You are on page 1of 1

Cuprins

INTRODUCERE CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND MARKETINGUL CAPITOLUL 2 METODOLOGIA CAMPANIEI DE MARKETING CAPITOLUL 3 MARKETINGUL ONLINE CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ : Campania TWINGO CONCLUZII I PROPUNERI ANEXE BIBLIOGRAFIE