NUMB

Adaptação: Jocimara Campitelli
Salto, 05/06/2011 domingo 16h23

#

Linkin Park

F m_
D
œ
J
_
œ
»
»
.
œ
˙
»
»
### 4
œ
»
»
»
»»
‰ J»»œ œ»»» œ»» »» » » »»
‰ J»»œ œ»»» œ»»

Ó
4
» l
» l
»
» =
========================
l&
l
l
A
E
F#m _
D
.
_
œ
œ
J
_
œ
»
»
»
#
œ
J
œ
.
œ
˙
»
»
»
»
## »»
œ
»
»
»
˙»»
»» »» œ»»
»»
» » »»
‰ œJ»» »»»œ œ»»» »»
‰ œJ»» »»»œ œ»»»
»
»
»
»
========================
l&
l
l
l
=l
A
E
F#m
D
.
_
œ
»
#
œ
J
œ
»
»
## »» »» »» »œ»
»˙»»
‰ J»»œ œ»»» œ»» Œ « « «« «« « «« « « « «
»
» l _««ˆ _«ˆ« _ˆ«« _ˆ«« ««ˆ _«ˆ« l _«ˆ« _ˆ«« _«««ˆ _«« _«« =l
»
========================
l&
l
_ˆ« _«˙
1

5

2

3

6

9

4

7

10

8

11

12

E
F#m
D
### A
‰ « « « «« «« «« «« « « « « « «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
========================
l&
_««ˆ _ˆ«« _ˆ«« __«««ˆ __«j
___«j
««ˆ _ˆ«« ___«j
««ˆ« l _««ˆ _««ˆ _ˆ«« __ˆ««« __«j
««ˆ _««ˆ . l ___«j
««ˆ« _««ˆ _«ˆ« _«ˆ« _««ˆ ˆ« _«ˆ« l _««ˆ _«ˆ« _««ˆ __ˆ««« __«««ˆ . =
««ˆ« l
E
D
E
### A
Ó
Œ «« =
««ˆ« l
«_««ˆ _«««ˆ _«« _««« _««« _«« _««« l _««j
«
«
«
«
«
========================
l&
l
l
«
«
«
«
«
ˆ
_
_
_
_
_
_
w
_
ˆ
«
_
««ˆ _j
««ˆ «ˆ j
«ˆ _«ˆ _j
«ˆ
«ˆ ˆ« __j
«ˆ« « «ˆ _j
A
E
D
E
### F«#m« «
«
«
«
«
«

««ˆ ˆ«« ˆ«« ««« ««« ««« «« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ «««ˆ ««« «« ««ˆ «j
========================
l&
ˆ
l
w
l
=l
«
_«ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ
_«ˆ _j
«ˆ «
F#m
#
## « « « « « « D « « « « « A « « « « E« « « « « «
«ˆ« . «j
ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« l ˆ«« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« . «j
ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« l ««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˆ«« «ˆ«=l
========================
l&
13

14

15

17

18

21

22

25

26

#

16

19

23

27

20

24

28

### F« m « « « « « D « « « « «A « « « « « E « « « «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ«=l
========================
l&
29

#

30

31

32

A
E
### «F m« « « « «« « D« « « « «
««« «« «« «« «« « « « «
«
«
«
«
«
«
«
«« =
«« l
«
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
========================
l&
ˆ« l «ˆ ˆ« ˆ« ˙« l «ˆ ˆ« ˆ« j
ˆ« _«ˆ« _«j
ˆ« _«ˆ« _«««j
«
ˆ« l «j
_
_
ˆ
_
ˆ«
ˆ ˆ«j « j
F#m
D
A
E
#
##
«_«ˆ« ««« ««« ««« _«««ˆ« _««««ˆ ««ˆ« _«««ˆ« l _«««ˆ _««ˆ« «« ««« «« «« l _««ˆ« _ˆ««« «« ««« «« «« l _««j
««« _«« =
««ˆ _««j
««j
========================
l
l&
ˆ
_
__«« _ˆ _ˆ
_«ˆ __ˆ« __««ˆ . __j
_
_
_
_
ˆ
j
_
_
«
«
«
«
«
«
ˆ
.
j
ˆ
ˆ
«
«
«
«
_
ˆ
_
ˆ
_
ˆ
_
ˆ
«
«
«
«

_ˆ«
33

37

34

38

35

36

39

40

NUMB - pág.2
E
F#m
A
E
### D
«
«
«
Ó Œ « « ˆ«« «««ˆ «« «« «« «« «« ˆ«« ««ˆ «««ˆ «« «« « «« ««
========================
l&
l
ˆ« _ˆ«« _«ˆ« _ˆ«« _««ˆ l
ˆ« _ˆ«« _«j
ˆ« l
j
_w
_ˆ«« _«ˆ« l
«ˆ ˆ« =
41

42

43

44

#m

###
«« «« «
«
Ó ‰ « « « «««ˆ «««ˆ «« «« « « « « ««j
«
ˆ
ˆ« ˆ« «ˆ«=l
« ˆ« j
========================
l&
w
l
«
«
l
ˆ
«
«
«
«
«
«
l
«_j
_ˆ« _«ˆ _ˆ« _«ˆ _«ˆ
«ˆ _«ˆ _ˆ«
F#m
D
A
E
### « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
«ˆ« . «j
ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« l ˆ«« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« . «j
ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ«« «ˆ«=l
========================
l&
45

D

46

E

47 F

49

50

F#m

48

51

A

52

### « « « « « « D « « « « «A « « « « « E « « « «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ«=l
========================
l&
53

54

55

56

#m

E
A
E
### «
«
«
«
««ˆ« «« ««ˆ
«« «ˆ« «««ˆ «««˙
««˙«
««˙«

«
«
˙
˙
«
«
«
«
˙«
ˆ«
j
ˆ«
========================
l&
l
l
l
=l
57

D

58

E

59 F

C#sus4

60

### « ‰ « «« «« « « ‰ «« « « « « «« «« «« « « « « ««« «« «« «««
«˙«
«j
ˆ« ˆ« «ˆ« l «j
ˆ« ««ˆ «jˆ
ˆ« « ˆ«« ˆ« ˆ«« l «j
ˆ« ˆ«« «jˆ
ˆ« « ˆ«« ˆ« «ˆ l w =l
ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« «j
========================
l&
61

D

62

F#m

E

63

64

65

F#m

### « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
«ˆ« . «j
«ˆ« l
ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« l ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« . «j
ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ«« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« =
========================
l&
66

67

D

68

A

69

E

70

F#m

### « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «D « « « «
«ˆ« l
«ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« . «j
ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« l ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ«« =
========================
l&
71

D

72

A

73

E

F#m

74

75

D
A
### Œ
«« «« «« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« Œ « « «« «« « ««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« « «ˆ ˆ« l «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ l w _««ˆ _«ˆ« _«ˆ« _ˆ«« «ˆ«=
========================
l&
w _««ˆ _«ˆ« _«ˆ« _««ˆ «ˆ« _ˆ«« l _«ˆ« _ˆ«« _««ˆ __«««ˆ __««˙ l ˆ« . jˆ
_«ˆ« l
«
E
F#m_
###
œ»» . J»œ»» _»»»œ œ»»» ˙»»» D ‰ œJ» œ»» œ» _»œ»» A. Jœ»»» »»»œ œ»» ˙»»E. Œ
»» » »» l
» l»
«_««ˆ _ˆ««« _«« _««« _««« l »
========================
l&
l
=”
«ˆ _«ˆ _«˙
76

81

A

77E

82

78

83

79

80

84

85