You are on page 1of 114

Dinamiki Tai Chi Chuan je sinteza Yang kole Tai Chi Chuana i Shaolinskog wu shua.

Pri tome se iz Yang kole obuavaju forme, kao i vjebe Tui so-guranje dlanova, dok se od Shaolinskih medota koriste vjebe za razvoj snage. Naziv Dinamiki Tai Chi Chuan dat je iz razloga to se forme rade u razliitim dinaminim ritmovima; polaganom, brzom i snanom .
Isto tako ne naputajudi ideju da stvorim sistem Tai Chi Chuan vjebi koje de zadovoljiti vedi broj vjebaa, u program vjebanja sam uvrstio; vjebe za razvoj fleksibilnosti, statine i dinamine vjebe za razvoj snage, Kratku formu Tai Chia Yang 24,i to u tri razliita oblika od meditacije u pokretu, brze forme do borilakog Tai Chi Chuana,

Yang formu 43,


Dugu Yang formu 115, Formu s maem Yang 55, Formu sa sabljom Yang 40, vjebe za unutarnji razvoj energije putem male i velike cirkulacije chia, vjebe disanja kao to su Osam dijelova Brokata i transport Chia, vjebe guranja dlanova i samoobranu.

Upravo zato to program obuhvada raznovrsne metode vjebanja ispunjava prohtjeve mnogih ljudi koji izraavaju elju za vjebanjem kineskih borilakih vjetina .

Dobrobiti Tai Chia


Tai Chi je koncipiran kao borilaka vjetina, no s vremenom se ustanovilo da svi oni koji ga prakticiraju, postaju otporni na mnoge bolesti. Njih nisu napadale u prvom redu sezonske bolesti, a niti alergije, bolesti kraljenice, kostiju. Pokrenula se ideja da Tai Chi, koji se do tada vjebao u zatvorenim krugovima, pone iriti kako bi ga iroke mase vjebale prvenstveno kao preventivnu vjebu za ouvanje zdravlja. Danas se ova ideja rairila po cijelom svijetu. Zbog boljeg razumijevanja za svaki pokret koji se izvodi u Tai Chi-u postoji objanjenje u borilakom smislu. Tai Chi je realna borilaka vjetina ukoliko se kao takva i vjeba. Za one druge Tai Chi je sredstvo pomodu kojeg se rjeavaju zdravstveni problemi. Kako i samo ime kae Tai Chi je sveobuhvatan to govori o tome da se moe vjebati iz vie aspekata. Mnogi moji vjebai osjetili su poboljanja, bazirana na pravilu to vie koristim Tai Chi, to de mi biti bolje. Ved u prvim mjesecima vjebanja se rjeavaju neki laki tjelesni problemi, kao to je neotpornost, tegobe s hodanjem, kondicijom, bolovi u leima, nogama. Razlog ovome je to se poinju buditi neki miidi koji se do sada nisu koristili. Oni nam slue za pokretanje tijela, ali i za samo dranje konstrukcije kostiju.

Kada govorimo o ozbiljnijim oboljenjima, zdravstveni problemi najede nastaju uslijed preestih stresova. Upravo je stresi na najvedi neprijatelj! Stres je proizveden u mozgu, ali se deponira u miidima. Primjerice, osoba koja visoko dri ramena ima povienu dozu stresa zato to nije oputena, jer prirodno stanje ovjeka je oputenost, a tada su i ramena oputena. Plitko disanje je takoer pokazatelj stresa, kao i vrlo kruti miidi, slaba fleksibilnost i tako dalje.

Vjebanjem Tai Chia moemo se osloboditi od stresa, jer ga izvodimo oputenim pokretima. Pomodu Tai Chia izbacujemo stres koji je pohranjen u miidima. Kako izbacujemo stres, tako mijenjamo i vlastita shvadanja, svoje poimanje ivota, mijenjamo sebe i kroimo putem koji vodi ka viim duhovnim sferama. Tai Chi lijei poput antivirusnog programa koji izbacuje viruse iz raunala nakon ega raunalo ponovno nesmetano radi. Princip je da izbacujemo negativne posljedice naeg ivljenja vjebanjem Tai Chia, to se moe dokazati konkretnim rezultatima vjebaa. U zadnje vrijeme neke zdravstvene ustanove, nakon to je osoba prola lijeenje u bolnici, upuduju ljude na vjebanje Tai Chia kao terapijsku metodu ozdravljenja.

Program kole

1.STUPANJ - POETNI TEAJ (zvanje - Uenik Tai Chi Chuana)

1.Yang 24 Tai Chi (Meditacija u pokretu). Ocjenjuje se dobra forma, fleksibilnost, pravilan stav, ravnotea, koncentracija, oputenost. 2.Stavovi, 3.Statiki Wai Dan sa zadravanjem 15 sec., 4.Guranje dlanova Tui So-u, 1.set, 5.Tai Chi 24 poloaja (prepoznavanje poloaja prema nazivu), 6.Vjeba Transporta Chia 1.set, 7.Teorija, -Teaj traje 1 godinu. STEENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI: Uenik Dinamikog Tai Chi Chuana je ovim teajem osposobljen da samostalno izvodi formu Yang 24. Pored toga njegove tjelesne sposobnosti su u velikom porastu ostvarene kroz vjebanje statikih i dinamikih vjebi Wai Dan Chi Kunga. Um se vjebom smiruje ime raste koncentracija neophodna za postizanje stanja meditacije koja se ostvaruje vjebanjem forme. Japanski majstor borilakih vjetina i uitelj zena Tajsen Deshimaru rekao je u svojoj knjizi Zen i borilake vjetine kako nema prave borilake vjetine bez primjene meditacije. Meditacija smiruje um koji mora biti miran u stresnoj situaciji borenja. Kada uimo Tai Chi to ne znai da upravljamo i procesima koji se odvijaju tijekom izvoenja forme. To je isto kao i kada idete u auto kolu. Dok ste u koli vozite automobil ali to ne znai da ste voza osposobljen za samostalnu vonju. Nakon to poloite vozaki ispit dobili ste dozvolu da vozite sami. Ovaj primjer dat je kako bi ste bolje shvatili znaenje 1. stupnja Dinamikog Tai Chi Chuana. Kada zavrite poetni teaj dolazite na prag vjebanja vjetine koja traje cijeli ivot ispunjen brigom za tjelesnom aktivnodu, psihikom stabilnodu i duhovnim mirom.

2.STUPANJ - NAPREDNI TEAJ (zvanje - Asistent Tai Chi Chuana) 1.Brza forma (Yang 24 poloaja), 2.Forma Yang 43, 3.Tui so-u, 2.set , 4.Statiki Wai Dan, 30 sec., 5.Dinamike forme Wai Dan (ukorjenjivanje stopala i elini most) 10 ponavljanja 6.Transport Chia, 1. i 2.set

7.Teorija (energetski kanali, mala i velika cirkulacija chia),


-Teaj traje 2 godine ili ukupno minimalno 3 godine vjebanja.

STEENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:


Asistent Dinamikog Tai Chia vlada vjetinom na nivou naprednog izvoenja forme. Pozitivni unutranji i vanjski procesi poinju se odvijati. Nivo njegovog/njezinog napretka evidentira se u buenju unutranje energije primjenom male i velike cirkulacije chia. Ovo je vaan imbenik u njegovom daljnjem razvoju. Tai Chi pored snage miida koristi unutranju energiju tijela koja raste vjebanjem Chi Kunga. Na miidno-skeletnom nivou evidentan je porast snage i izdrljivosti. Vjebe se izvode bez napora i ogranienja. Fleksibilnost tijela je u znaajnom porastu. Uz to Asistent Tai Chi-a asistira voditelju (majstoru, instruktoru ili uitelju), prilikom voenja teaja u demonstraciji pravilnog izvoenja vjebi. Na kraju dobiva prva saznanja o primjeni tehnika iz forme u borenju.

3.STUPANJ - VII TEAJ (zvanje - Majstor Tai Chi Chuana)


1.Tai Chi Chuan (Yang 24 poloaja), 2.Yang 55 ma, 3.Yang 40 sablja, 4. Aplikacija forme (upotreba Tai Chi Chuana u samoobrani), 5.Tui So - Gurajudi dlanovi (s dvije ruke), 6.Statiki Wai Dan-zadravanje poloaja 45 sec., plus: a) stoj na rukama s koljenima na laktovima - pozicija drala, 15 sec.,

b) stoj na rukama s nogama uza zid, 15 sec.,


c) stoj na glavi s rukama na tlu 15 sec. - pozicija stablo, d) Most eljezne arkade (na stolicama) 30 sec., e) stolica na zidu 2 min. 7.Dinamiki Wai Dan - Maka, 10 ponavljanja,

8.Osam dijelova brokata - ponavljanje 3 puta svake vjebe,


9.Teorija, Uestalost treninga 5 puta tjedno (minimalno 5 godina ukupnog vjebanja). STEENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI: Majstor Tai Chia je ovim teajem osposobljen da vlada tehnikama Chi Kunga i Tai Chi Chuana s visokim stupnjem znanja i vjetine. Nivo postignutog napretka se evidentira u psihofizikom napretku. Poznaje aplikaciju svih tehnika primjenjivih u borenju iz forme. Nivo njegove vjetine borenja je visok. Majstor Tai Chia u ovom stupnju strunosti moe voditi samostalno teajeve ali pod mentorstvom uitelja Tai Chi-a. Ne moe samostalno osnivati Klubove Tai Chia i dodjeljivati zvanja strunosti.

4.STUPANJ - VISOKI TEAJ (zvanje - Instruktor Tai Chi Chuana) 1.Yang Tai Chi Chuan - Duga Forma, 2.Tui so guranje dlanova, 3.Statike forme Wai Dan, (izvoenje izometrikih vjebi sa zadravanjem stavova u trajanju od 60 sekundi), 4.Dinamike forme Wai Dan (21 ponavljanje),

5.Aplikacija Kratke Yang forme (upotreba tehnika iz Tai Chi Chuana u samoobrani),
6.Praksa u voenju treninga u trajanju od 100 sati.

7.Samoobrana (ispitanik je duan osmisliti neprekidni tijek samoobrane sa partnerom. Vrijeme trajanja sparinga ogranieno je na 3 minute).
-Teorija - Minimalno 8 godina ukupnog vjebanja Tai Chi Chuana i zvreni trenerski teaj u koli za trenere.

STEENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:


Instruktor Dinamikog Tai Chi Chuana je u pravom smislu rijei trener jer je osoba koja svoja steena iskustva prenosi znanje drugim ljudima. Instruktor Dinamikog Tai Chi Chuana moe samoinicijativno osnivati klubove Tai Chia. Osposobljen/a je za samostalno voenje teajeve Tai Chi Chuana kao i da dodjeljuje stupnjeve strunosti. Ovim se podrazumijeva potpuno vladanje tehnikama Chi Kunga i Tai Chi Chuana kao i umijedem samoobrane baziranom na poznavanju tehnika samoobrane iz Tai Chi Chuana, a koristedi steenu snagu prakticiranjem Chi Kunga.

5.STUPANJ (zvanje - Uitelj Dinamikog Tai Chi Chuana) Zvanje Uitelja Dinamikog Tai Chi Chuana dodjeljuje se instruktoru koji je ukupno u vjetini minimalno 20 godina. Pri tom je vano da ima evidentne rezultate rada kao to je broj uenika, asistenata i majstora koje je obrazovao. Zvanje uitelj Dinamikog Tai Chi Chuana dodjeljuje Struna komisija kole Dinamikog Tai Chi Chuana koja se sastoji od; 1.Predsjednika Strune komisije koji mora imati zvanje Uitelja Dinamikog Tai Chi Chuana i 2.dva lana od kojih svaki ima najmanje zvanje Instruktora Dinamikog Tai Chi Chuana. Prava i dunosti Uitelja Dinamikog Tai Chi Chuana su: 1.Odgovornost za irenje vjetine u njenom originalnom tumaenju i vjebanju. 2.Kontroliranje rada u klubovima koji vjebaju Dinamiki Tai Chi Chuan i ukazivanje na pravilnost rada.

3.Posebno je odgovoran/na za nivo znanja i vjetine kod majstora i instruktora Dinamikog Tai Chi Chuana.
4.Kao predsjednik strune komisije uz jo dva lana vri promicanje lanova u via zvanja. 5.Odravanje strunih skupova, seminara i predavanja na temu Dinamiki Tai Chi Chuan. N.Dizdarevid 1991.g.

Moje kolovanje u Kini Nakon etrnaest godina vjebanja Tai Chi Chuana, put me odveo u Kinu, domovinu ove vjetine. Grupa koja je krenula na put zajedno sa mnom sastojala se od sedam lanova Tai Chi KLuba Rijeka i deset vjebaa iz Slovenije. Krenuli smo 13. travnja, a put je trajao do 02. svibnja 2002. Putovali smo preko slovenske putnike agencije "Collegium". Put je ukljuivao Beijing, Louyan, Xian, Shaolin, Chengdu i treking (putovanje na konjima) po Tibetu. Uz obilaenja kulturnih i povijesnih znamenitosti, moj glavni razlog posjeta Kini bio je pohaanje kole Tai Chi Chuana. Ved prvog dana boravka u Beijingu sreo sam uitelja Qianjin Lianga koji svakodnevno vjeba u Nebeskom parku, Chen stil Tai Chi Chuana. Uitelj Qianjin Liang poznat po tome to je za ivota stekao titulu velikog majstora i time proglaen meu sto najboljih Kung Fu majstora Kine. Imenovan je i direktorom Shaolin Taiji-Kung Fu kole, a radi i na projektu Olimpijskih igara 2008. Qianjin Liang je svakako jedan od najutjecajnijih uitelja Tai Chia u Kini.

Pratio sam uitelja kako vjeba, nakon ega mi je priao i pozvao me da vjebamo zajedno. Prvo je predloio da vjebamo formu Tai Chia. Dok sam izvodio svoj Tai Chi, Kinezi koji su promatrali nisu skrivali zadovoljstvo zbog mog izvoenja Tai Chi-a. Na kraju je moj rad bio nagraen pljeskom.
Daljnji put po Kini odveo me je do Chengdua, glavnog grada Sechuan provincije, gdje me je ekalo naporno kolovanje kod uitelja Liu Xin Lua kod kojeg sam otiao po preporuci. Uitelj je nesebinim zalaganjem pokazao veliko zanimanje da me uputi u tajne Yang Tai Chia. Pokazalo se da je u tom vremenu, dok sam bio u koli, njegov trening bio posjeden od vedeg broja ljudi s obzirom na to da sam ja bio jedini stranac. Na kraju kolovanja uitelj Liu Xin Lu mi je dodijelio certifikat uitelja Tai Chi Chuana, koji je izdao "Chengdu Wu Shu Association, Sichuan China" (Chengdu Udruenje Borilakih vjetina, provincija Sichuan Kina). Ovo je, kako sam kasnije saznao, prva diploma uitelja Tai Chi Chuana u Hrvatskoj izdana od strane kineske Wu Shu Asocijacije.

Dodjela diplome o zavrenom seminaru Tai Chia u Kini 2002.g.

N.Dizdarevi i Liu Xin Lu, Kina 2004.g.

Tai Chi na kineskom zidu 2002.godina

Vjebanje u Kini 2002. godine

Kina 2004.g.

S uiteljem Qianjin Liangom, Peking

S uiteljem Qianjin Liangom, Peking

S uiteljem Ba Kua Changa Zhou Hui Huanom, Chengdu

Wudang

Trening s uiteljemLiu Xin Luom, Chengdu.

Shaolin.

Ceremonija ispijanja aja na Wudangu.

Kina 2005.

Kineski zid

U koli kung fua na planini Ching Cheng.

Sa uiteljicom Ho Rui Ming

Slika sa uiteljima, Liu Xin Luom i Ho Rui Ming, Chengdu.

Kina 2007.

Razne forme Tai Chia


Mnoge dananje forme Tai Chia nastale su na temelju prve Chen forme i ostale tri; Yang, Wu i Sun. Njihovi principi zasnovani su na zdravstvenoj i borilakoj primjeni. Iako se danas njihov borilaki smisao zamijenio s poboljanjem opdeg stanja organizma, ipak se ne smije zanemariti korijen nastanaka Tai Chia kao vrhunske borilake vjetine. Svaki pokret u Tai Chiu ima svoj obrambeni i napadaki karakter i da bi se razumio odgovore treba traiti u njegovoj borilakoj primjeni. Mnogi ljudi govore o pogodnostima vjebanja Tai Chia u zdravstvene svrhe, no vjebati borilaki Tai Chi ne znai samo primjenu u borenju nego i razumijevanje principa koji de pomodi razvoju energije. Kada znamo borilaku primjenu, razumijemo pokret. Kada razumijemo pokret, zauzimamo pravilan stav. Pravilan stav nas vodi putem do usavravanja vjetine. Tai Chi je poprimio iroke razmjere preavi granice svoje postojbine Kine i rairio se po cijelom svijetu. Razne forme Tai Chia samo nagovjetavaju veliinu originalnih starih formi i osmiljene su kako bi ih ljudi lake usvojili pa su samim tim i pojednostavljeni oblici originalnih formi. Ipak, njihova uloga nije nita manja jer imaju smisao pokretake snage. Tako je i kod Kratke Yang forme. Ona je pojednostavljeni oblik Duge Yang forme i na njoj se treba zadrati nekoliko godina prije nego se pone vjebati Duga forma, a to je vrijeme potrebno da bi se usvojili svi principi i adaptacija tijela na specifine pokrete i disanje koje prati Tai Chi. Kako je popularnost Tai Chia rasla, poele su se kreirati i natjecateljske forme koje u sebi uglavnom sadre principe sve etiri glavne kole. Time je svakako porasla atraktivnost, ali njena prava ljepota ipak lei unutar tijela i vidi se u svakom pokretu i to ne samo kada ga vjebamo, ved u svim ivotnim situacijama. Tai Chi je klju kojim otvaramo vrata sretnijeg ivota, jer sve to ini sredu lei u nama.

Pripremne vjebe

Koraanja
Koraanja su pored stavova prvo s im se vjeba Dinamikog Tai Chi Chuana susrede. Satima koraa u polusputenom stavu koji podsjeda na jahaa konja. Ovo vjebanje ima svrhu kao prvo nauiti pravilno koraati u Tai Chiu. Drugo vjebanjem koraanja jaaju se noge i time stvara temeljna snaga tijela, ili kako se u Tai Chiu popularno kae ukorijenjuju stopala. Postoje tehnike koraanja; slijedede Pored navedenoga prvi sati vjebanja posveduju se iskljuivo koraanju jer se panja vjebaa ne moe izdrati rad na vie tehnika. Ako bi u istom trenutku uili koraanja i poloaje spojene s tehnikom disanja, to bi u glavi vjebaa izazvalo pomutnju i razoaranje u vjebanju radi nemogudnosti izvrenja zadataka. Poeci vjebanja Tai Chuia imaju karakter analitikog vjebanja da bi kasnije poprimio sintetiku praksu. Obino se kae da vjebanje Tai Chia podsjeda na usporeni balet. Koraanja u Tai Chiu karakterizira lakoda, oputenost, usporen ritam i elegancija.

1.korak naprijed,
2.korak unatrag i

3.bono dokorano kretanje.

Stavovi
U Dinamikom Tai Chi-u razlikujemo 9 osnovnih stavova. Stavovi su temelj za uenje forme i svaki ima svoje specifinosti koje ga razlikuju od ostalih. Kada vjebamo stavove, vano je biti usredotoen na poloaj svakog dijela tijela posebno, od stopala do glave. Stav odraava stupanj naeg razumijevanja osnovnih principa forme pa stoga nikad nije dosta ponavljanja i kontroliranja. Kada osjetite da u odreenim dijelovima forme gubite ravnoteu, jedan od razloga moe biti nepravilan stav. Ponekad je potrebno samo malo vie proiriti stav nogu ili rotirati stopalo da bi postali stabilni. U svakom stavu trebali biste se osjedati udobno. Zamislite da vam je gornji dio tijela bez teine, a stopala ukorijenjena u tlo. Rotacije koje su potrebne u odreenim stavovima izvodite iz struka. Opustite se. Ako ste svaki dio tijela postavili u pravilnu poziciju, osjedat dete se dobro u stavu. Nakon nekog vremena poet dete osjedati stav i sami razlikovati pravilan stav od nepravilnog. U daljnjem tekstu dat je analitiki prikaz svakog stava posebno..

Vjeba dral i lotos namijenjena je prvenstveno jaanju miida ramenog pojasa i lea. Kako Forma Tai Chi slijedi taoistike principe, prednja strana tijela ima obiljeja yina i sukladno s tim je mekana. Stranja strana tijela nosi obiljeja yanga, pa ona mora biti snana. Kada se izvodi Tai Chi Forma, sve miidne akcije pokredu se iz predjela lea bududi da se tu nalaze najvedi a time i najsnaniji miidi tijela jasna je njihova uloga. S druge strane ako se u akciji koriste samo miidi ruku smanjuje se ukupna snaga djelovanja.

dral i lotos

Svakodnevnica u kojoj ivimo ograniava nam raznolikost pokreta i sueni smo na samo neka kretanja. Mnogi ljudi zaborave da uopde mogu svojom voljom pokrenuti lene miide. Neradom miidi prestaju vriti svoju funkciju to kasnije dovodi do mnogih problema vezanih za lea i kraljenicu. Iako vjebamo Tai Chi Formu to ne znai da pravilno koristimo miide lea. Upravo zato je osmiljena vjeba dral i lotos kako bi ponovno vratila u funkciju miide ramena i lea koje demo kasnije znati upotrijebiti dok izvodimo Tai Chi Formu.

dral i lotos
1a-potapanje lopte 1b-potapanje lopte 1c-potapanje lopte

U vjebi Potapanje lopte, rukama kruimo prema van, a zatim dlanove dovodimo u poziciju iz koje potapamo loptu. Kada dlanovi dou do visine dan tiena zapoinjemo novi krug. U ovoj vjebi prilikom potapanja lopte napinjemo miide ramenog pojasa.

2a-irenje

2b-irenje

2c-irenje

Vjebom irenje rukama pokredemo trapezoidne miide tako da kruno dovedemo ruke do visine grudi, dlanova postavljenih jedan iznad drugog, nakon ega zapoinje irenje ruku u stranu i stvaranje tenzije u prstima.

dral i lotos
3a-okrenuti dlanovi 3b-okrenuti dlanovi 3c-okrenuti dlanovi

Vjeba Okrenuti dlanovi sastoji se od krunih kretnji rukama koje dovedemo ispred tijela i okrenemo dlanove prema gore, nakon ega ih sputamo, ali tako da izgleda kao da drimo loptu. Na ovaj nain se aktiviraju miidi koji se nalaze uz kraljenicu.

4a-ukrtanje dlanova

4b-ukrtanje dlanova

4c-ukrtanje dlanova

Vjebu Ukrtanje dlanova izvodimo na nain da ruke polukruno irimo i vradamo ukrtajudi dlanove i to u visini grudi. Kada se dlanovi ukrtaju treba gurnuti ramena prema dolje, a laktove unutra.

dral i lotos
5a-ispod pazuha 5b-ispod pazuha 6a-nastanak jina i janga

Vjebom Ispod pazuha na slian nain Podignemo ruku iznad glave irimo ruke kao u prethodnoj vjebi samo dlana okrenutog prema gore i to sada dlanovi prolaze ispod lakta do isteemo je u stranu. pazuha. Na ovaj nain pokredemo kose miide lea. 7a-jin -jang 7b-jin -jang 7c-jin -jang

Vjeba Jin i jang vrlo je slina prethodnoj. Jedina je razlika u tome to se ruke naizmjenino rotiraju iznad glave i iza lea oblikujudi principe jin i jang.

Slijepljeni dlanovi
Prvi cilj vjebe Slijepljeni dlanovi je da kod vjebaa razvije snagu i ravnoteu prilikom guranja dlanova. Ta sposobnost se postie tako da dvojica vjebaa u jahadem stavu ili stavu prema naprijed dodirujudi se dlanovima guraju ruke u raznim smjerovima nastojedi odgurnuti partnera ili ga izbaciti iz ravnotee. Drugi cilj ove vjebe je da vjeba pojaa osjedaj za kontakt s partnerom u sparingu kao i to da preduhitri njegove namjere pratedi svaki njegov pokret, osjedajudi svaku promjenu kretanja kao i snagu i brzinu guranja. Prvi dio vjebe sastoji se u guranju slijepljenih dlanova u smjeru prema naprijed, u stranu, iznad glave i kruno, koristedi snagu prilikom ispruanja ruku i oputenost prilikom privlaenja. Snane akcije prati izdisaj, a blage udisaj. Udisaj je priprema, a izdisaj je akcija. U drugom dijelu vjebe partneri neprekidno guraju slijepljene dlanove mijenjajudi smjer kretanja, a u cilju izbacivanja partnera iz ravnotee.

Vjeba Slijepljeni dlanovi spada u red pripremnih vjebi za kasnije sloeniju vjebu Tui so - guranje dlanova.

Potisak ruku
Vradajudi se na teoriju o principima Yin i Yang, prednja strana tijela ili unutarnja strana ima karakteristike Yina, dok lena ili vanjska strana ima karakteristike principa Yang. Kao to znamo Yin je princip blagosti to u ovom sluaju znai da prednju stranu tijela drimo relaksirano bez napetosti ne ukljuujudi miide te zone. Jedan od principa Yanga je snaga to znai da se u svim akcijama koriste miidi lea jer oni nose njegove principe. Potisak ruku je pripremna vjeba kojom se jaaju miidi lea i ramenog pojasa. Kako je u Dinamikom Tai Chi Chuanu snaga lenog dijela tijela od velike vanosti ova vjeba zauzima vano mjesto u cjelokupnom sistemu. Vjeba se izvodi tako da partneri stanu u paralelan stav jedan nasuprot drugog na udaljenosti duine ruke. Kako je Potisak ruku vjeba dinamikih kontrakcija jedna strana vri pritisak dok druga prua otpor. Postoje tri osnovne vjebe Potiska ruku,; 1.pritisak ruku sprijeda prema dolje, 2.spajanje dlanova i 3.boni pritisak ruku. Prilikom podizanja ili irenja ruku udiemo i oputamo miide, a prilikom sputanja ili privlaenja je izdiemo i steemo miide. Svaka se vjeba ponavlja 10 puta.

Vjebe za gipkost tijela


Od velike je vanosti za nae opde zdravstveno stanje koliko demo se baviti tjelovjebom, posebno onim oblikom tjelovjebe koji djeluje na povedanje gipkosti tijela. Na istoku dete esto uti da je zdravlje ovisno o gipkosti i obrnuto. Jedna od metoda za odreivanje zdravstvenog stanja pacijenata kod kineskih Chi Kung lijenika je da provjeravaju gipkost tijela. esto je njihova preporuka bavljenje tjelovjebom kao preventivom ouvanja zdravlja. U Dinamikom Tai Chiu pored Tai Chi forme postoje i druge vjebe koje djeluju na povedanje gipkosti tijela a to su; 1.Opde vjebe za aktiviranje struka, 2.Specifine vjebe za aktiviranje struka, 3.Savijanje poput bambusa, 4.Istezanja stojedi i

5.Istezanja sjededi.
U slijededim demo poglavljima opisati posebno svaku od njih.

Vjebe za aktiviranje struka


Kako se u predjelu struka nalazi najvaniji energetski centar Dan Tien dolazimo do zakljuka o ulozi koju ima struk u vjebanju Dinamikog Tai Chi Chuana. Struk razgraniuje tijelo na donji dio ili noge i na gornji dio u koji ulaze trup, ruke, vrat i glava. Pored toga u predjelu struka nalaze se najvaniji unutarnji organi pa se aktiviranjem struka obavlja njihova masaa i time stimulira njihov rad, to jaa organizam i produuje ivotni vijek. Struk je osovina svih pokreta i svi pokreti poinju iz struka jedna je od prvih reenica koju dete uti na poetku vjebanja Tai Chia. No da bi pokretima upravljali iz struka moramo ga prije toga pripremnim vjebama pokrenuti ili aktivirati, odnosno otkloniti ukoenost. Vjebu za aktiviranje struka dijelimo u dvije grupe i to; a) Opde vjebe za aktiviranje struka i b)Specifine vjebe za aktiviranje struka.

Opdim vjebama rotiramo tijelo u struku s rukama koje mogu biti ispruene pored tijela, ispruene ispred tijela u razliitim visinama ili ispruenim iznad glave. To su i opdi poloaji ruku koje nalazimo u raznim tjelovjebama pa su stoga po tome i dobile naziv.
Specifine vjebe za aktiviranje struka preuzete su iz dijelova Tai Chi forme, a cilj im je u specifinim kretnjama pokrenuti odnosno razgibati struk za kvalitetniji nastavak vjebanja Forme.

Savijanje poput bambusa

Vjeba Savijanje poput bambusa izvodi se u paru, a njena je uloga pored povedanja gipkosti, oputanje nakon napornih vjebi. Vjeba se ponavlja po 10 puta i to tako da zajedno s partnerom isteemo tijelo u raznim pravcima. Ovo je vrlo popularna vjeba koja brzo vrada izgubljenu energiju i oputa tijelo.

Istezanje stojedi

Vjebe istezanja stojedi rade se s isprepletenim prstima ruku kako bi se pospjeilo istezanje kraljenice, tetive ruku i nogu. Pokreti su povezani s disanjem pa tako priprema ini udah a zavrna pozicija izdah. Ova se vjeba moe raditi i s partnerom u paru time tako da partner obavlja dodatno istezanje pritiskom na odreene dijelove tijela.

Istezanje sjededi

Istezanje sjededi je poznata metoda koja se koristi u vedini raznih oblika tjelovjebi. Istezanje se obavlja u odreenim pozicijama koje se zadravaju najmanje 10 sekundi. Vano je da prilikom zadravanja pozicija nastojimo opustiti sve miide i osjetiti ugodnost vjebe. Ako su miidi napeti i stvaraju bol, umom treba opustiti cijelo tijelo i nestati de nelagoda.

Chi Kung

1.Energetski kanali

Opde upute za pravilno vjebanje

Kinezi ga popularno zovu king, dok zapadna medicina upotrebljava naziv meridijani. Po ugledu na zamiljene linije na globusu, moemo usporediti ljudsko tijelo kojim prolazi dvanaest redovnih i dva glavna kanala. Jednostavnim rijenikom reeno: kanali su nevidljivi putevi u ljudskom tijelu kojima prolazi ivotna energija. Svaki kanal ima svoju vlastitu putanju, odreenu energetsku satnicu i pripadajudi organ. Energija krui bez prestanka kroz kanale i to uvijek u istom pravcu, idudi naizmjenino iz jednog organa Jang u organ Jin i to simetrino. Iza toga stoji da postoji est Jang kanala, koji se nalaze na vanjskojj strani udova i opsluuju organe Jang, koji su sredite vanjskih energetskih tokova. To su kanali eluca, tankog crijeva, une kese, debelog crijeva, mokradnog mjehura i trostrukog grijaa. est drugih kanala su Jin, jer prolaze s unutarnje strane udova. Oni odgovaraju organima Jin koji nagomilavaju vitalnu energiju. To su kanali jetre, pluda, srca, slezene, guterae i bubrega. Dva ekstra kanala su Ren-Mei - Sabirni kanal koji prolazi sredinom prednje strane tijela po prirodi Jin, i Du-Mei - Upravljaki kanal koji prolazi sredinom stranje strane tijela i po prirodi je Jang. Akupunktura koristi igle kako bi stimulirale protok energije energetskim kanalima, akupresura to isto ini pritiskom, dok u Nei Dan Chi Kungu rad energetskih kanala stimuliramo praksom Velike Cirkulacije Chia.

Energetski kanali
1. KANAL PLUDA To je kanal jin. Polazi od podkljune jame i tee unutarnjom stranom ruku. Zavrava na vanjskoj strani palca. Njegovo podruje djelovanja utjee na ukupnost dinih putova.

Energetski kanali
2.KANAL DEBELOG CRIJEVA Ovo je kanal Jang. Poinje na vrhu kaiprsta, a zavrava na nosnom krilu. Njegovo djelovanje obuhvada osnovni promet materija.

Energetski kanali
3.KANAL TRBUHA

( eluca)
Kanal Jang. Poinje ispod oka i tee prema dolje, du prednjeg dijela tijela, niz noge, a zavrava na drugom nonom prstu. Djeluje na energiju tijela.

Energetski kanali
4. KANAL SLEZENE Kanal Jin. Polazi od nonog palca i ide unutarnjom stranom noge, a zavrava pod pazuhom u visini sedmog rebra. Njegovo djelovanje odnosi se na inteligenciju.

Energetski kanali
5.KANAL SRCA Kanal Jin. Poinje u dubini pazune jame, a zavrava na vrhu malog prsta. Djeluje na srce, krvotok i mozak.

Energetski kanali
6. KANAL TANKOG CRIJEVA

Kanal Jang. Poinje na unutarnjem uglu malog prsta, a zavrava pred uhom. Njegova djelatnost odnosi se na probavu i asimilaciju namirnica.

Energetski kanali
7. KANAL MOKRADNOG MJEHURA Kanal Jang. Poinje blizu unutarnjeg ugla oka, vodi preko tjemena i potiljka, razdvaja se u dva kanala koji prolaze leima. Ovaj kanal ima jednu karakteristiku; nakon 35 toke naglo nestaje na repu i prema tradiciji njegova energija se ponovno javlja na lopatici. Poevi od 59-te toke meridijan prolazi zadnjom stranom noge pa zatim vanjskom stranom stopala i zbog ovog razloga nastavlja se na lijevoj nozi i zavrava na vrhu malog prsta noge. Njegovo djelovanje odnosi se na duevni ivot.

Energetski kanali
8.KANAL BUBREGA Kanal Jin. Krede iz toke na malom prstu stopala, vodi unutarnjom stranom noge, da bi zavrio put blizu kljune kosti. Ovaj kanal djeluje na energiju i pomae proidavanju krvi.

Energetski kanali
9. KANAL GOSPODAR SRCA (perikard)

Kanal Jin. Poinje na grudnom kou u visini grudi, prolazi prednjom stranom trupa i sredinom ruke, a zavrava na vrhu srednjeg prsta. Njegovo djelovanje odnosi se uglavnom na krvotok, srce i spolne organe.

Energetski kanali
10. KANAL GRIJA TROSTRUKI

Kanal Jang. Poinje na vrhu do malog prsta, prolazi vanjskim dijelom ruke prema ramenu i oko vrata, a zavrava na sljepoonici na kraju obrve. To je kanal disanja, probave i genitourinalnih funkcija.

Energetski kanali
11. KANAL UI Kanal Jang. Polazi od vanjskog ugla oka, prolazi glavom, sputa se preko ramena vanjskom stranom noge, zavrava u etvrtom prstu stopala. Pored djelovanja na u i jetra, djeluje i na bolove.

Energetski kanali
12. KANAL JETRE Kanal Jin. Poinje od nokta nonog palca i zavrava se na osmom meurebranom prostoru. Njegovo djelovanje se odnosi na psihiki ivot.

Energetski kanali
UPRAVLJAKI KANAL - Du Mei Kanal Jang. Upravljaki kanal poinje na vrhu repne kosti. Na svom putu prolazi du kime, preko sredine tjemena te centralnom linijom ela i nosa do toke na gornjim desnima u kojoj zavrava. Njegovo je djelovanje dvostruko. U svom donjem dijelu, tj. od poetka pa do estog vratnog kraljeka djeluje uglavnom na fiziku energiju. Djelovanje njegovog gornjeg dijela, tj. od sedmog vratnog kraljeka do gornjih desni, utjee naroito na moralnu snagu, na intelektualnu energiju. Njegova uloga je da harmonizira funkcije meu njima.

Energetski kanali

FUNKCIONALNI KANAL - Ren Mei


Kanal Jin. Funkcionalni kanal predstavlja prednju srednju liniju. Poinje na perineumu (izmeu anusa i spolnih organa) i zavrava se na bradi, kod donje desni. Ovaj kanal odgovara itavoj grupi funkcija. Toka koja otvora ovaj kanal je sedma toka kanala pluda. Ona omogudava da se djeluje na seksualnu energiju.

Energetski centri

ENERGETSKI CENTRI SU VANE TOKE NA TIJELU OVJEKA. NALAZE SE NA PUTEVIMA ENERGETSKIH KANALA I USKO SU POVEZANI S PROTOKOM CHI-a. KADA CHI PROTEE ENERGETSKIM CENTROM, OTVARA SE ENERGETSKO POLJE KOJE SE IRI TIJELOM.

Energetski centri

DAN TIEN

VANO JE ZNATI DA JE NAJVANIJI ENERGETSKI CENTAR TIJELA ZA PRAVILNO IZVOENJE VJEBI DISANJA DAN TIEN. ON JE I GRAVITACIJSKI CENTAR TIJELA ILI SREDITE ZBIVANJA U ORGANIZMU.

Energetski centri

Jahadi stav
JAHADI STAV JE NAJEDI POLOAJ PRILIKOM VJEBI DISANJA. PRI OVOM STAVU POSTIE SE POTPUNA OPUTENOST KOJA DOVODI DO PROCESA POTPUNOG DISANJA.

Energetski centri

Ukorjenjivanje stopala KADA IZVODITE VJEBE DISANJA STVORITE SI OSJEDAJ KAO DA SU VAM STOPALA KORIJENJE KOJE PRODIRE DUBOKO U ZEMLJU. TAKO DETE POSPJEITI STABILAN STAV I CRPITI ENERGIJU YIN KOJU APSORBIRATE IZ ZEMLJE.

Energetski centri
Poloaj jezika VRHOM JEZIKA PRILIKOM VJEBI DISANJA MORATE DODIRIVATI NEPCE. NA TAJ NAIN ETE USPOSTAVITI KRUNI PROTOK CHIA. PRILIKOM IZVOENJA VJEBI DISANJA JEZIK IMA ULOGU SKLOPKE U ENERGETSKOM KRUGU.

Energetski centri

Mentalna projekcija POALJITE ENERGIJU U TLO I OSJEDAJ KAKO DIU DLANOVI I STOPALA. NA TAJ NAIN DETE POSPJEITI KRETANJE CHIA CIJELIM TIJELOM. STOPALA I DLANOVI SE NALAZE NA PERIFERIJI TIJELA I AKO DO NJIH DOVEDETE CHI, ZNAI DA JE PROTEKAO CIJELIM TIJELOM.

Wai Dan Chi Kung


Wai Dan Chi Kung ini skup statinih i dinaminih vjebi koje pospjeuju cirkulaciju chia i stimuliraju odreene zone tijela tako da energija potee kanalima. Ved sam naziv preveden s kineskog jezika znai Eliksir ivota. Mnogo je mudraca kineske alkemije koje su kompilirali taoistiki autori ije se gledite znatno odrazilo na razvoj Chi Kunga.
Velika vrijednost ovih vjebi je u razvoju izdrljivosti koja dolazi dugotrajnim izometrinim kontrakcijama miida u statinim formama i povedanje snage miida koja dolazi vjebanjem Dinaminog Wai Dana. Redovitim vjebanjem Wai Dan Chi Kunga, chi de se akumulirati uz porast topline u zoni aktivnog rada ili onoj skupini miida koja je bila izloena naporu. To de se dogoditi zbog protijeka krvi i energije. Kada se miidi opuste, chi i krv preliju se slino sistemu spojenih posuda u susjedne zone s niim energetskim potencijalom, potiudi tako cirkulaciju unutranje energije kao kad iz baterije potee struja u strujni krug. Wai Dan Chi Kung namijenjen je da poveda funkciju miidno-skeletnog sustava i preporua se naroito onim ljudima koji ele stedi jake i izdrljive miide, te posebno onima koji imaju problema s preuranjenim zamorom. Ved nakon nekoliko mjeseci vjebanja rezultati su jasno vidljivi. Onaj tko vjeba Wai Dan mora vjebati i Nei Dan koji akumulira chi na nivou Dan Tiena disanjem i koncentracijom, i vodi tako generiranu energiju u eljeno mjesto potiudi cirkulaciju chia.

Kombiniranjem vjebi Wai Dana i Nei Dana stedi de se potrebna praksa za pravilno izvoenje Tai Chi Chuana koji je na neki nain spoj obiju metoda.

Statiki Wai Dan Chi Kung


U Statikom Wai Dan Chi Kungu postoji 13 osnovnih pozicija tijela od kojih svaka nosi ime radi lakeg prepoznavanja. Princip je taj da se tijelo zadrava u odreenom stavu 15, 30, 45 ili 60 sekundi, nakon ega se prelazi u drugi stav.U situaciji kada se eli povedati izdrljivost konkretne miidne skupine izometrika kontrakcija se povedava na 2 do 3 minute ali se ne odvija cijeli ciklus ved samo jedna ili maksimalno dvije pozicije.

1. Podizanje nogejaaju se etveroglavi miidi nogu i prepone.

2. Grljenje stabladjeluje na sve miide nogu.

3. Dranje neba-jaa vanjske miide bedara i ispravlja loe dranje tijela.

4. dral-povedava izdrljivost nogu i jaa bokove trupa.

5. Spustiti koljeno-jaa se etveroglavi miid nogu i listovi.

6. Stav mudracanapredna pozicija. Jaaju se svi miidi nogu.

7. Visei most-povedava funkciju gornjih miida lea, jaa rameni pojas i ruke.

8. Pozicija na laktovima-jaa sve miide lea, ramena i trbune miide.

9. Zvijezda-jaa ruke, ramena, grudi i miide s vanjske strane nogu. Pospjeuje ravnoteu.

10. Most-jaa trbune miide, ramena i donji dio miida kraljenice.


12. Svijea-jaa ramena i trbune miide i povedava koncentraciju.

11. Vesla-snano jaa miide trbuha.

13. Plug-razgibava lea i istee miide stranje strane nogu.

15. Stoj na glavi

14.Most eljezne arkade

16. dral 15. Stablo

Dinamiki Wai Ddan Chi Kung


Osobit je po tome to se izvodi, kako i sam naziv kae, u neprekidnim dinamikim kontrakcijama miida. Princip rada je taj da se svaka vjeba sastoji iz dva dijela, tenzije i relaksacije koji se odvijaju u pokretu. Na taj nain pumpamo energiju i krv u miide. U Dinamikom Wai Dan Chi Kungu postoje tri grupe vjebi. Prva grupa sastoji se od vjebi za jaanje nonih miida i zove se Ukorjenjivanje stopala. Druga grupa vjebi bavi se jaanjem trupa tijela i zove se elini most. Treda grupa vjebi po uzoru na maku koja se protee nakon buenja razvija miide trupa i ruku pa se stoga zove Maka. Broj ponavljanja svake vjebe u sve tri grupe vjebi ovisi o stupnju uvjebanosti, a krede se od 5, 10, 15 do maksimalno 20 ponavljanja za svaku vjebu. Ukorjenjivanje stopala UNJEVI. Stanite u paralelni stav, uspravnih lea i savijenih podlaktica s dlanovima smjetenim iza glave. Dok udiete, savijte koljena i spustite se u uedi stav opteredujudi podjednako oba stopala. Izdiudi, podignite se iz unja snagom nogu do poetne pozicije.
2. uanj

1. uanj priprema

Ovom vjebom osnaujemo noge, posebno butine, jaamo zglobove i tetive te razvijamo osjedaj za ravnoteu i ukorijenjenost stopala.

Ukorjenjivanje stopala
BONO SPUTANJE. Vjebu zaponite u raskoraku. Sputajte se na lijevu nogu dok stopalo desne noge svojom punom povrinom dodiruje tlo. Koljeno desne noge je isprueno. Kada ste zavrili sputanje na lijevu nogu zaponite sa sputanjem na desnu.

1. Bono sputanje

2. Bono sputanje

POLOAJ JAHAA. Vjebu zaponite iz raskoraka sputajudi se u jahadi stav. Sputanje traje dok bedra ne budu paralelna s tlom. Tijelo drite uspravno.
1. Poloaj jahaa 2. Poloaj jahaa

Ukorjenjivanje stopala
SPUTANJE NA KOLJENO. Vjebu zapoinjemo iz stava prema naprijed. Sputamo se na koljeno desne noge oslanjajudi se samo na prstima desnog stopala.

1. Sputanje na koljeno

2. Sputanje na koljeno

SPUTANJE NA PETU. Iz stava prema naprijed sputamo se na zadnju nogu dok prednju nogu oslanjamo samo na peti. Koljeno prednje noge je isprueno. Vjebu ponavljamo vradajudi se u stav prema naprijed.
1. Sputanje na petu 2. Sputanje na petu

elini most
ETVERONONI POLOAJ Stanite u raskorak, nogu razmaknutih do dvije irine kukova i paralelnih stopala. Polako se sagnite prema naprijed dredi ispruena koljena te stavite dlanove na pod ispred sebe u irini ramena, prstiju prema naprijed. Ruke ispruite to vie ispred ramena, glavu zadrite u ravnini s rukama, brade ispruene naprijed. Udahnite i istegnite lea. Dok izdiete sputajte bokove nanie, izvijajudi glavu i gornji dio tijela uvis i unatrag, ispruenih ruku i nogu. Udiite i vratite se u poetnu poziciju. Izvoenje ove vjebe blagotvorno je za cijelu kraljenicu koja postaje gipkija, a posebno se razvija donji dio lea koji je esto arite napetosti u tijelu.

1. etverononi poloaj

2. etverononi poloaj

1. Podizanje trupa priprema

2. Podizanje trupa

PODIZANJE TRUPA. Sjednite na pod i savijte noge tako da stopala smjestite u irinu kukova i blizu stranjice. Ispruene ruke stavite iza sebe, dlanove u irinu ramena, prstiju prema natrag. Privucite bradu na prsa uz udah, a zatim izdiudi povucite glavu prema natrag istodobno podiudi tijelo. Istegnite ruke i noge. Trup s natkoljenicama ini ravnu crtu, paralelnu s tlom, dok su ruke i potkoljenice okomite na tlo. U tom poloaju izvijte se im vie, kukovima izdignite stranjicu i zabacite glavu unatrag. Kada se vratite u sjededi poloaj, opustite miide. Redovitim prakticiranjem ove vjebe isteemo i jaamo cijelo tijelo, a posebno kraljenicu, stranjicu i noge. Imate li problema s napetodu u ramenima i gornjim dijelovima lea, ova de vam vjeba postati dragocjena.

1. Luk priprema

2. Luk

LUK. Legnite na pod, licem okrenutim dolje, udahnite i posegnite rukama u nazad te uhvatite glenjeve. Izdiudi, izvijte se u struku i ostanite u stavu dok traje izdisaj. Tijelo zauzima stav napetog luka, gornji dio tijela istegnite prema gore i natrag privlaedi pritom noge. Opustite se uz udah i spustite trup na tlo. Tijekom vjebe posebnu panju usmjerite na predio zdjelice. Ova vjeba potie rad lijezda s unutranjim izluivanjem, a posebno titnjae i spolnih lijezda, jaajudi ih i povedavajudi njihovu aktivnost. Opruanjem i skupljanjem miida sprjeava se stvaranje masnih naslaga na tijelu, a cijela kraljenica i ivani centri ostaju gipki. Ovu vjebu posebno preporuujemo ljudima koji mnogo sjede jer jaa lea i odstranjuje bolove usred umora.

1. Kota priprema

KOTA. Legnite na lea, savijte koljena i stopala smjestite blizu stranjice. Dlanove stavite na tlo kod ramena, prstima prema tijelu. Sa izdisajem podiite glavu, lea i stranjicu, savijajudi kraljenicu u luk. Kukove i trbuh izvijte prema gore. Udahnuvi, spustite se na tlo. Zbog posebnog stava tijela, kota nam istee grudi i pluda, stimulira kardiovaskularni sustav, jaa zglobove, ruke, noge (butine), osnauje abdomen.

2. Kota

Sl.1.

Sl.2.

Sl.3.

Legnite potrbuke, dlanove smjestite na tlo uz Maka grudi, a laktove priljubite uz tijelo. Noge ispruite i spojite, s nonim prstima na tlu. Udahnite, a izdiudi podiite se na ruke do ispruanja, izvijajudi se u struku prema gore i podiudi kukove od tla. U ovoj poziciji cijelo tijelo je istegnuto, a glava izvijena unatrag. Sa sljededim udahom povucite tijelo natrag istovremeno podiudi stranjicu, ispruite noge, a bradu dovedite do dlanova. S izdisajem krenite ponovno tijelom gore. Pokreti izvijanja i povlaenja tijela podsjedaju na istezanje make koja nagonski slijedi potrebu za protezanjem. Ova vjeba izrazito djeluje na donji, srednji i gornji dio kraljenice, dajudi joj gipkost i punedi tijelo energijom. Tei element vjebe je trenutak kada tijelo klizi uz tlo izvijajudi se naprijed ili natrag, a u kojem se izrazito razvijaju miidi lea, ruku i nogu, jaaju zglobovi, a tetive postaju gipkije.

Nei Dan Chi Kung

Nei Dan Chi Kung


Nei Dan doslovno preveden s kineskog jezika znai Unutarnji eliksir ili pak metoda cjelovite cirkulacije koja se kompletno odvija unutar tijela u smjeru unutarnjeunutarnja. Drugim rijeima to je metoda vjebanja u kojoj se chi generira na nivou abdomena i provodi kroz cijelo tijelo mentalnom koncentracijom i kontrolom disanja. Kad se uspostavi kompletna kontrola nad cirkulacijom chi energije, to se naziva vjetina Nei Dan. Kada se energija skupi u abdomenu metodom Nei Dana, ona se dalje svjesno provodi po itavom tijelu. Prvi korak u vjebanju unutarnjeg Chi Kunga je taj da se vjebanjem pravilnog disanja chi generira u abdomenu. Kad se skupi dovoljno energije pristupa se metodi koja nas ui kako se energija vodi kroz dva glavna kanala (Upravljaki i Sabirni), to se u Nei Dan Chi Kungu naziva Mala Cirkulacija Chia. Treda i najnaprednija metoda je znanje o upravljanju energijom cijelog tijela kroz 12 kanala. Tada govorimo o Velikoj Cirkulaciji Chia. Kako je rije o vjebi u kojoj um mora djelovati u potpunom miru, oslukujudi zbivanja u dubini organizma i upravljajudi svim procesima, moemo slobodno redi da se radi o meditaciji.

Mala cirkulacija Chia

Mala Cirkulacija chi energije prakticira se kroz dva glavna kanala koji prolaze sredinom trupa, du prednje i stranje strane tijela. Kanal koji prolazi prednjom stranom nazvan je Sabirni kanal (Ren Mei), a ima funkciju kontroliranja ravnotee Jin energije u tijelu. Ovaj kanal poinje na donjoj usnici i od toke Morsko Dno (Hai Di), smjetene izmeu anusa i spolnih organa. Kanal koji vodi du lea zove se Upravljaki kanal (Du Mei), a njegova je funkcija kontroliranje ravnotee Jang energije. Ovaj kanal poinje iz toke Morsko Dno i prolazi du kraljenice, do tjemena, odakle ide do sredine nepca. Ova dva kanala nisu spojena, ali prilikom izvoenja vrhom jezika treba dodirivati sredinu nepca to zatvara krug i ujedinjuje kanale Jin i Jang. Ova radnja se zove Konstituiranje Mosta (Da Chiao). U svim vjebama Chi Kunga vrh jezika treba lagano pritisnuti uz nepce, tako da jezik slui kao prekida koji spaja ili u protivnom razdvaja tok energije u oba kanala. Toka u kojoj jezik treba dodirivati sredinu nepca zove se Tien Tze ili Lung Chuan. Kada se pokrene chi energija Malom Cirkulacijom, dolazi do otvaranja i idenja kanala to omoguduje da Chi dolazi do svih dijelova tijela, to je vrlo vano za odravanje zdravog i vitalnog tijela.

Velika cirkulacija Chia

Chi se u Velikoj Cirkulaciji generira u Dan Tienu da bi se dalje vodio po cijelom tijelu i svim kanalima. Dakle, tom se meditacijom um dovodi u specifino stanje, koje uz pomod koncentracije i kontrole disanja svjesno aktivira Chi i alje ga kanalima po cijelom tijelu to se povoljno odraava na tjelesno i mentalno stanje cijelog organizma. Ta pozitivna energetska promjena dovodi do uravnoteenja energije tijela, akumulacije, mogudnosti samo-izljeenja, a u najviem stadiju do projiciranja energije van tijela, a time i izljeenja drugih oboljelih osoba. Isto tako, visokim stupnjem kontrole ove prakse energija se dovodi u najkradem roku u eljenu zonu to razvija enormnu snagu, pa je to razlog zbog kojeg ovu energetsku vjebu prakticiraju majstori unutarnjih kola Kung fua. Za razliku od ostalih vjebi Chi Kunga, Velika Cirkulacija je jedina vjeba kompletne cirkulacije chia, u kojoj se cijelo tijelo puni energijom, slijededi kozmike principe Jin i Jang. Uzimajudi zemaljsku energiju Jin preko stopala, tonije toke Yangquan, a kozmiku energiju Jang preko vrha tjemena ili toke Tien Line Gai. Velikom Cirkulacijom postiemo skladan odnos izmeu ove dvije energije u tijelu. Na taj nain odravamo prirodnu ravnoteu tijela, to nam ono uzvrada snagom i zdravljem.

Usmjeravanje Chia
Kada se ovlada Velikom cirkulacijom Chia, moe se zapoeti s jo naprednijim tehnikama koje pojaavaju chi jo efikasnijom kontrolom volje.

Prva metoda zove se Usmjeravanje Chia. Cilj je punjenje zone Dan Tiena energijom da bi baza abdomena postala elastina kao lopta. to se vie energije akumulira u Dan Tienu vedi je protok. Tehnika Usmjeravanje Chia sastoji se od gaenja svijede s poetne udaljenosti od 50 cm i povedava se kada to postane lako. Koncentracija treba biti na Dan Tienu, a jezik prislonjen na nepce. Svi miidi lica a posebno usne moraju biti oputene. Vjeba se sastoji u tome da se polako pue u svijedu i zamilja mlaz zraka usmjeren ravno u plamen bez irenja. Puhati se mora dugo, ali bez napora. Za vrijeme puhanja prema svijedi, zamilja se chi koji ekspandira akumuliran u Dan Tienu. Kada ugasite svijedu s lakodom, odmaknite se malo unatrag. Vjebajte 5 do 10 minuta svakog dana.
Sl1.Puhanje preko ispruenih prstiju.

Ovo je jo jedna varijanta po kojoj se moe usmjeravati Chi. Pored ove metode postoji metoda usmjeravanja dlanova. Principi kod svih metoda su isti.

Ekspanzija Chia
Druga metoda zove se Ekspanzija Chia. Sastoji se od ekspandiranja chia nakon formiranja sfere koja cirkulira tijelom. U tu svrhu, dok izdiete morate vizualizirati chi kako se iri iz tijela u svim smjerovima formirajudi sferu u ijem je centu Dan Tien. Jednom kad meditant uspije izvoditi vjebu pravilno, treba opaziti svoje tijelo nestalim, transparentnim kao sfera iste energije koja se skuplja udisajem, a iri izdisajem. Ova vjeba ne samo da potie simetrino irenje chia, ved omogudava da energija prispije u sve stanice u tijelu.

Fokusiranje Chia u dlanove


Prilikom izvoenja vjebi za fokusiranje Chia u dlanove moe se zauzeti paralelni, jahadi ili sjededi stav u lotosu. 1. Prva od ovih vjebi je grljenje lopte u kojoj ruke formiraju krunicu ispred tijela ali se vrhovi prstiju ne dodiruju. Izdiudi prenosite chi do ruku i prstiju, zamiljajudi razmjenu energije s jedne strane na drugu. Chi treba tedi rukama prolazedi istovremeno kroz obje ruke i cirkulirajudi simultano u oba smjera. 2. U drugoj formi ruke kao da dre koarkaku loptu ispred tijela. Laktovi ne moraju biti previe savijeni jer to zaustavlja chi u toj toki. Um treba voditi chi tako da se moe razmjenjivati zrakom preko dlanova kao u prvoj formi. Da bi se dobio osjedaj jednolikog toka energije, dlanove treba pokretati povezano, kao rotiranje zamiljene lopte. Nakon rotiranja prijeite na stiskanje lopte. U ovoj vjeb zamiljajte kao da dlanovima i prstima stidete loptu. Prilikom udaha razmaknete dlanove a prilikom izdaha pribliite. Kada osjetite da vam dlanovi prilikom pribliavanja bubre postigli ste malo majstorstvo u vjetini.

Yang Lu Shann

Yang Chien Huo

Yang Cheng Fu

Borba zmije i drala


Legenda kae da je Tai Chi nastao tako to je taoistiki redovnik Chang San Feng, studiozno stvarajudi prve osnove Tai Chia, promatrao borbu zmije i drala. dral je napadao zmiju kljunom i krilima, dok se zmija izvijala pokretima tijela i izbjegavala napade drala. Tada mu je sinula ideja o borbi bez pobjednika koju je iskoristio u razvijanju doktrine Tai Chia. Zakljuio je kako su zmija - kao predstavnik Yin, zemaljske energije jer ivi na tlu, i dral - kao predstavnik nebeske Yang energije jer leti po zraku i provodi vedi dio ivota na nebu, jednako uspjeni u borbi. Tako je roena ideja sjedinjenja neba (yang) i zemlje (yin) u vjebama Tai Chia. I samo ime Tai Chi Chuan znai vrhunsko znanje ili vrhunska nedostina vjetina borenja jer ne postoji kraj vjebanja Tai Chia.

ovjek koji vjeba djeluje po istim tim principima dok izvodi pokrete Tai Chia. Sjedinjuje zemljanu energiju yin i nebesku energiju yang izvodedi pokrete koji podsjedaju na borbene kretnje zmije i drala. Kada se krede, vjeba uvija tijelo poput zmije. Rukama ini velike pokrete koji podsjedaju na dralova mahanja krilima.
Ako se vjeba izvodi na otvorenom prostoru efekt samog vjebanja je vedi, jer je kontakt s energijama zemlje i neba bolji kao i protonost tih energija. Kako vjeba djelujudi kroz formu prima energiju zemlje kroz donje ekstreme, tako kroz gornje upija energiju yang i sjedinjuje ih u dan tienu, energetskom i gravitacijskom centru tijela smjetenom oko 3 cm ispod pupka. Ovo de kasnije posluiti za cjelokupnu integraciju energije po tijelu vjebaa.

Chang San Feng

Povijest Tai Chi Chuana

Zanimljiva je injenica da oko nastanka Tai Chi-a postoji veliki broj legendi i pria, a sama se vjetina mijenjala i nadograivala stoljedima unutar zatvorenih krugova obitelji koje su tu vjetinu nasljeivale generacijama i, naravno, kao i svaku neprocjenjivu vrijednost, krile od ostatka svijeta. Tai Chi je prema legendi nastao krajem Sung Dinastije, a njegov tvorac bio je taoista Chang San Feng (14. 15. stoljede n. e.). On je na planini Wu Tang proveo mnogo godina opaajudi naine na koje se ivotinje bore za opstanak. Te je prirodne pokrete ivotinja prilagodio mehanizmima ljudskog tijela, spojio s vodedim principima taoizma i stvorio svoju vrhunsku vjetinu koja se tada nazivala Wu Tang boks. Chen Wang Ting druga je vana osoba za razvoj Tai Chia. On je na temeljima Wu Tang boksa i Shaolin formi kreirao Chen formu (17. st.) koja je generacijama bila tajno nasljee koje se uvalo unutar nekoliko obitelji. Yang Lu Shann (19. st.) je zasluan za stvaranje forme koju poznajemo pod nazivom Yang forma Tai Chi. Yang Lu Shann je bio majstor Hung Quan Shaolin stila i ubrzo je postao oduevljen priama o novoj internalnoj vjetini i njenim zdravstvenim koristima.

Uio je u tajnosti i postao majstor vjetine nakon 14 godina uenja. Shvadajudi da je Chen forma prezahtjevna za vedinu ljudi, prilagodio ju je i stvorio Yang formu za zdravlje i dugovjenost. Od tada je Yang forma najrairenija meu vjebaima Tai Chia. Pria tee dalje do prijelaza 19. na 20. stoljede kada Lu Shannov uenik pod imenom Wu Ching Chan temeljima Chen stila dodaje tehnike odbijanja i privlaenja u svrhu obrane, zadravajudi pritom mekodu i prirodne pozicije tijela te tako nastaje Wu stil Tai Chia. Shyun Kwong Long u poetku je pouavao Wu stil uz neodobravanje obitelji Wu te je pod pritiskom odustao od poduavanja. No, shvadajudi ogromne zdravstvene koristi Tai Chia, osjedao je da ga mora nekako dovesti do mase. Koristedi svoje zalee doktora i svoje znanje borilakih vjetina, stvorio je novi stil pod imenom Shyun ili Sun. Tako su nastala etiri najznaajnija Tai Chi stila na svijetu: Chen, Yang, Wu i Sun.
Hram posveen Chang San Fengu na Wudan planini. Kina 2004.g.

Grupa Tai Chi Kluba Rijeka na Wudanu 2004.g.

Povijest porodice Yang


Veliki majstor Chen Chang Shen ivio je u 18. stoljedu i bio je priznati uitelj Tai Chia u pokrajini Huo Nan. U to se vrijeme, potujudi tradiciju, znanje o vjetini Tai Chia prenosilo samo na lanove obitelji. ovjek imenom Yang Lu Shann (1780-1873) poeo se zanimati za Tai Chi, a bududi da nije bio lan obitelji Chen Chang Shena, postao je obiteljski sluga. Iako je Yang imao veliku elju za uenjem vjetine, Chen ga je poduio samo osnovnim principima Tai Chia, a borbene tehnike i vjetine uvao je za svoje uenike. Ipak, Yang je uio u tajnosti, prisustvujudi nodnim treninzima Chen Chang Shena i njegovih uenika. Jednoga dana i ne znajudi za Yangovu vjetinu, uitelj Chen pozvao ga je na sparing s njegovim najboljim uenicima koje je Yang s lakodom nadvladao. Od tada je Yang postao Chen Chang Shenov uenik i ovladao kompletnom vjetinom Tai Chia. Nakon nekog vremena Yang Lu Shann je otiao u Peking gdje je znanje prenio na svoja tri sina i brojne uenike. Dvojica sinova nastavila su s uenjem stila. Njegov drugi sin, Yang Pan Huo (1837-1890) prenio je stil na Wu Chun Yua iji je sin imenom Wu Chien Chun kasnije promijenio stil i utemeljio Wu stil Tai Chia koji je posebno popularan u Hong Kongu i Singapuru. Tredi Yangov sin, Yang Chien Huo (1842-1916) postao je iznimno vaan za razvoj Tai Chia zbog svojeg sina Yang Chen Fua (1883-1935) koji je utemeljio osnovne karakteristike stila koji je danas poznat kao Yang stil Tai Chia. Sve do tada, obitelj Yang prenosila je stil Chen Chang Shena koji se i danas prakticira kao Chen stil Tai Chia. Yang Chen Fu unio je promjene u Chenov stil, dao je svoje ideje te s njim zapoinje era Yang stila. Osim to je utemeljio Yang stil kakav poznajemo danas, Yang Chen Fu zasluan je za irenje Tai Chia izvan obitelji. Danas je Tai Chi popularan i van granica Kine pa se tako svugdje mogu nadi vjebai Chen, Wu i Yang stila.

Yang Lu Shann

Yang Chien Huo

Yang Cheng Fu

Yang Shi Tai Chi Chuan (Yang kola) Yang Lu Shann stvarajudi novi stil kombinirao je borilake tehnike sa Wudan planine i naueno znanje kod porodice Chen. Osnovna znaajka dananjeg Yang shi stila je blag pokret nepromjenjivog ritma. Upravo je Yang Cheng Fu unuk Yang Lu Shanna znaajan zbog promjena u nainu vjebanja. Osnova cijelog stila je Duga forma koja sadri 115 pokreta i traje oko 30 minuta. Na osnovi originalne forme Duge forme Yang 115 nastale su forme; Yang 43 i Yang 24 i one slue za postupno uenje forme Yang 115. Pored toga vjebaju se forme sa upotrebom oruja; Dugo koplje, ma i sablja. Tui so ili guranje dlanova u Tai Chi Chuanu predstavlja skup vjebi kojima dvojica vjebaa nastoje primijeniti naueno znanje iz forme u borenju.

Film-Forma s maem

Film-Forma Yang 43

Film-Forma sa sabljom

Film-Forma Yang 115

24 poloaja Yang Tai Chi Chuana

1.Potapanje lopte

2.Uhvati pticu

3.dral iri krila

4.Brisanje koljena

5.Svira lutnje

6.Korakom unatrag

7.Zagrli loptu

8.Privuci sebi

24 poloaja Yang Tai Chi Chuana

9.Pritisni naprijed

10.Odgurni planinu

11.Jednostruka udica

12.Ruke kao oblaci

13.Zbaci loptu

14.Podigni loptu

15.Udari nogom

16.Dvostruka kuka

24 poloaja Yang Tai Chi Chuana

17.Jednostruka udica u unju

18.Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi

19.Vila tka na razboju

20.Igla na dnu mora

21.Odbiti tigra

22.Udari okrenutom akom

23.Zakorai i udari rukom

24.Veliki zamah

Yang Meditacija u pokretu


Kada govorimo o Kratkoj Yang Formi najede mislimo na Meditaciju u pokretu. Ovaj vid vjebanja je i najedi. Tai Chi je najlake objasniti kao svojevrsnu meditaciju u pokretu upravo zato to se tijekom izvoenja Tai Chia pokrede proces koji ima odlike meditacije. Oputen pokret i kontrolirano disanje popradeno usmjerenom panjom podiu vibracije tijela i svijest do razine meditacije.
Svatko moe vjebati Tai Chi bez obzira na godine i tjelesne sposobnosti. Poznato je, da veliki broj Kineza redovito vjeba Tai Chi u parkovima i na ulicama. Tai Chi je naroitu popularnost postigao u zadnjih 50 godina, tonije od 1949. godine do danas. Poetkom 60-ih pojavile su se knjige o raznim stilovima Tai Chia koje su koritene u medicinskim i psihofizikim tretmanima. Novine i asopisi pisali su o ovoj dotad nepoznatoj vjetini. Veliki broj profesionalnih i amaterskih uitelja pripremao se prihvatiti nove uenike. Oni su poduavali svoju vjetinu u bolnicama, kolama, poduzedima, parkovima, ljudima na selu i u gradu. Godine 1956. od strane kineske dravne komisije za sport i psihofiziku kulturu izdana je knjiga "Pojednostavljeni Tai Chi Chuan". Pojednostavljeni ili Nauni Tai Chi kao i Kratka forma samo su nazivi koji su dati novoj skradenoj verziji Yang kole. Pojednostavljena forma uzela je 24 pokreta od ukupno 115 koliko ima Duga forma Yang stila izostavljajudi teke elemente. Dok je za Dugu formu potrebno 30-ak minuta, za Kratku formu je dovoljno svega 5 minuta. Danas je Kratka forma najpopularniji oblik Tai Chia jer je relativno jednostavan za uenje.

Yang Brza Forma


Brza Forma drugi je stupanj stjecanja sposobnosti i vjetine u vjebanju Tai Chi Chuana. Kada se ovlada Kratkom Yang Formom (Meditacijom u pokretu), prelazi se na drugi stupanj usavravanja izvodedi Brzu Formu.
Vane karakteristike Brze Forme su; 1. Izvoenje forme u umjereno brzom ritmu koji odgovara prirodnim brzim kretnjama tijela bez sile i tenzije miida.

2. Kako u Meditaciji u pokretu ritam izvoenja forme ovisi o disanju, to znai da duboko abdominalno disanje daje ritam izvoenja forme, u Brzoj Formi je suprotno to znai da disanje ovisi o brzini izvoenja pokreta. 3. Brza Forma ima kontrolni karakter, jer ukoliko neki dio nije dobro usvojen moe dodi do trenutnog prekida odnosno zaborava i tom se dijelu u narednom periodu treba posvetiti veda panja.
4. Brza Forma posebno utjee na razvoj ravnotee jer u brzim promjenama poloaja i pravca kretanja moe dodi do gubitka ravnotee. 5. U Brzoj Formi nastojimo osjetiti ritam. Najveda je greka ukoliko se ove pojave ele izbjedi svjesnim naporom jer de to odlagati napredak u vjetini. Ono to se mora raditi je to da se prepusti i svi problemi s vremenom de nestati to de nas odvesti korak naprijed u vjetini Tai Chia.

Yang Tai Chi Chuan


Tai Chi Chuan je borilaki prikaz Tai Chi Forme. Kako ime Tai Chi dolazi od taoistikog pojma koji ima karakter vrhovnog nedostinog znanja, Chuan oznaava aku i govori o tome da se radi o borilakoj vjetini. Vano je znati da bi se shvato smisao poloaja mora se poznavati njihov borilaki smisao to se uvjebava u Tai Chi Chuanu. Svaki pokret kao to je poznato ima borilaku primjenu. Vjebajudi Tai Chi Chuan osvjedujemo to znanje izvodedi naizmjenino brze i eksplozivne pokrete s polaganim i blagim pokretima. Kako je prvobitni Yang Tai Chi imao ovakve brze pokrete koji su se izvodili uz trzaj tijela kasnije su se ti pokreti ujednaili s ostalima kad je prestala tenja vjebanja Tai Chia kao borilake vjetine. Nedostatak ovakvog vida vjebanja doveo je do nepoznavanja osnovnih principa Tai Chia kod vedine vjebaa i uinak njegove energetske primjene je opao. Borilaki Tai Chi Chuan vana je karika u cjelokupnom sistemu vjebanja jer izvoenje vjebe bez poznavanja sutinskog smisla jednako je puhanju u balon koji se prije toga raspuknuo. Tai Chi Chuan se izvodi u promjenjivom ritmu i on objedinjuje principe iz prijanje dvije forme. Promjenjivi ritam je prirodan ritam i on se odraava u Tai Chi Chuanu.

Borilaki Tai Chi Chuan ili Boks sjenke

Porijeklo Boksa sjenke


Iako se sam nastanak Tai Chi Chuana pripisuje taoistikom redovniku Chang San Fengu, nastanak borilakog Tai Chi Chuana ili Boksa sjenke pripisuje se Chen Wangtingu, polovinom 17- og stoljeda. U knjizi Rodoslovlje porodice Chen dato je objanjenje koje kae da je Wangting bio vitez pri kraju dinastije Ming i uenik borilakih vjetina prvih godina dinastije Qing poznat u provinciji Shandong kao majstor borilakih vjetina porazivi vie od 1000 protivnika. Bio je zaetnik borbi golim rukama i borenja s orujem u Chen koli kineskog boksa. Kao ratnik u borbama je koristio ma.

Porijeklo Boksa sjenke


U svojoj knjizi Pjesma Kanonskog Boksa, Chen Wangting je ustvrdio: ...Promjene pokreta kao to su pruanje i savijanje neoekivane su kao i nepredvidive. Zato se ja oslanjam na sve oblike njenog i lukavog pokreta tijela kao to su okretanje i vrtnja. Ova reenica karakteristino opisuje tehniku guranja ruku u Tai Chi Chuanu, koja nije bila prisutna u knjigama o ratnim vjetinama kod drugih autora iz ranijeg perioda. ezdesetih godina ovog stoljeda pratedi otkrida vie povijesnih podataka o Tai Chiu, tono vrijeme i porjeklo Boksa Sjenke odreeno je kao 1660 godina. Prema zapisanim injenicama Chen Wangting bio je voa civilnih trupa koje su branile pokrajinu Wen. Nakon pada dinastije Ming, Chen Wangting, voen taoizmom, povukao se iz drutvenog ivota i ivio osamljeno.

Glavne karakteristike borilakog Tai Chi Chuana ili Boksa sjenke


Kako je Chen Wangting kreirao Boks sjenke? Mnogo je dokaza koji nam govore da je Tai Chi Chuan ili Boks Sjenke nastao na osnovama 32 forme sadrane u knjizi "Kanoni Boksa". Zaetnik novog stila Chen Wangting preuzeo je mnoge jake toke borenja iz ostalih borilakih stilova koji su postojali u to vrijeme, mada se danas ne moe sa sigurnodu redi koje su to toke. Ono to je poznato je to da je on prvi koji je napravio spoj borilakih vjetina sa tehnikama Daoyin (razvoj unutarnje snage) i Tuna (vjebe dubokog disanja). Tehnikom Daoyin se aktiviraju tijelo i udovi kroz svjesno upravljanje unutarnje energije spojene istovremeno s pokretima tijela.

Tehnike Tuna su vjebe dubokog disanja koje su se kombinirale s pokretima oponaanja razliitih ivotinja. Ove dvije tehnike su se kasnije razvile u Qigong. Chen Wangting kombinirao je koordinirane akcije ruku, tijela, oiju i nogu iz borilakih vjetina s tehnikama Daoyin i Tuna doprinosedi tako da Boks Sjenke postane kompletan sistem vjebi okarakteriziran jedinstvom unutarnje i vanjske snage. Prakticirajudi razvoj unutarnje snage tehnikom disanja, a pokretom jaanje miida i kosti.

Glede toga u Boksu Sjenke svijest borca, disanje i pokreti su tijesno povezani. Spiralno uvrtanje tijela i pokreti u obliku luka koji su meusobno povezani mekano i graciozno, u mnogo emu se podudaraju s teorijom o energetskim kanalima. To znai ako vitalna energija nesmetano cirkulira tijelom putem energetskih kanala i ako ista energija odrava ravnoteu u razliitim kanalima, osoba je zdrava pa de uivati u dugom ivou.

Spajajudi teoriju o energetskim kanalima s borilakim vjetinama kao sredstvom jaanja vanjske snage i tehnikama Daoyin i Tuna za jaanje unutarnje snage, Boks Sjenke ima ogroman utjecaj na ouvanje zdravlja. Osoba koja ga prakticira mora se rukovoditi i oslanjati na chi (unutarnja vitalna energija) pomodu umne kontrole i time dozvoliti chiu koji mora biti sakupljen u Dan Tienu da se dalje iri po cijelom tijelu postepeno ga uvrdudi sa strukom kao osovinom. Uvijanjem struka i kraljenice, dva bubrega se naizmjenino steu i oputaju omogudujudi tako da chi prolazi kroz Ren kanal, Du kanal, Dai kanal i Chong kanal. Chi se potiskuje na gore prema vrhovima prstiju okretanjem ruku i zglobova te na dolje prema nonim prstima savijanjem koljena i glenjeva. Kad je dohvatio ekstreme, chi se vrada u Dan Tien. Takva praksa rezultira jaanjem ofenzivne i defanzivne snage tijela i udova kao i povedanjem eksplozivnosti. Ovom praktinom primjenom Chen Wangting je ne samo potvrdio ved i unaprijedio teoriju o energetskim kanalima.

Gurajudi dlanovi (Tui so)


Gurajudi dlanovi su osnova slobodne borbe u Tai Chiu. Kada uenik zapone s ovim vjebama, on i njegov partner bi forme trebali raditi usporeno usklaujudi tehniku s disanjem; udisaj pri obrani, a izdisaj osnovi, pri napadu. Sve u svemu, uenik bi trebao slijediti sva pravila o disanju koja su istaknuta u poglavlju o vjebama disanja. Kasnije, kada vjebai postanu uvjebaniji, mogu izvoditi forme gurajudih dlanova bre i snanije.

U postoji pet vanijih aspekata borbe koji se uvjebavaju tijekom uenja gurajudih dlanova. Prvo, gurajudim dlanovima uenik ui kako sluati snagu protivnika. Zato se u poetku tehnike izvode sporo; uenik treba izgraditi osjetljivost svoje koe na pokrete protivnika.

Drugo, gurajudi dlanovi razvijaju sposobnost prislanjanja protivniku. Redovitim vjebanjem nauit de se kako slijediti, odnosno preusmjeriti snagu protivnika s lakodom. Trede, gurajudim dlanovima uvjebava se obnavljanje unutarnje snage konstantnom upotrebom 3 vektora za snagu;
a) vrsto teite na nogama, b) chi je smjeten dolje iredi Dan Tien,

c) ruka kojom napadamo je ispred tijela.


etvrto, s obzirom na to da svaka borba mora biti dinamina, gurajudim dlanovima de se u nekim tehnikama, uvjebavati noge da se kredu stabilnije i s lakodom. Na koncu, vjebajudi guranje dlanova, stjee se neprocjenjivo iskustvo.

Vjebanje gurajudih dlanova iziskuje detaljno poznavanje principa a to su;

1. uzmak,
2. skretanje, 3. preusmjeravanje i 4. guranje. 1. Uzmak je tehnika kojom se snaga guranja partnera svodi na minimum. Povlaenjem u nazad i prebacivanjem teita na zadnju nogu izvlaimo partnera iz stabilne pozicije iz koje moe snano gurati. 2.Skretanjem napada snaga guranja partnera svodi se na minimum jer se partner odvlai iz centra ravnotee prilikom ega se znatno smanjuje mogudnost efikasnog napada. 3. Preusmjeravanjem dovodimo tijelo u poziciju iz koje moemo efikasno zapoeti guranje partnera. 4. Guranje je napadna tehnika kojom se eli partnera izbaciti iz ravnotee.

Aplikacija forme
Aplikacija forme je slijededi korak u vjebanju borilakog Tai Chi Chuana. Njome se ostvaruje razumijevanje ponaosob svake tehnike u formi. Drugim rijeima gotovo je nemogude ispravno izvoditi Tai Chi formu bez poznavanja njene borilake primjene. Svaki poloaj u formi ima svoje logino obrazloenje u borilakom smislu koje je potrebno uvjebavati u zadanim situacijama napada i obrane. U Dinamikom Tai Chi Chuanu aplikacija se uvjebava na osnovi Kratke Yang forme. Svaki od 24 razliita poloaja, koliko ih ima u Kratkoj formi, mogu se aplicirati u vie razliitih situacija. Tako se na kraju dobije vie od 100 mogudih varijanti napadakih i obrambenih tehnika. Praksa je pokazala da je nakon uenja aplikacije vjetina izvoenja forme kod praktiara u znatnom porastu. Pravilno postavljanje ruku i nogu, kao i prebacivanje teita tijela ovisit de o stupnju obuenosti aplikacije. Ova metoda vjebanja primjenjuje se u Viem teaju Dinamikog Tai Chia Chuana.

Neke od aplikacija forme

1.Uhvati pticu

2.Svira lutnje

3.Korakom u natrag

4.Udari nogom

5.Dvostruka kuka

6.Jednostruka udica u unju

7.Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi

8.Vila tka na razboju

Borilaka primjena Tai Chi Chuana


Kao borilaka vjetina Tai Chi Chuan je evulirao tijekom nekoliko stoljeda baziran na teoretskim i praktinim iskustvima. Kako se teorija Tai Chi Chuana razvijala u smjeru izuavanja razvoja unutarnje energije spojene s borilakim tehnikama, vjebanje koje izostavlja upotrebu jednu od ove dvije metode nije potpuno. Bez upotrebe borilakih tehnika cjelokupna snaga ima karakteristiku indirektnosti. S druge strane bez vjebi za razvoj unutranje energije, borilaka tehnika je uzaludna forma. Jedinstvenost ova dva elementa mogla bi biti kljuna misao borilakog Tai Chi Chuana. Prije nego li osoba potpuno prihvati Tai Chi Chuan kao stvarnu borbu, potrebno je ispuniti dva vana uvjeta. Prvi uvjet je da borilaki Tai Chi Chuan mora imati razvijenu Veliku Cirkulaciju Chia. Chi mora tedi glatko do svih dijelova tijela kada to um zatrai. Drugi uvjet je da borilake vjetine moraju koordinirati Veliku Cirkulaciju Chia sa specifinim borilakim tehnikama. Isto tako vanost treba pridodati vjebi Guranja ruku (Tui so). Da bi se to postiglo treba trenirati dva sata dnevno 10 godina.

Slike su napravljene u Tai Chi Klubu Rijeka na ispitu za majstore Dinamikog Tai Chi Chuana. Kristina, Ivana i Kristian, 2001.g.

Uloga disanja
Prema nama poznatoj zapadnoj medicini, procesom disanja smatra se izmjena plinova koji se nalaze u udahnutom ili izdahnutom zraku da bi na taj nain opskrbili organizam potrebnim kisikom ili iz njega izbacili tetni ugljini dioksid. Funkcija pluda se smatra najvanijom u cijelom dinom sistemu, jer se cijeli proces izmjene plinova dogaa upravo u pludima. Disanje spada pod autonomne radnje jer se odvija bez kontrole nae volje, iako se naom voljom moe ubrzati ili usporiti. Vana injenica je da posebnim vjebama dubokog abdominalnog disanja moemo povedati pludni kapacitet.

Zen budist de o disanju redi: Kad udiemo, zrak prodire u unutarnji svijet. Kad izdiemo, zrak izlazi u vanjski svijet. Unutarnji je svijet bezgranian i vanjski je svijet takoer bezgranian. U bezgraninom svijetu nae grlo nalikuje otvorenim vratima. Zrak ulazi i izlazi nalik nekome tko prolazi kroz otvorena vrata. U Kini je disanje predmet prouavanja ved vie od pet tisuda godina. Posebno su taoisti koristili i jo uvijek koriste tehnike disanja kako bi sprijeili bolesti, produili mladost, postigli dugovjenost i dostigli najvii cilj besmrtnost. Upotrebom kombinacije vjebi i disanja, taoistike tehnike su uspjena metoda za uzimanje vanih elemenata u organizam putem disanja, kao i za oslobaanje od tetnih tvari i otrova. Taoisti pod tehnikama disanja podrazumijevaju ne samo disanje kroz nos i usta, ved i fetusno ili unutarnje disanje. U taoistikim spisima spominju se pojmovi prednatalnog i postnatalnog disanja. Prednatalno disanje je disanje embrija prije roenja koje se odvija kroz trbuh putem pupane vrpce (podruje Dan Tiena). Postnatalno disanje poinje nakon roenja kada se moramo osloniti na disanje kroz pluda.

Dijete neposredno nakon roenja prirodno die bazom abdomena to se smatra pravilnim disanjem u Chi Kungu i Tai Chiu. Udahnite punim abdomenom i vratite se u djetinjstvo, bio bi savjet uitelja Chi Kunga. Smatra se da prvi stresovi u ivotu dijeteta dovode do prekida prirodnog abdominalnog disanja. Nepravilno, plitko disanje remeti prirodan tijek chia iz okoline u ljudsko tijelo, kao i samu cirkulaciju unutar tijela. Nai neprirodni ivotni uvjeti u gradovima uinili su da zaboravimo ritam praiskonskog, prenatalnog prirodnog disanja. Samo svjesnim reguliranjem naina disanja moemo postidi otpornost i dug ivot bez bolesti. Za Tai Chi se kae da dovodi do sjedinjenja prednatalnog (abdominalnog) i postnatalnog (pludnog) disanja. Tijekom udisaja uvlaimo postnatalni dah u pluda i do pupka, dok se prednatalni dah die iz Dan Tiena do pupka gdje dolazi do spajanja abdominalnog i pludnog daha. Kod izdisaja, postnatalni dah se die i izlazi iz pluda, prednatalni dah se sputa ponovno u Dan Tien. Da bismo ivjeli, moramo disati. to je onda vanije od disanja? Pa, vjerojatno, pravilno disanje. Koliko je vano duboko, abdominalno disanje govori podatak da prosjeni ovjek na Zapadu koristi samo desetinu kapaciteta svojih pluda zbog tjelesne neaktivnosti i zapostavljanja prirodnog disanja. Dubokim disanjem najlake odravamo zdravlje. Dugim i dubokim udisajem i izdisajem irimo i skupljamo pluda.

Disanje odraava spoj sila yin i yang u meusobnom djelovanju. Disanje utjee na ivani sustav i na rad svih drugih unutarnjih organa, utjee na kakvodu krvi, povezano je s izluivanjem otpadnih tvari. Trbuno disanje povezano je s cirkulacijom krvi. Dugaak, duboki dah opskrbljuje stanice tijela kisikom. Udah iri pluda stvarajudi napetost cijeloga tijela. To aktivira ivani sustav. Izdisaj skuplja pluda i tako oputa rad ivaca i napeto tijelo. Zadravanje daha dovodi do snanih tjelesnih kretnji, a moe stvoriti i ukoenost. Ako ste napeti, nastojite ede izdahnuti, inedi to svjesno due od udaha.

U Dinamikom Tai Chi Chuanu prakticiraju se dvije vjebe disanja; Ba Dun Gin i Transport Chia. Cilj obje vjebe je da pokrenu proces dubokog disanja u koordinaciji s pokretima tijela, ija de se tehnika kasnije koristiti u vjebama Tai Chia.

Metoda disanja budista i taoista

Postoje dvije metode koje se prakticiraju u vjebama disanja, a to su metoda budista i metoda taoista. Osnovna razlika izmeu ove dvije metode je suprotno kretanje abdomena prilikom udisaja i izdisaja, mada obje metode prihvadaju isti princip razvoja chia. Mnogi praktiari koriste obje metode i lako prelaze s jedne na drugu.
Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od prirodnog. Tako se kod udisaja abdomen uvlai, a kod izdisaja izbacuje. Treba izbjegavati zadravanje daha kao i forsiranje unutarnjih procesa koji se odvijaju tijekom disanja. Uvlaedi tj. izvlaedi bazu abdomena regulira se tok zraka. Udie se na nos. Kada se pluda napune, izdie se jednakim ritmom, kao i prilikom udisaja. Ove dvije faze trebaju se ponaati kao Jin i Jang i djelovati zajedniki formirajudi se jedan u drugi harmonino i bez napora. Za vrijeme udisaja gurne se lagano Dan Tien i baza abdomena prema van. Na poetku ovo ekspandiranje baze abdomena s izdisajem moe biti teko, ali kontinuiranim vjebanjem miidi naue ekspandirati i ovo disanje postaje lako. Dok se ui ova metoda, ne treba forsirati izbacivanje Dan Tiena ved treba raditi postupno dok se ne postigne eljeni rezultat.

S druge strane budistika praksa disanja ima kretanje abdomena suprotno od kretanja taoistike prakse. Ovo se disanje zove prirodno jer tako die novoroenad. Dok se udie, baza abdomena se iri prema van, a za vrijeme izdisaja uvlai se. Kada se naui disati po jednoj ili po drugoj metodi moe se zapoeti s vjebama disanja i meditacije kojima je pokrenuti proces kruenja chia.

Prirodno disanje ili budistika praksa


Tehniku budistikog ili prirodnog disanja razvili su budisti u svojim vjebama za pokretanje energije. Kako prilikom udaha irimo, a prilikom izdaha uvlaimo trbuh slijedimo prirodno kretanje abdomena. Ova tehnika disanja karakteristina je za sva stanja mirovanja primjerice kada leimo, sjedimo ili stojimo. Budistika praksa disanja primjenjuje se u Nei Dan meditaciji.

Invertno disanje ili taoistika praksa


Invertno ili obrnuto disanje poznajemo kao taoistiku praksu jer su je primjenjivali taoistiki redovnici u svojim vjebama. Ovo disanje ima tok suprotan od prirodnog pa se u nauci naziva i invertno ili obrnuto disanje. Taoistika praksa karakteristina je za kretanja pa se izmeu ostalog primjenjuje u Tai Chi formi.

Upute za pravilno disanje


Cilj uenja pravilnog disanja je da produbljenim udisajem i izdisajem povedamo pludni kapacitet jer udisajem unosimo ivotnu energiju, da sjedinimo pokrete tijela s udisajem i izdisajem i trede da tehnikom disanja pokrenemo uspavani chi. U vjebama disanja tijelo se polako istee i savija u svim pravcima to potide: bolju cirkulaciju chia, masiranje unutarnjih organa i irenje grudnog koa. Tijelo mora biti oputeno, a svaki udisaj i izdisaj se vodi kontrolom uma. Zamislite da prilikom udisaja punite abdominalni predio to de uvjetovati irenje istog. Morate voditi rauna da diete ravnomjerno i polako. Koliina udaha ovisi o kapacitetu pluda. Poslije dueg vjebanja miidi dijafragme de ojaati i postati elastini, to de povedati kapacitet pluda. Izmeu pokreta i disanja mora postojati koordinacija. U principu svako podizanje ruku i privlaenje sebi je udisaj, a svako sputanje i ispruanje ruku je izdisaj. Podizanje tijela je udisaj, sputanje je izdisaj. Poetak iskoraka je udisaj, zavretak izdisaj i tako dalje. Opdenito, poetak pokreta oznaava udisaj, a zavretak pokreta izdisaj. Usta se moraju drati zatvorena dok vrh jezika mora lagano dodirivati vrh nepca. Ako je jezik napet, tok chia je u stagnaciji. Jezik isto tako ne bi trebao dodirivati zube jer to ne moe izazvati pravilnu cirkulaciju energije i esto izaziva san. Takoer, treba izbjegavati da jezik dodiruje zonu iza nepca jer to izaziva nekorisnu tenziju i bol, usporavajudi tok chia. Ako je most adekvatno ukljuen (to znai da spaja dva glavna energetska kanala Du Mei i Ren Mei i tako zatvara krug), vjeba to spoznaje po akumulaciji pljuvake koju na kraju vjebe treba progutati da ovlai grlo. Vjebe pravilnog disanja ne bi trebalo prakticirati prije i poslije seksualne aktivnost, kada ste jako umorni, ako ste gladni ili ste se prejeli.

Osam Brokata
Kreator Osam Brokata je general Jueh Fei. Njegova je namjera bila da pobolja zdravlje i izdrljivost svojih vojnika, pa je tako doao do 12 formi kasnije reduciranih na 8 koje se masovno prakticiraju u cijeloj Kini u nekoliko stilova podjednako efikasnih. Brokat je svila protkana sloenim i obojenim figurama koje mogu biti od zlata ili srebra, i vrlo je dragocjena. Stoga je i vjeba generala Yueh Feia od neprocjenjive vrijednosti jer vjeba prakticiranjem ovih vjebi uva svoje zdravlje. Sama vjeba sastoji se od savijanja i istezanja tijela u svim pravcima, to masira unutarnje organe, pospjeuje protok chia i cirkulaciju krvi. Time blagotvorno djeluje na visok pritisak, srane i nervne smetnje, anemiju, smanjuje smetnje probavnog trakta itd. Prilikom vjebanja dobro je usvojiti sljededa pravila:

a) prije i poslije vjebanja opustite se kratkom etnjom,


b) disanje mora biti abdominalno i na nos,

c) tijekom vjebanja, lea zadrite uspravno osim u situacijama kad vjeba zahtjeva da ih savijete,
d) neka mjesto na kojem vjebate bude prozrano i negdje na osami gdje dete se ugodno osjedati, e) pokreti se izvode kontinuirano jedan za drugim do kraja serije. Kako nemamo svi isti kapacitet pluda, koordinaciju s disajem morate podesiti prema sebi, tako da disanje bude prirodno, bez naprezanja i u harmoniji s pokretima ruku.

Minimum izvoenja svake vjebe je 3 ponavljanja, a to se moe progresivno povedati na 5,7,9,11,.. ponavljanja. to je ponavljanja u jednoj seriji vie, to je uinak bolji.

Transport Chia
Nain na koji diemo je od velike vanosti za zdravlje. Disanjem unosimo zdravu i svjeu energiju i istovremeno izbacujemo istroenu. Disanjem ne unosimo samo kisik, a izbacujemo ugljini dioksid, nego i mnoge druge elemente i fluide koji ispunjavaju svemir. to je izmjena kvalitetnija to de rezultirati boljim funkcioniranjem vegetativnog sustava. U Dinamikom Tai Chiu razvijena je posebna vjeba disanja koja se zove Transport Chia. Ova vjeba je nastala na osnovi starih kineskih metoda za obnavljanje i revitalizaciju energije. Vano je znati da je vjeba Transport Chia namijenjena da povee tjelesne pokrete sa tehnikom disanja i da usmjeri Chi u eljeno mjesto. Ova se praksa ostvaruje u prvom setu Transporta Chia. Dok izvodimo vjebu prvog seta, ruke se kredu osnovnim pravcima; podizanje, sputanje, irenje, privlaenje i kruenje. Ovi su pokreti jednostavnijeg karaktera jer su uglavnom pravolinijski, a njihova je svrha da vjeba ostvari prve kontakte s transportom chia u praksi na bazi jednostavnih pokreta i tehnike disanja. Svaki pokret tono je oznaen udahom ili izdahom. Kada se ruke podiu ili privlae traje udah. S druge strane kada ruke sputamo ili irimo obavljamo izdah. U drugom setu vjebi cilj je da krunim i promjenjivim pokretima ruku u prostoru koji podsjedaju na kretnje iz Tai Chia razvijemo koordinaciju i povedamo oputenost tijela. Drugi vaan znaaj drugog seta je izmjena vlastite energije s energijom okoline. Kako u prvom setu uimo pravilno disati u pokretu, u drugom setu tu nauenu tehniku primjenjujemo u ostvarenju energetskog kruga. Zato je evidentno kod vjebi da znatno jae irimo oit prilikom udaha nego u prvom setu. To znai da su aktivnosti unutar tijela znatnije nego u prvom setu, a samim tim vjeba ima vedi znaaj.

Laikim govorom vjebama prvog seta Transporta Chia budimo uspavanu Chi energiju, dok u drugom setu Chi irimo po cijelom tijelu.

Informacije za upis u Dinamiki Tai Chi Chuan


Tai Chi Klub Rijeka Adresa: Sportski Centar Mlaka, Podpinjol 1, Rijeka Tel. 051 330 903 E-mail: dinamik07@mns.com www.taichirijeka.hr
Treninzi se odravaju utorkom, etvrtkom i petkom.