You are on page 1of 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Moun GS3: XY DNG CC CH BO GIM ST, NH GI TRONG QUN L D N ODA

Kt thc moun GS3 bn c kh nng: Phn bit c cc loi ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA. Xc nh c cc loi ch bo cn thit cho hot ng gim st, nh gi vic thc hin d n ODA Xy dng c cc ch bo gim st, nh gi c th trong qun l d n ODA

Ngi hc tng tham gia vo cc hot ng qun l d n ODA

Trao i tch cc gia gio vin v ngi tham gia o to. Gio vin ch ng a ra cc cu hi c bn qu trnh tr li, trao i s l qu trnh t tng hp kin thc ca ngi hc. Thc hnh xy dng cc ch bo gim st, nh gi c th theo mt d n ODA do gio vin cung cp. Ngi hc t thc hin phn Kim tra nh gi sau khi kt thc moun.

Ti liu Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA Ti liu tm tt ni dung trao i Mt s cc ch bo gim st, nh gi d n thng c cc d n s dng 1. Gio vin trnh by nhng ni dung c bn nht. 2. Ngi hc trao i trong nhm v tho lun gia cc nhm vi nhau. 3. Trnh by nhng thng nht v kt lun 4. T nh gi kt qu hc tp.

Trang s 1 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Nhng ni dung c bn ca moun ny


Ni dung c th ca moun ny s l:
1. Khi nim c bn v ch bo v ch bo gim st, nh gi 2. c im ca cc ch bo gim st, nh gi Trang 7 3. Cc loi ch bo gim st, nh gi Trang 11 4. Nguyn tc xy dng cc loi ch bo gim st, nh gi Trang 13 5. Phng php xy dng cc loi ch bo gim st, nh gi Trang s: Trang 3 Trang 4

Trang s 2 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

1. Khi nim c bn v ch bo v ch bo gim st, nh gi Ch bo l mc c th c th o, m c ca cc mc tiu hoc ca s thay i m d n ODA tc ng. V d, mc tiu ca d n ODA l nhm xo i gim ngho th cc ch bo c th l s h ngho gim hoc s thng thiu lng thc gim... Xy dng ch bo l quy trnh thao tc cc vn hoc ni dung rt chung, v d hiu qu, kt qu hay s tham gia ca ngi dn...thnh cc vn , ni dung c th c th o, m c, c th a c vo bng hi. Bng 1: V d v mt s ch bo
Mc tiu hoc s thay i Ch bo - Mc hon thnh cng - S cuc hp vi ngi hng li c t chc vic - S ging khoan c h tr xy dng - Hiu qu ca d n - S h c dng nc sch sau d n - T l bnh tt do nc (water-born diseases) gim so vi trc d n - Mc bn vng ca d - Hiu qu ca d n ang c nhn rng n - Cc thn/xm trong khu vc d n t chc c nhm t qun, sa cha ng ng nc sch v duy tr c ng ng do d n h tr - Tip cn dch v x hi - S lng tr em n tui i hc c n trng tiu hc a phng - Phm vi hot ng - T l b m trong s 20% cc h gia nh ngho nht c cn b y t a phng chm sc - Mc s dng Tn sut s dng con ng mi a phng

Ch bo gim st l cc mc c th ho c th o, m c ca vic trin khai thc hin d n v kt qu d n. V d, tin thc hin d n th cn c ch bo s hot ng c thc hin theo k hoch s u ra ca d n... Ch bo nh gi l c th ho c th o m c ca kt qu d n, hiu qu d n, tc ng ca d n, s ph hp ca d n v mc bn vng ca d n. Thc cht, ch bo tr li cho cc cu hi nh hiu qu ca d n l g? hay tc ng ca d n nh th no...cu tr li c th cho cc cu hi nh th chnh l ch bo. Ch bo l phi m t c v o m c, khi mc o m c th hin bng con s hoc phn trm c th th lc n l ch s. V d, ch bo ca tc ng d n cung cp nc sch l nng cao nhn thc ca ngi dn v s
Trang s 3 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

dng nc sch hoc t l bnh tt do dng nc gim so vi trc khi c d n. T l % hay con s cho cc ch bo ny gi l ch s.

2. c im ca cc ch bo gim st, nh gi
C hai c im c bn ca cc ch bo gim st, nh gi l: Ch bo ph thuc vo cch thao tc cc cu hi gim st, nh gi, c bit l cc cu hi ci g v v sao? Ch bo gim st, nh gi ph thuc vo qu trnh thao tc cu hi gim st, nh gi. V d v s khc nhau trong vn xc nh cu hi gim st, nh gi v s khc nhau v ch bo c thao tc c th nhn thy nh sau:
Cch t cu hi nh gi Ch bo c th c thao tc D n c bn vng v hiu qu - Hiu qu c c nhn rng v duy tr lu di sau khi kt thc d n D n c bn vng kha - Cn b tham gia d n c nng cao c cnh nhn s nng lc chuyn mn. Nng lc cn b d n c ph hp vi cng vic c giao. - Sau khi kt thc d n, cn b d n c th tham gia vo cc d n tng t.

Ch bo c ngha l phi o c c v m t c. y l c im quan trng nht ca ch bo. o c c th c th bng ch bo nh lng hoc nh tnh. Yu cu v s o c c y chnh l xc nh ch s. V d v mc o c c ca ch bo:
Ch bo Mc thiu lng thc quy m h gia nh gim S hc sinh n trng tng Yu cu phi c o c s h thiu lng thc/nm gim T l h thiu lng thc trn 6 thng/nm gim S hc sinh n n trng tng S hc sinh n dn tc thiu s n trng tng....

xy dng c cc ch bo vi nhng c im nu trn, nguyn tc SMART thng c vn dung. SMART ngha l: S (Simple, Specific) n gin, c th M (Measurable) o lng c A (Attributable, Attainable) Tnh cu thnh R (Reliable, Relevant) ng tin cy, ph hp T (Timely) Kp thi
Trang s 4 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Ngoi cc tiu ch ny, cc nh ti tr i khi s dng cc tiu ch b sung. V d, JICA nu ra 4 tiu ch xc nh mt ch s tt: trc tip, hp l; khch quan; thc tin v tng xng. Tng t, UNDP dng nhng t khc vi SMART nhng c cng mt ngha. WB s dng cc cc ch u vit tt l CREAM. Tt c cc tiu ch ny u ph hp nhng tiu ch SMART l tiu ch nn tng c tt c cc nh ti tr s dng. Bng 2: Tiu ch SMART v cc cu hi xc nhn
Tiu ch n gin Cu hi xc nhn Ch s c nu phi l ch s n gin nht hay cha? C m t chnh xc s c o lng ci g khng? r ci g s c o lng cha? Ch s c r rng khng? Mc phn gii hp l c c th ho cha? N c nm bt c s khc nhau gia cc khu vc v cc nhm ngi khc nhau hay khng? Ch s c c th o lng tin thc hin nhm t c kt qu mong mun hay khng? Nhng thay i c th kim chng khch quan hay khng? Ch s s ch ra c nhng thay i mong mun hay khng? Ch s c phi l mt thc o r rng v ng tin cy v cc kt qu hay khng? Ch s c biu l c nhng thay i trong cc chng trnh v chnh sch hay khng? Cc c quan tham gia c thng nht v nhng ci c o lng hay khng Ch s c mi quan h r rng vi mc tiu c o lng hay khng? Nhng thay i no c d on l kt qu ca hot ng pht trin? Cc kt qu c mang tnh hin thc hay khng? i vi cu hi ny th cn phi c mi quan h ng tin cy gia u ra, s ng gp ca cc quan h i tc v kt qu Ch s c th th hin c bn cht ca kt qu mong i hay khng? Ch s c lin quan n u ra v kt qu d kin hay khng? Ch s c th c o lng mt cch thng nht v r rng hay khng? Ch s c gn lin vi hot ng u t mt cch ng tin cy hay khng? Cc ch s c c o lng vo thi im thch hp nht v thng xuyn hay khng? D liu thu thp c c x l v bo co cho cc bn lin quan kp thi v hiu qu hay khng? Cc s liu ch s c th c c vi mc chi ph v c gng hp l hay khng? C bit cc ngun s liu hay khng? C cn thit phi xy dng cc nguyn tc, c ch v trch nhim thu thp s liu hay khng? c k hoch gim st ch s hay cha?

o lng c

Tnh cu thnh

Ph hp

Kp thi

Trang s 5 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Tng kt tng ch s tim nng m bo rng chng t c cc tiu ch SMART. Bng 3 di y a ra hng dn xc nh mt ch s c cht lng tt hay khng. Bng 3: nh gi cht lng ca cc ch s
Cht lng ch s Hnh ng cn phi lm i vi cc ch s

Ch s n gin, c th o lng S dng ch s c, c tnh cu thnh, ph hp v kp thi Ch s c th o lng c, ph S dng ch s v c gng tm thm hp v n gin, nhng khng c thng tin b sung hoc thm cc ch s cho n khi cm thy c th tr li c tnh cu thnh cc cu hi thc hin theo mt cch cu thnh Ch s c th o lng c, c tnh Ch s c tin cy s dng hay cu thnh v n gin, nhng khng khng nu mi ngi bit c thiu st ca ch s ? Nu c, s dng ch s ph hp lm v c gng tm kim thm thng tin c th c mt bc tranh ng tin cy hn. Nu khng, loi b ch s v c gng tm ch s thay th. Ch s c th o lng c, c tnh Ch s khc hoc tp hp cc ch s khc cu thnh v ph hp, nhng khng c th phn nh u ra v kt qu mt cch hp l hay khng? Nu c th loi n gin b ch s . Nu khng, kim tra li tnh kh thi ca ch s. C th s c mt cch khc sng to hn v hiu qu hn v mt chi ph c c s liu cn thit. Ch s c th o lng c v n Ch s c ph hp v n gin s gin nhng khng ph hp v khng dng hay khng nu mi ngi bit c thiu st ca n? Nu nh vy, s dng c tnh cu thnh ch s v c gng tm kim nhng thng tin b sung c c mt bc tranh tin cy hn. Nu khng s loi b ch s v c tm kim ch s khc thay th. Trong bt c trng hp no, khi m ch s c hai vn c bn th ngi ta s loi b n hn l s dng n. Ch s n gin nhng khng th o Khng tip tc vi ch s na lng c hoc khng c tnh cu thnh hoc khng ph hp Ngun: IFAD (2002) Hng dn theo di v nh gi d n Trang s 6 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

3. Cc loi ch bo gim st, nh gi


V c bn c hai loi ch bo s dng cho c gim st v nh gi, c th l: L vic xc nh cc vn v s thay i bng cc con s c th, v d bao nhiu km ng c xy dng, bao nhiu h gia nh c thu nhp tng ln... L vic xc nh cc vn v s thay i thng qua cc din gii, khng phi bng cc con s, m bng s m t m thng qua s m t ny th hu ht mi ngi u c cm nhn ging nhau.

Ch bo nh lng

Ch bo nh tnh

V d, nhn thc v vn s dng nc sch c nng cao; hay vai tr ca ph n c khng nh hn...trong thc t gim st v nh gi, ch bo nh tnh thng c phn nh gin tip thng qua ch bo nh lng, v d, 30 % s h tip cn c nc sch do d n h tr, sau khi c d n, thm 45% s h khng c s dng nc sch do d n h tr nhng t xy dng cc cng trnh nc sch ca h gia nh. Nh vy, ch bo nh tnh c th l thc v vic s dng nc sch trong thn/xm ngy cng tng. Ch bo nh tnh v ch bo nh lng u c nhng u v nhc im. Ch bo nh lng lm r c quy m ca vn nhng kh din t c nguyn nhn v bn cht vn . Ngc li, ch bo nh tnh cho bit c nguyn nhn, bn cht ca vn nhng li kh khi qut v din ca vn . Chnh v th, trong hot ng gim st v nh gi d n hin nay, vic kt hp s dng c ch bo nh tnh v nh lng l mt xu hng ph bin. Ch bo c th c bn cht khc nhau ph thuc vo nhn thc ca ngi s dung. V d, nhiu d n coi nc ma, hoc nc ging khoan l nc sch (v u ra ca d n ny l h tr lu ng nc ma cho ngi vng cao v nc ging khoan cho vng thp). Nhng d n cung cp nc sch khc, trong qu trnh iu tra thc trng s dng nc ca h gia nh li c th coi nc ma v nc ging khoan l nc khng m bo thm ch l nc nguy him n mc kho.
Trang s 7 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Trong gim st v nh gi d n hin nay thng s dng 5 nhm ch bo tng ng vi 5 ni dung c bn ca gim st v nh gi, l: nhm ch bo s lng

nhm ch bo hiu qu

Nhm ch bo nhm ch bo v tc ng nhm ch bo v s ph hp Thc t tn ti rt nhiu cch phn loi ch bo tu vo tip cn v ngi thc hin gim st, nh gi. Chng hn c th phn loi thnh cc ch bo nhn thc (nhn thc ca ngi hng li chng hn) hoc ch bo v nhn thc, thi , hnh v (hay gi l nghin cu KAP- Knowledge, Attitude, Practice )... Bng 4 di y a ra v d v cc loi ch bo thng c s dng cho hot ng gim st, v Bng 5 minh ho cc ch bo thng c s dng trong nh gi d n ODA. nhm ch bo v s bn vng

Trang s 8 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Bng 4: V d v cc dng ch bo c s dng cho hot ng gim st


Loi ch bo Ch bo nh lng n gin V d - % va h hon thnh - % k hoch c thc hin - S lng ngi (ngy) c tp hun v vn X - Sn lng bnh qun hoa mu X khu vc Y S thng cc h gia nh b thiu lng thc Gii thch Ch bo ny i hi o lng theo n v nh lng n gin

Ch bo nh lng phc tp

Ch bo phc hp

- S h s dng nc hot ng hiu qu trong khu vc c d n - S k hoch pht trin nng thn p ng cc tiu ch ti tr

Ch bo so snh

Ch bo thc hin h thng ti tiu

Ch bo i din

% cc h gia nh c xe my

Ch bo nh tnh m Ch bo nh tnh c trng tm

Nhn thc ca cc i tng lin quan v ton b qu trnh thc hin d n ODA Nhn thc ca cc i tng lin quan v mt kha cnh c th ca vic thc hin.

Lin quan n mt s cc mu tin khc nhau. Cc thng, cc h gia nh, xc kiu thiu lng thc. Ch bo s khng c ngha nu khng c th c nhm h gia nh no ang thiu loi lng thc no, v mc no. Cc ch bo ny bao gm mt tiu chun cn xc nh v nh gi. Hot ng hiu qu cn c xc nh r v c ngha l cht lng ca tng hi phi c nh gi. Tng t, cc k hoch ca lng x cn phi c nh gi theo cc tiu ch ti tr. Ch c nh th th sau cc k hoch mi c tnh. Ch bo so snh kt hp mt s ch bo c th so snh. Ch bo pht trin con ngi l mt v d in hnh. Lm vic vi cc ch bo so snh ny l rt phc tp v mt thng k v do thng khng c s dng ph bin trong gim st, nh gi. y l mt ch bo khng chnh xc nhng c s dng c lng. V d ny c th l ch bo i din cho mc giu c nht nh mt khu vc ni m cc h gia nh cn phi c c mc thu nhp nht nh c th mua c xe my. Thng tin nh tnh m c th gip bn bit c ci g l quan trng i vi mi ngi. Cc cu hi m cho php thu thp thng tin v nhng ci m ta cha ngh ti hi. Thng tin nh tnh c trng tm rt quan trng khi chng ta cn cc thng tin c th.

Ngun: IFAD (2002) Hng dn theo di v nh gi d n

Trang s 9 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Bng 5: V d cc loi ch bo khc nhau dng trong nh gi


Loi ch bo Ch bo nh lng n gin Ch bo nh lng phc tp V d - S km ng c xy dng - S lng bc s c o to - Thay i trong sn lng ch ca mt tnh S thng bnh qun m cc h gia nh b thiu lng thc Gii thch Ch bo ny ch yu cu o lng mt n v nh lng v hu hnh Lin quan n mt s cc mu tin khc nhau. Cc thng, cc h gia nh, cc kiu thiu lng thc. Ch bo s khng c ngha nu khng c th c nhm h gia nh no ang thiu loi lng thc no v mc no. Cc ch bo ny bao gm mt tiu chun cn xc nh v nh gi. Hot ng hiu qu cn c xc nh r v c ngha l cht lng ca tng hi phi c nh gi. Tng t, cc k hoch ca lng x cn phi c nh gi theo cc tiu ch ti tr. Ch c nh th th sau cc k hoch mi c tnh. Ch bo so snh kt hp mt s ch bo c th so snh. Ch bo pht trin con ngi ca UNDP l mt th d in hnh. Lm vic vi cc ch bo so snh ny l rt phc tp v mt thng k v do thng khng c s dng ph bin trong gim st v nh gi. y l mt ch bo khng chnh xc nhng c s dng nh l mt du hiu ca s thay i. Ch bo trong v d ny c th l ch bo i din cho mc giu c nht nh trng mt khu vc m dch v gio dc l t v cc hc sinh tui trung hc c s l nhng lao ng cn thit trong cc h gia nh ngho nht. Thng tin nh tnh m c th gip bn bit c ci g l quan trng i vi mi ngi. Cc cu hi m cho php thu thp thng tin v nhng ci m ta cha ngh ti hi. Thng tin nh tnh c trng tm rt quan trng khi chng ta cn cc thng tin c th.

Ch bo phc hp

- T l hip hi ngi s dng nc sch hot ng c hiu qu - S lng cc k hoch pht trin x c thc hin Ch bo thc hin ca h thng y t

Ch bo so snh

Ch bo i din

Chiu hng hc tip bc trung hc c s tnh theo t l % tng s (nh l mt ch bo i din cho thu nhp hoc ngho i ca h gia nh) Nhn thc ca cc bn lin quan v tc ng tng th ca hot ng u t Nhn thc ca cc bn lin quan v nhng thay i trong k sinh nhai, vic trao quyn hoc thu nhp ca h gia nh

Ch bo nh tnh m Ch bo nh lng c trng tm

Vic phi hp xc nh cc ch bo i hi mt qu trnh dn xp xem "thnh cng" i vi tng nhm i tng lin quan c ngha l g. iu ny i hi phi c thi gian. Qu trnh dn xp ny rt quan trng, khi m cc quan im v cc u tin khc nhau cn c gim xung ti mt s lng gii hn cc ch bo. Cn m bo
Trang s 10 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

s tham gia ca cc c quan tham gia l c ngha ch khng phi mang tnh hnh thc. Cc ch bo cn c cp nht lin tc khi tm nhn pht trin ca mi ngi thay i hoc cc chnh sch thay i v nhu cu thng tin thay i.

4. Nguyn tc xy dng cc loi ch bo gim st, nh gi


C ba nguyn tc c bn trong xy dng cc loi ch bo gim st v nh gi, c th l: n gin, c th Cc ch bo phi n gin nhm d dng trong vic o c v trao i vi cc bn

Ton din

Ch bo phi phn nh c ni dung gim st hoc nh gi. Mt cu hi gim st hoc nh gi c th c tr li bng rt nhiu ch bo gim st, nh gi khc nhau. Ch bo phi c xc nh c s tham d ca cc bn lin i, c bit l ca ngi hng li t d n. Nh vy, ch bo s c th, khch quan, chnh xc v bao qut hn.

Xc nh

Ngoi ra, khi xy dng cc ch bo cng cn phi c k nng Lm vic vi cc cu hi thc hin. a s nhng ngi thc hin gim st v nh gi u khng quen vi cc cu hi thc hin v thng la chn cc ch bo trc tip t kt qu nu. S rt c ch nu chng ta cn nhc cu hi sau khi tm kim mt cu hi thc hin cho tng cp ca khung lgc: "Chng ta cn tr li nhng cu hi g bit mc t c mc ch ca d n u t v gii thch s thnh cng hay tht bi ca cc kt qu thc t?" Bng 6 di y minh ho mi tng quan gia cc ni dung cn gim st, nh gi vi cc cu hi thc hin c bn.
Trang s 11 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Bng 6: Cc cu hi thc hin c bn


Khung logic Kt qu Cc cu hi thc hin c bn t c ci g vi t cch l kt qu ca u ra (v d nh: mc s dng hiu qu nhng k nng mi ca nhng ngi qua o to)? d n ODA chuyn giao nhng g vi t cch l kt qu ca cc hot ng (v d: s ngi c o to)? d n ODA trn thc t lm c nhng g? Cc ngun lc no c d n ODA mua sm v s dng Nhng g rt ra t vic thc hin d n ODA c th gp phn ci thin vic thc hin hoc gp phn xy dng cc mng kin thc lin quan Ngun: IFAD (2002) Hng dn gim st v nh gi d n

u ra Hot ng u vo Bi hc

Cc cu hi thc hin khng cn qu phc tp cp hot ng, ch cn hi - hot ng c c thc hin tt v ng thi gian hay khng? cp u ra c th hi mt s cu hi c th nh lng kh d dng? Nguyn tc SMART (Simple - n gin; Measurable - o lng c; Attributable - tnh cu thnh; Reliable - ng tin cy; Timely - kp thi) hin cng ang c s dng rng ri trong xy dng cc ch bo gim st, nh gi. Tuy nhin, vn dng c nguyn tc SMART cn phi m bo c s tham gia ca cc bn lin i v c bit l s tham gia ca ngi dn vo hot ng gim st, nh gi.

Trang s 12 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

5. Phng php xy dng cc loi ch bo gim st, nh gi


C bn bc c bn trong xy dng cc loi ch bo gim st v nh gi, c th l:
Xc nh cu hi gim st, nh gi Gim st, nh gi cn c xc nh bng cc cu hi c th, v d gim st l gim st ci g? Gim st hot ng, kt qu hay c hai? nh gi l nh gi tc ng hay nh gi hiu qu d n? T cc cu hi gim st, nh gi thao tc thnh cc ch bo gim st, nh gi. C th l tr li cu hi n th hin bng ci g/phn nh bng ci g?.

Thao tc cc ch bo gim st, nh gi

Kim tra cc ch bo

Kim tra xem cc ch bo phn nh c ton din vn cn gim st, nh gi hay cha. Nu cha y th phi tm kim, phn tch v a thm ch bo phn nh y ni dung vn cn gim st, nh gi Khng nh xem cc ch bo c th o c c trn thc t v c m t c hay khng, bng nh tnh hay nh lng. Gi nh rng c th o c c th thng tin thu c c ngha hay khng v c khi qut ni dung cn gim st, nh gi hay khng.

Khng nh cc ch bo

Trang s 13 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Thc hnh
Tn: Mc tiu: Thi gian : M t :

Thc hnh xc nh ch bo gim st, nh gi d n ODA Gip hc vin thc hnh k nng xy dng ch bo gim st, nh gi d n ODA 50 pht. Thc hin sau khi kt thc moun GS3 Chia lp thnh 4 nhm hc vin Gio vin cung cp mt tm tt d n ODA (Mc ch, ni dung, k hoch thc hin) Nhm tin hnh tho lun, xy dng ch bo gim st v nh gi d n trn Vit kt qu tho lun vo giy A0 Trng nhm trnh by kt qu C lp bnh lun v hon thin Gio vin cung cp ch bo gim st v nh gi m c s dng gim st, nh gi d n trn c lp cng tham kho Giy A0, gi treo giy A0, bt vit

Chun b:

Trang s 14 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

TI LIU THAM KHO


TT Tn ti liu A guide for project monitoring and evaluation managing for impact in rural development. Australia Monitoring and Evaluation Strengthening Project - Phase II Handbook on M&E for Results Ngun International Fund for Agricultural Development. Rome, Italy (see www.ifad.org/evaluation/)IFAD (2002) Vietnam Monitoring and Evaluation Manual Evaluation Module.-MPI. (2006) United Nations Development Program, New York, USA (see www.undp.org/eo/rbm/index.ht m) - UNDP (2002) . Swedish International Development Agency. Stockholm, Sweden (see www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.j sp?d=1265&a=25624) - SIDA (2004) M t - Tm tt Hng dn c bn v phng php thc hin gim st, nh gi - vn dng vo gim st, nh gi cc d n pht trin nng thn. Ti liu trnh by bao qut ton b cc vn c bn ca gim st, nh gi nh nh ngha, phng php, cch s dng, v d v cc trng hp in hnh, cc vn khi vn dng c th vo gim st, nh gi ODA Vit nam. Hng dn chi tit v phng php thit k gim st, nh gi d n. Hng dn v gim st, nh gi bao gm nh ngha, tip cn, phng php...c nhng phn tch v s thay i, hon thin trong tip cn, phng php thng qua cc d n c th ca SIDA

Looking back, moving forward SIDA Evaluation Manual

Monitoring and evaluation based on the project cycle management method


Monitoring and Evaluation on a shoestring a manual Vietnam Australia Monitoring and Evaluation Strengthening Project - Phase II

Foundation for Advanced Studies on International Development. Tokyo, Japan (see www.fasid.or.jp) FASID (2000)
Foundation for Advanced Studies on International Development. Tokyo, Japan (see www.fasid.or.jp) - FASID (2003) Institutional Strengthening/Adult Learning Adviser Mission Report - MPI. (2006)

nh ngha, phng php, li ch, vn dng gim st v nh gi chu k d n.

Ti liu hng dn c ng v cc bc v yu cu ca cc bc gim st, nh gi

Ti liu bao qut cc vn lin quan ti gim st, nh gi cc d n ODA

Trang s 15 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Sau khi kt thc moun GS3, mi thnh vin s c pht 01 phiu t nh gi in vo! 1. Anh ch hy in vo ch cn trng tn tng nhm ch bo gim st, nh gi: nhm ch bo .....

nhm ch bo ......

Nhm ch bo nhm ch bo ........ nhm ch bo ......... nhm ch bo .......

2. Anh ch hy sp xp cc bc xy dng cc ch bo gim st, nh gi theo ng th t hc bng cch in s th t ph hp vo trng: Khng nh cc ch bo Kim tra cc ch bo Thao tc cc ch bo gim st, nh gi Xc nh cu hi gim st, nh gi

Trang s 16 / 17

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS3: Xy dng cc ch bo gim st, nh gi trong qun l d n ODA

3. Anh ch cho rng: Ch bo gim st, nh gi c nh ngha: ng 1. L cc vn cn gim st, nh gi 2. L th hin mc o m c ca cc vn cn gim st, nh gi 3. L cc con s % c th 4. L c 3 phng n trn 5. Khng l c 3 phng n trn

Sai

Trang s 17 / 17