You are on page 1of 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Moun GS4: THU THP V X L THNG TIN GIM ST, NH GI TRONG QUN L D N ODA

Kt thc moun GS4 bn c kh nng: Xc nh c cc thng tin cn thit cho hot ng gim st, nh gi vic thc hin d n ODA. Nm vng c cc phng php thu thp v x l thng tin trong gim st, nh gi vic thc hin d n ODA

Ngi hc tng tham gia moun GS1 v tng tham gia vo cc hot ng qun l d n ODA

Trao i tch cc gia gio vin v ngi tham gia o to. Gio vin ch ng a ra cc cu hi c bn qu trnh tr li, trao i s l qu trnh t tng hp kin thc ca ngi hc. Thc hnh xy dng cc cng c thu thp v x l thng tin phc v gim st, nh gi vic thc hin d n ODA. Ngi hc t thc hin phn Kim tra nh gi sau khi kt thc moun

Ti liu Moun GS4: Thu thp v x l thng tin gim st, nh gi trong qun l d n ODA Ti liu tm tt ni dung trao i Mt s mu thu thp thng tin gim st, nh gi m mt s d n s dng 1. Gio vin trnh by nhng ni dung c bn nht. 2. Ngi hc trao i trong nhm v tho lun gia cc nhm vi nhau. 3. Trnh by nhng thng nht v kt lun 4. T nh gi kt qu hc tp.

Trang s 1 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Nhng ni dung c bn ca moun ny

Cc ni dung trng tm ca moun ny s l :


1. Cc vn phi c lm r trc khi thu thp v x l thng tin 2. Cc bc la chn phng php thu thp v x l thng tin trong gim st vic thc hin d n ODA Cc bc la chn phng php thu thp v x l thng tin trong nh gi vic thc hin d n ODA Cc bc thc hin phng php thu thp v x l thng tin trong gim st vic thc hin d n ODA

Trang s:

Trang 3 Trang 4

3.

Trang 6

4.

Trang 9

5.

Cc bc thc hin phng php thu thp v x l thng tin trong nh gi vic hin d n ODA

Trang 16

Trang s 2 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

1. Cc vn cn phi c lm r trc khi thu thp v x l thng tin C 6 vn cn phi c lm r trc khi thu thp v x l thng tin:
V mc tiu gim st, nh gi quy nh mc cng nh cc dng thng tin, s liu khc nhau nn cn phi lm r mc tiu. Mi gim st, nh gi c nhng mc tiu c ch trng vi mc khc nhau, chng hn, nh gi tc ng d n khng ch trng ton b qu trnh, hiu qu ca d n nh nh gi kt thc d n, m tp trung nhiu hn ti tc ng ca d n. Mc tiu khc nhau s yu cu thng tin nhng mc bao qut khc nhau. Xut pht t mc tiu gim st, nh gi xc nh cc thng tin cn phi thu thp v x l, c thng tin nh lng v nh tnh. T vic xc nh c thng tin cn thu thp v x l s xc nh c l cn phi s dng phng php thu thp v x l thng tin no trong hng lot cc phng php thu thp v x l thng tin. C th hn l ai s s dng thng tin thu thp v x l t hot gim st, nh gi. Vic xc nh ny s to ra s nh hng thu thp v x l thng tin tt hn. Cc bn lin i cn nhng thng tin g t hot ng gim st, nh gi, v h c tham d vo vic thu thp, x l thng tin gim st, nh gi hay khng. Vic xc nh ny cho php lm r cc thng tin cn thu thp mt cch ton din, to ra s d dng trong trao i thng tin gim st, nh gi gia cc bn lin i sau ny. V thu thp v x l thng tin i hi phi c o to v phng php, nu khng thng tin thu c s sai lch v nh hng n khi qut kt qu gim st, gim st sau ny.

Mc tiu ca gim st hoc nh gi ny l g?

Cn phi thu thp thng tin g?

Ai cn v ai s s dng kt qu gim st, nh gi?

Cc bn lin i cn nhng thng tin g t hot ng gim st, nh gi? Nhn lc thc hin gim st, gim st c nng lc thc hin thu thp, x l thng tin hay khng? Thi gian thc hin gim st, gim st c c xc nh y , ph hp hay khng?

Thi gian c quy nh s nh hng rt nhiu n la chn phng php thu thp v x l thng tin. V th cn phi c lm r.

Trang s 3 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

2. Cc bc la chn phng php thu thp v x l thng tin gim st vic thc hin d n ODA

C 8 bc la chn phng php trong gim st vic thc hin d n ODA

1 2 3 4

Bn cn bit ci g?

m bo chc chn rng nhng i tng lin quan hiu r nhu cu thng tin no c th thu c thng qua qu trnh gim st trc khi bt u la chn phng php. cc c quan nh nc nh Tng cc Thng k, cc trng i hc, cc t chc nghin cu s c nhng d liu c th p ng cc nhu cu v d liu. Hi xem c c ch bo co trong UBND phng (x), qun (huyn), tnh hay cha. Kim tra xem cc d liu gim st cn thit c hay cha v c ng tin cy khng. xem xt cu hi thc hin hoc ch bo m bn ang tm kim phng php cho chng c cn thng tin nh tnh hay thng tin nh lng hay c hai loi thng tin khng. Thng khng c hiu qu kinh t khi thu thp d liu t tt c nhng c quan tham gia. V vy cn iu tra chn mu. Phi quyt nh c kch thc mu v lm r "c cu ly mu". Phi chn mu tt v n s nh hng n vic la chn phng php no l hp l, kh thi v tnh php l ca cc kt lun gim st ban u. i khi thng tin ch c th tm c bng mt phng php, nhng trong hu ht cc trng hp th c nhiu la chn c c thng tin. V quy tc l la chn phng php c s tham gia nhiu nht v chi ph hiu qu nht. Phng php c la chn s ph thuc rt nhiu vo thng tin cn thit, k nng ca nhng c quan tham gia v mc chi tit cn thit. Phi m bo rng cc phng php b tr cho nhau trong vic cung cp thng tin v cc phng php cho php kim tra cho d liu.

Nhng ngi khc thu thp thng tin cha?

Cn n thng tin nh tnh hay thng tin nh lng? hay c hai?

Bn s s dng phng php thu thp d liu theo mu hay thu thp d liu y ?

5 6

C nhiu s la chn v phng php lun hay ch c mt?

Xem xt khng nh phng php ng c la chn

Trang s 4 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

7 8

Th phng php

Th phng php gim st m bo c tnh kh thi v s cung cp c cc dng thng tin mong mun. Gim st i hi phi s dng nhiu ln mt phng php trong qu trnh thc hin so snh vi k hoch v rt ra nhng bi hc.

Xc nh tn sut s dng

Trang s 5 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

3. Cc bc la chn phng php thu thp v x l thng tin nh gi vic thc hin d n ODA
V thng tin cn cho nh gi thng thng cn c nh tnh v nh lng, v ngay c cc thng tin c ngi khc thu thp ri cng vn phi thu thp li nhm m bo vic nh gi c chnh xc, v th cc bc la chn phng php trong nh gi t hn so vi cc bc la chn phng php trong gim st vic thc hin d n ODA. Bn bc thc hin la chn phng php trong nh gi, l:
Xc nh cc cu hi nh gi? Thc cht l xc nh ni dung nh gi lm tin cho vic xc nh thng tin t xc nh phng php. Xc nh cu hi nh gi s xc nh c thng tin no s cn thu thp v x l. T cc cu hi gim st, nh gi thao tc thnh cc ch bo gim st, nh gi. C th l tr li cu hi n th hin bng ci g/phn nh bng ci g?.

Xc nh ngun c th cung cp thng tin, xc nh mc kh thi cng nh cc phng n thay th?

Cc bn lin i c tham gia vo thu thp v x l thng tin nh gi hay khng?

Ni dung ny quy nh s dng phng php g, chng hn, nu c s tham gia ca nh ti tr d n th chc chn s phi dng cc phng php nh quan st thm nhp, phng vn su, tho lun nhm, nh gi nhanh c s tham d... C ni dung cn nh gi, c c cc thng tin cn thu thp, xc nh c i tng cung cp thng tin, v c hay khng s tham d ca cc bn lin i, bc cui cng s l la chn phng php nh gi.

La chn phng php

Trang s 6 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Bng 1: V d v la chn phng php nh gi (nh gi tc ng ca d n ln s thay i trong lp k hoch thi gian ca gio vin, trch: EHR/NSF Evaluation Handbook)
Cu hi nh gi Phng php Ngi cung cp thng tin Gio vin - Gio vin - Ph trch b mn - Ban gim hiu - Gio vin K hoch thc hin Cui nm hc Cui nm hc

Bng hi 1. Gio vin c dnh nhiu thi gian hn cho vic lp k hoch hng dn hc sinh 2. Gio vin c da vo cch tip cn a/- Bng hi mi m d n trang b xy dng k b/ Xem v nh gi k hoch bi ging hoch ging bi. m c np ban gim hiu 3. Gio vin c s dng cc bi hc khi a/ Bng hi tham d o to lm mu b/ Phng vn su 4. S khc bit v thi gian v cht a/ Bng hi lng ging dy khi p dng phng b/ Phng vn su php lp k hoch thi gian m d n c/ Tho lun nhm trang b

Cui nm hc

3 ln trong mt - Gio vin nm hc - T b mn - Ban gim hiu

Trong k hoch nh gi phi th hin c phng php m c la chn v d kin s dng. a s cc hot ng nh gi hin nay l kt hp gia cc phng php nh tnh v cc phng php nh lng. C rt nhiu cc phng php khc nhau c th s dng cho nh gi. Hng dn ca IFAD di y a ra danh sch y v m t v cc phng php hu ch cho hot ng nh gi. Cc phng php ny c th c phn thnh 7 nhm. u im v nhc im ca tng nhm phng php c tm tt trong Bng 2.

Trang s 7 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Bng 2: u im v nhc im ca cc phng php nh gi c la chn


u im Nhc im Hiu qu v hiu sut v mt Kh xc nh tin cy ca thng chi ph tin trong cc ti liu o lng l-sinh Cung cp d liu chnh xc v Ch a ra cc s kin, khng gii ng tin cy mc chi ph thch tng i thp Bng hi v iu tra Cung cp thng tin nh lng Chi ph cao v ng tin cy Nghin cu tnh Cung cp thng tin chi tit v Kh tng qut ho cho ton b d hung c lp n u t ODA Quan st trc tip t cn s chun b - c bit Kt qu c th khc nhau rt ph hp vi cc nghin cu nhiu ph thuc vo ngi quan ban u hoc nh gi gia st k Phng vn bn cu Chi ph thp v d thc hin. C sai s do quan im ca ngi trc Cung cp c nhng thng tin hnh phng vn v ngi tin hu ch v i khi ch ra tham gia. D liu kh lng ho c cc kt qu khng mong v phn tch. i. Cung cp d liu cha nhiu thng tin, gip gii thch ti sao nhng tc ng hoc tnh hiu qu xut hin. Nhm tp trung Thng tin tim n c th thu C nguy c rt ra kt lun sai lch c t thi v phn ng do cch la chn ngi tham gia. ca ngi tham gia. Phng php Nghin cu ti liu

Trang s 8 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

4. Cc bc thc hin phng php thu thp v x l thng tin gim st vic thc hin d n ODA C 4 bc c bn trong thc hin phng php thu thp v x l thng tin Lp k hoch thu thp d liu

Kim tra d liu

Ghi chp d liu

Tng hp, phn tch v lu tr d liu

4.1. Lp k hoch thu thp d liu chun b cho k hoch thu thp d liu, iu quan trng l phi: Xem xt ai l ngi thu thp d liu - nhng ngi lm cng tc iu tra thu thp d liu gim st s cn c nhng k nng ph hp vi phng php c la chn. i vi phng php iu tra kho st th cn nhng ngi phng vn v nhm iu hnh phng vn. i vi nhng o lng v mt k thut th s cn n cc k s xy dng v nhng ngi thm tra. Phi xem xt nhng yu t nh hng n cht lng thu thp d liu v vic tho lun vi nhng c quan tham gia. Nhng yu t ny bao gm: tui, gii tnh, hiu bit chung v v tr trong cng ng, trnh gio dc, mc kinh t x hi, thi v tnh cch, sc kho, ngn ng, tn gio v vn ho. Xem xt phn b cng vic thu thp v phn tch nh th no - s lng ngi tham gia vo tng giai on thu thp d liu s nh hng n tnh
Trang s 9 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

thng nht v tnh chnh xc ca d liu. Cng nhiu ngi tham gia th cng cn phi kim sot cht lng v t chc tt. m bo rng nhng ngi s dng phi thnh tho cc phng php - mi phng php cn c th trc v c thc hin bi nhng ngi s s dng chng, s dng o to trong cng vic v cc hot ng xy dng nng lc khc. m bo ngn ng phi r rng - l tng nht l nhng ngi i iu tra hoc s phi ni c ngn ng thch hp hoc phi i cng vi phin dch ng tin cy. Nu c th th o to phin dch vin v phng php TD&G la chn. Chun b thc tin cho mi phng php, chng hn nh nhng yu t vt cht cn thit - m bo t chc tt cc yu t vt cht, bao gm h tr mt cch y cc cng c o lng v ghi chp (vn phng phm, cc mu iu tra, cc biu ...). Mt s li thng gp trong thu thp thng tin: Li do ly mu - li ny pht sinh khi cc thng tin c thu thp khng i din mt cch chnh xc cho tp hp mc tiu. Li ny xy ra khi chn mu sai v b thiu cc nhm quan trng nh cc h gia nh vng xa hoc khng c kh nng tip cn. Li khng do ly mu - Li ny ph bin nht v kh a dng. Li c th c gim thiu nu hiu c nhng nguyn nhn tim tng ca n: o Sai lch do ngi phng vn - li ny xy ra khi ngi phng vn c nhng nh hng khng cng bng n cch thc tr li. Ngi phng vn c th qu thn thin, c th lm cho ngi tham gia e ngi hoc gi cch tr li cho ngi c phng vn. o Phng php khng y - nguyn nhn bao gm: cc th tc thu thp qu phc tp, cch thc khng ph hp v cu hi d gy nhm ln . o Li do x l - li ny pht sinh do m ha sai, nhp d liu sai, chng trnh my tnh sai v kim tra d liu khng y . o Sai lch do khng tr li - li ny xy ra nu nh mt s lng ln ngi khng tr li mt cu hi nht nh. c tnh ca nhng ngi khng tr li c th khc nhiu so vi nhng ngi tr li. 4.2. Kim tra d liu iu quan trng l phi thng xuyn kim tra v xc nhn d liu. Kim tra thng xuyn thy rng d liu l c ngha nhm m bo qu trnh thc hin c gim st vi nhng thng tin chnh xc. D liu nh lng thng d kim tra hn so vi d liu nh tnh. Duy tr qu trnh kim chng bng cch kim tra vo nhng thi im quan trng:
Trang s 10 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

giai on u ca qu trnh thc hin - khi s dng cc tp d liu sn c, phi xem d liu ny n t u, ai thu thp thng tin v phng php thu thp thng tin; Khi s dng phng php mi; Khi cc mc tiu v d liu ph hp vi nhau mt cch hon ho; Khi lm vic vi cc nhn vin iu tra mi, nhng i tc thc hin mi, nhng nhn vin mi, vv. Cnh gic vi cc d liu ng ng. C ba du hiu c th cho thy d liu l khng chnh xc: D liu qu chnh xc n kh tin - du hiu thng thy nht l khi tin c bo co l 100% hoc gn 100%, v khi qu trnh thc hin t c mc tiu cho tt c cc thng i vi mi thng s. y l mt du hiu chc chn rng cc d liu bo co l nhng ci m Ban qun l d n ngh cc nh ti tr mong mun, ch khng phi l thnh qu thc t. Nhng thay i ln t ngt ca d liu - nhng thay i nh vy cnh bo cc nh qun l rng c s khng thng nht hoc li trong d liu. Nhng khong trng trong d liu - mt s lng ln ngi khng tr li c th ch ra li tr li, hoc li trong vic la chn phng php cho thng tin . C mt vi cch kim chng d liu: Lp mt nhm t n v gim st, nh gi v a ch, c quan c d liu ng nghi ng, kim tra thng tin. S dng cc ngun lc bn ngoi hoc nhn vin c bit kim tra cho v kim chng thng tin bng cch thc hin thu thp d liu b sung. Php kim tra cho l mt k thut quan trng - iu ny c ngha l thu thp thng tin cng loi nhng t nhng ngun khc nhau v s dng nhng phng php khc nhau. 4.3. Ghi chp d liu Ngoi vic tin hnh phng vn v iu phi, nhng ngi iu tra cn phi thnh tho trong vic ghi chp nhng cu tr li. Vic ghi chp ph thuc vo phng php thu thp (v d, in vo cc mu c sn hoc cc bng ghi chp nhng tr li phng vn, s dng my ghi m, camera, my ghi hnh, vit trn th v biu hoc ghi chp chi tit). C mt vi im cn cn nhc:

Trang s 11 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

i vi mi mu thng tin, phi xc nh xem n c ghi li nh th no. Thc tp vi nhng ngi s tin hnh ghi chp thng tin trc khi bt tay vo thu thp; m bo tnh thng nht trong vic ghi chp d liu; Xem xt cc iu kin lu tr thng tin: thng tin c lu tr u v nh th no? Vic thit k dng d liu l rt quan trng trong vic duy tr tnh thng nht ca d liu. Cc dng phi trnh by mt cch r rng cc ch bo gim st, nh gi c la chn v phi c ch cho ngi thu thp in thng tin vo. Ch trng in phi c cc yu t: Ngy thng, a im, thi gian v khong thi gian phng vn hoc tho lun; Tn ca ngi ghi chp, ngi iu phi; Tn ca nhng ngi tham gia; Ch c tho lun v phng php s dng; Nhng pht hin chnh - c dng xc nh trc, hoc di dng cc t kha v m t nu nh phng php thu thp thng tin l m. 4.4. Tng hp, phn tch v lu tr d liu Khi thu thp, d liu cn phi c t chc li di dng c th qun l c v sn sng cho vic phn tch. iu ny lin quan n vic sao chp li d liu thnh mt nh dng c h thng, nhp thng tin c c t mi ngi tr li hay mi nhm v t chc chng thnh mt nh dng chung, th d nh di dng c s d liu ca my tnh. 4.4.1. Tng hp Tng hp d liu l cn thit khi: D liu c gn thang im t n v phn tch nh n n v phn tch ln hn - v d, tp hp tt c cc phng vn c nhn thnh mt ci nhn tng qut hoc tng hp cc thng tin cp lng nng ln thnh phn tch cp huyn. D liu c thu thp t cc ngun khc nhau bng cc phng php khc nhau, t nn tng cho vic thc hin cc so snh v tm ra cc dng mi trong khi phn tch. Tng hp d liu i hi phi c cch thc thch hp. C s d liu ca my tnh hoc cc chng trnh thng k ph hp vi mt s phng php, c bit l vi cc d liu nh lng. Nhng chng trnh ny c th chuyn d liu thnh cc bng c tn gi r rng. Cc bng ny s hp nht nhng pht hin mi theo cu
Trang s 12 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

hi thc hin. V d, nu hot ng GIM ST, NH GIang c gng hiu c nhng tc ng khc nhau nh th no gia cc cng ng hoc cc huyn th phi ch ra c nhng xu hng c th cho tng vng. 4.4.2. Phn tch Phi tin hnh phn tch d liu gim st bi vic phn tch d liu gip: Xy dng thng tin t d liu - d liu khng c i chiu v phn tch th s khng c thng tin; Tng hiu bit - tho lun nhng thng tin ban u vi nhng i tng lin quan ca d n ODA s c c s hiu bit su sc hn; Hn ch sai lch - tho lun k lng v thng tin s gip cho vic kim tra cho v cc c quan tham gia c th ch ra khi no h cm thy vn c trnh by khng ng; a ra c bc tranh r rng v t ti s ng thun - bng cch tho lun v d liu, nhng mu thun v nhng khong trng c th c xc nh v lm r; Tng tnh t ch - khi phn tch l mt phn ca hot ng gim st, nh gi c s phi hp, th vic phi hp phn tch c th tng tnh t ch v cc kt lun v khuyn khch mi ngi u t nhiu hn na to ra s thay i. C hai vn cn xem xt khi phn tch d liu: Xem xt ai cn thit phi tham gia phn tch - tm kim s cn bng ti u gia vic tham gia ca cc c quan tham gia vi vic phn tch ch c thc hin bi cc cn b ca Ban qun l d n. Cc nhn vin Ban qun l d n s phn tch v sau tho lun v cc kt qu vi cc c quan tham gia c c cch hiu chung. Xem xt cch thc thc hin vic phn tch - phng php phn tch s ph thuc vo nhiu yu t, bao gm: qu trnh phn tch c phi l qu trnh c s tham gia hay khng, cng c c s dng cho phn tch v i chiu, v loi thng tin c thu thp. Phn tch d liu nh lng a s cc h thng gim st, nh gi u phn tch d liu nh lng nhiu hn l phn tch d liu nh tnh. Phn tch d liu nh lng thng lin quan n cc tnh ton nh, tng s v cc gi tr trung bnh ca cc hot ng c thc hin, hoc t l phn trm so vi k hoch hoc mc tiu. Phn b tn sut v phn tch hi quy i khi cng gip cho vic din gii cc d liu. i khi cn phi c nhng phn tch phc tp hn, v d nh phn tch chi ph - li ch.
Trang s 13 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Phn tch d liu nh tnh Phn tch d liu nh tnh khc v kh hn rt nhiu so vi phn tch d liu nh lng, c bit l i vi nhng ngi khng quen gii quyt cc kin, quan im, nhn thc ca cc c quan tham gia v cc cu tr li khng chun tc. Bng vic phn tch ni dung ca thng tin c thu thp, c th rt ra kt lun t mi cu hi thc hin hoc mi ch s. Qu trnh phn tch lin quan n vic xc nh cc loi cu tr li tm c trong d liu th. nhng ngi thu thp d liu tham gia vo phn tch Tt c nhng ngi thu thp d liu v nhng ngi iu phi phi tham gia vo cc cng on phn tch d liu. Mt iu c bit quan trng l nhng ngi c mt khi thng tin c thu thp cng phi tham gia vo phn tch. Nhng ngi iu phi quan st c rt nhiu trong cc cuc tho lun m v c th gip din gii d liu khi phn tch. ng thi thu thp v phn tch d liu nh tnh Vic thu thp d liu nh tnh c thit k to ra mt qu trnh hc hi lin tc. Phn tch mt tp d liu phng vn c th ch ra nhng thay i cn thit cho cc cuc phng vn v tho lun sau. L do th hai ca vic phn tch ngay lp tc nhng thng tin l khng th ghi chp ht tt c mi th c ni n trong cc cuc tho lun m. iu c bit quan trng l phi phn tch cng sm cng tt c th nh c cc kha cnh khng c ghi chp. Phn tch c cu xung quanh tng cu hi thc hin v mi nhm ngi c phng vn - v d, nu nh cc cuc phng vn c tin hnh vi nhng ngi ng u nng dn v ngi ng u cc lng cng mt ngy, th hai tp hp d liu ny phi c phn tch mt cch c lp. Sau y l nm bc c s dng trong phn tch d liu nh tnh c c t cc cuc phng vn v iu tra: c li cc cu hi phng vn cho c nhm. iu ny cho php mi ngi nh trng tm ca cng vic gim st, nh gi. Ngi ghi chp s c to cc tr li cho tng cu hi. Nu c nhiu hn mt tp ghi chp th s c tng tp mt. Tho lun v cc cu tr li v chia s cc bnh lun khc cha c vit ra, lm r iu m ngi c phng vn ni. Phn nhm cc cu tr li v tm tt cc pht hin mi. ng thi, phn nhm cc cu tr li t nhng thng tin thu thp c v tm tt mt cch chnh xc cc pht hin mi. Bn tm tt phi ch ra c cc chiu hng ca thng tin di dng: cc thi hoc cc kin c biu t c c
Trang s 14 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

chia s bi a s, thiu s hay ch c mt s t ngi c phng vn. Mc d khng th lng ho c tt c cc dng tr li khc nhau, nhng c th nu ra xu hng. Xc nh nhng thng tin khng r rng hoc cn thiu. Xc nh xem thng tin c b thiu hoc khng r rng cn c tip tc iu tra bi hot ng gim st, nh gi tip theo khng.

Trang s 15 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

5. Cc bc thc hin phng php thu thp v x l thng tin nh gi vic thc hin d n ODA Phn ln cc hot ng nh gi u c a ra u thu gia cc nh cung cp dch v (cc cn b nh gi c lp hoc cc nhm cn b nh gi). Do cc cn b nh gi khng phi lc no cng c th lp mt k hoch nh gi hot ng y trong khi u thu cho nn cn phi c giai on khi u cho bc thu thp v phn tch d liu. Tt c cc c quan tham gia trong vic thc hin nh gi nn tham gia t giai on lp k hoch v phi hiu mt cch r rng v cch thc thc hin nh gi, ai thc hin ci g, ci g s c to ra v khi no phi tin hnh. Nhm nh gi s phi i thc a vi nhng bn tham gia u t ODA v cc c quan tham gia, trong c cc nh ti tr, c quan Chnh ph v cc nhm ln cn. Cch thc tin hnh thc a ph thuc vo k hoch v cc phng php nh gi c. Nhn chung ngi chu trch nhim qun l nhm nh gi s phi thc hin vai tr mi gii trong giai on ny, bao gm vic cung cp cc ti liu nn v th gii thiu, sp xp cc chuyn i thc t v hn trc cc bui phng vn vi nhng bn tham gia v cc c quan tham gia chnh ti qu trnh thc hin u t. Ngoi vic tin hnh phng vn v iu phi, nhng ngi i thc a cn phi thnh tho vic ghi li cc cu tr li. Vic ghi li cc cu tr li ph thuc vo phng php thu thp (v d nh: in vo cc mu hoc cc bng ghi li cc cu tr li phng vn, s dng my ghi m, camra, my quay phim, vit trn cc mu ba v cc biu bng hoc ghi chp chi tit). C mt s im cn cn nhc: i vi mi mu d liu, xc nh xem n s c ghi li nh th no v thc hnh vi nhng ngi thc hin ghi chp trc khi tin hnh thu thp; Thng nht trong vic ghi chp d liu; Xem xt cc gi v lu tr d liu n s c lu tr u v nh th no?

Trang s 16 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Vic thit k cc dng d liu l rt quan trng trong vic duy tr tnh nht qun ca d liu. Cc mu phi trnh by r rng cc ch s nh gi la chn v phi c ch trng cho nhng ngi thu thp in d liu vo. Ch trng ny phi cho: Ngy thng, a im, thi gian, khong thi gian phng vn hoc tho lun; Tn ngi ghi chp, iu hnh cuc hp; Tn ca nhng ngi tham gia; Cc ch tho lun v phng php s dng; Cc pht hin chnh hoc theo mu cho trc, hoc di dng cc t kha v m t nu nh phng php thu thp d liu vi cu trc m. Cc d liu phi c thu thp bng cc cng c ny bt k khi no c th v sau c lu tr ni trung tm v an ton trong khi i thc a. Nu c sn cc d liu c s hoc d liu chui thi gian th cc d liu c thu thp trong cng tc nh gi c th so snh c vi cc d liu c o lng trc . Vic tn ti d liu chui thi gian c thu thp trong qu trnh thc hin nh l mt phn ca chng trnh gim st s cho php s dng xu hng v cc ch s tc ng trong nh gi. nh gi tc ng v tnh hiu qu s hiu qu hn nu nh c c s ban u cho vic so snh gip nh gi nhng ci thay i qua mt thi gian v liu nhng thay i c phi do d n ODA to ra hay khng. Chng ta cn phi c thng tin v im xut pht trc khi bt u thc hin u t ODA. Thng tin ny thng c bit n nh l thng tin c s. nh gi tc ng v hiu qu so snh cc kt qu c o lng trong hoc sau khi thc hin vi cc iu kin c s. Ch rng vic o lng u tin i vi d liu chui thi gian c gim st trong cc qung thi gian nht nh cng c th c s dng nh l thng tin c s. Cc d liu c s c chun b tt s gip nh gi c hiu qu. D liu c s s t c ch v c th khng hiu qu v mt kinh t nu: c chun b chm hoc khng c chun b; Qu chi tit; Qu chung chung hoc khng ph hp vi kt qu v mc ch ca d n ODA; S dng mu qu ln v vt qu kh nng phn tch ca Ban qun l d n hoc c quan thc hin; Khng c nhm kim sot hoc cha nhng d liu v cc c quan tham gia khng nm trong nhm mc tiu chnh.
Trang s 17 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Thc hnh
Tn:

Bi 1 Thc hnh xc nh thng tin cn thu thp, x l gim st, nh gi Bi 2 Xc nh cc phng php thu thp, x l thng tin Gip hc vin thc hnh xc nh cc thng tin cn thit cho hot ng gim st, nh gi, v xc nh cc phng php thu thp thng tin ph hp vi ni dung thng tin c xc nh 60 pht cho c hai bi tp. Thc hin sau khi kt thc moun GS4 Chia lp thnh 4 nhm hc vin Gio vin cung cp mt tm tt d n ODA (Mc ch, ni dung, k hoch thc hin) + Nhm tin hnh tho lun, xc nh cc thng tin cn phi thu thp, x l cho hot ng gim st, nh gi d n trn + T vic xc nh c thng tin cn phi thu thp v x l cho hot ng gim st, nh gi, hc vin xc nh cc phng php thu thp cc thng tin . + Hc vin trao i a cc thng tin cn thu thp hnh thnh mt bng hi v yu cu tho lun nhm tp trung Vit kt qu tho lun vo giy A0 Trng nhm trnh by kt qu C lp bnh lun v hon thin Gio vin cung cp cc thng tin c thu thp, x l, phng php, kt qu gim st, nh gi ca d n ( c thc hin) hc vin tham kho Giy A0, gi treo giy A0, bt vit

Mc tiu:

Thi gian : M t :

Chun b:

TI LIU THAM KHO

Trang s 18 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

TT

Tn ti liu A guide for project monitoring and evaluation managing for impact in rural development. Australia Monitoring and Evaluation Strengthening Project - Phase II Handbook on M&E for Results

Ngun International Fund for Agricultural Development. Rome, Italy (see www.ifad.org/evaluation/)IFAD (2002) Vietnam Monitoring and Evaluation Manual Evaluation Module.-MPI. (2006) United Nations Development Program, New York, USA (see www.undp.org/eo/rbm/index.ht m) - UNDP (2002) . Swedish International Development Agency. Stockholm, Sweden (see www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.j sp?d=1265&a=25624) - SIDA (2004)

M t - Tm tt Hng dn c bn v phng php thc hin gim st, nh gi - vn dng vo gim st, nh gi cc d n pht trin nng thn. Ti liu trnh by bao qut ton b cc vn c bn ca gim st, nh gi nh nh ngha, phng php, cch s dng, v d v cc trng hp in hnh, cc vn khi vn dng c th vo gim st, nh gi ODA Vit nam. Hng dn chi tit v phng php thit k gim st, nh gi d n. Hng dn v gim st, nh gi bao gm nh ngha, tip cn, phng php...c nhng phn tch v s thay i, hon thin trong tip cn, phng php thng qua cc d n c th ca SIDA

Looking back, moving forward SIDA Evaluation Manual

Monitoring and evaluation based on the project cycle management method


Monitoring and Evaluation on a shoestring a manual Vietnam Australia Monitoring and Evaluation Strengthening Project - Phase II

Foundation for Advanced Studies on International Development. Tokyo, Japan (see www.fasid.or.jp) FASID (2000)
Foundation for Advanced Studies on International Development. Tokyo, Japan (see www.fasid.or.jp) - FASID (2003) Institutional Strengthening/Adult Learning Adviser Mission Report - MPI. (2006)

nh ngha, phng php, li ch, vn dng gim st v nh gi chu k d n.

Ti liu hng dn c ng v cc bc v yu cu ca cc bc gim st, nh gi

Ti liu bao qut cc vn lin quan ti gim st, nh gi cc d n ODA

Trang s 19 / 20

B K HOCH V U T Chng trnh Nng cao Nng lc Ton din Qun l ODA (CCBP) Gio trnh o to Qun l D n ODA

Phn I: Cc k nng qun l d n ODA Nhm: Gim st, nh gi trong qun l ODA Moun GS4: Thu thp v x l s liu gim st, nh gi trong qun l d n ODA

Sau khi kt thc moun GS4, mi thnh vin s c pht 01 phiu t nh gi in vo! 1. C my vn cn lm r trc khi tin hnh thu thp v x l thng tin gim st, nh gi? Anh ch hy khoanh trn vo s ph hp! 1 4 2 5 3 6 2. Anh ch hy sp xp cc bc thu thp thng tin nh gi theo ng th t c trnh by trn lp bng cch in s ph hp vo tng ng Xc nh cc cu hi nh gi? Xc nh ngun c th cung cp thng tin, xc nh mc kh thi cng nh cc phng n thay th Cc bn lin i c tham gia vo thu thp v x l thng tin nh gi hay khng? La chn phng php 3. Tng t, Anh/ ch hy sp xp cc bc thu thp thng tin gim st theo ng th t c trnh by trn lp bng cch in s ph hp vo tng ng. Cn n thng tin nh tnh hay thng tin nh lng? hay c hai? Xem xt khng nh phng php ng c la chn C nhiu s la chn v phng php lun hay ch c mt? Bn cn bit ci g? Xc nh tn sut s dng Bn s s dng phng php thu thp d liu theo mu hay thu thp d liu y ? Nhng ngi khc thu thp thng tin cha? Th phng php

Trang s 20 / 20