You are on page 1of 2

BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2 GRAMATIKA AT PAGBASA IKALAWANG MARKAHAN UNANG LINGGO I.

. ANG PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN Paksa Pamagat Uri ng Texto Kagamitan Gamit ng Wika Istruktura ng Wika Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan II. : Kapaligiran at Kaunlaran : May Ginto Sa Kapaliguran : Dekriptiv : Texto : Paglalarawan : Pangungusap na nagpapakilala ng pahiwatig : Pagtukoy sa kalalabasan ng mga inilarawang pahiwatig : Pagtataglay ng positibong ugnayan sa kapaligiran at kabuhayan

MGA INAASAHANG IBUBUNGA (SA BAWAT ARAW) A. Nahihinuha ang kahulugan ng pamagat at naiuugany ang implikasyon nito sa sariling karanasan. B. Naipaliliwanag ang mga mahahalagang pahiwatig at kaisipang nakapaloob sa teksto.

III.

PROSESO NG PAGKATUTO A. Panimulang Gawain: Magbibigay ng isang katanungan ang guro na hahamon sa isipan ng mga mag-aaral.

B. Paglalahad Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at pagbibigay hinuha sa kahulugang nais ipahiwatig nito.

C. Pagpapabasa sa tekstong lunsaran - May Ginto Sa Kapaligiran D. Gawain matapos na mabasa ang lunsaran - Pagpapakahulugan sa mga salita , parirala o pangungusap na hindi maunawaan. - Ibigay ang nais ipahiwatig : KalikasanTahimik na biktima - Ibigay ang pamatnubay na tanong: Anu-ano ang mga ginto ng kapaligiran? Bakit mahalagang pahalagahan ang mga ito?

pahina 1

D. Pagpapalalim ng kaalaman Pangkatang Gawain : ( Gamit ang Power Point) Pangkat 1 Gumawa ng Anunsyo na hihikayat sa mga tao na magkaisang pangalagaan ang kalikasan Pangkat 2 Ibigay ang nais ipahiwatig sa pahayag na Polusyon sa Kalusugan at Kapaligiran Pangkat 3 Magtala ng mga pahayag o kaisipan mula sa teksto at ibigay ang mga mapahiwatig nito.

IV.

TAKDANG GAWAIN: Magsaliksik at humanap sa internet ng mga magagandang tanawin na dulot ng kalikasan at lagyan ito ng mga pahayag o pangungusap na may pahiwatig ng pagpapahalaga at pangangalaga sa likas na yaman.

Inihanda ni: FE M. BONONO Guro