You are on page 1of 107

GIAO THNG THY NG BNG SNG CU LONG & VN TI CONTAINER

TS.L Kinh Vnh


1

PHN TH I
GIAO THNG THY NG BNG SNG CU LONG

A. NHNG TONG QUAN CHUNG

1. Din tch: ng bng Sng Cu Long c din tch 39.000 km2, gm 12 tnh. Dn s trn 17 triu ngi, chim 21% dn s c nc. 2. 2 Tim nng t ai ca BSCL ch yu dng cho nng nghip (la), chim 40 % d tch trng la c nc. d.tch nc 3. Bn cnh cy la,BSCL cn l vng giu tim nng th sn v l vng cy i ti thy n tri nhit i ln nht ca VN.
4

4. BSCL c kh hu nhit i g ma gi cn xch o, nng m quanh nm, v c 2 ch thy triu: bn nht triu bin ng v nht triu bin Ty. 5. 5 Ti BSCL vn ti thy gi vai tr ht BSCL,vn sc quan trng, m nhn v/chuyn 9 -10 triu tn hng, chim 65-70% s Tn v/c v 70-75% v Tn lun chuyn (Tkm) trong vng.
5

6. BSCL c mt mng li sng knh rch d c v a dng vi t chiu h dy d i tng hi di 25.000 km, trong c gn 9.000 km ang c kh i th vn ti (5 000k cho khai thc (5.000km h tu c Q = 30-50 tn tr ln). 7. BSCL c nhiu tuyn ng thy huyt mch ni kt vi Tp.HCM, c cc truyn sng ln v ng bin giao thng Bc Nam v giao thng quc t.
6

B.
TNG CHIU DI V MT NG THY

C nc
Tng chiu di chung:ng thy ni a c nc hin do Cc ng sng qun l l 2.360 con sng knh-rch vi tng chiu di L = 41.000 km 41 000 k cng vi 3 200 k b bi v h i 3.200 km bin hng ngn km ng t b ra cc o & gia cc o o. Tng chiu di c khai thc l 11.300 km. g y Mt ng thy: - Mt ng thy chung: 0,127 km/km2 - Mt ng thy khai thc: 0,030 km/km2 .
9

Cc tnh pha Nam


(ng bng Sng Cu Long): Tng chiu di sng-knh l 25.000 km, trong gn 9.500 km c khai thc vn ti. t mt : - 0 64k /k 2 vi chiu di chung v 0,64km/km i hi h - 0,126km/km2 vi chiu di khai thc, gp 4,1 ln mt khai thc b/q n c n c b/qun nc.

10

a bn Thnh ph H Ch Minh
S liu trc thi im 2005: c tng chiu di khai thc (Q 2571) l gn 700 km. q y (nm 2005) v nh ) Sau khi lm quy hach mi ( gi li, hin nay tng chiu di do .Sng qun l khai thc c xc nh l 574 km , c mt 0,274km/km2, gn gp 2 mt c nc. (Q 66, ngy 14/9/2009 ca UBND Tp.HCM, k : Ph CT Nguyn Thnh Ti) N Th h

11

Cu trc cc cp ng thy trong quy h hoch (Q 66) h


Tuyn TN cp I: 03 tuyn = 23 km Tuyn TN cp II: 01 tuyn = 1,2 km Tuyn T TN cp III 02 tuyn = 24 2 k III: t 24,2 km Tuyn TN cp IV: 21tuyn = 137,2km Tuyn TN cp V: 20tuyn = 181,6km Tuyn TN cp VI: 41 tuyn = 206 9km 206,9km Tng cng: 87 tuyn, tng L = 574,1 km
12

Cc tuyn thy ti qun huyn


Khu vc C Chi: 05 tuyn = 67 km Hc Mn & Q.12: 04 tuyn = 53,4km Khu Ni thnh: 10 tuyn = 64 6 km 64,6 Khu vc B.Chnh: 06 tuyn = 36,5 km Th.c,Q2,Q9: Th Q2 Q9 13 tuyn = 62,7 k t 62 7 km Khu Q7 & Nh B: 14 tuyn = 65,8 km Khu vc Cn Gi: 35 tuyn = 224,1 km Tng cng: 87 tuyn = 574,1 km
13

Bang Bang La et; et; - gap 14 lan so vimat o b/quan cua Trung quoc va - gap 53 lan so vi Thai Lan va Myanmar. g y
14

MT VAI SO SANH MT : VAI SANH Nu so sanh ve chieu dai ng thy chung, kh vc pha Nam co mat o: h khu h N g q - gap 5 lan so vi bnh quan ca nc; - gap 10 lan so vi mat o bnh quan cua

Hng mc

V.nam

B SCL

Bng La L t

Myan Ma M 8.250

Lin x Trung Quc Q 4x106 430.00 0

Thi Lan 6.000

Chiu di sng knh- (km)

41.900 25.000 9.000

Mt chung (km/km2 ) Mt sng knh k.thc Thc (km/km2) T l chiu di khai thc (%)

0,127 0 127

0,640 0 640

0,063 0 063

0,012 0 012

0,057 0 057

0,045 0 045

0,012 0 012

0.03

0,126

0,042

0,005

0,011

0,005

26

38

66

39

13

25

43

15

C.
H THNG CAC TUYEN NG THUY NG THUY CHNH TRONG KHU VC

16

Tan vng p g pha Nam c th ni n 10 tuyn y chnh & 2 cm mng li GTT: 3 tuyn thy quc gia (xut pht t Tp.HCM). 2 tuyn trc sng Vm c: VC ng& VC Ty. y g g g ( g) 2 tuyn sng ngang: Tin & Hu (Cu long). Tuyn trc sng Si gn (C Chi, B.dng). y g (B.ha, Hiu Lim). , ) Tuyn trc s. ng Nai ( Tuyn ni vng ng Thp Mi. Mng li tuyn cm Vng Tu Th vi Th vi. Mng li sng-knh-rch ti BSCL.
17

3 tuyn ng thy quc gia


Tong chieu dai 922km gom: Tong chieu dai 922km, gom: . Tuyen 1- Tp.HCM - Ca Mau 356 km (315km theo kenh Xa No); kenh Xa . Tuyen 2- Tp. HCM - Ha Tien (Kien Lng): 319 km: . Tuyen 3- Tp.HCM-.T.Mi-T giac Long Xuyen: Xuyen: 288 km km. ay la 3 tuyen VTT trong yeu cua toan vung . ieu ieu kien thuy van tren tuyen tot. thuy tren tuyen tot
18

19

Thng s k thut 3 tuyn thy QG


Thng /v tnh s Chiu [km] di L B rng [M] B su [M] H Bn knh [m] cong r HCM-C HCMmu K.lng K lng 319 341 20 -30 2,0 -3,0 >250 300 20 -30 2,0 -3,0 >250 300 HCMTM 288 20 -25 2,0 -2,5 >200 300
20

ieu ieu kien thuy van thuy va nang lc van tai cua 3 tuyen thuy quoc gia

21

a. ieu a ieu kien thuy van thuy


iu kin thy vn trn tuyn c nh gi chung l tt. Tuyn m bo vn hnh phng tin VTTN c trung bnh & ln: + Tu t hnh: QTH < hoc = 200-300 DWT + T ko cng sut N = 200 - 250 CV. Tu k t + on s lan: Q = 400 -600 -750 DWT. + NTK(200-250) ------ (2-3)x QSL(200-250 DWT)
22

Mt vi s i hnh tu
Tu t hnh an tu y 2 slan an y 3 salan an y dng cn cn v an ko hng dc.
23

b. Nang lc b Nang lc khai thac thac


y l cc trc ng thy c nng lc vn ti cao khi lng vn chuyn chim cao, 75% -80% tng lng vn chuyn hng ha ng thy ni a ton vng: khong Q = 7-8 triu T/nm.

24

2 tuyn: sng Tin , sng Hu


(sng Cu Long -9 con rng) ( C ) Tren lanh tho Viet nam, co tong chieu dai Tren lanh tho nam co tong chieu dai 857km. - Tuyen 4: Song Tien: i t phao 0- ca Tieu Tuyen Song Tien: t 0 ca Tie qua Cao Lanh Hong Ng ti bien gii Cam Cam Pu Chia, dai 227 km Chia dai km. - Tuyen 5: Song Hau: t ca nh An qua Can Th Long Xuyen ti Chau oc va bi n h Ch bie gii Cam Pu Chia, dai 228 km.
25

26

Hai tuyen song Tien va Hau : la tuyen g y y giao lu oi ngoai quan trong cua vung: sang Cam Pu Chia, giao lu can hai Bc-Nam va giao lu Quoc te. hanh cac tau trong tai ln: Tau t hanh co - Tau t hanh co : QT = 300- 500-1000 DWT; - Cac oan sa lan co : Cac oan sa co QSL = 400-600-750-900-1500 DWT.

. Thong so thuy van tot,, am bao cho phep van Thong so thuy tot am bao phep

27

2 tuyn sng Vm C:ng&ty


- Tuyen 6: Tp HCM Moc Hoa Tuyen Tp.HCM Hoa (song Vam Co Tay)- 129km. - Tuyen 7: Tp HCM Go Dau (Ben Keo) Tuyen Tp.HCM Go Dau (Ben Keo) (Tay Ninh -S.VC ong) -164 km. . 2 nhanh song V C va T co th so h h Vam Co ong Tay thong thuy van kha tot. Be rong va o sau am bao chay tau tau noi a c trong tai trung bnh tr len : c trong tai tr len - Tau t hanh: QT = 50 -70 -100 -200 -300 DWT - oan sa lan: QSL = 400 - 500 - 600 -750 DWT oan sa 750
28

29

30

Tuyn 8: sng Si gn:


Si gn Th du mt- Bn Sc . Tuyen dai 32km en TDM va 90 km en Ben Tuyen dai en va en Ben Suc. ieu kien thuy van thuan li v song co be be rong va o sau ln Phng tien thuy hoat va sau ln. thuy hoat ong vi: - Tau ghe t hanh: Tau t hanh: QT = 50 - 70 -100 -200 -300 -500 DWT - oan sa lan: QSL = 400 -500 -600 -750 - 1.000 DWT
31

32

Tuyn 9: sng ng Nai:


Si gn Bin Ha- Tr An
. Tuyen dai 59 km( n Bien Hoa) va 89 km (en Tr Tuyen dai km(n Bien Hoa) va (en An). . ieu kien c ay tau noi chung thuan li, am bao tau eu e chay tau o c u g t ua , a bao tau ghe va oan salan co sc tai nho & trung bnh: g - Tau ghe t hanh: QT = 50-70-100-200-300 DWT oan sa - oan sa lan: QSL = 400 600 - 750 DWT .
33

34

Tuyn 10: Tp HCM-T mi Tp.HCM T


Tuyn t Tp.HCM - Phong M (ng Thp mi). Hnh trnh tuyn: knh T -knh isng Bn Lc-Th tha-knh Thp mi s 2, ra sng Tin:Phong M. iu kin thy vn hn ch, ch cho php hat ng cc phng tin nh-va vi Q = 20-3050-70 DWT Tuyn c vai tr quan trng ni k 0 0 DWT. T i i kt Tp.HCM vi vng TM.
35

H thng cc tuyn Vng tu-Th vi tu Th y l cc tuyn cn hi ca 2 a phng Tp.HCM & B ra-Vng tu. Bao gm cc tuyn thy ch yu : Lng Tu, Tu ng 7, ng tranh, G a, Ci mp, Th vi. vi Cc sng y rng v su dng n su, nh. Vng Ci mp- Th vi ang c n/c pht trin cng nc su ca vng KTTPN.
36

37

38

39

D. H THNG CNG & BN TRONG VNG

40

d1. H thng cng sng


(ng bng sng Cu long)
ong bang SCL hien co 7 cang thuy ni a ln (v ong bang co cang thuy ln kha nang thong qua [QTQ ] va kha nang tiep nhan tau [DWT]). ac biet ca 7 cang nay co kha nang tiep nhan tau nc ngoai: . 2 cang tren song Hau: Cang Can Th, My Thi . . 3 cang thuoc song Tien: Cang My Tho , Vnh Thai , Cao Lanh . . 2 cang a phng: cang Hon Chong va Nam Can.

41

42

Tn Cng
Cn th M tho Cao lnh M Thi Vnh Thi Hn Chng Nm cn

Thng s kinh t -k thut -khai thc


Kh nng Th.qua Th qua (103T/nm) Kh nng T/nghip Tu(DWT) Ch.di c.Trnh c Trnh Bn (m)

Kho bi (m2) Kho


3.200 1.400 5.400 6.000 6.500 Khu t S =3,6 ha 3,6
43

Bi
5.200 25.000 17.000 3.000 11.000

550 150 150 700 180 1.600 1.000

10.000 Hb =11m 3-5.000 Hb =7m < 5.000 Hb = 6m < 7.000 Hb = 6m < 3.000 Hb = 7m 7.000 Hb = 7m < 5.000 Hb = 7m

LCT = 140+160 LCT = 62m 125m(sl) LCT = 67m LCT = 76m LCT= 80m LCT =150m LCT =100m 100m

d2. d2 H thng bn sng


. BSCL noi bat len la vung co mot he thong noi len la vung co thong
cac ben thuy noi a nhieu ve so lng, a dang ve loai dang ve loai hnh va chc nang va chc nang.

. ay la hang loat cac iem cang va ben thuoc


cac a phng. Chung ton tai rai rac va co mat khap tren chieu dai cac song kenh co giao lu van tai.

44

Cac ben co tiem nang phat trien BSCL:


Bn B song Ong oc, cac b n tau Th xa - C M u, ; be Ca Ma Bn Sa ec, Hong Ng, My An, ... thuoc ong Thap; Be B n ai ngai, My xuyen Soc t ng; i M S tra Ben Tac Cau, Kien Lng, ... - Kien Giang; Ben Ben Moc Hoa Thu Tha .. .- Long An; Hoa, Thu Tha Tra On, Tam Bnh , Bnh Minh,... - Vnh Long; V Thanh, Thot Not - Hau giang; Thanh Thot Not Phung Hiep, Cai rang,... - Can Th, ...vv. Ben Phc Long Gia rai, Tac van Ngan da cua Bac Ben Phc Long, Gia rai Tac van, Ngan da cua Bac Lieu; vv. - Ben Mo cay, Ch Lach, Ben tre. y, ,
45

d3. nh gi tn ti ch yu trong h thng cng bn b


a. Cng sng trong vng thuc cng lai nh (v KNTQ v kh nng tip nhn tu) ti h t ). b. Pht trin t pht manh mn trong thi gian di, thiu quy hach tng th. c. Trang b k thut km: n iu v lg, km v cht lng, nng lc th.qua thp. - Thit b gi c 1-2 cn trc q 3 10tn. c,1 2 q=3-10tn - Tt c cc cng cha c u t k thut tc nghip hng container ! - C b vnh cu t (ch c cc cng chnh) Cu bn h ). - Kho bi & dch v: kho: ch c cng chnh. Bi hu g g ht l bi trng khng mi che.!tm thi
46

E. V KHAI THC VN TI THY

47

e1.ng e1 ng thy c nc
. ng thuy (noi a) ca nc hang nam am ng thuy ca nc hang nam am
nhan van chuyen khoang 30-33 trieu tan hang, hang tng ng hn 3 ty Tkm luan chuyen, ng ty luan chuyen chiem 23% tong hang hoa van chuyen ca nc va nc va 8% tong luan chuyen; tong luan chuyen;

. Van chuyen tren 130 trieu h.khach va 8 ty

HK.km, chiem 17% lng van chuyen HK va 7% luan chuyen ca nc.


48

e2. e2 Khu vc B SCL


. ng thuy BSCL van chuyen 9 10 trieu ng thuy chuyen 9-10
tan hang, tng ng 1,1 -1,2 ty T.km, chiem 65-70% tong lng hang hoa 65 70% tong lng hang hoa van chuyen va chuyen va 70-75% tong lng HH luan chuyen.

. Van chuyen 20-25 trieu HK /nam , tng ng


0,7-0,8 tyHK.km, chiem 20-25% tong lng HK van chuyen va 25-30% tong khach luan chuyen (HKxkm) trong vung.

49

e3. e3 Khu vc Tp.HCM Tp HCM


. ng thuy Tp HCM am nhan van chuyen ng thuy Tp.HCM am chuyen 6-7 trieu tan hang/nam va khoang 380 trieu Tkm, chiem Tkm chiem 19% tong lng HH van chuyen tong lng chuyen toan TP va chiem 2,0% luan chuyen. . Van chuyen hanh khach: gan 3 trieu lt kha kh ch va 15 trieu l t HK .km. i l k

50

Mt vi thng s khai thc vn ti thy


Ch tiu
Tn Txkm

C nc ng bng b SCL .thy % trong .thy % trong v/chuyn t T+B v/chuyn t T+B / h tng T B / h tng T B
30-33 tr. 3,2 t 23% 8% 9-10 tr. 1,1-1,2 t 65-70 % 75-80 % -

Lvcb.qun 95-100 km -

120-130 km V HNH KHCH 17 % 7% 25-30 tr. 25 30 tr 0,7-0,8 t 27

HKhch HKxkm

130 tr. tr 8 t

20-25 20 25 % 25-30 % 51

Lvcb qun 61 km b.qun

PHN TH II

52

PHT TRIN CNG SNG KHU VC PHA NAM PHC V VN CHUYN CONTAINER

53

1. Van tai Container luon oi hoi s tham gia cua cac phng thc van tai khac nhau: sat h h kh h song bien bo. Ngha la: van tai a phng thc c th hi rat ro trong quy h h h hin trnh hoat ong cua phng thc van tai Container. C i 2. Tnh ong bo, tnh chuyen dung va tnh phoi hp trong chu trnh van tai container la 3 net ac trng ca phng thc van tai nay.
54

Yu t k thut cong nghe va t chc hoat ong cua VT Container oi hoi cang phai thoa man cua oi hoi cang phai thoa man cac yeu cau c ban : - Ha tang cong trnh thiet b- ph. tien ong bo; Ha tang cong trnh- thiet b ong - S dung thiet b-phng tien chuyen dung; - Tac nghiep cont theo quy trnh phoi hp chat che: Tac cont. phoi hp che: . Gia: p.tien thuy th.b XD - cong trnh THY. . Gia tuyen cau tau tuyen hau phng (bai) Gia tuyen cau tau tuyen (bai). . Gia cang ph. tien tiep chuyen .bo (.sat). . Gi b ( t) chu nhan hang cua i cuoi. Gia .bo (.sat)- h h h iem i

55

I. ANH GIA NHU CAU & KHA NANG HE THONG CANG SONG VI VAN TAI CONTAINER

56

1.Nhng tien e & li the cua cang song trong khu vc e t nghiep h t kh tac hi hang Container:

57

a. Nhu cau hang Container tai cac cang song:


. Cac cang nam tren cac song ln va cac tuyen van tai thuy Quoc gia, nen co nguon hang =VT thuy vi khoi lng ln . . Hau het cac cang eu co s gan ket vi cac trung tam ln ve cong nghiep, o th va thng mai ni co co nhu cau hang hoa Container vi khoi lng ln . cau hang hoa vi khoi lng ln . Tiep giao vi hau het cac tuyen truc ng bo nen cho phep TN (cang song) tham gia quy trnh van phep (cang song) tai Container, ho tr cho GT ng Bo trong thanh p phan cua Van tai A PHNG THC.
58

D bo t trng % hng container ti cc cng sng ch yu i h


Cng M chnh tho v. Cao M Cn Hn C b/ Thi lnh thi th ch mu qu n 10,9 15, 10 9 15 5 12,5 11,4 10,3 11,5 12 5 11 4 10 3 11 5

D 12,2 9,2 12 2 9 2 bo 2010

59

D bo khi lng hng ha thng qua cng nm 2010 [103tn] nm


Hng M ha tho Hng 478 n Vnh thi 390 Cao lnh 352 M thi 318 Cn th 850 Hn chg 175 C mu 365

Ciment, xd, g,ct, ure, phn ln, s.thp, hng khc. Hng 180 H 315 340 525 1.800 1 800 180 25 i Lng thc (la go) nng thy sn khc xk khc. go), khc, khc Tng 658 cng 705 692 843 2.650 355 390
60

D bo khi lng hng container qua cc cng chnh (103tn) h h )


Cng M chnh tho V. Cao M Thi lnh thi Cn th 210 Hn chg 40 C mu 40

Nm 80,0 64,8 75,0 130 2010

61

b. Kha nang hoat ong khep kn: co the van

chuyen Door To Doormot cach thuan li trong toan mang li cang khu vc. Nh vao: g - co he thong cang -ben day ac, - mang li luong tuyen lien hoan, mang li luong tuyen lien hoan - phng tien thuy ch Container en c vi h u h t cac i m cang, thc hien quy ha he ie th hi trnh cong nghe khep kn t cang en cang, t kh en kho. kho kh

62

63

. Co cac luong tuyen GTT ln, o la: - 3 Tuyen ng thuy Quoc gia - 2 tuyen song MeKong:Tien va Hau, tuyen song MeKong:Tien va - 2 tuyen song Vam Co: ong va Tay, -t tuyen song Sai Gon, S G - tuyen song ong Nai. . 5 cang ln tren 2 dong chnh Me kong: - Can Th, My Thi tren song Hau; Can My Thi tren song - My Tho, Vnh Thai, Cao Lanh tren song Tien.
64

c. Cac cang au moi khu vc pha Nam co s lien ket thuy bo rt tot:

5 cng trn dng MK:QL1,80,91,30, 54. Cc im cng tuyn s.Vm C: ,Q , TL829,QL22, TL781. Cng trn sng Bn lc:QL1A. Cc cng trn s Si gn: QL13 TL741 s.Si QL13,TL741, TL744. C cng t s.ng nai: QL1A vv. Cc trn i QL1A,

65

d. C Cn th l cng ln & l trung tm tc nghip Conainer ng bin ng ng sng & giao thng quc t. - CAN TH la mot tr tam KT-XH cua toan CAN la tr.tam KT XH cua toan vung va cang CT nam ngay trung tam khong gian lanh tho cac tnh pha Nam lanh tho cac Nam. - Cang Can Th tiep can thang vi cac khu CN ln: Tra Noc khu CN Hng Phu, khu CN ln: Tra Noc, Phu V Thanh - Cang Can Th nam tren truc song ln MK Cang Can nam tren truc song ln va la cang ln nhat toan vung, co chc nang g giao lu quoc te (tiep nhan tau nc ngoai). q ( g )
66

2. Kha nang phat trien Cang song vi van tai Container

67

6 nhan xet chnh lien quan en xay dng cang song tac song tac nghiep Container cac tnh pha Nam: cac Th 1 LUONG TUYEN THUAN LI:cac cang Th 1. LUONG TUYEN LI:cac cang trong khu vc eu nam cac tuyen VTT chnh trong vung noi chung eu co kha nang cho phep van hanh cac phng tien thuy noi a ch Container, ac biet tren truc song ln: Me Kong, Vam Co, Sai Gon, ong Nai cac song vung Vung tau Th Vai. ong Nai, cac song vung Vung tau Th Vai . Phng tien thuy ch Container TN trong ieu g p kien song ngoi cua khu vc pha Nam se ch la phng tien thuy noi a c nho -va, trong tai trong khoang: Q = 200 - 300 - 400 600 - 900 DWT la thch hp nhat hp nhat.
68

Th 2. - C nen t ng LIEN KET THUY BO TOT: Co ta LIEN KET THUY BO TOT Cac CANG tren cac tuyen VTT chnh eu co kha kh nang li n k t van tai THUY - BO mot lie ke t THUY cach thuan li, - Chung eu co cac truc ng bo ln i qua. La tien e cho viec to chc VT a phng thc ve Container tai cac cang au moi.
69

Th 3: CO NHU CAU HANG HOA CONTAINER. g Tong lng hang Container chiem trong tong so hang hoa ng thuy t 12-15% la thc te g g trong tng lai. Hau het cac cang khu vc the hien ro yeu cau nay:

70

Th 4: thc trng H TNG K THUT CNG hin c cha p ng yu cu khai thc Container. Cng cha c iu kin ti thiu v h tng :cu tu, thit b xd, mt bng bi chuyn dng tc nghip cont ng GT. cont.,ng GT Mt bng hin hu qu nh hp. ng b ni kt cng khng ph hp i li ca xe nng chuyn dng ch cont. lm VT cont cn c chng trnh cont.cn u t KT h tng c bn cho cng sng.
71

Th 5: cc hn c v lung tuyn: 5 im ch u g uy Trong 3 tuyn thy QG, tuyn qua TM khng xt cho vn ti Container ( thng s kt nh). Trn 2 tuyn thy QG vn hnh c tu container lu c 5 v tr cu khng iu kin thng thuyn (v tnh khng h0 & khu b0 ).

72

Tn cu

Cu Sac

Cu Kin lng g 5,2

Tnh khng h0 Khu b0

3,3

Cu trnh hu ngha 3,2

Cu an kt 3,2

Cu Vnh thun 4,2

16,0

16,0

21,0

20,0

21,0

73

Th 6: hn ch v iu kin m bo hng giang iu kin phao tiu bo hiu, m bo hng giang cha p ng yu cu (h nay (h.nay ngay trn tuyn thy QG cng ch mi m bo 5km mi c 1 bo hiu ni chung). han thin lung chy tu nhanh tu, chng han thin bo hiu hng giang & g g y ci to cc cu c kh nng thng thuyn hn ch.
74

KT LUN
1. H thng GTTN ti BSCL c nhiu tim nng pht trin khai thc vn ti Container ng sng. l nhiu tuyn GTT c iu kin thy vn tt, c nhiu cng tt v mt bng, y , g g, khng gian tip nhn v tc nghip container. 2. Ti BSCL c nhu cu hng ha di do, to ngun cung cp hng ha container i-n cc cng t trong vng- mt yu t quan trng nht t t ht cho tin hot ng ca mt cng .
75

3. Tt c cc cng ln trong vng c s g g g chp ni & lin kt thy-b rt tt. To ra kh nng pht trin bn vng cho cng: gia tng nhu cu cung ng hng h cho i h h ha h cng v pht trin VT a phng thc. 4. Nm 4 N cng sng l trn 2 t ln t trc sng Tin v Hu giao thng trc tip vi tu bin, bin to ra tin lin kt sng-bin sng bin mt nhn t hiu qu kinh t quan trng trong t chc v khai thc VT thy ni chung. l v.ti ti ch: door to door
76

5. 5 Nhiu tin thun song cng cn thun, nhng ngng cn v kh khn: v h tng k thut cng, v chng ngi tuyn cng lung, v lin kt thy b ni chung. Song, ti nng v xu th pht t i S tim ht trin VT Container thy ni a ti BSCL ang ngy mt khng h v th nhiu cng t kh nh hi trong vng c tin v iu kin pht t i vi nng l mi l cng sng ht trin i lc i tc nghip container.
77

Gii thiu mt s hnh nh:


V b sng knh b xi l V khai thc s dng sng knh. V th t thc trng mi t nc. i trng V vi phm an tan giao thng thy. V cu cng qua sng knh.

78

Tnh trng b sng-knh b xi l (s.Mng Ch i q.Nh B) ( M Chui Nh

79

Xi l b ti k.Thanh a -Tp.HCM

80

Tnh trng b sng-knh b xi l (sng Tc ( T qun 9)

81

Tnh trng ngang ch qu ti (bn (b Hi Ph ) Hip Phc)

82

Bn Ph nh
(cu bn- trang b thiu an tan)

83

Ch hng qu ti
(slan ch ct S.Cn giuc Long an) Long

84

Tnh trng xy dng nh ln ra vng nc (knh (k h i q.5, q.8) 5 8)

85

Tnh trng xy ln ra b sng-knh (rch l T HCM) ( h nc ln Tp.HCM)

86

t xy nh ln sng (r. Tra)

87

Thc trng t do khai thc ct lng sng

88

Bi khai thc ct
(gn ng 3 B.phc-s.SG)

89

Khai thc ct (R.Tra)

90

V mi trng sng -knh

91

Rc thi xung sng -knh knh

92

nhim mi trng nc
(CN v sinh MT i h ang th gom rc t k h T h) thu trn knh Tu

93

Mt nc ph y rc thi
(knh Tu h-L gm)

94

Bo ty ph c vng nc chy tu ( tuyn vnh ai trong Tp.HCM)

95

Tnh trng tnh khng cu qu nh


(cu An Lc Bnh chnh)

96

Cu Thy Tiu- qun 7


(tnh khng ho = 1,0 m) 10

97

ng nc tt nhng lung VT b chn do xy dng cng thy l i ( A h ) d th li (cng An h)

98

Cng An h (vnh ai thy ngai)

99

Cng thy li chn ngang tuyn VTT


( Cng An H- tuyn thy vnh ai ngai)

100

Cu Nh Xun (rch Tra) ( )

101

Tnh khng dy in hn ch giao th th (k.An h) i thng thy (k A h )

102

Tnh khng dy in thp (S.Cn giuc-L.an)

103

Khng gian vng nc cng Nhn c

(tuyn thy QG rch B Lo) QG-

104

V tr cng Nhn c
( rch B Lo,p 4,nh.c, Nh B)

105

Kho st mt bng mt bn sng ti p (Tn p trung-C chi) ph g ) Tp.HCM (

106

Xin trn trng cm n !


Thng 12.2009 L Kinh Vnh

107