P. 1
Teodor Rosca - 2012 Un Sfarsit Sau Un Inceput

Teodor Rosca - 2012 Un Sfarsit Sau Un Inceput

|Views: 10|Likes:
Published by Moraru Marius

More info:

Published by: Moraru Marius on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU
 • 2.1 Introducere
 • 2.2 Fizica Newtoniană
 • 2.3 Teoria RelativităŃii
 • 2.4 Fizica Cuantică
 • 2.5 Teoria Stringurilor
 • 2.6 Teoria Haosului
 • 2.7 Câmpul Punctului Zero
 • 2.8 Eterul şi Structura Materiei
 • 2.9 Cymatics
 • 2.10 Experimentul lui DePalma
 • 2.11 Generatorul lui Faraday
 • 2.12 Efectul Aspden
 • 2.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda
 • 2.14 Efectul Searl
 • 2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei
 • 2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii
 • 2.17 Fizica Microclusterilor
 • 2.18 Cristalele
 • 2.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare
 • 2.20 Geometria Sacră
 • 2.21 Experimente cu Piramide
 • 2.22 Tehnologia Formării Universului
 • 2.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei
 • 2.24 ADN-ul şi EvoluŃia
 • 2.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare
 • 2.26 ŞtiinŃe Vechi
 • 2.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este
 • 3.1 Puterea ImaginaŃiei
 • 3.2 Creatorul Universal
 • 3.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii
 • 3.4 Uitarea
 • 3.5 Totul Este Doar o Joacă
 • 3.6 Despre Energie
 • 3.7 ÎnvăŃături Vechi
 • 4.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers
 • 4.2 Originea VieŃii pe Pământ
 • 4.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi
 • 4.4 Epoca Întunericului
 • 4.5 Jocul SocietăŃilor Secrete
 • 4.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial
 • 4.7 Epoca de Aur
 • 5.1 Introducere
 • 5.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul
 • 5.3 Oprirea MinŃii
 • 5.4 Centrele ConştiinŃei
 • 5.5 Formarea Noii Psihologii
 • 5.6 Chakrele
 • 5.7 IniŃierea
 • 6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII

1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

Dar nimeni nu înŃelege nimic. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. ca de exemplu: “cine suntem”. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. dar nu văd. ci din contră. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . către alte orizonturi. cei care îşi mai aduc aminte. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. majoritatea trăind la limita sărăciei. ascultă. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva.zece ani. Câteodată. inclusiv să ne distrugem planeta. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. toŃi se uită. setea de cunoaştere a multora a crescut. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. “de unde venim şi unde mergem”. de alt adevăr. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. care au făcut programul dinainte. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. care au supralicitat creditele. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. Întrebări existenŃiale. sau suntem vizitaŃi”. dar nu înŃeleg. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem.” “dacă am fost. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre.

sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. a conştiinŃei umane. îndeosebi după apariŃia Internetului. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. Într-adevăr. cu minciunile şi 6 . decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. sau a unor mari catastrofe naturale. Vedem deci o derută totală. spiritualitate. mass media oficială nemaiputând stăvili. probabilitatea unui război. ştiinŃă. chiar a sfârşitului planetei. tehnică. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. inundând continentele. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. Să amintim numai de emanciparea femeii. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. implorând ajutorul divin. eliberarea negrilor.naturale. căderea comunismului. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. Explozia informaŃională. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. în tot acest iureş de informaŃie. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. fiecare pretinzând că spune adevărul. debalansată ecologic. filozofie. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. distorsiuni peste distorsiuni. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. se pare că nu mai pot trece neobservate. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. arte.

de a merge mai departe pe scara evolutiva. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. dacă îl acceptăm sau nu. Epoca de Aur. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. o păcăleală. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. aşa cum este şi normal. va fi că nu se poate să fie adevărate. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. După mulŃi ani de studii. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. în sfârşit ne-am maturizat. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. normală dealtfel. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. cercetări şi experimente. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. acest proces. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. la un nivel superior de experienŃă. albul va deveni negru. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. iar susul va deveni jos.cenzura. de o incredibilă complexitate. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. de aceea prima reacŃie.

pentru a începe o 8 . sau vreo grupare religioasă. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. neinfluenŃat de nici o dogmă. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. menit a vă schimba total viaŃa. Eu am doar meritul că le-am citit. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. filozofie. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. la lumina cunoaşterii. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. sau concepŃii. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. Nu sunt propriile mele teorii. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea.

opriŃi-vă aici. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. aceea de redescoperire a adevărului. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. sunteŃi pe calea cea bună. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. format din sute de bucăŃele dispersate. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. 9 . AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă.viaŃă nouă.

10 .

11 .

nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. în sine. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. mai puŃin obişnuită. Hotărât lucru.2.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. nu şi cauzele reale ale acestora. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. univers şi legile lui de funcŃionare. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. că reprezintă particularităŃi sau efecte. nu cauza. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. se pare că este încă pe placul conservatorilor. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. Nimeni. pe cont propriu. acum câteva sute de ani. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată.

nici paradoxuri. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. pentru care nu mai există nici enigme.descoperiri. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. care a încercat să explice realitatea. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. 2. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. Datorită lor. o nouă viziune şi o nouă teorie. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. Rene Descartes. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. vechea viziune. l-a inspirat pe Isaac Newton. cu Teoria Generală a RelativităŃii. 13 .2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. particular în spaŃiu.

În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. Conform acestei fizici. cum ar fi cel din ElveŃia. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. forŃe măsurabile. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. De aceea. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. sau câmpuri de energie. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. fiind într-o derută totală. 2. în funcŃie 14 . Pe lângă neutroni. pentru a desface atomul în părŃi componente. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. lumea exterioară este strict obiectivă. urmată în 1915. S-au construit acceleratoare de particule imense. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. interacŃionând cu obiectele fizice. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. cu aceleaşi rezultate. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. eliberând subparticule. se sparge în părŃi minuscule. o cauză materială. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. de Teoria Generalizată a RelativităŃii.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă.

adică culorile luminoase emise de un corp negru. ci ca unul singur.de observator şi obiectul observat. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. sau se accelerează. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. având o frecvenŃă fixă. el a studiat liniile spectrale. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. dintre observator şi obiectul observat. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. În 1900.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. necesar pentru a se deplasa. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. Plank a descoperit că. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

asistată de programe complexe pe calculator. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. una din 20 . Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. pe o distanŃă de 800m. nevăzut şi neperceput de noi. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. unde timpul şi spaŃiul nu există. este falsă. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. au lucrat la o “teleportare cuantică”. altele decât cel fizic. utilizând doi fotoni gemeni. ci de fenomenul de nonlocalitate. unde are loc o comunicaŃie instantanee. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. În aprilie 2004. au concluzionat că aceasta. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. în anumite condiŃii. peste fluviul Dunărea. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. trimişi în direcŃii diferite. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie.instantaneu. Inginerii de la IBM. De exemplu. în 1993. adică unitarism. fie există alte hiperspaŃii. însă în adevăr.

în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . Deci întreg universul. neînŃelegând de ce. un singur sistem. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. va vedea doi peşti separaŃi. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. interconectat. separaŃia fiind doar o iluzie. de către David Bohm. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. la un nivel mai profund. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. Spre surprinderea sa. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. este o singură entitate. un observator neutru.faŃă şi alta din lateral. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg.

Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). sunt obiecte sferice. în figura de mai sus. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. Ea explică cum se pot 22 . uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. etc. neclare.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. în ceaŃă. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. Iată un extras din cartea Dr. planete.Ceea ce vedem. în formă de picături. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. Şi o ultimă “bomba”.) din univers!!! 2. Când au fost studiaŃi electronii. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central.

6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. alte dimensiuni. Universul 23 . Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. oscilaŃia unui pendul. ce caracterizează fenomenele cuantice. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). sunt atât de minuscule. 2. pe lângă lumea noastră fizică. Ea spune ca incertitudinea. Este vorba de Teoria Haosului. ci ele operează în anumite marje stabilite. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. acestea prin combinare. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. denumite corzi (stringuri). Universul nu se supune unor legi fizice exacte. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. neglijând micile deviaŃii de măsurat. mai înalte. sau mişcările planetelor pe orbite. din scara diatonică. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. se comportă haotic şi nu fix. Însă aceste stringuri. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. ce le oferă un grad de libertate. se manifestă în diferite particule subatomice. asemenea celor de vioară.

El a studiat preŃul bumbacului. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. cercul. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. creând o ordine ascunsă. ce se repetă la diferite scări. par la prima vedere a fi haotice. a fost noŃiunea de fractal. în New York. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. pe când era angajat la IBM. sunt şi ele supuse transformării. în timp. iar legile fizice. decât legi. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. chiar şi în preŃurile la bursă. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. Acesta. adică o configuraŃie geometrică. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. până la infinit. Haosul este atras de atractori. a descoperit că există o ordine ascunsă. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. sau în bronhiile ce formează plămânii. evoluŃiei. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . ele au un grad de ordine ascunsă. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). “obiceiuri fizice”. torusul şi atractorul “străin”. Universul este doar un sistem în evoluŃie.nu este în nici un caz deterministic. formaŃi din unităŃi geometrice. la un nivel mai profund.

Concluzia 25 . de la Universitatea Princetown. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. energia existând din belşug. pentru numai câteva miimi de secundă. apoi dispar. Însă. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. în loc de a vedea că nu există energie. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. Dr. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. Conform vechii teorii Newtoniene. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. la punctul de fierbere.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). John Wheeler şi Richard Feynman. peste tot în univers. din acest câmp.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). vin în realitatea noastră. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. Universul nu este niciodată în repaus. iar energia să fie nulă. 2.

El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. de către Lorentz şi Heavenside. ele rămânând doar în faza de laborator. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell.este că materia nu este o substanŃă condensată. Însă din considerente militare. de care nu suntem conştienŃi. 26 . ajungând în centrul vasului. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. Temperatura în centrul acestei bule. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. denumit “generator electric static”. atinge valoarea de 30. în scopul de a putea fi înŃelese. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. În urma acestei vibraŃii. se formează o mică bulă de aer care. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. ea a fost în atenŃia multor cercetători. ci din potriva. de la două difuzoare. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită.

Printre altele. După aproape o sută de ani. folosind bobine de inducŃie. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. el a construit o baterie. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. teoria eterului.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. această energie.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. în 1979. pentru a crea aceste unde. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . care este prezentă peste tot. dar cu o tensiune de sute de volŃi. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. revine în actualitate. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. ale câmpului electromagnetic. deoarece nu există nimic altceva decât unde. asemenea unui ocean de energie vibratorie. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. 2. etc. experimentul Michelson.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. Aşa că. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. La începutul secolului al XX lea.

soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Modelul descrie materia. tridimensionale. Deci. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. care este prezentă peste tot în univers.că. aceste mişcări oscilatorii în energie. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. sau pierdută de umanitate. la nivel subatomic. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. inerŃia creată de vortexuri. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. din istoria ştiinŃei. Combinate în configuraŃii sferice. în energia eterului. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. 28 . aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. Masa este simplu. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). Undele sunt de tip sferic. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. bazat pe eter. precum şi gravitaŃia. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. ca fiind formată din mici vârtejuri.

lichidul arătând ca fiind tulbure.9 Cymatics Dr. aceştia difuzau uniform. umplut cu apă. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. 2. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. Când însă era supus vibraŃiilor sonore. vizibile. În starea de repaus. 29 . în formă sferică. aceste forme se modificau.. folosind un balon de sticlă.

Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. pe care l-a descoperit fizica cuantică. El a fost comparat cu o supernovă. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. capabile de a crea o imagine. care curge prin toate obiectele fizice.Acesta este cel mai elocvent experiment. a avansat matematica cu 100 de ani. numărul 24 (8x3) apare repetat. ce dă “formă” energiei eterice. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. cum ar fi funcŃiile modulare. Daniel Winter. În ele. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Acesta este un exemplu a 30 . în Fizica Imploziei. Prin lucrările sale. asemenea spectrului luminii. în scopul de a crea iluzia materiei.

deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. bazate pe numărul 8. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. Ei nu erau conştienŃi însă. Miraculos. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. cubul. au fost denumite astfel. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Aceste geometrii Platonice. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). numărul 24 este înlocuit cu 8.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Când aceste funcŃii sunt generalizate. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. 31 . funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. Deci. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună).

astfel că apa. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. foarte mare. îndreptat în jos şi l-am înclina. în loc să curgă vertical. care ar putea influenŃa 32 . din două catapulte. să curgă în lateral. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. Singura diferenŃă. În experimentul făcut de Dr. se aruncă două mingi. Bruce DePalma. în înŃelesul clasic. ce are la bază apa curgătoare.000 rot/min. acest principiu care sfidează gravitaŃia. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă.2.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. de 27.

11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. asemănător unei lumânări. este nevoie de două componente: stator şi rotor. fără nici un stator! 33 . În acest scop. având ambele capete tăiate perfect plat. legate la un galvanometru. care să taie spirele rotorului. 2. Peste hârtie a lipit un disc. adică de un flux magnetic. că pentru a genera un curent electric. din cupru. a pus apoi două perii colectoare. asemănător unei monede. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. cea rotitoare absorbind mai multă. spre surprinderea sa. conform teoriei clasice a electromagnetismului. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. Pe acest disc. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. Când a rotit acest dispozitiv.rezultatul.

Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. am avea o mişcare perpetuă.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. chiar există şi se poate extrage energie din el. având un pol în centru. ceea ce ar 34 . cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. Fără această energie eterică. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. iar celălalt pe margine. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. într-un sistem izolat. de către forŃa centrifugă. prin rotaŃie. decât cele utilizate în industria noastră. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate.

ele se rotesc în sensuri opuse. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. După mai puŃin de un minut. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. pe cea orizontală. 2. aşa cum am mai spus. Având axele de rotaŃie verticale.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. ce compune magnetul. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. prin rotaŃie. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. Chiar după oprirea sa. chiar şi când acesta s-a oprit.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. care la rândul său se roteşte şi el. ce cântarea 11 kg. Spre surprinderea sa însă. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. A magnetizat un rotor. după care l-a oprit. La fel este şi eterul. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă.

din material superconductor. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. asemenea vârtejului într-o apă. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. să leviteze. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). de cădere a corpurilor. Deci practic apar două forŃe. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. care a apărut şi în mass-media. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. o situaŃie de echilibru.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială.2. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. În acest dispozitiv. o parte din el curge înapoi. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). cei trei magneŃi determină inelul. 36 . una în jos. la temperaturi foarte scăzute). AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

Microclusterii acŃionează ca un singur atom. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. ce se combină natural în Solidele Platonice. la 850 grade C. în formă de cub. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. ce curg către nucleu. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. se mişcă liber. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. aşa zişi de valenŃă. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. datorită curgerii energiei negative. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. ci “nori de energie eterică”. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. încălzind un microcluster de Iridium. De exemplu. în funcŃie de vibraŃia lor. În cadrul lor electronii. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter.2.

funcŃie de viteza luminii. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. a lui John Nordberg. Soarele. Molecula de apă. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. în 42 . Mişcarea relativă a unei secunde. Teoria Marii Unificări. Timpul. ia forma unui tetraedru. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. nu la mişcarea Soarelui. la nivel microscopic. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. la o anumită densitate. aşa cum noi îl măsurăm. 2. sau a secundei. în acest caz armonici ale numărului 144. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. conform timpului nostru. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. pe ceas. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. 2. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare.a eterului. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. ce se schimbă în intervale armonice. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii.

deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. Având acces la date luate prin satelit. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. Deoarece Soarele este un corp gazos. raportată la perioada unui an pământesc. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. Acest ciclu l-a denumit bit. cu cea a polilor săi. sau petele solare.4545 zile. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. suferă schimbări energetice. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. ce îi afectează structura.2422 zile. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. i-a apărut următorul grafic: 43 . de 365. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. când au loc aceste transformări dimensionale. unele cu altele.

Maurice a trasat un grafic. fiecare 44 . Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. foarte aproape de 11. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. formate în urma vibraŃiei eterului. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. Studiind apoi istoria umanităŃii. asemenea bătăilor inimii. în număr de cinci. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI.499299 ani.Ciclurile petelor solare.1 ani. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. bazat pe 87. Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. perioadelor de întuneric. aceste poligoane regulate. apoi a grecilor. Încă de pe vremea egiptenilor.49 ani de activitate intensă. activitatea joasă.4545 biŃi. După cum am mai menŃionat. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). respectiv căderii de civilizaŃii! 2. apar după un ciclu de periodicitate. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). de declin economic şi cultural. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. cu diferite frecvenŃe. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. de 11. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. care compun tot ceea ce există în lumea fizică.

phi=1. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie..5. etc. care-i poartă numele şi anume: 1. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc.21.13. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur.144.vârf al poliedrelor atingând o sferă. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. formând un nod fix. 45 . având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale.3. 2. Atât formarea materiei. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie.8. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante.61803399.. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază.89.34.55.

etc. creşterea populaŃiei. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.0. sau în arhitectura grecească.5. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. 144/89=1. bursa de valori. plante. 3/2=1.Fiecare număr din acest şir. 46 . tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. se obŃine ca sumă a celor două precedente.667. ADN. sistemul solar. etc.60.618. 5/3=1. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. 8/5=1. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. muzică. cum ar fi piramidele din Egipt.

în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. de o perfecŃiune tehnologică. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . atât pe uscat cât şi sub oceane. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. un antivirus.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină.2. de-a lungul a 10 ani. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. comparativ cu grupul de control. pozele luate de către NASA de pe Marte. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. foarte amănunŃit. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. De asemenea. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă.

Materialul poate fi plastic. pentru balansarea energetică a Pământului. să nu depăşească 72 de grade. având mai multe scopuri. Deci. lungimea muchiei este egală cu 0. Important este ca. am să vă dau câteva indicii. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. evitarea inversiunii 48 . singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă.9 din lungimea bazei. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. sudate sau lipite între ele. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. lemn. apoi odată plantate. sau argint).- una şi cinci zile. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. De exemplu. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). menŃinerea lui pe orbită. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. ŃinuŃi în piramidă. sau metal (cupru. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. Unul ar fi. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. Şi pentru această valoare. aur.

monumente. care a izbucnit din nimic. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. legende şi ştiinŃe esoterice. din aura trupului lor. aşteptând să fie redescoperit. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente.polilor magnetici. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. ci vortexuri în acest eter. În urma acestor iniŃieri. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. 49 . că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. o forŃă creatoare. la nivel cuantic. Însuşi marele mesager Isus Cristos. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. Din cele prezentate anterior. 2. care face regulile jocului. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. a trecut prin iniŃierea în piramidă.22 Tehnologia Formării Universului Acum. Apoi. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. consemnate în vechile texte sfinte. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). sau a cataclismelor naturale. asemănător unui fluid. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). asemenea “zeilor”.

În 50 . are viteza şi presiunea maximă. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. În cea mai mare parte a timpului. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. nu se amestecă şi se omogenizează. în final totul are forma unei Sfere Universale. BineînŃeles. aşa cum am văzut anterior. pentru uşurinŃa înŃelegerii. Această mică sferă este o replică a întregului. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. ci exercită o presiune între ele. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. din A1 şi A2. din univers. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). printre care şi studiul “materiei negre”. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. o să le denumim A1 şi A2. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. dar dinspre sud. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. Aceste două fluide. în timp ce A2 tot spre centru. iar porŃiunea respectivă. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. cu geometrii cristaline. Deci. galaxiile şi universurile se aşează. ele se vor contopi. De asemenea. stratificate (incluse unele în altele). datorită presiunii înconjurătoare. reprezintă sfere concentrice. Axa centrală a acestora. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. ci toroizi sferici. În interiorul acestora se află micile sfere. care s-a divizat în cele două forme de eter. Nenumărate observaŃii şi experimente. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. îşi vor creşte dimensiunea.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. pe care. Aşadar.

altfel spus cu un Soare Central. care formează 7 densităŃi. care scade dinspre centru spre periferie. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. prezentat anterior. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. unde va lua naştere energie electromagnetică. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. la suprafeŃele de contact. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. asemenea unui elastic. a sferei centrale. ce se va transmite în cele două straturi. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. 51 . asemenea unei “respiraŃii” regulate. care sunt diferite pentru fiecare sferă. adică lumină şi materie. Asemenea cercurilor concentrice. asemenea straturilor unei cepe. până la infinit. Datorită interferenŃei undelor. de implozie – explozie. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. Aceste mişcări. se vor forma sfere concentrice. datorat presiunii exterioare. în centrul sferei se va forma o sferă.urma acestei presiuni. vor pulsa cu un ritm constant. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. Teoretic. Sunt 7 sfere de bază. comportându-se ca un Oscilator Central. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. care îşi continuă rotaŃia.

Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. iar fiecare dintre stele va forma planete. Acest proces de expansiune şi contracŃie. Sfera Universală. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. demonstrând construcŃia fractalică a universului. înseamnă că toată materia ce se formează. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. denumită “supernovă”. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. de-a lungul planului lor eliptic. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. generând galaxii. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. la început ele sunt mici. Deci în final. care la rândul lor. se va forma lumea cuantică. apoi crescând în mărime. va duce la o expulzare a materiei. Şi tot aşa. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. minimă.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. au nişte limite. ajung la stadiul de “gigant roşu”. respectiv maximă. În timp. din ce în ce mai mici. din fiecare densitate de bază. poate fi observat în evoluŃia stelelor. se va roti de asemenea. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. forma acesteia fiind de spirală plană. spre exterior. în subdiviziuni armonice. Astfel se formează o metagalaxie. formată din 52 . după care colapsează. dinspre Soarele Central. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. după aceleaşi principii. vor forma miliarde de stele. fiind într-o stare de rotaŃie.

fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice.două straturi rotitoare. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. aceste sfere luminoase plasmatice. putând fi produse în laborator. Searl. şi la o scară mai mică. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. datorită câmpului electric foarte puternic. de diferite dimensiuni. Structura de torus. permit acestei energii să curgă. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. 53 - . pe care-l produc. fără a–şi slăbi intensitatea. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. până acum. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. făcând obiectele fie să leviteze.sud. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. în anii cu activitate solară intensă. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. Roschin şi Godin. atrăgând obiectele metalice. Globurile luminoase. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta.

Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. o replică în miniatură a macrocosmosului. Acest halou sferic. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. asemenea Oscilatorului Central. 54 . Benzi de gaze rotitoare. fie au un inel vizibil. determinându-i rotaŃia. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale.Dr. care este de asemenea în formă de torus sferic. în sensuri opuse. Soarele nostru are un câmp magnetic. se ridică şi coboară. de-a lungul ecuatorului. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. având materia formată la nivelul eliptic. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. având forma unei spirale în plan. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. planete şi gaz. cunoscut sub denumirea de heliosferă. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. s-au observat la planetele gazoase. exercitată asupra galaxiei. Unele atmosfere. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. fie emană o energie. bineînŃeles tot în formă de torus. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. cunoscută sub numele de “halou galactic”. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. ci din plasmă. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. cum ar fi cea a lui Venus.este vorba de materie şi antimaterie. a găsit prin experienŃe de laborator. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”.

într-un gaz de Argon rece. nu sunt distribuite uniform. explică cum câmpurile de torsiune. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. Aşa cum se vede din figura de mai sus. decât prin cele gravitaŃionale. Borge Nodland şi John Ralston. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice).mai degrabă. Grupurile de galaxii. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. staŃionar). un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. ci formează o axă universală. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). se ştie că se adună în forme sferice. denumite “superclusteri”. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 .

ar trebui să găsim o unificare armonică. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. pentru sistemul său planetar. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. În 1998. sunt interconectate prin raportul 34560. Soarele este el însuşi un oscilator.adevăr cel real. la toate nivelele. B. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . adică ar trebui să existe un singur raport muzical. valabilă în tot universul. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. J.

are aceleaşi caracteristici cu al nostru. formând elipse. Unele din sfere sunt mai turtite. atât faŃă de steaua centrală. că sistemul solar este format din sfere concentrice. datorită faptului că sistemul solar. că toată această creaŃie are un scop. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. În mod normal. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. descoperit. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii.spre surprinderea sa. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. în direcŃia de deplasare. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. de sferele invizibile de energie. De asemenea. Putem spune deci. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. din punct de vedere fizic. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. este influenŃat de forŃele din galaxie. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. erau zone de presiune joasă. 57 . Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. Dar să nu uităm însă. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. foarte. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. foarte pe scurt felul cum. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. în mişcarea sa. orbitând în jurul său. A1 şi A2. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. ce au permis planetelor să se formeze. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. de rotaŃia celor două straturi. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. Venus şi Pământ. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă.

cu titlul de “supranatural”. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. etc. fie şi la unu la mie dintre noi. misiunea noastră s-a încheiat. VedeŃi. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. pe principiul fractalilor. fiecare parte fiind asemenea întregului. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. În procesul de evoluŃie. al paranormalului şi al supranaturalului. stea şi planetă. supunându-se unor transformări. divizat prin el însuşi în părŃi. Totul este O FIINłĂ. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . 2. asemenea celulelor din trupul nostru. dacă vom sfida. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. despre adevărata fizică a universului. conform ciclurilor armonice. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. nu trebuie sfidat. toate aceste denumiri. planetele se transformă în stele. destulă satisfacŃie. stelele în galaxii. înseamnă de fapt acelaşi lucru. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. crezând că. căreia i-am dat până acum. sau “paranormal”. galaxiile în metagalaxii. un singur SISTEM. o entitate. sau vom da nume unui fenomen natural.fiecare galaxie. la punctul fierbinte. la esenŃa lucrurilor. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor.

emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. echivalent cu 20. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice.000 de gauss. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. Qi Gong. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. sub o milionime de watt. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. este TOT CEEA CE ESTE.5 microni). El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. Dr. să fie asemenea unei “chei fermecate”. conştiinŃa dispare. William Tiller a construit un contor Geiger. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. ADEVĂRUL. ultrasenzitiv. În acest scop a construit un dispozitiv special. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. cu care a măsurat energia subtilă. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. dacă îl vom vedea sau nu. odată cunoscut.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. este cauza acestei iluzii. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam.

În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. ce are grijă de colonie. sau gena. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. Adică celula. nu a minŃii raŃionale. similar unui SUPERCOMPUTER. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. Ea este cea care. din circuitele integrate. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. mai bine zis programată. Deci totul este de fapt. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. ale calculatoarelor noastre. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. de lumea medicală. are la rândul ei un program general. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. care alcătuiesc un organ. Astfel o colonie de celule. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). Celula 60 . dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. având superprograme. în vindecare. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ce le asigură funcŃiile necesare. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. ca fiind capabile de adevărate miracole.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume.

sistem nervos. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. Prin nenumărate experimente. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. el a demonstrat cum 61 .este un organism în miniatură. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. Izolate de organism. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. digestie. pe care l-a denumi Efectul Hado. Celulele. etc. sexual. funcŃionând pe principiul fractalilor. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent.

A văzut cum aceste forme de gheaŃă. când trimitea gânduri negative. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. nu doar trupul nostru. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. cristalele erau imperfecte. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. au dat rezultate similare. Un alt test a fost făcut cu un vierme. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. apa forma cristale. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. iar când îi trimite dragoste. sau îi pune muzică. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. care a fost pus pe o farfurie. sau chiar nu apăreau de loc. Experimentele cu iaurt. se comporta 62 . cu forme foarte complexe şi simetrice. ceva asemănător detectorului de minciuni.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. planta creşte şi înfloreşte. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. După mai multe încercări. datorită conŃinutului său în bacterii. pe plante şi alte forme de viaŃă.

din insula Koshima. astfel ferindu-l de pericol. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. fără a se arde de loc. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. Cartofii fiind murdari. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. Într-o zi însă. de pe alte insule. pe care îi aruncau în nisip. levitaŃia. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. Cu timpul. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Întâmplare? Nicidecum. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. În natură nu există coincidenŃe.ca şi cum ştia lecŃia. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. maimuŃele nu îi mâncau. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. ca prin minune. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. cum ar fi. percepŃia extrasenzorială. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. ExplicaŃia? Simplu. materializarea şi 63 .

lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. după care acesta rămânea suspendat în aer. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. în peste 100 de ocazii. mers pe apă. precum şi între mâinile subiecŃilor. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. Ermolayev apuca întâi obiectul. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte.dematerializarea obiectelor. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . de a vindeca. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). În zilele noastre. de peste jumătate de kilogram. în vecinătatea obiectelor respective. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. celebrul magician american Chris Angel. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. între anii 1973 şi 1974. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. capacitatea de a vedea aura şi energiile. face demonstraŃii de levitaŃie. etc. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime.

influenŃa un obiect aflat la distanŃă. este LevitaŃia Tibetană. a lui Bruce Cathie. pentru a levita obiecte. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. se afla un bloc de piatră. pe o traiectorie parabolică. la o distanŃă de 63 m de piatră. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. de 1m lungime şi 1. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.. la aproximativ 250m de stâncă. cu unghiul de 90 de grade. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale.. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. În mijlocul acestei pajişti. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. ce era înconjurată înspre nord de stânci. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. având pe ea câteva 65 .5m lăŃime. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. folosind diverse sunete.

să aibă un gust ciudat metalic în gură. În curând descoperi că. Dar într-o zi. Apoi intensificându-şi concentrarea. astupând-o. la marginea unei ridicături. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. obiectul a început a se scufunda în pământ. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. cu termometre. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. efectele dispăreau. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. magnetometre. După câteva minute de concentrare. Punându-şi capul deasupra sa. După ce a făcut câteva ajustări la centură. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. concentrându-se din nou. Începu apoi o serie întreagă de teste. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. iar în urechi auzea o Ńiuială. Victor Grebennikov.butoane. era trupul uman! 66 . Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. dar când se apropia. ce stătea în colŃul laboratorului. etc. cercetător în domeniul insectelor. Deodată. ca şi când. un glob de fier. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. electrometre. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. ele reveneau la la loc. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. inclusiv o stare de greaŃă. s-a întins ca să se odihnească. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. toate simptomele se repetară. ca o sonerie. simŃi o senzaŃie de căldură. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. detectoare de ultrasunete.

în prezenŃa acestui câmp. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. cu care a făcut nenumărate călătorii. metal. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. sau schizofrenie. în urma expunerii la acest câmp. a fost capabil să leviteze. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. germinaŃiei grâului şi a altor plante. 67 . În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . fiind opus celui de piramidă. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. Cercetările sale au mers mai departe. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. lemn. denumită LSD. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. a obŃinut acelaşi efect. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. Stanislav Grof. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. din plastic. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite.Construind aceeaşi arhitectură artificial. ci pur şi simplu de geometria corpului. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. realizând un scaun. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. a drojdiei. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. pe care l-a folosit pentru vindecări. hârtie.

Dar ciudat. că înŃelegerea curentă despre univers. psihiatrie. care ia toate formele de existenŃa fizică. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. ceea ce desigur. din plane de existenŃă superioare. ghizi spirituali. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. Nu am nici o îndoială în mintea mea. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. datele din experimentele cu LSD. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. care nu posedau un trup fizic: îngeri. practic fără limite. medicină şi ştiinŃă în general. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. AlŃii se puneau în pielea rudelor. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. 68 . ele confirmându-se ulterior. în această stare de transă. etc. necunoscute de ea la nivel mental. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. este superficială şi incorectă. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment.Unul a relatat experienŃa ca embrion.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Cu altă ocazie.

Texas. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. nu există nici timp şi nici spaŃiu.accesând date. medic oncolog în Dallas. atât din trecut. care nu se limitează doar la sănătate. În Planul Astral al conştiinŃei pure. consideraŃi incurabili. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. Numeroase studii. cât şi din altele. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). cancerul era în regresie la 12. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. De exemplu. sau să explorăm alte lumi paralele. la care durata de viaŃă era de 12 luni. sau din “baza de date universale”. Tehnica sa era simplă. efectuate în toată lumea. cât şi din viitor. apoi cum celulele bolnave se micşorau. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. într-o stare de profundă relaxare. 63 erau încă în viaŃă. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. 14 erau perfect sănătoşi. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. Carl Simonton. cu rezultate deosebite. arată că 69 . bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. despre care nici măcar nu aveau habar. atât din încarnarea prezentă. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. în timp ce cele sănătoase le luau locul. Dr.

Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. În loc de a-i trata real. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. de exemplu. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. doar înscenau operaŃia. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. după weekend. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. cu o vopsea inofensivă. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. altora nu. iar după 10 zile. Cunoscut este cazul lui Wright. mergea pe picioarele sale. din interiorul nostru. Astfel pacientului i se 70 . Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. pe nume Krebiozen. la analize. un pacient bolnav de cancer. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. era bine. este doar un truc mental. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. dar de fapt au mers 40 km. altora că vor merge 60km. este hipnoza. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. la diferite culturi. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor.

care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Mason. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. nu la nivel mental. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. Sigur. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. braŃul său era perfect normal. De asemenea.înserează o credinŃă în subconştient. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. de la spitalul Regina Victoria. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. etc. din Londra. Hipnoterapistul A. fructe. În final. stratul de pe mâna stângă a căzut. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. asemenea reptilelor. cu scopul de a vedea. considerat “sfânt”. iar după 10 zile. obiecte exotice. denumită boala lui Brocq şi anume. deoarece era o boală genetică. După 5 zile. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. în care adesea materializa mâncare. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. Atunci când acesta trece prin mulŃime. este un indian. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. Prin aceasta. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. gata încălzită. este reprogramată. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. pielea sa era solzoasă. care s-a născut cu o boală genetică. toată pielea i-a revenit la normal. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. în urma tratamentului. Iată exemplul unui tânăr.

dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. conform programării anterioare. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. Programul a început sub urmărirea CIA. apoi a fost preluat de Armata Americană. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. în domeniul “vederii la distanŃă”. Multe ar fi de spus despre starea de somn. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. pipăit. în scopul de a crea spioni psi. acesta le interpretează. în stare de transă. care odată ajunse la creier. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. de-a lungul a 20 de ani.latentă (adormită). care au fost apoi denumite Dosarele X. Ingo Swan. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. auz. despre care noi 72 . Oricum. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. Cercetările efectuate de către Dr. De asemenea. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. În multe din aceste cercetări mentale. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. iar aceştia. gust şi miros. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. Deci imaginile şi sunetele.

sau inventa locuri. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. exterioară lui. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. sau oameni paranormali. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. conform programărilor anterioare. persoane. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. oameni şi întâmplări. de unde în timpul somnului. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel.credem că reprezintă lumea exterioară. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. din trecutul şi viitorul planetei. din ultima sută de ani. Trebuie să existe o bază de date. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. care par foarte reale. De asemenea. În timpul somnului. asemenea unui computer. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. a făcut diagnostice după 73 . Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. una exterioară şi altă interioară. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. dar visăm locuri. nu ar putea imagina. la nivelul conştiinŃei. sau întâmplări noi. cea directă. generată de unde electromagnetice. recepŃionează altele pe o altă cale. a sufletului. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. pe două căi. capabil de a lua informaŃii din eter. ca urmare a unui software.

percepŃia extrasenzorială. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). deşi nu avea nici o pregătire medicală. 74 . cunoscută sub numele de New Age. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. foarte complex din punct de vedere tehnologic. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. etc. care este etern şi fără limite în timp. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor.poza bolnavului. Atlantida. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. legile universale. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. Egiptul antic şi piramidele. reîncarnarea. Trupul fizic. schimbările ce vor urma pe Pământ. astrologia. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). dând tratamentele necesare. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). sau în spaŃiu. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. De aceea acest vehicul (trup). viaŃa neştiută a lui Isus. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. un instrument. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. materială. având programe proprii.

poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . apela la ajutorul Gardienilor Luminii. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. De multe ori. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. cu care îşi asigurau hrana proprie. nici separaŃie. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. mai ales în cazul spiritelor negative. fiind legate sentimental de persoana respectivă. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. Indiferent care ar fi cauza. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. pentru a-l îndepărta. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. prin care o entitate inteligentă superioară. doar în puŃine momente. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. cel posedat nu era “în apele lui”. Şi acum este momentul să înŃelegem. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. cu acordul gazdei.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei.

Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. ar apărea o interferenŃă distructivă. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. Numai oamenii. având diferite frecvenŃe. “apă vie”. ură. pace. egoism. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. căci schimbându-şi energia. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. cea a polarităŃilor. compasiune) sunt adevărate elixire. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. nu numai chimic. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. în toate textele spirituale. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. Nici nu s-ar putea altfel. ca undă purtătoare.spirituală. bucurie. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă.

simŃurile. sistemul imunitar.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. din alte prototipuri. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. de acum 530 de milioane de ani. Toate sistemele biologice. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. El a folosit analogia cu un cub Rubik.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. organele. când ai 3. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. în tot acest complex de universe. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. decât IUBIRE. cât şi vertical. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. îi va lua 2 minute. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. cât timp ar trebui? 77 . cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. doar prin întâmplare. 2. Reamintirea se face treptat. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile.

Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor.1 miliarde de nucleotide. însă apărând numai la o parte din indivizi. ce a avut loc la omul de Neanderthal. căci astfel ar fi murit toate speciile.000 de ani.000 de proteine diferite). legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. citozine (C). Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi.000 şi 90. ci înainte. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. guanine (G) şi timine (T). Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. a fost efectuat într-un efort 78 . SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. acum 35. Nucleotidele formează legături. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. Restul este adormit. nu la toŃi. perechi de bază între două lanŃuri de ADN.

000 care să explice reproducerea şi 30. nu prin 79 .000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). Teoria CreaŃiei Inteligente. Aceasta în loc de a muri. ce respectă anumite cicluri.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. fondatorul ei fiind Michael Behe. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. mici schimbări. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. sau răsturnat.000 de proteine diferite. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. El a făcut următorul experiment. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. Spune că au loc etape de progres. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. fericite. gradual. ca singura posibilitate de hrană. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă.000 de gene (70. nu rezultatul unui şir de procese accidentale.

Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. Nu 80 .dezvoltare liniară. emoŃiile devenind energie în mişcare. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. în acelaşi timp. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. Moleculele de ADN. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. pentru că ele nu au existat!. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii.61803399). Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. ca o undă. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. ci se acumulează în timp. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. în scopul de a crea noi specii. sunt transformate în energie electromagnetică. în glandele din trupul uman. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. de la formele de viaŃă mai simple. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. la cele mai complexe.dfdfdf. înainte ca să apară noua specie. evoluŃie cuantică. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul.

Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. care iniŃiază replica celulelor. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. cu scopul de a lua fotonii de la soare. ei pot să moară. El a dovedit experimental. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. denumit fotosinteză. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. în urma consumului de hrană. emoŃională şi sănătate. ca şi biofotonii în organisme. 81 . chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. ci în toate moleculele. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. folosind clorofila printr-un proces.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. super coerent. de asemenea metabolismul celular. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. uniform distribuit. nu numai în moleculele de ADN. Lumina soarelui este stocată.

nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. Cercetătorii ruşi însă. Lingviştii au descoperit că. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . fără a înlocui genele. puterea de vindecare spontană. intuiŃia. În plus. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. fiind cu mult superior acestuia. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. cuvinte şi gânduri. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. la stocarea de date pentru comunicaŃie. ci serveşte de asemenea. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine.

Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. din vecinătatea găurilor negre. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. folosind radiaŃia laser endogenă”. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. se pot obŃine efecte de clonare. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. modificându-i informaŃia genetică. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. nu a fost necesară decodarea lor. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. De exemplu. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. lăsate de 83 . Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. fără a mai utiliza procedeele clasice. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. producând “găuri de vierme”. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului.

În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. blochează hipercomunicaŃia. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. de care nu 84 . atâta vreme cât este în viaŃă. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei.stelele ce au ars. Stressul. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. chiar şi când este departe. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. Nu contează cât de departe este. etc. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. sau hipnoză). prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. toată colonia îşi încetează lucrul. numind-o Sonata Diavolului. niciuna nemaiştiind ce să facă. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. De-a lungul mai multor ani. vor continua să construiască adăpostul conform planului. Dacă însă regina este ucisă. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. prin intermediul conştiinŃei de grup. grijile. furnicile lucrătoare rămase.

. inexplicabile. 85 . După toate aparenŃele. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. sau telepatia. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). Aceasta este o colecŃie bizară de corali. în Florida. aceasta fiind uitată. ci de un “câmp de unde de torsiune”. pe măsura dezvoltării lor. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. Întrebat cum a descoperit aceste formule. în secolul al 19 lea. în vecinătatea persoanei respective. au putut fi explicate ştiinŃific. aparatele funcŃionează din nou normal. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. Efectele secundare.avea habar. apoi când acest câmp se disipează. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. nemaifiind science – fiction.

însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. care cauzează o senzaŃie plăcută. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. În anumite condiŃii însă.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. Când un mare număr de oameni se gândesc. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). în meditaŃie. ar avea puteri asemănătoare zeilor. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. sunt foarte instabile. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. extrem de mici. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. În anumite lucrări de vindecare a planetei. În general. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. Acest fenomen are 86 . sau coloane vizibile de lumină. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. sau meditează simultan la pace. Normal aceste găuri de vierme. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. care conŃin cantităŃi mari de energie.

în final rezultând un “computer cuantic”. ar crea semnalele de “on” şi “off”. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. fie ca o undă de energie. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. similare computerelor digitale. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. în urma noilor studii. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă.

Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc.000 de fosile marine. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. sau în explozii.de ENERGIE UNIVERSALĂ. ci foarte activă 2. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. Un organism marin simplu. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 .

pentru o aşa zisă “planetă moartă” .Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . referitoare la sistemul nostru solar: . .000 de ani . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Saturn în ultimii 20 de ani.schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA. comparativ cu ultimii 11.Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor . .Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente.Marte are şi ea o încălzire globală. furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare. deşi se îndepărtează de Soare 89 .Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate.

2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde).Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. religioasă şi socială. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. determinându-le să devină tot mai strălucitoare. din ultimii ani. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic.În 6.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk.

asemănător unei mingi de fotbal.2. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. al lui Al Gore. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. Nenumărate formaŃiuni geometrice. arătând că universul are forma unui dodecagon. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice.

mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare. 92 .grâu. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.

dar se poate deplasa în timp. după reflexia de un perete. însă când a transferat-o prin cuarŃ. denumită spaŃiu . la una sănătoasă. cu zona întunecată de pe Neptun. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. este fixă în timp. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. Viruşii. ci de exemplu. cu o grosime de 100 nanometri. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. se transformă din solid în energie pură. unde 93 . Această structură nu este prezentă numai la Pământ. paralelă. În afara realităŃii noastre există o alta. ajungând la cultura sănătoasă. În lumea inversă. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. nimic deosebit nu s-a întâmplat. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. existând un alt tărâm. având o lăŃime de 1 nanometru.timp. denumită timp-spaŃiu. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. în care spaŃiul şi timpul se inversează. ea este fixă în spaŃiu. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. putându-se deplasa doar în spaŃiu.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. Când a trecut-o prin sticlă. O particulă aflată în realitatea noastră.

Acesta este tărâmul viselor. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Putem face analogia cu un măr. a trebuit să găsească un canal. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. cei doi au menŃinut un contact telepatic. al experienŃelor paranormale. I-a povestit 94 . ceea ce nu a fost tocmai uşor.timpul este extins. însă suntem fixaŃi în timp. sau un torus. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. iar pentru a comunica. planul astral. iar în exterior timpspaŃiu. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. decât liniar. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. Chiar şi după moartea sa. cum încă mai cred unii. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. Pe de altă parte. curbând-o. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. prin citirea jurnalului său. s-a constatat. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. După moartea lui Watkins. în care nu ne putem deplasa. prin intermediul cărora se poate călători în timp. în cele 3 direcŃii. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. cum ar fi cel de la Stonehenge. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. sau al piramidelor.

căci o întâlnim în nenumărate texte. zeul lumii subterane. unde se petrec toate procesele conştiente. picturi şi monumente. care aveau în vârful coifurilor această formă. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. din mitologia Egipteană. cu centrul în centrul creierului. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 .despre chakre. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. de con de brad. Tot ce se întâmplă. se întâmplă în interiorul acestor sfere. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. în sfere concentrice. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. ce are forma unui con de brad. Osiris.

punctul de întâlnire al tuturor energiilor. având în centru glanda pineală. 96 .se urcă spre glanda pineala. Când toate chakrele se mută în jurul capului. zeiŃa distrugerii. în mijlocul frunŃii. putem avea acces la celălalt tărâm. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. În Hinduism. Shiva are părul coafat ca un con.

Şi asta nu e totul. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. ci ca fiind legat de spirit. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. În Matei 6. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. în zona denumită Curtea Conului. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. Dacă va fi ochiul tău curat.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. având la baza inscripŃii 97 .Zeul vinului. adică al 3 lea ochi. Bachus. are în vârful lăncii tot un con. Dionisus portarul lumii de dincolo. nu ochii). tot trupul tău va fi luminat. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. Lângă ea se află un sarcofag deschis.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

Ea emite apoi melatonină. călătorii în tărâmuri paranormale.Şi neaşteptat. deci în prezenŃa întunericului. înainte de culcare. sau ayahuasca. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. departe de cei mulŃi. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. fiind extrasă din plante ca. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. o substanŃă care calmează sistemul nervos. călătorii în timp. transă. hipnoză. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. Ńinute în secret. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. sau experienŃe mistice. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. întâlniri cu fiinŃe 99 . yopo. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale.

în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. alimentate de imaginaŃie. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea.spirituale. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. când ai vise. sau băuturilor carbogazoase. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. datorită dietei greşite. adică trăieşti în întuneric. din spaŃiu-timp. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. furnizând imagini şi sunete. Ea lucrează asemenea unui televizor. fluorului din pasta de dinŃi. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. Înăuntrul său. considerându-ne fiinŃe divine. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. glanda pineală este umplută cu apă. folosindu-ne ochiul minŃii. SubstanŃe ca LSD sau DMT. permiŃând percepŃia. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. În absenŃa luminii. Desigur. situat pe frunte (punctul negru). nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. care în timp se calcifiază. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. fluoritei din apă. Simbolismul din Biblie. pentru a se activa. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. De aceea. doar când călătoreşti în timp. se formează mici molecule de microclusteri. În interiorul său. sau ochiul spiritual. etc. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. fără a avea acces la cea spirituală. ci pentru că are nevoie de multă energie. apărând dereglări. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. pot duce la blocarea ei. care se transformă în unde. însă câteodată. referitor la semnul fiarei.

Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. are în centrul său. Studiul timpanului urechii. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. similar cu o hologramă din lumină. de secole.treaz. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. obŃinându-se un sunet holografic. ce credeŃi? Glanda pineală. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. ce se formează la nivelul creierului. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. în simbolul de pe spatele 101 . după care se poate forma un tetraedru regulat. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice.

Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. Desigur. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. care este apoi realizată şi testată. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. bazat pe principiul ecranului TV. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. în care omenirea. Un exemplu este filmul Contact. 102 . un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda.

venită din viitor. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. El a refăcut genetic sămânŃa originară. a suferit nişte dereglări genetice. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. care fiind originară de pe Pământ. fiind utilizat printre altele. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. în Aria 51. în 1947.Se poate observa cum părŃile componente sunt. El a fost denumit looking glass. prin rotire cu o viteză foarte mare. creează scutul electromagnetic. rezervorul şi inelele care. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. Este vorba de 103 . ale lui George Bush. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. împreună cu o rasă de extratereştri. În epava navei prăbuşite la Roswell.

necesară călătoriei în timp. în vederea salvării acelei rase. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. De aceea vreau să subliniez. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. cu scopul de a lua o mostră de ADN. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. 104 . liniştită spre Noua Lume. însă. foarte clar. sau vom face o tranziŃie calmă. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. babei Vanga şi multe altele. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. războaie. greu de descifrat chiar şi pe calculator. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. au fost dezactivate. care sunt astăzi la modă. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. căci el este în continuă transformare. pentru toată lumea. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. În decembrie 2006. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice.

fiind respinşi cu brutalitate. pentru a călători pe Marte. după 21 decembrie 2012. a fost realizată. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. persoanei aşezate în acest scaun. În filmul XMen. În Total Recall. În filmul Minority Report. după modelul celei rămase de la Atlantida. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. ci devine o linie dreaptă. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. o galaxie. aruncând asupra ei globuri de foc. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. în care puterea mentală îi este amplificată. până la nivelul cosmic. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. având puteri paranormale. graficul nu mai are forma sinusoidală. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. un baraj energetic.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. i se amplificau gândurile. SubiecŃii simŃeau în acel punct. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. în timpul celui de al doilea război mondial. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. oameni. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. putând fi orice. A fost denumit scaunul Montauk. aşezaŃi în scaune plutitoare. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. pe care nu erau capabili să îl treacă. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei.

după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. în secret. 2. războaie.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. în caz de cataclisme. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. precum şi a galaxiilor. câteva în 2010. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. având o nouă vibraŃie.gheaŃa din Antarctica. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. păstrându-se cu mare grijă. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. nu sunt deloc. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 .618) care. o săptămână. prezentate anterior. ci unul exponenŃial. deşi par a fi noi. în cercuri restrânse. pentru evacuare. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. apoi vor avea loc la intervale de o lună. unde de altfel a fost realizată o bază. Practic. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. etc. esoterice. la numărul de aur (1. fiind unul în 2009. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă.

deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. diavoli. cu care s-a confruntat ştiinŃa.de distorsiune. este deosebit de elegant. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. secole de-a rândul. acest model al realităŃii. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . explică toate enigmele şi toate blocajele.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. etc. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. ceea ce este cel mai important. Deşi este simplu de înŃeles. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. Un lucru este însă clar. Însă. Creştinismul. ca principii generale. cum de altfel şi trebuie să fie. arhangheli.

însă în trecut. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. mai marele tuturor. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 .- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. autodisciplină şi privaŃiuni.

prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. în care se pune accent pe experimentarea Divinului.

. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. luminoasă. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. pot lua legătura cu spiritele. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. mai ales meditaŃia. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. unele foarte diferite de altele.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă.

în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. aceea a ADEVĂRULUI. Tibet) şi în America (indienii nativi). s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. cu scopul de a impune altora anumite idei.rele. Desigur. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. o singură spiritualitate. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. din păcate. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. Această ştiinŃă. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. în comparaŃie cu a noastră. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. care era deosebit de avansată. în care. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. sau chiar zilnic horoscopul. sau căi religioase. De multe ori. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. au impus o religie extrem de deformată. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. ca de altfel toate informaŃiile vechi. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. ce stau în 111 . Toate separaŃiile acestea sunt false. de-a lungul istoriei. s-a ajuns pană la crime şi războaie. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal.

emoŃiile) este CREATOARE. iar după aceste două etape premergătoare. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare.spatele creaŃiei. etc. locul de naştere. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. De aici şi apariŃia horoscopului. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. Trupul 112 . Totul fiind perfect programat. Să ne amintim că totul este energie interconectată. înainte de a se încarna. care desigur are o explicaŃie fizică. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. putându-se provoca şi controla moartea clinică. cel puŃin între BINE şi RĂU. într-un singur sistem. Energia noastră (gândurile. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. părinŃii. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga.

au făcut experienŃe în afara trupului. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. care mai apoi s-au expandat în 7. În viziunea acesteia. nu material. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. De asemenea. este conectat cu energia universală. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. pe care o denumeşte prana. Vechile scripturi Vedic (India). Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. ele sunt vii. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. care trebuiesc activaŃi. necesare vieŃii. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. Cristalele sunt materie organică. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. Tot ceea ce există. la două dintre ele. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. prin centrii energetici (chackre). au două componente. este asemănat cu un ocean de energie. Clarvăzătorii din vechime. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 .fiind pur energetic. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale.

incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. 114 . animalele şi omul.trunchi şi căŃărându-te în copac. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. anume plantele. iar deasupra tuturor Creatorul.

etc. credeau că macrocosmosul. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. sau lumi. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. care studia principiile feminine ale creaŃiei. Grecii. cele ale Cavalerilor Templieri. radiază 6 linii. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. de dragoste şi compasiune. precum şi două zone conice. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. în jurul căreia se roteşte Pământul. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. au legende ce descriu axa copacului. Ea a fost foarte bine păstrată. poate fi descrisă prin forme geometrice. sau marele univers este asemenea unui copac divin. a templelor greceşti. se credea că această creaŃie. atât în nord cât şi în sud. Anticii hinduşi şi scandinavi. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. Perşii. cu sensul către centru. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. ce arată ca o mişcare de vortex. sau oul cosmic. situat în partea de sus. Egipt şi Atlantizi. ale masonilor. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. de forŃă şi logică. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. După cum este uşor de observat.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. Ochiul Drept a lui Horus. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. Chaldeenii şi Japonezii. a tot ce este în univers. în cercuri restrânse. Cealaltă. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei.

vom obŃine Fructul VieŃii. cu forme rigide. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. sunt denumite forme feminine. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. în Floarea VieŃii. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. 116 . apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. deoarece sunt rotunjite. partea masculină.figurile geometriei sacre. cu centrul în interiorul celei precedente. alte sfere. Cercurile colorate cu forme rotunde.

Întâmplare? Nicidecum. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. care reprezintă subiectul central în Kabbala. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. a lui Leonardo da Vinci. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. Cercul mic reprezintă Luna. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. iar cercul mare Soarele. sau într-un cerc. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte.

Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. La muzeul Ashmolean din Oxford. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. sculptate în piatră. se află 5 solide platonice. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics.noi astăzi. Platon explica în cartea sa Timaeus. datate o mie de ani înainte de Platon. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. a evreilor. a lui Brahman. a două tetraedre regulate întrepătrunse. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. ca un 118 . în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională.

Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. ce veghează deasupra tuturor. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. în mod succesiv. apoi o deplasăm pe verticală. dau numărul phi. cu toate distorsionările şi manipulările respective. ca proiecŃii. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. adică phi. pe feŃele laterale vor apare. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. Prima literă este o spirală. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. în dimensionarea marii piramide.indiciu de bază al creaŃiei. toate celelalte litere!!! Vedem deci. deosebit de avansate. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. literele sale nefiind alese întâmplător. lumină şi întuneric). masculin şi feminin. au existat în trecut pe Pământ. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor.

nu în plan. un singur sistem. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. până la infinit.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. a involuat. este şi va fi. În termeni foarte simpli. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. sub forma unui torus. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . că tot ceea ce a fost. pretutindeni. adică a Numărului de Aur. Din acest motiv ele au fost 120 . este o iluzie. pe care îl vom denumi ETER. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. arată ca nişte sfere ce se expandează. care la rândul lor. ce se combină în structuri geometrice. în care se experimentează viaŃa. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. asemenea Solidelor Platonice. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. pleacă de la premisa. asemenea undelor de radio emise de o antenă. demonstrată prin nenumărate experimente. Materia nu există. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. De aceea ele sunt formate din două unde plane. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. este o singură “entitate”. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile.

însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. al hologramei. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. după cicluri cosmice prestabilite. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. Totul este construit pe principiul fractalilor. acest proces fiind denumit evoluŃie. însă la scară mai mică. planete. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). asemenea posturilor de radio. în toate părŃile sale. prin creerea de lumi (universe. de a se reuni cu totalul. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. Scopul principal este experimentarea. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. minerale. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. din atmosfera Pământului. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. nu se deranjează unele pe altele. galaxii. care au diferite nivele de frecvenŃe. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. humanoizi). 121 . adică întregul se regăseşte în formă identică. energii şi inteligenŃă. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. îşi păstrează identitatea. lumile.denumite unde de torsiune. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. stele. prin intermediul ADN-ului. în scopul de a realiza anumite funcŃii. plante. Diversele entităŃi sunt preprogramate. diferitele densităŃi. Deci. crează iluzia separaŃiei. imaginile de pe monitor reprezentând materia. sau dacă vreŃi.

atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. teleportare. porŃi stelare. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. 122 . dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. capabilă de a manipula şi controla energia brută. se pot transforma în “superoameni”. pe măsura evoluŃiei lor. Dacă astfel stau treburile în univers.adică “baza personală de date”. bazate pe antigravitaŃie. călătorii în timp. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. iar oamenii.

123 .

fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând.3. TendinŃa noastră de 124 . o existenŃă fizică tridimensională. invizibilă ochiului. o cauză. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. Nu este nici pe departe cea mai bună. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. fie ea o operă artistică. pe tot parcursul istoriei sale. sau cea mai benefică. în aşa zisa materie. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. ea are în spate o forŃă motoare. Nimic nu poate lua formă fizică. noŃiunile de timp. ci este doar atât: o variantă posibilă. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. din fiecare secundă. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. unde să ne desfăşurăm viaŃa. “după chipul şi asemănarea Sa”. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. asemenea unui teren de joacă. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. o teorie ştiinŃifică. un aparat tehnic. sub formă de imaginaŃie. de natură energetică. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză.

care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. sau “Dumnezeu”. însă nu sunt popularizate pe larg. este esenŃa Creatorului. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. de către cei “aleşi”. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. 3.mai bine. fiind nemişcată. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . “Marele Zeu”. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. denumit viaŃă. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. Deci. această energie conştientă de ea însăşi. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. de evoluŃie. ele au existat şi există din belşug. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. El a fost denumit “Creatorul Unic”. Nu a existat. de-a lungul mileniilor. sau “Tot Ceea Ce Este”. peste tot şi în toate. să viseze la tot felul de experienŃe. din aceleaşi motive. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. “Unicul Zeu”. Un lucru este însă sigur.

creierul uman. asemenea câmpului din jurul unui magnet. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. în bătaia brizei şi a soarelui. nu sunt materiale şi nici adevărate. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. având diverse forme şi culori. fără a auzi nici un sunet. după tovărăşie. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. prin oscilaŃie. ca ochii şi urechile noastre. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. tridimensionale. inclusiv omul. fără a vedea nici măcar un punct. creând diverse zone distincte.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. o reŃea infinită de curgeri energetice. tânjea după experienŃă. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. pe malul mării şi ne simŃim bine. sunt impresii. deodată a apărut soluŃia. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. s-au creat “realităŃi virtuale”. galaxiile. Astfel s-au format lumi. stelele. Orice este în universul acesta. Deoarece nu există “aici şi acolo”. care de fapt nici nu ar fi posibilă. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. Stările de agregare solid. Nu este o separaŃie fizică. doar el. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. apoi interpretate în interiorului unui computer. Ele nu sunt solide. Deci lumile create. nemaifiind nimeni altcineva. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. relaxaŃi şi fericiŃi.

în scop de experimentare. adică fiinŃele: plantele. a decorului. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. s-au realizat actorii. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. asemenea computerelor. sau spirite. în spatele iluziei totul este interconectat. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. sisteme tehnologice foarte complexe. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. denumit evoluŃie. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. animalele şi oamenii. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. încet. funcŃionând pe principii informatice. denumite Gardienii CreaŃiei. După realizarea cadrului. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. de a se reîntoarce la Sursă. a scenei. 127 . de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. fiind un singur sistem. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. aşa zisele suflete. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale.ne da senzaŃia că sunt reale.

Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. în marele plan al creaŃiei. Ce este mai departe. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. ci doar asistată. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . În principiu sunt şapte nivele de bază. ForŃa motoare este “intenŃia”. există diferite nivele de experienŃe. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. însă nu este vorba de procese pur mecanice.atât 128 . cum de altfel a presupus Descartes.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. Mineralele sunt pe nivelul întâi. ea nu poate fi impusă de altcineva. prin voinŃă proprie. aşa cum greşit a presupus Darwin. care sunt în număr infinit. iar omul pe cel de-al treilea. ci energetico-vibratorii. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient.3. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi.

cât şi conştiinŃa mai înaltă. sau cu două pâlnii puse cap la cap. călătorind în mai multe realităŃi paralele. adică electronii. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. dând 129 . De altfel. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. Este. care este responsabilă de planeta Pământ. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. orice structură. într-o clipire. în etape. dacă vreŃi o analogie. sau modificat. fără a avea o formă anumită. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. ele apar şi dispar din realitatea noastră. cu viteze atât de mari. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. Acestea se asociază în forme geometrice. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. cea de grup. trecerea de la un nivel la altul. UnităŃile vibratorii de bază. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. asemenea Solidelor Platonice. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. El este doar înrudit cu aceasta.conştiinŃa proprie. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. Însă aceste particule subatomice. nefăcându-se. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. acesta este format. În plus. Odată înŃeles acest lucru. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici.

naştere aşa ziselor particule subatomice. în care noi suntem acum. dând naştere la adevărate tragedii. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. implicarea devenind totală. care au fost stocate în baza sa de date. care la rândul lor formează atomul. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. de a lua forma ei. dragoste absolută şi bucurie. Ea este asemenea unui computer. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. a fost şi este de curiozitate. împreună cu personajele virtuale ale filmului. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. De exemplu. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. devenind parte din acŃiune. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. un cub. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. 3. Cu timpul însă. pentru dimensiunea a treia. uitând cine sunt. plângând sau râzând. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. entităŃile separate din întreg. de-a lungul succesivelor incarnări. iar pentru densitatea a patra. care trăieşte 130 . de unde vin şi în ce scop sunt aici.

în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. în interesul grupului. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. aşa zise negative. Ele nu fac parte din alt sistem. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. iar viaŃa era un adevărat Paradis. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. De aceea s-a introdus uitarea. Totul este interpretarea minŃii. fiecare individ are memoria “albă”. demonice. sufletul. ele sunt unelte de experimentare. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. a acestei iluzii. ele sunt date de interpretarea mentală personală. nu doar al celui personal. este liber şi este cunoscător al adevărului. care este etern. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. La naştere. este iluzorie şi relativă. de-a lungul timpului.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. armonie şi dragoste. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. în sens intrinsec. La fel noŃiunea de suferinŃă. trăind în pace. Însă această experienŃă era unilaterală. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. apoi pe 131 .

Păcatul nu există cu adevărat. educatori. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. ea crează materie. prin filtrul raŃiunii. ce are aceleaşi tabieturi. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. ci care au doar puncte comune. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. aceleaşi ticuri. experienŃe fizice. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. fără a o mai trece prin gândire. părinŃi. dintr-o gamă de probabilităŃi. denumit Iad. fără putinŃa de a o controla. sau mişcări necontrolate. toŃi cei din jurul său. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. prieteni. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Ne transformă într-un “robot”. inconştient. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . face aceleaşi glume. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. automată. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe.măsura trecerii timpului. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. dă aceleaşi replici. şi aşa mai departe.

a ceea ce gândeşte. sau de inimă. În aceasta constă evoluŃia omului. neavând nici o utilitate. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. făcând analize inutile. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. De cele mai multe ori. acestea sunt din spectrul negativ. chiar dacă nu în prezent. care se amplifică şi se învârt în cerc. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar.“adormire”. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. simte. evoluŃia nu se face de la sine. la început aceasta va părea imposibil. gândurile. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. fără a fi convins. dar după un timp lucrurile se vor 133 . Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. fără a avea nici un control asupra lui. să aibă voinŃa de a lucra cu el. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. folosindu-se de noi. cine suntem. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. Sigur. în sensul autocontrolului personal . el va fi utilizat în viitor. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. alte entităŃi de conştiinŃă. sau face. este doar ajutată şi asistată.

Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. Abia după ce am înŃeles aceasta. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. cât mai mult posibil. încet. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. efectul fiind o pace mentală. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. ne va cuprinde fiinŃa. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. nici în avantajul nostru. este timpul exerciŃiilor de autocontrol.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. care nu sunt nici necesare. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. Încet. Cu timpul. De fapt. vom descoperi o lume nouă. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . mai veseli. ne vom simŃi mai bine. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă.

aceasta având în final un singur scop. totul se întâmplă simultan. sau mai bine zis.3.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. iar actorii nu se omoară cu adevărat. prin realităŃi paralele. căci aceasta a fost alegerea noastră. în funcŃie de agenda proprie. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. atunci când vom avea voinŃa necesară. spectre de realităŃi paralele. aşa zise negative. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. care reprezintă tot ce este. şi să evolueze spiritual. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. este vorba de faptul că. toate scenariile fiind scrise dinainte. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. nu sunt percepute de El astfel. De fapt fiecare conştiinŃă trece. Noi am creat această lume şi numai noi. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. prin alegerile proprii. sau dramele. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. Scopul suprem al fiecărui suflet. ştim că este doar un film. dinainte proiectate. într-un permanent “moment prezent”. o vom putea schimba. ExperienŃele. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. la nivelul său de conştiinŃă. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. este asigurat. este de a se 135 . Mai pe înŃelesul tuturor. sufletele îşi aleg conjunctura. peste care nimeni nu intervine. Înainte de fiecare întrupare. deşi rezultatul se ştie. În lumea absolutului neexistând timp.

desigur cu efectele dureroase aferente. uniunea cu tot ce este. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. în felul său. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. Totul fiind dinainte programat. pe drumul evoluŃiei. asemenea părinŃii pe copii. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. drumul fiecărui suflet este. extratereştri. total opuse. 136 . care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. este poate cea mai mare frică pe care o avem. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. ci în lumea absolutului. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. ca prin farmec.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. Până atunci însă. Frica de moarte. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. experimentează extazul. destinaŃia fiind dinainte asigurată. De fapt este şederea aici pe planetă. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. originea şi locul nostru real nu este aici. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. este cea mai bună variantă pentru noi. perfect calculat. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. Când vom ajunge să realizăm aceasta. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Deci să nu ne temem. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat.

cu precizie matematică. 137 . totul se transformă”. nu avem nici un motiv de frică. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. mereu. Atunci se reîntoarce de unde a venit. Să învăŃăm să acceptăm. cu care trebuie să se împace. reintră în ciclul natural al Pământului. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. atât pentru conştiinŃa proprie. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. devenind din nou viaŃă. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. mereu. cât şi pentru cea de grup. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. Cât despre noi. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. Vedem deci cât de magistral este acest proces.Deci să ne bucurăm. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. totul este perfect proiectat dinainte. Şi dacă nu ne place prezentul. este numai împotriva noastră. Numai astfel în final. vom putea zice că am trăit cu adevărat. până la sfârşitul vieŃii. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. hrană pentru plante şi animale. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. căci nu o poate schimba. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici.

fără a se deranja unele pe altele. nu există decât un singur sistem. această vibraŃie ar înceta. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . privind peste veacuri. stele. tehnologiile. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Aceste energii. Dacă această mişcare.6 Despre Energie Totul este energie.De deasupra. nimic nu este separat. construcŃiile. având nenumărate frecvenŃe. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. toate evenimentele par să fie acolo simultan. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. filozofiile. ViaŃa ca definiŃie. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. se suprapun în acelaşi spaŃiu. totul. 3. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. Fluxurile de energii. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. ştiinŃele. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. galaxii. cât şi de la mediul înconjurător. operele de artă. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. orice senzaŃie. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. dacă ne uităm în trecut. Orice gând. asemenea semnalelor radio. noi înşine suntem energie.

suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. Orice gând. care sunt la fel de reale sau virtuale. de reamintire mai exact. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. nici de aparate electromagnetice de măsurare. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. având densităŃi din ce în ce mai mici. facem pentru El.limitate la anumite game de frecvenŃe. iar nivelul 139 . Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. cum este cazul omului. sau cel eteric. iar gradul ei de densitate. altele mai rarefiate. trăind diferite aventuri. Noi şi El suntem acelaşi. cum sunt de exemplu îngerii. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. aşa zisele corpuri de lumină. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. căci nefiind separaŃie între noi şi El. prin această mare de energie conştientă. este inclus şi Creatorul. cum ar fi corpul astral. La nivel personal. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. ceea ce noi facem. la rândul Său. însă. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. în această hologramă generală mutidimensională. toŃi suntem acelaşi. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. orice emoŃie este energie creatoare. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. Fiecare gând creează o realitate. aşa cum o demonstrează procesele din univers. deşi însumată poate ajunge la valori imense. creând o hologramă luminoasă. mai sunt încă şase învelişuri similare. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. ca şi cele trăite în starea de veghe. Corpul fizic al omului nu este singurul. Când suntem nervoşi sau supăraŃi.

în timp ce la lucru. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. să avem un hobby. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. în ceea 140 . De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. de ziua onomastică. deoarece ea este infinită în univers. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. la un mare meci de fotbal. Vom vedea că la anumite ocazii. memoria funcŃionează mai bine. nu neapărat numai cel fizic. şi ne simŃim perfect sănătoşi. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. Orice contact interuman. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. persoanele respective influenŃându-se reciproc. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. în timp el va apare cu siguranŃă. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. la un concert. capabili de a “răsturna munŃii”. suntem superenergizaŃi. dacă nu în totalitate. Când suntem veseli. măcar în timpul liber. este din cauză că noi o blocăm mental. prin gânduri şi atitudini negative. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. să iubim. fiind hrănite cu “apă vie”. să râdem să ne bucurăm din orice. Crăciun. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat.de energie din corpul nostru este scăzut. Să creăm. nu este greu de loc. Faptul că nu avem din belşug energie. iubitori. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. Cu răbdare. implică un schimb de energie.

oameni capabili de a levita. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. de a se teleporta. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. Din cele mai vechi timpuri. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. De-a lungul istoriei omenirii. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. sau ale grecilor antici. nu a celor mulŃi. pe vremea lui Pitagora. Din punct de vedere fizic.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. 3. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. vindecători. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase.ce priveşte frecvenŃa. cu care se simt conectaŃi. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. 141 . decât credinŃa. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. Ńinute în secret. ne-au făcut să le sfidăm. ca întreg. în ei şi în puterea Creatorului. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. reale. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi.

a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. au părut exagerări ale unui idealist. căci despre el este vorba. de-a lungul evoluŃiei noastre. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. ci un fiu al Luminii. Adevărul este că Isus. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. politice corespunzătoare acestor idei. necunoaştere şi supunere. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. dacă urmăm calea sa. care le-au Ńinut pentru ei. acestea fiind create pe premise false. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. în scopul de a Ńine masele în frică. cea a dragostei şi a luminii. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. a luminii şi a iubirii. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. Problema este ce vrem să facem acum. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. ba 142 . când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. financiare. Ce alegere vom face însă pentru viitor. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa.

arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. dacă aveŃi credinŃă”. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. având o planetă distrusă. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. acum. sau confiscate.încă şi mai multe. au fost manipulate. punându-se în loc nişte teologii false. în preajma dezastrului planetar global. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. Oricât am vrea să ne amăgim. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. Noi toŃi suntem Unul. textele gnostice arse. atunci când eşti înlănŃuit. de către fiecare dintre noi! 143 . ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. Iată cum cel mai mare master. nici între noi şi el. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic.

144 .

145 .

pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. una pozitivă şi alta negativă. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. la noi subsisteme. La sfârşitul ciclului. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. inteligente. programe. după principul fractalilor. creaŃia universului s-a făcut în etape. date de respiraŃia divină a soarelui central. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. de-a lungul a multor incarnări. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. odată cu deplasarea 146 . din conştiinŃa totală a Creatorului.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. Pe măsura maturizării lor. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. a întregului. după nişte cicluri prestabilite. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii.4. formată din bine şi rău.22. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central).

sufletele s-au încarnat. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. în care sufletele trebuie să înveŃe. unde oamenii sunt actorii. fiinŃe inteligente superioare nouă. lecŃia iubirii necondiŃionate. în urma exploziei atomice. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. ce fuseseră eliberate. Aceste trupuri superluminoase. au venit pe Pământ. bine camuflaŃi. Această scenă. are în spatele cortinei regizori. Ele 147 . stabilindu-se în centrul planetei. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. ca dealtfel orice altă planetă. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. care cunoscând regulile jocului universal. humanoizi compleŃi. pentru a evolua mai departe. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. capabile de a se încarna în timpuri diferite. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. ca fiind o scenă cosmică. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. fraŃi din spaŃiul cosmic. aflată între Jupiter şi Marte. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. necesare reîncarnării sufletelor. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer).2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. o şcoală. creatorii universului.planetei gazdă prin univers. 4. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini.

având trupuri eterice. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). FraŃii Luminii. grădina Edenului. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. pentru a produce o umanitate universală. La început. care prin 148 . cei nemuritori. de-a lungul a mii de încarnări. pentru a atinge completarea. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. aflaŃi la suprafaŃă. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. Au creat Agartha. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. în care spiritele se incarnau. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. încât sufletele din Mellona. au căpătat trupuri adecvate. Din acel moment au existat două feluri de oameni. pentru această geneză biologică. după chipul şi asemănarea lor. au construit oraşe subterane. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. Totul a mers conform planului. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. fraŃii din spaŃiu. De aceea. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. în interiorul Pământului. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. au venit voluntari pe Pământ. până când au devenit fiinŃe umane complete. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. Au creat oameni.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. Până atunci.

denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor).încarnări succesive. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. pe drumul ei spre maturizare. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. sufletele lor făcând o alegere voluntară. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. IniŃial. decăzând pe scara evoluŃiei. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. din corpul fizic. care s-au dezvoltat şi au apus. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. Gardienii EvoluŃiei. masterau puterea de a vindeca. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. prin cele cinci simŃuri. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. mult mai mari decât muritorii de rând. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. ToŃi profeŃii. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. 149 . S-au creat civilizaŃii.

materiale. spirituale. şi a celei exterioare. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. Nu cunoşteau munca. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. explorau spaŃiul cosmic. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. denumit Atlantida. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. nici egocentrism. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. se realiza prin iniŃieri în temple. biologică.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. nu erau bogaŃi şi săraci. iar ei celulele. împărŃind toate bogăŃiile. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. că ea este trupul. Nu existau proprietăŃi. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. ÎnŃelegerea lumii interioare. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. talentele şi aptitudinile erau încurajate. trăiau în belşug. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. De aceea. a existat o civilizaŃie. Ştiau că aveau puteri adormite. Rasa umană din acea vreme.4. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. Rezultatul a fost iluminarea totală. pe un continent în Oceanul Atlantic. iar bolile erau în totalitate vindecabile. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice.

au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. ci codate matematic. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. în însăşi construcŃia lor geometrică. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. generând şi întărind ego-ul. pentru a controla structura materiei. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. Extratereştrii au părăsit planeta. în catastrofe naturale. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. ce va putea fi descifrat de oameni. la sfârşitul Epocii Întunericului. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. într-un limbaj universal. nu în texte scrise. utilizând cristale foarte puternice. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. trecând prin Epoca Întunericului. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. aşezate în punctele energetice ale planetei. Au studiat gravitaŃia. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. Masterii ÎnŃelepciunii. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. ştiind ce se va întâmpla. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. AlŃii s-au retras în centrul planetei. Au cercetat electrogravitaŃia.

pentru ei. un grup de studenŃi. în căutarea sunetului primordial. separaŃie şi individualism. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. au apărut conducătorii şi elita. luptă ce a continuat până în zilele noastre.4 Epoca Întunericului După catastrofă. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. ce a stat la originea formării universului. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. 4. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. Gruparea cea nouă. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. spiritul lor a decăzut tot mai mult. în multiple încarnări. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. care au început o milenară luptă pentru putere. au fost duse în 152 . FrăŃia Întunericului. cunoştiinŃele. fiind neştiutori. se închinau la ei şi îi serveau. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. totul a progresat în polaritate. naŃiile s-au răspândit. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. CeilalŃi. Însă. pentru cei mulŃi. una exoterică. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii.comunicarea cu lumile superioare.

cu misiuni secrete. Purtătorii luminii. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. necesar evoluŃiei umanităŃii. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. “când două părŃi se luptă. de la ConfederaŃia Galactică. S-a jucat jocul. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. 153 . ajutând trecerea la Epoca de Aur. au introdus un program secret de educaŃie. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. în est. altele în Tibet şi în India. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet.Egipt. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. Din timp în timp. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. între cele două polarităŃi. în frăŃia Dragonului Roşu.

Toate regimurile politice. sistemele sociale. Agartha a reprezentat polul Alfa. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. erau iniŃiaŃi. al lumii materiale. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. Agartha este un oraş eteric. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. ca o forŃă de balansare. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. care nu eşuează niciodată. prin introducerea noii ordini mondiale. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. s-au materializat din când în când. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. s-au retras înainte de dezastru. pentru a nu se crea un întuneric total. alŃii ca emisari. apare în istorie câteva secole de-a rândul. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii.Contele de Saint Germain. Nimic. religiile. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. ci doar un plan grandios. latura spiritului. au avut acelaşi obiectiv. IluminaŃii. Ce s-a întâmplat cu Agartha. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. A fost impusă influenŃa Soarelui. ci doar un observator. de exemplu. periodic. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. unii ca masteri încarnaŃi. subpământean. ceea ce este de-a dreptul imposibil. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. a masculinului. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. până când oamenii vor deveni 154 .

În final. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. dându-le cunoştiinŃe. denumit avatarul Ascensiunii. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. pentru a pune fundaŃia omului zeu. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. Astfel a apărut Kabbala. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. a omului complex. Ultimul avatar. El va introduce noua eră a Vărsătorului. cu rolul de a răspândi mesajul. Fiecare eră a avut un rol. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. temple. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. din umbră. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. de la Potop la Abraham şi Moise. aceştia înflorind. a manifestat iubirea necondiŃionată. Pe vremea Vechiului Testament.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. oraşe şi civilizaŃii. evreii au înflorit. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. Isus.capabili de a le lua din interiorul lor. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. Noul avatar este un grup complex de suflete. 4.

care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. Totul este doar o experienŃă. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. căci practic erau jumătate om. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. au construit temple şi au furnizat bani. adusă de Isus. Toate forŃele conducătoare. sau societatea. Masonii şi IluminaŃii. Roma şi toate culturile Europene. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. încet. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. prin mijlocirea extratereştrilor. înŃelegere. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. lucrând mână în mână cu Creatorul. ci ghizii ei. ci de a deprograma structura ego-ului. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. nimeni nu este total negativ. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. practic. sistemele statale. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. Australia. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. de la Atlantida la Egipt. religiile. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. astăzi.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. jumătate animal. pentru a-l educa pe om. America. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. În timpul misiunii sale. EvoluŃia omului este 156 . la Greci.

urmând strict cuvinte moarte. au încercat să afle adevărul. ele erau dinadins distorsionate. a falsificat scripturile originale. Puterea lor ajunsese atât de mare. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. iar documentele autentice arse. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. încât îi înfruntau chiar 157 . datorită necunoaşterii. au căpătat averi. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. De-a lungul timpului. cuvintele sale au fost interpretate greşit. Apostolul Petru. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. văzând aceasta. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. construind castele şi introducând sistemul monetar. a cerut să fie spânzurat de picioare. Multe alte frăŃii însă. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. După moartea lui Isus. sau falsificate. pentru a simboliza confuzia creată.asemenea aurului. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. care era de partea romanilor. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria.

şi pe regi. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. descendentă directă a zeilor din Atlantida. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. pe nume Lanz Von Liebenfels. în trecut. cum ar fi Bhagavad Gita. despre cum. 4. a părăsit vechiul ordin. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . cu părul blond şi ochi albaştri. Ca urmare. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. înfiinŃând Noul Ordin Templier. profeŃită de Isus. locul de naştere a lui Adolf Hitler. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. El a studiat vechile scrieri indiene. un călugăr din Viena. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării.

dincolo de munŃi. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. fiind alcoolic. Prin folosirea drogurilor. după cum povesteau textele hinduiste. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. datorită faptului că tatăl său.zei originari din Atalantida. în care cele două frăŃii se 159 . colaborator la revista ocultă Osara. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. sau cataclism. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. Dietrich Ecart. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. comunism. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. până când omenirea se va sătura de războaie. făcea mare propagandă acestor idei. o bătea pe mama sa. de o mie de ani. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. Hitler a devenit medium. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. din umbră. IluminaŃii. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. indiferent că este vorba de regat. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. care spuneau că. după care Isus va reveni pe Pământ.

au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. în preajma polului sud şi găsind-o. 160 . de practicarea magiei negre. de fapt. din rândul prizonierilor. De asemenea. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei.acuzau din nou reciproc. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. Hitler. antigravitaŃională. Printre altele. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene.

în Argentina. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. după mii şi mii de ani de încarnări. el a reuşit să fugă. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. Ciclul cosmic al întunericului.7 Epoca de Aur Şi astfel. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. rasa umană a ajuns în fine. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. pentru unii va fi Apocalipsa. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. 4. pentru alŃii Eliberarea. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. mai întâi. după care. unde a trăit ascuns. în locul care este cel 161 .Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. la nivelul următor. după culoarea părului. ci prin modificarea lumii interioare. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. cea exterioară o va urma. o rasă nu poate fi superioară alteia. până în anul 1987. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. împreună cu soŃia sa. la maturitate. sau a ochilor. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că.

având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. Foarte mulŃi oameni se trezesc. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. Periodic s-au trimis informaŃii. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. Au făcut un plan. să-şi înceteze activitatea. În deplasarea sa prin galaxie.m.mai potrivit pentru el. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. în centrii energetici ai planetei. 162 . către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. după somnul de milenii realizând că universul este viu. Ei s-au adunat în locuri specifice. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. telepatic şi prin chanelling. activând porŃile către ascensiune. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. reŃeaua magnetică a Pământului. împreună cu arhanghelul Mihai. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60.. Pe data de 11 ianuarie 1991. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. la ora 11:11 a. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. pentru a se încarna pe Pământ. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă.

în Aria 51. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. de care aveau nevoie. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. porŃile stelare. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. Practic. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. contrazicând părerile oficiale.misiunea lor fiind îndeplinită. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. În final. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. teleportarea. toate tainele fizicii universale (energia liberă. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. iar negativul va dispare pentru totdeauna. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. oamenii intrând în grădina Edenului. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. a fost pe cât posibil muşamalizată. călătoria în timp. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. pentru antrenamente şi instruire. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. De aceea orice întâlnire de gradul trei. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . în schimbul materialului genetic. dar Ńinute departe de cei mulŃi. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute.

Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. nu numai în persoanele alese. 164 . Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. căci fiecare va deveni propriul său master. vremea masterilor se va încheia. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. ca o expresie desăvârşită a Divinului. Orice structură socială. se va restructura. politică. religioasă. sau va dispare. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său.adevărurile vieŃii. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior.

165 .

5. a călători în timp şi spaŃiu. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. oricum nu vei fi de acord cu el. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. ci foarte reale. mai pe înŃelesul clasic. Această evoluŃie.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. avea percepŃie extrasenzorială. poate avea loc mai repede sau mai încet. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. adică un superhumanoid. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. manipula materia. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. Antrenamentul Spiritual. Nu înseamnă că 166 . eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. deşi este asigurată. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. a levita. mişca obiecte fără atingerea fizică. Deci spirit. Omul actual. capabil de: a trăi nelimitat. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi.

eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. la stadiul de adevăraŃi 167 . de către Unicul Creator. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. Tu ai fost. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. ce a fost creată dinadins. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. programat cu precizie matematică. pentru a pune bazele Epocii de Aur. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. vor ascende pe Noul Pământ. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. Miza jocului este foarte mare. conform ciclului cosmic. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. ci doar interpretări mentale. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. poŃi doar să o uiŃi. va trece în Dimensiunea a 4 a. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. de forŃe superioare omului. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. Dacă însă. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. eşti pe calea cea bună. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie.este rău. în care te zbaŃi acum. să învăŃăm şi să evoluăm.

menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. pipăit. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. sau Creator. văz. De aceea. 5. este o conştiinŃă. cum este şi trupul nostru. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. asemenea curgerii unui fluid. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. toate organismele sunt vii. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. este nu numai neadevărat.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. miros şi gust. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. Nimic nu este stabil. materiale. o inteligenŃă supremă. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. auz.humanoizi. prezentate în această carte. Toate corpurile cereşti. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. asemănător cu cele din starea de veghe. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. care crează realităŃi fizice. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 .

Aceste trupuri. Ele sunt dispuse în straturi. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. de mişcare. reprezintă adevărul absolut. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. în cea mai mare parte a timpului. Trupul fizic. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. altor entităŃi. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. instinctiv şi sexual. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. de această dată direct. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. emoŃional. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. formează aura. mai puŃin dense. dar nu este aşa. la nivelul minŃii logice. Omul este un complex format din minte. după un lung şi greu antrenament. în funcŃie de 169 . din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. din alte tărâmuri de existenŃă. Trăim. precum şi a aştrilor. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. în general. Singura forŃă pe care o avem. prin intermediul glandei pineale. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. pe care îl vedem. care este asemenea unei porŃi stelare. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor.electromagnetice vin. este voinŃa. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm.

5. decât o maşinărie materială. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. fără un trup fizic. Singura problemă este că odată cu încarnarea. ceea ce este fals.nivelul spiritual al fiecăruia. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. alcătuită din carne şi oase. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. bazată pe toate programările anterioare. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. pur energetice. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. Deci mai degrabă. din acest ocean de conştiinŃe. ceea ce este bine. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. cu infinitul. pe de altă parte însă. Zeci de 170 . În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). memoriile anterioare sunt şterse. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. ConştiinŃele superioare.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. având diferite densităŃi. pe care îl formează. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. controlează şi dirijează.

în a vedea cine suntem cu adevărat. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. bazate pe frică şi negativitate. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. tot cu ochii pe ceas.entităŃi inteligente. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. de a ne calma iureşul gândurilor. Un alt exerciŃiu ar fi ca. Atâta este puterea a de concentrare a omului. bucurie. ne dau tot felul de impulsuri. este de a ne opri din ceea ce facem. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. Ele sunt asemenea prădătorilor. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. de exemplu. exterioare nouă. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. aşa cum bate vântul. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. pentru a participa la experienŃă. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. De aceea primul pas în a realiza aceasta. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. sau de mare pericol. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. de exemplu. sufletul. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. se trezeşte din adormirea sa.

îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. ContemplaŃi un obiect. ca şi când vă uitaŃi la televizor. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. care a fost procesul lui de fabricaŃie. interioară. 172 . etc. pe care o percepeŃi cu ochii. în afara lumii exterioare. o anumită imagine. să zicem o floare. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. din ce material este alcătuit. venită din eter. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. Uitându-vă fix la el. să vă apropiaŃi de ea. văzându-i toate detaliile. ce formă şi ce culoare are. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. există şi o alta. de exemplu un pix. Apoi luaŃi de exemplu.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. sau o canapea. cu ochiul minŃii. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. Aceasta este informaŃia pură.

să vă aşezaŃi repede. care vi se potriveşte. sunteŃi în control. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. sau o roată cu spiŃe colorate. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. oriunde v-aŃi afla. dacă ameŃiŃi. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. care spun ele. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. putând încetini undele creierului în maximum două minute. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. Este bine să fiŃi în faŃa patului. în sens invers acelor de ceasornic. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. Stând în picioare. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. deşi dă o ameŃeală uşoară. nu numai să opriŃi mintea. pentru ca. fie în poziŃia de lotus. Metodele sunt foarte variate. merg cel mai bine. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. După 2-3 173 . sute de şcoli dau diverse tehnici. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. Acest exerciŃiu. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. alŃii numai ascultând muzică.

abdomen. bazin. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. apoi deschideŃi ochii. De multe ori vă pot apărea imagini. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. umeri. Nu omiteŃi organele interne vitale. picioare. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. piept. gândurile fiind cu mult 174 . Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. stând relaxaŃi la soare. cu divinul. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. revenind înapoi în lumea fizică. cu timpul însă. spate. Încet. ca şi când aŃi dormit câteva ore. lăsaŃi-le să curgă. încet. mâini. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. încet. asemenea celei de înainte de a adormi. Starea aceasta este denumită starea alfa. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. de la creştetul capului coborând pe gât. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. ficatul şi rinichii. începeŃi relaxarea trupului. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. vă va cuprinde. Când o doriŃi. încet. nu vă opuneŃi. de visare conştientă. pentru a vă adânci în relaxare. inima. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă.respiraŃii adânci. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. căci sunt multe de făcut în această stare. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. o intensitate greu de imaginat. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. cu sufletul. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. şi acestea trebuiesc relaxate.

nimeni nu te va crede. cu mult mai presus de acestea. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. de meditaŃie. crezând că normalul e să fii ca ei. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. cu orice preŃ. Iar 175 . VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. MulŃi vor spune că nu eşti normal. Acest tip de exerciŃiu.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. ci o inteligenŃă superioară. Deci caută prieteni. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. odată ce aŃi înŃeles aceasta. Oricum un lucru este sigur.încetinite. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. Frica de moarte va dispare. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. când are loc o trezire în masă a sufletelor. Însă fii pregătit. cu mult mai grandios şi mai liber. de bine ce ai început să scoŃi capul. este o eliberare. care sunt şi ei pe acest drum. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic.

emoŃional. filozofiile. de când ai deschis ochii. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. mişcările. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. sau conştiinŃa. tot ce spun religiile. societatea. aşa zişii centri şi anume: logic.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. Aşa cum am mai spus mintea. secându-te de energie. Ei sunt acolo pentru noi. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. divinul este în interiorul tău. totul este mecanic. Însă nu uita. din alte lumi. ca un mecanism. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . oricând dorim. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. ToŃi avem ghizi spirituali. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. de mişcare. Vezi cum vorbele. acŃiunile. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. instinctiv şi sexual. toŃi avem un Sine Superior. cultura. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. este asemenea unei puşcării. ştiinŃa oficială. Fii deci ca un luptător. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. este distorsionat şi fals. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit.

negaŃia. uimire. Pe de altă parte. Dacă ar fi aşa. este mai întâi însuşită de centrul logic. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. formarea de reprezentări şi concepte. supărare. respiraŃia. vorbirea. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. centrul emoŃional se află în zona şalelor. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. îşi au originea aici. funcŃionarea organelor interne. digestia. Orice mişcare nouă. asimilaŃia. frică. să zicem învăŃarea scrisului. bucurie. comparaŃia. El este situat. a jocurilor sportive. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. afirmaŃia. imaginaŃia. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. realizarea unei impresii. circulaŃia sângelui.mecanism care analizează şi judecă. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. Toate funcŃiile de gândire. în zona pieptului. cum ar fi. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. De asemenea. 177 . care odată programată este transferată la cel de mişcare. până la conducerea automobilului. de toate reflexele interioare. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. şamd. secreŃia glandelor. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. memoria gustului. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid.

iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. sau ticuri. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. dans. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. un alt centru poate să-i ia locul. deşi există aceşti centri specializaŃi. simŃ estetic. memoria durerii. de a descoperi. râsul. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. căscatul. dacă apare un dezechilibru. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. meşteşugăreşti. strănutul.memoria mirosului. Din considerente de supravieŃuire. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. 178 . pasiuni. entuziasm intelectual. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. animalic. sport. emoŃională şi intelectuală. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. sau asociaŃii. De exemplu. prin memorii. una pozitivă şi alta negativă. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării.

De exemplu. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. în cea mai mare parte. EmoŃiile se abat în general. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. să devii practic jumătate bărbat. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. de aceea 179 . cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. Problema este însă. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. După controlul gândurilor. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. De fapt. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. la nivelul centrului intelectual. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. ca un trăsnet asupra noastră. intelectual şi emoŃional. că fie bărbat fie femeie. Desigur aceasta este adevărat în general. fără suflet. adică să balansăm cei doi centri. ConsecinŃa acestui lucru este că. de la caz la caz existând variaŃiuni. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm.

emoŃiile şi mişcările în totalitate. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. situaŃie. eşti prins într-o activitate. poŃi trece la etapa de control. Observă că atunci când eşti prea surescitat. nimic şi nimeni nu te poate salva. duce la pierderea conştiinŃei. în general. eşti pierdut total. necontrolat. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. Vorbitul. ieşitul la o plimbare. persoană. exerciŃii de respiraŃie. gândurile. meditaŃie. duce la un consum de energie. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. când eşti stăpânit de frică. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . Identificarea este foarte dăunătoare. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. încet vei progresa.trebuie să ne luptăm cu ele. sau activitate. însă savurează orice victorie şi încet. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. ascultarea de muzică. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. îŃi pierzi conştiinŃa. iar vorbitul prea mult. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă.

sunete. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. că nu ştiu ce fac. pentru că nu ştiu. emoŃii. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său.stare de bine. negativişti. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. debarasarea 181 . veseli. sau trăiri. între care energia circulă liber şi se amplifică. încearcă doar să îŃi ia energie. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. care încearcă să definească imagini. iubitori.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. de vibraŃie şi energie înaltă.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. 5. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. deschişi. care îşi apără pielea în permanenŃă. Cuvintele sunt doar simboluri. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. Este de preferat. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. sau violenŃi. când acesta face o boroboaŃă. ExperienŃa este cea care dă adevărul. deoarece e mai uşor. Observă cum mai toŃi oamenii. Caută grupuri de oameni pozitivi. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. oricât ar fie ele de avansate. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. Nu uita că trăim într-un univers prădător. calmi. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură.

scoate din memorie. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. preluată din rezervorul general. apoi pe măsura antrenamentului. Observă cum la început oboseşti uşor. Trupul uman are nevoie de mişcare. toate persoanele şi evenimentele. De unul singur îŃi va fi foarte greu. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. alimentaŃia deficitară. ticuri. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. luată în sens invers. capacitatea de efort creşte. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. care este de-a dreptul imens. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. nu numai fizică dar şi mentală. apărând o plăcere a mişcării. ExerciŃiile fizice. apare un aflux de energie. sau un grup sunt de preferat. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. Supraefortul este cel mai important. O şcoală.de vicii. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . vorbitul prea mult. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. mai ales cele de forŃă. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. de la cele mai noi evenimente. sedentarism. Începe. obiceiuri mecanice. Aceasta nu este uşor desigur. el fiind singurul care ajută dezvoltarea.

sau vătămat. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. Tu şi experienŃa ta. Important nu este ce ai făcut. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. este din cauză că nu ştiu. Totul este doar în mintea ta. oricât ar fi ea de dură. ele au scopul lor în evoluŃie. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. 183 . Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. Tu eşti singurul tău judecător. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. o transformare. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. nu există decât experienŃa. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. un nou început. e doar un prag. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. nu îŃi vei înceta existenŃa. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. Deci nu ai fi putut să eviŃi. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. se întâmplă obligatoriu. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile.făcut.

Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. chiar dacă-Ńi este greu. Foloseşte-l la maximum. sau handicapaŃii de pe planetă.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. fără cea a întunericului. Nu avem nici o importanŃă. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Nu te văita la nimeni. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. ajută-l cu ceea ce are nevoie. pe această planetă. în bine şi rău. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. Nu poate fi experienŃă a luminii. sau în trecut. de fapt ai foarte puŃin timp. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Nu ai o eternitate aici. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. ToŃi şi toate sunt perfecte. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. în lumină şi întuneric. despre nimic. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. iar viaŃa ta este perfectă. fii brav. Abia eşti conştient de al tău. suntem un fir de praf într-un univers infinit. Nu îŃi este de nici un ajutor. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 .

care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. Alege deci conştient. nu judeca pe nimeni. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. sau un vis.pentru nimeni şi nimic. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. ca pe un film. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. Fiecare clipă este de aur. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. nu te implica prea mult emoŃional. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Vezi tabloul general al creaŃiei. Puterea omului este incalculabilă. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. sau situaŃie. în orice eveniment. în veselie. Stai cât mai mult în bucurie. Fă din orice activitate o meditaŃie. nimic nu este serios. Priveşte totul detaşat.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. grandoarea şi măreŃia lui. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. asemenea unui copil.

prin eliberarea de hormoni. de supravieŃuire. pentru a balansa sistemul endocrin. hrană şi adăpost. precum şi o glandă endocrină. din spectrul luminii. Nevoile ei sunt instinctuale.diferite. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. prin picioare. Ea conduce energia pământului în sus. Culoarea asociată este roşu. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. după care urcă pe şira spinării. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos.

carnelian. Culoarea asociată este albastru. să simŃim compasiune. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. carnelian. aşteptând să fie trezită. rodonită. care stă adormită. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. Cristale utilizate: topaz. Culoarea asociată este verde. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. dorinŃe. turmalină galbenă. Culoarea asociată este galben. nu domina. să avem un simŃământ de pace. citrină. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. voinŃa. pentru a se ridica spre cap. Ne permite să iubim intens. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. Chakra Gâtului este situată la gât. emerald. cuarŃ roz. garnet roşu. senzaŃii şi mişcare. spontaneitate şi puterea de a accepta. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . autonomia şi ne influenŃează metabolismul. cum ar fi cea a sunetului. calcită. aquamarină. Ea ne dă puterea personală. Cristale utilizate: peridot. Cristale utilizate: safir. rubin. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. Ne dă energie. Cristale utilizate: jasper roşu. topaz roz. safir albastru. opal. ego-ul şi unitatea. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. reprezentând limbajul.energia evoluŃiei conştiinŃei.

Dă conştiinŃa pură. înŃelegere. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. înŃelepciune. este multidimensională. holografică şi situată în afara timpului. cea care le controlează pe toate celelalte. Cristale utilizate: celestită. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. Aceşti centri energetici. Cristale utilizate: moldavită. Cristale utilizate: diamant. Ne conectează cu cosmosul. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. turcoaz. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Este legată de actul vederii spirituale. conexie spirituală şi extaz. situată deasupra cm. Culoarea asociată este indigo. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. sugilită. Cristale utilizate: topaz albastru. selenită.ceilalŃi şi să fim buni oratori. ametist. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. Culoarea asociată este violet. Ne aduce informaŃie. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. în evoluŃia noastră actuală. lapis iazuli. safir albastru.

Când sunt nebalansate. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. La cea de a cincea înŃelepciunea. începând cu cea a rădăcinii. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. precum şi dezvoltarea voinŃei. pe rând.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. fugim de realitatea fizică. Simptomele fizice includ dureri de picioare. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. Perfectul echilibru dintre minte. de Unicul Creator. sau acŃiune. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. sau cap. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. în gândirea şi comportamentul nostru. Un exerciŃiu foarte uşor. La cea de a treia. prin fiecare chakră. sunt de o mare sensibilitate. sau suntem egoişti. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. până ajunge la 189 . iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. spate. sentiment. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. ele încep să se cristalizeze. ne simŃim victime. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. În meditaŃie.

bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. cu care se masează locurile de pe corp. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. foloseşte punctele din palme şi tălpi. prin masarea acestora. VAM. OM Concentrarea asupra yantrelor. 190 . de activare şi balansare a chakrelor. YAM. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. alcoolului. nu au puterea. deşi sunt foarte importante. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. cafelei. 5. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. HAM. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare.cea a coroanei. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. etc Reflexologia. corespunzătoare chakrelor. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. RAM.

cum te simŃi. având o gamă largă de frecvenŃe. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. diferite de cea a aurei proprii. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . a aerului şi a apei. ce respectă principiile geometriei sacre. Ca o regulă generală. Caută locuri liniştite. Practic. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele.singure. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. aşa zisele vortexe. cum îŃi este mintea. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. Lucrând cu ele. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. dacă este relaxată. în mijlocul naturii. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. În trecut. asistată de către masteri. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. totul este energie. aglomerate. moldavita. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. Printre cele mai puternice cristale sunt. pe malul mării. sau surescitată. situate în centrii energetici ai planetei. Orice cristal este uşor de simŃit. în oraşele mari. după o perioadă relativ scurtă. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. calcita. Acestea sunt construcŃii megalitice. de a ne deschide spiritual. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. de meditaŃie. iniŃierea spirituală era făcută în temple. la început. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. Observă pe fiecare. ce efect are asupra ta. Aici energia este deosebit de puternică. Iată câteva recomandări. sau în locuri sacre. turcoazul şi lapis iazuli.

minte. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. plasticul. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. din Egipt. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 .capabile de a face să curgă energia. Într-o încăpere cu lumină difuză. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. Kanite. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. Lepidolită Concentrare: Fluorite. la alŃii cât şi la diferite obiecte. nivelul de amplificare diferă. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. sau aluminiul.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Ca material se poate utiliza lemnul. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. cuprul. Jasper. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Labradorite Balans. Nu este greu. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. Aur. capabilă de a amplifica energia.

alb. sau albastru. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. De asemenea. a unui obiect roşu. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. în care mintea îŃi este total oprită. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. întrun scop prestabilit. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. te poate hipnotiza. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. Acesta poate fi contactat. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. însă eşti conştient. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. cum ar fi. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. ca şi când dormi. de exemplu. un instructor. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. După terminarea şedinŃei. obŃinute din plante. pentru a o asista. sau chiar un prieten mai iniŃiat. el poate comunica prin tine. inducându-Ńi o stare de relaxare. cu alte entităŃi inteligente. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. iar 193 . cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. În această stare. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. mult mai profundă decât meditaŃia. Anumite substanŃe psihedelice. cu acordul tău bineînŃeles. Pentru că. Fiecare persoană are un Sine Superior.

nu le folosi. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. anumite ciuperci. cocaină. cum fac mulŃi. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. asemenea unui robot. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. ci doar la început. sute de astfel de plante. 194 . nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. tranchilizantele. a matricei. etc. Plantele practic. deoarece. pe planetă au fost însămânŃate. doar de câteva ori în viaŃă. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. Ele trebuiesc folosite. marihuana. cum se deplasează pe un grafic. Sigur. morfină. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. care te Ńine prizonier. nefiind naturale.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. Aşa zisele droguri sintetice. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. nu tot timpul. în scop de amuzament. la petreceri. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). DMT-ul. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. Închizând ochii. la dependenŃă. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. percepŃia ta se limitează. nu sunt recomandabile. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. de către Creator. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. vei începe să visezi conştient. mai înalte. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism.

în lateral. a urechilor. În această stare. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. chiar dacă nu o vezi. fără a adormi. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . care pot fi de o intensitate foarte mare. Cu timpul meditaŃia. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. a auzi voci. notează-le dacă este necesar. de a stabili contacte cu Sinele Superior. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. de a vedea imagini. apropie-le. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. łine palmele faŃă în faŃă. toată experienŃa este doar imaginaŃie. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. după o vreme te vei simŃi. depărtează-le. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. fiori prin corp. sunt deosebit de benefici. simte această energie. ca de transă. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. sau pe şira spinării. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. Aceşti fiori.

ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. 196 . esenŃa Creatorului.tău. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. eşti o fiinŃă divină. puterea ta este infinită. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. Şi nu uita. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. sau un sentiment de inutilitate. mentale şi emoŃionale. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 .proces se desfăşoară în etape. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. care pot da stări de depresie. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. cauzate de moartea egou-lui. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. în paralel cu schimbările fizice. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. spiritul are un nivel mai ridicat. prin trezirea spirituală obişnuită. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. în anul 1988. Datorită scăderii densităŃii celulelor. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. Între etape există perioade de gol. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. precum şi a vibraŃiei planetei. pot apare dureri. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic.

ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Este începutul trezirii spirituale. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie.chiar şi apariŃia diareei. sau bâzâieli în cap. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). alergarea. înotul. distrugând receptorii de insulină din celule. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. etc). schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Aceste mesaje. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. ci se arde. Ele se manifestă ca Ńiuituri. având ca efect îngrăşarea. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. ce intră în el. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. La nivelul al nouălea. Clarviziunea practic va lua locul 203 . este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. La începutul nivelului al zecelea. ducând la dereglări metabolice. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz.

Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. În fine nivelul al doisprezecelea. tu fiind tot aici. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. care se întâmplă într-o clipă. extazul. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. Ele sunt printre noi. uniunea cu Creatorul Universal. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. 204 . Este de fapt un proces foarte simplu. cum ar fi de exemplu. AbilităŃile spirituale continuă să crească. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. dar un altul. devenind mai luminos. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. cu misiunea de a ajuta procesul. reprezintă ascensiunea. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului.

cutremure. de către forŃele întunericului. cât şi în vis. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. prin contacte cu diverse persoane. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . secete. Aceste fiinŃe extraterestre. taifunuri. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. Deci. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. Ei practic. ar însemna o impunere. Acestea de obicei. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. în general. care este nevoită să reacŃioneze. mai evoluate. Răspunsul este foarte simplu. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. etc. aceasta făcându-se. lucrează în plan telepatic. atât în starea de veghe. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă.). la nivel personal. dacă există cu adevărat.

este vorba de o revoluŃie paşnică. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. care va intra în trupurile noastre. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. astăzi în viaŃa fiecăruia. ieşind de sub capcana iluziei. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. este acum.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. Energia crescândă. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. De aceea. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. Să credem în proces. în puterea Creatorului. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. care are loc dinspre interior spre exterior. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. Deci este timpul să ne bucurăm. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. nu să ne speriem. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. iar pe de alta. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. spirituală. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment.

fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. nu separată că acum. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. puterea de vindecare spontană. veseliei şi ajutorului reciproc. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. pe care de atâta timp am uitat-o. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”.. capacitatea de a transforma şi crea materie. etc.ajutorul minŃii). să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. sau vom sări într-a 4 a. adevăratul Paradis. Tot ce avem de făcut. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. 207 . în care vom trăi ca o familie. sau unde vor ajunge. în armonie cu noua planetă. Suntem o generaŃie norocoasă. compasiunii. căci într-un fel sau altul.. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. putând fi modelat după plac. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. Nu sună frumos? Aceasta va fi. chiar direct într-a 5 a. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. sau unii. ca în filmul Stargate. este să dorim să ne schimbăm. telepatia. în dragoste şi pace. călătoria în timp. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. aşa cum spunea Isus. indiferent unde se află. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. în care moartea va dispare.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. 212 .

O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E. Brenilly. H.Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. J.

Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .

Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt. NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 . Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.

com gyro-scope.com goldmanmethod.com/munck.com lauralee.com universeofpower.com/freenrg/tors cseti. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.org centerpointe.com hemi-sync.com trufax.com orbit.shtml goldennumber.net 21stcenturysciencetech.org newciv.html greatdreams.org philosophy.com soulsofdistortion.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com silvaultramindsystems.pair.nl crystalinks.com cycle-trader.com digg.com geometrycode.com learningmeditation.com 216 .co.com singtech.com amasci.org keelynet.uk depalma.com/sg/index.com servtech.ca enterprisemission.

uk tmgnow.com lightworkers.net divinecosmos.com 217 .ex.org projectcamelot.com newton.com cropcircleconnector.html primarypeception.com ourhollowearth.net hypnosis.net projectavalon.com deoxy.com antigravitypower.com athenapolis.ac.tripod.com nealedonaldwalsch.com superstringtheory.htm hado.org/mckenna.lightworker.com/Grebennikov/index.com livingcosmos.

218 .

219 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->