Faber Medi-Serve Sdn. Bhd.

Executive Sumary Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
1.0 PENGENALAN

Projek yang dicadangkan adalah “Cadangan Menaiktaraf Kemudahan Rawatan Terma ke atas Sisa Klinikal oleh Faber Medi-Serve Sdn Bhd yang beroperasi di Kawasan Perindustrian Kamunting Raya, Taiping, Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut Matang, Perak Darul Ridzuan”. Faber Medi-Serve Sdn Bhd (“Pencadang Projek”) sekarang mengendalikan sebuah Loji Rawatan Terma Sisa Klinikal di Lot 65, Kawasan Perindustrian Kamunting Raya, Taiping, Mukim Asam Kumbang, Daerah Larut Matang, Perak Darul Ridzuan. Loji yang sedia ada beroperasi pada kadar 350 kg/jam sisa klinikal yang dikeluarkan oleh hospital, klinik, dll. di negeri-negeri utara Malaysia. Pengeluaran sisa klinikal dijangka akan meningkat di masa hadapan, maka Pencadang Projek mencadangkan agar Loji Rawatan Terma Sisa dinaiktaraf. Kerja naiktaraf yang dicadangkan hanya melibatkan pembangunan sebuah kemudahan rawatan terma sisa klinikal dengan kapasiti 500 kg/jam (selepas ini akan dirujuk sebagai “Projek”) yang akan menggunakan kemudahan sedia ada (i.e. laluan pengangkutan, pengstoran, dsb.). Kemudahan baru ini akan merawat sisa klinikal dari punca yang sama dengan Loji Rawatan Terma Sisa yang sedia ada. Cadangan pembangunan ini diklasifikasikan sebagai Aktiviti Berjadual di bawah perkara 18(a)(i), Arahan Kualiti Alam Sekitar (Aktiviti Berjadual) (Kajian Kesan Alam Sekitar) 1987 dan oleh itu satu Kajian Kesan Alam Sekitar (EIA) perlu dijalankan. Kajian Terperinci Kesan Alam Sekitar (DEIA) ini akan mengambilkira kesan-kesan daripada operasi kedua-dua loji tambahan dan sedia ada yang berpotensi memberi impak.

2.0

KENYATAAN KEPERLUAN

Sisa klinikal dihasilkan oleh berbagai punca termasuk hospital, klinik dan pengamal perubatan, pergigian dan veterinari yang lain. Dianggarkan bahawa 10 – 15% sisa klinikal ini adalah merbahaya dan senang berjangkit. Kebanyakan negara mempunyai undang-undang yang melarang pembuangan secara langsung sisa mudah berjangkit ini ke tapak buangan sampah. Bagi tujuan ini sisa klinikal adalah diklasifikasikan sebagai Sisa Berjadual di bawah Peraturan Kualiti Alam sekitar (Sisa Berjadual), 1989. Peraturan ini menetapkan bahawa pengeluar sisa seperti hospital dan pusat perubatan lain agar mematuhi undang-undang yang mana seperti dinyatakan di bawah: 1. Memastikan bahawa sisa berjadual disimpan dengan betul, dirawat di tapak atau dihantar dan diterima oleh tempat-tempat yang telah dijadualkan untuk rawatan dan pelupusan (Peraturan 7)

____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

Faber Medi-Serve Sdn. Bhd.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif

Loji Rawatan Terma Sisa yang ada sekarang telah beroperasi sejak 1997 and bertanggungjawab membekalkan bekas sisa klinikal kepada; dan memungut sisa klinikal dari semua hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di utara Semenanjung Malaysia dan juga hospital swasta dan klinik. Terdapat peningkatan terhadap sisa klinikal di loji tersebut sehingga tahun 2006 (Jadual 1) Dari Jadual 1, dijangkakan bahawa jumlah sisa klinikal yang diterima akan meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah kemudahan kesihatan dan juga peningkatan dalam jumlah populasi yang memerlukan rawatan kesihatan. Disebabkan itu, pilihan untuk membesarkan lagi Loji Rawatan Terma Sisa yang sedia ada sangat diperlukan oleh Pemula Projek dalam mengendalikan sisa klinikal yang akan lebih meningkat di masa akan datang. Jadual 1: Sisa Klinikal Yang Diterima Oleh Loji Rawatan Terma Sisa Yang Sedia Ada Dari 1998 ke 2006 Tahun Sisa Klinikal Yang Diterima Kadar Pertumbuhan Tahunan (kg/tahun) (%) 1998 841,000 1999 989,000 17.6 2000 1,223,000 23.7 2001 1,303,000 6.5 2002 1,567,000 20.3 2003 1,901,586 21.4 2004 2,056,052 8.1 2005 2,174,338 5.8 2006 2,338,500 8.0

Sisa klinikal yang dikeluarkan oleh seluruh Malaysia pada tahun 1997 adalah sebanyak 3,030 tan dan telah meningkat ke 4,320 tan pada tahun 2000. Jumlah ini jika ditukarkan kepada kadar pertumbuhan adalah sebanyak 12.6% setahun (pertumbuhan eksponen). FMSSB telah menyediakan satu unjuran untuk tahun 2003 hingga 2011. Unjuran yang diberikan oleh FMMSB ini ditunjukkan di dalam Rajah 1 sebagai unjuran ‘Pertumbuhan Tinggi’. Tiga senario pertumbuhan yang diambilkira adalah seperti berikut: Pertumbuhan Rendah Pertumbuhan Pertengahan Pertumbuhan Tinggi : 8% pertumbuhan : 12% pertumbuhan : 15% pertumbuhan

Senario Pertumbuhan Tinggi telah dicadangkan oleh FMSSB dengan menganggarkan pertumbuhan agresif yang akan melibatkan hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan dan juga penambahan pelanggan-pelanggan swasta yang baru. Senario Pertumbuhan Pertengahan pula adalah berdasarkan kadar pertumbuhan 12%, yang mana adalah kadar pertumbuhan untuk jumlah keseluruhan sisa klinikal bagi negara ini dari 1997 hingga 2001. Senario Pertumbuhan Rendah adalah senario di mana satu unjuran garis lurus telah dibuat daripada corak pertumbuhan 5 tahun yang lepas. Pengeluaran sisa klinikal dari hospital adalah fungsi daripada bilangan katil di hospital, kadar penggunaan katil hospital and kadar pengeluaran sisa per katil. Oleh itu, kadar
____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

Dijangkakan bahawa di dalam semua keadaaan. Satu kajian ke atas kadar petumbuhan bilangan katil di hospital menunjukkan hubungan di antara petumbuhan bilangan katil dengan pertumbuhan sisa hospital. kapasiti sisa untuk dirawat oleh Loji Rawatan Haba Sisa Klinikal itu adalah dianggarkan sebanyak 500 kg sejam (anggapan 70% availability) ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility.Faber Medi-Serve Sdn. Kamunting. Dari tahun 1993 hingga 1998. Rajah 2 menunjukkan unjuran jumlah sisa untuk loji rawatan haba sisa di Kamunting. Perak mempunyai satu sistem rawatan terma sisa tanur berputar berlawanan arus (counter-current rotary kilnyang beroperasi pada kadar 250 kg/jam. Dari 1998 hingga 2001. Perak Darul Ridzuan . pertumbuhan katil di kedua-dua hospital KKM dan swasta hanya sebanyak 2%. pertumbuhan katil di hospital KKM dan hospital swasta adalah sebanyak 7%. Unjuran jumlah sisa itu menunjukkan bahawa pada tahun 2008. Bhd. TAN/TAHUN PERTUMBUHAN 15% (TINGGI) PERTUMBUHAN 12% (PERTENGAHAN) PERTUMBUHAN 15% (RENDAH) TAHUN Rajah 1: Unjuran Kadar Pengeluaran Sisa Klinikal (Hospital KKM dan swasta) Loji rawatan terma yang sedia ada di Kamunting. Pertumbuhan sisa hospital daripadanya juga didapati sebanyak 12%.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif pengeluaran sisa hospital adalah berkadar terus dengan kadar penggunaan katil dan juga bilangan katil di hospital tersebut. Pertumbuhan Pertengahan adalah senario yang mungkin terjadi manakala senario Pertumbuhan Tinggi mempunyai kebarangkalian yang sangat rendah. Tiada rekod untuk petumbuhan sisa klinikal boleh didapati untuk tempoh ini tetapi adalah dijangkakan bahawa pertumbuhannya juga adalah rendah.

6 TPD) Kapasiti Loji Sedia Ada = 525kg/jam (70% Avail. yang hanya beroperasi pada kadar 250 kg sejam. lesen Faber Medi-Serve Sdn. loji ini adalah direkabentuk untuk merawat sisa klinikal dengan cekap pada 650 kg/jam atau 468 tan sebulan.) 2. Perak Darul Ridzuan .Faber Medi-Serve Sdn.2 TPD) Kapasiti Loji Sedia Ada + Tambahan = 675kg/jam (90% Avail.0 TPD) – Kapasiti Sedia Ada 2016 TAHUN Rajah 2: Anggaran Jumlah Sisa Untuk Diuruskan Oleh Loji Rawatan Haba Sisa Klinikal di Kamunting. Kamunting.174 TPA (6.884 TPA (21. Loji ini juga mempunyai 30% kapasiti lebihan yang mana membolehkan loji ini beroperasi sehingga 17.0 TPD) – sisa diterima PERTUMBUHAN 15% (RENDAH) 1. loji ini boleh menerima sisa klinikal sehingga 6510 kg/jam. kadar suapan sisa yang diperlukan adalah 650 kg/jam untuk mengekalkan kapasiti terma optimum untuk operasi. Satu kajian analisis ke atas sisa tersebut menunjukkan nilai kalorinya adalah di dalam limgkungan 20 – 30 MJ/kg.825 TPA (5.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif 2. Jika sisa klimikal yang diterima mempunyai nilai kalori 20 MJ/kg. Dengan purata kalori sebanyak 27 MJ/kg. Perak.500 MJ/jam. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility.) (PERTENGAHAN) 4.) PERTUMBUHAN 12% 5. Dengan itu.913 TPA (16. Purata kapasiti terma loji ini adalah pada 13.1 Keperluan Peningkatan Kapasiti Lesen Loji tambahan ini telah direkabentuk untuk merawat sisa klinikal pada kadar 500 kg/jam dengan anggaran nilai kalori sebanyak 27 MJ/kg. TAN / TAHUN PERTUMBUHAN 15% (TINGGI) 7. Perak Sehingga Tahun 2015 3. di Taiping untuk loji sedia ada pada 180 tan sebulan perlu ditingkatkan kepada 648 tan sebulan. Bhd. Kemudahan yang dicadangkan akan mempunyai kapasiti 500 kg sejam untuk menambah kecekapan loji rawatan terma yang sedia ada. Kesimpulannya.600 TPA (12.500 MJ/jam.0 PENERANGAN PROJEK Projek yang dicadangkan melibatkan pembangunan satu kemudahan rawatan terma sisa klinikal yang baru di sebelah loji rawatan terma sisa klinikal yang sedia ada di Kamunting.6 TPD) Kapasiti Loji Sedia Ada + Tambahan (dengan 30% lebihan) = 900kg/jam (100% Avail. Bhd.

7%. kualiti abu maksimum dan memanjangkan tempoh operasi berterusan. Kebuk ini akan dibekalkan dengan beberapa set pelantak untuk godakan duaan. yang dinamakan kebuk pembakaran primer dan sekunder untuk merawat sisa-sisa klinikal. Kajian itu menunjukkan bahawa pilihan yang paling tepat adalah untuk membina satu kemudahan rawatan terma tambahan.. akan berfungsi sebagai ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. akan menjadi pusat rawatan serantau untuk sisa klinikal yang dikeluarkan oleh hospital. Kedah. yang mana adalah sebenarnya pembakar gas sintesis yang dilengkapkan dengan sebuah reaktor haba/kebuk penahan. 3. penyebaran dan pengalihan abu untuk memaksimumkan penggasan/kecekapan pembakaran. Bhd.1 Pemilihan Teknologi Untuk Kemudahan Tambahan Loji Rawatan Terma Kemudahan rawatan haba tambahan ini akan menggunakan dua kebuk pembakaran. terdapat sebuah kemudahan dobi yang baru sahaja didirikan. (Engineering and Environmental Consultant Sdn. yang juga dipanggil kebuk penggasan pirolisis mampu memproses sisa-sisa yang mengandungi kandungan lembapan. Bersebelahan dengan loji sedia ada. satu kajian kebolehlaksanaan telah dijalankan oleh FMSSB untuk Perunding Kejuruteraan dan Alam Sekitar Sdn. Kemudahan dobi tersebut dilengkapi dengan loji rawatan airsisa untuk merawat airsisa yang dihasilkan olehnya. Sisa yang dikeluarkan daripada punca-punca ini akan dipungut dan dihantar oleh trak khas ke loji rawatan terma untuk dirawat. FMSSB bercadang untuk menggunakan haba yang dikeluarkan daripada kebuk pembakaran sisa untuk membekalkan steam kepada kemudahan dobi tersebut. kecuali Pulau Langkawi) dan juga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. loji rawatan terma tersebut telah beroperasi pada kapasiti maksimum dan sisa berlebihan terpaksa disimpan di bilik sejuk buat sementara sehingga ia dapat dirawat. yang mana akan memaksimumkan kecekapan penggasan/pembakaran. Kebuk pembakaran primer itu. abu dan kaca yang tinggi dan juga sisa-sisa yang berketumpatan tinggi.8% ke 23. Airsisa yang dihasilkan daripada basuhan tong sisa dan trak pengangkutnya yang memerlukan rawatan juga akan dialirkan ke dalam loji rawatan air sisa yang sedia ada itu. Bhd. pembekalan bahan api. untuk menangani jangkaan peningkatan kadar pengeluaran sisa klinikal dari hospital. Kamunting. klinik swasta dan punca-punca lain di Utara Malaysia (iaitu Perlis. bersama dengan kemudahan tambahan yang dicadangkan. Bhd. Loji yang sedia ada. Perak Darul Ridzuan .Executive Sumary Ringkasan Eksekutif Penambahan kemudahan rawatan terma baru yang dicadangkan ini adalah sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah peningkatan jumlah sisa klinikal yang diterima oleh loji yang sedia ada. yang baru saja mula beroperasi pada Mei 2006. Loji tambahan ini akan menggunakan sistem pemungutan dan pengendalian sisa yang sama dengan loji yang sedia ada.Faber Medi-Serve Sdn. Pulau Pinang dan Perak. Kadar pertumbuhan tahunan sisa klinikal yang diterima oleh loji ini semakin meningkat dari 5. Pada tahun 2003. EEC) untuk mengkaji pelbagai pilihan rawatan untuk sisa klinikal sebelum dibuang. Kemudahan tambahan ini akan merawat sisa klinikal dari punca yang sama dengan Loji Rawatan Terma Sisa yang sedia ada. Kebuk pembakaran sekunder. Sisa-sisa yang dimasukkan ke dalam kebuk ini akan jatuh melalui dua langkah turun untuk tujuan pengadukan dan juga pendedahan permukaan yang belum terbakar kepada haba dan udara. Baru-baru ini.

Tapak projek dan kawasan sekitar mengalami iklim khatulistiwa yang tipikal. Air Putih dan Sg. Proses rawatan ini akan dilengkapkan dengan alat suapan jenis pelantak yang beroperasi secara hidraulik yang bersambung dengan satu bahagian peralihan pada dinding hadapan kebuk pembakar primer. Pelantak penyuap itu akan beroperasi secara automatik sepenuhnya. Data dari stesen ini digunakan kerana ini adalah stesen yang paling hampir dengan data metereologi jangka panjang yang diperlukan untuk pemodelan terperinci (refined modelling). aras 40. tiada lumpur yang lembut dan boleh mampat dijangka wujud. Secara geologi. Sg.1 a) PERSEKITARAN SEDIA ADA Persekitaran Fizikal Iklim dan Metereologi Data iklim telah didapati daripada Stesen Metereologi Ipoh (Lat. c) Hidrologi Kawasan Perindustrian Kamunting mempunyai sistem saliran yang melibatkan tiga sungai kecil iaitu Sg. dengan setiap pusingan automatiknya dicucuh oleh hanya satu suis. 4. Setiap peringkat akan menyediakan sentuhan yang menyeluruh dengan hasil pembakaran.0 4. Malai.Faber Medi-Serve Sdn. 34’U. kemudian dicucuh dan dioksidakan oleh udara pembakaran di dalam peringkat-peringkat yang berasingan. untuk memastikan kecekapan kadar pemusnahan (destruction rate efficiency. iaitu Pengkalen Member dan Simpang Formation. Bhd. Perak Darul Ridzuan . 04 darjah. Air Putih dan ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Sepetang yang lebih besar. tapak ini menunjukkan kehadiran dua pembentukan endapan tidak kukuh. DRE) yang tinggi terhadap pencemar-pencemar yang wujud. Kawasan perairan Sg. Pembakar gas sintesis ini mempunyai “rekabentuk pembakaran berperingkat”. Kawasan Perindustrian Kamunting adalah pada dasarnya rata dan dilapisi oleh endapan tidak kukuh. yang mana boleh disifatkan sebagai cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Kamunting.1m di atas aras laut). 101 darjah 06’T. maka. suhu dan lembapan relatif. Tapak cadangan adalah sebahagian daripada kawasan perairan Sg. yang mana adalah sebahagian daripada perairan Sg. di mana gas sintesis dicampur terlebih dahulu dengan udara pembakaran yang dipanaskan. Tapak ini adalah kawasan bebas perlombongan. b) Geologi and Hidrogeologi Secara topografi. Long. Ciri-ciri iklim dan metereologi di tapak cadangan telah digambarkan mengikut taburan hujan. Malai. Malai. Tapak projek juga dipengaruhi oleh angin Monsun Timur Laut dari bulan November hingga Mac dan angin Monsun Barat Daya semasa bulan Mei hingga September. Jebong.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif peringkat pertama pengawalan kualiti udara dalam merawat gas sintesis yang dikeluarkan oleh kebuk pembakaran primer. Sg.

TSP. 4.2 km2. kawasan lombong tinggal ini tidak kritikal untuk dijadikan kawasan simpanan. ladang ternakan itik. bunyi bising kebanyakannya disebabkan oleh aktiviti penduduk di kawasan penempatan.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif Sg. 8.6 menunjukkan kualiti air Sg. Secara perbandingan. Pencemaran bahan organik daripada airsisa domestik dan industri ditunjukkan oleh aras BOD dan COD dan juga kepekatan oksigen terlarut. Kamunting. MAAQG). Airsisa dari loji rawatan terma yang dicadangkan akan mengalir ke dalam satu tasik lombong sebelum mengalir ke dalam kolam kedua. Lombong tinggal ini digunakan oleh penternak itik sebagai kawasan renang itik (dengan penutup jala) dan tempat memancing untuk penduduk tempatan. Jumlah nitrogen beramonia yang tinggi di dalam longkang di sebelah tapak cadangan dan di dalam Sg. Perak Darul Ridzuan . Jebong adalah seluas 22. Malai (hiliran) juga menunjukkan bahawa airsisa domestik banyak dilepaskan ke dalam sistem saliran ini. f) Kualiti Bunyi dan Gegaran Dari pemerhatian di tapak.36 km2 dan 9. sulphur dioksida. kolam yang menerima lepasan daripada loji tambahan rawatan haba yang dicadangkan dan longkang di permukaan tanah yang menerima air lepasan telah dijalankan. Malai.80 km2. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Jadual 5. NO2) di kawasan tapak yang dicadangkan dan kawasan persekitarannya adalah rendah dan di bawah aras yang ditetapkan oleh Garis Panduan Kualiti Udara Persekitaran Malaysia (Malaysian Ambient Air Quality Guidelines. Leq 1hour di perimeter itu adalah di antara 56 hingga 62 dB (A). dan kawasan lepasan lembu dan kerbau. dan juga daripada bunyi kenderaan bermotor yang melalui jalan di situ. Kadar bunyi. Malai. Ada juga kawasan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sisa sayursayuran dan tembikar pecah dari industri berdekatan. Malai adalah terjejas oleh pertumbuhan penduduk dan industri di kawasan terbabit.Faber Medi-Serve Sdn. dan akhirnya mengalir ke Sg. ladang buah-buahan (kebanyakannya jambu batu). Kawasan terbuka ini termasuklah kolam lombong bijih timah. Bhd.2 Persekitaran Biologi Tapak projek terletak di dalam satu kawasan perindustrian yang dikelilingi oleh taman perumahan dan juga kawasan terbuka bekas tapak perlombongan bijih timah. d) Kualiti Air Sampel dan analisis untuk kualiti air di Sg. SO2 dan nitrogen dioksida. Aras ini adalah aras tipikal di sekitar kawasan penempatan yang disebabkan oleh pencemaran udara daripada kenderaan bermotor. e) Kualiti Udara Kadar unsur-unsur pencemaran udara (jirim terampai udara.

Rangkaian jalan di dalam KPKR telah dibina untuk menampung keperluan aktiviti industri di kawasan tersebut. institusi dan kemudahan lain. dagangan 0.81 hektar). industri 4. Bhd.96 hektar). van dan kenderaan utiliti (45). loji tenaga elektrik) 0. jalan keratapi.11% (16706.27 hektar). purata kenderaan menggunakan jalan Persekutuan dari Changkat Jering dan Semanggol adalah seperti berikut. lori dengan tiga gandar (63) bas (10 dan motosikal (135).44 hektar) (Majlis Perbandaran Taiping. jeti dan rizab paip gas) 11. semak samun 0. tanah perkuburan) 1.82% (471. perumahan 8. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif 4. Ini menunjukkan jumlah trafik yang rendah di dalam KPKR. Ia juga boleh dimasuki melalui rangkaian jalan persekutuan yang terletak di sebelah barat tapak projek.13 hektar).92 hektar).69 hektar).83 hektar).23% (4721.Faber Medi-Serve Sdn.27% (156. kawasan ekologi semulajadi (seperti hutan paya bakau dan hutan simpan) 34.03% (1167. kemudahan institusi dan komuniti (seperti pendidikan. Perak Darul Ridzuan . dan lain-lain (seperti jalan.22% (124. tujuan agama.08% (299. Kawasan pembuangan sampah untuk keseluruhan Daerah Larut Matang terletak 4 km dari KPKR di jalan Taiping-Kamunting.05 hektar).79% (6768 hektar) tanah kosong 4. KPKR boleh dimasuki melalui simpang Simpang Empat Taiping. lori dan van besar (85). Kamunting.26 hektar). melalui simpang Taiping Utara yang terletak lebih kurang 6 km.54% (2604.57% (329. Kiraan trafik yang direkodkan pada 1200 to 1300 menunjukkan bahawa sejumlah 520 kenderaan masuk dan keluar dari KPKR. pertanian 21. Kaji selidik ke atas penggunaan bahagian-bahagian jalan menunjukkan untuk sejam. Kemudahan saliran di dalam KPKR dan kawasan sekitarnya telah disusun dan dibangunkan dengan teratur. Tenaga elektrik untuk KPKR dan kawasan sekitarnya pula dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). sedang dalam pembinaan 2. b) Infrastruktur Loji ini boleh dimasuki melalui Lebuhraya Utara-Selatan. pelabuhan. Pembuangan sisa pepejal di KPKR diuruskan oleh Majlis Perbandaran Taiping.45% (19776. Laluan ini adalah laluan utama untuk sampai ke KPKR dari kawasan berdekatan. c) Trafik Sebelum Lebuhraya Utara-Selatan dibuka pada tahun 1994. kawasan terbuka dan rekreasi 0. Bekalan air untuk kegunaan industri di KPKR dan kawasan sekitarnya diuruskan oleh Lembaga Air Perak (LAP). Cetakan Biru Rancangan Pembangunan). Selepas pembukaan Lebuhraya Utara Selatan. kegunaan khas (seperti istana. teksi (250). kolam dan saliran. tumbuh-tumbuhan melata 1. satu-satunya jalan untuk ke KPKR adalah melalui Jalan Persekutuan dari Kuala Kangsar di selatan dan Bagan Serai di utara.3 a) Persekitaran Manusia Penggunaan Tanah Tapak projek terletak di Kawasan Perindustrian Kamunting Raya (KPKR) di Daerah larut Matang. Corak penggunaan tanah di Larut Matang adalah seperti berikut.83 (475. sungai.09% (2374. Telekom Malaysia pula adalah pembekal kemudahan telekomunikasi.99 hektar).90 hektar). Kiraan trafik selama sejam telah dijalankan di sepanjang jalan ke arah KPKR ke Taman Mewah pada 19 Jun 2006.38 hektar).96% (1125. infrastruktur dan kemudahan awam 0.

4%) mendapatkan khidmat kesihatan daripada hospital kerajaan dan klinik. 179 respondan atau 51. Satu kajian sosio-ekonomi telah dijalankan untuk mendapatkan satu dasar bagi persekitaran yang akan terjejas.13% bukan warganegara. 170 respondan atau 48. e) Kesihatan Awam Satu kajiselidik kesihatan umum telah dijalankan dari 8 hingga 13 Mei 2006 oleh penemubual terlatih dengan menggunakan soalan-soalan piawai. peladang dan operator. 25. Sejumlah besar respondan percaya bahawa loji rawatan terma sisa klinikal akan membawa kesan positif. Kekerapan serangan penyakit serius di kalangan respondan dan ahli keluarga adalah 3.4% atau 13. Aspek-aspek yang dikaji termasuklah carahidup penduduk dalam perspektif ekonomi. 12. Cuma 39.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif d) Sosio-Ekonomi Jumlah populasi di Daerah Larut Matang pada tahun 2000 adalah seramai 276. Daripada 348 respondan. Kemudahan-kemudahan asas di situ dalam keadaan baik. Penyakit yang paling kerap menyerang dan dilaporkan adalah jangkitan paru-paru dan serangan lelah dengan kadar kekerapan masing-masing sebanyak 12. 0.7% setuju dengan peluasan lagi loji rawatan haba sisa tersebut. Sejumlah 2.9% bekerrja di sektor swasta. Data dari kajiselidik ini menunjukkan bahawa kekerapan penyakit darah tinggi.9% pula percaya yang loji itu akan meningkatkan lagi peluang perniagaan.38% India.3% daripadanya adalah lelaki manakala 48. sistem sosial dan nilai-nilai kebudayaan. pekerja ladang. lelah dan penyakit yang dilaporkan sendiri adalah lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh Kajiselidik Kesihatan dan Kemurungan Negara II (KKKNII). pekerja di sektor swasta.4% telah maklum tentang kewujudan loji rawatan di KPKR. 1996. khususnya ke atas persekitaran manusia di dalam lingkungan kawasan yang akan terpengaruh oleh projek ini. Kamunting.93%.3% tidak bersetuju dengan peluasan ini manakala 14 respondan atau 4% tidak memberi apaapa jawapan. Data dikumpulkan melalui satu sampel kajiselidik yang dijalankan ke atas 348 respondan yang tinggal di dalam lingkungan 5 km daripada tapak cadangan projek. 209 respondan atau 60. Daripada 348 respondan.7% adalah wanita dan majotitinya (78%) adalah melayu. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah sejajar dengan aktiviti ekonomi utama di Daerah Larut Matang ini. Perak Darul Ridzuan .7 orang sahaja yang menyewa. 62.3% masih tidak tahu tentang kewujudannya.2% Cina. Daripada jumlah ini. Manakala 168 respondan atau 48.6% memiliki rumah sendiri. 14. Sejumlah 346 respondan telah ditemubual dari 11 kawasan perumahan terletak dalam lingkungan 6km dari tapak projek. 11.2% dan 0.19% lain-lain bangsa dan 1.6%.9% daripada respondan adalah penganggur.1% percaya yang loji itu akan menambah peluang pekerjaan. 15. Pekerjaan utama adalah pekerja kerajaan. 225 orang atau 64.89% daripada respondan dan ahli keluarga menderita dari penyakit kronik.2% bekerja sendiri.1% adalah pekerja kerajaan. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. 39. pengusaha perniagaan kecil-kecilan.06% adalah Bumiputera. Bhd.Faber Medi-Serve Sdn. kencing manis.641 orang. 109 respondan atau 31. 281 orang atau 60. Kebanyakan mereka (82. 8. 11% India dan 11% Cina. 51.9% sudah pencen dan 6% menjalankan perniagaan sendiri. Kebanyakan respondan terdiri daripada kumpulan umur 35 hingga 52 tahun dan majoritinya mempunyai tahap pendidikan sekurang-kurangnya SPM.

Bhd. Potensi kesan daripada peringkat pembinaan adalah sama dengan peringkat pra-pembinaan. Perak Darul Ridzuan . c) Kualiti Air Oleh kerana kawasan yang kecil secara relatifnya semasa peringkat prapembinaan. aktiviti pembersihan tanah adalah sangat minimal. Penemuan ini biasa dilihat di kebanyakan pusat-pusat kesihatan di negara ini.1 a) KESIMPULAN Persekitaran Fizikal Geologi dan Hidrogeologi Kesan daripada aktiviti peringkat pra-pembinaan akan menjadi seminimum mungkin kerana jarak untuk tahap lulus juruukur tidak akan melebihi 1. cadangan langkah-langkah kawalan dan kesan sisa diringkaskan di dalam Jadual ES-1 6. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kecacatan pendengaran kepada seminimum mungkin. b) Hidrologi Oleh kerana Projek ini di dalam kawasan atau lingkungan praset dan juga pembangunan tanah yang terhad di kawasan kecil. pembinaan. jadi potensi kesan adalah tidak ketara.0 PENILAIAN KESAN-KESAN POTENSI. Tiang yang tidak menghasilkan gegaran akan digunakan dan ini akan mengurangkan kesan bunyi dan gegaran. terutamanya terhadap pekerja di tapak. Seperti yang dinyatakan di atas. Tahap bunyi bising di tapak ini juga haruslah sentiasa berada di tahap yang dibenarkan di bawah garispanduan dan kehendak Jabatan Alam Sekitar. kawasan ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. operasi atau pembelangkaian. di mana aktiviti pembersihan tanah akan menjadi punca yang mungkin paling banyak menyebabkan pencemaran air. 1989 dan juga garispanduan oleh Jabatan Alam Sekitar. Potensi kesan selepasnya juga adalah tidak ketara untuk semua peringkat-peringkat ini. Semasa peringkat pembinaan. dijangkakan tiada kesan yang besar ke atas hidrologi tidak kira semasa peringkat pra-pembinaan.0 6.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif Data yang dijana menunjukkan bahawa penyakit berkaitan pernafasan adalah yang paling banyak dikesan di kalangan pesakit luar di pejabat kesihatan daerah Taiping Larut Matang. 5.Faber Medi-Serve Sdn. Masalah asthma atau lelah yang dilihat melalui kekerapan laporan penyakit ini di bahagian pesakit luar dan wad di pusat kesihatan tempatan adalah rendah. kekuatan bunyi yang dibenarkan daripada kerja memacak tiang harus mematuhi kekuatan yang dibenarkan oleh Peraturan/Undang-undang Kilang dan Mesin (Pendedahan Terhadap Bunyi).5m. Mereka juga harus dibekalkan dengan penyumbat telinga dan alat-alat lain untuk meminimumkan tahap bunyi bising. LANGKAH KAWALAN DAN KESAN SISA CADANGAN LANGKAH- Penilaian kesan-kesan potensi. Tiada pembakaran biojisim dibenarkan kerana pembersihan kebun sayur adalah terhad. Kamunting. Dijangkakan tiada kesan yang besar akan dihasilkan daripada peringkat pembelangkaian.

Jadual Ketiga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Kumbahan dan Industri). Perak Darul Ridzuan . maka tiada langkah kawalan diperlukan. adalah disahkan bahawa tiada impak bunyi yang teruk terhadap persekitaran daripada operasi tambahan oleh loji rawatan terma yang ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Maka. sebagai langkah pencegahan tambahan. Jalan yang berhabuk haruslah disembur dengan air dari masa ke masa terutamanya semasa musim panas dan kering untuk mengurangkan habuk. d) Udara Kesan daripada aktiviti semasa peringkat pra-pembinaan adalah sangat minimum. pencemaran udara yang disebabkan oleh pergerakan jentera berat akan menyebabkan habuk yang banyak. Tapak pembinaan juga harus dilengkapkan dengan kemudahan penyembur air jentera/kenderaan berat. Semua kenderaan yang keluar dari tapak pembinaan mesti di sembur air dengan sempurna. Walaubagaimanapun. Semasa peringkat pembinaan. dan Daripada keputusan pemantauan semasa peringkat operasi. Oleh itu bunyi daripada aktiviti pembinaan tidak akan menjadi isu yang dirisaukan oleh penduduk setempat. Proses pembelangkaian tidak memberikan impak yang ketara kerana aktiviti semasa peringkat ini adalah bersifat sementara dan hanya memberi kesan setempat kepada kawasan paling berdekatan dengan tapak cadangan projek. Daripada analisa bunyi terperinci semasa peringkat operasi yang dikendalikan seperti dinyatakan di dalam Bab 6.6. semua jentera harus diselenggara dengan baik untuk mengawal pelepasan wasap. Tumpahan tanah hendaklah dipindahkan dari semasa ke semasa tidak kira secara manual atau menggunakan jet-air.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif yang kecil secara relatifnya akan dengan sendirinya menyebabkan potensi impak pencemaran air menjadi minimum. Bhd. Di bawah ini adalah langkah-langkah mengawal pencemaran udara semasa peringkat pembinaan: i) ii) iii) Menyembur air ke atas jalan terutamanya di pintu masuk dan keluar. airsisa daripada loji sedia ada dan loji tambahan (4m3 seminggu) akan dialirkan ke loji rawatan airsisa yang sedia ada (sekarang digunakan untuk merawat airsisa dari aktiviti mencuci/dobi) untuk dirawat dan memastikan bahawa airsisa ini mematuhi Piawai B. e) Kualiti Bunyi dan Gegaran Bunyi dan gegaran daripada alat-alat yang menggegarkan bumi semasa prapembinaan dan pembinaan dijangka tidak kedengaran (dirasai) dari jarak ini. Kamunting. Selain itu.Faber Medi-Serve Sdn. Potensi kesan ke atas kualiti air semasa peringkat pembelangkaian adalah minimum kerana tiada sisa yang disimpan atau belum dirawat akan ditinggalkan di tapak. 1979. Maka langkah-langkah khas adalah tidak diperlukan dalam keadaan ini. tahap lepasan ke udara daripada loji rawatan terma yang dicadangkan dengan sistem kawalan pencemaran udara yang sempurna dijangkakan akan berada jauh di bawah had yang ditentukan. Airsisa yang dihasilkan oleh pembasuhan tong simpanan semasa peringkat operasi adalah sama seperti air basuhan domestik dan tidak boleh dibandingkan dengan airsisa daripada punca-punca industri. Kenderaan harus melalui satu laluan basuhan sebelum meninggalkan tapak pembinaan. kesan pencemaran udara daripada operasi loji rawatan terma ini adalah tidak ketara.

Bahan lebihan yang disimpan juga harus ditutup dan dilupuskan di tapak-tapak yang ditetapkan. Langkahlangkah semasa penutupan loji dan pembelangkain juga tidak akan menyebabkan apa-apa ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Kesan daripada peringkat pembinaan pula adalah untuk jangka masa yang pendek sahaja dan juga boleh dianggap sebagai tidak ketara. Bhd. dan tidak perlu dirisaukan. Jadual Ketiga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Kumbahan dan Industri). 6. contohnya seperti peningkatan bilangan kenderaan. impaknya adalah sangat minimum kerana airsisa dari operasi Projek akan dirawat menggunakan loji rawatan airsisa yang sedia ada supaya mematuhi Piawai B. Kamunting. 1979. 6. b) Sungai Semasa peringkat pra-pembinaan. Selagi langkah-langkah kawalan yang dicadangkan dijalankan dengan betul. Laluan semasa operasi Projek akan menggunakan rangkaian jalan yang telah ditetapkan dan tidak akan mencerobohi mana-mana kawasan terbuka/habitat haiwan dan tumbuhan yang dinyatakan. tidak akan ada kesan yang ketara ke atas persekitaran biologi.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif dicadangkan atau daripada aktiviti pengangkutannya. Perubahan ke atas penggunaan tanah adalah secara relatifnya kecil di dalam bentuk luas kawasan yang dibangunkan di dalam lot loji yang sedia ada semasa peringkat pembinaan. Semasa peringkat operasi pula. tetapi ia dianggap tidak serius. Oleh itu selagi operasi Projek ini (peringkat pra-pembinaan. Tambahan lagi. Gegaran daripada kenderaan yang memungut sisa juga adalah tidak ketara dan tidak perlu diberi perhatian. peringkat pembelangkaian juga tidak akan menjejaskan persekitaran biologi di situ. pembinaan.2.Faber Medi-Serve Sdn. Oleh itu. maka tidak akan ada impak yang akan memberi kesan ke atas persekitaran dan habitat flora dan fauna di situ. tidak akan ada punca ketara yang boleh menghasilkan gegaran di dalam loji rawatan terma sisa tambahan ini dan oleh itu tiada impak gegaran daripada operasinya akan terhasil. Aktiviti-aktiviti pembinaan diketahui boleh memberikan kesan sekunder melalui peningkatan bilangan pekerja dan aktiviti di tapak.2 a) Persekitaran Biologi Flora and Fauna Projek ini melingkungi satu kawasan yang secara relatifnya kecil dan tidak akan mengganggu habitat haiwan dan tumbuhan seperti yang diterangkan di dalam Bab 5. Kesan ke atas penggunaan tanah semasa peringkat operasi juga boleh dikatakan tidak ketara. atau mendatangkan masalah terhadap penggunaan tanah berdekatan tapak yang sedia ada dan penggunaan tanah yang telah diluluskan untuk masa hadapan. operasi dan pembelangkaian) dijalankan di dalam tapak Projek dan tidak membuang apaapa ke kawasan terbuka yang berdekatan. Perak Darul Ridzuan .3 a) Persekitaran Manusia Penggunaan Tanah Peringkat pra-pembinaan dalam Projek yang dicadangkan ini dijangkakan tidak akan memberi kesan yang serius dan tidak akan menyebabkan apa-apa perubahan buruk terhadap corak penggunaan tanah yang sedia ada. ia tidak menyebabkan apaapa perubahan terhadap penggunaan tanah. Proses pembelangkaian pula tidak akan memberi apa-apa impak gegaran dan bunyi.

kesan kesihatan yang dibimbangkan adalah daripada pencemaran udara semasa pembersihan tanah yang terlibat. Maka tiada kesan yang ketara dikenalpasti di peringkat ini.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif perubahan ke atas penggunaan tanah di situ kecuali semasa pemberhentian operasi loji dari masa ke semasa.Faber Medi-Serve Sdn. Jumlah air kumbahan dan pelupusan sisa pepejal juga akan sedikit meningkat tetapi juga boleh dikatakan tidak serius dan langkah-langkah kawalan tidak diperlukan. sekurang-kurangnya di dalam jangka masa yang pendek. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Kamunting. Oleh itu. c) Trafik Peringkat pra-pembinaan tidak akan memberi kesan terhadap keadaan trafik di situ dan tiada langkah-langkah kawalan adalah diperlukan. Perak Darul Ridzuan . operasi atau pembelangkaian. tidak akan ada kesan ketara ke atas aspek sosio ekonomi kawasan itu tidak kira semasa peringkat prapembinaan. potensi kesan ke atas trafik semasa peringkat ini adalah tidak ketara dan tiada langkah kawalan perlu dicadangkan. Bhd. Apabila loji ini perlu ditutup dan dibelangkaikan. Perjalanan kenderaan untuk tujuan pembinaan projek cadangan pula dibahagikan ke dalam rangkaian jalan di dalam KPKR dan kawasan berdekatan yang cuma akan menyebabkan sedikit peningkatan jumlah perjalanan harian di jalan-jalan itu. e) Kesihatan Awam Semasa peringkat pra-pembinaan. Maka potensi kesan semasa peringkat pembinaan ini adalah tidak ketara dan tiada langkah-langkah kawalan diperlukan. tiada bahagian jalan atau persimpangan akan mengalami kesesakan lalulintas kesan daripada aktiviti loji sedia ada dan Projek yang dicadangkan. Maka kesan daripadanya boleh dianggap tidak ketara dan tiada langkahlangkah kawalan yang diperlukan. b) Infrastruktur Semasa peringkat pra-pembinaan. Semasa operasi pula. Aktiviti dan bilangan pekerja yang semakin berkurang semasa pembelangkaian pula akan mengurangkan jumlah trafik di kawasan projek dan keadaan trafik akan menjadi lebih baik berbanding sekarang. tiada kemudahan tambahan atau baru yang diperlukan (kerana loji rawatan terma tambahan ini akan menggunakan kemudahan yang sedia ada). penggunaan tenaga dan elektrik dan juga pengeluaran air kumbahan akan turun semula ke tahap yang sesuai untuk mengekalkan kesejahteraan dan pemuliharaan alam sekitar dan penyelenggaraan kemudahan. Potensi kesan sisa juga dianggarkan tidak ketara pada semua peringkat-peringkat ini. d) Sosio-ekonomi Oleh kerana Projek ini adalah di dalam kawasan dan lingkungan yang khusus dan juga pembangunan tanahnya terhad di dalam kawasan yang kecil. ini adalah sesuatu yang memberi kebaikan kepada alam sekitar. Oleh kerana penggunaan air akan berkurangan. seterusnya berkurangan sehingga tiada lagi penggunaan dan pengeluaran. Ini kerana bilangan kenderaan daripada aktiviti loji sedia ada dan Projek yang dicadangkan ini adalah kurang daripada kapasiti yang boleh ditampung oleh jalan-jalan ini. Dijangkakan bahawa permintaan untuk bekalan air dan elektrik di tapak projek cadangan akan sedikit meningkat untuk tujuan pembinaan tetapi kesannya sangat tidak ketara dan tiada langkah-langkah kawalan juga diperlukan. pembinaan.

Kesankesan kesihatan daripada pencemaran udara dan bunyi bising ini hanya untuk sementara. maka kesan ke atas kesihatan awam boleh dikatakan sangat kecil. 6. aktiviti pembersihan tanah yang akan dijalankan adalah sangat minimal di tapak projek cadangan yang bersebelahan dengan loji rawatan haba yang sedia ada. Bhd. Maka. kesan kesihatan daripada pencemaran udara semasa peringkat pra-pembinaan adalah bersifat sementara.5. kesan kesihatan yang dibimbangkan adalah dari pencemaran udara dan bunyi bising akibat daripada aktiviti pembinaan dan kenderaan berat. Semasa peringkat pembinaan pula. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Maka permohonan pencadang projek untuk penambahan lesen kapasiti pembakaran sisa dari 180 tan sebulan kepada 648 tan sebulan boleh dijalankan. Berdasarkan kajian kesan kesihatan yang diterangkan di dalam bahagian 8.Executive Sumary Ringkasan Eksekutif Walaubagaimanapun. sangat kecil dan boleh dianggap sebagai tiada.Faber Medi-Serve Sdn.4 Cadangan Loji rawatan haba tambahan yang dicadangkan yang mempunyai kapasiti pembakaran pada 650 kg/jam tidak akan memberikan impak yang ketara terhadap alam sekitar jika langkah-langkah kawalan dijalankan dengan sempurna. Semasa peringkat pembelangkaian pula. Perak Darul Ridzuan . dijangkakan tidak akan ada kesan pencemaran udara yang dihasilkan kerana aktiviti-aktiviti di peringkat ini adalah bersifat sementara dan sangat setempat kepada kawasan paling berdekatan dengan tapak projek cadangan. risiko penyakit tidak-karsinogen semasa peringkat operasi ke atas komuniti di situ adalah sangat rendah. Kamunting.

Tiada S. Perak Darul Ridzuan . 1. .Tiada II. . Jentolak. N . S.Tidak ketara 2. Prosedur kerja yang selamat. . Kamunting.1 Pembinaan Bangunan . Si .Risiko kebakaran dari aktiviti pembersihan yang tidak sempurna (sementara). keadaan akan menjadi normal semula (sementara).0 PENEMPATAN SEMENTARA 1.Tiada langkah kawalan kerana kawasan tapak berada pada jarak 500m dengan kawasan perumahan. Bhd.Tiada langkah kawalan diperlukan.2 KESAN-KESAN YANG MUNGKIN TAHAP KESAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN KESAN SISA PERINGKAT PRA-PEMBINAAN SIASATAN DAN TINJAUAN TAPAK Siasatan Geologi / Tiada impak yang ketara kerana tapak Tapak projek adalah tapak perindustrian.2 Bekalan Air - Penyakit sebaran air disebabkan oleh S. Kemudahan untuk vetor-vektor penyakit Penyimpanan dan (sementara).Faber Medi-Serve Sdn. Si .Executive Sumary Jadual ES-1: Rumusan Kesan-kesan Terhadap Persekitaran Yang Berkemungkinan Berlaku Hasil Daripada Pembangunan Projek Yang dicadangkan. N S.0 PENYEDIAAN TAPAK 2. Kawasan Kerja .1 Operasi Jentera Berat (Gergaji Rantai. Termasuk Langkah-langkah Kawalan Yang Disyorkan Dan Kesan Sisa Yang Berkenaan + AKTIVITI I. Kajian Tapak Tiada impak yang ketara kerana tapak projek adalah tapak perindustrian. 1.Kesan sisa tidak ketara kerana apabila aktiviti pembinaan berhenti. . PERINGKAT PEMBINAAN 1. Si - Penyediaan bekalan air yang .Tiada langkah kawalan diperlukan.Tidak ketara. S. N . Perata Tanah - S. .Tiada (sementara) ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Risiko keselamatan atau kecederaan kepada pekerja Gangguan bunyi S.Latihan penggunaan jentera berat kepada pekerja. Si .0 1.Penyelenggaraan dan pembersihan yang baik terhadap bangunan dan kawasan kerja sementara.Potensi wujudnya kawasan pembiakan Sementara.1 1.

5 Penempatan Tenaga Kerja - Penyakit sebaran air yang disebabkan oleh bekalan air dan pelupusan kumbahan yang tidak selamat. Penyediaan sistem pelupusan sisa kumbahan yang sempurna dan mematuhi kehendak Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dan mengikut undang-undang penguasa setempat.Executive Sumary + AKTIVITI KESAN-KESAN YANG MUNGKIN bekalan air yang tidak selamat TAHAP KESAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN selamat. Si - . Potensi wujudnya kawasan pembiakan untuk vektor-vektor penyakit akibat daripada pelupusan sisa pepejal yang tidak betul.Kesan sisa tidak ketara kerana aktiviti adalah bersifat sementara. 1. Si S. Penyelenggaraan yang sempurna ke atas tempat penginapan pekerja dan penyediaan kemudahan asas yang diperlukan.0 PEMBINAAN KOMPONEN-KOMPONEN KEMUDAHAN RAWATAN SISA KLINIKAL 2.4 Pembuangan Kumbahan - Penyakit sebaran air disebabkan oleh pelupusan kumbahan yang tidak sesuai Potensi wujudnya kawasan pembiakan untuk vetor-vektor penyakit S. Kamunting.Latihan penggunaan jentera berat (Jentolak.1 Operasi Jentera Berat . kepada pekerja kepada pekerja. Gangguan habuk S. kerana paras pencemaran udara adalah jauh di bawah ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility.Kesan sisa tidak ketara kerana aktiviti adalah bersifat sementara.Tiada . Prosedur kerja Pengikis) yang selamat. Si - . 2. KESAN SISA 1. Perak Darul Ridzuan .3 Pelupusan Sisa Pepejal - Potensi wujudnya kawasan pembiakan untuk vetor-vektor penyakit S. Si . .Faber Medi-Serve Sdn.Kesan sisa tidak ketara kerana aktiviti adalah bersifat sementara.Risiko keselamatan atau kecederaan S.Tiada. N Memancut air dari masa ke masa ke atas jalan . S. Si - Penyediaan sistem pelupusan sisa pepejal yang sempurna dan mematuhi kehendak Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dan mengikut undang-undang penguasa setempat. Trak. 1. Bhd. Pengorek.

Perak Darul Ridzuan . Prosedur kerja yang selamat - KESAN SISA paras yang dibenarkan dan aktiviti bersifat sementara. Latihan penggunaan jentera berat kepada pekerja. 2. 2. Si - Tidak ketara kerana tempoh pembinaan adalah pendek (sementara).Memantau paras bunyi.2 Penanaman cerucuk - Gangguan bunyi S. Si - - 2.Faber Medi-Serve Sdn.Executive Sumary + AKTIVITI KESAN-KESAN YANG MUNGKIN TAHAP KESAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN .Menyediakan kemudahan memacut air kepada kenderaan berat Patuhi Peraturan Kilang dan Mesin (Pendedahan Bunyi) dan Garispanduan DOE Menyediakan penyumbat telinga untuk para pekerja.4 Struktur Bangunan - Risiko keselamatan atau kecederaan kepada pekerja S. PERINGKAT OPERASI ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility.3 Pengangkutan Bahan Binaan - Risiko keselamatan atau kecederaan kepada pekerja S. Tidak ketara kerana tempoh pembinaan adalah pendek (sementara). Bhd. Tidak ketara kerana tempoh pembinaan adalah pendek (sementara). Si - Latihan penggunaan jentera berat kepada pekerja. Menjalankan activiti menanam cerucuk hanya pada waktu siang. S. . Si - Penyediaan sistem pelupusan sisa yang sempurna - III. Prosedur kerja yang selamat - 2. Kamunting.5 Pelupusan Sisa Pepejal - Potensi wujudnya kawasan pembiakan untuk vetor-vektor penyakit.

0 Operasi Pengangkutan .Risiko kesihatan kepada penduduk.Tumpahan sisa klinikal dan leachate. Jika pekerja asing diambil bekerja. L. 2. Membersihkan tumpahan dan kawasan lantai sekerap yang mungkin. L.Risiko sangat rendah kerana bilangan trak operasi sangat sedikit. Kamunting.Pelepasan pencemaran udara. L. Mengawal pelepasan pencemar udara dengan efektif untuk melindungi kesihatan umum.0 Proses Pembakaran Sisa . Bhd.Risiko jangkitan kepada pekerja jika mereka menyentuh sisa klinikal dan boleh cedera jika tercucuk jarum suntikan.Executive Sumary + AKTIVITI 1. Si - - Tiada L. N - - . Si L. N - - Tiada Tidak ketara. tetapi dikategorikan sebagai tidak ketara kerana Index Bahaya (HI) berada jauh di bawah 1. Perak Darul Ridzuan . Semua trak untuk pengangkutan sisa harus mematuhi spesifikasi yang telah ditentukan Mengawal pelepasan pencemar udara dengan efektif untuk melindungi kesihatan umum.Faber Medi-Serve Sdn.0 Pengendalian sisa dan Pengumpulannya . ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. .0 Pengambilan Pekerja KESAN-KESAN YANG MUNGKIN . Pemantauan berterusan udara lepasan cerobong dan udara sekeliling.Peluang pekerjaan untuk penduduk setempat TAHAP KESAN L. Semua pergerakan trak harus melalui laluan yang sedia ada dan mematuhi peraturan dan garispanduan yang ditetapkan. KESAN SISA . 3. N - - Dengan adanya sistem kawalan pencemaran udara yang berkualiti. iaitu 9 perjalanan setiap hari.Risiko keselamatan jalanraya kepada orang awam. hendaklah dipastikan yang mereka mematuhi prosedur permit kerja untuk mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit. . - 4. Langkah Berjaga-jaga Universal untuk penyakit berjangkit. B LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN . kesan sisa adalah sangat minima.Beri keutamaan kepada orangorang tempatan.Tiada kesan sisa kerana impak adalah positif.

____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. Bhd.The wastewater generated is treated to comply with Standard B of the Third Schedule of the Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluent) Regulations. - . 1979 dan jumlah air sisa sangat sedikit.Faber Medi-Serve Sdn.Executive Sumary + AKTIVITI 5.Tahap pelepasan udara masih di bawah tahap yang dibenarkan walaupun berlaku kegagalan sistem maka kesan sisa adalah sangat minimal.Kaedah kecemasan akan digunapakai sekiranya berlaku kegagalan sistem. 1979. Tiada. Kamunting.Impak tidak ketara kerana jumlah air sisa adalah sangat sedikit (kurang dari 4m3 seminggu untuk kedua-dua loji) L.0 Rawatan Airsisa . 6. Jadual Ketiga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Kumbahan dan Industri). Ketinggian cerobong akan memastikan kesan sisa sangat minimal. kerana air sisa yang dikeluarkan akan mematuhi Piawai B.Pemantauan berterusan ke atas air yang dilepaskan daripada loji rawatan air sisa. Si LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN . Perak Darul Ridzuan . KESAN SISA . N .0 Kawalan Pencemaran Udara KESAN-KESAN YANG MUNGKIN .Tahap pelepasan udara bahan tercemar mungkin meningkat sekiranya berlaku kegagalan sistem TAHAP KESAN L.

Program vaksin hepatitis B dan Tetanus harus dibekalkan kepada pekerja. TAHAP KESAN L. CHRA) dan pemeriksaan perubatan perlu dijalankan.Pendedahan kepada pekerja. Bhd. - Tumpahan abu dibersihkan dengan teliti ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. - .Tumpahan abu.(Chemical Health Risk Assessment. Bunyi bising 6. Risiko penyakit berjangkit jika pekerja bekerja bersentuhan dengan sisa klinikal dan kecederaan dari cucukan jarum 2.Faber Medi-Serve Sdn. 8. Si LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN .Tidak ketara.Mengurangkan sentuhan secara terus melalui pengautomasian dan Langkah pencegahan Universal untuk penyakit berjangkit semasa mengendalikan sisa klinikal dan prosedur keselamatan am untuk sisa tidak berjangkit yang lain. Program pengurusan OSH seperti OHSAS 18001 adalah sangat disarankan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Pendedahan kepada suhu terlampau daripada dandang loji rawatan 4. Penyakit otot dan tulang ke atas pekerja pengendalian manual 5. Pemeriksaan kesihatan yang kerap ke atas pekrja-pekerja. Permit kerja yang dibenarkan untuk pekerja asing.0 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KESAN-KESAN YANG MUNGKIN Keselamatan dan kesihatan pekerja 1. . Ergonomi 9. Si - Pakaian yang melindungi dan juga kelengkapan perlindungan individu semasa mengendalikan abu. Abu disimpan mengikut Peraturan Sisa Berjadual Pelupusan abu hanya di premis yang ditetapkan (Kualiti Alam). .0 Pengurusan Abu L. Kamunting. Perak Darul Ridzuan . Bahan dan sisa yang berbahaya 8.Abu terbang dan abu bawah diklasifikasikan di bawah sisa berjadual. .Latihan untuk pengendalian manual yang selamat dan protokol penyakit berjangkit mesti diberikan dengan sempurna kepada para pekerja. Pendedahan terhadap jentera yang berbahaya 3. KESAN SISA . Kajian Risiko Keselamatan Kimia (KRKK). Pencemaran Udara 7.Executive Sumary + AKTIVITI 7.

Tidak ketara. Perak Darul Ridzuan .Executive Sumary + AKTIVITI KESAN-KESAN YANG MUNGKIN TAHAP KESAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN YANG DISYORKAN Memastikan tiada sisa tertinggal Mengurangkan pendedahan tapak kepada elemen pencemar Penyemburan air yang kerap ke atas jalan KESAN SISA IV. Kamunting. N .Gangguan habuk dan zarah terampai S. ____________________________________________________________________________________________________________ Proposed Upgrading of Clinical Waste Thermal Treatment Facility. N - .Pemcemaran kualiti air kerana hujan yang (yang tertinggal) Yang turun ke atas sisa tertinggal yang belum Terdapat di Tapak dirawat 2.0 Pengungkaian dan Pelupusan Jentera / Peralatan Loji .Tidak ketara. S. Bhd.Faber Medi-Serve Sdn.0 Pelupusan Sisa Klinikal . PERINGKAT PEMBELANGKAIAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful