PEMARKAHAN PENDIDIKAN JASMANI &KESIHATAN 1) 2) 3) 4) FOLIO UJIAN SEGAK PEBEL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN JUMLAH 20 % 10 % 20 % 50 % 100 %

2)CONTOH ISI KANDUNGAN PERKARA PENGHARGAAN OBJEKTIF HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN MUKA SURAT 1 2 3 13 14 15

---------------------------------------------------------------PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM FOLIO PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 1) MUKA SURAT DEPAN 2) ISI KANDUNGAN MARKAH 3) PENGHARGAAN 4) OBJEKTIF 5) HASIL KAJIAN 6) RUMUSAN 7) LAMPIRAN 8) KEKEMASAN JUMLAH -2 MARKAH -1 -2 MARKAH -2 MARKAH -8 MARKAH -2 MARKAH -2 MARKAH -1 MARKAH 20 MARKAH 3) CONTOH PENGHARGAAN KAMI MENGAMBIL KESEMPATAN INI UNTUK MENGUCAPKAN JUTAAN TERIMA KASIH KEPADA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG MAHUPUN TIDAK DALAM USAHA KAMI MENGHASILKAN FOLIO INI. ANTARANYA IALAH GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN PN. MASZLIAHTI MAHAT YANG TELAH BANYAK MEMBERI BIMBINGAN DAN TUNJUK AJAR KEPADA KAMI TENTANG CARA MENGHASILKAN FOLIO INI. KAMI JUGA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA IBU-BAPA KAMI YANG TELAH BANYAK MEMBANTU DARI SEGI MASA,DUIT DAN TENAGA BAGI MENJAYAKAN FOLIO INI. _______________________________________
SMK SULTAN ABDUL SAMAD, PETALING JAYA TAJUK : BOLA JARING

1)CONTOH MUKA SURAT DEPAN

NAMA AHLI KUMPULAN :1) ANIS 2) AIN TINGKATAN : 1 JEJARUM MATAPELAJARAN : PJK NAMA GURU M/P : PN MASZLIAHTI TARIKH HANTAR :

KAMI BERHARAP DAPAT MELAKUKAN LEBIH BAIK DALAM SUKAN KEGEMARAN KAMI DAN BERHARAP AKAN MENCAPAI IMPIAN KAMI UNTUK MEWAKILI NEGARA MALAYSIA SUATU HARI NANTI. MEREKOD. MENGUMPUL. KAMI DAPAT MENGETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG SUKAN BOLA JARING. 5) HASIL KAJIAN A) ASAL USUL SUKAN BOLA JARING B) PERATURAN BOLA JARING -UNDANG-UNDANG -PEMAIN -GELANGGANG BOLA JARING(DI LUKIS ATAU TAMPAL GAMBAR) C) KEJOHANAN DUNIA BOLA JARING . . *PERHATIAN : 1) SEMUA HASIL KERJA MESTI TULISAN TANGAN KECUALI GAMBAR.TAMPAL GAMBAR-GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN SUKAN YANG ANDA PILIH UNTUK MEMBUAT FOLIO INI.4) CONTOH OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN INI ADALAH: 1) MENGETAHUI DAN MENGENALI LEBIH TENTANG SUKAN BOLA JARING 2) MENCARI MAKLUMAT MENGENAI SUKAN BOLA JARING 3) BELAJAR UNTUK BEKERJASAMA DALAM SATU KUMPULAN 4) MENGUSAI KEMAHIRAN MENCARI. DAN MENGANALISIS MAKLUMAT TENTANG BOLA JARING 6) CONTOH RUMUSAN MELALUI KAJIAN INI.BILA DIADAKAN -TOKOH PEMAIN DUNIA DAN MALAYSIA _______________________________________ 2) BILANGAN MUKA SURAT : MINIMUM 15 MUKA SURAT. _______________________________________ 7) LAMPIRAN .