CONTOH-CONTOH SOALAN 1. Encik Azmi telah dilantik sebagai Penolong Pegawai Tadbir Gred N27.

Semasa dilantik, beliau dikenakan syarat tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Setelah genap tiga (3) tahun berkhidmat, beliau masih belum disahkan dalam perkhidmatan kerana masih gagal peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan. (a) Nyatakan tindakan awal yang perlu diambil oleh ketua jabatan Encik Azmi sekiranya beliau hendak memperakukan Encik Azmi dilanjutkan tempoh percubaannya.( 8 markah) Pihak manakah yang boleh meluluskan permohonan melanjutkan tempoh percubaan tersebut?( 2 markah) Apakah implikasi kepada perkhidmatan Encik Azmi sekiranya tempoh percubaan beliau dilanjutkan dengan berdenda? (5 markah)

(b) (c)

Jawapan (a) Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan pelanjutan tempoh percubaan Encik Azmi yang dibuat mengikut subperaturan (2) kepada Suruhanjaya. Bagi maksud subperaturan (3), Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan itu dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Keempat menyatakan butir-butir seperti berikut:
y y y y

Sebab pegawai itu tidak disahkan; Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak dan jika patut diberi, sama ada dengan atau tanpa denda; Maklumat perkhidmatan pegawai yang dikemaskini; dan Senarai peperiksaan, jika ada, yang telah diduduki oleh pegawai itu, tarikh dan keputusan peperiksaan itu. (8 markah) percubaan ini ialah Suruhanjaya Perkhidmatan (2 markah)

(b) Awam. (c)

Pihak yang berkuasa meluluskan permohonan pelanjutan tempoh

Implikasi kepada perkhidmatan Encik Azmi ialah y Hilang kekanannya bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan itu; y Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan percubaannya dengan denda; dan y Diubah tarikh pergerakan gajinya mengikut tarikh pengesahannya berkuatkuasa. (5 markah)

2. Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara.

Bilik simpanan rekod mestilah terhindar dari tikus dan serangga termasuk anaianai.a) b) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ³rekod kerajaan´? Selain daripada mendapatkan nasihat Jabatan Arkib Negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian. Bilik rekod dijaga/dibersihkan -jgn guna tpt makan minum/merokok/simpan bahan2 lain spt asid.lukisan. rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memanfaatkan orang ramai.buku. Rekod patut disimpan atas rak-rak -jgn diletak di atas lantai. Mengeringkan rekod -jika rekod basah. iv.mikrofilem.anginkan spy kering (jgn dijemur atau disalai).daftar. bahan bercetak. Kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu.bilik simpanan memerlukan pusingan udara spt pemasangan kipas angin.bocor atapnya atau berlubang dindingnya. Bilik simpanan sesuai Jabatan ±jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod hendaklah disimpan dalam bilik-bilik sesuai yang tidak lembab. ( 5 markah) b) Usaha-usaha memelihara rekod jabatan i. (5x2= 10 markah) 3.Di mana bangunanbangunan dihawadinginkan. ( 5 markah) (10 markah) Jawapan a) Rekod Kerajaan Rekod kerajaan ialah segala jenis surat.rekod.pelan. iii. -sebaik guna rak-rak besi yg beri ruang sebanyak 6 inci di antara lantai dan rak pertama-mudahkan pusingan udara dan pembersihan. Nyatakan lima(5) usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka.peta.minyak spirit. lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara.dokumen. . ii.Sekiranya rak-rak kayu digunakan.perlu diawasi dari anai2 atau bubuk dengan menyembur diedrin terlebih dahulu kepada rak-rak kayu. v. -dibersihkan selalu/guna pencuci hampagas digunakan elak habuk terkumpul.Untuk menjaga dr kelembapan.dakwat.gambar.maka bilik-bilik rekod hendaklah juga dihawadinginkan.filem wayang gambar dan rakaman suara yang diterima atau dikeluarkan oleh mana-mana jabatan kerajaan dalam apa-apa bentuk jua sekalipun untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. -yg lapuk hdklah dibersihkan -beranai/semut dikeluarkan/dibinasakan serangga tersebut. Rekod koyak perlu dibaiki -yg koyak ditampal dengan kertas lain(guna pelekat tepung ubi kayu ) -gam cair atau tape cellulose tidak elok digunakan(rosakkan/cacatkan) -yg tanggaldari fail disemat semula dgn segera.cat.

(7 markah) Jawapan Nikmat Mencipta a) Amalan Positif y Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. a) b) Berikan empat (4) amalan positif dan negatif bagi Nikmat Berikan tiga (3) contoh beserta huraian bagi setiap amalan Mencipta. maka idea itu dibiarkan begitu sahaja. ii. kelab senifoto dan lukisan. (8 markah) b) Contoh Positif i. Memandang remeh usaha orang lain. tetapi tidak diremah jika tidak sesuai. Semua pegawai dianggap berbakat dan digalakkan untuk mengetengahkan bakat masing-masing dalam sebarang bidang. Memberikan penghargaan di majlis perhimpunan kepada pegawai telah menunjukkan bakat serta prestasi yang baik di dalam sesuatu bidang. iv. y Sentiasa berada dalam cabaran intelektual. vi. (8 markah) positif dan negatif tersebut. Tidak suka pembaharuan. tetapi dibincang dan diambil perhatian. v. misalnya kelab seni dan budaya. Apabila wujud pengiktirafan kepada usaha original.Kenyataan di atas adalah Tonggak Nikmat Mencipta dalam Tonggak Dua Belas. vii. Takut menemui kegagalan. Memberi hadiah kepada pegawai yang telah melahirkan idea kreatif yang dilaksanakan oleh organisasi. iii. y Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesai masalah. Amalan Negatif y y y y y y y Berpuas hati dengan kedudukan yang sedia ada. Pemikiran tidak dinamik Mempertahankan status quo membuta tuli. y Over-zealous dengan pekerjaan. maka seseorang yang mengemukakan idea itu akan bangga jika ia dilaksanakan. . Apabila seseorang pegawai yang mempunyai idea baru memberitahu atau menyampaikan kepada ketuanya. Tidak sabar dalam penciptaan baru. y Senang µbermain¶ dengan idea dan berani mencuba. Menggalakkan penubuhan kelab yang bersifat kreatif. Memberi peluang kepada pegawai organisasi menikmati kesan yang berkualiti seperti persembahan simfoni dan gemelan. y Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pentadbiran. maka idea itu tidak dibiarkan begitu sahaja.

iv. Sebaliknya mereka boleh member tumpuan kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana. Ini adalah berasaskan kepada konsep ³let manager manage´ yang member kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program/projek mereka. Sesuatu idea yang baik akan terbiar begitu sahaja apabila terdapat sikap takut untuk mencuba. Kuasa yang diberi mesti bersesuaian dengan prinsip akauntabiliti. Pegawai organisasi dimita oleh pengurusan untuk member idea. Agensi pelaksana diberikuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka. Perasaan dengki akan menghalang kreativiti dan pemikiran baru. (15 markah) iii. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. Amalan begini boleh menyekat daya kreatif pegawai organisasi dan hilan kepercayaan kepada pengurusan. kelewatan melaksanakan sesuatu program/aktiviti dapat dielakkan. Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana ditunrunkan sejauh mana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan.(4 faktor x 2. cadangan atau fikiran tetapi kesemua usaha itu tidak diberi perhatian. Pegawai organisasi yang berbakat akan hilang minat dan daya usaha jika bakat mereka tidak dihargai.5 = 10 markah) iii. Ini membolehkan pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugas mereka.Contoh Negarif i. 5. Takutkan perubahan akan meghalang lahirnya idea baru dalam organisasi. Oleh itu. Agensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program/aktiviti mereka. Agensi pelaksanalah yang mengenal pasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin timbul dan tindakan sewajarnya untuk diambil. iv. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. (10 markah) Jawapan (a) Dua prinsip asas yang digunakan dalam Belanjawan Diubahsuai i.(7 markah) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan diubahsuai. setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. ii. (a) (b) Matlamat dapat dicapai melalui sistem ini i. Kuasa membuat keputusan diberi seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan. 4. (5 markah) (b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya sistem ini. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dn ditandatangi oleh pegawai yang menerima wang. v. (10 markah) . ii. ii. Agensi tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelasana dengan ketat.

iv) Bagi perkara-perkara lain yang dibenarkan oleh Akauntan Negara/Akauntan Negeri. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepada bahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helai boring resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. (3 x 5 = 15 markah) . perlulah dibatalkan dan disimpan berserta (5 markah) 6. iii) Pungutan seorang diri terpaksa dibuat ketika pungutan di luar Ibu Pejabat dan segala catatan pungutan di dalam Buku Tunai hendaklah dibuat sebaik sahaja tiba di pejabat. kepimpinan dalam sesebuah organisasi. b) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan. d) Pengalaman dan pusingan kerja Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Sahah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari semasa ke semasa. a) Latihan kepimpinan. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan islam terhadap kepimpinan akan member kesan kepada diri individu itu sendiri. Pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan Huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah. Satu bayaran tetap ada tercatat pada resit dan jumlah terimaan mestilah dicatatkan di dalam Buku Tunai pada hujung hari. c) Perubahan sikap dan nilai Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan (sensitivity training) dimana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpin. (3 x 5= 15) Jawapan a) Latihan Kepimpanan. (5 markah) Jawapan a) i) jj) Satu skim bermesin yang diluluskan bagi mengeluarkan resit adalah digunakan. d) Pengalaman dan pusingan kerja. b) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai islam di dalam pentadbiran. c) Perubahan sikap dan nilai. (10 markah) b) Resit baru mestilah dikeluarkan dan resit yang tersalah tulis itu salinannya untuk tujuan diaudit.b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. Setiap individu yang baru mengangotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing.

Ikhlas Ikhlas bermasud hati yang bersih. Seseorang yang mempunyai sifat berdedikasi juga akan sentiasa berusaha memperbaiki kelamahan dirinya dan bersedia menerima nasihat. (15 markah) Jawapan: Nilai peribadi asas setiap anggota perkhidmatan awam i) Amanah Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Suasana demikian akan meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. tugas. angkuh dan sebagainya). gembira dan mengeratkan hubungan silaturahim. Kita ditegah bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan. Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan satu pengkhianatan dan juga penipuan. aman. pengurusan dan pemilikan harta) dan juga kebersihan moral (hati yang baik. Huraikan lima(5) nilai-nilai peribadi asas dalam perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas sehariannya. Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan serta harta benda awam. kawasan persekitaran. Berdisiplin Berdisiplin bermaksud patuh kepada peraturan-peraturan dan undang-undang. Setiap tugas akan dilaksanakan dengan cepat. Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang baik dan terhindar . seseorang itu akan sentiasa merungut. Seseorang yang tidak ikhlas. v) vii) Bersih Bersih bermaksud kebersihan dari aspek fizikal (misalnya diri. Oleh itu ia mempunyai rasa tanggungjawab terhadap dirinya dan kepada Tuhan. Pekerja yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan. janji dan lain-lain yang mesti dilaksanakan. Sebagaimana yang diperlukan oleh perkhidmatan awam. Tanpa sifat ikhlas. Ia dikehendaki melaksanakan tugasnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat tugasnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat dengan cemerlang dan memberikan hasil yang maksimum. jiwa yang murni. setiap pekerja mestilah mempunyai semangat bekerjasama sebagai satu pasukan. Seseorang penjawat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau telah diamanahkan melaksanakan tugas tersebut. Berdedikasi Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna. Sebaliknya mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya dengan sempurna boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti yang termaktub dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam (K&TT) 1993.. dan kepada manusia. Jika seseorang itu ikhlas dalam kerjanya ia akan melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Ejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kejayaan kepada perkhidmatan awam. Sikap berdedikasi sangat perlu dimiliki oleh semua anggota perkhidmatan awam. tidak sombong. fikiran bersih. rumah. terutamanya bekerjasama dalam memberikan kebaikan kepada jabatan. menunjuk-nunjuk dan gagal melaksanakan ugasnya dengan baik. iv. arahan dan undang-undang. Nilai kerjasama ini dapat melahirkan suasana kerja yang harmoni. vi) Bekerjasama Bekerjasama bermaksud saling tolong-menolong antara satu sama lain. berkesan dan berkualiti. ganjaran dan juga pujipujian. Mereka juga sentiasa berpegang teguh kepad ajaran agama dan sentiasa menjaga imej dan maruah diri dan jabatannya.7. Semua anggota perkhidmatan awam daripada peringkat bawahan hingga peringkat tertinggi mestilah mempunyai sikap bertnggungjawab. iii. menyalahkan orang lain. ii) Bertanggungjawab Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja. Seseorang yang mempunyai sifat berdedikasi akan melaksanakan kerja tanpa mengharapkan sebarang tambahan upahan. pakaian. bangunan pejabat. tidak dapat melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan. jujur dan suci. teguran dan tunjuk ajar.

Dasar Pembangunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di 7negara ini. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. viii) itu daripada perasaan dengki. dan sifat-sifat lain yang cela. Proses kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti.. (5 faktor x 3 = 15 markah) 9. (15 markah) Jawapan Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat di dalam MPK dan FM ialah: i) ii) iii) Mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas. Pekerja yang tekun akan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan peribadi. iv) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. latihan. Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan kea rah mencapai matlamat di atas. Seseorang yang tekun akan dapat menyiapkan tugasnya mengikut jadual yang telah ditetapkan. kemudahan infrastruktur dan lain-lain. ix) sesuatu Sederhana Kesederhanaan adalah sikap yang menentang akan sikap keterlaluan sama ada keterlaluan dalam menetapkan peraturan perbelanjaan atau dari segi kelakuan seperti percakapan. sanggup berkorban masa dan tenaga untuk perkhidmatan dan sentiasa meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti. kesihatan. Kebersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang tamak haloba. tindakan dan tingkah laku. iii) Memberi peluang kepada orang yang bekerja di sektor rendah daya pengeluarannya berpindah kepada sektor yang lebih lumayan. Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. v) vi) vii) viii) Memodenkan kehidupan di luar bandar. .daripada penyakit. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Tekun Tekun bermaksud bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu tugas. (15 markah) Jawapan: i) ii) Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yangperlu diambil semasa menjalan tugas. khianat. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumputera. pakaian. Membantu kerja penyeliaan. (5 faktor x3=15) 8. antara yang di kawasan Bandar dan luar bandar dan antara wilayah.

v) vi) Memodenkan kehidupan di luar bandar. Jelaskan lima (5) (15 markah) Jawapan i) ii) Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. iii) Memberi peluang kepada orang yang bekerja di sektor rendah daya pengeluarannya berpindah kepada sektor yang lebih lumayan. (a) (b) (c) Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit. iv) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yang dihantar oleh jabatan-jabatan lain.iv) v) vi) vii) viii) ix) Memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila mengemaskini diperlukan. (5 Markah) Apakah tindakan perlu terhadap surat yang fail tidak dapat dikesan? (5 Markah) Apakah tindakan diambil jika surat yang diterima untuk perhatian salah seorang pegawai? (5 Markah) Jawapan: (a) Surat yang diterima hendaklah direkodkan di atas kertas minit dengan tulisan merah dengan menuliskan nombor rujukan surat dan tarikhnya berserta tarikh surat itu dikandungkan. 11. surat tersebut hendaklah dihantar terus kepada pegawai berkenaan . Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. Mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai. Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang. Encik Alif seorang Pembantu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawab terhadapa surat menyurat di jabatannya. Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru. aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan kea rah mencapai matlamat di atas. (5 Markah) (b) Bagi surat yang failnya tidak dapat dikesan. Dasar Pembangunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. antara yang di kawasan Bandar dan luar bandar dan antara wilayah. (15 markah) 10. Encik Alif hendaklah meminta Bahagian Pendaftaran Fail supaya membuka sampul kecil sebagai langkah sementara. Ia hendaklah memasukkan surat rasmi itu ke dalam sampul kecil untuk tindakan setelah surat rasmi itu dibuka dan dicop tarikh penerimaannya. Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat. Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. (5 Markah) (c) Surat untuk perhatian pegawai di jabatanya.

Beliau telah memanggil pegawai-pegawai yang terlibat dan menasihati mereka tentang cara-cara pemusnahan dokumen-dokumen terperingkat yang betul. Mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat. (8 Markah) Cik Arisah seorang Pegawai Tadbir di Jabatan Y telah diarahkan untuk menyiasat dakwaan yang mengatakan terdapat dokumen terperingkat yang telah dimusnahkan tanpa mengikut peraturan. Ketua Jabatan hendaklah menimbangkan sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan di bawah Akta Rahsia RAsmi 1972 patut dijalankan. Laporan kepada balai polis yang berhampiran hendaklah dibuat sekiranya difikirkan sesatu kesalahan jenayah telah berlaku. beliau mendapati surat µSulit¶ tersebut telah hilang. Jelaskan tindakan yangperlu diambil oleh Encik Ezwan mengenai kehilangan surat tersebut. (8 Markah) (b) Dokumen terpeingkat termasuk buangan terperingkat yang hendaklah dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecil atau dirincih dengan penggunaan mesin perincih dan dibakar mengikut peraturanperaturan yang terselamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan documen tersebut. Beliau sedang mengambil tindakan terhadap sepucuk surat µSulit¶.tanpa dibuka. Semasa beliau meninggalkan biliknya kerana berbincang dengan pegawai atasannya. Hasil siasatan mendapati kenyataan berkenaan ada kebenarnya. pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan supaya taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil. Mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam. Sekiranya kehilangan disahkan. Nyatakan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah Agensi kerajaan bagi melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam.5=15m) Amalan-amalan yang boleh dilaksanakan: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Viii) ix) x) xi) xii) Pemberian penghargaan. Menyediakan manual kerja Penyediakan buku panduan Mewujudkan perpustakaan jabatan. Nyatakan nasihat yang perlu disampaikan oleh Cik Arisah. Abunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi. Menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social. (7 Markah) . (10 faktax1. Buangan terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga dimusnahkan.(a) (b) Encik Ezwan seorang Penolong Pengarah telah diperuntukan sebuah bilik khas. (7 Markah) JAWAPAN 13. (a) Surat yang hilang itu hendaklah dicari dengan segera dan kehilangan itu dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat dan mengemukakan laporannya yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. Beliau telah mencari ke merata tempat namun masih tidak dapat dikesan. Menganjurkan majlis syarahan/ceramah agama Memberi kakitangan kursus/latihan Mengadakan pertandingan pejabat terbersih. Mengeluarkan berita jabatan Mengadakan majlis jamuan minum the dan sebagainya. (5Markah) 12.5 = 15 Markah ) 13. ( 10 fakta x 1. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat untuk lain-lain cara pemusnahan. (8 Markah) (b) Jika surat tersebut terbukti hilang.

Jelaskan lima(5) faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. KMK dianggap sebagai usaha jangka panjang. (7 markah) Resit rasmi boleh dikeluarkan oleh seorang pegawai sahaja dalam keadaan-keadaan berikut: i. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. iii. ii. resit dihantar pada hari itu juga. cek. Sokongan dari semua peringkat. Antara langkah tersebut termasuklah memastikan setiap jabatan menyediakan dan mematuhi Piagam Pelanggan. a) b) Jawapan (a) Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. Pungutan luar di mana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri. Sila jelaskan: . dengan kebenaran khusus dari Akauntan Negara / Bendahari Negeri. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat-alat tulis. KMK haruslah dimulakan secara kecil-kecilan dahulu supaya ianya dapat dikekalkan secara berpanjangan. Ini termasuklah kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program ini. bilik perbincangan dan sebagainya. iv. (8 markah) (b) 15. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepad para pelanggannya. Pengwujudan system pengiktirafan kepada ahli-ahli KMK. i. (15 Markah) Jawapan Faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaan KMK i) ii) iii) iv) v) vi) Sikap yang positif. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisma bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. (7 Markah) Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. (5x3 =15 markah) 16. ii. Resit mestilah ditandatangani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wan itu tetapi mestilah ditulis oleh pegawai lain. Sistem latihan yang berkesan. Jika diterima melalui pos atau penghantar. Bayaran tetap tercetak pada resit. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima.14.transparensi. resit itu diserahkan kepadanya. Resit dari skim bermesin ada digunakan. (8 Markah) Resit rasmi mestilah dikeluarkan bagi mengaku terima wang yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan. Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika pembayar hadir sendiri. projector overhead. Seorang pegawai lain tidak ada. kesungguhan dan komitmen dari pihak pengurusan atasan.

Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.´handbills´ atau poster yang boleh dipamerkan di tempat-tempat strategik di agensi atau di tempat-tempat orang awam. ii. Kegiatan ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti berpersatuan. iv. (9 markah) ii. Dengan cara ini. a) Kurikulum yang sama i. Piagam Pelanggan adalah satu pernyataan komitmen secara bertulis oleh agensi-agensi kerajaan terhadap penyampaian kelauran atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. (6 markah) 17. ii. iii. Ia juga senang disebarkan untuk pengetahuan orang ramai. Semua sekolah rendah menggunakan KBSR dan semua sekolah menengah menggunakan KBSM.a) i. Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua mata pelajaran. Maklumat-maklumat di dalamnya hendaklah menyatakan hanya perkara utama dengan tepat. Ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi melahirkan sebuat masyarakat yang bersepadu. bersemangat kebangsaan dan bersatu padu . (15 markah) Jawapan Dasar Pendidikan Negara sebagaimana dalam Akta Pelajaran 1961 menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhirnya. Dengan cara ini. ii. iii. vi. Definasi Piagam Pelanggan. b) Sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan di sesebuah agensi adalah seperti berikut: i. Mata pelajaran Bahasa Melayu telah juga diwajibkan di semua sekolah rendah aliran bahasa Cina dan Tamil. v. Kurikulum sekolah diubah supaya berorentasikan Malaysia tanpa mengira bahasa pengantarnya. Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalahrisalah. iv. semangat kebangsaan dan sifat taat setia kepada negara dapat dipupuk. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan. Ini dapat dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut. Sifat-sifat toleransi. unit beruniform dan sukan/olahraga. ringkas dan mudah difahami. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman antara kaum di negara ini. (5 markah) b) Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama i. ii. (4 markah) c) Kegiatan Kokurikulum Aktiviti kokurkulum dan sukan telah digalakkan oleh kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. usaha melahirkan generasi muda yang berdisiplin. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah dan pusat pengajian tinggi di Malaysia mulai 1970. Borang maklumbalas pelanggan Peti cadangan Pengesahan berita Kajian Pakar Perundingan Penyediaan Perkhidmatan hotline µClient Survey¶. Piagam Pelanggan hendaklah jelas. (9 markah) b) Jawapan a) Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan? (6 markah) i.

(7. Faktor dorongan adalah merupakan faktor yang mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. Dengan adanya peperiksaan yang seragam dan sama ini.staf cukup berbanding beban kerja. * Penurunan kuasa kepada pegawai bawahan. vi. Peluang untuk memajukan diri sendiri seperti latihan dan kenaikan pangkat. Sifat kerja yang baik * Menerima maklumbalas mengenai kerja-kerja yang telah dilaksanakan. Polisi dan prosedur pentadbiran yang sempurna ± ianya mestilah difahami dan diamalkan dengan adil dan saksama oleh penjawat-penjawat awam. iv.akan mudah dicapai. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). ii)Program motivasi-dorong tingkat keupayaan Cth-Wujudkan system komunikasi antara staf kaunter ±pihak pengurusan(bincang masalah/cara2 atasi. Keperluan/keinginan ± seseorang itu untuk mencapai sesuatu tujuan di mana ia akan berusaha bersungguh-sungguh dan sanggup menempuh berbagai dugaan bagi mencapai sesuatu. * Penghargaan bagi perkhidmatan yang cemerlang. maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu imej dan identiti yang sama dan sepadu dapat dibentuk. ii.5 markah) b) Faktor Penyelenggaraan i. Penghargaan * Daripada pihak atasan seperti pemberian pingat. v. iv. Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diber perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan staf kaunter. (15 markah) Jawapan a) Faktor Galakan i. Kemudahan sesuai dengan kedudukan ± kemudahan diberi hendaklah bersesuaian dengan jawatan. Penyeliaan ± penyeliaan yang berkesan µsituational¶ agar daya kreativiti tidak terjejas dan akan meningkatkan mutu kerja. peralatannya dan sebagainya. ii.5 markah) 19. iii. (7. Peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan seperti Sijil Rendah (SRP). (5 faktor x3=15) . v)Sistem giliran kerja-dpt pendedahan yg cukup mengenai semua bidang tugas/tingkatkan keupayaan mereka. iii. (3 markah) 18. * Ia perlu merasa bahawa sumbangnya terhadap pencapaian objektif adalah penting. Kerja yang terjamin ± mengelakkan mereka daripada mencari kerja lain. Huraikan tiga (3) faktor galakan dan tiga (3) faktor penyelenggaran sebagaimana yang dimaksudkan di bawah faktor dorongan tersebut. iii)Wujudkan system pengiktirafan ±hargai yg beri perkhidmatan cemerlang iv)Pastikan bil. Gaji ± diberi berasaskan keperluan asas hidup dan ianya hendaklah setimpal dengan tugas dan tanggungjawab serta mencukupi. * Ia perlu merasa bahawa ia mempunyai sedikit sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya. d) (3 markah ) Satu system peperiksaan yang sama. Suasana kerja ± dari segi susun atur pejabat. (15 markah) Jawapan i) Program latihan terancang-tenaga manusia berkualit-sblm penempatan dilakukan.

nilai system kepercayaan dan perilaku masyarakat) 2. a) Persekitaraan kerja Persekitaran yang paling dekat dgn organisasi.Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomunikasi 2.20.terdiri drpd tuan punya organisasi.budaya masyarakat (pemikiran.Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran kerja.kerajaan.Di antara yang wujud ialah persekitaran kerja.sosial.pelenggan. b) persekiraan masyarakat Di pengaruhi 4 faktor besar 1.persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.masyarakay.Proses pertukaran input menjadi output (6 markah) .Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitarannya.system perundangan thdp organisasi 3.Tekanan politik.pesaing dan pembekal.Proses mendapatkan maklumat dan cara membuat keputusan 3.Tahap teknologi yang telah dicapai 4.Prestasi ekonomi yg wujud dlm masyarakat C)Persekitaraan dalaman 1.persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful