You are on page 1of 10

Hakikat Cinta

Aku sungguh mencintaimu dengan cinta yang jika kau merasakan cinta ini niscaya kau akan gila karenanya

.. . .. . . . .. .
Jangan kau tanya tanah airku, karena telah ku letakkan di hadapanmu.. jangan kau tanya namaku, karena aku telah lupa sejak mencintaimu. Aku mencintaimu.. maka berapa banyak harus kuhabiskan umurku agar bisa hidup mencintaimu. Berapa banyak malam yang kulewati agar dapat memimpikanmu?. Berapa tahun ku harus memanggilmu agak kau mendengar suaraku?. Berapa tahun ku harus menangis agar kau menyadari besarnya penderitaanku?. Mengapa tanganku dan tanganmu seperti terikat tali.. dan mengapa kau selalu ada dimanapun ku berada.. Barangkali manusia bisa menjual sesuatu yang telah dibeli.. namun ia tak dapat menjual hati yang ia cintai.

.

6. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. 8. Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. 10. Kecintaan/ketulusan teman itu. Waktu itu lebih mahal daripada emas. 7. 9. sedikit pulalah temannya. Barang siapa bersungguh-sungguh. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. 13. Barang siapa sedikit benarnya/kejujurannya. 12. 3. niscaya kau jadi orang yang tahu. 11. 7. 8. 14. 9. dapatlah ia. 1. 4. 5. akan tampak pada waktu kesempitan. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur. 13. 6. Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia 2. 2. 11. 12.Kumpulan Syair 1. 3. 10. . Cobalah dan perhatikanlah. 4. 5. Barang siapa sabar beruntunglah ia.

18. 21. 23. 19. Jangan engkau menghina orang miskin bahkan jadilah penolong baginya. 25. 15. bagaikan ukiran di atas batu. 19. 22. 20. 20. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. 16. Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya). Ilmu pengetahuan diwaktu kecil itu. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan. 23. . 21. 24. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. 17. Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam). 25. 15. 18. (budi pekerti) bukan dengan keturunan. 24. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. 16. Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang. 17. 22.14.

33. Perbaikilah dirimu sendiri. karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. 31. Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya. 35. 29. Musuh yang pandai. 37. Bencana ilmu itu adalah lupa. 31. niscaya orang-orang lain akan baik padamu. 29. Kerusakan budi pekerti/akhlaq itu menular. 30. 26. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan. 28. 27. 32. 28. 35. 34. Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya. akan terperosoklah ia di dalamnya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan . 37. 30. 27. Barang siapa menggali lobang. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu. 34. lebih baik daripada 36. Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan (merencanakan). 32.26. 36. banyak pulalah temannya. bersiap-siaplah ia. 33. Barang siapa banyak perbuatan baiknya.

Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. 39. 45. 43. Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu. yang kamu dapat mengejakannya hari ini. Tinggalkanlah kejahatan. 46. dan buah cermat itu keselamatan. Sebaik-baik manusia itu.jangan pula lengah. 38. 38. Pahala/imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. 41. dan di dalam tergesa-gesa itu adanya penyesalan. 41. 42. 47. Di dalam hati-hati itu adanya keselamatan. adalah suatu perangai orang yang mulia (terhormat). 42. niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu. 46. Barang siapa manir tutur katanya (perkataannya) banyaklah temannya. 43. Buah sembrono/lengah itu penyesalan. 40. 40. 44. adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia. Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah . 44. 39. 47. 45. Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari. karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas.

maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki). 49. 56. Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin. walaupun pahit. 49. 48. 52. 57. 50. 51. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya.bicaranya. 51. 54. 55. tapi cela itu terletak pada orang yang kikir. tapi (sebenarnya) yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. 54. 53. dan setiap perkataan itu ada jawabannya. 58. 52. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. . 53. maka ia akan tetap tidak mempunyai teman. 57. Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya. dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Katakanlah yang benar itu. 55. 50. Setiap pekerjaan itu ada upahnya. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang saja). 48. Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu. 56. Apabila engkau tidak malu. Barang siapa mencari teman yang tidak bercela.

59. 59. 61. Kesungguhan 4). 62. kecuali dengan enam perkara.58. 66. 65. Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa .Pokok dosa itu. Barang siapa menganiaya niscaya akan dianiaya. Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. : 64. adalah kebohongan 60. sehingga kamu akan diperas. Kethoma¶an (terhadap ilmu) 3). Janganlah engkau bersikap lemah. 60. akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas : 1). Waktu yang panjang 65. dan janganlah kamu bersikap keras. 61. 63. sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. 63. Mempergauli guru 6). 66. sehingga kamu akan dipatahkan. 64. Kecerdasan 2). Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka ia telah menyiksamu. Harta benda (bekal) 5). Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri. 62.

70. 72. 68. 74. Kebersihan itu sebagian dari iman. 71. 69. Kalau besar permintaannya maka sedikitlah penolongnya. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. 71. 78. 76. Pengaturan pekerjaan itu menabung sebanyak separohnya waktu. 72. Carilah/tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. 73. 73. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya. 76. Temannmu ialah orang yang menangiskanmu . 67. Tidak ada baiknya sesuatu keenakan yang diiringi (oleh) penyesalan.yang ia cita-citakan. Harga seseorang itu sebesar (sama nilainya) kebaikan yang telah diperbuatnya. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu. 75. 68. 67. Obatilah kemarahan itu dengan diam 74. 77. 69. 77. 75. Bukan setiap yang mengkilat itu emas. 70. 78.

sesungguhnya engkau Maha Pengampun dosa yang besar. 84. 85. 81. 79.(membuatmu menangis) bukan orang yang membuatmu tertawa. Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah. # Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan (diucapkan) dan janganlah meperhatikan siapa yang mengatakan. 87. 82. 83. 86. 81. . Permulaan marah itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. 84. 86. Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat. 80. 80. Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi penjelasannya/jelas. 85. tapi aku tidak kuat dalam neraka. kecuali budi pekerti. Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya. # Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku. Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia. 83. 82. dan orang yang merdeka (bukan budak) cukuplah dengan isyarat. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. 79.

maka Engkaulah ahli pengampun. # Umurku ini setiap hari berkurang. # Maka jika engkau mengampuni. Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu dengan mengakui segala dosa. sedang dosaku selalu bertambah. Jika Engkau menolak. kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau? . # Wahai. maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. bagaimana aku menanggungnya.# Dosaku bagaikan bilangan pasir. dan telah memohon kepada Mu.