NOMOTEHNIKA Pitanja za školsku 2010/2011.

godinu
1. Predmet nomotehnike 2. Koji elementi određuju formalne karakteristike pravnog akta? 3. Koji nazivi se koriste za nomotehniku? 4. Faze nastanka nomotehnike: od – do 5. Karakteristike treće faze u razvoju nomotehnike 6. Argumenti u prilog konstituisanju posebne naučne discipline jesu: 7. Kakav propis mora da bude? 8. Šta je nomotehnika? 9. Šta znači univerzalnost nomotehnike? 10. Šta je to normativna djelatnost? 11. Kako se vrše promjene postojećeg pravnog sistema? 12. Razlozi ukidanja pravnog akta 13. Da li normativna djelatnost obuhvata samo donošenje opštih pravnih akata ili i donošenje pojedinačnih pravnih akata? 14. Ko obavlja normativnu djelatnost? 15. Koja su to pitanja od interesa za nomotehniku? 16. Koji su razlozi prepuštanja uređivanja društvenih odnosa autonomnom pravu? 17. Nabroj pitanja iz Dekartovih pravila 18. Kada donijeti opšti pravni akt? 19. Od čega zavisi kojim pravnim aktom će se normirati određeni pravni odnos? 20. Autonome i heteronomne norme 21. Vrste društvenih normi 22. Šta je to moral i koje su to sankcije za kršenje moralnih normi? 23. Opišite simbol pravde 24. Osobine prava kao društvene pojave 25. Sadržina zakona – cjeline 26. Struktura zakona 27. Nabroj akte političkog izjašnjavanja, uticaja i usmjeravanja 28. Šta je deklaracija? 29. Koja su to posebna znanja nužna u izradi pravnih propisa? 30. Pojam, predmet i zadatak metodologije prava 31. Pojam i osnovne karakteristike svih metoda 32. Analiza i sinteza 33. Komparativna (uporedna) metoda i vrste upoređivanja 34. Šta su to tehnički pravni metodi? 35. Recepcija prava je.. 36. Unifikacija i usklađivanje prava 37. Koje su to tehničke metode stvaranja opštih pravnih normi? 38. Metod apstraktnog normiranja 39. Načini izražavanja metode načelnog pravnog normiranja 40. Metoda taksativnog pravnog normiranja 41. Metoda primjeričnog pravnog normiranja 42. Metoda precedentnog normiranja 43. Šta su pravni propisi? 44. Razlike između pravnih propisa i pravnih pravila

Propisi s obzirom na prostor 59. Radna grupa za izradu propisa 66. Ispravka propisa koji je objavljen u službenom glasilu 73. Prelazne odredbe 79. Definisanje pravnih pojmova .45. “Stupanje na snagu” i “primjena” zakona 83. Kaznene odredbe 77. Silogizam je. Blanketne pravne norme 46. Sastav i oblik propisa u našoj pravnoj praksi 84.vrste 51.. Propisi s obzirom na djelovanje 62. Pravna terminologija 49. Načini usklađivanja propisa 69. Klasifikacija propisa s obzirom na sadržaj propisa 57. Pravne konstrukcije 48. Obavezno ili autentično tumačenje 70. Pojam primjene propisa 87. Uvodni dio propisa 75. Član ili paragraf kao oznaka 85. Šta se određuje završnim odredbama? 78. Datiranje propisa 81. Propisi s obzirom na vrijeme 60. Kroz koji postupak konsultacija prolazi nacrt propisa? 67. Sedam faza zakonodavne prakse 64. Propisi s obzirom na nadležnost donošenja 61. Izmjene i dopune propisa 71. Kada i kako se zakon objavljuje i stupa na snagu? 82. Sadržaj obrazloženja 68. Plan normativne djelatnosti 65. Dijelovi propisa 74. Postupak donošenja zakona – tri dijela 89. Bitni elementi sudova 54. 56. Šta znači važenje prava? 63. Zaključak ili konkluzija 55. Propisi s obzirom na obim 58. Sistematizacija pojedinog propisa 86. Pojam suda u pravnim propisima 53. Preambula 76. decembra 2010. Klasifikacija pojmova 50. Hitan postupak za donošenje zakona U Banjoj Luci. dr Ljubinko Mitrović . Faze u postupku primjene propisa 88. Pojam i šta sadrži prečišćeni tekst? 72. godine PREDMETNI NASTAVNIK Prof. Koja tri momenta su važna za vremensko važenje propisa? 80. Dvije grupe termina u pravnim propisima 47. Vrste definicija 52. Načini glasanja za zakon 90.