IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI SEVESO II ÎN ROMÂNIA Directiva SEVESO I a fost implementată prima dată în Italia în anul 1982 ca urmare a producerii

unui accident chimic la o fabrică de pesticide INCESA în data de 10 iulie 1976 ca urmare a creşterii presiunii într-un reactor utilizat la producerea triclorfenolului ce a produs ruperea unei supape de siguranţă.

Al doilea accident populaţiei şi mediului Bhopal pe 3 decembrie 1984 la Union Carbide. Substanţa izocianat de metil în cantitate

chimic cu impact major asupra inconjurător a avut loc în India la o fabrică de pesticide aparţinând implicată în accident a fost de 41 de tone.

Al treilea accident chimic avut loc în dimineaţa zilei de vineri 21 septembrie 2001, ora 10.15 o explozie foarte puternică la fabrica de îngrăşăminte AZF (Azote de France) într-o zonă industrială din apropierea oraşului Toulouse, din sud-vestul Franţei. Forţa exploziei a creat un crater cu un diametru de 50 metri şi o adâncime mai mare de 10 metri. Explozia a spart geamurile de la ferestre situate în centrul oraşului la 3 km depărtare. Liniile de telefon au căzut imediat şi nu s-au mai putut folosi telefoanele pe o rază de 100 km. Directiva Seveso II apare în anul 1996 şi este transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului României nr. 95 din 2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase abrogată în 2007 de Hotărârea Guvernului României nr. 804. În România accidentul de la Baia Mare din 30 ianuarie 2000 la un iaz de decantare aparţinând S.C. Aurul S.A. care are ca obiect de activitate recuperarea aurului şi argintului prin tratarea sterilului din iazuri amplasate în zona Baia Mare, depozitând deşeurile rezultate în alte iazuri de depozitare, a apărut o fisură şi s-a creat o breşă în digul de amorsare pe o lungime de aproximativ 25 m. Urmările accidentului: - deversarea a circa 100 000 m.c. apă cu suspensii şi cianuri în 11 ore; - contaminarea cu cianuri a râurilor Lăpuş, Someş, Tisa şi Dunăre; - afectarea faunei şi florei în râurile contaminate; - contaminarea a circa 20 ha teren agricol; - contaminarea a 9 fântâni din localitatea Bozînta Mare. Accidentul a fost posibil datorită utilizării unui proiect inadecvat şi managementului impropriu al facilităţilor de prelucrare a reziduurilor, monitorizării inadecvate a construcţiei şi operării iazului şi condiţiilor meteorologice severe (precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi dezgheţ).

G. SC ALUM SA – RM – www. şlam galvanic. motorină.alumtulcea. amoniac. 3.o companie care depozita articole pirotehnice (artificii) în nordul oraşului Enschede şi au produs unul dintre cele mai grave dezastre tehnologice. Compania de asigurări Cologne Re a trebuit să plătească despăgubiri în valoare de 500 milioane NLG al bunurilor asigurate (suma acoperă costurile clădirilor distruse. 22 Substanţe periculoase prezente pe amplasament: acetilenă. oxigen. După explozie 22 de persoane (4 pompieri) au murit şi alţi 947 au fost răniţi. SC STX RO OFFSHORE TULCEA SA – rm www. în interiorul sau în exteriorul amplasamentului şi. Se consideră că este cel mai grav accident în Europa cu consecinţe în exteriorul amplasamentului din ultimii 50 de ani! La nivelul Uniunii Europene s-a implementat Directiva SEVESO III în anul 2003 cu numărul 105/EC iar în legislaţia românescă această modificare a apărut prin Hotărârea Guvernului nr . Ing. păcură. hidroxid de sodiu.com Date generale Profil de activitate: construcţii nave şi structuri plutitoare Adresa: Str.E. Dumitru Ivanov nr. Incendiile care au rezultat se pare că au condus la eliberarea în atmosferă a prafului de azbest – substanţă periculoasă. motorină. Prin prezenţa substanţelor periculoase se înţeţege existenţa efectivă sau anticipată a acestor substanţe pe amplasament sau a acelora care se consideră că pot fi generate dacă se pierde controlul asupra unui proces chimic industrial. pierderile economice la fabrica de bere Grolsch). acid clorhidric. SC STAR 2000 SA – rm Date generale . tratamentelor medicale. oxigen. care intră sub incidenţa HG 804/2007 şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului. hidrazina. Fireworks . Pe teritoriul judeţului Tulcea există trei operatori care intră sub incidenţa prevederilor H.Definiţii Accident major – producerea unei emisii importante de substanţă. 82 Substanţe periculoase prezente pe amplasament: acid sulfuric. nr. Aproximativ 400 de apartamente au fost reduse la grămezi de moloz şi alte 1000 au fost avariate. în cantităţi egale sau mai mari decât valorile limită prevăzute în anexa 1 partea 1 şi partea a doua. în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.stxeurope. Suflul exploziei s-a simţit la 30 km distanţă şi se estimează că a fost echivalentul a 100 t de TNT. care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament.com Date generale Profilul de activitate : producerea şi comercializarea aluminei calcinate Adresa: Str. hidroxid de sodiu. acid clorhidric. vopseluri şi diluanţi. 804 din 2007: 1. Isaccei. nr. 79 din februarie 2009 care modifică Hg 804 din 2007. au loc două explozii într-un depozit de artificii al S. mulţi dintre ei foarte grav. În data de 13 mai 2000. 2. În câteva minute cartierul rezidenţial din apropierea depozitului a fost distrus. a unui incendiu sau a unei explozii.

carniprodtl.Profil de activitate: instalaţie îmbuteliere GPL Adresa: Str. SC FRIGORIFER SA www.ro Date generale Profil de activitate: Păstrare şi conservare prin frig peşte. nr.4 Substanţa periculoasă prezentă pe amplasament: amoniac 5. 177 Substanţă periculoasă prezente pe amplasament: amoniac . 2 Substanţa periculoasă prezentă pe amplasament: Clor 3.ro Date generale Profil de activitate: captare. SC TREMAG SA Date generale Profil de activitate: fabricare produse ceramice refractare Adresa: Str. Prislav nr. Rezervorului.frigorifer. Taberei nr. Portului Substanţa periculoasă prezentă pe amplasament: amoniac 4. păcură 2. traansport şi distribuţie apă potabilă Adresa: str. SC TABCO – CAMPOFRIO SRL www. tratare.ro Date generale Profil de activitate: creştere animale şi prelucrare carne Adresa: Şoseaua Tulcea – Agighiol Km. Prelungirea Taberei Substanţe periculoase prezente pe amplasament: GPL Operatori sursă de risc care nu intră sub incidenţa HG 804 din 2007: 1. 49 Substanţe periculoase prezente pe amplasament: acid sulfuric. produse de natură animală şi vegetală Adresa: Str. SC CARNIPROD SRL www. SC AQUASERV SA www.ro Date generale Profil de activitate: industrializare carne Adresa: Str.tabco-campofrio.aquaservtulcea.