Ang talino sa Matematika ay isang biyaya ng Maykapal, subalit hindi lahat ay nabiyayaan nito. Wala na nga bang mas madaling paraan upang mahasa ang kasanayan dito? Paano kung ang isang simpleng laro na karaniwang nakikita sa mga lansangan ay makakatulong pala sa asignaturang ito? Ayon kay Russel (2011), hindi natin minahal ang Matematika pero buong-puso nating minahal ang ating mga laro. Dito papasok ang larong chess.

.

ang matematika ay isang madali at kawili-wiling asignatura. ngunit napagtanto nila na maraming mag-aaral sa panahon na ito ang nahihirapan sa matematika. .Sa karanasan ng mga mananaliksik. Sa larangan na ito ay gumawa ang mga mananaliksik ng masinsinang pag-aaral. nalaman nila na ang chess at ang matematika ay may relasyon sa isa¶t isa na maaring makatulong sa paghasa ng galing sa pagsagot sa mga problema habang binabawasan ang stress na dulot ng pag-aaral nito sa pamamagitan ng paglalaro. Sa paghahanap ng solusyon.

.

Matulungan ang mga mag-aaral at mga indibidwal na nangangailangang hasain ang kasanayan sa matematika habang binabawasan ang stress na dulot ng pagaaral. .€ € Mapabatid sa mga mambabasa na ang asignaturang matematika ay hindi nakakatakot pag-aralan sa halip ito ay maaari ring gawing isang kawili-wiling libangan sa pamamagitan ng paglalaro ng chess.

€ . pati sa pagkakahalintulad nito. € Magbigay impormasyon tungkol sa larong chess at matematika. € Mapukaw ang kaisipan ng mambabasa na makatuklas ng mga laro para makatulong sa larangan ng matematika.Mahikayat ang mambabasa na maglaro ng chess upang malinang ang kakayahan nito sa matematika.

.

Ang chess ay isang laro na nakakatulong sa paglinang ng kakayahan sa matematika. € . € Ang stress na makukuha sa pag-lalaro ng chess ay mas mababa sa nakukuhang stress sa pag-aaral ng matematika. Ang pag-iisip ng isang tao ay lalong nahahasa sa pamamagitan ng paglalaro dahil ito ay isa sa kanyang mga sariling interes.

. Tulad ng matematika. madami ring galaw na nangangailangan ng galing hindi lamang sa pagsaulo.€ € Sa dahilang maraming manlalaro ang chess. Ang chess at matematika ay nangangailangan ng konsentrasyon at pagsagot sa mga problema. ay mas maraming paraan upang laruin at makapaglaro nito. kundi pati na rin sa pag-analisa at kung maraming kalaro dito ay marami ring paraan upang makagawa ng magagandang galaw na makakatulong sa ating pang araw-araw na buhay.

.€ Ang mga laro tulad ng chess. sudoku. at tetris ay nakakatulong sa paghasa ng kasanayan sa matematika.

.

€ _____. (2008). R. Ferro. € . eacher¶s guide: research and benefits of chess. Inside Philippine chess: a compilation of articles that first appeared in the regular column ³chess´. (2011). New Windsor: United States Chess Federation. M. B.. (2000). New Windsor: American Chess School. G. € Ferguson. D¶Eredit. no. (1999).€ Ang. Chess and mathematics education: searching for links. 21. Chess in education research summary. Quaderni di Ricerca in Didattica Mathematics. Manila: Media Plus.

. Palhares P.249. 2011.3. 2&3. € € € . Date viewed: April 18. (2008). Hong. Cognitive effects of chess instruction on students at risk for academic International Journal of Special Education. failure. Chess and problem solving involving patterns.Nos. http://www. TMME Vol. W.. Math and chess: happy couple? http://www. p. 5. Benefits of chess for children.com/reports/chess-and-math-a happy-couple/. S. 22.com/articles/article/1 02222/60343. A. D.mathandchess. (2006). Moll. Date viewed: April 19. Vol.€ Ferreira.chessvibes. Bart. (2007). (2008). No.htm. 2011. D. Ippolito.

(2011). Scholz. M. No. Vol. New Mexico: New Mexico Scholastic Chess Organization. 3. Chess and math? Improving math performance 1 move at a time. D. Impact of chess training on mathematics performance and concentration ability of children with learning disability.€ Poston. (2010). (2008).com/od/reference/a/chess.about. International Journal of Special Education. http://math. 2011. D. € € . 23.htm. Chess benefits for kids. Russel. Date viewed: April 18.

.

Naghanap sila sa internet ng mga online jornal at nakahanap ng maraming mga sulatin na mas makabago at napapanahon. Matapos kolektahin ang mga jornal ay nagsimula na silang humanap ng mga ideya upang makolekta at mapagsama-sama ang mga bagay na makakatulong sa kanilang napiling paksa. Sa kasawiang-palad ay iisang jornal lamang ang maaring gamitin sa pag-aaral sa dahilang hindi na naaangkop sa makabagong panahon ang ibang babasahin na tungkol sa kanilang paksa. .Noong una ay nagtungo ang mga mananaliksik sa silid-aklatan ng Unibersidad ng Santo Tomas upang makakuha ng mga aklat at jornal na makakatulong sa pagtuklas ng relasyon ng chess at matematika.

.

Kung kaya¶t ang laro at ang asignaturang ito ay masasabing mayroong mataas na lebel ng relasyon . estratehiya. Ang chess at matematika ay nangangailangan ng konsentrasyon. pagtitiwala sa sarili.€ Ayon kay Russel (2011). at ang abilidad sa pagsagot ng mga problema.

ang mga mag-aaral na naglalaro ng chess ay mas bihasa sa matematika. mas matalas ang konsentrasyon at mas mataas ang abilidad nilang sumagot ng mga problema. .€ Ayon sa statistical test ni Scholz (2008). sa dahilan na mas mataasang lohika. kumpara sa mga hindi marunong maglaro nito.

.€ Ang chess ay isang masayang laro dahil hindi ito katulad ng ibang laro na paulit-ulit lang ang nangyayari. 2008). bagamat paulit-ulit itong dapat pagsanayan. gayun din ang matematika. ay nagbibigyan ito ng paraan sa pagsagot sa mga problema at mas matalas na estratehiya na makakatulong sa pang araw-araw na buhay. kundi ito ay nagbabago ng anyo sa bawat pagkakataon na nilalaro ito (Ferguson.

. 2008). na madalas ay ginagamit sa pagsagot ng mga problema sa matematika.€ Ang chess ay nakakatulong sa pagbuo mga ideya na makakatulong sa paghasa ng lohika (Diaz.

relihiyon at lahi (D¶Eredita & Ferro. na hindi namimili ng kasarian.€ Mapapansin na ang chess at ang matematika ay parehas na pangkalahatang lengguwahe. . edad. kung kailan may gana ang tao na maglaro ng chess. kung kaya¶t pwede nang hasain ang kasanayan sa matematika. na hindi naapektohan ng kanyang pagkatao. 2011).

.

at probability.Sa pag-aaral tinatalakay ang ugnayan ng chess at matematika. . calculus. kung kaya¶t minumungkahi ang mga sumusunod: € sa Kagawaran ng Edukasyon na magsagawa ng ibayong pananaliksik tungkol sa larong chess at kung paano ito nakakatulong sa asignaturang matematika. trigonometry. € Sa Kagawaran ng Agham at Teknolihiya na magsagawa ng pag-aaral tungkol sa mga laro na makakatulong upang malinang ang mga kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng agham at teknolohiya. partikular sa paksang algebra.

€ . € Sa Kolehiyo ng Edukasyon ang pagaaral sa kahalagahan ng matematika at kung paano makakatulong na mababawasan ang stress na dulot nito.Sa Unibersidad ng Santo Tomas na pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ukol sa larong chess at iba pang mga laro na makakatulong sa paghasa sa pag-iisip ng mga estudyante.

.€ Sa Departamento ng Matemaika sa iba¶t ibang paaralan na magsagawa ng pananaliksik tungkol sa mga stress na dulot ng pag-aaral ng matematika at kung paano mababawasan ito.

pagtitiwala sa sarili. Ang chess at matematika ay nangangailangan ng konsentrasyon. . estratehiya.Layunin Mapabatid sa mga mambabasa na ang asignaturang matematika ay hindi nakakatakot pag-aralan sa halip ito ay maaari ring gawing isang kawiliwiling libangan sa pamamagitan ng paglalaro ng chess. Panimulang Haka Ang chess ay isang laro na nakakatulong sa paglinang ng kakayahan sa matematika. at ang abilidad sa pagsagot ng mga problema kung kaya¶t ang laro at ang asignaturang ito ay masasabing mayroong mataas na lebel ng relasyon. Ang pagiisip ng isang tao ay lalong nahahasa sa pamamagitan ng paglalaro dahil ito ay isa sa kanyang mga sariling interes. Konklusyon Ayon kay Russel (2011).

ang mga mag-aaral na naglalaro ng chess ay mas bihasa sa matematika. . Ayon sa statistical test ni Scholz (2008). Ang stress na makukuha sa paglalaro ng chess ay mas mababa sa nakukuhang stress sa pag-aaral ng matematika. sa dahilan na mas mataasang lohika. kumpara sa mga hindi marunong maglaro nito.Matulungan ang mga mag-aaral at mga indibidwal na nangangailangang hasain ang kasanayan sa matematika habang binabawasan ang stress na dulot ng pag-aaral. mas matalas ang konsentrasyon at mas mataas ang abilidad nilang sumagot ng mga problema.

ay mas maraming paraan upang laruin at makapaglaro nito. Sa dahilang maraming manlalaro ang chess. Ang chess ay isang masayang laro dahil hindi ito katulad ng ibang laro na paulitulit lang ang nangyayari. ay nagbibigyan ito ng paraan sa pagsagot sa mga problema at mas matalas na estratehiya na makakatulong sa pang araw-araw na buhay. kundi ito ay nagbabago ng anyo sa bawat pagkakataon na nilalaro ito (Ferguson. Tulad ng matematika.Mahikayat ang mambabasa na maglaro ng chess upang malinang ang kakayahan nito sa matematika. 2008). gayun din ang matematika. . kundi pati na rin sa pag-analisa at kung maraming kalaro dito ay marami ring paraan upang makagawa ng magagandang galaw na makakatulong sa ating pang araw-araw na buhay. madami ring galaw na nangangailangan ng galing hindi lamang sa pagsaulo. bagamat paulit-ulit itong dapat pagsanayan.

Ang chess at matematika ay nangangailangan ng konsentrasyon at pagsagot sa mga problema. pati sa pagkakahalintulad nito. Ang chess ay nakakatulong sa pagbuo mga ideya na makakatulong sa paghasa ng lohika (Diaz. 2008).Magbigay impormasyon tungkol sa larong chess at matematika. . na madalas ay ginagamit sa pagsagot ng mga problema sa matematika.

edad. Mapapansin na ang chess at ang matematika ay parehas na pangkalahatang lengguwahe. at tetris ay nakakatulong sa paghasa ng kasanayan sa matematika. Ang mga laro tulad ng chess. . na hindi naapektohan ng kanyang pagkatao. na hindi namimili ng kasarian. relihiyon at lahi (D¶Eredita & Ferro. kung kaya¶t pwede nang hasain ang kasanayan sa matematika. sudoku.Mapukaw ang kaisipan ng mambabasa na makatuklas ng mga laro para makatulong sa larangan ng matematika. 2011). kung kailan may gana ang tao na maglaro ng chess.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful