İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ

PRATİK ÇALIŞMA ve STAJ DEFTERİ

Öğrencinin Fakülte Numarası

:

Öğrencinin Adı Soyadı

:

Fakülteye Girdiği Öğretim Yılı

:

Defterin Ait Olduğu Öğretim Yılı :

İTÜ İnşaat Fakültesi Staj Esasları Fakülte Kurulu’nun 08.06.2000 tarih ve 186 nolu toplantısında değiştirilerek
yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle beraber 27.06.1973 tarihli İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
ve 04.07.1995 Jeodezi ve Fotogrametri Mğhendisliği Bölümü Pratik Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni staj esasları Fakültenin Web sayfasında yer almaktadır.

http://www.ins.itu.edu.tr

Öğrencinin Fakülte Numarası : ………………………………………………………………………………………… Öğrencinin Adı Soyadı : ………………………………………………………………………………………… Fakülteye Girdiği Öğretim Yılı : ………………………………………………………………………………………… Defterin Ait Olduğu Öğretim Yılı : ………………………………………………………………………………………… Staj Yapılan İş Yeri Yapılan Çalışma Başlama Tarihi Bitirme Tarihi Çalışma Süresi (Gün) Staj Çalışma Bölümü STAJ DEFTERLERİNİN KONTROL ve ONAYI Ünvanı. Adı ve Soyadı Kontrol Onay İmza Mühür .

. TARİHİNDEN ... SOYADI. İMZASI : ……………………………………………………………………………… KONTROL EDENİN ADI.......... İMZASI : ……………………………………………………………………………… .. İMZASI : ……………………………………………………………………………… KONTROL EDENİN ADI. SOYADI. TARİHİNDEN .. / …… / 20…. TARİHİNE KADAR YAPILAN HAFTALIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA GÜNLERİ YAPILAN ÇALIŞMANIN KISA ÖZETİ ÇALIŞMANIN AÇIKLANDIĞI SAYFA NO PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ ÖĞRENCİNİN ADI. / …… / 20….. SOYADI.. / …… / 20…. SOYADI. TARİHİNE KADAR YAPILAN HAFTALIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA GÜNLERİ YAPILAN ÇALIŞMANIN KISA ÖZETİ ÇALIŞMANIN AÇIKLANDIĞI SAYFA NO PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ ÖĞRENCİNİN ADI... / …… / 20…... İMZASI : ……………………………………………………………………………… ..

YAPILAN ÇALIŞMANIN AÇIKLAMASI ÖĞRENCİNİN ADI. İMZASI : …………………………………………………………………………… . İMZASI SAYFA NO : …………… : …………………………………………………………………………… KONTROL EDENİN ADI. SOYADI. SOYADI.