You are on page 1of 114

Dinamički Tai Chi Chuan je sinteza Yang škole Tai Chi Chuana i Shaolinskog wu shua.

Pri tome se iz Yang škole obučavaju forme, kao i vježbe Tui so-guranje dlanova, dok se od Shaolinskih medota koriste vježbe za razvoj snage. Naziv Dinamički Tai Chi Chuan dat je iz razloga što se forme rade u različitim dinamičnim ritmovima; polaganom, brzom i snažnom .
Isto tako ne napuštajudi ideju da stvorim sistem Tai Chi Chuan vježbi koje de zadovoljiti vedi broj vježbača, u program vježbanja sam uvrstio; • vježbe za razvoj fleksibilnosti, •statične i dinamične vježbe za razvoj snage, • Kratku formu Tai Chia Yang 24,i to u tri različita oblika od meditacije u pokretu, brze forme do borilačkog Tai Chi Chuana,

•Yang formu 43,
•Dugu Yang formu 115, •Formu s mačem Yang 55, •Formu sa sabljom Yang 40, •vježbe za unutarnji razvoj energije putem male i velike cirkulacije chia, •vježbe disanja kao što su “Osam dijelova Brokata” i “transport Chia”, •vježbe guranja dlanova i samoobranu.

Upravo zato što program obuhvada raznovrsne metode vježbanja ispunjava prohtjeve mnogih ljudi koji izražavaju želju za vježbanjem kineskih borilačkih vještina .

Dobrobiti Tai Chia
Tai Chi je koncipiran kao borilačka vještina, no s vremenom se ustanovilo da svi oni koji ga prakticiraju, postaju otporni na mnoge bolesti. Njih nisu napadale u prvom redu sezonske bolesti, a niti alergije, bolesti kralježnice, kostiju. Pokrenula se ideja da Tai Chi, koji se do tada vježbao u zatvorenim krugovima, počne širiti kako bi ga široke mase vježbale prvenstveno kao preventivnu vježbu za očuvanje zdravlja. Danas se ova ideja raširila po cijelom svijetu. Zbog boljeg razumijevanja za svaki pokret koji se izvodi u Tai Chi-u postoji objašnjenje u borilačkom smislu. Tai Chi je realna borilačka vještina ukoliko se kao takva i vježba. Za one druge Tai Chi je sredstvo pomodu kojeg se rješavaju zdravstveni problemi. Kako i samo ime kaže Tai Chi je sveobuhvatan što govori o tome da se može vježbati iz više aspekata. Mnogi moji vježbači osjetili su poboljšanja, bazirana na pravilu “što više koristim Tai Chi, to de mi biti bolje”. Ved u prvim mjesecima vježbanja se rješavaju neki lakši tjelesni problemi, kao što je neotpornost, tegobe s hodanjem, kondicijom, bolovi u leđima, nogama. Razlog ovome je što se počinju buditi neki mišidi koji se do sada nisu koristili. Oni nam služe za pokretanje tijela, ali i za samo držanje konstrukcije kostiju.

Kada govorimo o ozbiljnijim oboljenjima, zdravstveni problemi najčešde nastaju uslijed prečestih stresova. Upravo je stresi naš najvedi neprijatelj! Stres je proizveden u mozgu, ali se deponira u mišidima. Primjerice, osoba koja visoko drži ramena ima povišenu dozu stresa zato što nije opuštena, jer prirodno stanje čovjeka je opuštenost, a tada su i ramena opuštena. Plitko disanje je također pokazatelj stresa, kao i vrlo kruti mišidi, slaba fleksibilnost i tako dalje.

Vježbanjem Tai Chia možemo se osloboditi od stresa, jer ga izvodimo opuštenim pokretima. Pomodu Tai Chia izbacujemo stres koji je pohranjen u mišidima. Kako izbacujemo stres, tako mijenjamo i vlastita shvadanja, svoje poimanje života, mijenjamo sebe i kročimo putem koji vodi ka višim duhovnim sferama. Tai Chi liječi poput antivirusnog programa koji izbacuje viruse iz računala nakon čega računalo ponovno nesmetano radi. Princip je da izbacujemo negativne posljedice našeg življenja vježbanjem Tai Chia, što se može dokazati konkretnim rezultatima vježbača. U zadnje vrijeme neke zdravstvene ustanove, nakon što je osoba prošla liječenje u bolnici, upuduju ljude na vježbanje Tai Chia kao terapijsku metodu ozdravljenja.

Program škole

1.STUPANJ - POČETNI TEČAJ (zvanje - Učenik Tai Chi Chuana)

1.Yang 24 Tai Chi (Meditacija u pokretu). Ocjenjuje se dobra forma, fleksibilnost, pravilan stav, ravnoteža, koncentracija, opuštenost. 2.Stavovi, 3.Statički Wai Dan sa zadržavanjem 15 sec., 4.Guranje dlanova Tui So-u, 1.set, 5.Tai Chi 24 položaja (prepoznavanje položaja prema nazivu), 6.Vježba Transporta Chia 1.set, 7.Teorija, -Tečaj traje 1 godinu. STEČENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI: Učenik Dinamičkog Tai Chi Chuana je ovim tečajem osposobljen da samostalno izvodi formu Yang 24. Pored toga njegove tjelesne sposobnosti su u velikom porastu ostvarene kroz vježbanje statičkih i dinamičkih vježbi Wai Dan Chi Kunga. Um se vježbom smiruje čime raste koncentracija neophodna za postizanje stanja meditacije koja se ostvaruje vježbanjem forme. Japanski majstor borilačkih vještina i učitelj zena Tajsen Deshimaru rekao je u svojoj knjizi “Zen i borilačke vještine” kako nema prave borilačke vještine bez primjene meditacije. Meditacija smiruje um koji mora biti miran u stresnoj situaciji borenja. Kada učimo Tai Chi to ne znači da upravljamo i procesima koji se odvijaju tijekom izvođenja forme. To je isto kao i kada idete u auto školu. Dok ste u školi vozite automobil ali to ne znači da ste vozač osposobljen za samostalnu vožnju. Nakon što položite vozački ispit dobili ste dozvolu da vozite sami. Ovaj primjer dat je kako bi ste bolje shvatili značenje 1. stupnja Dinamičkog Tai Chi Chuana. Kada završite početni tečaj dolazite na prag vježbanja vještine koja traje cijeli život ispunjen brigom za tjelesnom aktivnošdu, psihičkom stabilnošdu i duhovnim mirom.

2.STUPANJ - NAPREDNI TEČAJ (zvanje - Asistent Tai Chi Chuana) 1.Brza forma (Yang 24 položaja), 2.Forma Yang 43, 3.Tui so-u, 2.set , 4.Statički Wai Dan, 30 sec., 5.Dinamičke forme Wai Dan (ukorjenjivanje stopala i čelični most) – 10 ponavljanja 6.Transport Chia, 1. i 2.set

7.Teorija (energetski kanali, mala i velika cirkulacija chia),
-Tečaj traje 2 godine ili ukupno minimalno 3 godine vježbanja.

STEČENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Asistent Dinamičkog Tai Chia vlada vještinom na nivou naprednog izvođenja forme. Pozitivni unutrašnji i vanjski procesi počinju se odvijati. Nivo njegovog/njezinog napretka evidentira se u buđenju unutrašnje energije primjenom male i velike cirkulacije chia. Ovo je važan čimbenik u njegovom daljnjem razvoju. Tai Chi pored snage mišida koristi unutrašnju energiju tijela koja raste vježbanjem Chi Kunga. Na mišidno-skeletnom nivou evidentan je porast snage i izdržljivosti. Vježbe se izvode bez napora i ograničenja. Fleksibilnost tijela je u značajnom porastu. Uz to Asistent Tai Chi-a asistira voditelju (majstoru, instruktoru ili učitelju), prilikom vođenja tečaja u demonstraciji pravilnog izvođenja vježbi. Na kraju dobiva prva saznanja o primjeni tehnika iz forme u borenju.

3.STUPANJ - VIŠI TEČAJ (zvanje - Majstor Tai Chi Chuana)
1.Tai Chi Chuan (Yang 24 položaja), 2.Yang 55 mač, 3.Yang 40 sablja, 4. Aplikacija forme (upotreba Tai Chi Chuana u samoobrani), 5.Tui So - Gurajudi dlanovi (s dvije ruke), 6.Statički Wai Dan-zadržavanje položaja 45 sec., plus: a) stoj na rukama s koljenima na laktovima - pozicija «Ždrala», 15 sec.,

b) stoj na rukama s nogama uza zid, 15 sec.,
c) stoj na glavi s rukama na tlu 15 sec. - pozicija «stablo», d) «Most željezne arkade» (na stolicama) 30 sec., e) «stolica» na zidu 2 min. 7.Dinamički Wai Dan - ”Mačka”, 10 ponavljanja,

8.Osam dijelova brokata - ponavljanje 3 puta svake vježbe,
9.Teorija, Učestalost treninga 5 puta tjedno (minimalno 5 godina ukupnog vježbanja). STEČENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI: Majstor Tai Chia je ovim tečajem osposobljen da vlada tehnikama Chi Kunga i Tai Chi Chuana s visokim stupnjem znanja i vještine. Nivo postignutog napretka se evidentira u psihofizičkom napretku. Poznaje aplikaciju svih tehnika primjenjivih u borenju iz forme. Nivo njegove vještine borenja je visok. Majstor Tai Chia u ovom stupnju stručnosti može voditi samostalno tečajeve ali pod mentorstvom učitelja Tai Chi-a. Ne može samostalno osnivati Klubove Tai Chia i dodjeljivati zvanja stručnosti.

4.STUPANJ - VISOKI TEČAJ (zvanje - Instruktor Tai Chi Chuana) 1.Yang Tai Chi Chuan - Duga Forma, 2.Tui so – guranje dlanova, 3.Statičke forme Wai Dan, (izvođenje izometričkih vježbi sa zadržavanjem stavova u trajanju od 60 sekundi), 4.Dinamičke forme Wai Dan (21 ponavljanje),

5.Aplikacija Kratke Yang forme (upotreba tehnika iz Tai Chi Chuana u samoobrani),
6.Praksa u vođenju treninga u trajanju od 100 sati.

7.Samoobrana (ispitanik je dužan osmisliti neprekidni tijek samoobrane sa partnerom. Vrijeme trajanja sparinga ograničeno je na 3 minute).
-Teorija - Minimalno 8 godina ukupnog vježbanja Tai Chi Chuana i zvršeni trenerski tečaj u školi za trenere.

STEČENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Instruktor Dinamičkog Tai Chi Chuana je u pravom smislu riječi trener jer je osoba koja svoja stečena iskustva prenosi znanje drugim ljudima. Instruktor Dinamičkog Tai Chi Chuana može samoinicijativno osnivati klubove Tai Chia. Osposobljen/a je za samostalno vođenje tečajeve Tai Chi Chuana kao i da dodjeljuje stupnjeve stručnosti. Ovim se podrazumijeva potpuno vladanje tehnikama Chi Kunga i Tai Chi Chuana kao i umijedem samoobrane baziranom na poznavanju tehnika samoobrane iz Tai Chi Chuana, a koristedi stečenu snagu prakticiranjem Chi Kunga.

5.STUPANJ (zvanje - Učitelj Dinamičkog Tai Chi Chuana) Zvanje Učitelja Dinamičkog Tai Chi Chuana dodjeljuje se instruktoru koji je ukupno u vještini minimalno 20 godina. Pri tom je važno da ima evidentne rezultate rada kao što je broj učenika, asistenata i majstora koje je obrazovao. Zvanje učitelj Dinamičkog Tai Chi Chuana dodjeljuje Stručna komisija škole Dinamičkog Tai Chi Chuana koja se sastoji od; 1.Predsjednika Stručne komisije koji mora imati zvanje Učitelja Dinamičkog Tai Chi Chuana i 2.dva člana od kojih svaki ima najmanje zvanje Instruktora Dinamičkog Tai Chi Chuana. Prava i dužnosti Učitelja Dinamičkog Tai Chi Chuana su: 1.Odgovornost za širenje vještine u njenom originalnom tumačenju i vježbanju. 2.Kontroliranje rada u klubovima koji vježbaju Dinamički Tai Chi Chuan i ukazivanje na pravilnost rada.

3.Posebno je odgovoran/na za nivo znanja i vještine kod majstora i instruktora Dinamičkog Tai Chi Chuana.
4.Kao predsjednik stručne komisije uz još dva člana vrši promicanje članova u viša zvanja. 5.Održavanje stručnih skupova, seminara i predavanja na temu Dinamički Tai Chi Chuan. N.Dizdarevid 1991.g.

Moje školovanje u Kini Nakon četrnaest godina vježbanja Tai Chi Chuana, put me odveo u Kinu, domovinu ove vještine. Grupa koja je krenula na put zajedno sa mnom sastojala se od sedam članova Tai Chi KLuba «Rijeka» i deset vježbača iz Slovenije. Krenuli smo 13. travnja, a put je trajao do 02. svibnja 2002. Putovali smo preko slovenske putničke agencije "Collegium". Put je uključivao Beijing, Louyan, Xian, Shaolin, Chengdu i treking (putovanje na konjima) po Tibetu. Uz obilaženja kulturnih i povijesnih znamenitosti, moj glavni razlog posjeta Kini bio je pohađanje škole Tai Chi Chuana. Ved prvog dana boravka u Beijingu sreo sam učitelja Qianjin Lianga koji svakodnevno vježba u «Nebeskom parku», Chen stil Tai Chi Chuana. Učitelj Qianjin Liang poznat po tome što je za života stekao titulu velikog majstora i time proglašen među sto najboljih Kung Fu majstora Kine. Imenovan je i direktorom Shaolin Taiji-Kung Fu škole, a radi i na projektu Olimpijskih igara 2008. Qianjin Liang je svakako jedan od najutjecajnijih učitelja Tai Chia u Kini.

Pratio sam učitelja kako vježba, nakon čega mi je prišao i pozvao me da vježbamo zajedno. Prvo je predložio da vježbamo formu Tai Chia. Dok sam izvodio svoj Tai Chi, Kinezi koji su promatrali nisu skrivali zadovoljstvo zbog mog izvođenja Tai Chi-a. Na kraju je moj rad bio nagrađen pljeskom.
Daljnji put po Kini odveo me je do Chengdua, glavnog grada Sechuan provincije, gdje me je čekalo naporno školovanje kod učitelja Liu Xin Lua kod kojeg sam otišao po preporuci. Učitelj je nesebičnim zalaganjem pokazao veliko zanimanje da me uputi u tajne Yang Tai Chia. Pokazalo se da je u tom vremenu, dok sam bio u školi, njegov trening bio posjeden od vedeg broja ljudi s obzirom na to da sam ja bio jedini stranac. Na kraju školovanja učitelj Liu Xin Lu mi je dodijelio certifikat učitelja Tai Chi Chuana, koji je izdao "Chengdu Wu Shu Association, Sichuan China" (Chengdu Udruženje Borilačkih vještina, provincija Sichuan Kina). Ovo je, kako sam kasnije saznao, prva diploma učitelja Tai Chi Chuana u Hrvatskoj izdana od strane kineske Wu Shu Asocijacije.

Dodjela diplome o završenom seminaru Tai Chia u Kini 2002.g.

N.Dizdarević i Liu Xin Lu, Kina 2004.g.

Tai Chi na kineskom zidu 2002.godina

Vježbanje u Kini 2002. godine

Kina 2004.g.

S učiteljem Qianjin Liangom, Peking

S učiteljem Qianjin Liangom, Peking

S učiteljem Ba Kua Changa Zhou Hui Huanom, Chengdu

Wudang

Trening s učiteljemLiu Xin Luom, Chengdu.

Shaolin.

Ceremonija ispijanja čaja na Wudangu.

Kina 2005.

Kineski zid

U školi kung fua na planini Ching Cheng.

Sa učiteljicom Ho Rui Ming

Slika sa učiteljima, Liu Xin Luom i Ho Rui Ming, Chengdu.

Kina 2007.

Razne forme Tai Chia
Mnoge današnje forme Tai Chia nastale su na temelju prve Chen forme i ostale tri; Yang, Wu i Sun. Njihovi principi zasnovani su na zdravstvenoj i borilačkoj primjeni. Iako se danas njihov borilački smisao zamijenio s poboljšanjem opdeg stanja organizma, ipak se ne smije zanemariti korijen nastanaka Tai Chia kao vrhunske borilačke vještine. Svaki pokret u Tai Chiu ima svoj obrambeni i napadački karakter i da bi se razumio odgovore treba tražiti u njegovoj borilačkoj primjeni. Mnogi ljudi govore o pogodnostima vježbanja Tai Chia u zdravstvene svrhe, no vježbati borilački Tai Chi ne znači samo primjenu u borenju nego i razumijevanje principa koji de pomodi razvoju energije. Kada znamo borilačku primjenu, razumijemo pokret. Kada razumijemo pokret, zauzimamo pravilan stav. Pravilan stav nas vodi putem do usavršavanja vještine. Tai Chi je poprimio široke razmjere prešavši granice svoje postojbine Kine i raširio se po cijelom svijetu. Razne forme Tai Chia samo nagovještavaju veličinu originalnih starih formi i osmišljene su kako bi ih ljudi lakše usvojili pa su samim tim i pojednostavljeni oblici originalnih formi. Ipak, njihova uloga nije ništa manja jer imaju smisao pokretačke snage. Tako je i kod Kratke Yang forme. Ona je pojednostavljeni oblik Duge Yang forme i na njoj se treba zadržati nekoliko godina prije nego se počne vježbati Duga forma, a to je vrijeme potrebno da bi se usvojili svi principi i adaptacija tijela na specifične pokrete i disanje koje prati Tai Chi. Kako je popularnost Tai Chia rasla, počele su se kreirati i natjecateljske forme koje u sebi uglavnom sadrže principe sve četiri glavne škole. Time je svakako porasla atraktivnost, ali njena prava ljepota ipak leži unutar tijela i vidi se u svakom pokretu i to ne samo kada ga vježbamo, ved u svim životnim situacijama. Tai Chi je ključ kojim otvaramo vrata sretnijeg života, jer sve što čini sredu leži u nama.

Pripremne vježbe

Koračanja
Koračanja su pored stavova prvo s čim se vježbač Dinamičkog Tai Chi Chuana susrede. Satima korača u poluspuštenom stavu koji podsjeda na jahača konja. Ovo vježbanje ima svrhu kao prvo naučiti pravilno koračati u Tai Chiu. Drugo vježbanjem koračanja jačaju se noge i time stvara temeljna snaga tijela, ili kako se u Tai Chiu popularno kaže “ukorijenjuju stopala”. Postoje tehnike koračanja; slijedede Pored navedenoga prvi sati vježbanja posveduju se isključivo koračanju jer se pažnja vježbača ne može izdržati rad na više tehnika. Ako bi u istom trenutku učili koračanja i položaje spojene s tehnikom disanja, to bi u glavi vježbača izazvalo pomutnju i razočaranje u vježbanju radi nemogudnosti izvršenja zadataka. Počeci vježbanja Tai Chuia imaju karakter analitičkog vježbanja da bi kasnije poprimio sintetičku praksu. Obično se kaže da vježbanje Tai Chia podsjeda na usporeni balet. Koračanja u Tai Chiu karakterizira lakoda, opuštenost, usporen ritam i elegancija.

1.korak naprijed,
2.korak unatrag i

3.bočno dokoračno kretanje.

Stavovi
U Dinamičkom Tai Chi-u razlikujemo 9 osnovnih stavova. Stavovi su temelj za učenje forme i svaki ima svoje specifičnosti koje ga razlikuju od ostalih. Kada vježbamo stavove, važno je biti usredotočen na položaj svakog dijela tijela posebno, od stopala do glave. Stav odražava stupanj našeg razumijevanja osnovnih principa forme pa stoga nikad nije dosta ponavljanja i kontroliranja. Kada osjetite da u određenim dijelovima forme gubite ravnotežu, jedan od razloga može biti nepravilan stav. Ponekad je potrebno samo malo više proširiti stav nogu ili rotirati stopalo da bi postali stabilni. U svakom stavu trebali biste se osjedati udobno. Zamislite da vam je gornji dio tijela bez težine, a stopala ukorijenjena u tlo. Rotacije koje su potrebne u određenim stavovima izvodite iz struka. Opustite se. Ako ste svaki dio tijela postavili u pravilnu poziciju, osjedat dete se dobro u stavu. Nakon nekog vremena počet dete osjedati stav i sami razlikovati pravilan stav od nepravilnog. U daljnjem tekstu dat je analitički prikaz svakog stava posebno..

Vježba “Ždral i lotos” namijenjena je prvenstveno jačanju mišida ramenog pojasa i leđa. Kako Forma Tai Chi slijedi taoističke principe, prednja strana tijela ima obilježja yina i sukladno s tim je mekana. Stražnja strana tijela nosi obilježja yanga, pa ona mora biti snažna. Kada se izvodi Tai Chi Forma, sve mišidne akcije pokredu se iz predjela leđa bududi da se tu nalaze najvedi a time i najsnažniji mišidi tijela jasna je njihova uloga. S druge strane ako se u akciji koriste samo mišidi ruku smanjuje se ukupna snaga djelovanja.

Ždral i lotos

Svakodnevnica u kojoj živimo ograničava nam raznolikost pokreta i suženi smo na samo neka kretanja. Mnogi ljudi zaborave da uopde mogu svojom voljom pokrenuti leđne mišide. Neradom mišidi prestaju vršiti svoju funkciju što kasnije dovodi do mnogih problema vezanih za leđa i kralježnicu. Iako vježbamo Tai Chi Formu to ne znači da pravilno koristimo mišide leđa. Upravo zato je osmišljena vježba “Ždral i lotos” kako bi ponovno vratila u funkciju mišide ramena i leđa koje demo kasnije znati upotrijebiti dok izvodimo Tai Chi Formu.

Ždral i lotos
1a-potapanje lopte 1b-potapanje lopte 1c-potapanje lopte

U vježbi “Potapanje lopte”, rukama kružimo prema van, a zatim dlanove dovodimo u poziciju iz koje potapamo loptu. Kada dlanovi dođu do visine dan tiena započinjemo novi krug. U ovoj vježbi prilikom potapanja lopte napinjemo mišide ramenog pojasa.

2a-Širenje

2b-Širenje

2c-Širenje

Vježbom “Širenje rukama” pokredemo trapezoidne mišide tako da kružno dovedemo ruke do visine grudi, dlanova postavljenih jedan iznad drugog, nakon čega započinje širenje ruku u stranu i stvaranje tenzije u prstima.

Ždral i lotos
3a-okrenuti dlanovi 3b-okrenuti dlanovi 3c-okrenuti dlanovi

Vježba “Okrenuti dlanovi” sastoji se od kružnih kretnji rukama koje dovedemo ispred tijela i okrenemo dlanove prema gore, nakon čega ih spuštamo, ali tako da izgleda kao da držimo loptu. Na ovaj način se aktiviraju mišidi koji se nalaze uz kralježnicu.

4a-ukrštanje dlanova

4b-ukrštanje dlanova

4c-ukrštanje dlanova

Vježbu “Ukrštanje dlanova” izvodimo na način da ruke polukružno širimo i vradamo ukrštajudi dlanove i to u visini grudi. Kada se dlanovi ukrštaju treba gurnuti ramena prema dolje, a laktove unutra.

Ždral i lotos
5a-ispod pazuha 5b-ispod pazuha 6a-nastanak jina i janga

Vježbom “Ispod pazuha” na sličan način Podignemo ruku iznad glave širimo ruke kao u prethodnoj vježbi samo dlana okrenutog prema gore i što sada dlanovi prolaze ispod lakta do istežemo je u stranu. pazuha. Na ovaj način pokredemo kose mišide leđa. 7a-jin -jang 7b-jin -jang 7c-jin -jang

Vježba “Jin i jang” vrlo je slična prethodnoj. Jedina je razlika u tome što se ruke naizmjenično rotiraju iznad glave i iza leđa oblikujudi principe jin i jang.

Slijepljeni dlanovi
Prvi cilj vježbe “Slijepljeni dlanovi” je da kod vježbača razvije snagu i ravnotežu prilikom guranja dlanova. Ta sposobnost se postiže tako da dvojica vježbača u jahadem stavu ili stavu prema naprijed dodirujudi se dlanovima guraju ruke u raznim smjerovima nastojedi odgurnuti partnera ili ga izbaciti iz ravnoteže. Drugi cilj ove vježbe je da vježbač pojača osjedaj za kontakt s partnerom u sparingu kao i to da preduhitri njegove namjere pratedi svaki njegov pokret, osjedajudi svaku promjenu kretanja kao i snagu i brzinu guranja. Prvi dio vježbe sastoji se u guranju slijepljenih dlanova u smjeru prema naprijed, u stranu, iznad glave i kružno, koristedi snagu prilikom ispružanja ruku i opuštenost prilikom privlačenja. Snažne akcije prati izdisaj, a blage udisaj. Udisaj je priprema, a izdisaj je akcija. U drugom dijelu vježbe partneri neprekidno guraju slijepljene dlanove mijenjajudi smjer kretanja, a u cilju izbacivanja partnera iz ravnoteže.

Vježba “Slijepljeni dlanovi” spada u red pripremnih vježbi za kasnije složeniju vježbu Tui so - guranje dlanova.

Potisak ruku
Vradajudi se na teoriju o principima Yin i Yang, prednja strana tijela ili unutarnja strana ima karakteristike Yina, dok leđna ili vanjska strana ima karakteristike principa Yang. Kao što znamo Yin je princip blagosti što u ovom slučaju znači da prednju stranu tijela držimo relaksirano bez napetosti ne uključujudi mišide te zone. Jedan od principa Yanga je snaga što znači da se u svim akcijama koriste mišidi leđa jer oni nose njegove principe. “Potisak ruku” je pripremna vježba kojom se jačaju mišidi leđa i ramenog pojasa. Kako je u Dinamičkom Tai Chi Chuanu snaga leđnog dijela tijela od velike važnosti ova vježba zauzima važno mjesto u cjelokupnom sistemu. Vježba se izvodi tako da partneri stanu u paralelan stav jedan nasuprot drugog na udaljenosti dužine ruke. Kako je “Potisak ruku” vježba dinamičkih kontrakcija jedna strana vrši pritisak dok druga pruža otpor. Postoje tri osnovne vježbe “Potiska ruku”,; 1.pritisak ruku sprijeda prema dolje, 2.spajanje dlanova i 3.bočni pritisak ruku. Prilikom podizanja ili širenja ruku udišemo i opuštamo mišide, a prilikom spuštanja ili privlačenja je izdišemo i stežemo mišide. Svaka se vježba ponavlja 10 puta.

Vježbe za gipkost tijela
Od velike je važnosti za naše opde zdravstveno stanje koliko demo se baviti tjelovježbom, posebno onim oblikom tjelovježbe koji djeluje na povedanje gipkosti tijela. Na istoku dete često čuti da je zdravlje ovisno o gipkosti i obrnuto. Jedna od metoda za određivanje zdravstvenog stanja pacijenata kod kineskih Chi Kung liječnika je da provjeravaju gipkost tijela. Često je njihova preporuka bavljenje tjelovježbom kao preventivom očuvanja zdravlja. U Dinamičkom Tai Chiu pored Tai Chi forme postoje i druge vježbe koje djeluju na povedanje gipkosti tijela a to su; 1.Opde vježbe za aktiviranje struka, 2.Specifične vježbe za aktiviranje struka, 3.Savijanje poput bambusa, 4.Istezanja stojedi i

5.Istezanja sjededi.
U slijededim demo poglavljima opisati posebno svaku od njih.

Vježbe za aktiviranje struka
Kako se u predjelu struka nalazi najvažniji energetski centar Dan Tien dolazimo do zaključka o ulozi koju ima struk u vježbanju Dinamičkog Tai Chi Chuana. Struk razgraničuje tijelo na donji dio ili noge i na gornji dio u koji ulaze trup, ruke, vrat i glava. Pored toga u predjelu struka nalaze se najvažniji unutarnji organi pa se aktiviranjem struka obavlja njihova masaža i time stimulira njihov rad, što jača organizam i produžuje životni vijek. “Struk je osovina svih pokreta i svi pokreti počinju iz struka” jedna je od prvih rečenica koju dete čuti na početku vježbanja Tai Chia. No da bi pokretima upravljali iz struka moramo ga prije toga pripremnim vježbama pokrenuti ili aktivirati, odnosno otkloniti ukočenost. Vježbu za aktiviranje struka dijelimo u dvije grupe i to; a) Opde vježbe za aktiviranje struka i b)Specifične vježbe za aktiviranje struka.

Opdim vježbama rotiramo tijelo u struku s rukama koje mogu biti ispružene pored tijela, ispružene ispred tijela u različitim visinama ili ispruženim iznad glave. To su i opdi položaji ruku koje nalazimo u raznim tjelovježbama pa su stoga po tome i dobile naziv.
Specifične vježbe za aktiviranje struka preuzete su iz dijelova Tai Chi forme, a cilj im je u specifičnim kretnjama pokrenuti odnosno razgibati struk za kvalitetniji nastavak vježbanja Forme.

Savijanje poput bambusa

Vježba “Savijanje poput bambusa” izvodi se u paru, a njena je uloga pored povedanja gipkosti, opuštanje nakon napornih vježbi. Vježba se ponavlja po 10 puta i to tako da zajedno s partnerom istežemo tijelo u raznim pravcima. Ovo je vrlo popularna vježba koja brzo vrada izgubljenu energiju i opušta tijelo.

Istezanje stojedi

Vježbe istezanja stojedi rade se s isprepletenim prstima ruku kako bi se pospješilo istezanje kralježnice, tetive ruku i nogu. Pokreti su povezani s disanjem pa tako priprema čini udah a završna pozicija izdah. Ova se vježba može raditi i s partnerom u paru time tako da partner obavlja dodatno istezanje pritiskom na određene dijelove tijela.

Istezanje sjededi

Istezanje sjededi je poznata metoda koja se koristi u vedini raznih oblika tjelovježbi. Istezanje se obavlja u određenim pozicijama koje se zadržavaju najmanje 10 sekundi. Važno je da prilikom zadržavanja pozicija nastojimo opustiti sve mišide i osjetiti ugodnost vježbe. Ako su mišidi napeti i stvaraju bol, umom treba opustiti cijelo tijelo i nestati de nelagoda.

Chi Kung

1.Energetski kanali

Opde upute za pravilno vježbanje

Kinezi ga popularno zovu “king”, dok zapadna medicina upotrebljava naziv “meridijani”. Po ugledu na zamišljene linije na globusu, možemo usporediti ljudsko tijelo kojim prolazi dvanaest redovnih i dva glavna kanala. Jednostavnim riječnikom rečeno: kanali su nevidljivi putevi u ljudskom tijelu kojima prolazi životna energija. Svaki kanal ima svoju vlastitu putanju, određenu energetsku satnicu i pripadajudi organ. Energija kruži bez prestanka kroz kanale i to uvijek u istom pravcu, idudi naizmjenično iz jednog organa Jang u organ Jin i to simetrično. Iza toga stoji da postoji šest Jang kanala, koji se nalaze na vanjskojj strani udova i opslužuju organe Jang, koji su središte vanjskih energetskih tokova. To su kanali želuca, tankog crijeva, žučne kese, debelog crijeva, mokradnog mjehura i trostrukog grijača. Šest drugih kanala su Jin, jer prolaze s unutarnje strane udova. Oni odgovaraju organima Jin koji nagomilavaju vitalnu energiju. To su kanali jetre, pluda, srca, slezene, gušterače i bubrega. Dva ekstra kanala su Ren-Mei - Sabirni kanal koji prolazi sredinom prednje strane tijela po prirodi Jin, i Du-Mei - Upravljački kanal koji prolazi sredinom stražnje strane tijela i po prirodi je Jang. Akupunktura koristi igle kako bi stimulirale protok energije energetskim kanalima, akupresura to isto čini pritiskom, dok u Nei Dan Chi Kungu rad energetskih kanala stimuliramo praksom Velike Cirkulacije Chia.

Energetski kanali
1. KANAL PLUDA To je kanal jin. Polazi od podključne jame i teče unutarnjom stranom ruku. Završava na vanjskoj strani palca. Njegovo područje djelovanja utječe na ukupnost dišnih putova.

Energetski kanali
2.KANAL DEBELOG CRIJEVA Ovo je kanal Jang. Počinje na vrhu kažiprsta, a završava na nosnom krilu. Njegovo djelovanje obuhvada osnovni promet materija.

Energetski kanali
3.KANAL TRBUHA

( želuca)
Kanal Jang. Počinje ispod oka i teče prema dolje, duž prednjeg dijela tijela, niz noge, a završava na drugom nožnom prstu. Djeluje na energiju tijela.

Energetski kanali
4. KANAL SLEZENE Kanal Jin. Polazi od nožnog palca i ide unutarnjom stranom noge, a završava pod pazuhom u visini sedmog rebra. Njegovo djelovanje odnosi se na inteligenciju.

Energetski kanali
5.KANAL SRCA Kanal Jin. Počinje u dubini pazušne jame, a završava na vrhu malog prsta. Djeluje na srce, krvotok i mozak.

Energetski kanali
6. KANAL TANKOG CRIJEVA

Kanal Jang. Počinje na unutarnjem uglu malog prsta, a završava pred uhom. Njegova djelatnost odnosi se na probavu i asimilaciju namirnica.

Energetski kanali
7. KANAL MOKRADNOG MJEHURA Kanal Jang. Počinje blizu unutarnjeg ugla oka, vodi preko tjemena i potiljka, razdvaja se u dva kanala koji prolaze leđima. Ovaj kanal ima jednu karakteristiku; nakon 35 točke naglo nestaje na repu i prema tradiciji njegova energija se ponovno javlja na lopatici. Počevši od 59-te točke meridijan prolazi zadnjom stranom noge pa zatim vanjskom stranom stopala i zbog ovog razloga nastavlja se na lijevoj nozi i završava na vrhu malog prsta noge. Njegovo djelovanje odnosi se na duševni život.

Energetski kanali
8.KANAL BUBREGA Kanal Jin. Krede iz točke na malom prstu stopala, vodi unutarnjom stranom noge, da bi završio put blizu ključne kosti. Ovaj kanal djeluje na energiju i pomaže pročišdavanju krvi.

Energetski kanali
9. KANAL “GOSPODAR SRCA” (perikard)

Kanal Jin. Počinje na grudnom košu u visini grudi, prolazi prednjom stranom trupa i sredinom ruke, a završava na vrhu srednjeg prsta. Njegovo djelovanje odnosi se uglavnom na krvotok, srce i spolne organe.

Energetski kanali
10. KANAL GRIJAČ” “TROSTRUKI

Kanal Jang. Počinje na vrhu do malog prsta, prolazi vanjskim dijelom ruke prema ramenu i oko vrata, a završava na sljepoočnici na kraju obrve. To je kanal disanja, probave i genitourinalnih funkcija.

Energetski kanali
11. KANAL ŽUČI Kanal Jang. Polazi od vanjskog ugla oka, prolazi glavom, spušta se preko ramena vanjskom stranom noge, završava u četvrtom prstu stopala. Pored djelovanja na žuč i jetra, djeluje i na bolove.

Energetski kanali
12. KANAL JETRE Kanal Jin. Počinje od nokta nožnog palca i završava se na osmom međurebranom prostoru. Njegovo djelovanje se odnosi na psihički život.

Energetski kanali
UPRAVLJAČKI KANAL - Du Mei Kanal Jang. Upravljački kanal počinje na vrhu repne kosti. Na svom putu prolazi duž kičme, preko sredine tjemena te centralnom linijom čela i nosa do točke na gornjim desnima u kojoj završava. Njegovo je djelovanje dvostruko. U svom donjem dijelu, tj. od početka pa do šestog vratnog kralješka djeluje uglavnom na fizičku energiju. Djelovanje njegovog gornjeg dijela, tj. od sedmog vratnog kralješka do gornjih desni, utječe naročito na moralnu snagu, na intelektualnu energiju. Njegova uloga je da harmonizira funkcije među njima.

Energetski kanali

FUNKCIONALNI KANAL - Ren Mei
Kanal Jin. Funkcionalni kanal predstavlja prednju srednju liniju. Počinje na perineumu (između anusa i spolnih organa) i završava se na bradi, kod donje desni. Ovaj kanal odgovara čitavoj grupi funkcija. Točka koja otvora ovaj kanal je sedma točka kanala pluda. Ona omogudava da se djeluje na seksualnu energiju.

Energetski centri

ENERGETSKI CENTRI SU VAŽNE TOČKE NA TIJELU ČOVJEKA. NALAZE SE NA PUTEVIMA ENERGETSKIH KANALA I USKO SU POVEZANI S PROTOKOM CHI-a. KADA CHI PROTEČE ENERGETSKIM CENTROM, OTVARA SE ENERGETSKO POLJE KOJE SE ŠIRI TIJELOM.

Energetski centri

DAN TIEN

VAŽNO JE ZNATI DA JE NAJVAŽNIJI ENERGETSKI CENTAR TIJELA ZA PRAVILNO IZVOĐENJE VJEŽBI DISANJA DAN TIEN. ON JE I GRAVITACIJSKI CENTAR TIJELA ILI SREDIŠTE ZBIVANJA U ORGANIZMU.

Energetski centri

Jahadi stav
JAHADI STAV JE NAJČEŠDI POLOŽAJ PRILIKOM VJEŽBI DISANJA. PRI OVOM STAVU POSTIŽE SE POTPUNA OPUŠTENOST KOJA DOVODI DO PROCESA POTPUNOG DISANJA.

Energetski centri

Ukorjenjivanje stopala KADA IZVODITE VJEŽBE DISANJA STVORITE SI OSJEDAJ KAO DA SU VAM STOPALA KORIJENJE KOJE PRODIRE DUBOKO U ZEMLJU. TAKO DETE POSPJEŠITI STABILAN STAV I CRPITI ENERGIJU YIN KOJU APSORBIRATE IZ ZEMLJE.

Energetski centri
Položaj jezika VRHOM JEZIKA PRILIKOM VJEŽBI DISANJA MORATE DODIRIVATI NEPCE. NA TAJ NAČIN ČETE USPOSTAVITI KRUŽNI PROTOK CHIA. PRILIKOM IZVOĐENJA VJEŽBI DISANJA JEZIK IMA ULOGU SKLOPKE U ENERGETSKOM KRUGU.

Energetski centri

Mentalna projekcija POŠALJITE ENERGIJU U TLO I OSJEDAJ KAKO DIŠU DLANOVI I STOPALA. NA TAJ NAČIN DETE POSPJEŠITI KRETANJE CHIA CIJELIM TIJELOM. STOPALA I DLANOVI SE NALAZE NA PERIFERIJI TIJELA I AKO DO NJIH DOVEDETE CHI, ZNAČI DA JE PROTEKAO CIJELIM TIJELOM.

Wai Dan Chi Kung
Wai Dan Chi Kung čini skup statičnih i dinamičnih vježbi koje pospješuju cirkulaciju chia i stimuliraju određene zone tijela tako da energija poteče kanalima. Ved sam naziv preveden s kineskog jezika znači “Eliksir života”. Mnogo je mudraca kineske alkemije koje su kompilirali taoistički autori čije se gledište znatno odrazilo na razvoj Chi Kunga.
Velika vrijednost ovih vježbi je u razvoju izdržljivosti koja dolazi dugotrajnim izometričnim kontrakcijama mišida u statičnim formama i povedanje snage mišida koja dolazi vježbanjem Dinamičnog Wai Dana. Redovitim vježbanjem Wai Dan Chi Kunga, chi de se akumulirati uz porast topline u zoni aktivnog rada ili onoj skupini mišida koja je bila izložena naporu. To de se dogoditi zbog protijeka krvi i energije. Kada se mišidi opuste, chi i krv preliju se slično sistemu spojenih posuda u susjedne zone s nižim energetskim potencijalom, potičudi tako cirkulaciju unutrašnje energije kao kad iz baterije poteče struja u strujni krug. Wai Dan Chi Kung namijenjen je da poveda funkciju mišidno-skeletnog sustava i preporuča se naročito onim ljudima koji žele stedi jake i izdržljive mišide, te posebno onima koji imaju problema s preuranjenim zamorom. Ved nakon nekoliko mjeseci vježbanja rezultati su jasno vidljivi. Onaj tko vježba Wai Dan mora vježbati i Nei Dan koji akumulira chi na nivou Dan Tiena disanjem i koncentracijom, i vodi tako generiranu energiju u željeno mjesto potičudi cirkulaciju chia.

Kombiniranjem vježbi Wai Dana i Nei Dana stedi de se potrebna praksa za pravilno izvođenje Tai Chi Chuana koji je na neki način spoj obiju metoda.

Statički Wai Dan Chi Kung
U Statičkom Wai Dan Chi Kungu postoji 13 osnovnih pozicija tijela od kojih svaka nosi ime radi lakšeg prepoznavanja. Princip je taj da se tijelo zadržava u određenom stavu 15, 30, 45 ili 60 sekundi, nakon čega se prelazi u drugi stav.U situaciji kada se želi povedati izdržljivost konkretne mišidne skupine izometrička kontrakcija se povedava na 2 do 3 minute ali se ne odvija cijeli ciklus ved samo jedna ili maksimalno dvije pozicije.

1. Podizanje nogejačaju se četveroglavi mišidi nogu i prepone.

2. Grljenje stabladjeluje na sve mišide nogu.

3. Držanje neba-jača vanjske mišide bedara i ispravlja loše držanje tijela.

4. Ždral-povedava izdržljivost nogu i jača bokove trupa.

5. Spustiti koljeno-jača se četveroglavi mišid nogu i listovi.

6. Stav mudracanapredna pozicija. Jačaju se svi mišidi nogu.

7. Viseći most-povedava funkciju gornjih mišida leđa, jača rameni pojas i ruke.

8. Pozicija na laktovima-jača sve mišide leđa, ramena i trbušne mišide.

9. Zvijezda-jača ruke, ramena, grudi i mišide s vanjske strane nogu. Pospješuje ravnotežu.

10. Most-jača trbušne mišide, ramena i donji dio mišida kralježnice.
12. Svijeća-jača ramena i trbušne mišide i povedava koncentraciju.

11. Veslač-snažno jača mišide trbuha.

13. Plug-razgibava leđa i isteže mišide stražnje strane nogu.

15. Stoj na glavi

14.Most željezne arkade

16. Ždral 15. Stablo

Dinamički Wai Ddan Chi Kung
Osobit je po tome što se izvodi, kako i sam naziv kaže, u neprekidnim dinamičkim kontrakcijama mišida. Princip rada je taj da se svaka vježba sastoji iz dva dijela, tenzije i relaksacije koji se odvijaju u pokretu. Na taj način “pumpamo” energiju i krv u mišide. U Dinamičkom Wai Dan Chi Kungu postoje tri grupe vježbi. Prva grupa sastoji se od vježbi za jačanje nožnih mišida i zove se “Ukorjenjivanje stopala”. Druga grupa vježbi bavi se jačanjem trupa tijela i zove se “Čelični most”. Treda grupa vježbi po uzoru na mačku koja se proteže nakon buđenja razvija mišide trupa i ruku pa se stoga zove “Mačka”. Broj ponavljanja svake vježbe u sve tri grupe vježbi ovisi o stupnju uvježbanosti, a krede se od 5, 10, 15 do maksimalno 20 ponavljanja za svaku vježbu. Ukorjenjivanje stopala ČUČNJEVI. Stanite u paralelni stav, uspravnih leđa i savijenih podlaktica s dlanovima smještenim iza glave. Dok udišete, savijte koljena i spustite se u čučedi stav opteredujudi podjednako oba stopala. Izdišudi, podignite se iz čučnja snagom nogu do početne pozicije.
2. Čučanj

1. Čučanj priprema

Ovom vježbom osnažujemo noge, posebno butine, jačamo zglobove i tetive te razvijamo osjedaj za ravnotežu i ukorijenjenost stopala.

Ukorjenjivanje stopala
BOČNO SPUŠTANJE. Vježbu započnite u raskoraku. Spuštajte se na lijevu nogu dok stopalo desne noge svojom punom površinom dodiruje tlo. Koljeno desne noge je ispruženo. Kada ste završili spuštanje na lijevu nogu započnite sa spuštanjem na desnu.

1. Bočno spuštanje

2. Bočno spuštanje

POLOŽAJ JAHAČA. Vježbu započnite iz raskoraka spuštajudi se u jahadi stav. Spuštanje traje dok bedra ne budu paralelna s tlom. Tijelo držite uspravno.
1. Položaj jahača 2. Položaj jahača

Ukorjenjivanje stopala
SPUŠTANJE NA KOLJENO. Vježbu započinjemo iz stava prema naprijed. Spuštamo se na koljeno desne noge oslanjajudi se samo na prstima desnog stopala.

1. Spuštanje na koljeno

2. Spuštanje na koljeno

SPUŠTANJE NA PETU. Iz stava prema naprijed spuštamo se na zadnju nogu dok prednju nogu oslanjamo samo na peti. Koljeno prednje noge je ispruženo. Vježbu ponavljamo vradajudi se u stav prema naprijed.
1. Spuštanje na petu 2. Spuštanje na petu

Čelični most
ČETVERONOŽNI POLOŽAJ Stanite u raskorak, nogu razmaknutih do dvije širine kukova i paralelnih stopala. Polako se sagnite prema naprijed držedi ispružena koljena te stavite dlanove na pod ispred sebe u širini ramena, prstiju prema naprijed. Ruke ispružite što više ispred ramena, glavu zadržite u ravnini s rukama, brade ispružene naprijed. Udahnite i istegnite leđa. Dok izdišete spuštajte bokove naniže, izvijajudi glavu i gornji dio tijela uvis i unatrag, ispruženih ruku i nogu. Udišite i vratite se u početnu poziciju. Izvođenje ove vježbe blagotvorno je za cijelu kralježnicu koja postaje gipkija, a posebno se razvija donji dio leđa koji je često žarište napetosti u tijelu.

1. Četveronožni položaj

2. Četveronožni položaj

1. Podizanje trupa priprema

2. Podizanje trupa

PODIZANJE TRUPA. Sjednite na pod i savijte noge tako da stopala smjestite u širinu kukova i blizu stražnjice. Ispružene ruke stavite iza sebe, dlanove u širinu ramena, prstiju prema natrag. Privucite bradu na prsa uz udah, a zatim izdišudi povucite glavu prema natrag istodobno podižudi tijelo. Istegnite ruke i noge. Trup s natkoljenicama čini ravnu crtu, paralelnu s tlom, dok su ruke i potkoljenice okomite na tlo. U tom položaju izvijte se čim više, kukovima izdignite stražnjicu i zabacite glavu unatrag. Kada se vratite u sjededi položaj, opustite mišide. Redovitim prakticiranjem ove vježbe istežemo i jačamo cijelo tijelo, a posebno kralježnicu, stražnjicu i noge. Imate li problema s napetošdu u ramenima i gornjim dijelovima leđa, ova de vam vježba postati dragocjena.

1. Luk priprema

2. Luk

LUK. Legnite na pod, licem okrenutim dolje, udahnite i posegnite rukama u nazad te uhvatite gležnjeve. Izdišudi, izvijte se u struku i ostanite u stavu dok traje izdisaj. Tijelo zauzima stav napetog luka, gornji dio tijela istegnite prema gore i natrag privlačedi pritom noge. Opustite se uz udah i spustite trup na tlo. Tijekom vježbe posebnu pažnju usmjerite na predio zdjelice. Ova vježba potiče rad žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem, a posebno štitnjače i spolnih žlijezda, jačajudi ih i povedavajudi njihovu aktivnost. Opružanjem i skupljanjem mišida sprječava se stvaranje masnih naslaga na tijelu, a cijela kralježnica i živčani centri ostaju gipki. Ovu vježbu posebno preporučujemo ljudima koji mnogo sjede jer jača leđa i odstranjuje bolove usred umora.

1. Kotač priprema

KOTAČ. Legnite na leđa, savijte koljena i stopala smjestite blizu stražnjice. Dlanove stavite na tlo kod ramena, prstima prema tijelu. Sa izdisajem podižite glavu, leđa i stražnjicu, savijajudi kralježnicu u luk. Kukove i trbuh izvijte prema gore. Udahnuvši, spustite se na tlo. Zbog posebnog stava tijela, kotač nam isteže grudi i pluda, stimulira kardiovaskularni sustav, jača zglobove, ruke, noge (butine), osnažuje abdomen.

2. Kotač

Sl.1.

Sl.2.

Sl.3.

Legnite potrbuške, dlanove smjestite na tlo uz Mačka grudi, a laktove priljubite uz tijelo. Noge ispružite i spojite, s nožnim prstima na tlu. Udahnite, a izdišudi podižite se na ruke do ispružanja, izvijajudi se u struku prema gore i podižudi kukove od tla. U ovoj poziciji cijelo tijelo je istegnuto, a glava izvijena unatrag. Sa sljededim udahom povucite tijelo natrag istovremeno podižudi stražnjicu, ispružite noge, a bradu dovedite do dlanova. S izdisajem krenite ponovno tijelom gore. Pokreti izvijanja i povlačenja tijela podsjedaju na istezanje mačke koja nagonski slijedi potrebu za protezanjem. Ova vježba izrazito djeluje na donji, srednji i gornji dio kralježnice, dajudi joj gipkost i punedi tijelo energijom. Teži element vježbe je trenutak kada tijelo klizi uz tlo izvijajudi se naprijed ili natrag, a u kojem se izrazito razvijaju mišidi leđa, ruku i nogu, jačaju zglobovi, a tetive postaju gipkije.

Nei Dan Chi Kung

Nei Dan Chi Kung
Nei Dan doslovno preveden s kineskog jezika znači “Unutarnji eliksir” ili pak metoda cjelovite cirkulacije koja se kompletno odvija unutar tijela u smjeru unutarnjeunutarnja. Drugim riječima to je metoda vježbanja u kojoj se chi generira na nivou abdomena i provodi kroz cijelo tijelo mentalnom koncentracijom i kontrolom disanja. Kad se uspostavi kompletna kontrola nad cirkulacijom chi energije, to se naziva vještina Nei Dan. Kada se energija skupi u abdomenu metodom Nei Dana, ona se dalje svjesno provodi po čitavom tijelu. Prvi korak u vježbanju unutarnjeg Chi Kunga je taj da se vježbanjem pravilnog disanja chi generira u abdomenu. Kad se skupi dovoljno energije pristupa se metodi koja nas uči kako se energija vodi kroz dva glavna kanala (Upravljački i Sabirni), što se u Nei Dan Chi Kungu naziva “Mala Cirkulacija Chia”. Treda i najnaprednija metoda je znanje o upravljanju energijom cijelog tijela kroz 12 kanala. Tada govorimo o “Velikoj Cirkulaciji Chia”. Kako je riječ o vježbi u kojoj um mora djelovati u potpunom miru, osluškujudi zbivanja u dubini organizma i upravljajudi svim procesima, možemo slobodno redi da se radi o meditaciji.

Mala cirkulacija Chia

Mala Cirkulacija chi energije prakticira se kroz dva glavna kanala koji prolaze sredinom trupa, duž prednje i stražnje strane tijela. Kanal koji prolazi prednjom stranom nazvan je Sabirni kanal (Ren Mei), a ima funkciju kontroliranja ravnoteže Jin energije u tijelu. Ovaj kanal počinje na donjoj usnici i od točke Morsko Dno (Hai Di), smještene između anusa i spolnih organa. Kanal koji vodi duž leđa zove se Upravljački kanal (Du Mei), a njegova je funkcija kontroliranje ravnoteže Jang energije. Ovaj kanal počinje iz točke Morsko Dno i prolazi duž kralježnice, do tjemena, odakle ide do sredine nepca. Ova dva kanala nisu spojena, ali prilikom izvođenja vrhom jezika treba dodirivati sredinu nepca što zatvara krug i ujedinjuje kanale Jin i Jang. Ova radnja se zove Konstituiranje Mosta (Da Chiao). U svim vježbama Chi Kunga vrh jezika treba lagano pritisnuti uz nepce, tako da jezik služi kao prekidač koji spaja ili u protivnom razdvaja tok energije u oba kanala. Točka u kojoj jezik treba dodirivati sredinu nepca zove se “Tien Tze“ ili “Lung Chuan”. Kada se pokrene chi energija Malom Cirkulacijom, dolazi do otvaranja i čišdenja kanala što omoguduje da Chi dolazi do svih dijelova tijela, što je vrlo važno za održavanje zdravog i vitalnog tijela.

Velika cirkulacija Chia

Chi se u Velikoj Cirkulaciji generira u Dan Tienu da bi se dalje vodio po cijelom tijelu i svim kanalima. Dakle, tom se meditacijom um dovodi u specifično stanje, koje uz pomod koncentracije i kontrole disanja svjesno aktivira Chi i šalje ga kanalima po cijelom tijelu što se povoljno odražava na tjelesno i mentalno stanje cijelog organizma. Ta pozitivna energetska promjena dovodi do uravnoteženja energije tijela, akumulacije, mogudnosti samo-izlječenja, a u najvišem stadiju do projiciranja energije van tijela, a time i izlječenja drugih oboljelih osoba. Isto tako, visokim stupnjem kontrole ove prakse energija se dovodi u najkradem roku u željenu zonu što razvija enormnu snagu, pa je to razlog zbog kojeg ovu energetsku vježbu prakticiraju majstori unutarnjih škola Kung fua. Za razliku od ostalih vježbi Chi Kunga, Velika Cirkulacija je jedina vježba kompletne cirkulacije chia, u kojoj se cijelo tijelo puni energijom, slijededi kozmičke principe Jin i Jang. Uzimajudi zemaljsku energiju Jin preko stopala, točnije točke Yangquan, a kozmičku energiju Jang preko vrha tjemena ili točke Tien Line Gai. Velikom Cirkulacijom postižemo skladan odnos između ove dvije energije u tijelu. Na taj način održavamo prirodnu ravnotežu tijela, što nam ono uzvrada snagom i zdravljem.

Usmjeravanje Chia
Kada se ovlada Velikom cirkulacijom Chia, može se započeti s još naprednijim tehnikama koje pojačavaju chi još efikasnijom kontrolom volje.

Prva metoda zove se “Usmjeravanje Chia”. Cilj je punjenje zone Dan Tiena energijom da bi baza abdomena postala elastična kao lopta. Što se više energije akumulira u Dan Tienu vedi je protok. Tehnika “Usmjeravanje Chia” sastoji se od gašenja svijede s početne udaljenosti od 50 cm i povedava se kada to postane lako. Koncentracija treba biti na Dan Tienu, a jezik prislonjen na nepce. Svi mišidi lica a posebno usne moraju biti opuštene. Vježba se sastoji u tome da se polako puše u svijedu i zamišlja mlaz zraka usmjeren ravno u plamen bez širenja. Puhati se mora dugo, ali bez napora. Za vrijeme puhanja prema svijedi, zamišlja se chi koji ekspandira akumuliran u Dan Tienu. Kada ugasite svijedu s lakodom, odmaknite se malo unatrag. Vježbajte 5 do 10 minuta svakog dana.
Sl1.Puhanje preko ispruženih prstiju.

Ovo je još jedna varijanta po kojoj se može usmjeravati Chi. Pored ove metode postoji metoda usmjeravanja dlanova. Principi kod svih metoda su isti.

Ekspanzija Chia
Druga metoda zove se “Ekspanzija Chia”. Sastoji se od ekspandiranja chia nakon formiranja sfere koja cirkulira tijelom. U tu svrhu, dok izdišete morate vizualizirati chi kako se širi iz tijela u svim smjerovima formirajudi sferu u čijem je centu Dan Tien. Jednom kad meditant uspije izvoditi vježbu pravilno, treba opaziti svoje tijelo nestalim, transparentnim kao sfera čiste energije koja se skuplja udisajem, a širi izdisajem. Ova vježba ne samo da potiče simetrično širenje chia, ved omogudava da energija prispije u sve stanice u tijelu.

Fokusiranje Chia u dlanove
Prilikom izvođenja vježbi za fokusiranje Chia u dlanove može se zauzeti paralelni, jahadi ili sjededi stav u lotosu. 1. Prva od ovih vježbi je grljenje lopte u kojoj ruke formiraju kružnicu ispred tijela ali se vrhovi prstiju ne dodiruju. Izdišudi prenosite chi do ruku i prstiju, zamišljajudi razmjenu energije s jedne strane na drugu. Chi treba tedi rukama prolazedi istovremeno kroz obje ruke i cirkulirajudi simultano u oba smjera. 2. U drugoj formi ruke kao da drže košarkašku loptu ispred tijela. Laktovi ne moraju biti previše savijeni jer to zaustavlja chi u toj točki. Um treba voditi chi tako da se može razmjenjivati zrakom preko dlanova kao u prvoj formi. Da bi se dobio osjedaj jednolikog toka energije, dlanove treba pokretati povezano, kao rotiranje zamišljene lopte. Nakon rotiranja prijeđite na stiskanje lopte. U ovoj vježb zamišljajte kao da dlanovima i prstima stišdete loptu. Prilikom udaha razmaknete dlanove a prilikom izdaha približite. Kada osjetite da vam dlanovi prilikom približavanja bubre postigli ste malo majstorstvo u vještini.

Yang Lu Shann

Yang Chien Huo

Yang Cheng Fu

Borba zmije i ždrala
Legenda kaže da je Tai Chi nastao tako što je taoistički redovnik Chang San Feng, studiozno stvarajudi prve osnove Tai Chia, promatrao borbu zmije i ždrala. Ždral je napadao zmiju kljunom i krilima, dok se zmija izvijala pokretima tijela i izbjegavala napade ždrala. Tada mu je sinula ideja o borbi bez pobjednika koju je iskoristio u razvijanju doktrine Tai Chia. Zaključio je kako su zmija - kao predstavnik Yin, zemaljske energije jer živi na tlu, i ždral - kao predstavnik nebeske Yang energije jer leti po zraku i provodi vedi dio života na nebu, jednako uspješni u borbi. Tako je rođena ideja sjedinjenja neba (yang) i zemlje (yin) u vježbama Tai Chia. I samo ime Tai Chi Chuan znači “vrhunsko znanje” ili “vrhunska nedostižna vještina borenja” jer ne postoji kraj vježbanja Tai Chia.

Čovjek koji vježba djeluje po istim tim principima dok izvodi pokrete Tai Chia. Sjedinjuje zemljanu energiju yin i nebesku energiju yang izvodedi pokrete koji podsjedaju na borbene kretnje zmije i ždrala. Kada se krede, vježbač uvija tijelo poput zmije. Rukama čini velike pokrete koji podsjedaju na ždralova mahanja krilima.
Ako se vježba izvodi na otvorenom prostoru efekt samog vježbanja je vedi, jer je kontakt s energijama zemlje i neba bolji kao i protočnost tih energija. Kako vježbač djelujudi kroz formu prima energiju zemlje kroz donje ekstreme, tako kroz gornje upija energiju yang i sjedinjuje ih u dan tienu, energetskom i gravitacijskom centru tijela smještenom oko 3 cm ispod pupka. Ovo de kasnije poslužiti za cjelokupnu integraciju energije po tijelu vježbača.

Chang San Feng

Povijest Tai Chi Chuana

Zanimljiva je činjenica da oko nastanka Tai Chi-a postoji veliki broj legendi i priča, a sama se vještina mijenjala i nadograđivala stoljedima unutar zatvorenih krugova obitelji koje su tu vještinu nasljeđivale generacijama i, naravno, kao i svaku neprocjenjivu vrijednost, krile od ostatka svijeta. Tai Chi je prema legendi nastao krajem Sung Dinastije, a njegov tvorac bio je taoista Chang San Feng (14. – 15. stoljede n. e.). On je na planini Wu Tang proveo mnogo godina opažajudi načine na koje se životinje bore za opstanak. Te je prirodne pokrete životinja prilagodio mehanizmima ljudskog tijela, spojio s vodedim principima taoizma i stvorio svoju vrhunsku vještinu koja se tada nazivala Wu Tang boks. Chen Wang Ting druga je važna osoba za razvoj Tai Chia. On je na temeljima Wu Tang boksa i Shaolin formi kreirao Chen formu (17. st.) koja je generacijama bila tajno nasljeđe koje se čuvalo unutar nekoliko obitelji. Yang Lu Shann (19. st.) je zaslužan za stvaranje forme koju poznajemo pod nazivom Yang forma Tai Chi. Yang Lu Shann je bio majstor Hung Quan Shaolin stila i ubrzo je postao oduševljen pričama o novoj internalnoj vještini i njenim zdravstvenim koristima.

Učio je u tajnosti i postao majstor vještine nakon 14 godina učenja. Shvadajudi da je Chen forma prezahtjevna za vedinu ljudi, prilagodio ju je i stvorio Yang formu za zdravlje i dugovječnost. Od tada je Yang forma najraširenija među vježbačima Tai Chia. Priča teče dalje do prijelaza 19. na 20. stoljede kada Lu Shannov učenik pod imenom Wu Ching Chan temeljima Chen stila dodaje tehnike odbijanja i privlačenja u svrhu obrane, zadržavajudi pritom mekodu i prirodne pozicije tijela te tako nastaje Wu stil Tai Chia. Shyun Kwong Long u početku je poučavao Wu stil uz neodobravanje obitelji Wu te je pod pritiskom odustao od podučavanja. No, shvadajudi ogromne zdravstvene koristi Tai Chia, osjedao je da ga mora nekako dovesti do mase. Koristedi svoje zaleđe doktora i svoje znanje borilačkih vještina, stvorio je novi stil pod imenom Shyun ili Sun. Tako su nastala četiri najznačajnija Tai Chi stila na svijetu: Chen, Yang, Wu i Sun.
Hram posvećen Chang San Fengu na Wudan planini. Kina 2004.g.

Grupa Tai Chi Kluba “Rijeka” na Wudanu 2004.g.

Povijest porodice Yang
Veliki majstor Chen Chang Shen živio je u 18. stoljedu i bio je priznati učitelj Tai Chia u pokrajini Huo Nan. U to se vrijeme, poštujudi tradiciju, znanje o vještini Tai Chia prenosilo samo na članove obitelji. Čovjek imenom Yang Lu Shann (1780-1873) počeo se zanimati za Tai Chi, a bududi da nije bio član obitelji Chen Chang Shena, postao je obiteljski sluga. Iako je Yang imao veliku želju za učenjem vještine, Chen ga je podučio samo osnovnim principima Tai Chia, a borbene tehnike i vještine čuvao je za svoje učenike. Ipak, Yang je učio u tajnosti, prisustvujudi nodnim treninzima Chen Chang Shena i njegovih učenika. Jednoga dana i ne znajudi za Yangovu vještinu, učitelj Chen pozvao ga je na sparing s njegovim najboljim učenicima koje je Yang s lakodom nadvladao. Od tada je Yang postao Chen Chang Shenov učenik i ovladao kompletnom vještinom Tai Chia. Nakon nekog vremena Yang Lu Shann je otišao u Peking gdje je znanje prenio na svoja tri sina i brojne učenike. Dvojica sinova nastavila su s učenjem stila. Njegov drugi sin, Yang Pan Huo (1837-1890) prenio je stil na Wu Chun Yua čiji je sin imenom Wu Chien Chun kasnije promijenio stil i utemeljio Wu stil Tai Chia koji je posebno popularan u Hong Kongu i Singapuru. Tredi Yangov sin, Yang Chien Huo (1842-1916) postao je iznimno važan za razvoj Tai Chia zbog svojeg sina Yang Chen Fua (1883-1935) koji je utemeljio osnovne karakteristike stila koji je danas poznat kao Yang stil Tai Chia. Sve do tada, obitelj Yang prenosila je stil Chen Chang Shena koji se i danas prakticira kao Chen stil Tai Chia. Yang Chen Fu unio je promjene u Chenov stil, dao je svoje ideje te s njim započinje era Yang stila. Osim što je utemeljio Yang stil kakav poznajemo danas, Yang Chen Fu zaslužan je za širenje Tai Chia izvan obitelji. Danas je Tai Chi popularan i van granica Kine pa se tako svugdje mogu nadi vježbači Chen, Wu i Yang stila.

Yang Lu Shann

Yang Chien Huo

Yang Cheng Fu

Yang Shi Tai Chi Chuan (Yang škola) Yang Lu Shann stvarajudi novi stil kombinirao je borilačke tehnike sa Wudan planine i naučeno znanje kod porodice Chen. Osnovna značajka današnjeg Yang shi stila je blag pokret nepromjenjivog ritma. Upravo je Yang Cheng Fu unuk Yang Lu Shanna značajan zbog promjena u načinu vježbanja. Osnova cijelog stila je Duga forma koja sadrži 115 pokreta i traje oko 30 minuta. Na osnovi originalne forme Duge forme Yang 115 nastale su forme; Yang 43 i Yang 24 i one služe za postupno učenje forme Yang 115. Pored toga vježbaju se forme sa upotrebom oružja; Dugo koplje, mač i sablja. Tui so ili guranje dlanova u Tai Chi Chuanu predstavlja skup vježbi kojima dvojica vježbača nastoje primijeniti naučeno znanje iz forme u borenju.

Film-Forma s mačem

Film-Forma Yang 43

Film-Forma sa sabljom

Film-Forma Yang 115

24 položaja Yang Tai Chi Chuana

1.Potapanje lopte

2.Uhvati pticu

3.Ždral širi krila

4.Brisanje koljena

5.Svirač lutnje

6.Korakom unatrag

7.Zagrli loptu

8.Privuci sebi

24 položaja Yang Tai Chi Chuana

9.Pritisni naprijed

10.Odgurni planinu

11.Jednostruka udica

12.Ruke kao oblaci

13.Zbaci loptu

14.Podigni loptu

15.Udari nogom

16.Dvostruka kuka

24 položaja Yang Tai Chi Chuana

17.Jednostruka udica u čučnju

18.Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi

19.Vila tka na razboju

20.Igla na dnu mora

21.Odbiti tigra

22.Udari okrenutom šakom

23.Zakorači i udari rukom

24.Veliki zamah

Yang Meditacija u pokretu
Kada govorimo o Kratkoj Yang Formi najčešde mislimo na Meditaciju u pokretu. Ovaj vid vježbanja je i najčešdi. Tai Chi je najlakše objasniti kao svojevrsnu meditaciju u pokretu upravo zato što se tijekom izvođenja Tai Chia pokrede proces koji ima odlike meditacije. Opušten pokret i kontrolirano disanje popradeno usmjerenom pažnjom podižu vibracije tijela i svijest do razine meditacije.
Svatko može vježbati Tai Chi bez obzira na godine i tjelesne sposobnosti. Poznato je, da veliki broj Kineza redovito vježba Tai Chi u parkovima i na ulicama. Tai Chi je naročitu popularnost postigao u zadnjih 50 godina, točnije od 1949. godine do danas. Početkom 60-ih pojavile su se knjige o raznim stilovima Tai Chia koje su korištene u medicinskim i psihofizičkim tretmanima. Novine i časopisi pisali su o ovoj dotad nepoznatoj vještini. Veliki broj profesionalnih i amaterskih učitelja pripremao se prihvatiti nove učenike. Oni su podučavali svoju vještinu u bolnicama, školama, poduzedima, parkovima, ljudima na selu i u gradu. Godine 1956. od strane kineske državne komisije za sport i psihofizičku kulturu izdana je knjiga "Pojednostavljeni Tai Chi Chuan". Pojednostavljeni ili Naučni Tai Chi kao i Kratka forma samo su nazivi koji su dati novoj skradenoj verziji Yang škole. Pojednostavljena forma uzela je 24 pokreta od ukupno 115 koliko ima Duga forma Yang stila izostavljajudi teške elemente. Dok je za Dugu formu potrebno 30-ak minuta, za Kratku formu je dovoljno svega 5 minuta. Danas je Kratka forma najpopularniji oblik Tai Chia jer je relativno jednostavan za učenje.

Yang Brza Forma
Brza Forma drugi je stupanj stjecanja sposobnosti i vještine u vježbanju Tai Chi Chuana. Kada se ovlada Kratkom Yang Formom (Meditacijom u pokretu), prelazi se na drugi stupanj usavršavanja izvodedi Brzu Formu.
Važne karakteristike Brze Forme su; 1. Izvođenje forme u umjereno brzom ritmu koji odgovara prirodnim brzim kretnjama tijela bez sile i tenzije mišida.

2. Kako u Meditaciji u pokretu ritam izvođenja forme ovisi o disanju, što znači da duboko abdominalno disanje daje ritam izvođenja forme, u Brzoj Formi je suprotno što znači da disanje ovisi o brzini izvođenja pokreta. 3. Brza Forma ima kontrolni karakter, jer ukoliko neki dio nije dobro usvojen može dodi do trenutnog prekida odnosno zaborava i tom se dijelu u narednom periodu treba posvetiti veda pažnja.
4. Brza Forma posebno utječe na razvoj ravnoteže jer u brzim promjenama položaja i pravca kretanja može dodi do gubitka ravnoteže. 5. U Brzoj Formi nastojimo osjetiti ritam. Najveda je greška ukoliko se ove pojave žele izbjedi svjesnim naporom jer de to odlagati napredak u vještini. Ono što se mora raditi je to da se prepusti i svi problemi s vremenom de nestati što de nas odvesti korak naprijed u vještini Tai Chia.

Yang Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan je borilački prikaz Tai Chi Forme. Kako ime Tai Chi dolazi od taoističkog pojma koji ima karakter vrhovnog nedostižnog znanja, Chuan označava šaku i govori o tome da se radi o borilačkoj vještini. Važno je znati da bi se shvato smisao položaja mora se poznavati njihov borilački smisao što se uvježbava u Tai Chi Chuanu. Svaki pokret kao što je poznato ima borilačku primjenu. Vježbajudi Tai Chi Chuan osvješdujemo to znanje izvodedi naizmjenično brze i eksplozivne pokrete s polaganim i blagim pokretima. Kako je prvobitni Yang Tai Chi imao ovakve brze pokrete koji su se izvodili uz trzaj tijela kasnije su se ti pokreti ujednačili s ostalima kad je prestala težnja vježbanja Tai Chia kao borilačke vještine. Nedostatak ovakvog vida vježbanja doveo je do nepoznavanja osnovnih principa Tai Chia kod vedine vježbača i učinak njegove energetske primjene je opao. Borilački Tai Chi Chuan važna je karika u cjelokupnom sistemu vježbanja jer izvođenje vježbe bez poznavanja suštinskog smisla jednako je puhanju u balon koji se prije toga raspuknuo. Tai Chi Chuan se izvodi u promjenjivom ritmu i on objedinjuje principe iz prijašnje dvije forme. Promjenjivi ritam je prirodan ritam i on se odražava u Tai Chi Chuanu.

Borilački Tai Chi Chuan ili Boks sjenke

Porijeklo Boksa sjenke
Iako se sam nastanak Tai Chi Chuana pripisuje taoističkom redovniku Chang San Fengu, nastanak borilačkog Tai Chi Chuana ili Boksa sjenke pripisuje se Chen Wangtingu, polovinom 17- og stoljeda. U knjizi “Rodoslovlje porodice Chen” dato je objašnjenje koje kaže da je Wangting bio vitez pri kraju dinastije Ming i učenik borilačkih vještina prvih godina dinastije Qing poznat u provinciji Shandong kao majstor borilačkih vještina porazivši više od 1000 protivnika. Bio je začetnik borbi golim rukama i borenja s oružjem u Chen školi kineskog boksa. Kao ratnik u borbama je koristio mač.

Porijeklo Boksa sjenke
U svojoj knjizi “Pjesma Kanonskog Boksa”, Chen Wangting je ustvrdio: “...Promjene pokreta kao što su pružanje i savijanje neočekivane su kao i nepredvidive. Zato se ja oslanjam na sve oblike nježnog i lukavog pokreta tijela kao što su okretanje i vrtnja”. Ova rečenica karakteristično opisuje tehniku “guranja ruku” u Tai Chi Chuanu, koja nije bila prisutna u knjigama o ratnim vještinama kod drugih autora iz ranijeg perioda. Šezdesetih godina ovog stoljeda pratedi otkrida više povijesnih podataka o Tai Chiu, točno vrijeme i porjeklo Boksa Sjenke određeno je kao 1660 godina. Prema zapisanim činjenicama Chen Wangting bio je vođa civilnih trupa koje su branile pokrajinu Wen. Nakon pada dinastije Ming, Chen Wangting, vođen taoizmom, povukao se iz društvenog života i živio osamljeno.

Glavne karakteristike borilačkog Tai Chi Chuana ili Boksa sjenke
Kako je Chen Wangting kreirao Boks sjenke? Mnogo je dokaza koji nam govore da je Tai Chi Chuan ili Boks Sjenke nastao na osnovama 32 forme sadržane u knjizi "Kanoni Boksa". Začetnik novog stila Chen Wangting preuzeo je mnoge jake točke borenja iz ostalih borilačkih stilova koji su postojali u to vrijeme, mada se danas ne može sa sigurnošdu redi koje su to točke. Ono što je poznato je to da je on prvi koji je napravio spoj borilačkih vještina sa tehnikama Daoyin (razvoj unutarnje snage) i Tuna (vježbe dubokog disanja). Tehnikom Daoyin se aktiviraju tijelo i udovi kroz svjesno upravljanje unutarnje energije spojene istovremeno s pokretima tijela.

Tehnike Tuna su vježbe dubokog disanja koje su se kombinirale s pokretima oponašanja različitih životinja. Ove dvije tehnike su se kasnije razvile u Qigong. Chen Wangting kombinirao je koordinirane akcije ruku, tijela, očiju i nogu iz borilačkih vještina s tehnikama Daoyin i Tuna doprinosedi tako da Boks Sjenke postane kompletan sistem vježbi okarakteriziran jedinstvom unutarnje i vanjske snage. Prakticirajudi razvoj unutarnje snage tehnikom disanja, a pokretom jačanje mišida i kosti.

Glede toga u Boksu Sjenke svijest borca, disanje i pokreti su tijesno povezani. Spiralno uvrtanje tijela i pokreti u obliku luka koji su međusobno povezani mekano i graciozno, u mnogo čemu se podudaraju s teorijom o energetskim kanalima. To znači ako vitalna energija nesmetano cirkulira tijelom putem energetskih kanala i ako ista energija održava ravnotežu u različitim kanalima, osoba je zdrava pa de uživati u dugom živou.

Spajajudi teoriju o energetskim kanalima s borilačkim vještinama kao sredstvom jačanja vanjske snage i tehnikama Daoyin i Tuna za jačanje unutarnje snage, Boks Sjenke ima ogroman utjecaj na očuvanje zdravlja. Osoba koja ga prakticira mora se rukovoditi i oslanjati na chi (unutarnja vitalna energija) pomodu umne kontrole i time dozvoliti chiu koji mora biti sakupljen u Dan Tienu da se dalje širi po cijelom tijelu postepeno ga uvrdudi sa strukom kao osovinom. Uvijanjem struka i kralježnice, dva bubrega se naizmjenično stežu i opuštaju omogudujudi tako da chi prolazi kroz Ren kanal, Du kanal, Dai kanal i Chong kanal. Chi se potiskuje na gore prema vrhovima prstiju okretanjem ruku i zglobova te na dolje prema nožnim prstima savijanjem koljena i gležnjeva. Kad je dohvatio ekstreme, chi se vrada u Dan Tien. Takva praksa rezultira jačanjem ofenzivne i defanzivne snage tijela i udova kao i povedanjem eksplozivnosti. Ovom praktičnom primjenom Chen Wangting je ne samo potvrdio ved i unaprijedio teoriju o energetskim kanalima.

Gurajudi dlanovi (Tui so)
Gurajudi dlanovi su osnova slobodne borbe u Tai Chiu. Kada učenik započne s ovim vježbama, on i njegov partner bi forme trebali raditi usporeno usklađujudi tehniku s disanjem; udisaj pri obrani, a izdisaj osnovi, pri napadu. Sve u svemu, učenik bi trebao slijediti sva pravila o disanju koja su istaknuta u poglavlju o vježbama disanja. Kasnije, kada vježbači postanu uvježbaniji, mogu izvoditi forme gurajudih dlanova brže i snažnije.

U postoji pet važnijih aspekata borbe koji se uvježbavaju tijekom učenja gurajudih dlanova. Prvo, gurajudim dlanovima učenik uči kako “slušati” snagu protivnika. Zato se u početku tehnike izvode sporo; učenik treba izgraditi osjetljivost svoje kože na pokrete protivnika.

Drugo, gurajudi dlanovi razvijaju sposobnost prislanjanja protivniku. Redovitim vježbanjem naučit de se kako slijediti, odnosno preusmjeriti snagu protivnika s lakodom. Trede, gurajudim dlanovima uvježbava se obnavljanje unutarnje snage konstantnom upotrebom 3 vektora za snagu;
a) čvrsto težište na nogama, b) chi je smješten dolje širedi Dan Tien,

c) ruka kojom napadamo je ispred tijela.
Četvrto, s obzirom na to da svaka borba mora biti dinamična, gurajudim dlanovima de se u nekim tehnikama, uvježbavati noge da se kredu stabilnije i s lakodom. Na koncu, vježbajudi guranje dlanova, stječe se neprocjenjivo iskustvo.

Vježbanje gurajudih dlanova iziskuje detaljno poznavanje principa a to su;

1. uzmak,
2. skretanje, 3. preusmjeravanje i 4. guranje. 1. Uzmak je tehnika kojom se snaga guranja partnera svodi na minimum. Povlačenjem u nazad i prebacivanjem težišta na zadnju nogu izvlačimo partnera iz stabilne pozicije iz koje može snažno gurati. 2.Skretanjem napada snaga guranja partnera svodi se na minimum jer se partner odvlači iz centra ravnoteže prilikom čega se znatno smanjuje mogudnost efikasnog napada. 3. Preusmjeravanjem dovodimo tijelo u poziciju iz koje možemo efikasno započeti guranje partnera. 4. Guranje je napadna tehnika kojom se želi partnera izbaciti iz ravnoteže.

Aplikacija forme
Aplikacija forme je slijededi korak u vježbanju borilačkog Tai Chi Chuana. Njome se ostvaruje razumijevanje ponaosob svake tehnike u formi. Drugim riječima gotovo je nemogude ispravno izvoditi Tai Chi formu bez poznavanja njene borilačke primjene. Svaki položaj u formi ima svoje logično obrazloženje u borilačkom smislu koje je potrebno uvježbavati u zadanim situacijama napada i obrane. U Dinamičkom Tai Chi Chuanu aplikacija se uvježbava na osnovi Kratke Yang forme. Svaki od 24 različita položaja, koliko ih ima u Kratkoj formi, mogu se aplicirati u više različitih situacija. Tako se na kraju dobije više od 100 mogudih varijanti napadačkih i obrambenih tehnika. Praksa je pokazala da je nakon učenja aplikacije vještina izvođenja forme kod praktičara u znatnom porastu. Pravilno postavljanje ruku i nogu, kao i prebacivanje težišta tijela ovisit de o stupnju obučenosti aplikacije. Ova metoda vježbanja primjenjuje se u Višem tečaju Dinamičkog Tai Chia Chuana.

Neke od aplikacija forme

1.Uhvati pticu

2.Svirač lutnje

3.Korakom u natrag

4.Udari nogom

5.Dvostruka kuka

6.Jednostruka udica u čučnju

7.Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi

8.Vila tka na razboju

Borilačka primjena Tai Chi Chuana
Kao borilačka vještina Tai Chi Chuan je evulirao tijekom nekoliko stoljeda baziran na teoretskim i praktičnim iskustvima. Kako se teorija Tai Chi Chuana razvijala u smjeru izučavanja razvoja unutarnje energije spojene s borilačkim tehnikama, vježbanje koje izostavlja upotrebu jednu od ove dvije metode nije potpuno. Bez upotrebe borilačkih tehnika cjelokupna snaga ima karakteristiku indirektnosti. S druge strane bez vježbi za razvoj unutrašnje energije, borilačka tehnika je uzaludna forma. Jedinstvenost ova dva elementa mogla bi biti ključna misao borilačkog Tai Chi Chuana. Prije nego li osoba potpuno prihvati Tai Chi Chuan kao stvarnu borbu, potrebno je ispuniti dva važna uvjeta. Prvi uvjet je da borilački Tai Chi Chuan mora imati razvijenu Veliku Cirkulaciju Chia. Chi mora tedi glatko do svih dijelova tijela kada to um zatraži. Drugi uvjet je da borilačke vještine moraju koordinirati Veliku Cirkulaciju Chia sa specifičnim borilačkim tehnikama. Isto tako važnost treba pridodati vježbi Guranja ruku (Tui so). Da bi se to postiglo treba trenirati dva sata dnevno 10 godina.

Slike su napravljene u Tai Chi Klubu “Rijeka” na ispitu za majstore Dinamičkog Tai Chi Chuana. Kristina, Ivana i Kristian, 2001.g.

Uloga disanja
Prema nama poznatoj zapadnoj medicini, procesom disanja smatra se izmjena plinova koji se nalaze u udahnutom ili izdahnutom zraku da bi na taj način opskrbili organizam potrebnim kisikom ili iz njega izbacili štetni ugljični dioksid. Funkcija pluda se smatra najvažnijom u cijelom dišnom sistemu, jer se cijeli proces izmjene plinova događa upravo u pludima. Disanje spada pod autonomne radnje jer se odvija bez kontrole naše volje, iako se našom voljom može ubrzati ili usporiti. Važna činjenica je da posebnim vježbama dubokog abdominalnog disanja možemo povedati pludni kapacitet.

Zen budist de o disanju redi: “Kad udišemo, zrak prodire u unutarnji svijet. Kad izdišemo, zrak izlazi u vanjski svijet. Unutarnji je svijet bezgraničan i vanjski je svijet također bezgraničan. U bezgraničnom svijetu naše grlo nalikuje otvorenim vratima. Zrak ulazi i izlazi nalik nekome tko prolazi kroz otvorena vrata.” U Kini je disanje predmet proučavanja ved više od pet tisuda godina. Posebno su taoisti koristili i još uvijek koriste tehnike disanja kako bi spriječili bolesti, produžili mladost, postigli dugovječnost i dostigli najviši cilj – besmrtnost. Upotrebom kombinacije vježbi i disanja, taoističke tehnike su uspješna metoda za uzimanje važnih elemenata u organizam putem disanja, kao i za oslobađanje od štetnih tvari i otrova. Taoisti pod tehnikama disanja podrazumijevaju ne samo disanje kroz nos i usta, ved i fetusno ili unutarnje disanje. U taoističkim spisima spominju se pojmovi prednatalnog i postnatalnog disanja. Prednatalno disanje je disanje embrija prije rođenja koje se odvija kroz trbuh putem pupčane vrpce (područje Dan Tiena). Postnatalno disanje počinje nakon rođenja kada se moramo osloniti na disanje kroz pluda.

Dijete neposredno nakon rođenja prirodno diše bazom abdomena što se smatra pravilnim disanjem u Chi Kungu i Tai Chiu. «Udahnite punim abdomenom i vratite se u djetinjstvo», bio bi savjet učitelja Chi Kunga. Smatra se da prvi stresovi u životu dijeteta dovode do prekida prirodnog abdominalnog disanja. Nepravilno, plitko disanje remeti prirodan tijek chia iz okoline u ljudsko tijelo, kao i samu cirkulaciju unutar tijela. Naši neprirodni životni uvjeti u gradovima učinili su da zaboravimo ritam praiskonskog, prenatalnog prirodnog disanja. Samo svjesnim reguliranjem načina disanja možemo postidi otpornost i dug život bez bolesti. Za Tai Chi se kaže da dovodi do sjedinjenja prednatalnog (abdominalnog) i postnatalnog (pludnog) disanja. Tijekom udisaja uvlačimo postnatalni dah u pluda i do pupka, dok se prednatalni dah diže iz Dan Tiena do pupka gdje dolazi do spajanja abdominalnog i pludnog daha. Kod izdisaja, postnatalni dah se diže i izlazi iz pluda, prednatalni dah se spušta ponovno u Dan Tien. Da bismo živjeli, moramo disati. Što je onda važnije od disanja? Pa, vjerojatno, pravilno disanje. Koliko je važno duboko, abdominalno disanje govori podatak da prosječni čovjek na Zapadu koristi samo desetinu kapaciteta svojih pluda zbog tjelesne neaktivnosti i zapostavljanja prirodnog disanja. Dubokim disanjem najlakše održavamo zdravlje. Dugim i dubokim udisajem i izdisajem širimo i skupljamo pluda.

Disanje odražava spoj sila yin i yang u međusobnom djelovanju. Disanje utječe na živčani sustav i na rad svih drugih unutarnjih organa, utječe na kakvodu krvi, povezano je s izlučivanjem otpadnih tvari. Trbušno disanje povezano je s cirkulacijom krvi. Dugačak, duboki dah opskrbljuje stanice tijela kisikom. Udah širi pluda stvarajudi napetost cijeloga tijela. To aktivira živčani sustav. Izdisaj skuplja pluda i tako opušta rad živaca i napeto tijelo. Zadržavanje daha dovodi do snažnih tjelesnih kretnji, a može stvoriti i ukočenost. Ako ste napeti, nastojite češde izdahnuti, činedi to svjesno duže od udaha.

U Dinamičkom Tai Chi Chuanu prakticiraju se dvije vježbe disanja; Ba Dun Gin i Transport Chia. Cilj obje vježbe je da pokrenu proces dubokog disanja u koordinaciji s pokretima tijela, čija de se tehnika kasnije koristiti u vježbama Tai Chia.

Metoda disanja budista i taoista

Postoje dvije metode koje se prakticiraju u vježbama disanja, a to su metoda budista i metoda taoista. Osnovna razlika između ove dvije metode je suprotno kretanje abdomena prilikom udisaja i izdisaja, mada obje metode prihvadaju isti princip razvoja chia. Mnogi praktičari koriste obje metode i lako prelaze s jedne na drugu.
Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od prirodnog. Tako se kod udisaja abdomen uvlači, a kod izdisaja izbacuje. Treba izbjegavati zadržavanje daha kao i forsiranje unutarnjih procesa koji se odvijaju tijekom disanja. Uvlačedi tj. izvlačedi bazu abdomena regulira se tok zraka. Udiše se na nos. Kada se pluda napune, izdiše se jednakim ritmom, kao i prilikom udisaja. Ove dvije faze trebaju se ponašati kao Jin i Jang i djelovati zajednički formirajudi se jedan u drugi harmonično i bez napora. Za vrijeme udisaja gurne se lagano Dan Tien i baza abdomena prema van. Na početku ovo ekspandiranje baze abdomena s izdisajem može biti teško, ali kontinuiranim vježbanjem mišidi nauče ekspandirati i ovo disanje postaje lako. Dok se uči ova metoda, ne treba forsirati izbacivanje Dan Tiena ved treba raditi postupno dok se ne postigne željeni rezultat.

S druge strane budistička praksa disanja ima kretanje abdomena suprotno od kretanja taoističke prakse. Ovo se disanje zove prirodno jer tako diše novorođenčad. Dok se udiše, baza abdomena se širi prema van, a za vrijeme izdisaja uvlači se. Kada se nauči disati po jednoj ili po drugoj metodi može se započeti s vježbama disanja i meditacije kojima je pokrenuti proces kruženja chia.

Prirodno disanje ili budistička praksa
Tehniku budističkog ili prirodnog disanja razvili su budisti u svojim vježbama za pokretanje energije. Kako prilikom udaha širimo, a prilikom izdaha uvlačimo trbuh slijedimo prirodno kretanje abdomena. Ova tehnika disanja karakteristična je za sva stanja mirovanja primjerice kada ležimo, sjedimo ili stojimo. Budistička praksa disanja primjenjuje se u Nei Dan meditaciji.

Invertno disanje ili taoistička praksa
Invertno ili obrnuto disanje poznajemo kao taoističku praksu jer su je primjenjivali taoistički redovnici u svojim vježbama. Ovo disanje ima tok suprotan od prirodnog pa se u nauci naziva i invertno ili obrnuto disanje. Taoistička praksa karakteristična je za kretanja pa se između ostalog primjenjuje u Tai Chi formi.

Upute za pravilno disanje
Cilj učenja pravilnog disanja je da produbljenim udisajem i izdisajem povedamo pludni kapacitet jer udisajem unosimo životnu energiju, da sjedinimo pokrete tijela s udisajem i izdisajem i trede da tehnikom disanja pokrenemo uspavani chi. U vježbama disanja tijelo se polako isteže i savija u svim pravcima što potide: bolju cirkulaciju chia, masiranje unutarnjih organa i širenje grudnog koša. Tijelo mora biti opušteno, a svaki udisaj i izdisaj se vodi kontrolom uma. Zamislite da prilikom udisaja punite abdominalni predio što de uvjetovati širenje istog. Morate voditi računa da dišete ravnomjerno i polako. Količina udaha ovisi o kapacitetu pluda. Poslije dužeg vježbanja mišidi dijafragme de ojačati i postati elastični, što de povedati kapacitet pluda. Između pokreta i disanja mora postojati koordinacija. U principu svako podizanje ruku i privlačenje sebi je udisaj, a svako spuštanje i ispružanje ruku je izdisaj. Podizanje tijela je udisaj, spuštanje je izdisaj. Početak iskoraka je udisaj, završetak izdisaj i tako dalje. Opdenito, početak pokreta označava udisaj, a završetak pokreta izdisaj. Usta se moraju držati zatvorena dok vrh jezika mora lagano dodirivati vrh nepca. Ako je jezik napet, tok chia je u stagnaciji. Jezik isto tako ne bi trebao dodirivati zube jer to ne može izazvati pravilnu cirkulaciju energije i često izaziva san. Također, treba izbjegavati da jezik dodiruje zonu iza nepca jer to izaziva nekorisnu tenziju i bol, usporavajudi tok chia. Ako je most adekvatno uključen (to znači da spaja dva glavna energetska kanala Du Mei i Ren Mei i tako zatvara krug), vježbač to spoznaje po akumulaciji pljuvačke koju na kraju vježbe treba progutati da ovlaži grlo. Vježbe pravilnog disanja ne bi trebalo prakticirati prije i poslije seksualne aktivnost, kada ste jako umorni, ako ste gladni ili ste se prejeli.

Osam Brokata
Kreator Osam Brokata je general Jueh Fei. Njegova je namjera bila da poboljša zdravlje i izdržljivost svojih vojnika, pa je tako došao do 12 formi kasnije reduciranih na 8 koje se masovno prakticiraju u cijeloj Kini u nekoliko stilova podjednako efikasnih. Brokat je svila protkana složenim i obojenim figurama koje mogu biti od zlata ili srebra, i vrlo je dragocjena. Stoga je i vježba generala Yueh Feia od neprocjenjive vrijednosti jer vježbač prakticiranjem ovih vježbi čuva svoje zdravlje. Sama vježba sastoji se od savijanja i istezanja tijela u svim pravcima, što masira unutarnje organe, pospješuje protok chia i cirkulaciju krvi. Time blagotvorno djeluje na visok pritisak, srčane i nervne smetnje, anemiju, smanjuje smetnje probavnog trakta itd. Prilikom vježbanja dobro je usvojiti sljededa pravila:

a) prije i poslije vježbanja opustite se kratkom šetnjom,
b) disanje mora biti abdominalno i na nos,

c) tijekom vježbanja, leđa zadržite uspravno osim u situacijama kad vježba zahtjeva da ih savijete,
d) neka mjesto na kojem vježbate bude prozračno i negdje na osami gdje dete se ugodno osjedati, e) pokreti se izvode kontinuirano jedan za drugim do kraja serije. Kako nemamo svi isti kapacitet pluda, koordinaciju s disajem morate podesiti prema sebi, tako da disanje bude prirodno, bez naprezanja i u harmoniji s pokretima ruku.

Minimum izvođenja svake vježbe je 3 ponavljanja, a to se može progresivno povedati na 5,7,9,11,.. ponavljanja. Što je ponavljanja u jednoj seriji više, to je učinak bolji.

Transport Chia
Način na koji dišemo je od velike važnosti za zdravlje. Disanjem unosimo zdravu i svježu energiju i istovremeno izbacujemo istrošenu. Disanjem ne unosimo samo kisik, a izbacujemo ugljični dioksid, nego i mnoge druge elemente i fluide koji ispunjavaju svemir. Što je izmjena kvalitetnija to de rezultirati boljim funkcioniranjem vegetativnog sustava. U Dinamičkom Tai Chiu razvijena je posebna vježba disanja koja se zove “Transport Chia”. Ova vježba je nastala na osnovi starih kineskih metoda za obnavljanje i revitalizaciju energije. Važno je znati da je vježba “Transport Chia” namijenjena da poveže tjelesne pokrete sa tehnikom disanja i da usmjeri Chi u željeno mjesto. Ova se praksa ostvaruje u prvom setu “Transporta Chia”. Dok izvodimo vježbu prvog seta, ruke se kredu osnovnim pravcima; podizanje, spuštanje, širenje, privlačenje i kruženje. Ovi su pokreti jednostavnijeg karaktera jer su uglavnom pravolinijski, a njihova je svrha da vježbač ostvari prve kontakte s transportom chia u praksi na bazi jednostavnih pokreta i tehnike disanja. Svaki pokret točno je označen udahom ili izdahom. Kada se ruke podižu ili privlače traje udah. S druge strane kada ruke spuštamo ili širimo obavljamo izdah. U drugom setu vježbi cilj je da kružnim i promjenjivim pokretima ruku u prostoru koji podsjedaju na kretnje iz Tai Chia razvijemo koordinaciju i povedamo opuštenost tijela. Drugi važan značaj drugog seta je izmjena vlastite energije s energijom okoline. Kako u prvom setu učimo pravilno disati u pokretu, u drugom setu tu naučenu tehniku primjenjujemo u ostvarenju energetskog kruga. Zato je evidentno kod vježbi da znatno jače širimo ošit prilikom udaha nego u prvom setu. To znači da su aktivnosti unutar tijela znatnije nego u prvom setu, a samim tim vježba ima vedi značaj.

Laičkim govorom vježbama prvog seta “Transporta Chia” budimo uspavanu Chi energiju, dok u drugom setu Chi širimo po cijelom tijelu.

Informacije za upis u Dinamički Tai Chi Chuan
Tai Chi Klub Rijeka Adresa: Sportski Centar Mlaka, Podpinjol 1, Rijeka Tel. 051 330 903 E-mail: dinamik07@mns.com www.taichirijeka.hr
Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom.