NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A Exercitii de limba româna pentru vacanta mare Fa-ti un caiet de vacanta si rezolva exercitiile

urmatoare: 1. Împrumut de la bibliotec i cite te volumul ÄPovestiri istorice´, de Dumitru Alma . Cerin e: y Ce reguli trebuie s respec i cu privire la c r ile împrumutate? y Alege un personaj din lecturile citite. y Ce tr s turi morale are personajul ales? y Poveste te una dintre întâmpl rile citite. y Aminte te- i din ce este alc tuit o carte. Câte pagini are volumul ÄPovestiri istorice´ pe care tocmai l-ai citit? Ce imagine este pe prima copert ? Dar pe ultima? 2. Cite te cartea ÄDomnu` Trandafir´, de Mihail Sadoveanu. Scrie o compunere de 15 rânduri despre personajul principal al c r ii. 3. Deseneaz pe o coal de desen câteva imagini care s reprezinte anotimpul vara i activit i ale oamenilor în acest anotimp. 4. Scrie o compunere despre vacan dialoguri. 5. y y y y 6. a) b) c) în care s existe cel pu in ase

Cite te povestirea ÄFricosul´, de Emil Gârleanu. R spunde la întreb ri: Care este personajul principal al povestirii? În ce anotimp se petrece întâmplarea? De ce s-a speriat iepura ul? Enumer câteva expresii deosebite din text (care i-au pl cut cel mai mult). Alc tuie te: trei propozi ii formate din dou cuvinte; trei propozi ii formate din trei cuvinte; trei propozi ii formate din patru sau mai multe cuvinte.

7. Alc tuie te: 1

de George Co buc. de tept. 14. Repoveste te al treilea fragment al textului. Transcrie titlul. cui. Descompune mai întâi în silabe. de Eusebiu Camilar. Formeaz dou zeci de silabe cu ajutorul literelor: a. 12. 13. Memoreaz partea care a pl cut cel mai mult. c. u. a sosi. cu ajutorul silabelor formate. Emanuela. mul ime. Transcrie o strof . Alege cuvintele i expresiile care i se par mai deosebite. n. . g. 11. colar. cuvintele: piramid . p. mul i. de Mihai Eminescu. c) trei propozi ii exclamative (care s aib la sfâr it Äsemnul exclam rii´). 2 în . Apoi. G. Cite te lectura ÄStejarul din Borze ti´. N. a merge. Cite te poezia ÄRevedere´. a alerga. o. canicul . H. explic -le i alc tuie te câte dou propozi ii dezvoltate cu fiecare. 16. Cite te i memoreaz poezia ÄPatria român ´. bibliotecar. b) trei propozi ii interogative (care s aib la sfâr it Äsemnul întreb rii´). i. Lizuca. R spunde la aceste întreb ri. 15. numele autorului i dou strofe dintr-o poezie citit vacan respectând regulile a ez rii în pagin a unui text în versuri. Mirela. r. e. para ut . 10. G se te cuvinte cu sens asem n tor pentru: elev. G se te cuvinte cu sens opus pentru: tân r. 8. bibliotec . i- 9. alc tuie te cuvinte.NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A a) trei propozi ii enun iative (care s aib la sfâr it semnul Äpunct´). imaculat. Împarte în fragmente logice i alc tuie te planul simplu de idei. 13. apoi în litere. l. s. d. B. Formuleaz cinci întreb ri referitoare la textul de la ex. Încercuie te cu verde vocalele i cu ro u consoanele.

.. Prietena ..... 3 .. Mo Cr ciun sa/s-a oprit din cale... au disp rut în zare... Respect p r ile compunerii i a ezarea în pagin a textului narativ...... Alc tuie te o scurt compunere de cel mult 15 rânduri în care s -l prezin i pe Ionel. În vacan a mare Andrei sa/s-a dus...... sau e înc noapte? Sacul lui Mo . Alege varianta corect i încercuie te-o! Mariana sa/s-a dus s fac ni te cump r turi. Mo Cr ciun i sania . Cite te textul ÄVizit ... cu tot cu secera sa/s-a. Coretti o ajuta pe mama sa/s-a care era bolnav la pat. Ana . Adrian i cu sora sa/s-a merg în vizit la bunici...... a venit în vizit .. la mare.... f cut diminea 20. Luna.... Completeaz cu sa ori s-a: Mircea ..´. golit de juc rii.. Alc tuie te: a) trei propozi ii cu s-a. împreun cu sora sa/s-a.. b) trei propozi ii cu sa... dus la pia . ales cu o zgârietur ... 19. ..NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A 17... Cr ciun . sa/s-a ascuns dup un nor. 18.. Soarele s-a/sa f cut nev zut dup coama dealului. de Ion Luca Caragiale...

ascuns în culcu ul lor de frica vân torilor. Cine vine cu mine la bunica.. Ce vrei s ... Scrie o compunere în care s descrii un joc. Alege varianta corect Marinel i încercuie te-o! i cu M riuca sau/s-au dus la magazin..... Respect a ezarea în pagin i întinderea celor trei p r i ale compunerii: introducere.NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A 21.. Realizeaz o compunere dup urm toarea imagine: 23.. 22. cuprins i încheiere. Ora este patru . tu sau/s-au sora ta? Sau/s-au dus anii tinere ii ca vântul.. cinci? 4 ... Adrian sau/s-au C t lin? Unde sau/s-au dus copiii? 24... un ursule sau/s-au un trenule electric? Cine a spart geamul. Completeaz cu sau ori s-au: Iepurii ...i cumpere mama.

... de Octavian Goga.. 25.. crâmpo it.. întors din r zboi.... Alina ia/i-a dat Cristinei un CD cu jocuri.NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A Zmeii .... celor mai mul i le aduce suferin îndurat. Matei ia/i-a o carte de pe mas . se aude ceva! d) ± . Mergem la Sinaia . pe câ iva îi scald în aur. (Zaharia Stancu ± Descul ) b) ± Ce fel. Transcrie dou strofe.. mai stai locului... 27..... via a... 26. la Bu teni? Parisul .. Completeaz cu ia ori i-a: a) Unora r zboiul le ..... Alege varianta corect i încercuie te-o! Matei ia/i-a spus Mariei c pleac la munte.... cum tri drag ? i .. Când .. ia/i-a haina din cuier! Un elev bun trebuie s ia/i-a numai ÄFoarte Bine´. f cut nev zu i de fric .. c nu ai mânc rici! 5 . aceasta ia/i-a înapoiat CD-ul 28... ucis (Ion Creang ± Capra cu trei iezi) c) ± .. Dup o vreme. ± . Alc tuie te: a) trei propozi ii cu sau... ..... a g sit iezii singurei. Cite te poezia ÄNoi´.... Andreea.. osta ii români au fost primi i cu bra ele deschise de popula ie.. Berlinul sunt capitale europene..... de le-am plâns de mil ..... greu de i ia/i-a mul umit. b) trei propozi ii cu s-au......

c) trei propozi ii cu i-a..NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A 29. i pic degetul cu inel cu tot.. c . Alege varianta corect i încercuie te-o! Ast zi o s iau/i-au un ÄFoarte Bine´ la limba român . 33. Iosif ± Farniente) b) ± De unde tii s -mi aduci ho ii.. Completeaz cu iau ori cu i-au: a) Copiii fac larm ... t iat i un deget. drept la dânsa în poal ....... râd. 30. (Alexandru Vlahu ± Din alte vremi) 32.. Pe creang vesel un florinte-mi cânt .. Alege varianta corect i încercuie te-o! 6 .: ÄIa.. pus capul pe prag i hâr ti! i cum or fi dat ei.. primarule. se . pot s iau/i-au 31. ascult aici!´). P rin ii lui Mi u Alex i Matei iau/i-au o carte de la libr rie. i eu p pu a din dulap? ± Mami.. i cu Bogdan iau/i-au ajutat pe bunici în gr din . Alc tuie te: a) trei propozi ii cu iau.. la trânt .. de guler! (Liviu Rebreanu ± R scoala) c) La miezul nop ii iaca i ho ii cu fata de împ rat.. tefan cel Mare Adina i Mihai Viteazul iau/i-au b tut pe turci.. c altfel pe tine te . Alc tuie te: a) trei propozi ii în care cuvântul ia s se poat înlocui cu Äa luat´... .. O.. b) trei propozi ii în care cuvântul ia s sugereze ascultarea (ex.. b) trei propozi ii cu i-au. i Baru u iau/i-au chemat pe cei doi ca s -i judece. ( t.

... pân ce g tesc de mâncat toate cele cinci 7 . iar tata nea/ne-a dus la McDonald`s.. [celui ce avusese trei pâni.. 35. b) dou propozi ii în care cuvântul nea s înso easc un nume de persoan ..NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A Nea/ne-a Gheorghe a sosit la noi. c r i) trei propozi ii cu cuvântul neam (cu sensul de Äpopor´). Caut în diferite publica ii (ziare.... 37. ± Nea/ne-a... Completeaz cu nea sau ne-a: Ana ..] zicând: i-i i Äli întins de . Zurzan.. cea. 36. om t. c l torul str in scoate cinci lei din pung d .. pronumele. Ieri m-am urcat în cire ul lui nea/ne-a Andrei.. Peste noapte s-a a ternut o plapum groas . 34. reviste.. Analizeaz substantivele. 38... Bourean! Mama nea/ne-a cump rat c r i cu pove ti. Alc tuie te: a) dou propozi ii cu ne-a. i verbele din Ä i m nânc ei la un loc tustrei... fratele tatei. Domnul înv tor nea/ne-a spus c ne va asculta miercuri. numeralele textul urm tor: pâni. adus un ceai fierbinte. Dup ce au mântuit de mâncat... adjectivele. Vasile a venit în vizit la tata... trei propozi ii cu cuvântul neam (cu sensul de Ärud ´) i trei propozi ii cu ne-am. c) dou propozi ii în care cuvântul nea s aib sensul de z pad .. D exemple de câte trei propozi ii în care sunt utiliza i termenii Äla´ a´.

. 41. (Alexandru Vlahu ± România pitoreasc ) b) El tia/ c în tab ra lui tefan-Vod se afl Basarab cel Tân r. (Nicolae Iorga ± Din trecutul nostru) c) O adev rat ploaie de stele venea din cer. Subliniaz predicatele cu o linie. dintr-un.. D câte cinci exemple de cuvinte care se scriu cu vocalele duble: Äii´. Folose te urm toarele cuvinte de sprijin: vacan . c l torul str in -a luat ziua bun de la cei doi. într-un.. flori.. (Duiliu Zamfirescu ± Via a la ar ). -a luat ziua 40.. expresia verbal (locu iunea verbal ) bun are sensul de i-a luat zi liber .. În textul de mai sus. Calea-Robilor sclipea ca o pârtie de z pad . albine. Adev rat (A)sau fals (F)? În textul de mai sus.. apoi scrie compunerea dezvoltând acest plan. dar dup mult st ruin din partea celui (de-)al treilea au primit. bucurie./* Pentru fericirea neamului nostru.. dintr-o. Cei doi nu prea voiau s primeasc . într-o. miere. nebiruitul Sinan-Pa a. 42. verbul g tesc are sensul de prepar mâncarea. printr-un. În textul de mai sus.. Ve i cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau ve i face cu banii ce ve i pofti../ care încercase/.. verbul au mântuit are sensul de au terminat. Alc tuie te planul de idei al unei compuneri cu titlul ÄLa bunici´. aceast mic mul mit de la mine.. (Ion Creang ± Cinci pâni) 39. În textul de mai sus. p dure. Äee´. apoi analizeaz le: a) Pe-aici i-a întins pod peste Dun re.. subiectele cu dou linii i p r ile principale de propozi ie cu o linie punctat în textele de mai jos.. Alc tuie te propozi ii cu acestea.NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A ± Primi i. s -i smulg domnia. 8 . verbul au primit are sensul de au acceptat. printr-o. De la o vreme. domn în ara Româneasc era Mihai Viteazul.

43. apoi transform aceste propozi ii în propozi ii simple. Se dau propozi iile simple: a) Ana scrie.NUMELE I PRENUMELE: ««««««««««««««««««««« CLASA A III-A *Not : Pentru u urarea sarcinii i pentru identificarea cu u urin a p r ilor principale i secundare de propozi ie am considerat c este bine s despart enun urile (frazele) în propozi ii. Analizeaz subiectele. y S se transforme propozi iile simple în propozi ii dezvoltate. 44. c) Elevul înva Se cere: y S se analizeze subiectele i predicatele. Alc tuie te ase propozi ii dezvoltate. Scrie p rin ilor t i o carte po tal din tab r . 9 . Respecte regulile a ez rii în pagin ! . predicatele i p r ile secundare de propozi ie. b) Tata lucreaz . 45.