FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT OLEH: ABD RASHID B.

ISMAIL JIP IPG KTB

PENGERTIAN FALSAFAH
Asal ± 2 perkataan Yunani: Philos/Philein ± mencintai (to love) Sophia ± kebijaksanaan (wisdom) Falsafah ± mencintai kebijaksanaan, kesempurnaan dan kehikmahan

Falsafah Pendidikan Barat
1. Tradisional Perenialisme (PR) Essensialisme (ES) 2. Moden Progresivisme (PRG) Rekonstruktivisme (REK) Eksistensialisme (EKS)

1. Perenialisme (PR)

Plato & Aristotle

Idea Utama PR 

1. 2. 3. 4.

Pengaruh materialisme, pragmatisme dan fahaman sains telah menyebabkan nilai moral dan rasional semakin merosot. Memperkembangkan potensi rasional individu melalui pembacaan hasil karya agung Memupuk sahsiah/tingkah laku dan nilai moral Kemahiran 3M Pendidikan agama & moral didahulukan drp. Sains Matlamat: Melahirkan rakyat yang bermoral, berakhlak mulia dan berdisiplin

Kelemahan PR
Bersifat konservatif/tradisional Berpusatkan kepada guru ± Pendita di atas pentas Kurang mementingkan perkembangan potensi pelajar

Berikan pendapat anda:
1. 2.

Guru sebagai pendita di atas pentas Guru diibaratkan sebagai sebatang lilin yang menerangi persekitaran tetapi membakar diri sendiri.

2. Essensialisme (ES)
Idealisme Realisme Diasaskan oleh William C. Bagley (1874 ± 1946 AS) 1957 ± Russia telah berjaya menghantar satelit ke angkasa lepas (Sistem pendidikan Amerika Syarikat telah ketinggalan zaman)

Tokoh FP ES:
James B. Conant Hymen George Rickover Idea Utama ES: Latihan intelek untuk membentuk personaliti yang cemerlang Kurikulum berdasarkan keperluan masyarakat Guru bersifat demokratik

Perincian ES:
Iklim pembelajaran yang kondusif Peneguhan, ganjaran & denda Bahan pengajaran disediakan dengan rapi & sistematik Kepentingan kemahiran 3M 

Kelemahan ES Berpusatkan kepada guru Tidak mementingkan pendidikan agama/moral dan penerapan nilai murni Berorientasikan peperiksaan (Domain kognitif)

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL (PR) Cabang Perenialisme Esensialisme (ES)
Falsafah Ciri manusia yang sejagat Penekanan kepada dan tidak berubah-ubah perkara asas secara umum jadi perkaraKonsep

Matlamat Pendidikan

Mengajar ilmu dan nilai Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat sejagat dan abadi bersifat asas sahaja idang kemanusiaan dan Kemahiran M sastera Guru merupakan penyampai uru merupakan ilmu yang pakar penyampai ilmu yang pakar Murid selaku penerima ilmu Murid selaku penerima ilmu yang pasif yang pasif

umpuan

FPB Tradisional kpd Moden
The turning point 1957 ± Russia hantar satelit ke angkasa lepas 1970 ± USA berjaya menghantar angkasawan ke bulan

Falsafah Pendidikan Barat
2.

Moden (Bermula 1957)

1. Progresivisme (PRG) 2. Rekonstruktivisme (REK) 3. Eksistensialisme (EKS) 

1. Progresivisme (PRG)
Naturalisme (Jean J. Rosusseau) Pragmatisme (John Dewey) 1. Kanak-kanak seperti kain putih 2. Pengaruh persekitaran sangat penting 

Berikan sepenuh kebebasan kepada kanakkanak untuk belajar mengikut peringkat perkembangan umur mereka.

Pragmatisme ± John Dewey (1859 ± 1952)
Sesuatu idea, prinsip atau fakta hanya boleh dikatakan benar dan bermakna apabila idea, prinsip atau fakta itu telah diuji secara objektif dan saintifik dan membawa hasil yang memuaskan. Nyatakan contoh yang relevan

Kaedah Penyelesaian Masalah (Problem Solving)
Utamakan keperluan, kebolehan & minat murid Rancang aktiviti pembelajaran yang menarik dan diminati oleh murid Kaedah inkuiri-penemuan Guru sebagai fasilitator Berpusatkan kepada pelajar

Sekolah ialah sebahagian drp kehidupan pelajar
1.Kemahiran Hidup 2.Reka Cipta 3.ERT 4.Pembelajaran koperatif 5.Belajar melalui bermain (Mata pelajaran teknik & vokasional)

Kelemahan PRG

Terlalu memberi kebebasan kepada pelajar Aspek penerapan nilai murni diabaikan Berlawanan dengan fitrah kejadian manusia

Mengapakah falsafah pendidikan PRG (pragmatisme) berlawanan dengan fitrah kejadian manusia? Jawpan anda perlu disertakan dengan contoh-contoh yang relevan

2. Rekonstruktivisme (REK) 
George

S. Counts (1899 ± 1974) Harold O. Rugg (1886 ± 1960) Pengikut John Dewey

Idea Utama (REK)
Objektif eksplisit: Membaiki masyarakat Merealisasikan demokrasi Nilai berubah mengikut perubahan masyarakat ³ Order Baru Masyarakat ³

Kaedah & Teknik REK
Perbincangan secara aktif Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dlm menyelesaikan masalah Bahan-bahan pembelajaran bersepadu (kemanusiaan & sains) Berpusatkan kepada murid 

Kelemahan REK
Tidak mementingkan pendidikan agama/moral Implikasi REK terhadap FPK? Tidak diterima sepenuhnya dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3. Eksistensialisme (EKS)
Tokoh ± Carl Rogers (1902 ± 1987) Pembelajaran Kendiri 


Pembelajaran yang berkesan mempunyai makna kepada individu berkenaan Pemikiran reflektif diutama

Proses pembelajaran ditentukan oleh pelajar:
1. 2. 3. 4.

Bahan Cara Kuantiti Nilai

Falsafah Pendidikan Moden
Cabang Falsafah Konsep Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan Rekonstruktionisme Eksistensislisme Sekolah adalah Manusia landasan membentuk bertanggungjawab masyarakat baru terhadap diri sendiri Mengasaskan corak budaya baru Tidak mempunyai matlamat yang nyata

Menghasilkan Matlamat individu yang sedia Pendidikan menghadapi perubahan dalam hidup seharian

Tumpuan

Bebas memilih Fokus kepada mata pelajaran bidang sains sosial yang ingin dipelajari Guru adalah ejen Guru sebagai fasi perubahan Murid mencari Murid berani ilmu dan aktif mencuba dan aktif

Bidang falsafah dan estetik Guru sebagai fasipemangkin ilmu Penerima ilmu yang bersifat aktif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful