Xerox Phaser 3100MFP/S

Manual de utilizare

2

CUPRINS
1. Siguranţă ........................................................................................................................9 Introducere .......................................................................................................................9 Specificaţii de siguranţă................................................................................................9 Marcaje, etichete ..........................................................................................................9 EMC .................................................................................................................................9 Declaraţia de conformitate..........................................................................................10 Siguranţa laserului .........................................................................................................10 Pentru Europa ............................................................................................................10 Siguranţa operaţională ...................................................................................................10 Siguranţa electrică .........................................................................................................11 Alimentare cu electricitate ..............................................................................................11 Dispozitiv de deconectare ..............................................................................................12 Oprire de urgenţă ...........................................................................................................12 Ozon...............................................................................................................................12 Întreţinere .......................................................................................................................12 Consumabile ..................................................................................................................12 Certificarea produsului ...................................................................................................13 Reglementări..................................................................................................................13 Certificări în Europa ....................................................................................................13 Reciclarea şi aruncarea produsului ................................................................................13 Uniunea Europeană....................................................................................................13 Respectarea programului de energie ............................................................................15 Energy star .................................................................................................................15 Secţiunea 16 EH&S Informaţii de contact...................................................................15 Specificaţii de siguranţă .................................................................................................16 Localizarea marcajelor de siguranţă pe echipament ......................................................17 Simboluri pentru întrerupătorul principal.........................................................................17 Documente a căror reproducere este interzisă ..............................................................18 2. Instalare ........................................................................................................................19 Amplasarea echipamentului ...........................................................................................19 Instrucţiuni de utilizare....................................................................................................19 Specificaţii de siguranţă .................................................................................................20 Siguranţă în timpul operării.........................................................................................20 Alimentarea cu electricitate.........................................................................................21 Recomandări referitoare la hârtie...................................................................................21 Încărcarea hârtiei în tava principală ............................................................................21 Manevrarea hârtiei......................................................................................................21 Controlul umidităţii ......................................................................................................21 Manevrarea echipamentului ...........................................................................................21 Descărcări electrostatice cauzate de operator............................................................22 Mutarea echipamentului .............................................................................................22 Manevrarea cartuşului de imprimare ..........................................................................22 Reguli pentru utilizarea simbolurilor ...............................................................................22 Prezentarea echipamentului...........................................................................................23 Panoul de comandă .......................................................................................................24

3

Accesarea meniurilor......................................................................................................24 Conţinutul ambalajului ....................................................................................................25 Instalarea echipamentului ..............................................................................................26 Instalarea tăvii de hârtie .................................................................................................27 Instalarea cartuşului de imprimare .................................................................................29 Extensia tăvii de hârtie ...................................................................................................30 Pornirea echipamentului.................................................................................................31 Conectarea echipamentului ........................................................................................31 Configurarea iniţială a echipamentului........................................................................32 Încărcarea hârtiei în tava cu încărcare manuală ............................................................32 Utilizarea plicurilor ..........................................................................................................33 3. Copiere .........................................................................................................................34 Copiere simplă ...............................................................................................................34 Modul de copiere ECO ...................................................................................................34 Copiere avansată ...........................................................................................................34 Modul de copiere ID Card ..............................................................................................35 Setări speciale de copiere ..............................................................................................36 Configurarea rezoluţiei................................................................................................36 Configurarea ratei de mărire/micşorare ......................................................................37 Configurarea documentelor originale scanate ............................................................37 Configurarea contrastului............................................................................................38 Configurarea luminozităţii ...........................................................................................38 Configurarea tipului de hârtie......................................................................................38 Alegerea tăvii de hârtie ...............................................................................................38 Decalarea marginilor cu platanul ................................................................................39 Decalarea marginilor la stânga şi la dreapta în timpul imprimării................................39 Decalarea marginilor sus şi jos în timpul imprimării ....................................................39 Configurarea dimensiunii hârtiei .................................................................................39 4. Opţiuni/Configurare .....................................................................................................41 Limba..........................................................................................................................41 Parametrii tehnici ...........................................................................................................41 Imprimarea ghidului funcţiilor .........................................................................................42 Imprimarea listei de configurări ......................................................................................42 Blocarea echipamentului ................................................................................................42 Blocarea tastaturii .......................................................................................................42 Blocarea serviciului Media ..........................................................................................43 Citirea contoarelor ..........................................................................................................43 Contorul paginilor scanate ..........................................................................................43 Contorul paginilor imprimate.......................................................................................43 Afişarea stării consumabilelor ........................................................................................43 Calibrarea scanerului..................................................................................................44 5. Jocuri ............................................................................................................................45 Sudoku ...........................................................................................................................45 Imprimarea unei grile ..................................................................................................45 Pentru a imprima soluţia unei grile .............................................................................45

4

...............................................52 Imprimarea documentelor....................71 Imprimare ................................................................................................53 Citirea conţinutului memoriei USB.......................................54 Salvarea unui document pe memoria USB .....................................68 Activarea aplicaţiilor......................................................................46 Reţea wireless de infrastructură ............64 Dezinstalarea driverelor de pe computerul dumneavoastră ..............................................................46 Reţea wireless ad-hoc ....................................................................................................................................46 Reţele wireless (WLAN) ........................................................................................................................................................................................................................................................56 Introducere ............................51 6....................................................................................................48 Crearea unei reţele ............................................................58 Conexiuni......73 8...........................48 Modificarea opţiunilor de reţea ........................................................................................54 7..........................................................................................................51 Configurarea unui echipament .....................................................65 Managementul echipamentului ....................................................64 Dezinstalarea programelor de pe computerul dumneavoastră ...............................................................................76 Service .....................................................................................................................67 Companion Director ......................47 Conectarea adaptorului WLAN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 Configurarea reţelei....6........................................................................................................................51 Configurarea computerului .......................49 Exemplu de configurare a unei reţele AD-HOC ........68 Companion Monitor ..............52 Utilizarea memoriei USB ........................71 Scanarea documentelor..................................................................56 Instalarea completă a pachetului de programe software ................................ Funcţii de reţea .......................................................................... Memoria USB ...........................................................................................................................................................................................67 Verificarea conectării echipamentului la computer ..............................................................76 Informaţii generale .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 Dezinstalarea programelor software ................................................................................................................................................................... Întreţinere ..................................................56 Instalarea programelor software.........................52 Ştergerea fişierelor stocate pe memoria USB...............................................76 Înlocuirea cartuşului de imprimare ................................68 Prezentare grafică .......71 Funcţiile Xerox Companion Suite .........................................................................................................................................................................................................................56 Cerinţe.........................56 Instalarea driverelor .....................................................................78 5 .........46 Tipul de reţea wireless ................ Funcţii PC .......................76 Probleme ce pot apărea la utilizarea cardului......68 Prezentare grafică ......................................................................................................................................................................69 Afişarea stării consumabilelor................................................................................................................................................................................................................68 Managementul echipamentului..............................

............................................................................................................................79 Mesaje de eroare..........................................................................................................................................79 Probleme diverse ..........................................................................................................................80 Imprimare prin conexiunea USB ...................................................................................................................................................................................................................80 Erori de imprimare de la computer ...................................78 Curăţarea imprimantei.............................................................................................................82 6 .................................................78 Curăţarea exteriorului echipamentului ....................Curăţare ..........................................................................................................78 Curăţarea platanului ....................................80 Imprimare prin conexiunea WLAN ..............78 Erori..........................................................................................................................................................................................81 Informaţii clienţi ..........79 Blocaje de hârtie .............................................................81 Actualizare firmware.........................................................................

7 .

cu viteză de imprimare de 20 ppm.xerox.Stimaţi clienţi Pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. Pachetul software Xerox Companion Suite vă permite să folosiţi echipamentul multifuncţional ca scanner şi imprimantă. poate fi conectat la computerul dumneavoastră (Microsoft Windows 2000/XP/Vista). Echipamentele multifuncţionale Phaser 3100MFP/S dispun de un scanner 600 dpi şi o imprimantă laser albnegru. Instalaţi programele software incluse pentru a folosi echipamentul ca imprimată. vă sfătuim să citiţi cu atenţie capitolul Siguranţă înainte de a folosi produsul. www.com. edita şi salva documentele în computer. dar şi pentru a scana. De asemenea. intuitiv şi uşor de folosit. prin intermediul unui computer. aţi optat pentru un produs Xerox de calitate. să imprimaţi şi să copiaţi alb-negru. vă oferă posibilitatea de a vă administra propriul echipament. WLAN este o opţiune. disponibilă doar prin intermediul unui adaptor specific. Acest echipament vă permite să scanaţi color. Datorită sistemului de navigare şi accesului multifuncţional. În plus. special creat pentru a răspunde tuturor nevoilor unui mediu de birou modern. Dacă dispuneţi de un adaptor WLAN (opţional) aveţi posibilitatea de a comunica wireless cu un computer. Pentru mai multe informaţii. vizitaţi pagina noastră de internet. este performant. ce poate fi obţinut de la distribuitorul dumneavoastră. 8 . Cumpărând acest echipament multifuncţional.

ATENŢIE: Acest simbol de AVERTIZARE atenţionează utilizatorii în privinţa zonelor produsului unde există suprafeţe fierbinţi ce nu trebuie să fie atinse. Acest lucru include şi aprobarea agenţiei de siguranţă. în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Marcaje. ATENŢIE: Acest simbol de AVERTIZARE atenţionează utilizatorii în privinţa zonelor produsului unde există riscul producerii unui accident. ATENŢIE: Acest simbol de AVERTIZARE atenţionează utilizatorii în privinţa zonelor sensibile ale produsului pentru evitarea accidentelor sau a deteriorării acestuia. ATENŢIE: Orice modificare neautorizată. precum şi performanţa acestui produs au fost verificate exclusiv cu materiale Xerox. în siguranţă a acestuia. ATENŢIE: Acest simbol marchează un echipament laser şi atenţionează utilizatorii în privinţa consultării specificaţiilor de siguranţă corespunzătoare. 9 . Siguranţă Introducere Specificaţii de siguranţă Citiţi cu atenţie următoarele specificaţii înainte de a folosi echipamentul şi consultaţi-le dacă este necesar pentru a asigura operarea neîntreruptă. SFAT: Acest simbol marchează informaţiile importante. etichete Simboluri Toate simbolurile şi instrucţiunile de avertizare marcate sau livrate odată cu produsul trebuie să fie respectate. EMC Acest echipament a fost testat şi se încadrează în limitele clasei B de dispozitive digitale. Produsul Xerox şi consumabilele recomandate au fost proiectate şi testate astfel încât să îndeplinească cerinţe stricte de siguranţă. respectiv adăugarea de noi funcţii sau conectarea unor dispozitive externe. Contactaţi reprezentantul Xerox pentru mai multe informaţii. poate avea un impact negativ asupra certificării produsului. Testarea mediului şi a siguranţei. Aceste limite au fost determinate pentru a oferi o protecţie adecvată împotriva interferenţei dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-un mediu rezidenţial.1. precum şi conformitatea cu standardele de mediu în vigoare.

inclusiv interferenţa cauzată de operarea neintenţionată. trebuie să fie îndeplinite următoarele două condiţii: 1. 10. Acest echipament corespunde standardelor internaţionale de siguranţă. Nu emite lumină periculoasă.72 mW max. Siguranţa operaţională Produsul Xerox şi consumabilele recomandate au fost proiectate şi testate astfel încât să îndeplinească cerinţe stricte de siguranţă. în siguranţă a echipamentului Xerox. precum şi conformitatea cu standardele de mediu în vigoare. iar dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni. Contactul direct (sau reflexia indirectă) al razei laser cu ochii poate afecta grav vederea. Conectaţi echipamentul la o priză cu circuit separat de cel al receptorului. făcând parte din clasa 1 de produse laser. Acest lucru include şi aprobarea agenţiei de siguranţă. Acest echipament nu trebuie să cauzeze interferenţă dăunătoare şi 2. făcând parte din clasa 1 de produse laser. 3.Acest echipament generează. Folosiţi întotdeauna materiale special concepute pentru acest produs. clasa 3B. dat fiind că raza este complet închisă pe parcursul tuturor fazelor de operare şi întreţinere. Referitor la tehnologia laser. partea 15. Măriţi spaţiul dintre echipament şi receptor. Pentru asigurarea operării continue. 4. poate provoca interferenţă dăunătoare comunicaţiilor radio. Acest echipament trebuie să accepte orice interferenţă. naţionale şi guvernamentale pentru produsele laser. Contactaţi distribuitorul sau un tehnician radio/tv pentru asistenţă. 770-795 nm şi LEDURI. nu se poate garanta că această interferenţă nu va apărea în cazuri specifice. respectaţi întotdeauna aceste specificaţii de siguranţă: Recomandat • • Respectaţi întotdeauna simbolurile şi instrucţiunile marcate sau livrate odată cu echipamentul. Înainte de a curăţa echipamentul. clasa 1. ce pot fi utilizate în siguranţă în medii de birou/EDP. clasa 1 (280 μW la 639 nm). Siguranţa laserului ATENŢIE: Utilizarea altor comenzi şi executarea altor ajustări şi proceduri decât cele indicate în acest manual pot cauza expunerea periculoasă la lumină. Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie. Pentru operarea corectă a echipamentului. deconectaţi-l de la priza electrică. Instrucţiunile de siguranţă şi mecanismele de blocare au fost special concepute pentru a preveni expunerea operatorului la razele laser. Folosirea altor materiale poate reduce performanţa produsului şi crea situaţii periculoase. Echipamentul conţine o diodă laser. încercaţi să corectaţi interferenţa aplicând următoarele măsuri: 1. Dacă acest echipament interferează cu recepţia radio/tv în momentul pornirii sau opririi. echipamentul respectă standardele de performanţă stabilite de agenţiile internaţionale. Pentru Europa Acest echipament respectă standardul IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001. De asemenea. 2. foloseşte şi poate iradia energie de frecvenţă radio. 10 . Declaraţia de conformitate Acest echipament corespunde regulilor FCC.

Dacă nu sunteţi sigur că alimentarea cu electricitate îndeplineşte cerinţele impuse. Siguranţa electrică 1. ATENŢIE: Suprafeţele metalice din zona cuptorului pot fi fierbinţi. 2. cu suficient spaţiu pentru reparaţii. aceştia pot deveni inflamabili. contactaţi compania locală de electricitate sau un electrician calificat. Nu aşezaţi echipamentul în spaţii tranzitate. 9. Nu aşezaţi niciodată echipamentul lângă un radiator sau altă sursă de căldură. Nu efectuaţi niciodată lucrări de întreţinere. OBSERVAŢIE: Imprimanta Xerox dispune de un mod economic pentru reducerea consumului de electricitate atunci când nu este folosită. 8. Nu folosiţi cabluri prelungitoare. Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare. Contactaţi furnizorul autorizat local pentru mai multe informaţii. Acest echipament nu ar trebui să fie aşezat într-un spaţiu închis decât dacă acesta este prevăzut cu sistem de ventilaţie corespunzător. Alimentare cu electricitate 1.• • • • • • • ATENŢIE: Nu folosiţi detergenţi pe bază de aerosol. Se recomandă o deosebită atenţie la mutarea echipamentului. Folosiţi doar cablul de alimentare livrat împreună cu echipamentul. nu modificaţi sau scoateţi mufa cablului de alimentare. Nu suprasolicitaţi vreunul dintre dispozitivele de conectare mecanică sau electrică. Nu este necesar să opriţi imprimanta. Nu aşezaţi echipamentul în locuri în care oamenii ar putea călca sau s-ar putea împiedica de cablul de alimentare. consultaţi un electrician calificat. În cazul în care nu ştiţi dacă o priză este sau nu împământată. Sub aceste capace nu sunt porţiuni operabile. 7. 4. 3. contactaţi compania locală de electricitate pentru asistenţă. Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă suficient de rezistentă (evitaţi covoarele) pentru a-i suporta greutatea. 10. Nu suprasolicitaţi sau dezactivaţi conexiunile mecanice sau electrice. Priza electrică trebuie să se afle în aproprierea echipamentului pentru a fi uşor accesibilă. Nu introduceţi obiecte în gurile de aerisire. Introduceţi cablul de alimentare direct într-o priză electrică împământată. Deconectaţi întotdeauna echipamentul de la priza electrică înainte de curăţare. Acestea au fost special prevăzute pentru evitarea supraîncălzirii echipamentului. Acest produs va fi operat pe baza tipului de alimentare cu electricitate indicat în fişa tehnică a produsului. Nu introduceţi obiecte în gurile de aerisire. Se recomandă o deosebită atenţie la îndepărtarea hârtiei blocate din această zonă. Nu folosiţi un adaptor pentru conectarea echipamentului Xerox la o priză electrică fără împământare. 5. Aceste deschideri sunt destinate răcirii echipamentului Xerox. Priza electrică trebuie să îndeplinească cerinţele indicate pe placa din spatele echipamentului. Nu împingeţi obiecte în fantele sau deschiderile acestui echipament. 6. Nu îndepărtaţi niciodată capacele sau panourile fixate în şuruburi. 11 . altele decât cele specificate în această documentaţie. Aşezaţi întotdeauna echipamentul într-un loc aerisit. Nu blocaţi gurile de aerisire. În anumite condiţii. precum şi evitarea contactului cu aceste suprafeţe metalice. Contactaţi centrul de service local pentru transportul copiatorului în afara clădirii. De evitat • • • • • • • • • Nu folosiţi niciodată o priză neprevăzută cu terminal de împământare pentru conectarea produsului la o priză electrică. Dacă nu sunteţi sigur că priza electrică îndeplineşte aceste cerinţe.

contactaţi un electrician calificat pentru verificarea prizei. creând o situaţie periculoasă. 3. Nu aruncaţi niciodată cartuşe de imprimare în foc. În echipament s-a vărsat lichid. există un risc mai mare de contact cu ochii sau pielea. Cartuşe de imprimare: în timpul manevrării cartuşelor de imprimare. Folosirea de produse de curăţare necorespunzătoare poate reduce performanţa echipamentului. etc. Dacă aveţi îndoieli în această privinţă. ATENŢIE: Acest produs trebuie să fie conectat la un circuit cu împământare. Întreţinere 1. deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică. Echipamentul a intrat în contact cu apa. Cablul de alimentare este deteriorat sau uzat. 5. Una dintre componentele echipamentului a fost deteriorată. Nu lăsaţi consumabilele la îndemâna copiilor. Conectaţi întotdeauna echipamentul al o priză împământată. 4. Instalaţi sistemul într-o încăpere bine aerisită. 4. 12 . Toate procedurile de întreţinere sunt descrise în documentaţia livrată odată cu produsul. o siguranţă sau alt dispozitiv de siguranţă a fost declanşat. Nu îndepărtaţi niciodată capacele sau apărătoarele fixate în şuruburi. Ozon Acest echipament produce ozon în timpul operării normale. Nu încercaţi să dezasamblaţi cartuşul. Depozitaţi toate consumabilele conform instrucţiunilor de pe ambalaj sau container. Pentru mai multe informaţii despre ozon. Este ataşat în spatele maşinii sub forma unui dispozitiv de conectare. Un întrerupător. Dacă nu puteţi introduce cablul în priză. Consumabile 1. Dispozitiv de deconectare Cablul de alimentare este dispozitivul de deconectare pentru acest echipament. Ozonul astfel produs este mai greu decât aerul şi depinde de volumul de copii. opriţi imediat echipamentul şi scoateţi cablul de alimentare din priza electrică. Acest produs este livrat cu un cablu prevăzut cu conector de împământare. Sub aceste capace nu sunt piese pe care le-aţi putea întreţine sau repara. 2. a cuptoarelor. Cablul se va potrivi numai într-o priză împământată. Oprire de urgenţă Dacă oricare dintre următoarele situaţii apare. Aceasta este o caracteristică de siguranţă. Pentru alte ţări. evitaţi contactul cu ochii sau pielea şi implicit iritarea sau inflamarea zonei afectate. În caz contrar. contactaţi un electrician pentru înlocuirea prizei. Chemaţi un tehnician de service autorizat Xerox pentru rezolvarea problemei: • • • • • • Echipamentul scoate sunete sau mirosuri neobişnuite. ATENŢIE: Nu folosiţi produse de curăţare pe bază de aerosol. contactaţi reprezentantul local Xerox. 2. Folosiţi numai consumabilele şi produsele de curăţare indicate în acest manual. Pentru a întrerupe alimentarea curentului electric din echipament.2. 3. Nu executaţi lucrări de întreţinere. 3. comandaţi publicaţia Xerox Facts About Ozone (cod 610P64653)la numărul de telefon 1-800-828-6571 în Statele Unite şi Canada. altele decât cele specificate în documentaţia livrată odată cu echipamentul dumneavoastră.

13 . cât şi în cel comercial/profesional. poate fi obţinută de la reprezentatul XEROX Limited. precum şi recunoaşterea mutuală a conformităţii. Agenţia: TUV Rheinland Standard: IEC 60950-1 Reglementări Certificări în Europa CE Simbolul CE aplicat pe acest produs reprezintă declaraţia de conformitate a Xerox cu următoarele Directive aplicabile ale Uniunii Europene aşa cum indică şi data: Directiva Consiliului 2006/95/EC corelată cu legile statelor membre cu privire la echipamentul cu voltaj redus. Mediul domestic/casnic Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastră vă confirmă că nu trebuie să aruncaţi echipamentul în circuitul normal al gunoiului casnic. Conform legislaţiei europene. care defineşte directivele şi standardele menţionate.Certificarea produsului EUROPA: Acest produs XEROX este certificat de următoarea agenţie pe baza standardelor de siguranţă mai jos menţionate. Conform legislaţiei europene. echipamentul electronic sau electric ce urmează a fi aruncat trebuie să fie gestionat în concordanţă cu procedurile agreate. O declaraţie de conformitate completă. Mediul comercial/profesional Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastră reprezintă confirmarea faptului că trebuie să folosiţi acest echipament conform procedurilor naţionale agreate. corelată cu legile statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică. Bessemer Rd Welwyn Gdn City Herts AL7 1BU – ENGLAND 12 decembrie 2006: 15 decembrie 2004: 9 martie 1999: Reciclarea şi aruncarea produsului Uniunea Europeană Directiva WEEE 2002/96/EC Anumite echipamente pot fi folosit atât în mediul domestic/casnic. Informaţii producător pentru certificarea însemnului CE (doar pentru ţările UE) Producător: Xerox Ltd. echipamentul electronic sau electric ce urmează a fi aruncat trebuie să fie separat de gunoiul casnic. Directiva Consiliului 2004/108/EC. Directiva Consiliului 99/5/EC cu privire la echipamentul radio şi terminalele de telecomunicaţii.

com/environment. Contactaţi distribuitorul pentru mai multe informaţii. mercur. Aceste dispozitive pot necesita manevrare specială. trebuie să ţineţi cont de faptul că acesta poate conţine plumb. Contactaţi reprezentanţii Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacă acest produs Xerox este inclus în programul menţionat. perclorat şi alte materiale a căror eliminare este reglementată de normele referitoare la protecţia mediului înconjurător. Dacă intenţionaţi să aruncaţi produsul Xerox. 14 . mercurului şi a percloratului este conformă reglementărilor aplicabile la momentul introducerii pe piaţă a acestui produs. Contactaţi autoritatea locală de eliminare pentru mai multe informaţii. în momentul în care achiziţionării unui echipament nou. gratuit. contactaţi autorităţile locale competente. contactaţi distribuitorul local sau reprezentatul Xerox pentru informaţii despre preluarea aparaturii uzate. detailistul local poate fi obligat să reţină echipamentul vechi gratis. CERINŢE DE MEDIU Xerox a implementat un program internaţional de preluare şi reutilizare/reciclare a echipamentelor uzate. Vizitaţi http://www.gov/hazardouswaste/perchlorate/. Prezenţa plumbului. În anumite state membre. Percloratul – această imprimantă conţine unul sau mai multe dispozitive pe bază de perclorat. spre exemplu bateriile. vizitaţi http://www.dtsc.Gospodăriile private din statele membre UE pot trimite echipamentul electric sau electronic uzat la punctele de colectare. Pentru mai multe informaţii.ca. Pentru mai multe informaţii despre programele ecologice Xerox.xerox. Înainte de a arunca echipamentul.

Corporaţia Xerox a confirmat faptul că acest produs îndeplineşte directivele ENERGY STAR pentru eficienţa energiei. Reducerea consumului de energie a produsului contribuie la combaterea smogului. sănătate şi mediu în corelaţie cu acest produs Xerox şi consumabilele recomandate. Pentru mai multe informaţii despre această funcţie. imprimantelor.xerox. maşinii multifuncţionale. computerelor personale şi monitoarelor. Japoniei şi al industriei de echipamente de birou în vederea promovării copiatoarelor eficiente din punct de vedere energetic. Secţiunea 16 EH&S Informaţii de contact Informaţii de contact Pentru mai multe informaţii despre siguranţă. ENERGY STAR şi MARCA ENERGY STAR sunt înregistrate în Statele Unite. Programul de echipamente de birou ENERGY STAR reprezintă efortul comun al guvernelor Statelor Unite. a ploii acide şi a schimbărilor pe termen lung asupra climei prin minimizarea emisiilor rezultate din generarea de electricitate. Echipamentul Xerox ENERGY STAR este reglat în fabrică să intre într-o fază “economică” şi / sau să se închidă complet după o perioadă specificată de utilizare (5 – 15 minute. Uniunii Europene. sunaţi la următoarele numere de telefon: Europe: +44 1707 353 434 www.com safety information EU (Specificaţii de siguranţă pentru UE) 15 .Respectarea programului de energie Energy star În calitate de partener ENERGY STAR®. în funcţie de model). consultaţi secţiunea Configurarea echipamentului din acest manual. faxurilor.

Priza trebuie să fie uşor accesibilă. curent. consultaţi capitolul Instalare.întreţinere: reparaţiile şi lucrările de întreţinere vor fi realizate doar de un tehnician calificat. nu poate fi instalat direct pe podea. 16 . operatorul se expune la două situaţii periculoase: Raza laser poate afecta vederea în mod ireversibil. motiv pentru care luarea următoarelor măsuri de siguranţă este obligatorie: echipamentul trebuie să fie conectat la o priză aflată în apropiere. a ambalajului şi a dispozitivelor electrice şi electronice se face conform specificaţiilor din capitolul MEDIU al acestui manual. Având în vedere modelul echipamentului. cu consecinţe grave. Pentru instrucţiuni de instalare şi măsuri preventive. Echipamentul este livrat cu un cablul de alimentare împământat. În vederea reducerii riscului de electrocutare. De aceea. De asemenea. frecvenţa reţelei de electricitate).Specificaţii de siguranţă Înainte de a porni echipamentul. se recomandă să conectaţi un cablu împământat la o priză împământată. În interiorul echipamentului nu există piese pe care le-aţi putea repara. se interzice executarea acestor lucrări de către operator. Scoaterea din uz a bateriilor normale şi a bateriilor reîncărcabile. Contactul cu componente încărcate electric poate duce la electrocutarea operatorului. cablul de alimentare este singura componentă ce poate fi folosită pentru deconectarea de la reţeaua de electricitate. Acest echipament trebuie să fie conectat la o reţea de electricitate mono-fazică. asiguraţi-vă că priza la care îl veţi conecta îndeplineşte cerinţele menţionate pe fişa tehnică (voltaj. Prin deschiderea sau îndepărtarea capacelor. Reparaţii .

Localizarea marcajelor de siguranţă pe echipament Pe echipament sunt aplicate marcaje de siguranţă în locurile ilustrate în imaginea de mai jos. nu atingeţi aceste suprafeţe atunci când îndepărtaţi hârtia blocată sau înlocuiţi cartuşul de toner. acest echipament foloseşte următoarele simboluri pentru întrerupătorul principal: I PORNIRE. Simboluri pentru întrerupătorul principal Conform standardului IEC 60417. Pentru siguranţa dumneavoastră. O OPRIRE. 17 .

copierea sau imprimarea următoarelor tipuri de documente sunt interzise de legislaţia locală: • • • • • • • Bancnote Cecuri bancare Obligaţiuni Acţiuni Documente bancare Paşapoarte Permise auto Această listă are caracter orientativ. Pentru mai multe informaţii despre legalitatea copierii sau imprimării anumitor documente. 18 . În general. consultaţi un avocat.Documente a căror reproducere este interzisă Nu copiaţi sau imprimaţi documente a căror reproducere este interzisă prin lege.

Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare. nu îl trageţi şi nu îl îndoiţi. vă expuneţi riscului de electrocutare. Echipamentul: Această secţiune descrie măsurile de precauţi pe care trebuie să le luaţi în considerare în timpul utilizării echipamentului: Nu opriţi echipamentul şi nu deschideţi capacele în timpul imprimării. Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare dacă nu veţi folosi echipamentul pentru o perioadă lungă de timp.80. Un cablu deteriorat implică un potenţial risc de incendiu sau electrocutare. Asiguraţi-vă că locul ales este uscat şi curat. Procedând astfel.6 °F] şi o umiditate ambientală cuprinsă în intervalul 15 – 80% (până la 32°C [89. Asiguraţi-vă că locul ales nu se află în apropierea unei surse de amoniac sau alte gaze. În caz contrar. Atunci când scoateţi cablul de alimentare. În timpul instalării. Nu aşezaţi echipamentul în apropierea draperiilor sau a altor obiecte uşor inflamabile. luaţi în considerare următoarele aspecte. Asiguraţi-vă că imprimanta a fost deconectată de la priza electrică înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu de interfaţă la imprimantă (folosiţi un cablu de interfaţă ecranat). pentru a evita producerea de accidente sau declanşarea unui incendiu. Instrucţiuni de utilizare Pentru operarea în siguranţă a echipamentului.6 °F] şi o umiditate ambientală cuprinsă în intervalul 15 . pe care echipamentul nu va fi expus la vibraţii puternice. vă expuneţi riscului de incendiu sau electrocutare. lichide inflamabile sau dispozitive ce generează câmpuri magnetice în apropierea echipamentului. Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude. Nu aşezaţi echipamentul într-o zonă în care deschiderile ventilaţiei ar putea fi blocate. Asiguraţi-vă că nu staţi pe cablul de alimentare sau pe cablul unui alt dispozitiv electric. Mediu de operare: Temperatura: 10 °C . aşezaţi echipamentul la o distanţă de treizeci de centimetri de obiectele din jur în aşa fel încât capacele să se poată deschide uşor. cablul se poate deteriora creând situaţii periculoase. dar nici într-o zonă cu variaţii mari de temperatură sau umiditate. Nu folosiţi gaz. Asiguraţi-vă că echipamentul nu se află pe direcţia circuitului de aer generat de aparatele de aer condiţionat. Alegeţi o suprafaţă orizontală şi rezistentă. trageţi de mufă şi nu de cablu. Asiguraţi-vă că în interiorul echipamentului nu există cabluri.27 °C [50 °F . Se recomandă ca priza împământată (consultaţi specificaţiile de siguranţă) la care veţi conecta echipamentului să se afle în apropierea acestuia pentru un acces cât mai uşor. Alegeţi un loc lipsit de surse de apă sau alte lichide. sistemele de ventilaţie sau încălzire. Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de a muta echipamentul. Instalare Amplasarea echipamentului Alegerea unei locaţii adecvate contribuie la prelungirea duratei de viaţă a echipamentului.2. Asiguraţi-vă că deschiderile ventilaţiei. 19 . prevăzute într-o parte şi alta a echipamentului nu sunt blocate. Procedând astfel. Asiguraţi-vă că echipamentul nu este direct expus luminii soarelui.54%). Consideraţi următoarele aspecte: Alegeţi un loc bine aerisit.

capse sau alte obiecte metalice mici. Echipamentul conţine circuite cu voltaj ridicate. în caz de nerespectare a instrucţiunilor. Opriţi echipamentul şi deconectaţi cablul de alimentare (trăgând de mufă. în cazul în care cablul de alimentare sau mufa acestuia sunt deteriorate sau uzate. Contactul cu aceste circuite poate cauza electrocutarea operatorului. ATENŢIE: Indică o situaţie periculoasă care poate cauza accidentarea uşoară a operatorului sau deteriorarea echipamentului. imprimanta generează o cantitate mică de ozon. există riscul de electrocutare. scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi distribuitorul. Nu ardeţi tonerul vărsat sau folosit. Nu mutaţi echipamentul în timpul imprimării. Deconectaţi cablul de alimentare (trăgând de mufă. există riscul de electrocutare sau de declanşare a unui incendiu. opriţi echipamentul imediat. Specificaţii de siguranţă În timpul operării produsului. miros sau zgomot neobişnuit. Dacă în interiorul echipamentului se varsă din greşeală lichid sau pătrund obiecte metalice. 20 . Capacul echipamentului a fost deteriorat. Nu folosiţi cabluri prelungitoare. Evitaţi vărsarea apei sau a altui lichid în echipament sau în apropierea acestuia. Pentru siguranţa dumneavoastră. fum. în caz de nerespectare a instrucţiunilor. nu scoateţi capacele fixate în şuruburi. aşezaţi că echipamentul într-o zonă bine aerisită. Evitaţi utilizarea echipamentului pe vreme de furtună. Procedând astfel. ATENŢIE - - Conectaţi cablul de alimentare direct la o priză electrică. Astfel de obiecte pot cauza declanşarea unui incendiu sau electrocutarea operatorului. Echipamentul necesită reparaţii. Folosită încontinuu într-un spaţiu neventilat. altele decât cele specificate în instrucţiunile de operare. vă veţi expune riscului de declanşare a unui incendiu sau de electrocutare. În caz contrar. În caz contrar. În caz contrar. Siguranţă în timpul operării În această secţiune sunt folosite următoarele simboluri: ATENŢIE: Indică o situaţie periculoasă care poate cauza decesul sau accidentarea gravă a operatorului. Praful de toner este uşor inflamabil. opriţi echipamentului. nu de cablu). În caz de căldură excesivă. nu de cablu). Nu încercaţi să modificaţi echipamentul. Pentru evitarea electrocutării sau a expunerii la raza laser. Ridicaţi întotdeauna echipamentul atunci când doriţi să-l mutaţi. În timpul operării. există riscul de electrocutare sau de declanşare a unui incendiu. respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie. Contactul echipamentului cu apa sau cu orice lichid în general poate cauza declanşarea unui incendiu sau electrocutarea operatorului. Asiguraţi-vă că în echipament nu au căzut agrafe de hârtie.- Nu încercaţi să scoateţi capacele sau panourile fixe. scoateţi cablul de alimentare imediat şi contactaţi distribuitorul. imprimanta poate genera un miros neplăcut. dacă oricare dintre următoarele situaţii apare: Aţi vărsat lichid în echipament.

Nu lăsaţi să cadă agrafe de hârtie. Nu folosiţi hârtie ondulată. Vă recomandăm să folosiţi consumabile disponibile la un distribuitor autorizat. Dacă folosiţi hârtie pre-imprimată în echipament sau de o altă imprimantă. Depozitaţi hârtia conform instrucţiunilor pentru a preveni alimentarea greşită a acesteia şi defectele de imagine cauzate de umiditate. calitatea imprimării nu va fi optimă. Atenţie la marginile ascuţite atunci când îndepărtaţi documentele sau colile alimentate greşit din interiorul echipamentului. După deschiderea pachetului. Controlul umidităţii • • • Nu imprimaţi hârtie umedă sau hârtie nefolosită timp îndelungat. Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a muta echipamentul. ţinând-o cu ambele mâini. Acestea pot fi predate distribuitorului nostru autorizat sau unui punct de colectare. Nu aruncaţi produsul sau consumabilele uzate împreună cu gunoiul menajer. capse sau alte obiecte metalice în interiorul echipamentului. Recomandări referitoare la hârtie Încărcarea hârtiei în tava principală • • • • • Introduceţi hârtia cu faţa în jos şi reglaţi ghidajele la dimensiunea hârtiei pentru a evita alimentarea greşită. se recomandă păstrarea hârtiei într-o pungă de plastic. Scoateţi tava de hârtie din echipament. În timp ce mutaţi echipamentul. zăpada. se poate înclina sau bloca. Manevrarea hârtiei • • • Hârtia ondulată trebuie să fie netezită înainte de imprimare. evitaţi deteriorarea cablului de alimentare. Manevrarea echipamentului 21 . încreţită sau orice alt tip de hârtie cu aspect necorespunzător. ATENŢIE - Protejaţi produsul de umezeală sau condiţii meteorologice. Onduleul hârtiei nu poate depăşi 10 mm. precum ploaia. Nu lăsaţi cartuşele de imprimare la îndemâna copiilor.- Tonerul rezidual poate fi predat distribuitorului nostru autorizat sau unui punct de colectare. trageţi întotdeauna de mufă (nu de cablu). Aruncaţi cartuşele de imprimare uzate conform reglementărilor locale. Produsele noastre au fost concepute pe baza unor înalte standarde de calitate şi funcţionalitate. Nu adăugaţi hârtie în timpul imprimării pentru a evita alimentarea greşită a acesteia. Cantitatea de hârtie încărcată nu trebuie să depăşească limita maximă marcată în interiorul tăvii. etc. Alimentarea cu electricitate Se recomandă ca echipamentul să fie amplasat în apropierea unei prize electrice pentru un acces cât mai uşor. Atunci când deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică. înclinarea şi blocarea acesteia. În caz contrar. hârtia va fi alimentată greşit.

Manevrarea cartuşului de imprimare • • Nu poziţionaţi cartuşul pe părţile laterale sau cu partea superioară în jos Nu agitaţi cartuşul de imprimare.Descărcări electrostatice cauzate de operator În timpul imprimării. Reguli pentru utilizarea simbolurilor ATENŢIE Marchează specificaţii de siguranţă importante. deteriorarea documentelor originale sau pierderea de date. Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea Siguranţă din acest manual. Citiţi cu atenţie aceste explicaţii. Important Marchează informaţii relevante pentru operarea echipamentului şi explicaţii referitoare alimentarea greşită a hârtiei. Observaţie Marchează informaţii suplimentare despre funcţiile echipamentului şi instrucţiuni pentru rezolvarea erorilor apărute. Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea Siguranţă din acest manual. 22 . pe capace şi alte componente ale echipamentului. evitaţi şocurile cauzate de electricitatea statică acumulată în tava de hârtie. Ignorarea acestor specificaţii poate duce la accidentarea uşoară a operatorului sau la deteriorarea echipamentului. Mutarea echipamentului Atunci când mutaţi echipamentul pe un birou. se recomandă ca acesta să fie ridicat. ATENŢIE Marchează specificaţii de siguranţă importante. Citiţi cu atenţie aceste specificaţii. Ignorarea acestor specificaţii poate duce la accidentarea gravă sau chiar la decesul operatorului.

2. Panoul de comandă Capac de acces pentru îndepărtarea blocajelor de hârtie Conectarea cablului de alimentare Întrerupător On/Off Conector interfaţă Slave USB (pentru PC) Conector interfaţă Master USB (memorie USB) Ghidaje pentru alimentarea manuală a hârtiei Tava manuală Tava de hârtie Capac de acces la cartuşul de imprimare Suport de ieşire Ieşire hârtie Fantă inserare card Smart 23 . 13. 9. 3. 4. 10. 12. 5. 11. 8. 7.Prezentarea echipamentului Vedere din faţă şi spate 1. 6.

: confirmă selecţia afişată. Pictograma 17. : acces la meniul de imprimare (lista funcţiilor de imprimare. 24 . : parcurgerea meniurilor în sus. : rezoluţie "Photo". etc. Tasta 6. : rezoluţie "Text". : revenire la meniul anterior şi corectarea intrării. De exemplu. Pictograma 18. 11. : copiere. 10. Pictograma Accesarea meniurilor Toate funcţiile şi setările sunt disponibile prin intermediul meniului. 7. Tastatură digitală 3. Tasta 12. : opreşte comanda curentă de imprimare. Tasta 5. : setează activarea întârziată. : acces la meniuri şi parcurgerea meniurilor în jos. setările maşinii. : start. : modul color. Pentru accesarea elementelor meniului există două metode disponibile: metoda pe etape şi metoda prescurtată. Ecran 2. 8. comanda 51 iniţiază imprimarea listei de funcţii (lista de funcţii include toate meniurile. Pictograma 19. Tasta 4. : setarea contrastului . : opreşte operaţiunea curentă. submeniurile şi codurile acestora). Tasta 15. Tasta Tasta Tasta Tasta Tasta : scanează documente către PC sau un dispozitiv de stocare extern (memorie USB). : rezoluţie "Quality Text ".Panoul de comandă 1.) : setarea rezoluţiei de scanare. Tasta 16. Tasta 13. 9. fiind asociate unor comenzi specifice. Tasta 14.

Pentru a imprima lista de funcţii prin metoda prescurtată: 1. Apăsaţi . 2. Apăsaţi . Folosiţi butoanele sau pentru a accesa meniul PRINT şi selectaţi 51-FUNCTIONS LIST. 3. Introduceţi 51 folosind tastatura numerică pentru a imprima direct lista de funcţii. 2. Confirmaţi.Pentru a imprima lista de funcţii prin metoda pe etape: 1. apăsând OK.PRINT. Folosiţi butoanele sau pentru a accesa meniul şi selectaţi 5 . Conţinutul ambalajului Ambalajul conţine elementele mai jos enumerate: Echipamentul multifuncţional 25 . Confirmaţi. apăsând OK.

3. Instalaţi echipamentul conform specificaţiilor de siguranţă de la începutul acestui manual. 4. 2. 26 . Despachetaţi echipamentul. Îndepărtaţi folia de protecţie din plastic de pe ecran. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe echipament.1 cartuş de imprimare 1 manual de siguranţă şi 1 manual de instalare 1 CD de instalare pentru PC şi 1 CD cu software pentru OCR PC (în funcţie de model) 1 cablu de alimentare 1 cablu USB Instalarea echipamentului 1.

1. Scoateţi tava de hârtie din echipament. Echipamentul dumneavoastră suportă o întreagă serie de dimensiuni şi tipuri de media (consultaţi secţiunea Specificaţii). Important Puteţi folosi hârtie a cărei greutate este cuprinsă în intervalul 60 şi 105 g/m2.Instalarea tăvii de hârtie Important Înainte de a încărca hârtia. 27 . consultaţi paragraful recomandări referitoare la hârtie.

2. Coborâţi panoul inferior.

3. Ridicaţi piedica tăvii apăsând maneta "PUSH" (A). Reglaţi ghidajele laterale în funcţie de dimensiunea hârtiei, apăsând maneta (B) localizată pe ghidajul lateral stâng. Reglaţi ghidajul de lungime în funcţie de dimensiunea hârtiei apăsând maneta (C).

4. Luaţi un pachet de hârtie, scoateţi hârtia şi aliniaţi-o pe o suprafaţă netedă.

5. Introduceţi teancul de hârtie în tavă (200 coli de hârtie de 80 g/ m², de exemplu). 6. Introduceţi tava la loc.

28

Instalarea cartuşului de imprimare
1. Aşezaţi-vă în faţa echipamentului. 2. Apucaţi capacul din stânga şi dreapta şi trageţi spre dumneavoastră simultan.

3. Despachetaţi noul cartuş de imprimare. Rotiţi cu atenţie cartuşul de 5, 6 ori pentru a distribui tonerul în cartuş. Procedând astfel, veţi asigura un număr maxim de copii per cartuş. Ţineţi cartuşul de mâner.

4. Introduceţi cartuşul în fanta corespunzătoare şi apăsaţi mânerul (aşa cum reiese din imaginea de mai jos).

29

5. Închideţi capacul.

Extensia tăvii de hârtie
Reglaţi extensia tăvii de hârtie în funcţie de dimensiunea documentului de imprimat. Ridicaţi extensia tăvii pentru a evita căderea colilor din echipament.

30

Pornirea echipamentului
Conectarea echipamentului
ATENŢIE Înainte de a conecta cablul de alimentare, consultaţi Specificaţiile de siguranţă. 1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia Off (poziţia O). 2. Conectaţi cablul de alimentare la echipament. Introduceţi cablul de alimentare în priza electrică.

ATENŢIE Cablul de alimentare este folosit ca metodă de deconectare a echipamentului de la reţeaua electrică. Se recomandă ca priza electrică să fie localizată în apropierea echipamentului pentru acces uşor în situaţii periculoase. 3. Apăsaţi butonul On/Off pentru a porni echipamentul (poziţia I).

31

consultaţi paragraful Recomandări referitoare la hârtie. 32 . Pentru a modifica limba de afişare. consultaţi secţiunea Parametri/Configurare. apăsaţi butonul . Tava manuală suportă o gamă mult mai variată de greutăţi şi dimensiuni decât tava principală (consultaţi secţiunea Specificaţii). dacă în tavă nu este hârtie (consultaţi secţiunea Încărcarea hârtiei în tava principală). apăsaţi butonul OK. Puteţi alimenta o singură coală sau un singur plic o dată. Apăsaţi butonul din nou pentru confirmare. În caz contrar. Pentru modificarea manuală şi personalizarea setărilor echipamentului. apăsaţi butonul OK. 1. Încărcarea hârtiei în tava cu încărcare manuală Important Înainte de a încărca hârtia. Este afişat un mesaj de confirmare. 2.NO=C Funcţia Easy Install include setările de bază. după încălzirea echipamentului. funcţia Easy Install este activată şi ecranul LCD afişează următorul mesaj: SET LANGUAGE YES=OK . Depărtaţi ghidajele de alimentare manuală la maxim. Reglaţi ghidajele în stânga şi dreapta marginilor colii sau ale plicului. verificând dacă dimensiunea hârtiei alese corespunde formatului selectate (consultaţi secţiunea Copiere). Echipamentul este configurat şi lista de funcţii de imprimă automat. Ecranul LCD afişează mesajul PAPER EMPTY. Important Puteţi folosi hârtie a cărei greutate este cuprinsă în intervalul 52 . imprimarea se reia. Introduceţi o coală sau un plic în tava manuală. Dacă doriţi să modificaţi setarea afişată. Observaţie Dacă nu doriţi realizaţi configuraţia iniţială a echipamentului. 3. 2. 1. Funcţia Easy Install afişează următoarea setare de bază. Imprimaţi. Selectaţi limba dorită folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Odată tava încărcată. apăsaţi butonul C. fiind folosită pentru configurarea echipamentului.Configurarea iniţială a echipamentului În doar câteva secunde. 4.160 g/m².

tonerul poate fi fixat incorect sau textul poate fi tipărit la o calitate slabă. Presaţi uşor plicurile pentru eliminarea aerului înainte de a-l încărca în tava manuală. 33 . Zona ce poate fi tipărită este suprafaţa plicului din care se exclud 15mm de la marginea de alimentare şi 10 mm pentru toate celelalte margini. Utilizarea altor plicuri decât cele recomandate poate afecta imprimarea (consultaţi paragraful Specificaţii). Plicurile ondulate după imprimare trebuie să fie netezite manual.Utilizarea plicurilor • • • • • • • • Alimentarea plicurilor se face doar din tava manuală. În funcţie de calitate plicurilor pot apărea onduleuri pe latura lungă. Hârtia poate fi aclimatizată doar într-un mediu normal de birou. Aclimatizarea hârtiei nu este permisă. Încărcaţi plicurile în poziţia indicată şi neteziţi-le dacă sunt îndoite sau deformate.

Copiere simplă În acest caz se aplică parametrii impliciţi. 1. 2. Aşezaţi documentul de copiat cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare. aliniat în dreptul săgeţilor de registraţie în partea stângă sus a platanului. 5. 2. Copiere avansată Copierea avansată vă permite să personalizaţi setările aplicabile comenzilor de copiere. Alegeţi tava de hârtie AUTOMATĂ sau MANUALĂ folosind butoanele sau . Observaţie Puteţi începe să copiaţi apăsând butonul oricând pe parcursul procedurii de mai jos. Observaţie După etapa 1. Aşezaţi documentul de copiat cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare sau Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe platan. consumul de toner este redus. Alegeţi opţiunea de imprimare (vezi exemplu de mai jos) folosind butoanele sau în funcţie de modul de copiere dorit: 34 . aliniat în dreptul săgeţilor de registraţie în partea stângă sus a platanului. sau Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe platan. 1. Modul de copiere ECO Modul ECO reduce cantitatea de toner consumat pe pagină şi costurile de imprimare. În modul ECO. imaginile imprimate fiind mai deschise. Copiere Echipamentul poate realiza una sau mai multe copii. Apăsaţi butonul . aliniat în dreptul săgeţilor de registraţie în partea stângă sus a platanului. Apăsaţi butonul .3. 4. treceţi la etapa 4. 3. . Apoi. De asemenea. puteţi configura parametri multipli de copiere. 2. Apăsaţi butonul 3. Documentul este copiat cu parametrii impliciţi. Aşezaţi documentul de copiat cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare. apoi confirmaţi apăsând butonul OK. Apăsaţi butonul de două ori. 1. Introduceţi numărul de copii şi confirmaţi apăsând butonul OK. sau Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe platan. puteţi introduce direct numărul de copii folosind tastatura numerică şi apăsând butonul OK pentru confirmare.

9. Ecranul LCD afişează instrucţiuni de operare utile (când ar trebui aşezat documentul original. etc) şi vă cere să confirmaţi continuarea operaţiunii. TEXT. sau . Modul de copiere ID Card Funcţia de copiere ID CARD este folosită pentru copierea faţă-verso a unei cărţi de identitate sau a unui permis de conducere pe o coală de hârtie A4 (dimensiunea documentului original < A5) sau Letter (dimensiunea documentului original < Statement). Apăsaţi butonul . când ar trebui să fie întors. respectiv AUTO. 2. 1. Important Această funcţie este disponibilă numai dacă documentul de copiat este aşezat pe platan şi dacă în dispozitivul de alimentare automat nu este hârtie. Ajustaţi valorile dorite folosind butoanele tastaturii digitale sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. Ajustaţi nivelul de luminozitate folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. apoi confirmaţi 35 . THICK folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. Ajustările Zoom şi Origin nu sunt disponibile în acest mod de copiere. sau şi confirmaţi 6. Introduceţi numărul de copii dorit şi confirmaţi apăsând butonul OK. 10. 7. 8. Reglaţi rata de mărire/micşorare dorită de la 25% la 400% folosind butoanele apăsând butonul OK (disponibil doar în modul de copiere 1 pagină la 1). 1 pagină la 4 sau 1 pagină la 9. 3. Alegeţi tava de hârtie AUTOMATĂ sau MANUALĂ folosind butoanele apăsând butonul OK. Alegeţi tipul de hârtie NORMAL. 11. Ajustaţi nivelul de contrast folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. Alegeţi rezoluţia în funcţie de calitatea imprimării. Confirmaţi apăsând butonul OK.- Modul Poster (platan): 1 pagină la 1. PHOTO sau QUALITY TEXT folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK.

6. conform informaţiilor din tabelul de mai jos: 36 . Asiguraţi-vă că în tava selectată există tipul corect de hârtie. selectaţi rezoluţia PHOTO. Apăsaţi butonul OK. Alegeţi tipul de hârtie NORMAL. puteţi realiza o calibrare (consultaţi secţiunea Calibrarea scanerului). Întoarceţi documentul şi confirmaţi apăsând butonul OK. respectiv AUTO. Selectaţi rezoluţia folosind butoanele sau . Alegeţi opţiunea de copiere ID CARD folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. Ecranul LCD afişează următorul mesaj: PUT ID CARD THEN OK 9. 2. Ajustaţi nivelul de luminozitate folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. trebuie să fie confirmate. Alegeţi rezoluţia în funcţie de calitatea de imprimare. Important În cazul în care calitatea imprimării nu este corespunzătoare. Pentru rezultate optime. 7. TEXT. 8. Setări speciale de copiere Pentru ca setările realizate în acest meniu să devină implicite. Documentul este scanat. 841 . Aşezaţi cartea de identitate sau orice alt document oficial pe platan. Apăsaţi şi introduceţi 841 folosind tastatura. PHOTO sau QUALITY TEXT folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK.Important Copierea în modul ID Card este posibilă doar pe hârtie A4 (dimensiunea documentului original < A5) sau Letter (dimensiunea documentului original < Statement). 5. THICK folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. aşa cum reiese din imaginea de mai jos: 10. iar ecranul LCD afişează următorul mesaj: TURN UP DOC THEN OK 11. Echipamentul imprimă o copie a documentului. 4. Ajustaţi nivelul de contrast folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. Configurarea rezoluţiei Parametrul RESOLUTION vă permite să setaţi rezoluţia fotocopiilor.ADVANCED FCT/COPY/RESOLUTION 1.

Configurarea ratei de mărire/micşorare Parametrul ZOOM vă permite să măriţi sau să micşoraţi o anumită zonă dintr-un document. sau . aşa cum reiese şi din schema de mai jos. Descriere Pictogramă nu există Rezoluţie standard pentru documente cu text şi elemente grafice. Închideţi meniul apăsând butonul Observaţie Rezoluţia poate fi schimbată şi apăsând butonul .ADVANCED FCT/COPY/ORIGIN 1. 37 . 3. Închideţi meniul apăsând butonul . 844 . Introduceţi nivelul ratei de mărire/micşorare dorit folosind tastatura alfa-numerică sau alegeţi una dintre valorile pre-definite folosind butoanele sau . 4. Confirmaţi alegerea apăsând butonul OK. Configurarea documentelor originale scanate Dacă doriţi. Configuraţi coordonatele dorite folosind tastatura numerică sau butoanele Confirmaţi alegerea apăsând butonul OK. 842 . PHOTO Rezoluţie optimă pentru documente cu fotografii. QUALITY TEXT Rezoluţie optimă pentru documente cu text. 4. . 4. 3. setând valorile Origin şi Zoom aplicabile din intervalul 25 – 400 %. 2.Parametru AUTO TEXT Rezoluţie mică. puteţi schimba punctul de origine al scanerului.ADVANCED FCT/COPY/ZOOMING 1. Introducând valori noi pentru coordonatele X şi Y în mm (X < 209 şi Y < 280). Confirmaţi selecţia apăsând butonul OK. Apăsaţi şi introduceţi 844 folosind tastatura. Selectaţi coordonatele X şi Y folosind butoanele sau . 3. Apăsaţi şi introduceţi 842 folosind tastatura. 2. puteţi muta zona scanată.

38 . 2. Confirmaţi alegerea apăsând butonul OK. 2. Închideţi meniul apăsând butonul . Confirmaţi alegerea apăsând butonul OK. Configuraţi nivelul dorit de luminozitate folosind butoanele 3. Configurarea tipului de hârtie 851 . Configurarea contrastului Parametrul CONTRAST vă permite să alegeţi contrastul pentru materialele imprimate. Închideţi meniul apăsând butonul . sau . Folosiţi tava manuală. Apăsaţi şi introduceţi 845 folosind tastatura. sau . & PRINT/PAPER TYPE 1. 846 . Închideţi meniul apăsând butonul . Tava implicită Aceeaşi dimensiune de hârtie în tăvi AUTOMATĂ Manuală Dimensiuni diferite de hârtie în tăvi AUTOMATĂ Manuală Tava folosită pentru copiere Alegeţi tava principală sau tava manuală.5. Folosiţi tava manuală. sau . Alegerea tăvii de hârtie Selectarea automată presupune două variante în funcţie de dimensiunea de hârtie definită pentru tăvi. Selectaţi NORMAL sau THICK folosind butoanele 3. 2. Confirmaţi alegerea apăsând butonul OK. 4. Configurarea luminozităţii Parametrul BRIGHTNESS permite alegerea unui nivel mai mare sau mai mic de luminozitate pentru materialele imprimate. Apăsaţi şi introduceţi 851 folosind tastatura. 845 . Configuraţi nivelul dorit de contrast folosind butoanele 3.ADVANCED FCT/COPY/BRIGHTNESS 1.ADVANCED FCT/SCAN. Folosiţi tava principală. Tabelul următor descrie ambele situaţii.ADVANCED FCT/COPY/CONTRAST 1. 4. 4. Apăsaţi şi introduceţi 846 folosind tastatura. Închideţi meniul apăsând butonul .

Apăsaţi şi introduceţi 855 folosind tastatura. & PRINT/TRAY PAPER 1. folosind butoanele 3. Închideţi meniul apăsând butonul . 1. 4.ADVANCED FCT/SCAN.5 mm) folosind butoanele 3. Închideţi meniul apăsând butonul . Selectaţi tava implicită. 855 . sau Decalarea marginilor sus şi jos în timpul imprimării Puteţi decala marginile laterale ale unui document în sus şi în jos în timpul imprimării. 2. puteţi configura lăţimea implicită de scanare. Apăsaţi şi introduceţi 854 folosind tastatura. & PRINT/FLATBED MARG 1. 854 . 2. & PRINT/ PRINTER MARG 1. 2. De asemenea. sau .ADVANCED FCT/SCAN. Confirmaţi apăsând butonul OK. Apăsaţi şi introduceţi 857 folosind tastatura. 3. 856 . Configuraţi decalarea marginilor sus/jos (cu unităţi de 0. 3.ADVANCED FCT/SCAN. Confirmaţi apăsând butonul OK. 857 . Configurarea dimensiunii hârtiei Acest meniul vă permite să definiţi dimensiunea de hârtie implicită pentru tava manuală şi tava principală. 4. Apăsaţi şi introduceţi 852 folosind tastatura.ADVANCED FCT/SCAN. Selectaţi tava de hârtie pentru care doriţi să definiţi dimensiunea de hârtie implicită folosind butoanele sau .852 . & PRINT/TOP PRINT. 4.5 mm) folosind butoanele . sau Decalarea marginilor la stânga şi la dreapta în timpul imprimării Puteţi decala marginile laterale ale unui document la stânga sau la dreapta în timpul imprimării. AUTOMATĂ sau MANUALĂ. sau . & PRINT/PAPER FORMAT 1. Decalarea marginilor cu platanul Puteţi decala marginile laterale ale unui document la stânga sau la dreapta în timpul scanării pe platan. Apăsaţi şi introduceţi 856 folosind tastatura.5 mm) folosind butoanele . 2. 3. Configuraţi decalarea marginilor la stânga/dreapta (cu unităţi de 0. 39 . Închideţi meniul apăsând butonul . Închideţi meniul apăsând butonul . 4. Confirmaţi apăsând butonul OK. 2.ADVANCED FCT/SCAN. Configuraţi decalarea marginilor la stânga/dreapta (cu unităţi de 0. Confirmaţi apăsând butonul OK. Confirmaţi apăsând butonul OK.

Statement. A4.4. A4. Confirmaţi apăsând butonul OK. Alegeţi dimensiunea hârtiei folosind butoanele Tava de hârtie TAVA MANUALĂ TAVA AUTOMATĂ SCANNER sau conform informaţiilor din tabelul de mai jos: Dimensiuni de hârtie disponibile A5. Statement. 6. 40 . Legal şi Letter A5. Închideţi meniul apăsând butonul . Legal şi Letter LTR/LGL şi A4 5.

SETUP / GEOGRAPHICAL / LANGUAGE 1. Limba Această setare permite alegerea limbii pentru meniu. Pentru a selecta limba: 203 . Intervalul de timp de aşteptare a datelor de la computer.Replace format 96 . După expirarea acestui interval. Modificarea dimensiunii paginii.RAW 91 . WEP Keys în Imprimarea va avea contrastul mai scăzut pentru economisirea tonerului. 2. Parametrii tehnici Opţiunile din acest meniu permit configurarea parametrilor tehnici ai echipamentului conform necesităţilor.NBR. Selectaţi opţiunea dorită şi confirmaţi apăsând OK. 3. lucrarea va fi anulată. Selectaţi limba apăsând sau . Apăsaţi şi introduceţi 203 folosind tastatura. 41 .com. 80 . Observaţie Echipamentul dumneavoastră este actualizat şi noi funcţii sunt adăugate constant.xerox. 3. Pentru a închide acest meniu.Printer wait timeout 93 . Puteţi folosi funcţia de actualizare din Xerox Companion Suite pentru a descărca ultima versiune firmware (consultaţi Actualizarea versiunii firmware). Valoarea implicită a acestei opţiuni este Engleza.4.Toner save 90 . Intervalul de timp după care un document este şters ulterior apariţiei unei erori în modul de imprimare de la computer. Opţiune 8 .Printer error timeout 92 .Eco energy Descriere Alegerea intervalului de timp după care echipamentul intră în modul economic. Opţiuni/Configurare Puteţi configura echipamentul dumneavoastră în funcţie de necesităţile dumneavoastră. Observaţie: puteţi accesa această opţiune apăsând tasta ecranul principal. modificaţi parametrul respectiv conform tabelului următor şi apăsaţi OK. Conexiune de imprimare în reţea prin port tip RAW. Numărul parolelor WEP permise (între 1 şi 4). apăsaţi . Folosind tastele sau . apoi apăsaţi OK pentru a confirma. Pentru a configura parametrii tehnici: 29 . Această opţiune vă permite să tipăriţi un document LETTER pe pagini A4. Pentru a beneficia de aceste îmbunătăţiri vizitaţi site-ul www. 2.SETUP / TECHNICALS 1. Puteţi tipări ghidul funcţiilor şi configurarea curentă a echipamentului dumneavoastră. În acest capitol veţi găsi descrieri ale funcţiilor ce pot fi configurate. Apăsaţi şi introduceţi 29 folosind tastatura.

Important Dacă a fost configurat deja un cod. Introduceţi codul de acces (4 cifre) folosind tastatura şi confirmaţi apăsând OK. Închideţi meniul apăsând butonul . Imprimarea listei de configurări Important Imprimarea nu este posibilă pe pagini de format A5. 812 . Apăsaţi şi introduceţi 811 folosind tastatura.PRINT / FUNCTIONS LIST Apăsaţi şi introduceţi 51 folosind tastatura. După fiecare utilizare. Introduceţi din nou codul de acces (4 cifre) folosind tastatura şi confirmaţi apăsând OK. 3. Blocarea echipamentului Această funcţie permite interzicerea accesului la echipament a persoanelor neautorizate. 51 . Va fi pornită imprimarea ghidului funcţiilor. De fiecare dată când o persoană doreşte să folosească echipamentul. 811 . echipamentul se va bloca automat.ADVANCED FCT / LOCK / LOCK KEYBD. Observaţie Puteţi accesa meniul PRINT apăsând butonul . va fi necesară introducerea unui cod de acces. Blocarea tastaturii La fiecare utilizare a echipamentului va fi necesară introducerea unui cod. Va fi pornită imprimarea listei de configurări.Imprimarea ghidului funcţiilor Important Imprimarea nu este posibilă pe pagini de format A5.PRINT / SETUP Apăsaţi şi introduceţi 56 folosind tastatura. 4. introduceţi codul vechi înainte de a introduce codul nou. Observaţie Puteţi accesa meniul PRINT apăsând butonul . Apăsaţi şi introduceţi 812 folosind tastatura. Pentru a imprima lista de configurări: 56 . 1.ADVANCED FCT / LOCK / LOCKING CODE 1. 42 . 2.

ADVANCED FCT / COUNTERS / SCANNED PAGE 1. Afişarea stării consumabilelor Pentru a citi procentul de toner rămas în cartuş: 86 . 3. Apăsaţi OK pentru confirmare. Apăsaţi şi introduceţi 816 folosind tastatura. Numărul paginilor scanate este afişat pe ecran. Blocarea serviciului Media Această funcţie interzice accesul la serviciul Media. 5. Numărul paginilor imprimate este afişat pe ecran. Închideţi meniul apăsând butonul . 3. Folosind butoanele sau alegeţi ON şi confirmaţi apăsând OK. 4. 2.2. ştergerea fişierelor. Apăsaţi şi introduceţi 86 folosind tastatura. 2. Folosind butoanele sau . Apăsaţi şi introduceţi 823 folosind tastatura. Pentru a accesa meniul corespunzător: 816 . La fiecare utilizare a unei memorii USB va fi necesară introducerea unui cod de acces: • vizualizarea conţinutului unei memorii USB conectate. Închideţi meniul apăsând butonul Citirea contoarelor Această opţiune permite citirea următoarelor contoare: • numărul de pagini scanate. 3. 5. 3.ADVANCED FCT / COUNTERS / PRINTED PG 1. Introduceţi codul din 4 cifre folosind tastatura. Contorul paginilor imprimate Pentru a citi contorul paginilor imprimate: 824 .ADVANCED FCT / LOCK / LOCK MEDIA 1. Introduceţi codul din 4 cifre folosind tastatura. alegeţi ON şi confirmaţi apăsând OK. Apăsaţi şi introduceţi 824 folosind tastatura. 4. Contorul paginilor scanate Pentru a citi contorul paginilor scanate: 823 . • numărul de pagini imprimate. Apăsaţi OK pentru confirmare. Închideţi meniul apăsând butonul . • imprimarea de pe o memorie USB. 2.ADVANCED FCT / CONSUMABLES 1. . Închideţi meniul apăsând butonul . Procentul de toner rămas în cartuş este afişat pe ecran 43 . 2.

iar calibrarea este realizată automat. Închideţi meniul apăsând butonul . 3. Calibrarea scanerului Puteţi realiza această operaţiune când calitatea documentelor copiate nu este satisfăcătoare.ADVANCED FCT / CALIBRATION 1. 80 . apăsând OK. Scanerul este pornit. echipamentul întră în modul economic. La sfârşitul calibrării. 44 .3. Apăsaţi şi introduceţi 80 folosind tastatura. 2. Confirmaţi.

apăsând OK. Observaţie Puteţi accesa meniul PRINT apăsând butonul 2. Confirmaţi. Confirmaţi. 8. Pentru a imprima soluţia unei grile Important Imprimarea nu este posibilă pe pagini de format A5.PRINT / SUDOKU / PRT SOLUTION 1. 522 . . 5. 9.PRINT / SUDOKU / PRINT GRID 1. Apăsaţi şi introduceţi 5 folosind tastatura. anumite numere sunt deja afişate în căsuţe la începutul jocului. Confirmaţi. 100 pentru fiecare nivel de dificultate. 7.5. Confirmaţi. Imprimarea unei grile În total. 4. Selectaţi nivelul de dificultate EASY. Confirmaţi. 6. Important Imprimarea nu este posibilă pe pagini de format A5. 9. HARD. apăsând OK. Confirmaţi. În funcţie de nivelul de dificultate. EVIL folosind butoanele sau . 3. apăsând OK. Apăsaţi şi introduceţi 5 folosind tastatura. Selectaţi PRINT GRID folosind butoanele sau . Selectaţi PRT SOLUTION folosind butoanele sau . 4. MEDIUM. 2. apăsând OK. Confirmaţi. Selectaţi SUDOKU folosind butoanele sau . 7. 5. 6. 10. Alegeţi numărul de copii dorite introducând un număr de la 1 la 9 folosind tastatura numerică. 45 . Alegeţi grila dorită introducând nmărul acesteia folosind tastatura numerică (1 to 100). sunt disponibile 400 de grile Sudoku. apăsând OK. Jocuri Sudoku Sudoku este un joc japonez ce ce presupune introducerea unor cifre într-o grilă de căsuţe 9x9. Soluţia pentru fiecare joc este unică. Alegeţi numărul de copii dorite introducând un număr de la 1 la 9 folosind tastatura numerică. apăsând OK. Confirmaţi. 8. EVIL folosind butoanele sau . Alegeţi grila dorită introducând nmărul acesteia folosind tastatura numerică (1 to 100). MEDIUM. Scopul jocului este ca jucătorul să completeze căsuţele goale cu cifre de la 1 la 9 astfel încât cifrele să nu se repete pe rândul sau coloana căsuţei completate. Confirmaţi. Selectaţi SUDOKU folosind butoanele sau . 521 . 10. Confirmaţi. Selectaţi nivelul de dificultate EASY. 3. apăsând OK. apăsând OK. apăsând OK. HARD. apăsând OK.

Viteza de comunicare din reţea este la fel de rapidă ca şi cea mai slabă conexiune din reţea. Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la telefon (021) 30 33 500 sau vizitaţi www. criptarea WPA/WPA2 nu este disponibilă. viteza de comunicare depinde şi de distanţa dintre transmiţător şi receptor.xerox. imprimante sau alte echipamente comunică între ele prin intermediul undelor radio. În funcţie de configurarea reţelei aceasta poate fi denumită reţea de infrastructură sau reţea ad-hoc. Tipul de reţea wireless O reţea wireless (WLAN) este creată atunci când cel puţin două calculatoare. De asemenea.11g. precum şi de numărul de obstacole (pereţi). Funcţii de reţea Puteţi conecta echipamentul dumneavoastră la o reţea wireless. Toate datele sunt transmise către acest punct central şi apoi re-distribuite.11b şi 802. Important Dacă aveţi un adaptor WLAN. Reţea wireless de infrastructură Într-o reţea de infrastructura. Puteţi conecta echipamentul la computer folosind un cablu USB sau puteţi realiza o conexiune wireless cu un computer sau o reţea. 46 . anumite echipamente medicale sau sisteme de securitate pot fi afectate. ATENŢIE În timpul utilizării reţelei wireless. în acest caz. Totuşi. Reţea wireless ad-hoc În cazul unei reţele ad-hoc. puteţi conecta echipamentul la o reţea ca imprimantă de reţea. consultaţi instrucţiunile de siguranţă. Această procedură este posibilă doar prin utilizarea adaptorului aprobat de Xerox. pentru configurarea unei reţele wireless sunt necesare cunoştinţe referitoare la configuraţia computerului dumneavoastră. Important În modul ad-hoc.6. echipamentele comunică direct unele cu altele fără utilizarea unui punct de acces. Transmiterea datelor în reţeaua wireless se bazează pe standardele 802.ro. mai multe echipamente comunică prin intermediul unui punct de acces principal (gateway sau router).

tipul reţelei.11b. 3. 47 . Pentru reţele mai mari. parola reţelei). trebuie să fie compatibile cu specificaţiile reţelei. este necesară parcurgerea a trei paşi. Important Adaptorul echipamentului dumneavoastră transmite date folosind protocolul IEEE 802. Conectarea adaptorului WLAN Echipamentul dumneavoastră poate fi conectat la o reţea wireless prin intermediul unui adaptor WLAN USB1 Introduceţi adaptorul WLAN USB în portul USB al echipamentului. Odată ce echipamentul este conectat într-o reţea wireless. parola. contactaţi administratorul reţelei. Configurarea opţiunilor echipamentului dumneavoastră pentru conectarea la o reţea. Configurarea reţelei pe computerul dumneavoastră. Important Computerul şi toate celelalte echipamente trebuie configurate pentru aceeaşi reţea ca şi echipamentul dumneavoastră. consultaţi manualul adaptorului WLAN. 1. adresa subnet mask. 2. puteţi realiza următoarele de la computerul dumneavoastră: • imprima documente de la aplicaţiile curente.com.11g.xerox.Reţele wireless (WLAN) Pentru a conecta echipamentul dumneavoastră la o reţea wireless. Ultimele variante de drivere pentru adaptor pot fi găsite pe www. este necesară configurarea anumitor opţiuni (ex: SSID. adresele IP. echipamentul poate fi conectat într-o reţea IEEE 802. Indiferent dacă folosiţi echipamentul într-o reţea de infrastructură sau una ad-hoc. Aceste opţiuni trebuie să coincidă cu specificaţiile reţelei. Pentru a afla cum puteţi configura computerul dumneavoastră. precum numele reţelei (SSID). alb-negru sau monocrom. Instalarea Xerox Companion Suite software pe computer alături de driverele echipamentului. Observaţie Puteţi asigura o calitate superioară a comunicării dacă veţi folosi un adaptor WLAN aprobat. alte adaptoare pentru reţele wireless pot defecta echipamentul. • scana color. Toate opţiunile.. Folosiţi doar adaptorul aprobat de Xerox.

Alegeţi unul din cele două moduri şi confirmaţi apăsând OK. Pe ecran va fi afişat SSID.SETUP / WLAN / CONFIG. OFF. paşii 5 şi 6 (şi posibil 7) sunt realizaţi automat. 2. 281 . Selectaţi CONFIG. WEP sau WPA şi confirmaţi apăsând OK: Important În modul ad-hoc. 3. este necesară configurarea opţiunilor unei reţele wireless. introduceţi parola WEP a reţelei. Apăsaţi .SETUP / TECHNICALS / WEP KEYS NBR. Selectaţi metoda de criptare. Crearea unei reţele Înainte de utilizarea adaptorului WLAN. folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. introduceţi parola WPA sau WPA2 a reţelei. 5. ASS. 6. Observaţie Dacă alegeţi o reţea existentă. . Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. este afişat sub-meniul CHANNEL. MODE. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 1.Configurarea reţelei Observaţie Este recomandată configurarea opţiunilor reţelei WLAN de către o persoană ce cunoaşte setările computerului dumneavoastră. . Selectaţi reţeaua dumneavoastră sau selectaţi NEW NETWORK pentru a o crea.dacă aţi ales WEP. Echipamentul va căuta reţelele disponibile. introduceţi o cifră de la 1 la 13 şi confirmaţi apăsând OK. 48 . 4. ASS. criptarea WPA/WPA2 nu este disponibilă.dacă aţi ales modul AD-HOC. 7. Pe ecran este afişat AD-HOC MODE sau INFRA. folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Observaţie Parola WEP poate fi configurată în meniul: 29 . .dacă aţi ales WPA. introduceţi numele reţelei dumneavoastră folosind tastatura (maxim 32 de caractere) şi confirmaţi apăsând OK. Echipamentul dumneavoastră vă poate oferi instrucţiuni simple ce vă vor ghida pas cu pas în configurarea reţelei.

Selectaţi SSID folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 3. Introduceţi noua adresă gateway şi confirmaţi apăsând OK. Părăsiţi acest meniu apăsând tasta . Dacă doriţi să configuraţi sistemul manual. La sfârşitul acestei proceduri.000. 4. 5. . Părăsiţi acest meniu apăsând tasta 49 . Părăsiţi acest meniu apăsând tasta 2823 . ASS. 4. 5. 4. 5. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.SETUP / WLAN / PARAMETERS / IP ADDRESS 1.8. consultaţi următorul paragraf şi introduceţi IP ADDRESS. 2. 3. IP CONF. Selectaţi SUBNET MASK folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Introduceţi noul nume al reţelei şi confirmaţi apăsând OK. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Părăsiţi acest meniu apăsând tasta 2825 .000. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.000. Introduceţi noua adresă IP a echipamentului şi confirmaţi apăsând OK.000. . selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2.000.. . Introduceţi noua adresă subnet mask şi confirmaţi apăsând OK.000. Modificarea opţiunilor de reţea Fiecare opţiune a reţelei dumneavoastră poate fi modificată atunci când este necesar. 2.SETUP / WLAN / PARAMETERS / GATEWAY 1. Apăsaţi selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2. 3. Selectaţi IP ADDRESS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.000. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2822 . 6. 6. Odată ce reţeaua a fost configurată.000. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.000. 5. Adresa gateway va fi afişată în formatul 000. puteţi să reveniţi la meniul principal CONFIG. Selectaţi GATEWAY folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.: AUTO sunt afişate pe ecran. indicatorul LED al adaptorului WLAN USB ar trebui sa fie pornit. Numele reţelei dumneavoastră va fi afişat pe ecran. 3. 10. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Apăsaţi .SETUP / WLAN / PARAMETERS / SUBNET MASK 1. 9. 6. Adresa subnet mask va fi afişată în formatul 000. Părăsiţi acest meniu apăsând tasta 2824 . Adresa IP va fi afişată în formatul 000. . Apăsaţi . Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. SUBNET MASK şi GATEWAY. 6. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Apăsaţi selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.: MANU sau IP CONF.SETUP /WLAN / PARAMETERS / SSID 1. 4.

5. parola trebuie să conţină exact 26 de caractere hexazecimale. 4. . . Apăsaţi . Selectaţi SECURITY folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 1. echipamentele comunică direct unele cu altele fără utilizarea unui punct de acces. Parola poate conţine caractere alfanumerice – cifre şi litere – sau alte simboluri ce pot fi introduse folosind tastatura. Alegeţi WEP. 2. . 2827 . viteza de comunicare depinde şi de distanţa dintre transmiţător şi receptor. Apăsaţi . 3.SETUP / WLAN / PARAMETERS / MODE 1. 6. 5. Observaţie Puteţi introduce parola folosind sistemul hexazecimal. 1.SETUP / WLAN / PARAMETERS / HOSTNAME Numele echipamentului permite identificarea acestuia în reţea (ex: "PRINTNETWORK-1"). Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi unul din moduri şi confirmaţi apăsând OK. 50 . 2.2826 . 3. trebuie să instalaţi driverul de reţea pe computer dumneavoastră pentru a putea imprima documente. introduceţi o parolă: . pentru o configuraţie de securizare pe 128 biţi. daca este cazul: pentru o configuraţie de securizare pe 64 biţi. parola trebuie să aibă exact 13 caractere. introduceţi o parolă WPA sau WPA2 (între 8 şi 63 caractere). introduceţi un număr de la 1 la 13 şi confirmaţi apăsând OK. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2.SETUP / WLAN / PARAMETERS / SECURITY Această opţiune permite securizarea reţelei prin configurarea metodei de criptare. parola trebuie să conţină exact 10 caractere hexazecimale.într-o configuraţie securizată pe 64 biţi. Simbolul >> confirmă funcţionarea reţelei în modul activ. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2828 . . parola trebuie să aibă exact 5 caractere. precum şi de numărul de obstacole (pereţi). Viteza de comunicare din reţea este la fel de rapidă ca şi cea mai slabă conexiune din reţea. 4. 6. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 5. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Introduceţi numele dorit (maxim 15 caractere) şi confirmaţi apăsând OK. Consultaţi secţiunea Instalarea programelor software. Apăsaţi . 7. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. . Singurul caracter ce nu poate fi folosit este simbolul euro "€". Părăsiţi acest meniu apăsând tasta .dacă aţi ales WEP. Dacă alegeţi AD-HOC MODE va fi afişat submeniul CHANNEL. 6. Selectaţi PARAMETERS folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.într-o configuraţie securizată pe 128 biţi. Părăsiţi acest meniu apăsând tasta Odată ce conexiunea a fost configurată.dacă aţi ales WPA. De asemenea. WPA sau OFF şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. 3. 4. Selectaţi HOSTNAME folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Părăsiţi acest meniu apăsând tasta Important În cazul unei reţele ad-hoc. Selectaţi MODE folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.

: MANU şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi NEW NETWORK folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.255. ASS. Selectaţi IP CONF.0. SSID este afişat pe ecran. 2. 51 .254.0.0. Introduceţi "1" în câmpul CHANNEL şi confirmaţi apăsând OK. ASS. Configuraţi reţeaua WLAN pe computerul dumneavoastră. 5.2" • adresa subnet mask a echipamentului multifuncţional: "255. 2. Este necesară instalarea driverelor adaptorului WLAN USB pe computer.0" în câmpul GATEWAY şi confirmaţi apăsând OK.254. Folosiţi driverele adaptorului WLAN USB pentru a detecta reţeaua.2" în câmpul IP ADDRESS şi confirmaţi apăsând OK. Apăsaţi . 1. 9. 5.1" • adresa subnet mask a computerului: "255.0. 15. 4.1" în exemplul prezentat mai sus). Introduceţi adaptorul WLAN USB într-un port USB al computerului.0" în câmpul SUBNET MASK şi confirmaţi apăsând OK. 3. Introduceţi "255.0.255. Introduceţi "0. Configurarea computerului Pentru această secţiune consultaţi manualul adaptorului WLAN pentru conectarea la reţeaua configurată. Introduceţi adaptorul WLAN USB în conectorul USB al echipamentului. 14.0. La sfârşitul acestei proceduri. introduceţi "house" folosind tastatura numerică şi confirmaţi apăsând OK. indicatorul LED al adaptorului WLAN USB ar trebui sa fie pornit.Exemplu de configurare a unei reţele AD-HOC Mai jos puteţi găsi un exemplu de configurare a opţiunilor pentru o reţea Ad-hoc: • numele reţelei: "house" • tipul reţelei: "ad-hoc" • channel: "1" • adresa IP a computerului: "169. este afişat meniul principal CONFIG.0" în exemplul prezentat mai sus). Părăsiţi acest meniu apăsând tasta Odată ce reţeaua a fost configurată.0.0.254. Pentru a configura reţeaua trebuie să modificaţi opţiunile TCP/IP pentru conexiunea WLAN creată. 13. Introduceţi "169. Conectaţi-vă la reţeaua "house" odată ce aceasta a fost detectată. 6.0.0. 8. Apăsaţi OK.255.0" în exemplul prezentat mai sus) şi adresa gateway ("0. 12.0.0" • adresa IP a echipamentului multifuncţional: "169. 6. Selectaţi WLAN folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi CONFIG. 10. Este necesară şi configurarea computerului. Selectaţi modul AD-HOC MODE şi confirmaţi apăsând OK. va trebui să modificaţi această opţiune în modul manual şi să introduceţi manual adresa IP ("169.0" • adresa gateway a computerului: "0. adresa subnet mask ("255.0. selectaţi meniul SETUP folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.254.0. Selectaţi OFF şi confirmaţi apăsând OK.0.0" • adresa gateway a echipamentului multifuncţional: "0. 7. 3. .0. Dacă este specificată obţinerea automată a adresei IP. 4.255. 11. folosind tastele sau şi confirmaţi apăsând OK.0.0" Configurarea unui echipament 1.

/ LIST 1. Imprimarea listei documentelor aflate pe memoria USB.MEDIA / PRINT DOC. numele fişierelor şi extensia acestora. Puteţi tipări documentele stocate sau o listă a fişierelor aflate pe memoria USB.puteţi şterge fişierele stocate pe memoria USB. Lista este tipărită într-un tabel ce conţine următoarele informaţii: fişierele scanate sunt indexate în ordine crescătoare. 52 .6. 3. folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. 2. data ultimei salvări a fişierelor. TIFF şi JPEG pot fi citite şi puteţi realiza următoarele: . Utilizarea memoriei USB Important Introduceţi cu grijă memoria USB în portul echipamentului. Fişierele stocate în format TXT. Selectaţi LIST folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. . Memoria USB Puteţi conecta la portul de pe panoul frontal al echipamentului o memorie USB. dimensiunea fişierelor în Kbytes. Este posibil ca unele fişiere TIFF aflate pe memoria USB să nu poată fi tipărite datorită limitărilor compatibilităţii cu anumite formate.puteţi introduce în coada de aşteptare fişierele stocate pe memoria USB. Pe ecran este afişat mesajul MEDIA ANALYSIS. Nu deconectaţi memoria USB în timp ce echipamentul citeşte sau scrie conţinutul memoriei USB. 4.puteţi scana un document pe memoria USB.puteţi imprima fişierele stocate pe memoria USB. Imprimarea documentelor Important Imprimarea nu este posibilă pe pagini de format A5. Introduceţi memoria USB în portul de pe panoul frontal al echipamentului. Pentru a tipări lista fişierelor aflate pe memoria USB: 01 . . . Selectaţi PRINT DOC.

Slectaţi formatul de imprimare (pentru fişierele JPEG): A4 sau LETTER (în funcţie de model). Selectaţi ALL folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. pentru a imprima toate fişierele de pe memoria USB. Aveţi trei opţiuni pentru a şterge fişierele de pe memoria USB: ALL. SERIES. 2. 4. / FILE 1. Selectaţi SERIES folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Introduceţi numărul dorit de copii folosind tastatura numerică şi confirmaţi apăsând OK. SELECTION.Imprimarea fişierelor de pe memoria USB Pentru a imprima fişierele de pe memoria USB: 01 . Pe ecran este afişat mesajul MEDIA ANALYSIS. Introduceţi memoria USB în portul de pe panoul frontal al echipamentului. 3. Selectaţi DELETE folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. pentru a şterge toate fişierele stocate pe memoria USB. Selectaţi SERIES folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Pe ecran este afişat FIRST FILE şi primul fişier indexat. Selectaţi PRINT DOC.MEDIA / PRINT DOC. SERIES. Aveţi la dispoziţie trei opţiuni pentru a imprima fişierele: ALL. pentru a şterge o serie de fişiere de pe memoria USB. pentru a imprima unul sau mai multe fişiere stocate pe memoria usb. Repetaţi acest pas pentru fiecare fişier pe care doriţi să îl imprimaţi. Pe ecran este afişat LAST FILE. O steluţă (*) este afişată în partea stângă a fişierului. O steluţă (*) este afişată în partea stângă a fişierului. Va fi afişat automat meniul precedent. O steluţă (*) 53 . Selectaţi primul fişier din seria pe care doriţi sa o ştergeţi folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Introduceţi numărul dorit de copii folosind tastatura numerică şi confirmaţi apăsând OK. Pe ecran este afişat FIRST FILE şi primul fişier indexat. 5. 3. Selectaţi formatul de imprimare (pentru fişierele JPEG): A4 sau LETTER (în funcţie de model). Selectaţi ALL folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. sau PHOTO şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi ultimul fişier din serie folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Apăsaţi butonul Pe ecran este afişat COPIES NUMBER. - . Selectaţi primul fişier din seria pe care doriţi sa o imprimaţi folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Selectaţi fişierul dorit folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Pe ecran va fi afişat mesajul MEDIA ANALYSIS. Selectaţi formatul de imprimare: THICK sau NORMAL şi confirmaţi apăsând OK pentru a porni imprimarea. Introduceţi memoria USB în portul de pe panoul frontal al echipamentului. Ştergerea fişierelor stocate pe memoria USB Puteţi şterge fişierele stocate pe memoria USB.MEDIA / DELETE 1. Selectaţi: THICK sau NORMAL şi confirmaţi apăsând OK pentru a porni imprimarea. Selectaţi FILE folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Imprimarea porneşte automat. 2. 06 . Închideţi meniul apăsând butonul. Apăsaţi butonul Pe ecran este afişat COPIES NUMBER. sau PHOTO şi confirmaţi apăsând OK. pentru a imprima o serie de fişiere de pe memoria USB.

Memoria USB este scanată. Selectaţi ultimul fişier din serie folosind butoanele şi confirmaţi apăsând OK. Poziţionaţi documentul pe platan. Salvarea unui document pe memoria USB Această funcţie vă permite să scanaţi şi să salvaţi un document în directorul Phaser3100MFP_X\SCAN pe o memorie USB. 6. 3. sau - . Important Înainte de a scana un document asiguraţi-vă că pe memoria USB este spaţiu suficient. Citirea conţinutului memoriei USB După o perioadă echipamentul va afişa automat meniul principal. Consultaţi secţiunea Ştergerea fişierelor stocate pe memoria USB. Dacă spaţiul nu este suficient pentru scanare. 4. După scanarea memoriei.este afişată în partea stângă a fişierului. Repetaţi acest pas pentru fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi. 1. este afişat meniul MEDIA. Pentru a vizualiza conţinutul memoriei USB urmaţi procedura de mai jos: 07 . pentru a şterge unul sau mai multe fişiere de pe memoria USB. Introduceţi memoria USB în portul de pe panoul frontal al echipamentului.MEDIA / MEDIA ANALYSIS 1. Apăsaţi butonul Va fi afişat automat meniul precedent. şi tastând 03. SELECTION. 3. O steluţă (*) este afişată în partea stângă a fişierului. Directorul Phaser3100MFP_X\SCAN este creat automat de aplicaţie. puteţi şterge manual fişierele stocate. Memoria USB este scanată. Consultaţi secţiunile precedente. scrieţi numele fişierului (maxim 20 caractere) şi confirmaţi apăsând OK. Opţiunea IMAGE creează o imagine a documentului scanat. Formatul PDF este destinat documentelor digitale. Important În cazul opţiunii IMAGE. 4. Important Puteţi accesa această funcţie în două moduri: • • apăsând butonul apăsând butonul şi selectând SCAN-TO-MEDIA. Apăsaţi butonul Va fi afişat automat meniul precedent. Folosind tastatura. Apăsaţi şi introduceţi 07 folosind tastatura. Puteţi imprima sau şterge conţinutul memoriei USB. Selectaţi fişierul dorit folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. 5. . Selectaţi SCAN TO folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând butonul OK. 2. 2. Alegeţi una din opţiunile B&W SCAN sau COLOUR SCAN folosind butoanele sau şi confirmaţi apăsând OK. Închideţi meniul apăsând butonul. cu faţa în jos. Alegeţi formatul de scanare dintre opţiunile IMAGE şi PDF şi confirmaţi pentru a începe scanarea. dacă aţi selectat: 54 . O steluţă (*) este afişată în partea stângă a fişierului. Pe ecran este afişat LAST FILE.

• Scanare COLOUR: pictogramă: rezoluţie text. fără pictogramă: rezoluţie automată. fără pictogramă: rezoluţie automată. imaginea va fi salvată în format JPEG. pictogramă: rezoluţie foto. de mai multe ori şi alegeţi rezoluţia dorită: Apăsaţi butonul • Scanare BLACK&WHITE: pictogramă: rezoluţie text. Puteţi alege rezoluţia imaginii ce va fi scanată şi stocată pe memoria USB. imediat porneşte scanarea şi trimite fişierele către memoria USB.• BLACK&WHITE. • COLOUR. imaginea va fi salvată în format TIFF. valoarea implicită este AUTO. folosind opţiunile Apăsând butonul configurate pentru scanare. 55 .

apăsaţi dubluclick pe setup. Instalarea completă a pachetului de programe software Porniţi computerul şi autentificaţi-vă ca administrator.7. Dacă aceasta nu porneşte. introduceţi discul de instalare şi închideţi unitatea. accesul la manuale şi la conţinutul discului CD-ROM.exe din rădăcina CD-ROM. • 1 GB pentru Windows Vista. 56 . • Windows Vista. • 192 MB minim pentru Windows XP (Home şi Pro). 3. Apare un ecran intitulat XEROX COMPANION SUITE. puteţi: • gestiona echipamentul. alb-negru sau monocrom documentele si edita ulterior pe PC sau converti in text folosind programele software OCR. Funcţii PC Introducere Suita de programe software Xerox Companion permite conectarea unui computer personal cu un echipament compatibil. 2. Cerinţe Cerinţele minime pentru computerul personal sunt: Sisteme de operare compatibile: • Windows 2000 cu Service Pack 3. Acest ecran vă permite instalarea şi dezinstalarea programelor software. Procesor: • 800 MHz pentru Windows 2000. • doar instalarea driverelor de imprimare. 1. • Windows XP (Home şi Pro). Deschideţi unitatea CD-ROM. O procedură de instalare este rulată automat (Auto run). • 1 GHz pentru Windows Vista. configurându-l conform nevoilor dumneavoastră. • Windows 2003 server doar pentru driverul de imprimare. Instalarea programelor software Această secţiune descrie procedurile de instalare următoare: • instalarea completă a Xerox Companion Suite. O unitate CD-ROM Un port USB liber 600 MB spaţiu liber pentru instalare Memorie RAM: • 128 MB minim pentru Windows 2000. • imprima documentele folosind aplicaţii software • scana color. De la PC. • 1 GHz pentru Windows XP (Home şi Pro).

drivere de imprimare. . .PaperPort. .). Este lansată instalarea programelor software. Apăsaţi butonul INSTALL PRODUCTS.Xerox Companion Suite (programe de management al echipamentului. Puteţi fi deja posesorul unei versiuni a programelor disponibile pe discul de instalare. 5.4. Observaţie Instalarea completă copiază toate fişierele necesare pentru rularea Xerox Companion Suite pe computerul dumneavoastră. Apăsaţi butonul ALL PRODUCTS.. În acest caz folosiţi butonul CUSTOMIZED şi alegeţi programele pe care să le instalaţi pe hard disk..Adobe Acrobat Reader. Apare ecranul Products Installation. 57 . Acest kit este compus din: . scanare.

exe din rădăcina CD-ROM. 1. Acum puteţi conecta echipamentul. 2. Apăsaţi OK pentru a confirma finalizarea instalării. Instalarea driverelor folosind Xerox Companion Suite Porniţi computerul şi autentificaţi-vă ca administrator. introduceţi discul de instalare şi închideţi unitatea. accesul la manuale şi la conţinutul discului CD-ROM. 58 . O procedură de instalare este rulată automat (Auto run). Consultaţi secţiunea Conexiuni.Ecranul următor indică progresia instalării. apăsaţi dubluclick pe setup. Acest ecran vă permite instalarea şi dezinstalarea programelor software. Puteţi porni programele de management al echipamentului din START > ALL PROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION DIRECTOR sau apăsând pictograma XEROX COMPANION DIRECTOR de pe desktop. Dacă aceasta nu porneşte. • instalarea manuală a driverelor. Instalarea driverelor Această secţiune descrie următoarele proceduri de instalare: • instalarea driverelor folosind Xerox Companion Suite. Apare un ecran intitulat XEROX COMPANION SUITE. 6. 3. Deschideţi unitatea CD-ROM. Xerox Companion Suite a fost instalat cu succes pe computerul dumneavoastră.

6.4. 59 . Apăsaţi butonul CUSTOMIZED. Apăsaţi butonul XEROX COMPANION SUITE. 5. Apăsaţi butonul INSTALL PRODUCTS. Apare ecranul Products Installation.

Apare ecranul de întâmpinare. 60 . 9. Apăsaţi INSTALL DRIVERS şi apoi butonul NEXT. Selectaţi directorul pentru instalare şi apăsaţi butonul NEXT.7. Apăsaţi butonul NEXT pentru a lansa instalarea Xerox Companion Suite. 8.

Următorul ecran indică progresia instalării. 11. Consultaţi secţiunea Conexiuni. Apăsaţi OK pentru a finaliza instalarea.10. 61 . Apăsaţi butonul INSTALL. Observaţie Acest mod de instalare este compatibil doar cu Windows 2000. XP şi Vista. 12. Instalarea manuală a driverelor Puteţi instala driverele de imprimare şi scanare manual fără a rula programul de configurare (setup). Xerox Companion Suite a fost instalat cu succes pe computerul dumneavoastră. Acum puteţi conecta echipamentul.

Localizaţi porturile USB şi conectaţi echipamentul ca în figura de mai jos. 62 . introduceţi discul de instalare şi închideţi unitatea. Driverele sunt detectate automat. Deschideţi unitatea CD-ROM. Computerul dumneavoastră detectează echipamentul. 2. 3. Porniţi echipamentul. Apăsaţi LOCATE AND INSTALL DRIVER SOFTWARE (RECOMMENDED). Va apărea următorul ecran: 4.1.

În cazul în care conectaţi cablul USB înaintea instalării Xerox Companion Suite sistemul detectează automat (plug and play) conectarea unei componente hardware. Când folosiţi această procedură. Conexiuni Asiguraţi-vă ca echipamentul este oprit. Selectaţi XEROX PHASER 3100MFP din listă şi apăsaţi NEXT.5. Important Este recomandată instalarea Xerox Companion Suite înaintea conectării cablului USB. Apăsaţi butonul CLOSE. Conexiunea dintre PC şi echipament necesită un cablu USB ecranat mai scurt de 3m. doar funcţiile de scanare şi imprimare sunt activate. Localizaţi porturile USB şi conectaţi echipamentul ca în figura de mai jos. Instalarea driverelor este confirmată de un ecran. 2. 1. Computerul dumneavoastră detectează echipamentul şi driverele sunt instalate automat 63 . Pentru a porni instalarea driverelor consultaţi paragraful Instalarea manuală a driverelor şi urmaţi instrucţiunile. Porniţi echipamentul. 6. Acum puteţi folosi echipamentul pentru a imprima şi scana documente.

1. 2. Puteţi anula dezinstalarea apăsând butonul CANCEL. Apăsaţi butonul YES pentru a continua dezinstalarea Xerox Companion Suite. Dezinstalarea programelor de pe computerul dumneavoastră Porniţi computerul şi autentificaţi-vă ca administrator. 64 . Odată ce instalarea este finalizată. Va apărea un ecran de confirmare. Dezinstalarea programelor software Această secţiune descrie următoarele proceduri de instalare: • dezinstalarea Xerox Companion Suite. • dezinstalarea driverelor. un mesaj indică instalarea corectă a driverelor. Acum puteţi folosi echipamentul pentru a imprima şi scana documente. Programul de dezinstalare este lansat.3. Rulaţi programul de dezinstalare din meniul START >ALL PROGRAMS >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 3100MFP > UNINSTALL.

În funcţie de modul de instalare folosit. Dezinstalarea driverelor folosind Xerox Companion Suite Rulaţi programul de dezinstalare din meniul START >ALL PROGRAMS >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 3100MFP > UNINSTALL. 1. 4. 3.Dezinstalarea driverelor de pe computerul dumneavoastră Porniţi computerul şi autentificaţi-vă ca administrator. Deschideţi fereastra PRINTERS (START > CONTROL PANEL > PRINTERS AND FAXES sau START > CONTROL PANEL > HARDWARE AND SOUND > PRINTERS în funcţie de sistemul de operare). 2. Dezinstalarea manuală a driverelor Este necesară dezinstalarea următoarelor drivere: • driverul de imprimare • driverul de scanare • driverul modemului Pentru a dezinstala driverul de imprimare: 1. Ştergeţi pictograma XEROX PHASER 3100MFP. • dacă aţi instalat driverele manual. consultaţi paragraful Dezinstalarea manuală a driverelor. 2. consultaţi paragraful Dezinstalarea driverelor folosind Xerox Companion Suite. apăsaţi clic dreapta şi selectaţi RUN AS ADMINISTRATOR > SERVER PROPERTIES. Va apărea un ecran de confirmare. alegeţi modul de dezinstalare: • dacă aţi instalat driverele împreună cu Xerox Companion Suite. În fereastra PRINTERS. Observaţie Puteţi de asemenea dezinstala driverele XEROX PHASER 3100MFP folosind funcţia ADD/REMOVE PROGRAMS din Control Panel. Programul de dezinstalare este lansat. Selectaţi secţiunea DRIVERS. Apăsaţi butonul YES pentru a continua dezinstalarea driverelor XEROX PHASER 3100MFP. 65 . Puteţi anula dezinstalarea apăsând butonul CANCEL.

Selectaţi driverul XEROX PHASER 3100MFP şi apăsaţi butonul REMOVE. Va apărea un ecran de confirmare. 7. Pentru a dezinstala driverele de scanare şi ale modemului: 1.5. 66 . 6. Apăsaţi butonul YES pentru a continua. Selectaţi opţiunea REMOVE DRIVER AND DRIVER PACKAGE şi apăsaţi butonul OK. Deschideţi fereastra DEVICE MANAGER (START>CONTROL PANEL > SYSTEM > HARDWARE > DEVICE MANAGER sau START >CONTROL PANEL > HARDWARE AND SOUND > DEVICE MANAGER. 8. în funcţie de sistemul de operare). Apăsaţi butonul DELETE pentru a confirma dezinstalarea.

4. • monitorizarea echipamentului. Verificarea conectării echipamentului la computer Pentru a verifica conexiunea echipamentelor. rulaţi Companion Director apăsând pictograma localizată pe desktop sau în meniul START >ALLPROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION DIRECTOR. În submeniul IMAGING DEVICES. ce permit: • verificarea conectării echipamentului la computer. Managementul echipamentului Programele software instalate conţin două aplicaţii de management al echipamentului. 3.2. COMPANION DIRECTOR şi COMPANION MONITOR. • accesarea aplicaţiilor de editare grafică. Pentru gestionarea echipamentului. Selectaţi UNINSTALL din meniu şi apăsaţi butonul stâng al mouseului. 67 . 6. • monitorizarea stării consumabilelor. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma dezinstalarea. 5. selectaţi XEROX PHASER 3100MFP şi apăsaţi butonul dreapta al mouseului. În submeniul OTHER DEVICES. rulaţi COMPANION MONITOR folosind pictograma de pe desktop şi verificaţi corespondenţa informaţiilor afişate la echipament. Selectaţi UNINSTALL din meniu şi apăsaţi butonul stâng al mouseului. 7. selectaţi XEROX PHASER 3100MFP şi apăsaţi butonul dreapta al mouseului. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma dezinstalarea.

poziţionaţi cursorul deasupra acesteia şi apăsaţi butonul stânga al mouse-ului. Prezentare grafică Rulaţi aplicaţia apăsând pictograma XEROX COMPANION DIRECTOR de pe desktop sau din meniul START > ALLPROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION DIRECTOR. • rularea programului PAPERPORT.Companion Director Această interfaţă grafică vă permite să rulaţi programele necesare gestionării echipamentului.. Pentru a rula o aplicaţie din Xerox COMPANION SUITE. Companion Monitor Prezentare grafică Rulaţi aplicaţia apăsând pictograma XEROX COMPANION MONITOR de pe desktop sau din meniul START > ALLPROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION MONITOR. Activarea aplicaţiilor Interfaţa grafică Xerox COMPANION SUITE vă permite rularea următoarelor aplicaţii: • Asistenţă. 68 .

Folosind acest ecran puteţi monitoriza sau configura echipamentul folosind secţiunile: • DEVICE SELECTION: afişează o listă de echipamente gestionate de computer. Echipamentul curent poate fi selectat apăsând butonul corespunzător. Conexiune stabilită. Verificaţi cablul USB. • COMPANION: afişează un ecran al echipamentului (doar conexiune USB). la un moment dat. • CONSUMABLES: afişează starea consumabilelor. Computerul nu se poate conecta la echipament. Managementul echipamentului Această secţiune afişează o listă de echipamente gestionate de computer. Stare 69 . Următorul tabel defineşte stările posibile ale conexiunii. Culoare Galben Verde Roşu Stabilirea conexiunii. Selectarea echipamentului curent Un singur echipament poate fi conectat. la computer. Starea conexiunii Starea conexiunii dintre echipament şi computer este indicată prin intermediul unei culori.

Selectaţi modul de scanare din meniu. 2. Selectaţi rezoluţia de scanare din meniu. Apăsaţi OK pentru a confirma noile valori. Selectaţi un echipament şi apăsaţi PROPERTIES pentru a configura parametrii de scanare. 70 . 4. 3.Parametrii echipamentului 1.

71 . apăsaţi YES. 2. Selectaţi echipamentul din listă şi apăsaţi butonul REMOVE. • direct dintr-o aplicaţie compatibilă. Echipamentul nu mai este afişat în listă.Deconectarea unui echipament 1. • numărul de pagini trimise şi primite. Funcţiile Xerox Companion Suite Scanarea documentelor Analiza documentelor poate fi realizată în două moduri: • prin funcţia SCAN TO (accesibilă din fereastra Companion Director sau din butonul SCAN de la echipament). • numărul de pagini scanate. apăsaţi NO. • numărul de pagini imprimate. Afişarea stării consumabilelor Următoarele informaţii sunt disponibile în secţiunea CONSUMABLES: • starea curentă a consumabilelor. Pentru a confirma deconectarea echipamentului. Pentru a anula deconectarea.

3. dispozitivul de alimentare sau platanul dorit. Modificaţi opţiunile avansate de scanare apăsând ADJUST THE QUALITY OF THE SCANNED PICTURE. 4. 72 . 2. Selectaţi scanerul. Apăsaţi SCAN TO sau butonul SCAN de la echipament şi selectaţi SCANTO. 1. puteţi urmări scanarea pe ecran. Apăsaţi butonul SCAN.Scanare folosind funcţia Scan To Rulaţi aplicaţia apăsând pictograma XEROX COMPANION DIRECTOR de pe desktop sau din meniul START >ALL PROGRAMS >XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION DIRECTOR. Ajustaţi parametrii doriţi şi apăsaţi butonul OK.PC. 5.

Această funcţie funcţionează pentru caracterele tipărite. Observaţie Dacă programul PaperPort nu este instalat pe hard disk-ul dumneavoastră. ATENŢIE În modul faţă-verso.când alimentaţi hârtia. . Imprimarea faţă-verso Echipamentul permite imprimarea manuală faţă-verso de la computerul dumneavoastră. La finalizarea scanării. este recomandată folosirea hârtiei de 80 g/m² A4. . 73 . imaginea scanată apare în fereastra PaperPort. Programele de recunoaştere optică a caracterelor (OCR) Funcţia de recunoaştere a caracterelor permite crearea unui fişier text dintr-un document tipărit sau o imagine. În timpul instalării Xerox Companion Suite. 1. aliniaţi hârtia pe o suprafaţă plană. În funcţie de echipament şi programul OCR. 2. Imprimare Puteţi imprima documentele folosind conexiunea USB sau WLAN. Pentru rezultate ideale. Observaţie Pentru mai multe detalii referitoare la utilizarea acestei funcţii. Selectaţi imprimanta XEROX PHASER 3100MFP. driverul XEROX PHASER 3100MFP va fi instalat automat. calitatea imprimării şi corectitudinea alimentării hârtiei nu sunt garantate. procesarea poate fi realizată trăgând un document din PaperPort peste pictograma Notepad.În cazul apariţiei unei probleme în timpul imprimării primei feţe (ex: îndoire). Puteţi exclude procesarea textelor scrise de mână (ex: o semnătură). Folosiţi comanda PRINT din meniul FILE al aplicaţiei curente. imaginea scanată va apărea pe desktop în format TIFF.6. consultaţi asistenţa online. Imprimarea de la computer Imprimarea unui document de la computer este identică cu imprimarea din Windows. nu folosiţi coala respectivă pentru imprimare faţă-verso.

Pentru a imprima un document în modul faţă-verso: Important Modul de imprimare faţă-verso este disponibil doar cu coli de dimensiuni compatibile cu tava de alimentare. Următoarele ilustraţii descriu operaţiile necesare în funcţie de modul de legare selectat: 74 . AND APĂSAŢI <OK> Important Computerul generează şi imprimă o pagină ce conţine instrucţiuni pentru imprimarea faţă-verso. 2. Apăsaţi butonul OK pentru a începe imprimarea. După imprimarea paginilor impare. Tava manuală nu poate fi folosită pentru imprimarea faţă-verso.. 3.: ** PUT THE PRIN . Folosiţi comanda PRINT din meniul FILE al aplicaţiei curente. Citiţi această pagină şi poziţionaţi-o în tavă cu restul documentelor. Este foarte important să plasaţi coala respectivă cu restul documentului pentru imprimarea corectă. 7. 5.. Bifaţi căsuţa Duplex şi alegeţi unul din modurile de legare: Moduri de legare Latura lungă Imprimare Latura scurtă 4. Poziţionaţi colile în tavă conform indicaţiilor din pagina cu instrucţiuni. Selectaţi imprimanta XEROX PHASER 3100MFP. 1.. Echipamentul imprimă paginile impare (de la ultima pagină către pagina 1).. ecranul LCD afişează următorul mesaj: **PUT THE PRINTED SHEETS IN THE PAPER TRAY WITH THE PRINTED SIDE VISIBLE. iar ecranul LCD afişează: ** PRINTING ** ** PC ** 6.

Paginile pare sunt imprimate pe a doua faţă a colilor. La finalizarea imprimării înlăturaţi coala cu instrucţiuni. Apăsaţi OK pe panoul de comandă pentru a continua imprimarea. 75 . lucrarea este anulată.• Latura lungă • Latura scurtă 8. Important Dacă apare o eroare sau un blocaj de hârtie. În acest caz va trebui să reluaţi lucrarea de imprimare. 9.

8. este important să consultaţi directivele prezentate în capitolul Siguranţă. .Nu închideţi violent capacul scanerului şi nu supuneţi echipamentul şocurilor mecanice. Pentru înlocuirea cartuşului de imprimare urmaţi procedura de mai jos. Introduceţi cardul şi cartuşul de imprimare ca în figura de mai jos. 1. Întreţinere Service Informaţii generale ATENŢIE Pentru siguranţa dumneavoastră. Următoarele mesaje vor fi afişate pe ecran în momentul în care cartuşul atinge limita duratei de viaţă (mai puţin de 10%) şi când cartuşul este gol: TONER NEAR END TONER EMPTY REPLACE <OK> Puteţi schimba cartuşul de imprimare în orice moment. . Înlocuirea cartuşului de imprimare Echipamentul dumneavoastră dispune de un sistem de management al consumabilelor ce vă atenţionează atunci când cartuşul de imprimare se apropie de limita duratei de viaţă. pentru un timp îndelungat. Înlocuirea cartuşului de toner fără utilizarea cardului poate cauza afişarea incorectă a nivelului de toner. Important Folosiţi întotdeauna cardul livrat pentru înlocuirea cartuşului de imprimare. Va fi afişat următorul mesaj: 76 . .Nu deschideţi capacul de acces al cartuşului de imprimare în timpul imprimării.Nu lăsaţi deschis capacul scanerului . Acesta conţine informaţii necesare resetării nivelului de toner. este recomandată curăţarea periodică a interiorului echipamentului.Nu folosiţi hârtia ce a fost depozitată. Pentru a vă asigura că echipamentul dumneavoastră este păstrat în cele mai bune condiţii. înainte ca aceste mesaje să fie afişate. în tava de hârtie.Nu încercaţi să lubrifiaţi echipamentul.Nu dezasamblaţi echipamentul . Este recomandată respectarea următoarelor reguli: .

5. Va fi afişat următorul mesaj: HAVE YOU CHANGED THE TONER? <OK> 8. Apoi împingeţi mânerul în jos (ca în figura de mai jos). Apucaţi părţile laterale ale capacului şi trageţi simultan către dumneavoastră. introduceţi-l în slot împingându-l până când acesta se fixează. Va fi afişat următorul mesaj: OPEN FRONT COVER REPLACE TONER 3. Va fi afişat următorul mesaj. Apăsaţi OK. Apăsaţi OK. Poziţionaţi-vă în faţa echipamentului. 4. 7.CHANGE TONER? YES=OK . Ridicaţi şi scoateţi cartuşul de imprimare din echipament. NEW TONER 77 . Închideţi capacul. 6. Dezambalaţi noul cartuş. PLEASE WAIT Cardul este citit.NO=C 2.

78 . echipamentul va afişa mesajul următor: ACTION CANCELLED REMOVE CARD Curăţare Curăţarea platanului Când pe documentele copiate apar linii verticale.REMOVE CARD 9. umedă şi fără scame. Curăţarea exteriorului echipamentului Curăţaţi exteriorul echipamentului folosind o cârpă moale umezită cu o soluţie de apă şi detergent. Scoateţi cardul din slot. echipamentul va afişa mesajul următor: PLEASE WAIT apoi. REMOVE CARD ALREADY USED Dacă utilizaţi un card defect. 3. 1. Ştergeţi geamul cu o cârpă moale. Copiaţi un document pentru a verifica dispariţia erorii. Curăţarea imprimantei Praful şi reziduurile de hârtie pot afecta funcţionarea corectă a echipamentului. Echipamentul este complet funcţional. echipamentul va afişa mesajul următor: PLEASE WAIT apoi. 4. Este recomandată curăţarea regulată a echipamentului. curăţaţi platanul scanerului. UNKNOWN CARD REMOVE CARD Dacă butonul C este apăsat în timp ce cardul este citit. Deschideţi capacul scanerului. Probleme ce pot apărea la utilizarea cardului Dacă utilizaţi un card ce a fost deja folosit. 2.. Închideţi capacul scanerului.

PAPER JAM EXTERNAL TRAY PAPER EMPTY Observaţie După afişarea unui mesaj de eroare. echipamentul afişează unul din mesajele de mai jos. Mesaj afişat în timpul pornirii echipamentului Capacul frontal al echipamentului este deschis. Închideţi-l. Înlăturaţi coala blocată şi închideţi capacul. Deschideţi capacul aflat în partea din spate a echipamentului. Deschideţi şi închideţi capacul consumabilelor. Scoateţi cartuşul de imprimare şi înlăturaţi coala de hârtie. O coală de hârtie este blocată în echipament. este posibilă anularea unei lucrări de imprimare.. 2. Adăugaţi hârtie în tavă. Deschideţi capacul corespunzător. Mesaj CHECK TONER TONER NEAR END REPLACE PAPER HEATING CLOSE COVER PRINTER TONER EMPTY REPLACE <OK> PAPER JAM REMOVE TONER Acţiune Verificaţi prezenţa unui cartuş de imprimare în echipament Consumabilele vor trebui schimbate în curând. 79 . Înlăturaţi hârtia blocată. Scoateţi tava de hârtie şi înlăturaţi coala blocată.Erori Mesaje de eroare În momentul apariţiei unei erori. În acest caz. O coală de hârtie este blocată în echipament. Blocaje de hârtie În timpul imprimării o coală de hârtie se poate bloca în echipament. cauzând astfel un blocaj de hârtie. Înlocuiţi cartuşul de imprimare. Deschideţi şi închideţi capacul consumabilelor. Adăugaţi hârtie în tavă. echipamentul va afişa mesajul următor: PAPER JAM EXTERNAL TRAY 1.

Erori de imprimare de la computer Această secţiune detaliază gestionarea unei lucrări de imprimare în urma apariţiei un erori (blocaj de hârtie. Înlocuiţi tava de hârtie în echipament. Deschideţi şi închideţi capacul frontal.3. • eroarea specifică întâlnită în timpul imprimării. imprimarea continuă de la prima pagină neimprimată. Odată ce problema a fost corectată.). În cazul unui blocaj de hârtie echipamentul va afişa mesajul următor: PAPER JAM REMOVE TONER 1. Consultaţi secţiunile de mai jos pentru a afla dacă lucrarea va fi continuată sau întreruptă în funcţie de: • conexiunea la computer. imprimarea documentului este anulată. Înlăturaţi hârtia blocată. imprimarea continuă de la prima pagină neimprimată. Introduceţi cartuşul de imprimare înapoi în echipament. 2. Excepţie: dacă documentul urma să fie imprimat în modul faţă-verso manual. Imprimanta va reporni automat. Pentru a evita rănirea. consultaţi secţiunea Poziţia etichetelor de siguranţă. Verificaţi poziţionarea corectă a colilor de hârtie. 80 . Probleme diverse La pornirea echipamentului ecranul nu afişează nici un mesaj. întreruperea conexiunii. 5. sau scoateţi tava de hârtie şi înlăturaţi coala blocată. nu atingeţi această zonă. Imprimare prin conexiunea USB Eroare Paper empty No paper feed Paper jam Odată ce problema a fost corectată. 3. Verificaţi conexiunea dintre cablul de alimentare şi priză. Scoateţi cartuşul de imprimare şi verificaţi prezenţa unei coli blocate. etc. Pentru detalii. 4. ATENŢIE Cuptorul poate atinge o temperatură ridicată în timpul funcţionării.

com pentru a verifica disponibilitatea unor pachete de actualizare a versiunii firmware şi descărcaţi fişierul corespunzător pe computerul dumneavoastră. Vizitaţi site-ul www. Documentele aflate în coada de imprimare vor fi imprimate.xerox.FIRMWARE UPDATE). Odată ce problema a fost corectată. imprimarea continuă de la prima pagină neimprimată. Documentele aflate în coada de imprimare vor fi imprimate după înlocuirea cartuşului de imprimare. Odată ce problema a fost corectată. după actualizarea versiunii firmware. Documentele aflate în coada de imprimare vor fi imprimate. Documentele aflate în coada de imprimare vor fi imprimate după înlocuirea cartuşului de imprimare. Excepţie: dacă documentul urma să fie imprimat în modul faţă-verso manual. Imprimarea documentului curent este anulată.xerox. 81 . Imprimarea documentului curent este anulată.com pentru a verifica existenţa unei noi versiuni de manual. sau Imprimarea continuă de la prima pagină neimprimată. imprimarea documentului este anulată. Odată ce problema a fost corectată. Vizitaţi www. Odată ce problema a fost corectată. imprimarea continuă de la prima pagină neimprimată. Apoi. Echipamentul trece în modul în aşteptare după un timp prestabilit (30 secunde). Pause requested from the spooler Loss of WLAN connection Actualizare firmware Actualizarea versiunii firmware a echipamentului necesită instalarea Xerox Companion Suite şi conectarea echipamentului la computer (consultaţi Funcţii PC). imprimarea documentul va fi reluată de la început indiferent de paginile tipărite înainte de întreruperea conexiunii.Paper format problem Toner empty Imprimarea documentului curent este anulată. Echipamentul trece în modul în aşteptare după un timp prestabilit (30 secunde). Selectaţi fişierul descărcat şi porniţi procedura de actualizare. Pause requested from the spooler Loss of USB connection Imprimare prin conexiunea WLAN Eroare Paper empty No paper feed Paper jam Paper format problem Toner empty Imprimarea documentului curent este anulată. imprimarea documentul va fi reluată de la început indiferent de paginile tipărite înainte de întreruperea conexiunii. accesaţi programul de actualizare (START > ALL PROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION .

xerox. vizitaţi site-ul www. toate produsele noastre sunt proiectate special pentru a fi fiabile şi uşor de folosit.ro sau contactaţi-ne la numărul de telefon: (021) 30 33 500. 82 .Informaţii clienţi Ca o parte componentă a eforturilor Xerox direcţionate spre o satisfacţie totală a clienţilor. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă în timpul sau după instalarea unui produs.

83 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful