P. 1
Curs MARKETING An I

Curs MARKETING An I

|Views: 6,084|Likes:
Published by Sogard Suiram

More info:

Published by: Sogard Suiram on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

MARKETING Lector univ. dr. George-Daniel ARDELEAN

1

CUPRINS:

PARTEA I: BAZELE MARKETINGULUI ....................................................................... 4
Capitolul 1: Introducere în marketing ................................................................................. 5
1.1. Apariţia şi promovarea marketingului ..................................................................... 5
1.2. Conceptul de marketing ........................................................................................... 9
1.3. Funcţiile marketingului .......................................................................................... 11
1.4. Specializarea marketingului ................................................................................... 14
Capitolul 2: Mediul de marketing şi relaţiile de concurenţă ............................................. 18
2.1. Mediul extern ......................................................................................................... 19
2.2. Mediul intern .......................................................................................................... 21
2.3 Relaţiile întreprinderii cu mediul extern ................................................................. 22
2.4. Concurenţa ............................................................................................................. 23
Capitolul 3: Piaţa............................................................................................................... 25
3.1. Aria (localizarea) pieţei .......................................................................................... 26
3.2. Structura pieţei ....................................................................................................... 27
3.3. Capacitatea pieţei ................................................................................................... 29
3.4. Căi de dezvoltare a pieţei întreprinderii ................................................................. 32
3.5. Strategia de piaţă .................................................................................................... 33
Capitolul 4: Produsul şi politica de produs ....................................................................... 42
4.1. Semnificaţii ale produsului în optica de marketing ............................................... 43
4.1.1. Nivelurile produsului ...................................................................................... 46
4.1.2. Elementele componente ale produsului .......................................................... 47
4.2. Modelul de marketing al produsului ...................................................................... 48
4.2.1. Numele şi marca ............................................................................................. 48
4.2.2. Ambalajul ........................................................................................................ 50
4.2.3. Alte elemente compozite ale produsului ......................................................... 50
4.3. Gama de produse şi dimensiunile ei ...................................................................... 51
4.4. Clasificarea produselor .......................................................................................... 53
4.5. Ciclul de viaţă al produselor .................................................................................. 55
4.6. Lansarea noilor produse pe piaţă ........................................................................... 60
4.6.1. Factori care favorizează succesul produselor noi ........................................... 62
4.6.2 Factori care pot împiedica succesul noilor produse ......................................... 62
4.7. Alternative strategice în politica de produs ........................................................... 64
Capitolul 5: Preţul şi politica de preţ ................................................................................ 69
5.1. Importanţa preţului şi rolul lui ............................................................................... 71
5.2. Structura preţului ................................................................................................... 72
5.3. Obiectivele politicii de determinarea a preţului ..................................................... 74
5.3.1. Obiective cu orientare spre profit ................................................................... 74
5.3.2. Obiective orientate spre vânzări...................................................................... 76
5.3.3. Obiectivele orientate spre statu-quo................................................................ 77
5.4. Factori economici care influenţează preţul ............................................................ 78
5.4.1. Cererea ............................................................................................................ 78
5.4.2. Costul .............................................................................................................. 84
5.4.3. Alţi factori determinanţi ai preţului ................................................................ 85
5.5. Strategii de preţ şi politica preţurilor ..................................................................... 87

MARKETING Lector univ. dr. George-Daniel ARDELEAN

2

Capitolul 6: Distribuţia şi politica de distribuţie ............................................................... 93
6.1. Termenul de distribuţie şi canal de distribuţie ....................................................... 93
6.2. Structura şi tipurile canalelor de distribuţie ........................................................... 95
6.3. Fluxurile distribuţiei............................................................................................. 101
6.4. Funcţiile intermediarilor ...................................................................................... 102
6.5. Strategii de distribuţie .......................................................................................... 104
Capitolul 7: Promovarea şi politica promoţională .......................................................... 108
7.1. Sistemul de comunicaţie în marketing ................................................................. 108
7.2. Rolul promovării .................................................................................................. 117
7.3. Structura activităţii promoţionale ........................................................................ 120
7.3.1. Publicitatea .................................................................................................... 121
7.3.2. Promovarea vânzărilor .................................................................................. 126
7.3.3. Relaţiile cu publicul ...................................................................................... 128
7.3.4. Manifestări promoţionale .............................................................................. 130
7.3.5. Utilizarea mărcilor ........................................................................................ 131
7.3.6. Forţele de vânzare. Vânzarea personală........................................................ 133
7.4. Strategii promoţionale .......................................................................................... 135
7.5. Stabilirea bugetului promoţional.......................................................................... 138
7.6. Controlul şi evaluarea rezultatelor activităţii promoţionale ................................. 140
PARTEA B: CERCETĂRI DE MARKETING ................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 8: Aspecte ale cercetării de marketing ............... Error! Bookmark not defined.
8.1. Rolul cercetării de marketing .................................. Error! Bookmark not defined.
8.2. Procesul cercetării de marketing ............................. Error! Bookmark not defined.
Capitolul 9: Organizarea unei cercetări de marketing, măsurarea şi scalarea ........... Error!
Bookmark not defined.
9.1. Organizarea cercetării ............................................. Error! Bookmark not defined.
9.1.1. Chestionarul ..................................................... Error! Bookmark not defined.
9.1.2. Eşantionul ........................................................ Error! Bookmark not defined.
9.2. Tipuri de scale şi metode de scalare ....................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 10: Metode şi tehnici utilizate în culegerea şi analiza informaţiilor necesare în

cercetarea de marketing ..................................................... Error! Bookmark not defined.
10.1. Obţinerea informaţiilor în cercetarea de marketing ............ Error! Bookmark not
defined.

10.1.1. Investigarea surselor statistice ....................... Error! Bookmark not defined.
10.1.2. Testele de marketing ...................................... Error! Bookmark not defined.
10.1.3. Observarea ..................................................... Error! Bookmark not defined.
10.1.4. Sondajul (Ancheta) ........................................ Error! Bookmark not defined.
10.1.5. Experimentul .................................................. Error! Bookmark not defined.
10.1.6. Simularea ....................................................... Error! Bookmark not defined.
10.2. Analiza informaţiilor în cercetarea de marketing . Error! Bookmark not defined.
Capitolul 11: Studierea pieţei............................................. Error! Bookmark not defined.
11.1. Obiectivele studiilor de piaţă ................................ Error! Bookmark not defined.
11.2. Informaţiile necesare studierii pieţei şi modalităţi de abordare a studierii pieţei

........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
11.3. Obiectul analizei pieţei ......................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 12: Comportamentul consumatorului................. Error! Bookmark not defined.

MARKETING Lector univ. dr. George-Daniel ARDELEAN

3

12.1. Aspecte generale ale studierii comportamentului consumatorului ............... Error!
Bookmark not defined.
12.2. Modele globale ale comportamentului consumatorului ...... Error! Bookmark not
defined.

12.2.1. Modelul marshallian ...................................... Error! Bookmark not defined.
12.2.2. Modelul pavlovian ......................................... Error! Bookmark not defined.
12.2.3. Modelul freudian ............................................ Error! Bookmark not defined.
12.2.4. Modelul veblenian ......................................... Error! Bookmark not defined.
12.2.5. Modelul hobbesian ......................................... Error! Bookmark not defined.
12.3. Factori de influenţă ai comportamentului consumatorului . Error! Bookmark not
defined.

12.3.1. Factori demografici ........................................ Error! Bookmark not defined.
12.3.2. Factori economici........................................... Error! Bookmark not defined.
12.3.3. Factorii psihologici ........................................ Error! Bookmark not defined.
12.3.4. Factorii sociali ................................................ Error! Bookmark not defined.
12.3.5. Factorii personali ........................................... Error! Bookmark not defined.
12.3.6. Factorii culturali ............................................. Error! Bookmark not defined.
12.4. Procesul adoptării deciziei de cumpărare ............. Error! Bookmark not defined.
12.4.1. Decizia de cumpărare ..................................... Error! Bookmark not defined.
12.4.2. Etapele procesului decizional ........................ Error! Bookmark not defined.
Capitolul 13: Previziuni strategice în marketing ............... Error! Bookmark not defined.
13.1. Obiectivele previziunilor ...................................... Error! Bookmark not defined.
13.2. Metode şi tehnici de previziune ............................ Error! Bookmark not defined.
13.2.1. Metode cantitative .......................................... Error! Bookmark not defined.
13.2.2. Metode calitative ............................................ Error! Bookmark not defined.
13.3. Planul şi planificarea în marketing ....................... Error! Bookmark not defined.
13.3.1. Planificarea strategică .................................... Error! Bookmark not defined.
13.3.2. Misiunea întreprinderii................................... Error! Bookmark not defined.
13.3.3. Obiectivele corespunzătoare nivelurilor de planificare strategică ......... Error!
Bookmark not defined.
13.3.4. Planul de marketing ....................................... Error! Bookmark not defined.
PARTEA C: Aplicaţii ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Capitolul 14: Exerciţii şi probleme .................................... Error! Bookmark not defined.
Anexa nr. 1: Chestionar ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografie: ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

MARKETING Lector univ. dr. George-Daniel ARDELEAN

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->