Popper Péter

Ne menj a romok közé!
A megszakadt kapcsolatok tragikuma

Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malum Stúdió © Popper Péter – 2008 ISBN 978-963-248-051-0 ISSN 1585-4000

Felelős kiadó: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Tördelőszerkesztő: Jeges Erzsi

Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Örökre szép, Mi szép volt egykoron! (Illyés Gyula)

Úgy képzelem, hogy a Múlt kezében van egy varázsecset, amivel életed minden szépségét feketére festi. Minden szerelmet keserűséggé, minden boldogságot csalódássá, minden sikert kudarccá változtat. Azt hazudja, hogy akkor könnyebb lesz a búcsú attól, ami elmúlt, végül talán még az élettől is… Ne herdáld el önkíméletből, gyávaságból sorsod ajándékait!

Az egyetlen életszabály: Ha valami méltósággal megtehető, akkor jó. Ha nem, akkor elvetendő.

(Lin Csi)

Valamit elmondanék az Olvasónak, mielőtt továbblapoz
Tulajdonképpen az élet legkeserűbb helyzeteiről írtam. Arról, hogy miként tűnnek el a boldog pillanatok, a pótolhatatlan értékek az életünkből. Arról, hogy kapcsolataink véget érhetnek, helyzeteink labilissá válhatnak, biztonságunkat, érzelmi kiegyensúlyozottságunkat megrázhatja az öregedés, a betegség, mindenféle társadalmi átalakulás. Száll az idő itthagy engem – írja Apollinaire. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy az idő otthagyhat minket, magányos vergődésünkben? A divatos és olcsó álpszichológiai tanácsadó-irodalom tele van olyan témákkal, hogy milyen trükkökkel lehetünk sikeresek, gazdagok, boldogok. Én inkább arról írok, hogy miként lehet embertársaink számára elviselhetően boldogtalannak lenni. Ez a téma elkerülhetetlenül bevonzott gondolatokat előző könyveimből is, amelyek semmi esetre sem idegenek ebben az írásban. Elnézést kérek az ilyenkor ismétlődő mondatokért – nem tudtam és nem is akartam kihagyni őket. Megértésüket kéri: a Szerző

5

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer…
Rólad szól ez a Kosztolányi-verssor? A fiatalságodról? Az életedről? Szerelmeidről, érinthetetlenségeidről, gyűlöleteidről? A múltadról, ami örökre él a szívedben? Vagy csak a sérelmeidről, különösen akkor, ha minden nap újratanulod őket? A rosszról, aminek egyedül van valóságértéke számodra? A jó és örömteli dolgokról, amelyek már álomszerű messzeségbe kerültek tőled? Talán nem is léteztek. Vigyázz! A sérelmeket meg kell bocsátani. Nem szabad magadban őrizni őket. Még egy gonosz, társadalomellenes cselekedet jogi következményei is elévülnek egyszer. Vagyis a büntetőjog is számol az idő múlásának következményeivel, amikor a bűntettnek már nem marad nyoma a priuszban. A megbocsátás tehát elfelejtést jelent. Borghese egyik elbeszélésében sok ezer év elteltével találkozik Ábel és Káin. Beszélgetnek. Ábel megkérdezi: – Mondd, Káin, emlékszel arra, hogy te egyszer megöltél engem? – Ne haragudj. Nem emlékszem. – Az nagyon jó – mondja Ábel–, mert ameddig tart a bűntudat, addig tart a bűn is. Egy magyar politikai vezér viszont harsányan kijelentette: – Én megbocsátok, de soha nem felejtek! Ez valami új honi találmány lehet. A felejtés nélküli megbocsátás. A bűnre való emlékezés vád és bűntudat nélkül. Avilai Szent Teréz írja: „Boldog az, akinek bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. „ No, de a megbocsátáshoz nem kell hívő embernek lennünk! Csak jó embernek. Ez is sok? Hát akkor rendes embernek. Aki nem őrizgeti magában az összes rosszat, amit átélt. Ahogy a latinok mondták: Non numero horas nisi serenas. Csak a derű óráit számolom. Még valamit a könyv címéről. A zsidó legendák hősei között kiemelkedő szereplő rabbi Akíba (Akíva). A rómaiak júdeai uralma alatt élt. Idősebb korában mártírhalált halt a zsidóüldözések idején. Két híres sztori szól róla. Az egyik: négyen rabbik elmentek tanulni a Kabbala ezotériáját. Egyikük megőrült, másikuk öngyilkos lett, a harmadik elhagyta a zsidóságot. Egyedül rabbi Akíba tért vissza ebből a szellemi kalandból ép elmével. A másik történet: Akíba úton volt, és egy nagyváros forgalmas, zajos utcáján esteledett rá. Imádkozni szeretett volna. Tudta ugyan, hogy utazók és vándorok részére van egy rövid esti ima is, de ő a teljes imát akarta elmondani. Ehhez egy nyugodt helyet keresett. Megpillantott egy romos épületet, oda ment be. Ám ott állt vele szemben Gábriel arkangyal, és elkergette. Később tanítványainak így mondta el a kaland tanulságait: Az ember soha ne menjen a romok közé! Utcán is lehet imádkozni. Aki az utcán imádkozik, elég, ha a rövidebb imát mondja el. El kell mondanom azt is, hogy az idézeteket félreértve többen azt hihetik, hogy ez vallásos könyv, a szerző mélyen hívő ember. Egyik feltételezés sem állja meg a helyét. Ez a könyv az emberi kapcsolatok, főként a nők és a férfiak viszonyának válságairól, buktatóiról szól. A szerző pedig mélyen szkeptikus, de mindig hangsúlyozza, hogy a szó jó értelmében nem arról van szó, hogy semmiben sem hisz, hanem arról, hogy mindent lehetségesnek tart. Ennek megfelelően a Bibliát nem csak az európai kultúra alapkönyvének tekinti, hanem rendkívül mély és bölcs pszichológiai tanítások rejtekhelyének is.

6 Az olvasót viszont arra kérem. . Ne tekintsd meg nagyon közelről. hogy amikor az élmények. álláspontok. szeretett fiam. Ha döntened kell bármiről. Dighávu. viselkedések különböző lehetséges formáit akarja megítélni. ne feledkezzen meg az indiai Dighitti rádzsa tanításáról. amit fiának szánt: Ne nézzed nagyon messziről.

hogy kivel élnek együtt! Ennek egyrészt az az oka. Ugyanis minden kapcsolat rohad néha. Meg kell próbálnod megmenteni. utálatok azt jelentik. (Elbocsátó. monológok hangzanak el. A gyermekágy. Szívemből azt felelném: ameddig úton vannak. Füst Milán így korholja az elhamarkodottan szakító. Hogy te is voltál. Persze a szétválásnak valódi okai. verses rádfogásaimból S biztasd magad árván. cibálni kell. hogy éppen a tönkrement szerelmi házasságok zömében a házastársaknak fogalmuk sincs. Hogy szép énemből valamid maradjon. Hozzá kell tennem: vagy unalommá. a pestis. Ma az a frázis járja.Milyen régen csupán azt keresem. befolyik a víz. Másrészt az emberek nagy részének a szerelmében van egy nárcisztikus elem: vágyaikat rávetítik szerelmükre. szép üzenet) A válófélben lévő házastársak között fellobbanó durvaságok.7 Sírig tartó kapcsolatok Van? Nincs? A vénség végéig tartó extázis? De fárasztó lehet! Élet szerelem nélkül? De unalmas! Eötvös József azt írja naplójában: A házasság jó dolog. örömeikre? A pszichoterapeuta sokszor azt tapasztalja. S amikor kiderül. hogy a szerelem extázisában mindenki csakis a legragyogóbb arcát mutatja. rossz gazdákat. Rúgni. amelyek a beszélgetést helyettesítik. És valóban: egy ókori vagy középkori házasság nem tartott olyan sokáig. vagy a nőt. de kissé hosszú ideig tart. Ady írja: . hogy két ember fejlődési útja gyakran idővel különválik? Ez feltétlenül árnyékot vet visszafelé közös élményeikre. Lukas a teteje. Nagy baj ez? Baj. Amíg még tartanak valahonnét valahová. motívumai kell. tépni. Végül is meddig él egy kapcsolat? Házasság vagy barátság – mindegy. hogy elszakadjon. hogy a valóságban mégsem olyan. Azonnal elmenekülni – nem megoldás. hogy legyenek. indulatos párokat: Ismerlek én titeket. vagy esetleg mindkettőjüket. akkor véget ért. ő lesz a bűnös. . hogy a szerelem idővel szeretetté változik. nemcsak az. Akkor már nem ház? Nem a tiéd? Fiatalkoromban azt mondtam egy okos lánynak: – Én nem vagyok hajlandó rohadó kapcsolatokban élni! Azt felelte: – Akkor nagyon sok kapcsolatod lesz. esetleg gyűlölködéssé. aki Nem bírt magának mindent vallani S ráaggatott díszeiből egy nőre…. És már döntened is össze az egészet. Amikor már csak önmagukat ismétlik. szerelmesen. és tulajdonképpen a másikról alkotott fantáziájukba szeretnek bele. kihúzni a rohadásból – ez az igazi emberi magatartás.. Én csodás. amiért nem felelt meg a szerelemben keletkezett fantáziáknak. végszavaik vannak. Van egy házad. a tatár és a török – hamar elvitte vagy a férfit. hogy még mindig erős kötelékek fűzik össze őket.

hogy senki se lássa. amikor a gyerekkor már régen elmúlt? Kérem. bíró úr. beszélgethetnek. hogy szívünket feltárva elárulnánk az igazságot. Hanem konzervál egy belső lelki feszültséget a testi és intellektuális felnőttség és a szociális és érzelmi gyermekként maradás között. a legfontosabb kérdés: természetes-e a gyerek-szülő kapcsolat ilyen hosszú ideig történő fennmaradása akkor is. hogy az embernél mindhalálig fennmarad? Az agy. A tyúkanyó vagy a cicamama mindenre gondosan megtanítja gyerekeit. A házastársak legtöbbször felszabadultan gyűlölik egymást. De hosszabb-rövidebb idő múltán eljöhet a nap. Ma nálunk a megkötött házasságoknak több mint a fele felbomlik. Elmúlt belőle ez a feszültség. Csak meg akartuk várni. a vagyon. Jól tette? Jobb lenne nyitott szívvel élni? Vállalnád. már régen ez a tervünk. mind a globalizációs társadalmaknak. amíg meghalnak a gyerekek. önvigasztalások helyett. amely olcsó és tetszetős mítoszokkal jelszavakakkal és tekintélyszemélyek által könnyen irányítható. hogy ne legyen csonka a család. ha szembe jön a másik. s ezzel megbántanánk valakit. A bíró megkérdezi: – Hány éves ön. Szívüket a birtoklás vágya és a veszteség . E szociálisan és érzelmileg gyermekded nemzedék. Persze mindenre a gyerek az ürügy. miattuk maradnak együtt. uram? – Kilencvenöt. hanem a kölcsönös érzelmi függőségről. Mi minden van a szívben? Gárdonyi így fejezi be az Isten rabjait: A szívet azért rejtette el az Isten. amire a fennmaradásukhoz szükségük van. A romos háznak teljesen össze kell dőlnie. akár együtt kávézhatnak. kapaszkodás az öregséggel egyre idegenebbé váló világban? S bármi is legyen az ok. Amelyik nem engedi az egykori gyermeket teljesen felnőtté érni. amíg átmennek az utca másik oldalára.8 Amíg megmarad a gyűlölet. – Kilencvenkettő. Miattuk válnak. hogy könnyebb lett a szívük. – És ön? – fordul az asszonyhoz. nehogy mostohájuk legyen… Ismerik a viccet? Egy házaspár beadja a válóperi keresetet. hogy belelássanak? A taoista Tu Csi Sui így ír: Félünk. és esetleg évekig pereskednek a válás. A hatalommal rendelkezők örökösen arra gondolnak. avagy miattuk marad egyedül. hogy új épülhessen a helyén. Most már találkozhatnak. – És most akarnak elválni? – Dehogy. hogy megszüntessék a családi poklot. Ám ez az ösztön lassan kialszik. sőt veszély esetén az életét is kész értük feláldozni. az érzelemvilág túl-fejlettsége? A konzervatív erők (Thanatosz) felerősödése az életkor előrehaladtával? Az összetartozás érzésének megsemmisíthetetlensége? Biztonságkeresés. Minek tulajdonítsuk. amikor egy reggel meglepődve úgy ébrednek fel. a magányos szülő miattuk házasodik újra. hogy kard van előttük. amikor az utódok felnőttek. vigyázzanak! Nem a szeretetről vagy az összeszokásról van szó. a legkívánatosabb tömegbázisa mind a diktatúráknak. hiába váltak el. mert anya vagy apa kell a serdülőnek. s mások bírálata a hátuk mögött. Ettől kezdve szabadok! És most már valóban van hely az életükben igazi új kapcsolatoknak az eddigi bosszúviszonyok.és lakásmegosztás meg a gyerekelhelyezés vitáiban. addig hatalmuk van egymás felett.

mind a túlburjánzó hazudozás és elhallgatás nem embernek valók. mert újra sötétséget hív. de ha a szél megindul. amilyen a víz.– polivalenciáját! Merre vezet az út a Nemtörődömség Birodalmába? Először is be kell látni. Füst Milánhoz. törekvések. viseld egyedül a terheidet. hogy az ember lelkében több személyiséglehetőség lappang. A valóságot ugyanis senki nem tudja. pl. ha téved. Aki nagyon biztosan állít valamit. provokálnak. Lehet mondani? Miért ne lehetne – és sok mást is. – Ennél őszintébb már ne legyél! Már akkor tudhatott valamit a bizalmas közlések határairól. hogy mind a túlburjánzó őszinteség. ha téved. Vagyis ahogy a Kékszakállú bizonyságot tesz róla: az első öt ajtó kinyitásakor kivilágosodik a vár. szétrombolják az intim kapcsolatokat. amelyeket egy már régen felbomlott. A szívem és a szellemem csak úgy szabadíthatom fel. hogy az elmúlt életek lenyomatait az aura őrzi. Ne légy gyáva és gyenge. nyugodtan állunk. Végül is az a kérdés merül fel. mint amit kibír. s a másiknak csak fájdalmat. Akkor mit tegyünk? Hallgassunk minden olyan dologról. Régen állítják a pszichoanalitikusok:Az a felnőtt ember. És így tovább. most még őszintébb leszek hozzád! ~ Kérlek. Márai idézi Az igazi című regényében egy gyóntató pap szavait: Maga nagy bűnt készül elkövetni. hogy milyen gondolati háttérrel mondjuk: a tökéletes szkepszis megvető tagadásával vagy a „minden lehetséges” beállítottság megengedő türelmével. Két elefánt. Gyakran elértem a tisztaság nyugalmát egy egész napra. Miért keletkezik ez a halmazat? A keleti bölcseletek szerint. menekülni akarsz? Mi. mint fövény a vízben. amikor állandóan védekezni. az tévedhet is. ami egy kapcsolat szempontjából jelentéktelen. olyanok vagyunk. Én kijavítom. ne tedd! – felelte. álmok. hogy a lélek valóban struktúra-e. Némelykor pedig elértem a tisztaság nyugalmát egy esztendőre. Több. ha téved. Kérdés. Olyanok vagyunk. Ismerik a francia gyerekdalt? Egy elefánt. aki el tudja viselni érzelmeinek ambivalenciáját. A mai embernek talán túl sok minden van a szívében. Mindenkinek joga van ahhoz. aztán elvesztettem egy nap alatt.9 félelme gyötri. az emlékek hatodik és hetedik ajtaja jobb. akik szeretjük a taót. megindulunk mi is. ne akard a partnered vállára lőcsölni! . Csakhogy: hogyan emlékezhet egy mai elme olyan eseményekre. előző életek esszenciális lenyomatai. mint a fűzfa: ha a szél nem fúj. ifjúkorában. mélyhipnózisban. aztán elvesztettem egy pillanat alatt. egy beszélgetés során így szólt a barátja: – Ha akarod. ahogy a modern pszichológia tanítja vagy pedig halmazat – a keleti felfogás szerint? A halmazat mellett szól az a tény. ha zárva marad. egykori agy tárolt előző életében? Azt állítják. amelyek hisznek a reinkarnációban. ha elutazom a Nemtörődömség Birodalmába. Aki állít valamit. ha téved. Jaj de nagyot téved két elefánt. hogy személyes titkai legyenek. A félelem nem teszi-e szellemedet tested szolgájává. megaláztatást vagy féltékenységet okoz. de még nem értük el. tiszta vagy iszapos. Summa summarum: a lelkünk teljes kitárulkozása még a legbizalmasabb kapcsolatban sem ajánlatos. Egymásnak ellentmondó vágyak. De a lélek. amelyek ritkán vagy ma már egyre gyakrabban emlékezetbe idézhetők. Jaj de nagyot téved egy elefánt. Teljesen birtokolni akar egy emberi lelket. az nagyot is tévedhet. s az valósul meg belőlük. amit a környezeti hatások hívnak.

tudom. de néha eleged van. a törvényt… S a végén hangjuk összeolvad egy kántálás-szerűségbe: S ha félni fog a sötétben. Új szerelem? Hogy is van ez? Valaki. amelyből végtelen erő keletkezik. csak távolodj el stb. a másik riadtan nem érti. ne tedd őket maradandó sérelmekké. sőt gyűlölködsz. S ha a valóságban nem így van? Ha szeretsz. beleszerettél valakibe vagy más okból el kell hagynod! Nem szabad becsapni senkit. azt kívánod.10 Ám köteles vagy beavatni a partneredet. új szerelem. elmagyarázza a szokásokat. ha nem tudsz nélküle élni. ha az elfojtás nem sikerül tökéletesen. pl. pszichoterápia. és csalódottan eltávolodnak egymástól. hogy nehéz. hogy egyértelművé törd magad. Anyukája már a kórházban van. egy férj vagy egy feleség. az „egyedül kell boldogulnunk”-tól. mondjuk. hogy mi történik. csak szeress. mindig egy másik ember véd meg minket. a plüssmedvék. örök nyomot hagyhat. – felnőtté válik. S egyszer csak megszólal a nagy maci. Mert csak addig van szükségük egymásra. Ki védi meg őt? Egy hős. a magunkra maradottságtól. Ha valamelyikük akármilyen hatásra – pl. Nem elvetendő lehetőség talpon maradásra a világgal szemben. szorongva. feltéve. egy másik ember! Ám hatásos védelmet adhat-e két infantilis ember szövetsége? Leonardo da Vinci így határozta meg a boltívet: A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség. Ne herdáld el könnyelműen. a tenger? Abban Öcsi magányosan. de időnként untat. háromszor megkívánt valakit. bár menne el… Mindezt fojtsd el magadban! Tudom. ha ezek csak átvonuló hangulatok. Meg kell ismételnem: ne légy pukkancs! Az ember sok olyat mond dühében. aki fontos vagy egykor fontos volt a másiknak. csak közönyös legyél. Pl. Egy vitéz. hogy mutassa neki a világot. már csak idegesítem fogja partnere gyereklelkűsége. Egy rettenthetetlen: Egy másik ember! Igen. huszonhat éves koráig négyszer is volt szerelmes. Verset mondanak arról. amit nem gondol komolyan. mégis nagyon fájhat. hogy mennyire szüksége lesz rá az új embernek. valamilyen erős érzelmi megrázkódtatás stb. ha érzelmileg komoly dologról van szó. S ha még éretlenül félni fogunk a felnőttségtől. ha egyikük se nő fel. ki véd meg minket? Egy fiú vagy egy lány. Mégis. a bohóc. ha ki akarunk szabadulni a terhes családi kötelékekből. a Hahó. hogy neurotikus lehetsz tőle. János vitéz és a többiek. indulatból életed értékeit! Gyermeklelkűek házasságkötése (Infantilis vonzódások) Emlékeznek-e Török Sándor egyik filmjére. Az európai erkölcs kötelességeddé teszi. féltékenyen várja testvére érkezését. ötször tetszett neki és jólesett egy kis flörtölés – és .

botrány. Sőt maga Freud a pszichoanalízist teljesen alkalmatlannak jelenti ki arra. elvont spekuláció vagy érzelem nem játszhat szerepet benne. Egy szorongó. A világnézetet olyan filozófiai konstrukciónak tartja. lehet egyszerre két emberbe szerelmesnek lenni? Vérvörösre gyúlt az arca. Igen nehezen. én nagyon szégyellem. S végül az „oroszlán-megoldás”. titkos randevúk? Lelepleződés. A mi korunkban ez még csak vágyfantázia. Mindenesetre a védettség és biztonság szempontjából ezek jól működő kapcsolatok lehetnek. A sors segítse valamennyi próbálkozást! Intermezzo (Melyik úton menjünk tovább?) Amikor a kapcsolatok megszakadását vizsgálva meg akarjuk őrizni pszichoanalitikus orientációnkat. Az emberi viszonyok alakulását elsősorban társadalmi hatásoknak (mindenekelőtt a világnézetnek. hazudozás. amikor Párizsban a kis Momo megkérdezi a boltja előtt pipázó öreg muzulmánt: Tessék mondani. Számos világhírű filozófus a freudi életművet egy új világnézet kialakításaként értékeli. lehet… Néha keserűek az élet igazságai. a tradicionális és az adott értékrendnek) tulajdonítják. az apa és az anya iránt érzett erotikus komplexusok és fantáziák miatt. és nagyon becsületes volt. válás? Vajon melyik oldalról jövő csábítást és csábítót fogja megutálni? Vagy… Álljunk csak meg egy percre! Egyszer a Kossuth Rádióban volt egy élő adásban zajló beszélgetésünk Ancsel Évával. Mindent megszervez. hogy lehet… A jelenet emlékeztetett Ajar Előttem az élet című regényének egy epizódjára. de válaszolni kellett. sőt a pap előtt kimondta a boldogító igent. mentes minden álszentségtől. tehát a társadalomfilozófiát és nem a pszichológiát tartják illetékes elemzőnek és magyarázónak. elintéz. különösképpen pedig világnézetként fogják fel. illetve mamaként is funkcionáló partnert? Ez hordoz egy izgalmas ízt. én azt tapasztalom. A polgár riadtan és tétovázva keresi az útját az emberi kapcsolatok egyre átláthatatlanabb dzsungelében. ha egy infantilis nő vagy férfi igazi felnőttet keres támaszként a hazulról történő elszakadás érdekében? Vagyis papaként. az elkövetkező negyven évben semmi hasonló nem fordulhat elő vele? És ha mégis. hogy élete javáról mond le? Bujkálás. talán a kora gyerekkori. Az ifjúság hajlamos belezülleni a szabadságba vagy az aszkézisba. Megkérdeztem tőle: Éva. akik ökölcsapásokkal válaszolnak. biztatást ad. hogy miután az anyakönyvvezető. lehet élni szeretet nélkül? Sóhajtva felel: Kis Momo.11 most azt hiszi. gyávanyuszi-lelkű gyermekded lány vagy fiú egy nála is infantilisebbhez kapcsolódik. válaszutakhoz érkezünk. Freud mosolyog a filozófusokon. Az egyházak rendíthetetlen hitük bizonytalanságában hadakoznak a kinyilatkoztatott erkölcs minden liberális lazulása ellen. hogy erkölcsi értékteremtőnek. védelmet. eldönt. amely egyetemes megoldást ad az élet minden problémájára. Inkább hazudjuk el őket? És mi történik akkor. ha úgy érzi. az emberi kapcsolatok közismerten szigorú erkölcsű filozófusmesterével. akkor mi következik? Magára erőszakolt hűség? Lelki vergődés? Az érzelmek elfojtása az erkölcs nevében még akkor is. az erkölcsi ítéleteknek. sejtés. Szerinte a világ megismerése csak precíz kutatásokon alapulhat. s ennek megfelelően bírálja – sőt elutasítja. de kimondta: Péter. de azt hiszem. S ebben a pillanatban magabiztos oroszlánná változik. és semmiféle intuíció. sugallat. A .

az irodalomban és a képzőművészetben. mint a kaleidoszkóp: egy-egy helyzetre összeáll egy érzelmi-indulati mintázat. (Pl. hogy az emóciók világában is működik-e ugyanez a reguláció. amelynek érdeme éppen abban áll. majd szétoszlik. hogy a valóság negatívumaival egy ábrándvilág segítségével birkózzunk meg. származására és missziójára vonatkozó minden illúziót. Ennek során egyik fontos feladata. az idő felbontása. sem a vallás. mert valóban van mondanivalója. Ez a nagy vigasztaló az élet szörnyűségei és reménytelensége ellen. Egy cáfolhatatlan elmélet pedig nem lehet tudományos! Ricoeur szerint a pszichoanalízis legnagyobb korlátja. mert egy pszichoanalitikusan orientált úton járunk. amikor szelíd vagyok. sem a filozófia. hogy a pszichoanalízis mindenféle emberi viselkedést (valósat vagy akár kitaláltat) értelmezni tud. amikor nem fúj. században a római katolikus egyház ugyancsak megkísérelte. hogy ezeket matenaus eszközökkel. Igaza van-e Freudnak. reakció. Vagyis elmélete. Mindezek alapján nyilvánvaló. sőt általában a pszichológia érdeme. nehogy szemléletünket valamiféle kritikátlan freudista csőlátásos világnézetnek tekintsék. Heidegger általános kritikája (a részletek mellőzésével) abban foglalható össze.) Karl Popper főként azt kifogásolja. a kritikákat. s az olvasónak is ismernie kell az ellenvetéseket. módszertana soha nem cáfolható. a vágyam.) Tömeghatását tekintve egyedül a vallás figyelemre méltó ellenfél. míg egy újabb mozdulat új formációt nem provokál? (Pl. hogy az igazságra törekedjen (akkor is. hogy a XX. Először azonban foglalkozzunk a „tudományok tudományával”. hogy van érzelmi-indulati raktárunk is (a tudatalatti). hogy Freudot azért érdemes olvasni. az önmagunknak okozott meglepetések stb. – főként a filmben. és hibája. hogy csak azokkal a lelki jelenségekkel tud foglalkozni. Ezzel új utat nyitott meg az addig művelt lélektan határait túllépve. hogy a tudomány semmilyen ágazatába – köztük a pszichoanalízisbe – nem szólhat bele sem a művészet. hol van a dühöm. ha a fizikát tekintjük az ideális tudománynak. a bölcselettel. az idegpályákon szabadon száguldozó emocionális részelemek hirtelen összeállásával. az ismeretek kódolt raktárából való egyes elemek tudatba emelésének lehetősége. Legfeljebb ők használhatják fel a mélypszichológia számukra fontos felfedezéseinek elemeit. Azonban kérdés.12 pszichoanalízis pedig egyszerűen egy tudományos részterület. amikor kielégült vagyok?) Avagy az affekciók szinte úgy működnek. hogy az objektív kutatást jelentős mértékben kiterjesztette a lelki élet területére. hogy Krisztus feltámadásának misztikus tényét a torinói lepel elektronmikrosz-kopikus vizsgálatával bizonyítsa. s a pszichoanalízis ezt akarja utánozni elsősorban a kísérletileg igazolható törvények feltárásában. De e vonatkozásban is csak kísérlet arra. Ilyen törvények valóban felfedezhetők a kognitív folyamatok működésében. A pszichoanalízissel szemben érezhető nehézség vagy elégtelenség akkor válik intenzívvé. természettudományos módszerekkel akarja kutatni és megismerni. s aggódom. hogy elfogadta a nem anyagi jelenségek létezését a világban. . ha az sérti a társadalmi konvenciókat). az emlékezés (felismerés vagy felidézés) segítségével. a gyerekkor megjelenése a felnőtt komplexusaiban. hogy a pszichoanalízis. amiből környezeti provokációra manifesztálódnak emocionális reakcióink? (Vagyis hol van a déli szél. Wittgenstein legfőbb dicsérete az. Jól ismerjük. Ehhez azt teszem hozzá. az érzelmek és ösztönök racionális magyarázatának feladása. és utasítson el az ember különleges helyzetére. amelyek kimondhatok. Ezt azért tartom fontosnak. a tudomány metafizikájával.

hogy tetteiért nem tartozik erkölcsi felelősséggel akár önmaga. hogy egyetlen testben több személyiséglehetőség él. Szerinte a kopernikuszi felismerés lényege nem csak a geocentrikus világkép megdöntése volt. Rorty a problémát messzebbről vezeti le. sokszor játékos eseményeivel. A polgárember pedig görnyedjen és moralizáljon szexuális előítéleteinek nyomása alatt. olyannak. a hangsúlyt inkább arra teszik. Mindez nagyjából rendjén van. ha ügyel arra. életünk sokszor bizarr. A kereszténységben a házasság szentsége. Freud a személyiséget hitek és vágyak halmazának tekinti. Nincs tehát egyetlen „igazi énünk”. amelyből csak saját maga tudja kigyógyítani saját magát. Ennyit a filozófusok háborgásáról. hogy útját ne szegélyezzék érzelmi hullák. szilárd parancsokat. megalázást okozó eszközzé. amely az emberi lelket több személyiséglehetőség halmazatának tekinti. A zsidóság a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsra való tekintettel indokolt esetben megengedi a házasságok felbontását. hogyan kell élniük. hogy a zabolátlan. A vallások – az emberi viszonyok estében is – keményen tartják magukat a rendszerbe foglalt erkölcsi parancsokhoz. ami elválaszt bennünket egymástól. Ennek értelmében az önismeret nem arra törekszik. Ezeknek a lényege az. akár Isten előtt. s ítélkezzen a gyorsan romló erkölcsök felett. amelyet önmagában már lelki betegségnek tartott. különben a szerelem könnyen bálványimádássá fajul. és ne remélje. 2 Médeia-elv: a saját érdekek elleni irracionális viselkedés. az isteni kötés felbonthatatlansága alapvető erkölcsi követelmények. hogy „melyik a valódi énem?” vagy „milyen az emberi természet?” Az ilyen kérdések alapját Freud „a világegyetem vallásos szemléletében” látja. másoknak gyötrelmet. amelyek még kölcsönhatásba is kerülhetnek egymással. Az élet és halál. elfogadhatónak tartja. állati szexuális ösztönöket be kell terelni az isteni rend alá. akrasztikus cselekvés: Arisztotelész fogalma az „ismerem a jót. sokszor abszurd. mégis a rosszat cselekszem”jelenségre. Az ifjúságtól eltűrhető a kereső. 1 . Ez azt jelentette. a házasságon kívüli nemi élvezet tilalma. Nem tehető fel tehát a kérdés. hanem a világ szemléletének mechanizálása. hogy a világ már nem tanította meg az embereket arra. A több személyiséglehetőség túllép a Freud által leírt állati ösztönén és az értelmes és szociális felettes én küzdelmén. majd elutasított kapcsolatok váltogatása. Az ezotériák ebben az esetben is kerülik a dogmatikai rendszereket. Ebből fakad a polivalenciák elviselése mint a felnőttség jele. hogy a szexualitás ne váljon sátáni. mechanikus gépezet (a forgó gömbök. a tágulás és sűrűsödés) látványa. vállalva a kaland minden következményét! Mi megmaradunk a többek között pszichoanalitikusan is orientált szabad szellemi csavargás és nézelődés göröngyös ösvényén. Indulj el a neked legmegfelelőbb úton.13 Davidson az arisztotelészi akrasztikus cselekvésen1 és az ún. hanem éppen mindarra. üdvösség és kárhozat eleven és kalandos forgatagát felváltotta egy unalmas és céltalan. megtaláló. az iszlám lehetővé tesz négy feleséget. Az én azonos egész történetünkkel. párbeszéddel helyettesíti. hogy megragadja bennünk a közös emberit. Ezt a párviadalt két vagy több személyiséglehetőség közötti értelmes tranzakciókkal. amely külső befolyásoló erők hatására jön létre. Önmagunk megalkotása különböző ellentmondásos vagy egymást erősítő történeteink folyamattá fűzésével valósítható meg. Akrázia. Médeia-elven2 való elgondol-kozás útján jut talán legközelebb a távol-keleti lélektan már ismertetett felfogásához. A legnagyobb ökölcsapást Kraus próbálta rámérni a pszichoanalízisre.

s ebből a különbségből fantasztikus problémák keletkeznek. hogy már a teremtéssel kezdődött a probléma? A férfit élettelen anyagból teremtette az Isten. és gyerekeket kell nemzenie. akár a matriarchátusban vagy a háremek kezdeti korszakában. És monda az ember: Ez már csontomból való csont. hogy ki a másik. és az is biztos. hogy valamikor az ősidőkben az érzelmi szocializálatlanság nem tette lehetővé a szerelem megjelenését. De előfordulhat. Abból. hogy amikor már kitűzték az esküvőt. Négy felesége közül Jákob egyet biztosan szeretett. A mai pszichológia és a társadalomtudományok a szerelmet elsősorban társas viszonynak és szexuális kapcsolatnak tekintik. hanem meg kell osztania. hogy a bibliai időkben a szerelmet és a házasságot másképpen értelmezték. Sárát a királyi háremekbe. hogy a nő és a férfi némely szerve eltér egymástól. majd életet lehelt belé. amikor sem a nő. Hippokratész is betegségnek tartja a szerelmet. századi pszichiátriai-neurológiai tankönyvek szívesen használják a „szerelmi téboly” kifejezést. Mert megértette. Lehet. a szex jól elvolt szerelem nélkül. sőt azt sem. A sztoa a szerelmet főként lelki vonzódásként értékeli. akár a szabályozatlan nemi erkölcsök idején. és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék. hogy a legősibb kultúrák a nagy ritkán felbukkanó különös vonzódást (szerelmet?) nő és férfi között az istenek büntetéseként értékelték. Ruben megátkozása Bilha elcsábítása miatt nem szerelmi féltékenységből fakadt. dühöt vagy méltatlankodást válthatnak ki vele. mert növeli hősies helytállásukat. az epikureisták viszont az érzéki vágyra teszik a hangsúlyt. csak testi megkívánás létezett. Nem csak arról van tehát szó. hanem a törvény és az apai méltóság megsértéséből. Jákob nem ujjongott örömében. hogy nagyon régen. Mellesleg: ezért nem érdemes. hanem elszomorodott. hogy az egyik az élettelen anyagból. ami védi az embert az atomizálódástól és az érzelmi elsivá-rosodástól. hogy lányát. Hát… Nem fakad minden téboly szerelemből. A nőt viszont a férfi bordájából alkotta meg. Ábrahám gyanús közönnyel adja kölcsön feleségét. sőt a homoerotikus kapcsolatokat kifejezetten helyesli a katonák között. Ekkor a női-férfi együttélési formák. A különbség mélyebbről fakad. a homéroszi eposzokban néha felbukkannak szerelemre gyanús kapcsolatok. Azonban nyilvánvaló. . mint ma. hogy a családalapítás után már nem lehet az egész élet az övé. sem a férfi nem látja tisztán. mert csakis szolidaritást. Jákob hét évig szolgálta Lábánt. Egy bizonyos: Jákob és Ráhel szerelmesek voltak egymásba. Vajon szerelem volt-e Ádám és Lilith. ő maga pedig lassan elindul a halál felé. megválaszolhatatlan kérdés. Biztos.14 Meghívott szenvedély. Hogy a szerelem mikor keletkezett. másképpen élték át. Ráhelt feleségül vehesse. sőt nem is ajánlatos a szülőknek vagy a rokonoknak kritikát mondani a gyermek partnerei felett. mert emberből vétetett. A görög mitológiában. a másik élő testből származik. szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex? A XIX. később Éva között? Szerelmespár volt-e Odüsszeusz és Pénelopé? A nemi erkölcsöt szabályozó bibliai törvények csak a megvalósított testi kapcsolatokra vonatkoznak. Mindezt megelőzően – még inkább visszamerülve a múltba – azt kell látnunk. s nem minden szerelem válik tébollyá. Ennek során viszont – ha igaz – egyre közelebb kerül egymáshoz a szerelem és a szeretet. Mintha megtébolyodtak volna. hogy kicsoda ő. Szókratész elnézőbb a szerelemmel szemben. Képes-e erre egy mai szerelmes? Számunkra viszont az a figyelemre méltó. de megítélésük meglehetősen bizonytalan.

látenciakor (hatévestől a pubertásig. A belső bizonytalanság („ki vagyok én?”) motiválja a serdülő testén az egyetlen stabil jel. ahol nemek szerint ragoznak (pl. megingathatósága. A nemnek megfelelő ragok. Freud úgy vélte. hogy az egyén könnyedén vállal olyan helyzeteket. züllés fenyegeti a gyereket. A nemhez tartozás tudata viszonylag korán kialakul. magyar). A modern időkben a fejlődéspszichológia kénytelen tudomásul venni. az ún. a látencia periódusa tehát megrövidül. valamiféle cinizmushoz. Ennek következtében nem tanul az átélt tapasztalatokból. Az érzelmi sivárság szeretetképtelenné teszi. Ehhez még hozzájárulnak indokolatlan törések az életvezetésben. kb. a serdülés időszaka korábban megkezdődik. Különösen gyakori áldozatok – természetesen a megkárosítottakon kívül – a gyerekelhelyezési perekben a bírák és a szakértő pszichológusok. mint ahol nem (pl. beleértve a homoszexualitást vagy éppen a melegek és mindenfajta másság eszelős gyűlöletét. német). ösztönbetörések irányítják viselkedését. és veszélyes félreértéseket okozhat. Cleckley leírta a szociopátia tizennégy jellemzőjét. nem szeret. A nemi identitás fogalmának kettős értelme van: valamelyik nemhez tartozás tudata és a nemi identitás érzése. biztonságát is veszélyeztetik. 9-10 éves korig) végére. gyakorlatilag a beszédfunkciót követően. az empátia hiányát. s – meglepően – valami behízelgő viselkedésforma is. orosz. Ebben a labilis lelki állapotban minden érzelem nehezen vállalható. Ugyancsak a látencia. nem a hisztériásán hangoztatott csonka család. De akkor még nem támadta meg anyai biztonságukat a mindenfelől áradó kétség. mert a kiszolgáltatottság félelmét hozza létre. A híres amerikai kutató. mint anyu vagy apu. Amit különben a statisztika sem igazol: a kriminális gyerekek többsége nem csonka családban nevelkedik. A modern kutatások azonban későbbre tették ezt az időpontot. Ez a valódi probléma. s a magányos nők nagyszerűen felnevelték gyerekeiket. amelyek akár személyes épségét. sőt a serdülés korában szilárdul meg emocionálisan a nemi identitás. a szexuális erőszakot. Ennek megértéséhez vissza kell tekintenünk egy régi vitára. hogy a személyiség durva vonalakban körülbelül az iskolaérettség idejére már kialakult. A folyamat gyorsabban megy végbe azoknál a nyelvcsaládoknál.”) A nemi identitás az érzés szintjén (lelkileg nőnek vagy férfinak érzi-e magát valaki) már nehezebb ügy. inkább indulatok. a promiszkuitást. Ez idő alatt alakul ki a felettes én (a személyiségbe beépült erkölcsi és szociális normák). Azt jelenti. valamint a megszilárdult nemi identitás. mintsem érzelmek. számtalanszor megismétli ugyanazt a kudarccal végződött magatartást. Ezek közül a három legfontosabb: nem szorong.15 Ezeknek az érzelmeknek a létrejötte a nemi identitáson alapul. („Te csak úgy mondhatod. Ennek ma már érezhető következménye: a felettes én. amiből önbeteljesítő jóslat lesz: veszélyben az anya. nem tanul. Azonban itt is kimutathatók különbségek. A két világháborút követően mi is az özvegyek országa lettünk. . A szorongás hiánya műszeresen is kimutatható. amit Cleckley „pszichopata bájnak” nevez. prepozíciók jelentős informatív és sűrűn ismétlődő gyakorlási többletet jelentenek a beszédtanulás folyamatában. A kettő együtt: az erkölcsi labilitás és a nemi identitás bizonytalansága a maszkulin és a feminin hatások fel nem dolgozott keveredésének zűrzavara növeli meg az agresszív reakciókat. bűncselekményt. Védekezésül érzelmi elfojtások keletkeznek. a tetoválás létrehozását. konfliktust. az aberrációkat. a fiatalok között tapasztalható egyre nagyobb számú társadalmi beilleszkedési zavar. flegmához hasonlító létszemlélet. hogy a fejlődés üteme felgyorsult. a gyerekkor hamarabb csap át kamaszkorba. kb. tehát az erkölcsi és szociális érzék labilitása. elridegülés.

amivé a végzet megenyhült. ami nem választhatja el. az istenek akarata? A sors. s már az ember is formálhatja földi életében? A vallás.16 Vágy és ragaszkodás (Mi köt össze és mi választ el két embert?) Mi kapcsol egymáshoz minket? A karma? Amit a köztes létben (Bar-do) az ember maga épít magának elmúlt élete tetteinek következményeiként és a javítás lehetősége érdekében? A megváltoztathatatlan vasvégzet (ananké). amit Isten összekötött? A véletlen találkozás során fellobbant szexuális vágy? A szerelem? Az érdek? A félelem a magánytól? A társadalmi konvenciók? A szülők akarata? Egy véletlenül fogant gyermek? .

barátok szuggesztív befolyásolása. E szerint a szenvedést nem a vágyak okozzák. az éj. mely a mulandó izmot vaspántként kapcsolta csontunk köré hogy megízlelvén őrizzük a titkot: egy pillanatra sorsunk istené. A vasvégzet. megtartóbbak. A modern buddhizmus fejlődése során bizonyos szempontból korrigálta a Mester tanítását. Heverünk torzán. A páros magány. A boldog percek. De a szenvedésről szívesen lemondana. és az ilyen fokra emelkedett ember leszállhat a lét kerekéről. Uramisten! Majdnem ugyanazok a helyzetek. mint minden karolás: futnak arcomon. mi az összetartozás. Mit tegyünk? Annyi látható.17 Miért válik olyan ritkán valósággá Illyés Gyula verse: A szenvedély. a közöny. a szerelemmel? E pillanatban a reinkarnáció nem érdekel minket. Minden szenvedés oka az életvágy. pozitív vagy negatív formában. (Kapcsok) Mi választ el minket egymástól? A karma. A vágyak kioltása tehát megszünteti a szenvedést. A sors. hogy majdnem mindegyiknek valamilyen köze van a vágyhoz. amelyet ketté Isten sem szakaszthat. Testesüljön csak meg újra. A szerelem elmúlása. Hát most mihez kezdünk a vágyak vágyával. Szülők. Újabb csábítás. A híres benáreszi beszéd négy fő tétele: Minden lét szenvedés. A gyermektelenség. érzések. mint a páros szobrok Ha tömbjüket az idő széttöré. vagyis az unalom. hanem a ragaszkodás! . a szenvedély majd elmúlik. A mókuskerék. De jönnek majd új közös kapcsok. nem szenved. Az érdek. láncok. Aki nem vágyik élni. A szexuális extázis kialvása. élmények. nem kell már újra megszületnie. aki a földi életre vágyik. A vágyaknak központi szerepe van Buddha filozófiájában. s majd fonalai őszülő hajaknak tanítják. A szenvedés kioltására a nyolctagú ösvény végigjárása alkalmas. a kéj már senkié. arcodon a ráncok.

Tabi Lászlónak van egy humoreszkje: Nálatok mi rohad otthon? Körbekérdezi barátait.18 Mit jelent a ragaszkodás? Nyelvünk logikája szerint pozitív jelentése van: valakihez vagy valamihez való szoros érzelmi és intellektuális kötődést. indulatok. hogy együtt éljenek. Rend-őröket foglalkoztatunk. emlékek végtelen hosszúságú sleppjét. Ezt jelenti a buddhizmus vagy a taoizmus. de régen elmaradt az idő messzeségében. a kapcsolatainkban kavargó rendetlenséget. mert ami valaha is a szívünkhöz nőtt. a politikában. Mindez azt jelentené. fénymásoló és gyümölcsaszaló – áttekinthetetlen rendetlenségben. ha tetteink. Rosszul tűrjük a rendetlenséget a munkánkban. Régen elévült sérelmek. sajgó emlékei egy valamikori szerelemnek. ami egykor fontos volt. Tehát amikor Buddha a vágyak megszüntetéséről beszél. amelyek ránknehezednek mint a kolonc. a testünkben és a lelkünkben is. Olyan vágyak is keletkezhetnek az emberben. szublimálódjanak. hogy valamitől vagy valakitől megszabaduljon. lelassítanak és gúzsba kötnek. Rendet teszünk a lakásunkban. a drogról. lobogó becsvágyunk kudarcai. haszontalan maradványa a múltnak. néha a könyvtárunkban és az íróasztalunkon is. az egykor legmodernebb írásvetítő. a részvétét. kényszerű lemondások. akinél fotólabor. Vajon. tapasztalatok. Elkeseredünk. S ezekhez a szabadulási vágyakhoz éppen olyan erősen lehet ragaszkodni. Az együttérzését. míg a gyűlölet és a szeretet nevében emberek millióit pusztították el. amiket naponta gépiesen újratanulunk. szeretetet megtartani akarást. a gazdaságban. Rendre próbáljuk nevelni a gyerekeinket. Megszüntessen magában negatív karaktervonásokat. néhány napig boldogok voltak vele. ez ilyen egyszerű. ám már évek óta rá sem néznek. Avagy leszokjon az italról. élmények. megbántások. amelyik csak a részvét érzését őrzi meg. váljanak szellemivé. És mi rohad a lelkünkben? . az nem lehet kidobni való szemét. Rendnek kellene lenni a világban. viselkedésünk nem fedik belső normáinkat. elmaradt utazások – szóval mindaz. a konfucianizmus sokat felhánytorgatott közönye. a vágyak sorsa alakuljon a saját törvényei szerint: szűnjenek meg. De rettenetesen meg lehet bonyolítani. így húzzuk magunk után ma már feleslegessé vált érzések. Mi választ el két embert? A ragaszkodás ahhoz. a szorongásra. a dohányzásról. amelynek a nevében soha nem öltek. megalázó elutasítások. És szenvedünk a lelkünkben. birtoklást fejez ki. mi az. hajlamot a dührohamra. esetleg nagy anyagi áldozatok árán megszerezték. Ez ilyen egyszerű? Igen. polivalenciát és mindenféle ellentétes vágyat érzékelve. hatalmas Merklin-doboz. a megalázkodásra. A megdöbbenés után mindenki vall: van.kérdezem szemtelenné bátorodva. hanem a ragaszkodást? Ha a ragaszkodás megszűnik. netán időnként még kellemetlenkedjenek is – már nem kell velük törődni. A rend a tárgyi világban és a lélekben Van bennünk valami örök vágy a rend után. Mi köt össze két embert? A ragaszkodás ahhoz. gyönyörű madárkalitka madarak nélkül. Őrizzük őket. hogy kapcsolatuknak vége van. amire olthatatlanul vágytak. mint a megőrzésre vonatkozóktól. honnét ered a rend utáni vágyunk? . hogy nem a vágyakat kell megszüntetni. ambivalenciát. vajon nem a vágyakhoz való ragaszkodást érti-e rajta? Csakhogy a kérdés ennél bonyolultabb. a közéletben.

ha a természet rendje rendetlenségbe fordulna! Mi is a természet gyermekei vagyunk. A Teremtés híveinek válasza: Isten maga a rend és a törvény. a Sátánnak a sugallata. nemcsak a testünkön belül. rendben van az életed? Azt feleltem: – Azt hiszem. a szenvedés. de közben alaposan összetöri magát. Patakzik a vér. ami ebben a kontextusban nyilván Isten ellenfelének. Ugyanoda jut. ilyen bolond az az ember. a közös élet megszüntetését? A szülői világismeret. Tehát: bűnt követ el az ember akkor. Az ötödik szférában Oldtime egy szerelmespárt lát. az átléphető és nem átléphető viselkedési határokat. vagyis: Vezetik a végzetek az akarót. hanem személyes és társadalmi környezetünkben is. különösen a női-férfi kapcsolatokban mi számít rendnek és mi rendetlenségnek? A Biblia álláspontja egyértelmű: Annak-okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját. ha értelmetlen szenvedést okoz másoknak vagy nem csillapít szenvedést. rendben vannak a dolgaid. Ám a hatodik szférában eliszonyodik. Az is. Ez a rend! Csakhogy mit jelent ez az elhagyás? Szétválást. Egyszerűbb vagy bonyolultabb törvények uralkodnak mindenütt. . akik egymás karjában hevernek és végtelen. A kívülről ránk ható rendetlenségbe bele lehet bolondulni. felnőtté válását? Érzelmi elhidegülést? S ezek közül mi tartozik a rendbe és mi a rendetlenségbe? Ezt csak az ember saját belső ítélőszéke döntheti el! Karinthy Mennyei riportjában Diderot. hogy az emberi viszonyokban. A legmagasabb fokú idegrendszer regulációja – amely a lelki jelenségeket is létrehozza – ennek megfelelően ugyancsak rendet kíván. Ő vezeti a túlvilági szférákon át Oldtime-ot. a szenvedély. A rend törvényei nélkül bizonytalanokká. de Diderot megállítja: – Nem veszed észre. Az égitestek mozgásától az életjelenségekig. Én meg azt gondoltam magamban: Igen.19 Az evolúció hívei így felelnek: a Természetben rend van. Egy nő és egy férfi borotvaéles késekkel nyúzza le egymás bőrét. Ilyen a szerelem. S miután ő lehelt életet az emberbe. az elviselhetetlen kín eltorzítja arcukat. Mármost az a kérdés. aki a nyárspolgári ideálok és erkölcsök félresöprésével eligazodik ennek a kérdésnek a sűrűjében. amikor módja lenne rá. az indiai bűvölettel mennyekbe varázsolódott misztikus újságírót. ami nincs rendben. gyakran halálhoz vezet. Talán segít. Rám legyintettek: – Ez bolond. tehát testünkben is rend uralkodik. megrendítő gyengédséggel simogatják és becézik egymást. Rend és rendetlenség nő és férfi között? Ember legyen a talpán. nolentem trahunt. s irtózást a rendetlenségtől és a törvénytelenségektől. belénk lehelte a rend és a törvény iránti igényt. a francia felvilágosodás híres filozófusa játssza el az Isteni színjáték Vergiliusának szerepét. de legalábbis elveszíthetjük az élet éléséhez szükséges orientációs pontokat. becsaphatókká válunk. Tőlem egyszer megkérdezték: – Péter. minden rendben van. vallás és erkölcs megtagadását? A kapcsolatok egyenrangúvá. Jaj lenne nekünk. Oldtime menekülni szeretne ettől a látványtól. a nem akarót vonszolják. és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. ha minden vallási és morális konvenció megkerülésével a magunk számára meghatározzuk a bűn fogalmát. hogy ugyanazt a párt látod most egy másik dimenzióból? Rendben vannak egymással? Talán rendben. aki Senecára hallgat: Ducunt volentem fata. A rendetlenség betegséghez.

amikor erre lenne szüksége. napig. hogy a politika hogyan rombolt szét „örök barátságokat”. aki magában a szexualitásban fedezi fel a bűnt. a hatalmasságok ellen. esetleg közöny. Lehet iránta vállvonogatva közömbösnek maradni. a pedofilokról akarok beszélni. kegyetlenséggel és gyűlölettel teli megtagadása és elszakítása mindennek. a szociális viselkedéssel. Mert gyűlölöm az elbocsátást. a férfi-női vagy más emberi kapcsolatban bűnt elkövetni? Lehet. hogy nem embertársainak tartozik a tisztességgel. Őrizzétek meg azért a lelketeket. mert kívülről irányítható. és ott dúlni kezd. ami egykor szép és jó volt egy kapcsolatban. s a végén senki sem tudja már. hogy némely tanításban az Úr folytonosan megbotránkozó vénemberré torzult. Mert lehet értelmetlen szenvedést. a bosszúállás eszköze. infantilis tömegekre van szüksége. hogy legyőzte. ezt mondja az Ur. úgy érzi. De a valóban érett ember lelki történései belülről kifelé hatnak – sugároznak. A rend a munkában létrehozza a közélet rendjét. hétig. Mámorító diadalérzés keríti hatalmába. a perverzekről. Stefan Zweignek van egy zseniális lélektani tanulmánya a világirodalom két nevezetes szerelmi hazárdjátékosáról. A gyerek és a gyermeklelkű felnőtt reaktív lény – viselkedésével a környezet hatásaira reagál. hanem a fejedelemségek ellen. hogy ki volt egykor. Ez aztán az érzelmi rendetlenség! Mégis megmaradok az ősi keleti felfogás mellett: Aki rendet tud teremteni a lelkében. megalázást. Gyermekkorától gyűlöli a nőket. Számára a szexualitás az agresszivitás. akkor rend lesz a munkában is. A mi világtájunkon például döbbenetes élmény volt a rendszerváltás után. hónapig tart.vagy rosszindulat. annak rend lesz a családjában is. hogy ez az álom csak néhány óráig. hanem Istennek. Don Juanról és Casanováról. Lehet-e a szerelemben. Valahányszor sikerül egy nőt elcsábítania. mint teremtő erők. Óriási szexuális fantáziája a legkoszosabb cselédlányra is rá tud álmodni valami gyönyörűt. családi kapcsolatokat. Ki az igazi rendbontó bűnöző a szerelemben. gyakran valós vagy vélt sérelmek nyomán keletkező bosszúvágy. aki ruhájára kegyetlenséget borit. és azt. Más szempontból arról van szó. Valószínűleg az emberi kapcsolatokban a rendetlenség. melyek a magasságban vannak. Izraelnek Istene. De nálunk? Egy kormányváltás hatására egzisztenciák dőlnek össze. a gonoszság lelkei ellen. kicsoda most és ki lesz belőle az eljövendő években. Don Juan igazi szexuális bűnöző. Mindez elsősorban jó. hogy a társadalmi rendetlenség világában lehet-e rend a társadalomban élő ember lelkében? Műveljük csak kertjeinket – tanácsolja Voltaire. Kivéve persze. a rendezetlenség fokozatosan bűnné tud válni. a szexualitásban? Természetesen nem a büntetőjog vagy a pszichiátria illetékességébe tartozó erőszakról. valaki könnyen a „rosszak” közé kerül a „jók” közül. Újra meg újra át kell írni az önéletrajzokat. Régi liberális demokrata államokban a politika messze magasan elhúz a nem politizáló polgár feje felett. ez élet sötétségének világbírói ellen. lefektetnie. Ez lenne a keresztény erkölcs? Pál így ír az efézusbelieknek: Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Ez . és viszont. Ha a családban rend van. Lehet. ha valakinek a világnézete azt sugallja. az élet folyamatossága tendenciózusan megfogalmazott epizódokra hullik szét. Nem így Casanova! Ő az ideális szerelmes. kivéve.20 Ennyi. Igen ám. félelmet okozni a másik embernek vagy magára hagyni segítség nélkül. Kizárólag a szeretetlenség következményei. (Malakiás) A vallásos gondolkodás sekélyessége s az erkölcsi előítéletek eredményezték azt. ha a diktatórikus vagy a globalizált társadalom nem hagyja felnőni az embereket. ha a pár papi áldás birtokában szeretkezik. megalázta. és ne csalárdkodjatok. azt mondja a Seregeknek Ura. de a kelet-európai kertekbe mindig beoson vagy betör a politika farkasa. nemtörődömség. A bűnnek tehát kizárólag szociális értelme van még akkor is.

Akkor így szólt a papához: – Apa. ahová ti leromlotok. Ti egy szerelem csúcsán kötitek a házasságot. ez a bűntudat kollektíve soha nem jön létre. amely valójában látszatmegbánás akár hány millió ember kiontott vére miatt. s végül kés kerül egy elképzelt béke harcosainak a kezébe is. háztartásuk. a számításon alapuló érdekházasságok. És még egyszer: hm. Ugyanez a tanár azt mondta felnőtt fiának: – Nézd. a világmegváltásból terror. akkor elkeseredett. Nálunk összehoznak két idegen embert. Nézd. legyünk modern emberek. Szinte már várom. talán már gyerekkorukban a szülők és az asztrológus közreműködésével. Az egyiket elvakítja a gyűlölet. – Ennyi az egész? – Nem egészen. Csakhogy: amíg a hivatásos gyilkosokban is néha megmoccan némi eliszonyodás önmaguktól (Úristen. Hm. . Ők felemelkednek arra a szintre. Aztán együtt élnek. ami azokra zúdul. Nehogy a következő életében megint összekerüljünk szörnyeteg feleségünkkel. hogy ilyen szépnek és nagyszerűnek soha senki nem fogja őt látni többé az életben. igyekszik megfelelni a róla alkotott fantáziának. addig a rajongás mögött is agresszió áll készenlétben. gyerekeik. nem lehet feltenni a kérdést. Ám egyiküknek sincs a leghalványabb fogalma sem arról. többször nem fordul elő!” De persze mindig újra meg újra előfordul. Furcsa dolog: amíg a gyűlölet érzelmileg szabadjára engedett agresszió. indulati állapotok butítják meg az amúgy is meglehetősen eszement mai embert: a rajongás és a gyűlölet. amiről a másféle megbékélés híveinek vére csepeg. – Akkor miért maradnak együtt? – Egyrészt azért. mint nálunk? – Dehogy. A mámor időszakában mindenki a legszebbik szerepét játssza el. Indiában egyszer megkérdeztem egyik Európát jól ismerő tanárkollégámat: – Nálatok jobban sikerülnek a házasságok. hogy mégsem olyan – magára vonja társa haragos csalódottságát. jelleméről. S az imádott nő – tartson bármeddig ez a rajongás – jól tudja. bocsánatot kérek. Sajnos. akkor nagyon. te és anya! A butító gyűlölet Talán a szélsőséges érzelmi.21 mindegy. akik nem társak a lelkesedésben. gyűlöletét. A nőbe? Nem! A saját fantáziájába. S amikor az együttélés során kiderül. legfeljebb infantilis. Ha 2000-et. hogy minden szélsőséges érzelem az agresszivitás irányába fordul. a szeretet vallásából inkvizíció lesz. lesz szexuális kapcsolatuk. Onnét érzelmileg csak le lehet csúszni. élményeik. Ha ez a karma. Ígérem. hogy mikor érkezik egy mongol delegáció bocsánatot kérve a tatárjárásért. s ezért súlytalan bocsánatkérés formájában. hogy a valóságban ki a partnere. hogy – különösen szerelmi házasságok esetében – – a kliens szinte semmit sem tud partnere valódi arcáról. s egy angyali küldöttség elnézésért az özönvíz miatt. Érzelmileg éppen olyan elrongyolódottak. vedd le rólam ezt a terhet! Válasszatok. a másikat a saját képzelete. „Anyu. kérlek. addig igazán szerelmes. mert hiszünk az újratestesülésben és a karmában. essünk át rajta! Különben az indiai társadalom ki is veti magából az elvált asszonyokat. Ha előzőleg 500-at keresett. a szerelemből utálat. hogy elégedett-e egy ember 1000 rúpia fizetéssel. a konvencionális okokból és eszközökkel összeboronált kapcsolatok tartósabbnak bizonyulnak. Mint ahogy a mai pszichoanalízisben is az egyik leggyakoribb tapasztalat. Válassz magadnak te feleséget! A fiú néhány hónap alatt lelkileg szinte tönkrement. Végül könnyen bekövetkezik. De ameddig tart. közös életük. hogy bekakáltam. mit tettem!).

hogy ezen túl gyűlölni fogja azt. akadályoztatás. A bibliai József két nagy bukása során – először a féltékeny testvérek félig agyonverik. Visszakérik ajándékaikat. Pedig közöttük nincs is szó gyerekelhelyezésről. hogy sok esetben nem lehet tagadni a bosszú jogos voltát. mert belezüllik. Eni reménytelenül beleszeret. Ám eljöhet egy reggel. Am a pap azt felelte: Egy átsuhanó gondolat. Főleg a rosszindulatú. Bosszúállás szerelmi sérelmekért? Ősprimitív reakció. aljas. amikor felébredve olyan meglepően könnyűnek érzi magát – szabad lett. A bosszú az enyém? – mondja Isten. hogy a bosszú szándéka. Az elburjánzásnak itt fontos értelme van. Petepré (Pótifár. majd eladják izmaelita kereskedőknek. Mit is mond minderről a Biblia? Aki egy embert annyira megszégyenít. akit szeret. ott szaporodjanak. hogy érzelmeit akaratlagosan szabályozza. S arra a következtetésre jut. Szakításkor. Rá kell bízni a sorsra. Csak annyi. Az Ószövetség csak ennyit mond: Ha a te ellenséged éhes. Csakhogy igencsak bonyolult mind a vallásos. hogy az arcába kergeti a vért. Hasonló ellentmondás vonatkozik a bosszúra: Lehet. s igyekeznek mindenképpen megalázni. ha történetesen arra jön a másik. akit szeretek? Ez már Krisztus követelése. hogy beköltözzenek az ereszed alá. vonzónak találja majd. Egyszer vitába bonyolódtam egy katolikus pappal: nem lélektani abszurditás-e Isten részéről érzelmeket követelni. hogy mit hibázott el. elváláskor ki válik legkönnyebben a gyűlölet áldozatává? Az. parancsolni? Tiszteld szüléidet! Ez elhatározás kérdése? Vagy csak annyit jelent: Viselkedj úgy. amelyik csak egy irányban leng ki! Ha a sors nagy örömöket hozott. mintha tisztelnéd őket! Vagy: Szeresd ellenségedet! Lehet ellenségem az. növekedjenek – ezért már te is felelős vagy. Amikor valóban megnyílik az érzelmek mélysége. aki még a kapcsolat rabságában. s végül börtönbe juttatja – eltöpreng saját sorsán.a szerk.) felesége. Ekkor ért véget egy kapcsolat. megbántani a másikat. Az érzelmi reakciókat csak észrevenni. azon. Érdemes külön eltöprengeni a bosszúról. Persze lehet apró örömök és pirinyó bánatok között is élni… De érdemes? . Nem határozhatja el. A testvérek esetében a gyűlöletet. érzelmi kötelékei között sínylődik. mint amikor egy madárraj átrepül a házad felett. mert érzelmi-indulati örvények alakulnak ki. De ha engeded. Aki inkább átmegy az utca másik oldalára. Eni esetében a szerelmet. igénye igazságos. ha szomjas. A tisztességes ember erkölcsi érzékének valahogy nem felel meg a bosszúállás. és nem véletlenül. elhozza a nagy szenvedéseket is. akitől megundorodott.22 Végső soron mi butítja meg az embert? Valószínűleg az elviselhetetlennek érzett frusztráció. s főként a helyes cselekvés módjának megtalálása. így hát nem szabad az embernek a rossz vagy veszélyes indulatait táplálnia. leveleiket. hogy az ő bűne mindkét esetben ugyanaz: hagyta az érzelmeket elburjánozni az életében. egy átsuhanó vágy vagy érzés valóban nem lehet bűn. Egymást három évig rajongva szerető pár a szakítás utáni levélváltásban „önözi” egymást. Egyedül a viselkedést lehet szándékosan változtatni. mintha lenne. kútba lökik. Annak ellenére így van. adj neki enni. hiszen az embernek nem adatott meg. van-e Isten? De úgy kell élni. másodszor a nagy kasztrált főúr. különben elzüllik az ember. adj neki inni. amelyek rettenetes erővel húzzák magukba. konstatálni lehet. Nincs olyan inga. Akkor még egykori partnerének hatalma van fölötte. Ahogy az istenhitről mondottuk: Ki tudja. megfosztottság. akkor távolról sem tisztul meg tőlük az ember. mintha megölné. annyi. De tisztességes ember mégsem viszi véghez. szándékosan okozott sérelmek esetében. mind az erkölcsi gondolkodás.

Két éven keresztül találkozgattak. A történet itt válik tragikomikussá. Amikor a Színművészetin tanítottam. s örökre eltűnt a már házasodni készülő vén Goethe életéből. az ú j erotikus élmények keresése. Csakhogy – az elmondottakon túl – a fő kérdés az. aminek már nem engedelmeskedik az öreg test… Egy másik elbeszélésben. Akkorra már talán csillapodik az extázis utáni vágy. de hiányzik belőle a komikai elem. hogy vajon öregszik-e az ember lelke? Vagy csak az agy erei meszesednek el? A lélek és a világ közötti testi-szervi közvetítő megy tönkre? S mögötte ott topog tehetetlenül és kétségbeesetten a lélek. Goethe – mást nem tehetvén – behúzódik a nádasba. míg a buta liba kacagva eltűnik a fák között. aki át meri lépni a múló idő határait. s ezért kora hajnalban megy le fürödni az akkor még néptelen tópartra. Ezt még megeszem. Ezért a vágyaktól. Csakhogy az öreg test-fiatal lélek szerelme egy ifjú iránt lehet-e tartós? S ha nagyon is mulandó. Így kezdődik az Ulrike iránti szenvedély. Onnét figyeli. a ragaszkodástól kellene megszabadulni azért. Vagyis a történet tragikus. a Marienbadi elégia. de nem veszi észre. Ennyi talán kell az irodalomtörténeti háttérhez. mind Goethénél az agy erei épek maradtak. A Thomas Mannt ijesztő epizód története annyi. Egy nagypapa mondta nekem. a kalandra való nyitottság. ezzel a házasságommal elrontottam az életem! . nem is lehet más. Ám a tragikomédia nem kevesebb a tragédiánál. Thomas Mann szerint nem megírható. hogy a meztelenre vetkőzött lánycsapat bemegy a tóba. mind a rendetlenség nevében. elkényelmesedik az ember. Goethe nagyon szemérmes. S ha már itt tartunk: Thomas Mann nem merte megírni az öreg Goethe életének egyik epizódját. szégyelli öreg testét. amelyik nem tud megnyilvánulni? Némi reményt ad. hogy csak örök jelen van. Eddig rendben is lenne a dolog. Miért tragikus? Mert az öregség nem kimondottan a szerelem időszaka. amikor lánykacagást hall. s ebben található a híres költemény. Ezt még az író vállalni tudja. A lánynak imponált a világ írófejedelmének rajongása. aki hetvenkilenc éves korában újra megnősült: Uram. akkor végül is szenvedést zúdít a vakmerőre. Öregkorban a szerelem mindig tragikomikus. Hiszen Buddha szenvedéselmélete is a vágyott és szeretett dolgok múlandóságából fakad. Goethe életművében ez az öregkori szerelem A szenvedély trilógiája című utolsó verseskötetét ihlette (1827).és ivókúráján beleszeretett a tizenhét éves Ulrike von Levetzovba. Az egyik diáklány azzal kezdte. S az egyik popsiba beleszeret. marienbadi fürdő. hogy próbáljanak belőle egy negyedórás forgatókönyvet írni. A bornírt ötlet mámorában felszaladt egy meredek ösvényen. kiadtam hallgatóimnak a Levetzov-témát. hogy Ulrike egy sétájuk alkalmával fogócs-kázni akart Goethével. hogy egy fekete pudli (a későbbi Mefisztó) poroszkál utána. hogy az ember végül is méltósággal éljen és haljon meg. A megtévesztettben az újra menstruálni kezdő idős nő szerelmi megújulásának tulajdonítja a vérzésben jelentkező rákot. hogy Goethe kocsin Marienbad felé tart. A szeme magasságában csupa lányfenék vonul el. amikor Ulrike tizenkilenc éves lett. az öreg költő utána. Segítsék meg a Halhatatlan Istenek azzal a tudással. mamája kiragadta ebből az – már a nagy korkülönbség miatt is – esztelen kalandból. Meztelen. hogy a világ szellemi fejedelme a porban fetreng.23 Az öregek szerelme Szóljunk hát erről is. Talán el is fárad. és hasra esett. Már nem vár semmi újat a nőktől vagy a férfiaktól. Végül. hogy mind Thomas Mann-nál. Ámbár… Egy vén orvos fiatal tanítványa iránti szerelmét ezzel a mondattal vállalta aggódó barátai előtt: Ez az egy kanál leves van még a tányéromban. A fiatalon megőrződött lélek szerelmi szenvedélye. mind a rend. hanem több – és megrázóbb a lélek számára. Goethe hetvennégy évesen.

Jób kínjaira és dicsőségére. hogy az öregedő ember milyen viszonyban van a saját testével? Szégyelli? Rejteni próbálja sorvadó izomzatát. akárcsak Isten. intelligenciája… Ki az. a lélegzéshez spray. csak órák. a rágáshoz műfogsor. Végtelennek tetsző éveket kínál a pillanatok szorongása nélkül. szerelmet. növekvő magánya. a műfogsorhoz ragasztó. A vénülő test csendre intése Ám ne legyünk álszentek. hátha a Sátán is csak játszik élettel és halállal. szava dörgött. S e vonatkozásban is alapkérdés.24 Ki tudja. szavától megállt a malom. S mégis. akkor még hetykék vagyunk. és eljőve a Sátán is közöttök. hogy így meg kell az embernek öregedni. Lőn pedig egy napon. a szexhez Viagra. aki elküldené a fenébe Mefisztót? Hányan vannak? Hiszen csak újjászületést kínál halál nélkül. – ősz haját verte a szél is S pisla szeméből könnyei hulltak az Istenség magasztos lába elé. egészséget – tönkremenés nélkül. alkotóképességet. műlábát. óh ifjúság. letette a parókáját… Hiszen az öregedés elleni reménytelen és legtöbbször nevetséges küzdelemre orvosi szakok és iparágak épülnek. ami már régen megírt a Sors Könyvében vagy az Akasha-krónikában… Csuda jó játék! Megroggyant öreg! Reszkető aggastyán! Szeressél nyugodtan! Ne legyél szófogadó kisgyerek! Fütyülj Adyra! Mondj igent: Kábítsanak el olcsó mandragórák. ki-fosztottsága. S ki tudja. Vállald. Hanem amikor már körülveszi az embert az öregség minden nyomorúsága. mindenre. a halláshoz hallókészülék. az emésztéshez különböző cseppek. Kivéve azokat a kétségbeesett gőgöseket. testének utálata. Volt egy öreg görög egykor Ki felemelte két kezét. kezdetben még észrevehetően romló memóriája. hogy az élet helyett nem jönnek. egyre inkább kívülkerülése az életen. kidagadó visszereit. Ámde az Istenség . Félig vakon állt a hegyen. A két mindentudó fogad arra. hogy minden életfunkcióhoz kell valami segítő szerszám: a látáshoz szemüveg. akinek ő is a fia. hogy eljövének az Istennek fiai. hogy udvaroljanak az Úr előtt. vékonyodó végtagjait. kivette a fogsorát. A legjobb üzletek egyike. Fiatalságot. férfiaknál a kebelképződést. az üldögéléshez aranyérkenőcs… Egy kedves ismerősöm mesélte. hanem elsősorban testi. aki tette. Jób könyvének elején olvashatjuk e sorokat. hogy amikor az ő papája este lefeküdt. megrendültek a dombok S az ötéves kos is felemelte rá a fejét. lógó mellét. akik odavetik: Bámuld. hogy van ez? Amikor a messzi jövőben bujkál a megvénülés. azt. mint a szobor s az ifjúságát visszakövetelvén Mondott aiszchyloszi átkot arra. Az öregedés nem csak szociális és lelki probléma. a kopaszodást. Lecsatolta műkezét. a műszemét. alig maradt belőle valami. a járáshoz bot. amit tökéletesen lát: a jövőre. csupa sugárzásba merülve. ha akarod a nyomorúságomat! Hallgass rám.

pl. mert eljött! S ha megszólítanak egyszer az angyalok. ez jól sikerült. feleld nyugodtan Jézus mintájára: Én vagyok. Ha szégyelled öreg testedet. De vannak más fontos teendőid is. Sírt az Istenség. Ilyenkor elégedettség látszott az arcán: Na. Azt tanácsoltam neki. cuppogás. . hogy a testhajlatokat gondozd.25 Nem nézett rá.! Ne erőltesd magad vállalhatatlan helyzetekbe! Feküdj le aludni. búcsúzásnál gondolj arra is: nem mindenkinek kellemes egy öregember csókja. De ne tagadd meg. S erre felelne a hegyomlás. Egy kollégámnak egyszer hallásideg-sorvadása kezdődött. hogy gyorsan képezze át magát EEG-szakorvosnak. a társaság irigykedve meg fogja érteni – ha nem. ha álmos vagy. elfogadható betegnek és kellemes öregembernek lenni. Te nem érzed meg a büdösséget. és a te nevedet mondják. mert elmúlt. tompa dobot. nem felelt akkor az öregnek. mert nem hallotta a hangot. és ne gyűlöld az öregséget. ne undorodj önmagadtól! Ne hagyd. szájban-orrban turkálás. Mert mintha dobokat vernének a fülébe. a kivehető fogsor külön megtisztítása… Ne hagyd. intim testrészek vakargatása. és valamilyen könnyű kölnit is használj! És a lehelleted! Fogmosás. van rá okod – szégyelld. Ott csak nézni kell a görbéket. különösen fontos. Gyakran kell mosakodnod. De szeleit nyugodtan szabadon engedgette. fülpiszkálás. Oly naggyá nőtt meg előtte és oly szentté az öregség ősi nyomora… – írta Füst Milán. s a hegyomlásnak felelne a tenger. És a hallása is. hogy kit keresnek. öblítés minden étkezés után. a lábfej rázogatása stb. de a melletted ülők igen. megkérdezed. Szót fogadott. életkorodból ne csinálj érvet vélt igazságod mellett! Érkezéskor. a műfogsor csattogtatása. Például nem lehetsz büdös! Vigyázz! Az öregember szaglása néha hamar elromlik. hogy gusztustalan szokásaid keletkezzenek. hogy öngyűlölet fejlődjön ki benned! Ne utáld a fiatalságot. ölelése! Talán a három legnehezebb emberi feladat: elviselhető kamasznak. az ő bajuk! Ne vitatkozz mindenáron. szájvíz.

a Természet. Az egyik az örök változás. Vagyis csak ott keletkezhetett anyag. Számomra nem elfogadható. ahonnét Isten eltávozott. akkor megmenekültem a szellemi szubsztanciák dualisztikus felfogásától. hogy ami létezik. Isten és az Isten ellen lázadó Sátán összecsapásától. hogyha földet ér? Tényleg: halott már? Attól tartok. A maradandóság pedig része a rendnek. a mozdulatlanság. világos és sötét örök erői (Ahura Mazda és Ahrimán) küzdelmének feltételezésétől. mint az élet alapvető sajátosságáról. amit egyedül bír természetes igényként elfogadni önmagától. hogy most érkeztünk el könyvem legfontosabb mondanivalójához. Pl. az energia . az Isten. ami ugyanaz. Most pedig elérkeztünk az ember örök vágyához – a maradandóság után. Freud Zsigmond döntő jelentőségű elmélete és tapasztalata szerint az ember lelke két ősi ösztönerő – Erosz és Thanatosz – drámai küzdelmének a színtere. a pusztulás természetellenes. Számára magától értetődő. Továbbá megmenekültem a biofizikusok feltételezésétől is: az állandó változásra és maradandóságra törekvés ellentmondásától. Akkor következett be a cimcumnak nevezett részleges visszahúzódása önmagába. a kegyetlenségnek és minden hasonló princípiumnak is. a halál a legnagyobb kozmikus botrány. a kezdetek. Olyan. a „nem kellenek a megálmodott álmok” vállalása felé tereli az embert. A másik az örökké tartó maradandóság. ha hullni kezd. a bukott angyalok mítoszától. vigyázzatok a strázsán! Radnóti kérdése: S halott-e már a perdülő szirom. eltűnése a világból abszurd. a Sátán vagy egy idegen kozmoszból betörő démon – e botrány az ő végzetes bűnük! Az ember nem tudja elfogadni az elmúlást! Semmit sem tud kezdeni vele az iszonyodáson kívül. a hamisság része a becsületnek. tehát nem volt hová teremtenie. a lélek megmaradását a halál után. Kérdés: nem téved-e Freud? Valóban két egyenlő erő összecsapásáról lenne szó? Néhány fejezettel korábban az ember rend utáni örök vágyáról írtam. változatlanság. vagy akkor hal meg. egy feltétellel: ha az Isten vagy bármely Kozmikus Méretű Intelligencia totális létét állítom. tehát a gonoszságnak. Szóval erről van szó: az ember szűnni nem akaró vágyáról a halhatatlanságra. mintha azt hirdetnék. S a barátságos és demokratikus többistenhívő világképet az egyetlen Isten terroruralmává változtattam át. A felvilágosodottak azt mondják: a halál szerves része az életnek. Talán még a Kabbala megoldását is el kell utasítanom. ami szerint Isten mindenütt jelen volt a világegyetemben. ezzel megfosztottam a „Jóistent” a rangjától. az örökre létezik. Fogalmazzunk keményen: az elmúlás. az utolsó ítéletet. Bármi létező megsemmisülése. aki valóban mindenek létrehozója. Az életösztön és a halálösztön. csakis gonosz varázslat következménye lehet.26 Őrzők. Mint erről már írtam. a feltámadást. Ez vonatkozik saját létezésére. a betegség része az egészségnek… Persze ez is vallható. Ennek kielégítésére kitalálta az örök életet. a soha el nem múló hagyomány igényének a kifejezője. az „új vizeken járok”. az anyagba és az időleges formák létrehozásába szerelmesedett lélek. mint Freud Erosza és Thanatosza. a perzsa bölcselet két egyenlő erejű. Bárki felelős érte. A mindiglétezés természetes a számára. életére is. Amennyiben a sötétség és a világosság harcosait egyaránt Isten fiainak minősítem. hogy a kegyetlenség része a jóságnak. megújulás.

27 megmaradásának elvét. megőrzendő ebben a rideg és egyre ridegebbé váló világban. a személyes létezés el-pusztíthatatlansága. Mindennek a fényében mit is kezdhetnénk fiatalságunk. meg ne büntess érte. (Devecseri) . s a lángoló kardú őrzőkön túljutva elérkezni a Halhatatlanság Fájához. valamiféle gonosz. Az Erosz mindig másodlagos és kompenzáló szerepű álmegoldás. Pokoljárás című nagy monográfiájában. Vagy talán nincs is. Végül is miért volt szükség erre a nyöszörgő-dadogó fejtegetésre? Azért. Egyébként itt érhető tetten Freud verbális turpissága. hanem az Ég fia. hogy az ember eredeti és örök igénye a Thanatosz. amelyik beleömlik a tengerbe. ami utunkat szegélyezi? A kereszténység legalább a siralom völgyének nevezi azt a tájat. mint ahogy megszűnve megmarad bármelyik folyó. Ám akárhogy is van. ahol csak az átkozott ego uralma ér véget. egy kapcsolatból olyan súlytalanul kellene leválni. megpróbált legalább Eroszban megkapaszkodni. elmúlás igényét pedig életösztönnek nevezi! Én úgy vélem. Kérve kérünk szép jelen. a végső kiszakadással minden földi kapcsolatból? S a számtalan „kis halállal”. visszatérés a kozmikus harmóniába. angyali vagy isteni vágy: arra emlékeztet. létezésre. A halált természetellenes brutalitásként éli meg. De a végső cél mindmáig az örök élet visszaszerzése. az istenné válás vagy legalábbis egyesülés Istennel. hogy meggyőzhessem olvasó barátomat arról. ha már bennünk is meghalt a virág. elkeseredés és megborzongás a végső egyedülmaradás hideg lehelletétől. legalább maradjon nyoma annak. Megszülettünk hirtelen egyikünk se kérte. Minden emberi viszony megszűnését. Még a nagyon alapos Zolnay sem tudott máshová eljutni A művészetek eredete. minden kapcsolat érték. a folytonos újraalakulás. egészségünk. hogy nem a Föld. az anyag megsemmisülését átalakulássá redukáló szemléletet vagy azt. Akkor kezdjen hullani a szirom. De miután az édenkerti engedetlenség miatt büntetésül megkapta a halált. ha ez már érzelmileg lehetséges. ami megérinti az embert. s a „kilobbanás” távolról sem megsemmisülés. ellenségessé válását megilleti a halálnak kijáró gyász. szerelmeink elmúlásával. az állandóság. De bizonyít-e ez valamit is? Nem csak a halandó ember irigységét a halhatatlan égiek iránt? Feleljünk Radnótinak? Igen. ördögi rontásnak. hogy itt jártam a világon. mint József Attila egyetlen sorához: Az a művész pörölt az elmúlással… Ha én nem élhetek örökké. maradandóságra való vágyat halálösztönnek. mint ahogy a levelét engedi el a fa. változás. Az örök életre. amit Krisztus meg fog semmisíteni. s ameddig lehet. hanem hazaérkezés a nirvánába. ahol életünk útja kanyarog. vagyis csak akkor. hogy az örökké létezés vágya és természetesnek érzése a legfontosabb bizonyíték az ember transzcendens származása mellett. a változatlanság. hogy Isten örökre megőriz bennünket emlékezetében.

S ugyanígy felnőttkorban: ha valaki nem bírja elviselni. a terrorban nyíltan. A félelem pedig abból a felismerésből fakad. Ezt az értelmezést sokan támadják. az ördög vagy bármilyen kósza lény nem tud teremteni. hanem a bizonytalanságé. amelyben együttesen van jelen a szeretet és a félelem. aki meghatva mesélte. emberre stb. atyai barátomnak. s ezen belül a féltékenység. Sokáig nézett rám: Te. Mit értünk rajta? Az alapérzés nyilvánvalóan a teljes birtoklás vágya (kiterjedhet tárgyra.28 Örömkeresés külön utakon Létezhet ilyen? Egy szerelemben? Egy házasságban? Egy tartós kapcsolatban? Felelj. hogy a rabszolga-társadalom ma is virágzik. a félelem a fontos személy elvesztésétől. hogy a felesége leül egy kávéra a barátnőivel – ámbár mindig erre szokás hivatkozni. A lelke mint a vallás és a hit tulajdona. A teste mint a hadsereg tulajdona. Az ember Istené. Az istenfélelem az istenszeretetből bontakozik ki. Egyszer nagyon elszégyelltem magam.). mindenfajta megosztás elutasítása. Egyszer egy nagyon okos nő jegyezte meg némileg durván – ez belefért a barátságukba – jó barátjának. de semmi esetre sem szeretetet vagy szerelmet. feltűnik a féltékeny ember szorongása: más férfi vagy más nő jobb. S a rabszolgaság legmegalázóbb módja az érzelmi bilincsek hordása. több örömöt tud adni. mert számodra megmaradt az ember mint financiális vagy politikai tulajdon. hogy Isten hatalmat adott az embernek minden élőlény felett. Emberi kapcsolatokban is mindig a szeretet. És ez a lényeg. és a globalizált társadalomban kedvesen és törődést mímelve. hogy barátnője. Csak csábíthat. mindennek semmi köze nincs a szeretethez (görcsös birtokolni akarás. rabláncon tartás). tehát adott esetben elveszíthető. Már kisgyerekkorban is feltűnik az anyjába görcsösen kapaszkodó. hogy a csuda vigye el a latolgatásodat! Egy angyal nem írta be a szívedbe. szellemi értékre. Szűkített értelemben elsősorban a szerelmi kapcsolatokra vonatkoztatható. s minden emberre irányuló hatalmi törekvés istenkáromlás. kivéve magát az embert. és helyette a „féltőn szerető” kifejezést ajánlják annak jeléül. s elpanaszoltam szenvedéseimet Pető főorvosnak. hogy AZ EMBER NEM TULAJDON!? Azért. kielégülése. Hiszen már a Biblia olvasásakor fel lehetne figyelni arra. értékesebb nálam. mint én. akivel szakítani készült. A tehetsége s minden képessége mint a munkáltató tulajdona. Másképpen: érzelmileg kettősen motivált kapcsolatról van szó. hogy valami igencsak fontos az ember lelki egyensúlya. mindegy. milyen . hanem bizonyos feltételek betartásához kötött. biztonsága szempontjából. kártyázni vagy meccsre jár a barátaival vagy azt. hogy a fontos kapcsolat nem abszolút. a bibliafordításokban: „Féltékeny Isten”. sörözni. hogy az ember. ez a nő ötven év múlva halott. S te ezt a kis örömöt is irigyled tőle? Szóval: a féltékenység. sátáni támadás a kétségbeesés miatt. Konkrét tartalmát tekintve a szeretet annak a megélése. Vagyis minden összehasonlítás a kárára üt ki a kisebbrendűségi érzése miatt. hogy férje pl. hogy a birtoklási vágy szereteten alapul. A magyar nyelvben korán megjelenik pl. A féltékenység önértékelési zavart bizonyít. így vagy úgy. a diktatúrában jelszavakkal és mítoszokkal eltakarva. A lényeg az. rémült gyerek. aki hagyja magát. valaminek a fontossága előzi meg a sokszor agresszív formában jelentkező féltékenységet. Ám ha mélyebbre megyünk. rabolhat magának Isten kreatúrái közül – persze azt. S ez nem a szeretet jele. önértékelése. és képessége az örömre mint mindenkori társának tulajdona… Egyszóval: megmaradt az egész rothadt rabszolgarendszer. A birtoklás. Nagyon féltékeny lettem a barátnőmre.

A szeretet – ha már megszűnt is – visszaragyog a múltból. Kun páter vezényszava a Duna-parton: Krisztus nevében: tűz! Utóbb a meg nem történtté tevés infantilis mágiája mindennel szemben. te mindent tudsz. hogy a másik a világon van. csak az ún. lenézése. megbánások nélkül. ez nem a bolha rémülete. jó érzései – hogy ne mondjam: boldogsága – fontosabb. amikor észreveszi. Akkor alakul ki egy furcsa beszélgetése Péterrel. akik a partnerével nem hajlandók barátkozni vagy netán ellenségei. A szeretet szolidaritással jár. – Legeltesd a bárányaimat. mint az enyém. az ismerve szeretés (agapeo). nagyon fáj nekem! S a vétójoggal csak nagyon ritkán. egocentrikus életvitelről. adott helyzetben egészen az inkvizícióig. – Őrizd a juhaimat. fájdalmaival szemben. mint az élet legfontosabb ajándéka. Jónának fia. Jónának fia: jobban szeretsz-e engem ezeknél? – Igen. gyalázása. hogy szeretlek téged. A beszélgetés ez: Jézus: Ismerve szeretsz engem? . Septuaginta.29 kétségbeesésbe zuhant. belefér a máshitűek pogánnyá nyilvánítása. Uram. Mindez része lehet a szeretet nemes érzésének. több szó is van a szeretetre. a hetvenek fordítása. semmit sem jelentő szavává vált. Még egyszerűbben: a szeretet annak öröme. hogy a másik öröme. hogy az eredeti szöveg nem maradt fenn. Uram: te tudod. Jónának fia. Ismerve szeretsz vagy rajongással? A feltámadott Jézus Tabgában – egy kisvárosban a Genezáret-tó mellett – találkozik tanítványaival. hétköznapi léte fölé emeli. hogy ki akar menni alóla a kutya? Beszéljünk hát a szeretetről is. te tudod. Politikai és egyházi szlogen – minden belefér: az ellenfelek gyűlölete. öngyilkossági gondolatokat forgat a fejében: Mondd. Hogy is van ez? Miért kérdezi háromszor? Tudni kell. (Nálunk csak egy: szeretjük a mamát. a lágerek gyilkossági őrületének néma szemlélete. A szeretet képessége valahogy jobbá teszi az embert. félelmeivel. Az egymást szerető embereknek vétójoguk is van: ezt ne csináld. és kizárja. Monda neki harmadszor is: – Simon. A szerető ember nem barátkozhat azokkal. szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter. hogy harmadszor is megkérdezte. ami a holocaustra vonatkozik. cinikus vagy gúnyos legyen a partnere gondjaival. A szeretet lemondást jelent az önző. kirekesztése a nemzeti közösségből. elsárkányosodjon. hogy én szeretlek téged. mint a görögben. – Simon. szeretjük a húslevest és szeretjük a popzenét is stb. a rajongással szeretés (fileo) és egy másik. hogy eldurvuljon. De a héberben és az arameusban éppúgy. – Uram. szeretsz-e engem? – Igen. kerüljön az bármilyen komikus helyzetbe. A szerető ember nem röhögheti ki a partnerét. érzelmileg nagyon fontos ügyekben szabad élni. Te tudod.) A görögben van egy fogalom. Mondta neki másodszor is: – Simon. Mára nyelvünk legelkoptatottabb. de akkor respektálni kell ezt a vétójogot. A szeretet szívesen vállalt áldozatokkal jár utólagos számlabenyújtások. hogy szeretlek téged. A szeretet két ember között azt jelenti. haláluk kívánása.

A legnagyszerűbb képet mutatják magukról vagy saját fantáziáikba szeretnek bele. szempontváltásait vetíti rá a valóságra. te mindent tudsz. Szívesen kikerülném. ennek vizsgálatával a pszichológiát bízza meg. aki ragaszkodott ahhoz. nehogy elvegye a kedvét a továbbiaktól. aki sok nőben csalódott. Ezt nevezzük törvénynek. Ennek érdekében szembeállította a gondolkozó dolgot (res cogitans) a térben kiterjedt dolgokkal (res extensa). meghatározottságot. A törvény pedig változatlanságot. Ezt nevezzük a dolgok természetének. ahogyan egy olyan létező. hogy megmaradtak a természettudományos gondolkodásnál. A tudomány a dolgok természetét igyekszik feltárni. S ennek a kettőnek az együttes létezése – lényegük eltérése miatt – nem elképzelhető. Tamás volt a legnagyobb rajongója Jézusnak. amelyik abban áll. Péter ezért szomorodik el. mindig létező jelenvalóságot jelent. Nem tudott semmit sem mondani az ember természetéről. fölépítésük van. Vagy – vagy! Ortega y Gasset megfogalmazásában: „Az olyan létező. állandóságot. hanem rögzített és adott szerkezetük. A problémát Kant oldotta meg. hogy éppen az ember megismerése érdekében kialakultak a szellemtudományok és a művelődéstudományok. hogy térbeli?” Ugyanis a dolgok természete azt a szabályt vagy szabályrendszert jelenti. ugyanolyan értelemben létezhet-e. hogy a természettudományos gondolkodás számára a dolgok vannak. bizalmatlanná – akkor hitetlennek nevezték –. hogy én rajongva szeretlek. amely abban áll. hogy az emberismeret nem lehetetlen. mert ittál az én forrásomból és megrészegedtél tőle. S amikor észreveszi. Már Descartes felismerte e próbálkozások szükségszerű kudarcát. kimutatva. Jézus: Ismerve szeretsz engem? Péter: Rajongva szeretlek. hogy gondolkodik. a híres spanyol filozófus háta mögé. Azonban van ennek a kérdésnek súlyosabb problémája is. Tudod. S ekkor vált Tamás gyanakvóvá. hogy az ember nem dolog. Tamás. Írtam már arról. Annyit azonban tudnia kell. hogy hiába kérdezi az ismerve-szeretésről. Ez a fontos kérdés felmerül Tamás evangéliumában is. hogy az embernek a testi szervezetén kívül – amivel a fizika és a biológia foglalkozik – lelki mechanizmusa is van. Avagy ugyanennek a kérdésnek egy indiai szerelmi változata: A maharadzsa. De Jézus egyszer félrehívta. de az embermegismerés lehetősége témánk szempontjából annyira fontos. és azt mondta neki: – Nem lehetsz az apostolom. hogy meg kell gyötörnöm az olvasót némi filozófiával abban a reményben. hogy a gondolat saját fogalmi változásait.30 Péter: Rajongva szeretlek. csak átkeresztelték a fogalmakat. Most már felmerülhet a kérdés: vajon a valóság logikus-e vagy csak a gondolkodás logikus? . Jézus alkalmazkodik hozzá. csak nagyon fáradságos. amely abból fakadt. S Jézus látja. hogy a szerelemben összekerültek sokszor mennyire nem ismerik egymás valódi természetét. hogy ki vagyok? Péter akkor még csak rajongani tud. Jézus: Rajongva szeretsz engem? Péter: Uram. vagyis nem csak léteznek. Lassan világossá vált. megkérdezi a legigazibb szerelmét – Szeretsz? – Látlak! – feleli a lány. Hadd bújjak Ortega y Gasset. Ám ezen a téren a természettudományos gondolkodáshoz és módszerekhez ragaszkodó pszichológia csúfos kudarcot vallott. Tudod. és nagyon sok türelmet és elfogadást követel. amely szerint a jelenségek viselkednek. vagyis nincs is természete! Ez eredményezte. Az ember megismeréséről szóló fejtegetését azzal kezdi. hogy átlapozza ezeket az oldalakat. hogy ujjaival megérintse Krisztus sebeit. amit 1946-ban találtak meg a Dag Hammadi ásatásokon. Viszont a világ állandóan változik körülöttünk.

az ablakra vagy az ajtóra. Azzal. Vagyis az életről nem lehet elmondani. amivé válni akarunk. hogy már előzőleg valaki lettem volna. mert ezek is dolgok. állt vagy feküdt. tagadása Istennek. Vagyis ki kell találnunk önmagunkat önmagunk számára. akár az Isten. csak amíg a mikrokozmosz. Ez a „mivé formálom magam az adott körülmények között?” az alapja az ember szabadságának. hogy ült. negatívan hat arra. Ugorjunk! Győzelem és vereség a veszekedésben A győzelemhez vezető legfontosabb kilenc szabály: 1. a tér és idő világában tartózkodik. de arra képtelenek vagyunk. Ilyen az élet kezdete. pl. Nézett-e egyáltalán vagy behunyta a szemét. de kényszerből vagyok szabad. ami megtörtént vele. Különböző lehetőségek nyílnak előtte. Ezért nem lehet azt mondani. Nem is a lelke. hogy hova nézett: a másikra. Az elmúlt pillanatok soha nem térnek teljesen vissza. kik voltunk a jelen pontig. De később már egyéb determinánsok is belépnek. lesz ilyen vagy olyan. hogy milyen pofát vágott. a pszichéje. Az ember nem a teste. hogy belehelyezkedjünk valamely maghatározott létbe.Soha ne színlelj nyugalmat. de ugyanakkor kiszámíthatatlanságának. amik már voltunk. mert ezzel végletesen felfokozod a dühét! . a tudata.A veszekedést mindig a másik kezdte! Azzal. nem tartozunk semmilyen meghatározott léthez. Akkor vagyunk szabadok. tennie kell valamit. hanem az embernek meg kell alkotni a saját életét. Az ember az. hogy „az ember van”. hogy vakarózott vagy zsebre dugta a kezét. amik lehetünk. Nem akarok profán lenni. hogy melyiket választja. akik voltunk. Egy színtiszta és egyetemes esemény az élete. mint esemény”. milyenek. hogy ne azok legyünk. Azzal. Íme egy határozott anti-karma tan. a tükörbe. s attól függően. Most már valószínűleg torkig laktunk filozófiával. tevékenykednem kell anélkül. hanem dráma. Meg kell határoznunk. ahogy mondta. az órájára vagy rád. És ha nézett. Az ember egyáltalán nem dolog. képesek vagyunk rá. a változtatás lehetőségének (egzisztencialista pszichoanalízis). Azzal. hogy közben mire gondolt. megismerhetetlenségének is. A szabad létezőben csakis a lényegi bizonytalanság a biztos és meghatározott. Előtte és utána: néma csend… Ortega y Gasset emberszemlélete szintén valódi egzisztencializmust képvisel: az embernek előbb van létezése. netán a ruháját igazgatta. ha nincs bennünk lényegi azonosság. s amit megcselekedett. hogy meg ne szűnjön létezni. de Istennek vagy Krisztusnak sincs története. csak azt. amelyben az ember maga sem más.31 S a nyomaték kedvéért megint idézem Ortega megfogalmazását: „A pszichológia az ember természetét kereste. „hogy éppen válik valamivé”. Azzal. csak története. Ortega központi gondolata továbbá. hogy nem találta. azzal. Mert az. Azzal. Természete tehát nincs. És nyilvánvaló. Szabad vagyok tehát. amit mondott. Vagyis ebben az értelemben ő is önmagának oka (causa sui). Mert az embernek nincs természete. mondatokat sem. látott-e? 2. mint ideája. az isteni akaratnak. mert ezzel halálra bőszíted a partneredet! Ne mondj nyugtató szavakat. mert az dolog. S a története – ő maga. a plafonra. hogy már megvan. hogy amikor az ember létezni kezd.

Haragjában gyakran olyanokat mond az ember. találj ki egyet! 6. akkor a kapcsolat tragikussá. szülő). Nem szabad őket naponta újra meg újra bemagolni. De ha valaki heteken. A dührohamra különben is vigyázni kell. akivel érzelmileg biztonságban érzi magát. ne váljatok szét.Mindig legyen tartalékban egy „bezzeged”. De arra vigyázni kell. mennyi mindenről mondtál le a kedvéért! 7. gátlástalanabb fél nyer! Mert elsőnek és gyorsabban. Konfliktusok esetén mindig az agresszívabb. Attól tartok. amit mondtál! Sohasem értette. „ „Eddig még senki sem beszélt veled őszintén?” „Gondolkozz el. azt is tudni kell. Ez általában a hozzá legközelebb álló ember (házastárs. A fellobbanó haragokat kedvesség. amit maga sem hisz. időlegesen.Ha a szükség úgy hozza. Az ingának mindkét irányban ki kell lengenie: a düh mellett lennie kell mosolynak. „Most végre tudod a véleményemet. közös nevetésnek is. hogy jó ember legyél! Az elfogult gonoszságnak élesebb szeme van. akire/amire rávihetők feszültségei. hogy lehet-e tartósan együtt élni egy kíméletlen és erőszakos emberrel? Úgy vélem: nem! Az ilyen karakterű embert már csak szolgálni lehet. meglepetésszerűen lép akcióba. Így van ez a politikában. hogy partnered szemmel láthatóan nem érti. hogy megéri. utólag csak megbánni tudja.32 3. mintha őrjöngve üvöltözöl. és kész. amikor csődöt mondott a veled való szolidaritása! Feltétlenül legyen benne férfi vagy női rivális.Soha ne te hagyd abba. El kell fogadni a megbánásokat.Mindig mondj zárszót! (Pl. összeborulás váltja fel. S főleg: ha hidegen tudsz célozni. gyere vissza. Vagyis nagyvonalúságot ajánlok. kerülj az összeesés szélére a fáradtságtól! Emlékeztesd a másikat. 5. a kíméletlenséggel szemben. Egy hirtelen felindulás. Mert örvényjellege . ne vonulj el sértődötten. hogy az agresszivitás ne váljon hatalmi igénnyé. a tapintat mindig hátrányban van az erőszakkal. bár elszakíthatatlanná válhat. Beszéljünk őszintén. és folytasd! 4. Sőt. hogy ne aludjatok el. mi mindent köszönhet neked. A tisztesség. Fontos. Mindenkinek szüksége van agressziós tárgyra. Az őrjöngő. hogy jutottunk ide!” stb. legyél rosszul. A kicsinyesség igazi kígyóméreg. Ennél erősebb kötés két ember között nemigen van. ha nincs. hónapokon. s nem hátráltatják erkölcsi vagy ízlésbeli megfontolások. A kérdés most már csak az. 8. esetleg éveken át némán gyűjti haragjait. hogy mennyi megrázkódtatást éltél át az elmúlt napokban vagy egész életedben! 9.Hangsúlyozd.Sorold fel. S ha ráadásul még szereti is egymást a pár. Ezt nevezi a pszichológia „időszakos megerősítésnek”.) Tulajdonképpen nem baj az időnkénti veszekedés. önuralmát elvesztett ember rövid idő alatt nevetségessé válik. Az ember kiadja a mérgét. a háborúkban és a magánéletben is. gyerek. Ha egy veszekedésben győzni akarsz. ne utazzatok el haragban. akkor már aggasztó egy indulatkitörés. felbosszankodás nem veszélyes. Sőt. Ezt az árat kell megfizetni a jó erkölcsi közérzet érdekében. mint a tisztességes objektivitásnak. egy idő után el kell felejteni a sérelmeket. ha elvonultál.Idézz fel emlékeket – lehetnek kitaláltak is –. szavaid pontosabban fognak találni. A sorsszerű találkozásból végzet lesz. A kézben nem tartott indulat út a vereséghez. hogy mi vehető komolyan. néha véglegesen le kell mondanod arról.

egyre mélyebben von be a dühöngésbe. Egy gyerek minden agresszivitást elvisel. mert még mindig van miből. az együttélés során mégis nehezen tűrhető a legtöbb férfi (néha nő) részéről. vállald el érte a vereséget is. a szolgálatot. akkor a helyzet veszélyessé is válhat. Felnőttnél. Ez a szeretet és a harag összjátékának titka. Lévit és Simont vérszomjukért. Ültem egyszer egy gyerekotthon igazgatójának az irodájában. ha úgy érzi. Egy-szer csak bekopogott egy gyerek: . Vagyis ők hárman az áldás alatt voltak átkozottak. Nem lehet abbahagyni. A nevelésben is. Az igazgató írt valamit. hogy hol vannak az érzelmileg allergiás pontok. barátságtalanságot sem viseli el. A gyáva fegyvere a csók. Legyél a Szent Ferenc-i értelemben a leggazdagabb balek. Egyik villámló szemmel öl. Visszatér a XIX. fordította Kosztolányi Dezső) Ne hagyd még abba! (Jól is lehet haragudni) Hogyan? Ezt a suta választ tudom mondani: nem teljesen és nem véglegesen. S ha ebben a periódusban a partner még rátesz egy lapáttal. Katona József erről így ír a Bánk bánban. Továbbá tudni kell egymásról. a lemondást. kirekesztetté vált a szeretetből. Mégis: férfi és nő kapcsolatának legmélyebb értelme: szövetség a világ ellen! S ne öld meg egyetlen szövetségesedet! Akármilyen hiú vagy. Más lágyan nyújtva kart. Hadd hivatkozzam egy ősi példára: Jákob tizenkét fia közül az első hármat megátkozta! (Rubent paráznaságáért. hogy ebben a szigorúan apajogú társadalomban hogy lehetett az atyai átok alatt élni? Úgy.) Kérdés. Mindezzel együtt a modern lélekben az ellentmondás a következő: a mai kultúra egyre markánsabban képviseli a férfi-női egyenjogúságot (nem egyformaságot!). század konzervatív modellje. az vagy imádkozik. Júda – a negyedik fiú – kapta a fő áldást. hogy ez a szereteten. Wilde: A readingi fegyház balladája. ezért az együttélés során is erősödő igény a szimmetrikus kapcsolat. A legenyhébb retorziót. akit százszor is ki lehet fosztani. – minálunk így szokta a szerelmes: aki itt letérdel. S férfi és nő ugyanígy van egymással. ha biztos abban. amikor Ottó hiába esik térdre Melinda előtt: …kézbe kéz és szembe szem. Bárhogy csűrd és csavard. az ő vállalásán belül történik. vagy amit! Csakhogy hiába fogalmazódik meg az igény. De mind megöljük kedvesünk. hogy az átkot megelőzően Jákob mind a tizenkét fiát megáldotta. gyereknél ugyanígy van.33 lesz. A bátoré a kard! (O.

a foci kellene. Napok múlva a rendőrség hozta vissza. Ne tessék haragudni. de áthallatszik Tóni bácsi előadása. tehát rendszeresen jár nekik az elismerés: Ma milyen csinos vagy. levegőnek nézte. még leányfejjel. aki még hetvennyolc sem volt. jól felkészülten. Es milyen jól áll neked ez a kosztüm. sem a poloskákat. De sem a hangot nem fogja vissza. És legalább egy simogatás is jár hozzá. a karrierjükre. Az igazgató fel sem nézett. kivéve amikor a pénzügyeket beszélték meg. – Mi érdekel engem. S ha provokatíve ő dicsér egy nőneműt. Ismertem házaspárt. Lenke néni – nagyon kövér. és éjjel az ágyban. hogy tanítsa a nőt! Erről soha nem szabad elfeledkezni! Mint ahogy arról sem. néha az üstökösökről. Beszélgettünk. és agyba-főbe veri. amikor vacsora után Tóni bácsi. A nevelőpapa nem tudott a fiúval mit kezdeni. mégis tartott barátot. büntetésből a kegyvesztettel. Amikor albérletben éldegéltem. – Az Isten szerelmére. Nem is beszélve arról. megszülettek a testvérek. A szobám szekrénnyel volt elkerítve az övékétől. Mi van a mélyén? Talán a kispolgár úrhatnámsága és butasága. hogy ilyen borjúsültet senki sem tud csinálni. hogy másnap a piacon zöldborsót vegyek-e vagy karfiolt. a főbérlő. – És te mit gondolsz. Ha az igazgató átugrik az íróasztalán. hogy a szekrény fogja a hangot. hogy a nők mindhalálig szépek és kívánatosak szeretnének maradni.34 – Igazgató bácsi. Lenke néni rám bámult. akkora füleseket sózott rám… De azt nem viselte el. előadásokat tartott Lenke néninek. – Nincs itt. – Milyen szép dolog. másrészt mert egy családban úgyis el kell hangzania az együttéléshez szükséges néhány mondatnak. legfeljebb legyinteni szabad. a szexualitásukra. nagyon kedves asszony – már jóval nyolcvan felett járt. ha rá sem néztek… Hát erre kell vigyázni! Ennyire kell ismerni egymást! Férfiak legtöbbször az erejükre. hogy Lenke nénit ennyire érdekli a tudomány! – mondtam hízelegve. Mehetsz. Néha az atommag szerkezetéről. Tóni bácsit. az okosságukra és a tájékozottságukra kényesek. fiam? – Hát a tudomány. valószínűleg azt mondta volna a többieknek: Hú. Leginkább nem vett róla tudomást. ébren tartani az összetartozás tüzét. El is ment. Erről volt szó. Házasságon kívül szülte a mamája. mert úgy viselkedik. A néma harag Ez a „nem szólunk egymáshoz” nagy műgonddal kimunkált családi pokla. Úrhatnámság. mint egy király. de fölhúztam a dirit azzal a rohadt focival. Hülye voltam. Így hát hallgattam. mi jár akkor nekem az eszemben? Hát az. És nagyon fontos: időnként ki kell mondani: Ne haragudj. de szeretni sem bírta. akkor miért hagyja beszélni Tóni bácsit? – Kell az fiam. szivem. mert az a főbérlői hiedelem. ámbár pislákolva. . akik bosszúból hallgattak. Ezekkel az apró gallyakkal lehet. S ami a legfőbb: társaságukban más nőt dicsérni a legszigorúbban tilos! Végzetes műhiba. a férfinak. néha Pápua Új-Guinea gazdasági helyzetéről. Egy alkalommal a konyhában összefutottunk Lenke nénivel. Aztán anyja férjhez ment. Nem akart rossz mostoha lenni.

Lehet. a kapcsolat sötétedni kezd. legvégül az ügyvéd. és a szülők rivalizáljanak a gyerek szeretetéért. de legalább nem gyűlölettől lángoló. Párterápia? Talán az utolsó szakmai próbálkozás egy megingott kapcsolat vagy házasság rendbe hozására. Ennek egyik módja a visszhang. hogy nincsen garancia a kapcsolat harmonikus folytatására. Mi az.” „Döbbenetes. mert elkezd felgyűlni bántás a bántásra. Ha két ember már nem tud megbeszélni fontos dolgokat. Pl. akiket nem szabad feláldozni a felnőttek indulatainak. ha a szobában tartózkodik. Sokaknál ekkor veszi kezdetét a levelezés. hogy mennyire nem ismersz engem. a másokkal való megbeszélésre.” „Mindig ide jutunk. párterápia. Majd a vita. És ez baj. Sor kerül a panaszkodásra. A „beszéljük meg a dolgainkat” ugyanis a legeslegtöbbször kudarccal végződik.” Következik a jó és rossz tulajdonságok jegyzéke. belátva. Továbbá lehet érintkezni a gyereken keresztül: „mondd meg apádnak (anyádnak)”. akkor ügyvéd. A nagy beszélgetések egy része vádaskodásba. Jaj! . cserélnek. Ekkor már gátlás nélkül kiszolgáltatják egymást. veszekedésbe csap át. A szó könnyen maga után vonja az indulatot. hogy a gyerek bármelyik szülő bosszújának eszközévé váljon. „Fantasztikus. Körmölnek. ami sokáig fáj. Milyen hülye vagy! – Akárcsak te. az anya mindig anya marad. megállapodás születik: min fogunk változtatni. Barátok. A tartós megbántás akarása húzódik mögötte. amitől a még éretlen ember nagy valószínűséggel összeroskad. Tönkretetted az életemet! – Te az enyémet. hogy az apa mindig apa. Néha. persze olyan halk vagy suttogó hangerővel. Körülbelül annyit ér. talán bántóbb formája a gúnyolódás. ha valamit tisztázni szeretnénk. kockáztatva azt. hogy szétválás lesz a vége. ha felülkerekedik a pillanatnyi jóindulat. ami történt közöttük. ismerősök. megsértődnek. A gúny legtöbbször már több mint pillanatnyi indulat. Érdekes. belátva mindkét fél felelősségét mindazért. a másik nevetségessé tétele. A néma harag talán enyhítettebb. A terápiás helyzetet mindkettőjüknek vállalnia kell. Akkora hatalmat tesz a gyerek vállaira. min szeretnénk változtatni. „Félreértettél. akkor is.35 szeretkezés közben. A néma harag másik variációja a „magában dörmögés”. s a bántások kiegészülnek a szolidaritás megsértésével. Nem szabad. ez a „nem szólok hozzá” megmaradt a kispolgárrá betonozódott értelmiségiek fegyverének.” Hát akkor szép nyugodtan írjuk le. S a hozzátartozó tudja legjobban. S a még maradandóbb összeveszés. hogy te milyen igazságtalan vagy. hanem békés elvonulás. s csak ha nagy baj van. sokáig tartó ártalmat okoz. „Nem ezt mondtam!”. Általában üzenetközvetítőként bármely rokon vagy barát használható. mint a nagyhatalmak jegyzékváltása.” „Engem így még senki sem értett félre. hogy mi a másik legérzékenyebb pontja. A finoman és durván cizellált családi pokol Varázsének Jaj! Megjöttek a szelek És elhozták a bajokat. Ez lelkileg súlyosan károsító. hogy mit kifogásolunk egymásban. akkor az írásbeliség sem segít. hogy a másik is hallja. Ez különösen a gyerekek szempontjából fontos.

Mama: Szegénykém. Összeölelkeznek. akik a szomszédba menekülnek. alkohol. Hiszen tud ő jó ember is lenni! A szexualitást utáló nők régi módszere a „majdnem”-szerep kiosztása férfira: „Látod. de nehéz veled. hogy a durva. Stb. 2. Idegenek. Már említettem. Egy átlagos alkoholista „gém” (játszma – a szerk. főként érzelmi jellegűek. mi az oka – karakter. Egy ilyen angyalt. és csak időnként jelentkeznek. hogy ezt nevezik a pszichológusok „időszakos megerősítésnek”.A részvéttel teli feleség. 4. És itt hagyták a bajokat.'' Ezek az örök szomjúság kínjai mindig új reménnyel megspékelve.) forgatókönyve az alábbiak szerint alakul: 1. neked meg egy szép harisnyanadrágot. most majdnem elélveztem. ezért mind a feleség. Meglátod. De.36 Elzúgtak a szelek. látod. Mindegy. ha a válás után néhány évvel a nő megint alkoholistához megy feleségül. 5. Ne nyilazd le őket. mi? Na főzök egy jó erős kávét. A család visszalopakodik. megint milyen állapotban vagy? Remélem. szívem.A megbocsátó angyal: Jaj. Nem érdemellek meg téged. A föld selymes zöld füvet teremjen újra. (Valahonnét Afrikából) Váljunk vagy ne váljunk? Ez itt a kérdés! Visszajöhetnek-e még a szelek. Próbaválás? Próbáljuk ki. rendbe jövünk. Fúrják magukat a fekete földbe. majd az asztalra hány. Papa végül is romokban hever. mint a finoman cizellált. a hántások alattomosak. Jaj! Jöjjetek vissza szelek! A vad madarak változzanak Fekete bogarakká. kudarcok keserűsége –. Istenem. de… . de.A vezeklő: Sötét gazember vagyok. kiszámíthatóbb. A finoman cizellált családi pokol indulatai rejtettebbek. hány ilyen remek férj ad lehetőséget ennyi szerep eljátszására! Nem csoda. ami nem zárja ki az utólagos össze-borulást. nem ittad el a gyerek uzsonnapénzét? Fáj a fejed. Ahová fejedet lehajtva meghallhatod A Föld szívverését. látszólag szocializáltabbak. Már csak egy nagyon kicsi hiányzott.Új élet hajnalán: Hányra jössz haza? Rögtön munka után? Nagyon jó. Mert sasokká és keselyűkké változnak. Először is káromkodik. Idebújok melléd.A véresszájú tigris. Holnap veszünk a gyereknek cipőt. barátok előtt sohasem – vigyáznak a látszatra. Apuka részegen érkezik haza. akkor elmehetünk vásárolni. a helyzet egyértelműbb. Jaj! A bajokat vércsék és sólymok szállják körül. késsel kergeti körbe a lakásban a feleségét és a gyereket.szívem. mind a gyerek jobban tud hozzá alkalmazkodni. 6. esetleg trágár családi pokol jobban feldolgozható. 3. előreláthatóbb ideig tartó periódus.A véresszájú tigris feltámadása. hogy magukkal vigyék a bajokat? Meghallhatjuk-e még a Föld szívverését? Ki tudja? Mindenesetre az tapasztalható. Emellett behatárolhatóbb. képesek vagyunk-e egymás nélkül élni? Meg lehet kísérelni. ami újra meg újra feltámadó reményét kelti a megváltozásnak.

a hétvégeken? És a gyerek vagy a gyerekek? És a nagyszülők. Van-e ennek a helyzetnek megoldása? A képzeteinknek és az érzéseinknek nem tudunk parancsolni. Ez azt jelenti. jelen és jövő. kíváncsian s mindent tudóan. hogy elképzeljük a számunkra fenyegető és veszélyes helyzeteket. A finoman cizellált családi pokolban az áldozatok könnyen elveszítik orientációs pontjaikat. a félrevezetés? Az idő múlásával megszűnik-e az újrakezdés pánikja? Beáll-e valamiféle megkönnyebbülés? A szabadság bontakozó ígérete? És egyedül. hogy meg vagy győződve arról. Hálásak minden valódi és álsegítségért. mint a jelened. otthon. S úgy nézzük egymást szomorúan. hogy az embernek nem kell feltétlenül teljes önátadással részt venni a saját dolgaiban. Akár az érettségi vagy a nehezebb vizsgák. a félelmek. de még él bennük az egykori mély szerelem emléke. barátok kikérdezésével kielégített érdeklődés – még a telefonbeszélgetés is. A depresszió úgy kezdődik. És elsősorban befelé kell figyelni: nagyon hiányzik? Túl sok a hazugság. . Elkövethetünk-e bűnt érzelmi életünkben vagy asszociációinkban? A félelmektől való megszabadulás legegyszerűbb és legbátrabb módja. nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. hogy szó legyen. Vagyis arról van szó. S ez idő alatt szigorúan tilos minden találkozás. van étvágyad. nem találják meg a kivezető utat. Megtört gőgben összeakadva. miket álmodsz. Mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban. Róluk szól a vers: Egymás mellett és egymás ellen nyílunk mi. a rettegett műtétek után: ez volt az egész? Van egy nehezebb út is: az elszemélytelenítés. támadt valamiféle nyavalyád? S hogyan viselkedik partnered? Mit súg a gyorsan vagy lassan múló idő? És el ne feledd: nem hajt a tatár. tele vannak kétségekkel. Fokozza a hiányt. a másik meglesése. pl.37 De ez a periódus nem tarthat túlságosan rövid ideig! A rövid ideig tartó különélés csalóka. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. hogy sohasem a dolgok gyötörnek meg minket. (Sárközi György: Virágok beszélgetése) A fenyegető magány Már Epiktetosz – az antik Rómában élő sztoikus görög filozófus – leszögezi. mint száműzött koldus királyok. S ami a legfontosabb: ne zuhanj ki az időből! Legyen számodra továbbra is múlt. a vágyat a megszokott hangulatok után. A múló fiatalság sem. hogy a jövőd ugyanolyan lesz. rajtuk tud leginkább segíteni a pszichoterápia. Legalábbis hónapokról. barátok reagálása? Erősödsz vagy gyengülsz? Jól alszol. fél évről kell. Sokáig lehet külön élni válás nélkül is. nyugtalan virágok. s ezek a képzetek rémületet váltanak ki belőlünk. ha közel megyünk hozzájuk és átéljük őket.

onnan. a nagy felszabadító. sűrűn hivatkozva a dudatanfolyamra. Akkor is. Kínomban én is. hogy mindig az elvárásainak megfelelően reagál. és ő boldogan dobálta torkába karjait és lábait. Talán érthetőbb leszek. Megdöbbenésemben a legnagyobb szamárságot mondtam neki. Most már megmondták neki. Hogy tud egy szív gyötrődni. Lassan fölfalták őt az élet álnok. hogy a félelem is csak tudati káprázat… S végül eljön az idő. hadd falja fel teljesen őt: Míg elfáradt és egyre halkult. de a félelmetes. hogy mit csináljon az ember az élete utolsó két hónapjában? Kiderült. Haláláig. – Hát mi érdekli? Tanulhat egy egzotikus nyelvet… művészettörténetet… Akkora baromságnak tűnt. Ott kell annak megtanulni. Látványosan mutatja meg magát. és mi erre menekülni próbálunk. undok külsejű szörny. semmi több… Valójában nem létezik. hogy nem kedveli azokat az embereket. hogy becsap minket. két egészséges ember. hogy a fájdalom dühös oroszlánként rontott rá. Az ember úgy táplálja a félelemdémont. ha hatalmat adsz neki. ami eszembe jutott. Hogyan kell a dudát fújni. ha Acsán Szumed-hótól idézek. A félelemdémon közelit. a „csöndes tudás” (Csittavivéka) gurujától: A félelemnek csak akkor van hatalma. hogy nagyobbnak látszik a valóságosnál. Pokolra kell annak menni. ami az övé volt. hogy elnevette magát. hogy kb. akik hosszú tartózkodásra rendezkednek be a pokolban. lábam és karom. kegyetlen. rájössz. dühödten néz. . te pedig segítségért kiáltozol. Hasznos tudás. És beszélgetni kezdtünk. Komlós Aladár írja siratóversében. egy pusztuló testről. ráncolja a homlokát. Honnan származik a félelem hatalma? Onnan. Paolo Santarcangeli mégis kijelenti. hogy az is csupán feltételekhez kötött körülmény. pimasz kis férgei. így kerülünk hatalmába.38 Objektívan és csodálkozva is meg lehet állapítani: hogy tud egy has fájni! Történetesen az enyém. Ha felismered a démont. megmutatja az agyarait. hogy tizennyolc éves kora óta rákos. s én szégyenükén veszem észre: megvan mind. „ Információk a dudatanfolyamról Aki dudás akar lenni. csontig lesoványodva. – Csak azt akartam megkérdezni. ennyi ideje van hátra. és rémülten menekülsz. Egyszer felkeresett egy ismeretlen huszonhét éves fiatalember. Lassan rájössz. ha engem hagytak el. deli roppant oroszlán semmivé lett. majd elaludt a fájdalom.

S ez a vágy a ragaszkodás! Ki és miért vehetné el tőlem. míg én utána Levett kalappal intek Elment arany batáron Az ifjúság a nyáron. Ugyanazon lénnyé. akkor igen. s az Isten bókjaként értékelik a nehéz életet. De akkor pedig minek? A köztes lét lényege az elmúlt élet korrekciója. És vissza sem tekintett. hogy ellopták vagy tönkretették? Ám végül is miről van szó? Az örök. Kényszerű lemondásokba. csokit kap a gyerek. Ki szól ilyen keményen? Ki mond ennyire elviselhetetlenül igazat? Kinek a hangját halljuk? Buddháét? Buddháét. amiből tegnap még jóízűen vacsorázott. S adott esetben összeállhatnak egy új lénnyé. Az összes vallásalapító közül Buddha mondja ki az ember számára leginkább tűrhetetlen valóságot. az azonnal álomszerű valótlansággá mosódik. Újra vágyik a nagyszerű ízekre. S vajon ki ne vágyna vissza újra meg újra az ajándékba kapott örömök birodalmába? Előbb-utóbb mindenki visszavágyik oda. újbóli találkozások. Azok. Nincs Isten. a magasabb szintre kerülés perspektívája.39 Kik ezek? Egyrészt mazochisták. ha valakinek a sikereiről értesülnek. a fiatalság vagy az egészség. akik számára csak a rossznak van valóságértéke – ha valami jó is történik velük. Elment. De a további rontás lehetősége is. nincs reinkarnáció. mint energiák. Saját és környezetük életében örömgyilkosok. a gondolat és az érzelmek. És vissza sem tekintett… És itt fülön csíphető egy örök emberi igény. alvilág és állatvilág) inkarnálódjon. akiknek a számára a rossz sors rangot jelent: az élet üldözöttéi. A jó dolgok a Sátán eszköztárába tartoznak. akiknek mindennapi kenyerük a panaszkodás. szűnni nem akaró bizalmatlanságról. Ha cukrot. Amelyek képesek megszüntetni a ragaszkodást az átélt örömhöz. De az ember gonosz és bosszúálló lény. s amely előbb-utóbb elmaradt mögötte. Tehát végső soron ki vitatkozhat Buddhával? minden a szenvedésbe torkollik. Ha új hangszóró érkezik: menynyire fogja zavarni a szomszédokat? Ha egy szállító cég költözteti őket: vajon miről derül ki. Most már csak emberként testesülhet meg (és az ősinél sokkal rövidebb időközönként). S itt van elrejtve a fejlődés. az örömök soha el nem múlása iránt. hogy mennyi irigység és rosszindulat támad a szívükben. elpusztíthatatlanok. De a cselekvés. félistenek. Ezért van . Vagyis megszüntetik a létezés utáni vágyat. Ők azok. rövid idő után elmúlnak. ami egyszer az enyém volt? Az élet visszatérő szenvedés. ahol létezése teljes értékű és jó volt. Ki szüntethetné meg ragaszkodásomat az örömökhöz? És hogyan? Kemény önneveléssel és gyakorlatokkal. Ám ehhez kell egy önként vállalt új sors. Igenis beleköp abba az immár üres tányérba. frusztrációkba. akié egykor voltak? Ha a köztes létben (a Bar do-ban) nem történne semmi. megszűnnek. Ezt nevezik karmának. akik tudják magukról. meg fog fájdulni tőle a hasa. préták. nincs lélek. Az Isten kiválasztottal szenvedésre választattak ki. hogy egy ember állattá vagy az öt további lokába (paradicsom. Ma már akkora romlás nem képzelhető el. A jó dolgok. mint a szerelem. megismételt helyzetek.

Jöjjön hát a csodálkozó szemű pipi vagy boy. a szerelemben? Nem istenkísértés? Nem csak akkor elfogadható. öröm. Ezért van szükségük segítő misszióra. Tehát könnyebb megtagadni őt. És ember imádása. akinek már nem kellene ismét újratestesülnie (Boddhisattvák). számtalan Jézust lehet róla kiónozni. Ezért nem tudunk jól megöregedni. mint egy tisztes polgári házasság. kellemetlen szemtanúja lesz indulásunk elkerülhetetlen kudarcainak. sok aszszonyt. akik mindig is voltunk. csökkenő fizikai teherbírásunkat. S a legkönnyebb a szeretett embert – nőt vagy férfit – felelőssé tenni azért. azok is újraszületnek. nincs arca. Ezért győzött volna a monoteizmus a politeizmus felett? Már Astarte – szerelemistennő – kultusza előírta. unottá váltunk. se a szentjeiről) parancsban. pl. a házasságban? Ami – mint a földön megkötött szentség. sok férfit szerethet (kultikus prostitúció) vagy csak egyedül Astarte úrnőt! Az istennő senkivel nem osztozik! Aki megcsalja. ha bevonódik Isten szentsége alá. nincs fizikailag látható formája. Elnézően mosolygunk. az imádott lélek csalódást okozó átokká válik. Buddhától. ezért festeni. hanem az újratestesüléstől. mint egy! A hűség szüzességi fogadalma nagyobb érzelmi és szexuális elkötelezettség. Hány Istent imádhatsz? Egyet. Felveti a gondolatot: Ha valóban a Megváltó vére van rajta. a Védáktól és Jézustól. és a konyhában sem árt. csüngő kebleinket. Ennek értelmét már ősi bölcsességek is alátámasztották. Egyet a hallba. hitetlenség. Bűn. hogy Jézusmásolatok sorozatát lehet majd megrendelni. Befelé sírásunkat szerencsére senki sem hallja meg. egyet a gyerekszobába. Összességében nem remélhető. Sőt. hogy az. hogy segítsék a többieket. Ezért hamisítják meg az eredeti vallásokat és próbálják egyéni érdekeikhez formálni őket. S ez biztos érzelmi tudásként megmaradt a modern időkben is: Öt szerető kevesebb. az egekben is kötve van – fel sem bontható. Klónozott Jézusok Genetikussal közös előadás. mint húsz Istené. a szenvedések ismételt vállalásától is. hogy amíg élünk. Mohamedtől. Helyette azt az illúziót kaptuk. Az emberek többsége retteg nemcsak a haláltól. amit kizárólag ideiglenesen megfájdult derekunk okoz. ugyanazok maradunk. ha jelen van. Az örök élet nem adatott meg nekünk. A nézőtéren megdöbbenés. arra halál vár. hogy Isten részvét nélkül kifoszt bennünket. De Istenre még a képzeletünkben is nehéz haragudni – túlságosan hatalmas a mi dühünk érvényesítéséhez. hogy kapcsolataink kiégnek. Csak egyetlenegy Isten létezik: akit imádni lehet. . sőt fényképezni sem lehet. aki már csak életünk be-teljesedésének lehet a tanúja. férje lehet valakinek? Egyetlen egy. elkeseredés jelei tapasztalhatók. A többi már lazítás.40 túlnépesedve a világ. Az öregedés számunkra azt jeleni. növekvő fenekünket és pocakunkat. Katolikus-keresztény szempontból hány felesége. lerajzolni. Ezért húzódik meg rejtett bölcsesség a „ne csinálj magadnak faragott képeket!” (se Istenről. Ennek során a próféták és a szentek meddő fáradozása ellenére gyakran messze kerülnek az alapítók szellemétől. amíg fiatalsága le nem győzi sokasodó ráncainkat. Vagy a Sátánnal helyettesíteni. mindörökre érvényes. Egy Isten imádása sokkal több. kidagadó visszerekkel dekorált lábainkat és nyögésekkel leplezett. Mózestől. amihez mi már fáradtak lettünk. elromlanak. aki hívének szegődött. A torinói lepel. Istennek nincs neve. netán megbotránkozunk az ifjúság meggondolatlan bohóságain. S ebbe a hazugságba mélyen belerágjuk magunkat.

aztán a polgári származásúak. mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam. és jellemük halandóbb lett. még jutalmat is kapott. Talán a kérdés úgy is feltehető. de egymást semlegesítették. terrorállamok? S békés. Aki szerint az intim párkapcsolat anakronisztikus rabság? Az is. mint az embereké. Jól esik emlékezni ezekre a gyönyörű évekre? Aki magyar. Valami másra lett szükség. hogy éppen akkor kik a „jók” és kik a „rosszak. aztán minden politikai szélsőséghez tartozók. Ki nem szólt. a zsidók.” Milyen színű a pártkönyvük? A jelvényük. diktatúrák. Mikor tűnik már fel egy . hogy izmaim lazulnak. fehér ruhában táncot lejtő globalizációra csábítók? Akik énekeltetik már az óvodában: Egyszer volt egy nagy csoda. úgy érzem én. hogy szellemi értelemben vajon már évezredek óta klónozottak vagyunk-e. de sohasem győzelem. Ők a szó mindenféle értelmében megvetett osztályárulókká váltak.41 Az ősi idők istenei? Az ember gyermekkori élményeinek projekciói. így hát egy sem ment oda. nincs egyéni üdvözülés és elkárhozás. Mégis ettünk volna a másik fa gyümölcséből is? Istenekké váltunk. hogy a Sátánnak elsősorban értékes egyénekre vagy tömegekre van-e szüksége? Mert ha igaz. hatalmuk nagy volt. s csak most érkezett el a helyzet intellektuális-biológiai törvényszerűségének felismerése. hogy rosszak a kommunisták. igazságtevő misztikus hatalmak. Gyakran ülök az ágy szélén a térdemre támaszkodva – ez apám. Már nem volt érdemes hinni bennük. akkor egy szellemileg értékes ember szerződése az ördöggel diadal ugyan. Az elefántcsonttornyokba rejtőzött értelmiség jórészt megpróbált kívül maradni a származás bűvöletén. A nagy Atya és a Szent Anya. majd azok. Nagymama sértődöttségét érzem valamelyik étel miatt: Ez sós? Nagybátyám dühét a politika alakulása miatt. neve: birka-iskola. hogy végső soron csak kollektív emberi karma van (az emberiség sorsa). A döbbenetes kérdés az. velük tartott. aztán a fasiszták. Néha nagyapám mosolya villan felém a tükörből. amikor ugyanarra az istenségre hivatkozva hamis szellemi egységben ontjuk egymás vérét. Az én gyerekkoromban is pontosan tudtuk. Ahogy Kosztolányi írta: Bizony ma már. az kapott dicséretet. hogy a porban. meg is szűnt az iskola. barátom. akik a polgár származása iránt közömbösek voltak. Mi teremtünk isteneket a saját képünkre? És nem tudunk hinni sem magunkban. amit sehogy sem tudunk rendbe hozni. majd ötlettelenség miatt megint a melegek s a zsidók és a cigányok. A lelkük. gondoskodó. sem teremtményeinkben. védelmező. a cigányok. Azután egyre emberibbé váltak. Felnőttkorukban is minden történelmi periódusban pontosan tudták. csak bégetett. hol lelkek és göröngyök közt botoltam. akik ugyancsak mi vagyunk? Élet és halál urai lettünk? S inkább menekülnénk ebből az elrontott világból. Ki oda se ballagott. Miféle rontás küld ezer évek óta szellemi és érzelmi értelemben embermilliókat ölni és meghalni? Népvándorlás? Keresztes háborúk? Világuralomra törekvő birodalmak? Totális rendszerek.

Ha az anyám valóban szeret. Valóban a halálösztön (Thanatosz) torz gyermekévé vált. akkor nagy cirkuszokkal indulok el a szeretet kikényszerítésére. századi elméletét. egykori nevemre. mert soha senkit nem szeret. Nincs szó semmiféle kozmikus elmegyógyintézetről. sajnáltuk otthon hagyni szép barokk kredencünket. Közel százmillió embernek nem volt a karmájában a lágerhalál. ha a gyerek képes ezt átvenni. Nem tanul a rengeteg történelmi feed-back figyelmeztetéseiből. arra. ha már beteggé. Ennek az alapja pedig az önszeretet akkor. Másképpen: gyermeki naivitásban. hogy mit cselekedtem életem folyamán. A kredenchalál mint vállalt végzet A kárhozottak háborúja eljött. Csak szabadulni nehéz tőle.) varázstava kihúzná belőlünk minden emlékünket. Mit lehet vele kezdeni. Az emlékezet lenne az énünk? S ha A meg nem születettek csillagának (Franz Werfel könyve – a szerk. egyre betegebbé tette a lelkét és a testét újraszületések sorozatán keresztül? A gyökérprobléma persze a szeretőképesség hiánya. amiket kaptam érte. Füst Milán az alábbi feliratot akarta sírjára vésetni: Csak kevés embert szeretett. ami már százszor is a vesztét okozta. ne hazudd el őket még magadnak se. ha nem emlékeznék apámra. hanem százszor is megismétli azt a százszor is hibásnak visszajelzett magatartást. Sajnos. s már valamennyien körülöttünk lebegnének. gyanútlanul nem is sejtettem. Genetika? Ha eljön a nagy és szent háború – akár tetszik. mert amikor még el lehetett volna tűnni. ahová mi. de mi nem vettünk róla tudomást. akiket én öltem meg. s a rúgásokra. a teremtés kudarcai inkarnálódhattunk volna. Ők most tanácstalanul keringenek a sztratoszféra külső körein.42 tehetséges ember a sok léhűtő között? Ópapa önkéntes éh-halálát az öregek otthonában. aki névtelenül. amiből legtöbbször rejtett. főként az anyától. Igen. a fronthalál. mi a magasság sötét hatalmainak egyik ezrede leszünk. Léteznénk-e emlékek nélkül? Én vagyok-e én. és hány szerető. és azokat is utálta. Mofli cica örökös jajkiáltását élete huszonegyedik évében. azzá. akkor én szerethető vagyok. aki engem küldött a részleges elmúlásba. A síkos utat. fanatizálódni és szorongani tud. akár nem –. gyerekkoromra. ez az igazság. hogy már régen a Sátán szolgálatában. ezt el lehet érni. majd nyílt utálat kel életre. csak rajongani. hogy mindenki tegyen úgy. S ha ennyire sem becsül. Ámbár egyéni és kollektív viselkedésünk ezt a lehetőséget sem zárná ki. az átélt történelmi élményekből. indulatai vannak. Inkább kredenchalált haltunk. s hisztériás álszeretetet mímelve én is átverem a környezetemet. anyámra. mert te az emlékeidből álltál össze emberré. erőszakosan megszakított sorsukba. de szocializált érzelmei nincsenek. mintha szeretne engem. ki az. akkor én egy félrevezethető undok lény vagyok. ahogy egyre inkább kicsúszik a világból. Nekem jár az. Hosszú-hosszú sleppjét húzzuk magunk után az emlékezésnek. visszavágynak az életbe. bármiféle emlék nélkül a tóban maradna? Ezért makacsul őrizd az emlékeidet. Az emberiség sok ezer éves története pontosan igazolja Cleckley XX. s nélkülük valóban elvisz az ördög! . hány érzelmi hulla szegélyezte az utamat. aki vagy. hogy sem az egyéni sem a tömeg soha nem tanul a tapasztalatból. Ha anyám becsap a kedvességével. elkárhozott kultúrában élünk. az éhhalál. miszerint a pszichopátia (szociopátia) legfontosabb jellemzője. a szadista gyilkosok általi tarkónlövés.

érdekes szobrokat… Ez volt a „sötét hely”. mert a fejlődéslélektan azt bizonyítja. Végül anyja odarángatta. Fel kellett őket támasztani. ahol a forró nap mumifikálta a halottakat. Egy tiszteletre méltó hölgy férje öngyilkos lett. de a fő élvezet ebben az. tízéves kora előtt a gyerekek halálfogalma nem takar végleges és megváltozhatatlan állapotot. A gyerek iszonyodott apja sírjához elmenni. hogy az érzelmileg fontos halottak a sírba kerülnek ugyan vagy elhamvasztják testüket. drámai lénnyé. Valahogy úgy van ez. hogy akcióképesen részt vehessenek a tanácskozáson. gondolkozó. Ezért a törzs halott bölcseit beültették a tanácsba. megbánásukat amiatt. Egy nagymama. S közben természetesen rettenetesen sajnálja saját magát is: „Szegény fiú” mondják majd hangtalan. öt hete járt itt a nagyságos úr. „egy pici angyal felrepült az égbe.43 Meghajlás a halottak előtt Tudod. S a gyerek napfényt látott. Tökéletes diszkréciót szervezett körülötte. hogy egyedül van-e. hogy ezzel már ne terhelje önt. Dél-Amerikából. mint Kosztolányi A szegény kisgyerek panaszai című kötetében az Én öngyilkos leszek című költeményben. mint a gyerekek. Összeomlás. mint a felnőtté. S a modern idők pszichés zavarai között is gyakran felfedezhető ok. szidalmazza a férjét. hogy kb. minden megszállottság és fanatizmus ellenfelévé. és mint időnként jelentkező „belső hang”. Korai időkben a családi házban (sátorban) szent helyet különítettek el a halottak hamvainak. akik fokozatosan házi istenekké léptek elő (a görögök daimonionoknak. a latin kultúrában laresnek nevezték őket). hogy mindig körülfürkész. a sírkövet. de ugyanakkor súlyos pszichoszomatikus bajai kezdődtek. Szinte naponta kijárt sírjához. fákat. Gyógyulásának e gyűlölet feloldása volt az alapvető feltétele. Ez a belső hang teszi az embert európaivá. Nem véletlenül tiltják meg görög zsarnokok ellenségeik eltemetését. veri a sírt. A gyerek elképzeli szülei kétségbeesését. de a hozzátartozók lelkében temetetlenek maradnak. Szókratész szerint inkább lebeszélték valamiről. madarakat. aki fiatalon elhunyt fiát siratta. s én is szepegve suttogom: „Szegényke”… A meghalás – mint a világból már soha többé nem érzékelhető eltűnés – csak serdüléskor válik komoly élménnyé. s akkor rúgja. .” s egyszerre roppant sajnálom magam. tehát a bosszút minden sérelméért. A felnőttek gyakran jobban félnek a haláltól. és most már csak gyűlölni képes. de rá nem beszélték soha semmire. Pszichoterápiás beszélgetéseken nagy nehezen és sokára elmondta. Megrendelte a sírhelyet. hogy valamilyen titkos helyről látja szenvedésüket. Egy orvosnő férje a daganatok egy ritkább formájában betegedett meg. beleszóltak a család életébe. A sírköves meglepődött: – Kb. Hogy jóakaratúlag micsoda magányra ítélte a férjét. hogy férjének ne kelljen szembenézni a közelgő halállal. A kisgyerek halálfélelme azért is más. virágokat. S a felnőttek ezért hajlamosak iszonyú szorongásokat keltő sületlenségeket mondani. Az egyik feltétele az érzelmileg kiegyensúlyozott életnek. ahogy vele bántak. amiért magára hagyta. honnét ered a halottak feltámasztásának a gondolata? A dél-amerikai indián törzsektől. De a hulla nem tud ülni. üti. hogy a családok és barátok halottait el kell temetni. az ötéves unoka kérdésére azt válaszolta: Apukád most a sötét helyen van. haláláig önmagával küzdő. De amikor elment – visszaemlékezve egy régebbi beszélgetésükre leutazott a férje szülőfalujába.

Elváltan élt tizenkét éves fiával együtt. megadva a gyerek szabadságát. a féltés. rideg. – Ki vette meg. de a gyűlölködő elutasítás nem! Egyszer felkeresett egy elkeseredett nő. akinek adok. hogy magam is megrémültem az indulataimtól. de annyira szorongva várunk valakit. De hozzáteszi: …alunni!/ Talán álmodni: ez a bökkenő. – Itt volt egy gyönyörű ananász. hogy annyira fontos az anyjának. mit csináltál vele? S kiálthat-e a végtelen előtt. s végleg elaludni. / Mert hogy mi álmok jőnek a halálban… Vagyis attól . hogy értelmiségi körökben ezt hogyan szokás megbeszélni. De a fia az utóbbi években elkezdte mondogatni. A családi szeretet is. Ismerjük azt az indulatot. undokul viselkedünk vele? Erről van szó! Amikor a szeretet meghátrál a halál elől Emlékeznek a néhány éve bemutatott híres darabra? Mégis. hogy nem volna-e ésszerűbb egy késszúrással megszabadulni az élet minden nyavalyájától. és hogy találkozhattunk. nagyon harmonikusan. A lenni. Kisírt 15 koronát. De hát a gyerekek kritikus időszakokban néha provokálnak. hogy amikor késve megérkezik. De én erre képtelen voltam. kié? Istentől vagy a Természettől kapott személyes ajándék? S kié az ajándék. Igazságos-e a számadás a talentumról – halálunk után? Rabbi Náhum azt tanította. Stern hazamenet betért a boltba. hogy megtette! Mert én ezt nem tanácsolhattam volna. nagy bajt csináltam? – Hála Istennek. s hogy a találkozásunk erről is szól. nyugodtan. hogy az apjához szeretne költözni. És közben azt üvöltöttem: Kuss! Itt a helyed mellettem! És ami a legijesztőbb: azóta megint olyan jóban vagyunk egymással. én tudom. S kaphatott-e volna ennél szebb bókot. vagy nem lennit… Azon töpreng. akitől elveszek – mondja az Úr a Bibliában. és azt ordítja: Itt a helyed mellettem! Ez az indulat a szeretet pecsétje! Ne könnyebbüljenek meg a szeretetlen. hanem azért. minden megbántódást eltitkolva. amikor annyira. a költő. önutálat nem fér bele a szeretetbe. Hanem a megbántott szeretet felsikoltó kétségbeeséséről. századi anekdota: Kiss József. hogy halálom után nem azért fog felelősségre vonni az Úr. az aggódás bőven belefér. S ennek az érzésnek a másik alapja az öröm. engem is lehet szeretni. hogy a másik a világon van. a költő némi kölcsönért rimánkodott a nyomora miatt Stern Samu bankelnöknél. a harag. hogy miért nem voltam rabbi Náhum! Kinek az ajándéka az életünk? Ki a tulajdonosa? Kire van rábízva? Ki felelős érte? Mire mehetünk időnként fellobbanó kételkedésünkkel? A Hamlet harmadik felvonásában mondja el a dán királyfi híres monológját. A mérgelődés. durva szülők! Ez a történet nem róluk szól. ha egyszer már átadtam? Megkérdezhetem-e. kinek az élete? Tényleg. hogy én is a világon vagyok. Jogos-e a harag a költőre? Adok. Semmiféle gyűlölet. hogy szokatlan reakcióként összeveri. Hova lett? – Eladtuk. Hármasban. – Nézze. S az élet tiszteletével kezdődik a sokat és üres frázisként emlegetett igazi szeretet. hogy miért nem voltam Mózes.44 A halál előtti meghajlás tulajdonképpen az élet tisztelete. elveszek. Mondja. S ennek alapja az öröm. Úgy megvertem a fiamat. ha véges útja véget ért? Prózaibban: XIX. amit én drágállottam? – Kis József úr.

boldogsága. a másfelé kapcsolódás igénye nélkül. Azon a helyen a monológ nagyon jól hangzik. Akkor folytattuk. ha a partner egyik lábát levágná a villamos? A tizennégy serdülő – egy kivételével – azt mondta: – Természetesen vele maradnék! Ahogy megfogadtam: jóban. Az eredmény: örökös tolókocsi. mi történt? Azt felelte: – Tudod fiam. mert akkor csak áldozatnak lehetne tekinteni az elszakadás. hogy meg fog halni javuló leleteivel együtt. külföldön is. aki megölte magát? Ám ez az önátadásra. hogy aki szeret. kitolta magát a konyhába.45 szorong. Visszaütötték. És nem tudok visszatalálni. ez nekem elég. Más szereplők. olyan nagyon szeret engem. hogy a halálban nem folytatódnak-e az élet komiszságai. és összeszurkálta érzéketlen hasát. és titokban a család is. Aztán a műsor vagy két évtizedre megszakadt. S ezt teljes értékű valóságnak tartja. hallgatag lett. ha elütötte volna egy villamos. Hát akkor? Füst Milán szerint ez azt bizonyítja. hogy nagy ritkán arra járva ne álljak meg egy pillanatra. annak fontosabb a másik jóléte. valahogy kicsúsztam az életből. Kihozták belőle. Ezerféle rehabilitációs kísérlet – itt is. sokkal könnyebben elviselném. Kérdezgettem. Azután kezdett belefáradni ő is. És a többségnek más volt a válasza is: . Kényesnek érzett kérdésekre próbáltunk drámai válaszokat rögtönözni. Egykori főorvosom átvészelt egy súlyos infarktust – az intenzív osztályról vezényelt minket. Ám éppen ő szoronghat-e ettől? Hiszen találkozott apja szellemével. de a beteg és az ápoló család elfárad. akik félnek bántani. hiszen nagyon is reális bosszúra készül. elfogadásra. Annakidején az orvosegyetemen mindig erről szólt az utolsó előadásom: – Gyerekek. hogy mi lenne egy szerelem sorsa. Egy barátomra kutyasétáltatás közben rázuhant egy súlyos balusztrád. És akkor már sejtettem. hogy konstrukció szempontjából Shakespeare „fércelő” volt. Vagy csak akkor beszélhetünk szeretetről. azt a szeretet könnyebben elviselte volna? Valószínűleg igen. Miután derékon alul érzéketlen volt. A kérdés csak az. és eltörte a gerincét. A Farkasréti temető egyik főútvonalán áll egy név nélküli sírkő. munkatársait. a súlyos és hosszú betegségben nagyon el lehet fáradni Minden nagyszerű. Ezen aztán volt mit töprengeni. a másik ember jelenlétét az életemben? Valamikor – több mint húsz évvel ezelőtt – ment egy kamaszműsorom a televízióban Szókimondó címmel. Csakhogy belefér-e ez a valódi szeretetbe? Hiszen a szeretet talán éppen azt jelenti. mint hogy elhagyott. amíg a halál elvitte. hogy ki lehet ez a TE? Isten? A halott. rosszban. más generáció. ahogy teltek-múltak a hetek. Ám amikor már a rehabilitációs osztályon volt. és akkor nagy a baj. alázatra gyanús sír – hallgat. Elcsöndesedett. Kómában vitték be a kórházba. magába fordult. Ez nem két gyáva ember közlése. kompromisszummal fizetnek. Így még három évig kellett várnia. Közben megállt a szíve. s ne mondjak egy áment. ha ez kölcsönös? Nem furcsa egy ilyen beszélgetés: – Miért ragaszkodsz annyira ehhez a nőhöz (férfihoz)? – Tudod. ezzel a felirattal: Hogy te így akartad. Az élet meghosszabbítása humanista elvének nevében. Persze kompromisszumok nélkül nem lehet senkivel sem együtt élni. mint a sajátja. hirtelen megváltozott. Megdöbbentő! Sokszor és sokáig töprengtem azon. hogy megérik-e a kompromisszumok az együttélést. nem hallucinációnak. Ha balesetben befejezi az életét. Öt évig bírta. és még senki sem botránkozott meg rajta. Egy elhagyott asszony őszinte pillanatában ezt vallotta: – Tudja. Egyszer felmerült. De én nem állom meg. félnek megvalósítani saját vágyaikat? A szeretetért lemondással.

Helyettesítő szavak: elment. Vagy igen? Közeli orvos barátom anyja súlyos beteg lett. hogy mindent kérni kell. és elbúcsúztak. A meghalás méltóságát különösen fontosnak tartom. ez is létezik. azt nem lehet megkívánni tőlem. exitált. A gyereke elmondta neki. hogy… Megkérnélek. Este félóránként felhívta az anyját. a hátsó ajtón távozott. Az ókori Egyiptomban volt egy olyan magas szintű beavatás. De hogy meg ne haljon. . teljes emberi kiszolgáltatottságban és megalázottságban kell távoznunk ebből a világból… Ám az orvos maga is fél még a halál fogalmától is. . s gyorsan meghalt Florentin Prunier csöndesen halt meg. S ha végleg lebénultam. egy óvodás személyes szabadságával rendelkezve. Minden teánál. és átvitték szellemi szintre. A szeretetnek a halállal szemben is megtartó erejéről ír Duhamel Florentin Prunier balladája című költeményében. Egy anya húsz napon keresztül virraszt haldokló fia mellett. az annyi mintha megölné. De… De meglepett. aminek csak eleje van. elvesztettük. s majd később a Bibliát: Aki egy embert annyira megszégyenít. megkérdezte: Benne van? Végül csalódottam elfogadta: Szóval. S ami a kórházi osztályokon történik. maximálisan infantilizálva vezetjük vissza az embert az egészséges felnőttek társadalmába. Ennél többet kockáztathatott volna saját szakmai biztonsága védelmében. cserbenhagytál. add ide… Megtennéd. kínokkal teli évek várnak rá. hogy a döntést a mamára bízta. . Légy szíves. és helyeseltem. segít-e a családom elköszönni és emberi méltóságban meghalni? Apám utolsó elrongyolt. Kétszer felvette. és összegyűjtött megfelelő adag altatót. amikor a beavatandó személyből a hierophantesek (papok) kihúzták az úgynevezett asztráltestet és az ént. hogy ugyanezt csinálja. amit vittem neki. hogy föl ne riassza. hogy milyen sanyarú és reménytelen. Kiderült. szenvedésteli életévében elvárta tőlem. mikor elfáradt nagyon már a húsz éjtől – hol töltötte. hogy egyedül hagyta meghalni.46 – Péter bácsi. Harmadszorra nem. hogy segítsem átjutni a túlsó partra. Pető András főorvos gyakran mondogatta: – Nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen. Reggelre már halott volt. Nem véletlenül idéztem e könyv első oldalán Lin Csit. És Mérei Ferenc is: – Borzasztó. Sőt. Én tudtam minderről. a szülői hatalmat jóval meghaladó orvosok és nővérek vezénylete alatt. és mi velük változunk – hirdették a régi latin bölcsek. hogy elmeséljem: egyszer ráordítottam anyámra apám súlyos betegségének idején: Miért nem hagyod meghalni? Mert láttam. Odaadta. Tempóra mutantur et nos mutamur in illis… Az idők változnak. De hát az ember nem ölheti meg az apját. Nem is mondja ki. ki tudja? Lecsuklott egy parányit a feje. saját életerőikkel tartották életben. elszenderült egy egész kicsi percre. személyes indiszkrécióm arra indít. gefingt… és még rengeteg más. mint a betegség. és saját életerőivel tartja őt életben: S egy reggel. hogy az arcába kergeti a vért.. hogy a mama régóta számít erre. Igen. s így nem éri meg nekem az élet. századra kidobta magából a halált: közönyös idegenek között. éreztem. Pizsamára vagy olyan hálóingre vetkeztetve. Kérte.. A család a XX. hogy egy életen át egy nyomorék ember mellé feküdjek be az ágyba.

hogy a szerző „bibliás”. a barátokban. vallásos ember. A család szinte egyidőben halt meg Istennel. és tele van nagyon fontos lélektani figyelmeztetésekkel és tanácsokkal. és a hol te megszállsz. A talányos vallás – amelyhez nem az ember alkalmazkodik.) A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást.47 Mi történt a családdal? Neve. de meggyőződésem. a hátha nem” – vagyis a pontatlanság lehetőségéből eredő feszültség. a családalapítás alapvető cél. Jaj pedig az egyedülvalónak. A kezdetek kezdetén az ember földi élete éppen a származás. De ennek a vállalásához hit kell. hogy neki van joga törvényt alkotni saját magának aktuális érdekei szerint. Úgy tegyen velem az Úr akármit. hanem egyszerűen a szeretetről. és ez már a forradalom kezdetét jelentette. de maga a család – a szó klasszikus értelmében – szétesett. ha elesik. Az igazi hívő számára egyetlen stabilitás létezik. Istenhit. megszűnt mint alapvető emberi közösség: egyrészt meggyilkoltatott. hanem saját igényeihez próbálja a vallást hajtogatni – hitnek kevés. fontosságát hangsúlyozó politikai. akihez az ősbizalom fűzi: az Isten. Nem tartozom semmilyen felekezet tagjai közé. néped az én népem. Hogyha együtt feküsznek is ketten. (Szeretnék még egyszer megismételni valamit. Tehát a család maradandósága nem a társadalmi szokásrendszerektől függ. A hatalomban. A héber Biblia szerint is a házasság. hogy melyik évben. nem a társadalmi szerződésekben. Indiában a várnák. ott temessenek el engem is. Az alapvető kérdés tehát a bizalom. kíváncsiságnak sok. annál labilisabbak a család kohéziós erői. hogy csak a halál választ el engem tőled. nálunk a sámán-királyok stb. Úgy látszik. hanem Istennek. akinek minden jövendölése beteljesedik – ez a hír a jós éhhalálához vezetne. címe. Minél formalizáltabbá válik a hitélet. de nem kérne ebből a stabil tudásból. megmelegszenek. majd a kasztok. S Isten akarata kifürkészhetetlen. Ha bárki biztos lenne abban.). Ez nem igaz. és Istened az én Istenem. (A prédikátor Salamon könyve) De hát nem csak a szorosan vett vérségi családi kapcsolatokról van szó. hogy van egy jós. és rendesebben is bánt vele. Jákob számára nem volt „legfeljebb elválunk. hanem az Istenhez való viszonytól. a . A hol te meghalsz.” Szabó Lőrinc írja. az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki. konvenciókban. Sokkal jobban van dolga a kettőnek. oda megyek. az egyik felemeli a társát. másrészt megölte önmagát. Isten és a család szentségében kell hinni. és nincsen a ki őt felemelje. miben és hogyan fog meghalni – köszöni. az ember annál inkább meggyőzte magát arról. a család közvetítésével kapcsolódott az éghez (pl. A gyakori bibliai idézetek azt a félreértést kelthetik. Ásó-kapa válasszon el bennünket? De három év után már rá sem bírunk nézni a másikra a válóperi tárgyaláson. Ruth könyvében az elözvegyült moabita Ruth azt mondja anyósának. lemondásokat követel az együttélés érdekében. Ha valaki pontosan tudná. a dicsérő frázisok. szociológiai és pszichológiai szlogenek megmaradtak. a családban. ott halok meg. ketten ellene állhatnak annak. teljes bizalom csak az Istenben létezik néhány megszállott lelkű hívő életében. Csak a reménykedést teszi lehetővé. és a hármas kötél nem hamar szakad el. hogy a középkori francia főnemes sokkal többet tudott a jobbágyai életéről. hogy a Biblia európai kultúránk alapja. Ez a helyzet az Isten akaratával is. a hittel a szellem öntörvényű létezésében. ott szállok meg. de ezzel nem a jobbágyoknak tartozott. mikor. A jóslás vonzereje éppen a „hátha igen. Amikor elveszítette ebbéli küldetéstudatát. kitüntetései. akkor kezdett haverkodni a jobbágyaival. A hűség a társadalmi konvenciókhoz vagy pedig Istenhez nem egyformán megtartó erejű. A kapcsolatok. Naómi-nak: Mert a hova te mégy. a család sorsa Isten kezében van. hogynem az egynek… Mert ha elesnek is. mint reneszánszbeli társa.

valamint a polgári házasság zárt formáiig. A bizalmatlanság pedig a harmonikus társadalmi együttélés lehetetlenségét és főként legintimebb kapcsolatunk. Ám a családban alkalmazott agresszivitás néha rejtekutakon jár. A fiú másnap az egyiket felöltve jön reggelizni. SOS-helyzetre nem lehet tartós és biztonságos érzelmi kapcsolatokat építeni. hanem az. A különböző kultúrák évezredek óta kísérleteznek különböző családfajták életképességével. ahol időnként erősebb. aki hisz a manókban. jól néznénk . Ismerek Magyarországon egy furcsa területet. a családtagok jóakarata egymás iránt vagy uralkodói hajlamok érvényesítése tapasztalható. Egy korábbi könyvemben említettem már az írók vitáját manóügyben. a polgári élet biztonságosabbá vált. manók! Tulajdonképpen rám voltak kíváncsiak. egyre közelebb merészkedtek. a mama vesz a fia születésnapjára két gyönyörű inget. De hát ennek ellenére van valami sürgős teendő? Azt gondolom. Hozzájárulnak még ehhez aktuális társadalmi hatások is: pl. Egyetemi diákkoromban egyszer ott nyaraltam szerelmem társaságában. El is mondtam suttogva az éjszakában. Mi a fene – gondoltam –. egyre több óvatos gyanakvás halmozódik fel bennünk. jelentkezhet a Nobel-díjért! A játék és a slepp Ez egy kicsit hosszabb résznek ígérkezik. mint láthatóak. A családjáért mindent feláldozó anya riasztó szerepe – főleg serdülő lányok szemében. bűntudat keltésével próbál hatni. hogy a Mi-atyánkkal elriasztom őket. Hát. Sok pici lény nyüzsgött a szobában. De én féltem. hanem fent a faluban az olcsóbb részen. Fogalmam sincs arról. S valóban. a szülői foglalkozás mint a gyerek számára megnyíló társadalmi pozíció és hivatás folytatásának biztosított lehetősége. de elbakiztam: Legyen meg a te akaratod ott a mennyben. Nem szembe támad. Pl. bizalmatlansággal fertőzött családban. ami az alábbi határozattal végződött: Nem az babonás. a negatív érzelmek lassan uralkodó szerepet kezdenek betölteni. már egyre kevésbé érvényesül a „my home is my castle” védőfunkciója. a család szétesését jelenti. az újrakezdés könnyebb útja legalább is a férfiak számára stb. S az az ötletem támadt. Ezt a női sorsot kell nekik is felvállalniuk? A bűntudatkeltés módszerei viszonylag egyszerűek. szemügyre vettek. mint itt a földön is – mondtam… Na hiszen. Egyik éjszaka felébredtem. De nem a fürdőhelyen. nagyszerűen szórakoztak. a nőközösségtől a matriarchátuson és a háremen át a nyitott házasságig. Tipikusan női fegyver. hanem pl. ahol kétségessé válhat pl. Nem kell végigolvasni. Mire a mama végtelen szomorúsággal: A másik nem tetszik?… A modern család legfeljebb akkor és ott kapja össze magát. hogy szabad szemmel láthatók.48 szerelmünkben egyre kevésbé bízunk. egyre inkább úgy tűnik. hogy félek tőlük. a szabályozatlan együttélésig és a „szingli” életmódig… Mindhiába! Egyik sem meggyőző. hogy a bizalmatlanság válik társadalmunk rákfenéjévé. ez van a családdal! A gyanakvással. Kellene valamilyen működőképes. amikor rendszerint már késő. egyszerre szabad és mégis szabályozott formája a nők-férfiak-gyerekek együttélésének! Aki rátalál. Fonyódról és környékéről beszélek. nincsen. aki azt képzeli. és amikor megérezték. hogy milyen sugárzást. Nem voltam egyedül. inkább érezhetőek. időnként gyöngébb sugárzást lehetett észlelni még néhány évvel ezelőtt is.

Ez az alvilági utazás volt a nagy kaland. De az utazás – keservei ellenére – szenzációs volt. Jajgatva nyúltam el hason fekve. Már közel az első műtéthez meglátogatott egy barátom kies albérletemben. A körzeti orvos naponta eljött injekciózni engem. a szobákkal a fénnyel. Nagyon fontos lett számomra a klasszikus zene. Azt mondtam neki: . hogy még mindig körülöttem vannak. csak komikus lehetett számukra ennek az óriási embernek a félelme. Figyeltem. Talán egyszer majd vissza is hoz a fényre. hogy valami ismeretlen hatalom elvisz most engem a sötétség birodalmába. amiben el lehetett esni… A hallásom fantasztikusan kiélesedett. A manók visítottak. a sors átkozásán. Még egy gyenge verset is írtam: Alkonyba oldódó körvonalak. a szerelmekkel. mert akkor értettem meg. amit izgalommal vártam. a pénzzel és a karrierrel. hogy legalább a mellékhelyiségig el tudjak vánszorogni kapaszkodva. amíg már csak fénylátásom volt. ahol a legtöbben voltak. Nem értették indulatosságomat. többé nem találtam meg. Kosztolányi írja: Játszom ennen életemmel. A nagy csöndben végül elaludtam. csak játszani érdemes. Elmondtam még egyszer. megint ugyanígy elhibáztam. Mindenütt gyöngyszínű pára szitál. végül az élettel és a halállal is. Ám másnap reggel éreztem. Messze mögötte angyalalak. sorscsapás helyett kalandra. ámbár nem tudtam. Mármost kérdés. Nem voltak rosszindulatúak. Amint a homályba lassan leszáll. Először is híres rendetlen emberből kényszeresen rendet tartóvá nevelt. És fokozatosan megvakultam egészen addig. és táncra perdültek gyönyörűségükben. hogy már három éve nem láttam emberi arcot. a keresztben fekvő. lapulva. S a műtétemkor elsírtam magam. Azt játszottam. az egészséggel és a betegséggel. búvócskázom minden árnnyal. Amikor huszonhárom éves koromban szembe kellett néznem egy többéves vaksággal egészen a távoli műtét sikeréig. Új félelmek vicsorogtak rám: az éles. mely tovaszárnyal… Játszani kell magunkkal és a vérségi hozzánk tartozókkal. Ottmaradtak. hogy néz ki a lány. hogy valaki hazudik-e vagy sem. Ha valamit nem tettem pontosan a helyére. és egyszerre csak erősen megrántja. És ami a legfontosabbnak bizonyult. eliszonyodtam betegtársaim lelki deformálódásán. beúszott egy kép: a hátizmaim között ül egy kaján pofájú manó. és ököllel közéjük ütöttem a párnámra.49 ki! Ez csúfolódásnak is beillene. S játszani kezdtem. hogy csak a játék menthet meg engem. két kézzel fogja az egyik izmomat. a sikerekkel. ha tartalmas életet akarunk. de most már ellenségesen. hogy érdemes-e ilyen legendát kreálni egy köznapi lumbágóból? Azt felelem: érdemes. Ezzel vége is lett a finom nyaralásnak. Hirtelen nagy csend lett erre. a kiálló. keserűségén. a barátokkal. Engem viszont pokoli düh kerített hatalmába. alaklátásom nem. a hegyes. Vagyis Orpheusz vagy Gilgames alvilági útjára készültem. És ugyanott. a látók gyűlöletén… És éreztem. Sőt azt felelem: ha már erre a Földre születtünk. a csalódásokkal. a padlással. S ahogy ébredeztem. sőt még egy szerelemfélét is megéltem. Egy idő után a hang intonációjából meg tudtam mondani.

Talán bizony megbolondult. tévútjaiért is felelős. ahogy a környezetünk is ragaszkodik ahhoz. Ember nem uralkodhat ember felett. Mire kellenek nekünk a múlt kísértetei? Illúzió. végigvonulnak bennünk egykor átélt érzelmek és indulatok. Ebben a drámában Isten a bíró. Ám még a Teremtés Könyve is csak a természeti világ. P. nem vagyunk. barátok. Minek nekem egy ilyen slepp? Ez az! Eljutottunk végre a slepphez. az ember a védő. hogy az emberek milyen nehéz és hosszú sleppeket vonszolnak maguk után. S azóta mosolygok magamban. amelyeknek már a nyomuk is elmúlt az időben. De hatalma van egyetlen ember – önmaga felett – amíg élete idejét éli. S ha ottmaradsz a romok között. Én tudom. legnagyobb meglepetésemre szinte közönyösen fogadta. vidám és keserű élmények emlékei. Csak mi tartjuk életben. Sok-sok ember.50 – Nézd. hogy tartósan hozzám tapadjanak. hogy megváltozzunk. vonszoljuk. hogy titkolt rossz kívánságaik teljesülhetnek. hogy véglegesen megadná azt a kiszolgálást. Tehát? És ez a felismerés volt a legfontosabb. mint a múlt árnyai. újra meg újra belegabalyodunk. hogy illusztráljam: az embernek nem adatott akkora hatalom. Azért meséltem el ezt a történetet. ellenségek. hogy nélkülük nem létezünk. hogy a saját szeretőképességével van a baj. Neurotikusok szoktak szorongani attól. ami nélkül egy vak nem tud élni. Dickens is ír erről a Karácsonyi énekben. – Igen. és hazamentem. Ugyanazt éreztem. ez a Halhatatlanok kiváltsága. ha valaki a halállal fenyegetőzik. Itthon? Van egy-két ember. Én elmentem egy kicsit sétálni a közeli erdőbe. megölném magam. – Miért? – Nem akartam. Önmaga útjaiért. – Miért? – Mert vakok közé nem megyek élni. Mégis. amit maga: egy idő után apró lények vettek körül. pénz és karrier… Húzzuk. ami elmúlt! Ami fontos volt belőlük. Én egyszer a férjemmel Kőszegen nyaraltam. – S mit csinált? – Egy darabig hagytam. én megtanultam. hogy ezt életfogytiglan el tudnám fogadni tőle. De én nem szeretek annyira senkit sem. szégyenek. győzelmek. Ebből fakad irreális felelősségérzetük. segítséget. ha nem sikerülnének a műtétek. és nézegettek. S ekkor megjelennek. Ugyanis néha döbbenetes. az már benned van. az állatok felett ad hatalmat az embernek. Hallgatag lett. diadalok. Nem engedik. ugyan hova épülhet mindaz. Liebermann Lucynak szorongva elmondtam találkozásomat a manókkal. ami még előtted van? . Ő korán lefeküdt. egykori szerelmek. van ilyen. aki szeret engem annyira. Vagyis a vallásos szemlélet szerint csak Istennel és önmagával van elszámolásban. szorongásaik jó része. Ellenkezőleg: konzerválnak minket régi formánkban. a Sátán a vádló. mert nem szeretik őt eléggé. és leültem a patakparton. Félek a lelki torzulásoktól. azután felálltam. hogy mások sorsát eldöntse. ébresztjük fel őket halálos mély álmukból. mint amilyenek tegnap voltunk… Ez a fecsegő fiú megváltozott. Kísértetek. az már te vagy. Amikor analitikusomnak. hogy vakon is sok örömmel lehet élni. Tépd le magadról a sleppedet! Ne fájjon a szíved azért. vereségek. hogy holnap ugyanolyannak lássanak.

hogy ami történt veled. lelkiismeret-furdalást. Ne menj a romok közé! Ne töprengj azon. barátodat. örök jelenvalóságában. akit megihletett az életed vagy valamelyik műved. tudóst. Te már rég elmentél a Földről.51 A romok halálos bűvölete Ne menj a romok közé! – tanácsolta az angyal. ami megaláz! . és ez nem lehet más. az a törvényed! Ezért űzz messze magadtól minden megbánást. amit cselekedtél. minden olyan belső történést. A romok között a múlt szelleme haldoklik. mint a te hited. gyerekedet vagy egy írót. s embert keres magának. de ő még mindig – a te hitedből táplálkozva – ott fog keringeni. A te hited az ő örök életében. festőt. bűntudatot. szégyent. Köszönj el tőle véglegesen! A múlt haldokló szelleme életerőt keres. Fogadd el. költőt. hogy alakíthattad volna-e másképp a múltat! Legfőbb lelki erőd csak a megtörténtek vállalása lehet. aki befogadja: egykori szerelmedet.

mennyi jóra lett volna bennem késve mersz. aki vagy Se kicsi.52 Ne szégyenkezz. a választás aktusa. az ehhez szükséges elszántság és bátorság lelkileg összetart. A depressziós egy sértést. Egyébként ez a depresszió egyik vezető tünete is: a depressziós kihull az idő folyamatából. . tehát az odatárulkozást a holnapnak. de érzelmi jelentősége. sőt már a múltja is ugyanolyan keserves volt. hatása már nincs. egy kudarcot örökké jelenvalónak érez. és ami már közömbös lett a számodra. Hanem arról. amikor választani kell. se nagy. hajóm: rajtad a Holnap hőse… és Nem kellenek a megálmodott álmok… ez pedig Ady. hogy milyen kevés dolog maradt meg abból.így Babits. s tegnap tüzére holnap hősét. De létezik egy fajta érzelmi felejtés is. mennyi szépre. Ennyire becsült az élet! Legalább egy gyertyafénynek Holtig megmaradj! – tanácsolja Benjámin László. már írtam. mint a teljes megbocsátás egyetlen lehetőségéről. ami bántott! Egy hét múlva olvasd át. tehát meg van győződve arról. elmaradt mögötted. És megint Babits a saját gyávaságáról: … emlékekből raktam össze rőzsét. Milyen módokon oson az ember a romok közé? Először is az emlékezés segítségével. a választás felelőssége elől! Mert bár nemigen tudod hosszú távra kiszámítani döntésed következményeit. ami magában hordja a következmények kiszámíthatatlanságát. újrakezdést. De hasztalan töpreng az óra. hogy a tárgyi valóságban ne térj vissza a romok közé! Szakítás után már ne újíts fel régi kapcsolatokat. Az elfelejtésről. hogy maga a döntés. hogy az emlékezést bizonyos eseményekre kiemeli a múlt-jelen-jövő folyamatából. Ne félj. És maga a választás. aminek lennie kell”-attitűdöt. húzd ki! Ugyanezt tedd meg a hó végén! S döbbenve fogod látni. nincsen semmi jelentősége. a „legyen. mint a jelene. nem is erről van szó. ne legénykedj! Az vagy. A nap végén emlékeztető szavakban jegyezd fel. hogy a jövője ugyanolyan lesz. amin a hónap folyamán felizgattad magad. A többi már rombadőlt. az élet kalandját. Főleg az a fontos. aktualitása érzelmileg sem múlik el. . örök jelenen él. Ne menekülj el a döntés. ne alakíts kis „se veled-se nélküled” jellegű kapcsolatokat! Az élet teremt olyan helyzeteket. ha ihletet nem ád a perc. Az ember persze intellektuálisan még emlékezik. ne szervezz még egy utolsó búcsúlefekvést. A buddhistáknak van egy egyszerű gyakorlatuk. mint abroncs a hordók dongáit. múltból máglyát jövőm alá. És pedig úgy. és örök jelenbe helyezi. Ah.

vagy csak egy megtört aggastyánt fogsz bennem látni. Elkésett találkozások H. És boldogságomban elábrándoztam a jövőnkről.. nagypapás.53 magamat dobtam égni rá. Mire te annyira felnőtt leszel. és szülő meg a gyermeke között teljesen reménytelen. Egyébként a múltakhoz való ragaszkodás mélyebb lelki gyökerei a halálfélelemben keresendők. Vannak emberek. a többiekével összehasonlítva. hogy a karma csak felülről lefelé hat. E regény előszavában nagyjából a következőket mondja el: Édes fiam. a halál perspektívája már beleszól az életbe. hogy ő meg a legjobb barátja szerelmükkel és vetélkedésükkel hogyan kergették öngyilkosságba az imádott nőt. Tehát egy szülő vagy idősebb rokon sorsa meghatározó lehet az utód életében. az én nagy örömömre. . mert az éltes szülő. De tíz-tizenöt év múltán? Ötvenöt éves nő és hetvenéves férfi? Vagy még később? Amikor a szerető egyre inkább kénytelen ápolóvá válni? És az eltérő szexuális igények? Az elfáradás és az életritmus különbségei? A gyerek szempontjából pedig. Vagyis nekünk már nem lehet igazi találkozásunk ebben az életben. amit már csak becsületből is cipelni kell. hiszen te meg a mamád még a kórházban vagytok. Időskorban csecsemő apjának lenni: milyen kedves helyzet. Ráadásul te választottad. szerelemben egyaránt. Most egyedül vagyok itthon. vagyis az ősöktől az utódok felé. hogy hagyjak neked dokumentumot arról. hogy milyen volt az apád férfikora teljében. hogy én már ötven év felett vagyok. És ez a tudat rettenetesen gyötörni kezdett. Viszont imádnak a dolgok kezdetén lenni. És jogosan. minden igyekezete ellenére. ma megszülettél. leérettségiznek. de ő nem képes befolyásolni az elődök sorsát. nagymamás szülők. Wellsnek van egy regénye Szenvedélyes barátok címmel. már nem lesz olyan partner a gyerek számára. de titkolnivaló szégyennek élheti meg. egy negyvenöt éves nő és egy hatvanéves férfi szerelmében nem számít az a tizenöt esztendő. Baj ez? . hogy érett szemmel nézel a világra. akik nehezen viselik el a jelen múlttá válását. Mármost Wells felismerése telitalálat. nehezen fejeznek be valamit. rendbe hozni a szülők házasságát stb. A lényeg: ne égj a saját múltad tüzén! Mert az maga a pokol. mintsem boldogok. de a szerelemben már csak időlegesen. Ezt a gyerek nagy. Azonban ami érett korban mellőzhető életkori különbségnek tűnik. az évtized múlva már súlyos keresztté alakulhat. mint hogy elhatároztam: megírom életem legnagyobb szerelmének a történetét – aki. ami barátok között talán még életképes lehet. S ebben a nyomorúságomban nem tudtam mást tenni. Igen. mindig valami új foglalkoztatja őket. inkább rezignáltak lesznek. És egyszercsak rájöttem. Pl. G. és ha mégis rákerül a sor – pl. vagy már nem is leszek az élők sorában. diplomát kapnak –. ilyenkor az öregedés. Arról szól. pl. Erről szól ez a regény. sőt dicsőségként is megélhető. újat keresnek – munkában. Felismerése a kései találkozásokról. Fontos helyzetekben tehát ajánlatos gondolni az elkésett kapcsolatok lehetőségére. mint az életkorban hozzáillő. Az indiai bölcseletnek az a meggyőződése. sajnos nem a te mamád volt –. a betegség. Visszafelé nem. Vagy egy fiatal feleség.

Nem szabad. Írtam 2008 tavaszán és nyarán jórészt Szarvaskőn. a salátán igen. lehet. hogy szánalmas. kissé homályosabban ég a villany. P. nincsenek a maguk idejében. A serdülés a tinédzserkorban rendben van. a legjobb sebészetek. ami nincs a saját helyén vagy a saját idejében. Maradjunk ebben? Maradjunk. Sátáni minden rendetlenség. ha az esték holdasok. ami rossz helyen vagy nem megfelelő időben jelentkezik. A homok a sivatagban nem piszok. vén figurává alakuljál. amikor a dolgok – kívül és belül – nincsenek a maguk helyén. hogy a piszoknak nincs saját minősége. aki reménytelenül kiáltozik a távozó fiatalság után. Minden piszok. hogy a láz elillan. hogy mindig ugyanaz s belenyugodtam. A vaj a kenyeremen nem piszok. meghatározza a piszok fogalmát.54 Igen. hogy nagy baj. ami tagadja a Sátán önálló entitását. hogy mint természettudós. és néha. De harcolni vele nem érdemes. A nagy fizikusok közül Planck tett kísérletet arra. Kosztolányi bölcsessége ennyit enged meg az öregségről szólva: Mert ennyi csak: ha eljön a tavasz megismerem. Biztos a vereség. hogyha éjjel olvasok. Nem sírok. Minden piszok. S arra az eredményre jutott. . P. Vigyázni kell! Ez veszélyes nézet. divatok ellenére is. a nadrágomon igen. óvodáskorban betegség. kozmetikai eljárások.

.............................................................................27 Örömkeresés külön utakon.............................33 A néma harag........8 Gyermeklelkűek házasságkötése...........................................................................................................................................................................5 Dighávu.............55 Tartalom Popper Péter.............. szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex?.............................................................................................................................3 Valamit elmondanék az Olvasónak......................................................................................................................................................1 (Lin Csi)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 A vénülő test csendre intése...................................................................................11 Meghívott szenvedély.............................................................31 Ne hagyd még abba!............44 Mi történt a családdal?............................................................. szeretett fiam....................................24 (Devecseri)...................................................................7 Mi minden van a szívben?....18 A butító gyűlölet.......................................................48 A romok halálos bűvölete...................................................................................40 A kredenchalál mint vállalt végzet........................29 Győzelem és vereség a veszekedésben.........................37 Információk a dudatanfolyamról...................................43 Amikor a szeretet meghátrál a halál elől..............................51 Elkésett találkozások........................4 Hol volt............................................................................. mielőtt továbblapoz.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35 A fenyegető magány...............................................................................17 A rend a tárgyi világban és a lélekben............................................... hol nem volt a világon egyszer….........1 Ne menj a romok közé!..................................................................................................................................................................................10 Intermezzo...........................................................................53 Tartalom........................................................................................................47 A játék és a slepp..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Sírig tartó kapcsolatok....55 ...............................42 Meghajlás a halottak előtt...........................................................................................................38 Klónozott Jézusok...............14 Vágy és ragaszkodás............................................................21 Az öregek szerelme............................................................................................................................28 Ismerve szeretsz vagy rajongással?......................................................................................34 A finoman és durván cizellált családi pokol...................................................................................16 Mi választ el minket egymástól?...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful