www.ceipocastineiro.es.

vg

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR MATERIAIS

CURSO 2010-2011
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

1

Cod.: 32015165 R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

www.ceipocastineiro.es.vg

MATERIAL IMPRESO                            ANEXO 01 - Resumo-Libro-Lectura-Infantil.pdf ANEXO 02 -Resumo-Libro-Lectura-Primaria.pdf ANEXO 03 - Turnos Bibliotecarios-as.pdf ANEXO 04 - Horarios Préstamo.pdf ANEXO 05 - Talóns préstamo (Provosional).pdf ANEXO 06 - Normas da Biblioteca.pdf ANEXO 07 - Rexistro Barchilas Viaxeiras - Punto de Lectura.pdf ANEXO 08 - Barchilas-Viaxeiras-Punto-de-Lectura-Infantil-Rexistro-Carnes-Simpatizantes.pdf ANEXO 09 -OBSERVACIONS-REXISTRO-BARCHILAS-VIAXEIRAS.pdf ANEXO 10 - FICHA-CONTROL-LIBROS-LIDOS-CEIP-O-CASTINEIRO.pdf ANEXO 11 -FICHA-CONTROL-TOTAL-LIBROS-LIDOS-NO-CEIP-OCASTINEIRO.pdf ANEXO 12 - Convocatoria concurso marcapáxinas.pdf ANEXO 13 - Punto de Lectura 1.pdf ANEXO 14 - Mapa de Laza.pdf ANEXO 15 - RÓTULOS CDU 2.pdf ANEXO 16- Carné de colaborador.pdf ANEXO 17- Carné de simpatizante.pdf ANEXO 18- CONVOCATORIA CONCURSO PARA ELIXIR A MASCOTA.pdf ANEXO 19 - Doazón ANPA.pdf ANEXO 20 - Doazón JOAQUÍN.pdf ANEXO 21 - FOLLETO LOCALES - PUNTO DE LECTURA CEIP O CASTIÑEIRO.pdf ANEXO 21 - RÓTULOS LECTORES.pdf ANEXO 22 - MARGARIDA DE CORES CDU.pdf ANEXO 23 - Punto de lectura 2.pdf ANEXO 24 - RÓTULOS CDU AMARELO LITERATURA SUB.pdf ANEXO 25 - RÓTULOS CDU.pdf ANEXO 26 - Carné da Biblioteca.pdf

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

    

ANEXO 27 - LETREIRO BIBLIOTECA 1.pdf ANEXO 28 - DEBUXOS AMBIETE.pdf ANEXO 29 - LOIS PEREIRO POP ART.pdf ANEXO 30 – CARTEL ENTRADA BIBLIOTECA.pdf ANEXO 31 - VALORACIÓN HORA DE LER.pdf 1 VÍDEO (en CD)

ANEXO 01 – ANIMACIÓN Á LECTURA - CONTACONTOS FRAN GUEDE o A QUE SABE A LÚA? o O PITO CAIRO o UNHA EIRUGA MOI LARPEIRA o A CASA DA MOSCA CHOSCA

 ANEXO 02 - ANIMACIÓN Á LECTURA – QUEN É LOIS PEREIRO?  ANEXO 03 – ANIMACIÓN Á LECTURA – CE ORQUESTRA PANTASMA  ANEXO 04 – ANIMACIÓN Á LECTURA – TEATRO o INDO PARA O SAMAÍN

ARTIGOS DO BLOG (ANEXO A PARTE)

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

LECTOR/A NOME E APELIDOS:…………………………………………………………………………………………..…………………….………….. CURSO: …………………………. de Educación Infantil. DATA………………………………………………..…………………… FICHA DO LIBRO TÍTULO:……………………………………………………………………………………..………………….……………………….………….. AUTOR/A:………………………………………………………………………………………………………………………………….……… DEBUXO Fai un debuxo do que máis che gustase do libro

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010

2011

www.ceipocastineiro.es.vg

RESUMO LIBRO DE LECTURA Nome e apelidos:...................................................................................... Curso: ............ de Educación Primaria. Data:........................................... FICHA Título: ....................................................................................................... Autor/a: ................................................................................................... Editorial: ................................................................................................... Nº de páxinas ................ Nº de capítulos .................. Edición ................. Ilustrador: ................................................................................................. Tradutor: ................................................................................................... ARGUMENTO Conta brevemente coas túas palabras o que ocorre neste libro. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
1

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Fai unha ilustración que represente o libro
2

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

PERSONAXES Escribe o nome das personaxes principais e fai un debuxo deles

3

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Gustouche o libro?

A TÚA OPINIÓN

Explica por que?

SI NON
Que foi o que máis che gustou e por que?

4

....................................... ....................................... .......................................

.............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
SIGUE OPINANDO

Que foi o que menos che gustou e por que?

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ........................................

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

SEMANA DO:

SEMANA DO:

SEMANA DO:

SEMANA DO:

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

MARTES MÉRCORES XOVES

EDUCACIÓN INFANTIL 1º, 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 5º, 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

De 13.40 a 14.25
“No recreo da mediodía”

2010 - 2011
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

1

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

2

Toda a comunidade Educativa: o Alumnado, o Profesorado o Persoal non docente o Pais e nais.

Recreos mediodía de 13:40 a 14:20

o Martes: Infantil e 1º ciclo primaria o Mércores: 2º ciclo primaria o Xoves: 3º ciclo primaria
Profesorado o Tódolos días de 9.30 a 18.00 Pais e Nais o Martes de 16.00 a 17.30

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

3

Sala de lectura e estudo Préstamo (Ver Condicións) Ordenadores e conexión a Internet

Formación de usuarios Axuda a docencia Animación á lectura Outros: o hemeroteca, o material audiovisual o …………

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

4

Non molestamos aos demais. Se temos que falar só podemos facelo “CON VOZ DE BIBLIOTECA” Andamos a modiño. Coidamos todo o que hai. Entramos sen comida e sen bebida. Deixamos todo ordenado antes de saír. Recollemos 5 minutos antes para que non dea tempo Non deixamos cousas esquecidas: roupa, lapis…

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

5

15 días O período máximo de préstamo é de quince días. +7 O prazo pode ampliarse renovando o préstamo por outros sete días. Agás obras moi demandadas. 1, 2, 3… Pódense levar para a casa ata dous libros, xuntos ou en préstamos separados. Agás as obras de consulta exclusiva na sala. Rexistro Tódalas operacións de préstamo, renovación ou devolución deberán rexistrarse no ordenador ou no libro de incidencias polo profesorado de garda. Devolucións Os libros depositaranse no caixón de devolucións. Non o coloques directamente nos andeis.

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

6

Demora A centro poderá notificar directamente por carta ou aviso aos titores legais do alumno/a as devolucións fóra de prazo ou demoras que prexudiquen o funcionamento do servizo de préstamo. Deterioro A dirección estudará cada un dos casos de deterioro ou perda e poderá obrigar á reposición ou abono en metálico e privará durante unha semana do uso da biblioteca

Veño o día que teño asignado o Se algún día que me toque non podo ir, intento buscar outro axudante que poida ir por min

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

7

Levo sempre a miña identificación Non desatendo as miñas responsabilidades como auxiliar e fago o meu traballo con atención. Fago as actividades que me manden os/as profes que están de garda de biblioteca e pídolles axuda cando o precise. Coloco correctamente nos andeis os libros que me foron prestados Separo os libros que necesitan ser reparados colocándoos no seu baúl de reparación. Sempre uso boas maneiras e intento resolver os problemas dialogando. Sei que cada persoa ten dereito a 2 préstamos como moito mentras está durante o recreo Se nalgún momento alguén nos respecta algunha das normas: o A PRIMEIRA VEZ: explícolle como ten que facer o SEGUNDA VEZ: recordarlle que ten que facer o TERCEIRA VEZ: invítolle a saír da Biblioteca

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010-11

V. 11.02.02

8

LARANXA VERDE VERMELLO AMARELO

ED. INFANTIL 1º CICLO DE E.P. 2º CICLO DE E.P. 3º CICLO DE E.P.

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL DATA ENTREGA ESTABLECEMENTO DATA DEVOLUCIÓN

TÍTULO

AUTOR

SINATURA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

ESTABLECEMENTO

TARBERNA DO ARDILLAS
NOME E APELIDOS

CARNES DE SIMPATIZANTES
DATA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

ESTABLECEMENTO

TARBERNA DO ARDILLAS
NOME E APELIDOS

CARNES DE SIMPATIZANTES
DATA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

ESTABLECEMENTO

TARBERNA DO ARDILLAS
NOME E APELIDOS

CARNES DE SIMPATIZANTES
DATA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

ESTABLECEMENTO

TARBERNA DO ARDILLAS
NOME E APELIDOS

CARNES DE SIMPATIZANTES
DATA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO – BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

ESTABLECEMENTO

TARBERNA DO ARDILLAS
NOME E APELIDOS

CARNES DE SIMPATIZANTES
DATA

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA INFANTIL

OBSERVACIÓNS

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

FICHA CONTROL LIBROS LIDOS APELIDOS E NOME

CURSO

TÍTULO DO LIBRO

DATA INICIO

DATA FINAL

LIDO

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

CURSO ESCOLAR APELIDOS E NOME

FICHA CONTROL TOTAL LIBROS LIDOS NUN ANO CURSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 23 24 25

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

www.ceipocastineiro.es.vg

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 2010 -11

“CONCURSO DE MARCAPÁXINAS”
(ACTIVIDADE OBRIGATORIA PARA FACER NA CASA)

Entregar antes do venres 6 de Maio. Para concursar hai que presentar 1 marcapáxinas orixinal como mínimo Libre, tamaño libre, decoración libre, soporte libre, pintura libre, etc… O gañador será o marcapáxinas oficia da Biblioteca do colexio ………… Exemplos (estes non valen, claro!). En internet podedes encontrar miles de exemplos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 422014 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Pódense presentar os marcapáxinas que queirades. Podedes utilizar o modelo que acompañamos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

A

0. ENCICLOPEDIA, DICCIONARIOS 2. RELIXIÓN

6. CIENCIAS APLICADAS 7. ARTE, MÚSICA, ESPECTÁCULOS

4. NATUREZA

8. LINGUA E LITERATURA 1. FILOSOFÍA, ÉTICA

3. CIENCIAS SOCIAIS 9. XEOGRAFÍA, HISTORIA

www.ceipocastineiro.es.vg

CONVOCATORIA CONCURSO PARA ELIXIR A MASCOTA DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO CE.I.P. O CASTIÑEIRO

Convócase o concurso para elixir á mascota da biblioteca escolar. Debe participar no mesmo todo o alumnado do centro e pode presentar máis dun traballo. As bases do concurso serán as seguintes:
 

Os traballos deberán ser feitos nun folio tamaño a4. Poderán ser realizados en calquera técnica de plástica (ceras, témperas, collage…)

O debuxo da mascota deberá ser orixinal e de creación propia, polo que non pode ser una copia dalgún xa coñecido.

As mascotas, tamén, deberán ter un nome orixinal.

Unha vez elixida á mascota gañadora, ésta será a encargada de dinamizar o funcionamento da biblioteca e, asemade, ambientará moitos dos recunchos do cole. A data límite para a entrega do traballo será o vindeiro venres 11 de febreiro. Todos os traballos estarán espostos nun taboleiro do centro. Lembrade que é una actividade obrigatoria e, alomenos, cada alumn@ deberá presentar un traballo.

Grazas pola colaboración.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

PROXECTO: BARCHILAS VIAXEIRAS – PUNTO DE LECTURA PLAMBE 2010-11 Co fin de promover a lectura, no CEIP CASTIÑEIRO de Laza vimos de por en marcha para o fomento da lectura un proxecto piloto, dentro do Plan de Mellora da Biblioteca Escolar, en colaboración coas cafeterías e bares de Laza que consiste en ler libros en cando imos cos papás, mamás, avós, avoas,… a tomar un descanso a unha cafetería ou bar.

1

Distintivo que atoparás na entrada do local

Do mesmo xeito que os maiores poden ler o xornal, nós podemos atopar libros en galego,castelán ou inglés para pasar un bo anaco. Despois volvemos a colocalo no seu lugar e ata outro día.

Distintivo que atoparás no local

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

Sempre que vexas o cartel que aparece máis abaixo poderás escoller entre varios títulos para disfrutar da lectura.

2

Logo poderás anotar o teu nome no final do libro de rexistro e acadar o carné de lectura de simpatizante da Biblioteca Escolar do CEIP O Castiñeiro de Laza.

O local rexitra os carnes de simpatizante que se entregan. Non hai norma para netregar carnes, o propietario entrega o carné segundo a asiduidade do lector/a, como premio.

Busca os puntos de lectura máis próximos e ponte a ler!!!
  

Taberna do Ardillas (P.Piloto) …………………………….. ……………………………..

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

A idea é amplialo no 3º trimestre do curso 2010-11 aos seguintes locais.
   

Bar Descanso do Peregrino Bar da Picota Bar de Cimadevila Bar o Peliqueiro 3

No vindeiro curso tocaríalle aos locais do pobos do Concello de Laza. O establecemento autorizado conta cun carné de Colaborador que certifica o seu compromiso.

Para poñer en marcha o proxecto preparamos unhas mochilas, mellor dito, "BARCHILAS", con diferentes títulos adaptados ás diferentes niveis de Infantil e Primaria. Cada caixa contén varios títulos moi atractivos para esas idades.

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

4

Queredes ver como nos quedaron ao final?

Estes son algúns dos libros que poderedes atopar...

       

LAS AMBICIONES DE LUCKY LOS SOLDADOS PINOCHO INCENDIOS FORESTALES (CÓMIC) VUELO 714 PARA SIDNEY EL PRÍNCIPE MERCADER, KI-MET Y EL REY, EL ENANO JORABADO TOPO GIGIO Y EL AUTOMÓVIL LA BELLA DURMIENTE

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

                 

A TORRE DO RELOXIO HASSAN, EL CORDELERO. MARTÍN Y PEPÓN, EL PEQUEÑO JUEZ LA PEQUEÑA CICINERA LA CIUDAD PERDIDA BESTIARIO FANTÁSTICO MILA EN LA NIEVE EL VALIENTE SOLDADITO DE PLOMO EL VIENTO Y EL REY. EL SACRIFICIO DE HIMAYA CONTRASTES. CADA DÍA APRENDO ALGO ALMENDRITA EL LEJANO OESTE EL FRIJOL MÁGICO EL NIÑO LLORÓN LOS TIGRES DE MOMORACEM EL GARAGE DE LOS ANIMALES LOA HIJOS DEL CAPITÁN GRANT EL PUENTE LA LUUVIA QUE LLOVIÓ POR PRIMERA VEZ

5

E aquí tedes as fotografías da cafetería co punto de lectura co que pomos en marcha esta idea.

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

6

Aquí podes ver un plano de Laza

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

Os libros que se entregan apúntanse no rexistro da Biblioteca Escolar en papel e apuntaranse como entregas no programa "Meiga da Biblioteca". O establecemento contará cun carné de COLABORADOR.

7

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

O propietario do local, cando se proceda a renovación, xeralmente cada trimetre anotará as observacións pertinentes. Logo o equipo da biblioteca tomará as decisións oportunas segundo estas indicacións para facer unha nova lista e entrega de libros.

Este programa debe renovarse no mes de setembro co comezo do curso escolar. 8

Fonte: idea sacada CEIP de Bergantiños http://endlbergantinhos.blogspot.com/2011/02/proxecto-punto-de-lectura.html

Biblioteca do CEIP O Castiñeiro

AS

CASTELÁN

GALEGO

NARRATIVA TEATRO

CÓMIC POESÍA

0.
A

Enciclopedia, diccionarios

1. 2. 3. 4.

Filosofía, ética

rELIXIÓN

CIENCIAS SOCIAIS

NATUREZA

6. 7. 8. 9.

CIENCIAS APLICADAS

ARTE, MÚSICA, ESPECTÁCULOS

LINGUA E LITERATURA

XEOGRAFÍA, HISTORIA

www.ceipocastineiro.es.vg

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 2, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 www.ceipocastineiro.es.v g - ceip.castinheiro@edu.xunta.es

www.ceipocastineiro.es.vg

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 2, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 www.ceipocastineiro.es.v g - ceip.castinheiro@edu.xunta.es

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO VALORACIÓN DA ACTIVIDADE DO PLAN LECTOR: “HORA DE LER” CURSO: …………………………………………..  ACTITUDE DO ALUMNADO ANTE ESTA ACTIVIDADE 1. Acéptana como obriga o A maioría o Algúns o Ninguén 4. Len todo o tempo o A maioría o Algúns o Ninguén 5. 2. Acéptana con agrado o A maioría o Algúns o Ninguén Len bastante tempo o A maioría o Algúns o Ninguén 6. 3. Acéptana con entusiasmo 1 o A maioría o Algúns o Ninguén Len pouco tempo/non len o A maioría o Algúns o Ninguén

 DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 7. Conseguimos ambiente de silencio o Sempre o Case sempre o Poucas veces o Nunca 10. Traen lecturas da casa o Todos/as o A maioría o Algúns/as o Ninguén 11. Solicitan algún tipo de lectura o Todos/as o A maioría o Algúns/as o Ninguén 12. Participan na selección de lecturas para a aula o Sempre o Case sempre o Poucas veces o Nunca 8. Respectan as normas o Todos/as o A maioría o Algúns/as o Ninguén 9. Le o mestre/a o Sempre o Case sempre o Poucas veces o Nunca

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP O CASTIÑEIRO VALORACIÓN DA ACTIVIDADE DO PLAN LECTOR: HORA DE LER CURSO: …………………………………………..  CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS E PROPOSTA DE MELLORA 13. Consideras que esta actividade contribúe a fomentar o hábito de ler Moito Bastante Pouco Nada 2

14. Sinala outros aspectos que cres que favorece Vocabulario Intres por aprender Comprensión Exactitude lectora Velocidade lectora Autonomía persoal

Outros:

15. Propostas de mellora

http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful