Beiu Dumitru, gr.BA 284 TEZA DE LICEN ,, Managementul proiectelor investi ionale ( Pe baza întreprinderii ,,Virament-Com S.R.L.

) Conduc tor tiin ific: Dr.,conf. univ. avga Ghenadie Chi in u-2011
1

Cuprins 1.Tema tezei èi actualitatea ei 2.Scopul èi obiectivele 3.Baza ètiin ifico-metodologic 4.Rezultatele cercet rii 5.Contribu ia proprie 6.Încheiere
Managementul proiectelor investi ionale 2

Managementul proiectelor investi ionale

CAPITOLUL I CON INUTUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMIC FINANCIAR A ÎNTREPRINDERII

Managementul proiectelor investi ionale

3