İSTATİSTİKLERLE

TÜRKİYE’DE GENÇLİK
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

AMAÇ
Ç
• Bu doküman Türkiye'de
Türkiye de TÜİK
TÜİK, DPT,
DPT Maliye Bakanlığı
Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamu
kurumları ve AB, Avrupa Komisyonu, BM gibi
uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan istatistikleri
tarayarak gençlik alt alanı ile ilgili istatistikleri derleme ve
gençlik alanında çalışan paydaşlara sunma çabasıdır.
• Bu çalışmanın amacı Türkiye'de eksik olan gençlik
politikalarının tartışılabilmesi ve oluşturulabilmesi için alt
yapı oluşturmak; Türkiye'de yetersiz olan gençlik ile ilgili
i t ti tikl i gelişmesi
istatistiklerin
li
i ve b
bu kkonudaki
d ki bil
bilgilerin
il i
üretilmesi ve yayılmasına katkıda bulunmak
amacındadır.
• İstatistikler Prof. Dr. Nurhan Yentürk tarafından
derlenmiştir.

İçindekiler
A.
A
B.
C
C.
D.
E
E.
F.
G.
H.
I.

Nüfus
Gençlerin Eğitimi
Eğitim Durumuna göre İstihdam
İstihdam
AB ü
üyeliği
liği
Özürlü Gençler
Genç Yoksulluğu
Gençlikte Suç Eğilimi
Bütçeden Gençliğe Pay

.A NÜFUS A.

39 7. • Hem erkekler hem de kadınlar için en geniş yaş grubu yine 15.31 2.96 3.04 2.40 Bilinm eyen 0.24 0.98 4.03 0.54 70 .11 60 .97 4.89 9.07 5.51 1.24 9.39 7 43 7.74 0.59 3.89 15 .96 75 .07 55 .Türkiye’de Türkiye de genç nüfus • Türkiye’nin nüfusu içinde en geniş yaş grubu 15-19 yaş grubudur.16 7.74 1.29 8.63 10.00 6.34 7 39 7.69 2.88 65 .75 10.18 40 .01 3.87 9.19 10.96 10.67 8.32 0.68 9.43 2.84 0.44 85+ 0.14 10.34 35 .73 1.64 2.79 0.36 0.69 8.15 9.85 0.40 9.04 0.96 50 .98 9.54 4.52 2.49 4.14 10.52 20 .19 yaş grubudur.75 25 .47 5-9 9.78 10 .43 7 34 7.14 7.03 DİE 2000 nüfus sayımı .44 6.70 2.97 80 .72 30 .29 0.93 45 . Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus nüfus.95 4. 2000 Yaş grubu Toplam Erkek Kadın Toplam 100 100 100 0-4 9.

2000 Nüfus Sayımı 85+ 80 .74 65 .19 10 .14 5-9 0-4 0 500000 1000000 1500000 2000000 sayı 2500000 3000000 3500000 4000000 .79 70 .Türkiye’de Türkiye de genç nüfus Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus.24 15 . 2000 Kaynak: DİE DİE.49 40 .69 60 .29 20 .34 25 .39 Erkek 30 .84 75 .54 45 .59 50 .64 yaş grubu 55 .44 Kadın 35 .

0 0 4 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0 .0 0 1 5 -1 9 2 0 -2 4 K a y n a k : D İE . .Türkiye’de Türkiye de genç nüfus 1 5 + N ü fu s u n k e n t v e k ır d a y a ş a m a o r a n la r ı.0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 % KENT K IR 3 0 .0 0 2 0 . 2 0 0 0 N ü fu s 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 65+ T o p la m Y a ş g ru b u Türkiye’de Türkiye de genç nüfus kentlerde yaşamaktadır yaşamaktadır. 2 0 0 0 7 0 .

2 7 .2 6 .9 9 .2 9 5 .8 6 .9 5 .4 6 .3 7 .7 3 5 .8 6 6 .9 5 .4 6 .3 8 .3 7 6 .9 5 .7 7 .1 6 7 .0 6 3 5 9 8 8 0 5 6 8 5 2 7 7 6 1 0 8 6 5 3 2 4 9 6 6 5 1 3 5 2 0 -2 4 n ü fu s / t o p la m n ü f u s 9 .6 5 .4 6 .4 7 .1 7 .8 6 .2 6 6 .9 1 5 .3 6 .9 5 .0 4 7 .5 4 6 .7 9 5 .1 8 .4 3 7 .7 5 .2 4 7 .1 8 .3 5 .4 8 .7 8 6 .1 8 .3 6 .7 7 .6 7 .6 3 8 .8 7 6 .1 5 .3 6 .7 1 7 .7 5 .3 7 8 .1 K a y n a k : O E C D Türkiye genç nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir 2 4 9 4 0 1 9 6 5 8 7 8 0 3 0 4 0 9 6 6 0 7 2 2 6 7 0 4 9 8 .6 6 .3 9 .6 5 .7 6 .7 6 .7 6 .3 2 5 .Türkiye genç nüfus 2 0 0 3 M e k s ik a T ü r k iy e P o lo n y a S lo v a k y a İ r la n d a Y e n i Z e lla n d a İ z la n d a A B D A v u s t u r a ly a K a n a d a G ü n e y Ç e k k o r a C u m h u r iy e t i F r a n s a İ n g ilt e r e M a c a r is t a n F in la n d iy a P o r t e k iz N o r v e ç Y u n a n is t a n İ s v e ç A v u s t u r y a H o lla n d a B e lç ik a İ s p a n y a İ s v iç r e A lm a n y a J a p o n y a L u k s e m D a n im b u r g a r k a İ t a ly a 1 5 -1 9 n ü fu s / t o p la m n ü f u s 1 0 .2 9 7 .9 5 .0 1 6 .0 7 .7 6 .6 5 .0 6 .6 8 8 .7 4 2 5 -2 9 n ü fu s / to p la m n ü f u s 8 .3 6 .6 8 .0 9 6 .3 5 .5 8 .5 6 .1 1 6 .0 6 .5 6 .9 6 7 .3 6 .3 8 .6 8 9 .3 6 .4 3 6 .2 6 .8 6 .6 8 .6 7 .4 7 5 .8 5 .5 8 6 .0 6 .8 5 8 .

.Türkiye’de Türkiye de nüfusun büyümesi 25 20 T o p la m N ü fu s 1 5 -1 9 Y a ş 15 2 0 -2 24 Yaş 2 5 -2 9 Y a ş 10 5 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -5 -1 10 Kaynak: DİE. Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları. 15 19 ve 20 15-19 20-24 24 yaş grubunda b d nüfusun üf artış t hızı h son üç yılda negatif olmuştur.

7 38 44 852 5..205 67 6.0 33 39 Litvanya 3.1 31 37 Norveç 4.854 5.5 32 38 İngiltere 63.569 6.2 32 37 Hırvatistan 4.180 5.438 6.Malta Letonya .0 31 37 2 086 2.951 5.4 32 38 Romanya 20.952 6.011 54 5.5 31 37 447 6.0 33 38 Polonya 38 011 38.9 32 38 Slovakia 5.3 32 37 Türkiye Kıbrıs İrlanda Rusya .9 34 40 4.9 32 38 Bosna Hersek 4.086 53 5.426 5.6 32 39 135.7 31 37 Estonya 1.819 5.302 5.519 5.2025 Dünya nüfus projeksiyonu 2025 Toplam Nüfus Projeksiyonu 15-19 yaş/toplam nüfus 20-44 yaş/toplam nüfus 15-44 yaş/toplam nüfus 82 205 82.

3 30 35 Portekiz 10. International Data Base.490 5.0 29 34 Almanya 80. International Programs Center.995 4.S.2025 Toplam Nüfus Projeksiyonu 15-19 yaş/toplam nüfus 20-44 yaş/toplam nüfus 15-44 yaş/toplam nüfus 63.6 29 33 İspanya 39.7 31 35 y Finlandiya 5.679 4.929 4.1 28 33 İtalya 56 234 56.5 30 34 Bulgaristan 5.5 30 35 Belçika 10. 5.276 48 4.085 5.359 4.902 4.8 30 36 5.9 31 35 Slovenya 1.5 27 32 Fransa Danimarka Hollanda Kaynak: U.637 4.4 31 36 17.004 5.2 31 36 Macaristan 9 276 9.208 .333 4. Census Bureau.618 5.578 5.8 31 36 İsveç 8. Nüfus p projeksiyonuna j y g göre 2025 yyılında Türkiye y g genç ç nüfus oranı en yüksek olan ülke olacaktır .265 5.7 30 35 Çek Cumhuriyeti 9.4 30 34 Yunanistan 10.234 45 4.5 29 33 İsviçre 7.2 30 35 Avusturya 8.250 5.

1 9 0 .2 4 5 . 8 1 1 1 4 3 2 . 7 . 2 . 7 . 9 . 0 1 1 1 3 3 2 . 0 . 0 .2 4 5 . 5 1 1 1 3 2 3 . .2 9 . 3 . 7 1 0 9 8 . 9 .2 4 5 .2 9 g e 5 .2 9 . 6 1 1 9 8 . 3 . 8 . 8 . 6 1 1 1 2 2 2 . 0 1 1 1 7 8 7 . 1 2 2 2 3 7 8 . A n a d o 5 . 2 .2 9 o p l a m E r k e k K a d ı n 2 2 2 3 7 9 .Yaş grubuna göre nüfusun bölgelere dağılımı % T M 1 2 2 E 1 2 2 A 1 2 2 İ ç 1 2 2 K 1 2 2 D 1 2 2 G 1 2 2 a r m a r a 5 . 1 1 0 9 8 . 0 . 9 . 5 2 2 3 2 6 0 . 6 . 8 . 0 . 4 1 1 1 7 8 7 .2 4 5 . 2 .2 9 a r a d e n 5 .2 4 5 . 5 1 1 1 6 7 7 . 4 . 1 . 5 . 9 .1 9 0 . 8 . 7 1 1 1 0 8 . 7 . 9 1 1 1 2 1 2 . 5 l u i z l u l u 1 Kaynak: DİE Gençler Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yoğunlaşmaktadır. 0 . 7 . 9 .1 9 0 .1 9 0 . 0 . 2 . 3 . 1 . 9 . 1 . 4 . 8 . 0 . 3 9 9 8 . 3 . 9 1 1 1 2 0 0 . 5 . A n a d o 5 .2 9 A n a d o 5 . 0 . 8 1 1 1 2 1 0 .1 9 0 . 1 . 3 1 1 1 2 1 0 . 6 1 9 8 . 0 .2 4 5 .1 9 0 .1 9 0 .2 4 5 .2 9 k d e n ı z 5 . 2 1 1 1 1 1 3 . 1 .

03 0.18 0.Yaş ş grubuna g g göre nüfusun şehirlere dağılımı % İstanbul İzmir Ankara Adana Bursa Konya Antalya 15-19 yaş grubunun oturduğu il / toplam 15-19 yaş grubu nüfus 0. Hatay.06 0.07 0. Diyarbakır. Kayseri.03 0.06 0.14 0.02 20-24 yaş grubunun oturduğu il / toplam 20-24 yaş grubu nüfus 0.02 25-29 yaş grubunun oturduğu il / toplam 25-29 yaş grubu nüfus 0. Manisa.05 0. İçel.03 0. Gaziantep.03 0.05 0. .03 Kaynak: DİE Gençler ç büyük y şşehirlerde oturmaktadır. Kocaeli.03 0. Samsun.03 0.Şanlıurfa’da genç nüfusun oturma oranı % 2'dir.16 0.05 0.03 0. Diğer illerde genç nüfusun oturma oranı % 2'nin 2 nin altındadır altındadır.03 0.03 0.

B GENÇLERİN EĞİTİMİ B. .

8 Kaynak: DİE Türkiye’de okuma yazma bilmeyen genç vardır!! .7 94 8 94.9 95.3 93 6 93.6 Erkek 98.4 96.5 96.4 98.9 95.6 94 7 94.6 95 0 95.4 K d Kadın 94 6 94.6 93 6 93.0 95 3 95.7 96.6 96.4 98.3 98 98.2 98.6 98.Türkiye’de gençlerin okuma yazma durumu d 15-24 yaş grubunda okuma yazma bilenlerin oranı % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam 96.

2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 0 6 3 0 Gençlerin G l i okuma k yazma oranı açısından d bi bir çok k gelişmekte olan ülke Türkiye’den daha iyi durumdadır .K E Ö S M Y Ü A Ç B T R K M B M B T M S F T C H M F K 1 5 -2 4 y a ş g ru b u n d a o k u m a y a z m a b ile n le r in o r a n ı % 1 9 9 0 2 0 a z a k is ta n 1 0 0 1 r m e n is ta n 1 0 0 1 z b e k is ta n 1 0 0 1 in g a p o r e 9 9 1 a c a r is ta n 1 0 0 1 u n a n is ta n 1 0 0 1 rd ü n 9 7 r ja n tin 9 8 in 9 5 u lg a r is ta n 9 9 a y la n d 9 8 o m a n y a 9 9 o lo m b iy a 9 5 e k s ik a 9 5 o liv y a 9 3 a la z y a 9 5 r e z ily a 9 2 9 3 ü r k iy e a lta 9 8 u r iy e 8 0 ilip in le r 9 7 u n u s 8 4 e z a y ir 7 7 in d is ta n 6 4 ıs ır 6 1 a s 5 5 a y n a k : B M . H u m a n D e v e lo p m e n t In d e x .

H u m a n D e v e l o p m e y a ş g r u b u n d a a y a z m a b i l e n o r a n ı / e r k e k n t I n d e x . 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 Genç kadınların okuma yyazma oranı g genç erkeklerin okuma yazma oranına kıyaslandığında Türkiye daha arka sıralara düşmektedir. 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 8 6 6 6 2 5 0 9 .1 5 .2 4 o k u m k a d ı n o r a n ı M K B F K E Ö S M Y A B T R M Ç M Ü B T S T C M H F K a l t a o l o m b i y a r e z i l y a i l i p i n l e r a z a k i s t a n r m e n i s t a n z b e k i s t a n i n g a p o r e a c a r i s t a n u n a n i s t a n r j a n t i n u l g a r i s t a n a y l a n d o m a n y a a l a z y a i n e k s i k a r d ü n o l i v y a ü r k i y e u r i y e u n u s e z a y i r ı s ı r i n d i s t a n a s a y n a k : B M .

6 .6 15 AB 73.1 Malta 51. Kaynak:Eurostat .3 Finlandiya 84.3 Slovakya 91. ..3 Çek Cumhuriyeti 90..3 iken Tü Türkiye’de ki ’d % 41.7 Polonya 89.4 İzlanda 51...5 Avusturya 86.3 İsveç 86.8 Genç nüfusun G üf eğitim ğiti durumu AB ülkeleri ortalamasının çok altındadır. İspanya 61..20-24 yyaşındaki ş nüfusun en az lise mezunu olma oranı (2004) 25 AB 76 6 76..3 İrlanda 85.7 Norveç 95.8’dir. AB içinde genç nüfusun en az lise mezunu olma oranı Norveç’te % 95 3 ik 95.9 Slovenya y 89.0 Türkiye 41.3 Portekiz 49..

İşgücünün eğitim durumu Toplam G enç İşgücünün (15-29) eğitim durum u 2% 12% 28% O kuryazar olm ayanlar İlkokul O rtaokul ve Dengi Lise ve Dengi Yüksekokul veya Fakülte 44% 14% K Kaynak: k DİE. DİE Hanehalkı H h lk İİşgücü ü üA Anketi. k ti 2003 Genç işgücünün sadece % 12’si yüksek okul mezunudur .

00 20.00 10.İşgücünün eğitim durumu İşgücünün Eğitim Durumu 60. 2003 Genç işgücünün G i ü ü ü ortaokul t k l ve lilise mezunu olma l oranı ttoplam l işgücünden daha yüksektir .00 Okuryazar olmayanlar İlkokul Ortaokul ve Dengi Lise ve dengi Yüksekokul veya fakülte Kaynak: DİE.00 15-29 Toplam işgücü 15+ 30 00 30.00 Toplam Genç İşgücü 40. Hanehalkı İşgücü Anketi.00 0.00 50.

Ü n iv e r s ite y e k a y ıtlı k a d ın / to p la m k a d ın 2 0 0 2 /2 0 0 3 N o rv e ç A B D Y u n a n is ta n A r ja n tin İn g ilte r e H o lla n d a M a c a r is ta n K a z a k is ta n A lm a n y a J a p o n ya B u lg a r is ta n T a y la n d R o m a n ya Ü rd ü n M a lta F ilip in le r M a la z y a E r m e n is ta n T u n u s K o lo m b iy a T ü r k iy e B r e z ily a M e k s ik a B o liv y a Ç in Ö z b e k is ta n F a s H in d is ta n B M . H u m a n D e v e lo p m e n t In d e x t. 2 0 0 4 9 9 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 6 8 2 2 1 9 1 1 7 2 2 9 7 5 4 3 1 0 5 4 3 2 2 4 4 0 0 Üniversiteye giden g kadınların t l toplam kadın k d nüfüsuna oranı Türkiye’de yüzde 24’tür 24 tür .

24 48.09 24 55 24.19 42.42 35.05 11.95 Kaynak: DİE İ Brüt okullaşma oranı (kayıtlı öğrencilerin ilgili yaş grubuna oranı) orta öğretimde % 84’e 84 e ulaşmaktadır ulaşmaktadır.08 13.68 27 49 27. Üniversitede ise bu oran % 24’e düşmektedir.81 95.27 71.21 42.52 20. .18 17.Gençlerin okullaşma oranı 1999-2000 B rüt üt N ett O rta öğretim E K Yüksek Ö ğretim E K 2003-2004 B rüt üt N ett 57 39 12 39.47 65.04 46 47 46.55 12 68 12.62 24.12 84 04 84.42 10.41 21.98 50.49 14 18 14.48 11.

I SK) 62.1 25.0 56. CY. LV.4 66.6 72.1 559 55.9 61. MT.5 Yeni10ü i 10üyeü eülke (CZ.9 603 60.4 Tü üki rkiye 22. LT.7 60. PL.15-24 yaş grubunun kendi yaş grubuna göre okullaşma oranı Toplam l Ek E rkek k Kad dın Finlandiya 69.5 18.6 64.2 15A 15 AB 581 58.9 25AB 59. EE. HU. Türkiye’nin okullaşma oranı her tü lü AB ortalamasının türlü t l çokk gerisindedir. SI.3 Kaynak: Eurostat AB’de en yüksek okullaşma oranı olan ülke Finlandiya’dır. i i d di .

7 8 2 8 .6 2 4 0 .3 8 2 0 0 0 -2 0 0 1 6 5 .6 4 2 0 0 1 -2 0 0 2 6 4 .1964 7 1 .3 6 3 4 .7 4 3 6 . .3 4 1943 .1944 7 7 .2003 6 7 .8 6 2004 .2005 6 3 .1984 5 9 .L is e 1923 .3 1 3 5 .2 6 K a y n a k : M illi E ğ itim B a k a n lığ ı Son yıllarda orta öğretim mesleki ve teknik liselere kayıtlı olan gençlerin oranı genel liselere göre düşmektedir.3 2 2003 .8 4 1963 .Genel lise ve mesleki liselere kayıtlı öğrenci (%) Y ıl G e n e l L is e M e s le k i v e T e k .1924 3 2 .2 2 1983 .1 6 2 2 .2004 6 5 .6 9 2002 .1 4 3 4 .6 8 3 2 .6 6 6 7 .

Formel olmayan eğitimde gençler l M e s le k i E ğ itim M e rk e zi (K a m u ) 1 9 9 9 -2 0 0 0 B a ş la ya n ö ğ re n c i B itire n ö ğ re n c i E rk e k K a d ın 6 -1 14 1 5 -2 22 2 3 -4 44 45+ 634 13 39 606 2 - M e s le k i E ğ itim M e rk e zi (Ö ze l) 1 9 9 9 -2 0 0 0 Ö ğ re n c i s a yıs ı T o p la m E rk e k K a d ın 696 492 204 Kaynak: DİE Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alanların büyük çoğunluğu genç erkeklerdir. .

Formel olmayan eğitimde gençler 16 14 Mesleki Eğitim Merkezi (Kamu) Sayısı 12 adet 10 8 6 4 2 0 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 Kaynak: DİE Türkiye de kamu eliyle yönetilen mesleki eğitim Türkiye’de merkezlerinın sayısı 2000 yılında sadece 14’tür. .

EĞİTİM Ğİ İ DURUMUNA GÖRE İSTİHDAM .C.

35 2.04 10.90 15.75 27.80 44..62 46.. . Hanehalkı İşgücüAnketi Sonuçları.54 100 100 100 Eğitimdışı ve Eğitimdışı Eğitimde İstihdam ve eİş İşsiz Toplam 2003 edilen 2003 2003 15-19 20-24 25-29 45....90 47.20 59.30 36.34 43.70 21.50 53.. Her yaş grubunda eğitimde olan ve eğitim dışı olup işsiz olan gençlerin oranı 1995-2003 arasında artış göstermiştir.80 3.72 33.10 100 100 100 Kaynak: DİE.44 37.Eğitimde ve eğitim dışında olan genç nüfus Eğitimdışı ve Eğitimdışı Eğitimde İstihdam ve eİş İşsiz Toplam 1995 edilen 1995 1995 15-19 20-24 25-29 39.20 32.

5 .t o . o e c d . o r g / e d u / e a g 2 0 0 5 ) . b d eğitimde ğiti d olmayan l gençlerin l i arasından d eğitimi orta ve yüksek düzeyde olanların. istihdam oranının OECD ülkeleri arasında oranının. arasında. b y le v e l o f e d u c a tio n a l a tta in m e n t (2 0 0 3 ) B e lo w u p p e r s e c o n d a r y e d u c a t io n U p p e r s e c o n d a r y e d u c a t io n a n d a b o v e % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Slovak Republic Poland Czech Republic Hungary United Kingdom Turkey Germany Finland France Belgium Italy Australia United States Austria Canada Norway Mexico Ireland Switzerland Denmark Greece Sweden Luxembourg Spain Netherland Iceland Portugal 0 1 .5 . S e e A n n e x 3 f o r n o t e s ( w w w .y e a r .C h a r t C 5 . Y e a r o f re fe re n c e 2 0 0 2 . C o u n t r ie s a r e r a n k e d in d e s c e n d in g o r d e r o f t h e e m p lo y m e n t r a t e o f 2 0 . T a b le C . E m p lo y m e n t r a te s fo r 2 0 -to -2 4 -y e a r -o ld s w h o a r e n o t in e d u c a tio n . gelmektedir . Eğitim düzeyi ilk öğretim ve altı olanların istihdam oranı açısından ise Türkiye sondan 6.o ld s w h o a r e n o t in e d u c a t io n a n d w h o h a v e n o t a tta in e d u p p e r s e c o n d a r y e d u c a tio n . S o u r c e : O E C D . 1 . en düşük olduğu ülke Türkiye’dir. 20-24 20 24 yaş grubundan.2 4 .

Percentage of 15-to-19-year-olds who are neither in education nor at work.org/edu/eag2005 ) 15-19 yaş grubundaki gençlerin içinde eğitimde olmayan ve işsiz i i olanların l l oranın en yüksek ük k olduğu ld ğ ülk ülke Türkiye’dir . by gender (2003) Males % Females 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Turkey Mexico France Slovak Republic Italy1 Finland United Kingdom Greece Portugal Switzerland Spain Belgium United States 1 Hungary Australia Canada Czech Republic Austria Ireland Germany Sweden Poland Denmark 0 Nethe erlands1 5 1. oecd org/edu/eag2005 ).2.2c. C4 2c See Annex 3 for notes (www (www. Countries are ranked in ascending order of 15-to-19-year-olds who are neither in education nor at work.2b 2b and C4. Year of reference 2002.Chart C5. OECD Tables C4 C4. Source: OECD.oecd.

OECD ülkeleri arasında arasında.1. Eğitimde olmayan 20-24 yaş grubundaki gençlerin lise üzeri eğitim almamış olanlarının oranının oranının. See Annex 3 for notes (www. Table C5.1.Chart C5. Source: OECD. The situation of the youth population with low levels of education (2003) Males Females % 80 70 60 50 40 30 20 10 Mexico Turkey Portugal Spain Iceland 1 Italy 1 Netherlands 1 Greece Australia Belgium France Germany Ireland Hungary United States 1 Canada Switzerland Denmark Sweden Austria Finland Luxembourg United Kingdom Poland Czech Republic Slovak Republic Norway 0 1. en yüksek olduğu ülke Meksika’dan sonra Türkiye’dir .org/edu/eag2005). Year of reference 2002 Countries are ranked in ascending order of the percentage of 20-to-24-year-old who are not in education and who have not attained upper secondary education.oecd.

. % 15’i işsiz. % 20’si eğitimdedir. % 14’ü ise eğitim görmemesine rağmen işgücüne katılmamaktadır. ğ dışı olanların • Eğitim % 51’i istihdam edilmekte.Eğitim durumuna göre istihdam (Erkek) Eğitim ğ durumuna g göre istihdam Erkek. 20-24 yaş grubu 14% 20% 15% Eğitimde 2003 Eğitim dışı ve İstihdam edilen 2003 Eğitim dışı ve İşsiz 2003 Eğitim dışı ve işgücü dışı 2003 51% Kaynak: DİE • 20-24 yaş grubundaki erkeklerin.

% 58’i ise eğitim görmemesine ö i rağmen ğ işgücüne katılmamaktadır katılmamaktadır.Eğitim durumuna göre istihdam (Kadın) Eğitim durumuna göre istihdam yaş ş grubu g Kadın 20-24 y 12% 24% 58% Eğitimde 2003 Eğitim dışı ve İstihdam edilen 2003 Eğitim dışı ve İşsiz 2003 Eğitim dışı ve işgücü dışı 2003 6% Kaynak: DİE • 20-24 20 24 yaş grubundaki kadınların % 12’si eğitimdedir. • GENÇ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ÇOK DÜŞÜKTÜR. . ğ • Eğitim dışı olanların % 24’ü istihdam edilmekte. % 6’sı işsiz.

D İSTİHDAM D. .

9 46.1 11.0 10.8 145 14.0 10.3 41.3 50.5 31.8 1.4 .7 . 28.4 İşgücü(bin) İşgücü (bin) İstihdam Edilen (bin) 6=7+8 3066 3027 2961 3166 2963 2684 2921 2769 2760 2672 2582 2618 2308 2164 2035 1797 7 2545 2536 2503 2725 2540 2264 2490 2368 2439 2323 2261 2277 2061 1847 1696 1475 İşsiz (bin) İşgücüne Dahil Olmayan (bin) İşgücüne Katılma Oranı İşsizlik Oranı 8 521 491 458 441 423 420 431 401 321 349 321 341 247 317 339 322 9= 3-6 2801 2920 2961 3052 3439 3823 3655 3886 3923 4068 4089 4110 4203 4296 4378 4524 10=6/3 52.1 110 11.3 9.8 1.5 11.3 15. -1.8 9.9 -3.9 1.0 11.6 38.0 1.9 50.9 -1.9 35.0 509 50. 9.0 0.6 3 5867 5947 5922 6218 6402 6507 6576 6655 6683 6740 6671 6728 6511 6460 6413 6321 Kaynak: DİE. 17.1 5 1.7 1.6 1.7 1.8 10.2 -0. Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları.7 110 11.6 9.6 13.0 2.7 14.4 2.7 38.4 13.6 1.4 -0.5 139 13.9 .0 11.6 14.4 0.4 11=8/6 17.3 20 2.4 10.0 10.9 14.6 16.8 -0.15-19 yaş grubunun işgücü piyasasındaki yeri Yıl 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam Nüfus (bin) 1 53284 54047 55294 56407 57521 58478 59455 60585 61724 62871 64008 65139 66187 67296 68393 69479 Toplam 15-19Yaş 15 19 Yaş 15 15-19Yaş/ 19 Yaş/ 15 15-19Yaş 19 Yaş Nüfusun Nufüs (bin) Toplam Nufüsun Büyümesi % Nüfus Oranı Büyümesi % 2 1.2 44.3 39.7 19 1.6 .7 . 4 11.1 11.2 0.2 15.4 50 5.7 10.1 12.0 1.4 416 41.9 1.9 1. 1.6 41.1 12 1.0 3.4 33.7 .0 16.

6 9.3 2.8 22.1 9.4 51.6 51.0 9.7 1.6 -0.6 61.1 50.8 İşgücü (bin) İstihdam Edilen (bin) 6=7+8 2587 2502 2570 3089 3210 3023 3277 3228 3314 3266 3256 3309 3193 3159 3080 2956 7 2121 2079 2143 2570 2627 2430 2715 2697 2815 2764 2750 2761 2635 2613 2439 2302 İşsiz (bin) İşgücüne Dahil Olmayan (bin) İşgücüne Katılma Oranı İşsizlik Oranı 8 466 423 427 519 583 593 562 531 499 502 506 548 558 546 641 654 9= 3-6 1639 1559 1624 1996 2041 2340 2265 2460 2519 2623 2764 2669 2999 3022 3026 3102 10=6/3 61.2 19.5 17.4 15.5 7.4 9.2 -1.4 15.4 9.0 16.3 9.2 8.4 59.6 1.9 3.3 2.5 1.2 -0.2 -0. Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları.7 1.9 16.0 1.3 60.2 3.9 7.8 1.1 56.4 9.1 3.5 9.1 .8 18.9 8.0 2.1 16.6 2.4 9.2 9.7 5 -3.0 2.3 20.5 54.2 9.6 1. 4 7.4 48.8 55.8 1.1 55.7 1.3 21.1 56.1 15.6 17.7 61.8 11=8/6 18.7 3.9 1.2 61.9 1.6 17.4 2.8 56.20-24 yaş grubunun işgücü piyasasındaki yeri Yıl 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam Nüfus (bin) 1 53284 54047 55294 56407 57521 58478 59455 60585 61724 62871 64008 65139 66187 67296 68393 69479 Toplam 20-24 Yaş 20-24 Yaş/ 20-24 Yaş Nüfusun Nufüs (bin) Toplam Nufüsun Büyümesi % Nüfus Oranı Büyümesi % 2 1.3 2.6 16.9 1.5 16.6 3 4226 4061 4194 5085 5251 5363 5542 5688 5833 5889 6020 5978 6192 6181 6106 6058 Kaynak: DİE.

4 7.7 8.9 9.2 9.4 85 8.5 2.7 62.9 1.8 0.1 .4 2.7 19 1.6 . 61.6 İşgücü(bin) İşgücü (bin) İstihdam Edilen (bin) 678 6=7+8 2733 2768 2825 3058 3120 3082 3259 3377 3459 3571 3765 3814 3816 3967 4028 4062 7 2527 2519 2572 2776 2835 2767 2939 3075 3188 3288 3468 3453 3539 3596 3549 3545 İşsiz (bin) İşgücüne Dahil Olmayan (bin) İşgücüne Katılma Oranı İşsizlik Oranı 8 206 249 253 282 285 315 320 302 271 283 297 361 277 371 479 517 9 36 9=3-6 1375 1360 1448 1585 1639 1787 1745 1797 1905 2010 2195 2188 2368 2382 2457 2530 10 6/3 10=6/3 66.6 11 8/6 11=8/6 7.6 1.7 4.2 63.5 62.8 89 8.5 8.3 9.0 92 9.7 .25-29 yaş grubunun işgücü piyasasındaki yeri Yıl 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam Nüfus (bin) 1 53284 54047 55294 56407 57521 58478 59455 60585 61724 62871 64008 65139 66187 67296 68393 69479 Toplam 2529 25-29Yaş Yaş 25-29Yaş/ 2529 Yaş/ 2529 25-29Yaş Yaş Nüfusun Nufüs (bin) Toplam Nufüsun Büyümesi % Nüfus Oranı Büyümesi % 2 1.5 64.6 63.9 7.5 7.3 64.2 9.7 1.6 7.4 11.0 63.1 .7 1. 9.8 34 3.9 1.1 66.5 5 0.2 8.5 87 8. 1.3 8.1 659 65.1 653 65.3 65. 1.6 3 4108 4128 4273 4643 4759 4869 5004 5174 5364 5581 5960 6002 6184 6349 6485 6592 Kaynak: DİE.0 2.9 1.9 7.8 1.3 9.3 8.7 3.3 9.7 82 8.9 65.7 7.3 20 2.0 2.9 9.4 3. 12.2 9.5 61.1 10.5 3.0 9.0 1. Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları.7 2.8 7.3 2.5 .4 9.8 1.9 .5 67.0 6.5 9.7 2.

9 .4 .9 . H a n e h a lk ı İş g ü c ü A n k e ti S o n u ç la r ı.6 .9 .8 .1 .5 .İşsizlik şs o oranı= a İşsiz/İşgücü şs / şgücü 1 5 -1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 2 0 -2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6 5 3 4 5 4 4 1 3 2 3 0 4 6 7 .5 .0 .9 .1 15+ 7 9 9 9 9 10 9 8 7 7 7 9 7 9 11 12 .6 .2 .9 . İlgili yaş grubunda işgücüne dahil olup da işsiz olanların oranı g genç ç yyaşş grubunda g daha yüksektir.6 .6 .6 .0 .0 .9 .0 .5 . .6 .9 .1 .4 .4 .5 .3 .5 .6 .4 .8 .3 .8 .8 .5 .2 .7 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 7 6 8 10 10 K a y n a k : D İE .2 .3 .1 .6 .8 .4 .2 .1 .9 2 5 -2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8 6 6 6 8 9 7 6 5 5 5 6 7 7 0 2 .7 .5 .3 .4 .2 .8 .9 .5 .6 .0 .5 .0 .6 .7 .7 .

İşsizlik oranı=işsiz/işgücü 2 5 .0 2 0 .0 0 1 0 .0 1 5 -1 9 2 0 -2 4 5 . H a n e h a lk ı İş g ü c ü A n k e ti S o n u ç la rı 0 .0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Türkiye’de genç yaş grubunun işsizlik oranı 15+ yaş grubunun işsizlik oranının üzerindedir. .0 1 5 .0 2 5 -2 9 15+ K a y n a k : D İE .

Hanehaltı İşgücü Anketi Türkiye de genç işsizlik oranı toplam işsizlik oranının Türkiye’de üzerindedir ve fark son yıllarda artmaktadır.Genç işsizlik oranı % (15-24 yaş grubu) / İşsizlik oranı % (15+ yaş grubu) 25 İşsizlik Oranı (%) Genç İşsizlik Oranı (%) 20 15 10 5 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Kaynak: DİE. 2004 .

2004 Ja AB ka lç i Be e da an İrl İs vi çr ç ve İs na Ka N or ve ç da 0 Genç işgücünün işsizlik oranı 1990 ile 2003 arasında İrlanda.1990-2003 arası genç işsizlik oranı 50 Genç İşsizlik oranı 15-24 yaş işgücü % 1990 45 Genç İşsizlik oranı 15-24 yaş işgücü % 2003 40 35 30 25 20 15 10 5 e rk Tü M ek si iy ka a ny lo Po ac ar is ta n re Ko M G ün ey rt e ki z an st ni Po a na Yu pa ny ya İs an m ly a Al İta sa an Fr re da lte gi İn la n a ol H po ny D Kaynak: BM Human Development Index. . Hollanda. İspanya ve Macaristan’da düşmektedir. İtalya..

Human Development Index.9 6 5 .3 4 .7 8 . 2004 2004 Türkiye’de y genç g ç işsizlik ş oranı.6 104 7 .6 1 7 .3 9 .8 8 5 .5 1 0 ..3 K a d ın e rk e k o ra n ı % 2003 81 91 83 117 81 107 90 89 105 75 126 172 92 195 238 132 86 162 91 108 102 106 94 Kaynak: BM.6 134 9 .5 72 2 0 .6 75 1 7 .4 7 ..8 110 2 6 .1 1 5 9 .9 86 8 .9 1 9 .1 92 5 .3 3 .8 8 98 1 1 .9 4 4 .6 69 2 2 .6 4 .6 6 113 1 3 .1 191 1 4 .6 75 19 87 1 2 .N o rve ç Kanada İs ve ç İs viç re İ rla n d a B e lç ik a ABD J a p o n ya H o lla n d a İn g ilte re F ra n s a İta lya A lm a n ya İs p a n ya Y u n a n is ta n P o rte k iz G ü n e y K o re Ç e k c u m h u riye ti M a c a ris ta n P o lo n ya S lo va k ya M e k s ik a T ü rk iye T o p la m iş s iz lik o ra n ı G e n ç İş s iz lik o ra n ı T o p la m iş g ü c ü % T o p la m K a d ın 1 5 -2 4 ya ş iş g ü c ü % e rk e k o ra n ı % 2003 2003 1 1 .3 134 1 0 .7 84 1 3 .8 9 .4 86 1 0 .7 140 2 5 .2 1 1 .. toplam p işsizlik oranının iki katıdır.8 76 1 3 .5 7 .6 7 . .5 6 .5 2 .5 88 2003 4 .3 126 2 0 .1 75 7 .4 94 43 105 3 8 .

avcılık. % 24’ü ticaret ve turizmde çalışmaktadır. gaz ve su Kaynak: DİE Hanehalkı İşgücü Anketleri 20-24 yaş grubunun % 29’u tarım. metleri sos sosyal al ve e kişisel hizmetler Mali kurumlar. haberleşme ve depolama Elektrik. ve balıkçılık Tarım. lokanta ve oteller Ulaştırma. gaz ve su İnşaat ve bayındırlık işleri Toptan ve perakende ticaret. % 24’ü imalat. ve balıkçılık Madencilik ve taşocakçılığı İmalat Sanayii Ulaştırma.ormancılık.20-24 yaş grubunun istihdam edildiği sektörler (2003) Toplum Topl m hi hizmetleri. taşınmaz mallara ait işler Tarım.ormancılık. . sosyal ve kişisel hizmetler İnşaat ve bayındırlık işleri İ İmalat Sanayii Elektrik. sigorta. lokanta ve oteller Madencilik ve taşocakçılığı Toptan ve perakende ticaret. g taşınmaz mallara ait işler Toplum hizmetleri. sigorta. avcılık. haberleşme ve depolama Mali kurumlar.

ı lı vc .0 lık 5 .g rik kt le E ci en ad M ve ay an S al li k İm ve at şo ta ve k.l et ar t ic e nd ke ra pe an ve la ot ve iş ık ırl nd yı ba ve at şa İn Ta a le el ri le su az .0 Gençlerin imalat ve ticaret-turizm sektörlerinde çalışma l yüzdeleri. ü d l i 15 15+ nufüsun fü b bu sektörlerde ktö l d çalışma yüzdesinden daha büyüktür.0 et m iz lh se şi ki ve al m sy ın so aş .a lı k cı an rm Kaynak: DİE Hanehalkı İşgücü Anketi r ım . rt a et go zm si r. .0 T o p la m 1 5 + 2 0 .0 S e k tö re l İs tih d a m 3 5 .0 0 T o p la m G e n ç 2 5 .0 1 0 .t le r i.Sektörel istihdam karşılaştırması (2003) 4 0 .0 1 5 . ırm şt la U pt To ti m po de ve ta an ok .0 3 0 .o ii ğı ca ba kç lı k ı lı çı 0 . To pl um hi la um ur ik M al le e şl ai ra la al m az e şm r le be ha a.

E AB ÜYELİĞİ E. .

diğer grupların eğilimine göre daha olumludur.Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin bireylerin referandum eğilimi T ü rk iye 'n in A B ü ye liiğ in e iliş k in b ire yle rin re fe ra n d u m e ğ ilim i 65+ yaş grubu u 5 5 -6 4 4 5 -5 4 O lu m lu yö n d e 3 5 -4 4 Ü ye liğ e k a rş ı fik ri yo k 2 5 -3 4 K a yn a k :D İE 1 8 -2 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaynak: DİE 18-24 yaş grubu gençlerin AB üyeliğine ilişkin referandum eğilimi. .

Türkiye'nin olası AB üyeliğinin birey yaşamına etkisi 65+ yaş grubu u 55-64 45-54 35-44 Olumlu yönde Etkisi Yok Olumsuz Yönde Fikri yok 25-34 Kaynak: DİE 18 24 18-24 0% Kaynak: DİE 20% 40% 60% 80% 100% 18-24 yaş grubu gençlerin % 60’ı. . AB üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisi olacağını düşünmektedir.

.F ÖZÜRLÜ GENÇLER F.

Y a ş g ru b u , ö z ü rlü lü k tü rü v e c in s iye te g ö re
ö z ü rlü n ü fu s
T o p la m
E rk e k
K a d ın
T o p la m
1 234 139
730 405
503 734
0 - 4
39 004
21 866
17 138
5 - 9
68 846
39 412
29 434
10 - 14
82 754
48 365
34 389
15 - 19
94 960
58 521
36 439
20 - 24
103 690
67 609
36 081
25 - 29
97 231
61 433
35 798
30 - 34
89 201
55 511
33 690
35 - 39
90 032
56 804
33 228
40 - 44
78 048
49 327
28 721
45 - 49
68 170
42 105
26 065
50 - 54
64 928
39 008
25 920
55 - 59
61 577
36 347
25 230
60 - 64
67 335
37 646
29 689
65 - 69
75 673
42 890
32 783
70 - 74
66 225
33 622
32 603
75 - 79
40 592
20 084
20 508
80 - 84
21 585
9 849
11 736
85 +
23 928
9 785
14 143
B ilin
ili m e ye n
360
221
139
D İE , 2 0 0 0 G en el N ü fu s S a y ım ı

• 15-29 yaş
grubundaki
gençler öz
gençler,
ürlü nüfusu
en yüksek
olan yaş
grubudur
grubudur.

Ö ü türüne
Özrün
tü ü göre
ö ö
özürlü
ü lü nüfus
üf
Özrün Türüne göre Özurlü Nüfus
Nüfus, 2002
Ortopedik

Görme

İşitme

Konuşma

Zihinsel

Özürlü

Özürlü

Özürlü

Özürlü

Özürlü

Toplam

41

19

12

12

16

10-19

32

15

12

18

24

20-29

40

15

10

14

21

Kaynak:
y
DİE, 2002 Özürlüler Arketi

Gönüllü Kuruluşlara Üye
Olan Özürlülerin oranı
Toplam

Kendisi

Er
ke
k

Erkek

Kadın

Ailesi

Kadın

Üye Olmayan

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Toplam

2.
0

1.0

1.6

0.7

0.5

0.5

56.7

40.3

Kent

2.
2
6

1.4

1.9

0.9

0.9

0.7

55.9

40.1

Kırsal

1.
4

0.7

1.2

0.4

0.2

0.3

57.5

40.4

Kaynak: DİE
DİE, 2002 Özürlüler Arketi

Ö
Özüllülerin
ya da ailelerinin gönüllü kuruluşlara
üyeliği çok düşüktür.

16.0 Türkiye 10-19 20-29 8.Görme.İşitme.0 6. aynı yaş grubundaki genç nüfusa göre özürlülük oranları % 1-2 1-2.0 0.Dil özürlü Toplam Erkek Kadın Süreğen hastalığa sahip Kaynak: DİE 2002 Özürlüler Anketi 20-29 arası özürlü gençlerin.0 4.0 14. .0 . süreğen hastalığa sahip olma oranları % 4-5 arasındadır.0 10. 2.0 Toplam Erkek Toplam Özürlü Nüfus Kadın Toplam Erkek Kadın Ortopedik.0 12.

Yaşş Grubuna g göre intihar oranı ((2003)) 4% 3% 6% • 2003 yılında toplam intiharların en yüksek olduğu yaş grubu % 34 ile 15-19 yaş grubudur. 7% -15 34% 1 24 15-24 25-34 11% 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Kaynak: DİE 14% 21% .

.G GENÇ YOKSULLUĞU G.

G e rm a n y S lo v a k ia G re e c e T u rk e y N o rw a y D e n m a rk K a y n a k : E u ro s ta t 19 20 9 9 11 11 11 14 14 15 23 23 25 26 26 27 Ülkelerin ortanca (medyan) Ü gelirinin % 60‘ ının altında g gelir elde etmek anlamına gelen genç yoksulluğu açısından Türkiye en kötü durumda olan ülkelerdendir ülkelerdendir. . Yoksul genç oranı Türkiye’de % 26’ dır.Genç nüfusun yoksulluk oranı 16-24 yaş arası (2003) 25 AB 15 AB C z e c h R e p u b lic C yp ru s L u x e m b o u rg A u s t r ia S lo v e n ia B e lg iu m H u n g a ry L it h u a n iia ... .

60 Erken okul terketme ve genç işsizliği. 2004 (Eurostat) 50 40 30 20 10 25 yaşın altındaki nüfusün işsizlik oranı e iy rk an R om is ar lg Bu Tü ya n ta re lt e gi İn ya Fi nl an di ya Sl ov ak ya Sl ov en z ki r te Po ny lo Po tu us Av a a ry a ly İt a a ny İs pa st ni na Yu D an im AB ar 25 ka an 0 Erken okul terkedenler Kaynak: Eurostat Türkiye’de erken okul terketme (18-24 yaş aralığında olup en çok orta okul okuyanlar)) oranı çok yüksektir. .

EĞİLİMİ .H GENÇLİKTE SUÇ H.

% büyüme) 70 60 50 40 30 20 10 0 toplam 11-15 16-18 19-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 -10 -20 Kaynak: Adalet İstatistikleri Cevaevine giren hükümlüler arasında en hızlı artış 11-15. 11 15.Yaş grubuna göre cezaevine giren hükümlüler (1999-2003 arası. 16-18 ve 19-21 yaşı grubundaki gençlerde görülmektedir .

4 Kız.1 3.7 Ormansuçları 0.8 5.9 Trafikkan Trafik kanununam amuhalefet 4.1 0.3 0.4 0.4 Cebri rih hırsızlık 204 20.0 100. 15 17 yaş grubunda 15-17 temel suç hırsızlık ik iken.9 10.2 Zimmeteparageçirmek 0.0 2.0 0.9 Paravemal kaçakcılığı yapmak 0.8 1.0 02 0.0 100.0 1.3 0.0 0.17 18-24 Cinsiyet y E K E K Toplamsayı 906 17 19782 643 % Adamöldürmek 13. 18 18-24 24 yaş grubunda icra ve iflas kanununa muhalefet temel suç olmaktadır.5 1. hakaret k t 00 0.2 2.2 0.0 106 10.0 0.0 İcraiflaskanununamuhalefet 0. s 2.0 17.9 Sövme.0 1.6 24.0 0.0 40 4.5 100.5 0.7 0.2 00 0.2 7.3 0.0 Gençlerin ç işledikleri ş suçların başında ekonomik kaynaklı suçlar gelmektedir.5 13.0 Kabahatler 1.9 5.8 0.0 2.9 2. irtikâp ve sahtecilik 1.0 1.3 53.2 Rüşvet.5 13.3 0.4 Dövmek.7 Dolandırıcılık 0.0 0.0 5.yaralam yaralamak 82 8.2 0.0 0.4 00 0. satmak.2 Irza geçmek ve sarkıntılık 9.4 6.2 Diğer suçlar 4.0 00 0.3 Hırsızlık 30.0 Ateşli silahlar 0.3 Uyuşturucumaddekullanmak.0 1.2 03 0.5 23.1 17.6 47.0 3. ek.0 22 2.6 44 4.0 100.0 0.8 0. kadınveerkek kaçırmak 1.Yaş ve cinsiyete göre hüküm giyme nedeni Yaşgrubu 15. Kaynak: Adalet İstatistikleri .

BÜTÇEDEN GENÇLİĞE PAY .II.

Chart B2. Source: OECD. Table B2.org/edu/eag2005 ).1. . Türkiye. See Annex 3 for notes (www.oecd. C Countries t i are ranked k d iin d descending di order d off ttotal t l expenditure dit ffrom b both th public bli and d private i t sources on educational d ti l institutions.1a. tüm eğitim seviyelerinde yapılan toplam harcamaların GSYİH’ya GSYİH ya oranı bakımından OECD ortalamasının altındadır ve sıralamada sonuncu sıradadır. Expe nditure on e ducational ins titutions as a pe rce ntage of GDP for all le ve ls of e ducation (2002) % of G DP 8 OECD total 7 6 5 4 3 2 1 ly Sp ai n Cz Ja ec pa h n Re pu bl ic I Sl re ov la nd ak Re pu bl ic G re ec e1 Tu rk ey 1 I ta M e Sw xi c o i tz er lan d Po la nd 1 Fr an ce Fi nl an d Au s Un t ra it e l ia d Ki ng do m Po rt u ga l1 Au st ria Hu ng ar y G er m an Ne y th er la nd s Ko re a No rw ay Sw ed Ne en w Ze ala nd Be lg iu m Ic Un ela nd it e 1 d St at es De nm ar k1 0 1. Public subsidies included in private funds.

82 İngiltere 4.23 3 99 3.00 5.87 1. 5 74 5.56 İzlanda İsveç 5.04 3.08 0 75 0.26 ABD Polonya 4.99 İrlanda 0.14 4.44 Avusturalya 4.56 İspanya p y 4.15 .61 Finlandiya 0.35 Çek Cumhuriyeti 0.51 1.28 6.75 M k ik Meksika Fransa 4.79 4.25 6. OECD ülkeleri arasında Türkiye arasında.28 0.22 5.57 Macaristan 4.44 İtalya 5. .25 0.56 0.82 Kaynak: OECD 2002 Türkiye.Türkiye Yunanistan Slovakya 0.77 Belçika Norveç 0.12 5.82 0.38 5.61 0.56 0.10 .66 3.31 Kanada Avusturya Eğitime Yapılan Özel Harcamalar % GSYİH Eğitime Yapılan Kamu Harcamaları % GSYİH 3.97 0.38 4.33 0.21 0.21 6.46 0.39 Hollanda 4.98 Almanya 4.12 0.41 Güney Kore 0. eğitime yapılan harcamaların GSYİH’ya oranı en düşük ülkedir.09 5. 0.12 0.88 2.74 Portekiz 0.39 Danimarka 6.53 0. Özel sektörün yaptığı harcamanın oranı da Polonya’dan sonra en düşüktür.

Toplam sabit sermaye yatırımları içinde eğitime a ayrılan r lan pa pay (2004) DİĞER HİZMETLER 9% TARIM 5% MADENCİLİK 2% SAĞLIK Ğ 4% EĞİTİM 4% KONUT 9% İMALAT 33% TURİZM 6% ULAŞTIRMA 23% ENERJİ 5% Kaynak: DPT Toplam sabit sermaye yatırımları içinde eğitimin payı % 4’tür. .

.488.020.179 Kaynak: y Maliye y Bakanlığı ğ Konsolide bütçeden (fonksiyonel tanima göre) yapılan sağlık.891.Konsolide bütçe harcama t bl l tablolarından d seçilmiş il i kkalemler l l 2004 Konsolide Bütçe ToplamHarcama Milyar TL 141.962.556 EğitimHizmetleri 16.490 Sağlık Hizmetleri 4.648 S l Güvenlik Sosyal Gü lik ve Sosyal S l Yardım Y d Hi Hizmetleri tl i 19891179 19.618. eğitim ve sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplamı (ekonomik tanıma göre) yapılan faiz harcamalarının altında kalmaktadır.860 Faiz Harcamaları 56.

60. .0 30.0 20.0 10.0 Konsolide bütçe harcamaları içerisinde iç ve dış faiz ödemelerinin payı Konsolide bütçe içerisinde Milli Eğitim ve YÖK bütçesinin payı 40.0 50.0 Kaynak: Maliye Bakanlığı ve 0.0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Milli Eğitim ve YÖK’ün bütçesinin konsolide bütçe içerisindeki payı artan faiz ödemeleri ile birlikte düşmeye başlamıştır.

Kültür ve Din Hizmetleri 1% Kaynak: Maliye Bakanlığı Eğitim Hizmetleri 12% Sağlık ğ Hizmetleri 4% Toplam konsolide bütçe harcamalarının % 46’sı genel kamu hizmetleri kaleminde gerçekleşmektedir. Genel kamu hizmetlerinin % 88’i borç yönetimi hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin payı % 12’dir. .2004 Yılı Konsolide Bütçe harcamaları (%) 2004 YILI KONSOLİDE BÜTÇE HARCAMALARI % Ekonomik İşler ve Çevre Koruma Hizmetleri 0% Hizmetler 11% Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri 5% Savunma Hizmetleri 7% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 0% Genel Kamu Hizmetleri 46% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 14% Dinlenme.

. %7.14 Cari Transferler. 9. 0.82’si bu personelin sosyal güvenlik primi ödemelerine ayrılmaktadır.43 Personel Giderleri.00 Sermaye Giderleri. 0. 61.00 M l ve Hi Mal Hizmett Al Alımları.82 Yedek Ödenekler.51 Faiz Harcamaları. 11.2004 Yılı Konsolide Bütçe’den eğitim hizmetlerine yapılan harcamaların dağılımı (%) Sermaye Transferleri.00 Kaynak: Maliye Bakanlığı Eğitim hizmetlerine yapılan harcamaların % 61 61.02 02’si si personel ödemelerine.08 Borç Verme. 7. 0. l 10. 0.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler.

433 Jandarm a Gen.109. 1.940 Diyanet İşleri Başkanlığı 862.991 Sağlık Bakanlığı 3 674 262 3.841. 910.856.Bak.010 Tarım ve Köy İşl.408 İ i l iB İçişleri Bakanlığı k lğ 565 594 565. 734.Güv.125.583 Bayın.582.594 Kültür Bakanlığı 518.296 Çalışm a ve Sos.811 Adalet Bakanlığı 1.294. 3.674. y ve İskan Bak.813 Başbakanlık 1. 6.336.Bak.Kom .829.132 Milli Eğitim Bakanlığı 10.012.262 Em niyet Gen.Genel Bütçe’li kuruluşların harcamaları (en yüksek harcamalı 15 kuruluş) (M ilyar TL) 2003 Hazine Müsteşarlığı 68 336 892 68.870 Milli Savunm a Bakanlığı 8.Müd.892 Maliye Bakanlığı 28.595 .

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün payı % 2. 3.K Genel Müdürlüğü.40 • Katma değerli kuruluşlar ş içinde ç en yüksek ödenek YÖK ve Üniversitelere yöneliktir.06 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.Katma Bütçeli Kuruluşların Harcama Payları 2004 yılı katma bütçeli kuruluşların harcama paylarıı Vakıflar Genel Müdürlüğü.E. 15. 0. Orman Genel Müdürlüğü.13 Kaynak: Maliye Bakanlığı . 19.04 YÖK ve Üniversiteler Toplamı.06 Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü. 2. 0. 23.15 Köy Hizmetleri Genel KöyHizmetleri Müdürlüğü.54 Karayolları Genel Müdürlüğü.42 Sosyal Hizmetler ve Ç. Daha sonra Karayolları ve Devlet su işleri gelmektedir.11 Tarım Reformu Genel TarımReformu Müdürlüğü.6’dır. 34. 2.

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gençlik Spor Genel müdürlüğünün harcama payı 2003 yılında % 1. So.544 14.582 4.878 171.604.191 39.503 16.795 100.094 8 607 8.308.475 21 131 21.65 Karayolları Gn.14 4.719.313 279. 14.089 2.785 97.804 2.Toplamı 2.16 1 921 1. Müd.629 14 094 14. Müd Müd.919 458.831 13.069 12.927 1.556.155 0.Müd. Müd.Ço. Petrol İşl İşl.002 374 34.643 14 629 14. Orman Gn.607 59 973 59.960 28.455 635 12.49 Gençlik Ve Sp. Müd. Müd.366 31.Gn.017 2.Katma Bütçe’li kuruluşların harcama kalemleri 2003 (Milyar TL) Personel Tarım Ref.727.542 229. Bu harcamaların önemli bir bölümü transfer harcamaları aracılığıyla Gençlik Spor İl Müdürlüklerine aktarılmaktadır.853 12.514 24.715 321.250 19.570 22. Kr.973 0 49 0.874 980.00 Yök ve Üniv.87 Katma Bütçe Toplamı 5.64 1.10 Vakıflar Gn Gn.97 0 0 0 0 0 0. Müd 839.959 3.17 131.486 943.134 1.28 276. .690 27.921 523 212 18 475 18. Gn Gn.930.945. Gn.264 3.425 0.086 4.53 Devlet Su İşl.Hiz. Es.65’tir.015 240.131 0 17 0. Müd.020 201. Köy Hiz.138 50.888.982 353.00 Hud.931 78.703 2.990 730. Diğer Cari Yatırım Transfer Toplam % 8.Gn.314.385 39.Müd Müd 22 643 22.193 390.Gn. Gn.748. Müd. Müd. Telsiz Gn.992 343 2.533 1. Gn.Ve Sa.280 1.200.911 1. 634.

5 7 7 0 . .Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Harcamaları (birimler itibariyle) Ö z e l K a l e m S a v u n m a U z m a n l ı ğ ı İ d a r i v e M a l i İ ş l e r D a i . P . 8 7 1 . B ş k . S p o r K o n t r o l ö r l e r i K u r u l B ş k . G e n ç i l k H i z m e t l e r i D a i . 4 8 0 . 2 7 0 . 0 7 0 . 1 4 1 . harcamaların % 71’ inin Spor p Federasyonları. S p o r E ğ i t i m i D a i . 4 3 0 . 0 0 1 0 0 .56’sının Gençlik ç Hizmetleri tarafından harcandığı görülmektedir. B ş k . 2 4 1 . 2 7 0 . 0 6 1 7 . 5 7 0 . T K N Y G o a o a e p l a m y n a k : G S G M t : t ı r ı m v e P e r s o n e l ö d e m e le r i h a r iç . 0 6 0 . 2 9 1 . 1 0 0 . y % 1. 5 8 0 . 0 8 1 3 . 9 6 0 . 2 3 1 0 0 . 5 3 0 . 1 0 0 . 6 4 2 . B ş k . S a ğ l ı k İ ş l e r i D a i . 3 1 0 . 0 7 0 . 2005 yılında Gençlik Hizmetlerinin payı bir artış göstermektedir. 5 5 2 . A . K . 9 2 0 . B ş k . 0 8 0 . 5 0 6 . B ş k . T e f t i ş K u r u l u B ş k . S p o r K u r u l u ş l a r ı D a i . 5 8 0 . D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı H u k u k M ü ş a v i r i l ğ i S p o r F e d e r a s y o n l a r ı T e s i s l e r D a i r e s i B ş k . 0 7 6 . B ş k . 0 0 t r a n s f e r le r h a r iç Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müdürlüğü’nün nün cari ve transfer harcamaları birimler itibariyle incelendiğinde. 4 4 1 . 9 8 0 . 9 6 6 5 . P e r s o n e l v e E ğ i t i m D a i . D ı ş İ l i ş k i l e r D a i . B ş k . B ş k S p o r F a a l i y e t l e r i D a i . n ç lik S p o r il g e n e l m ü d ü r lü k le r in e 2 0 0 4 2 0 0 5 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful