1.Ahli falsafah Greek, annximander adalah orang yang pertama sekali menafikan bu mi ini rata.

Lelaki itu mengemukakan pendapatnya bahawa bumi ini bulat, pada 560 Sebelum Masihi (SM). Ideanya itu mulanya ditentang oleh golongan cendekiawan da n agama, tapi akhirnya sedikit demi sedikit mendapat sokongan masyarakat. 2.Pada 350 SM, konsep bumi ini bulat semakin diterima umum, cuma mereka tidak me mpunyai bukti yang kukuh. Bukti yang dicari-cari itu hanya menjelma 18 kurun sel epas itu apabila Ferdinand de Magellan melengkapkan misi pelayarannya mengelilin gi bumi. Pada ketika itu, tiada siapa lagi meragui bahawa bumi ini bulat, ia tid ak ada penghujungnya. 3.Air terjun tertinggi di dunia berada di Venezuela (Amerika Selatan) dengan ket inggian 988.31 meter. Ia 18 kali lebih tinggi daripada Air Terjun Niagara di Kan ada (Amerika Utara) 4.Landak ialah haiwan yang mempunyai banyak duri di seluruh tubuhnya. Duri ini d igunakan sebagai alat pertahanan diri ketika diserang musuh. Untuk pengetahuan a nda, seekor landak dewasa mempunyai lebih 30,000 duri di seluruh tubuhnya. 5.Lembu adalah haiwan yang buta warna. Oleh itu ia akan mengejar apa saja yang d ikibarkan di depan matanya sama ada kain merah atau kuning. 6.Seekor rama-rama merasa makanannya dengan menggunakan kaki dahulu sebelum meng unakan lidahnya. Ini kerana deria rasa rama-rama terlekat pada kakinya. 7.Nama Kanggaru terhasil bila beberapa pengembara kulit putih ternampak seekor b inatang yang terlompat-lompat di hadapan mereka. Bila ditanya pada Orang Asli di sana, apa nama binatang itu, Orang Asli tersebut menjawab 'Kanguru' (bermaksud 'tak tahu'). Kanggaru tidak boleh melompat jika ekornya tidak menyentuh bumi. In i kerana ekornya berfungsi sebagai spring semasa melompat. 8.Nama tempat paling singkat di dunia terdapat di Francis dan Jepun. Tempat ters ebut hanya menggunakan satu huruf sahaja iaitu 'Y' dan 'O'. 9.Drama pertama yang pernah dipentaskan adalah karya seniman Mesir pada tahun 32 00 sebelum Masihi. Ini bermakna lebih 5,000 tahun yang lalu. Skrip drama tersebu t telah dijumpai oleh seorang arkeologi di Luxor, Mesir pada tahun 1895 yang dit ulis atas tumbuhan papyrus dan masih tersimpan sehingga kini. 10.Lohong semula jadi yang terletak di Kaveri, daerah Deewa, Madhya Pradesh, Ind ia merupakan lohong yang paling dalam di dunia. Kedalamannya melebihi 300 meter dan lebarnya ialah 100 meter. Lubang semula jadi tersebut dianggap sebagai fenom ena geologi yang luar biasa.