m). 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. 31A-9 .

1050-02. a Suspendaţi ansamblul « etrier . 476 Tav. 604-01 Tav. 6 108921 a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului de frână faţă.m 3 108350 105 N. fără cilindru). a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat). 1050-04 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. a Demontaţi roata faţă în partea respectivă. 1420-01 2 Cupluri de strângerem buloane picior amortizor bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie şurub de fixare discului de frână piuliţă butuc şuruburi de fixare a suportului etrierului de frână şuruburi de fixare a roţii a 105 N. . .m 14 N. 1454. Tav.piuliţa (5) a butucului cu ajutorul dispozitivului (Rou. . . a Demontaţi: .piuliţa (2) de rotulă de direcţie. 1050-04 şi Tar.şuruburile (6) de fixare a discului.bulonul (3) rotulei inferioare.m 62 N.m 37 N.suport etrier de frână faţă » de arcul de suspensie.m 280 N.m 105 N. 31A 4 1 Tav. a Declipsaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.discul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou. a Deblocaţi volanul.m 5 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 604-01). 31A-10 . 1420. Tav.

31A-11 .şuruburile de fixare a discului de frână (14 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc .bulonul rotulei inferioare (62 N. a Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A .buloanele piciorului amortizor (105 N. 1050-04) şi (Tav.şuruburile de fixare a suportului etrierului de frână (105 N. a Extrageţi rotulele cu ajutorul dispozitivului (Tav.m). plăcuţele şi discurile de frână. a Demontaţi portfuzeta semitrenului faţă. .m).m). Valori şi reglaje tren rulant faţă). IMPORTANT Aveţi grijă să nu vă răniţi cu piciorul amortizorului când se retrage din portfuzetă.piuliţa butucului (280 N.piuliţa de rotulă de direcţie (37 N. 1420-01) dacă este necesar. 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. . Generalităţi.m).buloanele (4) de fixare inferioară a amortizorului. . . .m).m). Notă: Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor a Strângeţi la cupluri: . .şuruburile de fixare a roţii (105 N. rotindu-l spre interiorul vehiculului sau cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 476).

a Demontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului. a Extrageţi din butuc inelul inferior cu ajutorul unui extractor cu fălci (1).m 105 N. Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 31A Tav. 101230 1 ATENŢIE Rulmentul este pilotat.dispozitiv (Tav. 31A-12 . Tav.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. Portbutuc).m 105 N. 476).m 37 N. 1454. 1420. 604-01 Tav. . . 1050-02.m 280 N. la presă. .m 105 N. 1050-04). apăsând pe butuc cu un tub cu diametrul exterior de 36.5 mm cu ajutorul unui extractor (1).dispozitiv (Tav. a Plasaţi fălcile extractorului în canalul inelului interior al butucului pentru a-l extrage. 1420-01 Rou. 1420-01). Elemente portante faţă. 476 1 Cupluri de strângerem bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă transmisie buloane picior amortizor şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 62 N. Tav.extractor. aveţi grijă să nu marcaţi ţinta senzorului de viteză roată în momentul remontării (dacă vehiculul este echipat).dispozitiv (Rou.dispozitiv (Tav. fără cilindru). DEMONTARE a Demontaţi portbutucul (consultaţi 31A. 1050-04 şi Tar. . 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav. Această metodă necesită utilizarea următoarelor dispozitive: .m 20786 a Demontaţi butucul. 604-01).m 14 N.

nerespectarea acestei reguli riscă să antreneze distrugerea rulmenţilor roţilor şi deteriorarea ţintei ABS. în contact cu portfuzeta şi butucul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc REMONTARE a ATENŢIE 31A Nu deplasaţi vehiculul neechipat cu transmisiile sale strânse la cuplu pe butuc. 31A-13 . ATENŢIE . Înlocuiţi portbutucul dacă portbutucul este defect. această poziţie corespunde centrului locaşului (dacă vehiculul este echipat). a Poziţionaţi portsenzorul la (x) egal cu 35° ± 5 de axa verticală a portbutucului. Curăţaţi: . x 101934 a Remontaţi portsenzorul (dacă vehiculul este echipat). ATENŢIE Nu apăsaţi pe portsenzor (dacă vehiculul este echipat).Verificaţi obligatoriu starea suprafeţei butucului şi alezajului portbutucului înainte de remontarea rulmentului. 20787 a Demontaţi rulmentul apăsând pe inelul interior cu un tub cu diametrul exterior de 65 mm. .suprafeţele butucului în contact cu rulmentul nou. .suprafeţele interioare şi exterioare ale rulmentului nou.suprafeţele portfuzetei în contact cu rulmentul nou.

m). a Strângeţi la cupluri: .şurubul suportului etrierului (105 N.m). . .şurubul de fixare a roţii (105 N. Elemente portante faţă. . .m).butuc" pe vehicul (consultaţi 31A. ATENŢIE Nu apăsaţi pe inelul interior al rulmentului pentru a nu deteriora rulmentul (efort de îmbinare foarte important).m).rulment .m). a Remontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului. . Portbutuc).bulonul rotulei inferioare (62 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc 31A a Remontaţi ansamblul "portbutuc .m). 20788 a Apăsaţi pe inelul exterior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 70 mm.buloanele piciorului amortizorului (105 N.şurubul de fixare a discului (14 N. 20789 a Apăsaţi pe inelul interior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 50 mm.m).piuliţa de rotulă de direcţie (37 N. 31A-14 . .piuliţa transmisiei (280 N.

m 105 N. .amortizor». . a Demontaţi roţile faţă. a Declipsaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi buloanele (1) ale piciorului amortizorului. culorile arcurilor şi amortizoarelor sunt identice cu piesele de schimb. a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat).m 105 N. a Deblocaţi volanul. suspendaţi-l.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 1 Material indispensabil presă comprimare arc Cupluri de strângerem piuliţă amortizor pentru cupelă arc piuliţă amortizor caroserie pe 62 N. 31A-15 . 3 108978 a Demontaţi: . 108350 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a suportului etrierului. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.capela (3). a Suspendaţi portfuzeta. ATENŢIE Asiguraţi-vă că.piuliţa capelei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi.m 44 N.m 2 buloane picior amortizor şuruburi de fixare a roţii DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.ansamblul «arc . a Scoateţi piciorul amortizorului din portfuzetă apăsând pe portfuzetă.

a Demontaţi piuliţa tijei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. respectaţi poziţia şi orientarea arcului şi a cupelelor dispozitivului. Aplicaţi unsoare între extremităţile arcului şi limitele sale. a Dezlipiţi arcul de cupele comprimând arcul.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor a Montaţi cupelele corespunzătoare pe presa de comprimare arc şi poziţionaţi ansamblul pe arc. 31A 95435 a 108980 Notă: În caz de înlocuire a arcului. REMONTARE a Plasaţi presa de comprimare arc într-o menghină. a Separaţi diferitele elemente care constituie ansamblul "arc-amortizor". 31A-16 . pentru a facilita remontarea.

31A-17 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108979 a Poziţionaţi arcul în canalul cupelei.

Baterie.m). ATENŢIE .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108978 a Înlocuiţi obligatoriu piuliţa tijei amortizorului.m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.piuliţa amortizorului pe caroserie (44 N. Demontare .buloanele piciorului amortizorului (105 N. .m).şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Strângeţi la cupluri: .Fixaţi cablajul senzorului de viteză roată. dacă a fost degrafat (dacă vehiculul este echipat). a Decomprimaţi arcul.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. a Strângeţi la cuplu piuliţa amortizorului pentru cupelă arc (62 N. a Respectaţi ordinea şi sensul de montare a pieselor constitutive. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 108981 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare). . . a Scoateţi presa de comprimare a arcului. 31A-18 .m).

476 Sus.piuliţa inferioară de bieletă bară antiruliu (2).apărătoarea de noroi laterală. .roata faţă. 1413 Extractor rotulă Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu.bulonul rotulei inferioare (1).m 1 62 N. a Deblocaţi volanul. 4 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior (5).m 105 N. 31A-19 . . a Demontaţi: .m 3 35 N. (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A Cupluri de strângerem buloane de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru piuliţă de fixare inferioară a tirantului cadrului şurub superior tirant cadru piuliţe de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu piuliţă de inferioară rotulă 105 N. a Demontaţi: .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (4).m 62 N. 476).m şuruburi de fixare a roţii faţă ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. a Demontaţi: . 107934 a Extrageţi rotula cu ajutorul dispozitivului (Tav. a Desfaceţi şurubul superior al tirantului cadrului (3).m 2 108349 21 N.

pentru strângerea articulaţiilor elastice fără constrângere. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile braţului. a Puneţi partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior pe cilindrul de organe fără să modificaţi reglajul. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru (105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior . poziţionaţi braţul inferior pentru a obţine o cotă de antrax (X1) = 24 mm între partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W 1). a Puneţi în contact cilindrul de organe pe partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W1). 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 31A-20 . a Remontaţi rotula inferioară în portfuzetă. X1 W1 6 109835 a ATENŢIE În timpul remontării.m) în această poziţie. a Scoateţi cilindrul de organe. a Coborâţi cilindrul de organe cu (X1) = 24 mm.braţul inferior.

piuliţa rotulei inferioare (62 N. .piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (62 N.m). 1413) şi adaptorul (Sus. Notă: Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus.m).1734).şurubul superior al tirantului cadrului (21 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior a Remontaţi şi strângeţi la cupluri: . Generalităţi.piuliţele de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu ( 35 N. 31A-21 . . .m).m).roţile faţă şi şuruburile de fixare a roţii faţă (105 N. Valori şi reglaje tren rulant faţă). . 31A ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A .m).

a Verificaţi starea palierelor centrale şi a bieletelor.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu Scule şi dispozitive specializate indispensabile Sus. 1413 Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu.şuruburile (4) ale palierelor centrale ale barei antiruliu (şuruburi de fixare spate a cadrului). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.m .bara antiruliu. Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus. 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului. a Decalaţi uşor ecranul termic (2) pentru a putea defileta piuliţa palierului dreapta a barei antiruliu. 1413) şi dispozitivul (Sus. 108351 a Demontaţi piuliţele speciale (1) de fixare a ecranului termic. . 5 109145 şuruburi paliere centrale bară antiruliu DEMONTARE 2 . Ridicaţi braţele inferioare cu ajutorul unui cilindru de organe. ATENŢIE Poziţionaţi mai întâi palierele centrale cu şuruburile lor. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A 3 4 Cupluri de strângerem piuliţe bieletă antiruliu bară 14 N. înlocuiţi-le dacă este necesar.m a Demontaţi: 105 N.piuliţele inferioare (5) ale bieletei barei antiruliu. 1734).piuliţele (3) ale palierelor centrale ale barei antiruliu. 31A-22 .

piuliţele bieletei barei antiruliu (14 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu a Strângeţi la cupluri: .m). . 31A 31A-23 .m).şuruburile palierelor centrale ale barei antiruliu (105 N. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a barei antiruliu.

IMPORTANT . pentru a evita o dezechilibrare.m a Montaţi dispozitivul de blocare a volanului. a Tăiaţi tubul de eşapament (4) la 130 c m de colectorul de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 476 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament Extractor rotulă Material indispensabil chingă de securitate dispozitiv de blocare volant cilindru de organe 31A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. Mijloace de ridicare.m 37 N. consultaţi 02A. 3 4 ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate.cele două apărători de noroi laterale. .m 35 N. Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cadrului şuruburi superioare tirant cadru piuliţe de rotule de direcţie buloane rotule inferioare şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi bieletă de preluare cuplu pe CV şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţii 105 N. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.m 62 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01 Tav. 108351 a Declipsaţi şi debranşaţi sonda de oxigen (3). în habitaclu. 31A-24 . a Demontaţi.m 21 N. a Strângeţi cu chingi radiatorul pe traversa superioară faţă. şurubul şi piuliţa furcii rabatabile. Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Demontaţi .m 105 N.roţile.m 65 N.În timpul acestei operaţii. .Pentru procedura de montare achingii de securitate. 1199-01). IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre din ceramică. a Îndreptaţi roţile.m 21 N.

şuruburile de fixare a cadrului pe caroserie (2) şi (1). a Demontaţi: .şurubul de fixare a conductei de joasă presiune pe cadru. 5 107926 1 7 2 107924 8 9 6 108353 a Demontaţi: . . . .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren 31A DIRECŢIE ASISTATĂ a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune. a Extrageţi cele patru rotule cu ajutorul dispozitivului (Tav.blocul amortizor al tobei de eşapament la nivelul catalizatorului.racordul conductei de joasă presiune de pe valva de rotaţie. pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.piuliţele tobei de eşapament de la nivelul colectorului de eşapament (5).toba de eşapament a colectorului de la locul tăierii. a Defiletaţi: .şuruburile superioare ale tirantului cadrului (7). a Puneţi un cilindru de organe pe protectorul motor fixat cu ajutorul unei chingi de securitate.piuliţele de rotulă de direcţie (8). . . . a Demontaţi şuruburile (9) şi (10) de fixare a bieletei de preluare cuplu pe motor.racordul conductei de înaltă presiune de pe valva de rotaţie.buloanele rotulelor inferioare (6). 476). 31A-25 . 107921 10 .

şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (65 N.m). a Scoateţi echipamentele cadrului. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a cadrului. . a Puneţi manşonul referinţă 77 03 083 443 cu "mastic pentru etanşare racord pe ţevi de eşapament" pe tăietura tubului de eşapament. 109146 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren . .şuruburile de fixare a cadrului (105 N.m).şuruburile bieletei de preluare cuplu pe CV (35 N.m). .cadrul.m). 31A-26 . a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Strângeţi la cupluri: . Valori şi reglaje tren rulant faţă). . . şurubul şi piuliţa furcii rabatabile.piuliţele de rotulă de direcţie (37 N.buloanele rotulelor inferioare (62 N. . 1747) în amplasamentul şuruburilor de fixare faţă a cadrului.Îndreptaţi roţile.Verificaţi poziţionarea radiatorului pe traversa inferioară. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.m). ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 30A. a Puneţi două tije filetate M12 (11) ale dispozitivului (Tav.şuruburile furcii rabatabile (21 N. 11 a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit mai întâi.şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Strângeţi în ordine şi la cupluri: 31A . Generalităţi. REMONTARE DIRECŢIE ASISTATĂ a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). ATENŢIE . .m). 109241 a Completaţi nivelul de ulei în rezervor.m). pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.şuruburile superioare ale tirantului cadrului (21 N.Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului.

racordul conductei rigide de frână la nivelul cilindrului de frână (14 N. 108928 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE DREAPTA Cupluri de strângerem racord conductă rigidă de frână la nivelul trenului spate racord conductă rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână 14 N. ATENŢIE 108927 Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. Purjare circuit de frânare). Generalităţi. a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A. a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.m Conductele prezintă o parte rigidă şi o parte flexibilă. .CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE STÂNGA a Defiletaţi: . a Demontaţi conducta rigidă de frână. 33A-1 . a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate.m). Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână 33A 4 Material indispensabil presor-pedală II . Înlocuiţi obligatoriu agrafele de fixare a conductelor rigide de frână. a Strângeţi la cupluri: . 2 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.racordul conductei rigide de frână la nivelul trenului spate (14 N. .m 3 14 N. a Demontaţi conducta rigidă de frână. a Defiletaţi: .conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (2).conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (1).conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (3).conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (4).m). I . a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate. .

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite.

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

F B

1

5 A 3 4

2 D C 2
98992

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire superior Arc de revenire inferior (picior) Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat
98993

a Demontaţi arcul inferior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. a Poziţionaţi un cleşte pe pistoanele cilindrului receptor.

(5)

33A-2

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta.

F

1 5 3

Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga

B

REGLAJ

X1

A D C
98994

a Demontaţi: - arcul superior de menţinere (1) desprinzându-l întâi de garnitura spate cu un cleşte pentru segment de frână,
- arcul sistemului de compensare joc incrementat (5),

- menţinerile laterale (3) menţinând tija de legătură în contact cu discul de frână, - levierul de compensare joc incrementat (F), a Scoateţi alternativ fiecare picior de segment (D) din punctul fix (C). a Degrafaţi cablul de frână de parcare din garnitură. a Demontaţi garniturile (B) şi (A). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.

98992

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru (X1) de 179,4 mm ± 0,25. a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem (F).

33A-3

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

98992-2

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-4

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

DEMONTARE
Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

2

2

F 1 5

3

B

A 4
86561

a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi:

D C 1
108343

- tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul inferior (1), apoi arcul superior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite. a Puneţi un cleşte pe pistoanele cilindrilor receptori.

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire inferior (picior) Arc de revenire superior Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat

(5)

33A-5

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

R E T A H

G F B

86559

A

a Demontaţi de la segmentul primar: - arcul (G), - levierul de reglaj (H). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.
86560

a Demontaţi: - arcurile (R) de menţinere laterală a segmentelor menţinând tija de legătură (T) în contact cu discul de frână (E), - segmentul primar (A), - bieleta (F), - segmentul secundar (B). a Decuplaţi cablul de frână de mână al levierului de frână de mână.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta. Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga a Remontaţi pe segmentul primar: - levierul de reglaj, - arcul. a Fixaţi din nou cablul de frână de mână pe segmentul secundar. a Montaţi: - segmentul secundar şi fixaţi-l,

33A-6

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - bieleta de reazem orientând decuplarea împingătorului filetat pe partea levierului de reglaj, - segmentul primar şi fixaţi-l. a Demontaţi cleştii de pe pistoanele cilindrilor receptori, apoi remontaţi: - arcul superior, - arcul inferior.

33A

REGLAJ

86557

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru de 202,45 mm ± 0,25 a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte. a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-7

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frână
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cilindrului pe tambur de frână racord de conductă rigidă de pe cilindrul receptor şuruburi de purjare piuliţă tambur şuruburi de fixare a roţii 14 N.m

33A

- şuruburile de fixare a cilindrului pe tamburul de frână (14 N.m), - racordul de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (14 N.m), - şurubul de purjare (6 N.m), 14 N.m - piuliţa tamburului (175 N.m), - şi şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). 6 N.m 175 N.m 105 N.m a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de frânare). a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Verificaţi presiunea de întrerupere (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Compensator de frânare).

DEMONTARE
a Demontaţi: - tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul de revenire superior cu ajutorul unui cleşte de segmente de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Garnitură de frână spate). a Distanţaţi segmentele.

1

2

108341

a Defiletaţi: - racordul (1) de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (prevedeţi scurgerea lichidului de frână), - şuruburile (2) de fixare a cilindrului pe tamburul de frână. a Demontaţi cilindrul de frână.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi tamburii de frână cu agent de curăţare pentru frâne. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

33A-8

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare, fără cilindru). Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.1420, Tav.1050-02, Tav.1050-04 şi Tar.1454.

33A

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Montaţi: - tamburul, - piuliţa. a Strângeţi la cuplu piuliţa butucului (17,5 daN.m). a Montaţi buşonul butucului. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. IMPORTANT Cei doi tamburi de frână trebuie să fie de acelaşi diametru, rectificarea unui tambur o antrenează obligatoriu pe cea a celuilalt. Diametrul maxim este gravat în tambur. a Remontaţi roata şi strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (10,5 daN.m).

Tav. 1420-01

Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Desfaceţi levierul de frână de parcare.

3 2 1

109374

a Demontaţi: - roata aferentă, - buşonul butucului (1) cu ajutorul unei dălţi şi a unui ciocan, - piuliţa butucului (2), - tamburul (3) cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 1050-04) şi (Tav. 1420-01), dacă este necesar.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi discurile cu ajutorul unui agent de curăţare pentru frâne.

33A-9

ELEMENTE PORTANTE SPATE Rulment
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m - piuliţa butucului (17,5 daN.m),

33A

- şurubul de fixare a roţii (10,5 daN.m).

CONTROL
a Verificaţi cu ajutorul unui comparator fixat pe tambur ca jocul axial să fie cuprins între 0 şi 0,03 mm maxim.

DEMONTARE
a Demontaţi tamburul (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

2 1

109373

a Extrageţi din butuc: - clipsul de menţinere a rulmentului (1), - rulmentul (2) cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 49 mm şi al unei prese. Notă: Verificaţi ca tubul să apese bine pe inelul exterior al rulmentului.

REMONTARE
a Urcaţi rulmentul până la rezemarea sa pe guler cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 50 mm şi al unei prese. a Montaţi: - un clips nou, - tamburul pe fuzeta unsă în prealabil (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

33A-10

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc

33A

Material indispensabil cilindru de organe

Cupluri de strângerem şurub de fixare inferioară a amortizorului şuruburi roţi 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi roţile spate. a Demontaţi arcul (3) cu reazemul său inferior. ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.
108924

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

2

1
108341

REMONTARE
a Remontaţi: - reazemul inferior pe trenul spate (poziţionaţi bine ghidul), - arcul cu reazemul său superior în locaşul lor reperat, începând cu partea superioară. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact, cu o cală, sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate pentru a putea prestrânge şurubul de fixare inferioară a amortizorului. ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe. a Remontaţi roata spate. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul.

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (2) în contact, cu o cală, sub cupela arcului, fără a-l constrânge pe acesta.. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul (1 ) de fixare inferioară a amortizorului. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.

33A-11

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare inferioară a amortizorului (105 N.m) şi şuruburile roţilor (105 N.m).

33A

33A-12

ELEMENTE PORTANTE SPATE Amortizor

33A

Cupluri de strângerem piuliţe superioare de fixa re a amortizoarelor şuruburi inferioare de fixare a amortizoarelor şuruburi de fixare a roţilor 14 N.m 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.
108341

ATENŢIE - Nu apăsaţi niciodată pe trenul spate cu un sistem de ridicare. - În momentul înlocuirii unui amortizor, înlocuiţi obligatoriu amortizorul din partea opusă.

a Ridicaţi vehiculul şi demontaţi şurubul inferior al amortizorului (3). a Demontaţi amortizorul. ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Prestrângeţi fixarea inferioară a amortizorului.

1 2

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Poziţionaţi capul amortizorului în locaşul său. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul. a Aliniaţi capul amortizorului cu gaura din portbagaj.
108340

a Puneţi vehiculul pe roţile sale, demontaţi din portbagaj: - garnitura pasajului de roată, - piuliţa (1) şi cuzinetul elastic (2).

a Remontaţi piuliţa amortizorului.

de

fixare

superioară

a

a Prestrângeţi piuliţa de fixare superioară a amortizorului. a Repetaţi operaţia pe partea opusă. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele superioare de fixare a amortizoarelor (14 N.m) ţinând capul şurubului, - şuruburile inferioare de fixare a amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). a Remontaţi garnitura pasajului de roată.

33A-13

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A

Material indispensabil chingă de securitate suport susţinere pedală cilindru de organe

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a palierelor şuruburi de fixare a tamburilor de frână racorduri de conducte rigide de pe cilindri de frână racorduri de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile piuliţe tambur fixări inferioare amortizoarelor ale 62 N.m

8

80 N.m

9
14 N.m

10

14 N.m

98992

a Scoateţi cablurile de frână de staţionare (8) împingând levierul (9) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. a Declipsaţi cablurile de frână de staţionare (10). a Defiletaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Declipsaţi cablurile de viteză roată ale trenului spate (dacă vehiculul este echipat).

175 N.m 105 N.m 105 N.m

şuruburi de fixare a roţii

DEMONTARE
a Deblocaţi frâna de staţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Demontaţi: - roţile spate, - tamburii de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână). a Montaţi dispozitivul presor pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.

33A-14

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A
11 12

2 5 1

108926

108924

a Defiletaţi racordurile de conducte rigide de pe furtunurile flexibile de frână (1). a Detaşaţi tija compensatorului (2) de trenul spate (dacă vehiculul este echipat).

a Demontaţi arcul (5) cu reazemul său inferior. a Desfaceţi racordurile de conducte rigide de frână (12) de pe cilindrii, de frână a Demontaţi tamburii de frână (11). a Procedaţi la fel pentru cealaltă parte.

ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.

3

4
108341

6

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (3) în contact cu o cală, sub cupela arcului dreapta, fără a-l constrânge pe acesta. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul de fixare inferioară amortizorului (4) cu ajutorul unei dulii lungi. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.
108931

a

3

a Plasaţi dispozitivul cilindru de organe (3) în centrul trenului spate. a Arimaţi trenul spate pe cilindrul de organe cu ajutorul unei chingi de securitate (6).

33A-15

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M a Strângeţi la cupluri:

33A

- şuruburile de fixare a palierelor (62 N.m), - şuruburile de fixare a tamburilor de frână (80 N.m),

7

- racordurile de conducte rigide de pe cilindrii de frână (14 N.m), - racordurile de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile (14 N.m).

7

a Remontaţi cablurile de frână de staţionare. a Verificaţi ca opritoarele cablurilor de frână de staţionare să fie corect introduse în locaşul lor. a Remontaţi: - tamburii,
108923

a Desfaceţi şuruburile palierelor (7). a Coborâţi trenul spate cu cilindrul de organe.

- reazemele pe arcuri, - arcurile în locaşul lor. a Remontaţi cablurile şi senzorii de viteză roată.

REMONTARE

a Rebranşaţi cablajele unităţii de comandă a frânei de staţionare pe palonier. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact cu o cală sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate. a Remontaţi fixările inferioare ale amortizorului.

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

108932

a Strângeţi cu chingi trenul spate pe dispozitivul cilindru de organe. a Poziţionaţi trenul sub vehicul. a Poziţionaţi centrorii palierelor în faţa găurilor de centrare. a Remontaţi şuruburile de fixare începând cu palierul stânga. a Poziţionaţi conductele de frână în locaşul lor. a Scoateţi chinga de securitate şi cilindrul de organe. a Remontaţi tamburii de frână.

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Remontaţi roţile spate. a Coborâţi elevatorul. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele tamburului (175 N.m), - fixările inferioare ale amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-16

ELEMENTE PORTANTE SPATE Strângere în poziţie tren

33A

Material indispensabil chingă de securitate cilindru de organe

Cupluri de strângerem buloane de fixare a articulaţiilor 125 N.m

DEMONTARE
a Deblocaţi piuliţa articulaţiei elastice. a Demontaţi ansamblul trenului spate (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Ansamblu tren spate. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate.
3312

a Poziţionaţi trenul spate cu ajutorul dispozitivului cilindru de organe, pentru a obţine o cotă între centrul butucului spate şi lonjeronul spate corespunzătoare unei lungimi de 8,2 mm ± 3. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare a articulaţiilor (125 N.m).

2

1

108932

a Demontaţi: - buloanele de fixare (1), - palierele (2).

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Operaţia este realizată cu fixarea inferioară a amortizoarelor demontată.

33A-17

ROŢI ŞI PNEURI Presiune de umflare: Identificare
I - UMFLARE Presiune de umflare la rece (bari). ATENŢIE

35A

În caz de control al presiunii la cald, ţineţi cont de creşterea presiunii de la 0,2 la 0,3 bari şi nu dezumflaţi niciodată.

Presiune de umflare în utilizare normală (în bari) Jantă 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15* *Jantă din aluminiu II - CONTROL ŞI ADUCERE LA NIVELUL DE CONFORMITATE Cuplu de strângere a şuruburilor de fixare a roţilor (10,5 daN.m). Bătaie jantă maximă controlată pe diametrul exterior al jantei: - jantă din tablă: 0,8 mm, - jantă din aluminiu: 0,3 mm. Bătaie radială maximă controlată pe faţa jantei: 0,7 mm. Deplasare roată: - jantă din tablă: 44 mm, - jantă din aluminiu: 47 mm. Pentru montarea lanţurilor, consultaţi Manual de utilizare a vehiculului. Pneu Faţă 165/80 R14 185/65 R15 185/65 R15 2 1,9 1,9 Spate 2 2,1 2,1

35A-1

ROŢI ŞI PNEURI Jantă: Identificare
Marcajul de identificare a jantelor se prezintă sub două forme : - marcaj gravat pentru jantele din tablă, - marcaj turnătorie pentru jantele din aluminiu. El permite să cunoaşteţi principalele criterii dimensionale ale jantei. Acest marcaj poate fi: - complet, de exemplu 5 1/2 J 144 CH 36; - simplificat, de exemplu 5 1/2 J14.

35A

Tip de roată 1 2 3 4 5 6 Lăţime (în ţoli) Profil margine jantă Diametru nominal (în ţoli) Număr de găuri Profil de acroşare pneu Deplasare (în mm)

5,5 J14 5,5 J 14 4 CH 36

1

2

5

6

4

100988

Şuruburile de roată sunt înscrise pe un diametru de 100 mm (patru şuruburi de fixare). şuruburile care fixează roţile din aluminiu nu pot fi utilizate pentru a fixa roţile din tablă. Bătaia maximă este măsurată pe marginea jantei.

35A-2

ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri
Exemplu de marcaj de identificare a unui pneu: 205/55 R 16 91 V.
l

35A

h

d

101008

205 55 R 16 91 V

Lăţime pneu în mm (l) Raport h/l Structură radială Diametru interior exprimat în ţoli (d) Indice de sarcină Indice de viteză

Corespondenţă a indicelor de viteză: Viteză maximă R S T U H V ZR km/h 170 180 190 200 210 240 mai mare de 240

35A-3

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
I - CONDIŢII PREALABILE ECHILIBRĂRII ROŢILOR Echilibrarea roţilor este o operaţie de măsurare. Mai multe condiţii trebuie să fie reunite pentru a obţine un rezultat fiabil într-o singură operaţie. Echilibrorul trebuie să fie instalat conform instrucţiunilor fabricantului său. Nu ungeţi niciodată axul filetat. Verificaţi starea elementelor de reazem, de centrare şi de fixare. Înlocuiţi piesele defecte (consultaţi recomandările fabricantului maşinii). Roata şi echilibrorul trebuie să fie curate. 1 - Roată Curăţaţi suprafeţele de reazem şi de centrare. Eliminaţi pietrişul înţepenit în profilurile pneului. Curăţaţi roţile.

35A

Pentru a reproduce o montare de roată identică cu cea a vehiculului, montaţi obligatoriu pe echilibrorul de roată un centror cilindric cu diametrul de 60 mm.

2

105870

2 - Echilibror Aveţi grijă să păstraţi curate suprafaţa de reazem a echilibrorului şi toate accesoriile de centrare (inel, platoul de împingere etc...).

3 1

II - DEMONTARE ŞI ECHILIBRARE ROŢI

4
1 - Resentiment şofer O echilibrare necorespunzătoare provoacă vibraţii în volan şi/sau în planşeul vehiculului. Aceste vibraţii apar între 90 şi 150 km/h.

ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un test rutier de 2 km minim înaintea operaţiei de echilibrare a roţilor, pentru a elimina o zonă plată formată pe banda de rulare ca urmare a imobilizării vehiculului. După rulaj: - ridicaţi imediat vehiculul, - lăsaţi cele patru roţi libere, - eliberaţi frâna de parcare. Demontaţi roţile poziţionând valvele în sus. Curăţaţi obligatoriu suprafeţele de reazem ale roţilor, ale discurilor, şi ale butucilor. Montarea de roată de realizat pe echilibror este următoarea: - (1) platou echilibror, - (2) inel cu diametrul de 60 mm, - (3) roată, - (4) dispozitiv de strângere a roţii.

105871

35A-4

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
La pornirea echilibrorului şi în momentul introducerii parametrilor specifici roţii, alegeţi modul de echilibrare « fin ».

35A
5

- fixate cu cârlige (plate) sau auto-adezive pentru jantele din aluminiu.

6
88659 100681

Poziţionaţi pe echilibror roata cu valva în sus apoi efectuaţi strângerea. Verificaţi ca roata să nu prezinte deformări cauzate de şocuri accidentale. Dacă este cazul, procedaţi la înlocuirea elementelor care prezintă o deformare. Suprimaţi pietrişul înţepenit eventual în profilurile pneului. Porniţi echilibrorul şi verificaţi echilibrarea roţii care trebuie să fie mai mică de 5 g în poziţie dinamică şi 10 g în poziţie statică. Dacă nu e cazul, suprimaţi vechile mase de echilibrare şi refaceţi procedura de echilibrare a roţii pentru a afişa o valoare mai mică de 5 g pe fiecare plan al roţii şi o valoare mai mică de 10 g în poziţie statică. Reproduceţi această operaţie pe celelalte roţi ale vehiculului.

(5) (6)

Jantă din tablă Jantă din aluminiu

2 - Mase de echilibrare În anumite ţări, utilizarea maselor din plumb este interzisă, este recomandată în loc utilizarea maselor ZAMAC. Utilizaţi exclusiv masele furnizate la schimb: - fixate cu cârlige pe jantele din tablă (cârlige încorporate în masă),

35A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36A

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şuruburi suport de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 105 N.m

105 N.m 37 N.m

6

107926

21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale,

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier).

- piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

3

1 2

107921

a Defiletaţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36A-1

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ

36A

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (105 N.m),
108934

5 4

- şuruburile pentru caseta de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). ATENŢIE

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă a cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (TAV. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7

Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă).

107934

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36A-2

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Dir. 1306-01 Extractor rotulă Dispozitiv de blocare bară cremalieră de direcţie (TRW) Dispozitiv de demontare remontare rotulă axială a Demontaţi: - cutia rotulă, - contrapiuliţa,

36A

- colierele de menţinere a burdufului, - burduful. ATENŢIE Aveţi grijă să nu deformaţi burdufurile: risc de deteriorare ireversibilă.

Dir. 1305-01

Cupluri de strângerem rotulă axială contrapiuliţă de reglaj al paralelismului piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi de fixare a roţii 34 N.m 50 N.m 37 N.m 105 N.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

1 2
102206

Notă: În momentul acestei operaţii, caseta de direcţie trebuie să fie montată pe vehicul. a Deblocaţi volanul. a Demontaţi roata faţă. a Reperaţi poziţia contrapiuliţei cu ajutorul unui marcator. a Desfaceţi contrapiuliţa de reglaj al paralelismului. a Extrageţi rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Reperaţi numărul de ture de filet prins pentru a preregla paralelismul în momentul remontării.

a Montaţi dispozitivul (Dir. 1306-01) (1 ) pe bara cremalieră de direcţie de lângă pinion. a Deblocaţi rotula axială cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01)(2).

REMONTARE

3

108414

a Puneţi LOCTITE FRENBLOC pe filetul rotulei axiale. a Remontaţi rotula axială (3). a Strângeţi la cuplu rotula axială (34 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01).

36A-3

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
a Aplicaţi un strat de unsoare cu litiu: - pe burduf, - pe cremalieră, - pe rotula axială. a Remontaţi: - burduful, - colierul nou de menţinere a burdufului, - contrapiuliţa, - cutia rotulă. a Înşurubaţi din nou cutia rotulă de direcţie cu un număr de ture reperat în momentul demontării. a Puneţi la loc rotula de direcţie. a Strângeţi la cupluri: - contrapiuliţa de reglaj al paralelismului (50 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). a Reglaţi trenul rulant faţă (consultaţi 0 7 B , Generalităţi vehicul, Valori şi reglaje tren rulant).

36A

36A-4

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A
2

Material indispensabil tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.m 21 N.m

4

şuruburi furcă rabatabilă

4
IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia, blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). Atunci când această funcţie este activată, toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).

3
108914

Această operaţie nu necesită elevator.

DEMONTARE
a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord, cochilia şi volanul (consultaţi 57A, Accesorii interioare, Planşă de bord).

3

107849

a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

1

a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi: - şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie, - coloana de direcţie.

108913

a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).

36A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A

7 5 6

108915

a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE

8

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). - Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. - Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.

Notă: - Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare. - Pe o coloană de direcţie nouă, piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată.

106522

a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7).

36A-6

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie
a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). a Strângeţi la cupluri: - piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. - Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). - Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. - Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare.

36A

36A-7

ANSAMBLU DIRECŢIE Garnitură tablier
DEMONTARE
a Demontaţi cadrul trenului faţă (consultaţi 31A, Elemente portante faţă, Cadru tren).

36A

101352

a Declipsaţi garnitura tablierului cu ajutorul unei şurubelniţe.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

36A-8

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36B

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şurub suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă racord de înaltă presiune de pe casetă racord de joasă presiune de pe casetă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 35 N.m

6
105 N.m 37 N.m
107926

21 N.m 21 N.m 21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale, - piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - racordul de înaltă presiune de pe caseta de direcţie, - racordul de joasă presiune de pe caseta de direcţie, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier). a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.

3

1 2

107921

a Desfaceţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36B-1

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ

36B

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale.

5 4

a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (35 N.m),
108934

- şuruburile casetei de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - racordul de înaltă presiune de pe casetă (21 N.m), - racordul de joasă presiune de pe casetă (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m).

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă ale cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (Tav. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7
ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă). a Demontaţi cleştele-Durit. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.
107934

a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36B-2

coloana de direcţie.m 21 N. 3 1 107849 a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie. Procedură de blocare calculator airbag). 3 108914 DEMONTARE a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1). a Demontaţi planşa de bord. Planşă de bord). cochilia şi volanul (consultaţi 57A.m 4 şuruburi furcă rabatabilă 4 IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia. 36B-3 . . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Această operaţie nu necesită elevator. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 2 Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N. Atunci când această funcţie este activată. Accesorii interioare. a Demontaţi: 108913 . Airbag şi pretensionatoare. a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 7 5 6 108915 a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. . a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). Notă: .Pe o coloană de direcţie nouă. ATENŢIE 8 . 36B-4 .Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată. . a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 106522 a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). .Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare.Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.

. .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C. Airbag şi pretensionatoare. .Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. .piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N. a Strângeţi la cupluri: .şurubul furcii rabatabile (21 N.m). 36B 36B-5 .m).DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). Procedură de blocare calculator airbag).Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei. .m Protejaţi alternatorul de scurgerea de ulei de direcţie asistată.m a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita orice impurităţi ATENŢIE 21 N. a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de admisie şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. a Demontaţi: .cureaua de accesorii (consultaţi 11A.pompa de direcţie asistată. a Demontaţi conducta de înaltă presiune la nivelul pompei. Parte superioară şi faţă motor.roata faţă dreapta. a Debranşaţi Duritul de admisie (3). Curea de accesorii). . . 1 108929 2 3 1 108929 a Demontaţi colierul (2) al Duritului de admisie hidraulică de pe pompă.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord de înaltă presiune de pe DA 21 N. a Demontaţi: .protectorul de sub motor.cele trei şuruburi (1 ) de fixare pe suportul alternator-pompă de direcţie asistată-compresor. 108930 36B-6 .

a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază.m). a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. apoi şurubul de pe cealaltă parte. 36B-7 .şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.m). .racordul de înaltă presiune de pe DA (21 N. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). ATENŢIE Strângeţi la cuplu în primul rând cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. a Remontaţi protectorul sub motor. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri: .

bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. Curea de accesorii).m 21 N. Parte superioară şi faţă motor. Bară paraşoc faţă).şuruburile (1) de fixare pe suportul alternatorpompă de direcţie asistată-compresor. a Debranşaţi Duritul de intrare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . 36B-8 . a Îndepărtaţi conducta de înaltă presiune a pompei. . a Demontaţi: .pompa de direcţie asistată. a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de intrare şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. Protecţii exterioare. a Demontaţi colierul Duritului de intrare hidraulică de pe pompă. 1 109225 1 109235 a Demontaţi: . a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita toate impurităţile.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord PÎ pe DA 21 N.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei. .protectorul de sub motor.

DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. 36B-9 . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.racordul PÎ de pe DA (21 N. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. apoi şurubul de pe cealaltă parte. a Umpleţi circuitul cu ulei direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). ATENŢIE Strângeţi la cuplu mai întâi cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. . a Remontaţi protectorul sub motor.m).m). 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.

90317 a Îmbinaţi fulia cu ajutorul dispozitivului (Dir.4 mm ± 0. Direcţie asistată. REMONTARE x 1 18159 a Respectaţi cota X = 25. Pompă de direcţie asistată).DIRECŢIE ASISTATĂ Fulie pompă de direcţie asistată L90. 1083-01) (1) până la obţinerea cotei de îmbinare (ungeţi abundent filetul şi reazemul de pe fulie). de îmbinare a fuliei. 1083-01 Dispozitiv de remontare fulie pompă de direcţie asistată 36B DEMONTARE a Demontaţi pompa de direcţie asistată (consultaţi 36B. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. a Utilizaţi presa împreună cu un extractor cu falcă.4. 36B-10 .

244-03) pe dispozitivul (Dir. a Demontaţi presostatul.1085 36B Fre. 1204). ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Notă: Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat. a Puneţi un cleşte-Durit pe conducta de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea.m a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor. pompa de DA se situează sub alternator dar metoda rămâne identică.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. 108912 a Montaţi dispozitivul (Dir. a Racordaţi dispozitivul (Fre.2 daN. 36B-11 . a Debranşaţi conectorul presostatului. 244-03 1 Cupluri de strângerem presostat 1. Schimb pentru Fre. 1204 Racord măsurare presiune pe conductă de înaltă presiune direcţie asistată. 1204) în locul presostatului (1). Manometru de control al circuitului de frânare: de la 0 la 160 bari. AER CONDIŢIONAT a ATENŢIE Protejaţi alternatorul de scurgerea uleiului de direcţie asistată.

a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Demontaţi cleştele-Durit. a Rebranşaţi conectorul său. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul la limitator. a Ridicaţi vehiculul. 36B-12 . a Remontaţi protectorul sub motor. valoarea nu trebuie să depăşească 5 până la 7 bari. a Strângeţi la cuplu presostatul (1. 1204). a Puneţi un cleşte-Durit pe conductă de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control a Demontaţi cleştele-Durit. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor.m). a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul drept şi fără acţiune. 244-03) apoi adaptorul său (Dir. a Opriţi motorul. a Repuneţi presostatul. valoarea maximă trebuie să fie de 79 până la 86 bari. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază.2 daN. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelele "O" ale racordurilor de direcţie asistată care au fost demontate. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Coborâţi vehiculul. a Demontaţi dispozitivul (Fre.

cilindrul principal de frână.m . pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. a Montaţi cilindrul principal în linie cu amplificatorul de frânare pentru ca tija de împingere să intre în locaşul cilindrului principal. 4 108920 a Înclichetaţi corect rezervorul de lichid de frână pe cilindrul principal (6). a Strângeţi la cupluri: 3 . 2 5 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu garnitura (7) a cilindrului principal. a Demontaţi buşonul (2) al rezervorului de lichid de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal 37A .racordurile de conducte de frână (3) ale cilindrului principal şi reperaţi poziţia lor. .piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (21 N. 37A-1 .m). REMONTARE 6 7 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.rezervorul de lichid de frână (5).m). a Demontaţi: .racordurile de conducte de pe cilindrul principal (14 N. 108344 a Debranşaţi conectorul (1) al detectorului de nivel lichid de frână. . a Goliţi rezervorul de lichid de frână cu ajutorul unei seringi. Cupluri de strângerem racorduri de conducte de pe cilindrul principal piuliţe de fixare pe amplificatorul de frânare a ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână.piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (4). Generalităţi. 3 4 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. a Umpleţi rezervorul de lichid de frână.m 21 N. 14 N. Purjare circuit de frânare ).

Blocaţi pedala pentru a limita scurgerea. a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a compensatorului de frânare. 3 1 În caz de presiune incorectă pe unul singur dintre cele două corpuri. Purjare circuit de frânare). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m 12 N.racordurile de conductă de pe compensator (14 N. CONTROL I . înlocuiţi compensatorul. Reglajul acţionează simultan asupra celor două corpuri. Generalităţi. Faţă dreapta/spate stânga şi faţă stânga/spate dreapta.PRINCIPIU DE CONTROL a Citirea presiunii se efectuează în X prin comparaţie între presiunea pe roţile spate şi o presiune dată pe roţile faţă.m). Notă: Vehiculele echipate cu ABS nu au compensator. 37A-2 . 1085-01 Manometru de control presiune circuit de frânare de la 0 la 2 5 0b a r i . Schimb pentru Fre. Controlaţi obligatoriu cele două circuite.m a Efectuaţi un control al compensatorului de frânare. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Strângeţi la cupluri: .1085 37A a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. a Scoateţi tija (2) a compensatorului trenului spate.şuruburile de fixare a compensatorului (12 N.m). 1 2 108925 a Debranşaţi cele patru conducte de frână (1).COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare Scule şi dispozitive specializate indispensabile Fre. a Reglajul permite să ajustaţi presiunea spate în funcţie de presiunea faţă. Cupluri de strângerem racorduri de conductă de pe compensator şuruburi de fixare a compensatorului 14 N.

37A de dispozitivul a Purjaţi circuitul de frânare prin şurubul de purjare al manometrului. indiferent care ar fi încărcarea pe trenul spate.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare II . a Procedaţi la fel pe celălalt circuit (schema 2). presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 32 şi 43. .CONTROL a Branşaţi două manometre (Fre. 85925 a Controlul şi reglajul compensatorului de frânare trebuie să fie efectuate. 1085-01) (schema 1): . a Apăsaţi progresiv pe pedala de frână până la obţinerea pe roţile faţă a presiunii de 100 bari. procedaţi la înlocuirea compensatorului. Purjare circuit de frânare). ATENŢIE Rezervorul de carburant trebuie să fie plin pentru această metodă. a În caz de diferenţă importantă (valoare în afara toleranţelor).8 şi 46 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. Pentru nivelul de echipare E1. Generalităţi. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. Pentru nivelul de echipare E2. a Citiţi atunci presiunea corespunzătoare de pe roţile spate (consultaţi valoare de control).unul în spate stânga. corectaţi-o dacă este necesar. 37A-3 .unul în faţă dreapta.8 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. cu vehiculul la sol. nici o intervenţie nefiind autorizată. III . Notă: Diferenţa de presiune între cele două roţi spate trebuie să fie mai mică de 4 bari.Fără balanţă: a Pentru nivelul de echipare E0. o persoană la bord.VALORI DE CONTROL 1 . a Porniţi motorul. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 33. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 27 şi 38 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă.

trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 27.Cu balanţă: a Efectuaţi controlul presiunilor pentru următoarele două încărcări: . 37A REGLAJ 4 108342 a Rotiţi piuliţa (4) până la obţinerea valorii corecte.4 şi 57.Pentru o încărcare pe trenul spate de 425 kg şi o presiune de 100 bari în faţă. trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 45.7 şi 39.Pentru o încărcare pe trenul spate de 550 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.6 bari. .3 bari.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare 2 . 37A-4 .

.amplificatorul de frânare. 37A-5 .m 14 N. 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (4) ale buretelui izolant. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. Comenzi elemente mecanice.COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a amplificatorului de frânare piuliţe cilindru principal racorduri de conducte rigide de pe cilindrul principal 21 N. DEMONTARE a Demontaţi cilindrul principal (consultaţi 3 7 A .m 21 N. de lângă habitaclu. lângă habitaclu (piuliţe care fixează suportul pedalier împreună cu amplificatorul).piuliţele (3) de fixare a amplificatorului de frânare. axul dublă securitate (2) dintre tija de împingere a amplificatorului de frânare şi pedala de frână. a Demontaţi: . 108348 a Demontaţi. 3 3 4 108933 a Demontaţi supapă de reţinere (1) a amplificatorului de frânare. a Decalaţi uşor buretele izolant.m ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. Cilindru principal).

. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.m). El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată.8 mm ± 0.5.(X1) = 145.racordurile de conducte rigide de pe cilindrul principal (14 N. 37A-6 . ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. a Strângeţi la cupluri: . verificaţi cota: . Generalităţi. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. . Purjare circuit de frânare).m).m).piuliţele cilindrului principal (21 N.piuliţele de fixare a amplificatorului de frânare (21 N. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A.COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare REMONTARE 37A X1 91101 a Înainte de remontare.

a Trageţi rotind supapa de reţinere (3) pentru a o extrage din rondela de etanşeitate din cauciuc. a Înlocuiţi piesele defecte. REMONTARE a Verificaţi starea rondelei de etanşeitate şi a supapei de reţinere. a Declipsaţi tubul de depresiune de lângă colectorul de admisie (2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.COMENZI ELEMENTE MECANICE Supapă de reţinere amplificator de frânare DEMONTARE 37A 3 1 2 108933 a Debranşaţi tubul de depresiune de lângă amplificatorul de frânare (1). 37A-7 .

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. şi K7J sau K7M 37A 3 4 108790 DEMONTARE 1 2 108348 a Declipsaţi contactorul stop (1) al pedalei de frână rotindu-l cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. a Demontaţi axul dublă securitate (2) de legătură pedală de frână/cilindru principal 37A-8 .

a Branşaţi conectorul. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. a Demontaţi pedala de frână. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. corespunzătoare a REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108103 a Demontaţi piuliţa (3) a axului pedalierului. a Apăsaţi pe pedala de frână. şi K7J sau K7M REMONTARE SENZOR 37A 6 5 4 3 x 108436 a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală repunere la loc a axului pedalierului. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. 37A-9 .Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Verificaţi funcţionarea ansamblului. .COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. ATENŢIE . Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) al contactorului de poziţie pedală de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. a Decalaţi axul (4) al pedalierului spre stânga până când pedala de frână poate ieşi.

m DEMONTARE 3 2 108918 a Demontaţi: .piuliţele (1) de fixare a pedalei de acceleraţie. .axul pedalei. . 1 a 109450 . a Strângeţi la cupluri piuliţele de fixare a suportului pedalei (21 N. 37A-10 .pedala. şi K7J sau K7M 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalei a 21 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).inelul elastic siguranţă (3) cu ajutorul unei şurubelniţe. a Defiletaţi piuliţa specială (2) a buretelui izolant la nivelul piuliţei de fixare stânga a pedalei de acceleraţie a Demontaţi: .cablul de acceleraţie de lângă pedală îndreptândul spre partea superioară şi culisând capul cablului spre consola centrală. Notă: Memoraţi sensul suportului în raport cu pedala şi poziţia rondelelor.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de acceleraţie L90.

5 108917 a Declipsaţi contactorul stop (5) dacă este necesar. . . . a Decalaţi uşor buretele izolant. a Demontaţi: . ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală.axul (2) dublă securitate de legătură pedală de frână / cilindru principal.ambreiaj 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalier a 21 N.ansamblul pedalier.cablul de ambreiaj din locaşul său din pedală. a Demontaţi: . 108348 a Debranşaţi conectorul (1) al contactorului stop al pedalei de frână.şuruburile (3) de fixare a suportului pedalierului.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână .m şuruburi furcă rabatabilă 3 3 DEMONTARE 1 7 2 4 3 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (7) ale buretelui izolant.şurubul furcii rabatabile (4). a Tăiaţi buretele izolant pentru a-l extrage dacă este necesar. 37A-11 .m 21 N.

. în poziţie ambreiată. cablul de ambreiaj să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. contactor stop). Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.şurubul furcii rabatabile (21 N. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate de legătură pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. . .contactorul stop (consultaţi 37A. 37A-12 . X1 X2 37A 6 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. cu ajutorul piuliţei (6).piuliţele de fixare a suportului pedalierului (21 N.ambreiaj REMONTARE a Repuneţi buretele izolant. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze.m). a Pedală de ambreiaj în repaus.m). Comandă elemente mecanice. a Măsurarea gărzii se poate efectua cu ajutorul unei riglete în două locuri: .Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Cu pedala în repaus. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Verificaţi ca.buretele izolant prin fantă. a Repuneţi . Cablul trebuie să aibă minim 2 cm de "joc".COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână . a Strângeţi la cupluri: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Demontaţi senzorul de poziţie al pedalei de frână. a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. ATENŢIE . a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. REMONTARE a Notă: Contactorul pedalei de frână posedă un reglaj automat care se adaptează la poziţia pedalei. a Branşaţi conectorul.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. 37A-13 . . a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop DEMONTARE 1 2 37A 3 I . a Apăsaţi pe pedala de frână.Orice ieşire completă a pistonului (4 ) din contactorul de poziţie al pedalei de frână (3) antrenează înlocuirea contactorului.LA O DEMONTARE-REMONTARE SENZOR x 4 108348 108436 a Debranşaţi conectorul (1) al senzorului de poziţie al pedalei de frână. a Rotiţi senzorul (2) de poziţie al pedalei de frână cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.

a Apăsaţi pe pedala de frână. utilizaţi metoda contactorului demontat. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. cota (x) este la minimul de 13 mm.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop II . a Branşaţi conectorul.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) din contactorului de poziţie al pedalei de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. Dacă. 37A-14 .LA MONTARE SENZOR NOU 37A 6 5 x 108436 a Asiguraţi-vă că. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. cota (x ) este diferită. . ATENŢIE .

teaca din discul butucului de roată. .COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe tambur şuruburi de fixare a roţilor 175 N.teaca din opritorul său de pe caroserie (2) cu ajutorul unui cleşte.cablul de frână (1) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe.consola centrală (consultaţi 57A.provoacă o cursă lungă a pedalei de frână.blochează funcţionarea corespunzătoare a sistemului de compensare automată a segmenţilor de frână. a Efectuaţi cinci acţionări pe levierul de frână de parcare pentru a aduce cablurile în condiţie normală de utilizare. 3 108347 a Declipsaţi: . . Accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). . REGLAJ a Reglajul prost al frânei de parcare: .tamburul de frână. .m 105 N.buşonul tamburului. 37A-15 .piuliţa tamburului. 98992 a Demontaţi: . problema reapărând rapid. 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .cablu (3) din locaşul său. Mecanisme şi accesorii. a Scoateţi cablul colierelor de menţinere.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .roata aferentă. ATENŢIE Nu trebuie în nici un caz să reîntindeţi cablurile de frână pentru a remedia acest defect. . . a Demontaţi cablul de frână de parcare.

. . .cei doi tamburi. a Demontaţi: . reglaţi frâna de parcare numai în momentul înlocuirii: .segmenţilor.cele două roţi spate.de culisarea corespunzătoare a cablurilor. 37A-16 . a Întindeţi progresiv cablurile la nivelul piuliţei de reglaj central (4) astfel încât levierele (6) să se dezlipească între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de comandă a frânei de parcare şi să rămână dezlipite în a doua poziţie. 6 98992 a Asiguraţi-vă: .levierului de frână de parcare. Notă: Orice alt reglaj în afara acestor intervenţii este interzis.de rezemarea corectă a levierelor.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Frâna de parcare nu este o compensare a jocului. 37A 5 108343 4 109448 a Verificaţi funcţionarea sistemului de compensare automată joc acţionând în rotaţie asupra sectorului dinţat (5) (asiguraţi-vă că se roteşte bine în ambele sensuri) apoi destindeţi-l cu 5 până la 6 dinţi.cablurilor. a Coborâţi levierul de frână de parcare. . a Desfaceţi la maxim piuliţa de reglaj (4).

a Verificaţi cursa levierului (şapte poziţii). a Cu vehiculul pe roţi. reglaţi garniturile printr-o serie de apăsări ferme şi progresive pe pedala de frână ascultând cum funcţionează compensarea automată. 37A 37A-17 . a Desfaceţi frâna de parcare.piuliţele tamburului (175 N. . a Strângeţi la cupluri: .m).m).COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Montaţi tamburii.şuruburile de fixare a roţilor (105 N. a Verificaţi dacă roţile se rotesc liber.

cablu de frână de staţionare). a Demontaţi levierul de frână de parcare.m a Reglaţi frâna de parcare dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A. accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). Comandă elemente mecanice. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a levierului de frână de parcare (21 N. DEMONTARE a Demontaţi consola centrală (consultaţi 5 7 A . 1 108347 a Declipsaţi cele două cabluri (1). a Ridicaţi uşor levierul pentru a putea debranşa conectorul contactorului frânei de parcare (3).COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare 37A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a levierului de frână de parcare 21 N. 2 3 109447 a Demontaţi piuliţele (2). 37A-18 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). Mecanisme şi accesorii.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Eclatare comandă de ambreiaj L90.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. X2 X1 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. cu ajutorul piuliţei (1). Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . şi JH1 sau JH3 Eclatare 37A 109143 Această comandă nu are compensare automată. şi K7J sau K7M.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. . 37A-19 . Pedală de ambreiaj în repaus.

şi JH1 sau JH3 37A X2 X 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. 37A-20 . şi K7J sau K7M. .COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă de ambreiaj: Reglaj L90.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X) = 60 mm ± 5. a Pedală de ambreiaj în repaus. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: .Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. cu ajutorul piuliţei (1).

ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. 37A-21 . şi JH3 37A 2 1 3 108790 DEMONTARE a Îndepărtaţi cablul din locaşul său. şi K7M.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. şi JH1 ≠ L90. a Trageţi axul (1) pentru a elibera pedala de ambreiaj. şi K7J. 1 2 108103 a Demontaţi piuliţa (2) a axului (1) al pedalierului. a Demontaţi pedala de ambreiaj (3).

şi K7M. . trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. şi K7J. Cablul trebuie să aibă minim 2cm de « parte moale ».COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. a Instalaţi axul pedalei. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. şi JH3 37A REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. a Remontaţi şi strângeţi piuliţa axului pedalierului. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare ansamblului sistemului de ambreiaj. cu ajutorul piuliţei (4). Verificaţi ca.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. X2 X1 4 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. a Poziţionaţi pedala de debreiere împreună cu arcul său. şi JH1 ≠ L90. a Cu pedala în repaus. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală punere la loc a acestuia. a Poziţionaţi cablul în canalul său. în poziţie ambreiată. pe pedală (consultaţi metoda de demontare). a Pedală de ambreiaj în repaus.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . 37A-22 .

a Împingeţi opritorul teacă în compartimentul motor. şi K7J sau K7M. a Apăsaţi pe pedala de ambreiaj pentru a clipsa opritorul teacă pe tablier. cablul furcii de debreiere.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: .COMENZI ELEMENTE MECANICE Cablu de ambreiaj L90. 2 109400 1 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. a Poziţionaţi cablul în canalul (1) al pedalei.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. X2 108550 X1 DEMONTARE a Desprindeţi din compartimentul motor. . şi JH1 sau JH3 37A a Scoateţi cablul complet prin compartimentul motor. Notă: Verificaţi ca. a Pedală de ambreiaj în repaus. a Poziţionaţi cablul pe furca de ambreiaj. cu ajutorul piuliţei (2). a Apăsaţi pe pedală pentru a readuce cablul în habitaclu. 108551 a Extrageţi cablul din locaşul (1) al pedalei. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. introduceţi cablul în habitaclu. REMONTARE a Prin compartimentul motor. 37A-23 . cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop.

şi JH1 sau JH3 37A 108552 Vehiculele L90 sunt echipate cu o tijă de comandă a cutiei de viteze. reveniţi în punctul mort şi treceţi în marşarier ca într-o altă viteză.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze: Descriere L90. ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. şi K7J sau K7M. 37A-24 . 102896 Pentru a trece în marşarier.

şi K7J sau K7M.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90. 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108556 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi piuliţa (1) a tijei de comandă a cutiei de viteze. 37A-25 . şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. a Debranşaţi conectorii sondei de oxigen aval a catalizatorului. ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. 108351 1 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ecranul termic (3). şi JH1 sau JH3 37A 2 107926 a Demontaţi: . 4 3 108352 a Demontaţi: .tija de comandă a cutiei de viteze. REMONTARE a Aplicaţi un strat de unsoare pe axele de fixare a tijei de comandă.piuliţa (4) a tijei de comandă a cutiei de viteze.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90.catalizatorul degrafând blocurile amortizor. şi K7J sau K7M. 37A-26 . . . .fixările catalizatorului (2 ) de pe colectorul de eşapament.

37A-27 . Consolă centrală). 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108555 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Accesorii interioare. a Această operaţie se efectuează după ce aţi demontat consola centrală (consultaţi 5 7 A . 108351 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi K7J sau K7M. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.

. a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a unităţii de comandă. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .fixările catalizatorului (1 ) de pe colectorul de eşapament.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. a Apăsaţi pe proeminenţele (A) ale unităţii de comandă pentru a declipsa unitatea de comandă a caroseriei. a Tăiaţi rilsan-ul care strânge burduful la nivelul mânerului levierului. şi K7J sau K7M. 37A-28 . şi JH1 sau JH3 37A A 3 A 1 A 107926 3 108354 a Demontaţi: . a Rotiţi burduful levierului de comandă.burduful levierului de comandă. a Demontaţi unitatea de comandă prin partea inferioară a vehiculului. a Demontaţi: . 2 108352 a Demontaţi piuliţa (2) a tijei de comandă a cutiei de viteze.mânerul levierului de viteze rotindu-l şi trăgându-l simultan.catalizatorul degrafând blocurile amortizor.

0 Sistemul BOSH 8. . validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier. .un ansamblu amplificator de frânare.patru senzori de viteză roată. 38C IMPORTANT După orice intervenţie asupra sistemului. 38C-1 .0 este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi asociat cu un repartitor electric de frânare.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Prezentare Vehiculul este echipat cu sistemul antiblocare roţi BOSH 8.un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică. DESCRIERE SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . • un senzor de presiune. • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane). • un calculator.

• un calculator (28). IMPORTANT 38C După orice intervenţie asupra sistemului.un ansamblu amplificator de frânare (30).SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere Vehiculul este echipat cu sistemul BOSH 8.patru senzori de roată (29).0 care este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi. . A B C D E F I M L K J G H 109928 38C-2 . . validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier 30 29 28 27 109927 Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane).un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică (27).

calculator) Priză de diagnosticare Martor luminos defect frână Martor luminos defect ABS Presiune de frânare reglată pe roata sau roţile aferente (grup Pin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă. (16) (17) (18) (19) 1 3 5 15 (20) (21) (22) (23) 2 4 16 26 (24) (25) 109805 (26) 38C-3 .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere 38C Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (Permanent) Alimentare electrovane (Permanent) Mase electrovane şi calculator Alimentare senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta linie K (diagnosticare) Martor luminos defect frână Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 V după contact (protejat siguranţă) Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos defect ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) Presiune de frânare din cilindrul principal Informaţie senzori de roată Priză de diagnosticare Alimentare (+ permanent) Alimentare (+ după contact) Informaţie senzor lumini stop Legătură filară Legătură hidraulică Grup electropompă hidraulic.

0 Grupul electropompă al sistemului antiblocare roţi este echipat cu un calculator cu 26 pini. El este situat în compartimentul motor. 6 5 4 3 1 2 102311 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Circuit primar cilindru principal Circuit secundar principal cilindru Ieşire spre roata faţă stânga Ieşire spre roata spate dreapta Ieşire spre roata spate stânga Ieşire spre roata faţă dreapta 38C-4 . pe lonjeron. 38C Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP: Prezentare PREZENTARE ABS BOSH 8. în aproprierea suspensiei faţă dreapta şi a tablierului. Grupul hidraulic este compus din opt electrovane.

a Montaţi un presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea de lichid de frână. . 1 3 109803 a Debranşaţi conectorul grupului hidraulic ridicând clema de fixare (1). pentru a optimiza etanşeitatea conectorului calculatorului grupului hidraulic.m 5 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 4 22 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m 14 N.racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (4). 38C-5 .cablul conectorului grupului hidraulic (2).şuruburile de fixare a grupului hidraulic (5). a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic. 109802 a Defiletaţi: . a Declipsaţi: . .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP 38C 4 Material indispensabil presor-pedală Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului hidraulic pe suportul său şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic racorduri de conducte rigide de pe grupul hidraulic 8 N. 2 ATENŢIE Poziţionaţi fişa masei.conducta rigidă de frână (3). cu firul în jos.

38C-6 . 38C Notă: În urma înlocuirii calculatorului grupului hidraulic: Efectuaţi programările necesare (consultaţi 38C. Purjare circuit de frânare).m). Baterie). . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Generalităţi.şuruburile de fixare a grupului hidraulic pe suportul său (8 N. configurare).SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP a Strângeţi la cupluri: . .m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 3 0 A . Echipament electric.şuruburile de fixare a suportului grupului hidraulic (22 N. Sistem antiblocare roţi.racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (14 N.

Şasiu SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI .

Şasiu Cuprins Pagina 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS Bosch 8.0 Vdiag: 18 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini Înlocuire organe Configurare şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabele recapitulative stări şi parametri Interpretare stări Tratare stare şi parametri calculator Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 38C-1 38C-7 38C-9 38C-10 38C-11 38C-12 38C-13 38C-14 38C-28 38C-29 38C-30 38C-31 38C-32 38C-33 38C-34 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

0 Nr. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: ABS Nume calculator: ABS BOSCH 8.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 138C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-1 . ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare). program: NR. Dialogys. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru ABS8.0 Nr. VDIAG: 18 2.Prefaţă 38C 1. hârtie. hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică). Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM).

REAMINTIRI Defecte Există defecte declarate prezente şi defecte declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .). Pentru un defect prezent. trataţi problema prin efecte client. – rezistenţa elementului detectat defect.ABS BOSCH 8.0 Nr. – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare. ABS8.Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă.0 L90 38C-2 . Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Trataţi defectul. pini îndoiţi etc. în condiţiile controlului lor.Prefaţă 38C 3. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului. – conectorii acestor linii (oxidare. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei. Dacă defectul nu este confirmat. notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă. frecări). pana este prezentă. Efecte client . În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor. – starea firelor (izolare topită sau tăiată. Pentru un defect memorat. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile.

ABS BOSCH 8. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr.Prefaţă 38C 4. 1 da Citire defecte nu Existenţă defecte Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.0 L90 38C-3 .

mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). originea unei defecţiuni.Prefaţă 38C 4.0 Nr. sub capotă motor şi în habitaclu. Control tactil În timpul manipulării cablajelor. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit.0 L90 38C-4 . Asiguraţi-vă ca. Dacă intervine o schimbare de stare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . de la "memorat" spre "prezent". Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete. utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor. ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte.ABS BOSCH 8. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. la + 12 V sau cu un alt fir. Control vizual Căutaţi agresiuni. Dacă un defect este detectat. realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime. încercaţi să localizaţi originea incidentului. apoi secţiune cu secţiune. ABS8. Căutaţi un scurtcircuit la masă. Căutaţi urme de oxidare. conectorii să fie corect blocaţi. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). pentru un moment. Măsurările electrice ale tensiunilor.

FIŞA DE DIAGNOSTICARE. şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Prefaţă 38C 5. – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube materiale sau umane: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă.ABS BOSCH 8. la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie.0 L90 38C-5 .0 Nr. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline. 6. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. – pentru solicitările de aprobare. ABS8. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul. – este interzis să efectuaţi un test rutier cu testerul de diagnosticare în dialog cu calculatorul deoarece funcţiile ABS (sistem antiblocare roţi) şi REF (repartitor electronic de frânare) sunt dezactivate. care trebuie documentată în cursul diagnosticării. Presiunea de frânare este identică pe ambele osii ale vehiculului (risc de derapaj cap-coadă la o frânare puternică). FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate.

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) Lista pieselor sub supraveghere: Calculator ● Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 ● Resentiment client 1786 1788 Fără declanşare ABS Fără declanşare ESP 1787 1789 Declanşare accidentală ABS Declanşare accidentală ESP 1790 Aprindere indicatori luminoşi Altele Precizările dumneavoastră: ● Condiţii de apariţie a resentimentului client 004 009 Prin intermitenţă Pană subită 005 În rulare 011 La punerea contactului Altele Precizările dumneavoastră: ● Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat .

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) ● Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat . stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate ● Informaţii specifice sistemului Descriere: Informaţii complementare ● Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat . defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare ● Context defect în momentul apariţiei sale Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat . calibrare VDIAG ● Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr.

ABS8. sistemul ABS are drept funcţii principale: ● repartiţia electronică a frânării între faţă şi spate.Funcţionare sistem 38C Pe acest vehicul.0 L90 38C-8 . ABS ABS clipitor la 2 Hz ABS clipitor la 8 Hz Semnificaţie Funcţia de reglare electronică a frânării şi ABS nu funcţionează. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Index tahimetric sau configuraţie vehicul neprogramată. prin reglarea alunecării roţilor spate.0 Nr. ● sistemul antiblocare roţi. prin reglarea alunecării celor patru roţi.ABS BOSCH 8. Strategii de aprindere martori luminoşi de diagnosticare Martor luminos tablou de bord Defecte frâne Defecte frâne clipitoare la 2 Hz. Calculator ABS în mod diagnosticare.

0 Nr.0 L90 38C-9 .Alocare pini calculator 38C CALCULATOR ABS Pin calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (+ Permanent) Alimentare electrovane (+ Permanent) Masă electrovane şi calculator Semnal senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta Linie K Martor luminos REF Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 Volţi După contact Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Pin senzor actuator Siguranţă putere ABS Siguranţă putere ABS Pin 1 senzor roată faţă stânga Pin 2 senzor roată spate stânga Pin 2 senzor roată spate dreapta Pin 2 senzor roată faţă dreapta Pin 1 senzor roată faţă dreapta Pin 7 priză de diagnosticare Pin 2 senzor roată faţă stânga Pin 1 senzor roată spate stânga Cutie siguranţe şi relee habitaclu Pin 1 senzor roată spate dreapta Pin A3 contactor stop ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.

ABS BOSCH 8.0 L90 38C-10 . înlocuiţi calculatorul.0 Nr. debranşaţi bateria. efectuaţi un test rutier urmat de o citire a defectelor pentru a confirma funcţionarea corespunzătoare a sistemului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . configuraţi indexul tahimetric prin comanda VP007. introduceţi numărul VIN prin comanda VP001. ABS8. configuraţi parametrii vehiculului prin comanda VP004.Înlocuire organe 38C Înlocuire calculator În momentul înlocuirii calculatorului. aplicaţi următoarea procedură: – – – – – – – întrerupeţi contactul.

.0. VP004: Parametri vehicul.I.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-11 . introduceţi numărul V. Introduceţi data intervenţiei cu ajutorul tastaturii testerului. aşteptaţi finalul "fazei de alimentare menţinută". Această comandă permite să înregistraţi manual VIN-ul vehiculului în calculator. Comanda VP007 serveşte exclusiv la obţinerea opririi clipirii martorului luminos ABS în urma înlocuirii calculatorului. consultaţi diagnosticarea ABS BOSCH 8. Numărul VIN (VF.. citirea corectă a codului înregistrat.0 Nr.) este înscris pe plăcuţa constructorului pe stâlpul uşă faţă dreapta şi bătut pe caroserie sub capota motor. Această comandă permite să identificaţi vehiculul pe care este montat calculatorul. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . întrerupeţi contactul. VP007: Index tahimetric. înregistraţi data intervenţiei. Procedură de parametraj: – – – – – – – – – branşaţi testerul de diagnosticare. La fiecare intervenţie în atelier asupra sistemului ABS. VP006: Scriere dată ultima intervenţie service.N". ieşiţi din modul diagnosticare. Această comandă permite să programaţi în memoria calculatorului indexul care permite să calculaţi viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor care echipează vehiculul.I. selectaţi parametrajul VP001 "scriere V.Configurări şi programări 38C PARAMETRAJE VP001: Scriere VIN. Utilizaţi această comandă la fiecare înlocuire a calculatorului. ştergeţi memoria calculatorului. ABS8. controlaţi pe ecranul de identificare. Selectaţi comanda VP006 de pe testerul de diagnosticare. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze.N al vehiculului. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS.

0 L90 38C-12 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.ABS BOSCH 8.Tabel recapitulativ defecte DTC asociat 50CC 501F 503F 50C3 50C3 500F 502F 50C3 5046 500F 501F 502F 503F 50C6 Alimentare calculator Circuit senzor viteză roată faţă stânga Circuit senzor viteză roată spate stânga Calculator Programare index tahimetric Circuit senzor viteză roată faţă dreapta Circuit senzor viteză roată spate dreapta Programare parametri vehicul Coerenţă viteze roţi Ţintă roată faţă dreapta Ţintă roată faţă stânga Ţintă roată spate dreapta Ţintă roată spate stânga Circuit contactor stop Titlu tester de diagnosticare 38C Defect tester DF001 DF006 DF007 DF017 DF020 DF026 DF027 DF055 DF063 DF090 DF091 DF092 DF093 DF188 ABS8.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Interpretare defecte 38C DF001 PREZENT SAU MEMORAT ALIMENTARE CALCULATOR 1. ABS8. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Dacă defectul persistă. contactaţi techline. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .DEF: sub pragul minim 2. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe ABS "F01" şi "F02" în cutia siguranţe şi relee motor.0 Nr. Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8. Asiguraţi continuitatea între siguranţele şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă +AVC în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă +APC în pinul 18).0 L90 38C-13 .DEF: peste pragul maxim 3. Controlaţi starea şi poziţionarea siguranţei ABS "F15" în cutia siguranţe habitaclu. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS.DEF: tensiune anormală INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu o viteză a vehiculului > 10 km/h.

contactaţi techline. controalele sunt corecte. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-14 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Interpretare defecte 38C DF006 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA CO. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. înlocuiţi senzorul de viteză roată.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 1 Pin 5 conector calculator Conector senzor pin 2 Pin 16 conector calculator Dacă.0 Nr. Dacă defectul persistă.ABS BOSCH 8.

Dacă.0 Nr. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 6 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 17 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste 2 legături. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-15 . Asiguraţi continuitatea. ABS8. Reparaţi dacă este necesar.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). controalele sunt corecte. Asiguraţi continuitatea. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S6 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 6 Pin T6 conector intermediar R2 Conector calculator pin 17 Pin T5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.Interpretare defecte 38C DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE STÂNGA CO. înlocuiţi senzorul de viteză roată. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă legăturile sunt defectuoase.ABS BOSCH 8.

Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr.ABS BOSCH 8. contactaţi techline DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Interpretare defecte 38C DF017 PREZENT SAU MEMORAT CALCULATOR 1. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS.DEF: alimentare sau anomalie electronică internă Particularităţi: Nimic de semnalat.0 L90 38C-16 . Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe de putere ABS în cutia de interconectare motor. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea între siguranţe şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă + Permanent în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă + După Contact în pin). Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. Reparaţi dacă este necesar.

ABS8.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE INDEX TAHIMETRIC DF020 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat.0 Nr.). control motor. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. contactaţi techline. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze.. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS..0 cu "funcţia tahimetrie" are nevoie de o valoare de index pentru a calcula viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor.0 L90 38C-17 .ABS BOSCH 8. acesta informează calculatoarele (tablou de bord. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Calculatorul ABS BOSCH 8.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. controalele sunt corecte. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. contactaţi techline.0 Nr.ABS BOSCH 8. ABS8. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea.Interpretare defecte 38C DF026 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA CO.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-18 . înlocuiţi senzorul de viteză roată. Dacă defectul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 9 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 10 conector calculator Dacă.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului.0 Nr. ABS8. Asiguraţi continuitatea. Dacă. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Reparaţi dacă este necesar.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă legăturile sunt defectuoase.Interpretare defecte 38C DF027 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE DREAPTA CO. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 8 Pin T8 conector intermediar R2 Conector calculator pin 19 Pin T7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Asiguraţi continuitatea. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S8 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. înlocuiţi senzorul de viteză roată. controalele sunt corecte. Dacă defectul persistă.0 L90 38C-19 . contactaţi techline. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 8 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 19 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste două legături.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).

ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Utilizaţi comanda VP004 "Parametri vehicule" a testerului de diagnosticare pentru a defini varianta potrivită tipului de vehicul. Verificaţi înregistrarea parametrilor vehiculului prin comanda LC003 "Parametri vehicule".ABS BOSCH 8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-20 . Selectaţi obligatoriu varianta corespunzătoare definiţiei vehiculului.0 Nr.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE PARAMETRI VEHICUL DF055 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

Dacă defectul persistă. DF007.). gripare.0 L90 DUPĂ REPARAŢIE 38C-21 .ABS BOSCH 8. purjare.1 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. etanşeitate. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu depăşirea vitezei de 60 km/h. purjare. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. ABS8. gripare.0 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi vizual branşarea şi starea conecticii senzorilor şi a calculatorului. ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor.1 : scurtcircuit la + 12 V 1. DF026.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat... Dacă defectul persistă. contactaţi techline. contactaţi techline 1. DF027 chiar memorate. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă).). Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă). asiguraţi continuitatea. CC. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor.. Dacă problema persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. izolarea şi absenţa rezistenţelor parazite pe cablajul celor 4 senzori. Ştergeţi memoria calculatorului. etanşeitate.DEF : interferenţe Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor DF006..Interpretare defecte 38C DF063 PREZENT SAU MEMORAT COERENŢĂ VITEZE ROŢI CC. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. Dacă toate controalele sunt corecte. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conecticii la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-22 . contactaţi techline. Dacă incidentul persistă. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. înlocuiţi ţinta roţii faţă dreapta. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.0 Nr. Dacă toate controalele sunt corecte. Dacă defectul persistă. ştergeţi memoria calculatorului. ABS8. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.Interpretare defecte ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA 38C DF090 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).

contactaţi techline. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Dacă incidentul persistă. Dacă defectul persistă. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Reparaţi dacă este necesar.0 L90 38C-23 . ştergeţi memoria calculatorului.Interpretare defecte 38C DF091 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). înlocuiţi ţinta roţii faţă stânga. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).0 Nr. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8. Dacă toate controalele sunt corecte. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8.

ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. Dacă defectul persistă.0 Nr. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare..Interpretare defecte 38C DF092 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE DREAPTA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.). Dacă toate controalele sunt corecte. Înlocuiţi ţinta roţii spate dreapta dacă este necesar.0 L90 38C-24 . poluare metalică..ABS BOSCH 8. ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . demontaţi tamburul. Reparaţi dacă este necesar. Dacă incidentul persistă.

Înlocuiţi ţinta roţii spate stânga dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline.ABS BOSCH 8. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).). Dacă toate controalele sunt corecte. poluare metalică.0 L90 38C-25 . Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. ştergeţi memoria calculatorului. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 38C DF093 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).. ABS8. demontaţi tamburul.0 Nr. Dacă defectul persistă. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.. Dacă incidentul persistă.

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.0 Nr. ABS8. Test rutier cu o viteză > 60 km/h şi efectuare frânare cu o reglare ABS. Dacă defectul persistă. contactaţi techline. INSTRUCŢIUNI Defectul reapare prezent sau memorat ca urmare a: Ştergere memorie defect. Verificaţi branşarea şi starea corectă a conectorului contactorului stop. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă incidentul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-26 . Asiguraţi funcţionarea contactorului stop: Pedală de frână eliberată (contactor apăsat): Izolare între pinii A3 şi B1.ABS BOSCH 8. controlaţi starea şi branşarea corectă a conectorului calculatorului ABS. Pedală de frână apăsată (contactor eliberat): Continuitate între pinii A3 şi B1. Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii între: Conector contactor stop Pin A3 Pin 20 conector calculator Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop.Interpretare defecte 38C DF188 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR STOP Particularităţi: Nimic de semnalat.

crt.0 L90 38C-27 . Stare "Eliberată" confirmată pedală de frână neapăsată Stare " Apăsată" pedală de frână apăsată Asiguraţi-vă că tensiunea bateriei este corectă (faceţi un control al circuitului de încărcare dacă este necesar) Asiguraţi-vă că viteza vehicul este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă ALP1 2 Citire configuraţie Recunoaştere pedală de frână neapăsată Recunoaştere pedală de frână apăsată Alimentare calculator L0003: Parametri vehicul VP004 3 ET017: Pedală de frână 4 ET017: Pedală de frână ET017 5 PR005: Tensiune de alimentare calculator FĂRĂ 6 Viteză vehicul PR038: PR001: PR002: Viteză vehicul Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ 7 Viteză roţi PR003: PR004: ABS8.0 Nr.ABS BOSCH 8. 1 Funcţie Dialog tester de diagnosticare Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ABS BOSCH 8.0 Asiguraţi-vă că parametrul vehicul este coerent cu vehiculul diagnosticat. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Nr.Control conformitate 38C INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-28 .0 Nr.Tabel recapitulativ stări şi parametri 38C TABEL RECAPITULATIV STĂRI ABS Stare tester ET017 ET018 ET019 Pedală de frână Funcţie ABS Funcţie regulator electronic de frânare Titlu tester de diagnosticare TABEL RECAPITULATIV PARAMETRI ABS Parametru tester PR001 PR002 PR003 PR004 PR005 PR038 Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga Tensiune de alimentare calculator Viteză vehicul Titlu tester de diagnosticare ABS8.

– Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop. Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.0 Nr.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . STARE "Eliberat" Pedală de frână apăsată. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. ABS8. – Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop.0 L90 38C-29 .Interpretare stări 38C PEDALĂ DE FRÂNĂ ET017 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi controalele numai dacă stările "apăsate" şi "eliberate" sunt incoerente cu poziţia pedalei. Dacă luminile de stop funcţionează: – Controlaţi şi asiguraţi continuitatea legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. – Controlaţi şi asiguraţi izolarea la 12 V a legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. STARE "Apăsat" pedală de frână eliberată. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.

ABS BOSCH 8.0 L90 38C-30 . PR038: Viteză vehicul Acest parametru indică viteza vehiculului în km/h. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8. PR005: Tensiune de alimentare calculator Acest parametru indică tensiunea de alimentare în Volţi a calculatorului.Tratare stări şi parametri calculator 38C PARAMETRI PR001: Viteză roată faţă dreapta PR002: Viteză roată faţă stânga PR003: Viteză roată spate dreapta PR004: Viteză roată spate stânga Aceşti parametri indică viteza în km/h a fiecărei roţi a vehiculului.0 Nr.

Selectaţi şi validaţi comanda roţii aferente ("Electrovane roată faţă stânga". Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Exercitaţi manual un efort de rotaţie asupra roţii aferente. ABS8. Selectaţi comanda SC006 "Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare" şi urmaţi instrucţiunile descrise de testerul de diagnosticare. trebuie să constataţi 5 cicluri deblocare/blocare pe roată. Menţineţi pedala de frână apăsată pentru a împiedica roata de testat să se rotească dacă aceasta este antrenată manual (nu frânaţi prea tare pentru a fi la limita deblocării). Trebuie să constataţi funcţionarea motorului timp de 5 s. . ACTIVARE AC003: AC004: AC005: AC006: Electrovane roată faţă stânga Electrovane roată faţă dreapta Electrovane roată spate stânga Electrovane roată spate dreapta Aceste comenzi permit să testaţi electrovanele fiecărei roţi. AC016: Test motor pompă Această comandă permite să testaţi circuitul de comandă a motorului pompă. COMENZI SPECIFICE SC006: Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare Nu utilizaţi această comandă decât dacă constataţi o prelungire anormală a pedalei de frână în timpul unui test rutier cu reglare ABS. (Sistemul trebuie să fi fost purjat în prealabil prin metoda clasică). Selectaţi comanda AC016 "Test motor pompă".Tratare moduri comenzi 38C ŞTERGERI RZ001: Memorie defect Această comandă permite ştergerea defectelor memorate de calculator...ABS BOSCH 8.0 Nr.0 L90 38C-31 . Pilotare electrovane roţi pentru control hidraulic Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi controla dacă roţile se rotesc liber.).

DEFECTE CONSTATATE LA FRÂNARE CU REGLARE FRÂNĂ-ABS BLOCARE UNA SAU MAI MULTE ROŢI TRAGERE RULARE ÎN ZIG-ZAG FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ LA VITEZĂ REDUSĂ ŞI EFORT REDUS LA PEDALĂ FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ PE DRUM ACCIDENTAT FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ CU UTILIZARE DE ECHIPAMENTE SPECIALE (RADIOTELEFON.) PRELUNGIRE PEDALĂ DE FRÂNĂ ÎN URMA UNEI FAZE DE REGLARE (CU O PEDALĂ ÎNCLINATĂ MULT ÎNAPOI LA INTRAREA ÎN FAZA DE REGLARE) PEDALĂ LUNGĂ VIBRAŢIE PEDALĂ DE FRÂNĂ ZGOMOT LA POMPĂ. REŢEA DE CONDUCTE SAU GRUP HIDRAULIC ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 ALP6 ALP7 ALP8 ALP9 ALP10 ALP11 ALTE CAZURI ABSENŢĂ DIALOG CU CALCULATORUL ABS ALP1 ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. CB.0 Nr.Efecte client 38C INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi aceste efecte client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-32 .

– Masă în pinii 5 şi 4. Verificaţi dacă. – + APC în pin 1. Dacă testerul nu este cauza şi dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul. strângerea şurubului masă deasupra grupului ABS). ABS8. Asiguraţi-vă că testerul de diagnosticare nu este cauza defectului încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul.5 V). contactaţi techline.0 Nr. Treceţi la deconectări succesive pentru a localiza acest calculator.0 L90 38C-33 .5 V < U baterie < 17. Verificaţi branşarea conectorului calculatorului şi starea conecticii sale. este posibil ca un calculator defect să perturbeze linia de diagnosticare K. Dacă controlul nu se stabileşte nici după aceste controale diferite. oxidare. Verificaţi dacă priza de diagnosticare este corect alimentată: – +AVC în pin 16. şi din cutia siguranţă motor. calculatorul este corect alimentat: – Masă în pinii 1 şi 4 ai conectorului cu 26 pini. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi masele ABS (calitate. Verificaţi tensiunea bateriei şi efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune conformă (9. – +AVC în pinii 2 şi 3 ai conectorului cu 26 pini. Verificaţi prezenţa şi starea siguranţelor ABS de pe platina siguranţe habitaclu. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. – +APC în pinul 18 al conectorului cu 26 pini.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul ABS INSTRUCŢIUNI Fără.

Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP2 Blocare una sau mai multe roţi INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. verificaţi dacă ele sunt efectuate pe o altă roată pentru a confirma o inversare a reţelei de conducte.0 Nr.). Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe roata testată (roată menţinută blocată). ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – O posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor...0 L90 38C-34 . pot fi legate de o reacţie normală a sistemului şi nu trebuie să fie considerate în mod sistematic drept defecte (frânare cu reglare ABS pe drum foarte accidentat (scrâşniri importante)). PR003 şi PR004 rotind uşor roţile asociate şi asiguraţi-vă de coerenţa rezultatelor obţinute. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. AC005 "Electrovane roată spate stânga" şi AC006 "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână şi verificaţi prezenţa a 5 cicluri deblocare/blocare pe roata aferentă (consultaţi Tratare moduri comandă). AC004 "Electrovane roată faţă dreapta". Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare). resimţită de un client ca o blocare. purjare. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. rotiţi celelalte roţi pentru a confirma o inversare electrică a senzorilor şi reparaţi cablajul. Dacă incidentul persistă după aceste controale. Dacă există efectiv o blocare roată (roţi). Reamintire: Blocarea roţilor unui vehicul echipat cu ABS sau scrâşnirea pneurilor. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.. Dacă valoarea măsurată este nulă. poluare metalică.ABS BOSCH 8. PR002. Utilizaţi parametrii PR001. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe o roată fără inversarea reţelei de conducte. Utilizaţi comenzile AC003 "Electrovane roată faţă stânga".. ABS8. înlocuiţi grupul hidraulic. – O posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. contactaţi techline.). DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. gripare. etanşeitate.

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. cursa este normală. Deconectaţi un senzor de viteză roată. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. trenul faţă sau. – o posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic.0 Nr. Dacă incidentul persistă. Dacă. consultaţi şi aplicaţi metodele definite în ALP2. efectuaţi o purjare a circuitului de frânare. Verificaţi starea ţintelor ABS şi conformitatea lor. Defectul persistă în aceste condiţii? da Dacă. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8. eventual. verificaţi presiunea pneurilor.0 L90 38C-35 . Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. contactaţi techline. ABS8. nu Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – o posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. prezenţa scurgerilor pe circuit. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. cursa pedalei de frână este relativ lungă. Pentru aceste două teste.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP3 Tragere INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi starea şi conformitatea garniturilor de frâne. Deconectaţi un senzor de viteză roată.... da Defect de comportament rutier nelegat de sistemul ABS.0 Nr.0 L90 38C-36 . Defectul persistă în aceste condiţii? nu Comportament normal legat de funcţionarea sistemului în fază de reglare în principal pe aderenţă disimetrică sau acoperire proastă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP4 Rulare în zig-zag INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. trenul faţă.ABS BOSCH 8. verificaţi presiunea pneurilor. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată. ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.

0 Nr. – viraj strâns cu ridicare roată spate interioară..0 L90 38C-37 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. ABS8. Atenţie reglarea ABS este "sensibilă" la aderenţă slabă (gheaţă. Este posibil să simţiţi vibraţii la pedala de frână care ar putea fi legate de reacţiile sistemului în situaţii particulare: – parcurgere pante cu mecanisme de reducere viteză activate pentru evitarea supraîncălzirii frânelor.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP5 Funcţionare ABS neaşteptată la viteză redusă şi efort redus la pedală INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare..). Dacă problema este diferită. Acest resentiment poate fi legat de simpla activare a funcţiei "compensator de frânare" la limitarea presiunii pe trenul spate. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . .ABS BOSCH 8. controlaţi conectorii senzorilor de viteză (micro-întreruperi) precum şi întrefierurile. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. carosabil umed.

ABS8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Rezultă de aici o impresie de variaţie a eficacităţii de considerat drept normală. este normal să resimţiţi bruscări şi vibraţii la pedală precum şi scrâşniri mai importante decât pe drum bine asfaltat. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP6 Funcţionare ABS neaşteptată pe drum accidentat INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pe drum accidentat.0 Nr.0 L90 38C-38 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. Verificaţi dacă acest echipament a fost corect instalat fără modificarea cablajului original.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP7 Funcţionare ABS neaşteptată cu utilizare de echipamente speciale (radiotelefon. . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .. Verificaţi dacă echipamentul care pune probleme la utilizare este omologat. ABS8. CB. în special a cablajului ABS-ului (conexiuni la masă şi + După Contact al ABS-ului neautorizate). DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare..ABS BOSCH 8.0 L90 38C-39 .

După intervenţie. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP8 Prelungire a cursei pedalei de frână în urma unei faze de reglare (cu o pedală înclinată mult înapoi la intrarea în faza de reglare) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Trecere aer din canalele de reglare ale grupului hidraulic spre circuitele de frânare.ABS BOSCH 8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. realizaţi operaţia precedentă încă o dată sau de două ori. Efectuaţi o purjare a circuitelor urmărind procedura recomandată în MR (utilizare moduri comenzi ale testerului de diagnosticare). Dacă efectul client este îndeosebi de pronunţat. efectuaţi un test rutier cu reglare ABS.0 Nr. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-40 . şi dacă purjările nu aduc nici o îmbunătăţire. Dacă defectul persistă. contactaţi techline.

Prezenţă aer în circuitele de frânare. ABS8. Efectuaţi o purjare convenţională a circuitelor începând cu frâna spate dreapta. Controlaţi jocul rulmenţilor faţă şi spate.0 L90 38C-41 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP9 Pedală lungă INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. apoi spate stânga. faţă stânga apoi faţă dreapta. Reînnoiţi operaţia dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.ABS BOSCH 8.

0 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP10 Vibraţie pedală de frână INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-42 . ABS8. Reacţie normală la pedala de frână la o fază de reglare ABS sau de limitare a presiunii de pe trenul spate (funcţie "compensator de frânare").ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

– Vibraţie grup: controlaţi prezenţa şi starea blocurilor amortizoare de izolare a suportului grupului.0 L90 38C-43 . nici între conducte şi caroserie.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP11 Zgomot la pompă. ABS8. – Vibraţie reţea de conducte: verificaţi ca toate conductele să fie bine clipsate în agrafele lor de fixare şi să nu existe nici un contact nici între conducte. "Electrovane roată spate stânga" şi "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână. reţea de conducte sau grup hidraulic INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. "Electrovane roată faţă dreapta". Pentru a determina de unde vine zgomotul. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. utilizaţi comenzile de pilotare a electrovanelor "Electrovane roată faţă stânga".ABS BOSCH 8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

4 Caroserie 40A GENERALITĂŢI STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE DESCHIDERI LATERALE MOBILE DESCHIDERI FRONTALE MOBILE 41A 41B 41C 41D 42A 43A 44A 47A 48A .

Capitolul 4 Cuprins 40A GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese Structură faţă: Denumire piese Structură laterală: Denumire piese Structură centrală: Denumire piese Structură spate: Denumire piese Cotă parte inferioară caroserie: Identificare Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere Suport motor: Descriere 40A-1 40A-2 40A-4 40A-6 40A-8 40A-10 40A-13 40A-15 41A-16 41A-18 41B STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere Traversă spate sub scaun faţă: Descriere 41B-1 41B-5 41C STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere 41C-1 41C-7 41C-10 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport locaş baterie: Descriere Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport faţă cadru faţă: Descriere Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere Semibloc faţă: Descriere Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere 41A-1 41A-5 41A-6 41A-9 41A-11 41A-12 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere Planşeu spate parte spate: Descriere Ansamblu lonjeron spate: Descriere Lonjeron spate parte spate: Descriere 41D-1 41D-4 41D-7 41D-9 .L90 .Capitolul 4 CuprinsPagina L90 .

Cuprins 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere 44A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere 44A-1 44A-5 44A-8 44A-10 44A-12 44A-13 44A-18 41D-11 41D-13 Suport lămpi spate: Descriere Pasaj de roată spate exterior: Descriere Tabletă spate: Descriere 42A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere Faţadă frontală: Descriere Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere Pasaj de roată faţă: Descriere Traversă inferioară cadru: Descriere Întăritură laterală tablier: Descriere Traversă superioară tablier: Descriere 42A-1 42A-3 42A-5 42A-8 42A-10 42A-13 42A-14 47A Traversă fund portbagaj: Descriere Semibloc spate: Descriere Tăblie spate: Descriere DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă Uşă laterală faţă: Înlocuire Uşă laterală faţă: Reglaj Uşă laterală spate Uşă laterală spate: Înlocuire Uşă laterală spate: Reglaj 47A-1 47A-4 47A-10 47A-11 47A-14 47A-19 47A-20 43A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere Dublură stâlp faţă: Descriere Stâlp mijloc: Descriere Întăritură stâlp mijloc: Descriere Dublură stâlp mijloc: Descriere Parte superioară cadru lateral: Descriere 43A-1 43A-4 43A-6 43A-9 43A-11 43A-12 48A Uşiţă trapă carburant: Descriere DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire Capotă faţă: Reglaj Uşă portbagaj: Înlocuire Uşă portbagaj: Reglaj 48A-1 48A-2 48A-3 48A-5 .

Capotă faţă Consultaţi 42A.GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese L90 40A 6 5 3 4 2 1 110024 Reper 1 2 3 4 5 6 Denumire Capotă faţă Aripă faţă Uşă laterală faţă Uşă laterală spate Capac portbagaj Uşiţă trapă carburant Trimitere Consultaţi 48A. Uşă portbagaj Consultaţi 47A. Uşă laterală faţă Consultaţi 47A. Aripă faţă Consultaţi 47A. Uşă laterală spate Consultaţi 48A. Uşiţă trapă carburant Natură DCM 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM 40A-1 .

90 1.5 1. Pasaj de roată faţă Consultaţi 41A. 41A. Suport motor Consultaţi 41A. Generalităţi Consultaţi 43A. Suport motor Consultaţi 42A.2 2. Dublură (dublură stâlp faţă aripă faţă Grosime (mm) 1.2 Consultaţi 41A. 40A. Suport faţă cadru faţă 40A-2 .2 1.45 1.2 0.2/2 2.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 40A 14 15 5 8 9 10 7 11 12 22 16 13 17 18 19 6 4 2 3 6 1 21 20 110022 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Traversă inferioară extrema faţă Suport central faţadă frontală Faţadă frontală Traversă laterală Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Pasaj de roată faţă Inel de remorcare faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. Faţadă frontală Consultaţi MR Generalităţi 400. Traversă inferioară extrema faţă Consultaţi 42A.5 1. Inel de remorcare faţă Consultaţi 41A.95 0. Faţadă frontală Consultaţi 42A.

95 Consultaţi 41A.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Suport faţă cadru faţă Închidere lonjeron faţă parte faţă Lonjeron faţă parte faţă Traversă laterală faţă planşeu central Carcasă de fixare spate cadru faţă Trimitere Consultaţi 41A. Închidere lonjeron faţă parte faţă Consultaţi 41A.95 1. Lonjeron faţă parte faţă Consultaţi MR Generalităţi 401. Întăritură superioară dublură aripă faţă Consultaţi 41A.25 0. Generalităţi Consultaţi42A. Suport locaş baterie Consultaţi 41A.95 1. 41B. Suport faţă cadru faţă 40A Grosime (mm) 3 1. Carcasă de fixare spate cadru faţă Consultaţi 41A. Traversă laterală faţă planşeu central Consultaţi 41A.95/1.2 1. Dublură (dublură stâlp faţă) aripă faţă 16 17 18 19 20 21 22 Semibloc faţă Suport locaş baterie Pasaj de roată faţă Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Traversă laterală Întăritură superioară dublură aripă faţă Semibloc faţă 0. Semibloc faţă Consultaţi 43A.90 0. Semibloc faţă Consultaţi 41A.2 - Consultaţi MR Generalităţi 400. Semibloc faţă 40A-3 .2/2 0.45 1. 40A.

45A. Dublură montant cadru Consultaţi 41C.15 1. Traversă spate pavilion Consultaţi 44A. Inel cadru lateral Grosime (mm) 0. Pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.65 0.65 1.95 40A-4 .15 1. 43A. 45A. Traversă centrală pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.15 1.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 40A 4 3 1 6 2 7 12 9 5 13 14 8 10 11 15 110023 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Dublură centură spate Dublură stâlp mijloc Dublură montant cadru Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport faţă dublă etanşeitate Inel cadru lateral Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A. 45A.20 0.20 0. Semibloc spate Consultaţi 43A.65 1. Stâlp faţă Consultaţi 43A. Traversă faţă pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. Dublură stâlp mijloc Consultaţi MR Generalităţi 401. 45A.65 0.

95 0.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Stâlp faţă Parte superioară cadru lateral Întăritură stâlp mijloc Stâlp mijloc Parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 43A.95/1. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A.95 Consultaţi 43A. Întăritură stâlp mijloc Consultaţi 43A. Stâlp faţă 40A Grosime (mm) 0. Dublură stâlp mijloc 16 Dublură inferioară stâlp mijloc 0.20 0.50 0. Stâlp mijloc Consultaţi 41C. Parte superioară cadru lateral Consultaţi 43A.95 40A-5 .95 1.

6 0.65 1. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.65 1. Traversă faţă scaun faţă Grosime (mm) 0. 42A. Traversă superioară tablier Consultaţi MR Generalităţi 401. Traversă inferioară cadru Consultaţi MR Generalităţi 401.95 40A-6 . Lonjeron central Consultaţi 41B.95/1.2/0.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 40A 11 7 8 10 9 6 5 13 4 3 15 2 10 12 1 14 110025 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire Traversă inferioară cadru Traversă inferioară tablier Traversă superioară tablier Lonjeron central Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor planşeu central Planşeu central parte laterală Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Traversă faţă scaun faţă Trimitere Consultaţi 42A. 41B. 41B. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.95 2.2/0. Traversă faţă sub scaun faţă Consultaţi MR Generalităţi 401. Traversă inferioară tablier Consultaţi 42A. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.5 2 0.45 1.95 1.

2 Consultaţi41D. Întăritură laterală tablier Consultaţi 41C.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 Reper 10 11 12 13 14 15 Denumire Întăritură ancorare scaun spate Planşeu spate parte faţă Întăritură planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Întăritură laterală tablier Închidere parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 41D.95 0.65 1. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D. Închidere parte inferioară cadru lateral 40A-7 .8 1. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D. Traversă faţă planşeu spate Consultaţi 42A.2 1. Planşeu spate parte faţă 40A Grosime (mm) 0.2 1.

Ansamblu lonjeron spate Consultaţi MR Generalităţi 400. Lonjeron spate Consultaţi 41D.45 1.7 1. planşeu spate Traversă centrală Grosime (mm) 0.5 1. Panou aripă spate Consultaţi 44A. Planşeu spate parte spate 40A-8 . 40A Consultaţi41D.15 0. Planşeu spate parte spate Consultaţi 41D.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 40A 10 14 15 4 12 13 11 6 9 7 10 4 8 2 5 3 1 110026 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire Panou aripă spate Suport spate dublă etanşeitate Pasaj de roată spate exterior (parţial) Lonjeron spate Traversă centrală planşeu spate Ansamblu lonjeron spate Suport de fixare eşapament Planşeu spate parte spate Întăritură de fixare roată de rezervă Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Trimitere Consultaţi 44A.2 1.95/1.65 Consultaţi 41D.5 0.65 0.65 0. Planşeu spate parte spate Consultaţi41D.2 0. Suport lămpi spate Consultaţi41D. Pasaj de roată spate exterior Consultaţi 41D.65 1. Panou aripă spate Consultaţi44A.

41D.95/1.15 - 40A-9 .95 0.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 Reper 12 13 14 15 Denumire Inel de remorcare spate Tabletă spate Tăblie spate Semibloc spate Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401.95/1. Tabletă spate Consultaţi 44A. Inel de remorcare spate Consultaţi 44A. Semibloc spate 40A Grosime (mm) 0.80/0.15 0. Tăblie spate Consultaţi 44A.

GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A K2 K1 P2 L J E B2 B1 B G A F P1 C K K3 Lo B1o Ao Co Ko K1 F J E K L B2 B1 B G A Q2 Q1 C 109653 40A-10 .

5 683 48 x: 0°35’ y: 3°40’ G J K Ko K1 K2 K3 Pilot spate lonjeron faţă Pilot spate lonjeron spate Traversă inferioară extrema faţă stânga Traversă inferioară extrema faţă dreapta Traversă superioară faţă Fixare bară de protecţie Fixare far 565.5 80 80 80 80 532.5 118.5 565.2 M10 M12 M12 M12 M12 18.2x24.7x29.7-M12 24.25 Cotă Y (mm) 305 305 305 305 622 600 600 540 476 492 476 492 562.5 F Fixare superioară amortizor faţă -3 583.5 118.75 604 403 504 Apăsare Z 16.2 12.8 -368 568.5 409 485.5 3050 -703 -703 441.5 566.75 314.8 -502 -525 -502 -525 2672.5 118.6-M12 Cap de şurub Cap de şurub 30x30 16.5 Cotă Z (mm) 78 78 26 26 72.5 258 314.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A Diametru (mm) 24.2 16.2 Pantă 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° x: 8° y: 0° Reper A Ao A A0 B B1 B1o B2 C Co C Co E Denumire Fixare spate cadru faţă stânga SM Fixare spate cadru faţă dreapta SM Fixare spate cadru faţă stânga AM Fixare spate cadru faţă dreapta AM Pilot faţă lonjeron spate Pilot de fixare tren spate stânga SM Pilot de fixare tren spate dreapta SM Fixare tren spate SM Fixare faţă stânga cadru faţă SM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare faţă stânga cadru faţă AM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare superioară amortizor spate Cotă X (mm) 301 301 301 301 1883 2200 2200 2223.2 M6 12x12 M6 0° 0° 90° 90° 180° 0° 90° 40A-11 .2x16.5 620 737-7 408 -10.2x32x2 12.

3 320491.5 514.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 Reper L Lo Denumire Traversă tăblie spate stânga Traversă tăblie spate dreapta Cotă X (mm) 3289 3289 Cotă Y (mm) 575 575 Cotă Z (mm) 392 392 40A Diametru (mm) 20.5 M10 x: 0° y: 90° z: 4° A şi B = sistem de referinţă pentru aducere la asietă 40A-12 .5 368 M10 M10 M10 180° 180° x: 0° y: 90° z: 4° Q2 Fixare cutie de viteze 2 -254 427.5 491.5 429.5 491.5 20x50 Pantă 90° x: 90° y: 12° P1 P2 Q1 Fixare motor 1 Fixare motor 2 Fixare cutie de viteze 1 -310 -150 -283 492.

REFERINŢĂ PRINCIPALĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ Notă: 1 . Această situaţie este utilizată pentru un şoc spate sau un şoc faţă uşor fără demontare faţă. El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc spate.Mecanică faţă demontată Calibrul acoperă şurubul de fixare faţă a cadrului faţă (C). A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A). să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc. Această situaţie este utilizată pentru un şoc faţă cu demontare mecanică. 40A-13 . II . (ex: pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate). pentru a confirma aducerea la asietă. C 108576 2 .Mecanică faţă montată 40A Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale spate.GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 I .REFERINŢĂ SECUNDARĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ A 108577 Calibrul acoperă şurubul de fixare spate a cadrului faţă (A).

El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale faţă. să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc. 40A-14 . Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi poziţionat în gaura alungită (J). pentru a confirma aducerea la asietă. Notă: Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. El este utilizat pentru un şoc faţă sau un şoc spate uşor. El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc faţă.GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 III . (ex: pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet.REFERINŢĂ SECUNDARĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ B J 108583 109078 Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi centrat în gaura pilot pătrată (B).REFERINŢĂ PRINCIPALĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ 40A IV .

FIXARE SPATE CADRU FAŢĂ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Traversă inferioară extrema faţă Suport carcasă faţă de fixare cadru faţă Închidere lonjeron Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Semibloc faţă Lonjeron faţă parte faţă Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Tăblie spate Lonjeron spate A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A). 40A-15 .PIESE CARE NECESITĂ PUNEREA PE PLACA DE CONTROL 40A 6 8 10 5 4 3 7 11 9 2 1 110069 II .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 I . El este utilizat pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet.

FIXARE FAŢĂ CADRU FAŢĂ ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. el se centrează în gaura tarodată (C). el se centrează în găurile tarodate (B1) şi (B2) de fixare a palierului trenului spate.FIXARE FAŢĂ TREN SPATE 40A C 109328 B1 B2 110328 Calibrul se reazemă sub suportul de fixare a cadrului faţă. . III . ele au o influenţă directă asupra unghiurilor traiectoriei vehiculului. ATENŢIE IMPORTANT Aceste puncte contribuie la asigurarea alinierii trenului spate în raport cu caroseria. El este utilizat pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate. Calibrul este rezemat sub carcasa de fixare a trenului spate. asigură alinierea cadrului trenului faţă în raport cu caroseria. Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. El este de utilizat la înlocuirea: . el are o influenţă directă asupra dezbaterii în spaţiul triunghiului inferior. 40A-16 .unui semibloc faţă. are o influenţă directă asupra tuturor unghiurilor trenului faţă.unui lonjeron faţă parţial sau complet. deci asupra variaţiilor unghiului de fugă şi paralelismului.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 IV .

El este de utilizat la înlocuirea: .lonjeron faţă complet.unui semibloc faţă.unui pasaj de roată faţă. . El este de utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . el are o influenţă directă asupra unghiurilor pivot. . .pasajului de roată. . el se centrează în gaura (F) a cupelei amortizorului. Calibrul se plasează pe deasupra reazemului motorului.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări.unui pasaj de roată faţă parte faţă. 40A-17 . el se centrează în găurile (P1) şi (P2) de fixare a suportului.FIXARE SUPERIOARĂ AMORTIZOR FAŢĂ VI . .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 V .unui semibloc faţă. de carosaj şi de fugă.FIXARE MOTOR 40A F P1 P2 109642 109644 Calibrul este rezemat sub cupela amortizorului. ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă.

GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 VII .unui lonjeron faţă. 40A-18 . el se centrează în gaura de fixare (L).TRAVERSĂ TĂBLIE SPATE Parte stânga Q1 109328 Calibrul se reazemă pe lonjeron. în aceleaşi condiţii.FIXARE CUTIE DE VITEZE 40A Calibrul se reazemă (J) sub lonjeronul spate. Parte dreapta VIII . . Q2 El este utilizat cu mecanica demontată.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări. El este utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: .unui semibloc faţă. pentru înlocuirea lonjeronului spate. el se centrează în găurile tarodate (Q1) şi (Q2) de fixare a cutiei de viteze. El este de utilizat cu mecanica montată pentru repunerea în linie a lonjeronului spate. .EXTREMITATE LONJERON SPATE 109081 L L J 109078 109080 Calibrul se reazemă vertical de tăblia spate. IX .

.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 Ele sunt utilizate în momentul înlocuirii: .unui planşeu spate parte spate. 40A 40A-19 .tăbliei spate.

2 1.PARTE STÂNGA Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă de 41A Grosime (mm) 1. 1 .25 2 1. Pentru a efectua înlocuirea parţială sau completă.înlocuire parţială. 5 108605 41A-1 .înlocuire completă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 I . decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108610 3 1 ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului. comandaţi suplimentar suportul locaş baterie. . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.5 4 (2) (3) fixare 1 (4) (5) Suport locaş baterie Întăritură de fixare cutie de viteze 2 .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 109559 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .45 2.

suportul motor. . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.înlocuire parţială. 108603 41A-2 .PARTE DREAPTA 7 6 108609 3 .înlocuire completă.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 1 109558 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . II . Pentru înlocuirea completă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 Înlocuire completă ATENŢIE 41A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.pasajul de roată faţă parte faţă. . comandaţi suplimentar: . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

2 2.25 2 1. fixare Înlocuire completă (6) (7) (8) (9) Dulie inel de remorcare 108607 41A-3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 1 . înlocuire completă 9 8 1 2 3 108606 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Suport inel remorcare de de Grosime (mm) 1.2 2.PIESĂ PE POZIŢIE 41A Lonjeron faţă parte faţă dreapta.5 ATENŢIE 108608 Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.5 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 . decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41A 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41A-4 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 3 .

108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport locaş baterie: Descriere L90 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB PIESĂ PE POZIŢIE 41A 2 1 3 108612 108611 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Suport locaş baterie Suport calculator Plăcuţă suport piuliţă Grosime (mm) 1.95 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.45 0.95 1. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 41A-5 .

2 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 109550 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . se efectuează în cazul înlocuirii unui lonjeron faţă parte faţă complet.înlocuire completă.25 2 0.înlocuire parţială.95 41A-6 .înlocuire a carcasei de fixare faţă cadru faţă. comandaţi suplimentar traversa laterală faţă. Înlocuirea completă. (2) (3) (4) 4 1 108591 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Element de închidere carcasă de fixare carcasă faţă Element de închidere faţă lonjeron faţă Suport furtun flexibil de frână faţă Suport canistră Grosime (mm) 1. .înlocuire a inelului de remorcare faţă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A I . . se efectuează în caz de: . Pentru a efectua înlocuirea completă. .redresare a unui lonjeron faţă parte faţă. Înlocuirea parţială.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41A III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 II .POZIŢIE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 108590 108603 Înlocuire completă Parte dreapta 108589 108604 41A-7 .

41A-8 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

Utilizarea bancului de control este indispensabilă dacă ambele părţi sunt afectate de şoc. 1 Notă: Operaţia de înlocuire poate fi efectuată fără să utilizaţi bancul de reparaţie. comandaţi suplimentar carcasa de fixare faţă cadru faţă.POZIŢIONARE PIESE Parte stânga 41A 2 1 109560 Pentru a realiza această operaţie.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 I . Punerea în referinţă se face cu ajutorul cadrului nou. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Suport faţă cadru faţă Carcasă faţă de fixare cadru faţă Grosime (mm) 3 1.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 108592 (1) (2) 108603 41A-9 . pentru aceasta partea opusă nu trebuie să fie deteriorată.2 II .

Montaţi carcasa (2). debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. şi sudaţi ansamblul. . .METODĂ DE POZIŢIONARE PIESE 1 2 108592 41A-10 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. . 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 Parte dreapta 41A Montaţi: cadrul nou şi fixaţi-l în cele trei puncte.Sudaţi suportul cadrului pe închiderea lonjeronului.Fixaţi suportul cadrului (1) pe cadru.

PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Detaliu tăietura A 108601 3 2 1 108602 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Carcasă spate cadru faţă Întăritură de fixare spate cadru faţă Piuliţe sudate Grosime (mm) 1.95 M12 108593 41A-11 .PIESĂ PE POZIŢIE 41A A 109543 Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.95 1. I .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere L90 II .

.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 I .PARTE STÂNGA Semibloc faţă stânga. 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.înlocuire completă.înlocuire parţială.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109546 2 3 7 6 4 1 8 9 5 108600 41A-12 . 1 .

10 108595 108597 41A-13 .5 .25 1.45 1.2 3 .PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A (6) (7) (8) (9) 2 1.95 1.95 .2 Înlocuire completă 108594 2 . tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.2.25 1.5 0. pe piesa nouă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Suport locaş baterie Închidere lonjeron Traversă laterală extrema faţă Lonjeron faţă parte spate Întăritură lonjeron faţă parte spate Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă Grosime (mm) 1.5 1.1.

Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.înlocuire parţială.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 II .PARTE DREAPTA Semibloc faţă dreapta. 1 . 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109545 13 17 15 14 12 16 18 11 19 108599 41A-14 .înlocuire completă.

10 108598 41A-15 .2 3 . tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.95 1.2 1.2 2 2. Notă: Înlocuirea completă a semiblocului faţă este identică pe partea stângă.PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A 108596 2 .25 1.5 1.25 1.5 .PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Închidere lonjeron Traversă laterală faţă Lonjeron faţă parte spate Suport motor Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală extrema faţă Grosime (mm) 1.2. pe piesa nouă.5 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109087 1 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dulie de remorcare Suport inel remorcare de Grosime (mm) 2.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 PIESĂ PE POZIŢIE 41A 109547 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108588 2 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.5 108604 41A-16 .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41A-17 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire 41A Grosime (mm) 2. comandaţi suplimentar pasajul de roată faţă parte faţă.5 M10 1. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 108613 3 108614 41A-18 .PIESĂ PE POZIŢIE 109553 Pentru a efectua această operaţie.5 5 (1) Placă întăritură suspensie grup motopropulsor Suport suspensie grup motopropulsor Piuliţe sudate Traversă laterală extrema faţă Pasaj de roată faţă parte faţă 1 (2) (3) 2.2 4 (4) (5) II .2 1. I .

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte dreapta 41A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-19 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 III .

41B-1 . .parţială faţă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente 41B Grosime (mm) 0.parţială spate.carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3).traversa faţă sub scaun faţă (2). comandaţi suplimentar: .95 1.rigidizorul planşeului central (4). comandaţi suplimentar: . Pentru înlocuirea completă.carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3).traversa faţă sub scaun faţă (2).rigidizorul planşeului central (4). . . .65 3 Reper (1) Denumire Planşeu central parte laterală Traversă scaun faţă faţă sub 2 5 4 (2) (3) (4) (5) 1.întăritura rigidizorului planşeului central (5). Pentru înlocuirea parţială spate.2 2. (partea stângă exclusiv). comandaţi suplimentar: .completă. . .5 2 Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Rigidizor central planşeu 1 109549 Întăritură rigidizor planşeu central (partea stângă exclusiv) Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Pentru înlocuirea parţială faţă. . (partea stângă exclusiv). .întăritura rigidizorului planşeului central (5).traversa faţă sub scaun faţă (2).

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 41B 108713 Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 109082 108711 41B-2 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 I .

41B-3 . cu un interval de 40 mm. cu un interval de 40 mm. 40 Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială faţă Legături: 41B .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 40 109086 Îmbinare: . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. ele pot fi înlocuite cu puncte buşon. III . Înlocuire parţială spate 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.prin puncte de buşonare MAG.prin suprapunere. fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table. fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table.prin puncte de buşonare MAG. 109085 Îmbinare: .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 II . Legături: . Notă: Dacă punctele de sudură nu sunt realizabile cu maşina de sudat în puncte.prin suprapunere.

PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 41B B A 108711 109428 Detaliu îmbinare B Detaliu îmbinare A 3 4 1 2 108709 108710 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu central parte laterală Lonjeron central Grosime (mm) 0.95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor (partea stângă exclusiv) Grosime (mm) 2.5 2 (1) (2) 41B-4 .65 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 IV .

. 41B-5 . . În funcţie de gradul şi de poziţia şocului. nu este necesar să comandaţi sistematic aceste două piese.cele două piese.2 1.traversa (1) separat. comandaţi: .PIESĂ PE POZIŢIE 41B 2 1 109548 Pentru a realiza operaţia de înlocuire.2 355 505 108714 109643 Notă: Este necesar să respectaţi cota indicată mai sus.carcasa (2) separat. Montare traversă sub scaun faţă Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă spate sub scaun faţă Carcasă exterioară de fixare scaun faţă Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 I .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 II . 41B-6 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41B 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

.parţială parte faţă.completă.95 (1) 109561 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: Înlocuire parţială parte faţă I .parţială sub uşă.PIESĂ PE POZIŢIE 108703 41C-1 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 . . 41C Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.parţială parte spate. . Denumire şi grosime element 1 Reper Denumire Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială sub uşă 41C 109429 41C-2 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială parte spate 41C 108702 41C-3 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108701 41C-4 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C C A B D 109574 Detaliu tăietura B Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Detaliu tăietura A 108708 108707 41C-5 .

41C-6 . realizaţi tăietura la cota indicată mai sus.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura C 41C 108688 Detaliu tăietura D 120 mm 108686 Notă: Pentru a nu deteriora întăritura stâlpului mijloc.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I . Denumire şi grosime element Reper Denumire Închidere parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 1. 108692 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. .completă.20 Înlocuire parţială parte spate (1) 108691 41C-7 .parţială parte spate. .parţială parte faţă.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 109555 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 109824 41C-8 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II . Detaliu tăietura A 108690 41C-9 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A A 109576 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

Înlocuire parţială parte spate 108694 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.completă.30 1.parţială parte spate. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport reazem cric Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I . . .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 2 2 109430 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .parţială parte faţă.9 (1) (2) 108693 41C-10 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108695 41C-11 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II . Detaliu tăietura A 108690 41C-12 .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A 109570 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

Pentru această operaţie.2 (3) (4) (5) (6) I .parţială.completă.95 1. . Reper Denumire Suport de fixare spătar scaun spate Întăritură interioară de fixare scaun copil Întăritură exterioară de fixare scaun copil Traversă faţă planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură laterală planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 41D 4 5 2 3 5 3 2 1 4 6 109665 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .8 (1) (2) 41D-1 . comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.95 2 1.65 1.

Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 II . legătura se efectuează prin buşonare MAG. III .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41D 109120 109670 ATENŢIE .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. cu un pas de 30 mm. .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-2 .

COTĂ DE POZIŢIONARE Cote de poziţionare suporturi scaun spate 41D 412 175 410 175 225 130 75 110164 Cote de poziţionare fixări isofix (în opţiune) 353 157 109829 41D-3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 IV .

I . comandaţi suplimentar întăritura de fixare a roţii de rezervă (2).completă.2 1 (1) (2) 109664 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură de fixare roată de rezervă Grosime (mm) 07 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 109340 41D-4 . 2 Pentru înlocuirea completă.parţială.

legătura se efectuează prin buşonare MAG.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 Înlocuire parţială 41D 109338 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. cu un pas de 30 mm.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-5 . III .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D 109120 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41D-6 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

45 2 M10 41D-7 .5 1.9 Carcasă de fixare tren spate Traversă laterală spate (8) Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB II .5 Echer spate de fixare întăritură fixare tren spate Întăritură de fixare rezervor de carburant Reazem arc suspensie spate de (5) (6) (7) 109661 1.PIESĂ PE POZIŢIE 3 2 1 6 5 7 4 8 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. I .2 2 3.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere Reper (4) Denumire 41D Grosime (mm) 2. 109342 109355 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron spate Întăritură antretoază Dulie antretoază Grosime (mm) 1.

IV . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Detaliu îmbinare A 41D 109347 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 109342 41D-8 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere III .

109351 41D-9 . Pentru înlocuirea completă (consultaţi Ansamblu lonjeron spate.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Lonjeron spate Inel de remorcare spate 41D Grosime (mm) 1. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.65 1.45 3 0.5 Închidere laterală planşeu spate Suport lateral de fixare rezervor de carburant 109663 PIESĂ PE POZIŢIE Utilizarea acestei piese nu se efectuează decât în cazul unei înlocuiri parţiale. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 109350 1 4 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.

Detaliu îmbinare A 109348 41D-10 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109122 109350 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. . COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 3 4 5 109344 109122 ATENŢIE .95 (1) (2) 41D-11 . comandaţi suplimentar două nituri prezoane referinţă: 77 03 047 685.2 1. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Traversă centrală planşeu spate Element de fixare compensator de frânare Grosime (mm) 1.95 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 Reper Denumire 41D Grosime (mm) 1.2 109660 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru înlocuirea acestei piese.5 (3) Întăritură de fixare spate rezervor de carburant Suport agrafă conductă de frână Întăritură de fixare rezervor de carburant (4) (5) 1.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109345 Detaliu îmbinare A 109347 Realizaţi punctele de buşonare MAG. 41D-12 . în locul punctelor SER originale.

. I .95 Închidere planşeu spate Întăritură de fixare faţă rezervor de carburant Suport acroşare scaun spate II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Înlocuire parţială 1 2 110165 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.parţială.PIESĂ PE POZIŢIE 109662 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.2 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire 41D Grosime (mm) 1. legătura se efectuează prin buşonare MAG. Pentru această operaţie.5 0. cu un pas de 20 mm de interval 3 110166 41D-13 .completă.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41D 109122 ATENŢIE . . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 III .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41D-14 .

lampa de semnalizare de pe aripa faţă.REMONTARE Operaţiile de demontare-remontare nu prezintă dificultăţi particulare.apărătoarea de noroi. nu veţi găsi în metodă decât posibilităţile de reglaj. consultaţi capitolul intitulat cu numele piesei aferente. . Pentru a avea acces la fixările aripii faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 I . şi lista pieselor de demontat. A D C1 C B 109567 42A-1 . .farul.calandrul.ornamentul montantului parbrizului. demontaţi în prealabil: . .m). Cuplu de strângere: Şuruburi de fixare a aripii faţă (8 N. Pentru informaţii despre demontarea pieselor. . 42A .bara paraşoc faţă parţial.DEMONTARE .

2 .REGLAJ DE BAZĂ 42A Particularitate reglaj aripă faţă 4 3 5 7 6 2 109827 Pentru valoarea jocurilor.Reglaj aripă .capotă Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonelor (4) şi (5) (şurub (A)). şi piuliţă (D)).far Montaţi farul. 42A-2 . Verificaţi reglajul şi strângeţi zona.uşă: Asiguraţi jocurile şi denivelarea zonelor (2) şi (3) (şurub (C).Reglaj aripă . Dacă este necesar modificaţi reglajul farului. Respectaţi următoarea ordine de reglaj: 1 . (01C. dacă este necesar modificaţi reglajul capotei. lufturi). Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonei (6) şi (7) (şurub (B)). consultaţi Caracteristici vehicule caroserie.Reglaj aripă . Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. 3 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 II .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 Reper (4) (5) Denumire 42A Grosime (mm) 1.95 1.22 1. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Traversă superioară faţadă frontală Întăritură broască de fixare Grosime (mm) 0.2 Suport central traversă superioară faţadă frontală Suport stânga traversă superioară faţadă frontală I .2 Suport dreapta traversă superioară faţadă frontală 42A-3 .5 1. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 3 4 5 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.PIESĂ PE POZIŢIE 109654 Notă: Utilizarea dispozitivului de control (car 1736) este recomandată. 109445 109446 Toate punctele sunt realizabile precum originalul.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 II . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 108603 Parte dreapta 108604 42A-4 .

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 1 110380 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Înlocuire completă 109443 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.înlocuire completă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 II .înlocuire parţială.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Grosime (mm) 0.95 (1) Întăritură dublură aripă faţă 109444 42A-5 . I . .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 108603 Parte dreapta 109444 Detaliu îmbinare A 108604 109442 42A-6 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 III . IV . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe întăritura dublurii aripă faţă de cea a dublurii stâlpului faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 42A ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a întăriturii dublurii aripă faţă şi a dublurii stâlpului faţă. 42A-7 .

I .înlocuire completă.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 109433 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Cupelă amortizor Supraînălţare cupelă amortizor Grosime (mm) 2.5 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109431 1 III .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 42A 109830 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: .2 108603 42A-8 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 Parte dreapta IV .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Detaliu îmbinare A 109431 109432 42A-9 .

completă. I .45 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 II .parţială.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 109656 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109440 Denumiri şi grosimi elemente Reper 1 2 3 4 Denumire Traversă inferioară cadru Consolă de ştergător geam Întăritură de ştergător geam fixare fixare Grosime (mm) 0.5 1.95 Înlocuire completă Întăritură centrală traversă inferioară cadru 109439 42A-10 .95 1.

108604 42A-11 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga Parte interioară vehicul 42A 109122 ATENŢIE 108603 Parte dreapta Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 IV .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 109440 Detaliu îmbinare A 109438 42A-12 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element 109435 Reper Denumire întăritură tablier Grosime (mm) 1.2 (1) II . 220 I .PIESĂ PE POZIŢIE 109435 42A-13 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură laterală tablier: Descriere L90 42A Legătura se efectuează prin buşonare MAG. 109659 Notă: Comandaţi un nit prezon referinţă: 77 03 074 685. cu un pas de 30 mm. pentru partea dreaptă exclusiv.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB 1 Montare nit prezon. III .

patru nituri prezon referinţă: 77 03 047 685. comandaţi suplimentar: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 4 1 3 109437 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă superioară tablier Consolă de menţinere planşă de bord Grosime (mm) 0.65 0.5 Întăritură stânga articulaţie capotă Întăritură dreapta articulaţie capotă 109657 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod .95 42A-14 .5 2.completă. Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 42A Grosime (mm) 2. I .

PIESĂ PE POZIŢIE 42A 109436 Legăturile sunt aproape toate realizabile precum originalul. III .PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB Montare nituri prezoane. 42A-15 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 II .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 42A 360 160 440 160 360 109436 42A-16 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 1 2 109562 Notă: Nu este recomandat să realizaţi o tăiere a stâlpului în zona întăriturii sale.25 2 43A-1 . 108699 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Stâlp faţă Întăritură stâlp faţă Întăritură balama uşă faţă Grosime (mm) 1.2 1. Pentru înlocuirea acestei piese. demontaţi întăritura superioară a dublurii aripă faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 43A I .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 II . 43A-2 . ele sunt determinate în funcţie de dubluri şi de întărituri.PIESĂ PE POZIŢIE 43A 109571 ATENŢIE Poziţiile tăieturilor date în metodă nu pot fi decalate.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 43A B A 109825 Detaliu tăietura A Detaliu tăietura B 108708 108697 43A-3 .

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 109831 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . I .95 1.completă.9 0. legătura se efectuează prin buşonare.9 1. 108946 43A-4 . cu un pas de 20 mm.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Dublură stâlp faţă Plăcuţă suport piuliţă Suport post conducere 43A Grosime (mm) 0. .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 1 108944 4 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.95 de Întăritură dublură stâlp II .parţială parte faţă.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Înlocuire completă 43A 108945 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 43A-5 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 43A 1 109541 (1) Stâlp mijloc Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .95 108706 (1) 43A-6 .65 mm).parţială.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosime element Reper Denumire Stâlp mijloc Grosime (mm) 0. I .completă: înlocuirea completă nu poate fi efectuată decât după demontarea pavilionului (grosime: 0. .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire completă Poziţionare tăieturi 43A C A C B 108705 109575 Detaliu tăietura A 108698 43A-7 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 Detaliu tăietura B 43A 108708 Detaliu tăietura C 108697 43A-8 .

5 1.2 43A-9 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 43A I . Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Întăritură stâlp mijloc Întăritură balama uşă 108939 Grosime (mm) 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 3 2 4 109540 (1) (2) Întăritură stâlp mijloc Închidere inferioară stâlp mijloc Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Notă: Operaţia nu prezintă nici o dificultate particulară.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 108941 43A-10 .

15 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 108940 108938 43A-11 . Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. I .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp mijloc: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dublură stâlp mijloc 43A Grosime (mm) 1.2 Întăritură ancorare centură II .PIESĂ PE POZIŢIE 109556 Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod.

2 43A-12 .65 1. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.95 109572 B A (1) (2) (3) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 II . decât după demontarea pavilionului.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion Grosime (mm) 0.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi Această piesă nu poate fi înlocuită. I .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 2 3 1 109542 109826 (1) (2) (3) Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion III .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura A 43A 108697 Detaliu tăietura B 108698 43A-13 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 1 1 109563 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .completă.pavilionul.65 0. comandaţi suplimentar: . (2) (3) Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Panou aripă spate Suport cheder etanşeitate de 109128 Grosime (mm) 0. Înlocuirea completă aripă spate se face după degrafarea pavilionului.un suport cheder de etanşeitate.65 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 44A I . Pentru a efectua înlocuirea parţială.65 Întăritură ureche zăvor uşă spate 44A-1 . .un suport cheder de etanşeitate. comandaţi suplimentar: .parţială.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109129 109120 Panou aripă spate.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 II . înlocuire parţială Parte stânga 44A III . înlocuire completă Parte dreapta 109130 109121 44A-2 .PIESĂ PE POZIŢIE Panou aripă spate.

Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.65 0.65 44A-3 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 V .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială 44A A 109573 Detaliu secţiunea A 1 2 109132 109131 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea. IV . Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

95 44A-4 . Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 Detaliu secţiunea B 44A 2 1 109124 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.65 0.

95 0.completă.5 44A-5 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 44A Grosime (mm) 0.65 Element suport lămpi spate Echer de fixare laterală bară paraşoc spate II . . degrafaţi jgheabul din suportul lămpilor.65 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 109126 3 Pentru a evita demontarea geamului lunetei spate.parţială. I . 4 109125 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Jgheab lateral spate Întăritură echilibror Grosime (mm) 0.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pregătire piesă de schimb 109669 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .

Legături: . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. cu un interval de 20 mm.PIESĂ PE POZIŢIE Suport lămpi spate. Parte stânga 109119 Suport lămpi spate. 44A-6 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 III . înlocuire parţială ATENŢIE 44A IV .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. înlocuire completă 109120 109323 Detaliu superior suport lămpi spate.prin puncte de buşonare MAG.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 44A-7 .

I .65 Parte stânga 109127 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.parţială. înlocuire parţială 1 109551 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE (1) 109120 44A-8 . III .PIESĂ PE POZIŢIE 44A Pasaj de roată spate exterior.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 44A-9 .

95 2 109120 44A-10 .8 0.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 109134 2 III .PIESĂ PE POZIŢIE Tabletă spate 44A 109557 I .65 1.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 3 4 109133 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Traversă inferioară geam lunetă spate Tabletă spate Rigidizor tabletă spate Întăritură ancorare rulor centură Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 II .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 44A-11 .

m) (1). strângeţi la cuplu şuruburile traversei fundului de portbagaj (21 N.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Traversă fund portbagaj: Descriere L90 44A 109666 Piesă pe poziţie 1 109123 Pentru a realiza această operaţie. 44A-12 .

65 1.5 Reper (8) (9) (10) (11) Denumire Cupelă de fixare amortizor Întăritură amortizor de fixare Grosime (mm) 1.65 1.2 Dublură custodă Tabletă laterală spate 44A-13 .dublura centurii.95 1.2 0.5 2 0. 44A 11 4 7 5 3 9 10 8 6 2 1 109334 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Suport cheder etanşeitate Panou aripă spate Întăritură ureche zăvor uşă Suport lampă Întăritură dublură Pasaj de roată interior Întăritură cupelă amortizor de Grosime (mm) 0. comandaţi suplimentar: .8 2.15 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.65 0.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 I .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109130 109122 Parte dreapta 109518 109121 44A-14 .PIESĂ PE POZIŢIE 44A II .

Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.65 0. 109120 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0. Îmbinare B III .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Parte stânga Detaliu îmbinare A 44A 10 2 109131 Aplicaţi un cordon de mastic pentru a asigura etanşeitatea şi protecţia anticoroziune a marginii tablei.95 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Îmbinare A 2 13 A B 109124 109130 44A-15 .

95 0.95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) (12) Îmbinare C (Vedere interioară) Îmbinare D Denumire Panou aripă spate Dublură custodă Dublură centură 44A Grosime (mm) 0.65 0.80 C 12 D 109320 109333 Detaliu îmbinare C (Vedere exterioară) Detaliu îmbinare D 14 10 16 12 2 10 15 109689 109321 44A-16 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Denumire şi grosime elemente Reper (2) (13) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.65 0.

65 1.9 44A F 0.95 Îmbinare E 109331 Detaliu îmbinare F E 109335 Detaliu îmbinare E 109332 109321 Aplicaţi patru cordoane de sudură MAG de 20 mm. 44A-17 .65 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Detaliu îmbinare F Reper (14) (2) (3) (4) Denumire Planşeu spate Traversă laterală spate Dublură custodă Echer de legătură Grosime (mm) 0. Pentru a efectua legătura între cele două pasaje de roată.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 II .înlocuire completă. I -COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109118 1 III .15 109120 (1) (2) (3) (4) 0.PIESĂ PE POZIŢIE Tăblie spate 44A 109668 Această piesă nu poate fi înlocuită decât într-un singur mod.15 1.8 44A-18 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 3 Parte stânga 2 4 109650 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Tăblie spate Echer de fixare bară paraşoc spate Întăritură ureche zăvor uşă Dublură tăblie spate Grosime (mm) 0. .95 1.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-19 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

8 daN.8 daN.m 109646 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .prin şuruburile de pe stâlp faţă (de exemplu: înlocuire caroserie). Garnisaj deschideri laterale mobile. garnitură uşă faţă).m 2. . DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă. 47A-1 .prin piuliţele de pe uşă (de exemplu înlocuire parte inferioară cadru lateral).

47A-2 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). I .

. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 II .m). ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .8 daN. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109523 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2).şuruburile de balamale de pe stâlp (2.piuliţele de balamale de pe uşă (2. a Strângeţi la cuplu: .remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. 47A-3 .m).

Garnisaj deschideri laterale mobile. Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0. 47A-4 .m 2.m 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb. .15 107954 a Demontaţi: .8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2. Panou uşă spate Întăritură broască Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă. Garnitură uşă faţă).garnitura uşii faţă (consultaţi 72A.65 1.8 daN.bagheta uşii faţă.

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. Garnitură uşă faţă). a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . 47A-5 . 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. a Coborâţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile.

.geamul faţă (consultaţi 54A.retrovizorul.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 2 107946 107952 a Demontaţi ştergătorul interior (2). 4 3 107953 107944 a Extrageţi culisoul geamului uşii faţă. Mecanism deschideri laterale mobile.şuruburile (4). Mecanism macara geam uşă faţă). a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi 51A. a Debranşaţi conectorul (3). a Demontaţi: . . 47A-6 . Geamuri uşă laterală faţă). Geamuri.

broasca uşii faţă (consultaţi 51A. 107943 a Demontaţi ghidul geamului fixat cu şurubul (5). Broască uşă laterală faţă). . . 6 8 107950 a Demontaţi: . 47A-7 . Mecanism deschideri laterale mobile.comanda de deschidere (8) dotată cu tija sa de comandă (6). Butuc broască uşă laterală faţă).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 6 7 108309 5 a Demontaţi piuliţele (7). 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (6) a agrafei de fixare pe broască.butucul broaştei uşii faţă (consultaţi 51A. Mecanism deschideri laterale mobile.

109523 .DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 9 11 108523 a Demontaţi şurubul (9).tirantul uşii. II .şuruburile (10). 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (11).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 10 12 108514 a Demontaţi: .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A I . a Demontaţi uşa prin şuruburile (12). 47A-8 .

remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN. a Strângeţi la cuplu: . .m). 47A-9 .m).şuruburile de balamale de pe stâlp (2. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Reglaj pe uşă 3 1 109579 109525 Reglaj pe stâlp faţă ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Reglaj L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.8 daN.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m 2. 2 109524 47A-10 .piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN. a Strângeţi la cuplu: .8 daN.8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. .m Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.m).m).

prin şuruburile de pe stâlp mijloc (de exemplu: înlocuire caroserie).8 daN. DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 47A-11 . .m 109645 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .m 2.prin piuliţele de pe uşi (de exemplu: înlocuire părţi inferioare cadru lateral).8 daN. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă spate).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A 109426 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109520 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). 47A-12 . I .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 daN.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN. .şuruburile de balamale de pe stâlp (2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m). ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . a Strângeţi la cuplu: .piuliţele de balamale de pe uşă (2.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2).m).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 II . 47A-13 .

109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.bagheta uşii spate.garnitura uşii spate (consultaţi 72A.8 daN.65 1.m 1 107956 a Demontaţi şurubul (1). Garnisaj deschideri laterale mobile.m 2. garnitură uşă spate). .8 daN. Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.15 107972 a Demontaţi: . Panou uşă spate Întăritură broască 47A-14 .

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 109426 a Demontaţi fasciculul de cabluri din uşa spate (în funcţie de nivelul de echipare). a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. Geamuri. 47A-15 .ştergătorul interior (2).geamul spate (consultaţi 54A. . Geam uşă laterală spate). . 2 107961 a Demontaţi: 107968 a Coborâţi geamul.

47A-16 . Mecanism deschideri laterale mobile.şuruburile (3). Mecanism macara geam uşă spate). 4 107971 a Demontaţi culisoul geamului uşii spate. . a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi51A.ghidul geamului. 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (4) a agrafei de fixare pe broască.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 3 107970 107963 a Demontaţi: .

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 7 5 108309 a Demontaţi: .mânerul exterior al uşii spate.comanda de deschidere. Mecanism deschideri laterale mobile. Broască uşă laterală spate).broasca uşii spate (consultaţi 51A.DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 108514 6 8 108523 a Demontaţi tirantul uşii spate prin şurubul (6). .piuliţele (5). . . I . 47A-17 .tirantul uşii.şuruburile (7). . a Demontaţi: . 109578 a Demontaţi uşa prin piuliţele (8).

m). a Strângeţi la cuplu: .8 daN. 47A-18 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 II .piuliţele de balamale de pe uşă (2.DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 9 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (9). . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN.m). ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.

109522 47A-19 . Reglaj pe stâlp mijloc .8 daN.m 2. 109525 a Strângeţi la cuplu: .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m 47A Reglaj pe uşă 109579 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Reglaj L90 Reglaj ureche zăvor Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m).m).8 daN.

47A-20 . Notă: Nu există reglaje posibile în timpul remontării uşiţei trapei de carburant. 47A 2 1 109568 Demontaţi cele două şuruburi (1). şuruburile (2) servind numai la demontarea gurii de umplere cu carburant.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşiţă trapă carburant: Descriere L90 Înlocuirea acestei piese este o operaţie de bază pentru o coliziune laterală spate.

m 2.m). ÎNLOCUIRE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi.piuliţe de balamale de pe uşă (2. a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi48A. . 48A-1 .DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire L90 48A REMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.8 daN. A 109514 a Demontaţi şuruburile (A). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.8 daN. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . 109649 DEMONTARE a Debranşaţi racordul conductei spălătorului de geam.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. a Repuneţi la loc balamalele (consultaţi urmele vechi de vopsea).8 daN.8 daN.m a Apropiaţi şuruburile (A) fără să le strângeţi.m). Deschideri frontale mobile.şuruburi de balamale de pe caroserie (2. a Cupluri de strângere: . Capotă faţă reglaje).

m).m 48A B 109514 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.şuruburi de balamale de pe capotă (2. .8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (2.8 daN.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Reglaj L90 Reglaj pe caroserie Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe capotă şuruburi de balamale de pe caroserie 2.m).8 daN.m 2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. 109649 A 109513 48A-2 .8 daN. a Cupluri de strângere: Reglaj pe capotă .

109413 a Demontaţi furca de butuc broască a capotei portbagaj.8 daN.broasca.şuruburile broaştei (2).m 1 109412 a Demontaţi butucul broaştei capotei portbagaj (1). . 48A-3 .DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. 109647 a Înlocuire capotă portbagaj. 2 108506 a Demontaţi: .8 daN.m 2.

m). Capotă portbagaj spate reglaje). 48A-4 .DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A 3 109515 a Demontaţi şuruburile (3).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. a Cupluri de strângere: . REMONTARE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi. .8 daN. Deschideri frontale mobile. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .şuruburi de balamale de pe caroserie (2. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi 4 8 A . este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.piuliţe de balamale de pe uşă (2.8 daN.

DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Reglaj L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe portbagaj şuruburi de balamale de pe caroserie 0.m 0.m).8 daN.8 daN. 104572 Reglaj pe capotă portbagaj A 109516 48A-5 .şuruburi de balamale de pe caroserie (0.m).şuruburi de balamale de pe portbagaj (0.m B 109517 a Cupluri de strângere: .8 daN. .8 daN.

5 Mecanisme şi accesorii 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE GEAMURI PROTECŢII EXTERIOARE ACCESORII EXTERIOARE ACCESORII INTERIOARE ACCESORII DE SECURITATE 52A 54A 55A 56A 57A 59A .

Capitolul 5 CuprinsPagina L90 .L90 .Capitolul 5 Cuprins 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă Broască uşă laterală faţă Butuc broască uşă laterală faţă Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă Mâner exterior uşă Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Macara geam uşă faţă Manivelă macara geam uşă laterală faţă Suport culisă uşă laterală faţă Tirant uşă laterală spate Ureche zăvor uşă laterală spate Broască uşă laterală spate Comandă deschidere din interior uşă laterală spate Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate Manivelă macara geam uşă laterală spate Suport culisă uşă laterală spate 51A-1 51A-2 51A-3 51A-4 51A-5 51A-6 51A-8 51A-10 51A-11 51A-12 51A-13 51A-14 51A-16 51A-17 51A-19 51A-20 52A MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă Broască capotă faţă Cablu de deschidere capotă faţă Tampon capotă faţă Mecanism uşă portbagaj Broască uşă portbagaj Ureche zăvor uşă portbagaj Butuc broască uşă portbagaj 52A-1 52A-2 52A-3 52A-5 52A-6 52A-7 52A-8 52A-9 54A GEAMURI Parbriz Geam culisant uşă laterală faţă Geam culisant uşă laterală spate Geam lunetă spate 54A-1 54A-5 54A-7 54A-9 55A PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă Bară paraşoc spate Baghetă uşă faţă Baghetă uşă spate 55A-1 55A-5 55A-7 55A-8 .

Cuprins 55A PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă Ecran pasaj de roată spate 55A-9 55A-10 56A ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie Retrovizor exterior Oglindă retrovizor exterior 56A-1 56A-2 56A-3 57A ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Consolă centrală Retrovizor interior Aerator planşă de bord Parasolar Mâner de menţinere 57A-1 57A-11 57A-13 57A-14 57A-16 57A-17 59A ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă Centură de securitate spate Centură de securitate centrală spate Peduncul centură faţă Peduncul centură spate 59A-1 59A-2 59A-4 59A-5 59A-6 .

a Extrageţi tirantul prin interiorul chesonului uşii. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1). 51A-1 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură uşă faţă). Garnisaj deschideri laterale mobile.

a Extrageţi broasca şi tijele comenzii de deschidere (4). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă).Tija comenzii de deschidere din exterior (2).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A-2 . 51A 4 3 1 2 a Demontaţi şuruburile (3). 5 108311 a Demontaţi motorul de centralizare (5) (în funcţie de nivelul de echipare). a Debranşaţi conectica. . 108308 107943 a Extrageţi: .Tija butucului broaştei din agrafa (1).

a Demontaţi butucul broaştei. 51A-3 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 1 108308 a Extrageţi tija butucului broaştei din agrafa (1). 2 108310 a Extrageţi furca (2). Garnitură uşă laterală faţă). Garnisaj deschideri laterale mobile.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Butuc broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

şurubul (1).comanda de deschidere din interior. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . 51A-4 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 107938 a Demontaţi: .

1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi piuliţele (2).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mâner exterior uşă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A DEMONTARE COMANDĂ DESCHIDERE UŞĂ SPATE. este identică cu cea a comenzii de deschidere faţă. Garnitură uşă laterală spate) Notă: Urmarea demontării. din agrafa (1). Garnisaj deschideri laterale mobile. a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 2 108309 a Extrageţi tija comenzii de deschidere. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă). 51A-5 . 3 108716 a Extrageţi comanda de deschidere (3).

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. menţineţi geamul în poziţia ridicată. 109137 a Rebranşaţi conectorul. a Remontaţi piuliţele (3). 107945 REMONTARE a Demontaţi şuruburile (1). a Ridicaţi geamul la maxim. a Cu ajutorul unei benzi adezive. Garnitură uşă laterală faţă) a Coborâţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile. 51A 2 107948 a Demontaţi piuliţele (2). 1 a Extrageţi mecanismul macara geam. a Replasaţi geamul în poziţie. 51A-6 . 3 107948 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Debranşaţi conectorul.

5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Remontaţi geamul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă 51A 4 107945 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 51A-7 .

Garnitură uşă laterală faţă). a Extrageţi mecanismul macara geam. Garnisaj deschideri laterale mobile. menţineţi geamul în poziţie. 1 REMONTARE 108672 a Demontaţi şuruburile (1) a Ridicaţi geamul la maxim.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Coborâţi geamul. 3 108671 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Replasaţi geamul în poziţie. 51A-8 . 109137 a Cu ajutorul unei benzi adezive. a Remontaţi piuliţele (3). 51A 2 108671 a Demontaţi piuliţele (2).

a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Remontaţi geamul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă 51A 4 108672 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 51A-9 .

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 108673 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 51A-10 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109140 a Demontaţi suportul culisei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi parţial culisoul geamului din suportul culisei. garnitură uşă laterală faţă). 51A-11 . Garnisaj deschideri laterale mobile. 51A 1 107949 a Demontaţi şurubul (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

51A-12 . 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1). Garnitură uşă laterală spate). 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi tirantul uşii prin interiorul chesonului uşii.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu urechea zăvor (21 N.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Ureche zăvor uşă laterală spate REMONTARE Cupluri de strângerem ureche zăvor 21 N. 51A-13 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare a închiderii uşii.m 51A DEMONTARE 1 108623 a Remontaţi şi reglaţi urechea zăvor.m) 108623 a Demontaţi urechea zăvor a uşii (1).

Garnitură uşă laterală spate). a Demontaţi şuruburile (1).suportul (6).motorul de blocare (dacă vehiculul este eha. . . a Demontaţi suportul. a Extrageţi ansamblul.şurubul (7). Garnisaj deschideri laterale mobile. cpt i) 51A-14 . 7 2 3 108311 a Demontaţi: 108307 a Extrageţi tija comenzii de deschidere (2) din agrafa (3). 107963 . 51A 4 6 1 5 107962 a Demontaţi: .şuruburile (5). .tijele (4).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Extrageţi culisoul din suportul său.

51A 51A-15 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

. 51A-16 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Demontaţi: .şurubul (1).comanda de deschidere. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

51A 2 107967 1 a Demontaţi piuliţele (2). a Replasaţi geamul în poziţie. REMONTARE 107964 a Demontaţi şuruburile (1). a Remontaţi piuliţele (3). menţineţi geamul în poziţia ridicat.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 109142 a Cu ajutorul unei benzi adezive. Garnitură uşă laterală spate). a Ridicaţi geamul la maxim. a Extrageţi mecanismul macara geam. 51A-17 . 3 107967 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Coborâţi geamul. Garnisaj deschideri laterale mobile.

51A-18 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate 51A 4 107964 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 107966 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Remontaţi geamul.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 51A-19 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală spate REMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A-20 . 51A 1 107963 a Demontaţi şuruburile (1). 109141 a Demontaţi suportul culisei. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală spate). a Extrageţi parţial culisoul geamului. din suportul culisei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

52A-1 . REMONTARE a Remontaţi comanda în poziţie.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 108723 a Extrageţi comanda (1) de deschidere a capotei.

52A 1 108509 a Demontaţi piuliţele (1).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască capotă faţă DEMONTARE a Demontaţi bara paraşoc faţă. REMONTARE a Efectuaţi o încercare de funcţionare a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108510 a Extrageţi broasca capotei a Demontaţi cablul de comandă de deschidere (2). 52A-2 . Protecţie exterioară. (consultaţi 55A. Bară paraşoc faţă).

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 3 108510 108718 a Extrageţi broasca capotei. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi 5 5 A . Protecţie exterioară. a Extrageţi cablul broaştei. a Demontaţi agrafa (3). a Extrageţi comanda de deschidere (4). a Demontaţi şurubul (5). 52A-3 . a Extrageţi cablul din agrafele (1). Bară paraşoc faţă). 2 4 5 108723 108509 a Demontaţi piuliţele (2).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă 52A 6 108637 a Extrageţi cablul din obturatorul (6). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Demontaţi cablul de deschidere a capotei. 52A-4 .

1 1 108480 a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 52A-5 . apăsaţi pe clipsurile (1).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Tampon capotă faţă DEMONTARE REMONTARE 52A 108507 108507 a Clipsaţi din nou tamponul capotei.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi arcul. 52A-6 .MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Mecanism uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108486 a Extrageţi arcul de revenire din suportul (1).

52A-7 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108506 a Demontaţi şuruburile (1). a Extrageţi tija comenzii broaştei.

a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Extrageţi urechea zăvor (3). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Ureche zăvor uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108498 a Extrageţi capacul (1). 2 3 108499 a Demontaţi şurubul (2). 52A-8 .

a Demontaţi butucul broaştei.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Butuc broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 109413 a Extrageţi agrafa (1). 2 109412 a Extrageţi tija (2) a butucului broaştei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 52A-9 .

1 108659 a Demontaţi retrovizorul interior (1). Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. 54A-1 .remontare » sau la o înlocuire. 1735 Protector planşă de bord 54A DEMONTARE a Notă: La o « demontare . 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului.GEAMURI Parbriz Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. înlocuiţi sistematic chederele de etanşeitate şi calele de poziţionare. 2 107832 a Demontaţi parţial chederul (2).

54A-2 . 5 107993 a Demontaţi capacele (5).GEAMURI Parbriz 54A 4 3 108663 108661 a Declipsaţi garnitura (3). 108662 a Extrageţi garnitura. a Extrageţi parţial chederul (4).

7 108667 a Lipiţi benzi adezive de mascare pentru a repera poziţionarea corespunzătoare a parbrizului. a Poziţionaţi protectorul planşei de bord (Car. Metodă generală de lipire geamuri. a Reglaţi jocurile şi denivelările. a Demontaţi chederul (7). a Demontaţi braţele de ştergător de geam. a Demontaţi parbrizul. 8 108665 a Extrageţi chederul (8). a Demontaţi din nou parbrizul. 108666 a Efectuaţi o pre-montare. 54A-3 . între parbriz şi pavilion. a Pentru pregătire şi lipire. 6 107994 a Demontaţi piuliţele (6).GEAMURI Parbriz 54A a Protejaţi zona din vecinătatea parbrizului şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. consultaţi NT 560A. 1735) a Efectuaţi decuparea cordonului de adeziv. a Tăiaţi benzile adezive de mascare. 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv. REMONTARE a Montaţi chederele noi de ancadrament pe parbriz.

montant cadru » a Lipiţi benzi adezive de mascare (9). 54A-4 .pavilion » . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.« parbriz . pentru a menţine parbrizul în poziţie.« parbriz .GEAMURI Parbriz 54A 9 108666 a Respectaţi jocurile şi denivelările: . în momentul uscării.

54A 1 107945 a Demontaţi şuruburile (1). 54A-5 . Garnitură uşă laterală faţă). 107951 a Extrageţi geamul. a Demontaţi ştergătorul exterior. Garnisaj deschideri laterale mobile. a Coborâţi geamul. 107946 a Demontaţi ştergătorul interior.GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. REMONTARE 107950 a Remontaţi geamul.

54A-6 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 3 109136 a Strângeţi din nou şuruburile (2) prin orificiile de control (3).GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă 54A 2 107945 a Remontaţi şuruburile (2) fără să le strângeţi.

54A-7 .şuruburile (2). 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). 107963 a Extrageţi culisoul din suportul său. Garnitură uşă laterală spate).suportul. 2 4 107964 a Demontaţi şuruburile (4). a Demontaţi: . Garnisaj deschideri laterale mobile. . 54A 1 3 107968 a Coborâţi geamul.GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. a Demontaţi ştergătorul exterior (3).

a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 54A-8 . a Înfiletaţi din nou şuruburile (5) prin orificiile de control (6). REMONTARE a Remontaţi geamul.GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate 54A 6 107969 107966 a Extrageţi geamul. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 107964 a Remontaţi şuruburile (5) fără să le strângeţi.

Garnitură zonă spate).lumina stop. calele de grosime şi agrafele de poziţionare trebuie să fie înlocuite sistematic.remontare » sau la o înlocuire.şuruburile (1). 108006 a Demontaţi: . (consultaţi NT 560A. 108658 a Protejaţi zona din vecinătatea lunetei spate şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. a Lipiţi luneta spate. Metodă generală de lipire geamuri). a Procedaţi la decuparea cordonului de adeziv. a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. . Tablete şi zonă spate. a Această intervenţie necesită doi operatori. 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv.GEAMURI Geam lunetă spate DEMONTARE a Notă: La o « demontare . 54A 3 2 108657 a Demontaţi: . 54A-9 .agrafele de poziţionare (2) . Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul.calele de grosime (3) REMONTARE 1 a Pentru pregătire şi lipire.

GEAMURI Geam lunetă spate 54A 108658 a Respectaţi jocurile şi denivelările: .aripi spate » 54A-10 .« lunetă spate .« lunetă spate .pavilion » .

108627 a Extrageţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEMONTARE 55A 3 1 108629 108633 a Demontaţi şuruburile (3). 108630 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi şuruburile (1). 55A-1 . a Demontaţi parţial apărătorile de noroi a roţii faţă. a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 4 2 a Demontaţi şuruburile (4).

7 108620 a Declipsaţi grilele barei paraşoc.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEZMEMBRARE 55A 5 6 108619 108621 a Declipsaţi ornamentele barei paraşoc. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi proiectorul de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 108618 a Demontaţi agrafele (7). 55A-2 . a Demontaţi şuruburile (5). a Debranşaţi conectorul (6). a Extrageţi suportul proiectorului de ceaţă.

Notă: Aveţi grijă să nu deterioraţi clipsurile de fixare a suportului proiectorului de ceaţă. a Fixaţi suportul proiectorului de ceaţă.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă PARTICULARITATE DE REMONTARE BARE PARAŞOC ECHIPATE CU PROIECTOARE DE CEAŢĂ 55A 109591 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei pile semirotunde. cu ajutorul agrafelor (8). 109589 8 108618 109590 a Tăiaţi contururile amplasamentelor proiectorului de ceaţă. 55A-3 .

55A-4 . a Reglaţi proiectoarele de ceaţă.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă 55A 9 108619 a Fixaţi proiectoarele de ceaţă cu ajutorul agrafelor (9).

55A-5 . a Extrageţi parţial apărătoarea de noroi. 2 108492 a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare spate. 108493 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi şuruburile (1).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate DEMONTARE 55A 3 1 108491 108494 a Demontaţi şuruburile (3). a Debranşaţi conectorul.

55A-6 . a Această intervenţie necesită doi operatori. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108490 a Extrageţi bara paraşoc spate.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate 55A 4 108500 a Demontaţi şuruburile (4).

55A-7 . 107954 a Demontaţi bagheta.PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă faţă DEMONTARE 55A 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 55A-8 . 107972 a Extrageţi bagheta.PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă spate DEMONTARE 55A 1 107956 a Demontaţi şurubul (1). făcând-o să gliseze spre faţa vehiculului.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 3 108632 a Demontaţi agrafele (2) şi (3). 55A-9 .PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă DEMONTARE 55A 1 108633 a Demontaţi şuruburile (1). a Extrageţi apărătoarea de noroi.

55A-10 .PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată spate DEMONTARE 55A 1 108494 a Demontaţi şuruburile (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi apărătoarea de noroi. 2 108495 a Extrageţi agrafele (2).

a Demontaţi chederul (1). 2 108636 a Extrageţi Duritul (2) din racordul (3). 56A-1 . a Demontaţi semigrila tăbliei (5). 4 5 107997 a Extrageţi agrafa (4). a Demontaţi semigrila tăbliei (7).ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie DEMONTARE 56A 1 7 6 107998 107996 a Extrageţi agrafa (6). 3 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ACCESORII EXTERIOARE Retrovizor exterior DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 56A-2 . a Demontaţi şuruburile (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură uşă laterală faţă). a Extrageţi retrovizorul. 56A 2 1 107944 a Debranşaţi conectica (1) (în funcţie de nivelul de echipare). Garnisaj deschideri laterale mobile.

56A-3 . REMONTARE a Aduceţi oglinda în poziţia de montare. a Aplicaţi o forţă dată de o pârghie cu ajutorul dispozitivului (Car. 1363 Dispozitiv de demontare oglindă retrovizor 56A DEMONTARE 107955 a Protejaţi marginea retrovizorului (bandă adezivă de mascare). 1363) pentru a declipsa oglinda. a Clipsaţi oglinda.ACCESORII EXTERIOARE Oglindă retrovizor exterior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. a Debranşaţi fişele de alimentare (în funcţie de nivelul de echipare).

blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.5 N. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).m 44 N. a Demontaţi garniturile montantului parbrizului. a IMPORTANT Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice (airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor. 1373 Dispozitiv de demontare radio auto Philips Material indispensabil tester de diagnosticare 57A 1 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare airbaguri pasager şurub airbag şofer şurub volan 8 N. 57A-1 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Atunci când această funcţie este activată. procedură de blocare calculator airbag). Airbag-uri şi pretensionatoare.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 107833 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşilor (1).m 6.m DEMONTARE a IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate.

57A-2 .ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 5 2 4 107834 107836 a Demontaţi şuruburile (2) de pe fiecare parte a planşei de bord. a Demontaţi: . .şuruburile (4) de pe fiecare parte a planşei de bord. 3 6 107835 a Declipsaţi capacele (3) de pe fiecare parte a planşei de bord.comanda de reglaj pe poziţie (5). 107838 a Demontaţi şuruburile (6).

8 10 107811 a Debranşaţi conectorul modulului airbag-ului (8).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 7 9 109242 107812 a Demontaţi şuruburile (7) de fixare a modulului airbag-ului (cu ajutorul unei fişe în stea 30). .volanul.şurubul (9). . 107817 a Demontaţi: . după ce aţi pus roţile drepte. a Demontaţi: .şuruburile (10). 57A-3 .semicochilia inferioară.

imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o bandă adezivă. . a Defiletaţi şurubul (11). a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 11 107814 107815 a Demontaţi semicochilia superioară. a Debranşaţi conectorii. reperaţi obligatoriu poziţia contactorului rotativ: . 57A-4 .asigurându-vă ca roţile să fie drepte la demontare. a ATENŢIE Înainte de a demonta ansamblul.

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 13 12 107819 a Demontaţi şuruburile (13) ale tabloului de bord. 107822 a Demontaţi radioul auto cu ajutorul dispozitivului (Ms. 1373) 57A-5 . 107818 a Demontaţi viziera tabloului de bord. a Debranşaţi conectorii. 107816 a Demontaţi şuruburile (12).

a Debranşaţi conectorii.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107797 107798 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 107865 a Extrageţi garnitura centrală. 57A-6 .

57A-7 . 15 107801 a Demontaţi şurubul (15). . a Demontaţi şuruburile (16).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 14 16 107799 107800 a Demontaţi: .şuruburile (14).parţial comenzile de încălzire.

a Demontaţi şuruburile (19). 57A-8 . 19 107805 a Demontaţi priza de diagnosticare (17). 107809 a Debranşaţi conectorii.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 17 18 107831 107804 a Debranşaţi conectorul (18). 107806 107803 a Demontaţi planşa de bord (această intervenţie necesită doi operatori).

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107806 20 a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a airbag-urilor pasager (8 N.m) (21). 57A-9 . Orice încălcare a acestor recomandări poate provoca o defecţiune a sistemelor. respectiv o declanşare accidentală a airbag-urilor.m). Procedură de blocare calculator airbag).5 N. 21 109242 a Strângeţi la cuplu şuruburile airbag-ului şofer (6. Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare. IMPORTANT 109139 a Demontaţi uşiţa cutiei de acte Deblocaţi calculatorul cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C. 109138 a Demontaţi niturile (20). Airbag-uri şi pretensionatoare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.PARTICULARITĂŢI AIRBAG-URI a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a conectorilor. I .

m). III . Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la montaj ale canelurilor. 108382 a Poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord. a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie poziţionată în centru (2. Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.PARTICULARITĂŢI VOLAN 57A 22 107859 a ATENŢIE Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj).5 ture pe fiecare parte). a Blocaţi şurubul (22).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord II . a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (44 N. a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi branşaţi diferiţii conectori. 57A-10 . şi cu planşa de bord. remontaţi cele două semicochilii (obligatoriu cu şuruburile originale).

5 2 4 107827 a Demontaţi piuliţa (4).ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală DEMONTARE 57A 1 3 107826 107824 a Demontaţi şurubul (3). a Extrageţi partea spate a consolei centrale. a Extrageţi comanda de reglaj (1) al retrovizoarelor exterioare. 57A-11 . a Extrageţi burduful (5) din consolă. 107825 a Declipsaţi capacul pentru şurub (2). a Debranşaţi conectorul.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 57A-12 . a Debranşaţi conectorul brichetei (în funcţie de versiunea de echipare). .ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală 57A 6 107829 a Demontaţi: .şuruburile (6).consola.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 57A-13 .ACCESORII INTERIOARE Retrovizor interior DEMONTARE 57A 1 108659 a Demontaţi retrovizorul (1).

a Demontaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate. conturul (1) al aeratorului. 2 108721 a Declipsaţi grilele (2).ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord DEMONTARE 57A 1 3 108722 108720 a Declipsaţi cercuirea interioară (3). 57A-14 .

ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord 57A 4 108719 4 108717 a Declipsaţi clipsurile (4). 57A-15 . a Extrageţi aeratorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

2 108730 a Demontaţi suportul parasolarului (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108729 a Demontaţi parasolarul. 57A-16 .ACCESORII INTERIOARE Parasolar DEMONTARE 57A 1 108728 a Demontaţi şurubul (1).

2 108738 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi mânerul de menţinere. 57A-17 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Mâner de menţinere DEMONTARE 57A 1 108739 a Declipsaţi capacele (1).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1 108519 a Demontaţi şurubul (1).şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Strângeţi la cupluri: .m şuruburi de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime DEMONTARE a Demontaţi garnitura stâlpului mijloc (consultaţi 71A. a Extrageţi rulorul.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă 59A Cupluri de strângerem şurub de rulorului fixare a 21 N. a Demontaţi mecanismul de reglare pe înălţime (dacă vehiculul este echipat).m) 59A-1 .m) .m 21 N. Garnitură stâlp mijloc).şuruburile de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime (21 N. Garnisaj interior caroserie.

m 21 N. 3 108521 a Extrageţi agrafele (3) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurii 21 N.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 108524 a Demontaţi bancheta spate. 59A-2 . a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A 4 5 108520 a Declipsaţi ghidurile centurii (4). 108531 a Demontaţi şurubul (5).şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile de fixare a centurii (21 N. a Extrageţi rulorul. 59A-3 .m) 108522 a Demontaţi garnitura zonei spate.m) .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m) 59A-4 .m) . 1 108531 a Demontaţi: .rulorul central. Garnitură zonă spate).şurubul (1).şurubul de fixare a rulorului (21 N. a Strângeţi la cupluri: .ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate centrală spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. . Tablete şi zonă spate.şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m 21 N.

ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură faţă 59A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. REMONTARE a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N. a Extrageţi pedunculul. 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3).m). 59A-5 . a Extrageţi carterul (2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m DEMONTARE 1 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).

pentru a demonta pedunculii. REMONTARE 108525 a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pedunculului (21 N. 108524 a Demontaţi perna banchetei spate 59A-6 .pedunculii.m 1 DEMONTARE 108528 a Demontaţi: .şurubul (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi spătarul banchetei.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură spate 59A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pedunculului 21 N. .

6 Climatizare 61A ÎNCĂLZIRE AER CONDIŢIONAT CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT 62A 62C .

supapă de destindere termostatică Conductă "compresor conductă intermediară" Conductă supapă de destindere termostatică conductă intermediară Senzor de presiune Supapă de destindere termostatică 62A-9 62A-12 62A-14 62A-16 62A-18 62A-20 62A-22 62A-24 62A-26 62A-28 62A-29 62C CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare 62C-1 62C-2 62C-4 62C-5 62A AER CONDIŢIONAT Generalităţi Întreţinere Ingrediente Denumire piese Instrucţiuni de securitate 62A-1 62A-2 62A-5 62A-6 62A-8 Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Denumire piese .L90 .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .Capitolul 6 Cuprins 61A ÎNCĂLZIRE Generalităţi Denumire piese Conductă de distribuţie aer faţă Tablou de comandă: Funcţionare Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Cablu de comandă reciclare aer Cablu de comandă distribuţie aer Cablu de comandă amestec de aer Cutie repartitor aer Radiator de încălzire Grup motoventilator habitaclu Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu 61A-1 61A-2 61A-4 61A-5 61A-7 61A-9 61A-10 61A-12 61A-15 61A-17 61A-19 61A-22 61A-23 62A AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri Condensor Butelie deshidratantă Compresor Vaporizator Conductă compresor condensor Conductă butelie deshidratantă .

ÎNCĂLZIRE Generalităţi L90 61A 4 3 2 1 108641 (1) Aeratoare laterale (2) Ieşire încălzire picioare faţă (3) Aeratoare centrale (4) Dezaburire parbriz 61A-1 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 Conducte distribuţie aer (1) Conductă de aer laterală dreapta (2) Conductă de aer laterală stânga 61A 1 (3) Conductă de aer la picioare faţă dreapta (4) Conductă de aer la picioare faţă stânga Cutie de încălzire 2 3 4 108655 8 5 11 7 10 9 12 109538 6 (5) Cutie repartitor (6) Radiator de încălzire (7) Tubulaturi radiator de încălzire (8) Cutie rezistenţe motoventilator habitaclu (9) Conductă de distribuţie aer picioare faţă stânga (10) Cablu de comandă reciclare aer (11) Cablu de comandă distribuţie aer (12) Cablu de comandă amestec de aer 61A-2 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 61A 13 14 109539 (13) Motoventilator habitaclu (14) Conductă de distribuţie aer picioare faţă dreapta 15 16 108097 (15) Vaporizator (16) Supapă de destindere termostatică 61A-3 .

2 1 108099 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a conductei de distribuţie aer faţă dreapta.ÎNCĂLZIRE Conductă de distribuţie aer faţă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Accesorii interioare.remontare). a Demontaţi planşa de bord (consultaţi57A. a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă stânga în (4). Baterie: Demontare . Baterie. Conductă de distribuţie aer faţă stânga 4 3 108101 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a conductei de distribuţie aer faţă stânga. Planşă de bord). 61A-4 . a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă dreapta în (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Conductă de distribuţie aer faţă dreapta Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare I .Repartizare aer în habitaclu 61A 4 4 3 2 5 6 1 108642 9 8 7 108642 (1) Comandă de reciclare aer (2) Reglaj temperatură aer (3) Reglaj viteză de ventilare (4) Reglaj repartizare aer în habitaclu II .Reglaj temperatură aer . Poziţia (6): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioare.DESCRIERE 2 . 61A-5 .Manevraţi comanda (4) pentru a pune cursorul în faţa poziţiilor reperate: Poziţia (5): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele. Poziţia (8): • fluxul de aer este împărţit între frizele de dezaburire a parbrizului şi spre aeratoarele de la picioare.PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 1 . Poziţia (9): • fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului. Poziţia (7): • fluxul de aer este dirijat spre picioare. 2 108642 Rotiţi comanda (2) în funcţie de temperatura dorită.

Rotiţi comanda (3) pe una din cele patru poziţii pentru a porni ventilarea şi pentru a regla puterea ei. Există un debit de aer scăzut atunci când vehiculul rulează. .Reglaj ventilare 61A 4 . Notă: . 61A-6 .să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate.să atingeţi mai rapid temperatura dorită în habitaclu. Reciclarea permite: ..Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat.Pornire reciclare aer (cu izolare habitaclu) 3 1 108642 10 108642 Utilizare normală: . ventilarea aerului în habitaclu este nulă. . Astfel.). aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer din exterior. Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă.Poziţionaţi pe 1 pentru o ventilare minimă şi pe 4 pentru a obţine o ventilare maximă. ..Reveniţi rapid în funcţionare normală (aer exterior) deplasând din nou comanda (1). Poziţia 0: .În această poziţie. Puneţi comanda (1) spre simbolul (10) reciclare aer.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare 3 .

a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. .parţial tabloul de comandă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală. 61A-7 . a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. a Debranşaţi conecticile.şuruburile de fixare (1). 1 107799 a Demontaţi: 107797 .ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie.remontare).Pentru cablul de comandă (4). . 5 Notă: . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Demontaţi tabloul de comandă. ATENŢIE . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă.Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3). Baterie: Demontare . comenzile se pot deplasa pe toată cursa lor. 61A-8 .pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă distanţând clemele (2).pentru cablul (6) opritorul teacă distanţând clema (2). 2 6 3 108115 a Demontaţi: . 3 4 108114 . 2 . .cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3). a Înclinaţi tabloul de comandă.Verificaţi dacă. .

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Branşare L90 61A B1 A4 B6 A7 109613 Pin tablou de comandă A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (numai pe K9) Masă Lampă de poziţie + ACC Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Unitate Centrală Habitaclu Unitate Centrală Habitaclu Pin 3 conector cutie rezistenţe Pin 2 conector cutie rezistenţe Pin 4 conector cutie rezistenţe Pin 1 conector cutie rezistenţe - 61A-9 .

şuruburile de fixare (1). 61A-10 . 1 107799 a Demontaţi: 107797 . a Extrageţi cablul de comandă reciclare (3) din tabloul de comandă. 108115 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (2). a Debranşaţi conecticile.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.parţial tabloul de comandă. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. . 2 3 107798 a Extrageţi garnitura centrală a Puneţi comanda de reciclare pe tabloul de comandă în poziţia reciclare.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Poziţionaţi comanda de reciclare spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. . Baterie: Demontare . a Remontaţi cablul de reciclare pe cutia repartitorului. ATENŢIE . Baterie. a Extrageţi extremitatea cablului de comandă reciclare (5). a Demontaţi cablul de comandă reciclare.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A 5 4 108092 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). REMONTARE a Remontaţi: .remontare).opritorul teacă pe tabloul de comandă. a Plasaţi un calibru tijă pe comanda de reciclare.Verificaţi dacă.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cablul de reciclare pe tabloul de comandă. comanda de reciclare se poate deplasa pe toată cursa ei. . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului. 61A-11 .

108643 107797 a Puneţi comanda de distribuţie pe tabloul de comandă în poziţia toate aeratoarele (1). 61A-12 .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 1 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare (2). a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Demontaţi garnitura centrală a Debranşaţi conecticile. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. .parţial tabloul de comandă. 2 107799 107798 a Demontaţi: .

cablul de distribuţie pe tabloul de comandă. 61A-13 .opritorul teacă pe tabloul de comandă.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 3 4 5 108114 108094 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (3). a Extrageţi extremitatea cablului de comandă distribuţie aer (6). a Demontaţi cablul de comandă distribuţie aer. . 6 108093 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (5). a Extrageţi cablul de comandă distribuţie aer (4) din tabloul de comandă. REMONTARE a Remontaţi: .

a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului trăgând uşor de opritorul teacă pentru a compensa jocul. Baterie. a Poziţionaţi comanda de distribuţie spre spatele vehiculului pe cutia repartitorului. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare . ATENŢIE .Verificaţi dacă.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). 61A 61A-14 . . comanda de distribuţie se poate deplasa pe toată cursa ei.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 a Remontaţi cablul de distribuţie pe cutia repartitorului.

şuruburile de fixare (1). . a Debranşaţi conecticile. 107798 a Demontaţi garnitura centrală a puneţi comanda amestec de aer pe tabloul de comandă în poziţia încălzire totală. . a Demontaţi: 3 2 108114 .opritorul teacă distanţând clema (2).parţial tabloul de comandă.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 61A-15 . .cablul de comandă amestec de aer (3) al tabloului de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.

. Baterie: Demontare . cablul de comandă amestec se poate deplasa pe toată cursa lui.cablul de amestec pe tabloul de comandă. Baterie. a Poziţionaţi comanda de amestec spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE .Verificaţi dacă. a Remontaţi cablul de amestec pe cutia repartitorului.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A 5 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). a Demontaţi cablul de comandă amestec de aer. a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului.opritorul teacă pe tabloul de comandă. 61A-16 .remontare). REMONTARE a Remontaţi: . a Extrageţi extremitatea cablului de comandă amestec de aer (5).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. . 4 109538 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

.conducta de distribuţie aer dreapta.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord şuruburi de fixare a traversei planşă de bord 21 N. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie. a Demontaţi şuruburile de fixare (3). 83A. 61A-17 .şurubul de fixare (2). 1 108099 a Demontaţi: . în momentul remontării. 3 108102 a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. Planşă de bord).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.m 21 N. .conducta de distribuţie aer stânga. o geometrie bună. 2 108101 a Demontaţi: .şurubul de fixare (1). a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. pentru a permite. Instrumentaţie tablou de bord.

. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare (5) a cutiei repartitorului de aer. . Baterie: Demontare .traversa planşei de bord.şuruburile de fixare (4) a traversei planşei de bord de fiecare parte a vehiculului. Baterie.cutia repartitorului de aer. 61A-18 .şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.remontare). a Strângeţi la cupluri: . ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.şuruburile de fixare a traversei planşei de bord (21 N. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 5 108098 a Demontaţi: .ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A .m). 4 108100 a Demontaţi: .m).

a Demontaţi ancadramentul tabloului de bord. 61A-19 .şuruburile de fixare (1). 554-07 Aparat de control al circuitului de răcire şi al supapei vasului de expansiune 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord 21 N.ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 1 107818 107817 a Demontaţi: .m 2 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .semicochilia superioară. 107816 a Demontaţi şuruburile de fixare (2).

placa întăriturii traversei planşei de bord. a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Demontaţi şuruburile de fixare (4). . 108113 4 108102 a Îndoiţi parţial covorul de sol pentru a avea acces la şurubul de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord. 61A-20 . a Debranşaţi conecticile.piuliţele de fixare (5) a plăcii întăriturii traversei planşei de bord. a Demontaţi tabloul de bord. pentru a permite în momentul remontării o geometrie bună. a Demontaţi: .ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 3 5 107819 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a tabloului de bord.

ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 7 6 109538 a Puneţi o protecţie pe covor. a Efectuaţi: . 61A-21 . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Răcire. Purjare circuit de răcire). . a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.nivelul de lichid de răcire. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N. Baterie.şurubul de fixare (6) a conductelor radiatorului de încălzire. a Înlocuiţi garniturile radiatorului.purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. 554-07). .m).radiatorul de încălzire.şurubul de fixare (7).un control de etanşeitate cu ajutorul dispozitivului (Ms. . .remontare). Baterie: Demontare .

Instrumentaţie tablou de bord. 61A-22 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). a Demontaţi GMV. a Apăsaţi pe langhetă. apoi rotiţi cu un sfert de tură GMV.ÎNCĂLZIRE Grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Notă: O bătaie seacă trebuie să se producă în momentul remontării GMV ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie: Demontare . Baterie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Planşă de bord). 1 108094 a Debranşaţi GMV (1). a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie. 83A.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 61A-23 .unitatea de comandă a grupului motoventilator habitaclu.ÎNCĂLZIRE Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE 2 1 108102 a Debranşaţi conectorul (2).şurubul de fixare (1). a Demontaţi: . .

. . .În momentul înlocuirii valvelor.m. 62A-1 . Aer condiţionat. în cele cinci minute care urmează încărcarea. respectaţi cu rigurozitate cuplul de strângere de 8 N.Puneţi obligatoriu buşoanele în conductele de AC debranşate pentru a evita pătrunderea umidităţii în circuit. Ingrediente) în momentul intervenţiilor asupra elementelor circuitului de aer condiţionat.Respectaţi cu rigurozitate instrucţiunile relative la completările de ulei (consultaţi 62A.Realizaţi un test de scurgere.Scoateţi buşoanele pieselor de schimb în ultimul moment. Notă: . .AER CONDIŢIONAT Generalităţi L90 62A 2 1 108649 Goliţi şi umpleţi circuitul de aer condiţionat prin valva de înaltă presiune (2) şi valva de joasă presiune (1). cu motorul pornit cu climatizarea şi pulsorul pornit la maxim.

a Porniţi ventilatorul foarte încet timp de 5 min. . dotat cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului. a Pulverizaţi tot spray-ul cu agent de curăţare.să vă asiguraţi că evacuarea apei de condensare a dispozitivului de suflare aer rece nu este obturată. Pentru verificarea periodică a încărcării fluidului refrigerent consultaţi carnetul de întreţinere. pentru a evita să deterioraţi GMV.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare În fiecare an.să curăţaţi şi să suflaţi condensorul şi radiatorul de răcire al motorului. a Lăsaţi să acţioneze 15 min. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul unei lucrări la bucla rece (consultaţi carnet de întreţinere) I .AGENT DE CURĂŢARE BACTERIAN AC a Notă: Trataţi sistemul de AC cu un agent de curăţare special după fiecare perioadă de iarnă sau de nefuncţionare prelungită pentru a elimina eventualele emanaţii. ATENŢIE Este strict interzis să pulverizaţi agentul de curăţare în intrarea de aer. este recomandat: . 62A-2 .

tirajul până la vid se efectuează după o pauză de mai multe ore sau zile (caz B). .tirajul până la vid se efectuează de asemenea după o descărcare (caz A).TIRAJ PÂNĂ LA VID a Efectuaţi obligatoriu un tiraj până la vid corespunzător înainte de încărcare. Caz B: . Caz A: . Caz B: .După caz.aşteptaţi 15 min.tirajul până la vid este de 45 min pentru a elimina orice urmă de umiditate. . porniţi sistemul câteva minute înainte de recuperarea lichidului refrigerent pentru a-i ameliora scoaterea. Două cazuri sunt de luat în considerare: . . . anumite staţii nu necesită decât utilizarea conductei de înaltă presiune (consultaţi instrucţiunile staţiei de încărcare). .RECUPERARE FLUID REFRIGERENT a Notă: .porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . .motorul şi AC nu funcţionează (caz C).100 g faţă de încărcarea specificată.porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire.verificaţi ca presiunea relativă să fie mai mică sau egală cu 0 bari. 62A-3 .100 g faţă de încărcarea specificată. . IMPORTANT Respectaţi obligatoriu aceste proceduri pentru a evita: . 62A .aşteptaţi 2 min.porniţi AC până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. în caz contrar AC va fi defectuos. . . Caz A: . .Circuitul de aer condiţionat este echipat cu o singură valvă de umplere. . III . Caz C: .adunaţi valorile diferitelor schimburi. încărcarea este confirmată bună. încărcarea este confirmată bună. . Pentru recuperarea sau controlul încărcării refrigerentului trei cazuri sunt de luat în considerare: . . . a Efectuaţi un test de etanşeitate la sfârşitul tirajului până la vid (anumite staţii îl fac automat).reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare). . .100 g faţă de încărcarea specificată. încărcarea este confirmată bună dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .opriţi motorul.proiectările de gaz în momentul deschiderii circuitului. .motorul funcţionează dar nu şi AC (caz B).opriţi motorul. .o nerespectare a mediului eliberând gaz în atmosferă în momentul deschiderii circuitului sau în momentul tirajului până la vid.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 II .adunaţi valorile diferitelor schimburi.adunaţi valorile diferitelor schimburi.tirajul până la vid este de 20 min. .reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare).efectuaţi un prim schimb (citiţi această primă valoare).aşteptaţi 15 min. . dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau .reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.efectuaţi un al doilea schimb (citiţi această valoare).motorul şi AC funcţionează (caz A).

cât şi de intervenţia realizată. funcţionarea corespunzătoare a 62A a Căutaţi scurgeri. 62A-4 .AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 IV . a Goliţi conductele staţiei de încărcare.UMPLERE a Faceţi completarea cu ulei în funcţie de tipul şi de cantitatea de ulei recomandată. a Controlaţi sistemului. a Efectuaţi umplerea.

Intervenţie asupra circuitului de aer condiţionat Golire circuit Eclatare a unei conducte sau altă scurgere rapidă Înlocuire a unui condensor Înlocuire a unui vaporizator Înlocuire butelie deshidratantă Înlocuire a unei conducte Demontare .remontare a unui compresor Înlocuire a unui compresor Cantitate de ulei (în ml sau cm3) Măsuraţi cantitatea recuperată şi puneţi aceeaşi cantitate de ulei nou 100 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 15 Cantitate recuperată + 10 Cantitate recuperată Nici o adăugare 62A-5 .AER CONDIŢIONAT Ingrediente L90 Tabel capacităţi răcitor vehicule în funcţie de motorizările lor şi de diverse specificităţi. Motorizare K7M K7J Capacitate răcitor (în g) Tip de compresor Tip de ulei 62A Cantitate de ulei (în ml) 135 840 ± 35 Sanden SD7V16 sau SD7V12 Sanden SP10 Tabel cantităţi de ulei de adăugat în momentul schimbării unui organ.

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 62A 17 6 14 11 7 19 20 15 5 21 18 13 12 1 8 10 9 4 16 2 3 91096 (4) (1) (2) (3) Compresor Condensor Butelie deshidratantă (6) (5) Senzor de presiune Supapă de termostatică Vaporizator destindere 62A-6 .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Motoventilator habitaclu Motoventilator de răcire Radiator motor Lichid de înaltă presiune Vapori de joasă presiune Vapori de înaltă presiune Senzor de presiune Habitaclu Compartiment motor Aer exterior Spre cutie de amestec aer Tablier tăblie Aer exterior sau reciclat Valvă de înaltă presiune Valvă de joasă presiune 62A 62A-7 .

În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii.Orice intervenţie cu fluidul refrigerent trebuie făcută într-un loc perfect aerisit. . un bazin.pe elementele sistemului de aer condiţionat în poziţie. provocat de un punct cald de exemplu.. . şi porniţi sistemele de extragere gaze. Este posibil să efectuaţi treceri în etuvă după vopsire sau lucrări în apropierea sistemului dacă temperatura nu depăşeşte 80°C.Dacă este posibil. purtaţi obligatoriu: • mănuşi. . 62A-8 . IMPORTANT Este strict interzis să fumaţi în apropierea unui circuit de fluid refrigerent. . o piesă ermetic închisă etc.Este strict interzis să reparaţi elemente defecte ale sistemului de aer condiţionat. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. verificaţi să nu existe bazine. Greutatea specifică a fluidelor refrigerente este superioară celei a aerului şi ele coboară spre sol. . Informaţi medicul că arsurile sunt cauzate de fluidul refrigerent R134A. consultaţi imediat un medic. IMPORTANT .Nu stocaţi fluidul refrigerent într-un puţ.AER CONDIŢIONAT Instrucţiuni de securitate L90 62A IMPORTANT În momentul manipulării refrigerentului.Înlocuiţi obligatoriu orice elemente defect. IMPORTANT . Rezultă un pericol de asfixiere. fluidul refrigerent se descompune şi produce un gaz foarte iritant.. • ochelari de protecţie (dacă este posibil cu membrane laterale). . .. În consecinţă..Fluidele refrigerente sunt incolore şi inodore. guri de aer etc.În caz de contact cu alte părţi ale corpului neprotejate (în pofida observaţiei instrucţiunilor de securitate). în momentul intervenţiilor asupra sistemului. La peste 100°C. Respectaţi obligatoriu parcursul conductelor.. IMPORTANT Este interzis să efectuaţi lucrări de sudură sau de lipire: .În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii. Asiguraţi-vă ca. la mai puţin de 5 m distanţă. ţineţi la dispoziţie un recipient pentru clătit ochii. conductele de fluid refrigerent să fie bine fixate pentru a preveni orice contact cu piesele metalice ale compartimentului motor. .pe vehiculul care prezintă riscul de încălzire a elementului de aer condiţionat. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min.

ATENŢIE Verificaţi ca sonda din capătul tijei să fie foarte curată şi în stare corespunzătoare. Acest aparat măsoară o variaţie a cantităţii de fluid refrigerent din aer: el emite un semnal sonor în funcţie de această variaţie.imobilizaţi aparatul. nu urmaţi decât traseul circuitului cel mai apropiat pentru a limita variaţiile datorate altor gaze.detectorii electronici. Pentru aceasta: .calibraţi aparatul într-un punct al compartimentului motor. 62A-9 . înainte de a utiliza detectorul cu trasor. .AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 Diagnosticare: Organ Zonă de detectare Piesă de înlocuit după primul control Conductă Conductă Conductă Conductă 62A Piesă de înlocuit după încărcare şi al doilea control Condensor Flanşă de legătură şi/sau vaporizator Compresor Butelie deshidratantă Condensor Vaporizator Compresor Butelie deshidratantă La intrare sau ieşire Flanşă de legătură La intrare sau ieşire La intrare sau ieşire Există mai multe tipuri de aparate de căutare scurgeri: . a Iniţializaţi obligatoriu aparatul înainte de control.DETECTORI ELECTRONICI a ATENŢIE Consultaţi manualul de utilizare a aparatului înainte de orice intervenţie. Acest material este foarte sensibil: în momentul detectării. Notă: Începeţi căutarea scurgerilor cu detectorul electronic. . I . Această referinţă serveşte apoi ca etalon pentru detectarea procentului de poluare.detectorii cu trasor. Acest material nu detectează decât scurgerile relativ importante.

Este posibil. Instrucţiuni de securitate. să verificaţi cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete.controlaţi prezenţa urmelor fluorescente. 1 Notă: Utilizaţi acest procedeu de detectare a scurgerilor ca ultimă resursă pentru cazurile de « scurgeri care nu pot fi găsite ». Fără indicaţie care semnalează utilizarea anterioară a colorantului (etichetă etc. a Notaţi data de introducere a colorantului.. fără o nouă introducere. . a Introduceţi o doză de colorant de detectare în caz de absenţă de urme fluorescente şi de etichetă semnalizatoare.. 62A-10 .AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 II . 105944 a Procedura de detectare a scurgerilor de fluid refrigerent se bazează pe utilizarea de colorant disponibil în capsulă de unică folosinţă (1): urmele de fluid sunt revelate cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete (2). pagina 62A-8).DETECTORI CU TRASORI a Detectarea scurgerilor cu trasor constă în a se încorpora un colorant în fluidul refrigerent şi în a se localiza punctele de pierderi de încărcătură cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. . starea buclei reci. .eliberaţi un mic jet de refrigerent pe cele două valve. a Lipiţi o etichetă. IMPORTANT Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul lucrării la bucla rece (Capitol Aer condiţionat.): .plasaţi o lavetă.iluminaţi interiorul valvelor. ATENŢIE Este interzis să introduceţi colorant în bucla rece dacă apar urme fluorescente. 62A 2 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu procedura descrisă. Colorantul rămâne în sistemul de AC.

Introducere de colorant în circuit 62A 2 . pentru vehiculele care conţin o singură valvă. 105944 a Instalaţi sistemul de introducere a colorantului pe valva presiune joasă respectând sensul de difuzare a produsului cu ajutorul racordului (3). Dacă nici o scurgere nu apare: . Notă: Utilizaţi o oglindă orientabilă pentru accesurile dificile. 62A-11 . a Porniţi aerul condiţionat timp de 15 min aproximativ.Procedură de detectare scurgeri a Efectuaţi o primă verificare (motor oprit) baleind circuitul cu lampa cu ultraviolete.porniţi aerul condiţionat până la detectarea scurgerii (în lipsă. Eticheta trebuie să fie plasată vizibil aproape de valva de umplere a buclei reci (capelă amortizor). verificaţi starea vaporizatorului). a Introduceţi colorantul în circuit. 3 ATENŢIE După utilizarea de colorant în fluidul refrigerent.curăţaţi în exterior şi cu grijă circuitul de fluid refrigerent. indicaţi obligatoriu pe o etichetă (furnizată cu capsula de colorant) utilizarea colorantului şi data operaţiei.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 1 . .

şurubul de fixare (4) a racordului de conductă.fixările (1). a Decuplaţi conducta. Protecţii exterioare. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie. 62A-12 . 108105 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a buteliei deshidratante. a Demontaţi: . Bară paraşoc faţă). . . 2 4 5 1 108106 108104 a Demontaţi: .m 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (5) a condensorului.deflectorul de aer (2).

a Demontaţi: .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. . 62A-13 . Baterie: Demontare .şurubul de fixare (7) a condensorului.AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.condensorul. adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare). Notă: În momentul înlocuirii condensorului. a Decuplaţi conductele. a Verificaţi menţinerea condensorului. Baterie. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.Efectuaţi un control al scurgerilor.m). a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N. 6 Notă: 7 108107 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. . corespunzătoare a a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Demontaţi şurubul de fixare (6) a racordului de conductă.

108106 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a racordurilor de conductă.fixările (1). 108105 a Demontaţi: . . adăugaţi 15 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată.butelia deshidratantă.şuruburile de fixare (4) a buteliei deshidratante.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Decuplaţi conductele. 62A-14 . În momentul înlocuirii buteliei deshidratante.m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N. . 2 4 1 108104 a Demontaţi: . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.deflectorul de aer (2). Bară paraşoc faţă). Protecţii exterioare.

. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). 62A Notă: .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Baterie: Demontare . Baterie.Efectuaţi un control al scurgerilor. 62A-15 .

şurubul de fixare (2). a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 108108 REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.compresorul. a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Strângeţi la cupluri: . a Debranşaţi compresorul.AER CONDIŢIONAT Compresor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă şuruburi de fixare a compresorului 8 N.m). . . . a Plasaţi buşoane în conducte. 62A-16 . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.m 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 25 N.şuruburile de fixare a compresorului (25 N.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.m). nu adăugaţi ulei. a Demontaţi: .şuruburile de fixare (3) a compresorului. 108107 Notă: În momentul înlocuirii compresorului. Parte superioară şi faţă motor. a Decuplaţi conductele. Curea de accesorii).

. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.Efectuaţi un control al scurgerilor. Baterie: Demontare .AER CONDIŢIONAT Compresor L90 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 62A Notă: .remontare). Baterie. 62A-17 .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

. a Demontaţi cutia repartitorului de aer (consultaţi 61A. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.agrafele (3 ) de pe fiecare parte a cutiei repartitorului de aer.m 8 N.supapa de destindere termostatică (6). 62A-18 .şuruburile de fixare (2) a cutiei repartitorului de aer.comanda voletului de amestec (1).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem supapă de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. . 5 4 108096 a Dezlipiţi parţial buretele (4). a Demontaţi peretele despărţitor amovibil (5). a Demontaţi: 6 108097 . Cutie repartitor de aer). 7 1 2 3 108095 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .vaporizatorul (7). a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Încălzire.

.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. a Strângeţi la cupluri: .AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. .m). adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.supapa de destindere termostatică (8 N.Efectuaţi un control al scurgerilor. Notă: În momentul înlocuirii vaporizatorului. Baterie. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 62A Notă: . 62A-19 . a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Baterie: Demontare .remontare).Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.m).

m DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă senzor de presiune 8 N. .şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.m 9 N.AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .condensor (4).conducta compresor . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. a Strângeţi la cupluri: .m). a Debranşaţi senzorul de presiune (1). a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.şurubul de fixare (3) a racordului de conductă de pe compresor. 2 1 3 4 108549 a Demontaţi: 108107 . . Notă: În momentul înlocuirii conductei. a Plasaţi buşoane în orificiile condensorului şi ale compresorului.senzorul de presiune. 62A-20 . a Demontaţi: . a Decuplaţi conductele.m). .clema de menţinere a conductei de pe compresor.senzorul de presiune (9 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .şurubul de fixare (2) a racordului de conductă de pe condensor.

Efectuaţi un control al scurgerilor. .condensor L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. 62A 62A-21 .AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .

a Demontaţi manşonul de aspirare aer a Degrafaţi: .supapă de destindere termostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. . .rezervorul DA. Bară paraşoc faţă). Protecţii exterioare.şuruburile de fixare (1) a colierelor de menţinere a conductelor de pe caroserie.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cablul de comandă far. 62A-22 .colierele de menţinere a conductelor de pe caroserie. a Decuplaţi conducta. 108106 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a racordului de conductă. 3 1 108109 a Demontaţi: . a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică. a Decuplaţi conducta. 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a racordului de conductă. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Plasaţi un buşon în orificiul buteliei deshidratante. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie.AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă .

a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.supapă de destindere termostatică (4). Notă: . 4 108549 a Demontaţi conducta butelie deshidratantă . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.supapă de destindere termostatică L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.Efectuaţi un control al scurgerilor. . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 62A-23 . Notă: În momentul înlocuirii conductei.AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.m).

conductă intermediară (4). 4 108549 a Demontaţi conducta compresor . a Plasaţi un buşon în orificiul compresorului. a Decuplaţi conducta. 1410) în (3). 1 108107 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă. . a Montaţi dispozitivul (Mot. a Decuplaţi conducta.conductă intermediară" L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 62A-24 .m a Demontaţi: .colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie.AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent Material indispensabil staţie de încărcare 62A 3 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N.şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a conductelor de pe caroserie.

conductă intermediară" L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 62A-25 . a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: . .Efectuaţi un control al scurgerilor. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.m). Notă: În momentul înlocuirii conductei.

108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 1 4 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie. a Decuplaţi conducta. .conductă intermediară (4). 108549 a Demontaţi conducta supapă de destindere termostatică . a Montaţi dispozitivul (Mot.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică .m a Demontaţi: . a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică. 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. 62A-26 .şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a con ductelor de pe caroserie. a Decuplaţi conducta.conductă intermediară L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1410) în (3).

conductă intermediară L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Efectuaţi un control al scurgerilor.m). . 62A-27 . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică . a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: În momentul înlocuirii conductei. Notă: . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.

Notă: O valvă automată de închidere izolează circuitul exterior la demontare. El informează calculatorul de injecţie motor despre presiunea circuitului de refrigerent. .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.m DEMONTARE 1 82822 108107 a Debranşaţi senzorul de presiune (1). a Demontaţi senzorul de presiune (1). a Calculatorul de injecţie motor comandă ventilatorul de răcire motor în funcţie de presiunea înaltă a circuitului de refrigerent şi de viteza vehiculului. . Notă: .întrerupere joasă presiune: 2 bari.m). 62A-28 .AER CONDIŢIONAT Senzor de presiune L90 62A Cupluri de strângerem senzor de presiune 9 N.Efectuaţi un control al scurgerilor. nu goliţi circuitul de fluid refrigerent.întrerupere înaltă presiune: 27 bari. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune (9 N. a Senzorul de presiune instalat la ieşirea condensorului asigură protecţia circuitului de refrigerent: .

m). .şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică (6 N. a Demontaţi: . . a Restrângeţi progresiv şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică pentru a poziţiona în mod uniform supapa de destindere termostatică pe conducte.AER CONDIŢIONAT Supapă de destindere temostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a supapei de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 6 N. . Notă: În momentul înlocuirii supapei de destindere termostatică. a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Decuplaţi conductele.supapa de destindere termostatică. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. a Îndepărtaţi insonorizantul de tablierul compartiment motor.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. 62A-29 . a Strângeţi la cupluri: 108112 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă.m 108111 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m). a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m 2 8 N. . Notă: .şuruburile de fixare (2) a supapei de destindere termostatică. REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Efectuaţi un control al scurgerilor.

care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. 1 108643 Climatizarea necomandată automat este compusă din următoarele elemente: . . creştere înclinare sau vehicul încărcat). el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului.un compresor.un tablou de comandă. Ea funcţionează în mod necomandat automat. . calculatorul trece în mod securitate de interzicere şi nu autorizează pornirea compresorului.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare L90 62C Dacă. cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează.Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: Turaţie motor: dacă este prea mică. 62C-1 .un calculator de injecţie. calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. . calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. .Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. Presiune gaz în compresor: dacă există presiune în compresor. Principiul de funcţionare este următorul: . adică.Acţionarea de către utilizator a butonului AC (1) de pe tabloul de comandă creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). nu autorizează pornirea compresorului. Sarcină motor: dacă este prea mare (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie.

1 107799 a Demontaţi: 107797 .şuruburile de fixare (1). a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 62C-2 .parţial tabloul de comandă. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Debranşaţi conecticile. .

Notă: 5 2 . ATENŢIE . . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă. 3 4 108114 2 3 6 108115 a Demontaţi: . 62C-3 . .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Baterie: Demontare .pentru cablul (6) opritorul teacă îndepărtând clema (2).cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3).Verificaţi dacă.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3). . comenzile pot să se deplaseze pe toată cursa lor. .remontare). a Înclinaţi tabloul de comandă. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .Pentru cablul de comandă (4).pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă îndepărtând clemele (2).Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul. Baterie. a Demontaţi tabloul de comandă.

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Branşare L90 62C B1 A4 4 A7 109613 Pin tablou de comandă A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (exclusiv pe K9) Solicitare AC Masă Lampă de poziţie + accesorii Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Calculator injecţie Unitate centrală habitaclu Pin 3 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 2 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 4 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 GMV 62C-4 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 2 1 (1) Filtru habitaclu (2) Motoventilator habitaclu (3) Cutie repartitor 3 109539 62C-5 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 9 8 7 6 10 5 (4) Radiator de încălzire (5) Coliere radiator de încălzire (6) Conducte radiator de încălzire (7) Tablou de comandă (8) Cablu de comandă de reciclare aer (9) Cablu de comandă de distribuţie aer (10) Cablu de comandă amestec de aer 4 109538 12 11 108097 (11) Supapă de destindere termostatică (12) Vaporizator 62C-6 .

6 Etanşeitate şi insonorizare 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE ETANŞEITATE GEAM 66A .

Capitolul 6 Cuprins 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale Cheder etanşeitate uşă laterală faţă Cheder etanşeitate uşă laterală spate Cheder etanşeitate uşă portbagaj 65A-1 65A-2 65A-3 65A-4 66A ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă Ştergător exterior uşă laterală faţă Ştergător interior uşă laterală spate Ştergător exterior uşă laterală spate Culisou geam uşă laterală faţă Culisou geam uşă laterală spate 66A-1 66A-2 66A-3 66A-4 66A-5 66A-6 .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .L90 .

2 108668 a Extrageţi chederul de ancadrament (2).ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale DEMONTARE 65A 2 1 108661 108663 a Declipsaţi garnitura (1). 108662 a Extrageţi garnitura. 65A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală faţă DEMONTARE 65A 108734 108735 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 65A-2 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală spate DEMONTARE 65A 108736 108737 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. 65A-3 .

65A-4 . DEMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă portbagaj DEMONTARE 65A 1 108497 108496 a Extrageţi chederul (1).

66A 1 107946 a Demontaţi ştergătorul interior (1). Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj deschideri laterale mobile. 66A-1 .ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

66A-2 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală faţă DEMONTARE a Coborâţi geamul.

Garnitură uşă laterală spate).ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. 66A-3 . 66A 1 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

66A-4 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 107968 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală spate DEMONTARE a Coborâţi geamul.

66A 107952 107953 a Extrageţi culisoul geamului uşii.ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . 66A-5 . Geamuri. Geam uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj deschideri laterale mobile. a Demontaţi geamul faţă (consultaţi 54A. Garnitură uşă laterală faţă).

Geamuri. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A-6 .ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. Geam uşă laterală spate). Garnitură uşă laterală spate). Garnisaj deschideri laterale mobile. a Demontaţi geamul spate (consultaţi 54A. 66A 107970 107971 a Extrageţi culisoul geamului uşii.

7 Garnisaj şi tapiţerie 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSIE GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE TABLETE ŞI ZONĂ SPATE ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ GARNISAJ SCAUNE SPATE ACCESORII SCAUNE 72A 74A 75A 76A 77A 78A 79A .

L90 .Capitolul 7 CuprinsPagina L90 .Capitolul 7 Cuprins 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu Covor portbagaj Garnitură pavilion Garnitură pasaj de roată spate Garnitură montant parbriz Garnitură stâlp mijloc Garnitură custodă 71A-1 71A-3 71A-4 71A-8 71A-10 71A-11 71A-13 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă Reglaj lombar scaun faţă Reglaj pe poziţie scaun faţă 75A-9 75A-10 75A-11 76A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A-1 76A-2 72A GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă Garnitură uşă laterală spate 72A-1 72A-4 77A GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Garnitură spătar scaun faţă Burete pernă scaun faţă 77A-1 77A-4 77A-7 77A-8 74A TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A-1 78A Burete spătar scaun faţă GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Garnitură spătar monobloc banchetă spate 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet Armătură scaun faţă Armătură pernă scaun faţă Armătură spătar scaun faţă 75A-1 75A-3 75A-5 75A-7 78A-1 78A-4 .

Cuprins 78A GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate Burete spătar monobloc banchetă spate 78A-9 78A-10 79A ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă Ghid tetieră scaun faţă Tetieră spate Ghid tetieră banchetă spate 79A-1 79A-2 79A-5 79A-6 .

71A-1 . 2 108503 a Demontaţi agrafa (2).scaunele (consultaţi 75A. . Scaun faţă complet). Accesorii interioare.garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. .consola centrală (consultaţi 57A. Consolă centrală). Garnisaj interior caroserie. a Demontaţi: .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu DEMONTARE 71A 1 108502 108525 a Extrageţi agrafa (1). Armături şi glisiere scaun faţă. Garnitură stâlp mijloc).

71A-2 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu 71A 108504 a Extrageţi covorul de pe planşeu. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-3 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor portbagaj DEMONTARE 71A 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion DEMONTARE 71A 1 108729 108749 a Demontaţi parasolarele. 4 2 108730 a Demontaţi suporturile parasolarului (4). a Debranşaţi conectorul. a Declipsaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate. geamul (1) al iluminării interioare. 3 108728 a Demontaţi şurubul (3). 108748 a Demontaţi iluminarea interioară (2). 71A-4 .

Garnitură zonă spate). Tablete şi zonă spate. 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşii (5). Garnisaj interior caroserie. Garnitură stâlp mijloc). 107833 a Extrageţi garniturile montantului parbrizului. 71A-5 . 7 108738 a Demontaţi şuruburile (7). a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 6 5 108739 a Declipsaţi capacele (6). a Demontaţi garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A.

a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie. 71A-6 . 9 108533 108512 a Demontaţi şurubul (9). a Debranşaţi conectorul (10).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 10 8 108532 108534 a Demontaţi parţial chederul (8).

71A-7 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 11 108725 a Extrageţi agrafele (11) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 12 108726 a Extrageţi agrafele (12) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Demontaţi garnitura pavilionului cu atenţie. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Extrageţi cricul. 71A-8 . 108483 a Demontaţi agrafa (3). 108501 a Demontaţi piuliţa (2) de fixare a cricului. efectuaţi un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. 1 108489 3 a extrageţi agrafa (1).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate DEMONTARE 71A 2 108488 a Extrageţi covorul portbagajului.

.agrafa (4). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi garnitura pasajului de roată. 71A-9 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate 71A 4 5 108487 a Demontaţi: .agrafa (5).

71A-10 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură montant parbriz DEMONTARE 71A 1 107832 a Demontaţi parţial chederul de etanşeitate a uşii (1). 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

. 108517 a Demontaţi şurubul (1).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurii 21 N.şurubul (2).m DEMONTARE 3 1 108535 a Demontaţi şurubul (3). 2 108515 a Demontaţi: . 71A-11 .capacul.

1 2 108482 a Extrageţi comanda (4) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi: . . 71A-12 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A 4 5 108536 108516 a Demontaţi şuruburile (5).garnitura stâlpului mijloc în ordinea (1) şi (2). 108518 REMONTARE a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurii (21 N.parţial chederele de etanşeitate a uşii.

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură custodă DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. 108532 a Demontaţi parţial chederul (1). Tablete şi zonă spate. 2 108512 a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie. 71A-13 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură zonă spate). 71A 3 1 108534 a Debranşaţi conectorul (3). 108533 a Demontaţi şurubul (2).

a Debranşaţi conectorul. 3 107939 a Declipsaţi grila difuzorului. 107937 a Demontaţi şurubul (3). a Extrageţi difuzorul.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă DEMONTARE 72A 1 2 107940 107938 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi şurubul (1). 72A-1 . a Extrageţi comanda de deschidere.

a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar. 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330) 72A-2 . a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 4 107941 a Declipsaţi garnitura cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A 109593 109594 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice. 72A-3 .

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate DEMONTARE 72A 1 3 107959 107957 a Extrageţi manivela macaralei geam (3). a Demontaţi şurubul (1). . cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.comanda de deschidere a uşii. a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar. 72A-4 . a Demontaţi garnitura uşii.şurubul (2). 2 107960 107958 a Demontaţi: .

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. 72A-5 . umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330). PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 72A 4 109594 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). 109593 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

m DEMONTARE 1 108747 a Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul este echipat). 108525 2 2 108746 a Demontaţi şuruburile (2).TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. a Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat). 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. a Debranşaţi conectorii. 74A-1 .

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a centurilor (21 N. 74A-2 .TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A 6 3 108530 108520 a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a centurilor de securitate. 108522 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi garnitura zonei spate. a Declipsaţi ghidurile centurii de securitate (6).m) 5 108521 a Extrageţi agrafele (5) cu ajutorul unui cleşte de degrafat: 77 11 171 249. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 4 108529 a Demontaţi şuruburile (4).

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A Cupluri de strângerem şurub de fixare a scaunului 21 N. 2 108527 a Demontaţi şuruburile (2) a Extrageţi scaunul. 108526 a Demontaţi şuruburile (1). 75A-1 .m DEMONTARE 3 1 108526 a Preînfiletaţi şurubul (3) de lângă tunelul central. a Avansaţi scaunul la maxim. 4 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a scaunului (21 N.m) (4). REMONTARE PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE a Înlocuiţi scaunul.

6 108526 a Strângeţi la cuplu şuruburile (6).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A 5 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul (5). a Retrageţi scaunul. 75A-2 .

a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. a Extrageţi carterul (2). 4 1 a Demontaţi nitul (4). Garnisaj scaun faţă. Garnitură pernă scaun faţă).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. a Demontaţi piuliţa (3). Garnitură spătar scaun faţă). a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 7 A . 108289 a Extrageţi comanda (dacă vehiculul este echipat). Scaun faţă complet). 5 3 108293 108297 a Demontaţi cablul de comandă (5). 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). Armătură şi glisiere scaun faţă.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. a Extrageţi pedunculul. Garnisaj scaun faţă. 75A-3 .

m). 75A-4 . 7 108463 a Demontaţi suportul (7). a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A 6 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (6).

Armătură şi glisiere scaun faţă. Scaun faţă complet ). Garnitură pernă scaun faţă). a Extrageţi carterul (2) 108460 a Extrageţi arcul (5). a Demontaţi piuliţele (6). a Extrageţi pedunculul.m 4 piuliţă de fixare pedunculului DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.m 25 N.m 18 N. a Extrageţi armătura spătarului. 75A-5 . 108299 a Demontaţi şurubul (4). 5 1 6 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3). Garnisaj scaun faţă. Cupluri de strângerem piuliţe de glisierelor piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare fixare a a a a 21 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A.m 12 N.

Arcul trebuie să aibă un joc uşor.piuliţele de fixare a glisierelor (21 N.piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.m) . şi nu pe piuliţele (6).m) .şurubul de fixare a spătarului (18 N. 75A-6 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A 7 108300 a Demontaţi piuliţele (7) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate. a Strângeţi la cupluri: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a spătarului (12 N.m) . a Extrageţi glisierele.

a Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul este echipat) 108298 a Demontaţi reţeaua flexibilă (3). Armătură şi glisiere scaun faţă. Scaun faţă complet ).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare a a 12 N. 1 3 108289 a Demontaţi nitul (1). Garnisaj scaun faţă.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.m 18 N. 75A-7 . a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. Garnitură spătar scaun faţă). Garnisaj scaun faţă. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. Garnitură pernă scaun faţă).

m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate. a Demontaţi piuliţele (6).şurubul de fixare a spătarului (18 N.piuliţele de fixare a spătarului (12 N.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă a Strângeţi la cuplu: 75A . şi nu pe piuliţele (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi armătura spătarului. 5 6 108460 a Extrageţi arcul (5). Arcul trebuie să aibă un joc uşor.m) . 75A-8 . 4 108299 a Demontaţi şurubul (4).

a Extrageţi carterul (4). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 5 108300 1 a Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Scaun faţă complet). 75A-9 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă 75A Cupluri de strângerem şurub de glisierei şurub de scaunului fixare fixare a a 21 N. a Extrageţi carterul (2). Armături şi glisiere scaun faţă.m 21 N.m) . 3 4 a Extrageţi glisiera. REMONTARE a Strângeţi la cupluri: .şurub de fixare a scaunului (21 N.şurub de fixare a glisierei (21 N. 108295 108464 a Demontaţi şurubul (3). 2 108291 a Demontaţi şurubul (1).

75A 3 1 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (3). 108289 a Demontaţi nitul (1).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj lombar scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. 75A-10 . Armătură şi glisiere scaun faţă. a Extrageţi comanda. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). Garnisaj scaun faţă. Garnitură spătar scaun faţă). Scaun faţă complet). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

75A 1 108462 a Demontaţi arcurile de revenire (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj pe poziţie scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei scaunului faţă (consultaţi 77A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj scaun faţă. 75A-11 . Garnitură pernă scaun faţă).

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă 76A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2).m) 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 76A-1 .m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.

m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 76A-2 . 76A DEMONTARE Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurilor 21 N.

a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 76A-3 . 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 108471 a Extrageţi ghidurile tetierei (3). 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).

ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 1521). Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurilor (21 N. a Extrageţi armătura spătarului. 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). 76A-4 .m). 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Armături şi glisiere scaune faţă. 2 108303 a Tăiaţi agrafele (2). 108302 a Tăiaţi agrafele (3) ale primei benzi de reţinere. Scaun faţă complet). 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 77A-1 . 1 3 108306 a Tăiaţi agrafele (1). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 7 4 108292 108301 a Tăiaţi agrafele (4) ale celei de-a doua benzi de reţinere. 8 5 6 108291 108511 a Extrageţi partea centrală (8) a comenzii. a Demontaţi comanda (7). 77A-2 . a Extrageţi carterul (6). a Demontaţi şurubul (5).

a Extrageţi carterul (10). 1521). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Demontaţi ansamblul «Garnitură pernă-Burete pernă » . 108465 a Tăiaţi agrafele (12). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 77A-3 . a Demontaţi garnitura pernei. 11 108296 a Demontaţi parţial garnitura spătarului.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 12 9 10 12 108295 12 a Demontaţi şurubul (9). a Extrageţi agrafele (11).

77A-4 . Armături şi glisiere scaun faţă. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. Scaun faţă complet). 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat).

5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). 77A-5 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 4 108306 108286 a Demontaţi elasticele de reţinere (4). a Demontaţi parţial garnitura spătarului.

77A-6 . 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 8 6 108288 108288 a Tăiaţi agrafele (8). 108290 a Extrageţi garnitura spătarului REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1 1 1 108465 a Tăiaţi agrafele (1). Armături şi glisiere scaun faţă. Garnisaj scaun faţă. garnitură pernă scaun faţă). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 77A-7 . 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 1521). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. Scaun faţă complet).

Armături şi glisiere scaun faţă. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. garnitură spătar scaun faţă). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 108290 a Demontaţi buretele spătarului.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Scaun faţă complet). 1521). Garnisaj scaun faţă. 77A-8 .

78A-1 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. a Extrageţi parţial garnitura pernei. a Demontaţi perna banchetei spate. 108524 . 78A 2 DEMONTARE 1 108466 a Tăiaţi agrafele (1).agrafele (3).agrafele (4). a Desfaceţi nodul (2). 108525 3 4 108467 a Tăiaţi: .

Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car.agrafele (7). REMONTARE a Notă: Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. 1521). a Remontaţi agrafele (6).agrafele (8). 78A-2 . . 8 7 108467 a Remontaţi: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 5 6 108468 108468 a Tăiaţi agrafele (5).

78A-3 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 9 108470 a Apăsaţi pe buretele pernei şi faceţi nodul (9) (această intervenţie necesită doi operatori).

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 78A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 78A-4 .

a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 108471 a Extrageţi tetierele (3). 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 78A-5 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4).

a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 7 7 108479 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 78A-6 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

78A-7 . a Extrageţi garnitura spătarului. a Tăiaţi agrafele (10). a Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751 ) cu ajutorul sculei (Car. 108476 a Tăiaţi agrafele (9). REMONTARE a Notă: 9 Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare. 1521).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 8 10 108475 108477 a Tăiaţi agrafele (8).

12 108476 a Remontaţi agrafele (12). 78A-8 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 13 11 108477 108475 a Remontaţi agrafele (11). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N. a Remontaţi agrafele (13).m).

78A-9 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 8 A . 78A 108469 a Notă: Armătura nu poate fi extrasă din buretele pernei. Garnisaj scaun spate. Burete pernă monobloc banchetă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

78A 108478 a Extrageţi armătura din buretele spătarului. Garnisaj scaun faţă. 78A-10 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete spătar monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 78A. Garnitură spătar monobloc banchetă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă DEMONTARE 79A 1 108305 a Extrageţi tetiera (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi scaunul pentru a realiza această intervenţie. 79A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

79A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. Scaun faţă complet). Armături şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat).ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. 79A-2 .

a Demontaţi parţial garnitura spătarului.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A 4 108306 108286 a Tăiaţi agrafele (4) ale elasticelor de reţinere. 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). 79A-3 .

a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 1521). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 79A-4 .ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 6 108288 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

Notă: Nu este necesar să demontaţi bancheta pentru a realiza această intervenţie.ACCESORII SCAUNE Tetieră spate DEMONTARE 79A 1 108471 a Extrageţi tetierele (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 79A-5 .

1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 79A-6 .ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 79A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.

4 108472 a Tăiaţi agrafele (4). 108471 a Extrageţi tetierele (3). 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate 79A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 79A-7 .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate REMONTARE a ATENŢIE 79A Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 5 108474 6 6 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (6) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.m). 79A-8 . a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (5). a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

SEMNALIZARE ŞTERGERE / SPĂLARE RADIO AUTO 80B 81A 81B 81C 82A 82B 83A 84A 85A 86A .8 Echipament electric 80A BATERIE FARURI ILUMINARE SPATE ILUMINARE INTERIOARĂ SIGURANŢE ANTIDEMARAJ AVERTIZOR INSTRUMENT TABLOU DE BORD COMANDĂ .

TRAPĂ DE AERISIRE CABLAJ AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE POST DE CONDUCERE 87C 87D 88A 88C 88D .87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE MACARALE ELECTRICE GEAMURI .

Capitolul 8 CuprinsPagina L90 .L90 .Capitolul 8 Cuprins 80A BATERIE Baterie: Demontare Remontare Baterie: Securitate Baterie: Control 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră 81B-3 81B-4 81B-5 81B-6 81B-7 80A-1 80A-2 80A-3 Contactor uşă Contactor portbagaj Lampă de iluminare compartiment de depozitare Lampă portbagaj 80B FARURI Far Far cu halogen: Reglaj Becuri halogene: Înlocuire Proiectoare de ceaţă Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri 80B-1 80B-3 80B-4 80B-6 80B-7 80B-9 81C SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare Cutie siguranţe habitaclu: Identificare Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare 81C-1 81C-3 81C-4 81A ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Lampă spate Lampă spate: Branşare Lampă număr de înmatriculare 81A-1 81A-2 81A-3 81A-5 82A ANTIDEMARAJ Generalităţi Descriere Funcţionare Baterie telecomandă blocare uşi: Înlocuire Contactor demaraj 82A-1 82A-2 82A-4 82A-5 82A-6 82A-10 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare Plafonieră: Generalităţi 81B-1 81B-2 Bucşă transponder .

SEMNALIZARE Contactor rotativ Ansamblu comenzi sub volan Ansamblu comenzi sub volan Funcţionare Manetă de ştergere Manetă de ştergere: Branşare Manetă de iluminare Manetă de iluminare: Branşare Contactor lumini de avarie Contactor lumini de avarie: Branşare 84A-1 84A-3 84A-8 84A-9 86A 84A-10 84A-11 84A-12 84A-13 84A-14 Motor ştergător parbriz: Branşare Spălător geam Pompă spălător geam RADIO AUTO Radio auto: Generalităţi "model de bază al gamei": Generalităţi "model de bază al gamei": Cod de protecţie Model de bază al gamei: Radio auto "model de bază al gamei": Configurare 86A-1 86A-2 86A-4 86A-5 86A-6 .Cuprins 82B AVERTIZOR Avertizor sonor 82B-1 84A COMANDĂ .SEMNALIZARE Contactor blocare uşi Contactor blocare uşi: Branşare 84A-15 84A-16 84A-17 84A-18 84A-19 84A-20 84A-21 84A-22 83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD Planşă de bord Tablou de bord: Generalităţi Tablou de bord: Descriere Tablou de bord Tablou de bord: Branşare Tablou de bord: Martori luminoşi şi mesaje scrise Tablou de bord: Moduri degradare treptată Detector de nivel de carburant: Funcţionare Detector de nivel de carburant: Branşare 83A-1 Retrovizor exterior electric: Branşare Comandă retrovizoare 83A-11 83A-14 83A-19 83A-24 83A-25 83A-27 83A-28 85A 83A-30 Motor ştergător parbriz Mecanism motor ştergător parbriz ŞTERGERE / SPĂLARE Comandă retrovizor: Branşare Contactor lunetă spate cu dezgheţare Contactor lunetă spate cu dezgheţare: Branşare Lunetă spate cu dezgheţare: Reparare 85A-1 85A-3 85A-7 85A-8 85A-9 84A COMANDĂ .

Cuprins 86A RADIO AUTO "model de bază al gamei": Branşare "model de bază al gamei": Autodiagnosticare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie Difuzoare faţă Difuzoare spate Antenă 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Contactor macara geam faţă: Branşare Contactor macara geam spate Contactor macara geam spate: Branşare 87D-8 87D-9 87D-10 86A-7 86A-8 86A-9 86A-10 86A-11 86A-12 88A CABLAJ Priză de diagnosticare 88A-1 88A-2 87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU Unitate centrală habitaclu: Generalităţi Unitate centrală habitaclu Unitate centrală habitaclu: Branşare 87B-1 87B-3 Implantare calculatoare 88C AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE Generalităţi 88C-1 88C-2 88C-3 88C-5 88C-6 88C-7 88C-9 88C-11 88C-12 87B-4 Precauţii pentru reparaţie Calculator Calculator: Branşare 87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE Broaşte uşi: Branşare 87C-1 Contactor inhibare: Funcţionare Contactor inhibare Airbag frontal şofer 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Macara electrică geam: Funcţionare Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Motor macara geam faţă: Branşare Macara geam uşă spate Motor macara geam spate: Branşare Contactor macara geam faţă 87D-1 87D-2 87D-4 87D-5 87D-6 87D-7 Airbag frontal pasager Procedură de distrugere 88D POST DE CONDUCERE Brichetă 88D-1 .

80A-1 . 2 DEMONTARE a Întrerupeţi toţi consumatorii.BATERIE Baterie: Demontare .2 daN. a Demontaţi: 107846 1 .2 daN. . REMONTARE a Poziţionaţi corect bateria în locaşul său.borna pozitivă.bateria. ATENŢIE O strângere excesivă deteriorează borna şi contactul electric împreună cu plotul.introducere cod din patru cifre al radioului auto. pentru ca vehiculul să funcţioneze corect: .65 daN. efectuaţi un anumit număr de programări simple. . a În momentul remontării bateriei sau la fiecare debranşare. a Poziţionaţi capacul bornei pozitive a bateriei. a Strângeţi la cuplu fişele bateriei (0. fără tester de diagnosticare. .m Bateria este situată în partea faţă stânga a compartimentului motor. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă.m 0.brida de fixare (2). a Debranşaţi borna negativă.Remontare L90 80A Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei fişe baterie 1. Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă.borna negativă.m) (2).65 daN. a Debranşaţi borna pozitivă.m). a Strângeţi la cuplu brida de fixare a bateriei (1. a Branşaţi: .reglare ceas. 107847 a Demontaţi capacul (1) al bornei pozitive.

care corodează majoritatea metalelor. . Detonaţia este atât de puternică încât bateria poate să se facă ţăndări şi acidul să se disperseze în aer.În timpul încărcării unei baterii. Nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu face un scurtcircuit între borne. se formează oxigen şi hidrogen.O baterie conţine acid sulfuric. Formarea de gaze este maximă atunci când bateria este complet încărcată. şi cantitatea de gaze produsă este proporţională cu intensitatea curentului de încărcare. Nu apropiaţi niciodată de o baterie o flacără neprotejată. există creare de oxigen şi de hidrogen. toxic. opriţi încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.În caz de stropire cu acid. Ele atacă şi hainele. Persoanele care se găsesc în apropiere sunt puse în pericol (cioburi proiectate. . Cea mai mică scânteie sau sursă de căldură este suficientă pentru a provoca explozia. Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere de la suprafaţa plăcilor formând un amestec detonant. consultaţi un medic.Dacă a existat vreun contact cu pielea. IMPORTANT Asiguraţi-vă de oprirea completă a tuturor consumatorilor. I . . un arzător. împroşcări cu acid).PERICOL RISC DE EXPLOZIE Atunci când o baterie se încarcă. În timpul încărcării unei baterii într-un spaţiu. Împroşcările cu acid sunt periculoase. 80A-2 . Este foarte important. II .PERICOL ACID Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite. o ţigară sau un chibrit aprins. produs periculos.să vă protejaţi ochii cu ochelari. Punerea în gardă împotriva pericolului de explozie pe care îl poate reprezenta bateria tratată cu neglijenţă trebuie deci să fie luată foarte în serios. un pistol de lipit. amestecul acestor două gaze prezintă riscuri de explozie. în timpul manipulărilor bateriilor. Acest amestec este foarte exploziv. IMPORTANT . să vă luaţi următoarele măsuri de precauţie: .BATERIE Baterie: Securitate L90 80A IMPORTANT .să purtaţi mănuşi şi haine de protecţie antiacid.

Control vizual curăţenie a Asiguraţi-vă de absenţa acumulării de săruri (sulfatare) la bornele bateriei. 2 . Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă.Test a Poziţionaţi potenţiometrul de reglaj al intensităţii de încărcare la maxim. IMPORTANT .2 daN. . . a Opriţi obligatoriu încărcarea dacă încărcătorul nu este cu tensiune constantă. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. Baterie. a Măsuraţi tensiunea afişată pe încărcător sau la bornele bateriei.În caz de stropire cu acid.Dacă a existat vreun contact cu pielea sau cu ochii. 80A.Control vizual fixare a Verificaţi ca bateria să fie corect fixată (bridă de fixare a bateriei (1.Reamintire test de validare a încărcătorului Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei piuliţe fişe baterie 1. locaşul bateriei poate să se deformeze sau să se spargă. . Baterie Control).Un contact prost poate să provoace incidente de pornire sau de încărcare. 1593 Tester baterii. III . a Curăţaţi bornele bateriei. să creeze scântei şi să facă să explodeze bateria.o strângere prea uşoară a bridei de fixare a bateriei lasă joc.BATERIE Baterie: Control L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Elé.m 0.65 daN. încărcătorul nu este cu tensiune constantă (utilizare periculoasă pentru baterie).ÎNCĂRCARE BATERIE 80A a Controlul bateriei se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Elé.m) pe borne.o strângere excesivă a bridei bateriei este periculoasă.65 daN.m a Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune constantă.m)): . a Ungeţi bornele bateriei dacă este necesar. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite. I -CONTROL BATERIE 1 .2 daN. locaşul bateriei poate să se uzeze prin frecări induse sau să se spargă la un şoc. 1 . Midtronics R 330 II . a Verificaţi strângerea la cuplu a piuliţelor fişei bateriei (0. 1593). 80A-3 . 2 . pentru a preveni încălzirea proporţională cu intensitatea de încărcare.PROCEDURĂ DE CONTROL a (Consultaţi NT3682A. ATENŢIE Dacă tensiunea afişată este mai mare de 15 V. consultaţi un medic.

80B-1 . a Demontaţi bara paraşoc. 108630 a Demontaţi şurubul (3). 4 108629 a Demontaţi şuruburile de fixare inferioară (4).FARURI Far L90 80B DEMONTARE 3 1 108627 a Demontaţi şuruburile (1). a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă. 2 108633 a Demontaţi şuruburile de fixare (2) a apărătoarei de noroi.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Debranşaţi conectorii farului. 80B-2 . Faruri.FARURI Far L90 80B 5 6 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (5) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (6). Far cu halogen: Reglaj). a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. 7 108626 a Demontaţi şuruburile de fixare (7) a farului.

a Puneţi sub presiune dacă este necesar. a Poziţionaţi comanda de reglaj pe poziţie la « 0 ». Notă: Şurubul de reglaj vertical este situat pe mecanismul de acţionare mecanică. a Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol. a Acţionaţi şurubul (2) pentru reglajul orizontal.0%). ATENŢIE Nu strângeţi frâna de parcare. 2 107876 1 108638 a Acţionaţi şurubul (1) pentru reglajul vertical. 80B-3 . a Plasaţi un regloscope în faţa vehiculului şi reglaţi-l în funcţie de valoarea scrisă (1.FARURI Far cu halogen: Reglaj L90 80B Material indispensabil regloscope a Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi orizontală. a Controlaţi presiunea pneurilor.

Notă: Utilizaţi exclusiv becuri W5W omologate. Notă: Utilizaţi exclusiv becuri PY21W omologate. III .becul. a Demontaţi: .FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 Operaţia de înlocuire a becurilor se face fără a demonta farul.BEC SEMNALIZATOR DE DIRECŢIE II . 80B-4 . I .BECURI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 3 107876 a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi capacul etanş (3).BECURI LUMINI DE POZIŢIE 80B 2 107876 1 107876 a Demontaţi: .dulia (2). .becul.dulia (1). .

Faruri.FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 80B 4 107875 a Declipsaţi agrafa (4) de menţinere a becului.Asiguraţi-vă de poziţionarea corectă a capacelor de etanşeitate. 80B-5 . ATENŢIE .Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. Notă: Utilizaţi exclusiv becuri H4 omologate. Far cu halogen: Reglaj). . a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B.

108631 Pentru o înlocuire a becului. utilizaţi un bec H11. ATENŢIE Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă remontării. 80B-6 . a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1). a Debranşaţi conectorul fasciculului de cabluri. 108628 a Efectuaţi reglajul proiectoarelor de ceaţă cu ajutorul unei şurubelniţe. 1 Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă.FARURI Proiectoare de ceaţă L90 80B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. 108619 a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă.

80B-7 . a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. a Declipsaţi capul tecii (6). . a Demontaţi cablul. a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (2) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (3).şuruburile (1).comanda de reglaj trecând pe sub planşa de bord.FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B 2 DEMONTARE 3 107875 109243 a Declipsaţi maneta de reglaj. 4 5 1 6 109244 a Demontaţi: . 108639 a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (4) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (5).

FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie: 7 108637 a Reperaţi trecerea cablurilor. a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (7). Far cu halogen: Reglaj). 80B-8 . a Demontaţi capacul etanş al becului. a Demontaţi ansamblul « cabluri . a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. Faruri. indisociabil. a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare.teci » prin interiorul vehiculului. a Clipsaţi mecanismul de acţionare. ÎNLOCUIRE a Piesa de schimb disponibilă este un ansamblu « comandă. Ansamblul este livrat premontat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. teacă şi cablu ». 108640 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă.

a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (6). 108640 3 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. 108639 a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. 1 Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie 6 2 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (1) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (2). 80B-9 . a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (3 ) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (4). a Demontaţi capacul etanş al becului. a Demontaţi cablul. Faruri.FARURI Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri L90 80B DEMONTARE REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Declipsaţi capul tecii (5). 4 5 ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. Far cu halogen: Reglaj).

1. 12V/21W Sv8. 12V-21W (colorat) Bec halogen H11. 12V-5W Bec W5W. 12 V-5W Bec PY21W. 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W.Din manualul de solenza ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri 81 BECURI Lumini de drum / întâlnire Lumini poziţie Lumini semnalizare faţă Faruri ceaţă Lămpi Lumini stop.5 Bec 12V. 12V-5W Bec C21W.2 W (soclu negru) 81 .5 .2W (soclu negru) Bec 12V. 12V-21/5W Bec PY21W. 12V-55W Bec AB1. poziţie spate Lumini semnalizare Lampă ceaţă spate și mers înapoi Lămpi semnalizare anterolaterale Lampă plafonieră Lampă număr Lampa STOP suplimentară Tablou de bord Tablou comandă climatizare Faruri Bec H4. 1. 2W (soclu maron) Bec 12V. 12V-60/55W Bec W5W.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a lămpii stop supraînălţate (2 N. Pentru o înlocuire a becului. 108007 a Rotiţi dulia cu un sfert de tură trecând prin portbagaj. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). Tablete şi zonă spate.m 81A DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. 108006 a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate.ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Înlocuire bec Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate 2 N. Tabletă spate). utilizaţi un bec P21W. 81A-1 . a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi lampa stop supraînălţată.

a Demontaţi lampa spate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ILUMINARE SPATE Lampă spate DEMONTARE 81A 1 2 107874 107844 a Declipsaţi platina acţionând asupra clipsurilor (2). a Demontaţi piuliţele de fixare (1) a lămpii spate. 81A-2 . a Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a garniturii din burete pe lămpile spate. a Demontaţi platina suport a becurilor. 107843 a Debranşaţi conectorul.

BRANŞARE (LAMPĂ SPATE STÂNGA) Pin 1 2 3 4 Denumire Semnalizator de direcţie Masă Lumină de poziţie Lumină de poziţie 81A-3 .LOCALIZARE BECURI (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 81A III . IV .ÎNLOCUIRE BECURI 5 6 Denumire Lumină de mers înapoi Lumină de poziţie Lumină stop Lumină stop Masă Semnalizator de direcţie Bec 1 2 3 Denumire Lumină de mers înapoi / Ceaţă Semnalizator de direcţie Lumină stop şi lumină de poziţie Referinţă P21W P21W P21/5W Notă: Numărul pinilor se citeşte de la stânga la dreapta.BRANŞARE (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 3 1 2 6 1 107874 107877 Pin Bec 1 2 3 Denumire 1 Lumină de mers înapoi 2 Semnalizator de direcţie 3 Lumină stop şi lumină de poziţie 4 Pentru o lampă spate stânga. II .ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare I . becul (1) corespunde luminii de ceaţă.

ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare Pin 5 6 Denumire Lumină stop Lumină de ceaţă 81A 81A-4 .

REMONTARE 1 108616 a Declipsaţi capacul translucid acţionând asupra clipsului (1). a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Pentru o înlocuire a becului.ILUMINARE SPATE Lampă număr de înmatriculare DEMONTARE 81A 108615 108492 a Demontaţi becul. utilizaţi un bec W5W. 81A-5 .

o lampă de iluminare a portbagajului spate (temporizată sau nu în funcţie de nivelul de echipare). Lămpile de iluminare interioare sunt aprinse instantaneu de unitatea centrală habitaclu: . .la deschiderea unei uşi sau a portbagajului spate. . • la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.atunci când o deschidere mobilă nu este închisă sau este închisă greşit (plafonieră în mod temporizat).ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare L90 I . Pentru stingerea lămpilor de iluminare interioare. după caz: .o stingere fără temporizare: la închiderea deschiderilor mobile cu telecomanda (deschideri mobile închise).FUNCŢIONARE TEMPORIZARE Unitatea centrală habitaclu asigură funcţia temporizare şi stingere progresivă a plafonierei şi a lămpii de iluminare a portbagajului.la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.o stingere temporizată (30 s): • după închiderea ultimei deschideri mobile. Notă: Unitatea centrală habitaclu pilotează stingerea lămpilor de iluminare interioare după o temporizare de 30 min aproximativ: . unitatea centrală habitaclu impune.PARTICULARITĂŢI 81B Vehiculele pot fi echipate cu: . • la punerea contactului (progresivă). .atunci când o plafonieră este în poziţia iluminare impusă.o plafonieră faţă temporizată. 81B-1 . II . .o lampă de iluminare a compartimentului de depozitare. .

.un singur întrerupător al lămpii de iluminare centrală. lampa de iluminare poate fi echipată cu: .ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră: Generalităţi L90 81B În funcţie de echiparea vehiculului.un întrerupător al lămpii de iluminare centrale şi un spot de lectură. 81B-2 .

107870 a Debranşaţi conectorul. REMONTARE 1 108748 a Exercitaţi o presiune asupra clipsului (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate pentru a demonta plafoniera. a Pentru o înlocuire a becului. utilizaţi un bec W5W. 81B-3 . 108732 a Branşaţi conectorul.ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră L90 81B DEMONTARE 108749 a Declipsaţi capacul translucid cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Introduceţi plafoniera prin spate.

a Demontaţi burduful de etanşeitate. 2 2 1 2 108622 a Demontaţi contactorul (1) prinzând cele trei clipsuri (2). 81B-4 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor uşă L90 81B DEMONTARE 108617 108624 a Debranşaţi conectorul.

1 108005 a Demontaţi contactorul portbagajului prinzând clipsurile (1).ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor portbagaj L90 81B DEMONTARE 108484 a Debranşaţi conectorul. 81B-5 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Declipsaţi contactorul. a Debranşaţi conectorul lămpii de iluminare.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă de iluminare compartiment de depozitare L90 81B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi planşa de bord. Notă: Contactorul lămpii de iluminare a compartimentului de depozitare se poate de asemenea demonta. utilizaţi un bec C5W. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 81B-6 . 107807 a Declipsaţi lampa de iluminare. a Debranşaţi conectorul. a Pentru o înlocuire a becului.

a Debranşaţi conectorul.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă iluminare portbagaj L90 81B DEMONTARE 108485 a Declipsaţi lampa de iluminare a portbagajului. a Pentru o înlocuire a becului utilizaţi un bec C5W. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 81B-7 .

Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 LOCALIZARE Funcţia întrerupere consumator este realizată în uzină de o siguranţă care lipseşte de pe cutia siguranţe habitaclu situată în stânga planşei de bord. 81C 107820 108987 81C-1 .

disponibilă împreună cu siguranţele de schimb.28 » înainte de livrarea vehiculului. organ 1016). 81C-2 . (Consultaţi NT Schemă electrică. şi branşaţi-o în poziţia « nr.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 81C Notă: Utilizaţi o siguranţă de 15A.

organ 1016). 81C 107820 II . 81C-3 .SIGURANŢE Cutie siguranţe habitaclu: Identificare L90 I .LOCALIZARE Această cutie este situată în habitaclu.ALOCARE SIGURANŢE (ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL DE ECHIPARE) 108987 Consultaţi (NT Schemă electrică. pe partea stângă a planşei de bord. Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu.

SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 LOCALIZARE Această cutie este situată în compartimentul motor lângă baterie. 81C Pentru a avea acces la cutia siguranţe relee compartiment motor declipsaţi capacul în (1).