Proiect de lecţie_Felicitare de Crăciun PROIECT DE LECŢIE FELICITARE DE CRĂCIUN Data: 3 decembrie 2008 Şcoala: 08 “Dimitrie Cantemir”, Oradea Clasa

: a III A Propunătoare: prof. Nichita Diana Obiectul: religie ortodoxă Subiectul: Realizarea unei felicitări - “Felicitare de Crăciun” Tipul: formare de priceperi şi deprinderi Obiectiv fundamental: formarea de priceperi şi deprinderi de a utiliza hârtia în vederea realizării unei lucrări (felicitări de Crăciun) Obiective operaţionale: 01 – să enumere materialele pe care le vor utiliza în realizarea lucrării; 02 – să numească etapele realizării lucrării; 03 – să execute exerciţiile de încălzire a musculaturii mâinilor; 04 – să coloreze conturul după şablon; 05 – să decupeze după contur; 06 – să amplaseze în mod adecvat materialele pentru a realiza lucrarea (felicitarea); 07 – să aprecieze critic şi autocritic lucrările, în funcţie de criteriile prestabilite. Strategia didactică

1. Metode şi procedee: observaţia, demonstraţia, expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda activităţilor practice, audiţia muzicală; 2. Mijloace de învăţământ: lucrare model, fişă de lucru_crăciun_felicitare, foarfecă, lipici, creioane colorate , icoana Naşterea Domnului, CD - player, CD colinde. 3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală şi frontală.
Resurse bibliografice: 1. Mica Biblie 2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000. 3. Opiş Dorin; Opriş Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006. 4. Orzetic Maria; Muha Camelia, Mocanu Elena, Religie – Caiet pentru elevi, clasa a III - a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2008. Prof. Diana Nichita, Şc. 08 “Dimitrie Cantemir” Oradea

1

Precizez criteriile de evaluare. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării 03 Expunerea Explicaţia exerciţiul Activitate individuală Activitate frontală Activitate frontală Aprecieri verbale Înainte de înceapa lucrului efectiv. rosteşte rugăciunea cu ei. decuparea conturului exterior al imaginilor de pe fişa primită la începutul orei. în general şi despre Naşterea Domnului. . expunerea observaţia 2. crt 1 1. Apoi. muşchilor mâinilor. în mod special. alte imagini care reprezintă acest moment de bucurie sfântă. Elevii privesc cu interes icoana şi felicitarea model. op. 5' Voi solicita un elev să repete etapele de realizare expuse anterior. Elevul solicitat repetă etapele.Ce materiale aveţi pe băncile voastre?” Elevii ascultă cu atenţie. . împreună.elevii răspund la salut.Proiect de lecţie_Felicitare de Crăciun DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr.notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii didactice care urmează să se desfăşoare.) 4 2' Activitatea profesorului 5 . Prof. Conversaţia fişă de Explicaţia lucru_crăciun _felicitare Activitate frontală Activitate frontală Aprecieri verbale Apoi. Diana Nichita. şi anume: lucrarea (felicitarea) să fie îngrijită şi corect realizată. Momentele lecţiei 2 Momentul organizatoric Ob. 08 “Dimitrie Cantemir” Oradea 2 . Profesorul va purta o scurtă discuţie cu elevii săi despre sărbătorile de iarnă. le propun câteva Elevii execută exerciţii de încălzire a exerciţii de încălzire a muşchilor mâinilor.prof. 2' Elevii enumeră materialele pe care le au pe bănci. “. explicaţia lucrarea model Activitate frontală Evaluare 10 6 . le prezintă icoana cu Naşterea Domnului. Elevii ascultă cu atenţie. precum şi o felicitare model cu aceeaşi temă. Captarea atenţiei 2' Activitate frontală 3. o felicitare de sărbători. îndoirea felicitării după modelul dat şi finisarea materialului (felicitării). Activitatea elevului Metode şi procedee 7 Mijloace de Forme de învăţământ organizare 8 9 Activitate frontală icoana Naşterea Domnului Mica Biblie lucrarea model Anunţarea temei şi a obiectivelor 01 02 03 04 05 06 07 01 02 Astăzi vom realiza. 3 Timp (min. spun rugăciunea şi se pregătesc pentru exerciţiul începerea activităţii didactice. 4. lipirea celor două imagini pe partea necolorată. salută elevii. Şc. Elevii ascultă cu atenţie. se va preciza etapele realizării lucrării: colorarea imaginii.

Aprecieri şi recomandări 4' 8. audiţia muzicală CD . fiecare etapă a lucrării Elevii trec la realizarea propriu-zisă a (felicitării). pentru ca activitatea desfăşurată să fie mai respectând etapele indicate. supraveghindu-le activitatea şi dându-le ajutorul necesar acolo unde este cazul.player. voi face aprecieri generale şi individuale privind realizarea indicaţiilor de lucru şi finalizarea felicitării de Crăciun.Proiect de lecţie_Felicitare de Crăciun Apoi. le împart câte o iconiţă cu Naşterea Domnului. exerciţiul Activitate frontală Prof. Activitate frontală 5. întrebându-i dacă ar trimite-rudelor şi prietenilor-felicitarea aleasă (sau realizată de ei). voi trece pe lucrării (felicitării). le pun elevilor un CD cu colinde. După terminarea lucrărilor. alternative. la fiecare bancă. relaxantă şi pentru a-i apropia şi mai mult de evenimentul redat în felicitare. Apoi. Diana Nichita. Şc. Voi rosti rugăciunea împreună cu elevii. Elevii aleg o anumită lucrare (felicitare). muzical. ca fundal Elevii ascultă şi lucrează cu plăcere. Le reamintesc că trebuie să ţină cont de criteriile prestabilite. La finalul lecţiei. le cer copiilor să le evalueze. Obţinerea performanţei 04 05 06 30' Voi realiza. Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. 6. Încheierea activităţii 2' Elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut. Evaluarea rezultatelor 07 3' CD colinde Exerciţiul fişă de Delucru_crăciun monstraţia _felicitare metoda activitatilor practice Conversaţia Felicitarea de explicaţia Crăciun Expunerea conversaţia Activitate frontală Aprecieri verbale Activitate frontală Activitate individuală Activitate frontală Aprecieri verbale Aprecieri verbale 7. demonstrativ. motivându-şi alegerea făcută. Îi voi nota pe cei care au realizat felicitarea în mod corect şi deosebit. metoda activităţilor practice. 08 “Dimitrie Cantemir” Oradea 3 . îi salut şi ies din sală. în acelaşi timp.