AFAZ!]E, APRAKS!]E !

ACNOZ!]E
FASPER sk. god. 2010·11
Neurologija
Prof. Dr. veronika !spanovic
Radojkovic
AFAZ!]E
Teskoce izrazavanja ili razumevanja
govora i jezika koje nisu posledica
demencije, senzornih deficita niti
disfunkcije govornih misica,
Posledica ostecenja (zarisnog)
kortikalnih i subkortikalnih struktura
koje ucestvuju u ostvarivanju jezicke
funkcije.
]ezicke oblasti mozdane kore ·1.
Brokina zona (BA 44 i 4S) - zadnji deo
donje frontalne vijuge leve hemisfere.
vernikeova zona (BA 22) - zadnji deo
donje temporalne vijuge leve hemisfere.
ucni snop (Fasciculus arcuatus) -
asocijativna vlakna koja povezuju Brokinu i
vernikeovu zonu.
]ezicke oblasti mozdane kore ·2.
Cyrus angularis (BA 33)· u donjem delu
parijetalnog reznja.
Cyrus supramarginalis (BA 40) - u donjem
delu parijetalnog reznja.
Eksnerov centar - donji deo srednje frontalne
vijuge.
Suplementarno govorno podrucje · srednji
deo BA 6.
Klasifikacija afazija
Notorne·senzorne
Eskpresivno·receptivne
Prednje·zadnje
Kortikalne,subkortikalne,
transkortikalne
Fluentne· nefluentne
Klinicki oblici afazija
Wernicke·ova afazija
Broca·ina afazija
Anomicka (nominalna) afazija
Konduktivna (sprovodna) afazija
Wernicke·ova afazija
ne razume ni tudi ni svoj govor,
govori mnogo, logoroican (fluentna
afazija)
govor nerazumljiv
cesta parafazija i zargon·afazija,
ponavljanje reci takodje otezano
ne razume sto procita
Broca·ova afazija
Spontani govor odsutan ili se sastoji
samo od kratkih reci/recenica,
agramatican (ne·fluentna afazija)
Razume jednostavan govor ali ne
razume slozeniji govor
Teskoce citanja i pisanja ( ne moze da
pise po diktatu, moze da prepisuje)
Anomicka (nominalna) afazija
Noze nastati kao posledica ostecenja vise
oblasti mozga ali najcesce je ostecenje
zadnjeg dela trece temporalne vijuge i g.
angularis u parijetalnom reznju
Ostecena sposobnost pronalazenja reci iz
sopstvenog leksikona
Nesposobnost da se imenuju predmeti, ne
moze da nade rec (¨na vrhu jezika"), kao da
je osoba izgubila secanje na rec
Konduktivna(sprovodna) afazija
Nastaje kao posledica prekida lucnog
snopa tj. veza izmedu senzorne (Wernicke)
i motorne (Broca) zone mozga
velika nesrazmera izmedu izrazitih teskoca
ponavljanja reci/recenica uz relativno
dobru govornu produkciju i razumevanje
govora koje je relativno ocuvano
Covor fluentan ali parafazican (fonemske
parafazije)
Aleksije
Cubitak ili poremecaj stecenih sposobnosti citanja,
uzrokovan ostecenjem mozga
Deficit u prepoznavanju grafema, zamena i/ili
inverzija slova u recima, nemogucnost citanja
besmislenih i ortografski nepravilnih reci ...
Aleksija bez agrafije (okcipitalna ili cista aleksija)
Aleksija sa agrafijom (parijeto·temporalna
aleksija)·
Frontalna aleksija (lezija frontalnih oblasti leve
hemisfere) - pracena teskim oblikom agrafije
Agrafija
Cubitak ili poremecaj sposobnosti pisanja
uzrokovan ostecenjem mozga
Cista agrafija (ostecenje Eksnerovog centra
u frontalnom reznju)
Apraksicka agrafija
Prostorna (spacijalna) agrafija -
zanemarivanje leve polovine papira
Apraksije
Nesposobnost vrsenja slozenih,
voljnih motornih radnji,
Nije posledica paralize ni smetnji
koordinacije,
Nisu prisutne agnozije, smetnje
razumevanja niti znacajniji
intelektualni deficit.
Klinicki oblici apraksija
Notorna apraksija
!deomotorna apraksija
!deatorna apraksija
Konstruktivna apraksija
Specijalizovane apraksije:
Apraksija oblacenja, hoda, buko·facijalna
Notorna (melokineticka) apraksija
Ostecenje kontralateralne senzo·motorne
regije (prednji i zadnji region oko centralne
brazde)
Teskoce izvodenja naizmenicnih, finih pokreta
Pokreti gube melokineticnost, izvode se sporo,
sa naporom, neprecizno
Pogodenost vremenske dimenzije pokreta
!deomotorna apraksija
Ostecenje levog parijetalnog reznja
Ne moze da izvede jednostavne gestove na
nalog (vojnicki pozdrav, da se prekrsti itd. )
ali ih izvodi automatski
!zvodenje slozenih pokreta je otezano jer je
otezano izvodenja jednostavnih u okviru
slozenih pokreta
!deatorna apraksija
Difuzna ostecenja P·T·O raskrsca, najcesce
obostrano
]ednostavni pokreti se izvode korektno ali
Nemogucnost izvodenja slozenih pokreta zbog
poremecenog redosleda jednostavnih pokreta
koji ih cine ( ne moze da upali svecu ili
cigaretu sa sibicom).
!zgubljena sema, plan za izvodenje slozenog
pokreta
Konstruktivna apraksija
Ostecenje levog, desnog ili oba parijetalna
reznja
Nesposobnost konstrukcije (slaganje)
elemenata u prostoru, dvo· ili
trodimenzionalnom (crtez, slaganje sibica,
kocki)
Razlike izmedu konstruktvna apraksije levog i
desnog parijetalnog reznja
U sklopu Cerstmann·ovog sindroma
Agnozije
Teskoce prepoznavanja objekata
na osnovu njihovih culnih
modaliteta (vid, sluh, dodir)
Nisu posledica senzitivnog ili
senzornog deficita niti znacajnijeg
intelektualnog deficita
Klinicki oblici agnozija ·1.
Taktilna agnozija ili astereognozija - nesposobnost
prepoznavanja predmeta culom dodira (ostecenje
parijetalnih regiona · , najcesce desno)
Auditivna agnozija - poremecaj sposobnosti
prepoznavanja zvucnih stimulusa, kod osoba sa ocuvanim
culom sluha (ostecenje temporalnih regiona):
Agnozija zvukova (psihicka gluvoca)
Agnozija muzike (amuzija)
Agnozija reci (gluvoca za reci)
Klinicki oblici agnozija ·2.
vizuelna agnozija - poremecaj sposobnosti
prepoznavanja vizuelno prikazanih objekata, koji
nije povezan sa ostecenjem vida ili intelektualnim
deficitima (lezije posteriornih delova desne
hemisfere)
Prostorna (spacijalna) agnozija - vizuelna
agnozija za prostor ( lezija parijeto·okcipitalnih
regiona desne hemisfere)
Prozopagnozija - poremecaj sposobnosti
prepoznavanja ljudskih lica (lezije desne
hemisfere ili bilateralne lezije parijeto·okcipitalnih
regiona korteksa)
Klinicki oblici agnozija ·3.
Autotopagnozija - poremecaj sposobnosti prepoznavanja i
lokalizacije delova sopstvenog tela (ostecenje parijetalnih regiona,
cesce desno)
Agnozija prstiju
Dezorijentacija desno -levo: nesposoobnost razlikovanja
leve i desne polovine tela na sebi i na drugoj osobi.
Unilateralna senzorna nepaznja (hemineglekt) -
zanemarivanje, neregistrovanje stimulusa (vizuelnih, auditivnih,
taktilnih) koji se prezentuju na strani suprotnoj od lezije.
Anozognozija · odsustvo svesti ili negiranje sopstvenog
poremecaja (npr. hemiplegije, govornog poremecaja itd).

 !9636. #96 9 9652.
7.56 %.1626

6 . 1:52066954 .4.265:76:310.35:/269.9 56 269. 1450 :569510. 669.2. 5.39.2.5.5 2 520 ..9.5. ' 26 9.5. 26 :.92.y.9.2..6:.35:. y.. #6:310.

 26/3.5269.46y1.:.

.: .  .:60.90.26.3534:9 5:567 .3.4769..15 16 165965.1516 165.  .5.769625 952665 . 9625.:003:.65..65.25.3534:9 9526.

5269. 26/3.:.46y1.

9:  . 9:.53.

35 &7345.3569y5.9..3569y5.956669567619 .9. 9::79.95..4.3:  1654 137. 165413 7.. 2:59605...9 16516:915965.

:915 16 .

.

695..3.:2.. 6..0.

:5695 :279:56.

5 #915.907.

5:269.35 35.5.35 .2..2.15 69.9.35 :/269.2.

5 . 535.

. 9502.35 26/30..

6. 960....

.. ..5. .. .5.... :796615. 6512. 564 2. 5645.35.

.

9502.

7. .5.. 66959..y.45. 59..9....965.43 :.6.. 5:6669 6694566 36696 .5 35..

.6796 .3.4 .. ..56 59.y...59 . 765.2616.

960.

. .9.6 :.6.:... &765.566961:. ..466129.53::...29 9 50..4.5 5.

.797: .4156:.5.7:..35...4:36y5669 ' 26 ..35 9. 46y1. %....5669.5. 546y1. 7 7612.5.

:.5632:265.6 .4769..92.5.55.9.:457914.2.35  .1. !:76:6/56:.9: 7.9 .564 2.46...53.:76:6/56:. 5.¾ 2. 5. 5645.:.. .7965../3. 6y5. 5 ..1513. 6:6/. 5 46y1.y5.35649y5 " . 6 .35. 9 5.9 .35..676:310.3.: . 6/3.61.9 :67:.

..2693.2.3 56 :567. 26 .4 :5695 9502 46.9.9.5 669. . 6546.. .:.676:310.4. .5.49.. . :796615.56 16/966957961209.4 9..7921.695 960.37.. !.6512..5:9.5.9 9 50.566 .93..5.5 654:2 7. 32.56 66935..3... 765.

.5.. 5446.69.:.45.3 :...32: /.9. 9626. .6.9.9 4.:.32:.35.59.359 32:.. 0. 546 56:.:36.4. 32:.9. 6207.237694 . 5:76:6/56:.:2579...5.3 59./.56 .. /:4:3569. .64 7.79765. .

.35. . .32:.4769.

..965. .:. 246/3264.32:.3 4:9 79.9. 3. 5..35.. 965.356/3.

..9.9.56 ..0. 9626....7:.35..2: 2.695.. 5446. :7.9.9.79.9. . . /. 6 ..35649y5 79.237694 .53763657.54.5. . #96:. 965. :.:76:6/56:.9. 52:596605.

3510.0 !:79:.6959. .56 :4.35:4.4.15 !76:310.2: !:76:6/56:.5 5.9.32.79..7.5.9 5.:36y5 63546.5 266915.5.5. .5.5 9.

. 65:.79.695.2:.2: 79.695.695. 6.5.79.79.35 26/30.36.79.2:. 1. 61. /26.6/3.2:.2:.79.5.2:.2:. &70. 1646.92. 5.....79.

.35..0.

2:.3.35:56. .6. 5265.9. 43625. 2.79.9.. " .695.

/43625.35 /9.76964 579056 #66 56:. 56:. 61::7696 :.945:21457629.. #629.1596562605.9..45 5 57629.695 9 7915.5.5.1 ' 26 6 5. .46.

..569 6.1156:.3569y5.65.1 . 1.9.156:.2:..5:.566 5.361....79.6.695. 5367. !46y1...5629 :36y57629..64..36 65 27619. " .y.y.:2 6 5:36y57629.1646.:7929:. 5.

#.2:.6 .1..695..79. 5. 5.

'.

3: 3 0.5.156:.56.6 5:36y56 7629.:29 ./6 7694 56916:31.  6/6:.:612692.57629..3 !46 56:.. 4.:36y57629..9.9.7."9... .57629. /064 /35.56 156:. 26 5 546y1. 5.6 5.:. 73.

5 345.65:.7. " . 9y5.69 16.265:..5. 536 1:5636/.796:.920 :3.2:.9.92...35. !:76:6/56:...79.

y :3.9.324 265:..3569y5.3564 09. 2602 %.2:36 1:567.79..5 /0.5.92. 3 .55..9614565.4. :23679:.

.66:51964.

. ....3..56 ' 26 79765.563 :5695610.6:5656 35 461.35610..5..5..5 5. 5.5.6/2.:5.32. 1 :3 1619 !:76:310. .

35 26/30..56.

. 5 7..5. 5:76:6/56:.9656..9.3.35. '.7914.35965.2.. 6 . 3641619.56..:. 79765.

35965. 2616:6/. 6 . 5.26. 7: 2.4.54 364:3.36 . 1:56 1.56..42 .5. 5:.9  .:76:6/56:.4769. 79765.5. 56.9 36 . 56. 5.:..6 .43:. 56. 7694 ..

35 26/30.56..

6...796:.6 . 376:.4.35. 541..354 10.356792.5:.69 3. 79765.9695136.56/2.. 26 576.1:5 4:9 ..32.56..9.7.5.

.5..31:230.9. 31:5 4:93/3.9.6207..1:54:9 79765.35 965.3537.6.

 #9667.0.. .:76:6/56:. 35.:76:6/56:. 35. 7694 .56. :7.695.2:.56.56.269. . 7694 .. #96:.35.6207.35 965.

56.35 26/30..

67..1:5636 5:76:66/56:.9. 35 .5 .9..96.  1:56 .1 56656.56613 7694 . 6 .35965.:/5.5:.6.:5695.79765. 362.1966:6/ 56.5:796.5 59:..43:..5. 579 473 669567694 .79:.56.:.:76:6/56:.9.5.57.54.9.35. 53.0..3... 695. 7694 .2. 57. .y5.9.. 31:576365.5.326.:67:.3.35 26:795. 4532.0136.3.56.1.5..

56 .359.5:67:.6::. 61::.