Jabatan Imigresen Malaysia - Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Pertama Pegawai Imigresen Gred KP17

http://www.imi.gov.my/semakptk/slip_pertama09.php

UNIT KOMPETENSI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PERTAMA PEGAWAI IMIGRESEN GRED KP17 Pengarah Imigresen Negeri Jabatan Imigresen Negeri Johor Tingkat 1,2 & 8 Blok B Wisma Persekutuan Jalan Air Molek 80550, Johor Bahru Johor

No. Fail Tarikh Nama No. K/P Angka Giliran Calon Peperiksaan

: : : : :

IM.101/HQ-C/919/2/7 Klt.2 12.11.2009 NEE ING LEE 870422526344 3223 Peperiksaan Perkhidmatan Pertama Bagi Pegawai : Imigresen Gred KP17 Bil.2/2009

Adalah disahkan bahawa calon telah menduduki peperiksaan yang tersebut di bawah. Berikut adalah keputusan yang diperolehinya.

TARIKH 18.08.2009 19.08.2009

KOMPONEN BHG. 02 - Kerakyatan, Kewarganegaraan dan Dokumen Perjalanan BHG. 03 - Kawalan Imigresen

KEPUTUSAN LULUS KANDAS

* *

Keputusan Peperiksaan hendaklah direkodkan ke dalam Buku Perkhidmatan pegawai berkenaan. Semakan untuk Keputusan Peperiksaan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan dikeluarkan.

PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA IBU PEJABAT JABATAN IMIGRESEN

1 of 1

6/30/2010 9:19 PM