Sleapca Maria-Lacramioara

³Colegiul Tehnic Petru-Poni´

Cuprins: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Definitie Clasificare Proprietati fizice Proprietati chimice Utilizare Bibliografie .

Se mai g sesc în afar de gliceride èi ceruri. . fosfatide. numiìi gliceride.* Definitie * Gr simile sunt amestecuri complexe naturale. formate în principal din esteri ai glicerinei cu acizii graèi. vitamine.

). .*Clasificare* Dup criteriul biologic. pe lâng etc. -lipide combinate cu al i compu i organici . azot. mai ales în unele semin e sau fructe).lipide circulante (care circul prin sânge sau prin limf ).lipide de rezerv (care se acumuleaz la om. i alte elemente. ca: fosfor. gr simile se împart în: .lipide de constitu ie (care intr în structura celulelor). oxigen i hidrogen) -lipide complexe (con in. sulf. . Criteriul biochimic împarte gr simile în mai multe tipuri: -lipide simple (con in doar carbon. iar la plante în diferite organe. în esutul adipos.

*Proprietati FIZICE* Gr simile pot fi : -solide. .Nu au puncte fixe de fierbere i topire pentru c sunt amestecuri. cu care emulsioneaz . Acestea sunt insolubile în ap . dar sunt solubile în solven i organici. -lichide -semisolide (untul). ci fierb i se topesc în intervale de temperatur .

*Proprietati chimice* Fiind amestecuri de gliceride. La hidroliza cu baz particip toate gr simile. 1. gr simile vor avea propriet ile chimice ale esterilor. de aceea reacìia se numeète èi saponificare. indiferent de natura lor.Hidroliza/Saponificarea Hidroliza poate avea loc în mediu acid sau în mediu bazic. . care sunt esteri. S rurile se folosesc ca s punuri.

Adiìia X2 (Br2. 3. Aditia H2 Reacìia este posibil doar la uleiuri èi este similar cu cea de adiìie a halogenilor. I2) Aceast reacìie are loc numai la uleiuri (gr simi nesaturate).2. Are loc în prezenì de nichel (care are rol de catalizator). E important pentru c se deduce gradul de nesaturare a gr similor prin aèa-numita cifr de brom/iod. care exprim cantitatea în grame de brom/iod adiìionat la 100gr de gr sime. Se practic la scar industrial èi st la baza obìinerii margarinei din uleiul vegetal. . presiune èi temperatur înalte.

Se concretizeaz prin faptul c anumite uleiuri. formeaz pelicule aderente. întinse pe suprafeìe. *uleiuri semisicative . acestea fiind uleiurile comestibile. *uleiuri nesicative . .sunt cele care formeaz pelicule de foarte bun calitate în mai puìin de 24 de ore.acestea formeaz pelicule într-un timp îndelungat èi calitatea lor este mai mic . Sicativarea La aceast reacìie particip doar uleiurile.nu formeaz pelicule. Reacìia este de fapt un proces de polimerizare (adiìie repetat ) care are loc la nivelul dublelor leg turi din molecula gliceridei èi care se produce sub acìiunea oxigenului diatomic din aer.4. uleiurile se împart în trei categorii: *uleiuri sicative . Din punctul de vedere al comport rii la sicativare. transparente èi rezistente la intemperii.

mai ales în esutul adipos. . .protejeaz vasele de sânge i termina iile nervoase.intr în componen a tecilor neuronale. dar reg sindu-se i în interiorul celulelor. splin ). .lipidele circulante asigur transportul unor substan e importante (vitamine liposolubile.intr în structura celulelor participând la formarea membranelor i la asigurarea permeabilit ii acestora. ficat. .contribuie la reglarea temperaturii. . . De asemenea îndeplinesc mai mule roluri importantein organism: . inim . . .protejeaz i sus in organele interne (rinichi. minerale). hormoni. atât ca donoare de energie caloric . arzându-se dup glucide.se depoziteaz . valoare dubl fa de glucide).*Utilizare* Gr simile se folosesc la obìinerea de s punuri èi în alimentaìia zilnic .1 kcal. îns nu prezint prioritate în metabolismul energetic. mai ales la nivelul mitocondriilor. cât i ca strat izolant subcutanat.furnizeaz mult energie (9. atât în pozi ie static cât i la deplasarea sau la zdruncinare (amortizeaz ocurile). ca substan e de rezerv .

html 4.php 6. ³Grasimile.scribd.referatele. Editura Tehnica Bucuresti 2. aliment si materie prima pentru industrie´ de Ionescu Boeru .bioterapi.html 5.preferate.com/referate/chimie/online8/GRASIMI--PROTEINESi-ZAHARIDE-referatele-com.ro/referat-Chimie-Grasimile-5-5817. http://www. http://www.*Bibliografie* 1.e-scoala.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_lipide. http://www. http://www.ro/referate/chimie_grasimi.html . http://www.com/doc/24785929/Grasimile 3.

* Sfarsit * .