You are on page 1of 6

T.C. .

KAYMAKAMLII LSES 2009-2010 ETM RETM YILI 9 - SINIFI UBAT AYI ETKNLK DEERLENDRME FORMU Etkinliin Ad: Kiiler aras iletiim-1 Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 122 Deerlendirme: Kiiler aras iletiimi, unsurlar ve trleri asndan analiz etmesine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: Kiiler aras iletiim-2 Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 123 Deerlendirme: Kurduu iletiimleri, etkili iletiimler dikkate alnacak unsurlar asndan deerlendirilmesine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: letiim engelleri Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 124 Deerlendirme: Kurduu iletiimleri,,iletiim engelleri asndan deerlendirilmesine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

NOT: Aylk deerlendirme raporlarnn asl, ait olduklar ay takip eden ayn ilk haftasnda Rehberlik ve Psikolojik Danma Servislerine teslim edilecektir. Okul Mdr

... Snf Rehber retmeni

T.C. .KAYMAKAMLII LSES 2009-2010 ETM RETM YILI 9 - SINIFI UBAT AYI ETKNLK DEERLENDRME FORMU

Etkinliin Ad: Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: Deerlendirme: Baarszlk nedenleri anketinin deerlendirilmesi.

Etkinliin Ad: Bana uygun alan, meslek Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 196 Deerlendirme: lgileri, yetenekleri deerleri ve kiisel zellikleri ile seecei alan /meslek arasnda ilikin kurabilmesinde ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: Mesleim Hayat m? Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 194 Deerlendirme: Seecei meslein hayatn nasl etkileyeceine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: fkenin Etkileri Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 125 Deerlendirme: fkemin yaratt fiziksel, duygusal ve dnsel etkileri aklamasna ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: fke ve ba etme yollar Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 126 Deerlendirme: fke ile ba etmede kulland yntemleri yaratt etkileri asndan deerlendirilmesine ynelik alma yapld.

NOT: Aylk deerlendirme raporlarnn asl, ait olduklar ay takip eden ayn ilk haftasnda Rehberlik ve Psikolojik Danma Servislerine teslim edilecektir. .. Okul Mdr

... Snf Rehber retmeni

T.C. .KAYMAKAMLII LSES 2009-2010 ETM RETM YILI 9 - SINIFI UBAT AYI ETKNLK DEERLENDRME FORMU

Etkinliin Ad: Kim kimi yenecek Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 127 Deerlendirme: fke ile ba etmede yapc yollar kullanmann nemi zerinde duruldu.

Etkinliin Ad: Hangi alan, hangi meslek? Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 198 Deerlendirme: Alan ile seiminde meslekler arasndaki ilikiye aklayabilmesine ynelik aklama yapld.

Etkinliin Ad: Gereki seimler-1 Uygulama Tarihi: .../ /20 Kazanm Numaras: 197 Deerlendirme: Alan seiminde kendini ve iinde bulunduu koullar gereki bir biimde deerlendirilmesine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: atmann basamaklar Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 128 Deerlendirme: Etkili atma zme basamaklarn aklamasna ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

NOT: Aylk deerlendirme raporlarnn asl, ait olduklar ay takip eden ayn ilk haftasnda Rehberlik ve Psikolojik Danma Servislerine teslim edilecektir. .. Okul Mdr

... Snf Rehber retmeni

T.C. .KAYMAKAMLII LSES 2009-2010 ETM RETM YILI 9 - SINIFI UBAT AYI ETKNLK DEERLENDRME FORMU

Etkinliin Ad: Yntemlerimi deerlendiriyorum Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 129 Deerlendirme: Gnlk hayatmda kulland atma zme basamaklarnn etkililii asndan deerlendirmesine ynelik alma yapld.

Etkinliin Ad: Arkada m, deil mi? Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 130 Deerlendirme: Akran basks ile nasl ba edebilirim? almas gerekletirildi.

Etkinliin Ad: Salkl hayat ve alkanlklar Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 166 Deerlendirme: Salkl hayat iin gerekli alkanlklarnn neler olduu ile ilgili bilgi verildi.

Etkinliin Ad: Sonularm ve amalarm Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 49 Deerlendirme: Gelecee ynelik amalarn almas gerekletirildi.

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

NOT: Aylk deerlendirme raporlarnn asl, ait olduklar ay takip eden ayn ilk haftasnda Rehberlik ve Psikolojik Danma Servislerine teslim edilecektir. .. Okul Mdr

... Snf Rehber retmeni

T.C. .KAYMAKAMLII LSES 2009-2010 ETM RETM YILI 9 - SINIFI UBAT AYI ETKNLK DEERLENDRME FORMU Etkinliin Ad: Dosyamda neler var? Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 201 Deerlendirme: Alan seerken eitsel ve mesleki planma dosyasndan yararlanma almas yapld.

Etkinliin Ad: Alanm setim Uygulama Tarihi: ...//20 Kazanm Numaras: 202 Deerlendirme: lgi, yetenek, deer ve kiilik zelliklerine uygun alan/blm seimi gerekletirildi.

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

Etkinliin Ad: Kazanm Numaras: Deerlendirme:

Uygulama Tarihi: ...//20

NOT: Aylk deerlendirme raporlarnn asl, ait olduklar ay takip eden ayn ilk haftasnda Rehberlik ve Psikolojik Danma Servislerine teslim edilecektir. .. Okul Mdr

... Snf Rehber retmeni