Clasa a XII a Nume şi prenume

Clasa a XII a Nume şi prenume

TEST DE EVALUARE
1. Identificaţi următoarele părţi componente ale instalaţiei de mai jos şi precizaţi la ce se folosesc :

TEST DE EVALUARE
1. Identificaţi vasele de laborator de mai jos şi precizaţi la ce se folosesc :

2.Cenuşa reprezintă conţinutul procentual de --------------şi ---------------------- dintr-un produs.

2. Aciditatea este o proprietate importantă în-------------------produselor alimentare fiind indicator al -------------------------.

3.Umplutura% =

a) M1 – masa umpluturii separate ;M – masa probei luate pentru analiză ; b) M1 – masa bomboanelor întregi ; M – masa probei luate în analiză ; c) M1 – numărul de bomboane întregi ; M – masa umpluturii ; d) M1 – masa învelişului bomboanelor ; M – masa umpluturii separate .

M1  100 unde : M

3. Conţinutul de cenuşă =

a) m1- masa probei de analizat ; m – masa reziduului obţinut prin calcinare ; b) m1 – masa impurităţilor din proba de analizat ; m – masa reziduului obţinut ; c) m1 – masa reziduului obţinut prin calcinare ; m- masa impurităţilor din proba deanalizat ; d) m1 – masa reziduului obţinut prin calcinare; m – masa probei de analizat .

m1  100 unde : m

4 .Scopul determinării acidităţii produselor zaharoase constă în neutralizarea probei de analizat prin ---------- cu soluţie de ----------- în prezenţa --------------- drept indicator până la virarea bruscă a culorii în ------- persistent ---------.

4. Scopul determinării alcalinităţii produselor zaharoase constă în --------------- substanţei ------------- din proba de analizat cu o soluţie de ------------ în prezenţa indicatorului -------------------------------------.

Se acorda 2 puncte din oficiu.

Se acorda 2 puncte din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful