Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ICTL

BAHAGIAN A (20 MARKAH) 20 soalan ARAHAN: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Tandakan semua jwapan anda pada kertas jawapan objektif. 1. Berikut merupakan peraturan-peraturan makmal komputer kecuali A. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke makmal tanpa kebenaran guru. B. Beratur dalam keadaan tertib dan senyap sehingga guru menyuruh masuk. C. Pelajar tidak dibenarkan melayari laman web sosial seperti facebook, myspace dan sebagainya. D. Pelajar dibenarkan membawa masuk sebarang perkakasan seperti disket,cd dan USB pen drive untuk digunakan

3. Generasi komputer terbahagi kepada ___ generasi. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

4. Sebelum tahun 1940, sejarah perkembangan komputer mendapati manusia mula menggunakan jari untuk mengenal nombor. Tetapi apabila melibatkan pengiraan nombor-nombor besar, keupayaan jari telah digantikan dengan suatu alat iaitu A. Auto Teller Machine (ATM) B. C. D. Kalkulator Abakus (sempua) Cash register

2. Sazwan menghidupkan komputer di makmal dan mendapati komputer tersebut gagal berfungsi. Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Sazwan? A. Melaporkan kepada guru tentang kerosakan itu. B. Memperbaiki komputer tersebut dengan sendiri C. Mematikan suis komputer tersebut dengan serta merta. D. Membiarkan sahaja tanpa mengambil apa-apa tindakan.

5. Pada tahun 1617, John Napier telah mencipta tulang Napier (Napier's bones). Di samping pengiraan asas campur, tolak, darab dan bahagi, alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Bagaimanakah pengiraan dilakukan menggunakan tulang Napier?. A. Mengubah kedudukan batubatu. B. Menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan. C. Menggerakkan gear pada roda. D. Pengiraan menggunakan konsep kalkulator.

1

C. Tidak boleh menyelesaikan masalah-masalah trigonometri dan pengiraan asas. melakukan automatik kerja-kerja pengiraan sebagai secara C. C. Mesin ini telah dicipta oleh Blaise Pascal pada tahun A. Memerlukan kos yang tinggi untuk menghasilkannya.Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ICTL Soalan 6 dan 7 berpandukan kepada Rajah 1 A. Tiub vakum Transistor Diod 8. Tidak dapat menghasilkan output pada cetakan kertas. Mesin kira mekanikal ini kemudiannya telah dimajukan oleh A. Mesin ini mempunyai kelemahan seperti A. 1642 C. B. 1816 B. menyimpan ingatan B. memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887 D. Mesinnya yang menggunakan kad tebuk telah berjaya D. Microprocessor 2 . 7. Komputer generasi pertama menggunakan ___________ untuk memproses dan menyimpan maklumat A. menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data. Jumlah storan yang sedikit. B. D. 1801 D. Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data. B. 1644 D. C. William Leibnitz Charles Babbage Joseph Jecquard Herman Hollerith 10. Mark 1 telah diperkenalkan oleh Howard Aiken pada tahun 1937. 6. Rajah 1 Mesin Kira Mekanikal Blaise Pascal 9.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ICTL 11. dan juga telefon bimbit merupakan contoh bagi komputer generasi A. iii dan iv 15. i. Markah Ujian iii. ii. i. iii dan iv D. Menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Kelima D. Photo Editor D. iii. ii dan iii B. Susun langkah-langkah untuk memulakan aplikasi dalam Rajah 2 mengikut turutan yang betul. C. Ketiga C. Antivirus 14. i. iv. Aplikasi tersebut boleh digunakan untuk menghasilkan i. Kedua B. Invois iv. Aplikasi perisian komputer yang terdapat dalam Rajah 2 dikenali sebagai A. iii dan iv 12. ii dan iv C. All Programs 3 . ii. Spreadsheet software B. A. Gambarajah Soalan 13 hingga 15 berpandukan Rajah 2 A. Berikut merupakan ciri-ciri komputer generasi pertama iaitu i. Peralatan elktronik seperti komputer riba. Word Processing C. Keempat D. Saiznya yang sangat besar Menjimatkan tenaga elektrik Berkeupayaan tinggi dalam menyimpan maklumat i dan ii i dan iii ii dan ii Rajah 2 13. i. B. ipad. Senarai nama ii.

iv. i. ii. Apakah contoh perisian lain yang boleh digunakan selain daripada Microsoft Excel 2007? A. iv i. Elemen 4 . Fade out Rajah 3 A. C. B. iii D. C. Adobe Photoshop D. C. iii ii. B. iii. Sheet tabs 18. Microsoft Office A. Ia dikenal pasti sebagai C. ii. Start iii. B. ii. iv. 17. i. Zoom in Zoom out Fade in D. iv 16. Microsoft Excel 2007 iv.org Microsoft Paint manakah yang telah digunakan bagi menukar paparan itu? A.Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ICTL ii. B. Ahmad telah menukar paparan skrin daripada 80% kepada 100%. Office Button Ribbon Tabs Soalan 19 hingga berpandukan Rajah 4 20 D. Microsoft Word OpenOffice. i. iii. Rajah 3 menunjukkan sebahagian antara muka pengguna Microsoft Excel 2007.

Rajah 4 merujuk kepada salah satu langkah untuk A. Klik apply dan kemudian OK A. Susun langkah yang betul untuk aktiviti dalam Rajah 4. i. v dan iv D. Menukar simbol kepada digit B. iii.Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ICTL Rajah 4 19. Pergi ke Control Panel dan pilih Regional and Language ii. Menukar tempat dan waktu D. iii. I. i. ii. Menukar nilai tempat perpuluhan C. ~KERTAS SOALAN TAMAT~ 5 . Menukar symbol matawang daripada $ kepadaRinggit Malaysia (RM) 20. iii. ii. v dan iv. dan v B. ii. iii. Regional Option (Malaysia)  pilih Malay iii. Klik pad tab currency dan tukar kepada RM iv. ii. iv. i. Customize v. i. dan v C. iv.