ANALELE UNIVERSITĂŢII „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

SECŢIUNEA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SUCEAVA - 2003

CUPRINS

ECONOMIE.......................................................................................................................................................... 5 ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ ÎN TURISMUL ROMÂNESC.............................................................. 6 LECTOR UNIV. DRD. IRINA ŞTEFANA CIBOTARIU, UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA LUMEA MODERNĂ ŞI BAZELE ECOLOGICE .......................................................................................... 12 LECTOR UNIV. DRD. NINA HOLBAN, UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA VALERIA DIŢOIU AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA UTILIZAREA ADITIVILOR ALIMENTARI ÎN ALIMENTE..................................................................... 14 LECT. DR. ING. ANGELA ALBU UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA REALIZAREA UNUI CADRU INTEGRAT DE ANALIZĂ A CRIZELOR VALUTARE ........................ 19 PROF. UNIV. DR. GABRIELA PRELIPCEAN UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

CONTABILITATE ŞI FINANŢE ..................................................................................................................... 24 INVESTMENTS IN UKRAINE AND PECULIARITIES OF THEIR ACCOUNTING.............................. 25 VADYM KOZAK KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY FINANŢAREA - COMPARAŢII, INTERPRETĂRI...................................................................................... 28 PROF. UNIV. DR. GHEORGHE SANDU LECT. UNIV. DRD. IRINA CIBOTARIU ING. EC. DRD. OVIDIU HURJUI UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ – SFERA DE CUPRINDERE ŞI REGIMUL DEDUCERILOR..... 34 LECT.UNIV.DRD. MIHALEA TULVINSCHI UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA SERVICIILE DE BANKING ELECTRONIC ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC............................ 39 PREP. UNIV. ŞTEFĂNIŢĂ ŞUŞU UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA CAPITALUL FINANCIAR ŞI PIAŢA ............................................................................................................. 45 PREPARATOR: ANISOARA NICULINA DASCHIEVICI UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

INFORMATICĂ, STATISTICĂ ŞI MATEMATICĂ..................................................................................... 51 INTERNETUL, PARTEA VĂZUTĂ ŞI NEVĂZUTĂ .................................................................................... 52 MASTERAND CODRUŢA-PETRONELA BOUARU, LECT. UNIV.DR. DORU TILIUŢE, UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 2

CUNOŞTINŢELE ÎN GENETICA VEGETALĂ ............................................................................................ 57 LECT. UNIV. DRD NICOLAE MORARIU ASIST. SORIN VLAD LECT. UNIV. DRD. ROMULUS VANCEA UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA UTILIZAREA UNOR INSTRUMENTE ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE ÎN CERCETAREA APLICATIVĂ ..................................................................................................................................................... 66 LECT. UNIV.DRD. DRD. NICOLAE MORARIU, LECT. UNIV. DRD. DUMITRU OSTAFE ASIST. SORIN VLAD UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PROCESUL DE DECIZIE ŞI REŢELELE NEURONALE ........................................................................... 75 D. OSTAFE, E. IANCU, R. VANCEA, S. VLAD, P. PAŞCU UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA REŢEAUA EXTERNĂ A UNEI COMPANII ŞI EXTRANET ...................................................................... 80 ING. PAUL PAŞCU ING. EC. DRD. OVIDIU FLORIN HURJUI UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA SISTEME INFORMATICE DE MANAGEMENT – SIM.............................................................................. 84 LECTOR UNIV. VALERIU LUPU UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACTORUL DE INFLUENŢĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL DE CUMPĂRARE- PUBLICITATEA. 98 PREP. UNIV. MIHAELA SENIUC, LECTOR UNIV. DR. ALEXANDRU NEDELEA UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE”

MANAGEMENT MARKETING .................................................................................................................... 104 COMERŢUL EXTERIOR ROMÂNESC- SITUAŢIA ACTUALĂ............................................................. 105 PREP. MARCELA CRISTINA TEODOROVICI PROF. UNIV. DR. AUREL BURCIU UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA ANALIZA ECONOMICĂ ŞI PUBLICITATEA............................................................................................ 112 LECTOR DRD. MIHAELA BÎRSAN UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA DREPTURILE CONSUMATORILOR DE SERVICII INTERNET ŞI APĂRAREA ACESTORA........ 114 LECT. DR. ING. ANGELA ALBU UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ................................. 117 PROFESOR UNIVERSITAR DR.I. PÂRŢACHI, LECTOR UNIVERSITAR L. BEJAN ASE CHIŞINĂU

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ......................................................................................................................... 121 DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL MUNCII - INTERFERENŢE ................................................................. 122 CONF. UNIV. DR. ELENA IFTIME UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 3

......... UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA CADRUL LEGAL AL STATUTULUI FUNCŢIONARULUI PUBLIC ............. UNIV................................................................. CRISTINEL ICHIM................OBSERVATION AND ASSESSMENT ACTIVITY CORRELATION ACCORDING TO THE CIVIL CODE OF UKRAINE...................................................................... 129 OKSANA VOLODYMYRIVNA MELENKO ASSISTANT PROFESSOR OF THE DEPARTMENT OF HUMANITARIAN DISCIPLINES BUKOVINIAN STATE FINANCE AND ECONOMIC INSTITUTE EVAZIUNEA FISCALĂ ... 132 ASISTENT UNIV.............................. 148 PREP... UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA STABILITATEA PENTRU SUD-ESTUL EUROPEI ÎN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE .................. LIANA-TEODORA PASCARIU UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA 4 ............................................................................................COMBATEREA ŞI PREVENIREA ........................................... UNIV................. 139 LECT.................... RĂZVAN VIORESCU.... DRD...........

SECŢIUNEA 1 ECONOMIE 5 .

SUCEAVA Abstract The strategies of tourism are a difficult phenomenon to describe. Promovarea nu trebuie să se oprească o dată cu realizarea vânzării. dar şi o recepţionare a modului în care sunt primite şi apreciate. respectiv consumatorilor li se transmit informaţii specifice înaintea. Prin politica de promovare şi mijloacele şi strategiile prin care se concretizează. În general. • modelarea experienţei călătoriei obţinute prin furnizarea de informaţii suplimentare despre caracteristicile destinaţiei şi serviciile complementare oferite în scopul de a maximiza satisfacţia cumpărătorului. confruntarea cu informaţiile şi cu mijloacele de promovare a întreprinderilor concurente. În acest scop. multitudinea informaţiilor pe care le emite. sau în cazul pieţelor externe. Privită din acest punct de vedere. principalele mijloace de comunicaţie sunt: • publicitatea. cu atât mai mare este riscul cumpărătorului potenţial. Irina Ştefana CIBOTARIU. Universitatea „Ştefan cel Mare”. Tourism goals reflect some needs. timp în care este important să fie redusă disonanţa cognitivă a deciziei postcumpărare. 6 . Activitatea promoţională are scopuri diferite în timp. Pentru activitatea promoţională. pot da naştere unor efecte negative pentru prestigiul şi activitatea sa. în timpul şi după ce s-a luat decizia de cumpărare a produsului turistic: • influenţarea alegerii deciziei de cumpărare prin utilizarea principiului AIDA care sugerează că promovarea trebuie să capteze atenţia. • relaţiile publice. • promovarea vânzărilor. A series of programs or strategies will flow from the overall policy that is aimed at achieving goals and satisfying previously identified needs. firmele de turism din ţara noastră trebuie să asigure o coerenţă corespunzătoare tuturor informaţiilor pe care le difuzează. vânzătorul (tour-operatorul sau agenţia de turism) trebuie să furnizeze mai departe cumpărătorului informaţii despre facilităţile oferite în timpul consumării propriu-zise a produsului turistic în vederea consolidării convingerii privind justeţea deciziei de cumpărare luate. întreprinderile de turism din ţara noastră urmăresc o difuzare cât mai completă a unor informaţii despre activitatea.ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ ÎN TURISMUL ROMÂNESC Lector univ. să stimuleze dorinţa şi să conducă la acţiune. • convingerea cumpărătorului că decizia de cumpărare luată a fost bună. produsele şi serviciile lor. să creeze interes. ele constituind instrumente ale mixului promoţional. firma de turism se constituie într-o importantă sursă de comunicaţie care vizează întărirea imaginii şi a prestigiului ei şi a produselor şi serviciilor sale în mediul sau piaţa în care acţionează. Pentru produsele turistice există un timp considerabil între cumpărare (rezervare) şi experienţa propriu-zisă. Pentru a analiza un asemenea obiectiv. drd. întrucât folosirea unor mijloace necorelate de difuzare. • vânzarea profesională. cu cât cheltuiala pentru un produs turistic este mai mare şi cu cât este mai necunoscut. but they are constrained by the existing market and resource factors.

după gradul de adaptare la diferite pieţe sau segmente de piaţă. implicit se optează şi pentru instrumentele de promovare corespunzătoare.strategia de împingere plasează în centrul activităţii de promovare pe vânzător şi pe ceilalţi angajaţi. producătoare de produse turistice optează exclusiv pentru strategii de împingere. crearea cererii sau creşterea ei. delimităm: 7 • . care are ca obiective imaginea firmei de turism. . optează pentru strategii de atragere.strategia diferenţiată. e. Strategiile promoţionale pe care le poate folosi o firmă de turism din ţara noastră. deosebim: . folosind în acest scop. tuturor consumatorilor potenţiali pentru a-i determina să devină cumpărători efectivi. presupune utilizarea unui ansamblu de instrumente promoţionale. dar şi la o forţă de vânzare mai numeroasă şi la acţiuni de promovare comercială pentru a-şi împinge produsele către consumatori. touroperatorii au la bază două alternative strategice: . mai mari şi specializate în activităţile de marketing direct.strategia pe termen scurt priveşte sporirea vânzărilor sezoniere. întâlniri. pentru decizia de combinare a lor într-un mix promoţional adecvat obiectivelor turistice luate în considerare şi pentru defalcarea bugetului promoţional pe fiecare instrument de promovare. dar şi a unui buget adecvat. având la origine mai multe cauze.strategia pe termen lung. altele. cucerirea unor noi segmente de piaţă şi extinderea cotelor de piaţă deţinute.strategia nediferenţiată. . apelând la publicitatea în mass-media pentru a atrage consumatorii spre produsele sale. trimise consumatorului în scopul de a-l influenţa în repetarea cumpărării. după modul de desfăşurare în timp. în funcţie de rolul lor.strategia ofensivă. care se adresează tuturor pieţelor. după rolul activităţii promoţionale. urmărind. . concomitent cu scăderea eficienţei acesteia. . cum ar fi: • creşterea costului publicităţii în mass-media. în funcţie de obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii promoţionale. se observă că unele firme mici. se pot grupa după mai multe criterii. În ultimii ani. care vin în contact direct cu clienţii. Privitor la întreprinderile de turism din România. se observă o tendinţă de restrângere a strategiei de atragere.strategia pe termen mediu. publicitatea şi promovarea vânzărilor.strategia de atragere. în cadrul cărora apar preocupări pentru câştigarea unor turişti potenţiali. care conţine alternative şi mijloace caracteristice pentru fiecare piaţă în parte. . amplificarea prestigiului produselor pe piaţă. Optând pentru una din aceste alternative strategice sau pentru combinarea lor. b. dar majoritatea firmelor din turism folosesc o strategie combinată. prin intermediul unor acţiuni puternice de publicitate şi promovare a vânzărilor. c. după gradul de implicare a firmei în acţiunile promoţionale. delimităm: . întâlnim: . felicitări. • restrângerea activităţilor economice ale mai multor firme. în care firma încearcă să-şi apere şi să-şi menţină poziţia pe piaţă. în favoarea celei de împingere. orientată spre cerere.promovarea după consumarea produsului turistic realizată prin oferte şi noutăţi.strategia defensivă. în funcţie de care pot fi formulate alternativele strategice specific: a. d. în funcţie de particularităţile lor. păstrarea clienţilor fideli. pe fondul unei situaţii economice mai puţin favorabile. care este orientată spre cerere.

mai ales cu ţările din Uniunea Europeană şi ţările dezvoltate din punct de vedere economic.) sunt coordonate din punct de vedere strategic numai dacă rolul lor în procesul desfacerii produselor turistice este stabilit în corelaţie cu celelalte subsisteme de marketing turistic( politica de produs. mai întâi. promovare etc. • dezvoltarea relaţiilor turistice cu asociaţii şi organizaţii din diferite ţări. . când. presupune. cu forţă deosebită de influenţare şi convingere a clientelei turistice. distribuitorii de servicii şi clienţii potenţiali. politica de preţ. 8 - . De aceea. fenomene care au influenţat orientarea cererii turistice interne şi internaţionale. Deoarece instrumentele promoţionale (publicitate. preferinţele şi dorinţele acestora în timpul concediilor. prin forţe proprii. care. Operaţionalizarea unei strategii promoţionale româneşti s-a complicat în ultimele două decenii. pentru că s-au produs mutaţii sociale. întreprinderile de transport. se urmăreşte să se stimuleze activitatea de dezvoltare a turismului. Această conjunctură mai puţin favorabilă în care se află ţara noastră impune definirea unor strategii promoţionale eficiente în domeniul turismului. în principal. mai ales după 1990.strategia implicării parţiale. relaţii publice. . atât intern. o strategie a comunicaţiilor. realizează întreaga activitate promoţională a acesteia.strategia neimplicării. umane şi financiare. expoziţii etc. în concordanţă cu politica de investiţii şi dezvoltarea bazei materiale. între personalul din vânzare. serviciile de agrement. economice şi politice importante. pe baza unui contract.strategia implicării exclusive. strategia promoţională este. firma de turism îşi organizează toată activitatea promoţională. • încheierea de contracte turistice. mai ales. cât şi internaţional la târgurile de turism. • îmbunătăţirea informării publicului printr-o publicitate cât mai diversificată. În privinţa remedierii unor probleme de natură organizatorică. S-au luat în discuţie problemele cu care se confruntă firmele de turism. de alimentaţie. manifestări. stabilirea unei strategii globale de marketing turistic. de lungă durată cu ţări şi firme turistice partenere. precum şi problemele cu care se confruntă structurile de cazare turistică. pentru a fi permanent în măsură să se menţină competitivitatea ofertei turistice româneşti. definirea unei strategii promoţionale. • cunoaşterea amănunţită a pieţei turistice internaţionale. Potrivit concepţiei mai multor autori. politica de distribuţie). precum şi evoluţia tarifelor şi preţurilor. precum şi la diferite simpozioane. întreprinderile din turism trebuie să aibă în vedere următoarele strategii care să vizeze. tour-operatorii din aceste sectoare. • diversificarea şi introducerea de noi produse şi servicii turistice în oferta turistică românească. În ceea ce priveşte strategiile de promovare folosite în ţara noastră. • dezvoltarea relaţiilor turistice în ţările cu care avem vechi legături turistice şi lărgirea ariei geografice a relaţiilor turistice şi în alte zone. în vederea promovării imaginii produsului turistic românesc. serviciile suplimentare etc. implicând resursele sale materiale. de tratament balnear. studiindu-se motivaţiile turiştilor străini în alegerea destinaţiei de vacanţă. transpunerea în fapt a obiectivelor referitoare la dezvoltarea turismului intern şi internaţional necesită elaborarea unei strategii promoţionale într-o viziune sistemică de marketing turistic. Fireşte. când firma apelează la instituţii specializate. mărirea circulaţiei turistice internaţionale spre ţara noastră: • extinderea reţelei de valorificare a acţiunilor turistice şi intensificarea activităţii agenţiilor de turism şi a tour-operatorilor. atractivă şi eficientă. deoarece implică îmbunătăţirea proceselor de comunicaţii între furnizorii de prestaţii turistice şi diferitele catogorii de turişti. precum şi a ameliorării acestora.

9 . Totodată.Pentru această raţiune. obiceiuri. aşadar să redea imaginea de ansamblu a ţării noastre. Este de dorit ca strategiile promoţionale iniţiate să satisfacă şi să vizeze diferite categorii de turişti. la cei cu venituri ridicate.). • să se formeze o imagine atrăgătoare în ceea ce priveşte produsele reprezentative ale ofertei noastre turistice (litoral. mănăstiri din Nordul Moldovei. conceptul de ciclu de viaţă al produsului turistic serveşte drept fundament pentru descrierea unei strategii de marketing. munte etc. care are un caracter omogen. se observă o restrângere a segmentelor de piaţă turistică. care va diferenţia în mod evident nivelurile de servicii turistice oferite. În acest sens. deşi au tendinţa firească să scadă în mod proporţional cu ritmul de creştere al vânzărilor. pentru că majoritatea partenerilor externi îşi nivelează efortul în funcţie de volumul desfacerii. în perioada lansării produsului turistic. monumente. Astfel. de pildă. • în lansarea campaniilor promoţionale să se pună un accent deosebit pe elementul de noutate al ofertei noastre. să surprindă esenţa trăsăturilor ţării noastre. prezentarea unor expoziţii de pictură naivă etc. să se anunţe elemente noi ale acestuia: posibilitatea practicării tratamentelor balneare asociate cu condiţii de vacanţă. ca instrument eficient de marketing. În această etapă. se înregistrează o perioadă de creştere rapidă a volumului de vânzări. iar activităţile promoţionale devin destul de reduse. în raport cu vânzările. clientela să fie informată asupra diversificării serviciilor şi divertismentelor. cheltuielile pentru promovarea produsului turistic se situează la un prag normal. avându-se în vedere metoda unei creaţii publicitare specifice marketingului. De pildă. De asemenea. Dacă produsul turistic este bine primit de clientelă. care să sintetizeze o multitudine de caracteristici sociale. Dacă am încerca să schiţăm orientările unei strategii promoţionale româneşti. Totodată se va informa clientela despre strategia de preţuri aplicată. pornind de la cercetarea calitativă a pieţei turistice şi de la modelul de comportament al turistului. înglobează rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul sociologiei comunicaţiilor şi pe acelea ale psihologiei şi psihosociologiei referitoare la comportamentul consumatorilor şi luarea unei decizii de cumpărare[8]. de la cei cu venituri medii sau scăzute. se vor accentua particularităţile ofertei noastre reflectate printr-un relief divers şi multitudinea elementelor de cultură: folclor. care a devenit o tehnică de marketing indispensabilă în vederea conceperii mijloacelor de comunicare potrivite pentru a transmite mesaje unei pieţe precis delimitate. care sugerează dinamismul turismului românesc. aceea de declin. În ultima fază. În perioada de maturitate. strategia promoţională va fi corelată cu etapele ciclului de viaţă ale produsului turistic. • să fie evidenţiat atributul de unicitate al ofertei turistice româneşti. specifice poporului nostru. în funcţie de evoluţia gamei de servicii turistice. care poate să satisfacă o gamă largă de preferinţe şi motivaţii. Astfel. în politica publicitară este necesar să se realizeze o diversificare a mesajelor în funcţie de piaţa internă sau externă şi de segmentele acestora. staţiuni balneare. deoarece clientela potenţială este informată despre apariţia unei game de servicii turistice. dar nu inexistente. • în acţiunile promoţionale se va populariza imaginea de multilaterale a ofertei noastre. cheltuielile pentru acţiunile promoţionale sunt adesea foarte ridicate. dar poate oferi şi o eterogenitate interesantă. Definirea mix-ului comunicaţiilor presupune segmentarea pieţei turistice. Într-adevăr. strategia promoţională. am putea desprinde următoarele aspecte mai importante[8]: • acţiunile promoţionale să impună pe toate pieţele externe o imagine sugestivă a turismului românesc. activităţile promoţionale vor rămâne destul de intense. culturale şi psihologice. asupra îmbogăţirii conţinutului programelor turistice – pentru a întineri imaginea ofertei noastre turistice.

concursurile etc. o imagine turistică atrăgătoare a ofertei româneşti. să cunoască un număr important de produse şi clienţi. sprijinindu-se în realizarea unor acţiuni promoţionale. o strategie promoţională trebuie să sublinieze diversitatea şi particularitatea produselor turistice româneşti. care reprezintă un mijloc ideal de a promova imaginea ţării noastre în exterior. de la tehnici de informare (publicitate la locul vânzării. oficii diplomatice româneşti acreditate în străinătate etc. Persoanele direct antrenate în munca cu clienţii potenţiali trebuie să aibă informaţii precise referitoare la cerinţele şi motivaţiile diferitelor categorii de turişti. să stabilească relaţii pe termen lung. În concluzie. în funcţie de variabilele sociologice. creşterea circulaţiei turistice pe plan naţional şi internaţional şi creşterea încasărilor valutare. se vor majora încasările valutare. iar în cadrul acesteia se vor avea în vedere categoriile de turişti. este indicat ca personalul de vânzare să fie în măsură să evalueze elementele unor produse turistice. • în politica de promovare să se utilizeze o gamă mult mai cuprinzătoare de mijloace promoţionale. în vederea afirmării produselor turistice româneşti.strategia promoţională va fi adaptată specificului fiecărei pieţe externe. • să se accentueze colaborarea cu instituţiile ce au sarcini în acest domeniu (camere de comerţ. luând în considerare tendinţele şi caracteristicile cererii turistice internaţionale. în aplicarea unei strategii promoţionale în domeniul turismului românesc trebuie să se aibă în vedere o îmbunătăţire a informaţiilor care se transmit turiştilor potenţiali. deoarece firmele partenere cunosc clientela pieţei lor şi pot opera în mod eficient în vederea informării şi convingerii turiştilor externi. se vor accelera modificările la nivel comportamental ale consumatorilor. serviciile de care dispun acestea şi aranjamentele turistice noi. ceea ce necesită un orizont de prognoză în legătură cu dezvoltarea gamei de produse a ofertei româneşti.). culturale şi istorice. caracteristice ofertei noastre. pentru a fi în măsură să prezinte produsele noastre într-un mod cât mai convingător. implicit. • 10 . În acest fel. conferinţe de presă. deoarece relaţiile publice în turism se conturează ca un concept comercial. filme documentare. Deci. tehnici de primire). cu funcţii de negociere permanentă şi dialog deschis. să aibă cunoştinţe de marketing pentru a prospecta piaţa şi a influenţa managerii în vederea modelării ofertei în funcţie de cerinţele turiştilor. psihologice şi geografice. reportaje fotografice.). • personalul de vânzare din agenţiile de turism şi cel ce activează pe pieţele externe să fie specializat în cadrul unor programe. De asemenea. de mare eficacitate. personalul angajat în vânzarea produselor turistice româneşti trebuie să cunoască şi politica firmelor concurente. Strategia trebuie să vizeze pătrunderea pe noi pieţe. Pe lângă toate acestea. care să asigure o pregătire corespunzătoare. • să se acorde o importanţă mai mare aplicării tehnicilor de relaţii publice (mese rotunde. reliefând atracţiile sale naturale. luând în considerare rezultatele cercetărilor motivaţionale. • sistemul de publicitate în coparticipare cu agenţiile de turism şi firmele partenere să se extindă prin stabilirea unor programe promoţionale comune. la cele de stimulare (vânzările grupate. economice. expoziţii). comparativ cu ofertele turistice semnificative ale altor ţări. Totodată. standuri. strategia promoţională va afirma. Această colaborare poate da rezultate bune. se va mări circulaţia turistică şi..

. legislaţie”.. Neacşu. 6. Editura Polirom. .Bibliografie 1.”. Cristureanu Cristiana. Nicolae. Balaure V. Olteanu Valerică. 1999. Pop Al. Editura Uranus. Editura Economică.„Economia turismului şi mediul înconjurător”. Bucureşti. Editura Uranus. Bucureşti. .„Strategii de marketing în turism”. Draica Constantin . Casa Cărţii de Ştiinţă. Stăncioiu A.“Marketing”. Iaşi. 11. Editura Uranus. . Practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic.“Marketingul serviciilor”. Danciu V. Bucureşti. 9. Editura Economică. 1976. Marin Dinu. Niculescu Elena (coordonator). 8. 7. .(coordonator). Cristureanu. Bucureşti. Bucureşti.„Marketing internaţional”. 11 . 2000.“Strategia promoţională în turism”. .“Marketing modern”. 1992 . . 2000. – “Economia şi politica turismului internaţional”. Bucureşti. Postelnicu Gheorghe – “Turismul internaţional – realităţi şi perspective”. 2001. 12. 4. 2003. 3. Casa editorială pentru turism şi cultură. Bucureşti. 5. 1998. .„Turismul internaţional. Editura Sport-Turism.. 1999. 2000. Dumitru Ionel. Berbecaru Iulian. . F. Bran Florina. Editura All Beck. Bucureşti. Cristiana.„Turism internaţional-studii de caz. Editura Oscar Print. Editura Economică. Simon Tamara. 1998. 2. 10. 1998.“Marketing internaţional”. N. Cluj-Napoca.

pentru instruirea specialiştilor şi educarea ecologică. uman. The article introduces briefly the necessity of creating a balance between the economical development and the laws that goven the environment. Cu toate acestea analizele arată că presiunile asupra mediului au crescut. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Valeria DIŢOIU Agenţia de Protecţia Mediului Suceava Abstract The unprecedented economical development led to a diminishing of life’s quality. El a sesizat destul de târziu că este în acelaşi timp creaţia şi creatorul mediului său înconjurător. acordarea resurselor necesare protecţiei mediului depinde direct de rata creşterii economice. criza ecologică trebuie abordată global. omul nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional. nu a existat nici o alarmă care să tulbure relaţia de „exploatator” dintre om şi mediul înconjurător.LUMEA MODERNĂ ŞI BAZELE ECOLOGICE Lector univ. Având posibilitatea de a transforma mediul înconjurător. printre care şi România. în ţările în curs de dezvoltare. Sărăcia şi stagnarea economică nu pot asigura fonduri pentru restructurări tehnologice şi manageriale. sub toate aspectele sale. exploatarea iraţională a resurselor regenerabile (păduri. cu economie de piaţă. iar efectele 12 . şi ca urmare. drd. Dacă în majoritatea ţărilor avansate. Neglijarea costului degradării şi a pagubelor aduse mediului şi sănătăţii umane a generat costuri care au trebuit suportate de întreaga societate ameninţată cu angrenarea pericolelor ecologice. pentru păstrarea echilibrului necesar dezvoltării vieţii. dispariţia a zeci şi sute de specii de plante şi animale sunt numai câteva din efectele dezastruoase „realizate” de Homo Sapiens [1]. Astfel. Omenirea a început să recunoască faptul că problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de ale bunăstării şi de procesele economice în general. dezvoltarea durabilă nu este privită ca un obstacol în calea protecţiei mediului ci mai degrabă un mijloc de îmbunătăţire a standardelor şi a prelungirii speranţei de viaţă. omul şi-a impus voinţa. într-un proces dinamic şi flexibil de funcţionare. adaptând el mediul la nevoile sale şi ale societăţii. Dacă plantele şi animalele se adaptează la condiţiile oferite de mediu. distrugerea pădurilor. faună) şi apoi a celor neregenerabile prin exploatarea subsolului a accentuat efectul extrem de nociv al acţiunii omului asupra naturii. ambiental şi tehnologic. Nina HOLBAN. Calitatea vieţii este afectată profund de schimbarea calităţii mediului prin distrugerea echilibrului natural [2]. sub care sistemul mai avea capacitatea proprie de redresare a echilibrului ecologic. efectul de seră. pentru investiţii în echipamente de control şi instalaţii antipoluante de protecţie. floră. Omul acestui secol se află în situaţia paradoxală de a fi singurul mamifer care îşi distruge propriul habitat. Este evidentă necesitatea regândirii organizării şi a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor economice prin implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. Fiind o problemă a întregii umanităţi. distrugerea stratului de ozon. Atâta vreme cât intervenţiile sale nu au trecut de o anumită limită. Astfel.with deep changes in environment’s quqlity due to the damaging of natural balance. Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un spaţiu al interacţiunii dintre cele 4 sisteme: economic.

. Starea lumii. Astfel. Alpopi C.. Bibliografie 1. Există însă voci (neoclasicii) care nu acceptă această ipoteză. cât şi capitalul natural. Sylni. folosind în mod calculat şi util factorul natural. Brown . • resursele iregenerabile trebuie folosite concomitent cu crearea sau descoperirea noilor resurse cu care se pot înlocui. Pentru realizarea acestui deziderat sunt introduse noi concepte printre care eco-marketingul. Vişan S. Bucureşti. cu elementele materiale.Management ecologic. fără ca aceste pierderi să apară în „conturile naţionale” a unor transformări socio-economice. Ardelean A. Elementele de eficienţă. şi nu de capacitatea de prelucrare a întreprinderilor este firesc că s-a ajuns în faza în care capitalul resurselor naturale determină în primul rând dezvoltarea economică. care determină dezvoltarea acesteia. Logica economică ne spune că trebuie să acceptăm o limită maximă. materiile prime. Bucureşti. Angelescu A. Ponoran I. Ed. Ed. pădurea pentru produse din lemn. se completează reciproc. Capitalul natural este stocul care produce şi determină fluxul resurselor. Astfel. motiv pentru care ecologiştii români de exemplu s-au opus în Parlamentul României tăierii neraţionale a suprafeţelor forestiere [1]. pentru productivitate. ca ştiinţe interdisciplinare.Problemele globale ale omenirii. Economică. Cele două elemente nu pot exista unul fără altul. Tehnică. Ed. grija faţă de resursele naturale. la epoca în care capitalul natural a rămas factor decisiv pentru dezvoltare. 2001 2. Lester R.. menţinerea calităţii vieţii populaţiilor locale. afirmând că atât capitalul produs de factorul uman. economişti ecologişti susţin că economia umană a trecut de la faza în care capitalul produs de factorul uman a limitat creşterea economică.degradării s-au globalizat. 1995 3. dar nu pot fi înlocuite reciproc. nefiind factori decisivi [4]. 2000 4. Servo Sat. managementul ecologic. capitalul fiind element al transformării eficiente. eco-marketingul. . Acestea sunt patru elemente de bază ale economiei viitorului care vor trebui să stea la baza politicii economice. Maior C. Este necesar deci pentru ca generaţiile viitoare să se bucure de bogăţiile şi frumuseţile naturii să respectăm o serie de principii: • principiul de bază în economie trebuie să urmărească limitarea prezenţei umane în ecosistem • programul tehnologic pentru dezvoltare trebuie bazat pe eficienţa producţiei şi nu pe fluxul materialelor prelucrate • resursele naturale trebuie să rămână condiţia de bază pentru dezvoltarea economică. . se transformă în produse finite şi reziduuri. obiectivele acestuia constând în: profit în termeni economici. În timp ce economiştii neoclasici argumentează creşterea capitalului produs de factorul uman. Se poate afirma cu certitudine că ecologia a schimbat radical concepţia despre economie..Mediul înconjurător. Bucureşti. sunt perfect susceptibile. Procesul producţiei este într-adevăr o transformare în care resursele naturale. devin instrumente cu care omul modern îşi reconsideră treptat relaţia esenţială cu natura mamă. 2000 13 . Din momentul în care producţia industrială de producere a lemnului este limitată la pădurile existente. Poluare şi protecţie. iar resursele altul: elementul material. Ed.Economia mediului. economia ecologică. capitalul natural va fi lichidat iregenerabil. Părăuşanu V. . [1]. populaţiile de peşti pentru produse din peşte. Cauzele principale ale acestei evoluţii nedorite rezidă din dificultăţile de armonizare a cerinţelor ecologice cu realităţile economice.

1. În plus. care a 14 . To improve the quality of the food products are used some chemical and natural substances. fără ca nivelul lor de calitate să aibă de suferit. Producerea de alimente în cantităţi din ce în ce mai mari a impus folosirea de aditivi în scopul satisfacerii cerinţelor de diversitate şi calitate impuse de clienţi. Some of them have also. alcoolul etilic şi condimentele naturale nu sunt incluse în grupa aditivilor. Angela ALBU Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract It is very important to know what were the raw materials used for the foods and which are the efects of the consumption of any kind of foods. precum şi dezvoltarea societăţilor de consum au constituit premisele pe baza cărora au apărut şi s-a dezvoltat producţia de aditivi alimentari. secondary ans negative effects for human body and the consummers have to be informed about this aspects. În prezent funcţionează un comitet mixt FAO – OMS pentru aditivi alimentari. Aditivii alimentari sunt substanţe care se adaugă produselor în cursul unor operaţii tehnologice pentru a favoriza un proces sau pentru a le îmbunătăţi caracteristicile organoleptice sau valoarea nutritivă. îmbunătăţirea conservabilităţii şi stabilităţii produselor alimentare. Grupa aditivilor naturali este relativ restrânsă (zahărul. Folosiţi din cele mai vechi timpuri. în special a celor gata preparate. creşterea exigenţei consumatorilor faţă de calităţile psihosenzoriale ale produselor. Utilizarea aditivilor cade sub incidenţa legislaţiei sanitare pentru a nu fi folosiţi în scop de falsificare sau de mascare a unor defecte datorate materiilor prime sau conducerii greşite a proceselor tehnologice. aditivii alimentari se clasifică astfel: • Aromatizanţi şi potenţatori de aromă • Aditivi de aspect (coloranţi) • Antioxidanţi • Conservanţi • Edulcoranţi • Gelifianţi • Emulsionanţi • Aditivi microbiologici şi biochimici folosiţi în industria fermentativă pentru îmbunătăţirea valorii nutritive În unele combinaţii de materii prime supuse prelucrării. utilizarea aditivilor alimentari a condus la simplificarea metodelor de pregătire a produselor alimentare. În funcţie de scopul tehnologic pentru care sunt folosiţi. Ei pot fi substanţe extrase din materii prime naturale sau obţinute prin sinteză industrială. Definirea şi clasificarea aditivilor alimentari Creşterea numerică a populaţiei globului. dr. 1000 substanţe ca aditivi alimentari. ing. acelaşi aditiv poate îndeplini simultan mai multe funcţii. s-a ajuns în prezent la cca.UTILIZAREA ADITIVILOR ALIMENTARI ÎN ALIMENTE Lect. conform legislaţiei noastre actuale). Utilizarea pe scară largă a aditivilor în zilele noastre este determinată de necesităţile diversificării continui a sortimentului de produse alimentare.

Nici o substanţă nu este admisă în alimentaţia umană dacă este cancerigenă. Printre aceste condiţii amintim: • Folosirea aditivilor alimentari se justifică doar atunci când aceasta răspunde la unul din următoarele scopuri: conservă valoarea nutritivă a unui produs alimentar. Pentru fiecare aditiv cu utilizări în industria se admit 3 niveluri de doze zilnice admisibile (DZA): • DZA fără rezerve – este valabilă la substanţe testate toxicologic pe o durată lungă sau la care se cunosc procesele biochimice la care participă. • Toţi aditivii trebuie supuşi unui examen toxicologic pentru a se putea preveni eventualele urmări negative ce ar putea să apară la ingerarea lor. este împărţită la 50 x 100 pentru a asigura o marjă de siguranţă suficient de mare. îmbunătăţeşte caracteristicile organoleptice. Pe baza acestei valori determinate şi cunoscând obiceiurile alimentare se poate deduce concentraţia admisibilă a unui anumit aditiv într-un anumit aliment. el poate să nu fie toxic. Cd. acid picric. U. măreşte aportul de componenţi nutritivi din alimentele dietetice. culoarea declanşează reacţii care favorizează procesul de hrănire. De subliniat faptul că utilizarea aditivilor nu este admisă dacă efectul obţinut prin adăugarea lor se poate realiza prin metode tehnologice admisibile din punct de vedere economic şi al procedeelor de fabricaţie. • Toţi aditivii alimentari folosiţi trebuie să respecte normele de puritate impuse. pentru anumite condiţii de folosire şi pentru obţinerea unui anumit scop. As. Principalele grupe de aditivi alimentari Aditivi de aspect (coloranţi) Cei mai importanţi aditivi de aspect sunt coloranţii sintetici. Un aspect deosebit de important referitor la utilizarea aditivilor este testarea lor toxicologică. Prin intermediul organelor de simţ. ani de-a rândul. îmbunătăţeşte conservabilitatea sau stabilitatea unui aliment. produsul respectiv. Puritatea aditivului este un alt element de siguranţă. pot conţine ca impurităţi metale toxice (Pb. cromaţi). Coloranţii se folosesc pentru a restabili culoarea degradată în cursul proceselor de prelucrare sau pentru a conferi alimentelor o nouă culoare. unii 15 . deoarece culoarea este una dintre principalele caracteristici pe baza căreia cumpărătorul alege un anumit produs. Se. cuprinse într-un document mai vast numit CODEX ALIMENTARIUS.elaborat condiţiile de bază ce trebuie îndeplinite de aceştia. 2. Pe de altă parte. • Cantitatea de contaminanţi prezentă nu trebuie să depăşească concentraţiile nepericuloase. doza maximă tolerată de animalul folosi. Hg) sau substanţe toxice (hidrocarburi aromatice. • Cantitatea de aditivi utilizate nu trebuie să fie excesivă. indiferent pentru ce animal. dar impurităţile pe care le-ar putea conţine se pot caracteriza printr-o mare toxicitate. • Acceptul de utilizare pentru un aditiv se dă numai pentru un anumit aliment. Testările folosesc animale pentru experienţă. Cu. Scopul acestor testări este de a stabili o doză zilnică tolerabilă pentru persoanele care consumă zilnic. • DZA sub rezervă – este valabilă atunci când aditivul trebuie să răspundă la exigenţe alimentare speciale • DZA provizorie – este valabilă pentru substanţe la care datele nu permit să se demonstreze absoluta inocuitate şi la care trebuie continuată verificarea. Printre aspectele pozitive ale utilizării coloranţilor alimentari se pot menţiona: puterea mare de colorare comoditate în întrebuinţare preţ de cost relativ scăzut Inconvenientele folosirii lor se referă la aspectele toxicologice. acid oxalic. exprimată în g/kg corp. deoarece fiind produşi de sinteză. astfel ca metodele de fabricaţie utilizate să permită obţinerea rezultatului urmărit.

prin specificarea “colorant sintetic” este obligatorie dozarea foarte atentă a coloranţilor Aromatizanţi şi potenţatori de aromă Pentru substanţele de aromă folosite ca aditivi alimentari se propune clasificarea în 3 grupe. În doze mari modifică indicii biochimici ai sângelui Alimente utilizează Prăjituri. existând obligaţia menţionării lor pe etichete. hidrosolubil. plante condimentate şi substanţe extrase din acestea substanţe de aromă obţinute din materii prime naturale În majoritatea ţărilor. astfel: sintetice. (tabel 1) Tabel 1 Coloranţi sintetici admişi Colorantul Amarant Eritrozină (E127) Tartrazină (E102) Orange (E110) Indigotină (E132) Caracteristici Colorant azoic roşu. Principalii aromatizanţi admişi în ţara noastră sunt daţi în tabelul 2: 16 . patiserie Îngheţate la care se de de produse produse Doza max. Acţiunea sa presupusă cancerigenă nu a fost pe deplin dovedită Colorant derivat al acidului naftosulfonic. Prin combinarea lor adecvată pot rezulta aromatizanţi identici aromelor naturale. se metabolizează în ficat cu formare de amine. 30 mg/kg 20 mg/kg de 70 mg/kg 40 mg/kg 10 mg/kg 40 mg/kg 30 mg/kg 20 mg/kg 70 mg/kg 50 mg/kg Prăjituri. culoare roşie. culoare albastră. Poate produce dereglări ale tiroidei. solubil în apă şi alcool.portocaliu. patiserie Prăjituri. solvenţii utilizaţi la extracţia sau dizolvarea aditivului pot avea efecte nedorite datorită remanenţei unor impurităţi. permiţând utilizarea unui număr redus de coloranţi sintetici. Efectele negative pe care aromatizanţii le pot exercita asupra organismului se manifestă prin apariţia unor reacţii alergice care se manifestă mai acut la copii. Ca urmare. Aromele sintetice echivalente (esenţele) sunt compuşi de sinteză care intră în mod normal în compoziţia aromelor naturale. iar România nu face excepţie de la aceste reglementări. care nu se găsesc în natură naturale. condimente. hidrosolubil. colorează mâinile şi gura consumatorului Colorant azoic galben. galben . Aromele artificiale sunt substanţe de sinteză care nu există în mod normal în produse. Derivat al fluoresceinei.coloranţi sintetici ridică probleme şi prin faptul că multe nuclee din compoziţia lor s-au dovedit a fi procancerigene. puţin solubil în apă şi alcool. specialităţi ciocolată. dar a căror aromă este similară cu a unor substanţe naturale. În doze mari produce anemie Derivat al acidului indigotin sulfonic. admisă 25 mg/kg prod. De asemenea. bomboane Îngheţate Băuturi răcoritoare Prăjituri Bomboane Îngheţate Prăjituri Îngheţate La folosirea coloranţilor sintetici trebuie avut în vedere următoarele recomandări: colorarea artificială a alimentelor să fie restrânsă cât mai mult posibil şi să nu se folosească coloranţi ce nu au fost admişi pentru consum nu se admite utilizarea unui colorant pentru a masca un defect al produsului este obligatorie informarea consumatorului asupra naturii colorantului adăugat. utilizarea aromatizanţilor şi potenţatorilor de aromă sintetici este limitată. regulamentul sanitar din ţara noastră se situează pe o poziţie restrictivă.

Conservanţi alimentari Aceşti aditivi sunt introduşi în alimente în scopul prelungirii duratei de păstrare şi prevenirii apariţiei de modificări nefavorabile a unor proprietăţi organoleptice. Tabel 3 Îndulcitori sintetici admişi în România Denumire Zaharină (E954) Sorbitol (E420) Aspartam (E951) Acesulfam (E950) Alimentul la care este permisă folosirea La orice aliment. dar aceste efecte sunt influenţate mai ales de doza ingerată. Are un consum limitat. a supelor concentrate şi deshidratate. Cercetările toxicologice au demonstrat efectele citotoxice. îngheţate. Majoritatea conservanţilor acţionează ca antiseptici. Edulcoranţi Pentru îndulcirea produselor alimentare se pot folosi două grupe de substanţe: îndulcitori naturali calorici (zahărul. Ciclamaţii au o putere de îndulcire de 30 de ori mai mare ca a zahărului şi se folosesc la băuturile nealcoolice. de peşte. ciocolată. Cantitate max.3 %. poate produce cancer de vezică. Apartamul este de 100 de ori mai dulce decât zahărul. fiind admisă în doză de 2. migdale Aceleaşi produse Aceleaşi produse Margarină Preparate din carne Conserve din peşte 30 mg/kg 100 mg/kg 0. băuturi răcoritoare Doza max.5 mg/kg corp. fabricarea unor băuturi răcoritoare. Intensifică. miraculina) îndulcitori sintetici (zaharina. produse zaharoase Băuturi răcoritoare hipocalorice Băuturi răcoritoare. cu precădere. produse zaharoase îngheţate. cu avizul Ministerului Sănătăţii Biscuiţi. precum şi pentru consum direct. dar este instabil în mediu acid. permisă În funcţie de aliment În funcţie de aliment 600 mg/kg 400 mg/kg Zaharina are o putere de îndulcire de 300 – 500 ori mai mare ca cea a zahărului. zahărul invertit. Ei trebuie să îndeplinească două condiţii esenţiale: să nu prezinte toxicitate faţă de organismul uman şi să nu degradeze 17 . de patiserie şi cofetărie.005 ml Sâmburi de migdale Căpşuni Vanilie Unt Fum Fum Potenţatorii de aromă sunt compuşi lipsiţi de aromă. aceştia se regăsesc în tabelul 3.1 – 0. deoarece la doze mai mari de 4 g/zi determină apariţia sindromului “restaurantelor chinezeşti”. are un gust plăcut şi rezistă bine la temperaturi ridicate. admisă 100 mg/kg Tipul de aromă De diferite fructe Cireşe. care are efectul optim la o concentraţie de 0. Folosită în cantităţi mari. embriotoxice şi chiar o posibilă acţiune cancerigenă. dar care au proprietatea de a sensibiliza papilele gustative pentru a percepe mai intens gustul specific al alimentelor. aspartamul) Făcând referire doar la edulcoranţii de tip sintetic. glucoza şi fructoza) şi îndulcitori naturali necalorici (acidul gliceric.Tabelul 2 Aromatizanţi admişi în alimente Denumire Acetat de etil Acetat de butil Aldehidă benzoică Aldehidă cinamică Iononă Vanilină. care se manifestă prin febră şi tensiune. ciclamaţii. în produsele dietetice. nuci. Multe ţări au limitat utilizarea ciclamaţilor. fiind utilizat la prepararea conservelor şi preparatelor culinare pe bază de carne. iar altele îl consideră nociv. etil vanilină Diacetil Fum lichid Esenţă de fum Alimente la care se foloseşte Produse zaharoase. Cel mai utilizat este glutamatul monosodic (GMS). aroma de carne.

Falböck Rodica.a. Editura Didactică şi pedagogică R. acidul formic şi formiaţii. Stănescu Dorina. 18 . rolul aditivilor va creşte substanţial. astfel ca aceştia să dea alimentelor caracteristicile tradiţionale cunoscute. 2002 2.A. Pentru conservarea alimentelor se utilizează numerose antiseptice: dioxidul de sulf. acidul acetic şi acetaţii.A. “Alimentele şi alimentaţia”. eliminarea lui din uz. acidul benzoic şi benzoatul de sodiu. Bibliografie 1.produsul conservat. cu atât se pot lua decizii corecte în ceea ce priveşte aprobarea folosirii unui anumit aditiv. Efectul antiseptic este influenţat de o serie de factori. datorită folosirii unor materii prime neconvenţionale în procesele tehnologice. Editura OSCAR PRINT. congelare. Ion Doina. temperatura la care este păstrat. nu sunt total indiferenţi pentru organismul uman conservarea chimică nu asigură o protecţie certă a alimentelor faţă de fenomenele de învechire şi alterare Din caracterizarea celor câteva grupe de aditivi alimentari se poate observa că există atât aspecte pozitive. 1998. chiar şi în cantităţi foarte reduse. “Alimentaţie – catering”. 1995 3. dar mai eficace şi nepoluante pentru produs. Bucureşti. acidul sorbic şi sorbaţii alcalini. Pe plan internaţional se remarcă tendinţa de restrângere a folosirii conservanţilor alimentari. Se apreciază că în viitor. conservanţii. cum ar fi: compoziţia produsului alimentar. sterilizare – cu efecte similare ca şi adaosul de conservanţi.. cât şi negative ale utilizării lor în alimente. calcularea dozei admisibile. tendinţă datorată unor cauze obiective: industria alimentară a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ceea ce priveşte procedeele de conservare a alimentelor – refrigerare. acidul salicilic. Editura Didactică şi pedagogică R.. fără ca acestea să afecteze caracteristicile psihosenzoriale şi calitatea alimentelor. ş. Cu cât sunt cunoscute mai bine aceste efecte. acidul boric şi boraxul. “Microbiologie şi chimie alimentară”. Bucureşti. Bucureşti. Albu Angela.

preţul extern şi rata de schimb sunt fixate. Pentru 19 . Se consideră acum situaţia în care speculatorii utilizează din plin rezervele valutare destinate apărării ratei ei fixe. 1994). It will be shown the important role of speculators in the market and governmental policy aspects adopted. Ameliorarea modelului Krugman În modelele canonice de primă generaţie se consideră o economie deschisă mică în care rata de schimb valutar se fixează faţă de o valută forte. iar s modificarea aşteptată a ratei reale de schimb. r = − μ . iar rata de schimb fixă poate exploda. pnivelul intern al preţurilor şi i nivelul ratei interne a dobânzii. e necesară o descriere precisă a managementului rezervelor (aşa cum este efectuat de guvern) deoarece diversele planuri influenţează major momentele şi mărimea crizei.(4) în (1) şi considerând s = 0 rezultă: r + d − p * − s = −α (i*) (5) Când rata de schimb. rezervele sunt intens utilizate. Acest fixing al ratei de schimb (ancorare pe o valută forte) este responsabilitatea autorităţii monetare naţionale. d-activele băncii centrale şi creditul intern şi r-rezervele internaţionale: m=d +r (2) Se consideră valabilitatea ecuaţiei PPC (parităţii puterii de cumpărare): p = p * +s (3) unde p*-este (logaritmul) nivelului preţului extern (se poate considera ca fiind constant). univ. astfel încât analiza pleacă de la acţiunile guvernamentale şi ale investitorilor privaţi din piaţa monetară internă. fie pentru o depreciere tip treaptă de la o paritatea iniţială fixă la altă paritate fixă (criza Europeană. iar apoi. Echilibrul pe această piaţă se scrie: m − p = −α (i ) . Oferta internă are două componente. guvernul permite flotarea ratei. guvernul optează fie pentru flotarea ratei de schimb (Mexic. s = s deci. α > 0 (1) unde mărimile sunt logaritmice şi exprimă: m-oferta internă de masă monetară. Pentru analiza acestui proces. s = 0 şi i = i * .(3). Înlocuind ecuaţiile (2). Pe parcursul unei crize. pot să treacă de pragul critic. dr. iar i* şi p* constante. 1. & În ipoteza funcţionării în condiţii de certitudine. În acest caz. d creşte cu rata μ iar r & scade cu aceeaşi rată. iar s. 1992). Se ştia faptul că fixingul nu va rezista dar nu se ştia momentul prăbuşirii valutei locale.REALIZAREA UNUI CADRU INTEGRAT DE ANALIZĂ A CRIZELOR VALUTARE Prof. Ecuaţia parităţii ratei dobânzii se scrie: & i = i * +s (4) unde i* este rata dobânzii la valuta forte. Gabriela PRELIPCEAN Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava It is presented an integrated framework for analysing currency crises that draws from both the early first generation models and the more recent generation approach. Considerând acum că finanţarea deficitului implică creşterea creditului intern cu o rată μ & constantă.logaritmul ratei de schimb.

m = m . Rezolvând ecuaţia de mai sus rezultă: r − αμ . Creditul intern se scrie sub forma d t = d 0 + μt . Bilanţul din piaţa monetară prezintă la momentul atacului o scădere a ofertei de bani astfel încât Δr = −αμ .oferta de bani scade odată cu mărimea atacului. competiţia transformă situaţia teoretică de salt brusc a ratei de schimb într-o evoluţie continuă dată de competiţia dintre speculatori. Intersecţia celor două linii se face în punctul A.1 – Rata de schimb şi rata fixă La momentul atacului există două pârghii de influenţare a echilibrului: . iar rata de schimb este: Fig. T= 0 μ (8) 2. deoarece reprezintă preţul de revânzare a valutei achiziţionate din fixingul precedent. Atunci. s. Astfel. se introduce noţiunea de rată de schimb umbră (rata fictivă flotantă acceptată liber de piaţă şi care nu necesită intervenţii ulterioare de echilibrare pe piaţa valutară). 1 se prezintă ecuaţia (7) şi rata fixă din momentul anterior atacului. unde d=dA. Modul efectiv de acţiune este dat de anticiparea din timp a atacului. La momentul T al atacului. rezervele valutare sunt epuizate. . capital. nu există în acest caz atac. Rata umbră este crucială în evaluarea dinamică a eventualului profit al speculatorilor într-o criză. valuta nu se va deprecia şi aceştia înregistrează o pierdere de capital. echilibrul pe piaţa monetară se scrie: m − p * − s = −α (i*) (9) După atac.cererea de valută internă scade ca urmare a creşterii ratei dobânzii interne pentru reflectarea deprecierii valutei. Modelarea politicilor de sterilizare monetară Se consideră în modelul standard că oferta monetară este constantă pe perioada atacului. Rata umbră. Ecuaţia ratei post atac în condiţiile echilibrării pieţei monetare este: d − ~ = −α ( ~ ) s s ⋅ (6) ~ = αμ + d s (7) În Fig. rezervele tind spre zero iar condiţia de atac se rescrie − Δr = r0 − μt = αμ . Astfel. iar rezervele valutare rt = r0 − μt . şi vor concura între ei într-o competiţie pentru profit. dacă rata de schimb este fixată. Dacă d>dA şi speculatorii înregistrează câştig unitar de capital. post atac. atunci. economia trece la un regim valutar cu rată 20 . Dacă d<dA şi speculatorii atacă la un nivel d subcritic.determinarea momentului atacului. şi vor concura între ei într-o competiţie pentru profit. este aşadar rata ce echilibrează piaţa monetară în urma unui atac speculativ reuşit în care rezervele valutare erau epuizate.

flexibilă iar oferta de bani începe să crească cu rata μ. b* creşte. respectiv b*. este doar un transfer din piaţa monetară în piaţa obligaţiunilor. Politica monetară e aceeaşi de mai înainte cu excepţia faptului că atacul propriu zis este sterilizat. Această incertitudine este reflectată prin evoluţia ratelor dobânzii pe termen scurt. 3. Imediat după atac echilibrul pe piaţa monetară se scrie: m − p * −~ = −α (i * + μ ) s (10) Din relaţiile (9) şi (10) rezultă: ~ − s = αμ > 0 s (11) Ecuaţia (11) arată că dacă autorităţile monetare decid sterilizarea atacului. respectiv atacul speculativ. ci pentru a concentra în mod simplu structura economică şi modul în care sectorul privat răspunde la politicile economice inconsecvente. rezultă acum un model modificat. atacul a fost temporizat astfel încât să se evite un salt brusc al ratei de schimb. Participanţii din piaţă nu pot fi niciodată siguri când atacul va avea loc şi nici care va fi modificarea ratei de schimb în cazul producerii atacului. regimul cu rată fixă nu poate fi în nici un caz menţinut nici măcar momentan. nu trebuie să fie asociat cu şocurile puternice (nu au fost introduse până acum aceste şocuri). După includerea acumulării private de rezerve. cantitatea de obligaţiuni guvernamentale interne. respectiv în valută forte deţinute de investitori privaţi. în anticiparea crizei. 21 . iar b. impun autorităţilor monetare expansiunea creditului intern şi utilizarea acestuia pentru cumpărarea obligaţiunilor guvernamentale naţionale. Din analiza relaţiei (12) se observă că atacul speculativ este temporizat astfel încât saltul în s să se compenseze cu saltul de sens contrar al primei de risc. deoarece oferta de bani nu mai răspunde la atacul speculativ şi deoarece încă nu e permis saltul brusc al ratei de schimb. Atunci. Se observă că în acest tip de modele regimul cu rată fixă este incompatibil cu operaţiunea de sterilizare completă. Prim de risc se ajustează astfel încât să se menţină constantă cererea de bani în timp ce sterilizarea ţine oferta de bani fixă. Anterior. Acum. Încercarea de reinterpretare a recentelor episoade de criză pe baza modelelor clasice de generaţia întâi este influenţată semnificativ de elementul numit incertitudine. menţinerea echilibrului pe piaţa monetară implică condiţia suplimentară ca rata dobânzii la valuta internă să nu prezinte un salt la previzionarea atacului. Aceste rezerve sunt titluri purtătoare de dobânzi în valută forte. Creditul intern creşte tot cu rata μ şi este un invariant faţă de atacurile speculative. rata de preschimbare a rezervelor devine r = -μ/(1+αβ). Sterilizarea atacului cu ajutorul rezervelor valutare ale ţări. Aceasta nu deoarece atacurile sunt perfect previzibile. în care sterilizarea este compatibilă cu regimul de rată de schimb fixă. Flood-Garber-Kramer (1996) au urmărit atacul speculativ din piaţa monetară (unde e plasat în modelul standard). iar dacă rezervele scad. rata flexibilă creşte cu aceeaşi rată μ. Expansiunea creditului intern conduce la realocarea portofoliilor şi poate sfârşi prin trecerea rezervelor internaţionale din proprietatea guvernului în sectorul privat. Acest model poate fi oricum reabilitat prin recunoaşterea faptului că de fapt sterilizarea mută atacul din piaţa monetară în altă piaţă. O contribuţie importantă a modelelor de primă generaţie este că se arată faptul că un eveniment major din piaţa activelor. exprimate în logaritmi. Paritatea dobânzilor asigură respectarea condiţiei i = i * + μ . În loc de condiţia de paritate a ratelor dobânzilor (4) se include o relaţie a primei de risc pe piaţa obligaţiunilor de forma: & i = i * + s + β (b − b * − s ) (12) unde β>0 este o constantă. Modelarea atacurilor speculative în condiţii de incertitudine Până acum s-au făcut referiri la modelarea atacurilor speculative previzibile. în piaţa obligaţiunilor unde este adus de operaţiunile de sterilizare. Astfel. Prin includerea primei de risc la relaţia clasică de paritate a ratelor dobânzii.

varianţa. sunt relevante atât media. Într-un atac. Transferul de capital apare atunci când agenţii pot cumpăra din rezervele valutare ale guvernului la o rată fixă şi apoi să revândă aceste sume imediat la o rată de schimb postcriză superioară. Modificările în cadrul aşteptărilor raţionale alterează rata umbră. atunci este afectată rata internă a dobânzii . fără atac speculativ într-o stare de atac. Incertitudinea acestor alocări de dinaintea atacului ajută la explicarea atmosferei de criză în cadrul atacurilor reale la valută. unii se îmbogăţesc. sugerând o variaţie de la o perioadă la alta. sistemul cu rată fixă (considerând posibilitatea atacului) funcţionează acum ca o opţiune call liberă pe rata de schimb dată de autorităţi speculatorilor. pe parcursul şi după criză) Cu aceste modificări relaţia de paritate a dobânzilor se scrie: i = i * + Et ~t +1 − ~ + β t (bt − bt * − ~t ) s s s (13) şi diferă de (12) prin următoarele.În cadrul modelelor în condiţii de certitudine. În crizele reale. procesul de fixing al ratei de schimb. Desigur. desigur. Extinzând această analogie. o mare parte din cercetările actuale din domeniul atacurilor speculative în mediu incert se referă la exemple specifice ale funcţiei de distribuţie a distorsiunilor. regimul cu rată fixă. adesea pe cheltuiala autorităţii guvernamentale prin prelungirea fixingului. Mai întâi în (13) prima de risc este de formă stochastică şi nu în timp continuu. când se caută preţul unei opţiuni pe un activ. acestea prezintă o semnificativă componentă previzională. o diferenţă importantă între o opţiune real tranzacţionabilă şi opţiunea pe politica de fixing este dată de drepturile de proprietate din prima situaţie. a rezultat posibilitatea deciziei de declanşare a unui atac. În unele cazuri indicatorii fundamentali afectează interacţiunile strategice ale guvernelor şi speculatorilor. Analiştii au arătat că aceste crize sunt diferite între ele dar cu toate acestea. Apoi. Astfel. Neliniarităţile din funcţionarea sectorului privat pot reprezenta surse adiţionale pentru crizele valutare. eventual atacată. Prin introducerea incertitudinii. Se observă din (13) că dacă agenţii se aşteaptă în viitor la un plus de volatilitate a valutei. producând un exces de variabilitate a ratei iar în final aceasta poate duce la abandonarea fixingului. Practic. se modifică cererea de bani. coeficientul β este indexat în timp. Unele guverne au făcut greşeli politice grave. 4. în care acestea sunt rezultatul inconsecvenţelor politice dar şi profeţiile autocondiţionat probabile în contextul riscului din pieţele valutare. majoritatea crizelor sunt aproape imposibil de interpretat exclusiv în baza indicatorilor 22 . funcţionează ca o opţiune cantitativ egală cu rezervele valutare din spatele acestui regim valutar. Cu o primă de risc stochastică crizele valutare pot să reprezinte atât modelele de primă generaţie. Concluzii Crizele valutare din ultimul deceniu au atras atenţia asupra fragilităţii regimurilor valutare cu rată fixă. cât şi alte proprietăţi ale distribuţiei preţului. Totuşi. Formele distribuţiei şi momentele centrate (medie şi varianţă) pot afecta concluziile de ordin politic. nu implică transfer de capital sau de profit între guvern şi speculatorii din piaţa valutară. dar au fost în unele cazuri disciplinate de FMI sau Banca Mondială Atunci când speculatorii au sesizat că paritatea fixă este influenţată în mare măsură de obiective politice. în special în ţările dezvoltate. Existenţa acestora sugerează faptul că o economie poate sări rapid sau chiar brusc dintr-o stare de echilibru. Prima de risc asociată provine din maximizarea utilităţii aşteptate şi baza monetară este menţinută constantă (înainte. nu este clar cât de mari sunt obligaţiile din rezerve şi nici modul de alocare al acestora. indicator relevant pentru determinarea gradului de profitabilitate a atacului şi se modifică şi momentul atacului. Flood –Marion (1996) au propus un model cu sterilizare completă şi primă de risc întrun mediu stochastic explicit. Modelul conţine o neliniaritate ce permite soluţii multiple. Este interesant de remarcat faptul că metodele utilizate în calculul preţului opţiunilor sunt relevante în înţelegerea comportamentului speculatorilor pe parcursul perioadelor de criză. Responsabilitatea acestor crize nu poate fi în întregime a guvernelor care au încercat politici excesiv expansioniste.

. 23 . 2003. . 3. Quarterly Journal of Economics nr.107. M. Morris. A. 2000.. 1988.155163.Finance Applications of Game Theory. 2.A Simple Model of Hearth Behaviour. .. Editura AGIR. MIT Press. Academic Press.. S. Bibliografie 1.fundamentali şi presupun noi explicaţii bazate asimetria informaţională şi reacţiile psihologice ale pieţei. 1992. 4. Bucureşti.. Boşcoianu. Harsanyi. Banerjee. Allen. Integrare europeană în contextul globalizării economice. . p 797-818. F. . in Advances in Business Applications of Game Theory.A General Theory of Equilibrium Selection in Games. J.Un model dinamic intertemporal al crizelor financiare. pg.

SECŢIUNEA 2 CONTABILITATE ŞI FINANŢE 24 .

new sources of external financing are created access to the modern production and management technologies is received. Thus. Still estimation of such an investments is made considering market prices.5 times (9). investment kinds. and this fact is proved by statistical data. meaning funds given in a centralized way by the state and co-operatives.INVESTMENTS IN UKRAINE AND PECULIARITIES OF THEIR ACCOUNTING Vadym KOZAK Kyiv National Economic University Annotation.. and pecularities of their accounting. But.V. This publication examines the definitions of the notion “investments” given in various Ukrainian legislative acts and literaty sources. Law of Ukraine “About investment activity” defines notion of investments as all kinds of the material and intellectual values that are injected into the objects of the entrepreneurial and other activities. Law of Ukraine “About enterprise income taxation” gives the following definition of investments: “Investment is economic transaction which implies purchase of the 25 . long-term capital injections in any enterprise with the purpose of getting profit” (8). in the publications of home and foreign authors. receiving profit or capital growth or all mentioned above”(11). Literary sources and legislative acts of Ukraine do not give exact definition of the notion “investments”. This is preconditioned by the factors that investments in the form of equipment are often significantly depreciated and morally obsolete. investments are still attractive for Ukraine. Definition of the notion “investments” can be found in the economic manuals and dictionaries. Mertens A. In his turn. Before Ukraine became independent. nonmaterial. their increase and improvement (10)”. this notion has the same meaning as capital injections. Still. as we will see further. which do not correspond with the real situation. preferences are given to the monitory investments. as an investment activity has been understood capital injections. as a rule. Lerry M. When economics was privatized the new notion came into our language – investments. Similar situation occurs with working assets that are injected as an investment. Undoubtedly. financial investments to Ukraine in 2002 increased in 1. According to the classical model. despite the problems mentioned above. and also: “. claims that: “Investments are exchange of definite present value for the indefinite future value”(7). In its turn. sometimes this equipment is even worth then the one produced by domestic firms. Integration processes that take place in Ukraine stimulate inflow of foreign capital in various forms by means of investments. Rosenberg notes that: “Investments are using of money with the purpose of increasing its amount. According to the information of the Ukrainian business weekly magazine “Kontrakty” (Contracts).. investments can be made in various forms: bankroll. Thanks to this. material (working and fixed) assets. In other words: “Capital injections are expenditures for the reconstruction of the fixed assets. This all positively influences transformation of the Ukrainian economy into the market environment. which result in creation of the profit (income) or achievement of the social effect (1). assets (objects of intellectual property).

capital value growth or receiving other benefits for the investor (3). Also we think that legislators should adhere to the unified interpretation. etc. But.in Section II of the Balance “Working assets”. definition of this or that object in legislative acts of Ukraine. in our opinion. First group investments are shown in Section I of the Balance “Fixed assets”. Considering various interpretations of the notion “investments” given before. all given definitions have almost identical content.to get the profit. nonmaterial assets. what is their amount and what “family relations” enterprise has with the investor that makes investments. investment activities can be characterized according to the terms of injection realization (money deposits) as long-term and short term (current) investments. corporate rights or securities in exchange for the money or property” (2). dividends. According to the International accounting standard 25 “Investments accounting” “Investments are assets that are kept by the enterprise in order to provide capital growth through income distribution (for example. Examining in detail Accounting thesis (standard) 2 “Balance” and Enclosure to Accounting thesis (standard) 2. for example. Because. Accounting thesis (standard) 2 “Balance” gives definition of the financial investments as assets that are kept by the enterprise for the purpose of profit increase (interest. and this information asymmetry in the future can essentially influence economics functioning (for example. market participants have information which is not the same (different and incomplete). At the same time investors do not have this (necessary) information and act irrationally buying this shares). thanks to the trade relations (6). At the same time investments can be made periodically. As we see. There are separate accounts with corresponding control accounts that are assigned for investments accounting in the Accounts Plan and Instruction of the using of Accounts Plan of assets. we should remark that investments are kept by the enterprise with the only purpose . 26 . Therefore.fixed funds. interest. Investments can also be divided into two groups according to the investing direction: investments into the equity securities (shares) that give the right to take part in the management of the enterprise (the matter concerns common. brokers sell their shares knowing that those tomorrow will be turned into scraps of paper. This way. in this case the definitions of the notion “investments” that are given in the International accounting standard 25 “Investment accounting” and in the Accounting thesis (standard) 2 “Balance” find its real application. royalty. provide an opportunity to get stable income in the form of interest. to increase capital value or to get other benefits for the enterprise-investor that can be received. unlike common shares. only definition stated in Law of Ukraine “About enterprise income taxation” provides the most complete definition of “investments”. dividends and rent revenue). liabilities and economic transactions accounting for the enterprises and organizations: account 14 “Long-term financial investments” and account 35 “Current financial investments” (5). in this situation. like preferred stock they do not allow to participate in the enterprise management process. second group investments . to estimate them). it is necessary to find out what investments are they (meaning. capital. Investing money into another enterprises can be permanent and can give the investor stable profit. not preferred stock). Still. Other kind of investments is investments into the debt securities (bonds) which. we see that financial investments in accounting are also divided into “Long-term financial investments” meaning financial investments that are made for the period more than one year and which cannot be easily sold at any moment and “Current financial investments” that include financial investments for the period not more than one year and which can be sold at any moment (except investments that are equivalent to cash).). But before showing investments on the enterprise. in order to allocate money that enterprise has in its disposal and temporary does not use.

it is necessary to note that investments can be purchased not only for money. If investor purchases small quantity of shares. At the same time. 13 10. International accounting standards 2000/Translated from English. but also in exchange for similar and not similar assets. Khachaturov T. Accounting thesis (standard) 2 “Balance”. then this transaction will be shown on the account 143 “Investments to not affiliated parties”.S. Luxury and poverty of the FEZ. – Kyiv: Tehnika. 1997. 2000 # 91 with changes and supplements 5. in this case the investment will be reflected on the account 141 “ Investments to affiliated parties according to the method of participation in the capital”. 21/04/2003. 9. a. customs fees. Accounts Plan and Instruction of the using of Accounts Plan of assets. – Affirmed by the Order of the ministry of Finance of Ukraine dated November 30. Law of Ukraine “About enterprise income taxation” BVR 1991 №283/97 . . 1993. Ptitsyn D.646. Under the editorship of S. 2000 – 1272 pp. financial investments are first estimated and shown in bookkeeping on their prime cost that consists of purchasing price. Kontrakty (Contracts). liabilities and economic transactions accounting for the enterprises and organizations. compulsory payments and other expenditures that are directly connected to the purchase of financial investments (4). duties. Moldovanov. 1999 #291 with changes and supplements 6. p. Mertens A. Encyclopedia of businessman: Management.Golova. Dictionary of investing. marketing.I. According to the clause 4 Accounting thesis (standard) 12 “Financial investments”. 11.VR dated May 22.As the rule. Accounting thesis (standard) 12 “Financial investments”. 7. – 416 pp. Analytical accounting of such investments is made according to their kinds (investment objects). – Affirmed by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated March 31. – Moscow: Ekonomika (Economics). 1999 # 87 with changes and supplements 4.F. 1979 – 336 pp. – Affirmed by the Order of the ministry of Finance of Ukraine dated April 26. injected investments are made for a long term (meaning the condition is met “for the period more than one year”). informatics/ Under the general editorship of M. with changes and supplements 2. Investments: Course of lectures in modern financial theory/Kyiv: Kyiv investment agency. – 856 pp. 8. taxes. Lerry M. 27 . Rosenberg.# 16. 1997 with changes and supplements 3. for example. commission. Efficiency of capital investments. – 476 pp. 1. / Kyiv: Federation of the professional accountants and auditors of Ukraine. 5%.V. If shares quantity is 25%. 1996. capital. Bibliography Law of Ukraine “About investment activity” BVR 1991 №47.

drd. articolele teoretice preconizând o ierarhie intre modalităţile de finanţare sunt de factură recentă şi par secundare în raport cu principiul compromisului. în general.ia o decizie financiară optimă. Contrar modelelor precedente. Această teorie vine ca un răspuns firesc la noua abordare privind conceptul de organizaţie a întreprinderii în economia de piaţă. the second ranging of liabilities and the final choice of capital growth. INTERPRETĂRI Prof. Teoriile de finanţare ierarhică convin în stabilirea unui clasament între modalităţile de finanţare: de exemplu. este necesar amintim. dacă o firmă . 1.FINANŢAREA . punerea pe un rang secund a îndatorării şi alegerea în ultimă instanţă a creşterii de capital [1]. examinarea deciziilor financiare nu lăsa să se presupună eventualitatea unui clasament între diversele modalităţi de finanţare. principiului ierarhiei îi lipseşte o justificare teoretică. univ. univ. până acum. Contrary to previous models these theories do not focus on the problem of the best financial structure. Ovidiu HURJUI Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract Pecking order theories agree on a classification between financing methods: for example the privilege of self finance. privilegierea autofinanţării. ec. În plus. Anterior. În plus. drd. Thus.COMPARAŢII. nu a fost realizat nici un test cu adevărat decisiv pentru a permite aprecierea pertinenţei teoriilor de finanţare. cele două categorii de modele conduc. dar vizând acelaşi obiectiv (cea mai bună rată de îndatorare). În al doilea rând. but consist in giving advice for taking a financial decision in precise situations. Irina CIBOTARIU Ing. theories founded on this reason do not have as objective the global explaining of the financial structure. adică alege cea mai bună combinaţie de mijloace de finanţare şi. dr. la soluţii contradictorii. aceste teorii nu sunt centrate pe problema structurii financiare optimale. teoriile de compromis şi cele de finanţare ierarhică ar aborda în mod diferit politica de finanţare a firmelor. în mod foarte succint. Putem să ne întrebăm. În consecinţă. Aceste câteva remarci ridică însă mai multe întrebări [2]: Teoriile de finanţare ierarhică aduc o explicaţie cu adevărat nouă pentru structura de finanţare a firmelor? Divergenţele pe care le constatăm între cele două categorii de modele sunt oare minore 28 . Pentru a preciza contextul în care au apărut teoriile de finanţare ierarhică. Cu toate acestea. precum şi problemele pe care acestea le ridică. Poziţionarea teoriilor finanţării ierarhice în contextul teoriilor structurii financiare În cazul economiilor de piaţă dezvoltate s-a emis teoria finanţării ierarhice (pecking order theory). ne putem întreba dacă aplicarea principiului ierarhiei nu ar conduce la definirea structurii financiare optimale în mod diferit. considerăm că discuţia între teoriile compromisului şi teoriile finanţării ierarhice se bazează pe alte fundamente: În primul rând. principalele concepte privind finanţarea ierarhică. pe de o parte. Gheorghe SANDU Lect.stabilind un clasament între modalităţile de finanţare pentru realizarea unei investiţii . pe de altă parte. These theories differ from those models based on the principle of “compromise”.

în prealabil. În mod indirect. În general.pentru manager: a acţiona în interesul acţionarilor existenţi. aceste teorii bazându-se pe raţionamente diferite. În aceste două cazuri. De exemplu. Williamson (1988). ipotezele comportamentale sunt: .sau indică o ruptură în raţionamentul financiar ? Sunt oare pertinente explicaţiile aduse de către teoriile de finanţare ierarhică ? Pentru a răspunde la aceste întrebări. îndatorarea nu prezintă decât profituri iar creşterea de capital nu prezintă decât costuri.“principiul ierarhiei” este o formă a “compromisului” în măsura. Principiului ierarhiei îi lipseşte la origine o justificare teoretică Descriind comportamentul financiar al firmelor. 2. 3 . într-o situaţie particulară. Să notăm şi faptul că principiul ierarhiei poate fi justificat chiar dacă ipoteza de asimetrie a informaţiei acţionează mai mult. Conceptul de clasament între finanţări se bazează pe câteva observaţii şi este lipsit. îmbogăţeşte anumiţi parteneri ai firmei (modelul lui Myers (1990).aplicarea principiului ierarhiei este un alt mijloc de decizie asupra modalităţii de finanţare decât compromisul şi permite. Managerul maximalizează bogăţia aflată sub controlul său şi. sporirile de capital. II). detaliem. interpretările posibile pentru principiul clasamentului între modalităţile de finanţare şi arătăm cum această sinteză permite eliminarea unora din situaţiile următoare: 1 . Scurtă prezentare a principalelor modele a teoriei finanţării ierarhice O primă prezentare a acestor teorii constă în separarea lor în funcţie de obiectivele exprimate de manager. teoriile finanţării ierarhice permit obţinerea unui optim. de justificări teoretice. în aceeaşi măsură. presupunând că. Narayanan(1988) . integrează câteva restricţii în realizarea obiectivului de urmat. împrumut pe termen lung. atingerea unui optim pentru situaţii particulare . 2.pentru acţionarii existenţi: ei sunt inactivi şi nu modifică prin portofoliul lor 29 . contrar celorlalte. acţionarii existenţi).au format un corpus teoretic care permite justificarea comportamentului managerilor descris de către Donaldson. într-un context dat. în care. o modalitate de finanţare nu ar prezenta decât profituri sau costuri.principiul ierarhiei este o decizie asupra modalităţii de finanţare diferită de compromis. iniţial. Fama (1990). în mod indirect. Managerii doresc să se sustragă astfel disciplinei pieţelor financiare. . aplicarea principiului compensării între profiturile şi costurile modalităţilor de finanţare (cu alte cuvinte. I).Managerul decide sporirea bogăţiei câtorva membri ai organizaţiei în mod prioritar (de exemplu. Donaldson a pus în evidenţă existenţa unui clasament între finanţări: autofinanţare. Modelele după care managerii acţionează pentru interesul anumitor membri ai firmei În modelul lui Myers şi Majluf (1984). primele modele. Rezumând.1. Câteva modele fondate pe ipoteza de asimetrie a informaţiei . obiectiv pe care-l întâlnim de altfel în modelele lui Myers şi Majluf şi a lui Narayanan. Donaldson (1963) ajunge la concluzia că firmele se abţin de regulă de a emite acţiuni şi nu împrumută decât dacă investiţia reclamă fonduri superioare la cash-flows existente.Managerul decide scăderea costurilor contractelor în vederea maximizării valorii firmei: modelele lui Cornel şi Shapiro (1987).Myers şi Majluf (1984). aplicarea principiului compromisului) ar conduce la privilegierea împrumutului şi la stabilirea unui clasament între aceste două moduri de finanţare externă. aplicarea principiului ierarhiei conduce la aceiaşi concluzie ca şi modelele lui Modigliani şi Miller din 1958: deci nu există un grad de îndatorare optim. 2 . Aceste raţionamente derivă din situaţiile particulare în care se pot găsi firmele la un moment dat.

o reducere a valorii titlurilor acţionarilor existenţi. noii investitori . Un echilibru nerevelator (toate firmele investesc) nu este posibil dacă rentabilitatea proiectului este foarte ridicată După Myers sau Majluf. Managerul. În comparaţie cu noii acţionari. Harris şi Raviv arată că un echilibru al semnalizării “total revelator” este obţinut în cadrul ipotezelor modelului lui Myers şi Majluf în măsura în care “imitaţia” nu este interesantă. Nu întotdeauna.datorită unor disfuncţionalităţi . evaluându-le în consecinţă la o valoare mijlocie. în definitiv. pentru a sublinia adevărata sa valoare.dacă situaţia de moment este favorabilă .ei nu cunosc calitatea oportunităţilor investiţiilor şi le apreciază la o valoare mijlocie ţinând cont de modul de finanţare ales pentru a le întreprinde. Alegerea între finanţările unei firme performante este explicată şi prin mecanismul selecţiei adverse. realizarea unei creşteri de capital este un semnal al unei stări defavorabile sau a unei firme neperformante. firmele având proiecte mai bune exclud posibilitatea de a finanţa firmele cotate la o valoare mijlocie. managerii cunosc acest lucru. pe piaţa capitalului şi a îndatorării se cunoaşte valoarea firmelor la care se canalizează fonduri. Altfel spus. Ipotezele comportamentale a modelului lui Narayanan completează modelului precedent: • pentru manager .pentru ceilalţi parteneri ai firmei (prestatori. pentru că această valoare este mult mai puţin interesantă pentru piaţa capitalului. Interpretarea lui Harris şi Raviv (1991) este diferită de cea a lui Myers şi Majluf. mai degrabă decât prin creştere de capital.pentru manager: de a maximiza valoarea firmei.având anticipaţii raţionale calculează valoarea medie a titlurilor vechilor acţionari. Deci.funcţionarea deciziilor luate de manager. În consecinţă. Aceştia din urmă au anticipaţii 30 . În consecinţă. ipotezele comportamentale sunt [3]: .2. Narayanan (1988) conchide aceeaşi ierarhie între finanţări ca şi modelul precedent pentru o firmă având proiecte rentabile.ce ar atrage după sine o scădere a valorii firmei. acest comportament conduce la diminuarea “valorii mijlocii” a firmelor finanţate de pe piaţa capitalului. Narayanan arată că atât piaţa creditului cât şi a capitalului nu pot să evalueze firmele la justa lor valoare. În concluzie. are interesul să finanţeze investiţia prin îndatorare. 2. În ciuda acestei scăderi. dar mai ales clienţi): de a minimiza riscul de a cumpăra sau de a finanţa investiţii specifice. Obiectivul managerului este de a minimiza costurilor anumitor contracte Dacă obiectivul managerului este de a minimiza costurile contractelor finanţărilor investiţiilor specifice. Managerul şi vechii acţionari sunt mai bine informaţi de rentabilitatea oportunităţilor de investiţii decât noii acţionari • pentru noii investitori . Mai întâi. Ei deduc faptul că emisiunea pentru sporirea capitalului (şi realizarea investiţiei care o acompaniază) este un semn a stării defavorabile a unei societăţi. având obiectivul de a spori bogăţia acţionarilor existenţi. vechii acţionari pot să se îmbogăţească întrucât valoarea titlurilor lor va fi superioară celei ce rezultă dintr-o situaţie în care investiţia nu a fost întreprinsă. poate fi constrâns să renunţe la a realiza o investiţie rentabilă . aceasta va atrage o scădere a valorii firmei şi. Datorită informaţiei de care dispun. . o firmă nerentabilă poate fi finanţată .de pe aceste două pieţe. . Creşterea de capital este un semn al unei stări defavorabile a societăţii (ca şi pentru modelul lui Myers şi Majluf). El demonstrează că o firmă rentabilă.pentru noii acţionari (presupunând că au anticipaţii raţionale): ei nu sunt informaţi în ce priveşte speranţa matematică a valorii titlurilor vechilor acţionari.creşterea bogăţiei acţionarilor existenţei.

Totuşi. (2) . ei stabilesc aceeaşi ierarhie între finanţări. aceasta va permite creşterea valorii firmei. firma poate obţine o structură de financiară în care să privilegieze finanţarea prin fonduri proprii (clasament între finanţări). De aceea. ele au totuşi o valoare pentru că nerespectarea lor antrenează o diminuare a valorii firmei O firmă respectă câteodată o ierarhie între finanţări având raţionamentul următor: dorind vânzarea la un preţ ridicat a unui contract implicit (prin care se angajează să-l onoreze ulterior).în mod relativ .în sfârşit. Dacă activitatea firmei o obligă să investească în active având o valoare de (re)vânzare ridicată. ea va trebui să fie finanţată cu prioritate prin creştere de capital în momentul în care contractul implicit va fi executat. contractele pot fi complete. Diferenţa arătată de Knight (1993) între risc şi incertitudine. În continuare.de a specifica etapele unei stări viitoare şi de a determina distribuţiile de probabilităţi. sunt prezentate o serie de lucrări în care autorii lor arată cum se selecţionează contractele finanţărilor în scopul reducerii costurilor. contractele sunt incomplete. ea trebuie să aducă garanţii contractanţilor. Constatăm că aceeaşi ierarhie între finanţări este deci preconizată: creştere de capital în primul rând şi apoi îndatorare. Din contră. iar supravieţuirea firmei depinde de capacitatea sa de a le reduce. structura financiară. dacă activele sale au o valoare scăzută de vânzare şi dacă veniturile sale sunt incerte. b) Minimizarea costurilor contractelor explicite Teoriile următoare sunt centrate pe contractele explicite a căror caracteristici pot fi identificate la un anume cost (contrar unui contract implicit). chiar dacă nu-şi respectă în totalitate angajamentele asumate.în al doilea rând. este trăsătura distinctă a conceptului de incertitudine.în primul rând. (3) . Riscul se caracterizează prin faptul că dă posibilitatea . În acest caz. salariaţii. sau prin examinarea avantajelor costurilor marginale ale diferitelor surse de finanţare (compromis între 31 . Pentru a-şi realiza obiectivul. În acest caz. ele nu pot fi redactate la un cost rezonabil: aceasta implică faptul că firma. Preponderenţa fondurilor proprii constituie oarecum o garanţie pentru parteneri de a întreţine relaţii contractuale durabile atât timp cât riscul falimentului este redus.raţionale. pentru a minimiza costurile contractelor particulare a acestor investiţii (contracte implicite sau explicite). Firma va trebui să fie mai puţin îndatorată. furnizorii) determină. în mod indirect. Ca şi în modelele precedente. nu este pusă în faţa unor costuri suplimentare legate de procedura de faliment. de fabricaţie). aceste obiective i-a obligat pe teoreticieni să distingă activitatea firmei de natura activelor sale. Shapiro şi Stiglitz rezumă caracteristicile comune ale contractelor implicite în următoarea manieră: (1) . permite distingerea contractelor complete de cele incomplete. imposibilitatea de a exprima etapele unei stări viitoare care se va putea produce după semnarea contractului. Fama şi Jensen arată cum minimizarea costurilor fixe a ansamblului contractelor organizaţiei (contracte cu clienţii. a) Dacă obiectivul managerului este minimizarea costurilor contractelor implicite Contractele implicite se referă în general la calitatea bunului vândut. aceste contracte explicite pot fi şi incomplete. În acest cadru. de vânzare. managerul alege finanţarea acestor proiecte prin creştere de capital (mai degrabă decât prin îndatorare). Costurile fixe au o pondere însemnată în costurile totale. ele sunt inseparabile de un contract explicit (contractul de muncă. Fama consideră că structura financiară va fi mai puţin îndatorată când valoarea de vânzare a activelor este scăzută. În schimb. fiind o garanţie de plată pentru parteneri. În consecinţă. aceste investiţii joacă acelaşi rol ca şi fondurile proprii.

Îndatorarea va fi mai puţin costisitoare şi deci mai bine adaptată. . Aplicând această teorie contractelor finanţării. În schimb. “Poziţia de negociere” ocupată de fiecare dintre părţile contractante poate deci varia. În acest sens. dacă o investiţie specifică este reprezentată de un proiect de cercetare-dezvoltare. Williamson dă soluţia cum pot fi reduse aceste costuri. De exemplu. Williamson presupune că părţile semnatare ale contractului au o raţionalitate limitată. . considerăm că majorarea de capital (cu o difuziune de titluri care nu este prea importantă) este mai bine adaptată decât îndatorarea pentru finanţarea investiţiilor specifice pentru următoarele motive: . adunarea acţionarilor hotărăşte dacă firma trebuie să fie lichidată sau dacă se vor pune în aplicare măsuri de redresare financiară. îndatorarea nu permite realizarea în aceeaşi măsură a adaptărilor ex-post [5]. Hyafil (1993) califică această “structură de gestiune” drept flexibilă: “…în caz de dificultate. firma are o probabilitate ridicată de a nu respecta angajamentele sale. la realizarea acestor argumente ex-post. clienţi. acţionarii tolerează mai mult decât împrumutătorii faptul că el nu degajă rentabilitatea scontată. furnizori. Într-adevăr.acţionarii au interesul constant de a supraveghea politica de investiţii a managerului. Williamson rezumă această idee prin termenul de “transformări fundamentale”. mai mare sau mai mică. le acordă o contribuţie. când am expus importanţa organizaţiei ca alternativă la piaţă. ajustând în acest fel preţul tranzacţiei. În concluzie. În acest caz.creşterea de capital conduce la o structură “mai suplă” decât îndatorarea. au acces la documentele contabile şi pot să ceară audit aprofundat asupra unor aspecte particulare. iar “transformarea fundamentală” constituie un pericol major. În reflexia lui Williamson.managerii sunt aleşi de către acţionarii care au puterea de a-i înlocui sau de a decide asupra remuneraţiei lor. el conchide că îndatorarea şi creşterea de capital nu sunt considerate singurele surse de finanţare însă. nici contractele firmelor cu salariaţi. Un activ va fi specific dacă el nu va putea fi utilizat decât pentru firma în cauză. În măsura în care investiţiile specifice sunt obiectul contractelor incomplete între firme şi aducătorii de capital. cât şi după semnarea contractului. iar fondurile sunt aduse pe întreaga durată a vieţii firmei. atât înainte . împrumutătorii vor să profite în mod particular de una din aceste slăbiciuni. abordarea sa este diferită de cea a lui Fama. Williamson (1988) aduce argumentul de “specificitate” a investiţiilor. în caz de lichidare a activelor. în măsura în care el nu studiază structura financiară care va permite diminuarea costurilor ansamblului contractelor între firmă şi partenerii săi. contractanţii caută să profite de faptul că toate eventualităţile posibile şi sancţiunile corespondente nu pot fi prevăzute în mod integral în contract. contractanţii îşi pot modifica comportamentul lor chiar după semnarea contractului. Atunci când investiţiile sunt specifice. ele sunt obiectul contractelor incomplete între firmă şi aducătorii de capital. finanţarea adaptată pentru întreprinderi trebuie să aibă capacitatea să realizeze aceste ajustări la venituri mai scăzute. Fiind o formulă de finanţare mai “simplă”. Dacă investiţia este specifică. atât timp cât aceste investiţii vor degaja venituri.finanţările în care îndatorarea ar prezenta costuri mai mari. Aşa cum am mai observat. Totuşi. în acest caz. îndatorare este mai apropiată de probabilitatea de realizare a ajustărilor ex-post. nici impactul structurii financiare asupra costurilor acestor contracte nu sunt abordate în mod direct [4]. decât avantaje). Fama nu face referinţă nici la conceptul clasamentului între finanţări şi nici la cel al raţiei optime de îndatorare şi. ambele interpretări par a fi luate în considerare. minimizarea costurilor contractelor particulare a acestor investiţii 32 . Când contractele sunt incomplete. Aceasta pentru că acţionarii au un statut de “creanţieri reziduali” asupra beneficiilor firmei. Dacă activele posedă caracteristici contrare (nu sunt specifice).

nr. S. 2.Organisational forms and investment decisions. prezentarea principalelor teorii ale finanţării ierarhice a permis să se arate o mare diversitate ipotezelor raţionamentului participanţilor la gestiunea financiară a firmei. va putea să nu pună problema conceptului de cost mediu ponderat al capitalului [6]. [4] Narayanan. Harris şi A. Bultel . 33 . Journal of Finance. În acest caz.Les theories du financement hierarchique. . ci constau în a da sfaturi pentru a lua o decizie financiară în situaţii precizate. F. Journal of Financial Economics. teoriile fondate pe acest raţionament nu au ca obiectiv explicarea în mod global a structurii financiare. ca modelul lui Narayanan. În concluzie. . investiţii a căror rentabilitate este aleatoare. preţul de acceptare sau de respingere a unui proiect va fi costul mediu ponderat al capitalului. Astfel. pun în discuţie acest aspect. Thèse de doctorat. The Journal of finance. Jensen . Dar. Aceste teorii diferă deci de modelele bazate pe principiul “compromisului”. Aplicarea principiului ierarhiei pune. International Economic Review. [5] E. nr. Dijon. Ca regulă generală.Managerial incentives for short-term results.C. 39. C.p. Raviv .Liquidity.. 1994. M. caz în care nu va exista o raţie optimă a îndatorării. 1984. ne putem întreba dacă reducerea costurilor contractelor particulare reduce posibilitatea finanţării investiţiilor prin creştere de capital şi dacă aceasta este contrară intereselor acţionarilor ? Într-adevăr. iar raţia îndatorării optime va trece pe un plan secund. [6] S. nr. în măsura în care. putem conchide că aceste modele ignoră constrângerea pe care aceştia o au în legătură cu obiectivul de maximizare a valorii globale a firmei. Journal of Finance.aceasta însemnând. M. 1988. 575-592 [2] E. În schimb.Capital structure and the information role of debt. banking and bank failures. problema costului mediu ponderat al capitalului ? Două răspunsuri sunt posibile. teoriile finanţării ierarhice. vol 25. p. Wiliamson . nu există indicaţii asupra demersului financiar de urmat. Bibliografie [1] Myers.permite creşterea valorii firmei. Acesta este cazul teoriilor în care un clasament între finanţări este preconizat dacă investiţia prevăzută prezintă o anumită caracteristică.P. 16 şi următ. 14. 1990.“The capital Structure Puzzle”. Pentru alte proiecte . demersul pentru a ajunge la această reflecţie este diferit. Dacă aplicarea principiului ierarhiei între finanţări este rară. utilizarea principiului compromisului va fi preponderent. dacă această politică de finanţare este împotriva intereselor acţionarilor. preconizând în mod constant o ordine între finanţări. [3] M. Teoriile compromisului şi finanţării ierarhice conduc la ideea că deciziile de investiţii şi de finanţare nu sunt separabile. de exemplu. 1988. Fama. problema costului mediu ponderat al capitalului nu va fi abordată în mod real. O teorie a finanţării ierarhice. în care aplicarea unui clasament între finanţări nu este preconizată decât pentru investiţii precise. 1985. în mod direct. Conceptul costului mediu ponderat al capitalului nu este adaptat atât timp cât factorii săi de ponderare nu au nici un sens.

TVA . este indirect. ca în majoritatea ţărilor Uniunii Europene. Aceasta reprezintă valoarea nou creată de întreprindere în urma ciclului de producţie. transferului proprietăţii bunurilor mobile. Înţelegerea conţinutului TVA presupune. Astfel. Mihalea TULVINSCHI Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava VAT is an indirect tax that is settled over the operations regarding the deliveries of chattels personal. performing of professional services and similar operations. prestările de servicii şi operaţiunile asimilate. excluzându-se producţia stocată. Fiind în prezent cel mai important impozit indirect.TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ – SFERA DE CUPRINDERE ŞI REGIMUL DEDUCERILOR Lect.constituie o livrare de bunuri. Mecanismul de determinare a TVA în România. unic. ci constituie un important instrument de politică economică şi fiscală prin care sunt contracarate dezechilibrele macroeconomice. importului de bunuri. VAT is characterized by transparency. O altă caracteristică a TVA este aceea că aplicarea ei se face în ţara în care produsul se consumă şi nu acolo unde se produce. În vederea calculării taxei. dacă taxa colectată este mai mare decât cea deductibilă. 345/2002 se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată operaţiunile care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: . taxa pe valoare adăugată este un impozit neutru. sau TVA de recuperat în situaţia contrară. but with fractionated payment. valoarea adăugată este echivalentă cu diferenţa dintre vânzările şi cumpărările din acelaşi stadiu al circuitului economic. Neutralitatea se referă la faptul că acest impozit. the transfer of property over the chattels personal. Taxa pe valoare adăugată se caracterizează prin transparenţă deoarece ea permite fiecărui agent economic să cunoască exact şi concret care este mărimea obligaţiei de plată ce-i revine. care nu permite nici un fel de discriminare. 345/2002 privind taxa pe valoare adăugată [4] şi Hotărârii Guvernului României nr. because it allows to each economic agent to know exactly and concretely what is the size of the obligation of payment that belongs to him. rezultă că TVA nu are numai un rol pur tehnic. se prezintă sub forma unei cote care se aplică tuturor activităţilor economice. The application of VAT is done in the country where the product is consumed and not in the country where it is manufactured. de colectare a veniturilor bugetare. mai întâi. Fracţionarea derivă din faptul că TVA-ul se calculează pe fiecare stadiu care participă la realizarea şi valorificarea produsului finit. Astfel. o prestare de servicii efectuată cu plată sau o 34 . mai întâi se determină TVA colectată aferentă vânzărilor şi TVA deductibilă aferentă cumpărărilor. Din analiza acestor trăsături caracteristice. dar cu plata fracţionată. Apoi. se determină TVA de plată. the import of goods.Definiţie şi sferă de cuprindere Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect care se stabileşte asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri mobile. Conform Legii nr. definirea noţiunii de valoare adăugată. pe baza documentelor justificative. taxa pe valoare adăugată prezintă o serie de caracteristici. VAT is a single and neural tax.univ.drd. 598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.

dacă taxa ar fi aplicabilă la transferul respectiv. mecenat. care efectuează de o manieră independentă activităţi economice oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activităţi. . . 35 . protocol etc.preluarea de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA a unor bunuri din activitatea proprie pentru a fi utilizate în scopul desfăşurării activităţii economice a acestora. . fiecare tranzacţie se consideră o livrare separată.intrările şi ieşirile de bunuri constituite în rezerve de mobilizare la persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA. care prestează servicii pentru obţinerea şi prelucrarea produselor agricole. Depăşirea plafonului constituie operaţiune asimilată livrării de bunuri şi prestării de servicii dacă s-a exercitat dreptul de deducere a TVA-ului corespunzător depăşirii. bunurile respective constituie livrare de bunuri la scoaterea din acest regim şi la livrare către alţi beneficiari. c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite.bunurile acordate şi serviciile prestate în mod gratuit. b) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. prin intermediul mai multor tranzacţii. cum sunt acţiunile de sponsorizare.sunt efectuate de persoane impozabile. Operaţiunile privind schimbul de bunuri au efectul a două livrări.aportul în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale. inclusiv activităţile extractive. În cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de către două sau mai multe persoane impozabile. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite sponsorizările. acordate în numerar. d) orice distribuire de active de către o societate comercială către asociaţii sau acţionarii săi. Se cuprind. Încadrarea în plafoanele legale se determină pe baza datelor raportate de situaţiile financiare anuale. de asemenea. prestatorilor de servicii. în sfera taxei pe valoare adăugată importurile de bunuri. inclusiv o distribuire de active legate de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a societăţii.operaţiune asimilată acestora. direct sau prin persoane care acţionează în numele acestora. . indiferent de statutul său juridic. mandatate în acest scop. fiind impozitată distinct. cu excepţia celor distruse ca urmare a calamităţilor sau altor cauze de forţă majoră.rezultă dintr-una din următoarele activităţi economice: activităţile producătorilor. . în schimbul unei despăgubiri. acţiunile de mecenat sau alte acţiuni prevăzute prin legi. Nu sunt considerate livrări de bunuri următoarele: . precum şi plata în natură a arendei.scoaterea în mod gratuit a unor cantităţi de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare. . Se consideră livrări de bunuri: a) vânzarea de bunuri cu plata în rate. chiar dacă bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Prin persoană impozabilă se înţelege orice persoană. exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri. f) produsele agricole reţinute drept plată în natură a prestaţiei efectuate de persoane impozabile înregistrate ca plătitori de TVA. potrivit limitelor şi destinaţiilor prevăzute de lege. .bunurile distruse ca urmare a calamităţilor sau altor cauze de forţă majoră. comercianţilor. respectiv se colectează TVA. agricole şi cele ale profesiunilor libere sau asimilate. Prin livrare de bunuri se înţelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor deţinute de proprietar către beneficiar. e) bunurile constatate lipsă la inventariere. în cazul în care beneficiarul este o persoană impozabilă care are dreptul de a deduce total taxa pe valoare adăugată. cu excepţia transferului total al activelor şi pasivelor efectuat cu ocazia fuziunii şi divizării societăţii comerciale.

k) punerea la dispoziţie de personal. Sunt asimilate cu prestările de servicii următoarele operaţiuni: a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele persoanei impozabile în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa economică sau pentru a fi puse la dispoziţie. o) amenajarea de spaţii de parcare. provenind din străinătate. de transmisiuni radio şi TV. Cele mai multe ţări aplică metoda deducerilor. în vederea utilizării în mod gratuit. birourilor de studii şi alte prestaţii similare. Se consideră prestări de servicii orice activitate care nu constituie livrare de bunuri. l) mandatarea. auditorilor. altor persoane fizice sau juridice. de către orice persoană. d) servicii de poştă şi telecomunicaţii.Acelaşi regim se aplică în cazul schimbului de bunuri cu servicii. experţilor contabili. g) reparaţii de orice natură. financiare. Astfel de operaţiuni pot fi: a) orice muncă fizică sau intelectuală. titluri de participare şi alte drepturi similare. precum şi prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii. f) operaţiuni de intermediere sau de comision. b) lucrări de construcţii-montaj. Prin import de bunuri se înţelege introducerea în ţară a unor bunuri. h) cesiuni şi concesiuni ale drepturilor de autor. i) servicii de publicitate. dacă taxa pe valoare adăugată aferentă acestor prestări a fost dedusă total sau parţial. j) operaţiuni bancare. avocaţilor. t) operaţiuni de leasing. Deoarece taxa pe valoare adăugată nu trebuie să influenţeze rezultatul firmei. inginerilor. s) prestaţiile consilierilor. aceasta va plăti statului numai diferenţa dintre taxa colectată şi taxa deductibilă. executorilor judecătoreşti. dacă taxa pe valoare adăugată aferentă acestor bunuri a fost dedusă total sau parţial. metodă adoptată şi de reglementările juridice din România. Regimul deducerilor privind TVA În contabilitate se înregistrează în conturi distincte taxa aferentă cumpărărilor (taxa deductibilă) şi taxa aferentă vânzărilor (taxa colectată). Calculul taxei de plată se poate face prin metoda deducerii sau prin metoda determinării la fiecare etapă a circuitului economic la care se aplică cota de impozit. notarilor publici. de asigurare şi/sau reasigurare. direct sau prin intermediari. c) transport de persoane şi mărfuri. Metoda determinării taxei pe valoare adăugată la fiecare etapă a circuitului 36 . m) asigurarea sau cedarea unei clientele. plasate în regim vamal de import sau în regimuri vamale suspensive. pentru uzul personal al angajaţilor săi sau al altor persoane. mărci de fabrică şi de comerţ. n) angajamentul de a nu exercita o activitate economică sau un drept dintre cele menţionate la lit. arendarea şi concesionarea de bunuri mobile sau imobile. licenţe. p) activităţile hoteliere şi de alimentaţie publică. b) prestările de servicii efectuate în mod gratuit de persoana impozabilă în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa economică. Plătitorii de taxă pe valoare adăugată au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor sau serviciilor destinate realizării de operaţii impozabile. brevete. r) asigurarea accesului la reţelele de comunicaţii şi a posibilităţii de utilizare a acestora. exclusivitatea asupra unei vânzări sau cumpărări. indiferent de statutul său juridic. h). e) închirierea. de depozitare şi de camping.

Plătitorii de TVA au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate destinate: . se înregistrează de către client ca un drept de creanţă faţă de bugetul statului. Plătitorii taxei pe valoare adăugată au deci dreptul de deducere a taxei aferentă intrărilor de bunuri sau serviciilor destinate realizării de operaţiuni impozabile. în limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate şi/sau serviciilor prestate beneficiarului care solicită compensare. respectiv tariful-taxă ce se înregistrează ca obligaţie faţă de bugetul statului.operaţiuni care nu au legătură cu activitatea economică a persoanelor impozabile. rezultând direct taxa pe valoare adăugată de plată.compensarea efectuată de contribuabil în limita taxei de plată rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor următoare. . . .vânzării de bunuri şi servicii scutite pentru care.realizării de operaţiuni supuse TVA (19%). Dacă TVA colectată este mai mare decât TVA deductibilă. deci nu este înregistrată pe cheltuieli.acţiuni de sponsorizare şi alte acţiuni prevăzute de lege.reţinerea lunară. care se înscrie în factură şi se încasează de la client. valoare ce constituie baza de calcul la care se aplică cota de impozitare. . diferenţa este de recuperatĂ de la buget. respectiv tariful aferent bunurilor livrate şi al serviciilor prestate şi nu doar valoarea adăugată ca diferenţă între preţul de livrare şi costul de achiziţionare. . dacă TVA deductibilă este mai mare. Astfel. . Dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată se manifestă prin: . Decontarea TVA-ului cu bugetul statului se face pentru diferenţa care rezultă dintre TVA-ul aferent facturilor emise clienţilor (TVA colectată) şi TVA-ul aferent facturilor primite de la furnizori (TVA deductibilă). taxa pe valoare adăugată înscrisă distinct în factura furnizorului. La vânzări de bunuri sau prestări de servicii.economic constă în stabilirea valorii adăugate aferente operaţiunilor realizate în circuitul economic din fiecare unitate patrimonială. respectiv tariful acestora şi taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei procentuale asupra preţului de livrare. alimentaţie publică şi altele de aceeaşi natură. respectiv tarifelor bunurilor şi serviciilor primite. Deci. după caz. neachitate până la data efectuării controlului.compensarea efectuată de organele fiscale cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat de către contribuabil ori cu taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat de furnizorii sau prestatorii acestuia. a taxei pe valoarea adăugată aferentă intrărilor. diferenţa este taxa de plătit la bugetul statului. în limitele şi pe destinaţiile stabilite. Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operaţie în parte ci pentru ansamblul operaţiilor realizate în cursul unei luni. la achiziţionarea de bunuri. Nu poate fi dedusă taxa pe valoare adăugată aferentă intrărilor referitoare la: . prestate 37 . factura emisă va cuprinde preţul. Metoda deducerii se caracterizează prin aceea că baza de impozitare la care se aplică cota procentuală de TVA este preţul. calculată prin aplicarea cotei la preţul de livrare.rambursarea de către organul fiscal a sumei reprezentând diferenţa dintre taxa deductibilă şi taxa colectată (atunci când prima este mai mare decât cea din urmă). se prevede expres dreptul de deducere.bunuri/servicii achiziţionate de furnizori/prestatori în contul clienţilor şi care apoi se decontează acestora. din taxa pe valoare adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi servicii. Scăderea din TVA colectată a TVA deductibilă constituie operaţia de deducere. la achiziţii firma plăteşte furnizorului TVA aferent preţurilor.servicii de transport. iar la vânzare aceasta încasează de la client TVA aferent preţurilor şi tarifelor bunurilor livrate şi prestaţiilor executate. . prin lege. hoteliere.

iar în cazuri excepţionale menţionate de legislaţie se poate determină lunar.06. Dalloz. 437/22. precum şi orice alte venituri din care este finanţată activitatea”[5]. Costel Istrate – Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Viandier.pentru persoane impozabile care desfăşoară activitate de intermediere în turism. Ch. ediţia a 2-a. cât şi operaţiuni scutite de plata TVA-ului. Ed. 2-eme edition. În situaţia în care un agent economic realizează atât operaţiuni impozabile. . . Unităţile care realizează investiţii proprii finanţate din subvenţii sau alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale nu vor lua în calculul pro-ratei aceste sume. 2000 2. Condiţiile în care agenţii economici pot beneficia de dreptul la deducerea taxei pe valoare adăugată aferentă intrărilor reglementate prin lege.2002 38 . 1998 3. 598/13. Paris. Gradul de participare al bunurilor şi serviciilor achiziţionate la realizarea de operaţiuni impozabile se determină pe bază de pro-rată rezultată ca “raport între: veniturile obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere.bunurile lipsă sau depreciate calitativ în timpul transportului.06. la numărător. Bucureşti. Ed. dreptul de deducere se determină în raport cu participarea bunurilor sau serviciilor achiziţionate la realizarea operaţiunilor impozabile.2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. A. Mihai Ristea – Contabilitatea între fiscal şi gestionar. b) să justifice că bunurile în cauză sunt destinate pentru nevoile firmei şi sunt proprietatea acesteia.băuturi alcoolice şi produse din tutun destinate acţiunilor de protocol. 1993 4. Se exclud din calculul pro-ratei veniturile financiare dacă acestea nu provin din activitatea profesională specifică cu caracter financiar efectuată de unităţi care desfăşoară activităţi financiar-bancare. sunt: a) să justifice prin documentele legale cuantumul taxei. 345/2002 privind taxa pe valoare adăugată publicată în MO nr. Iaşi. Dreptul de deducere priveşte numai taxa care este înscrisă într-o factură fiscală sau în alt document legal care se referă la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operaţiunilor prevăzute de lege şi ia naştere în momentul în care taxa deductibilă devine exigibilă. alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale. de Lauzenghein – Droit comptable. iar la numitor veniturile de la numărător plus veniturile obţinute din operaţiuni care nu au drept de deducere. pe baza documentelor întocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator şi pentru înregistrarea lor în gestiunea persoanei impozabile. xxx – Legea nr.2002 5. Tribuna Economică. neimputabile. subvenţii. de regulă anual. Polirom. Pro-rata se determină. Bibliografie 1. 345/2002 publicată în MO nr. 371/01.06. xxx – Hotărârea Guvernului României nr.

alături de ING Barings şi ABN Amro. “funcţionarul electronic” a ajuns să facă parte din ofertele majorităţii băncilor autohtone. vizualizarea situaţiei conturilor etc. în principiu. este suficient pentru a beneficia în condiţii foarte bune de avantajele E-banking-ului. iar în România se numără. în România a fost introdus serviciul de mobile-banking. (etc). printre pionierii introducerii acestui tip de servicii. Internet-banking-ul poate fi utilizat de la orice calculator conectat la Internet. din faţa calculatorului. de drumul la ghişeu. tranzacţiile realizate prin E-banking sunt automat înregistrate şi în contabilitate. Operaţiunile care se pot realiza sunt aceleaşi ca în cazul Ebanking-ului: transmiterea ordinelor de plată. în relaţia cu banca. să stea la coadă la ghişeu să completeze formulare. indiferent unde se află acesta. să le înmâneze funcţionarului bancar. la care calculatorul este conectat cu ajutorul unui modem. direct la 39 . Conexiunea dintre bancă şi computerul companiei se face printr-o linie telefonică obişnuită. Acest tip de serviciu nu este o noutate în mediul bancar. iar de curând. Un model 486. dar nici măcar nu trebuie să se afle la sediul firmei. Deja.SERVICIILE DE BANKING ELECTRONIC ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC Prep. Computerul nu trebuie să fie prea sofisticat. univ. Aceştia nu mai sunt legaţi. schimb valutar. accesul putându-se realiza şi de la un Internet Café. La început a fost electronicbanking-ul. du banking sur Internet et aussi du banking sur mobile. ajungând până la plăţi. creare de depozite la termen etc. Citybank utilizează sisteme de E-banking de peste 20 de ani. Astfel. Dacă la E-banking serviciul nu se putea accesa decât de la calculatorul aflat în companie. clientul nu mai este obligat să meargă la bancă. transferuri. într-un cuvânt. Introdus pe piaţa românească de marile bănci internaţionale. des l’apparition du banking électronique. Diferenţele dintre ele constau în libertatea de mişcare oferită şi în canalul folosit pentru a comunica cu banca. Electronic-banking-ul sau E-banking-ul este primul dintre aceste servicii care îl scutesc pe cetăţean (clientul băncii) de drumurile zilnice la bancă. cam aceleaşi facilităţi. în cele mai multe cazuri. Apărut de câţiva ani în străinătate şi de circa doi ani în România. Astfel. Ştefăniţă ŞUŞU Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Résumé Les progrès de la science et de la technologie (de l’informatique) apparaissent aussi dans le cadre des services de banking électronique dans le systeme bancaire de Roumanie. Internet banking-ul măreşte şi mai mult gradul de libertate al celor care ordonă plăţi şi transferuri. E-banking-ul permite utilizatorului să facă de acasă. O altă facilitate de care beneficiază utilizatorii E-banking-ului o reprezintă interfaţa care se realizează între softul instalat între acest serviciu şi programul de contabilitate al firmei. să le semneze. operaţiuni în contul bancar. Operaţiunile care se pot efectua prin intermediul E-banking-ului pornesc de la vizualizarea soldurilor conturilor firmelor. a urmat Internet-banking-ul. Toate cele trei servicii oferă clientului băncii. Practic. Ces technologies offrent au client de la banque les memes facilitès ce qui diffère c’est la liberté d’action offerte et le canal utilisé pour la communication avec la banque. să piardă timp foarte preţios. băncile au început să sară peste etapa primară a E-banking-ului. utilizatorul serviciului nici măcar nu trebuie să posede un calculator. transferuri şi schimb valutar. să le ştampileze. depăşit de mult din punct de vedere tehnologic.

Tabel nr. operaţiuni pe piaţa valutară. precum şi consultarea istoricului operaţiilor se pot realiza direct de pe telefonul mobil. Există o singură constrângere . El primeşte un “user-name” şi o parolă. În cazul în care către acesta au mai fost făcute transferuri în trecut. ordinele de plată. Procedura care trebuie urmată pentru a beneficia de serviciu este strictă. Comparaţia cu timpul necesar completării manuale nici nu-şi mai are rostul.banii din cont pot fi transferaţi către o listă predefinită de companii. Un mare avantaj pe care îl au utilizatorii serviciului de Internet-banking de la BCG îl reprezintă faptul că toate datele referitoare la firma către care se face plata se completează automat. prin absurd. extrase de cont. completează o cerere. vizualizare solduri istoric tranzacţii. plata salariilor în cont pentru angajaţi. schimburile bancare. vine la bancă. apoi i se înmânează în plic închis un “user name” şi o parolă. Demirbank a introdus. nu ar putea să transfere banii din cont decât spre o firmă din lista predefinită. Principala problemă care trebuie avută în vedere de către o bancă în momentul în care implementează acest tip de serviciu este securitatea comunicaţiilor prin Internet. introduce “user name”-ul şi parola primite şi în acel moment este conectat.banking. clientul neavând nevoie decât de un telefon mobil cu WAP (Wireless Application Protocol) şi de un abonament pentru acest serviciu. creare 40 30$/lună/sediu comisioane cu 10% mai mici la ordine de plată în lei 9$/lună în primele două luni 15$/lună pentru un client legat la un terminal de lucru 9$/lună pentru al doilea client legat la acelaşi terminal 5$/lună pentru următorii clienţi legaţi la acelaşi terminal 25$/lună . Un client al băncii. oamenii de afaceri români pot beneficia chiar de libertate totală în contactul cu banca. trebuie să semneze un contract cu banca. în ţară şi în străinătate. Transferurile bancare. pentru a utiliza Mobile . Practic. astfel încât nici angajaţii băncii să nu o mai cunoască. la reţelele de telefonie mobilă. Firma care ordonă plata prin internet este de ajuns „să scrie” doar numele destinatarului banilor. În momentul de faţă. este obligat să îşi schimbe parola. pe site-ul băncii. apoi poate să-şi utilizeze telefonul mobil pentru operaţiuni bancare. Banca nu percepe nici o taxă pentru acest serviciu. constituire şi lichidare de depozite. restul datelor sunt completate automat din memoria calculatorului. timpul de completare scade de patru ori. care trebuie să aibă cont deschis. istoric plăţi Banca Ţiriac E-Banking “Office2Office” plăţi în lei şi în valută. găsitorul ar cunoaşte “user name”-ul şi parola. Intră apoi. În cazul în care telefonul mobil este pierdut şi.Internet Banking. Caracterizarea serviciilor bancare electronice OPERAŢIUNI BANCA SERVICII POSIBILE Banca Română E-banking “Multix” Primire extrase de cont Plăţi în lei de dezvoltare Plăţi în valută Banca Transilvania COSTURI E-banking “BTUltra” transmitere ordine de plată. serviciul de Mobile-banking. După aceasta. tocmai pentru o siguranţă maximă: solicitantul.1. în premieră în România.

Pentru a deveni unul dintre liderii pieţei europene de Internet. Pentru a asigura protecţia informaţiilor. Una din deschizătoarele de drum în introducerea E-bankingului în România. unul dintre viitoarele canale de distribuţie ale industriei bancare. sigură şi susţinută de un Help Desk activ între 8. pe care l-a denumit “Online Banking”. Prin Online Banking clienţii BA/CA România au posibilitatea de a efectua tranzacţii 24 ore/zi.Online Banking. transferuri interne. În grupul HVB. Alături de banca comercială grupul include şi CAIB Investmentbank şi BA/CA-Leasing.000 de angajaţi deservesc 2.împreună cu HypoVereinsbank grupul este categoric pe locul trei la nivel european. În plus. atât în realizarea cât şi în promovarea serviciului său de Internet-banking. clienţilor BA/CA România li se oferă posibilitatea de a îşi accesa conturile prin Internet. care se va implementa de asemenea în toate filialele din Europa Centrală şi de Vest. emitere extrase de cont.BANCA Banc Post SERVICII E-Banking “eBank” OPERAŢIUNI POSIBILE rapoarte consultare solduri. un cod personal de identificare (PIN) şi un token (parola) generat de către dispozitivul de securitate Digipass 300 pe baza PIN-ului. Prin intermediul acestuia.00 p. membră a grupului german HypoVereinsbank. . a dezvoltat o strategie integrată de Internet. atât de uşor de utilizat. de la serviciu. taxele şi comisioanele fiind cu 50% mai mici decât în cazul operaţiunilor tradiţionale.5 milioane de clienţi în 700 de filiale. care este momentan cel mai avansat algoritm de encriptare. Ceea ce aduce BA/CA nou pe piaţa românească este realizarea accesului în sistem prin trei nivele de securitate. Ca membru al grupului HypoVereinsbank (HVB).m. Online Banking va fi oferit atât clienţilor persoane fizice cât şi clienţilor persoane juridice. să transmită ordine de plată programate şi să constituie depozite la termen. Online Banking facilitează operaţiunile bancare cu BA/CA România. BA/CA a reuşit. Online Banking oferă clienţilor BA/CA România posibilitatea să utilizeze acest serviciu pentru a verifica şi a tipări soldul şi tranzacţiile efectuate pe conturile lor şi pentru a ordona plăţi domestice. Pentru a putea accesa acest serviciu.m. ca prima bancă occidentală în România. 7 zile pe săptămână din orice loc: de acasă. clientul trebuie să aibă un cont curent la BA/CA România şi să încheie un contract de Online Banking. România este a doua ţară în care acest serviciu este oferit clienţilor. Bank Austria este responsabilă pentru Europa Centrală şi de Est şi administrează reţeaua bancară din regiune. ordonare plăţi în lei şi în valută. Siguranţa maximă este asigurată prin utilizarea unui nume de identificare al clientului (ID). verificare dacă un partener de afaceri se află pe lista Fondului Naţional al Persoanelor cu Risc COSTURI 24$/lună Online Banking oferit de BA/CA Una din băncile care a investit multe (un volum mare de) resurse. grupul Bank Austria a devenit unul dintre liderii pe piaţa bancară europeană . serviciul Online Banking foloseşte o encriptare a datelor de tipul 128-bit SSL. După Slovacia. Bank Austria. Aceste două companii sunt de asemenea active în aproape toate ţările Europei Centrale şi de Est. clientul poate economisi bani.00. schimburi valutare între conturi ale aceluiaşi client. să pună la punct un serviciu de Internet-banking. dar şi foarte util. Noua modalitate de a efectua operaţiuni bancare este la îndemână.00 a. 41 . rapidă. Bank Austria Creditanstalt România (BA/CA România) a lansat serviciul sau Internet Banking . În spiritul noii strategii CEE. chiar şi în vacanţă dacă au acces la Internet. încă de la începutul acestui an. este BANKAUSTRIA CREDITANSTALT (BA/CA). Aproape 20.

98. Bineînţeles.convenabilă şi rapidă PREŢ . . Dacă banca primeşte o plată internă după ora limită de procesare. Clienţii care folosesc Online Banking pot face următoarele prin intermediul Internetului: Verificarea soldului şi a tranzacţiilor de pe conturile personale. aceasta va fi procesată în următoarea zi lucrătoare.A. aceste servicii vor fi extinse sau ajustate în funcţie de cererile clienţilor. la lucru şi chiar în vacanţă METODA .00 p.00 a. 42 . NT. îl oferă spre folosire.1. Dacă un ordin de schimb valutar este primit după ora limită de procesare.m. întrebări sau ajutor se va contacta Help Desk la numărul de telefon +401 203 23 13.000$ sau echivalentul.A. când se efectuează conectarea folosind Online Banking trebuie să se folosească întotdeauna dispozitivul de securitate pe care BA/CA România S. clienţii îşi pot accesa conturile 24 ore pe zi. 4. conform contractului Online Banking.5.01 sau mai performant (se recomandă versiunea 5. pentru a accesa Online Banking este nevoie de un PC cu sistem de operare Microsoft Windows 95.. Detalii organizatorice Când se încep operaţiunile bancare prin Internet Banking trebuie luat în consideraţie următoarele: Dacă un client efectuează o plată internă sau un schimb valutar trebuie să se ţină cont de ora limită de procesare pentru aceste tranzacţii.accesare de aproape oriunde: acasă. sau Netscape Navigator 4. În plus faţă de aceste condiţii. Beneficiile Online Banking Clienţii utilizatori ai Online-Banking au parte de următoarele avantaje: TIMP . Ordonarea de plăţi interne. şapte zile din şapte. 2000 sau Millennium şi acces la Internet cu Internet Explorer 4. Pentru orice informaţii.0 release 3194 sau mai mare. Dacă se efectuează un depozit la termen pe o săptămână. Cum se poate deveni utilizator Online Banking Pentru a beneficia de serviciul Online Banking service.07 sau mai performant. Datorită acestui serviciu. trebuie sa fie versiunea 5. 2. de asemenea va fi procesat în următoarea zi lucrătoare şi rata de schimb validă va fi prima validă în acea zi lucrătoare.Efectuarea de depozite la termen.valabilitate non-stop LOC .00. Descrierea serviciului Online Banking Online-Bankig este o formă modernă de administrare a conturilor deschise la BA/CA România S.50% mai ieftin decât modul tradiţional de operare prin intermediul sucursalelor băncii SECURITATE . trebuie să se ia în consideraţie că suma minimă pentru un depozit pe această perioadă este de 25. 5.). inclusiv sâmbăta şi duminica. în fiecare zi între 08. MS Java Virtual Machines. Transferuri interne (schimburi valutare între conturile aceluiaşi client). trebuie: Să se încheie un contract pentru serviciul Online Banking Să se specifice conturile desemnate pentru Online Banking Să se primească din partea filialei băncii un aparat de securitate Să se plătească garanţia pentru aparatul de securitate.m.Efectuarea de plăţi interne programate.un canal foarte sigur de operare bancară 3.Cerinţe tehnice Din punct de vedere tehnic.

Millennium) Aceste noi sisteme nu aduc avantaje doar clienţilor băncilor. menţinând permanent relaţia cu banca securitatea este asigurată prin cele mai moderne sisteme de parolare şi criptare a datelor beneficiază de operativitate prin executarea în aceeaşi zi a ordinelor de plată primite până la ora 18 sau procesarea lor a doua zi lucrătoare. va trebui să se confirme orice tranzacţie pe care o va face folosind dispozitivul de securitate. validarea şi transmiterea către bancă a ordinelor de plată • primirea informaţiilor privind încasarea sumelor. Ei au comisioane cu 50% mai mici la operaţiunile efectuate prin aceste sisteme. De aceea este necesar să se mişte mouse-ul întotdeauna pentru câteva secunde când are loc conectarea. iar banca poate lucra şi cu clienţi din oraşe în care nu există puncte de lucru.6. dacă acestea se transmit după ora 18 softul se instalează gratuit. cursurile BNR. 43 . valoarea şi scadenţa depozitelor constituite la Banca Transilvania plata salariilor în cont sau pe card pentru angajaţii firmei operaţiuni de schimb valutar obţinerea informaţiilor privind tranzacţiile efectuate. pot intra în legătură cu banca oricând doresc. foarte mult de câştigat. Windows 2000.A. cei ce optează pentru serviciul BT-ULTRA beneficiază de următoarele facilităţi: doar cu un calculator şi un modem. Bank Austria Credianstalt România “premiază” chiar clienţii utilizatori ai Electronic şi Internet-banking-ului. Serviciul BT-ULTRA al Băncii Transilvania Serviciul BT . Băncile au. asigurându-se service-ul şi instruirea utilizatorului Configuraţia minimă pe care poate rula software-ul necesar serviciului este următorul: -un calculator -memorie de minim 16 Mb RAM -hard disk de minim 500 Mb -modem intern sau extern imprimantă Windows (95 . NT. trebuie să se introducă codul generat de dispozitivul de securitate (numit TOKEN) pe care îl primeşte la semnarea contractului pentru serviciul Online Banking.98. Din motive de securitate se foloseşte o tehnologie de encriptare pe 128-biţi (momentan cea mai avansată tehnologie de encriptare) pentru comunicarea între computerul clientului şi serverul băncii. Securitate Produsul Online Banking al BA/CA România S. cotaţiile valutelor faţă de USD şi evoluţia acestora În raport cu clienţii obişnuiţi ai Băncii Transilvania. a fost conceput în cooperare cu o companie specializată în software cu experienţă în produse similare. soldul şi scadenţa creditelor. la rândul lor. valoarea şi scadenţa creditelor. Pentru fiecare conectare.ULTRA permite: • efectuarea. Funcţionarii nu mai trebuie să verifice şi să introducă în calculator ordinele de plată scrise manual de client. 24 de ore pe zi. Nu se mai formează cozi la ghişee. Formula de codificare este generată în funcţie de mişcările mouse-ului clientului de fiecare dată când este conectat la Online Banking. 7 zile din 7 este o modalitate comodă de a economisi timp. Datorită acestor mişcări este asigurat un nivel înalt al siguranţei transferului de date. Oricum. extrasele de cont şi alte situaţii pe baza criteriilor de selectare stabilite de dumneavoastră obţinerea de informaţii generale privind cursurile valutare.

bancatransilvania.baca.brd.National Bank of Greece www.ro .nr.bnro. autor Paul Cristian Ştefănescu Site-urile băncilor: .Banca Comerciala Romana www.unirea.ro .Banca Comerciala Unirea www.Articolul “Ghişeul bancar se mută la client în buzunar”.ro .ro .ro .Citibank www. Revista CAPITAL .Banc Austria Creditanstalt www.BANCPOST www.Bibliografie 1.Banca Romana de Dezvoltare www.citibank.ro 44 . 2.ro .robank.Banca Naţională Română www. 12 aprilie 2001 . 15.com/romania .bancpost.ro .nbg.ROBANK www.bcr.ro .Banca Transilvania www.

B)Piaţa financiară reprezintă piaţa capitalurilor pe durată îndelungată (şi. făcându-le să ceară oportunităţi prin refinanţarea împrumuturilor la băncile centrale). scopul pieţei monetare este de a asigura transformarea continuă şi reciprocă a creditelor pe termen scurt şi a sumelor în numerar.Piaţa de capital şi eficienţa investiţiilor. piaţa financiară cuprinde: • cererea şi oferta de capital pentru plasamente pe termene medii şi lungi. Acest proces de convertire poate continua spre termene medii şi lungi şi atunci se poate ajunge la piaţa financiară. Piaţa capitalurilor cuprinde două nivele de natură diferită1: piaţa monetară şi piaţa financiară. de la o ţară la alta. Ea leagă emitenţii hârtiilor de valoare cu investitorii individuali şi instituţionali prin intermediul brokerilor. Procesul investiţional se află în strânsă legătură cu piaţa capitalului.CAPITALUL FINANCIAR ŞI PIAŢA Preparator: Anisoara Niculina DASCHIEVICI Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Piaţa capitalurilor include pieţele pentru noile emisiuni şi tranzacţionarea instrumentelor pieţei monetare. piaţa financiară este aceea pe care se negociază titluri pe termene medii şi lungi. Piaţa monetară serveşte la absorbţia activelor monetare ale celor care economisesc şi care doresc să rămână într-o poziţie „lichidă”. Craiova. adică ea se ocupă de cererea şi oferta de capitaluri pe termen scurt. alături de depozitele la vedere sau pe termen. obligaţiunilor şi acţiunilor. dar ea antrenează frecvent şi rapide deplasări de capitaluri de pe o piaţă pe alta. adică pe termene considerate scurte. acţiuni şi obligaţiuni. Piaţa monetară converteşte activele disponibile pe termene foarte scurte (24 de ore până la o săptămână) în active pe termene mai mari (3-12 luni). 1 Anghel. Dova. dealeri -lor şi a celor care subscriu la emisiuni. dacă ea există şi funcţionează într-o economie. Deci. incluzând. 1996 45 . Piaţa monetară este mai puţin generatoare de investii productive. de obicei. Titlurile de credit care mijlocesc relaţiile între diferitele întreprinderi sunt: biletul de ordin.a. dar şi contracte –adică valori mobiliare. iar uneori poate avea loc chiar o convertire interpieţe a capitalurilor pe termen scurt în capitaluri pe termen mediu şi lung (un proces foarte riscant şi care a dus la falimentarea multor bănci. iar această piaţă este strâns legată de procesul investiţional. A)Piaţa monetară se referă la tranzacţiile cu titluri comerciale şi de stat cu termen de maturitate de până la un an de zile şi la tranzacţiile interbancare de reglare a depozitelor.. pe termen scurt. deoarece crearea şi funcţionarea oricărui tip de întreprindere sau activitate necesită capitaluri. deoarece le dă posibilitatea să-şi retragă sau săşi încaseze fondurile aproape imediat şi se apreciază că pieţele monetare funcţionează şi ca pieţe valutare. cecul. ş. cambia. N. Concret. Aşa cum este cunoscut. în căutare de plasamente avantajoase. Pieţele de capital pot fi grupate în funcţie de anumite caracteristici cum sunt: tipul valorilor mobiliare tranzacţionate procedurile de tranzacţionare utilizate localizarea fizică a pieţei. punând de acord disponibilităţile de plată şi de credit în economie.Ed. warantul. certificate la vedere sau titlurile pe termen scurt. îndeosebi. se confundă cu întreaga piaţa de capital). iar aceste hârtii de valoare sunt tranzacţionate pe piaţa monetară.

care este bursa de valori propriu-zisă. organizaţii. persoane particulare (singulare sau familie).instituţiile (organismele) prin intermediul cărora sunt colectate ţi plasate capitalurile disponibile. instituţii bancare şi de asigurări. Piaţa secundară. municipii. pe care are loc plasarea de noi emisiuni de titluri ale celor în căutarea de fonduri pentru finanţare. iar stoparea declinului investiţiilor poate fi realizată de guverne prin reducerea impozitelor şi taxelor pentru a proteja veniturile şi permite ocuparea normală a forţei de muncă. Concret. imediat după etapa de recesiune se observă o creştere accentuată a investiţiilor. Instituţiile şi organismele care facilitează interferenţa cererii cu oferta de capital şi alcătuiesc organizarea pieţei capitalurilor sunt bursele de valori mobiliare. Capitalul mobilizat pentru plasamente pe termen lung poartă numele de capital financiar. format din administraţia centrală de stat (statul. regiile autonome. Cererea structurală de capital este determinată de constituirea dar majorarea fondurilor financiare ale unor instituţii. Banca Europeană (BERD). există două mari segmente ale pieţei financiare: Piaţa primară. Cererea de capital financiar este analizată de două categorii: cererea structurală de capital. de rata dobânzii. Oferta de capital provine de la deţinătorii de capital pe termen lung. ofertanţii de capital pot fi: societăţi comerciale. instituţii publice. întreprinderi productive. oraşe comune). cu blocaje şi stagnare economică. transporturi. Fondul Monetar Internaţional (FMI) etc. adică între 1-5 ani şi peste 5 ani. agricole). Cererea de capital este determinată de către cei care au nevoie de capitaluri pe termene medii şi lungi. la rândul ei. Lista operaţiilor specifice pe piaţa capitalurilor se stabileşte de către fiecare ţară şi aceste s-ar putea grupa în trei categorii: a)plasarea şi negocierea valorilor mobiliare(acţiuni şi obligaţiuni). în perioadele de recesiune. precum şi finanţarea unor acţiuni şi programe economice în diferite domenii (industrie. de la societăţi cu caracter comercial (industriale. prin care se negociază titluri de valoare. de la autorităţi locale (judeţene. în schimb. organisme financiar-bancare internaţionale. ritmul de creştere al investiţiilor depăşind ritmul de creştere al consumului. şai ales. determinate de cererea şi oferta de titluri. Cererea conjuncturală de capital este determinată de deficitele balanţelor de plăţi externe. comunale). dacă în perioadele de expansiune economică şi. companii de asigurări. anterior emise şi la preţuri numite cursuri. care doresc să cumpere valori mobiliare. cum ar fi Banca Mondială (BIRD). de restricţiile excesive pe linie de credite interne sau externe. Dacă cheltuielile de investiţi încep să scadă. prevestind perioadele de criză profundă. agricultură. Cererea de capital este strâns legată de problema fluctuaţiei investiţiilor. 46 • . precum şi sectorul public. b)împrumuturi pe titluri de credit(lombard) c)împrumuturi ipotecare.toţi aceşti ofertanţi putând fi din ţară sau din străinătate. servicii publice etc). ciclul afacerilor. care urmează ciclul afacerilor. influenţează întregul mecanism economico-financiar. organisme. şi anume. municipale. cererea conjuncturală de capital. efectul este scăderea producţiei şi a ocupării forţei de muncă. Cererea de capital poate veni de la guverne centrale. Funcţionarea pieţei de capital este influenţată şi. ritmul investiţiilor începe să scadă vertiginos. instituţii autonome de interes naţional) şi din administraţia locală (judeţe. băncile şi persoanele care au ca profesie vânzarea şi cumpărarea titlurilor de credit.. în special. cu investiţii foarte reduse. şi care pot fi superioare sau inferioare preţurilor de achiziţie. de anumite dereglări în constituirea resurselor pentru investiţii. bănci. de factori politici etc. Astfel.

iar pentru o şi mai bună activitate. cele nevândute sunt păstrate de aceste sindicate. Aceste certificate reprezintă titluri financiare cu caracter special faţă de valorile mobiliare tradiţionale. ele fiind interesate total în reuşită.O politică monetară restrictivă cu rate înalte ale dobânzii şi cu o politică fiscală excesivă. care au competenţe diferite. Normele metodologice privind vânzarea de active şi apoi Normele de vânzare a acţiunilor etc. majoritare în România. proprietarii privaţi asociaţi. le difuzează în public la alt preţ.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice în regii autonome şi societăţi comerciale. reglementate în conformitate cu elementele economiei de tranziţie.31/1990 privind societăţile comerciale. Modalităţile de punere în circulaţie a acţiunilor existente în ţările cu tradiţie în acest domeniu urmăresc o distribuire rapidă a acţiunilor noilor societăţi în masa doritoare de a subscrie. esenţial. Legea nr. Există trei de sindicate financiare de emisiune. pentru activele aparţinând societăţilor pe acţiuni (cu capital privat sau mixt). dar şi în ocuparea unor pachete de control. Procesul privatizării în România a început prin promulgarea unor legi (Legea nr. care să preia funcţia de transfer al activelor dinspre stat înspre masa investitorilor particulari. c)Sindicatele de garantare sunt acele sindicate care asigură(garantează)reuşita plasării titlurilor fără a le cumpăra ele însele. ele fiind plătite de întreprinderea emitentă cu un comision de plasament. se pune problema constituirii unor pieţe de capital. apoi. care generează atât piaţa primară financiară. asociaţiilor cooperatiste etc 47 .Agenţia Română de Dezvoltare etc). AVM.Agenţia Valorilor Mobiliare. deoarece. şi de secţiuni şi de obligaţiuni). Legea nr. a)Sindicatele de plasament sunt simple intermediare între întreprinderile emitente de titluri de valoare şi masa de doritori de a subscrie. FPS. printre care şi România. fără implicarea pieţei de capital.Fondul Proprietăţii Private. se impune însă intervenţia sistemului financiar-bancar. Apariţia şi funcţionarea pieţei de capital depinde. pentru activele aparţinând regiilor autonome şi FPS. proprietarii privaţi individuali. pentru activele aparţinând firmelor personale sau mixte. dacă nu se pot plasa toate titlurile. care a adoptat metoda privatizării de masă prin distribuirea de cupoane sau certificate de proprietate. de procesul privatizării. determină o scădere accentuată a cheltuielilor de investiţii. Pentru întreprinderile mici. ARD. încearcă să urmeze exemplul Cehiei. proprietatea asupra activelor productive din economia naţională va avea următoarea distribuţie: statul. În urma finalizării acestui proces. Transferul de proprietate dinspre sectorul de stat înspre întreprinzătorii privaţi trebuie să se facă concomitent cu crearea mecanismelor economico-financiare pentru realizarea transferului de capital şi funcţionarea economiei de piaţă. mai multe bănci pot forma împreună un sindicat financiar de emisiune(care se poate ocupa. transferul de proprietăţi se poate realiza direct. dar percepând un comision de garantare mult mai mare decât cel de plasament. Plasarea acţiunilor se face prin intermediul băncilor ce au un număr de sucursale şi filiale teritoriale. cât şi piaţa secundară. Cererea şi oferta de capital pe piaţa financiară internă În România ca şi în toate celelalte ţări est-europene. b)Sindicatele de angajare fermă subscriu ele însele întregul volum de emisiuni de titluri de valoare la un anumit preţ şi. Pentru întreprinderile mari. negarantând reuşita emisiunii de acţiuni şi obligaţiuni.) şi constituirea unor instituţii(ANPAgenţia Naţională de Privatizare.Fondul Proprietăţii de Stat.58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital se stat. Multe ţări est-europene. în care piaţa capitalurilor şi bursa de valori joacă un rol esenţial. deopotrivă. câştigând diferenţa. FPP. pe calea vânzării de active reale sau de titluri de proprietate către angajaţi sau terţi.

cu efectuarea operaţiilor de informare a publicului. schimbul de valori mobiliare.Instituţie nonprofit.urile. autorităţile locale sau guvernamentale). bursa de valori a fost reînfiinţată. Deci. Piaţa secundară este segmentul cel mai mobil al manifestării cererii şi ofertei de capital financiar. investitorii instituţionali. obligaţiuni) şi opţiuni (contracte) existente într-o economie sau zonă geografică a unei ţări. cerute de nevoile reale ale economiei. adresată publicului larg sau către mai mult de 100 persoane. ca parte a pieţei secundare asigură tranzacţiile cu principalele titluri financiare (acţiuni. Piaţa financiară secundară înseamnă apariţia şi funcţionarea bursei de valori. casele de asigurări. iar marea privatizare va genera aceste procese. respectiv cetăţeni deţinători de capital. Confruntarea capitalurilor disponibile pentru a se investi cu oferta de titluri de valoare stabileşte cursul acestora. De asemenea. Piaţa financiară primară în România s-a creat într-o primă etapă. deci se poate vinde şi cumpăra. din care pot ieşi oricând cu ajutorul pieţei secundare. altfel ele neavând o valoare într-o economie. astfel că va avea loc vânzarea. deoarece bursa este o piaţă concurenţială aproape perfectă. Dacă există o abundenţă a capitalurilor disponibile. Standard&Poor în SUA. cu participarea egală. a cărei funcţionare este supusă legii cererii şi ofertei. Astfel când investitorii cumpără acţiuni sau obligaţiuni nou-emise. armonizând dorinţa de câştig cu cea de acoperire a unor riscuri. în general. societăţi de plasament. operativitate şi transparenţă în emisiunea şi distribuirea titlurilor. În acelaşi timp. Bursele de valori joacă rolul unui „barometru” al evoluţiei economico-financiare dintro zonă geografică. cursul urcă şi piaţa este „fermă”. dintr-o ţară sau din dintr-o regiune a lumii. cursul scade şi piaţa este „grea”. respectiv societăţi sau entităţi care deţin pachete de acţiuni (bănci. Prin urmărirea indicilor cursului acţiunilor (renumiţi fiind: DOW. cumpărarea. cu încercarea de a conferi siguranţă. chiar şi în cazul privatizării prin MEBO. pe când dacă sunt capitaluri disponibile puţine. Practic. marea privatizare se bazează pe vânzarea de acţiuni prin ofertă publică. se pot trage concluzii privind conjunctura economică. fără nici o discriminare. în 1991. care îl vor folosi la crearea de noi active fixe sau circulante. ajung în diverse societăţi comerciale. În toate ţările dezvoltate există organisme însărcinate să vegheze la protecţia economiilor publice în valori mobiliare. Oferta publică poate fi făcută direct de către emitentul sau de către o societate de intermediere autorizată de AVM. bursele de valori facilitează procesul de acumulare a capitalurilor în scopul finanţării activităţilor rentabile. cu cerere mică.Schimbarea proprietăţii va conduce la restructurarea calităţii de investitori. FAZ în Germania). Bursa de valori. obligaţiuni şi alte titluri de capital. Nikkei în Japonia. deci se generează expansiunea capitalului productiv. adică pot fi valorificate oricând. FPP şi FPS.Jones. bursele de valori facilitează 48 . banii lor (economisiţi sau neconsumaţi). alături de sistemul bancare. ca instituţie. piaţa secundară reglează consumul economic. inclusiv FPP. aceştia putând fi: investitori particulari. Deschiderea bursei în ziua de 20 noiembrie 1995 în România este semnul depăşirii pragului critic prin procesul creării pieţei de capital. prin realizarea emisiunii şi distribuirii directe de către emitent a titlurilor. asigură condiţiile de întâlnire în acelaşi loc şi în acelaşi timp a unei multitudini de cumpărări şi vânzări care tranzacţionează în condiţiile unor reguli stricte de licitaţie. Prin noile reglementări. ale unei regiuni şi chiar pe plan mondial. Financial Times în Marea Britanie. negociabilitatea este caracteristica ce îi atrage pe cei care intră e piaţa primară. bursa. obligatorii. Tranzacţiile bursei apar inevitabil de îndată ce în economie au fost emise şi distribuite titluri financiare. care se va avea alături ANP. În România. pe care îl transformă direct în active sau acţiuni. Existenţa pieţei secundare garantează deţinătorilor că aceste valori mobiliare sunt negociabile. iar cursurile valorilor negociate reprezintă indicative barometrice ale stării economice ale unei ţări.

6 luni sau mai mult). societăţi comerciale.care se comportă ca brokeri şi comercianţi. Piaţa are un sens larg şi se referă la toate formele de schimb. fie pe o piaţă internaţională ca o piaţă a economisirii de acţiuni sau euroobligaţiuni etc. acţiunile sunt valori mobiliare. în afară de legile şi instituţiile create în sprijinul privatizării şi în vederea creării şi funcţionării pieţei de capital. În România. În secolul al XIX-lea. circulaţia. aducând un venit variabil-adică dividende. preţul emisiunii. România a avut un singur plasament – în Kuweit. Bursa de valori este piaţa hârtiilor de valoare. instituţii financiar-bancare. oferte publice etc. în principal. În concluzie. identificată de diverşi întreprinzători privaţi. care dau dreptul posesorului la un venit fix anual sub formă de dobândă. punerea de acord a cererii şi ofertei de capital făcându-se prin intermediul pieţei primare şi secundare. Plasarea internaţională a valorii mobiliare emise de agenţii economici din cadrul unei economii se realizează fie pe piaţa de capital a altei ţări. ca şi a intermediarilor unde se tranzacţionează mărfuri. destinate realizării unor investiţii productive. Cererea de capital trebuie. Aşa cum se ştie. în condiţiile unui risc legat strict de afaceri. titluri emise în scopul atragerii de capitaluri financiare. Bursa este locul întâlnirii unor agenţi importanţi. Bursa este o piaţă monetară.orientarea fluxului de capitaluri spre acele domenii şi activităţi apreciate ca fiind cele mai rentabile de către masa de investitori şi impuse de cererea reală a pieţei. forma perfectă a pieţei. 12% organismelor internaţionale şi doar 4% ţărilor est-europene. municipalităţi şi guvern. distribuţia. 29% celor în curs de dezvoltare. 1992 49 1 . În concluzie. de bursa de valori care are reguli de funcţionare bine precizate şi care execută tranzacţii la vedere sau tranzacţii la termen (1. Genova. Bursa de valori clasică şi operaţiuni de bursă. Un rol important pe piaţa primară revine băncilor comerciale. Bursa este o piaţă. Există mai multe tipuri de acţiuni şi obligaţiuni . 54% revin ţărilor dezvoltate. care reprezintă o cotă parte din capitalul social şi dau dreptul la administrarea societăţii. Ea este ultimul etaj al schimburilor. Masilia. oferta internă de capital în România trebuie să vină din partea diverselor societăţi comerciale şi din partea unor instituţii şi entităţi (bănci. asigurările maritime. dar din aceste plasamente. Bursele sunt o creaţie a epocii moderne. Dar activitatea de bursă are o sferă mai cuprinzătoare decât cea a valorii mobiliare. este necesară crearea încrederii şi abilităţilor de a lucra cu hârtii de valoare. N. eliminând riscul generat de lipsa fermităţii în aplicarea legilor sau de instabilitatea politico-socială şi de corupţie. Anghelache. Adevărul.Veneţia. Dardac. în vederea realizării unor proiecte de investiţii. certificate. în anul 1976. plătibilă indiferent de profitul realizat de societate. Piaţa secundară este reprezentată. case de asigurări. centrul speculaţiei cu valori mobiliare. o piaţă financiară. Obligaţiunile sunt titluri de credit. Florenţa. creanţe. Barcelona. Acţiunile şi obligaţiunile se negociază la bursa de valori. Bucureşti. o piaţă de valori. Noţiunea de piaţă este echivalentă în acest sens larg cu schimbul. primare şi secundare sunt vitale într-o economie de piaţă. de asemenea. 3. I. de îndată ce depăşesc autoaprovizionarea. Bursa s-a dezvoltat încă din secolul XIV-lea în bzinul mediteranian. stat). Stancu –Pieţe de capital şi bursa de valori. ca piaţă de titluri străine. cu economia de piaţă privită ca sistem. 2 G.ce subscriu la noile emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni1. participările de capital. regii autonome. Piaţa primară se ocupă de valorile mobiliare emise de societăţile comerciale. caracterizate printr-o multitudine de elemente: cursul acţiunii nominative sau la purtător. obligaţiuni nominative sau la purtător. şi de organisme locale şi guvernamentale pentru realizarea de investiţii publice. cea mai organizată formă a acestora. primării. plasamentele de titluri pe pieţele naţionale de capital. Volumul total al emisiunii de obligaţiuni internaţionale a crescut continuu. rambursarea prin tragere la sorţi sau prin răscumpărare etc2.

Anghelache. iar oferta lor scade. bursele pot fi private (înfiinţate şi organizate de către particulari. cursul hârtiilor de valoare poate fi supus unor fluctuaţii accentuale. Cererea şi oferta se modifică şi în cazul efectelor publice.Ed. Francu. Într-un timp scurt. 1992 3. în anumite zile ale săptămânii. în prima jumătate a secolului nostru în S. N. frecvent de către camerele de comerţ).Piaţa de capital. bursele pot fi de două feluri1: bursele de mărfuri şi servicii şi bursele de valori şi schimb. Ed. Speculaţia cu hârtiile de valoare la bursă este legată de desele oscilaţii ale cursurilor lor. În primul caz. Bibliografie 1.a obligaţiunilor(titlurilor de rentă)emise de către stat şi ea influenţează asupra cotări lor. iar la bursele germane borsernmakler. iar oferta lor creşte. I. negocierea se face după anumite reguli. cererea pentru acţiunile respective sporeşte.. cursul hârtiilor de valoare creşte.centrul activităţii bursiere s-a mutat în Anglia. Tribuna Economică.. Ea reuneşte într-un anume loc. stabilite şi acceptate în prealabil de către participanţii la operaţiunile bursei. reguli numite uzanţe. Din punct de vedere al monedei şi creditului. vânzătorii şi cumpărătorii de valori mobiliare.A. În al doilea caz. dimpotrivă. Mijlocitorii în operaţiunile de bursă se numesc la bursele franceze curtieri. iar la sfârşitul secolului nostru în Japonia. precizate prin regulamentul acesteia. Bucureşti 1998 50 . Pieţe de capital şi bursa de valori.. la Tokio. După forma de proprietate şi organizare. de pe Wall Street. 1996 2. Anghel. M. Adevărul. sub formă de societăţi pe acţiuni ) şi burse de stat (înfiinţate şi administrate de către autoritatea publică. un interes aparte prezintă bursele de valori. Bursa este o piaţă carateristică societăţii întemeiate pe proprietatea privată.. într-un perimetru circular numit ring sau corbeille. cursul hârtiilor de valoare scade. Ed. cererea pentru acţiunile întreprinderii date scade. Cea mai celebră din lume este „New York Stock Exchange”.. mărfuri sau reprezentanţii acestora. când se întrevede înrăutăţirea situaţiei unei întreprinderi-societate pe acţiuni şi scăderea dividendelor. la anumite ore din zi. în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. M. La bursă. Deosebirea între o piaţă obişnuită şi bursă o formează modul de negociere. Stancu. Bursa este piaţa hârtiilor de valoare sau a mărfurilor pe care se confruntă cererea şi oferta în forma ei cea mai amplă de pe teritoriul unei ţări sau pe un plan internaţional larg. în timp ce cea mai proeminentă bursă din Europa este bursa „London Stock Exchange”. Tribuna Economică.. După obiectul lor. În Anglia există două categorii de mijlocitori: brokeri şi dealeri. Bursele de valori sunt situate în principalele centre financiare ale lumii occidentale. Piaţa de capital şi eficienţa investiţiilor. Craiova. Dardac.Piaţa de capital. G. N. Dacă în viitorul apropriat se întrevede creşterea dividendelor la anumite acţiuni. Bucureşti.. Dova.U. Bucureşti 1998 1 Francu. Tranzacţiile se încheie prin strigături publice de ofertă şi cerere ale agenţilor oficiali.

SECŢIUNEA 3 INFORMATICĂ. STATISTICĂ ŞI MATEMATICĂ 51 .

În prezent majoritatea siturilor utilizează cookies: Yahoo. prin intermediul browserului. Introducere Termenul de cookie a fost introdus de Lou Montulli. în diferite circumstanţe. care conţin informaţii despre configurarea navigatorului şi tipul de date acceptat de acesta. După servirea clientului conexiunea dintre client şi server se întrerupe. ele constând într-o procedură standard care permite ca un server (site) Web să trimită anumite informaţii pe calculatorul unui client (utilizator). iar locul unde acestea sunt stocate pe disk depinde de navigatorul utilizat. să ceară clientului să stocheze aceste informaţii pentru ca. sending and accessing cookies are included. Google. Atunci când un client tastează o adresa în caseta de adrese a navigatorului şi apasă tasta Enter sau face clic pe un link într-o pagină. vom prezenta pe scurt modul de funcţionare a Webului. precedată de unul sau mai multe antete de răspuns. E-comerce (www. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract The paper presents the main aspects of cookies risks and their opportunities web application programming. folosit în construcţia paginilor Web. serverul aşteptând noi cereri.e-comerce. unul dintre autorii specificaţiei tehnice a browserului Netscape. precum şi cererea propriu-zisă. care pot veni de la acelaşi client sau de la alţi clienţi.1 avea implementat în premieră mecanismul de cookie-uri. Cookie-urile au apărut din necesitatea de a păstra o serie de informaţii privitoare la clienţii serverelor de Web pe calculatoarele acestora pe durata uneia sau mai multor sesiuni de lucru. Limbajul HTML. navigatorul lansează o cerere către serverul Web care găzduieşte pagina solicitată.dr. actualizat în permanenţă.dacă opţiunea de validare a cookie-urilor este activată -. nu are posibilitatea de a scrie fişiere pe discul clientului iar memorarea informaţiilor pe serverul de Web este nefezabilă deoarece ar duce la suprasolicitarea acestuia şi ocuparea unui volum imens de memorie pe harddisk.INTERNETUL. Fişierele cookie sunt de tip text. 1. inclusiv cu date pe care nu le va folosi niciodată. univ. altfel se pune însă problema serverelor care găzduiesc aplicaţii pentru tranzacţii bancare. Cererea este formată din unul sau mai multe antete HTTP. autorul lor putând fi identificat după şirul de caractere 52 . Serverul nu are nici o posibilitate să identifice clienţii care au făcut cererea atât timp cât toate variabilele schimbate pe parcursul unei tranzacţii cerere-răspuns sunt distruse după întreruperea conexiunii. PARTEA VĂZUTĂ ŞI NEVĂZUTĂ Masterand Codruţa-Petronela BOUARU. va furniza pagina solicitată. Lect. Cookie-urile create de un server şi stocate la client sunt disponibile doar respectivului server. Pentru a înţelege mai bine motivul pentru care a fost necesară introducerea acestor variabile. Cookie-urile completează reprezintă veriga lipsă în acest mecanism. navigatorul să returneze informaţiile spre serverul WWW. Dezvoltarea limbajelor de programare pentru Internet a permis realizarea de pagini cu conţinut dinamic. Examples about setting. Doru TILIUŢE. La rândul ei această cerinţă a fost determinată de dorinţa de a folosi Web-ul şi în alte scopuri decât cele de informare prin consultarea de documente statice. Pentru multe servere nici nu este important să-şi identifice clienţii. ulterior. care în versiunea 1. neputând fi citite de alte servere pe care clientul le accesează ulterior. Astfel Internet Explorer le depozitează în dosarul Cookies (localizat în dosarul Windows) .com). etc. Serverul preia cererea şi dacă poate să o rezolve. comerciale şi în general aplicaţii care presupun un grad de confidenţialitate a datelor schimbate între server şi client.

firma de publicitate primeşte date despre comportamentul clientului pe respectivul site. 53 . Figura 1. să realizeze o tranzacţie în numele primei persoane. de la un moment dat. cum ar fi cele care permit expedierea de mesaje SMS. Pe lângă cookie-ul aparţinând sitului respectiv.prin comportament înţelegând acţiunile întreprinse şi detectabile de către browser . cu doar două variabile. Motivele pentru care un cookie ar putea lipsi vor fi arătate în următoarea secţiune. altele. Conţinutul unui fişier cookie. Odată cu aceste date este expediat şi cookie-ul. figura 1. Prin “grija” proiectantului unui astfel de sit. La vizitarea unui asemenea sit.creează un profil al clientului pe baza căruia îl va “bombarda” cu reclame personalizate. deoarece ele nu vin nemijlocit în sprijinul clientului ci promovează. sub forma unor ferestre pop-up. La polul opus se află siturile de publicitate.com. Siturile comerciale precum Amazon.care urmează simbolului @. le folosesc pentru a recunoaşte clientul pe o durata limitată de timp după logarea acestuia (timp necesar scrierii unui număr de mesaje şi trimiterii lor). încât utilizatorul este recunoscut chiar dacă o bună perioadă de timp nu a mai accesat respectivele situri. în antetul paginii de confirmare a logării este expediat un cookie care este memorat pe discul clientului. Deşi sunt fişiere text. deschis cu NotePad 2. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul tranzacţiilor comerciale sau bancare: după ce clientul s-a identificat cu un username şi o parolă. un sit care realizează tranzacţii comerciale sau bancare va crea fişiere cu durată de viaţă scurtă. mod de plată. pentru a preveni posibilitatea ca o altă persoană decât cea care s-a identificat.e-comerce.com folosesc cookie-uri pentru a le asocia cu cumpărarea de cărţi. al completării automate a unor câmpuri din formulare. Cei care petrec mult timp navigând pe Internet nu trebuie să se mire dacă. etc. Acestea ar fi cookie-urile mai puţin bune. Acestea ar fi cele bune. pe discul clientului sunt stocate o serie de cookie-uri aparţinând serverului doubleclick. Acesta din urmă “se face vinovat” de crearea profilului clientului şi “coruperea” lui cu mesaje publicitare din sfera lui de interese. încep să primească oferte pentru produse sau servicii pe care nu le-au solicitat. 3. cantitatea. fişierele cookie stocate la client au o durată de viaţă mult mai mare decât cele din prima categorie. . sume transferat. funcţie de natura sitului care îl creează. serverul putând astfel să stabilească dacă datele provin de la clientul care s-a identificat în precedenta conexiune. Dacă cookie-ul nu este prezent. Cookie-uri bune şi cookie-uri mai puţin bune Cookie-urile pot fi privite aşadar ca un mijloc persistent de stocare a datelor pe calculatorul clientului Web în ideea de a fi accesate ulterior de către server cu scopul reconstituirii preferinţelor acestuia în cadrul diferitelor tranzacţii în comerţul electronic. citirea informaţiilor stocate prin vizualizarea conţinutului într-un editor de text poate fi o sarcină destul de dificilă. Este o strategie a tuturor siturilor care oferă “ceva” gratuit să aibă relaţii de parteneriat cu firme specializate în reclamă. de o manieră destul de agresivă. produse şi servicii de care clientul a fost cândva interesat. a datelor de autentificare. al căror interes este să poată identifica un fost vizitator după cât mai mult timp.) apasă butonul de expediere a acestor date către server. Atributele unui cookie Am arătat în paragraful anterior că durata de viaţă a unui fişier cookie este variabilă. serverul va refuza tranzacţia şi va cere clientului să se identifice din nou. Un exemplu foarte cunoscut îl reprezintă situl www. După ce clientul completează toate datele (bunurile pe care doreşte să le cumpere. având acces la calculatorul acesteia. Din motive de securitate. etc.

în lipsa argumentului variabila este disponibilă numai serverului web care a creato.cookie”. “alina”. • valoare (value) .specifică numele variabilei. cale. time()+1800). Programarea cookie-urilor Programarea variabilelor cookie are în vedere atât crearea cât şi accesarea lor. acest lucru trebuie specificat în cale.. 4.indică cataloagele de pe server care pot avea acces la variabilele cookie. Cu ajutorul obiectului document “document. poate avea doar două valori: 0 dacă se foloseşte o conexiune HTTP obişnuita şi 1 dacă se foloseşte o conexiune sigură (HTTPS). • sigur (secure) .indică data şi ora la care expiră variabila.este un atribut fără argument. Iată doar câteva motive: • Fişierul lipseşte efectiv de pe discul client. Metoda este folosită la încheierea unei tranzacţii pentru a şterge informaţiile de autentificare. Aceasta poate avea două motive. Fiecare limbaj de programare pe partea de server are mecanisme de creare a variabilelor cookie. În aceste condiţii este destul de uşor ca un fişier cookie să devină indisponibil. • domeniu (domain) . 54 . timpul de expirare şi securitatea canalului de comunicaţie). cel care trebuie să valorifice respectivele informaţii. expirare. fie a fost şters de către utilizator. ca măsură suplimentară de siguranţă. În mod implicit variabilele cookie sunt accesibile scripturilor (programelor) din catalogul (dosarul) unde se găseşte scriptul care le-a creat. prin intermediul programelor server-side. prin intermediul unor programe (sau scripturi) care rulează pe server (server-side). Mai important este însă accesul la variabilele cookie a programelor de pe server. domeniu... ?> Modul de accesare a cookie-urilor este specific fiecărui limbaj de programare. JavaScript returnează un raport detaliat a tuturor cookie-urilor neexpirate asociate documentului respectiv. setcookie(“bautura_preferata”. O variabilă cookie are câteva atribute: • nume (name) . prin intermediul programelor client-side. time()+1800). • expirare (expires) . nume2=valoare2. Dacă se doreşte ca variabilele să fie accesibile şi scripturilor din alte cataloage. precum şi tuturor cataloagelor incluse.specifică valoarea variabilei.Stabilirea timpului de viaţă al unui fişier cookie se face prin intermediul unuia din atributele sale şi anume expires.specifică numele de domeniu pentru care este disponibila variabila cookie. cookie-urile sunt create de către servere. calea de directoare. Aşa cum am arătat mi devreme. sigur) Următorul script PHP creează un fişier cookie care memorează variabilele nume cu valoarea alina şi băutura_preferata cu valoarea pepsi. timpul de expirare fiind stabilit la 30 minute: <?php setcookie(“nume”. • cale (path) . Un fişier cookie aflat pe discul clientului este accesibil unui program de pe server numai dacă întruneşte toate condiţiile de validitate (se potrivesc domeniul. care are următoarea formă: setkookie(nume. după acea dată şi oră variabila nu mai este disponibilă sitului care a creat-o. în antetul HTTP. În PHP. o linie de forma: Cookie: nume1=valoare1. Serverul primeşte de la client. cât şi de către server. un limbaj de scripting foarte puternic şi orientat pe crearea de pagini Web dinamice. Cauza o constituie suprascrierea fişierului cu un altul cu acelaşi nume dar gol sau cu termenul de expirare setat în trecut. fie navigatorul a fost setat să nu accepte fişiere cookie • Fişierul exisă pe disc dar data expirării este depăşită • Fişierul există pe disc dar este vid. “pepsi”. Accesul la datele conţinute de fişierul cookie poate fi obţinut atât de client. crearea unei variabile cookie se face prin intermediul funcţiei setcookie(). În PHP valorile cookie-urilor sunt disponibile în mai multe moduri. valoare.

prin intermediul variabilei predefinite “$_COOKIE”. “Valy”.ro” ).”.1. time()+1800. setează valorile pentru durata de expirare. cale şi nume domeniu în cadrul unei sesiuni.”usv. echo “<br>$params[lifetime]”./teste”. figura 2. path şi domain citite cu SESSION_GET_COOKIE_PARAMS() şi afişate în fereastra browserului În ASP se poate folosi “REQUEST. timp de expirare. $params = SESSION_GET_COOKIE_PARAMS(). ele se pot accesa prin intermediul tabloului asociativ HTTP_COOKIE_VARS sau. la versiunile ulterioare lui PHP 4. Figura 3 Datele memorate în fişierul cookie pot fi citite şi chiar afişate de programele care rulează pe server Celelalte atribute. ?> Rezultatul poate fi vizualizat în figura 4. Figura 2 Variabila _SERVER[“HTTP_COOKIE”] conţine setul de duple nume-valoare memorate în fişierul cookie de pe calculatorul clientului Pentru a putea fi folosite prin program. figura 3. citite din fişierul cookie.1). echo “<br>$params[domain]”. echo “<br>$params[path]”. valori pe care apoi le citeşte utilizând funcţia amintită şi le afişează: <?php setcookie(“nume”.Ele sunt disponibile ca variabile globale şi pot fi vizualizate cu ajutorul funcţiei phpinfo(). ?> are ca rezultat afişarea în fereastra browserului a numelor şi valorilor asociate.. 55 .COOKIES”. Următorul script PHP <?php foreach($_COOKIE as $nume =>$valoare) echo “<br> $nume -> $valoare”. session_set_cookie_params(time()+1800. Figura 4 Atributele liftime. cale şi domeniu pot fi accesate cu funcţia SESSION_GET_COOKIE_PARAMS() dacă acestea au fost setate în cadrul unei sesiuni.8. Următorul script PHP setează o variabilă cookie.

3. Bill McCarty.5. Sit Emil & Fu Kevin. ceea ce le conferă un grad de securitate redus. JavaScript & cookies. 4. trad.pcreport. 2.net 56 . ştie ce facem. o realitate pe Internet de care nu putem face abstracţie.ro. Teora. • sunt tipuri si versiuni de browsere care nu manipulează corect acest tip de variabile. sept 2001. www. Communications of the ACM. M. • utilizatorii pot dezactiva variabilele cookie prin opţiuni ale browserului. Bibliografie 1. Sabin Corneliu Buraga. Inside risks.ro. care sunt gusturile şi preferinţele noastre. Cookie-uri. 2002. 6. Ed. Dacă unele tehnici. folosirea variabilelor cookie are câteva limite: • un sit poate stoca maxim 20 de variabile în limita a maximum 4KB..pcreport. Mănăstireanu 5. fie că ne place sau nu. cea de 4KB nu poate fi evitată.php. Responsabilitatea pentru modul şi scopul în care sunt utilizate revine programatorilor siturilor Web iar asumarea riscurilor sau avantajelor care decurg revine utilizatorilor. nu există certitudinea ştergerii lor pentru a preveni citirea ulterioară. Limite Deşi reprezintă o soluţie convenabilă din punct de vedere tehnic cât şi al simplităţii. Concluzii Cookie-urile sunt. www. PHP4. inutile • există posibilitatea ca pe calculatorul clientului fişierele cookie să poată fi citite şi de alte persoane. Cristian Salvan. automat. Putem beneficia de o navigare cu un grad mai mare de “intimitate” dar mai puţin confortabilă ori de câte ori navigatorul este orientat spre situri care utilizează cookies sau dimpotrivă. undeva. cum este cea de serializare-deserializare a datelor conţinute de un cookie poate ocoli limita de 20 de variabile. ceea ce le face. putem avea o navigare “lină” acceptând ideea că cineva. www.

development environments of the knowledge based systems comprise interface components with high level. drd. Cunoştinţele pot fi de trei tipuri [FLAM02]: fapte care exprimă propoziţii şi date valide. Romulus VANCEA Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract The paper below presents a series of concepts used in artificial intelligence. 57 . the paper describes the architecture of a knowledge based system in vegetal genetics.Reprezentarea simbolică a cunoştinţelor şi utilizarea unor modele logice pentru a deduce noi cunoştinţe din faptele memorate în baza de cunoştinţe . şi euristici care descriu metode de aplicare ale unor judecăţi în situaţii în care nu există un algoritm general valid.. Cunoştinţele cuprind atât fapte ce reprezintâ lucruri adevărate despre lumea reală. Prolog.reprezentarea cunoştinţelor prin cadre . folositoare în rezolvare.reprezentarea cunoştinţelor prin reţele semantice . Reprezentarea cunoştinţelor în aplicaţiile de inteligenţă artificială se poate realiza în două moduri şi anume: . sunt aplicaţii destinate rezolvării problemelor ce necesită raţionament bazat pe cunoştinţe. and some artificial intelligence applications are developed with languages such as C. cât şi proceduri de raţionament care permit urmărirea raţionamentului între fapte. univ. Un sistem inteligent bazat pe cunoştinţe este deci un sistem capabil să deducă noi cunoştinţe pe bază de raţionament utilizând cunoştinţele acumulate până la un moment dat.reprezentarea cunoştinţelor prin reţele neuronale Cercetările în domeniul inteligenţei artificiale efectuate la începutul apariţiei disciplinei au avut în vedere rezolvarea unor probleme privind demonstrarea teoremelor şi jocurile. database administration systems etc. univ.reprezentarea cunoştinţelor prin reguli de producţie . Prin urmare în cadrul unui sistem bazat pe cunoştinţe trebuie avute în vedere pe de o parte reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor. Sorin VLAD Lect. Starting from the assesment that. the problems tackled since the emergence of the domain. Sistemele bazate pe cunoştinţe. iar pe de altă parte instrumentele (limbaje) care să permită descrierea şi prelucrarea cunoştinţelor. Sunt cunoscute până în prezent următoarele metode de reprezentare a cunoştinţelor: . in present days.Memorarea dispersată a informaţiei în cadrul unei reţele neuronale artificiale prin stabilirea unor valori corespunzătoare ale ponderilor conexiunilor sinaptice dintre neuronii reţelei. the steps followed in order to compose artificial inteligence applications.CUNOŞTINŢELE ÎN GENETICA VEGETALĂ Lect. drd Nicolae MORARIU Asist. presupuneri care reprezintă propoziţii plauzibile. considering the premises regarding the description of the genetic material preserved in a gene bank and solving the research problems related to this field. object oriented programming languages.

interfeţe inteligente.Trecerea de la integrarea fixă între diversele componente ale unui sistem. Baza de cunostinţe este implicit reprezentată de ponderile conexiunilor dintre neuroni şi nu există o bază de cunoştinţe explicită ca în abordarea bazată pe reguli.Trecerea de la sisteme cu caracter general la sisteme orientate pe problemă. importanţa cunoştinţelor în programele de inteligenţă artificială fiind susţinută şi de constatarea că un specialist într-un anumit domeniu nu poate lucra performant în alte domenii oricât de mare ar fi capacitatea lui intelectuală. .În programele elaborate pentru rezolvarea acestor probleme.Sisteme expert bazate pe reguli în care cunostinţele sunt reprezentate prin reguli de producţie. auzul. O altă categorie de probleme abordate o constituie acele probleme care implică un grad înalt de expertiză umană. anii 60-70). interfeţe adaptive) este cea mai recentă preocupare în domeniu. intranet/extranet. baze de date. C++ pe staţii Unix şi calculatoare PC. managementul. văzul. Cercetătorii în domeniul inteligenţei artificiale au ajuns la concluzia că realizarea unui sistem inteligent capabil să rezolve probleme complexe necesită un volum substanţial de cunoştinţe specifice domeniului.Trecerea de la sistemele realizate pe calculatoare specializate(ex: maşina Lisp Symbolics) la realizarea de sisteme scrise in C. anii 70-80). O problemă în această abordare o constituie construirea bazei de cunostinţe. .Interconectivitate globală – Internet. cum ar fi experienţa şi intuiţia. Mai recent cercetările în domeniul inteligenţei artificiale s-au orientat spre imitarea altor capacităţi umane cum ar fi limbajul.Realizarea de sisteme generale bazate pe metode de raţionament puternice care să funcţioneze şi în cadrul unor cunoştinţe limitate despre domeniul abordat (pot rezolva doar probleme simple: demonstrare teoreme. cum ar fi diagnosticul medical.Realizarea agenţilor inteligenţi (agenţi software. . Preocupări actuale: .Sisteme expert bazate pe reţele neuronale în care baza de cunoştinţe este creată automat de un algoritm de învăţare plecând de la o mulţime de exemple de învăţare. DM (Data Mining). . Având în vedere rolul cunoştinţelor specifice domeniului în rezolvarea unei probleme s-a dezvoltat o nouă concepţie a sistemelor de inteligenţă artificială: sistemele bazate pe cunoştinţe. informaţii greu de formalizat.Realizarea de sisteme în care cunoştinţele au un rol predominant – sistemele bazate pe cunoştinţe (Ex: DENDRAL. asistenţi personali software.Trecerea de la SBC bazate numai pe reguli de producţie la sisteme ce cuprind diverse forme de reprezentare şi prelucrare a cunoştinţelor. 58 . . Evoluţia aplicaţiilor de Inteligenţă Artificială poate fi rezumată astfel[FLAM02]: . . . . . jocuri. la asamblare componente care cooperează inteligent (Sisteme cooperative inteligente). Rezolvarea acestor probleme necesită atât algoritmi sofisticaţi de prelucrare cât şi dispozitive tehnice complicate. proiectarea şi rezolvarea problemelor inginereşti şi care necesită modelarea unor cantităţi mari de informaţii. În realizarea sistemelor bazate pe cunoştinţe s-au conturat două abordări principale: . orientate pe obiecte şi sisteme de gestiune a bazelor de date.Extragerea cunoştinţelor din baze şi depozite (magazii) de date – tehnologiile OLAP (OnLine Analytical Processing). timpul de calcul creşte exponenţial în raport cu numărul de date de intrare sau cu numărul de alternative ce trebuie investigate pentru găsirea soluţiei. Avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre abordări sunt complementare şi de aceea sau definit modele mixte (hibride) care combină avantajele celor două tipuri de sisteme. MYCIN.Integrarea aplicaţiilor de inteligenţă artificială în cadrul unor sisteme care includ componente de programare clasică şi realizarea de interfeţe cu limbaje de programare de nivel înalt.

Institutul Internaţional de Resurse Genetice Vegetale (IPGRI) cu sediul la Roma. analizându-se în special conţinutul de proteină. evaluarea şi conservarea resurselor genetice vegetale. iar caracterizarea şi evaluarea sunt descrise de atribute diferite de la o specie la alta. Intrările (probele) stocate în banca de gene aparţin unor specii de plante. Datele de paşaport şi datele de conservare (fişa de depozit) sunt comune tuturor speciilor. date de evaluare şi date de conservare. sau alte imagini obţinute prin analize microscopice. Datele privind materialul genetic conservat în Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava sunt stocate într-o bază de date [MOHV93] care descrie intrările. etc. fiecare specie fiind descrisă de un număr de atribute (descriptori). Latitudine. schimb etc. iar pe de altă parte prin păstrarea în instituţii special create în acest sens şi anume: bănci de gene şi grădini botanice (conservare “ex situ”). unde se determină compoziţia chimică a materialului vegetal constituit din seminţe şi făinuri. Asigurarea securităţii alimentare în condiţiile exploziei demografice impune păstrarea resurselor genetice vegetale. frunza. linii. Clasificare taxonomică (Genul. Corespunzător activităţilor de colectare. Cea mai evoluată formă de conservare a resurselor genetice vegetale se realizează în băncile de gene care sunt instituţii dotate cu instalaţii ce asigură temperatura de conservare şi cu laboratoare. Varietatea). fiziologic. sămânţa. soiurile şi populaţiile locale. care alături de cele 92243 probe ce se găsesc în centrele de ameliorarea plantelor din ţară. Longitudine)… Date de de conservare: Cod depozit. Se impune astfel colectarea. buruienile.intrare. în acest scop fiind create o serie de instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale: Bănci de gene.Sistem bazat pe cunoştinţe privind resursele genetice vegetale Resursele genetice vegetale reprezintă toate formele de viaţă din domeniul vegetal: plantele sălbatice. populaţii. Conservarea resurselor genetice vegetale se face pe de o parte prin păstrarea lor în habitatele în care s-au format şi au evoluat (conservare “in situ”). în mod deosebit a celor ameninţate cu dispariţia şi identificarea de noi specii dintre cele sălbatice. de amidon. Originea (Localitatea. în banca de gene Suceava sunt depozitate peste 12000 probe seminţe. Baza de date. În acest sens a fost înfiinţată şi Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava. formele ameliorate. Masa a 1000 boabe … 59 . Ţara). se efectuează evaluarea secundară în cadrul laboratorului de biochimie. iar caracterizarea şi evaluarea diferă de la o specie la alta şi rezultă din prelucrări statistice efectuate asupra datelor obţinute din măsurători experimentale şi analize de laborator efectuate asupra unui număr de probe. etc. donaţii. Datele descriptive pot fi însoţite de imagini reprezentând planta. formele vechi cultivate. de grăsimi sau ulei şi conţinutul de aminoacizi esenţiali. O altă direcţie în activitatea de evaluare o reprezintă studiile genetice asupra populaţiilor de porumb existente în Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava. evaluare şi depozitare (conservare) probe (intrări) în banca de gene se vor obţine date de paşaport. obţinute din culturi. conform descriptorilor elaboraţi de IPGRI cât şi obiectivelor programelor de ameliorare din unităţile specializate. hibrizi. Cu alte cuvinte activităţile de colectare şi depozitare probe sunt descrise de aceleaşi atribute pentru toate speciile. Date geografice (Altitudine. Denumire intrare. Umiditatea.. Până în prezent. Subspecia. Număr probă. Data colectării. Sursa colectării. Comitetul Naţional de Resurse Genetice Vegetale etc. susceptibile să devină noi plante de cultură. etc. După evaluarea primară în câmpul experimental . reprezentând soiuri. Stoc de seminţe. constituie patrimoniul genetic naţional. Judeţul (zona). În cadrul activităţii de evaluare materialul genetic este analizat din punct de vedere morfologic. Germinaţia. flora spontană. Specia. echipamente şi aparatură necesare caracterizării şi evaluării materialului genetic conservat. Date de paşaport: Nr.

Numărul de rânduri de boabe. Măsurători la ştiulete (Lungimea.conservare D_SPECII (Cod_s.lista intrărilor aparţinând unei specii . Denumire_s) -catalogul speciilor de plante DESCRIPTORI (Cod_d. Diametrul la vârf. Instituţia de cercetare. Date despre plantă (Inălţimea totală a plantei. Cod_d) –definire specii INTRARI (Cod_s.raport documentar intrare (descriere intrare) precizată . definirea entităţilor în baza de date se realizează prin încărcarea tabelelor de mai sus.“i1” . care să conţină componente de interfaţă cu limbaje de programare de nivel înalt. Persoana care a făcut evaluarea). Diametrul mediu al tulpinii.“i21” 60 . deci structura bazei de date este o structură evolutivă cu un grad ridicat de generalitate. Cod_d. care se extinde dinamic prin simpla încărcare a tabelelor bazei de date. Val_d) – definire intrări A_GEN (Cod_fiu. şi anumite aplicaţii de inteligenţă artificială. Greutatea ştiuletelui. 2 – evaluare. Fiecare soi din cadrul unei specii va fi definit de valori corespunzătoare ale atributelor ce definesc specia respectivă. pentru specia zea mays): Locul evaluării (Ţara.). Pentru documentare privind materialul genetic conservat în banca de gene se pot formula următoarele cereri de interogare a bazei de date: . Denumire_d.catalogul speciilor de plante . 3 . În modelul de date relaţional o structură extensibilă a bazei de date este definită [MOHV93] de următoarele scheme de relaţie (tabele): SPECII (Cod_s. Denumire_i) –lista intrărilor pe specii D_INTRARI (Cod_i. Tip_d) –lista atributelor unde: Tip_d = 1 – colectare. sisteme de gestiune a bazelor de date. Numărul total de frunze).“i2” “i2” provine din: . Din exemplele prezentate se poate constata că descrierea materialului genetic conservat în banca de gene reprezintă preponderent cunoştinţe a căror prelucrare se poate realiza în cadrul unui sistem bazat pe cunoştinţe. Cod_i.genealogie intrare (arborele genealogic) . Arborele genealogic (genealogiea unei intrări) poate fi reprezentat printr-o structură arborescentă de forma: Intrare i i1 i2 i21 i22 i211 i212 sau printr-o descriere de forma: Intrarea “i” provine din: . Diametrul la bază.Date de evaluare (ex. Pentru fiecare din cele trei tipuri de date s-au prezentat câteva exemple cu menţiunea că în definirea structurii datelor trebuie avută în vedere posibilitatea adăugării de noi descrieri.lista intrărilor ce satisfac condiţii precizate în momentul interogării.descriere specie precizată . Cod_parinte) – genealogii intrări (arbori genealogici) În această reprezentare.

frunză. deci care au aceeaşi ereditate. În acest context. structură internă sau externă. Deşi anumite concluzii privind ereditatea au fost descoperite în baza unor experimente efectuate de biologul ceh Gregor Mendel încă din anul 1865. Corespunzător celor două concepte. iar anumite aplicaţii de inteligenţă artificială sunt dezvoltate în limbaje cum ar fi C. în 1909 genetistul danez W. în structura bazei de date a sistemului bazat pe cunoştinţe în genetica vegetală. Prelucrarea statistică a datelor. În contextul problemelor prezentate mai sus. culoare. sisteme de gestiune a bazelor de date. date descriptive. Astfel.“i212” ……………………………………………………… Arhitectura generală a unui sistem bazat pe cunoştinţe în genrtica vegetală Mediile de dezvoltare ale sistemelor bazate pe cunoştinţe existente la ora actuală au componente de interfaţă cu limbaje de programare de nivel înalt. ADA. Aplicaţii de inteligenţă artificială. Prolog.“i22” “i21” provine din: . pentru a defini deosebirile existente între organisme cu aceeaşi origine şi cu aceeaşi ereditate dar deosebite în ceea ce priveşte aspectul corpului.. arhitectura generală a unui sistem bazat pe cunoştinţe cu aplicabilitate în genetica vegetală este reprezentată în schemele următoare: 61 .). în studiul organismelor vii se impune a se face deosebire între caracteristicile observabile (ceea ce se vede) şi ceea ce determină (cauzează) aceste caracteristici deoarece s-a constatat că două organisme ce rezultă din acelaşi părinte. etc. comportare. s-a reuşit să se întocmească hărţi ale cromozomilor la diverse specii (v. componentele principale ale unui sistem bazat pe cunoştinţe în genetica vegetală sunt: Crearea şi administrarea bazei de date. etc. formă. etc. sămânţă. funcţii fiziologice. Aceste date pot fi însoţite de imagini (plantă. Având în vedere faptul că fiecare specie este caracterizată de un anumit număr de cromozomi. Descrierea plantelor şi experimentele efectuate în domeniul vegetal generează două categorii de date şi anume: 1. exemplul pentru Orz). Datele şi cunoştinţele ce urmează a fi memorate şi prelucrate în cadrul unui sistem în domeniul geneticii vegetale referă soiuri aparţinând unor specii de plante de cultură şi din flora spontană care sunt supuse fenomenului de eroziune genetică şi agresiunii factorilor patogeni (fitopatologia) şi factorilor de mediu. pot avea aspecte morfofiziologice diferite dacă condiţiile de viaţă sunt diferite. orientate pe obiecte. se va descrie genotipologia respectiv fenotipologia. microscopică sau macroscopică. 2. genetica a apărut şi s-a dezvoltat ca ştiinţă începând din anul 1900 odată cu formularea legilor eredităţii şi definirea unei terminologii şi a unor concepte privind evoluţia vieţii şi ereditatea. compoziţie chimică. În acest sens. etc. date experimentale Datele ce descriu materialul genetic (datele descriptive) sunt preponderent cunoştinţe care vor fi reprezentate în baza de date în cadrul unei structuri evolutive de date de tip universal.. rădăcină. genele sunt particule materiale ce ocupă poziţii stabile în cromozomi fiind aranjate în ordine liniară de-a lungul cromozomului ca mărgelele într-un şirag.genotipul reprezintă totalitatea genelor şi plasmagenelor (suma totală a informaţiei genetice) dintr-un organism . Interogarea bazei de date.Johannsen a definit conceptele de genotip şi fenotip astfel [CTCB91]: .) rezultate prin interacţiunea dintre genotip şi mediul în care se dezvoltă organismul respectiv.“i211” .fenotipul reprezintă totalitatea caracteristicilor (proprietăţilor) unui organism la un moment dat (dimensiuni.

rezistenţa la secetă .diagnosticare asistată - recunoaştere şi clasificare populaţii.rezistenţa la temperaturi scăzute -------------------------------------- Baza de date descriptive. … .rezistenţa la boli şi dăunători . imagini Baza de date experimentale Module de comunicare (translatare) Baze de cunoştinţe Pagini Web dinamice I N T E R N E T Experţi umani pe probleme .clasificare şi recunoaştere automată . Schema generală a unui sistem bazat pe cunoştinţe în genetica vegetală 62 .Sisteme expert .Probleme de optimizare .Recunoaştere forme .prelucrare imagini (recunoaştere cromozomi) -------------------------------------- . soiuri.Creare şi administrare Baze de date Aplicaţii de Inteligenţă Artificială .Prelucrări statistice Baze de fapte Baze de reguli U T I L I Z A T O R I Figura 1.Documentare asistată .

Figura 2. Schema bazei de date

Date descriptive
SPECII
Flora Spontană Plante de cultură: - Soiuri - Linii - Populaţii - Hibrizi --------

FITOPATOLOGIE

FENOTIPOLOGIE
Descriptori
Paşaport VD1 Evaluare VD2 Conservare VDn EXm EX2

GENOTIPOLOGIE
Date experimentale
EX1

Valori descriptori

Hărţi cromozomiale
CROMOZOMI

GENE

Genealogii Imagini

Imagini

63

În cele ce urmează sunt redate câteva imagini privind harta cromozomială (pentru specia Orz) realizată, în cadrul modelului virtual al orzului, de H.Buck-Sorlin (1999-2002) utilizând vlab (laborator virtual în botanică) care a fost realizat de Przemyslaw Prusinkiewicz bazat pe L-systems (o parte a unui limbaj de rescriere propusă de biologul olandez Aristid Lindenmayer în 1968) [EVAM99]: Figura 3. Harta cromozomială pentru specia Orz

Harta genetică pentru grupa 7H de cromozomi (reprezentare cromozomi)

(reprezentare gene)

Tabelul de mai jos conţine toate genele care afectează lungimea tulpinii şi alte aspecte ale morfologiei plantei. Pentru fiecare genă este prezentat simbolul, descrierea şi încadrarea sa în una din cele şapte grupe de cromozomi (7H, 2H, 3H, 4H, 1H, 6H, 5H).
Symbol brh1 brh2 clh cud 2 cud1 hcm lzd min nld sdw1 sdw2 sid sld sld 2 uzu wnd Zeo1 Description Brachytic 1 Brachytic 2 Curled leaf dwarf (s.a. leaf mutants and curly mutants) Curly dwarf 2 (s.a. leaf mutants and curly mutants) Curly dwarf 1 (s.a. leaf mutants and curly mutants) Short culm Lazy dwarf Semi-minute dwarf 1 Narrow leafed dwarf (s.a. leaf mutants) Semidwarf 1 Semidwarf 2 Single internode dwarf slender dwarf 1 Slender dwarf 2 Uzu or semi brachytic Winding dwarf (s.a. curly mutants) Zeocriton 1 Chr 7H 4H 1H 1H 5H 2H 3H 4H 5H 3H 3H 4H 3H 2H 3H 7H 2H

În activitatea de conservare a resurselor genetice vegetale în banca de gene, o atenţie deosebită este acordată populaţiilor locale deoarece acestea constituie un important material iniţial de ameliorare. În acest sens, cercetările în domeniu vizează: - recunoaşterea populaţiilor şi clasificarea lor
64

determinarea relaţiei dintre mărimea populaţiei de reproducere şi particularităţile genetice ale descendenţilor la anumite specii (ex. porumb) - determinarea corelaţiilor dintre caracteristici şi valorile optime ale unor parametri pentru obţinerea unor soiuri cu anumite caracteristici prestabilite - bolile plantelor. Problemele de clasificare şi recunoaştere pot fi soluţionate prin metode specifice domeniului inteligenţei artificiale (recunoaştere forme, baze de cunoştinţe şi sisteme expert, reţele neuronale), iar problemele de optimizare, prin definirea şi utilizarea unor modele regresionale. În concluzie, arhitectura generală a unui de sistem bazat pe cunoştinţe cu aplicabilitate în genetica vegetală, prezentată în cadrul lucrării, conţine componente de programare clasică, sisteme de gestiune a bazelor de date, aplicaţii de inteligenţă artificială realizate utilizând tehnici de recunoaşterea formelor, sisteme expert, baze de cunoştinţe şi module.de comunicare între aceste componente. De asemenea, în cadrul arhitecturii sistemului este specificată comunicarea prin reţeaua Internet pentru documentare, integrarea SGBD-Web prin realizarea de pagini Web dinamice. Baza de date a sistemului este definită atât din punct de vedere al fenotipului (caracteristicile externe, observabile sau măsurabile la nivel de individ), cât şi din punct de vedere al genotipului (zestrea genetică ereditară = ansamblul genelor) şi realizarea corespondenţelor între cele două concepte ale geneticii.
Bibliografie 1. [BASE96] Tudorel Baicu, Tatiana Eugenia Şesan, Fitopatologie Agricolă, Ed.Ceres,Bucureşti, 1996. 2. [CTCB91] T. Crăciun, I. Tomozei, N. Coleş, Galia Butnaru, GENETICĂVEGETALĂ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991 3. [DORO98]. Robert Dollinger-Baze de date şi gestiunea tranzacţiilor,ClujNapoca,1998 4. [DUCO96]. D. Dumitrescu, Hariton Costin – Inteligenţa Artificială. Reţele neuronale teorie şi aplicaţii, Ed. Teora Bucureşti, 1996 5. [EVAM99] Evaluation and Conservation of Barley Genetic Resource to Improve Their Accessibility to Breeders in Europe. Evaluation methods,1999, EU Project GENRES CT98-104, Genbank, IPK, Gatersleben, Germany, http//barley.ipk-gatersleben.de 6. [FLAM02]. Sistemele bazate pe cunoştinţe, Adina Magda Florea www.agora.ro/open/open5/ia.html 7. [HELU02]. Artificial Inteligence www.cs.tcd.ie/Lucy.Hederman/DIPHI/AISlides.doc 8. [IDBS02]. Inteligent Database Systems www.cms.dmu.ac.uk/~jennyc/Intell_db_notes.htm 9. [MOHV93]. * N.Morariu, Şt.Holban, R.Vancea, ş.a. “Asistarea activităţii de cercetare într-o bancă de gene”, temă de cercetare realizată în cadrul contractului 105/1993 între Societatea de Servicii Informatice Suceava S.A. şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 10. [MORA02] *N.Morariu, Stadiul actual al cercetărilor în domeniul bazelor de date şi cunoştinţe, referat doctorat, Univ. “Ştefan cel Mare” Suceava, 2002 11. [PENT00]. Şt. Gh. PENTIUC, Generatoare de sisteme expert - Editura Hipparion, ClujNapoca, 2000, ISBN 973-9448-48-8, 112 pagini.

-

65

UTILIZAREA UNOR INSTRUMENTE ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE ÎN CERCETAREA APLICATIVĂ
Lect. univ.drd. Drd. Nicolae MORARIU, Lect. univ. drd. Dumitru OSTAFE Asist. Sorin VLAD Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract The paper presents the main instruments of the artificial intelligence such as pattern recognition, expert systems and defines a regression model in order to solve optimization problems. The presentation of these instruments usage in applicable research is materialized on solving classification problems, recognition and optimization related to preservation of the genetic characters of the corn breeds.
1. Recunoaşterea formelor Recunoaşterea formelor este o tehnică a inteligenţei artificiale, care are ca obiect [VAHO89] clasificarea unei mulţimi de obiecte procese sau evenimente, indiferent de natura lor. Mulţimea măsurătorilor efectuate în vederea caracterizării unui obiect poartă numele de formă. Mulţimea formelor (spaţiul formelor) este definită de un ansamblu de caracteristici, fiecare caracteristică fiind considerată o variabilă într-un spaţiu n-dimensional (spaţiul caracteristicilor) şi astfel fiecare formă poate fi privită ca un punct în spaţiul formelor. Dacă notăm cu x1, x2, … , xn mulţimea caracteristicilor şi cu X o formă definită de aceste caracteristici, atunci forma X poate fi privită ca un vector X(x1,x2,…,xn), iar spaţiul formelor poate fi reprezentat prin matricea
x11 x12 … x1n x21 x22 … x2n ……………… xm1 xm2 … xmn

unde m este numărul formelor. Caracteristicile pot fi continue (iau valori reale) sau discrete (iau valori într-o mulţime finită) sau incerte (insuficient precizate) şi deci corespunzător se vor efectua asupra lor moduri diferite de prelucrare. Spre exemplu [MOHV93] pentru un soi de porumb: Numărul de ştiuleţi pe plantă = 2 continuă, Culoarea boabelor = galben discretă, Rezistenţa la boli şi dăunători = mai puţin rezistent incertă. O problemă de recunoaştere a formelor poate fi enunţată astfel [MOHV93]: Dându-se o împărţire în clase a unor forme cunoscute, să se indice la ce clasă aparţine o formă necunoscută (recunoaştere supravegheată). este o caracteristică este o caracteristică este o caracteristică

66

În acest sens se pot utiliza o serie de metode cum ar fi: normarea vectorilor de formă. numită şi recunoaştere structurală. recunoaşterea formelor are în vedere următoarele două aspecte: 1. acceptă ca mărimi de intrare vectori de formă produşi de translator şi efectuează o serie de prelucrări pentru a elimina sau reduce informaţia irelevantă sau ambiguă. Metodele matematice folosite în acest scop sunt denumite clasificatori. Informaţiile din lumea reală rezultate din observaţii şi măsurători sunt transformate în vectori n-dimensionali prin componenta sistemului de recunoaşterea formelor numită translator. clasificarea propriuzisă. Extragerea caracteristicilor este în general un proces subiectiv. denumit şi extractor de caracteristici sau preprocesor. .metode teoretice-decizionale (statistice) . schema generală a unui sistem de recunoaştere a formelor este: FORME CLASE TRANSLATOR SELECTOR CLASIFICATOR 67 . matricea de covarianţă. neexistând încă la ora actuală o teorie generală privind procesul de selecţie a celor mai reprezentative caracterisici. Clasificarea propriu-zisă constă în atribuirea fiecărui vector la o clasă corespunzătoare şi astfel se realizează împătţirea spaţiului formelor în regiuni reciproc exclusive. curateţea clasificării). Pentru rezolvarea problemelor de recunoaştere a formelor se utilizează două tipuri de metode [VAHO89] şi anume. Clasificarea prin metode teoretice-decizionale se bazează pe un set de măsurători selectate din forma de intrare. se clasifică restul de forme. Selectorul de caracteristici. considerând formele prelucrate ca prototipi. fie pe contribuţia lor la performanţele recunoaşterii (ex.metode sintactice (lingvistice). extragerea caracteristicilor esenţiale pentru procesul de clasificare 2. iar recunoaşterea formelor prin metode sintactice. numite caracteristici. Cele două aspecte ale cunoaşterii pot fi formulate [MOHV93] într-o singură problemă de recunoaşterea formelor astfel: Fiind dată o mulţime de forme se poate selecta o submulţime pe care sistemul o clasifică nesupravegheat. criteriile de selecţie şi ordonare a caracteristicilor bazându-se fie pe importanţa lor în caracterizarea formelor. Astfel s-a trecut de la modul de cunoaştere nesupravegheată la modul supravegheat şi analog. se poate pune şi problema trecerii inverse (de la cunoaşterea supravegheată la cunoaşterea nesupravegheată). fiecare regiune corespunzând unei clase de forme. Astfel.Dacă sistemul trebuie să realizeze singur clasificarea unei mulţimi de forme a căror clasificare nu este cunoscută spunem că suntem în contextul unei cunoaşteri (învăţări) nesupravegheate (necontrolate). transformata Fourier. Având în vedere precizările de mai sus. indiferent de metoda utilizată. etc. pe lângă clasificarea formelor realizează şi descrierea aspectelor specifice claselor astfel încât formele aparţinând unei clase să nu poată fi atribuite altor clase. apoi în baza acestei clasificări.

atunci distanţa Manhattan se numeşte distanţă Hamming şi reprezintă numărul de caracteristici care sunt diferite în X şi P.…. iii) Utilizând structura ierarhică rezultată se defineşte o gramatică cu ajutorul căreia (folosind alfabetul definit anterior) se poate reconstrui forma.Pm sunt formele de referinţă (prototipii) şi respectiv C1.C2. Recunoaşterea lingvistică constă în parcurgerea următorului algoritm [VAHO89]: i) Se descompun formele în subforme din ce în ce mai simple. primitivele sunt similare literelor sau cuvintelor dintr-un limbaj iar forma este similară unui cuvânt.O categorie importantă de clasificatori o constituie clasificatorii distanţei minime. care se bazează pe evaluarea distanţelor dintre forma de intrare şi un set de forme de referinţă (prototipi) a căror apartenenţă la clase este cunoscută. Performanţa unui astfel de clasificator depinde de modul cum sunt aleşi vectorii de referinţă precum şi de modul cum sunt calculate distanţele. corespondenţă reprezentată în logica propoziţională prin operatorul logic implicaţie (->). O clasă tipică de probleme pentru o astfel de abordare o constituie problemele de recunoaştere a imaginilor (exemplu: recunoaşterea cromozomilor). Astfel. Unul dintre modelele cele mai răspândite pentru reprezentarea logică a cunoştinţelor îl constituie regulile de producţie în care fiecare atom de cunoaştere este reprezentat printr-o regulă care are următoarea formă generală: <regulă> ::= [(<ident>)] dacă <condiţie> atunci <acţiune> Cele două părţi condiţie. definite ca mai sus. Astfel. Există situaţii în care pentru rezolvarea problemelor de recunoaştere trebuie avute în vedere relaţiile structurale dintre forme şi clase. Procedura descrisă mai sus asigură atât descompunerea unei forme în primitive cât şi recompunerea formei conform regulilor obţinute în urma operaţiei de descompunere. Totalitatea simbolurilor va constitui alfabetul de descriere a formei.Cm sunt clasele corespunzătoare. Sisteme expert bazate pe reguli. ii) Se asociază fiecărei subforme simple (cunoscute sub numele de primitivă) câte un simbol. Clasificarea (recunoaşterea) unei forme necunoscute se realizează prin aplicarea regulilor gramaticale şi sintactice. Cele mai uzuale distanţe sunt derivate din distanţa generală Minkovski ⎡n k⎤ d _ Minkovski = ⎢∑ (x i − p i ) ⎥ ⎣1 ⎦ Pentru k = 2 se obţine distanţa euclidiană Pentru k = 1 se obţine distanţa Manhattan Dacă xi şi pi sunt codificate binar (iau doar valori 0 şi 1). 1/ k 2. atunci clasificatorul de distanţă minimă va atribui forma de intrare X la clasa Ci dacă distanţa d = | X – Pi | este minimă. 68 . unei propoziţii sau unei fraze din cadrul limbajului respectiv şi gramatica este definită de regulile ce rezultă din procedurile de descompunere şi recompunere a formei.P2. formei respective. În cadrul unei reguli adevărul părţii condiţie determină adevărul părţii acţiune. ceea ce a condus la dezvoltarea unei tehnici de recunoaştere (recunoaştere structurală) prin care o formă este atribuită unei clase folosind aceste relaţii. Se constată analogia dintre structura unei forme şi structura unei fraze dintr-un limbaj. Metodele utilizate în cadrul acestei tehnologii sun cunoscute sub denumirea de metode sintactice (lingvistice) care utilizează limbile pentru descrierea formelor ăi procedeele de analiză sintactică drept clasificatori. dacă P1. concomitent cu reţinerea structurii ierarhice. acţiune mai sunt numite uneori “ipoteză” şi “concluzie” sau “premiză” şi “concluzie”.….

Execuţia repetată a regulii modus ponens este denumită “forward chaining”. Aceste tehnici au fost implementate în limbaje de programare logică ca PROLOG şi în diverse aplicaţii de inteligenţă artificială (sisteme expert). În această memorie de lucru sunt reţinute toate informaţiile privind faptele. 69 . însă unei reguli (R) dacă P atunci C îi corespunde o formulă logică (F) (P → C). Cele mai cunoscute reguli de inferenţă sunt numite: . interfaţa de comunicaţie cu utilizatorul.modus tollens care pot fi executate repetat şi combinate.modus ponens . valorile şi metavalorile actualizate. fiind avute de asemenea în vedere pentru extinderea limbajului SQL de interogare a bazelor de date relaţionale. dar a căror bază de cunoştinţe este vidă şi constituie suportul dezvoltării de sisteme expert concrete. Formulele logice sunt statice însă logica conţine reguli de inferenţă care pot genera formule noi din formule vechi.Logica propoziţională operează cu formule. La începutul fiecărei execuţii a motorului de inferenţe. iar execuţia repetată a regulii modus tollens este denumită “backward chaining”. Arhitectura unui sistem expert general este prezentată în figura de mai jos : Baza de date I N T E R F A Ţ A Baza de Cunoştinţe externă Translatare Salvare Încărcare BAZA DE CUNOŞTINŢE internă Baza de fapte Baza de reguli I N T E R F Inginer de cunoştinţe MOTORUL DE INFERENŢE Expli care U T I L I Z A T O R A Ţ A Utilizator sistem expert Motorul de inferenţe reprezintă partea algoritmică principală a unui sistem bazat pe reguli de producţie şi este realizat utilizând cele două procedee descrise mai sus şi anume: inferenţierea (algoritmul forward chaining) şi interogarea automată (algoritmul backward chaining). O categorie aparte de sisteme expert o reprezintă [PENT00] sistemele expert generalizabile sau generatoarele de sisteme expert care sunt acele sisteme expert care conţin motorul de inferenţe. se efectuează o copie a bazei de fapte într-o memorie de lucru gestionată tot de motorul de inferenţe. Transferul bazei de fapte în memoria de lucru face ca fiecare expertiză să pornească din aceeaşi configuraţie iniţială a valorilor faptelor. dedicate expertizelor dintr-un domeniu bine conturat. sistemul de gestiune al bazei de cunoştinţe.

din care a rezultat un important fond de date reprezentând valorile măsurate pentru 30 de descriptori (date de evaluare) pentru fiecare variantă de înmulţire.Lungime bob .. Baza de cunostinţe este implicit reprezentată de ponderile conexiunilor dintre neuroni şi nu există o bază de cunoştinţe explicită ca în abordarea bazată pe reguli. Prelucrarea acestor date viza obţinerea răspunsului la următoarele întrebări: 1. Într-un astfel de sistem informaţia este memorată difuz în toată reţeaua. Un sistem conexionist constă dintr-o reţea de elemente interconectate de tip neuron.Diametrul ştiuletelui la bază ………………………….Lăţime bob . care realizează anumite funcţii logice simple. O caracteristică importantă a reţelelor neuronale este capacitatea de a învăţa din exemple şi de a construi algoritmul de rezolvare a unei probleme pornind de la mulţimea de exemple de instruire şi regula de modificare a ponderilor interneuronale.Numărul total de frunze …………………………. Măsurători la bob . Recunoaşterea populaţiilor de porumb şi clasificarea lor [MOHV93] În perioada 1975-1985 la Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava s-au efectuat experimente şi evaluări pentru soiurile de porumb Hângănesc. Care este varianta optimă de înmulţire pentru păstrarea caracterelor soiului martor ? 70 . neuronul funcţionează ca un dispozitiv cu n intrări ponderate şi o ieşire. În concluzie se constată că în realizarea sistemelor expert s-au conturat două abordări: . în care baza de cunoştinţe este creată automat de un algoritm de învăţare plecând de la o mulţime de exemple de învăţare.Grosime bob ………………………….Lungimea ştiuletelui .. În cele ce urmează este prezentat modul de utilizare a unor astfel de instrumente pentru rezolvarea unor probleme de cercetare privind conservarea resurselor genetice vegetale.sisteme expert bazate pe reţele neuronale. O problemă dificilă în această abordare o constituie construirea bazei de cunoştinţe. În cadrul experimentelor efectuate s-au utilizat 20 de variante de înmulţire.Înălţimea totală a plantei . Măsurători la ştiulete: . . Dintre caracteristicile ce definesc soiurile de porumb.. Fiecare dintre cele două abordări prezintă avantaje şi dezavantaje şi de aceea s-au definit modele mixte (hibride) care combină avantajele celor două tipuri de sisteme.sisteme expert bazate pe reguli. s-au luat în considerare acele caracteristici (descriptori) care diferă de la o variantă la alta (30 parametri) reprezentând: Măsurători la plantă: .Greutatea ştiuletelui . fiind reprezentată de ponderile conexiunilor sinaptice dintre neuronii reţelei. Cincantin. Suceava 1.3. În cadrul acestui model. Care este varianta de înmulţire cea mai apropiată de soiul martor ? 2. în care cunostinţele sunt reprezentate prin reguli de producţie. fiecare variantă fiind particularizată de numărul de mame şi numărul de taţi folosiţi la înmulţire. Sisteme expert bazate pe reţele neuronale.

Răspunsul la prima întrebare se obţine prin rezolvarea unei probleme de clasificare şi recunoaştere care este tratată în două moduri şi anume: .numeric prin metode de recunoaşterea formelor . gruparea în clase. Tratarea analitică . primul răspuns NU eliminând varianta din grupare. iar caracteristicile care se abat semnificativ faţă de martor (depăşesc abaterea faţă de valoarea medie) sunt reprezentate în video invers. Tratarea numerică . După terminarea acestei faze sistemul crează baza de cunoştinţe şi afişează în partea dreaptă a ecranului. utilizatorul este antrenat într-un dialog prin care comunică sistemului pentru fiecare parametru dacă acceptă sau nu abaterea.Subsistemul de Recunoaştere a Formelor În cadrul Subsistemului de Recunoaştere a Formelor. Prin utilizarea tehnicilor de recunoaşterea formelor se obţin ieşiri în diverse reprezentări printre care: liste. lista variantelor (formelor) selectate.analitic în cadrul unui sistem expert. fiecare intrare în banca de gene reprezintă o formă iar mulţimea descriptorilor ce descriu specia respectivă. Utilizatorul comunică dispersia acceptată pentru valorile parametrilor ce caracterizează variantele din gruparea cea mai apropiată de soiul martor rezultată din componenta de recunoaşterea formelor. În continuare sunt redate exemple de ecrane rezultate pentru fiecare din cele două moduri de abordare: 71 . grafice ce descriu apartenenţa la o clasă.Subsistemul Expert Tratarea analitică este realizată în cadrul unui sistem expert în care sunt utilizate rezultatele obţinute prin tehnicile de recunoaşterea formelor (gruparea cea mai apropiată de soiul martor) şi experienţa utilizatorului drept cunoştinţe de bază în procesul de decizie şi învăţare. Apoi. De asemenea fiecare din variantele de înmulţire utilizate în cadrul experimentelor efectuate reprezintă o formă. sau o submulţime a lor (datele de evaluare) prin valorile ce definesc intrarea respectivă reprezintă mulţimea caracteristicilor formei. Răspunsul la cea dea doua întrebare se obţine prin definirea şi rezolvarea a două ecuaţii corelaţionale. Caracteristicile fiecărei forme propuse (selectate) sunt prezentate comparativ cu caracteristicile formei martor.

Figura 2. Selectia prin dialog. Reprezentarea grafică a distanţelor Manhattan faţă de soiul martor. Sistemul expert. Recunoaşterea formelor. a variantei cele mai apropiate de soiul martor 72 .Figura 1.

varianta cea mai apropiată de soiul martor este acea variantă din gruparea utilizată în construcţia celor două drepte de regresie pentru care distanţele la cele două drepte sunt minime.y este variabila dependentă (parametrul de optimizat) şi reprezintă numărul de taţi pentru prima ecuaţie. În acest mod s-ar putea obţine rezultate interesante privind influenţa fiecărei caracteristici asupra acestui parametru compus.x2+…+a30.Determinarea variantei optime.ai (i = 1. În cadrul fiecăruia din cele două modele corelaţionale se obţin următoarele rezultate: .6) ceea ce va conduce la creşterea coeficientului global de corelare şi deci a credibilităţii modelului. Se construiesc astfel două ecuaţii corelaţionale ce reprezintă ecuaţiile a două drepte de regresie în hiperplanul cu 30 + 1 dimensiuni de forma: y = a1. număr mame ce va trebui utilizată la înmulţire pentru păstrarea caracterelor soiului martor. Înlocuind în ecuaţia de mai sus. fiecare variantă a grupării reprezentând un punct în hiperplanul cu 30+1 dimensiuni. . respectiv numărul de mame pentru cea de-a doua ecuaţie corespunzător variantei de înmulţire .30) sunt variabilele independente ce definesc caracteristicile variantelor de înmulţire pentru care s-au efectuat măsurători (date de evaluare) . 73 . care reprezintă contribuţia fiecărei caracteristici (variabilă independentă) în cadrul modelului. Modelul poate fi credibil dacă acest coficient este mai mare decât 0. Modelul regresional defineşte o regresie multiliniară între o variabilă dependentă şi 30 de variabile independente care definesc caracteristicile formelor (variantelor de înmulţire). Modelul regresional [MOHV93] Determinarea variantei optime de înmulţire pentru păstrarea caracterelor soiului martor s-a realizat prin construirea de modele regresionale plecând de la gruparea cea mai apropiată de soiul martor obţinută prin componenta de recunoaşterea formelor. Varianta optimă de înmulţire astfel încât să se păstreze caracterele soiului martor se va obţine înlocuind în cele două ecuaţii corelaţionale variabilele xi cu valorile corespunzătoare soiului martor. pentru fiecare din cele două modele regresionale se va obţine corespunzător varianta optimă număr taţi. Astfel.x1 + a2. urmărirea unor caracteristici funcţie de îngrăşămintele utilizate. Prin urmare determinarea variantei cele mai apropiate de soiul martor se reduce la un simplu calcul de distanţe. cât şi pentru determinarea variantei optime de înmulţire (nr. De asemenea pot fi construite modele regresionale în care variabila dependentă să fie o combinaţie de două sau mai multe măsurători ca de exemplu produsul dintre numărul de boabe şi greutatea unui bob.xi (i = 1.optim taţi.un coeficient de corelare global care reprezintă gradul de încredere în rezultatele obţinute (defineşte corectitudinea modelului utilizat). restul măsurătorilor fiind variabile independente. ai cu valorile determinate şi xi cu valorile corespunzătoare soiului martor. acestea pot fi utilizate atât pentru determinarea variantei aflate la distanţa minimă faţă de soiul martor. etc.optim mame) în vederea păstrării caracterelor soiului martor.Coeficienţii de corelare parţială. Având în vedere faptul că cele două ecuaţii corelaţionale au fost obţinute în condiţiile păstrării caracteristicilor soiului martor.30) sunt coeficienţii ecuaţiei de regresie obţinuţi prin rezolvarea sistemului de ecuaţii obţinut plecând de la gruparea cea mai apropiată de soiul martor. Coeficienţii de corelare parţială precizează importanţa fiecărei variabile în cadrul modelului.8. În mod asemănător pot fi construite modele regresionale şi pentru alţi parametri cum ar fi: rezistenţa la boli şi dăunători.x30 unde: . Este indicat ca din model să fie eliminate acele variabile pentru care coeficienţii parţiali de corelare sunt mici (sub 0. rezistenţa la secetă. nr.

Bibliografie 1. [CRIS86] M. Cristea, Rasele de Porumb din România, Bucureşti, 1986 2. [DEJP86]. Delahaye, J.P. – Systemes experte: organisation et programmation des bases de connaissances en calcul propositionnel, Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, Université des Sciences et Technologies de Lille, 1986 3. [DUCO96]. D. Dumitrescu, Hariton Costin – Inteligenţa Artificială. Reţele neuronale teorie şi aplicaţii, Ed. Teora Bucureşti, 1996 4. [HELU02]. Artificial Inteligence www.cs.tcd.ie/Lucy.Hederman/DIPHI/AISlides.doc 5. [MOHV93]. N. Morariu, Şt. Holban, R. Vancea, ş.a. “Asistarea activităţii de cercetare într-o bancă de gene”, faza “Realizare prototip”, manuscris, temă de cercetare realizată în cadrul contractului nr.101/05.04.1993 între Societatea de Servicii Informatice Suceava S.A. şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 6. [MORA02] N. Morariu, Stadiul actual al cercetărilor în domeniul bazelor de date şi cunoştinţe, referat doctorat, Univ. “Ştefan cel Mare” Suceava, 2002 7. [PENT00]. Şt. Gh. PENTIUC, Generatoare de sisteme expert - Editura Hipparion, ClujNapoca, 2000, ISBN 973-9448-48-8, 112 pagini 8. [VAHO89]. Romul Vancea, Ştefan Holban, Dan Ciubotariu, Recunoaşterea Formelor Aplicaţii, Ed. Academiei R.S.R. 1989

74

PROCESUL DE DECIZIE ŞI REŢELELE NEURONALE
D. OSTAFE, E. IANCU, R. VANCEA, S. VLAD, P. PAŞCU Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Vom studia probleme de previziune simple unde reţelele neuronale [Abd 93], [Yur 92], [Kuc 93] sunt utilizate pentru previzionarea valorilor celor mai importante variabile şi mai complicate probleme de decizie unde reţelele neuronale sunt utilizate în calitate de expert sugerând acţiuni performante, de exemplu vânzări şi cumpărări.[Bel 96] Modelul considerat se bazează pe un agent care acţionează într-un mediu dat; acesta primeşte informaţiile, le procesează, generează ieşiri şi în final ia o decizie bazată pe aceste ieşiri. Vom considera un model de agent care acţionează singur într-un context exogen.

Agent singur

Mediu exogen Mediu extern

agent

Informaţii Alte operaţii

acţiune

Fig. 1. Structura generală a unui model de agent Agentul care acţionează într-un sistem de acest fel are succes în sensul că îşi atinge scopurile dacă aceste scopuri pot prevedea consecinţele acţiunilor (cu un anumit grad de siguranţă). Capacitatea aceasta decurge din utilizarea informaţiei disponibile astfel încât să se ajungă la înţelegerea structurii sistemului. În figura 2 sunt descrise cele 7 faze ale procesului de luare a deciziei globale de către agent, într-o ordine care îl duce pe agent de la procesarea informaţiei până la faza în care intră în acţiune: 1. Unele informaţii exogene despre mediu ajung la îndemâna agentului. 2. Agentul procesează informaţia. 3. Agentul îşi foloseşte reţeaua sa neuronală pentru a procesa informaţia. 4. Procesarea poate să conducă la om previziune sau chiar la o decizie. 5. Agentul acţionează pe baza rezultatului de la punctul 4, prin folosirea unor reguli interne sau externe. 6. Agentul actualizează la zi resursele (potenţialul) pe baza acţiunii. 7. Agentul îşi evaluează profitabilitatea acţiunii, în scopul de a învăţa şi de a îmbunătăţi rezultatele propriilor sale acţiuni viitoare.

75

Mediu

Previziune

Agent

Ieşire

Decizie

Acţiune

Învăţare

Evoluţia strategică

Actualizarea resurselor

Interpretarea regulilor

Figura nr. 2 Procesul de luare a deciziei de către un agent În problemele de previziune, reţeaua neuronală este utilizată ca un eficient consilier (expert) aflat de partea agentului care doreşte să-şi atingă scopul prin prevederea unei mulţimi variabile, pe baza unei mulţimi de informaţii. În problemele de decizie atenţia nu este în mod necesar concentrată asupra previziunii ci mai ales pe formularea unei conexiuni între setul de informaţii şi acţiuni orientate spre eficienţă cu scopul de a atinge anumite obiective.
Probleme de decizie Scopul (pasului) previziunii est de a construi o mulţime de intrări pa baza căreia să se “segmenteze decizia”. Întrebarea crucială este cum vom genera o acţiune de la date de acest tip. Recomandăm două soluţii pentru această problemă: 1. Reguli externe 2. Reguli interne 1.1. De la previziune cu reguli externe

Prima posibilitate este de a genera regulile care sunt externe faţă de reţeaua neuronală şi care definesc decizia pa baza valorilor prognozate. Aceste reguli sunt în general suportate de legi economice sau reguli, derivate din legi economice. De exemplu, să presupunem că un agent activează la bursa de valori şi previzionează schimbarea în preţ de astăzi pentru mâine pentru a-şi stabili acţiunea. Cele trei reguli conform cărora se poate alege o acţiune din cele trei prezente (de a cumpăra, a vinde sau a aştepta) sunt redate în tabelul de mai jos: Regulă 1. 2. 3. Condiţie Dacă valoarea absolută a schimbării aşteptate este mai mică decât un prag Dacă schimbarea aşteptată este pozitivă Dacă schimbarea aşteptată este negativă Acţiune Atunci aşteaptă Atunci cumpără Atunci vinde

76

Aceasta necesită forme complexe de învăţare. Conform regulilor 2 şi 3 agentul trebuie să cumpere (vândă) dacă schimbarea aşteptată este în creştere (descreştere) în preţ. acţiunea şi învăţarea sunt dificil de integrat. 3. Dacă previziunea este corectă agentul poate să obţină profit prin creşterea (vânzarea) astăzi şi vânzarea (creşterea) mâine.2. Aceasta poate fi dată de construirea unei singure reţele cu o ieşire de previziune (neuron de previziune) şi una sau mai multe ieşiri de acţiune (neuron de acţiune). 1. în conformitate cu acest set de reguli. De la previziune la decizie cu reguli interne În această concepţie regulile sunt construite intern pe baza unei mulţimi externe. regulile externe sunt arbitrare. de date producând acţiunea (reţea de acţiune). şi poate fi reprezentată ca un prim pas în construirea modelelor financiare. ori prin utilizarea a 2 reţele unde prima produce previziunea (reţea de previziune) în timp ce al doilea primeşte previziunea şi alte date (posibile) în intrare. 3. 1. activitatea de previziune.În acest exemplu regulile trebuie să fie exploatate secvenţial în scopul de a urma o regulă pentru un anumit set de circumstanţe. De la previziune la decizie cu reguli interne şi o reţea 77 . De la previziune la decizie cu reguli externe Există 3 mari neajunsuri la această primă metodă de abordare. Previziune Date de intrare Acţiune Figura nr. 2. În prima regulă valoarea acestui prag depinde de costurile de tranzacţionare: esenţa acestei reguli este de a evita o acţiune atunci când profitul aşteptat este mai mic decât costurile tranzacţionale. Pe de altă parte simplicitatea est atuul acestei concepţii. 4. Date de intrare Previziune Set reguli Acţiune Figura nr. poate induce un comportament nedorit.

- Previziune Acţiune Figura nr.putem să utilizăm un neuron prin stabilirea unui rang de valori rezultate pentru fiecare acţiune sau alternativ un neuron pentru fiecare cod de acţiune. 5 De la previziune la decizie cu reguli interne şi două reţele b) Reţeaua neuronală dublă Este compusă din 2 reţele conectate. învăţarea în neuronul de acţiune.a) Reţeaua neuronală simplă considerăm o reţea neuronală cu un singur neuron de previziune şi unul sau mai mulţi neuroni care reprezintă acţiunea. Prima reţea se propagă în a doua reţea care procesează previziunea şi rezultatele acţiunii. Dacă un neuron nu va utiliza o tehnică de învăţare nesupravegheată (precum un algoritm genetic) atunci un alt neuron poate utiliza ponderea (de la intrare până la stratul ascuns ca rezultat a învăţăturii repropagatorii în neuronii care prognozează rezultatul) rezultatul. . Procesul de învăţare în reţeaua de acţiune poate avea loc într-o formă mixtă. Pe de altă parte această formă a învăţării poate fi eficace pentru probleme simple. dar de asemenea în anumite condiţii şi în acţiune. ea este prea simplistă pentru a fi aplicată cu succes în economie şi modele financiare. 78 . neuronul este în mod tipic bazat pe retropropagare. Prima reţea învaţă [Van 95a]. Numărul de neuroni rezultaţi depinde de reprezentarea acţiunii. [Van 95b] să mapeze pornind de intrări la previziuni prin metoda repropagării în timp ce reţeaua de acţiune învaţă să mapeze de la previziune la acţiuni prin învăţare nesupervizată. În acest caz reţeaua învaţă să construiască o hartă din mulţimea informaţiilor nu numai în cazul previzional. A doua reţea are o mulţime de informaţii compusă din ieşirile primei reţele (previziunea) şi posibil alte date. (pentru care o sarcină nu este disponibilă) poate avea loc printr-o metodă de învăţare indirectă. În timpul învăţării în previziune.

Iancu. Vancea. F. Holban. Suceava. [Kuc 93] Kris Kucinski . Programare Logică”. 1995 5. S. 1993 3.Bibliografie 1. Vancea. [Zur 92] Jacek M.“Introduction to Artificial Neural Networks”. [Bel 1996] A. Suceava. [Van 95b] R. West Publishing Company. Paul. “Ştefan cel Mare”. Terna . Ed. . [Van 95a] R. Univ. Zurada . St. 1995 4. Şt. “Ştefan cel Mare”. Iancu. Beltratti. Tehnici de inteligenţă artificială”. Şt. Holban. F.“Neural Networks for Economic and Financial Modelling” 2. Margarita and P. Ed. Univ.“Introduction to Artificial Neural System”.“Inteligenţa Artificială. 1992 79 .“Inteligenţa Artificială. .

Extraneturi decizionale între echipe de proiect interîntreprinderi. client sau consultant. and the use of virtual private networks (VPN) that tunnel through the public network. Paul PAŞCU Ing. An extranet requires security and privacy. notari. These require firewall server management. Multitudinea de aplicaţii Extranet existente pe piaţă sunt din următoarele categorii: documentaţie online. ec. conţinutul lui fiind diversificat după tipul utilizatorului: furnizor. spaţii de exprimare a cerinţelor. constructori de automobile. or other businesses. de la cele mai mici până la corporaţiile multinaţionale. customers.REŢEAUA EXTERNĂ A UNEI COMPANII ŞI EXTRANET Ing. Particularitatea acestei reţele constă în faptul că-i vizează numai pe partenerii aflaţi în afara companiei. An extranet can be viewed as part of a company's intranet that is extended to users outside the company. ce rulează între o companie şi partenerii săi. spaţii de lucru (cu sau fără interactivitate). Reţeaua Extranet a fost dezvoltată în ultima jumătate de deceniu în cadrul companiilor de telecomunicaţii atât teoretic cât şi practic. Extranetul este un Intranet întins ce permite comunicarea intre diverse organisme exterioare. au adoptat modelul Extranet. Extranet proprietar între o „întreprindere şi diviziile sale (de exemplu VW) sau între o întreprindere şi furnizorii săi. Ovidiu Florin HURJUI Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Abstract An extranet is a private network that uses the Internet protocol and the public telecommunication system to securely share part of a business's information or operations with suppliers. encryption of messages. practica demonstrând că este cea mai ieftină şi cea mai logică soluţie prin care poate fi condusă o afacere şi pusă în legătură cu partenerii săi. partners. Intranet şi Extranet Criterii INTERNET INTRANET Tip de acces Deschis Privat Utilizat de Public Membrii organizaţiei Tipul informaţiei General Proprietar EXTRANET Controlat Partenerii de afaceri Partajare selectivă 80 . Think of an extranet as being a private portion of the Internet. cum ar fi cele ale clienţilor sau furnizorilor. vendors. Diferenţele dintre Internet. Mediul Extranet este destinat în principal celor mai importanţi parteneri. Definit foarte simplu. drd. the issuance and use of digital certificates or similar means of user authentication. Extranetul este o aplicaţie bazată pe protocolul reţelei Internet IP (Internet Protocol). Companii de diferite dimesiuni. Tabelul 1. Intranet şi Extranet pot fi delimitate clar în tabelul 1. utilizând tehnologiile Web sau alte tehnologii IP. Tehnologia a cunoscut o dezvoltare importantă în trei direcţii principale: Extranet pentru comunităţi de interese: constructori de avioane şi companii aeriene. If you were to remove the secure aspects of an extranet then you would in effect have just another piece of the Internet. interadministraţii. structuri interministeriale etc. Comparaţii între Internet.

volumul tranzacţiilor financiare pe această cale. cu o investiţie minimă în problema securităţii. Restricţiile de acces sunt asigurate în diverse forme. În august 1996. Reţeaua Extranet restricţionează accesul prin protocoale şi metode de autentificare speciale. Specialiştii consideră că reţelele Extranet (Extranetul este reţeaua externă organizaţiei. furnizorilor sau pentru diverşi vânzători. Fără exagerare se poate afirma că Extranetul justifică în majoritatea cazurilor implantarea unui Intranet. permite comisiilor guvernamentale americane care elaborează legi să lucreze online. Membrii comisiilor se conectează la reţea printr-un certificat digital şi se regăsesc într-o întâlnire virtuală. Utilizează acelaşi sistem de arhitectură a reţelei şi de securitate ca şi site-urile de comerţ electronic. Acest lucru îl face însă să fie şi cel mai puţin sigur. protecţia şi securitatea sunt asigurate prin protocoale speciale în criptarea şi decriptarea mesajelor (exemplu: protocolul Secure Sockets Layers).5 milioane USD. ele pot fi subevaluate dacă ţinem cont că giganţi cum ar fi Cisco şi Dell Computers au realizat din octombrie 1997 până la sfârşitul acestui an. reţelele Extranet au căpătat amploare. Modelul aplicaţiilor specializate: este utilizat în cazul firmelor care au relaţii de afaceri cu parteneri numeroşi. în funcţie de partenerii şi obiectivele firmei): Modelul de acces protejat în Intranet: necesită. Poate II Internetul sau poate fi o altă reţea naţională sau internaţională (de exemplu America On Line. deşi cifrele avansate sunt serioase. Deşi în acest caz costul asigurării securităţii sistemului este foarte mare. Întreprinderile au luat imediat cunoştinţă de interesul reprezentat de reţelele Extranet. Totuşi. la 327 miliarde USD în 2000. beneficiile sunt pe măsură: clienţii află preţurile în intervale de timp mici (mai puţin de un minut). DARPA a economisit prin ESF 1. Exemplu: Extranetul american DARPA. Modelul comerţului electronic: este dezvoltat în special pentru tranzacţii de tip bussiness-to-bussiness. 29% dintre întreprinderile chestionate au deja un Extranet operaţional sau în curs de implementare. utilizarea reţelelor virtuale private (VPN). 81 . datorită eliminării cheltuielilor cu deplasarea membrilor comisiilor şi renunţarea la comunicaţiilor prin fax sau telefon. permiţând. fără ca firma să plătească un angajat care să preia toate aceste tipuri de mesaje.În literatura de specialitate. Utilizatorilor li se permite accesul direct în Intranetul firmei. La mai puţin de şase luni de la formularea conceptului. fără a implica reţeaua Internet. Compuserve etc) reprezintă „calea regală de propagare a comerţului electronic”. Potrivit unei anchete comandată de Business Object în februarie 2002. datorită extremei lor utilităţi în special în industriile tradiţionale. Modelul site-ului protejat cu o simplă parolă: este cel mai simplu. lansează comenzi şi verifică stadiul acestora. de obicei. denumit Extranet for Security Proffesionals (ESF). Forrester Research evalua o creştere de la 8 miliarde USD. vânzări pe Internet în valoare de 4 miliarde USD iar firme precum IDG prevăd în continuare o dezvoltare de aceeaşi amploare. sunt delimitate patru modele de reţele extranet (un model este definit printr-o combinaţie logică de opţiuni pentru asigurarea securităţii în dezvoltarea afacerilor pe reţea în exteriorul companiei. spre exemplu. uşor de creat. servicii diferite în cazul clienţilor. Prin urmare.

INTRANET Parteneri importanţi Furnizor Mici parteneri 2. administraţie sau de partenerii acestora. Figura 1. (schimburi de formulare informatizate) Furnizor A Furnizor B Furnizor C Client Cerere oferte 3. Atunci când constituie un spaţiu privat oferă avantaje suplimentare în raport cu reţeaua Internet: performanţă. Scenarii de afaceri pe Internet Avantajele tehnologiilor Extranet Reţeaua Extranet permite transparenţa anumitor informaţii deţinute de întreprindere.Furnizor comanda factura Client 1. Întreprinderi exterioare Furnizor A Furnizor B Furnizor C RELAŢII Client A Client B Client C 5. INTERNET Întreprinderea A Întreprinderea B Centru de afaceri virtual Întreprinderea C 4. 82 . EXTRANET Furnizor Acţiuni de marketing Client A Client B Client C 6. Ea poate înlocui o parte din Intranet şi o parte din site-urile internet. calitatea serviciilor şi securitate.

. • capacitate de a integra evoluţiile viitoare (din punctul de vedere al conţinutului. • platforme de aplicaţii foarte bogate. Iaşi. • dezvoltarea unei teorii economice specifice Internetului. extranet-urile prezintă numeroase atuuri: cresc reactivitatea întreprinderii. 3. 2.08.31/15. Firmele se orientează spre Internet pentru a vinde milioane de produse la sute de mii şi milioane de clienţi. Bibliografie: 1. • eliminarea incertitudinilor asupra consecinţelor dezvoltării comerţului electronic. Iaşi. Reţeaua Internet permite relansarea comerţului diversificând scenariile de afaceri (figura 1). nr. Fotache D. Principalele tendinţe în economia întreprinderilor vor fi următoarele: • transferul puterii către clienţi.. securizează informaţia etc. facilitează legăturile interservicii.Global.. Astfel se pot face promovări de produse cu ajutorul cataloagelor WEB. cu viteza luminii şi independent de frontiere sau de suporturi de transmitere. implementează canale informaţionale mai eficiente. Semnalul electronic capabil să transporte orice: informaţii financiare. tehnici şi tehnologii pentru grupuri de lucru. 2002. • redefinirea canalelor valorice ale întreprinderii. Un alt avantaj deloc neglijabil: Extranet asigură posibilităţi multiple de expertiză. adaptate pentru structuri de mici dimensiuni. • diminuarea intermedierilor şi a costurilor de distribuţie.). • interfaţă conversaţională pentru utilizatorii săi. datorită polivalenţei tehnologiilor adiacente. datorită avantajului utilizării tehnologiilor Internet. Tribuna Economică. pentru a-şi căuta parteneri de afaceri virtuali.. Explozia Internetului şi digitizarea generalizată a informaţiei a bulversat regulile jocului care guvernează mediul concurenţial.1998 83 . Relaţiile interîntreprinderi sunt simetrice şi multilaterale. constatându-se o înlocuire a marketingului „de masă” cu cel de precizie. Oprea D. 2002. Groupware – Metode. Popescu D. Editura Polirom. cursul bursei etc. sau pentru comunităţi profesionale specializate sau dispersate în cadrul întreprinderii sau organizaţiei. pentru firmele ce dispun deja de site-uri web sau de reţea Intranet. prezentarea firmelor. • uşurinţă în introducerea instrumentelor şi serviciilor care se bazează pe protocoale deschise. Avantajele oferite sistemelor informaţionale sunt: • implementarea mai puţin costisitoare. Această evoluţie va conduce la reinventarea organizaţiilor şi a funcţionării lor în vederea optimizării exploatării capitalului informaţional. Lungul drum al întreprinderii către informatizare. Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice. Managerii.. Editura Polirom. devine o resursă esenţială. • noi oportunităţi de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii. scenarii şi propuneri de afaceri. numărului de utilizatori.

• Subsistemul operativ. Mulţimea componentelor organizatorice şi interacţiunea dintre acestea urmăresc realizarea unui anumit obiectiv global: funcţionarea întreprinderii în condiţii optime. În cadrul oricărui organism economic se produc: • fluxuri materiale (de materii prime. produse finite etc.). • Subsistemul informaţional. Subsistemele unei firme. • fluxurile existente între componentele organizatorice implică resursele organismului economic. • fluxuri financiare. între care se stabileşte o interacţiune dinamică. semifabricate. pe baza unor reguli prestabilite. Interacţiunea dinamică dintre elemente se materializează în fluxurile stabilite între acestea. cu scopul atingerii unui obiectiv. Conform teoriei sistemelor orice organism economic (şi nu numai) este un sistem deoarece: • el prezintă o structură proprie constând dintr-o mulţime de elemente constitutive care interacţionează între ele pe principii funcţionale. Valeriu LUPU Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Noţiunea de sistem. Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente. Subsistemele întreprinderii sunt (figura 1): • Subsistemul decizional. 84 . • fluxuri informaţionale. fluxuri care implică resursele existente. La nivelul subsistemului operaţional (în cadrul căruia se desfăşoară procesele economice specifice domeniului de activitate a agentului economic) are loc culegerea datelor care apoi sunt transmise subsistemului informaţional (flux ascendent) în vederea stocării şi prelucrării datelor necesare obţinerii informaţiilor utile în vederea fundamentării deciziilor la nivelul subsistemului decizional (de conducere).SISTEME INFORMATICE DE MANAGEMENT – SIM Lector univ.

răspunsuri Figura 2 Subsistemele unei firme(organizaţii) Sistem informatic strategic Sistem informatic suport de decizie Sistem informatic de management Sistem informatic pentru munca de proiectare Automatizarea birourilor Sistem informatic pentru prelucrarea tranzacţiilor Figura 3 Componentele unui Sistem Informatic de Management 85 .documente Sistem de execuţie .ordine .hotărâri . . iar în figura 3 este reprezentată schema simplificată a unui sistem informatic de management.decizii Sist.informări . de conducere Sistem informaţional .Sistemul întreprindere Subsistemul decizional Decizii Flux informaţional Subsistemul informaţional Informaţii Mediul exterior Fluxuri materiale şi financiare Decizii Subsistemul operaţional Date Figura 1 Subsistemele unei întreprinderi Altă modalitate de reprezentare ale subsistemelor unei organizaţii este reprezentată în figura 2.rapoarte .

de rutină. 86 . În această categorie cuprindem spre exemplu(figura 4): • Sistemul informatic privind gestiunea producţiei.P.Sistemele informatice ale unei firme Sisteme pentru prelucrarea tranzacţiilor (Transaction Processing Systems . • Sistemul informatic privind evidenţa vânzărilor.S.TPS) sunt specializate în preluarea. Sistem informatic pentru prelucrarea tranzacţiilor Sistem informatic pentru gestiunea producţiei Sistem informatic al contabilităţii financiare Sistem informatic privind evidenţa vânzărilor Sistem informatic privind evidenţa stocurilor Figura 4 Sistemul informatic pentru prelucrarea tranzacţiilor În figura 5 este prezentată structura tip a unui T. Se caracterizează prin gradul lor mare de repetabilitate şi prin volumul mare de date procesat şi servesc nivelul operaţional. a principalelor surse de date şi a circuitului informaţional pe care-l putem stabili într-o organizaţie. stocarea şi prelucrarea tranzacţiilor zilnice. • Sistemul informatic al contabilităţii financiare. • Sistemul informatic privind gestiunea stocurilor. Subsistemele unui sistem de prelucrarea tranzacţiilor [LUPVA01] au fost definite la nivel de descriere a componentelor cu specificarea activităţilor. indiferent de forma de organizare pe care fondatorii o consideră avantajoasă sau legiuitorul ne permite să alegem (figura 6).

0 Conturi de încasat 21 23 7.0 State de plată 10.0 Lansare Producţie 8 3.0 Achiziţie 14 13 9 10 11 12 FURNIZORI ANGAJAŢI 5. 87 .Clienţi 1 6 4.P.S.0 Conturi de plată Figura 5 Schema tip a unui T.0 Registru general 8.0 Expediere 5 1.0 Recepţie 17 18 15 16 22 9.0 Înregistrare comenzi 3 2 2.0 Facturare 7 4 20 19 6.

L.Subsistemele sistemului informatic sunt prezentate în figurile 7 – 17.P. Produse/Servicii Clienţi 3 7 Colectoare comenzi 2 Verificare nomenclator produse 6 Autorizare credite 8 9 Comenzi noi 1 4 Cumpărări acceptate Clienţi 10 Comenzi vechi 5 Figura 7 Subsistemul înregistrare comenzi Comenzi noi Comenzi acceptate 9 10 2 8 Date facturate 1 Comenzi vechi Execuţie comenzi 7 Expedieri 3 Stoc materiale 5 Stoc produse finite 4 Înregistrare comenzi 6 Comenzi achiziţii Figura 8 Subsistemul P.U. 88 .

Date facturabile 1 Pregătire şi redactare facturi 2 Facturi Figura 9 Subsistemul facturare Expedieri 1 Expediere comenzi onorate 2 Clienţi 3 Încărcare Figura 10 Subsistemul expediere Facturi debitori 1 Editare şi înregistrare date primite Conturi de încasare 2 3 Pregătire extrase de cont şi scisori de revenire 6 4 Facturi primite 5 CLIENŢI Figura 11 Subsistemul conturi admisibile 89 .

Inventar Conturi de încasare Conturi de plată 4 Alte date 2 3 Întreţinere registru general 5 1 6 Plăţi angajaţi Registru general 7 Pregătire rapoarte 8 9 Acţionari Figura 12 Subsistemul Registru general Comenzi achiziţii 1 3 Selectare furnizori 2 Furnizori 4 Produse 5 Obţinere verbală a acceptelor Pregătire comenzi de cumpărare 8 7 9 6 Furnizori Comenzi de cumpărare 11 Închidere comenzi de cumpărare 10 Recepţii 90 .

(continuare) Furnizori 1 Selectare furnizori 2 3 Recepţii Comenzi de cumpărare Figura 13 Subsistemul Aprovizionare .Recepţie Conturi de plată 1 2 Recepţii Validare plăţi 3 4 5 Furnizori Plăţile furnizorilor Anticipare cumpărări 6 7 Plăţi anticipate 8 Plăţi anticipate Comenzi de cumpărare Figura 14 Subsistemul conturi de plată 91 .

Fişier angajaţi 2 Categorii de plăţi 4 3 Angajaţi 13 1 Validare verificare Calcul câştig brut 5 6 7 8 Date personal Redactare cec 11 Calcul câştig net 9 Stabilirea reţinerilor Fişier texte 12 10 Date as.sociale Contabilizare articole Plăţi şi reţineri Figura 15 Subsistemul State de plată Centrală Coordonator Formator 1 1 Secretariat Administrativ 1 Departament Financiar+contabilitate 5 Formator 2 1 Departament Financiar-contabilitate 3 Departament Comercial-Vânzări 4 Departament Tehnic-producţie 2 Figura 16 Organigrama pentru întreprinderea simulată MIS (Management Information System) 92 .

OAS) – Automatizarea birourilor – destinate în special personalului implicat în procesul prelucrării informaţionale(contabili. funcţionari. Sisteme destinate cercetării – dezvoltării (Knowledge Work Systems .KWS) – destinate creării şi integrării noilor tehnologii în cadrul firmei. • Procesoare de tabele. Utilizatorii acestor sisteme sunt: • Inginerii. Sisteme destinate activităţii de birotică(Office Automation Systems .Calculator Tastatură Secretariat administrativ Imprimantă Imprimantă Calculator Tastatură ComercialVânzări Scaner Imprimantă Calculator Tastatură Resurse umane Calculator TehnicProducţie Calculator Tastatură Contabilitate -financiar Tastatură Figura 17 Simboluri grafice pentru perfiericele de intrare / ieşire 1. 2. secretari) dar şi managerilor. • Sisteme de poştă electronică. 93 . În această categorie putem cuprinde: • Procesoare de texte.

). Sistemele expert pot fi utilizate cu succes în diagnosticarea financiară a firmei. Sisteme informatice destinate conducerii (Management Information Systems . În această categorie de sisteme putem include sistemele expert caracterizate prin stocarea cunoştinţelor unui expert uman. 3. Sisteme suport ale executivului (Executive Support Systems . Ele valorifică informaţii interne oferite de TPS şi MIS. sub formă de fapte şi reguli.• Proiectanţii. controlului şi planificării pe termen scurt În vederea oferirii unei informări relevante ele permit şi generarea de rapoarte privind abaterile înregistrate precum şi consultarea on-line a informaţiilor referitoare la perioade anterioare de gestiune.MIS) destinate integrării asigurării rapoartelor sintetice de rutină necesare în procesul fundamentării deciziilor curente. • Alţi specialişti angrenaţi în activitatea de cercetare – dezvoltare. Oferă utilizatorilor flexibilitate deosebită la cerinţele formulate returnând rapid răspunsurile solicitate.DSS) oferă managerilor modele complexe şi aprofundate de analiză în vederea fundamentării deciziilor. preţul produselor fabricate de firmele concurente. preţul de piaţă al materiilor prime etc. alături de informaţii provenite din mediul economic exterior (curs valutar. Sisteme suport de decizie (Decision Support Systems . MEDIU Solutii individuale ale specialistilor Alti membrii ai grupului de decizie Software pentru rapoarte Modele matematice Software GDSS BAZA DE DATE Legenda Informaţii Comunicaţii Date Figura 18 Modelul funcţional al unui DSS 5. într-o bază de cunoştinţe utilizată în deducerea de concluzii prin derularea de raţionamente automate. 4. în elaborarea deciziei băncii de acoradre a creditelor pentru clienţii săi etc (figura 18).ESS) reprezintă 94 .

date sintetizate oferite de MIS şi DSS. Tabelul I – 1 Sisteme informatice utilizate în cadrul firmei Date de intrare Prelucrări Ieşiri Tipuri de sisteme informatice Date primare Actualizări. contabili . Procesarea corespondenţă. generări şi analitice tranzacţiile de rapoarte Documente. precum şi cele mai avansate produse software grafice (figura 19). Date primare. prelucrărilor. mesaje secvenţe video comunicaţii. ieşirilor şi beneficiarii acestor sisteme.sisteme informatice destinate conducerii strategice şi permit luarea unor decizii nestructurate. Performanţe Banca de date Date de prel. Situaţii sintetice TPS privind sortări. ci să ofere facilităţi generalizate de calcul şi comunicaţii. PIM(Personal Information Management) 95 Utilizatori Conducătorii serviciilor funcţionale Funcţionari. OAS documente. Utilizează date privind mediul exterior al firmei. şi audio. Ele nu au fost gândite să servească la soluţionarea unei anumite probleme. a tranzacţiilor Mediu extern Alocare buget Date de cercetare marketing Date despre concurenta Planificare produse Plan pieţe Alte domenii ale firmei Date mediu extern Plan strategic Plan promovare Prognoze vânzări Plan preţ Figura 19 Fluxul datelor în efortul Marketing – ESS Tabelul I – 1 sintetizează caracteristicile sistemelor informatice prezentate evidenţiind: natura datelor de intrare. altele decât cele de rutină. documentelor.

Tipuri de sisteme informatice KWS Date de intrare Specificaţii de proiectare. simulări. baze de cunoştinţe tehnicoştiinţifice Volum mare de date (provenit de la TPS şi KWS) Volum mic de date(provenit de la TPS. KWS) Date(interne şi externe ) agregate Prelucrări Modelări. 96 . Instrumentele tehnice ale Sistemelor Informatice de management Principalele instrumente tehnice ale Sistemelor Informatice de Management sunt (figura 20) [LUPVA03]: • Hardware-ul şi procesarea informaţiei. schiţe Utilizatori Personal tehnic(ingineri. proiectanţi) MIS Prelucrări pe baza unor modele simple. rapoarte privind abaterile Situaţii şi analize decizionale Managerii de domenii DSS Managerii. prelucrări interactive Situaţii sintetice. • Telecomunicaţii şi reţele de telecomunicaţii.3. • Software-ul şi Sistemele Informatice. Consiliul de Administraţie ESS Analize şi prognoze 1. analize Prelucrări pe baza unor modele simple de analiză Grafice. MIS. simulări Ieşiri Modele. proiecte. • Aceste instrumente tehnice vor fi dezvoltate în capitolele care urmează. • Noua arhitectură informatică. Consiliul de Administraţie Managerii. • Organizarea resurselor de date.

1999 Ovidiu Nicolescu.Software-ul sistem . Editura didactică şi pedagogică. Editura ALL. Tiberiu Zorlenţan. Economică.Software-ul şi prelucrarea informatică . 1992 Florica Badea – Managementul producţiei industriale.Mediile de stocare .Un mediu de baze de date modern .Proiectarea bazelor de date Tendinţe . Gheorghiţă Căprărescu.Instrumente tehnice ale Sistemelor Informatice de Management Hardware-ul şi procesarea informaţiei Software-ul şi Sistemele Informatice Organizarea resurselor de date Telecomunicaţii şi reţele de calculatoare Noua arhitectură de calculatoare . 2. Bucureşti. 1997 97 .Probleme de management şi decizii Figura 20 Instrumente tehnice ale sistemelor Informatice de Management Bibliografie: 1.Cerinţe de administrare .Tendinţe în tehnologia de prelucrare a informaţiilor . Ed.Dispozitive de Intrare/ieşire . 3.Componente şi Funcţii . Bucureşti. Aurel Burciu – MBO & Ciclul afacerilor.Tipuri de reţele de comunicaţie . Eugen Burduş. Ion Cochină – Management.Software-ul aplicaţii . Ion Verboncu.Utilizarea telecomunicaţiil or pentru avantaje compeptitive .Cum alegem Software-ul .Organizarea tranzacţiilor .Noile unelte Software .

it is everywhere we look from the televisions in our homes to the sides of local buses. atât cu clienţii actuali cât şi cu cei potenţiali. într-o economie în care există concurenţa. Publicitatea poate viza trei obiective de bază: să informeze. publicitatea. publicitatea îi oferă posibilitatea de a se informa asupra bunurilor existente pe piaţă şi de alege în cunoştinţă de cauză pe acelea care îi satisfac nevoile şi corespund posibilităţilor sale. Mihaela SENIUC. Agenţii de publicitate de renume mondial. Într-o economie de piaţă concurenţială nu te poţi aştepta ca mărfurile şi servicicile să se vândă singure. deşi brand-urile sunt mature. culturală.FACTORUL DE INFLUENŢĂ ÎN PROCESUL DECIZIONAL DE CUMPĂRARE. Advertising influences us in many ways. stabilirea unui preţ atractiv şi punerea mărfii la dispoziţia consumatorilor vizaţi. în plan social este legată de ideea de democraţie şi de informare a publicului. Since advertising is such a big part of our social and economical environment it is important that we know what these images are doing to us. Desi majoritatea românilor sunt vorbitori de limbă engleză. [1] Publicitatea. Alexandru NEDELEA Universitatea „Ştefan cel Mare” Abstract The Effects of advertising on the consumer is all around us. În cele mai multe dintre reclame s-a folosit limba română. dar totuşi. Creşterea ponderii şi a rolului publicităţii în societatea contemporană se datorează mai multor factori atât de natură economică cât şi de natură politică. chiar dacă o firmă are produse de cea mai bună calitate. Desfăşurarea unei activităţi de marketing nu presupune numai crearea unui produs bun. Pentru companiile care introduc produse pe piaţa românească este important să se vorbească aceeaşi limbă. aceasta nu 98 . dacă lumea nu le cunoaşte este puţin probabil ca ele să se vândă şi. univ. Lector univ. în categoria business-to-business şi telecomunicaţii. companiile au preferat să-şi menţină sloganul în engleză. Din punct de vedere al cumpărătorului. dr. Dincolo de aceste aspecte economice. Ogilvy au filiale în Bucureşti. Într-o economie de piaţă în care există o multitudine de producători şi de produse care satisfac aceeaşi nevoie. It is almost impossible to avoid. de aceea se impune necesitatea unei comunicări permanente.PUBLICITATEA Prep. cum ar fi: Leo Burnett. [3] În Europa de Est publicitatea devine din ce în ce mai bună pe măsură ce companiile multinaţionale pătrund pe această piaţă. în momentul de faţă este o realitate pregnantă a vieţii sociale. Publicitatea este legată în mod evident de economia de piaţă. This is why advertising has become such a controversial topic today. often we don't even notice its effects. Odată cu dezvoltarea pieţei se constată şi o creştere a veniturilor din publicitate în România. socială. Satchi & Satchi. încercarea de a influenţa prin mesaje persuasive pe cumpărători este justificat necesară şi eficientă pentru orice ofertant de bunuri sau servicii. despre publicitate nu se poate spune acelaşi lucru. Mai mult decât atât vorbim în plan cultural despre o anumită cultură a publicităţii care se referă atât la conţinuturile mesajelor publicitare cât şi la obişnuinţa publicului de a apela la ele şi de asemenea la apariţia unor elemente noi ale stilului de viaţă. [2] Publicitatea este un mijloc de comunicare impersonal care vizează transmiterea mesajelor către publicul firmei pentru a-i modifica acestuia nivelul de informare şi atitudinea în scopul influenţării comportamentului său. să convingă şi să reamintească. Totuşi.

În Statele Unite ale Americii s-a observat că jumătate din produsele văzute de copii la televizor sunt cumpărate. ea este dublată în româneşte. La fel este şi cazul publicităţii care-i încurajează să cumpere produse şi servicii. daca nu discreditează alte produse sau creează confuzie în piaţa ţintă. Uneori. În Marea Britanie. Orange continuă să-şi păstreze sloganurile în engleză. profitând de lipsa lor de experienţă. s-a ajuns la o concluzie surprinzătoare: publicitatea părea a fi mai eficientă atunci când este vorba despre creşterea volumului de mărfuri achiziţionate de cumpărătorii fideli şi mai puţin eficientă în privinţa atragerii de noi cumpărători. care este numit Coccolino în România. dacă produsele comparate au utilizări diferite.Teoria spune că publicitatea comparativă pune faţă în faţă produsul promovat cu unul sau mai multe produse ale concurenţei sau cu un produs generic a cărui marcă nu este dezvăluită. Alte companii. sexuală. Legea română defineşte această noţiune ca fiind decepţia pieţei ţintă. Publicitatea comparată este de asemenea acceptată numai ţinând cont de condiţiile impuse de U. reprezintă o sursă de încredere pentru informare. Un exemplu relevant poate fi: un actor care într-un film fumează ţigări Camel. adică: dacă nu este înşelătoare. Ca urmare. Carlsberg. Publicitatea comparativă este parte din natura umană. cum ar fi. Un bun exemplu este Lever's Snuggle. dacă nu sunt prezentate produse care imită alte brand-uri consacrate. Publicitatea subliminală este definită ca fiind utilizarea unor stimuli foarte slabi ce nu pot fi percepuţi în mod conştient. Această lege ia în considerare piaţa constituită din minori şi spune că publicitatea dăunătoare moralului. meşteşugarilor. [4] Creşterea numărului de mesaje publicitare a fost însoţită de adoptarea unei legi pentru acest domeniu. Max Factor. publicitatea condiţionează 7% din cumpărăturile de familie. Loreal. producătorului. aceasta putând fi formată din oameni de afaceri sofisticaţi sau femei casnice. mai ales cu părinţii sau cu profesorii. sunt de părere că publicitatea ar trebui să fie încurajată. companiile multinaţionale prezente în România trebuie să înţeleagă cu adevărat piaţa de aici şi să dezvolte sloganuri potrivite. precum şi o sursă de relaxare. Pentru a fi cu adevarat eficienţi pe acestă piaţă. [3] În plus. expunerea de mai multe ori la o reclamă în cursul unei săptămâni se poate dovedi neproductivă din cauza 99 . alteori însă poate distruge încrederea consumatorului în mărci puternice.este limba lor maternă şi oamenii de marketing trebuie să ţină cont de acest lucru atunci când creează reclamele. [7] Influenţa exactă a publicităţii asupra copiilor rămâne încă greu de evaluat. În acelaşi timp. publicitatea comparativă poate fi distractivă şi informativă. Unele brand-uri de succes din alte ţări avansate trebuie să se redenumească şi să aibă o nouă imagine pentru piaţa românească. Noua lege a publicităţii. ce corespunde standardelor impuse de Uniunea Europeană în 2002. în Germania şi în Danemarca. Hewlett Packard. legea tratează şi publicitatea subliminală şi interzice orice discriminare publică rasială. religioasă sau politică. Coca Cola şi McDonalds au făcut acest lucru cu succes. De mici. Deşi reclama este aceeaşi. În cazul cumpărătorilor fideli. care-i pune în situaţii riscante sau le afectează relaţia cu adulţii. are scopul de a controla activitatea din acest domeniu şi de a proteja consumatorul. dar destul de puternici pentru a influenţa comportamentul unui cumpărător.[9] În urma unui studiu efectuat asupra achiziţiei de bunuri gospodăreşti de uz curent. profesioniştilor împotriva publicităţii înşelătoare şi stipulează obligaţia de a comunica un mesaj decent. intelectului sau fizicului este interzisă. Cea mai mare parte a articolelor din lege vorbesc despre protecţia consumatorului. ajută consumatorii să aleagă cele mai bune produse. nu limitată. dar influenţează 10% din cererea de hrană. preferă publicitatea amuzantă celei serioase. începând de la jucării şi ajungând la maşini sau conturi din bancă. [6] Noua lege mai precizează că publicitatea pentru băuturile alcoolice şi ţigări nu trebuie să fie prezentă în instituţiile de învăţământ şi cele medicale sau în locaţiile care atrag minorii. [8] În România tinerii consideră că publicitatea este utilă. Phillips.E. oamenii tind să compare totul. sincer. Comisia Federală pentru Comerţ defineşte noţiunea de publicitate înşelătoare ca fiind decepţia consumatorului obişnuit.

Articolele din ziar. Chiar şi în aceste condiţii. expoziţiile. majotitatea acţiunior de pubicitate durează mai multe luni sau chiar ani până când se ajunge ca marca să ocupe poziţii solide pe piaţă. Mesajele publicitare ţin fie de avantajul preţului. Sporturile extreme cer bani în primul rând pentru achiziţionarea echipamentului şi această abordare ar putea avea ca rezultat final frustrarea pieţei ţintă. fiecare încercând să-i întreacă pe ceilalţi. Această schimbare de atitudine a mai animat piaţă publicitară a detergenţilor de rufe. Vă distrează. au fost favorizate activităţile de promovare prin preţ si cele de promovare a vânzărilor. au dus la concluzia că publicitatea determină totuşi creşterea vanzărilor pe termen lung. corect lucrate şi bine orientate în mass media îşi ating obiectivele. Fiecare produs trebuie prezentat într-o formă mai stimulatoare decât acelea ale produselor rivale.[10] O reclamă pentru Oficio Espanol de Turismo proclama: Adrenaline en Espagne (Adrenalina în Spania). care tind să producă un impact imediat. vin. În schimb. mirajul întâietăţii este constant. dincolo de petele de fructe. vă informează. o reclamă în care familia standard a publicităţii (mama. a introdus în România Mountain Dew şi foloseşte consumatori tineri implicaţi în sporturi extreme. iarba etc. Urmează un subtitlu: Envie de sensations fortes? Venez exprimer votre passion pour la vie (Aveţi nevoie de senzaţii tari? Veniţi să vă exprimaţi pasiunea pentru viaţă). Pe piaţă detergenţilor se înregistrează o avalanşă de reclame datorită atât concurenţei cât şi forţelor financiare ale competitorilor. înainte de inaugurarea sa la 17 decembrie 1997. Această controversă evidenţiază faptul că măsurarea rezultatelor activităţii de publicitate rămâne un subiect insuficient înţeles. La un moment dat. publicitatea nu face apeluri atât de directe precum aceasta în care răceala frigiderului anesteziază complet publicul. Alături de cinematograf şi de muzica pop. grăsimi. De exemplu. precum şi metodologia utilizată. Aceste concluzii nu au fost pe placul specialiştilor în publicitate. [11] În Romania imaginea familiei fiind încă una foarte puternică. Multor produse le sunt lăudate calităţile la superlativ. îl goleşte .stabilizării eficienţei publicităţii. vă deconectează. oamenii de marketing ar trebui să prezinte modele pozitive pentru consumatorii tineri.fie şi metaforic . Dimpotrivă.. alte reclame apelează la procedeul retoric al neincetatei ascensiuni spre culmea performanţei: anunţul pentru detergentul Green Power realizat de Persil spune că. campaniile la detergenţi. cursa pentru stimuli supranormali a intrat în domeniul marilor afaceri.şi bunica) se plictiseşte până la aţipire pe canapea în faţa unui frigider deschis. dar mai ales preţul au un impact mai puternic asupra răspunsului consumatorului decât publicitatea. cele mai bune ştiri etc. emisiunile pe care le vedeţi în fiecare zi la televizor? Vreţi altceva? Schimbaţi pe Prima: televiziunea pe care o asteptaţi de atâta timp. [2] 100 . tata.. canalul românesc de televiziune ProTV afirma despre sine că prezintă cele mai bune emisiuni de divertisment. Aceasta nu este cea mai bună strategie pentru o piaţă unde venitul pe cap de locuitor este mai mic de 300 de dolari pe lună.de viaţă. Pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populaţiei. Canalul de televiziune Prima a difuzat. pulberea respectivă îndepărtează acum şi pete de ulei de motor. chiar şi după doi ani de la încheierea campaniei. cunoscut fiind faptul că majoritatea reclamelor nu excelează prin idei creative spectaculoase.fată şi băiat de 10-12 ani . Iată textul: Vă lasă rece. câţiva dintre ei contestând informaţiile pe care s-a bazat studiul. iar consumatorii devin fideli faţă de aceasta. O dată cu firmele concurente care lansează pe piaţă produse aproape identice. Pepsi. Ei au susţinut că studiul a determinat în principal efectele publicităţii asupra vânzărilor pe termen scurt. De cele mai multe ori. Aceste efecte pe termen lung sunt greu de determinat. doi copii . fie de imaginea emoţională a mărcii.. Cercetări recente. producătorii sunt conştienţi că preţurile avantajoase sunt principalele atuuri ale mesajelor publicitare. Astfel. publicitatea nu rămâne insensibilă la nevoia fiinţei umane de a-şi asigura o stimulare suficientă: Universul publicităţii este o masă de stimuli supranormali. Reclama nu poate să aibă un efect cumulativ care să ducă la fidelitate. în care s-au folosuit informaţii referitoare la o perioadă de zece ani. În societatea concurenţială.

„noutate” înseamnă „calitate”.. deplasarea la altă zonă. ale căror titluri sunt: If you ask for an exciting adventure. inovaţia şi tehnicismul trebuie evidenţiate. răspunsul oferit de Toyota este un automobil de teren pentru întreaga familie) şi Balance of passion and control (Echilibru între pasiune şi control). dar nu neapărat demonstrate. prin analogie. un glas cu multe armonice anunţa cu o emfaza pe care n-ar justifica-o nici chiar fabricarea evenimentelor de către crainică însăşi: Andreea Esca vă prezintă ştirile! În multe clipuri publicitare.. Când stimulul e constituit din produs cu aura lui de conotaţii.) 101 .. oricât de învechit ar fi.sensation de sécurité extręme..invită două reclame pentru Toyota.. luând virajele strâns. Argumentul noutăţii e greu de contrazis. Opinia eronată că omul ar putea isca din neant în mod calculat şi raţional o nouă cultură (. la supra-dimensionarea extremă a stimulilor oferiţi şoferului: Démarrez. Sunteţi la bordul unei maşini sport. direction ultra-précise (. Toyota's answer is an off-road family (Dacă doriţi aventuri pasionante.. în realitate. o dată ce creatorul reclamei consideră că a epuizat . direcţie ultra-precisă) sunt concluzii trase periodic după prezentarea seacă a unor date tehnice. frânând brusc şi accelerând puternic. Rămâneţi destins. majoritatea cu o «coloratură» puternic sexuală. Acestor două «strategii de conţinut» utilizate pe scară largă în suprastimulare (întâietatea. Vous restez détendu. Tonul însuşi al vocii cu care ni se comunică promisiunea poate fi suficient pentru a atrage atenţia asupra acesteia: înainte de buletinul de ştiri al aceluiaşi canal ProTV. materiale etc. vous avalez les kilomčtres. urcând şi coborând vitezele. Muzica ce însoţeşte această agitaţie este ritmată şi zgomotoasă. conchidem că stimularea publicitară presupune seturi sărace de răspunsuri sărace (comportamente a căror desfăşurare primeşte condiţionări fizice. Cu 120 de cai putere sub picior.. Alte reclame dezvăluie cazuri interesante de juxtapunere a unor teme etologice.. 120 ch din sous le pied. se înţelege că utilizarea produsului (= răspunsul) va actualiza cu preponderenţă conotaţiile deja cuprinse în aura de semnificaţii adaugată produsului de agenţia de publicitate. Noutatea şi vechimea sunt concepte relative. freinant court et accélérant fort. Este Mercedes.senzaţii dintre cele mai puternice în situaţii dintre cele mai sigure . pe de-o parte. C'est rare. încât vă vor trebui ani ca să le număraţi (vous procurera tant de sensations qu'il vous faudra des années pour les compter)..senzaţie de securitate extremă. Ritmul de dezvoltare la care tehnologia actuală obligă cultura face ca o buna parte a tradiţiilor unei generaţii să fie considerată pe drept cuvânt de către tineretul critic ca fiind învechită. maitrise absolue. serrant les virages. Reclamele pentru lenjerie. Spre acelaşi paradox . Vous ętes ŕ bord d'une voiture sportive mais civilisée.În cazul acestor reclame.. Pe de altă parte. În cazul detergenţilor şi al chimicalelor. [11] Miza socială a stimulării este foarte largă şi foarte complexă. Distanţarea ideologică a generaţiilor se produce pe fondul unei rapide accelerări în primul rând a progresului tehnic. stăpânire absolută a maşinii. Corpul feminin este prezentat fragmentar: sunt alese părţile erogene. C'est Mercedes (Demaraţi. ilustrează cu preponderenţă principiul sporirii artificiale a unor stimuli selecţionaţi. oriunde. Dacă imaginăm o scală a stimulilor al cărei criteriu este calitatea răspunsurilor şi dacă presupunem că stimulii aflaţi în poziţia cea mai înaltă a scalei pot şi trebuie să susţină practica umană provocând seturi de răspunsuri între care trebuie făcute alegeri şi că aceste alegeri sunt modelatoare (conferă libertate). gradarea) li se adaugă ceea ce. la fel cum relativă este comparaţia dintre efectul detergentului publicizat şi cel al deja clasicului „detergent oarecare”. s-ar putea numi «strategii de expresie». Noutatea trebuie clamată oricând...pentru a asigura destinatarul că securitatea automobilului este maximă: .fie şi prin repetare potenţialul stimulativ al zonei erogene în chestiune. înghiţiţi kilometrii..) Maşina vă va procura atâtea senzaţii. Una pentru Mercedes 190 apelează. Procedeul orientează atenţia asupra unei părţi şi permite.). aglomerarea de personaje care se agită frenetic este considerabilă. psihice. reclama depune un considerabil efort evident în cea mai mare parte a textului (28 de rânduri din 35!) .. dar civilizate. Este rară. montant et descendant les vitesses. sortimentul lăudat.

ci la nivelul mai profund al conceperii şi realizării acestora. se poate imagina a treia cale: destinatarii să reducă din satisfacţia pe care ar trebui să le-o producă actul de consum. producând respingeri la celelalte. Textul încearcă să facă firmele şi agenţiile de publicitate să aleagă revistele. Reclamele selectează şi accentuează uneori până la caricaturizare trăsăturile definitorii ale publicului-ţintă. Procedeul beneficiază de o solidă justificare comercială. stimuli mereu mai intenşi ajung să «rănească» pur şi simplu «organele» (a)perceptive ale destinatarilor reclamelor.analiză.. Produsul şi reclama lui alcătuiesc o entitate psiho-materială autonomă.în ce priveste aspectul. Marca de ţigarete Rebel a difuzat o reclamă în a cărei ilustraţie o adolescentă având înşiraţi într-o ureche mai mulţi cercei şi expunând o coafură dezordonată deschidea larg gura într-un ţipăt ameninţător. fiecare produs are publicul său. vârsta joaca un rol foarte important printre aceste trăsături. şi nu televiziunea. al cărei titlu spune: Dans la presse magazine. [12] Reclama produsului face deja parte din produs. dar irevocabil condamnată la eterogenitate.) Nu la nivelul difuzării. Managementul marketingului . potenţialii săi cumpărători. control. înseamnă că destinatarii reclamelor vor reduce consumarea unor produse din anumite categorii pentru a spori consumarea reclamelor pentru produsele din categoriile respective. Se inţelege. fie să se precipite asupra produselor cu speranţa de a atinge până la urmă satisfacţia. vor învăţa să consume doar aura de conotaţii. Din distractivă.de portretul respectiv. Pe de altă parte. Cumpăratorul nu consumă produsul fizic pur şi simplu. publicitatea la televiziune a devenit agasantă. drept suport al reclamelor lor (După ancheta Sofres-Figaro publicată la 4 iulie 1996. ea îl încarcă cu o aură de conotaţii care se vrea de neseparat de latura fizică a acestuia. ni aux toilettes (În reviste. determinându-i pe aceştia fie să evite stimulii ca să evite întârzierea satisfacţiei (promisiunii conţinute în aura de conotaţii a produsului). Pe de-o parte. Frustrarea provocată de neîmplinirea actului de consum are şi o componentă biologică. Se vorbeşte în publicitate de majority fallacy (eroarea majorităţii).. în orice fel posibil. publicitatea nu face pe nimeni să fugă la bucătărie sau la toaletă).. Creatorii de reclame sunt conştienţi de el. Vor renunţa deci la produse ca să consume reclame. iar fenomenul este mult mai uşor de reperat în cazul unui public-ţintă tânăr. Riscul acerbului efort de stimulare a publicului pe care îl desfăşoară publicitatea este refuzul răspunsului. . acest consum începe înainte de a fi utilizat. Desigur. plină de tensiuni de nerezolvat. al canalelor mediatice prin care publicitatea ajunge la marele public se află una dintre problemele cele mai serioase ale reclamelor (suprastimularea).duce la concluzia total greşită că soluţia cea mai bună ar fi distrugerea totală a culturii părinţilor spre a face loc unei reconstrucţii ''creative''. implementare. O data determinat «portretul robot» al potenţialului consumator (el reuneşte trăsăturile caracteristice comune membrilor publiculuiţintă).. produsul fizic. Gradul de integrare a aurei de conotaţii în produsul fizic este variabil (depinde de măiestria creatorului reclamei). cum şi după epuizarea produsului rămân «flămânzi». comportamentul etc. Bibliografie: [1] Kotler. la publicité ne fait fuir personne ni la cuisine. fac altceva. Bucureşti. jumătate din francezi nu se uită la televizor când sunt difuzate reclame. Ph. Problema stimulării are două aspecte. nu înseamnă că produsele vor rămâne la nesfârşit pe rafturile magazinelor. comisă de firme care vor să-şi vândă produsele tuturor. O dovedeşte o reclamă pentru Association pour la Promotion de la Presse Magazine. Afirmarea repetată a identităţii de grup este favorizată de o latură importantă a marketing-ului publicitar: definirea publicului-ţintă. creatorii se străduiesc să construiască în reclame personaje cât mai aproape . planificare. Clipurile de televiziune sunt doar vehiculele cele mai obişnuite ale suprastimulării. 1997 102 . Editura Teora. ci o entitate psiho-materială. dar niciodată integrarea nu este deplină: putem întotdeauna percepe «punctul de lipire» dintre ele.

Marketing în Turism şi Servicii. Adăscăliţei.psihosociala. . N.imobiliargroup.ro [6] Balaure.arhitextdesigner.. C. Cătoiu. Al. M.. V.Teodorescu..adworld. Pop.ro [9] www.Psihologia reclamei: publicitatea în afaceri.ro [5] www.ro 103 . Boboc. Editura Universităţii Suceava.. I. Şt.. V.[2] www.. Editura Uranus.ro [8] www.. Bucureşti. Miron..ro [3] Sandu P.daedalus. Suceava..ro [12] www. 1995 [11] www. Bălan. 2000 [7] www. Libra.ro [10] Moldoveanu.go. Marketing. N.capital.oficiulconcurentei.cotidianul.. V. Olteanu. D. 1998 [4] www.

SECŢIUNEA 4 MANAGEMENT MARKETING 104 .

13 Exportul FOB realizat în perioada 2000-2003 înregistrează conform tabelului anterior o creştere relativ mică .95 -2568.49 mil.U.members of the European Union. Aurel BURCIU Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Abstract The Romanian foreign trade is essential for the development of a functional market economy. dolari în anul 2002 volumul exportului a ajuns la 13868. dr. care nu mai pot fi considerate ca aparţinând grupului ţărilor în curs de dezvoltare.84 mil.99 13868.$) Tabel nr. dolari în 2000 la 17856.68 Sold (Export-FOB-Import-CIF) -2687.68 mil. Evoluţia exportului în prima jumătate a anului 2003 arată o tendinţă de depăşire până la finele anului a volumului exportului din anul precedent. 1 2000 2001 2002 Export-FOB 10366. The forecasting of the foreign commerce until 2005 shows an average yearly increase of about 9.SITUAŢIA ACTUALĂ Prep. cu efecte benefice asupra redresării economice a ţării.3% for imports.97 -4166.85 Sursa: Centrul Roman de Comerţ Exterior Iunie 2003 8254. univ.82 10822. integrată economiei globale interdependente. Dinamica comerţului exterior al României 2000-iunie 2003 (mil. Comerţul exterior românesc pe drumul spre Europa Comerţul exterior reprezintă motorul reînnoirii structurilor productive ale ţărilor dezvoltate şi vectorul esenţial al dezvoltării unor naţiuni cum sunt ţările recent industrializate.49 15551.3% for exports and 10.84 Import-CIF 13054.52 mil. pe de altă parte . especially Italy.61 17856.85 milioane dolari la finele anului 2003. 105 . dolari în anul 2002 ceea ce a determinat o depreciere a balanţei de 3987. restrângerea relaţiilor comerciale cu fostele ţări CAER şi orientarea comerţului exterior către alte arii geografice (Uniunea Europeană). în principal datorită dezvoltării exporturilor. Importul CIF a înregistrat şi el de asemenea o creştere însă mai pronunţată decât a exporturilor de la 13054.52 11384. From the tables below it comes out that the most intensive commercial exchanges are with countries .COMERŢUL EXTERIOR ROMÂNESC. Din această perspectivă România se află în mijlocul unei duble schimbări: pe de o parte parcurgerea procesului de tranziţie spre o economie de piaţă liberă şi funcţională.62 -3987. Marcela Cristina TEODOROVICI Prof. The Romania's efforts are conducted in order to fulfill the economical and political criteria for joining the E. dolari în anul 2002. Astfel dacă exportul FOB în 2000 atingea 10366. The electronic trade is also one of strong points of the development of the commercial relationships with the European Union. France and Germany.

AELS 1. din care: 100 100 100 100.84 24.6 8. $ SUA 100.AELS . 4 2002 % mil.11 Africa+Orientul Mijlociu 6.83 6.9 20.37 Reorientarea geografică a comerţului exterior al României poate fi definită ca fiind tendinţa de repolarizare a sa.Europa.34 6.39 1.5 7.11 Iun.57 5.37 85.78 82.99 America 4.4 .CEFTA 9.0 8254. Franţa cu care realizează aproximativ jumătate din volumul comerţului internaţional.Asia – Oceania Sursa: Centrul Roman de Comerţ Exterior 100.14 1.75 85.61 1055.20 7.80 106 Total export 1 ITALIA 2 GERMANIA 3 FRANTA REGATUL UNIT 4 BRITANII 804.83 4.00 85.83 7.33 Asia-Oceania 2.0 13868.82 Sursa: Centrul Roman de Comerţ Exterior Importurile româneşti pe zone geografice 2000-iunie 2003 Tabel nr.64 1. Conform tabelului anterior Uniunea European deţine un procent de 67. Dacă luam spre analiză tabelele 4 şi 5 se poate observa că principalele ţări cu care România continuă să-şi dezvolte relaţiile economice sunt ţările din Europa în special Italia.59 8. Ca o specificare putem aminti că în cadrul importurilor româneşti Federaţia Rusă ocupă un loc destul de important adică 1286.69 8.30 1. În ordine descrescătoare în funcţie de volumul importurilor şi exporturilor urmează continentul asiatic urmat de cel american şi african. din care: .36 525.8 56.12 5. dolari pe anul 2002 declasând Franţa şi Marea Britanie care deţin primele locuri în exporturile către România.62% din volumul importului şi de 79.UE 74.05 81. 3 2000 TOTAL IMPORT.23 15.24 .0 % Iun.31 67. Primele 10 ţări partenere ale României la export în anul 2002 şi iunie 2003 Tabel nr.CEFTA . Această tendinţă de repolarizare a comerţului exterior românesc s-a concretizat în creşterea ponderii în export şi import a schimburilor comerciale cu ţările dezvoltate cu deosebire cu ţările UE.2003 100.00 86.79 79.3 1.07 3.62 .36 11.41 4. din care: .2003 % mil. în special prin integrarea comercială cu ţările membre UE concomitent cu micşorarea schimburilor cu ţările Europei Centrale şi de Est.59 2162.13 7.85 1308.UE . Germani.27 7. 2003 TOTAL EXPORT.47 mil.82 24.00 Europa.62% din volumul exporturilor României pentru prima jumătate a anului 2003.2 2000 2001 2002 Iun.71 15.99 2063. din care: 85.20 AL MARII 5.Evoluţia exporturilor româneşti pe zone geografice 2000-iunie 2003 (%) Tabel nr.77 .05 79.Africa + Orientul Mijlociu .52 1. $ SUA 100.06 582.86 6.95 3460.61 5.93 3.

Locul următor este deţinut de comerţul cu maşini şi aparate. SUA Total import 100. echipamente electrice.80 735. cauciuc şi articole din acestea Piei brute.78 .56 8.55 Ponderea principalelor grupe de produse în totalul valoric al importului şi exportului se prezintă conform tabelului 6. RUSA 7.28 3.80 597.31 4.80 392.38 1139.93 8.0 100. blănuri şi articole din acestea Produse din lemn.34 Sursa: Centrul Roman de Comerţ Exterior Iun.82 681.98 3.91 431. Procentul cel mai semnificativ îl deţine comerţul cu produse textile respectiv 24.58 638.63 2.39 3. Structura exporturilor şi importurilor româneşti .88 3.88 BRITANII 6 UNGARIA 3.32 592.20 1286.19 390.iunie 2003 – Tabel nr.64 8 TURCIA 3.67 3.02 1.07 3.16 Primele 10 ţări partenere la import în anul 2002 şi iunie 2003 Tabel nr.95 20.74 292.18 2.35 6.15 3.87 1.19 3.06 421.14 560.44 2.80 575.94 433.25 5.33 0.32 410.86 279.14 361.31 9 STATELE UNITE 3.81 317.49 279.47 4 FRANTA 6.66 262.32 358.68 3692.72 0.13 3.14 0.80 7 AUSTRIA 3. 6 TOTAL din care Animale vii si produse animale Produse ale regnului vegetal Grăsimi si uleiuri animale sau vegetale Produse alimentare. $ SUA 100. piei tăbăcite.30 13.70 2.00 17856. băuturi şi tutun Produse minerale Produse chimice Materiale plastice.75 947.04 2.34 3.5 6 7 8 9 10 STATELE UNITE TURCIA OLANDA UNGARIA AUSTRIA GRECIA 4. aparate de înregistrat sau de reprodus sunet şi imagini. Diferenţa dintre exportul şi importul de astfel de produse este însă semnificativ înregistrându-se în iunie 2003 un procent de 16% în volumul exporturilor şi de 23% în volumul importurilor.54 231. De subliniat că majoritatea ponderii produselor materiale textile se regăseşte în creşterea exportului la care predomină prelucrările în lohn.72 2 GERMANIA 14.68 1 ITALIA 20.00 535. $.31 0.28 14. Conform tabelului se poate observa faptul că importul şi exportul României de armament materiale preţioase şi de asemenea cu produse de artă sunt aproape inexistente.32 3.84 4.11 3.93 3 FED.00 1.68 8.39 3.00 10822.72 2242. exclusiv mobilier 107 Export Import % % 100.45 388.85 2650.34 10 OLANDA 2.42 REGATUL UNIT AL MARII 5 3.94% în volumul exporturilor şi 16.09 0. 5 2002 % Mil.55 4.27% în volumul importurilor pe anul 2003.63 2.26 232.71 359. 2003 % Mil.93 1615.02 3.

pentru care România mai deţine încă un avantaj comparativ.produsele metalurgice.00 5.produsele textile. Avantajele comparative sunt calculate în două variante: avantajul comparativ intern(competitivitatea unui sector relativ la media competitivităţii celorlalte sectoare care produc pentru consumul intern) şi avantajul comparativ extern( competitivitate unui sector intern faţă de aceleaşi sectoare din ţările partenere). carton şi articole din acestea Materiale textile şi articole din acestea Încălţăminte. medico-chirurgicale. industria chimică se detaşează în mod clar efect evidenţiat prin următoarele argumente: dezavantajul comparativ al României în comerţul cu produse chimice cu UE se adânceşte . 108 .00 7.60 2.27 1.70 2. faţă de comerţul cu produse chimice cu alte ţări. hârtie.64 0. aşa cum reiese din studiul lui Daniel Dăianu.17 22.79 5.12 5. ceasuri. de colecţie sau de antichitate Alte produse Sursa: Centrul Roman de Comert Exterior 0. va determina conform lui Gross şi Vandille.37 1. Între ramurile industriale care au câştigat în urma liberalizării comerţului cu UE se evidenţiază: . monede Metale comune şi articole din acestea Maşini şi aparate. Dacă în totalul importurilor Româneşti de produse chimice.00 0. de măsură şi control. Dintre ramurile industriale care au fost afectare negativ de liberalizarea comerţului cu UE. pălării.10 Spre o piaţă comună România – UE Avantajul comparativ şi impactul aderării la UE presupune folosirea unei metodologii aceea de comparate între avantajele României în comerţul său exterior cu Uniunea Europeană. metale preţioase. În privinţa agriculturii.00 12. instr.45 0. pe când ponderea exporturilor de produse chimice româneşti către UE s-a înjumătăţit în ultimii ani. pietre preţioase sau semipreţioase. umbrele şi articole similare Articole din piatră.00 1.0 0. se caracterizează prin preponderenţa exporturilor de forţă de muncă ieftină în defavoarea exportului de tehnologie. Importurile de produse chimice din UE deţine o pondere mai mult sau mai puţin constantă în totalul importurilor României din UE. părţi si accesorii ale acestora Mobilă.89 16.Pasta de lemn.produsele din lemn cu grad redus de prelucrare. .42 0. aparate de înregistrat sau de reprodus sunet şi imagini Mijloace şi materiale de transport Instrumente şi aparate optice.52 0.94 8. . continuarea acestui trend va conduce la un dezechilibru cronic al comerţului cu produse chimice. Trebuie subliniat faptul că structura comerţului exterior al României cu Uniunea Europeană.70 1. ipsos. echipamente electrice. care sunt supuşi concurenţei libere a produselor din statele membre.86 0. UE deţine o pondere de 2/3. sticlă Perle naturale sau de cultură. aşa cum a fost prevăzut în Acordul de Asociere.37 0. ţările CEFTA şi restul lumii cu acelaşi indicator pentru grupul celorlalte ţări CEFTA. ciment. liberalizarea comerţului cu Uniunea Europeană afectează în mod negativ producătorii agricoli autohtoni .43 16.34 0. ceramică. diverse articole de interior Obiecte de artă. Avantajele comparative sunt calculate pe baza datelor statistice privind comerţul exterior al României între 1991-2002. Muzicale Arme şi muniţii.90 24. .piese şi părţi componente pentru maşini şi echipamente. Această divergenţă a structurii comerţului exterior .

comerţul electronic reprezintă utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în cercetarea de piaţă. în mod proporţional cu abaterea structurii comerţului României cu Uniunea Europeană de la structura comerţului intra-UE. America de Nord işi va lua partea leului dar dominaţia ei va scadea pe fondul creşterii mai pronunţate a ţărilor din Asia si Europa de Vest. comparare de produse. Eurobarometrul Comisiei Europene dezvăluie faptul ca europenii preferă activităţi comerciale on-line pasive: căutare de produse. bazate pe sporirea ratei investiţiilor prin participarea semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe.creşterea vitezei de derulare a afacerilor. Dinamica insă este incomparabil mai mică faţă de dinamica din alte regiuni Ţările din Europa de Vest se vor înrola pentru o “hiper-creştere” începând din 2001. Comerţul european de tip B2C creşte rapid dar in prezent doar o mică proporţie din europeni cumpără on-line. afirma cercetătorii de la Forrester Research.reducerea costurilor de aprovizionare.simplificarea procedurilor. sunt instituţii. . Comerţul electronic s-a dezvoltat în ultimii ani confirmând prognozele optimiste. are în vedere asigurarea creşterii economice durabile.500 mlrd $ ca urmare a eforturilor agresive ale giganţilor din industrie si a dezvoltării afacerilor on-line. astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată.creşterea competitivităţii Cele mai răspandite modele pentru comerţul electronic implementate sunt: .costuri ridicate ale integrării economice şi monetare. Statele Unite se delimitează de restul regiunilor lumii prin valoarea tranzacţiilor electronice: 510 miliarde in 2000 si 3. Tendinţe estimate ale dezvoltării comerţului exterior românesc 2002-2005 Programul Economic de Preaderare. Comerţul prin Internet (atât B2B cât şi B2C) la scară mondială va ajunge la 6. asigurând: .flexibilitate ridicată a politicilor comerciale. înregistrarea pe situri comerciale sau plata de facturi. . fără discrepanţe în evoluţia şi structura agregatelor macroeconomice. Comerţul electronic în perspectiva integrării europene În termeni generali. etc. Tranzacţiile B2B se caracterizează prin faptul ca ambele părţi participante la tranzacţia comercială. atât vânzătorul cât şi cumpărătorul. . Comerţul Electronic este cheia competitivităţii intreprinderilor în era informaţională. . construit pe baza prognozei evoluţiei economiei româneşti în perioada 2001 –2004. Având în vedere atenţia acordată de UE comerţului electronic este de aşteptat ca nivelul actual şi potenţialul de compatibilizare a mediului de afaceri din România cu cerinţele acestui model să reprezinte un criteriu important în evaluările şi negocierile legate de aderare. achiziţionarea de informaţii şi derularea tranzacţiilor de afaceri. Comerţul electronic mondial are o dinamică ascendentă pe măsură ce tot mai mulţi consumatori şi tot mai multe afaceri se conectează la web.business to consumer (B2C).business to government (B2G).456 in 2004. .accesul la noi segmente de piaţă (noi clienţi). 109 . . stabilite pe baza unor standarde deschise. şi Programul de guvernare 2001 – 2004.800 miliarde $ in 2004. Pentru a sublinia rolul covârşitor al Interne-ului în afirmarea şi dezvoltarea domeniului este semnificativ de menţionat că OECD a adoptat următoarea definiţie a comerţului electronic: afaceri derulate pe reţele care utilizează protocoale non-proprietate. de desfacere. . mai ales sub formă de investiţii directe.business to business (B2B). Până in 2004 comerţul electronic vest-european va atinge 1. de publicitate..

5%.7 45. că economia va creşte până în 2005 cu un ritm mediu anual 5. o creştere economică într-un ritm mediu anual de 4. prin reducerea costurilor sociale antrenate de aceste procese. În prognozele elaborate se estimează că economia românească va intra pe o traiectorie de creştere durabilă după redresarea începută în anul 2000. în favoarea acumulării. Tabel nr. 110 . .îmbunătăţirea stabilităţii sistemului financiar şi bancar şi finalizarea reformei sistemului fiscal. determinând creşterea dezvoltării economice.7 bunuri şi servicii(% în PIB) Sursa datelor: PEP.6 37.relansarea cererii interne fără a neglija rolul cererii externe.9 36. În această variantă se estimează pentru perioada 2001-2005 . . pactul social care va fi implementat în 2002 va ţine sub control politica veniturilor şi va menţine coeziunea socială.dezvoltarea unui mediu de afaceri funcţional şi atractiv. El presupune: armonizare între creştere economică. ritmul lent al procesului de reformă sub presiunea restricţiilor politicilor fiscale şi monetare.1%. urmărind în primul rând realizarea stabilităţii macroeconomice.îmbunătăţirea utilizării resurselor de muncă. instabilitatea politică din ţările învecinate României va înceta.Creşterea economică va asigura în acelaşi timp condiţii favorabile pentru accelerarea reformei structurale a economiei şi a privatizării. . În aceste ipoteze . formulând două seturi de ipoteze de evoluţie. se prognozează folosind versiunea românească a modelului de prognoză RMSM-X al Băncii Mondiale. Prognoza evoluţie principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2001-2005 (conform PEP) estimează creşterea produsului intern brut pentru anul 2001 la 4. 2001 Al doilea scenariu “pesimist” se bazează pe ipoteze politice mai prudente. Estimările privind evoluţia viitoare a economiei româneşti au ţinut seama de o serie de ipoteze care decurg din programul de guvernare 2001-2004: .3%.7 Scenariul I Indicatori 2001 2002 2003 2004 2005 Exporturi de 37. Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a elaborat două scenarii alternative de prognoză pentru perioada 2001-2005.modificarea structurii exporturilor româneşti în favoarea produselor de prelucrare superioară. manifestarea unor constrângeri ce rezultă pentru economia mondială din consecinţele destabilizatoare ale atacurilor teroriste din SUA.politica veniturilor care susţine procesul de dezinflaţie. vor creşte investiţiile străine directe ca rezultat al îmbunătăţirii mediului de afaceri. Primul scenariu de “succes” presupune că: efectul consolidării fiscale şi accelerarea restructurării şi privatizării va fi pozitiv.1 45.îmbunătăţirea sensibilă a raportului dintre componentele cererii interne.3 36.2 36.4 37. .7 bunuri şi servicii(% în PIB) Importuri de 46. .reducerea graduală a ratei inflaţiei. . menţinerea stabilităţii sociale şi consolidare fiscală. .2 44.

Ed.8 2005 5. Drăgan. Bucureşti 2000 [4] .4 şi servicii (% în PIB) Importuri de bunuri 21..3 4. ceea ce va permite menţinerea deficitului comercial FOB-FOB la valori cuprinse între 2. la circa 8400 EURO în anul 2005.Zamfirescu.trade.Sută. Istoria comerţului exterior românesc. European. Nicolae.Neagu. Economică.Idu. 1996 [5] ***Monitorul comerţului românesc [6] ***www. Această creştere lentă va putea fi contracarată de accelerarea procesului restructurării micro-economice şi de îmbunătăţirea colectării taxelor. BNR. Bucureşti.ro 111 . Mugur.7-3. se presupune că ea va fi mai puţin afectată de evenimentele legate de terorismul internaţional.8 Scenariul II Indicatori 2001 2002 Exporturi de bunuri 14. 1999 [3] .. Costuri şi beneficii ale aderării la UE pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est.ro [7] ***www.Tabel nr. dolari. Astfel pentru perioada 2001. Relansarea creşterii economice în România. Instit.5 mld.0 9. superioare creşterii PIB.3 % a importurilor de bunuri şi servicii.3% a exporturilor de bunuri şi servicii şi de 10. Ed.insse.3 2004 4. Economia românească în perspectiva anului 2000. Comerţul exterior se aşteaptă să se dezvolte în continuare în ritmuri susţinute.4 5. calculat la Paritatea Puterii de Cumpărare este estimat să crească de la 6200 EURO în 1999. Bucureşti. 2001 2003 5.Isărescu. Eficient. I. 2001 [2] . G.3 şi servicii (%în PIB) Sursa: PEP. Bibliografie [1] . Deşi se estimează o creştere a exporturilor mai mică.2005 se estimează o creştere medie anuală de 9. Gabriel. Nicolae.8 8. Ed.6 Produsul Intern Brut pe locuitor.0 3. Ed.

182]. preţul optim. În concepţie microeconomică comportamentul firmei apare a fi dictat de maximizarea profitului. which condition company profitability. ca şi analiza economică. că pe lângă rentabilitatea produselor. gestiunea stocurilor. profitul optim şi se poate calcula acea modificare a profitului (ca de altfel şi a cererii) care va rezulta în urma modificării variabilelor de marketing: preţul. cheltuieli cu promovarea şi cu publicitatea etc. pe măsură ce va deveni din ce în ce mai evident că modul în care sunt trataţi clienţii ne fac de fapt să înregistrăm profit sau pierdere. concepts. Pe baza acestor relaţii şi aplicării derivatelor de calcul diferenţial se stabileşte producţia optimă. Marketing activity. la timpul potrivit (utilitatea de timp). deoarece aceşti judecători vor hotărî prin actul lor de cumpărare dacă firma satisface cerinţele pieţei. adică de selecţionare a cantităţilor de produse. like economic analysis. reflectând elocvent eficienţa alocării resurselor utilizate de firmă pentru producerea bunurilor sau serviciilor ce îi sunt specifice. majoritatea oponenţilor impunând necesitatea înţelegerii semnificaţiei reale a profitului. Ideea de la care se pleacă este faptul că marketingul creează utilităţi şi creşte eficienţa proceselor. marketingul apare ca un proces de gestionare eficientă a resurselor firmei. its chances to succeed. is implicated in economic rationality. indifferent by its nature or dimension needs marketing. Marketingul. este puternic implicat în raţionalitatea economică în domenii cum sunt amplasarea depozitelor şi a magazinelor. Privit din perspectivă microeconomică. programarea livrărilor şi a rutelor de transport etc. theories. asigurând pe o bază oportună produsele (serviciile) desemnate a întruni nevoile şi necesităţile pieţelor ţintă. costul de producţie. Diferite funcţii ale firmei consumă din resursele limitate ale acesteia ceea ce creează nevoia unor calcule de optimizare.ANALIZA ECONOMICĂ ŞI PUBLICITATEA Lector drd. suscită numeroase controverse. Mihaela BÎRSAN Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract Any business. companiile vor începe să măsoare şi rentabilitatea clienţilor. deoarece el aduce produsul potrivit (utilitate de formă). Se determină astfel funcţia costului total (care include costurile de producţie şi de marketing legate de producerea şi vânzarea unei cantităţi date de produse). ca şi 112 . eficienţa publicităţii şi a eforturilor promoţionale. Consumatorii şi utilizatorii sunt cei care vor aprecia produsele fabricate. la locul potrivit (utilitatea de loc). Ei afirmă că sursa principală de profit se află mai degrabă în relaţiile cu clienţii. and economic analysis became for marketing a very useful source of ideas. even if economic analysis don’t explain a real nature of market. În analizele de raţionalitate. a nivelului eforturilor de marketing şi a preţului care vor maximiza profitul (concepte cu care operează analiza economică). funcţia venitului (care depinde de preţul unitar multiplicat cu cantitatea vândută) şi funcţia cererii (în care cantitatea vândută depinde de preţ). Considerarea profitului ca măsura cea mai relevantă a rentabilităţii activităţii desfăşurate de o firmă. determinarea alternativelor de politici ale preţului. şi mulţi cercetători sunt de acord cu această teză. dincolo de îngusta definiţie financiară impusă de contabili[1. acesta fiind considerat un indicator sintetic al performanţelor economico-financiare ale firmei.

Bucureşti. cheia succesului economic şi financiar al firmei. Bucureşti. ignorându-se astfel multiplele aspecte ale comportamentelor implicate. C. forma produsului şi mai ales informaţia. tehnologiile. Drăgan. Ed. efectele publicităţii asupra modificării preferinţelor pieţei. Marketer. influenţa eforturilor de promovare a vânzărilor. M. Demetrescu. deşi nu elimină cu totul riscul nerealizării produselor la piaţă. În analiza economică atunci când problema preţului este luată în considerare se presupune că toţi cumpărătorii şi vânzătorii au o deplină informaţie despre cantităţile. 1994. În marketing.26]. În contextul tot mai complicatelor relaţii între unitatea economică şi mediu. deşi majoritatea studiilor de marketing sunt bazate pe schemele conceptuale ale microeconomiei. în plus. fără probleme.. ele utilizează. de la calculele economice ale cumpărătorului (cu scopul maximizării satisfacţiei lor economice) şi de la ideea mecanismului eficienţei economice la nivelul firmei. aflându-se în responsabilitatea marketingului maximizarea satisfacerii cumpărătorilor. 1998. Ed. Acestea fac ca procesul decizional să fie tot mai complex iar costul greşelilor să fie în continuă creştere. 2. ceea ce reprezintă o realitate mult mai complexă decât conceptualizarea teoretică a interacţiunii dintre curbele cererii şi ofertei. incertitudinea şi riscul au dimensiuni din ce în ce mai mari şi o frecvenţă tot mai mare de apariţie. cunosc costurile diferitelor resurse şi tehnologii la diferitele scări de producţie şi cunosc. Interacţiunea dintre consumatori (perfect raţionali în dorinţa lor de a-şi maximiza satisfacţia economică) şi producători (perfect raţionali în dorinţa lor de a-şi maximiza profiturile) presupune realizarea unui maximum de producţie şi de consum. în măsură uneori hotărâtoare. De aceea. cum să combine toate aceste informaţii pentru a realiza profiturile sau avantajele maxime. satisfacerea nevoilor cumpărătorilor şi ale vânzătorilor şi echilibrarea respectivelor lor dorinţe şi oferte se realizează prin evaluări. este tratat echilibrul dintre cerere şi ofertă sub forma unui singur punct în care se intersectează cele două curbe. alegeri şi uneori prin negocieri. În marketing. însă. condiţionează. Constantin Florescu (coord. Se presupune. analiza economică oferă o bogată şi utilă sursă de teorii. reduce acest risc la dimensiuni rezonabile. sociologie. activitate care. rezultatele cercetărilor moderne de psihologie. Pentru anumite domenii ale marketingului. orice afacere. Bibliografie 1. Activitatea de marketing devine în aceste condiţii o necesitate obiectivă[2. prin modul în care este concepută şi desfăşurată. teoria organizaţiilor etc.economiştii. concepte şi idei fără însă a ajunge la o explicaţie adecvată a lumii reale a pieţei. Pentru specialiştii în marketing.). de asemeni. de fapt. timpul. pentru realizarea unei concordanţe între termenii cererii şi ofertei trebuie luaţi în considerare factorii care separă şi distanţează cei doi termeni: spaţiul. J. C. Marketing. indiferent de natura şi dimensiunea sa are nevoie de marketing. 113 . Noul marketing în mileniul trei. că producătorii şi vânzătorii îşi maximizează profiturile sau avantajele. specialiştii în marketing pleacă de la libertatea de alegere a consumatorului. în analiza economică. calităţile şi preţurile bunurilor disponibile şi că au de asemenea un acces uşor la locurile unde pot face cele mai bune vânzări şi cumpărări. teoria învăţării. specialiştii în marketing nu pot fi satisfăcuţi de modul în care. au o deosebită importanţă probleme cum ar fi: modul de formare a preferinţelor şi felul în care sunt ierarhizate. urmărindu-se în final perfecţionarea performanţelor activităţilor de marketing şi prin aceasta satisfacerea mai bună a cumpărătorilor. Din această cauză. profitabilitatea afacerii şi şansele ei de expansiune şi. înţelegerea şi exploatarea comportamentului consumatorului şi vânzătorului . Europa Nova. Viitorul se implică din ce în ce mai mult în viaţa întreprinderilor.

Prin intermediul lui consumatorii îşi folosesc eficient timpul pe care îl au la dispoziţie pentru efectuarea de cumpărături şi primesc acasă marfa comandată. Angela ALBU Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract The electronic trade is developing faster and faster and the specialists are sure that it will be the center of the future trade activity. permiţând efectuarea unor tranzacţii interactive. astfel încât organele abilitate să poată să rezolve aceste probleme. Multiplele avantaje pe care le are nu a scutit comerţul electronic de o serie de probleme. birouri sau reprezentanţe. cât şi a ofertanţilor Datorită faptului că oamenii de afaceri şi consumatorii pot intra în relaţie cu ajutorul Internet-ului. dr. cât şi firme cunoscute preocupate a fi mereu în pas cu cerinţele timpului. Astfel. 2. Există un număr din ce mai mare de firme care aleg să-şi prezinte oferta de produse şi servicii în acest mod. o afacere naţională poate deveni internaţională fără a face investiţii infrastructură. Necesitatea protecţiei consumatorilor de servicii Internet Activitatea de protecţie a consumatorilor a apărut ca un răspuns la nemulţumirile unor clienţi care nu au fost mulţumiţi de calitatea serviciilor oferite de firmele la care au apelat prin intermediul Internet-ului. ing. există posibilitatea extinderii afacerilor fără să fie nevoie să se deschidă noi filiale. Dezvoltarea comerţului electronic presupune ca atât ofertantul cât şi cumpărătorul să fie conectaţi la Internet. care au început să facă obiectul activităţii specifice de protecţie a consumatorilor. Comerţul electronic – comerţul viitorului Comerţul pe Internet reprezintă la ora actuală cea mai modernă formă de comerţ care utilizează mijloacele tehnice avansate de care dispune societatea de astăzi.incapacitatea unor firme de a desfăşura un comerţ coerent 114 . atât firme noi înfiinţate. de informare şi de comandă propriu-zisă sunt uşoare şi intuitive Accesul liber pe piaţă atât al consumatorilor. Legislaţiile din ţările în care comerţul electronic a căpătat amploare au trebuit să se adapteze la noile tipuri de reclamaţii depuse de clienţi. Principalele nemulţumiri ale consumatorilor pot fi sistematizate astfel: . 1. Dintre factorii care au favorizat dezvoltarea comerţului prin Internet pot fi evidenţiaţi următorii: Preţul redus al echipamentelor utilizate.securitatea insuficientă a tranzacţiilor efectuate pe Internet . In the same time the consumers have to be protected against the illegal practice or against the firms which are not doing a correct and serious activity. care favorizează costul redus al tranzacţiilor Multiple posibilităţi de alegere Modul de accesare.DREPTURILE CONSUMATORILOR DE SERVICII INTERNET ŞI APĂRAREA ACESTORA Lect. iar conexiunile între parteneri să se efectueze la viteze foarte mari. Now exist some organizations for protection the consumers that are using the Internet trade.

companiile care desfăşurau un comerţ electronic corect au constat că imaginea lor era afectată de celelalte companii cu probleme datorită tendinţei consumatorilor de a generaliza experienţele negative avute la nivelul întregului sistem. consumatorii au fost preocupaţi de găsirea acelor metode prin care să-şi protejeze interesele. prima este cea mai cunoscută deoarece s-a implicat în rezolvarea multor probleme semnalate de clienţii nemulţumiţi. etc. asigurând. firmele respective au voie să-şi aplice un sigiliu pe pagina web proprie. Un alt obiectiv major urmărit de ICPA este evaluarea şi legitimarea companiilor care folosesc Interne-ul ca mijloc de a face comerţ. nu ofereau siguranţa că informaţiile private vor fi protejate şi că informaţiile referitoare la desfăşurarea tranzacţiilor vor rămâne confidenţiale.dacă se asigură de către firme secretul tranzacţiilor . număr de cont. adresă. ICPA este o organizaţie particulară a cărei obiect de activitate este apărarea drepturilor consumatorilor de servicii Internet. cumpărătorii că întreprinderile ce vând pe această cale îşi desfăşoară activitatea în condiţii de corectitudine şi seriozitate.service nesatisfăcător . Asociaţii pentru protecţia consumatorilor de servicii pe Internet Aspectele negative ale comerţului on-line evidenţiate de către clienţi au stat la baza apariţiei asociaţiilor care să le protejeze drepturile. astfel. Sigiliul este elementul care asigură pe potenţialii clienţi că firma a fost verificată şi că există garanţii în ceea ce priveşte activitatea comercială on-line desfăşurată.nelivrarea la timp a bunurilor comandate calitatea necorespunzătoare a produselor. Aşa încât iniţiativa introducerii unor reguli în ceea ce priveşte acest tip de comerţ a fost luată chiar de firmele însăşi. În ceea ce priveşte statul. Mai multe din companiile care desfăşurau comerţ pe Internet nu aveau reputaţie bună. acesta are tendinţa de a supraveghea doar conţinutul informaţiilor vehiculate în reţea. - 115 . nici de firmele de la cumpărau şi nici de organizaţiile de protecţie a consumatorilor din fiecare ţară. astfel. dintre care sunt considerate reprezentative următoarele: INTERNET CONSUMER PROTECTION AGENCY (ICPA) CANCEL-IT WARANTY DIRECT Din cele trei asociaţii enumerate.dacă se păstrează secretul informaţiilor personale (număr al cărţii de credit.confirmarea (pentru clienţii care solicită) că firma respectivă este organizată în mod corespunzător pentru un comerţ on-line corect. o serie de asociaţii. din punct de vedere financiar această organizaţie se susţine prin membrii săi. De aici şi necesitatea existenţei unor organisme nonguvernamentale care să se preocupe de problematica protecţiei consumatorilor. Pe măsură ce comerţul prin Internet s-a extins. ceea ce este insuficient. În plus.) . Au apărut. inferioară prezentării accesibile pe Internet . consumatorii au constatat că interesele lor nu sunt apărate de nimeni. Dacă se constată că acestea sunt în măsură să desfăşoare o activitate corespunzătoare. ICPA urmăreşte în mod sistematic următoarele aspecte fundamentale pentru comerţul electronic: . Ea vine în sprijinul clienţilor prin supravegherea unui număr mare de companii. 3. Agenţia ICPA asigură servicii pentru companiile care fac afaceri on-line şi protejează consumatorii care fac tranzacţii cu aceste companii.probleme legate de falsa publicitate Având în vedere că este foarte dificil de sancţionat o firmă care efectuează un comerţ electronic necorespunzător. nici de reţele comerciale clasice. care nu aveau reglementări specifice pentru acest gen de activitate.

Ploieşti. Protecţia consumatorilor de la A la Z. asociaţia le furnizează informaţii despre modul de soluţionare a plângerilor.a. compania care doreşte să fie membră ICPA trebuie să treacă un test în cadrul căruia se solicită şi se verifică mai multe aspecte. Zamfir. D. www. Bucureşti. Bibliografie 1. care constau în oferirea de informaţii despre comportamentul consumatorilor în raport cu un anumit produs sau o anumită firmă. I.reacţiile clienţilor după ce aceştia au intrat în posesia produsului comandat În urma acestei evaluări complexe compania poate primi s-au nu acceptul de a fi membră ICPA. În ceea ce priveşte clienţii firmelor membre ICPA. ci oferă şi o serie de servicii membrilor săi. Editura Academia Universităţii Ahaeneum.liste cu referinţe privitoare la clienţii care au făcut afaceri anterior . le oferă posibilitatea de informare despre noii membri ai asociaţiei şi produsele oferite de aceştia pe piaţă. cum ar fi: . Editura Premier. 2. extinzându-şi. ş. precum şi alte informaţii utile legate de metodologia de desfăşurare a comerţului electronic. 2000.aspecte pozitive şi negative legate de corectitudinea tranzacţiilor efectuate ..com 116 .Activitatea depusă de ICPA este foarte serioasă în ceea ce priveşte acceptarea de noi membri în asociaţie. dar se preconizează cu el va creşte odată extinderea acestei forme de comerţ. Astfel. informaţii legate de rezultatul unor sondaje de opinie care pot ajuta firma.. Patriche. şi gama activităţilor desfăşurate în folosul reciproc al clienţilor şi al companiilor. înnoirea periodică şi modernizarea lor. oferirea de consultanţă în ceea ce priveşte realizarea paginilor web. 3. În prezent numărul organizaţiilor care se ocupă de protecţia consumatorilor de servicii pe Internet este redus. Protecţia consumatorilor în economia de piaţă. Companiile care nu respectă reglementările asociaţiei şi împotriva cărora se depun plângeri întemeiate pot fi sancţionate până la pierderea calităţii de membru ICPA. Asociaţia ICPA nu este numai un organ de supraveghere. concomitent. 1994.informaţiile oferite clienţilor pe pagina web şi măsura în care acestea concordă cu realitatea .google.

Elaborarea procedurilor pentru a confirma că sistemul HACCP lucrează efectiv. PÂRŢACHI. 4. Acestea includ evaluarea capabilităţii proceselor. contaminarea unor produse de carne cu coli E. De exemplu. Evaluarea probabilităţii de apariţie a lor şi identificarea măsurilor de prevenire în scopul controlului lor.I. 2. în special în industriile cu volume mari. Uniunea Europeană a stabilit şapte principii pentru HACCP: 1. cuantificarea măsurii în care sunt satisfăcute aşteptările clienţilor. efectuarea înregistrărilor oportune şi analiza lor. BEJAN ASE Chişinău Abstract The article addresses some fields of the statistical process control (spc) implementation in the food industry. 3. Industria alimentară produce bunuri în volume mari. au fost demonstrate atât teoretic. Determinarea riscurilor potenţiale la toate stadiile de producere. Acest sistem se aplică pentru întreg lanţul de producere – de la creşterea plantelor şi a animalelor până la produsul finit ambalat. 6. 7. Beneficiile aduse de către Controlul statistic al proceselor (CSP). team building. în Scoţia. controlul şi monitorizarea punctelor critice ale proceselor. required knowledge. Stabilirea unui sistem pentru monitorizarea PCC cu ajutorul testelor /inspecţiilor planificate. cât şi practic. cultural changes. Lector universitar L. the compliance to which implies the application of statistical tools: one is regulating hazard analysis of critical control points and another – the measurements and the weight. în anul 1996. the article provides also preconditions for the implementation of spc: management involvement. Eventuale neconformităţi ale produsului ar putea duce la consecinţe grave. Determinarea valorilor-ţintă şi a limitelor critice ce trebuie menţinute pentru a asigura controlul PCC. Sistemul presupune identificarea. Determinarea acţiunii corective în cazul când procesul: • • este în afara controlului iese de sub control. Utilizarea Controlului Statistic al Proceselor în industria alimentară a fost impulsionată şi de către implementarea HACCP. 117 . it describes two european union directives. Determinarea punctelor /procedurilor /paşilor operaţionali care pot fi controlaţi pentru a elimina sau minimiza probabilitatea de apariţie a lor (punctele critice de control – PCC). Lipsa unui CSP nu a permis detectarea eficientă a produselor contaminate şi a adus prejudiciu considerabil câtorva întreprinderi producătore de carne. determinarea în timp util a cauzelor variaţiei.CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Profesor universitar dr. Prin Directiva igienei în alimentaţie 93/43/EEC Uniunea Europeană – piaţa spre care încep să se orienteze întreprinderile din Europa Centrală şi de Est – a introdus în iunie 1993 acest sistem pentru controlul securităţii în alimentaţie. unde ar putea fi compromisă calitatea produselor alimentare. patogeni a avut consecinţe grave pentru consumatori. Determinarea documentaţiei şi a înregistrărilor necesare pentru a aplicarea acestor principii. 5.

5% din cantităţile ambalate pot fi nestandarde. Conform legislaţiei europene anumite bunuri ambalate (băuturi. Selectarea tehnicilor statistice nu este reglementată în cadrul HACCP. stabilirea limitelor de control şi /sau a valorilor dorite pentru aceste puncte. Aceste tehnici pot fi atât simple: grafice de control (controlul temperaturii la coacerea pâinii). În dependenţă de procese. 118 .5 100-200 200-300 300-500 500-1 000 1 000-10 000 10 000-15 000 Peste 15 000 4. În cazul când greutatea /volumul produsului este mai mic decât cantitatea nominală. etc) trebuie să fie conforme cu „sistemul mediu” Acest sistem se aplică pentru toate produsele ambalate care: • au fixate careva limite minime sau maxime sau • sunt marcate cu „e” şi sunt cuprinse între 5g şi 10kg sau între 5 ml şi 10 l. Această diferenţă este reglementată prin „eroarea negativă acceptabilă” (ENA). cât şi complexe: verificarea prin sondaj a acceptării partidei sau previziunea tendinţelor proceselor. Inspecţiile pot fi efectuate la distribuitor (inspecţii neformale) sau la producător (inspecţii formale). O altă directivă în Europa ce recomandă controlul statistic al proceselor este cea a măsurărilor şi a masei.Abordarea presupune identificarea PCC la diferite etape-cheie de producere. Cantitatea ambalată nu trebuie să fie mai mică. adică mai mici decât ENA 3. produse. temperatura de încălzire /răcire la diferite stadii de producere. Nu mai mult de 2. Franzeluţa) implementarea HACCP. decât cantitatea nominală. În anul 2002-2003 au iniţiat şi alte companii (Codru.5 1 9 15 150 - Pentru fiecare eşantion prelevat pentru testare trebuie satisfăcute 3 reguli: 1. în mediu. produse alimentare.2003 era deja certificată HACCP o companie din R. apare o diferenţă negativă. Conform legislaţiei R. Nici o cantitate ambalată nu poate fi neadecvată. La 01.01. Pentru inspecţiile formale sunt prelevate de obicei cantităţile ambalate pe parcursul a o oră de producere sau un eşantion dintr-un lot de producere de cel mult 10 000 unităţi. 2. Pentru a asigura satisfacerea acestor 3 reguli au fost elaborate o mulţime de metode. Natur-Vit. Masa sau volumul declarate sunt numite „cantitatea nominală”. Fabrica de conserve Coşniţa. Moldova întreprinderile ce exportă în Uniunea Europeană vor fi obligate să fie certificate în domeniul HACCP. Moldova (RESAN).5 3 1. Ca exemplu de puncte critice este nivelul de pH. adică diferenţa dintre cantitatea ambalată şi cea nominală să fie de două ori mai mare decât ENA. Valorile ENA sunt prezentate în tabelul de mai jos: Eroarea negativă aceptabilă Cantitatea nominală ca procent din (CN) g sau ml CN 5-50 9 50-100 4. dimensiune întreprinderea determină tehnicile şi metodele statistice corespunzătoare. unde pot să apară riscuri.

O cale. Acceptarea şi implementarea modului de lucru „în grup” („în echipă”) poate contribui mult la implementarea cu succes a CSP. în al doilea rând. problema este nesemnificativă. maiştri – trebuie să cunoască adiţional la cele menţionate următoarele instrumente statistice: • • • • Eşantionarea statistică Distribuţiile statistice. fără a oferi. Totuşi. în special în ceea ce priveşte tehnicile statistice. ambalând o cantitate mai mare decât cea nominală. definind resursele ce vor fi utilizate: umane şi materiale. Multe brutării utilizează această metodă. suportând astfel cheltuieli suplimentare. Practic toţi angajaţii. când produsul este relativ ieftin. unele instrumente statistice pot fi omise din programele de instruire. ceea ce duce la un procent mai mare de cantităţi ambalate sub nivelul ENA. fiind utilizate corect. totuşi. aproape sigură este aplicarea tehnicilor statistice: • Controlarea procesului – definirea limitelor de control şi asigurarea că starea de control se menţine permanent. nu este acută problema monitorizării dispersiei. o cantitate oferită mai mare decât cea nominală este deja o încălcare a legii. Instrumentele statistice. testarea ipotezelor statistice Analiza regresională Probabilitatea binominală. de multe ori nu devin în domeniul statisticii nici teoreticieni buni. însă. deoarece materia primă este ieftină. cât pe cunoaşterea modalităţii de aplicare a instrumentelor şi a distingerii cazurilor în care trebuie aplicate. de luat în consideraţie un factor: persoanele ce decid să studieze statistica teoretică pentru a o aplica apoi în practică. de la managementul de vârf la simpli muncitori. însă. Reducerea variaţiei procesului în caz de necesitate. două probleme rămân nerezolvate: în primul rând. 119 . nici practicieni buni. Aceste persoane trebuie să deţină cunoştinţe de bază în statistică. • Asigurarea că procesul este apt de a produce produse conforme (ajustarea în caz de necesitate). tehnologi.Una din metode este de a produce urmărind o cantitate medie mai mare decât cea nominală. De asemenea este necesar de a elabora un „plan de acţiune”. dispare necesitatea de a livra o cantitate „de rezervă” pentru a asigura conformitatea cantităţii. Pentru ca aplicarea Controlului Statistic al Proceselor să fie eficientă trebuie să dezvoltată cultura întreprinderii în domeniul managementului calităţii. Pentru a implementa controlul statistic al proceselor este necesară implicarea activă a managementului de vârf în ceea ce priveşte obiectivele (clare) de realizat. • Asigurarea capabilităţii procesului – compararea specificaţiilor şi a erorii admise ENA cu limitele de control superioară şi inferioară. permit controlarea (dirijarea) erorii procesului pentru a obţine rezultatele dorite. Dezavantajul metodei constă în faptul că întreprinderea oferă o cantitate semnificativ mai mare decât cea nominală. Este necesar ca instruirea să fie axată nu atât pe motivarea teoretică a aplicării unui instrument sau altul. Trebuie asigurată instruirea adecvată a persoanelor implicate. Astfel. În multe cazuri. Managementul de producere de nivel mediu – ingineri în producere. În dependenţă de natura întreprinderii. Această problemă poate fi rezolvată prin inspecţii finale. trebuie să cunoască următoarele instrumente statistice: • • • • • • • • Diagrama Pareto Diagrama cauză-efect Conceptul de stratificare Fişele de culegere a datelor Histograma Diagrama de corelaţie Graficele Diagramele de control. siguranţă. Trebuie.

Al. „Probleme statistice ale fiabilităţii”. Bruxelles 120 . Bucureşti. mai bine zis. Bucureşti. Maniu. V. A. Directiva Uniunii Europene cu privire la igiena în alimentaţie 93/43/EEC.În general.C. Bibliografie: 1. 1997 3. „Manualul calităţii”. Editura Economica. Gh.I. Dorin. Isaic Maniu. 1994 2. Ed. Vodă. V.Gh. introducerea controlului statistic într-o întreprindere sau. Vodă. Acest lucru se referă la înţelegerea corectă a scopului urmărit şi la modul special de apreciere a efectelor economice obţinute. A. Economică. fundamentarea controlului calităţii pe principiile şi metodele statisticii matematice. reprezintă în primul rând o schimbare de concepţie.

SECŢIUNEA 5 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 121 .

Atunci când o ramură de drept ca: dreptul administrativ. 2001. dar mai ales de drept privat pentru care acesta constituie dreptul comun. dreptul muncii “este o ramură distinctă a sistemului de drept românesc. 7 Dacă în dreptul civil buna credinţă se deduce. 10. principiul forţei obligatorii a contractelor. 970 al. În sistemul de drept românesc. Obiectul de reglementare a dreptului muncii îl reprezintă. al României. 1 din Codul civil potrivit căreia “Convenţiile trebuie executate cu bună credinţă” guverna. Global Lex. o persoană juridică pe de altă parte. 53/2003. la rândul ei se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci6. publicată în M. ce reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi”5. consacră în premieră principiul bunei credinţe precizând că “Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. principiul executării în natură şi întocmai a obligaţiilor asumate. dreptul civil ocupă un loc central. Este o ramură de drept material ale cărei componente primare sunt normele care reglementează relaţiile sociale româneşti cu conţinut patrimonial şi cu conţinut personal nepatrimonial în care părţile apar ca subiecte egale în drepturi. Dreptul muncii. care iau naştere între o persoană fizică pe de o parte. Altfel spus. dreptul muncii. Bucureşti. 8. I nr. Dreptul muncii Prin comparaţie cu dreptul civil. Elena IFTIME Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Dreptul civil În câteva trăsături putem schiţa fizionomia ramurii dreptului civil. de exemplu. în jurul acestuia gravitând celelalte ramuri de drept public. dreptul civil. ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua care. În majoritatea lor normele dreptului civil au caracter dispozitiv sau supletiv. principiul libertăţii contractuale. aplicabile vor fi normele corespunzătoare ale dreptului civil. pg. în dreptul muncii ea este reglementată expres. Chiar dacă nu a fost exprimat în legislaţia anterioară a muncii. nu conţin suficiente prevederi sau au unele dispoziţii discutabile. Of. univ. şi. dr. aşadar. raporturile individuale şi colective. putem menţiona: principiul neîngrădirii dreptului la muncă şi libertăţii muncii. 1 din noul Cod al muncii.DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL MUNCII . dreptul familiei etc. Cât priveşte principiile specifice. 6 5 122 .INTERFERENŢE Conf. normele dreptului civil contribuie la garantarea şi ocrotirea drepturilor subiective ce aparţin atât dreptului civil cât şi altor ramuri de drept cu care acesta interferează. altele specifice. dreptul comercial. 72/2003. a) Ca un prim termen de comparaţie a celor două ramuri de drept invocăm principiile ce le guvernează. Art. în calitate de “drept comun”. Edit. principiul bunei credinţe a guvernat executarea contractului de muncă şi până la adoptarea actualei reglementări având în vedere că regula înscrisă în art. proprii domeniului pe care-l reglementează. Raporturile individuale şi colective de muncă sunt în prezent reglementate de Codul muncii adoptat prin Legea nr. principiul răspunderii subiective etc. principiul răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin faptele ilicite. ca regulă. al. fără a prezenta alte însuşiri (calităţi) speciale. care a intrat în vigoare de la data de 1 martie 2003. principiul Alexandru Ţiclea şi Constantin Tufan. decât acelea de subiecte individuale de drept sau subiecte colective de drept. principiul egalităţii subiectelor în raporturile juridice încheiate. În felul acesta. dacă ne referim la dreptul muncii. unele comune. dreptul financiar. Dintre principiile comune amintim: principiul consensualităţii şi al bunei credinţe7. şi încheierea şi executarea contractelor de muncă. împrumută din normele sale celorlalte ramuri de drept.

Iar relaţiile personale nepatrimoniale. • relaţiile nepatrimoniale care privesc succesiunea. onoare. • relaţiile sociale care au în conţinutul lor drepturi nepatrimoniale care decurg din creaţia ştiinţifică. principiul garantării dreptului la odihnă. vârstă. dreptul la naţionalitate etc. Raporturile personale nepatrimoniale sunt lipsite de un conţinut economic. iar pentru persoana juridică. În ambele ramuri de drept au calitatea de subiect de drept atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice. principiile comune. principiul asigurării dreptului la asociere liberă în sindicate. în raporturile de drept civil persoana fizică este subiect de drept civil din momentul naşterii sale (uneori din momentul concepţiei. • relaţiile sociale care au în conţinutul lor drepturi prin care se individualizează subiectul de drept în raporturile civile. În dreptul civil asemenea relaţii au o sferă mai largă. 9 În noul Cod al muncii sediul reglementării acestor drepturi se află în art. culoare. nu şi viabilă) şi numai în privinţa drepturilor. c) Şi metoda utilizată de cele două ramuri de drept impune unele precizări şi distincţii. economice şi sociale. artistică. pentru persoana fizică. dreptul la denumire. b) Dacă ne referim la obiectul de reglementare al celor două ramuri de drept trebuie să observăm că în sfera lor de cuprindere se regăsesc atât raporturi patrimoniale cât şi raporturi personale nepatrimoniale. egalitatea de şanse şi tratament. fiind suficientă calitatea de fiinţă umană (pentru persoanele fizice) sau aceea de colectiv organizat cu patrimoniu propriu şi scop determinat (pentru persoanele juridice). secretul vieţii private etc. Trebuie să mai precizăm că aplicate într-o ramură de drept sau alta. principiul garantării dreptului la grevă pentru apărarea intereselor profesionale. concediul de odihnă anual. îmbracă unele note specifice. principiul stimulării pregătirii şi a reconversiei profesionale.. Condiţia fundamentală pentru dobândirea calităţii de subiect de drept civil este capacitatea juridică civilă care este generală şi egală (pentru persoanele fizice) şi specială (pentru persoanele juridice). d) Delimitarea dreptului civil faţă de dreptul muncii poate fi realizată şi în raport de subiectele raporturilor juridice ce le aparţin. literară sau din calitatea de autor al unei invenţii. religie. Această metodă presupune că subiectele dreptului civil nu se află într-un raport de subordonare ci pe picior de egalitate de tratament juridic. disciplina muncii impune un raport de subordonare a salariatului faţă de angajator. în ele regăsindu-se individualitatea persoanei cu însuşirile ei caracteristice. informare şi consultare. principiul protecţiei muncii. Pe parcursul desfăşurării raportului de muncă. dreptul la domiciliu (reşedinţă).nediscriminării directe sau indirecte faţă de un salariat pe considerente legate de sex. demnitate. nu şi a obligaţiilor. principiul garantării negocierii colective şi individuale a condiţiilor de muncă. demnitatea în muncă. cum sunt: dreptul la nume sau pseudonim. principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. sănătate. Raporturile patrimoniale sunt dominante atât în cazul dreptului civil cât şi în cazul dreptului muncii şi ele vizează relaţiile cu conţinut economic (evaluabile în bani). cu condiţia să se nască vie. Iar încetarea calităţii de subiect de drept civil are loc în momentul morţii persoanei fizice sau a încetării sau reorganizării persoanei juridice. fără ca acestea să întrunească anumite calităţi speciale. De asemenea. ce acoperă toate drepturile având acest conţinut şi care conturează personalitatea juridică a subiectului individual sau colectiv de drept. Dar subiectele raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice şi juridice.8 În dreptul muncii raporturile personale nepatrimoniale se referă la: repausul zilnic şi săptămânal. securitatea şi sănătatea în muncă. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat9. care nu sunt susceptibile de o evaluare bănească. prezintă unele note distinctive. Fac parte din această categorie: • relaţiile sociale ce au în conţinutul lor drepturi personale ce privesc existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei cum sunt: dreptul la viaţă. 39 al 1. 123 8 . În dreptul muncii egalitatea subiectelor este caracteristică doar pentru momentul negocierii şi încheierii contractului de muncă. dreptul la sediu. Specifică şi generală pentru dreptul civil este metoda egalităţii juridice a părţilor care se menţine tot timpul.

12 Art. În lumina actualelor reglementări angajatul poate dobândi capacitate de dreptul muncii chiar de la vârsta de 15 ani. 11 10 124 . in Codul muncii libertatea contractuală cunoaşte şi alte îngrădiri. a tinerilor sub 18 ani14. 1 din noul Cod al muncii. iar sub aspectul formei. Paris. 13 al. 13 al. contractului îi este aplicabil principiul consensualismului15. dar fundamentul teoriei acestei varietăţi de act juridic este contractul din dreptul civil. Încadrarea în muncă a persoanelor de până la 15 ani precum şi a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă13. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor este lovită de nulitate absolută”. vătămătoare sau periculoase. „toate contractele sunt consensuale. Art. 13 Art. 13 al. 15 În principiu. dacă nu ca o aberaţie” J. cauză. f) Sancţiunile ce intervin. în cazul nerespectării condiţiilor de fond şi de formă ale contractului sunt preluate din dreptul civil cu particularităţile pe care aplicarea lor în dreptul muncii o impun. Presses Universitaires de France. încadrarea în locuri de muncă grele. al IV-lea.5 din noul Cod al muncii. 1972. Acestea sunt condiţiile de fond.Carbonnier. atât contractul colectiv de muncă. angajatorul trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de legislaţia muncii. Astfel. generatoare de efecte juridice între părţi (şi uneori faţă de terţi). obiect. nulitatea contractului colectiv sau individual de muncă nu are o reglementare specială în dreptul muncii. p. dar mai ales contractul individual de muncă. Angajatorul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. cu condiţia să obţină acordul părinţilor (sau reprezentanţilor legali) şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lui fizică. formalismul apărând ca o excepţie. precizează un prestigios autor francez.34-35. principiile care guvernează voinţa juridică în dreptul civil sunt operante şi în dreptul muncii16 sau. 4 din noul Cod al muncii. Apoi. Este interzisă. de doctrina şi practica dreptului civil. iar angajatul este întotdeauna o persoană fizică10. sfera persoanelor ce dobândesc calitatea de subiect al dreptului muncii este mult mai restrânsă. consacrată ca atare. În dreptul muncii. dolul.Exemplul consimţământului (voinţei juridice) este ilustrativ in acest sens. violenţa) completate cu leziunea. 942 Cod civil contractul este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane cu scopul de a naşte. 948 Cod civil: capacitate. modifică sau stinge un raport juridic concret. dezvoltarea şi pregătirea profesională12. a se vedea art. Astfel. de asemenea. stabilite prin hotărâre a Guvernului.În dreptul muncii subiectele raporturilor juridice prezintă anumite însuşiri specifice. 2 din noul Cod al muncii. 10 din noul Cod al muncii Art. vol. dacă astfel nu îi sunt periclitate: sănătatea. neproducătoare de efecte juridice şi faza externă a voinţei declarate. fiind supusă regimului juridic consacrat de dreptul civil. Aşa cum precizează art. Condiţiile de valabilitate ale acestuia sunt cele prevăzute de art. 14 Art.38 din noul Cod al muncii prevede expres că „salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Pentru a dobândi această calitate. 16 Este vorba de principiul priorităţii voinţei interne ( reale) faţă de voinţa exprimată şi principiul autonomiei de voinţă (sau al libertăţii contractuale). formarea voinţei juridice parcurge cele două faze: faza internă în care are loc deliberarea şi luarea hotărârii de a încheia contractul. Droit civil. Dacă în dreptul civil principiul menţionat este îngrădit doar de legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri ( art. În privinţa autonomiei de voinţă nu putem să nu observăm că aceasta cunoaşte unele limitări în dreptul muncii. 13 al. e) Pentru ambele ramuri de drept contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. aptitudinile şi cunoştinţele sale. viciile de consimţământ ce pot afecta voinţa juridică sunt cele prevăzute în art. De asemenea. sunt analizate sub aspectul condiţiilor de validitate prin prisma condiţiilor impuse contractului din dreptul civil. Pentru detalii. Iar persoana fizică ce se angajează în muncă dobândeşte capacitatea de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani11.5 Cod civil). consimţământ.953 Cod Civil (eroarea.

ca nulitatea şi consecinţele ei (desfiinţarea retroactivă sau numai pentru viitor) să poată fi hotărâtă prin înţelegerea părţilor. Nici în dreptul muncii nu există o reglementare compactă a nulităţii. avertisment. până la adoptarea actualului Cod coexistau răspunderea disciplinară şi răspunderea materială.18/1991 republicată18. 332. p. fără a fi necesară intervenţia justiţiei. ar putea fi dedusă şi din posibilitatea părţilor unui act juridic civil. Teoria generală a actului juridic civil. Problema admisibilităţii acordării despăgubirilor pentru prejudiciile nepatrimoniale (daune morale) cauzate părţilor în procesul executării contractului de muncă. art. Of. nu există o reglementare generală a nulităţii actului juridic. cu atât mai mult ele pot recunoaşte. 2). 20 Doru Cosma op. în anumite condiţii actul nul sau de a-l converti. Ca şi în dreptul civil. nulitatea contractului din dreptul muncii nu este decât o varietate a nulităţii actelor juridice civile. 32 al 1 şi art. faţă de răspunderea din dreptul civil. pe cale amiabilă. 21 În aceeaşi opinie se susţine că posibilitatea constatării nulităţii în dreptul civil.57 al. I nr. potrivit căruia: „Convenţiile se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. constând în sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie de către oricare persoană încadrată în muncă a obligaţiilor asumate prin contractul de muncă.969 al. 5. întrucât intervenea în cazul încălcării obligaţiilor asumate prin contractul de muncă22. În dreptul muncii. art. 17 Şerban Beligrădeanu. Ştiinţifică. nulitatea apare ca un mijloc de garanţie a principiului legalităţii în domeniul actelor juridice încheiate. Bucureşti 1969. Trebuie să mai arătăm că. atât confirmarea cât şi conversiunea pot conduce la ideea posibilităţii constatării nulităţii şi stabilirii efectelor sale prin voinţa părţilor contractante. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare a fost publicată în M. art. existenţa şi incidenţa nulităţii”20. a celei subiective şi chiar a naturii sancţiunii se apropie de răspunderea penală. fiind implicit un mijloc de asigurare a respectării ordinii publice şi bunelor moravuri în sfera relaţiilor de muncă. 18 Legea fondului funciar nr.. 333. de a confirma.21 g) Răspunderea în dreptul muncii prezintă unele particularităţi.2 Cod civil. Denumite abateri disciplinare faptele menţionate atrăgeau sancţiuni specifice: mustrare. nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.839.1211. 8/1992. 125 . Aşa fiind. p. reduceri de salariu. într-un alt act juridic.1897. 67 al. Cel puţin în materia contractelor de muncă se dă satisfacţie unei propuneri făcute cu mult timp în urmă19.În doctrina juridică se face menţiunea expresă că privită prin prisma „naturii sale juridice. art. Pentru prima oară în legislaţia românească art.. p. 19 Doru Cosma. nulitatea este o cauză de ineficacitate a contractului.910. Ca un element de noutate ce trebuie remarcat este faptul că noul Cod al muncii realizează o premieră în ce priveşte constatarea nulităţii şi stabilirea efectelor ei. Ed. unele articole ale Codului muncii referindu-se expres sau implicit la această instituţie.6 din menţionatul Cod stipulează expres “posibilitatea părţilor de a constata nulitatea şi de a stabili efectele ei potrivit legii”. nulitatea şi consecinţele ei ar putea fi hotărâte. art.803. o sancţiune care-l lipseşte de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. art. cu particularităţile determinate de specificul raporturilor juridice de muncă”17. în Dreptul nr. prin buna înţelegere fără a fi necesară intervenţia justiţiei. Sub aspectul izvorului său şi al obiectului reglementării (relaţia socială ocrotită) răspunderea disciplinară avea o natură contractuală. Deci. cit. prin consimţământ mutual. art. în principiu. 22 Nu trebuie să pierdem din vedere fizionomia juridică aparte a acestei forme de răspundere. Numai în situaţia în care părţile nu se înţeleg. desfacerea contractului de muncă. care sub aspectul trăsăturilor laturii obiective. Răspunderea disciplinară era definită ca o instituţie specifică dreptului muncii. atunci când părţile sunt de acord. Prin funcţiile pe care le îndeplineşte (funcţia preventivă şi funcţia sancţionatorie). prin voinţa lor. 35. 1/5 ianuarie 1998.1900) ca şi în alte izvoare de drept civil (Legea nr. normele care alimentează această instituţie aflându-se dispersate în tot Codul civil (art. Rezultă că dacă părţile pot revoca o convenţie. Ca argument legal se invocă art.

25 A se vedea decizia Curţii Constituţionale nr. Ţiclea. consacrarea expresă a principiului “non bis in idem” în răspunderea disciplinară din dreptul muncii. art.264 al. exceptând avertismentul scris. însă. C. 102 al. p. caracterizată fiind prin următoarele trăsături: • salariatul răspundea. răspunderea materială (reparatorie). În felul acesta s-a stins o mai veche dispută pe tema aplicării unei asemenea sancţiuni şi în cadrul societăţilor comerciale25. numai pentru prejudiciul efectiv (damnum emergens). penală. Trebuie să facem precizarea că principiul amintit este operant numai în răspunderea disciplinară. care “ex lege” constituia A se vedea prin comparaţie art. nu şi pentru beneficiul nerealizat (lucrum cessans).1. fiind permis atunci când este cazul. distinctă de răspunderea civilă. contravenţională sau patrimonială. Răspunderea materială reglementată26 de vechiul Cod al muncii era definită ca o formă a răspunderii juridice aplicabilă angajaţilor care impunea obligaţia acestora de a repara în condiţiile legii. care poate reveni oricărei persoane.100 al. printr-o faptă ilicită. După această sancţiune s-a introdus. 24 A se vedea art.1 din noul Cod al muncii. 26 În vechiul Cod al muncii nu exista o definiţie legală a răspunderii materiale.d din Codul muncii anterior şi art.1 lit. În mod expres24 noul Cod al muncii prevede că.e. cu răspunderea penală.264 al.3 din Legea nr. prin aliniatul 2 articolul menţionat face precizarea că pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune.1 lit. cit. Se poate constata că noua definiţie a abaterii disciplinare nu mai face o referire generală la “obligaţiile salariatului” ci face o enumerare exhaustivă a faptelor ce constituie abateri disciplinare. Ca şi în cazul răspunderii civile.1. Pentru alte detalii privind răspunderea materială a angajaţilor. a se vedea. Potrivit Codului muncii anterior. Dar. ca o formă specifică de răspundere de dreptul muncii. răspunderea disciplinară reglementată de noul Cod al muncii este asemănătoare răspunderii prezentată mai sus. După ce în alin. art. Tufan.267 al. în premieră. ce a încălcat o normă de felul celor arătate mai sus. Pot fi reţinute. 265 stipulează interdicţia aplicării amenzilor disciplinare.263 din noul Cod al muncii o asemenea abatere este definită ca “o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale. administrativă. contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. coroborat cu art. apărarea ca o răspundere autonomă. 462.82/1997 prin care a fost declarat neconstituţional art.În general. răspunderea materială presupunea un prejudiciu de natură materială. suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare.13 al. ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”.294 din noul Cod al muncii. op.1/1970 (abrogată) privind organizarea şi disciplina muncii în unităţile socialiste de stat. nici o altă sancţiune nu poate fi aplicată înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. regulamentul intern. răspunderea materială putea fi reţinută numai în sarcina unei persoane încadrate în muncă şi numai dacă fapta ilicită avea legătură cu munca ei. în legătură cu munca lor şi săvârşită cu vinovăţie. A. Prezentând sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul. 126 23 . elementele definitorii ale acesteia putând fi desprinse din conţinutul art. o faptă ilicită. cunoaşte şi ea unele modificări faţă de reglementarea anterioară23. prejudiciul provocat în cursul executării contractului. de asemenea. un raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţie. de regulă. Aşa cum prevede art. Tot ca element de noutate trebuie menţionată excluderea mustrării dintre sancţiunile disciplinare. cumulul răspunderii disciplinare. iar în privinţa funcţiilor de conducere sancţiunea reducerii salariului de bază şi/sau a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% .1 menţionează că singura sancţiune cu caracter moral este avertismentul scris. spre deosebire de răspunderea civilă. Semnalăm. • răspunderea materială a salariatului vinovat şi recuperarea prejudiciului se realizau prin emiterea de către angajator a unei decizii de imputare. o serie de elemente de noutate începând chiar cu definiţia abaterii disciplinare.

repararea prejudiciului. Răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale (daunele morale)în Dreptul nr. Desigur. 8/1992. în baza principiului “specialia generalibus derogant”. 1 se referă la “pagubele materiale”. 270 al. pe terenul răspunderii civile contractuale care va purta. 77 din Legea 188/1999. De asemenea. Prin actul normativ menţionat se reglementează exhaustiv răspunderea materială şi obligaţia de restituire a militarilor prin asumarea unui angajament scris de plată sau. a fost suprimată. noul Cod al muncii aduce o modificare de esenţă. 121/1998 nu face nici o referire la Codul muncii. În privinţa acestei forme de răspundere juridică. 1 din noul cod al muncii răspunderea patrimonială din acest domeniu este întemeiată pe ansamblul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale”. Asemenea norme vizează: condiţionarea răspunderii patrimoniale. amprenta. asemenea răspunderii materiale din vechiul Cod al muncii. Teoria răspunderii subiectului de drept în Inevitabilul drept. la daunele materiale.1 coroborat cu art. 269-270 din noul Cod al muncii se referă strict. răspunderea patrimonială reglementată de actualul Cod al muncii aparţine îndeosebi datorită particularităţilor ei. normele specifice cuprinse în Codul muncii. însă. dacă există o dispoziţie legală ori o stipulaţie contractuală expresă. O. nr. răspundea doar angajatul. în privinţa cărora se menţine O. poate fi reţinută o răspundere contractuală pentru prejudiciile morale (contractele hoteliere sau de organizare a unor jocuri sportive. 29 Cu privire la natura prejudiciului supus reparării se impun unele precizări. aşa cum a fost reglementată prin art. natura materială29 a prejudiciului supus reparării. nr. Aşa cum rezultă expres din analiza art. în vigoare la data adoptării sale. în ipoteza răspunderii civile contractuale. pe temeiul răspunderii materiale. diferită de Codul muncii. În vechea reglementare. de regulă prin echivalent bănesc30. cât şi cu privire la dezdăunarea angajatorului. nici noul Cod al muncii nu face vreo referire la O. riscul normal al serviciului31 ca o cauză exoneratoare de răspundere Deşi răspunderea materială a salariaţilor şi obligaţia lor de restituire. chiar în lipsa unor asemenea stipulaţii. Pentru detalii. Rezultă cu claritate că ne aflăm. răspunderea contractuală este guvernată de regula reparării prejudiciului în natură şi numai în 127 27 . la care ne-am referit mai sus. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Aşa fiind. G. nr. Deşi procedura de reparare a prejudiciului material este asemănătoare cu cea din Codul muncii. G.art. În unele contracte. I. Răspunderea materială a salariaţilor. de unde se poate deduce că această reglementare este autonomă. În dreptul comun. făcute înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod al muncii. a fost în principiu înlăturată27. G. Este cazul salariaţilor civili din structura instituţiilor militare ori militarizate. prin emiterea unei decizii de imputare. însă. o răspundere patrimonială (o varietate de răspundere contractuală). Albu. despăgubirile acordate pot acoperi şi prejudicii morale. a se vedea. de la caz la caz. 269 al. ca o formă de răspundere juridică reparatorie specifică dreptului muncii. în locul ei fiind reglementată atât cu privire la despăgubirea angajatului. p. la normele generale care guvernează răspunderea civilă contractuală se adaugă. particularităţilor pe care specificul raporturilor de muncă le impune. În dreptul muncii. noul Cod al muncii menţine o asemenea formă de răspundere cât şi obligaţia de restituire stabilită pe calea emiterii unei decizii de imputare (dacă salariatul nu îşi asumă un angajament scris de plată) pentru o categorie restrânsă de salariaţi. 1 foloseşte expresia “prejudiciul material” iar art. 270 al. răspunderea patrimonială reglementată de art. Se dă astfel satisfacţie unei propuneri repetate de a se renunţa la răspunderea materială din dreptul muncii. în lipsa acestuia. cu această formă de răspundere juridică. Aceeaşi putere executorie avea şi angajamentul de plată asumat în scris de către salariat. 29 şi următ. 121/1998 de unde rezultă că aceasta continuă să se aplice ca o reglementare specială. regula o constituie repararea doar a prejudiciului material. pg. Art. Editura Lumina Lex.un titlu executoriu. dreptului muncii în sensul analizei sale exhaustive. nici angajatorul şi nici salariatul păgubit nu ar putea pretinde despăgubiri pentru prejudiciile morale suferite. Ea nu trebuie privită. contractele ce au ca obiect drepturi de proprietate intelectuală etc. răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici este guvernată de reglementările dreptului civil şi reglementările speciale fixate prin statut . Raportată la răspunderea juridică în general28.). 30 În dreptul civil. de existenţa contractului individual de muncă. De altfel. În concepţia noului Cod al muncii răspund patrimonial atât angajatul cât şi angajatorul pe temeiul neîndeplinirii obligaţiilor din contractul individual de muncă. Bucureşti 2002. 28 Gheorghe Mihai. 269 al. În mod excepţional. 102110 din vechiul Cod al muncii. 252 şi urm.

1 din noul Cod al muncii. Beligrădeanu. executarea silită în dreptul muncii cunoaşte unele limite.a salariatului. 1 din noul Cod al muncii).38 din noul Cod al muncii. 273 al. 1 din noul Cod al muncii. Dimpotrivă. În raport cu dreptul muncii. Prezentare de ansamblu şi observaţii critice asupra noului cod al muncii în dreptul nr. imposibilitatea stipulării unor clauze de agravare32 a răspunderii salariatului. 32 Salariatul nu ar putea conveni la o clauză de agravare a răspunderii sale întrucât normele care-i fixează răspunderea au un caracter imperativ. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile lor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”. 295 al. “suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale.2 din noul Cod al muncii. întinderea executării 34 Dacă în dreptul civil. Codul de procedură civilă. executarea silită34 etc. dacă în dreptul civil. ele urmând a fi completate cu dreptul comun în materie. efectuându-se. 270 al. întinderea executării silite este dată de mărimea prejudiciului. 168/1999 privind procedura soluţionării conflictelor de drepturi. Ş. în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul Cod. • chiar dacă nu există dispoziţii derogatorii. ca drept comun dacă sunt îndeplinite două condiţii: • să nu existe în legislaţia muncii dispoziţii speciale. potrivit cărora “salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.77). Dreptul civil se aplică. au rămas în vigoare. Actualul Cod al muncii stipulează expres că dreptul muncii se completează. Este relevant pentru aspectul în discuţie. Ştefănescu. cu dispoziţiile legislaţiei civile. Din prezentarea comparativă a celor două ramuri de drept rezultă cu claritate interacţiunea normelor dreptului civil cu cele ale dreptului muncii. aşa cum prevede art.4/2003. Potrivit articolului menţionat se prevede că “salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului”. prin echivalent bănesc (dacă repararea în natură nu mai este posibilă). atunci când este cazul. riscul normal al serviciului este reglementat expres ca o cauză exoneratoare de răspundere prin art.273 al. cu dispoziţiile legislaţiei civile. derogatorii. în dreptul muncii. dispoziţiile art. În dreptul muncii. 128 . care prevede că dispoziţiile sale se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi. Sunt ilustrative pentru aspectul în discuţie. art. dreptul civil apare ca drept comun care împrumută din normele sale ori de câte ori reglementările din legislaţia muncii sunt insuficiente sau lacunare. aşadar. 33 Dispoziţiile Legii nr. de regulă numai asupra unei cote din salariu (art. pg. care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă” 31 În dreptul civil noţiunea de “risc” are semnificaţia “reverberaţiei” efectelor cazului fortuit sau ale forţei majore asupra părţilor contractante” (Tr. stabilirea răspunderii patrimoniale în lipsa acordului părţilor prin procedura soluţionării conflictelor de drepturi33. subsidiar. reglementările de drept civil trebuie să nu fie incompatibile cu specificul raporturilor de muncă.

the legal norms are dead. p. pointing out that the 129 . implementation. useful work as well as the necessary production. society if it is carried out. services. it’s all about observation and assessment activity. It’s with the help of such forms of legal norms realization as the observation. Notwithstanding the purpose the person followed while carrying out his activity. use and application that these regulations of the legal norms in the factual activity (behavior) of the subjects of law are implemented. Yavych. As to the assessment notion – these are partially or completely undetermined in the text laws or other normative legal acts of the law notion. Barak [2]. in particular A. p.OBSERVATION AND ASSESSMENT ACTIVITY CORRELATION ACCORDING TO THE CIVIL CODE OF UKRAINE Oksana Volodymyrivna MELENKO Assistant Professor of the Department of Humanitarian Disciplines Bukovinian State Finance and Economic Institute The inseparable condition of the development of an independent. In this way. A. free assessment of the facts [9. 51-60]. one can come to the generalizing conclusion that observation is the permitted by the law intellectual activity of law application body (officials or individual person). V. V. he mentioned that the law assessment notions give the law application body the opportunity of free observation. “The right is nothing”. p. I. The law assessment notions receive their legal properties when they are officially mentioned in the texts of the acting normative legal acts. According to this. Papkova [7. 79-84]. Most of the judgments concerning this issue have partial and general character. the gist of which is the assessment of the legal events and choice of one of the several admitted within the relatively determined as to the contents norms. p. But Y. 195-204]. mentions L. the concretization of which the person who applies the law uses within the limits of the given situations on the basis of some degree of observation. Vasyliev [5. Risnyi [3]. 51-60]. p. the subject of the law implements the generally compulsive rules of behavior in order to satisfy his own needs in costs. actually this reduces them to nothing. Astrahan formulated this peculiarity more exactly. variants of law-application decision meant for observing the legal status. there is a certain amount of knowledge. relevance and efficiency of the legal regulation. Y.104]. The law-generating bodies are invested with the legal peculiarities of the law assessment notion. They don’t create and don’t construct assessment notions. which play the leading role in this process because this vitally important problem becomes with their help controlled and develops in the previously determined direction. Hrachyova [4. p. p. p. “if its rights don’t find their realizations in the activity of people and their organizations in the social relations” [1. because the law assessment notions are made concrete on the basis of observation. Kozhevnikov [6. skills. Raroh [4. Without the implementation of the legal regulations. In this way the observation and the observation activity are closely related to the assessment notions. S.90-98]. 201]. M. justice. O. that the issue of observation in the process of the legal norms realization is quite burning and at the same time not sufficiently investigated. v. p. Having analyzed a number of ideas of the law researches and scientists concerning the issue of observation. economically powerful state is the realization of the normative and legal acts. which form in a person certain behavior.90-98]. In this way the right has its content and value for the person.I. they only form and use while exposing the legal rules. Kantsir [8. It should me mentioned. Baru was one of the first who paid attention to this peculiarity. 3035]. M. own experience. Honcharov [6.

So in fact we can say that the observation and assessment activity of those who applies the law. as B. and fifth. decide: first. counteragents of agreements and treaties. The gist of the issue of observation is made up by.assessment notions are made concrete in the process of law application in every separate case and give the law applying body the opportunity of independent assessment of the facts with obligatory. second. in accordance with the acting law of Ukraine. Thus. If by observation we understand the granted by the law relative freedom in the application by the person who applies the law of these or those decisions with the scope of the most adequate reflection of the concrete situations peculiarities.M. there can be cited the explanations of the Plenary Session of the Supreme Court of Ukraine. is contrary to the law and does not favor the optimization of the laws approved on its basis [11. venturous activity that is carried out by physical and juridical persons and presumes production.3]. 39].on whether to apply to the bodies of state power in case of violation of their rights. that in fact.following the beliefs and assessment of its owner or other authorized body. 11]. p. p. the willful side limit interrelation of relevance and the legal character [12. resulting from own assessment of his/her future economical activity. . which are issued with the scope of unification of the Court decisions of this or that cases. private business undertaking is a direct. then by the application of the legal norms with the assessment notions. . absence of order counters the law. that does not go against the acting law [12. The problematic character of the situation lies in the multifold understanding of the nature of observation in the process of law application. in particular the judges is limited and there also have been worked out the common starting system means of assessment activity and observation. assessment activity is the major category. In general the issue of observation limits by the application of the legal norms. performing certain work. systematic. set the price of the products and services. On the contrary. which are foreseen in the given assessment notion [10. fourth. There is a fundamental difference between the decision taken on the basis of observation and the free decision . and the category of observation is the consequence of the former. there is no pure observation.on using the right to private business undertaking. But in fact. keeping to those general criteria or features. Therefore. But the observation and assessment activity of the subjects of law application in the interest of the state is limited by the legislation and to some extent is due to unification. the law of Ukraine presumes that certain types of economical 130 . The legal observing of observation and assessment activity in the Civil Law are used quite often which even causes to some extend difficulties in the process of their delimitation. a physical person following his/her own psychological beliefs and assessment of the legal situation and a juridical person . Lazarev mentions. As an example. . for example. In other words. independently. have the right to make decisions and carry out independently and without restrictions any activity. following only his/her own beliefs – on the type of private business undertaking. the law states that a physical or juridical person can use his/her right to private business undertaking to his/her own consideration (decide on the type of economical activity. for any judgment. enterprise or joint economical enterprise. though. remains controversial.on business partners.e. organizational and legal form. a private undertaker. For example. such observation is eminent. has its restrictions. third.92]. including the assessment notions. order of using money after paying taxes and other obligatory payments). Hence. whoever it may come from. So.already motivated by certain economical reasons. which lies in the fact that in the first case the corresponding state body or its official are empowered to issue the act by the law and this act should not go beyond the limits of this law. i. . providing services with the purpose of receiving profits [12]. p. c. observation in the limits of the law allows to find the optimal decisions. 1991 indirectly determines the features of observation on the example of determining the private business activity. article 1 of the Law of Ukraine “About Private Business Undertakings” of February 7.

V. 7. – 2000. – Moscow. 1999.V. 90-98.1974. .104 10. 5. – P.№10. . 131 .Papkova Court Argumentation and Observance of Trial in Civil Process//State and Law. – Pp. Hence. renting of state property and expediency and effectiveness of using budget money. 1991// Vidomosti Verkhovnoyi Rady of Ukraine.diss. the notions of observation and observation activity are very closely connected with assessment notions. – Pp.Astrakhan Assessment Notions in Soviet Labor and Social Security//Uchyonyye Zapiski VNIISZ. – Legal Studies. V. – Leningrad. .Kozhevnikov Problem of Observation by the Subject of Law in the Sphere of Legal Security//State and Law – Moscow.V.79-84. – Pp. A. – Collection of Scientific Works.30-35. – Moscow.N.Dubovitskiy Legality and Observation in Soviet State Administration: Author’s Abstract. the state exercising observation of its activity obligates no other but state enterprises to carry out activity connected with circulation of narcotic substances.I. O.I. On the other hand.st. since assessment notions are given concrete rendering on the basis of observation. – Moscow. – 2001. .Grachyova Notion. Ye.№11. medical and veterinary internship. Yu. – Pp. A. – Moscow.364.Rarog. 8. . The bodies of state power decide on building roads.11.№11.B. L. – Chernivtsi: Chernivtsi State University. V. Grounds.Baarak Judicial Observation (translation from English).39.№3.169. – Edition 18. . of leg.51-60. V. – p. by means of carrying out legal assessment and observation activity. 11. … cand.V. 4. – Pp. 6. M Risnyy Problems of Observing Norms of Conventions by National State Bodies// Law of Ukraine.Baru Assessment Notions in Labor Law//Soviet State and Law.№7.P. – 1997. organization of games of chance and other types of activity. autopsy and other forensic-psychiatric examinations.195-204. .I. 9. 12. foundation and maintenance of games institutions. – 1991.A. 1971. 2. 3.№14. .№2. – Edition30.S. – P. 1981. 1970.S. S. such as.activity by the subjects of ownership must be given special licenses.Kantsyr Certain Questions on Trial Observation Under the Norms of Criminal Law of Ukraine//Naukovyy Visnyk of Chernivtsi State University named after Yuriy Fedkovych. V.K.Vasilyev Argumentation and Arguments in Cases On Compensation For Harm to Health of Citizens by Unfavorable Environmental Effects in Civil Process of Ukraine//State and Law.200. Criteria and Importance of Judicial Observation in Criminal Law// State and Law. Bibliography 1. – P.Goncharov. – Moscow. . – Moscow: Norm. Yavych General Theory of Law. – 2001. . etc. Law of Ukraine “On Private Business Undertaking” of February 7. – 2001.

5% în Italia. ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale. Evaziunea fiscală e unul din fenomenele economico . 13% în Suedia. Semnificaţia problemei e mai mare în ţările mai puţin dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari dificultăţi în supravegherea tranzacţiilor care au loc în economie. jocuri de noroc. de Brie şi P. 12% în Belgia. care considera că evaziunea fiscală e un termen generic. Multitudinea obligaţiilor pe care legea fiscală le impune contribuabililor.EVAZIUNEA FISCALĂ . prostituţie. 132 . eradicarea fiind practic imposibilă. but still no men on have never changed. cu tot cortegiul de consecinţe. 11. Prima definire a evaziunii fiscale a fost dată între cele două războaie mondiale. Economia subterană sau “economia neagră” (black economy ) ca formă de manifestare a evaziunii fiscale ( munca la negru. the only way out being the ability to keep always in mind the methods to diminish its evolution. C. Cu toate acestea perspectivele privind acest fenomen nu s-au schimbat de-a lungul timpului. Noţiunea şi formele evaziunii fiscale Pretutindeni şi întotdeauna evaziunea fiscală a fost condamnată. Cel mai cunoscut sens dat evaziunii fiscale e “arta de a evita căderea în câmpul de atracţie a legii fiscale” concept care aparţine lui M.COMBATEREA ŞI PREVENIREA Asistent univ. One should also mention the fact that the eradication of this phenomenon is practically impossible.N. ) e estimată a fi 8% din P. de multe ori de tip mafiot. It persists in all the countries and in all the ages. vânzarea ilegală de droguri. noţiunea de evaziune fiscală e inclusă în cea de fraudă. 8. Will in the first part one tried to explain the notion of fiscal dodge. The present article’s aim is to deal with the analysis of some theoretical and practical aspects regarding the control and the warning of the fiscal dodge.B în Marea Britanie. in the latter part of the article one analysed the methods what can be used in order to prevent and control the above mentioned phenomenon. şi desemnează manifestarea de fugă din faţa impozitelor.5% în SUA şi 5% în Japonia.. în toate timpurile. Aceasta e o definiţie în sens larg a evaziunii fiscale care ajunge să înglobeze şi frauda. urmărind în principal două scopuri: un scop “pozitiv” argumentat de dorinţa de a stimula formarea capitalului şi un scop “negativ” reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese. Conform acesteia frauda îmbracă o concepţie extensivă. etc. 9% în Franţa. specifying not only the facts which constitute minor offences or offences but also the punishments which can be applied to perpetrators. despite the attempts to prevent and combat this phenomenon.sociale complexe de maximă importantă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult. sau mai ales povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze. Canada şi Germania. Cristinel ICHIM. poate şi să incite la evaziune fiscală. Statul trebuie să se preocupe sistematic şi eficient de preîntâmpinarea şi limitarea fenomenului evaziunii fiscale. Cel de-al treilea concept aparţine lui Maurice Duverger.Charpentier. El persistă în toate ţările şi în toate perioadele. Statul prin puterile publice. Olanda. în ciuda sancţiunilor. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract: The fiscal dodge has been always and everywhere blamed. Evaziunea fiscală a fost întotdeauna în special activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc. Thus the law no. 87/1994 is very precise in what regards the control of the fiscal dodge.

La noi Iulian Văcărel sugerează definirea evaziunii fiscale ca fiind “sustragerea de la impunere a unei părţi din materia impozabilă”.V. când cu bună ştiinţă nu sunt menţionate decât o parte din veniturile realizate etc. 133 . 161/2003 evaziunea fiscală este definită ca fiind: “sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. înregistrate de mijloacele fixe respective în perioada luată în calcul. părţi de venituri. acest fenomen antisocial trebuie combătut puternic. modificarea nejustificată a preţurilor de aprovizionare şi a cheltuielilor de transport. etc. aşa cum a fost modificat prin Legea nr.. accize. bazându-se pe fraudă şi pe rea credinţă. Pe măsura adâncirii cooperării economice internaţionale şi a dezvoltării relaţiilor dintre state cu sisteme fiscale diferite şi cu un nivel de fiscalitate diferit. Un exemplu de evaziune fiscală la adăpostul legii este impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor norme medii de venit. 1 al Legii nr. la import sau export. sau reduceri de impozit pe profit. conduce la diminuarea profitului impozabil în favoarea constituirii unui fond de amortizare mai mare decât cel impus de valoarea uzurii fizice şi morale.A. denumite în cuprinsul legii contribuabili. Drept urmare. Conform art. atunci când este permisă de lege pentru unele categorii de fonduri fixe. etc. evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte sub diferite forme. de exemplu. manipulare şi depozitare. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. nu ar trebui să scape de la impozitare. 161/2003 ([5]) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. componente ale averii ori a anumitor acte şi fapte care în condiţiile respectării riguroase a legislaţiei în vigoare şi principiilor impunerii. Astfel. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale ([3]) a suferit unele modificări prin Legea nr. comisioanele încasate sau plătite. ci a devenit unul internaţional. Evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte pe o scară mult mai largă decât evaziunea licită şi se înfăptuieşte cu încălcarea prevederilor legale. Un alt exemplu de evaziune legală care permite ca o parte de venit să scape de la impunere sunt facilităţile fiscale care se acordă agenţilor economici din anumite ramuri ale economiei la înfiinţare sau pe parcursul desfăşurării activităţii sub forma unor scutiri de la plata T. întocmirea de declaraţii de impunere false. fiindcă sustrage de la bugetul de stat un volum important de resurse financiare care ar putea fi folosit pentru acoperirea unor cheltuieli de ordin social sau economic. Amortizarea accelerată.” În funcţie de modul cum poate fi săvârşită. evaziunea fiscală nu se mai manifestă doar ca un fenomen naţional. întocmirea unor declaraţii vamale false la importul sau exportul de mărfuri. întocmirea de documente de plată fictive. perfecţionarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care au făcut-o posibilă. Evaziunea fiscală legală este posibilă deoarece legislaţia din diferite state ale lumii permite scoaterea de sub incidenţa impozitelor a unor venituri. o firmă având sediul de bază într-un anumit stat şi diferite reprezentanţe în alte state. Frecvent. cum ar fi: ţinerea unor registre contabile nereale. preţurile practicate. Evaziunea fiscală la adăpostul legii poate fi evitată prin corectarea. evaziunea fiscală cunoaşte două forme de manifestare: Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii permite sustragerea unei părţi din materia impozabilă fără ca acest lucru să fie considerat contravenţie sau infracţiune. distrugerea voită a unor documente care pot ajuta la aflarea adevărului privind livrările de mărfuri. impunere ce creează condiţii pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari decât media să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă. Având în vedere importanţa diminuării evaziunii fiscale în activitatea organelor statale de a preveni şi combate corupţia. taxelor. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Legea nr. bugetelor locale.

etc. În urma controalelor efectuate. cultural. calculează accize în raport cu preţurile respective şi nu de costurile efective ale produselor. aceste firme sunt întemeiate în numele unor cetăţeni care nu au fost niciodată în România sau care au plecat din ţară la scurt timp după înfiinţarea lor . va fi mai mult decât tentată să transfere o parte cât mai mare din profitul realizat în statul cu fiscalitate mai ridicată în statul cu o fiscalitate mai redusă. social. bunurile respective nu au fost înregistrate în patrimoniu ori au fost utilizate în interes personal sau pentru obţinerea de profit. câţi membri sunt. etc. cele mai des întâlnite fiind următoarele: 134 . eludându-se fiscul. în care se înscriu preţuri mai mici decât cele reale. stabilirea preţului materiei prime din care s-a obţinut alcoolul la fabricarea băuturilor alcoolice. De obicei. Deci. Evaziunea fiscală se întâlneşte şi în cazul taxelor de timbru pentru activitatea notarială. reale şi fictive. pe glob se întâlnesc numeroase „oaze fiscale” sau „paradisuri fiscale” cum sunt ele denumite. atâtea maşini primite ca donaţii să existe. cu caracter umanitar. pentru că taxa da timbru să se calculeze la un preţ mai mic. respectiv circa 40. legislaţia imperfectă creează condiţii pentru ca evaziunea fiscală să se practice „perfect legal”. Unii agenţi economici practică preţuri de livrare inferioare costurilor produselor finite şi . Cele mai frecvente cazuri de sustragere a agenţilor economici de la plata obligaţiilor către bugetul de stat se produc prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor realizate. Conform prevederilor unor acte normative fundaţiile. Drept urmare. În continuare prezentăm exemple mai semnificative de manifestare a evaziunii fiscale în România. sportiv. O altă modalitate de evaziune la care apelează de cele mai multe ori cetăţenii străini. În numele unor astfel de firme se emit şi se utilizează ordine de plată fictive prin care se sustrag sume importante cuvenite bugetului de stat sau sunt înşelate o serie de firme din alte localităţi. Astfel de exemplu. preţuri care se situau sub nivelul costurilor cu care au fost realizate produsele. Luxemburg. Deci. Printre aceste bunuri se numără şi autovehiculele. s-a ajuns ca în cazul majorităţii fundaţiilor constituite din persoane fizice. Panama.dintre care unele cu un regim fiscal mai blând. în cazul autentificării actelor de înstrăinare a imobilelor. a rezultat că la peste 80% din acestea au fost încălcate prevederile legale în vigoare. În acest caz evaziunea fiscală se realizează prin: utilizarea ca bază de calcul a accizelor datorate statului pentru băuturile alcoolice. Astfel. Prin apelarea la astfel de căi de realizare a evaziunii fiscale se sustrag de la bugetul de stat zeci de miliarde. în loc ca pentru autoturismele importate să se fi plătit taxe vamale. adică: bunurile primite sub formă de ajutoare şi donaţii au fost utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în obiectul de activitate.500 autoturisme. aşa cum este legal. şi anume: Elveţia. sub preţul pieţei. în regim de scutire de taxe vamale. Insulele Cayman. Astfel. decât totalul populaţiei sale. în cursul perioadei 1995 – 1996 au fost introduse în ţară de către numeroase asociaţii şi fundaţii non-profit.000 de firme la 25. de exemplu. care echivalau cu 128 mld lei. în anul 1997 de către organele Ministerului Finanţelor la 689 de organizaţii non-profit din toată ţara.000 de locuitori. Nu lipsesc din România nici firmele fantomă al căror singur scop îl reprezintă înşelăciunea şi evaziunea fiscală. în acest caz. rezidenţi în România. este aceea a folosirii facturii externe falsificate. sunt scutite de plata taxelor vamale pentru unele bunuri provenite din ajutoare şi donaţii. Pe teritoriul acestor state sunt înfiinţate numeroase firme străine către care sunt dirijate profiturile unităţilor productive aflate pe teritoriul altor ţări. nu de puţine ori părţile se înţeleg ca preţul vânzării înscris în actul de vânzare–cumpărare autentificat să fie inferior celui practicat în realitate. Liechenstein. implicit. În perioada care a trecut de la introducerea taxei pe valoarea adăugată în România s-au conturat multiple forme ale evaziunii fiscale şi în acest domeniu. circa 13. în Liechtenstein sunt înregistrate mai multe sedii sociale de firme industriale şi comerciale. Explicaţia constă în faptul că orice firmă care îşi stabileşte sediul pe teritoriul acestui stat este scutită de plata impozitului pe profit. organizaţiile şi asociaţiile nonprofit. Bahamas. a preţurilor de livrare negociabile cu cumpărătorul.

cum sunt: dinamica economiei reale. art. nivelul fiscalităţii.deducerile false . al.vânzări nedeclarate. de către doi agenţi economici. O situaţie mai des întâlnită este aceea a solicitării deducerii taxei pe valoarea adăugată. .8. generatoare de venituri impozabile. se pot efectua numai în baza unei autorizaţii emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de lege. o influenţă destul de mare asupra taxei datorate.contribuabilii sunt obligaţi ca. evident. fără însă ca în realitate aceste operaţiuni să fi fost efectuate. pe considerentul că documentele privind bunul respectiv au circulat prin mai multe societăţi comerciale. care apar cu frecvenţa cea mai mare şi sunt de multe ori greu de descoperit.omiterea înregistrării.erorile de înregistrare. . comparativ cu ceilalţi comercianţi concurenţi. în ţară sau străinătate. Practica fiscală internaţională atestă că un sistem fiscal modern trebuie să aibă şi componente care să permită educarea şi informarea promptă a contribuabililor în legătură cu obligaţiile lor privind întocmirea corectă a declaraţiilor de impunere. mai ales dacă sunt frecvente sau dacă valoarea lor este mare. la organul fiscal teritorial unde acestea funcţionează. 87 din 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 135 . depozite. nu are cum să profite de această practică. care pot apărea la prima vedere ca inocente. art. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. care poate conduce la diminuarea serioasă a sumelor cuvenite bugetului de stat. fără factură sau eventual cu o factură de valoare redusă. legiuitorul prin Legea nr. pentru acelaşi bun exportat. datele în legătură cu subunităţile constituite în sucursale. fiindcă altfel plătitorul de T. prevede în sarcina persoanelor fizice şi juridice române sau străine următoarele obligaţii în domeniul impozitelor şi taxelor ([3.cereri de rambursare nejustificate. ..contribuabilii sunt obligaţi să declare organului de control bunurile sau valorile impozabile depozitate în alte locuri decât cele prevăzute mai sus. filiale. magazine şi cu oricare alte locuri în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri.3-6.A. au totuşi. să declare la organul fiscal pe a cărui rază teritorială îşi au sediul. gen barter. vânzările de bunuri sau prestările de servicii se fac fără întocmirea documentelor corespunzătoare şi . prin utilizarea repetată a aceloraşi facturi pentru deducere sau prin folosirea de facturi care se referă la cumpărări inexistente.înţelegeri între vânzători şi cumpărători de a schimba bunuri sau servicii fără plată. . Practic. băncile şi conturile bancare în lei şi în valută. . alţi factori interni şi externi. când se solicită rambursarea taxei aferente unor mărfuri exportate sau pentru bunuri la care legea dă drept de deducere. când agentul economic neînregistrat beneficiază de un avantaj care nu i se cuvine. care vor solicita clienţilor taxa pe valoarea adăugată. . fără înregistrări în contabilitate. sediile subunităţilor de pe teritoriul ţării. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.V.2]): . indiferent de locul unde funcţionează. .aplicarea incorectă a cotei zero sau a scutirilor. a ţinerii unor evidenţe corecte a veniturilor şi cheltuielilor ocazionate de activitatea desfăşurată. În vederea combaterii evaziunii fiscale.activităţile permanente sau temporare. . cu plată redusă. care se întâlnesc frecvent şi se realizează prin întocmirea de facturi false. în termen de 5 zile de la înregistrare. mai ales dacă este asociată cu facturi false. dimensiunea legislativă şi instituţională. Combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale: Fenomenul evazionist are o evoluţie determinată de acţiunea concretă a unor factori . pedepsele şi sancţiunile ce se aplică celor care încalcă prevederile legale. puncte de lucru.

contribuabilii care realizează venituri din activitatea de comerţ sau prestări de servicii către populaţie sunt obligaţi să afişeze. . Contribuabilii pot fi verificaţi. în vederea cunoaşterii realităţii obiectelor sau surselor impozabile sau taxabile. art. f) nedepunerea actelor.([2. . în locurile unde se desfăşoară activitatea. la termen. situaţiilor şi a oricăror alte date în legătură cu activitatea efectuată de către unitatea şi subunităţile de care răspund contribuabilii. cu consecinţa diminuării valorii creanţei fiscale cuvenite statului. băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili.contribuabilii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele contabile.33)] Legea privind evaziunea fiscală prevede faptele ce constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni: ([3. de către contribuabili. precum şi utilizarea.17]) a) nedeclararea. a documentelor justificative şi contabile referitoare la modul în care au fost îndeplinite obligaţiile fiscale. bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu legal.. c) neprezentarea de către contribuabili. de Garda Financiară şi de alte persoane împuternicite de lege. e) nereţinerea sau nevărsarea. precum şi alte valori care generează titluri de creanţă fiscală. g) neaducerea la îndeplinire. taxelor şi a contribuţiilor care se realizează prin stopaj la sursă. a impozitelor. în termenele prevăzute de lege. . a veniturilor şi bunurilor supuse impozitelor. potrivit legii.. cerute de organele financiar-fiscale. de către organele financiar-fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi din unităţile teritoriale. în vederea stabilirii veridicităţii declaraţiei de impunere şi a realităţii înregistrării acestora. d) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor şi taxelor. a dispoziţiilor date prin actul de control 136 . taxelor şi contribuţiilor. evidenţele şi oricare alte elemente materiale sau valorice solicitate.contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate.persoanele fizice sau juridice care realizează venituri ori deţin bunuri mobile sau imobile ori desfăşoară activităţi. pg. corespunzătoare operaţiunilor înregistrate. a documentelor cu regim special. taxelor şi a contribuţiilor. supuse impozitelor şi taxelor. achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare şi să completeze integral rubricile formularelor.la solicitarea organelor de control. în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege. prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege. în vederea cunoaşterii realităţii financiar-contabile din acea unitate sau subunitate. . autorizaţia de funcţionare şi certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare atribuit. b) calcularea eronată a impozitelor. sumele datorate statului. la termenele legale. . la termen.contribuabilii sunt obligaţi să declare cu sinceritate veniturile realizate. la cererea organului de control. sunt obligate să plătească. . de către contribuabilii cărora le revin asemenea obligaţii. din punct de vedere al respectării dispoziţiilor legale de organizare şi desfăşurare a activităţii economice producătoare de venituri impozabile sau bunuri supuse impozitelor şi taxelor.

completarea ori acceptarea cu ştiinţă de documente fiscale false. împuternicite conform legii. inclusiv a majorărilor de întârziere. precum şi bunurile materiale supuse impozitelor. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 500.000. în scopul obţinerii de venituri.trecerea în prim plan a controlului prin excepţie (sondaj) şi pe un plan secundar a controlului permanent şi excesiv . memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor. documentele justificative şi actele de evidenţă contabilă. . la care contribuabilii au deschise conturi de disponibilităţi băneşti. a evidenţierii în acte contabile sau în alte documente legale. h) neonorarea.000 lei. la sediile subunităţilor sau la sediile punctelor de lucru. . alterarea sau distrugerea de acte contabile.000. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operaţiuni sau cheltuieli nereale. . În România.unificarea legislaţiei fiscale şi o mai bună sistematizare şi corelare a acesteia cu ansamblul cadrului legislativ din economie. în vederea urmăririi silite a impozitelor. în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare.sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin cesionarea părţilor sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată.000 lei.neîntocmirea. în orice mod.organizarea şi conducerea de evidenţe contabile duble. efectuată în acest scop. efectuată în acest scop.000 lei la 30. . . Potrivit normelor din legea pentru combaterea evaziunii fiscale pot întruni elementul material al unei infracţiuni următoarele fapte([3. fără drept. printre măsurile care mai pot contribui la limitarea ariei evaziunii fiscale menţionăm: . . taxelor şi a contribuţiilor neachitate la termen. . care să faciliteze 137 . . .sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale.sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale. distribuirea. în totul sau în parte. precum şi la schimbarea acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive.000 lei la 100. . dacă fapta a avut drept consecinţă diminuarea veniturilor sau surselor impozabile. a documentelor financiare şi fiscale. a titlurilor de creanţă fiscală emise de organele competente. cumpărarea. . pentru persoanele juridice. .omisiunea.sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin neînregistrarea unor activităţi pentru care legea prevede obligaţia înregistrării sau prin exercitarea de activităţi neautorizate. în scopul de a nu plăti ori diminua impozitul.emiterea. prin nedeclararea veniturilor impozabile.punerea în circulaţie. în scopul obţinerii de venituri. taxelor şi contribuţiilor la fondurile publice.editarea unei publicaţii specializate de către Ministerul Finanţelor. întocmirea incompletă sau necorespunzătoare a documentelor primare ori acceptarea de astfel de documente în scopul împiedicării verificărilor financiar-contabile. fără drept sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie. de către bănci sau instituţii financiare.încheiat de organele financiar-fiscale.o mai bună corelare a facilităţilor fiscale . în scopul diminuării veniturilor sau surselor impozabile. pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5. art.000. 9-12]) .refuzul de a prezenta organelor de control. taxa sau contribuţia. în mod nejustificat. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale republicată sunt pedepsite cu privarea de libertate sau cu amendă. Din prevederile legii republicate se poate observa uşor că pedepsele privative de libertate s-au înăsprit. Infracţiunile prevăzute de Legea nr.

Accent. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea . Dreptul finanţelor publice. publicată în M. deoarece schimbarea frecventă a acesteia creează posibilitatea manifestării fenomenului evazionist. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. 5. Of. 3. 279 din 21 aprilie 2003. Angela Boariu. Gabriel Ştefura. 2002. 2002. că înfiinţarea Parchetului Naţional Anticorupţie este un moment deosebit de important în perspectiva combaterii fenomenului evazionist. 365]) Trebuie să menţionăm. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Mircea–Ştefan Minea. publicată în M. Eugen Iordăchescu. 75 din 30 august 2001. 138 . nr. . 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale publicată în Monitorul Oficial. analiza şi combaterea fenomenului evazionist . Legea nr.interpretarea unitară a cadrului normativ privind identificarea şi combaterea evaziunii fiscale .([4]) Semnificative sunt şi prevederile Legii nr. pg. Partea I. Anca –Mihaela Georgescu. . Ordonanţa Guvernului nr. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. nr. Legea nr. Ed. Toate aceste măsuri evidenţiază o conştientizare a gravităţii situaţiei existente şi în acelaşi timp decizia “puterii” de a stăvili şi de a ţine sub control fenomenul evaziunii fiscale Bibliografie: 1. între salariu şi stimulente pentru cointeresarea aparatului fiscal. Mircea Soroceanu. 2.([1.stabilitate în materia legislaţiei fiscale. . 540 din 1 septembrie 2001.nr. precum şi în scopul întăririi procedurilor specifice administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat sa organizat cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenţă şi urmărire a contribuabililor cu risc fiscal ridicat. Cluj-Napoca. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie care oferă mijloace juridice eficiente de combatere a evaziunii fiscale în contextul luptei împotriva fenomenului corupţiei. De asemenea în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. Gheorghe Voinea. Impozite. 4. taxe şi contribuţii.implementarea unui sistem informatic care să furnizeze datele necesare pentru identificarea. Ed. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.stabilirea unui raport.Of. 299 din 24 octombrie 1994. Junimea Iaşi. care să tindă spre optim. în acest context.

drd.funcţii publice din clasa I. 161/2003 publicată în M. modificată de Legea nr.clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă. funcţiile publice se împart în trei categorii după cum urmează: . who is exercising his powers within the limits of competence. XIII. 2. în vederea realizării competenţelor lor specifice. Legea nr. Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie. . subjected to a statute of public law. organised by law. . modul de numire în funcţia publică. (Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici). Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Abstract The “public function “ concept includes the totality of persons. structura carierei funcţiei publice şi clasificarea funcţiilor publice în funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie. categoriile de funcţii publice. The holder of the public function is an individual person. Prin Legea nr. nr. Răzvan VIORESCU. definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice. După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice. se instituie premisele profesionalizării funcţiei publice în România. 279 din 21 aprilie 2003. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici.clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată cu diplomă. cu excepţiile prevăzute de legile speciale. reglementează organizarea funcţiei publice.clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale cu diplomă.funcţii publice generale şi funcţii publice specifice.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. The specialised literature from Romania defines the public function as follows: “It represents the complex of powers and competencies. Pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru 139 . 3.funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere.funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.O. aiming to achieve the goal for which the function was created”. aiming to be temporarily occupied by a holder (or more holders). as well as some persons subjected to a statute of private law. Art. Funcţiile publice se clasifică după cum urmează: 1. Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi. 2. funcţii publice din clasa a II-a. după cum urmează: 1. funcţii publice din clasa a III-a.CADRUL LEGAL AL STATUTULUI FUNCŢIONARULUI PUBLIC Lect. Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice.funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie. Funcţiile publice se împart în trei clase. in order to meet a general interest. respectiv dispoziţiile din Titlul III. în vederea realizării competenţelor lor generale. univ. Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice.

are cel puţin 7 ani vechime în specialitatea funcţiei publice respective (în cazuri excepţionale. Funcţionarii publici de conducere organizează. director general din cadrul ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. la propunerea Ministerului Administraţiei Publice. 8 luni şi respectiv 6 luni. subprefect. principal.persoanele care au promovat programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică. vechimea poate fi redusă cu până la 3 ani de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică). Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de formare în administraţia publică. ori a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei publice respective. auditor . Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una din următoarele funcţii publice: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului.persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea corespunzătoare funcţiei publice. organizate.funcţionarii publici debutanţi. în funcţie de nivelul studiilor absolvite. în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului. consilier juridic.a promovat concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice. .ocuparea unei funcţii publice definitive.a absolvit programe de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică sau în alte domenii specifice de activitate. . consilier de stat. . după caz. de minim 12 luni. şef serviciu. director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice desconcentrate ale acestora. şef birou. Funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a sunt persoanele numite în funcţia publică de referent de specialitate. Funcţionari publici de execuţie din clasa I sunt persoanele numite în următoarele funcţii publice: expert. care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare. prefect. de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii specializate. 49 din Legea 188/1999 . sub autoritatea unui funcţionar public ierarhic superior sau a unui demnitar. secretar general al judeţului şi al municipiului Bucureşti. 140 . organizate în ţară sau în străinătate. Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale. asistent. consilier. îndrumă şi controlează activităţile funcţionarilor publici de execuţie. debutant.condiţiile prevăzute la art. Funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a sunt persoanele numite în funcţia publică de referent. ca nivel maxim. precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor publice locale. . director general adjunct. inspector. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. .are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. coordonează. al sectorului municipiului Bucureşti. după cum urmează: superior. secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Categoria înalţilor funcţionari publici Din categoria înalţilor funcţionari publici poate face parte persoana care îndeplineşte cumulativ: . Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi: . Concursul de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică se organizează de către Institutul Naţional de Administraţie. organizate de Institutul Naţional de Administraţie. director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una din următoarele funcţii publice: secretar al municipiului. al oraşului şi comunei. secretar general al prefecturii.

director general adjunct. Funcţii publice generale: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului. şef birou. . subprefect. cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. inspector vamal. al sectorului municipiului Bucureşti. aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice. la propunerea ministrului administraţiei publice.primul . consilier juridic. numit de către primul ministru. formată din cinci personalităţi. e). în subordinea Guvernului. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici Potrivit disp.elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. prefect.elaborează şi avizează. inspector de muncă. inspector de concurenţă.b). al oraşului şi comunei. precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. comisar. şef serviciu. .f). controlor delegat.Numirea înalţilor funcţionari publici se face de către: .g). Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. cu personalitate juridică. referent de specialitate. II. 20 din Legea nr. secretar al municipiului. 11 lit.Guvern. secretar general al judeţului şi al municipiului Bucureşti. pentru funcţiile publice prevăzute la art. 11 lit.elaborează reglementări comune. proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici. expert. în subordinea Ministerului Administraţiei Publice. Pentru numirea în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se constituie o comisie de concurs. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru funcţiile de la art. la propunerea ministrului administraţiei publice. cu personalitate juridică. privind funcţiile publice. Alte funcţii publice specifice se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice. 11 lit. art. după caz.şef.monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. a) şi d). director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice desconcentrate precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor publice ale administraţiei publice locale. auditor. 141 . cu rang de secretar de stat. în exercitarea atribuţiilor care îi revin. pentru funcţiile publice prevăzute la art. inspector. “ Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii: .elaborează proiectul legii privind stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru funcţionarii publici. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. I. . . . director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. numite prin decizia primului-ministru. secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.ministrul sau. .ministru. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 188/1999 pentru crearea şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici s-a înfiinţat. Alte funcţii publice generale se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. consilier. referent. Funcţii publice specifice: arhitect . 11 lit. organ de specialitate al administraţiei publice centrale. stabil şi neutru se înfiinţează. secretar general al prefecturii. director general din cadrul ministerelor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale. recunoscute ca specialişti în administraţia publică. . preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ şi individual. c). Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte. pentru funcţiile publice prevăzute la art.ministrul administraţiei publice. consilier de stat. Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist.

întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă cu privire la: . de către un compartiment specializat. . Actul atacat este suspendat de drept.colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate. . cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice.colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici.numărul funcţiilor publice care vor fi ocupate prin concurs. . Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. .numărul funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării.numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. stabilite ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autorităţile sau instituţiile publice locale. care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici. categorie şi grade de salarizare. pe care îl supune spre aprobare Guvernului. centralizează propunerile de instruire ale funcţionarilor publici. avizează şi monitorizează recrutarea pentru funcţiile publice specifice.stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici. . Dosarul profesional Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează evidenţa naţională a 142 . Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată. pe care îl prezintă Guvernului. .numărul funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale. . .întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei Publice. . .realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor.aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a selecţiei şi recrutării pentru funcţiile publice generale. . în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice. organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de instituţii similare din străinătate.numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă. Planul de ocupare a funcţiilor publice. Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte: . .numărul funcţiilor publice care vor fi rezervate absolvenţilor programelor de formare specializată în administraţia publică.acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. . . cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional şi se supune spre aprobare Guvernului. . constatate ca urmare a activităţii proprii de control.numărul funcţiilor publice care vor fi înfiinţate. .elaborează anual. Planul se elaborează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice (art.25). Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se ţine de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcţionar public. Funcţionarul are dreptul să cunoască dosarul său profesional, iar instituţia respectivă are obligaţia să permită funcţionarului să-şi exercite dreptul la cunoaşterea dosarului personal şi la eliberarea, la cerere, a unor copii de pe actele existente în dosarul său personal. Formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi conţinutul dosarului profesional, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă. În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul funcţionarului public, pe bază de semnătură. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici. Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. La solicitarea funcţionarului public, autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică. Recrutarea funcţionarilor publici. Cariera funcţionarilor publici. Condiţiile de acces pentru ocuparea funcţiilor publice. Numirea şi avansarea. Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii (Art.49): are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minim 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani; nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. Ocuparea funcţiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire şi concurs (Art. 491) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului vor fi stabilite în condiţiile prezentei legi, iar concursul va fi organizat şi gestionat, astfel:
143

de către comisia de concurs prevăzută la art.191 alin.(2), pentru înalţii funcţionari publici; de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, cu excepţia funcţiilor publice de şef birou şi şef serviciu; de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de şef birou şi şef serviciu, precum şi pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi respectiv, funcţiile publice specifice vacante, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; de către Institutul Naţional de Administraţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare specializată în administraţia publică, organizate în scopul numirii într-o funcţie publică. Concursul are la bază principiul competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale. Condiţiile de desfăşurare a concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Persoanele care participă la concurs trebuie să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea funcţiilor publice, prevăzute de prezenta lege. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor în condiţiile prezentului articol, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Perioada de stagiu Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia. Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a. Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în administraţia publică, pentru numirea într-o funcţie publică definitivă este asimilată perioadei de stagiu. (Art. 50). La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcţionarul public debutant va fi: numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţiile publice prevăzute la art. 13, în gradul profesional asistent; eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul „necorespunzător”. Numirea funcţionarilor publici Numirea în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se face în conformitate cu dispoziţiile art. 191 alin. (1). (Art. 52). Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 49l alin. (2) lit. b) şi d) se face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 49l alin. (2) lit. c) se face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii. Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public. La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică
144

definitivă. Jurământul are următoarea formulă: “Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa sămi ajute Dumnezeu”. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică. La ocuparea funcţiilor publice există unele incompatibilităţi prevăzute de art. 56 şi urm. din Legea nr. 188/1999. Astfel, funcţionarii publici: • nu pot deţine două funcţii publice în acelaşi timp, cu excepţia celor didactice; • nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ; • nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc. Prin urmare, funcţionarii publici au obligaţia de a se abţine de la efectuarea oricăror activităţi cu scop lucrativ care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din poziţia lor oficială. Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale În carieră funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradele de salarizare. (Art.53) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante. Promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen. Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: - să aibă o vechime minimă de doi ani în funcţiile publice de execuţie din gradul - profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; - să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel - puţin calificativul „foarte bun”; - să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional superior, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: - să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional - principal sau 4 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; - să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel - puţin calificativul „foarte bun”; - să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: - sunt absolvente ale programelor de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică organizate de către Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi de alte instituţii specializate, din ţară sau străinătate; - au fost numite într-o funcţie publică din clasa I;
145

anfp-map. recunoscute ca specialişti în administraţia publică. 204 din 23 aprilie 2001 8.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan005557. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Lucica MATEI. eliberarea din funcţia publică. reprezentative la nivel naţional. la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. precum şi condiţiile de vechime prevăzute la alin. Legea 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici 4. „foarte bun”.G. prevenirea şi sancţionarea corupţiei publicată în Monitorul Oficial nr. National School of Political Studies and Public Administration Faculty of Public Administration. 2.html 3. Hotărâre nr. propuse de ministrul administraţiei publice şi numite de primulministru. Funcţia Publică şi funcţionarii publici din România. Legea nr. 161 din 04/19/2003 unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. OUG nr. Hotărâre H. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 5. În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul din următoarele calificative: „excepţional”.pdf. (Art. pentru funcţiile publice de şef birou. cu excepţia celor prevăzute la lit. compusă din cinci personalităţi. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea. PUBLIC FUNCTION AND ACQUIS COMMUNAUTAIRES. publicată în Monitorul Oficial al României nr.un. retrogradarea în gradele de salarizare.îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se face de către o comisie de evaluare. promovarea într-o funcţie publică superioară. 1087 din 10/25/2001 organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. 12. 279 din 04/21/2003 6. „bun”. pentru funcţiile publice prevăzute la art. Procedura de evaluare are ca scop (art. 58): avansarea în gradele de salarizare. funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului. minim 5 ani. stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici. Lege nr. publicată în Monitorul Oficial nr. Bibliografie selectivă: 1. 710 din 11/07/2001 146 . şef serviciu şi secretar al comunei. (2). „nesatisfăcător”. * *.ro/rom/ifunc. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale.a). http://unpan1. www. 504 din 2003 privind programul de aplicare a Legii nr. „satisfăcător”.57). 161 / 2003 7. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante trebuie îndeplinite următoarele condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani. după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici.

707 din 11/07/2001 147 . 1085 din 10/25/2001 organizarea perioadei de stagiu. 10. Hotărâre nr. 710 din 11/07/2001 Hotărâre nr. publicată în Monitorul Oficial nr. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi publicată în Monitorul Oficial nr. precum şi de contestare a calificativelor acordate. 1084 din 10/25/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.9.

Având în vedere resursele limitate pe care statele bogate sunt dispuse să le pună la dispoziţia regimurilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est şi capacitatea structurilor comunitare de a crea noi raporturi între statele din aceasta regiune. to the benefit of democracy. the Stability Pact provides a meaningful and fruitful framework for the concerned countries towards the integration process in the EU and NATO for co-operation on behalf of establishing of a united Europe. s-a convenit că proiectul Pactului de Stabilitate “urmăreşte un obiectiv de diplomaţie preventivă şi nu se referă. în condiţii egale. o regiune cu două viteze. sub egida premierului francez Edouard Balladur. a fost elaborat proiectul unui Pact de Stabilitate în Europa. La Consiliul European de la Bruxelles. sub egida Uniunii Europene. Aceasta “primă iniţiativă” diplomatică a “celor 12” . Situarea lor în plutonul fruntaş de aderare la Uniunea Europeana a depins aproape exclusiv de voinţa lor de a rezolva chestiunile ridicate de către Pact: minorităţile şi frontierele. devenind o iniţiativă a Uniunii Europene în ceea ce priveşte “respectarea frontierelor şi a drepturilor minorităţilor”. Thus.pregăteau strategii cu două viteze privind ajutorul şi. din 21-22 iunie 1993. Bulgaria. cum este situaţia minorităţilor. desfăşurarea acestui proces. corespunzător. Ungaria. Acestui avantaj direct i se adaugă unul indirect dar nu mai puţin important: şansa de a rezolva o chestiune fundamentală pentru natura societăţii româneşti.STABILITATEA PENTRU SUD-ESTUL EUROPEI ÎN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE Prep. pentru care structurile europene . România. Pactul de Stabilitate în Europa pune statele din această regiune a lumii din nou pe aceeaşi linie de plecare. univ. Totodată. urmând să contribuie “la stabilitate. determinând relaţii de bună vecinătate şi stimulând ţările să-şi consolideze frontierele şi să-şi regleze problemele minorităţilor naţionale”. Consiliul a planificat realizarea unei întâlniri a reprezentanţilor statelor implicate. deci. politica celor două viteze genera perdanţi şi câştigători. integrarea. but not least. Republica Cehă şi Slovacia pe de o parte. între statele foste comuniste din Europa Centrală şi de Est părea să fi fost trasă o frontieră: Polonia. The direct involvement of the states of south-eastern Europe in this process is instrumental for the shaping of peace. Liana-Teodora PASCARIU Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Abstract: Stability Pact is a powerful instrument for converting some generally accepted principles and norms into concrete. Motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie erau diverse. security and full respect of human rights in our part of the world. România era printre perdanţii acestei segmentări.după 148 . din 10-11 decembrie 1993.printre care Uniunea Europeană . şi convenirea unui document pentru punerea în aplicare a principiilor Pactului în 1994. prevenind tensiunile şi conflictele potenţiale din Europa. pe de altă parte. la integrarea europeană. Propunerea franceza a fost preluată de Consiliul European de la Copenhaga. Încă din prima parte a anului 1993. României i s-a oferit ocazia să concureze. precum şi asigurarea stabilităţii frontierelor sale sub egida Uniunii Europene. with a strong financial support. La sfârşitul anului 1992 şi începutul anului 1993. sub diferite forme. Ele aveau în orice caz în vedere performanţele atinse de evoluţia democratică a acestor ţări. action-oriented programs. În acest sens. reconstruction and democratic development in the region. centrat pe statutul minorităţilor şi pe situaţia frontierelor. la ţările în conflict”. Uniunea Europeană urma să sprijine. the countries of the region cease to be part of the problem by becoming part of the solution. Last.

problemele minorităţilor (cu accent pe situaţia minorităţii ruse şi. preşedinţia Uniunii Europene a organizat o reuniune a miniştrilor de externe din statele membre UE şi din ţările vecine RF Iugoslavia (Albania.una privind regiunea baltică şi cealaltă privind celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est . în contextul Summitului NATO. 36 Este de menţionat. Uniunea Europeană s-a arătat gata să ofere un ansamblu de stimulente ţărilor care au voinţa de a respecta principiile “de bună conduită” stabilite. ţările vizate în primul rând de Pact. ţările în măsură să aducă o contribuţie la realizarea Pactului. ţările vecine celor vizate de Pact. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. La ea au participat statele Uniunii Europene. alături de “şansa” de a deveni mai târziu membre ale Uniunii. In contextul crizei din Kosovo. totuşi Pactul asigură luarea în considerare a poziţiei minorităţilor la negocierile bilaterale. Bulgaria. de vreme ce realizarea unor înţelegeri pe tema frontierelor este condiţionată de statutul minorităţilor. precum şi organizaţiile internaţionale relevante în realizarea Pactului. la reuniunea în format “19+7” (ţările NATO + ţările din Europa de sud-est). Chiar dacă minorităţile nu au fost acceptate drept partenere ale statelor. ţările interesate în stabilitatea Europei datorită angajamentelor lor de apărare. Principiile politice şi mecanismele care stau la baza Pactului sunt: Reprezentanţii minorităţii maghiare din România şi Slovacia au cerut să participe la procesul de negocieri în cadrul Pactului alături de reprezentanţii statelor. a minorităţii maghiare). în acest sens. solicitare susţinută de guvernul maghiar. Bosnia-Herţegovina. la 8 aprilie 1999. 149 35 . educaţia în domeniul administraţiei. Documentul propus de preşedinţia UE a fost dezbătut la reuniunea directorilor politici de la Bonn. Ungaria şi Turcia). dar care a fost refuzată. solicitând ţărilor să încheie tratate bilaterale care să rezolve ansamblul de probleme care ar putea afecta stabilitatea regiunilor. continuarea ori lansarea de negocieri bilaterale (dacă acestea nu există încă) şi participarea la mese rotunde”. Croaţia. aşa cum au cerut. Cu această ocazie. Conceptul fundamental al documentului final a devenit acela de bună vecinătate.vor lua în discuţie cooperarea transfrontalieră. În legătură cu consolidarea frontierelor. respectiv. Germania a lansat iniţiativa elaborării unui Pact de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei (PS-SEE). Turcia.decât în urma rezolvării de câtre statele solicitante a principalelor surse de conflict: frontierele şi situaţia minorităţilor. Slovenia. propunerea prezentată la Washington. România. S-a hotărât “dezvoltarea bunelor relaţii conform tratatelor si înţelegerilor deja stabilite.au gândit autorii Pactului . Planul a dorit să facă un pas în plus faţă de declaraţiile formale privind inviolabilitatea frontierelor. Conferinţa inaugurală a Pactului de Stabilitate a avut loc în zilele de 26 şi 27 mai 1994. ţările candidate şi a căror adeziune este în curs de negociere. cooperarea culturală. venite din partea unor ţări ca Grecia. de către preşedintele de atunci al României. Emil Constantinescu. din 27 mai şi semnat la 10 iunie 1999 la Köln. Respectarea drepturilor minorităţilor constituie a doua componentă fundamentală a Pactului de Stabilitate.a fost definită drept un exerciţiu de diplomaţie preventivă faţă de ţările care au cerut integrarea în Uniunea Europeană şi cărora li se adresează în exclusivitate. în numele preşedinţiei în exerciţiu a Cooperarii Sud-Est Europene (SEEC) deţinută la acea dată de România. în sensul că “promovarea bunelor relaţii de vecinătate” include explicit “chestiuni relativ la frontiere şi minorităţi”. definită pe linia documentelor anterioare. SUA. la Luxemburg. Stabilitatea frontierelor trebuie discutată în conexiune cu statutul minorităţilor din moment ce încălcarea drepturilor lor riscă să provoace complicaţii internaţionale35. El reprezintă o importantă bază de pornire pentru mobilizarea eforturilor internaţionale de realizare a unei zone stabile şi prospere în această parte a continentului. Intrarea în Uniunea Europeană nu va fi acceptată . Două mese rotunde regionale . la care au participat şi reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii internaţionale.intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht . problemele de mediu. precum şi a unor organizaţii regionale36. cooperarea legislativă. ţările având acordul de asociere cu Uniunea. la Paris. Propunerea Germaniei a fost precedată de o serie de alte iniţiative similare.

antrenarea companiilor autohtone în procesul de reconstrucţie. pentru a sprijini obiectivele Pactului şi pentru a promova reforma şi cooperarea în regiune. In ceea ce priveşte NATO. un Acord privind mecanismul de coordonare a eforturilor comunităţii internaţionale de a răspunde efectelor economice negative înregistrate de ţările din zonă. de asemenea. Iugoslavia va putea participa la activitatea Pactului de îndată ce va îndeplini condiţiile impuse de comunitatea internaţională. • Mecanismul de implementare a Pactului constă într-o Masă regională pentru Sud-Estul Europei. prin guvernul său ales democratic şi ca parte componentă a RF Iugoslavia. In acest sens au fost stabilite elemente ale cadrului general al asistenţei financiare: • a fost definitivată lista ţărilor beneficiare printre care şi România. • OSCE va deţine un rol cheie în întărirea securităţii şi stabilităţii. Directorul executiv al FMI şi miniştrii ţărilor donatoare. precum şi unor iniţiative regionale (SECI.F. Referitor la asistenţa financiară. • la 12 mai 1999 Banca Mondială şi Uniunea Europeană (Comisia Europeană) au semnat. stabilitate şi prosperitate în Sud-Estul Europei. democraţie.).Comisia Europeană la Bruxelles. In acest domeniu. SUA. cu ocazia Conferinţei Regionale a Finanţatorilor pentru Europa de Sud-Est. în cooperare cu Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate. urmând ca mecanismele concrete de alocare să fie stabilite în cadrul conferinţelor donatorilor pentru reconstrucţie. va convoca conferinţe ale donatorilor pentru reconstrucţie. FMI ş. în particular Convenţia Europeană privind Drepturile Omului. • UE are rolul de lider în instituirea Pactului de Stabilitate şi va acţiona pentru impulsionarea proiectelor de cooperare şi bună vecinătate între statele regiunii. • 150 . Pactul de Stabilitate conţine elemente generale referitoare la alocarea de fonduri. Obiectivul Pactului de Stabilitate este crearea unei Europe de Sud-Est caracterizată prin pace. SEEC. stimulente pentru investiţiile private. au fost înregistrate următoarele dezvoltări: • asistenţa financiară va consta într-un mozaic de măsuri de tip credite preferenţiale şi nerambursabile. în zilele de 29-30 martie 2000. Consiliul Europei s. a fost creat biroul comun BM . Japonia. dezvoltare şi cooperare. • Un rol deosebit revine. UE va susţine activ statele din zonă pentru atingerea obiectivelor menţionate în Pact şi. ICE. unor state (SUA şi Rusia). principiile OSCE.). şi s-a înfiinţat un Grup operativ de acţiune coordonat de preşedintele BM. la Londra. Masa regională va fi completată de următoarele substructuri/ mese de lucru: democratizare şi drepturile omului. Gestionarea întregului proces circumscris Pactului este asigurată de către Coordonatorul Special. documentele relevante ale Consiliului Europei. NATO. Conferinţa a fost organizată de către Comisia Europeană şi Banca Mondială.In implementarea Pactului de Stabilitate vor fi respectate prevederile Cartei ONU. desemnat de UE şi confirmat de preşedintele în exerciţiu al OSCE. reconstrucţie economică. Republica Muntenegru. OCMN s. probleme de securitate. Reprezentanţii unui număr de 47 de ţări şi 36 de instituţii internaţionale s-au întâlnit la Bruxelles. în acest sens. • la 19 iulie 1999. Canada. • au fost desemnaţi donatorii (UE. • R. reprezentând o conferinţă internaţională a statele participante la Pact. sunt menţionate continuarea procesului de lărgire a Alianţei si contribuţia Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic şi a Parteneriatului pentru Pace. Conferinţa a reafirmat angajamentul ţărilor din regiune şi al partenerilor Pactului de Stabilitate de a lucra împreună pentru pace.a. se va putea număra printre beneficiarii Pactului de Stabilitate încă de la debutul implementării acestuia. Consiliul UE a decis crearea unei Agenţii europene pentru reconstrucţie cu sediul la Salonic. BM.a ). instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi euro-atlantice (ONU. prosperitate şi integrare în structurile euro-atlantice.a. Comisarul european pentru afaceri economice şi financiare. în afara prevederilor Pactului.

S-au arătat progresele deja obţinute în aceasta direcţie. Donatorii şi instituţiile financiare au garantat sau au angajat peste 2. Recunoscând că realizarea păcii. exercitată prin intermediul acestui Pact. 37 Drept instituţional comunitar / Viorel Marcu. – Bucureşti. în cooperare cu instituţiile financiare internaţionale şi Comisia Europeană şi cu implicarea. Lumina Lex.8 miliarde euro. drepturilor omului şi a unei mass-media libere. şi permiţând acordarea de finanţare necesară pentru accelerarea pregătirii şi implementării proiectelor şi iniţiativelor din pachetul următor (altfel spus.Ed. pentru încheierea unui tratat politic de bază cu Ungaria. promovarea dezvoltării sectorului privat.între ţările regiunii şi din Europa. prin oferirea de asistenţă financiară şi tehnică în sprijinul reformelor. prezentat Conferinţei. cu mari beneficii regionale. Pactul de Stabilitate în Europa pare a fi un pact sever. să fie dezvoltate în cadrul Pactului de Stabilitate. reducerea barierelor comerciale şi promovarea democraţiei. sprijinirea întoarcerii refugiaţilor şi persoanelor dislocate intern. adoptarea Iniţiativei Anticorupţie şi a Investment Compact. A fost salutată. dar s-a subliniat faptul că succesul necesită o angajare pe termen lung pentru reformă şi cooperare din partea ţărilor din regiune şi din partea comunităţii internaţionale în vederea stabilirii unei direcţii clare pentru integrarea în Europa şi structurile globale. participanţii au discutat necesitatea unui follow-up eficient după Conferinţă. S-a convenit ca progresul în implementarea proiectelor şi a iniţiativelor regionale să fie monitorizat şi ca proiectele şi iniţiativele adiţionale. Un alt avantaj considerabil pentru România este influenţa principalelor state europene. acelea care vor putea fi implementate în următorii 2-3 ani). printr-un proces adecvat şi rapid. în aceeaşi măsură.a căror implementare va începe în următoarele 12 luni . telecomunicaţii . un avantaj pentru statul român. In cadrul Conferinţei s-a subliniat munca depusă de către Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare37 pentru pregătirea de “quick start packages” pentru proiectele de infrastructură regională şi dezvoltarea sectorului privat. încurajarea democraţiei. şi adăugită.4 miliarde euro. Reprezentanţii ţărilor din Sud-Estul Europei au raportat progresul înregistrat de la summit-ul de la Sarajevo în privinţa reformelor şi au reafirmat angajamentele privind consolidarea statului de drept.au ca scop dezvoltarea infrastructurii. în special. destinate anumitor ţări. prin Mesele de Lucru. crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sectorului privat. este. În cadrul Conferinţei a fost discutat aşa-numitul “quick start package”. S-a subliniat. un set comprehensiv de proiecte şi iniţiative regionale întocmite în interiorul structurilor Pactului de Stabilitate. S-a arătat că implementarea acestora va aduce beneficii importante şi în afara graniţelor şi va constitui o importantă contribuţie pentru integrare . 2001. şi limitarea în timp a perioadei de negocieri şi finalizare (un an). care nu poate decât să confirme actualele graniţe. energie. a Grupului de Coordonare la Nivel Înalt. sprijinirea reformelor politice şi instituţionale. Dar asigurarea unor standarde europene minorităţilor din România. 151 . în continuare. Pactul de Stabilitate în Europa oferă României o conjunctură excepţională pentru integrarea sa europeană. . de către mulţi participanţi. România poate face dovada compatibilităţii sale cu principalele instituţii europene şi poate recupera timpul pierdut în relaţiile internaţionale. importanţa unei rapide implementări a proiectelor şi iniţiativelor pregătite în cadrul Pactului de Stabilitate. finanţând pe deplin “quick start package” de 1.în domenii ca transport. stabilităţii şi prosperităţii în Sud-Estul Europei necesită un parteneriat pe termen lung. precum şi unele programe de finanţare suplimentare. Aceste proiecte şi iniţiative regionale . Adoptarea Cartei Media de către ţările Sud-Estului Europei a fost încurajată de către participanţi. Prin solicitările privind statutul minorităţilor. reconcilierii şi securităţii. a 2-a rev. lupta împotriva corupţiei.

Bucureşti. Viorel Marcu. Bucureşti. Ed. Drept comunitar: instituţii comunitare.Bibliografie: 1. 2. Dumitru Mazilu. Curs. Drept instituţional comunitar. a 2-a. Ed. Bucureşti. 1999. 2001. 2001. 152 . Integrarea europeană: Drept comunitar şi instituţii europene. Octavian Manolache. Lumina Lex. şi adăugită. Lumina Lex. ALL Beck. a 2-a rev. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful