so Curs 9 Apr

Contabilitate Consolidata, 9-Apr.

-2011

pag. 1 din 5

Exemplu: La 01.04.N-1 filiala F a demarat construirea unui depozit pentru nevoi proprii. Managerii au decis capitalizarea dobanzilor generate de imprumuturile relative la aceasta constructie. Pentru N-1 dobanzile au fost de 1.800 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a considera dobanzile cheltuieli ale perioadei. In contabilitatea filialei inregistrarea lucrarii in curs de executie pentru N-1: 231 = 722 x lei x – 1800 – 1800 231 = 722 Din punct de vedere al grupului costul de productie al lucrarilor in curs: Retratarea in contabilitatea grupului:

Filiala F e specializata in productia de autovehicule. In urma vanzarii unui model nou s-au constatat defectiuni la un anume subansamblu. Societatea a informat cumparatorii asupra defectiunilor si s-a angajat sa le repare gratuit, cheltuielile cu reparatiile fiind estimate la 4.000 u.m. Politica de grup din care face parte F e de a respecta IAS 36 – provizioanele / datorii contingente. Verificarea criteriilor de recunoasterea a provizionului: a) societatea are o obligatie generata de un eveniment anterior: vanzarea productiei; obligatia: angajamentul asumat de a repara defectiunea (obligatie implicita); b) este probabila o iesire de resurse necesara pentru decontarea obligatiei (cheltuielile cu reparatiile); c) obligatia poate fi estimata in mod viabil / credibil (valoarea obligatiei = 4.000 u.m.) In contabilitatea grupului se inregistreaza provizionul: cheltuieli cu provizioanele 6812 = 1518 4.000 u.m.

Filiala F presteaza servicii de transport aerian. In decembrie N consiliul de administratie decide ca incepand cu 1.01.N+1 sa lichideze activitatile de transport international. Aceasta actiune a generat cheltuieli de 100 u.m. pana la 31.12.N. Nu s-a intocmit un plan detaliat de restructurare si nu s-a publicat decizia de restructurare. La 31.12.N F prezinta in situatiile financiare un provizion de restructurare de 100 lei. In contabilitatea lui F: In contabilitatea grupului: retratare: 6812 = 1514 100 lei nu sunt indeplinite criteriile de recunoastere a provizionului (nu s-a 6812 = 1514 – 100 lei

facut planul de restructurare detaliat si nu s-a facut publica decizia de restructurare) se storneaza provizionul:

La 30.06.N societatea F a ahizitionat un utilaj de 100 lei, subventionat in proportie de 80%. Amortizarea liniara se face in 5 ani. Politica grupului de care apartine F este de a amortiza utilajul pe 4 ani. In contabilitatea lui F: 2131 = 404
creanta catre buget statului

100 lei 80 lei 80 lei
subventii (in bilant se inregistreaza la venituri in avans pe 4 ani) incasare subventie

445 = 475 5121 = 445

la 31.12.N:

amortizare: veniturile in avans:

6811 = 2813 475 = 7584

100/5 ∙ 6/12 = 10 lei 80/5 ∙ 6/12 = 8 lei 100/4ani ∙ 6/12 = 12.50 lei 6811 = 2813 475 = 7584 2.5 lei 2 lei (80/4∙6/12 – 8)

In contabilitatea grupului:

amortizare grup: suplimentarea amortizarii suplimentarea venitului in avans

G. pe analitice) capital social F rezerve M rezerve F rezultatul lui M rezultatul lui F Credit % = % 48.-2011 pag. determinarea metodei de consolidare: procentul de control = 60% (toate actiunile lui F sunt ordinare) → M exercita asupra lui F un control exclusiv de drept. a) cumulul celor doua bilanturi: Active % imobilizari corporale titluri de participare creante imobilizate marfuri clienti conturi curente la banci 3000 1500 6000 5000 2500 = 7000 (6k + 1k) Datorii % 6000 4700 4500 5000 1500 2000 1000 300 b.600 45.000 alte venituri din exploatare 250 350 venituri din imobilizari financiare venituri din dobanzi 1000 650 8. Eliminarea profitului intern al societatii F generat de vanzarea de stocuri Din datele problemei (marfuri la M = 2000) 2000 – 100 = 1900 M 2000 F 1900 .000 300 cheltuieli cu dobanda alte cheltuieli financiare rezultate puse aici pt a „balansa” ecuatia contabila rezultatul lui M rezultatul lui F III.650 1. 9-Apr. Retratari si omogenizari 2.000 venituri din vanzari marfuri 3.I. Prelucrarea si cumulul conturilor din situatiile financiare individuale: 1. (din anexa): I. Eliminam dividendele interne primite de M de la F a) la nivel de bilant: micsoram rezultatul rezultat M = rezerve M 250 lei b) la nivel de CPP (cont de profit si pierdere): eliminam veniturile din dividendele obtinute de M venituri din imobilizari financiare 7611 = rezultatul lui M 250 3. 2 din 5 Rezolvarea aplicatiei M.) cumulul celor doua conturi de profit si pierdere Debit cheltuieli cu marfurile 37. Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate ale grupului format din M si F se va utiliza Metoda Integrarii Globale. Procentajul de interes = 60% II.Contabilitate Consolidata.000 alte cheltuieli de exploare furnizori datorii financiare capital social M (elemente de cap. prop.

eliminam titlurile de participare detinute de M in F si partajul capitalurilor proprii ale filialei F % de interes Pi = 60% Capitaluri proprii F Capital social Rezerve (de verificat daca nu a fost modificat printr-o retratare) Total 5000 2000 300 7.000 capital social F 2.300 Societatea M (60%) 5. Eliminam veniturile si cheltuielile cu dobanzile: 40 (400 – 360 = 40) 1.Contabilitate Consolidata.920 Rezultat Total 8. alte venituri din exploatare 7583 = % 400 (a1) 360 (a2) 40 (a3) 700 (C) = cheltuieli cu dobanzile 50 alte cheltuieli de exploatare.000 rezerva F 300 rezultat F = % titluri de participare rezerva grup rezultat grup interese ce nu controleaza (minoritare) 3.P.-2011 pag.380 Interese ce nu controleaza (40%) 2000 800 120 2. 3 din 5 a) la nivel de bilant: logica directa: logica indirecta (recomandat): rezultatul lui F = marfuri rezultatul lui M = marfuri 100 100 b) la nivel de CPP (cont de profit si pierdere) logica directa: 2. Eliminarea profitului intern obtinut de M din vanzari de terenuri 100 100 IV.000 lei 5.000 venituri din vanzarea marfurilor = % cheltuieli cu marfurile 1900 rezultatul lui F sau pe logica indirecta: 2.000 1. a) Partajul la nivel de bilant: % 5.000∙60% = 3.920 ce se cuvine mamei .200 300∙60% = 180 4.P.200 180 2.000 venituri din vanzarea marfurilor = % cheltuieli cu marfurile 1900 rezultatul lui M 4.000 2. 9-Apr. 6583 rezultat M 6. Eliminarea creantei si datoriei comerciale generate de vanzarea marfurilor: Furnizori = Clienti a) la nivel de bilant: rezultat M = imobilizari corporale (terenuri) b) la nivel de C. eliminam imprumutul intern dat de M lui F: ↓ datorii financiare (D) (le anulez) venituri din dobanzi = creante imobilizate 7.000∙60% = 1.

750 (9a) = 2.750 1.000 2. (partajul rezultatului filialei) % rezultat grup interese ce nu controleaza 9.a) = 0 1.700 (1a) – 700 (6) = 4.600 = 3.000 (1a) – 250 (2a) – 100 (3a) – 40 (5a) = 610 = rezultat F 300 180 120 a) ordinea aparitiei b) c) V. a) la nivel de bilant rezerva M = rezerva grup rezultat M = rezultat grup b) la nivel C.900 5.P.000 (8.000 1.900 (3b) 2.000 (4a) = 4.000 (4) = 5.240 4.000 (1b) – 400 (5b) 640 = 1. interese care nu controleaza: .500 (1a) – 700 (6) = 800 6. grup) 120 (8b) = interese ce nu controleaza in rezultat 7.P.960 3. transfer rezerve si rezultat al societatii M la rezerva si rezultatul grupului II.P.-2011 pag. 2.000 (3b) 35. al lui F se inchide la partaj) 1.950 180 (8a) + 610 (9a) = 790 2.800 = 2. Rezultat grup = rezultat M Bilantul consolidat: Imobilizari corporale: Titluri de participare: Creante imobilizate: Marfuri: Clienti: Conturi curente la banci: Furnizori: Datorii financiare: Capitaluri proprii: I.000 (1a) – 3.000 (1b) – 1.000 (1b) – 360 (5b) 0 = 250 (1b) – 250 (2b) 300 = 350 (1b) – 50 (7) 600 = 650 (1b) – 50 (7) 8. Intocmirea situatiilor financiare consolidate 1500 (de la 1a) + 250 (2a) = 1.000 (1a) – 1.200 (8a) + 1.P.000 (1b) – 2. C.500 (al lui M.000 = 45.920 (8a).000 (1a) – 100 (3a) = 5.000 4.P.000 + 800 alte capitaluri proprii.650 (1b) 910 din care: 790 = 180 (8b) + 610 (9b) = rezultat atribuibil proprietarilor (rez. consolidat venituri din vanzari marfuri: cheltuieli privind marfurile: alte venituri din exploatare: alte cheltuieli de exploatare: venituri din imobilizari financiare: venituri din dobanzi: cheltuieli cu dobanzile: alte cheltuieli financiare: rezultat tota (venituri – cheltuieli): 43.000 (1a) – 40 (5a) = 6.100 = 37. 4 din 5 b) Partajul la nivel de C.000 (1a) – 1.500 (1a) 6. atribuibile proprietarilor: – – – capital social: rezerve grup: rezultat grup: 8.Contabilitate Consolidata. 9-Apr.P.000 (1b) – 250 (2b) – 100 (3b) – 40 (5b) = 610 VI. din care: 120 = interese ce nu controleaza in rezultat.

fara mobil.Contabilitate Consolidata. calculator (optional). . 9-Apr. se cer 5 coli capsate obligatoriu. plan de conturi sau putem scrie doar denumirea conturilor. 5 din 5 Pt.-2011 pag. examen: de stiut amortizarea degresiva cu durate diferite nu se da teorie la examen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful